Tusen takk for støtten! Støtt ditt lokale Røde Kors med Grasrotandelen. Ferie for alle. Røde Kors Hjelpekorps. Døråpner. neste gang du tipper!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tusen takk for støtten! Støtt ditt lokale Røde Kors med Grasrotandelen. Ferie for alle. Røde Kors Hjelpekorps. Døråpner. neste gang du tipper!"

Transkript

1 avisa Røde Kors NORD-TRØNDELAG Nr November Ferie for alle Røde Kors har nå kommet godt i gang med tilbudet Ferie for alle i Nord- og Sør- Trøndelag. Vi startet opp med vårt første ferieopphold på Sund folkehøgskole i sommer. Les mer på side 7 Røde Kors Hjelpekorps Dette året har det meldt seg over 60 nye mannskaper til Hjelpekorpsene i Nord- Trøndelag. Det lover meget bra for fremtidens frivillige redningstjeneste i Nord- Trøndelag. Les mer side 5 Foto: Henry Skevik Beredskapsvakt Dersom det skjer noe virkelig alvorlig i området der du bor, kan Røde Kors kontakte deg da, for å spørre om du kan hjelpe? Her verves Bjørn Ystgård som beredskapsvakt i Inderøy Røde Kors av Bjørn Åge Fjeset og Maja Lønvik Les mer side 3 Støtt ditt lokale Røde Kors med Grasrotandelen neste gang du tipper! Tusen takk for støtten! Tusen takk til alle som har registrert Røde Kors som mottaker av Grasrotandelen. Dere har så langt i 2011 bidratt til over kr ,- til Røde Korsforeninger i Nord-Trøndelag! Døråpner Et vanlig liv i Vikingtiden - Stiklastadir Les mer side 6 Grasrotandelen er enkel og grei måte å gi sin støtte på uten at det koster deg noe. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere Røde Kors som mottaker av din Grasrotandel neste gang du leverer inn kupongen. Du kan også registrer mottaker av Grasrotandelen: - På nett via https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/grasrot_sok - Ved bruk av SMS. Send GRASROT + riktig org. nr. til 2020 (tjenesten er gratis)

2 2 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG leder Røde Kors er til stede når katastrofer rammer For de fleste knytter det seg forventninger til at Røde Kors som innsats- og beredskapsorganisasjon er i stand til å rykke ut og bistå når katastrofer rammer. Dette gjelder det å kunne stille opp både i lokalsamfunnene våre og når store og omfattende katastrofer inntreffer fjernt fra oss. I forbindelse med terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli fikk vi både umiddelbart og i tiden etterpå eksempler på evnen til å ta ansvar og å stille opp når behovene oppstår. Mannskaper fra Røde Kors møtte på Sundvollen og var raskt i gang med å bistå både ungdommene som kom inn fra Utøya og deres pårørende og pårørende til de som omkom. Videre så vi at Røde Kors-hus ble åpnet i flere lokalsamfunn og at frivillige var til stede for de som følte behov for å møte noen og kunne dele tanker med etter det som hadde skjedd. Som eksempel på mobiliseringen i lokale ledd er det spesiell grunn til å vise til innsatsen som ble ytet på Stjørdal da Aleksander Aas Eriksen først ble meldt savnet og senere bekreftet omkommet. Her tok Stjørdal Røde Kors, med god hjelp fra Røde Kors-ledd både i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, langt større ansvar enn noen kunne forventet. Denne innsatsen kom ikke ut fra formelle planer og vedtak, men fordi kompetanse og humanitær innstilling utløste handling fra enkeltmennesker der en så at en kunne være med å hjelpe når det trengtes. I Nord-Trøndelag Røde Kors er vi i starten på etablering av Røde Kors beredskapsvakt. Her utfordrer vi alle til å si ja til å gjøre oppgaver i lokalsamfunnet dersom uventede hendelser inntreffer. Hendelser som medfører behov for menneskelige ressurser. Dette er ikke et spørsmål om å ha særskilt kompetanse, men å kunne stille opp og gjøre enkle oppgaver en føler seg i stand til å gjøre, eller være til stede sammen med noen som kan ha behov for kontakt og omtanke der og da. Malm Røde Kors og Inderøy Røde Kors er i gang med beredskapsvakt og i overkant av 400 har meldt seg. Levanger Røde Kors vil om kort tid også sette i gang arbeidet med å etablere beredskapsvakt og ser fram til dette med spenning. Innledningsvis skrev jeg at det knytter seg forventninger til Røde Kors som innsats- og beredskapsorganisasjon som er i stand til å rykke ut og bistå når katastrofer rammer. Disse forventningene er vi sterkt bevisst på, og disse forventningene utløser både stolthet og ydmykhet hos alle de frivillige som bruker mye av sin fritid og sitt engasjement for å bistå dem som trenger hjelp, støtte og oppmerksomhet i en eller annen form. For oss er det en sterk motivasjonskilde å få tilbakemeldinger som den som kom fra en som meldte seg som frivillig: Jeg har ikke kunnskap om ALT Røde Kors driver med enda, men jeg har lyst til å være med å hjelpe mennesker hvis en katastrofe eller ulykke skulle ramme. Hjelpe folk i vanskelige situasjoner rett og slett. De siste månedene har vist til fulle at frivillighet og humanitært initiativ og innsats trengs i samfunnet vårt. Vi i Røde Kors vil bidra med dette og vil gjerne at også du melder deg for å være med på å yte frivillig samfunnsbidrag! Snorre Gundersen Distriktsleder Afrikas Horn Afrikas Horn opplever den verste tørken på nesten 60 år. Krisen fører til akutt matmangel og omfatter nesten 10 millioner mennesker i Somalia, Kenya, Etiopia, Djibouti og Uganda. I Somalia kommer matkrisen på toppen av en opprivende væpnet konflikt. Av: Trude Mathisen 13,3 millioner mennesker på Afrikas Horn har nå behov for assistanse for å komme seg gjennom tørken. Den neste regnperioden er ventet i oktober, men i enkelte områder advares det allerede mot at regnet også nå kan utebli. Situasjonen er verst i Somalia der 4 millioner mennesker har et akutt behov for nødhjelp, 3 millioner av disse er i sør. I Kenya er det nå 3.7 millioner mennesker som trenger nødhjelp, i tillegg til 4,6 millioner mennesker i Etiopia og i Djibouti. Situasjonen er forventet å forverres ytterligere i påvente av nytt regn. Den akutte situasjonen krever fokus på nødhjelp for å redde liv. Røde Kors bevegelsen, med sitt frivillige nettverk, er helt sentral i nødhjelpsoperasjonene over hele Afrikas Horn. Allerede fra januar / februar 2011, har Røde Kors i Norge med økonomisk bistand fra utenriksdepartementet bidratt til økt innsats for Sven Mollekleiv, president i Røde Kors i Norge på besøk i byen Garowe, sør i Puntland. Foto: Olav Saltbones, Norges Røde Kors forebyggende aktiviteter i Kenya og Somalia. Røde Kors i Norge bruker innsamlede midler til en kombinasjon av umiddelbar nødhjelp og langsiktige tiltak for å forebygge tilsvarende kriser i fremtiden. Dette innebærer blant annet følgende aktiviteter: Matutdeling på skoler i de mest tørkeutsatte områder i Kenya og Somalia, utdeling av høyenergi kosttilskudd til kritisk underernærte i Somalia, mobile helseklinikker, rehabilitering og bygging av enkle vann- og sanitær anlegg, utdeling av jordbruksutstyr og såkorn som tåler mer tørke, fiskeutstyr og støtte til husdyrhold, styrking av lokale Røde Kors foreninger til å kunne bistå i hjelpe-arbeidet. I Somalia bidrar Røde Kors til at Somalia Røde Halvmåne (SRCS) kan drive sine 72 helseklinikker over hele landet. Kenya Røde Kors har blant annet fokusert på matutdeling på skoler og til underernærte barn, gravide og ammende mødre, og underernærte eldre og mennesker med HIV. I alt har Kenya Røde Kors delt ut 81,43 tonn mat. For å støtte Røde Kors sitt arbeid for de sultrammede på Afrikas Horn kan dette gjøres på følgende måter: Ringe : (kr 200) SMS hjelp til 2090 (kr 200) Kontonummer info Ansvarlig utgiver: Nord-Trøndelag Røde Kors Ogndalsv. 2, 7713 Steinkjer Tlf Redaktør: Monica Bartnes Redaksjonskomité: Distriktskontoret Opplag: LAYOUT OG Annonseansvarlig: Media Direct Norge AS P.b. 2385, 3034 Drammen Tlf: Trykk: Nr 1 Trykk AS, Lillestrøm Tlf

3 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG 3 Noen av ververne i Malm klar til aksjon: Marte, Nina, Jacob, Snorre, Frank og Karin. Foto: Henry Skevik I en tid da det ventes flere og større alvorlige hendelser ønsker Røde Kors å kunne tilby hjelp til det eksisterende offentlige hjelpeapparatet. Beredskapsvakt - Ny Røde Kors aktivitet i Nord-Trøndelag Dersom det skjer noe virkelig alvorlig i området der du bor, kan Røde Kors kontakte deg da, for å spørre om du kan hjelpe? Dette er spørsmålet Røde Kors stiller når de skal verve nye beredskapsvakter. I Nord- Trøndelag er Malm og Inderøy Røde Kors i gang med rekruttering og opplæring av beredskapsvakter. Av: Henry Skevik I en tid da det ventes flere og større alvorlige hendelser ønsker Røde Kors å kunne tilby hjelp til det eksisterende offentlige hjelpeapparatet. Når en ulykke eller større katastrofe inntreffer rykker først politi, brannvesen og ambulanse ut til ulykkesstedet. Er det behov for flere mannskaper kommer Røde Kors Hjelpekorps, FIG (Sivilforsvaret), Norske Redningshunder og Heimevernet. Er det hendelser som trenger mannskaper i større omfang, eller over lengre tid, er beredskapsvaktene fra Røde Kors klare for oppdrag. Røde Kors beredskapsvakter startet opp som et prøveprosjekt for 2 år siden i Hordaland. Her er det startet opp i 18 kommuner, og det har til sammen meldt seg over 1500 frivillige til denne aktiviteten. For å bli beredskapsvakt kreves det at du er over 18 år, er medlem i Røde Kors, og at du møter på en informasjonskveld hvert år. Det første året er det informasjon om hva beredskapsvakt er og registrering for hva du kan tenke deg å bidra med. Grunnleggende førstehjelpsopplæring er også obligatorisk. Alle beredskapsvaktene får utlevert en refleksvest som er tydelig merket med Røde Kors Beredskapsvakt. Den skal brukes for tydelig å tilkjennegi hvem man er i en situasjon hvor man er ute på oppdrag Beredskapsvaktene kan bli brukt i situasjoner hvor det daglige hjelpeapparatet ikke strekker til, og blir tilkalt enten av politiet eller kommunen. De kan eksempelvis være en ekstraressurs til forpleining/matlaging, trafikkavvikling, varsling og vakthold, organisere transport (skaffe biler/ringe), utføre transport av mannskaper og materiell (sjåfør), drive samleplass, evakueringsplass, bistå ved større vaktoppdrag, f.eks. massevaksinasjon, omsorg for pårørende, omsorg for lettere skadde, omsorg for barn til hjelpemannskaper ved lengre aksjoner, som ekstramannskap til søk/ redning og andre ting. De lokale Røde Kors- avdelingene har hatt møter med kommunen, brannvesen og politi for å legge fram sine planer om beredskapsvakter. Det er bare positiv respons fra myndighetene, som ser på beredskapsvaktene som en framtidig viktig ressurs når det skjer større alvorlige hendelser. Erfaring tilsier at når en alvorlig hendelse går over tid, vil det alltid være behov for mannskaper. Beredskapsvaktene er organisert og uniformert (beredskapsvaktvest). På forhånd har de meldt fra om på hvilke områder de kan bidra, og dette gjør det lettere å sette dem raskt i arbeid med riktig oppgave på rett sted. I Malm Røde Kors (Verran kommune) har det hittil meldt seg 194 frivillige, og til Inderøy Røde Kors (Inderøy og Mosvik kommuner) 255 frivillige. Beredskapsvakt vil etter hvert bli startet i flere kommune i Nord-Trøndelag, og Røde Kors forventer mange nye frivillige. Beredskapsvakter i Malm Røde Kors. Her får de diplom etter første opplæringskveld. Foto: Ketil Kjerkreit

4 4 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG Frivillighet i Røde Kors En ny undersøkelse som Synovate har gjennomført for Røde Kors i forbindelse med vårt landsmøte i oktober, viser at nesten halvparten av de som ikke jobber som frivillige i dag, kan tenke seg å gjøre det i framtiden. Undersøkelsen viser også at over 60 prosent av de som kan tenke seg å bli frivillige, ønsker å jobbe med innvandrere. Gledelig Det er selvfølgelig veldig gledelig for Røde Kors at det er et stort og ubrukt potensial for frivillighet i Norge. Samfunnet er helt avhengig av en god frivillig sektor for å løse mange av de utfordringene vi står ovenfor, sier distriktsleder i Nord-Trøndelag Røde Kors, Snorre Gundersen. Undersøkelsen viser at nordmenn kan tenke seg å bruke mellom to og tre timer hver uke på å hjelpe andre frivillige Undersøkelsen viser også at interessen er stor for mange typer frivillig arbeid, og 9 av 10 mener at frivillighet gir oss et varmere og mer inkluderende samfunn. Dette viser at frivilligheten er en sentral del av det norske samfunn. Røde Kors vet at frivillighet nytter, og folk ser at det er viktig, sier Gundersen. Nord-Trøndelag Røde Kors har i dag over 1500 aktive frivillige som er engasjert i humanitært frivillig arbeid. Bruk våre nettsider Røde Kors har aktiviteter i de fleste av kommunene i Nord-Trøndelag, men hvordan kan du finne ut hva som skjer i Røde Kors? Det er alt fra ukentlige trimturer, til krevende hjelpekorpsøvelser, fotoklubb, hobbykvelder, besøkstjeneste og aktiviteter for barn og unge. Ved å bruke våre nettsider: www. rodekors.no og deretter gå inn på ditt distrikt og velge Nord-Trøndelag finner du informasjon om hva som skjer lokalt i regi av Nord-Trøndelag. Eller du kan bruke og velge din kommune for å se hva som skjer lokalt i din Røde Kors forening. Dersom du er medlem vil du finne mye nyttig informasjon på vårt intranett, Her kan alle medlemmer logge seg inn ved hjelp av sitt medlemsnummer. Første prøvetur til Inderøy Foto: Bjørn Åge Fjeset Røde Kors Båt I løpet av de siste årene har vi i Indre Trondheimsfjorden opplevd en økning på antall søk og redningsaksjoner på sjøen. Gjennom en lengre prosess har hjelpekorpsene på Malm, Inderøy og Verdal gått til anskaffelse av båter og utstyr for søk og redning på sjøen. Tekst: Bjørn Henrik Solberg og Vidar Guddingstua I løpet av de siste årene har antall fritidsbåter på fjorden økt betraktelig. Dette vil igjen føre til at det er større sjanse for at det oppstår ulykker på sjøen. I høst har Verdal Røde Kors økt sin sjøberedskap i Trondheimsfjorden. I løpet av september har vi gått til anskaffelse av to båter, en 14 fots plastbåt og en 25 fots aluminiumsbåt egnet for Etter mange timer med pussing og maling fremstår båten nesten som ny og klar for merking. Foto: Terje Austmo bruk i all slags vær. Etter nitidig dugnadsinnsats har vi nådd målet og har to egnede båter. For at disse to båtene skal være fullt ut operative vil det kreve mange øvelser i all slags vær, og mange timer med øvelser for det aktuelle mannskapet som skal betjene båtene. Utstyrsmessig mangler vi fortsatt en del for at båtene skal være helt ideelle Vitnestøtter ønskes! for de oppgavene vi vil møte i aksjonssammenhenger. Dette er noe som vil bli prioritert etter hevert som pengene strekker til. For en forening med 28 godkjente hjelpekorpsere er det et stort økonomisk løft å gå til anskaffelse av slikt utstyr. Vi må også sørge for de mannskapene som opererer båtene, er godt kvalifiserte og klare for de oppgavene og utfordringene som kan møte dem. I løpet av vinteren har vi som mål å få 6-8 kvalifiserte sjåfører/styrmenn for den største båten. Verdal Kran og Montasje a/s sørget for at båten ble hentet i Bergen og levert til Verdal Foto: Bjørn Henrik Solberg Et samarbeidsprosjekt mellom Inntrøndelag Tingrett og Nord-Trøndelag Røde Kors. Tekst: Hanne Guddingstua Det å bli utsatt for, eller være vitne til en kriminell handling, innebærer for de fleste en opprivende opplevelse og vanskelige situasjon. Hensikten med vitnestøtte er å forberede vitner på sin rolle i en rettssak, noe som vil gi en større trygghet. Både Røde Kors Omsorg og Tingretten har hver for seg kommet fram til at det er behov for en vitnestøtteordning også i Nord-Trøndelag. Etter et par møter har vi fått på plass en avtale, og håper å være i drift i løpet av februar Hva er en vitnestøtte? En vitnestøtte er en frivillig person som skal bistå vitner med medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med en rettssak. Målsettingen er å øke tryggheten for vitnene i forbindelse med rettsaken. Vitenstøtteoppgavene vil foregå på Tinghuset i Steinkjer. - Dette vil bidra til å øke rettssikkerheten. Et vitne preget av frykt er ikke noe godt vitne, sier sorenskriver Odd Arve Bartnes til oss i Nord-Trøndelag Røde Kors. Medmenneske og samtalepartner Nå starter prosessen med å rekruttere frivillige til å være vitnestøtter. Rådgiver Hanne Guddingstua har tro på at det er personer der ute som ønsker å bli med på ordningen. - Som frivillig vitnestøtte handler det

5 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG 5 Vi går ut når andre går inn..det kan være tøft mange ganger sier Bjørn Åge, men det er godt å kunne takle situasjoner vi har øvet på mange ganger. Her er han som markør på en vannredningsøvelse i Skarnsundet. Mannskaper venter på å bli satt i aksjon. Her på brygga på Vangshylla i Inderøy. Nye mannskaper til Røde Kors Hjelpekorps Dette året har det meldt seg over 60 nye mannskaper til Hjelpekorpsene i Nord- Trøndelag. Det lover meget bra for fremtidens frivillige redningstjeneste i Nord- Trøndelag. Tekst og foto: Henry Skevik Det stilles ofte spørsmål på hva som er drivkraften til de som står opp midt på natta, i regn og vind, tar på hodelykt og drar ut i skogen eller på fjellet for å lete etter en eller flere som har tullet seg bort. Operativ leder for hjelpekorpsene i Nord- Trøndelag, Bjørn Åge Fjeset, sier at muligheten for å være med å redde liv og helse for de som er kommet bort eller er skadet ute i terrenget eller på sjøen nok er den viktigste motivasjonen for de frivillige som deltar. Det at det også er et godt sosialt miljø, hvor man blir kjent med nye mennesker og får mye ny kunnskap, motiverer også i tillegg mange. Som en del av opplæringen starter alle med et grunnkurs i førstehjelp på 30 timer. Videre utdanning er opplæring i sommer og vintertjeneste. Da er overnatting ute, søksøvelser, samarbeid på skadested og samband noe av det som læres. Det er også egne kurs for vannredning både i elv og på vann. Alle får også grunnleggende kunnskaper om Røde Kors. Det er ingen spesielle krav for å bli medlem, men aldersgrensen er 17 år. I de fleste hjelpekorpsene starter rekrutteringen tidligere, fra års alderen. Alle må gjennomføre og bestå en test i de grunnleggende ferdighetene før de kommer på alarmplanen til hjelpekorpsene. Da får de være med på aksjoner. For å bli godt drillet i samarbeid mannskapene mellom, og som en samlet styrke, arrangeres det fagsamlinger og større øvelser. Flere av korpsene i Trondheimsfjorden og i Ytre Namdal har båter som er utstyrt for redningsoppdrag på sjøen, men fortsatt er de fleste oppdragene på land. I tillegg til søk i skog og fjell er de i de senere år blitt flere aksjoner hvor demente eller psykisk syke har kommet bort. I Nord- Trøndelag har Røde Kors 15 hjelpekorps med over 200 mannskaper. Med så mange frivillige, og i tillegg biler, båter, snøskutere og annet utstyr er vi godt rustet om vi blir utkalt av politiet, sier Bjørn Åge Fjeset. Nye medlemmer kan ta kontakt med lokalt hjelpekorps, eller med distriktskontoret tel: / e-post: Anja Sandsæter øver på samband, noe som er viktig å kunne ved leteaksjoner. om å være medmenneske og bistå vitnet med praktisk informasjon, sier Guddingstua. Man har ikke lov å diskutere selve saken med vitnet, men skal være en samtalepartner og støtte i forkant og etterkant av rettsaken. For å være vitnestøtte, må du være over 18 år. Du må gjennomgå grunnopplæringen til Røde Kors og et kurs spesielt beregnet på vitnestøtter. Et vitnestøtte bør ha anledning til å bruke inntil to dager per måned på dette frivillige arbeidet, enten hele eller halve dager. Hvorfor vitnestøtte? Enkelte vil nok stille spørsmål om hvorfor det er behov for en vitnestøtte. For mange er det å være innkalt som vitne det første møte med domstolen. Det å være vitne kan være krevende og vanskelig. - Usikkerhet om hva som skal skje og sakens innhold, kan være årsaker til at det oppleves utfordrende å være vitne. Det å ha en person å prate med kan bidra til å redusere denne usikkerheten og skape et bedre vitne, forteller Hanne Guddingstua i Nord-Trøndelag Røde Kors. Ønsker du å delta som frivillig vitnestøtte, eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Hanne Guddingstua, Nord-Trøndelag Røde Kors, tlf eller Gunvor Østerås, Inntrøndelag Tingrett, tlf Det blir arrangert kurs for vitnestøtte i løpet av november 2011.

6 6 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG Døråpner "Et vanlig liv" i Vikingtiden - Stiklastadir Døråpner i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Røde Kors i samarbeid med Rus Midt- Norge arrangerte ET VANLIG LIV I VIKINGTIDEN STIK- LASTADIR på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal, Nord-Trøndelag den juni Tekst: Roger McKellar I 2009 dannet Røde Kors i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal et samarbeid med Rus Midt-Norge som heter Et vanlig liv. Konseptet er å starte et beredskapsteam i omsorg som hjelper nyrehabiliterte rusmisbrukere tilbake i sin hverdag så fort de kommer hjem fra behandling. Disse frivillige (også kalt distriktskontakter ) har ingen annen bakgrunn enn at medmenneskelighet er et krav. Distriktskontakter er spredt i alle distriktene som møter de nyrehabiliterte rusmisbrukerne når de kommer hjem fra behandling. Hva de gjør sammen, og hvor mye de treffes, bestemmer deltakerne selv. Et vanlig liv er ikke forankret lokalt, men administreres av distriktskontorene i Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors. Aktivitetshelg 2011 Etter en vellykket aktivitetshelg i 2010 i samarbeid med Choice Hotels Et vanlig liv it s your choice i Trondheim, ble det avgjort å arrangere en ny aktivitetshelg i Etter flere vurderingsrunder, ble avgjørelsen klar ET VANLIG LIV I VIKINGTIDEN STIKLADSTADIR på Verdal, Nord-Trøndelag. 40 påmeldte deltakere fra både Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ankom Stiklestad kl den 3. juni. De skulle delta på et arrangement som ingen har vært med på før. Røde Kors er nemlig den første gruppen som deltar i Stiklastadir en hel helg noen sinne!! Det ble en fantastisk opplevelse for mange forskjellige deltakere! Alder og personlighet på deltakerne var veldig forskjellige. Flere rusinstitusjoner var representert, i tillegg til frivillige fra alle 3 fylker. En utrolig flott opplevelse hvor flere vennskapsbånd ble dannet, og mange minner ble skapt. Å leve som en viking i 2011 er ikke hverdagskost, og deltakerne var både engasjerte og sporty. Seks grupper ble oppkalt etter hver sin gud, og deltakerne skulle kjempe for høvdingens plass og ære. Det var aktiviteter som pil og bue, øksekast, støvelkast og en vikingtautrekk. Men, når man konkurrerer som en viking, må man spise og sove som en viking. Etter et godt måltid, fikk deltakerne sove i to svære køyesenger i langhuset. Heldigvis for deltakerne ble aktivitetshelgen arrangert samtidig som Vømmølfestivalen i Verdal. Deltakerne fikk derfor oppleve Vømmøltoget med over 110 innslag. Vellykket kinokveld Til sammen benyttet i overkant av 70 personer seg av tilbudet om å se filmen Oslo 31.august på Verdensdagen for psykisk helse. I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober viste Røde Kors filmen Oslo 31.august på Stjørdal, Verdal og Steinkjer kino. Tilbudet var gratis for publikum. Både før og etter filmen hadde vi stand der vi informerte om Røde Kors og det tilbudet vi har. Hvorfor Oslo, 31. august? "Oslo, 31. august" er et portrett av Oslo i dag. Et visuelt og emosjonelt drama om en mann drevet til sitt eksistensielle nullpunkt. Anders er i ferd med å fullføre sin narkotikarehabilitering på landsbygda. Som en del av programmet har han fått lov til å gå inn i byen for et jobbintervju. Anders drar nytte av permisjonen, og driver rundt i byen og treffer på gamle kjente. Anders er smart, kjekk og fra en god familie, men han er dypt hjemsøkt av alle mulighetene han har kastet bort, og av alle menneskene han har sviktet. Han er fortsatt relativt ung, men føler at livet på mange måter allerede er over. For resten av dagen og til langt på natt, vil spøkelser fra tidligere feil kjempe mot sjansen for kjærlighet, muligheten for et nytt liv, og håpet om å se en fremtid ved morgengry. Bålkaffe v/gravhaugene -området rundt Stiklestad har den største ansamling av monumentale gravhauger i Norge. Vi spaserte opp til dei gamle ruggar og fikk fortalt historiene om fordums makt og myter som fortsatt lever Vikingtevling Høvdingen på Stiklastadir ledet oss gjennom slaget mellom kongshæren og bondehæren, men denne gangen som vennskapelig kappestrid. Her fikk vi prøvd både bueskyting og rævkrok, brytekamp og andre morsomme kappleiker. Opplevelse for både kropp og sinn! Vømmøl Vømmøltoget har blitt en institusjon som trekker store mengder vømlinger fra hele landet. Tema for toget i år var Foto og fotografi Festmiddag Her fikk vi et gilde i langhuset, dvs mat i kombinasjon av formidling som kan beskrives slik: Besøk fra Island! Hallgjerd er husfrue på gården Stikladatdir og sto klar med åpne armer for gode venner som kom på besøk! Med vikingkapper og den tids matretter, var kvelden skapt for trivelig lag i en fantastisk atmosfære. Islendingen Illuge som varpå besøk er imidlertid ikke helt enig i alt som skjer i Trøndelag.

7 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG 7 Ferie for alle Vi har nå kommet godt i gang med tilbudet Ferie for alle i Nord- og Sør- Trøndelag. Vi startet opp med vårt første ferieopphold på Sund folkehøgskole i sommer. Værgudene var snille og gav oss masse godvær, så det ble mye bading og trivsel i solen! Tekst: Katrine Ingebrigtsen Foto: Røde Kors Vi trenger også frivillige som kan være med som veiledere under oppholdene. Vi ser nå frem til vinterferien som skal være i uke 8. Sted er ikke bestemt helt ennå, men vi tar sikte på å ha det nær en alpinbakke med mulighet for vintersportsaktiviteter. Har du lyst til å være med som frivillig så ta kontakt med Nord- Trøndelag Røde Kors. Vi har hatt stor søknad på begge oppholdene vi har hatt så langt. Til sammen er det 35 ulike familier som har søkt om plass. På sommeroppholdet ga vi tilbud til 12 familier mens på høstoppholdet på Patrusli Gaard i Tydal ga vi tilbud til 16 familier. I følge undersøkelsen Barnefattigdom i Norge er det over 2500 barn i Nord- Trøndelag som lever under EUs fattigdomsgrense. Mange av disse barna blir satt utenfor fritidsaktiviteter på grunn av familiens dårlige økonomi, og mange av dem har aldri vært på ferie. Vi legger vekt på at barn og unge skal få delta på mange ulike aktiviteter og oppleve mestringsfølelse når de deltar på Ferie for alle. Vi har fått tilbakemeldinger på at både familiene og de frivillige har storkost seg under oppholdene på Ferie for alle. Det varmer å se hvor mye hver enkelt deltager blomstrer gjennom ferieuken. Det er tydelig at en slik ferie gjør godt for familiene, de får mulighet til å være sammen som familie, slappe av, gjøre aktiviteter de aldri har prøvd før og skape gode minner sammen. Vi jobber enda med å spre informasjon om hva og hvem tilbudet er for slik at vi får inn enda flere søkere til oppholdene. Det er tydelig at en slik ferie gjør godt for familiene, de får mulighet til å være sammen som familie, slappe av, gjøre aktiviteter de aldri har prøvd før og skape gode minner sammen.

8 8 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG Kirkegt. 75C, 7600 Levanger Tlf Huurre N o r w a y Spillumstranda Industriområde 7820 Spillum Tlf Sunde Regnskap Og Økonomi AS Stokmov. 2, 7500 Stjørdal Tlf Fax Støtter Røde Kors Design Namsos Dyreklinikk Abels Meyersgt. 16, 7800 Namsos Tlf Man-tir Tir/tor Døgnvakt NAMSOS STJØRDAL LEVANGER COWI Cowi AS Rådgivende ingeniører Okkenhaugvn. 4, Levanger Tlf D/S Kaia 7800 Namsos Tlf Fax Røde Kors Nord - Trøndelag takker annonsørene for den flotte støtten! Steinkjer Bilskadesenter AS Jaktskippergt Steinkjer Tlf Vikaune Fabrikker AS. Industriveien 3, 7500 Stjørdal Telefon: Telefax: Tlf E-post: Glømmen entreprenør A.s Akslakstien 1, 7820 Spillum Tlf Fax Mob Nærøy Kommune 7970 Kolvereid Tlf Fax Inn-Trøndelag Brannvesen IKS Støtter Røde Kors Stjørdal Kommune VERDAL Russervn. 4, 7650 Verdal Tlf Fax Kjøtt Fisk Catering Søren R. Thornæs v. 19, 7800 Namsos Tlf Fax Amifisenteret NAMSOS NÆRØY Williksen Fisk & Catering AS Th. Sommerschields gt. 5, 7800 Namsos Tlf E-post: F & T Tankrens AS Maskin og Transport Naustbukta, 7970 Kolvereid Tlf Mob STEINKJER Hamnegt. 20, 7700 Steinkjer STJØRDAL Innherredsvegen 74, Stjørdal Tlf Rørvik Libris Strandgt. 11, 7900 Rørvik Tlf Fax Abel Meyers gate 20, 7800 Namsos Tlf Fax Kværnø Transport AS 7863 Overhalla Tlf Mob: politi Police 112 Stjørdal Autosalg AS 7500 Stjørdal Tlf NAMSOS VIKNA Nexans Norway AS Klingavn. 2, 7800 Namsos Tlf Fax Namsos Samfunnshus AS Abel Meyers g. 12, 7800 Namsos Selskapslokaler Møtelokaler Catering Kursvirksomhet Selskapsservering OVERHALLA Lindsethmo Transport AS Øverlia 11, 7860 Skage i Namdalen Tlf Mob Steinkjer by- og bygdeservice BA Postboks 2105, 7708 Steinkjer Flytanking AS Trondheim, Lufthavn Værnes, 7500 Stjørdal Tlf Fax Røde Kors Nord - Trøndelag takker annonsørene for den flotte støtten! Verftsg. 26 Pb. 103, 7801 Namsos Tlf Fax Geo Drilling AS Pb. 39, 7801 Namsos Tlf Fax Magne Strømhylden Maskin Hold Krabbstuv. 31, 7863 Overhalla Tlf/Fax Mob Tel.: Faks: Tømmermannsgt. 6, 7725 Steinkjer Industriv. 13, 7500 Stjørdal Tlf Fax Namsos Dykkerselskap a/s TLF: (Æge) (Frigg) Russervn. 7, 7650 Verdal Okkenhaugv. 4, 7600 Levanger Tlf Vi utfører alt innen elektriske installasjoner. Tar oppdrag i hele Nord Trøndelag. Telefon: Mob.: Myraveien 4, 7710 Sparbu Telefon , 7860 Skage Vi utfører bl.a. Tegninger og byggesøknader Renovering bad, vaskerom Etterisolering Rehabilitering av alle typer bygg Oppføring av nye bygg Termografering og tetthetsmåling Kjerneboring betong GRONG Bjønr Fornes Bygeevarer AS Gartland, 7870 Grong Tlf LEVANGER Sørheim Maskin AS Lerkendalsv. 21, 7600 Levanger Tlf NAMSOS Namosos Begravelsesbyrå Pb. 50, 7801 Namsos Tlf Lensmyra, 7670 Inderøy, Tlf Støtter Røde Kors Håkkagata 4, 7714 Steinkjer Tlf :11:17 Aage Weider Eiendom AS Niels Bjørumsgt. 2E, 7800 Namsos Tlf Gunnar Aasen Transport AS Bangsundv. 28, 7822 Bangsund Tlf Rostadvegen 300, 7670 Inderøy Tlf: Fax: Stiftelsen Rostad Kirkens Sosialtjeneste Södra Cell Folla AS 7796 Follafoss Tlf AB Maskin Bernt Lande og Arnstein Aune 7820 Spillum Tlf Havnevesenet Namsos Pb. 107, 7801 Namsos Tlf NAMSSKOGAN Namsskogan Hotell 7892 Trones Tlf NÆRØY Røde Kors Nord - Trøndelag takker annonsørene for den flotte støtten! Malermesteren i Ytre Namdal AS 7970 Kolvereid Tlf Mob

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle avisa Røde Kors TROMS Nr. 1-2013 Mai Beredskap som en del av hverdagen Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Ferie for alle Les mer side 5 Bevisst eller ubevisst har vi alle beredskap som en del av hverdagen

Detaljer

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 BARK sier ifra AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på I Lillesand lærer Røde Kors folk å uttrykke seg gjennom et malekurs. Dette betyr svært mye

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

Samarbeid er den rette vei

Samarbeid er den rette vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2012 Samarbeid er den rette vei Moteoppvisning mot ensomhet Første helg i mai var det moteoppvisning på Henris Kafé. Det var tredje gang at Henris kafé ble brukt

Detaljer

En møteplass for alle

En møteplass for alle avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 En møteplass for alle BARK: På tur til Bjørnebo BARK Arendal dro på overnattingstur til Bjørnebo. Les mer side 4 Artistgalla Røde Kors i Aust-Agder har som

Detaljer

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes Aktuelt: Verving og grasrot magasinet Urban fattigdom: Storbyene sliter Haiti: kolera rammer jordskjelvofrene opplæring: bamselegen med syskrinet 42010 Kronprinsesse Mette-Marit om: å bli sett møter med

Detaljer

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker TEMA: Oppsporing i Norge magasinet Kampen mot atomvåpen Supermammaen i Trondheim Mer omsorg fra panteflasker 42011 NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat FINN TIPS OM MENINGSFULLE

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

BLI RØDE KORS-FADDER! SE WWW.RODEKORS.NO ELLER SEND SMS «FADDER» TIL

BLI RØDE KORS-FADDER! SE WWW.RODEKORS.NO ELLER SEND SMS «FADDER» TIL TEMA: Samfunnsansvar magasinet rema 1000: rekrutterer besøksvenner dnb nor: rune bjerke om norsk sårbarhet Jotun: nødhjelper i katastrofer 22011 møt frivillige hos tine: Med overskudd til å hjelpe BLI

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie avisa 2. for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 RØFFE UNGDOMMER Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie leder Turid Mong Distriktsleder Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by Norges Røde Kors

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - JUNI 2011 23. ÅRGANG Røde Kors Foto: Haugesund Røde Kors \\ Mats Flo Bli frivillig i Røde Kors I denne utgave: Røde Kors Omsorg

Detaljer

150 år og like aktuell. Røde Kors. Tusen takk! Kristiansand Røde Kors med stand og innsamling 9. mai. Side 3. I Røde Kors grunnleggerens fotspor.

150 år og like aktuell. Røde Kors. Tusen takk! Kristiansand Røde Kors med stand og innsamling 9. mai. Side 3. I Røde Kors grunnleggerens fotspor. avisa Røde Kors VEST AGDER Nr. 1-2015 juni Kristiansand Røde Kors med stand og innsamling 9. mai. Side 3 I Røde Kors grunnleggerens fotspor. Side 8 Henry i stoffutgave slår seg veldig mye. Han har brannsår,

Detaljer

avisa HVERDAGSVENNER for Rogaland og Flekkefjord nr 1 - mai 2015 En særdeles viktig 150-åring Alltid beredt 400 røde benker

avisa HVERDAGSVENNER for Rogaland og Flekkefjord nr 1 - mai 2015 En særdeles viktig 150-åring Alltid beredt 400 røde benker avisa Utgave for Rogaland og Flekkefjord nr 1 - mai 2015 HVERDAGSVENNER En særdeles viktig 150-åring Alltid beredt 400 røde benker leder Turid Mong Distriktsleder Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by 2015

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Våre humanitære møteplasser i Vestfold

Våre humanitære møteplasser i Vestfold Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 27. årg. Nr. - 1-2013 Røde Kors husene Våre humanitære møteplasser i Vestfold Røde Kors i Re Les mer på side 2. Røde Kors i Svelvik Les mer på side 3. Røde Kors i Tønsberg

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen. Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 18 Nummer 1 April 2014 SAMMEN OM SAMVIRKE - Lørdagsskole i beredskap LES OM FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Detaljer

Blod redder liv. Røde Kors. Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2. Besøkstjenesten i Tromsø 50 år Les mer side 4. NM Hjelpekorps Les mer side 6

Blod redder liv. Røde Kors. Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2. Besøkstjenesten i Tromsø 50 år Les mer side 4. NM Hjelpekorps Les mer side 6 avisa Røde Kors TROMS Nr. 2-2012 Desember Blod redder liv Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Besøkstjenesten i Tromsø 50 år Les mer side 4 Det å gi blod er en enkel, trygg og avslappende måte å hjelpe

Detaljer

Heller venner enn guider

Heller venner enn guider Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - mai 2013 Røde Kors Heller venner enn guider Tema i denne utgave: Ungdom i Røde Kors Vil få med flere Anja Selmer (17) er nyvalgt

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Internasjonalt samarbeid krysser vann Foto: Kristin Veskje Internasjonale prosjekt, Cubansk og Libanesisk Røde Kors på Merket

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer