Tusen takk for støtten! Støtt ditt lokale Røde Kors med Grasrotandelen. Ferie for alle. Røde Kors Hjelpekorps. Døråpner. neste gang du tipper!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tusen takk for støtten! Støtt ditt lokale Røde Kors med Grasrotandelen. Ferie for alle. Røde Kors Hjelpekorps. Døråpner. neste gang du tipper!"

Transkript

1 avisa Røde Kors NORD-TRØNDELAG Nr November Ferie for alle Røde Kors har nå kommet godt i gang med tilbudet Ferie for alle i Nord- og Sør- Trøndelag. Vi startet opp med vårt første ferieopphold på Sund folkehøgskole i sommer. Les mer på side 7 Røde Kors Hjelpekorps Dette året har det meldt seg over 60 nye mannskaper til Hjelpekorpsene i Nord- Trøndelag. Det lover meget bra for fremtidens frivillige redningstjeneste i Nord- Trøndelag. Les mer side 5 Foto: Henry Skevik Beredskapsvakt Dersom det skjer noe virkelig alvorlig i området der du bor, kan Røde Kors kontakte deg da, for å spørre om du kan hjelpe? Her verves Bjørn Ystgård som beredskapsvakt i Inderøy Røde Kors av Bjørn Åge Fjeset og Maja Lønvik Les mer side 3 Støtt ditt lokale Røde Kors med Grasrotandelen neste gang du tipper! Tusen takk for støtten! Tusen takk til alle som har registrert Røde Kors som mottaker av Grasrotandelen. Dere har så langt i 2011 bidratt til over kr ,- til Røde Korsforeninger i Nord-Trøndelag! Døråpner Et vanlig liv i Vikingtiden - Stiklastadir Les mer side 6 Grasrotandelen er enkel og grei måte å gi sin støtte på uten at det koster deg noe. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere Røde Kors som mottaker av din Grasrotandel neste gang du leverer inn kupongen. Du kan også registrer mottaker av Grasrotandelen: - På nett via https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/grasrot_sok - Ved bruk av SMS. Send GRASROT + riktig org. nr. til 2020 (tjenesten er gratis)

2 2 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG leder Røde Kors er til stede når katastrofer rammer For de fleste knytter det seg forventninger til at Røde Kors som innsats- og beredskapsorganisasjon er i stand til å rykke ut og bistå når katastrofer rammer. Dette gjelder det å kunne stille opp både i lokalsamfunnene våre og når store og omfattende katastrofer inntreffer fjernt fra oss. I forbindelse med terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli fikk vi både umiddelbart og i tiden etterpå eksempler på evnen til å ta ansvar og å stille opp når behovene oppstår. Mannskaper fra Røde Kors møtte på Sundvollen og var raskt i gang med å bistå både ungdommene som kom inn fra Utøya og deres pårørende og pårørende til de som omkom. Videre så vi at Røde Kors-hus ble åpnet i flere lokalsamfunn og at frivillige var til stede for de som følte behov for å møte noen og kunne dele tanker med etter det som hadde skjedd. Som eksempel på mobiliseringen i lokale ledd er det spesiell grunn til å vise til innsatsen som ble ytet på Stjørdal da Aleksander Aas Eriksen først ble meldt savnet og senere bekreftet omkommet. Her tok Stjørdal Røde Kors, med god hjelp fra Røde Kors-ledd både i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, langt større ansvar enn noen kunne forventet. Denne innsatsen kom ikke ut fra formelle planer og vedtak, men fordi kompetanse og humanitær innstilling utløste handling fra enkeltmennesker der en så at en kunne være med å hjelpe når det trengtes. I Nord-Trøndelag Røde Kors er vi i starten på etablering av Røde Kors beredskapsvakt. Her utfordrer vi alle til å si ja til å gjøre oppgaver i lokalsamfunnet dersom uventede hendelser inntreffer. Hendelser som medfører behov for menneskelige ressurser. Dette er ikke et spørsmål om å ha særskilt kompetanse, men å kunne stille opp og gjøre enkle oppgaver en føler seg i stand til å gjøre, eller være til stede sammen med noen som kan ha behov for kontakt og omtanke der og da. Malm Røde Kors og Inderøy Røde Kors er i gang med beredskapsvakt og i overkant av 400 har meldt seg. Levanger Røde Kors vil om kort tid også sette i gang arbeidet med å etablere beredskapsvakt og ser fram til dette med spenning. Innledningsvis skrev jeg at det knytter seg forventninger til Røde Kors som innsats- og beredskapsorganisasjon som er i stand til å rykke ut og bistå når katastrofer rammer. Disse forventningene er vi sterkt bevisst på, og disse forventningene utløser både stolthet og ydmykhet hos alle de frivillige som bruker mye av sin fritid og sitt engasjement for å bistå dem som trenger hjelp, støtte og oppmerksomhet i en eller annen form. For oss er det en sterk motivasjonskilde å få tilbakemeldinger som den som kom fra en som meldte seg som frivillig: Jeg har ikke kunnskap om ALT Røde Kors driver med enda, men jeg har lyst til å være med å hjelpe mennesker hvis en katastrofe eller ulykke skulle ramme. Hjelpe folk i vanskelige situasjoner rett og slett. De siste månedene har vist til fulle at frivillighet og humanitært initiativ og innsats trengs i samfunnet vårt. Vi i Røde Kors vil bidra med dette og vil gjerne at også du melder deg for å være med på å yte frivillig samfunnsbidrag! Snorre Gundersen Distriktsleder Afrikas Horn Afrikas Horn opplever den verste tørken på nesten 60 år. Krisen fører til akutt matmangel og omfatter nesten 10 millioner mennesker i Somalia, Kenya, Etiopia, Djibouti og Uganda. I Somalia kommer matkrisen på toppen av en opprivende væpnet konflikt. Av: Trude Mathisen 13,3 millioner mennesker på Afrikas Horn har nå behov for assistanse for å komme seg gjennom tørken. Den neste regnperioden er ventet i oktober, men i enkelte områder advares det allerede mot at regnet også nå kan utebli. Situasjonen er verst i Somalia der 4 millioner mennesker har et akutt behov for nødhjelp, 3 millioner av disse er i sør. I Kenya er det nå 3.7 millioner mennesker som trenger nødhjelp, i tillegg til 4,6 millioner mennesker i Etiopia og i Djibouti. Situasjonen er forventet å forverres ytterligere i påvente av nytt regn. Den akutte situasjonen krever fokus på nødhjelp for å redde liv. Røde Kors bevegelsen, med sitt frivillige nettverk, er helt sentral i nødhjelpsoperasjonene over hele Afrikas Horn. Allerede fra januar / februar 2011, har Røde Kors i Norge med økonomisk bistand fra utenriksdepartementet bidratt til økt innsats for Sven Mollekleiv, president i Røde Kors i Norge på besøk i byen Garowe, sør i Puntland. Foto: Olav Saltbones, Norges Røde Kors forebyggende aktiviteter i Kenya og Somalia. Røde Kors i Norge bruker innsamlede midler til en kombinasjon av umiddelbar nødhjelp og langsiktige tiltak for å forebygge tilsvarende kriser i fremtiden. Dette innebærer blant annet følgende aktiviteter: Matutdeling på skoler i de mest tørkeutsatte områder i Kenya og Somalia, utdeling av høyenergi kosttilskudd til kritisk underernærte i Somalia, mobile helseklinikker, rehabilitering og bygging av enkle vann- og sanitær anlegg, utdeling av jordbruksutstyr og såkorn som tåler mer tørke, fiskeutstyr og støtte til husdyrhold, styrking av lokale Røde Kors foreninger til å kunne bistå i hjelpe-arbeidet. I Somalia bidrar Røde Kors til at Somalia Røde Halvmåne (SRCS) kan drive sine 72 helseklinikker over hele landet. Kenya Røde Kors har blant annet fokusert på matutdeling på skoler og til underernærte barn, gravide og ammende mødre, og underernærte eldre og mennesker med HIV. I alt har Kenya Røde Kors delt ut 81,43 tonn mat. For å støtte Røde Kors sitt arbeid for de sultrammede på Afrikas Horn kan dette gjøres på følgende måter: Ringe : (kr 200) SMS hjelp til 2090 (kr 200) Kontonummer info Ansvarlig utgiver: Nord-Trøndelag Røde Kors Ogndalsv. 2, 7713 Steinkjer Tlf Redaktør: Monica Bartnes Redaksjonskomité: Distriktskontoret Opplag: LAYOUT OG Annonseansvarlig: Media Direct Norge AS P.b. 2385, 3034 Drammen Tlf: Trykk: Nr 1 Trykk AS, Lillestrøm Tlf

3 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG 3 Noen av ververne i Malm klar til aksjon: Marte, Nina, Jacob, Snorre, Frank og Karin. Foto: Henry Skevik I en tid da det ventes flere og større alvorlige hendelser ønsker Røde Kors å kunne tilby hjelp til det eksisterende offentlige hjelpeapparatet. Beredskapsvakt - Ny Røde Kors aktivitet i Nord-Trøndelag Dersom det skjer noe virkelig alvorlig i området der du bor, kan Røde Kors kontakte deg da, for å spørre om du kan hjelpe? Dette er spørsmålet Røde Kors stiller når de skal verve nye beredskapsvakter. I Nord- Trøndelag er Malm og Inderøy Røde Kors i gang med rekruttering og opplæring av beredskapsvakter. Av: Henry Skevik I en tid da det ventes flere og større alvorlige hendelser ønsker Røde Kors å kunne tilby hjelp til det eksisterende offentlige hjelpeapparatet. Når en ulykke eller større katastrofe inntreffer rykker først politi, brannvesen og ambulanse ut til ulykkesstedet. Er det behov for flere mannskaper kommer Røde Kors Hjelpekorps, FIG (Sivilforsvaret), Norske Redningshunder og Heimevernet. Er det hendelser som trenger mannskaper i større omfang, eller over lengre tid, er beredskapsvaktene fra Røde Kors klare for oppdrag. Røde Kors beredskapsvakter startet opp som et prøveprosjekt for 2 år siden i Hordaland. Her er det startet opp i 18 kommuner, og det har til sammen meldt seg over 1500 frivillige til denne aktiviteten. For å bli beredskapsvakt kreves det at du er over 18 år, er medlem i Røde Kors, og at du møter på en informasjonskveld hvert år. Det første året er det informasjon om hva beredskapsvakt er og registrering for hva du kan tenke deg å bidra med. Grunnleggende førstehjelpsopplæring er også obligatorisk. Alle beredskapsvaktene får utlevert en refleksvest som er tydelig merket med Røde Kors Beredskapsvakt. Den skal brukes for tydelig å tilkjennegi hvem man er i en situasjon hvor man er ute på oppdrag Beredskapsvaktene kan bli brukt i situasjoner hvor det daglige hjelpeapparatet ikke strekker til, og blir tilkalt enten av politiet eller kommunen. De kan eksempelvis være en ekstraressurs til forpleining/matlaging, trafikkavvikling, varsling og vakthold, organisere transport (skaffe biler/ringe), utføre transport av mannskaper og materiell (sjåfør), drive samleplass, evakueringsplass, bistå ved større vaktoppdrag, f.eks. massevaksinasjon, omsorg for pårørende, omsorg for lettere skadde, omsorg for barn til hjelpemannskaper ved lengre aksjoner, som ekstramannskap til søk/ redning og andre ting. De lokale Røde Kors- avdelingene har hatt møter med kommunen, brannvesen og politi for å legge fram sine planer om beredskapsvakter. Det er bare positiv respons fra myndighetene, som ser på beredskapsvaktene som en framtidig viktig ressurs når det skjer større alvorlige hendelser. Erfaring tilsier at når en alvorlig hendelse går over tid, vil det alltid være behov for mannskaper. Beredskapsvaktene er organisert og uniformert (beredskapsvaktvest). På forhånd har de meldt fra om på hvilke områder de kan bidra, og dette gjør det lettere å sette dem raskt i arbeid med riktig oppgave på rett sted. I Malm Røde Kors (Verran kommune) har det hittil meldt seg 194 frivillige, og til Inderøy Røde Kors (Inderøy og Mosvik kommuner) 255 frivillige. Beredskapsvakt vil etter hvert bli startet i flere kommune i Nord-Trøndelag, og Røde Kors forventer mange nye frivillige. Beredskapsvakter i Malm Røde Kors. Her får de diplom etter første opplæringskveld. Foto: Ketil Kjerkreit

4 4 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG Frivillighet i Røde Kors En ny undersøkelse som Synovate har gjennomført for Røde Kors i forbindelse med vårt landsmøte i oktober, viser at nesten halvparten av de som ikke jobber som frivillige i dag, kan tenke seg å gjøre det i framtiden. Undersøkelsen viser også at over 60 prosent av de som kan tenke seg å bli frivillige, ønsker å jobbe med innvandrere. Gledelig Det er selvfølgelig veldig gledelig for Røde Kors at det er et stort og ubrukt potensial for frivillighet i Norge. Samfunnet er helt avhengig av en god frivillig sektor for å løse mange av de utfordringene vi står ovenfor, sier distriktsleder i Nord-Trøndelag Røde Kors, Snorre Gundersen. Undersøkelsen viser at nordmenn kan tenke seg å bruke mellom to og tre timer hver uke på å hjelpe andre frivillige Undersøkelsen viser også at interessen er stor for mange typer frivillig arbeid, og 9 av 10 mener at frivillighet gir oss et varmere og mer inkluderende samfunn. Dette viser at frivilligheten er en sentral del av det norske samfunn. Røde Kors vet at frivillighet nytter, og folk ser at det er viktig, sier Gundersen. Nord-Trøndelag Røde Kors har i dag over 1500 aktive frivillige som er engasjert i humanitært frivillig arbeid. Bruk våre nettsider Røde Kors har aktiviteter i de fleste av kommunene i Nord-Trøndelag, men hvordan kan du finne ut hva som skjer i Røde Kors? Det er alt fra ukentlige trimturer, til krevende hjelpekorpsøvelser, fotoklubb, hobbykvelder, besøkstjeneste og aktiviteter for barn og unge. Ved å bruke våre nettsider: www. rodekors.no og deretter gå inn på ditt distrikt og velge Nord-Trøndelag finner du informasjon om hva som skjer lokalt i regi av Nord-Trøndelag. Eller du kan bruke og velge din kommune for å se hva som skjer lokalt i din Røde Kors forening. Dersom du er medlem vil du finne mye nyttig informasjon på vårt intranett, Her kan alle medlemmer logge seg inn ved hjelp av sitt medlemsnummer. Første prøvetur til Inderøy Foto: Bjørn Åge Fjeset Røde Kors Båt I løpet av de siste årene har vi i Indre Trondheimsfjorden opplevd en økning på antall søk og redningsaksjoner på sjøen. Gjennom en lengre prosess har hjelpekorpsene på Malm, Inderøy og Verdal gått til anskaffelse av båter og utstyr for søk og redning på sjøen. Tekst: Bjørn Henrik Solberg og Vidar Guddingstua I løpet av de siste årene har antall fritidsbåter på fjorden økt betraktelig. Dette vil igjen føre til at det er større sjanse for at det oppstår ulykker på sjøen. I høst har Verdal Røde Kors økt sin sjøberedskap i Trondheimsfjorden. I løpet av september har vi gått til anskaffelse av to båter, en 14 fots plastbåt og en 25 fots aluminiumsbåt egnet for Etter mange timer med pussing og maling fremstår båten nesten som ny og klar for merking. Foto: Terje Austmo bruk i all slags vær. Etter nitidig dugnadsinnsats har vi nådd målet og har to egnede båter. For at disse to båtene skal være fullt ut operative vil det kreve mange øvelser i all slags vær, og mange timer med øvelser for det aktuelle mannskapet som skal betjene båtene. Utstyrsmessig mangler vi fortsatt en del for at båtene skal være helt ideelle Vitnestøtter ønskes! for de oppgavene vi vil møte i aksjonssammenhenger. Dette er noe som vil bli prioritert etter hevert som pengene strekker til. For en forening med 28 godkjente hjelpekorpsere er det et stort økonomisk løft å gå til anskaffelse av slikt utstyr. Vi må også sørge for de mannskapene som opererer båtene, er godt kvalifiserte og klare for de oppgavene og utfordringene som kan møte dem. I løpet av vinteren har vi som mål å få 6-8 kvalifiserte sjåfører/styrmenn for den største båten. Verdal Kran og Montasje a/s sørget for at båten ble hentet i Bergen og levert til Verdal Foto: Bjørn Henrik Solberg Et samarbeidsprosjekt mellom Inntrøndelag Tingrett og Nord-Trøndelag Røde Kors. Tekst: Hanne Guddingstua Det å bli utsatt for, eller være vitne til en kriminell handling, innebærer for de fleste en opprivende opplevelse og vanskelige situasjon. Hensikten med vitnestøtte er å forberede vitner på sin rolle i en rettssak, noe som vil gi en større trygghet. Både Røde Kors Omsorg og Tingretten har hver for seg kommet fram til at det er behov for en vitnestøtteordning også i Nord-Trøndelag. Etter et par møter har vi fått på plass en avtale, og håper å være i drift i løpet av februar Hva er en vitnestøtte? En vitnestøtte er en frivillig person som skal bistå vitner med medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med en rettssak. Målsettingen er å øke tryggheten for vitnene i forbindelse med rettsaken. Vitenstøtteoppgavene vil foregå på Tinghuset i Steinkjer. - Dette vil bidra til å øke rettssikkerheten. Et vitne preget av frykt er ikke noe godt vitne, sier sorenskriver Odd Arve Bartnes til oss i Nord-Trøndelag Røde Kors. Medmenneske og samtalepartner Nå starter prosessen med å rekruttere frivillige til å være vitnestøtter. Rådgiver Hanne Guddingstua har tro på at det er personer der ute som ønsker å bli med på ordningen. - Som frivillig vitnestøtte handler det

5 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG 5 Vi går ut når andre går inn..det kan være tøft mange ganger sier Bjørn Åge, men det er godt å kunne takle situasjoner vi har øvet på mange ganger. Her er han som markør på en vannredningsøvelse i Skarnsundet. Mannskaper venter på å bli satt i aksjon. Her på brygga på Vangshylla i Inderøy. Nye mannskaper til Røde Kors Hjelpekorps Dette året har det meldt seg over 60 nye mannskaper til Hjelpekorpsene i Nord- Trøndelag. Det lover meget bra for fremtidens frivillige redningstjeneste i Nord- Trøndelag. Tekst og foto: Henry Skevik Det stilles ofte spørsmål på hva som er drivkraften til de som står opp midt på natta, i regn og vind, tar på hodelykt og drar ut i skogen eller på fjellet for å lete etter en eller flere som har tullet seg bort. Operativ leder for hjelpekorpsene i Nord- Trøndelag, Bjørn Åge Fjeset, sier at muligheten for å være med å redde liv og helse for de som er kommet bort eller er skadet ute i terrenget eller på sjøen nok er den viktigste motivasjonen for de frivillige som deltar. Det at det også er et godt sosialt miljø, hvor man blir kjent med nye mennesker og får mye ny kunnskap, motiverer også i tillegg mange. Som en del av opplæringen starter alle med et grunnkurs i førstehjelp på 30 timer. Videre utdanning er opplæring i sommer og vintertjeneste. Da er overnatting ute, søksøvelser, samarbeid på skadested og samband noe av det som læres. Det er også egne kurs for vannredning både i elv og på vann. Alle får også grunnleggende kunnskaper om Røde Kors. Det er ingen spesielle krav for å bli medlem, men aldersgrensen er 17 år. I de fleste hjelpekorpsene starter rekrutteringen tidligere, fra års alderen. Alle må gjennomføre og bestå en test i de grunnleggende ferdighetene før de kommer på alarmplanen til hjelpekorpsene. Da får de være med på aksjoner. For å bli godt drillet i samarbeid mannskapene mellom, og som en samlet styrke, arrangeres det fagsamlinger og større øvelser. Flere av korpsene i Trondheimsfjorden og i Ytre Namdal har båter som er utstyrt for redningsoppdrag på sjøen, men fortsatt er de fleste oppdragene på land. I tillegg til søk i skog og fjell er de i de senere år blitt flere aksjoner hvor demente eller psykisk syke har kommet bort. I Nord- Trøndelag har Røde Kors 15 hjelpekorps med over 200 mannskaper. Med så mange frivillige, og i tillegg biler, båter, snøskutere og annet utstyr er vi godt rustet om vi blir utkalt av politiet, sier Bjørn Åge Fjeset. Nye medlemmer kan ta kontakt med lokalt hjelpekorps, eller med distriktskontoret tel: / e-post: Anja Sandsæter øver på samband, noe som er viktig å kunne ved leteaksjoner. om å være medmenneske og bistå vitnet med praktisk informasjon, sier Guddingstua. Man har ikke lov å diskutere selve saken med vitnet, men skal være en samtalepartner og støtte i forkant og etterkant av rettsaken. For å være vitnestøtte, må du være over 18 år. Du må gjennomgå grunnopplæringen til Røde Kors og et kurs spesielt beregnet på vitnestøtter. Et vitnestøtte bør ha anledning til å bruke inntil to dager per måned på dette frivillige arbeidet, enten hele eller halve dager. Hvorfor vitnestøtte? Enkelte vil nok stille spørsmål om hvorfor det er behov for en vitnestøtte. For mange er det å være innkalt som vitne det første møte med domstolen. Det å være vitne kan være krevende og vanskelig. - Usikkerhet om hva som skal skje og sakens innhold, kan være årsaker til at det oppleves utfordrende å være vitne. Det å ha en person å prate med kan bidra til å redusere denne usikkerheten og skape et bedre vitne, forteller Hanne Guddingstua i Nord-Trøndelag Røde Kors. Ønsker du å delta som frivillig vitnestøtte, eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Hanne Guddingstua, Nord-Trøndelag Røde Kors, tlf eller Gunvor Østerås, Inntrøndelag Tingrett, tlf Det blir arrangert kurs for vitnestøtte i løpet av november 2011.

6 6 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG Døråpner "Et vanlig liv" i Vikingtiden - Stiklastadir Døråpner i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Røde Kors i samarbeid med Rus Midt- Norge arrangerte ET VANLIG LIV I VIKINGTIDEN STIK- LASTADIR på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal, Nord-Trøndelag den juni Tekst: Roger McKellar I 2009 dannet Røde Kors i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal et samarbeid med Rus Midt-Norge som heter Et vanlig liv. Konseptet er å starte et beredskapsteam i omsorg som hjelper nyrehabiliterte rusmisbrukere tilbake i sin hverdag så fort de kommer hjem fra behandling. Disse frivillige (også kalt distriktskontakter ) har ingen annen bakgrunn enn at medmenneskelighet er et krav. Distriktskontakter er spredt i alle distriktene som møter de nyrehabiliterte rusmisbrukerne når de kommer hjem fra behandling. Hva de gjør sammen, og hvor mye de treffes, bestemmer deltakerne selv. Et vanlig liv er ikke forankret lokalt, men administreres av distriktskontorene i Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors. Aktivitetshelg 2011 Etter en vellykket aktivitetshelg i 2010 i samarbeid med Choice Hotels Et vanlig liv it s your choice i Trondheim, ble det avgjort å arrangere en ny aktivitetshelg i Etter flere vurderingsrunder, ble avgjørelsen klar ET VANLIG LIV I VIKINGTIDEN STIKLADSTADIR på Verdal, Nord-Trøndelag. 40 påmeldte deltakere fra både Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ankom Stiklestad kl den 3. juni. De skulle delta på et arrangement som ingen har vært med på før. Røde Kors er nemlig den første gruppen som deltar i Stiklastadir en hel helg noen sinne!! Det ble en fantastisk opplevelse for mange forskjellige deltakere! Alder og personlighet på deltakerne var veldig forskjellige. Flere rusinstitusjoner var representert, i tillegg til frivillige fra alle 3 fylker. En utrolig flott opplevelse hvor flere vennskapsbånd ble dannet, og mange minner ble skapt. Å leve som en viking i 2011 er ikke hverdagskost, og deltakerne var både engasjerte og sporty. Seks grupper ble oppkalt etter hver sin gud, og deltakerne skulle kjempe for høvdingens plass og ære. Det var aktiviteter som pil og bue, øksekast, støvelkast og en vikingtautrekk. Men, når man konkurrerer som en viking, må man spise og sove som en viking. Etter et godt måltid, fikk deltakerne sove i to svære køyesenger i langhuset. Heldigvis for deltakerne ble aktivitetshelgen arrangert samtidig som Vømmølfestivalen i Verdal. Deltakerne fikk derfor oppleve Vømmøltoget med over 110 innslag. Vellykket kinokveld Til sammen benyttet i overkant av 70 personer seg av tilbudet om å se filmen Oslo 31.august på Verdensdagen for psykisk helse. I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober viste Røde Kors filmen Oslo 31.august på Stjørdal, Verdal og Steinkjer kino. Tilbudet var gratis for publikum. Både før og etter filmen hadde vi stand der vi informerte om Røde Kors og det tilbudet vi har. Hvorfor Oslo, 31. august? "Oslo, 31. august" er et portrett av Oslo i dag. Et visuelt og emosjonelt drama om en mann drevet til sitt eksistensielle nullpunkt. Anders er i ferd med å fullføre sin narkotikarehabilitering på landsbygda. Som en del av programmet har han fått lov til å gå inn i byen for et jobbintervju. Anders drar nytte av permisjonen, og driver rundt i byen og treffer på gamle kjente. Anders er smart, kjekk og fra en god familie, men han er dypt hjemsøkt av alle mulighetene han har kastet bort, og av alle menneskene han har sviktet. Han er fortsatt relativt ung, men føler at livet på mange måter allerede er over. For resten av dagen og til langt på natt, vil spøkelser fra tidligere feil kjempe mot sjansen for kjærlighet, muligheten for et nytt liv, og håpet om å se en fremtid ved morgengry. Bålkaffe v/gravhaugene -området rundt Stiklestad har den største ansamling av monumentale gravhauger i Norge. Vi spaserte opp til dei gamle ruggar og fikk fortalt historiene om fordums makt og myter som fortsatt lever Vikingtevling Høvdingen på Stiklastadir ledet oss gjennom slaget mellom kongshæren og bondehæren, men denne gangen som vennskapelig kappestrid. Her fikk vi prøvd både bueskyting og rævkrok, brytekamp og andre morsomme kappleiker. Opplevelse for både kropp og sinn! Vømmøl Vømmøltoget har blitt en institusjon som trekker store mengder vømlinger fra hele landet. Tema for toget i år var Foto og fotografi Festmiddag Her fikk vi et gilde i langhuset, dvs mat i kombinasjon av formidling som kan beskrives slik: Besøk fra Island! Hallgjerd er husfrue på gården Stikladatdir og sto klar med åpne armer for gode venner som kom på besøk! Med vikingkapper og den tids matretter, var kvelden skapt for trivelig lag i en fantastisk atmosfære. Islendingen Illuge som varpå besøk er imidlertid ikke helt enig i alt som skjer i Trøndelag.

7 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG 7 Ferie for alle Vi har nå kommet godt i gang med tilbudet Ferie for alle i Nord- og Sør- Trøndelag. Vi startet opp med vårt første ferieopphold på Sund folkehøgskole i sommer. Værgudene var snille og gav oss masse godvær, så det ble mye bading og trivsel i solen! Tekst: Katrine Ingebrigtsen Foto: Røde Kors Vi trenger også frivillige som kan være med som veiledere under oppholdene. Vi ser nå frem til vinterferien som skal være i uke 8. Sted er ikke bestemt helt ennå, men vi tar sikte på å ha det nær en alpinbakke med mulighet for vintersportsaktiviteter. Har du lyst til å være med som frivillig så ta kontakt med Nord- Trøndelag Røde Kors. Vi har hatt stor søknad på begge oppholdene vi har hatt så langt. Til sammen er det 35 ulike familier som har søkt om plass. På sommeroppholdet ga vi tilbud til 12 familier mens på høstoppholdet på Patrusli Gaard i Tydal ga vi tilbud til 16 familier. I følge undersøkelsen Barnefattigdom i Norge er det over 2500 barn i Nord- Trøndelag som lever under EUs fattigdomsgrense. Mange av disse barna blir satt utenfor fritidsaktiviteter på grunn av familiens dårlige økonomi, og mange av dem har aldri vært på ferie. Vi legger vekt på at barn og unge skal få delta på mange ulike aktiviteter og oppleve mestringsfølelse når de deltar på Ferie for alle. Vi har fått tilbakemeldinger på at både familiene og de frivillige har storkost seg under oppholdene på Ferie for alle. Det varmer å se hvor mye hver enkelt deltager blomstrer gjennom ferieuken. Det er tydelig at en slik ferie gjør godt for familiene, de får mulighet til å være sammen som familie, slappe av, gjøre aktiviteter de aldri har prøvd før og skape gode minner sammen. Vi jobber enda med å spre informasjon om hva og hvem tilbudet er for slik at vi får inn enda flere søkere til oppholdene. Det er tydelig at en slik ferie gjør godt for familiene, de får mulighet til å være sammen som familie, slappe av, gjøre aktiviteter de aldri har prøvd før og skape gode minner sammen.

8 8 RØDE KORS avisa NORD-TRØNDELAG Kirkegt. 75C, 7600 Levanger Tlf Huurre N o r w a y Spillumstranda Industriområde 7820 Spillum Tlf Sunde Regnskap Og Økonomi AS Stokmov. 2, 7500 Stjørdal Tlf Fax Støtter Røde Kors Design Namsos Dyreklinikk Abels Meyersgt. 16, 7800 Namsos Tlf Man-tir Tir/tor Døgnvakt NAMSOS STJØRDAL LEVANGER COWI Cowi AS Rådgivende ingeniører Okkenhaugvn. 4, Levanger Tlf D/S Kaia 7800 Namsos Tlf Fax Røde Kors Nord - Trøndelag takker annonsørene for den flotte støtten! Steinkjer Bilskadesenter AS Jaktskippergt Steinkjer Tlf Vikaune Fabrikker AS. Industriveien 3, 7500 Stjørdal Telefon: Telefax: Tlf E-post: Glømmen entreprenør A.s Akslakstien 1, 7820 Spillum Tlf Fax Mob Nærøy Kommune 7970 Kolvereid Tlf Fax Inn-Trøndelag Brannvesen IKS Støtter Røde Kors Stjørdal Kommune VERDAL Russervn. 4, 7650 Verdal Tlf Fax Kjøtt Fisk Catering Søren R. Thornæs v. 19, 7800 Namsos Tlf Fax Amifisenteret NAMSOS NÆRØY Williksen Fisk & Catering AS Th. Sommerschields gt. 5, 7800 Namsos Tlf E-post: F & T Tankrens AS Maskin og Transport Naustbukta, 7970 Kolvereid Tlf Mob STEINKJER Hamnegt. 20, 7700 Steinkjer STJØRDAL Innherredsvegen 74, Stjørdal Tlf Rørvik Libris Strandgt. 11, 7900 Rørvik Tlf Fax Abel Meyers gate 20, 7800 Namsos Tlf Fax Kværnø Transport AS 7863 Overhalla Tlf Mob: politi Police 112 Stjørdal Autosalg AS 7500 Stjørdal Tlf NAMSOS VIKNA Nexans Norway AS Klingavn. 2, 7800 Namsos Tlf Fax Namsos Samfunnshus AS Abel Meyers g. 12, 7800 Namsos Selskapslokaler Møtelokaler Catering Kursvirksomhet Selskapsservering OVERHALLA Lindsethmo Transport AS Øverlia 11, 7860 Skage i Namdalen Tlf Mob Steinkjer by- og bygdeservice BA Postboks 2105, 7708 Steinkjer Flytanking AS Trondheim, Lufthavn Værnes, 7500 Stjørdal Tlf Fax Røde Kors Nord - Trøndelag takker annonsørene for den flotte støtten! Verftsg. 26 Pb. 103, 7801 Namsos Tlf Fax Geo Drilling AS Pb. 39, 7801 Namsos Tlf Fax Magne Strømhylden Maskin Hold Krabbstuv. 31, 7863 Overhalla Tlf/Fax Mob Tel.: Faks: Tømmermannsgt. 6, 7725 Steinkjer Industriv. 13, 7500 Stjørdal Tlf Fax Namsos Dykkerselskap a/s TLF: (Æge) (Frigg) Russervn. 7, 7650 Verdal Okkenhaugv. 4, 7600 Levanger Tlf Vi utfører alt innen elektriske installasjoner. Tar oppdrag i hele Nord Trøndelag. Telefon: Mob.: Myraveien 4, 7710 Sparbu Telefon , 7860 Skage Vi utfører bl.a. Tegninger og byggesøknader Renovering bad, vaskerom Etterisolering Rehabilitering av alle typer bygg Oppføring av nye bygg Termografering og tetthetsmåling Kjerneboring betong GRONG Bjønr Fornes Bygeevarer AS Gartland, 7870 Grong Tlf LEVANGER Sørheim Maskin AS Lerkendalsv. 21, 7600 Levanger Tlf NAMSOS Namosos Begravelsesbyrå Pb. 50, 7801 Namsos Tlf Lensmyra, 7670 Inderøy, Tlf Støtter Røde Kors Håkkagata 4, 7714 Steinkjer Tlf :11:17 Aage Weider Eiendom AS Niels Bjørumsgt. 2E, 7800 Namsos Tlf Gunnar Aasen Transport AS Bangsundv. 28, 7822 Bangsund Tlf Rostadvegen 300, 7670 Inderøy Tlf: Fax: Stiftelsen Rostad Kirkens Sosialtjeneste Södra Cell Folla AS 7796 Follafoss Tlf AB Maskin Bernt Lande og Arnstein Aune 7820 Spillum Tlf Havnevesenet Namsos Pb. 107, 7801 Namsos Tlf NAMSSKOGAN Namsskogan Hotell 7892 Trones Tlf NÆRØY Røde Kors Nord - Trøndelag takker annonsørene for den flotte støtten! Malermesteren i Ytre Namdal AS 7970 Kolvereid Tlf Mob

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Middelaldergården. Kongshistorier og kulinariske opplevelser

Middelaldergården. Kongshistorier og kulinariske opplevelser Middelaldergården Kongshistorier og kulinariske opplevelser Vår nye storsatsing! Bli med når storbonden Kol bjørn Gunnarsson inviterer inn i sitt majestetiske langhus! Storbonden og hans familie steller

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk,

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Kjøres som normal hverdag Juledag X juledag X X X X Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kjøres som normal hverdag Juledag X juledag X X X X Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 JULERUTER 2016 Gjelder fra og med 23. desember 2016 til og med 1. januar 2017 Side 1 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4, 5 og 6 Side 7 Side 7 Side 7 Trondheim - Levanger - Steinkjer - Namsos Namsos - Steinkjer-

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors)

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Intensjonsavtale mellom og Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Avtale mellom og Røde Kors 1. OM AVTALEPARTENE Navn: Nord-Trøndelag Røde Kors Adresse: Ogndalsvn.

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen

Detaljer

Kjøres som vanlig søndag. Kjøres som normal hverdag Kjøres som normal hverdag Kjøres som normal hverdag. Kjøres som vanlig søndag

Kjøres som vanlig søndag. Kjøres som normal hverdag Kjøres som normal hverdag Kjøres som normal hverdag. Kjøres som vanlig søndag 1 JULERUTER 2015 Gjelder fra og med 20. desember 2015 til og med 2. januar 2016 Side 1 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4, 5 og 6 Side 7 Side 7 Side 7 Trondheim - Levanger - Steinkjer - Namsos Namsos - Steinkjer-

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Invitasjon til TRØKK 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til TRØKK 2015 Tverrfaglige Røde Kors Kurs 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver

Detaljer

PÅSKERUTER 2016. www.tronderbilene.no

PÅSKERUTER 2016. www.tronderbilene.no 1 PÅSKERUTER 2016 V3 Gjelder fra og med 21 mars til og med 28 mars Dager og tidspunkt rutene kjøres er markert med. Side 1 Trondheim - Levanger - Steinkjer - Namsos Trønderbilene Side 1 Namsos - Steinkjer

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. Ferie for alle I n v i t a s j o n Ferie for alle Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen?

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen? Stiftelsen Oslo, mai 1997 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 174 RUSSETID RUSSEKLÆR Denne spørrelisten handler om et spesielt norsk fenomen som særlig i byene

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår Helt unikt for Norge «Den norske modellen» med frivillige som aktive, og i noen grad ledende, aktører innen rednings- og beredskapsarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet Enhetsnr. PiB sted 125169 Limingen 125211 Vanvikan 125212 Leksvik 125330 Limingen 125332 Ottersøy 125333 Austafjord 125334 Harran 125353 Inderøy 125361 Røra 125364 Levanger 125374 Verdal 125379 Harran

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Laberget leirsted et sted du vil trives

Laberget leirsted et sted du vil trives Laberget leirsted et sted du vil trives Velkommen til Laberget leirsted et sted med mange muligheter! Laberget leirsted er et flott overnattingsog serveringssted med idyllisk beliggenhet i sjøkanten ved

Detaljer

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs!

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs! Hindrer og lindrer nød Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss Velkommen til kurs! Velkommen til kurs! Det er en stor glede for meg på å kunne ønske deg velkommen til pinsekurshelg

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRETS HUDØYTUR - (mer info kommer senere) -VIKTIG INFO -PÅMELDING - HVA ER HUDØY - HVORFOR DRAR VI TIL HUDØY

INFORMASJON OM ÅRETS HUDØYTUR - (mer info kommer senere) -VIKTIG INFO -PÅMELDING - HVA ER HUDØY - HVORFOR DRAR VI TIL HUDØY INFORMASJON OM ÅRETS HUDØYTUR - (mer info kommer senere) -VIKTIG INFO -PÅMELDING - HVA ER HUDØY - HVORFOR DRAR VI TIL HUDØY Vi begynner å bli mange som reiser til Hudøy, og vi begynner etterhvert å få

Detaljer

PÅSKERUTER

PÅSKERUTER 1 PÅSKERUTER 2016 V2 Gjelder fra og med 21 mars til og med 28 mars Dager og tidspunkt rutene kjøres er markert med X. Side 1 Trondheim - Levanger - Steinkjer - Namsos Trønderbilene Side 1 Namsos - Steinkjer

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS. Vitec AS Verdal

Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS. Vitec AS Verdal Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS Vitec AS Verdal 2014 Norsk Industri i samarbeid med OTEK i Nord-Trøndelag og Vitec AS ønsker velkommen til Verdal 20-22. mai 2014 NM i sveis er (i likhet

Detaljer

Litt tryggere - mye smartere.

Litt tryggere - mye smartere. Røde Kors Vestfold og sfty AS samarbeider om varslings og alarmtjeneste. Med denne appen kan Røde Kors varsle registrerte og frivillige fritidsdykkere i nærheten av ulykkesstedet, på en enkel måte. Med

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Basert på revidert strategi for perioden fra 2012 til 2018. Vedtatt på årsmøte 8. april 2015. Måltall i handlingsplanen er veiledende og skal til

Detaljer

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH Infobrev juli 2008 Nr 07/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Detaljer

Sult på timeplanen ta del i Mollys verden

Sult på timeplanen ta del i Mollys verden Sult på timeplanen ta del i Mollys verden Fokus: Sult og ernæring Anledning: Verdens matdag, 16. oktober Trinn: 7-9 klasse Nødvendige hjelpemidler Internett Prosjektor/skjerm Penn og papir Introduksjon

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra. Prosjekttype: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2007/3/0044. Prosjektnavn: EN RING AV VARME

Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra. Prosjekttype: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2007/3/0044. Prosjektnavn: EN RING AV VARME Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra Prosjekttype: Rehabilitering Prosjektnummer: 2007/3/0044 Prosjektnavn: EN RING AV VARME Prosjektleder: Astrid K. Natvig Organisasjon: Norges Blindeforbund,

Detaljer

Høst! Blanke ark blant fargede blader

Høst! Blanke ark blant fargede blader vvvvvv 6. utgave / oktober 2012 ffff Høst! Blanke ark blant fargede blader Høsten. Den vakre høsten. Frem med ullgenseren, og håpet om solfylte dager, skarp, klar luft. Turer, termos og tøfler. Høsten

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge Næring og kultur 1. Identitet 2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge 3. Miljø 4. Følelser Identitet hva er det? summen av trekk og egenskaper som gir et individ, samfunn etc.

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Vi delte RØFF`erne i tre lag, der det var en av RØFF`erne som var lagleder, og de gjennomførte en Ringløype med 6 poster. Vi ga beskjed til dem at

Vi delte RØFF`erne i tre lag, der det var en av RØFF`erne som var lagleder, og de gjennomførte en Ringløype med 6 poster. Vi ga beskjed til dem at Vi i Vestfold Røde Kors Hjelpekorps så at det ble opprettet flere RØFF avdelinger i distriktet vårt. Vi har i dag 4 aktive RØFF avdelinger og det er 3 til som planlegger å starte opp i 2012. Derfor ønsket

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Rica Stiklestad, 11. - 12. februar 21. januar Avdeling 28 Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Ferieloven.

Detaljer

Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy Eivind Hovden Stabssjef/Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt

Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy Eivind Hovden Stabssjef/Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt Sivilforsvarets håndtering av Helikopterulykken ved Turøy 29.04.16 Eivind Hovden Stabssjef/Leder operasjon Hordaland sivilforsvarsdistrikt Agenda 1. SF sitt bidrag under hendelsen 2. Hvordan ble samarbeid

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

Velkommen til vår jubileumutstilling

Velkommen til vår jubileumutstilling Velkommen til vår jubileumutstilling Vi gleder oss til å se deg (dag, dato & sted). Vi åpner utstillingen kl. 00.00 og kan by på (lokale aktiviteter) og en hyggelig prat med vårt lokallag. Over 42 000

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Invitasjon til Humorfestivalen 2014

Invitasjon til Humorfestivalen 2014 Til revy- og teaterlag i Midt-Norge Kyrksæterøra 14.02.2014 Invitasjon til Humorfestivalen 2014 For 7. gang arrangeres Humorfestivalen i Hemne, Midt-Norsk Mesterskap i revy på Kyrksæterøra. Noen stikkord

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 0 SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 1 Forord Denne sluttrapporten inneholder informasjon om vårt prosjekt som nå er ferdig. Redalen Røde Kors fikk tildelt

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer