Vil ha bedre nettside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil ha bedre nettside"

Transkript

1 N R 2. N O V E M B E R å r g a n g Intelligent Vår Visjon: belysning Side 14 Ringeriks-Kraft vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes som den grønne regionen, der både næringsliv og innbyggere etablerer seg, trives, vokser og utvikler seg. Se side 8 9 Vil ha bedre nettside 13 Tett og spar Side 10 Bøter for elfeil Side 5 Nettkostnadene må ikke bli for høye Side 2 Brannårsaker fjernes Side 4 Sjekk pumpa i kulda Side 11 Unngå inkasso Side 12 Master og muligheter Side 15 Vinn elektronisk kjøkkenvekt Energi-kryss, side 15

2 Kjære leser Vår Energi har til hensikt å gi deg informasjon om kraftmarkedet og hva du kan gjøre for å påvirke strømregningen. I tillegg til råd og tips om strømsparing og brannsikkerhet håper vi magasinet kan bidra til at du i større grad kan forstå hvordan kraftmarkedet henger sammen. I sommer har kraftspørsmål igjen vært høyt på dagsorden, ikke minst gjennom massiv dekning av «Hardangerstriden». I sum handler dette om hvordan man skal styrke strømforsyningen til Bergensområdet, og hvorvidt man skal velge tradisjonelle kraftledninger i spenn over Hardangerfjorden eller sjøkabler langs havbunnen. Sjøkabel er beregnet til å koste om lag fire ganger så mye som lednings alternativet. Denne kostnaden er det til syvende og sist vi som forbrukere som må betale gjennom økt nettleie. Det anslås en merkostnad på om lag kroner i året per nettkunde. I tillegg kommer merverdiavgift. Du kan lese mer om dette i denne utgaven. Uavhengig av valg av løsning i Hardanger tyder de fleste ekspertuttalelser på at strømprisen kommende vinter vil bli høy. Magasinfyllingen er under normalt nivå. Nettleien må også forventes å stige i årene som kommer på grunn av utbygging av nye fornybare energiformer og store forestående utbedringer og utskifting av nettet som transporterer strømmen til oss som kunder. For å begrense strømregningen er det enkelte tiltak vi som forbruker og husstand kan iverksette for å redusere forbruket. Dette kan du også lese mer om dette i denne utgaven. Når dette skrives går vi inn i mørketiden, som er høysesong for husbranner. Statistikken viser at antall bygningsbranner er på vei nedover, likevel omkom 34 personer i branner første halvår i år. I 2009 var det i underkant av 2350 bygningsbranner. Du kan lese mer om hvordan du kan forebygge brann i denne utgaven av Vår Energi. Vi gir deg også juridiske råd i Vår Energi, denne gangen om hva du bør gjøre dersom du får problemer med å betale strømregningen. Vi i Vår Energi håper du opplever bladet som nyttig og tar gjerne imot ros og ris samt ideer og tips til vårens utgave. Send gjerne en epost til: God lesing! Tor Gjendem Ansvarlig redaktør Nettkostnaden De fleste nordmenn synes energi kostnader allerede svir hardt nok. Både strømprisen og nettleia oppfattes som nær smertegrensen. av bjarne langseth Myndighetene er pliktig til å ta hensyn til både miljø og økonomi når de store og nødvendige nett utbyggingene nå starter opp. Det er behov for nytt nett de neste årene blant annet for å få ny fornybar strøm fram til forbrukerne. Statnett og andre nettselskaper ønsker å ta hensyn til miljøet, men de er også pliktig til å ta hensyn til energilovens krav til samfunns messig rasjonell nettutbygging. I det ligger det også en plikt til å beskytte nettkundene mot at urimelig store kostnader veltes over på dem. Uberørt natur har også en verdi, og departementet har satt ned et utvalg som skal forsøke å tallfeste verdien kroner. En strategi med 50 prosent kabling av planlagte nettprosjekter de neste tiåret vil medføre en merkostnad på i underkant av kroner per år uten moms for hver nettkunde. Dette går fram av en utregning selskapet ECGroup har foretatt for organisasjonen Energi Norge. Til sammen blir mer kostnaden over kroner årlig per kunde i nettets levetid. Energi Norge mener det finnes to måter å få ned prislappen på: mindre kabling Høye strømpriser Kraftprisen ser ut til å bli høy ut året. Det skyldes blant annet lav magasinfylling og høyere forbruk i industrien. De enkelte kraftselskaper har liten innflytelse på pris nivået for strøm, men ved å spare på forbruket kan du redusere kostnadene. Myndighetene har som mål at vi alle, både everk, næringsliv og vanlige og teknologiutvikling som reduserer kostnadene. Men det advares mot å kable så mye at nettutviklingen forsinkes. Ansvarlig. Statnett har beregnet at en sjø kabel løsning i Hardanger med dagens markeds pris er beregnet å koste fire mil liarder kroner. Lednings alternativet er beregnet til 900 millioner kroner. Men Statnett forbereder også sjøkabelalternativet. Uansett om det blir valgt sjøkabel eller luftledning i Hardanger, vil Statnett være ansvarlig for utbyggingen. For å sikre strøm forsyningen i Bergen og store deler av Hordaland er det viktig med minst mulig forsinkelser. Vi forbereder derfor begge alternativer med tanke på å få minst mulig forsinkelser, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. Liten betalingsvilje. Kun 14 prosent av landets befolkning sier at de er villig til å betale hva det koster dersom regjeringen åpner for mer bruk av kabler i sammenheng med nye utbygginger. Hele 22,6 prosent svarer at de ikke er villig til å betale én krone mer. Dette viser en undersøkelse Infact har gjort for NRK. Denne undersøkelsen underbygges av TNS Gallups Energibarometer for mars i år. Her går det fram at nesten seks av ti strømkunder er enige i at det skal brukes ressurser på å ruste opp strømnettet. Likevel registreres en massiv motstand mot nettleien, og strømkunder flest er svært misfornøyde med nivået på nettleien. strøm kunder, skal bruke strømmen mer effektivt. Vår Energi har tidligere omtalt virkemiddel som energimerking, nye byggforskrifter og tiltak som vi alle kan gjennomføre i våre boliger. Også nettleien stiger på grunn av nødvendig utbedring og utskifting av nettet for å oppnå sikre strømleveranser. 2 nr

3 ne må ikke bli for høye ANSVARLIG: Statnett har beregnet at en sjø kabelløsning i Hardanger med dagens markedspris er beregnet å koste fire milliarder kroner. Lednings alternativet er beregnet til 900 millioner kroner. FOTO: AVISA HORDALAND NR

4 Brannårsaker fjernes Foto: DN Installasjon av komfyrvakt og overspenningsvern er nå krav etter nytt regelverk. Dette vil fjerne flere viktige årsaker til brann i elektriske anlegg og elektrisk utstyr. av bjarne langseth Det nye regelverket er innført fra 1. juli og gjelder utførelse av elektriske installasjoner i nye boliger og ved rehabilitering av eksisterende boliger. Det innføres også tiltak for å redusere behovet for skjøteledninger og mot overbelastning av elektriske installasjoner. Tørrkoking. tørrkoking som følge av at man glemmer kokekar på varm plate, er årsak til mer enn ti prosent av alle boligbranner. Spesielt eldre mennesker er utsatt for slike forglemmelser, men også i unge menneskers hektiske hverdag kan dette være et stort problem. Nå er det kommet krav om at det skal det monteres komfyrvakt for å redusere denne brannfaren. Komfyrvakt er en sensor som registrerer om det er fare for overoppheting, og som kutter strømmen automatisk før det oppstår brann. Overspenning. tordenvær eller forstyrrelser i everkets nett kan medføre brann selv flere uker etter at skaden oppstod. Det nye regelverket inneholder nå krav om overspenningsvern, noe som vil redusere sannsynligheten for slike branner. Dersom overspenningsvern i installasjonen kombineres med et overspenningsvern som plugges i stikkontakten, vil dette også beskytte kostbart elektrisk utstyr. I dagens installasjoner omfatter det ikke bare tv og pc, men også det meste av hvitevarer og etter hvert også alt av belysningsutstyr. Det er viktig å merke seg at overspenningsvernet må være tilpasset det nettet som forsyner boligen, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Sjekkliste I tillegg kan følgende punkter være en viktig sjekkliste før vinteren kommer: Sørg for at alle skrusikringer er godt tilskrudd Kontroller at stikkontakter, ledninger og koblinger ikke er misfarget og blitt brune. Det tyder på at de er skadet og må kobles fra og skiftes Lukt av brent materiale er et fare signal Elektriske varmeovner skal kobles i kontakten direkte bruk ikke skjøteledning Pass på flyttbare varmekilder og avstanden til brennbart materialer Flyttbare vifteovner bør bare brukes under tilsyn Få oppgradert det elektriske anlegget til å tåle dagens belastning dersom dette er nødvendig Husk dette er ditt ansvar som huseier! Kilde: Sjekk elanlegget i kulda! I kulda utsettes det elektriske anlegget for en ekstra belastning som kan føre til brann. Vær på vakt mot overbelastning. Spesielt i boliger med elektrisk oppvarming kan belastningen på elanlegget øke faretruende når kulda setter inn og panelovnene skal sikre oss varme hus. typiske faresignal er at sikringene går ofte eller er så varme at man ikke kan ta på dem. 4 nr

5 Dagbøter for sikrere hjem Dagbøter blir nå brukt i arbeidet med å sikre at elektriske anlegg med påviste feil blir rettet opp. Det skal svi å utsette seg selv og andre for en slik unødvendig fare for liv og helse. mellom og kroner per dag til feilene er rettet opp. det er ingen grenser oppad for hvor lenge dette skal løpe om det ikke skjer noe. ormvold legger til at det bare unntaksvis er nødvendig å kjøre saken så langt at man begynner fakturering av tvangsmulkt. Tusen kroner per dag. også husholdningskunder kan nå risikere å få dagbøter i størrelsesorden ett tusen kroner per dag dersom pålegg ikke blir fulgt opp og feil i det elektriske anlegget rettet. En slik utgift i tillegg til utbedringskostnadene vil være med og tvinge fram sikrere elanlegg, sier backe. Han legger til at de aller fleste huseiere ønsker å ha et trygt elektrisk anlegg og derfor har egeninteresse av å rette feil som blir påvist. av bjarne langseth Tusenvis av boligeiere har latt være å følge opp pålegg fra det lokale eltilsyn (dle) om utbedring av feil på sine elektriske anlegg. allerede i 2001 ble tvangsmulkt tatt inn som virkemiddel i eltilsynsloven, men det var lenge stor usikkerhet knyttet til hvordan denne muligheten skulle følges opp. Korrekt saksgang. nå har direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, dsb, i samarbeid med gudbrandsdal Energi gjennomført et prosjekt hvor saksgangen er definert. nå har vi utarbeidet en komplett saksgang med standardtekster for alle dles brevmaler slik at tvangsmidlene kan gjennomføres på en korrekt måte etter forvaltningsloven, sier sjefingeniør ole Edvard backe i dsb region øst-norge. oppfølging av krav om utbedring av feil kan nå skje med vedtak og purringer helt fram til en oversendelse til Statens Våkner av dvalen. Men det vil Foto: gunnar bløndal/dn innkrevingssentral, om det skulle vise seg nødvendig. Først ute. allerede i 2005 ble det fattet vedtak om tvangsmulkt mot en virksomhet på grunn av manglende utbedring av feil etter en av våre tilsynsrapporter, forteller tilsynsleder nils ormvold i gudbrandsdal Energi. Vi har senere også gjennomført flere lignende saker, hovedsakelig mot virksomheter, og hvor vedtak om tvangsmulkt har ligget alltid være noen som ikke ønsker å utbedre eller ikke prioriterer utbedringer. de fleste våkner av dvalen når de mottar purringer med henvisning til at økonomiske sanksjoner vil bli iverksatt dersom ikke påviste feil blir rettet opp. det var tidligere frustrerende for oss i dle at vi ikke hadde muligheter til å tvinge fram utbedringer. dette er nå et tilbakelagt stadium, sier nils ormvold. nr

6 Foto: ElmEr laahne/norsk brannvernforening 34 døde i branner I løpet av første halvår 2010 omkom 34 personer i branner. Det er noe høyere enn i 2009, men omtrent på nivå med 2006 i samme tidsrom. som tidligere år er det flere menn enn kvinner blant de omkomne. nedgangen i antall bygningsbranner fortsetter. i 2009 var det i underkant av bygningsbranner, og det er en reduksjon på mer enn 300 sammenlignet med året før. God lys jul Dette karakteriserer avdelingsleder gunhild rui i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Dsb, som svært gledelig. Det er likevel viktig at vi som samfunn og enkeltmenneske er vårt ansvar bevisst for å sikre oss mot brann, og at vi har nok kunnskap om hvordan brann kan forebygges og eventuelt slukkes. Brannsikre hybler De samme kravene til brannsikkerhet gjelder for hybelleiligheter som for boliger generelt: røykvarsler og manuelt slokkingsutstyr. vi frykter at en del utleiere slurver med brannsikkerheten. Derfor bør studentene ta en sjekk selv, sier avdelingsleder kari Jensen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Dsb. hvis leiligheten mangler røykvarsler eller slokkeutstyr, må leietaker kreve at utstyrer blir montert umiddelbart. Det er huseiers ansvar at slikt utstyr er på plass, men leietaker må selv sørge for at røykvarsleren fungerer til enhver tid. røykvarslere redder minst menneskeliv hvert år. En fungerende røykvarsler kan være forskjellen på liv og død, sier kari Jensen i Dsb. RystElsER: blir lysestaken utsatt for rystelser, kan lysstyrken i lampene bli ujevn og lampene overopphetet. En god jul er avhengig av en god og sikker julebelysning. i flerarmede lysestaker er lampene vanligvis koblet slik at alle slukker hvis en lampe slutter å virke. blir staken utsatt for rystelser, kan lysstyrken i lampene bli ujevn og lampene bli overopphetet. ved ujevn lysstyrke må lampene alltid skiftes. Juletrebelysningen består av flere små lamper, og når lampene slutter å virke, er de koblet slik at resten av lampene lyser, men med økt styrke. Dette fører til overoppheting som kan antenne julepynt eller annet brennbart materiale i nærheten. la aldri julebelysningen stå på om natten eller når du er bortreist. belysning som skal være utendørs må være egnet til dette formålet. la aldri ledningen gå over dørterskelen eller gjennom vinduet. Foto: inger E. berg/dn 6 nr

7 galvanisk skille for å unngå støt Et galvanisk skille i antennekabelen kan i visse tilfeller være nødvendig for å unngå elektrisk støt og brannfare. Flatskjermer og tv kort kl. i (jordet) tilkoblet en jordet stikkontakt samtidig som den er brukt mot kabelnett/telenett, kan føre til kraftige elektriske støt, varmgang og økt brannfare. Faren kan avverges ved å sette inn et galvanisk skille i antennekabelen. Problemet oppstår ikke på flatskjermer som ikke er tilkoblet jord. Jordet plugg. noen av de nye flatskjermene er utstyrt med jordet plugg. dersom disse skjermene kobles til et kabelnett, er det stor fare for at jordingssystemene til strøm og kablenett kobles feil sammen via flatskjermen. det oppstår da en form for overspenning som kan være farlig ved berøring. spesielt utsatt er selve vegguttaket og overgangen mellom uttaket og antennekabelen. i tillegg til berøringsfaren øker også brannfaren, da både kabler og andre komponenter i skjermen kan bli utsatt for overspenning og varmgang. tilsvarende problem kan oppstå på pc er med tv kort som kobles mot kabelnett/ telenett. Foto: Fredrik kveen Foto: simen grytøyr Skjerpet brannsikkerhet Seriekoblede røykvarslere tilknyttet strømnettet, automatisk slokkeanlegg i flerleilighetsbygg med heis og evakueringsplan for blant annet omsorgsboliger. dette er eksempler på nye skjerpede krav til brannalarmanlegg i byggsaksdelen i den nye plan og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli i år. de nye bestemmelsene gjelder for nye bygg som byggeanmeldes fra og med 1. juli. For boliger kreves det nå seriekoblede røykvarslere tilknyttet strømnettet, men med batteribaserte reserveløsninger i tilfelle strømbrudd. Automatisk slokking. i nye flerleilighetsbygg med heis må det installeres automatiske slokke anlegg, for eksempel sprinkling. ved brann kan heisen ikke brukes. Automatisk slokke anlegg vil da forlenge rømmingstiden slik at eldre og personer som trenger hjelp til evakuering, får noe lengre tid på seg for å komme seg i sikkerhet. For bygg som for eksempel omsorgsboliger, pleie og helseinstitusjoner og for andre publikums bygg som hoteller, teatre, idretts haller og lignende skal det foreligge evakueringsplaner før bygningen tas i bruk. Flere nye bestemmelser vil tre i kraft neste sommer. det gjelder blant annet for montering av ildsteder og kontrollordningene i byggesaker. Kilde: nr

8 N Y H E T E R T I L Vår Visjon: Bakgrunn: Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes som den grønne regionen, der både næringsliv og innbyggere etablerer seg, trives, vokser og utvikler seg. Utnyttelse av fornybar energi er bærebjelken i vår virksomhet. Den Grønne Region, sier vi. Hva mener vi egentlig med dette begrepet? HJERTE: De ansatte er hjertet i konsernet Det mest nærliggende er å definere begrepet gjennom naturen og de rent fysiske forholdene, med de enorme skogressursene, attraktive friluftsområder og vass dragene som omgir oss med Norges fjerde og femte største innsjøer. Det grønne er det som puster, lever og er til. Det grønne er det som er vakkert og godt i vår region. Det betyr at det ikke bare er naturområdene som forteller oss hvilke fordeler vi har. Rundt sentrum av Hønefoss har vi åpne og trivelige boområder. I tillegg finner vi de mellommenneskelige forholdene, båndene som knytter oss sammen gjennom familierelasjoner, arbeid, idrett og andre aktiviteter. Regionen har også mange møteplasser som gir trygghet og lys i hverdagen, et attraktivt utdanning tilbud, et yrende kunst- og kulturliv og moderne kommunikasjons linjer til omverdenen. Når vi ser oss rundt, ligger mye vel til rette allerede. Noe av den videre utviklingen er avhengig av myndigheter lokalisert andre steder, men veldig mye er opp til oss selv. For vi er best sammen. Bærekraftig utvikling. Utvikling handler om de valgene man gjør, og om de er bærekraftige. For å lykkes må man derfor ta hensyn til både økonomi og miljø. De beste mulighetene ligger derfor i hvilke ressurser vår region har til rådighet, og utnyttelsen av disse. Et konkret eksempel: Vi har regnet på hvilke konsekvenser det vil ha å erstatte olje og elektrisitet direkte til opp varming med moderne bioanlegg og varme pumper. En konklusjon er at det i vårt område kan investeres mange hundre millioner i moderne teknologi til en pris som gjør at fremtidig kostnader til varme blir lavere enn vi har i dag. I tillegg kan bygningsmassen moderniseres uten kostnadsøkning hvis man ser dette over litt tid. Pelletsanlegget på Sundvollen som har blitt startet opp i disse dager, er et slikt eksempel. Miljøriktig energi bruk vil, i tillegg til positive klima- og miljø messige og økonomiske effekter, danne grunnlaget for utvikling av en grønn næring i den grønne regionen. Vi skal bruke det nære: vannet og skogen. 8 NR

9 V Å R E K U N D E R Dugnad I den dugnaden som vi nå står foran ønsker Ringeriks-Kraft å: Tre dimensjoner En visjon forteller oss om hvorfor vi er til, og hvilken vei vi skal velge videre. Ringeriks-Kraft Hjertet i den grønne region, det er vår visjon. Den har tre dimensjoner: de ansatte, konsernet og regionen. De ansatte er hjertet i konsernet, det som gir positiv energi til konsernet. Gjennom kunnskap, kompetanse og vilje er de menneskelige ressursene ikke-målbare verdier. Konsernet er hjertet i nærmiljøet. Kraften som produseres gjennom kilometer med linjer og kabler til alle husstander i Hole og Ringerike, er grunnlaget for at mennesker skal kunne bo og leve her. Kraftproduksjon er en målbar verdi, og gir reell energi til konsernet. YDMYK: Ole Sunnset er ydmyk overfor dugnaden han skal lede. Regionen, som vi kaller den grønne region, er en grønn lunge takket være de generøse mulighetene skogområdene gir oss. Å nytte de ressursene vi har for hånden, er en av våre primær oppgaver i tiden fremover. Vår klima- og miljøstrategi åpner for muligheten til å velge både energi basert på vannkraft og energi basert på bioenergi, også kalt nye fornybare energi kilder. Hvis Ringeriks-Kraft virkelig skal være hjertet i den grønne region, betyr det at vi må bidra til at det utvikles prosjekter knyttet til miljøriktig energibruk. Regionen og naturen er av uvurderlig verdi, og kan ikke måles. Den gir livsnødvendig energi til oss alle. være en sentral aktør lokalt i kulturarbeidet gjennom en tydelig og omfattende sponsorvirksomhet vokse forretningsmessig i våre nærområder. Dermed vil vi også kunne bidra til profilering av den grønne regionen gjøre det attraktivt for næringsliv og privatpersoner å etablere seg i regionen ved å gi tilgang til fremtidsrettet infrastruktur være regionens ledende energi- og miljøpådriver, et kompetansesenter og en rådgiver innen fornybar energi og miljø sikre en nødvendig vekst og utbedring av miljøvennlig produksjon og distribusjon Vi ser fram til denne dugnaden og ønsker å gjøre en forskjell og gi livsnødvendig energi til oss alle. Hilsen Ole Sunnset en optimist på regionens vegne NR

10 Attesten gjelder for følgende eiendom Forventet energibruk: kwh pr. år. Målt energibruk: kwh pr. år Forventet energibruk varierer for like boligtyper ved forskjellig klima. Ut fra det lokale klimaet der hvor Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi Enøk: Tett og spar! Tett luftlekkasjer i huset ditt og smil til vinterens strømregning. Du kan redusere oppvarmingsbehovet ditt med opptil 40 prosent ved å tette luftlekkasjer. Norske huseieres sparepotensial ved tetting er på 3,7 milliarder kroner, viser en rapport som Sintef Byggforsk har utarbeidet for Enova. Som en ullgenser. Isolasjon er vel og bra, men hjelper lite dersom huset ikke er tett. Manglende isolasjon gir 2 5 grader celsius lavere veggtemperatur sammenlignet med en isolert vegg. Kald trekk kan gi hele grader lavere veggtemperatur, sier seniortermografør Karl Håkon Håkon Grimnes i Termografi og Måleteknikk AS. Å isolere uten vindsperre er som å ta på seg en varm ullgenser en stormfull dag; kaldluften blåser tvers igjennom, og du vil fryse, sier seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova. Still krav! Alle som driver rehabilitering av yttervegger, dører og vinduer, blir anbefalt å sjekke om de har luftlekkasjer. Har du leid inn håndverker til å gjøre jobben, så skal du være oppmerksom på at det nå er kommet nye krav til lekkasjetall. Du kan kreve lekkasjemåling når jobben er gjort. Er tallene for høye, kan du kreve utbedring. God investering. Avslører trykktesten at du har større luftlekkasjer, kan en termografering avdekke hvor problemet ligger. Tetthetskontroll kan utføres hele året, mens termografering bør utføres om vinteren. Måling og dokumentasjon koster kroner avhengig FOTO: GLAVA av boligens utforming og hvor omfattende rapportering du vil ha. Du kan høste goder av en slik investering når vinterens strømregninger kommer. Sjekk energiattesten Som boligkjøper bør du spørre etter boligens energiattest og vurdere hvordan boligens energitilstand påvirker løpende utgifter. Siden 1. juli har det vært krav om at alle boliger som skal selges eller leies ut, skal ha en energiattest og et energimerke som inneholder en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren viser hvor energieffektiv boligen er. Oppvarmingskarakteren viser hvor stor del av oppvarmingen som kan dekkes med andre energibærere enn elektrisitet, olje og gass til oppvarming og varmtvann. I tillegg til selve energimerkingen følger det med en tiltaksliste som gir deg informasjon om aktuelle investeringer som vil forbedre boligens energistandard. Adresse: Storgata 4A Gnr: 33 Postnr/Sted: 1380 Asker Bnr: 119 Leilighetsnummer: Seksjonsnr: Bolignr: Festenr: Ansvarlig for energiattesten: Workflow Unit Test User Bygnnr: Energimerking er utført av: Unit Test User, Workflow Dato: :23:48 Energimerkenummer: A ENERGIMERKE Energieffektivt Lite energieffektivt OPPVARMINGSMERKE Her er det satt av plass til et oppvarmingsmerke. Dette merket vil først komme i senere utgave av energiattesten. ENERGIBRUK Energimerket angir hvor energieffektiv boligen er. Energimerket er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens tekniske standard og ikke bruken som bestemmer energimerket. C betyr at boligen overholder nye byggforskrifter - vedtatt i For mer informasjon se 10 NR boligen ligger, vil denne boligen ha en forventet energibruk på 216 kwh pr. m² ved normal bruk. Det oppvarmede arealet er oppgitt til 150 m². boligen har brukt de siste 1-3 årene. Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt: (Null kwh pr. år betyr at virkelig energibruk ikke er oppgitt.)

11 Sjekk pumpa i kulda Varmepumper bruker mindre energi til å produsere samme mengde varme som en vanlig elektrisk ovn, men pass på når sprengkulda setter inn. Luft til luft- og luft til vann-varmepumper greier å trekke varme fra lufta ute helt ned mot ca minus 20 grader, men da blir virkningsgraden lavere, og til slutt er det ikke noe å hente. ved hjelp av en varmepumpe kan man spare mellom 20 og 60 prosent av strømmen som brukes til oppvarming og bolig og varmt vann. men på de kaldeste dagene i året kreves det rett og slett mer energi for å opprettholde vamen i huset. da er det bare å slå av varmepumpa og fyre med ved eller elektriske ovner, sier trond Paasche i Enova svarer. foto: miba.no Nytt kjøleskap? Et nytt kjøleskap bruker halvparten så mye strøm som det gamle. noen kjøper nytt kjøleskap, men fortsetter å bruke det gamle. da har du i stedet for å redusere strømforbruket, ganget det med 1,5. dusj til tusen! Du kan spare en tusenlapp i året ved å bytte til sparedusj. En familie som i gjennomsnitt tar 20 dusjer à ti minutter per uke, kan spare en tusenlapp i året ved å bytte til sparedusj. forskjellen på en vanlig dusj og sparedusj er stor. Eldre dusjer bruker opptil 24 liter per minutt, mens nye sparedusjer bruker 6 10 liter i minuttet. Koble inn sparing! Ved å investere i et koblingsur til motorvarmeren kan du spare hundrelapper. tilskudd til sparing Regjeringens tilskuddsordning for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i husholdninger blir videreført. Produkter støttes med inntil 20 prosent av dokumenterte kostnader, opptil et maksimalt støttebeløp. sats for tilskudd til pelletskaminer og sentralt styringssystem er inntil kroner. sats for tilskudd til solfangere, varmepumper og pelletskjeler er inntil kroner. Enova sf gjennomfører ordningen på oppdrag fra olje- og energidepartementet. foto: ida von hanno bast Spar på loftet Bilen starter like godt og er like varm om motorvarmeren har stått på 2 eller 12 timer. Regnestykket kan være slik: En motorvarmer med effekt på 500 w som står på 10 timer hver natt i 150 dager bruker 750 kwh/ år. med redusert brukstid til to timer ender regnestykket på 150 kwh/år. Rundt regnet kan du si at 1 kwh koster 1 krone, og da er koblingsur en lønnsom investering. Ekstra isolasjon på loftet kan være en effektiv, rimelig og enkel måte å redusere energibehovet på. dersom du bor i et hus uten særlig isolering fra før, kan du spare inntil kroner på å etterisolere 15 cm i taket. Åpne, kalde loft kan lett isoleres ved å legge isolasjonsmatter på loftsgulvet. nr

12 JUSS VED ADVOKAT INGE A. FREDRIKSEN Betalingsproblemer? Unngå inkasso og stenging det koster FOTO: FREDRIK KVEEN I Norge har vi sluppet billig unna finanskrisen så langt. Går det bra i tiden framover, har vel de fleste av oss ikke merket noe særlig til den krisen som har slått hardt og brutalt ned i de fleste andre land. Strømprisene til vinteren ser ut til å kunne bli høyere enn i de siste årene. Noteringene på kraftbørsen tyder på det. Strammere økonomi i husholdningene, kombinert med høyere priser på livsnødvendige varer og tjenester, betyr en økning i antallet inkassosaker. De som har bunnsolid økonomi, behøver ikke lese videre, men de som frykter at det kan bli trangt økonomisk til vinteren, kan fortsette. Kraftleverandører og nettselskap er bedrifter som leverer strøm og nettjenester til husholdninger og bedrifter. Med jevne mellomrom faktureres kundene for forbruket. Husk betalingsfristen! Dersom kunden ikke betaler fakturaen og betalingsfristen oversittes, begynner det å påløpe kostnader. Når det gjelder husstandskunder (forbrukere) er kostnadene lovregulert, men kostnadene øker på jo lenger betalingsfristen oversittes. De kostnadene jeg sikter til er forsinkelsesrenter, purregebyrer, inkassokostnader og kostnader til forliksrådsbehandling. Nettleiefakturaer som ikke gjøres opp innen lovbestemte frister etter betalingsfristen, kan føre til at strømmen blir stengt. Det blir kostnader for stengingen og for å få strømmen koblet på igjen etter at gjelden er gjort opp. Hva kan kunder med litt for stram økonomi gjøre for å unngå å pådra seg renter og inkasso kostnader, stengt strøm og ekstrakostnader for få strømmen igjen? Et greit sted å starte er å skaffe seg kontroll med forbruket slik at dette ikke blir høyere enn nødvendig, og det du kan greie å betale. Skaff deg en fastprisavtale eller en avtale med pristak på strømmen slik at du vet hva du maksimalt må betale per kilowattime. Det er kanskje litt sent å gjøre det nå med tanke på denne vinteren, men det går jo an å undersøke på nettet om det fortsatt finnes brukbare pristilbud på slike avtaler. Kontakt nettselskapet! Hvis du har mottatt en nett- eller strømregning som du skjønner at du ikke vil greie å betale innen betalings fristen, selv om du prioriterer denne regningen på topp, skal du snarest ta kontakt med selskapet. Telefonnummeret til kundeavdelingen står på fakturaen. Skal du unngå ekstrakostnader, må du ta kontakt med selskapet i god tid før betalingsfristen på fakturaen er oversittet. Forklar ditt betalingsproblem kunde behandleren har taushetsplikt. Dersom ditt betalingsproblem kan løses ved at du får betalings utsettelse til du får lønning, eller ved å dele regningen i to terminer eller lignende, er kundebehandleren vanligvis svært imøte kommende. Hvis du har alvorligere betalingsproblemer, og en betalingsutsettelse bare vil være å skyve problemene foran seg, vil kundebehandleren sannsynligvis råde deg til å ta kontakt med NAV for å få vurdert om du har krav på økonomisk støtte for å klare strøm- og nettleieregningene. Å ha strøm i boligen er nødvendig for livsoppholdet. NAV har etter den nye NAV-loven plikt til å yte økonomisk støtte til livsopphold for de som ikke greier det selv. Dersom din økonomiske situasjon er slik at selv om du prioriterer å betale kostnadene til livsopphold, greier du likevel ikke å betale for hus, mat, strøm og anstendige oppvekstforhold for dine barn, har du krav på støtte. Økonomisk støtte.hvis du mener at du må ha økonomisk støtte for å klare livsoppholdet, og tror du har krav på det, må du ikke vente med å kontakte NAV til strømmen er stengt og inkasso gebyrene har «ballet på seg». Skal du unngå ekstrakostnadene, må du kontakte NAV i så god tid som mulig før regningene forfaller og lenge før du får noen på døra som skal stenge strømmen hos deg. Husk NAV har saks behandlingstid, og den er dessverre ikke alltid så kort som man skulle ønske. Jeg håper at ingen får bruk for disse rådene i vinter! AV INGE A. FREDRIKSEN Advokat, Nordia DA 12 NR

13 Vil ha bedre nett uten å betale mer De fleste strømkundene i Norge er enig i at strømnettet bør forsterkes for å sikre gode og stabile strømleveranser. Men de er ikke villig til å være med og betale. AV BJARNE LANGSETH Norske strømkunder har vanskeligheter med å forstå at når det gjelder strøm leveranser, så må de selv være med og betale for de utbedringer som de selv mener er nødvendig. Nesten 60 prosent mener at det skal brukes ressurser på å ruste opp strømnettet, og bare 10 prosent er uenig i det. Men hele 40 prosent sier at de er misfornøyde eller svært misfornøyde med prisnivået på nettleien. Dette går fram av TNS Gallups Energi barometer. Dette er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres hvert kvartal mot et lands representativt utvalg på om lag strøm kunder. Formålet er å kartlegge norske strømkunders adferd, holdninger og interesser i forhold til kraftspørsmål. Må rustes opp. Selv om bygging av nye kraftlinjer i flere tilfeller har ført til lokale protester, viser resultatene av undersøkelsen at myndigheter og politikere har støtte i opinionen for disse tiltakene, sier avdelingsleder Eva Fosby Livgard i TNS Gallup. Hun viser til at hele 57 prosent av strømkundene er enige eller helt enige i at det er nødvendig å bygge ut strømnettet for å nå nasjonale klimamål. Bare 11 prosent sier seg klart uenig. Dette, sier Eva Fosby Livgard, bekrefter de funn vi gjorde første halvår 2009 hvor 63 prosent svarte at de aksepterer bygging av nye kraftlinjer Nettleien er sammensatt slik: 1) Lokal nettleie (sammensatt av en tariff som skal dekke inn inntektsrammen for det lokale nettselskapets eget nett pluss kostnadene for bruk av regionalnettet og sentralnettet) 2) 11,01 øre/kwh i forbruksavgift 3) 1 øre/kwh i bidrag (avgift) til Energifondet 4) 25 prosent merverdiavgift på summen av de tre postene ovenfor Hvor stor prosent av nettleien som staten tar i form av avgifter og bidragtil Energifondet, vil avhenge av hvor høy den lokale nettleien er. dersom det gir økt bruk av fornybar energi. Lite betalingsvillig. Pristilfredshet er generelt sett vanskelig å måle fordi respondentene benytter enhver anledning til å klage på prisen i den hensikt å få pris nivået ned, sier Eva Fosby Livgard. Derfor er det mest interessant å se utvikling i pristilfredshet over tid. Det er imidlertid ikke første gang vi registrerer misnøye med nettleien. Denne undersøkelsen fra mars i år viser at ikke mer enn 9 prosent av strømkundene sier seg fornøyde eller svært fornøyde. Hele 40 prosent sier det motsatte; at det er misfornøyde eller svært misfornøyde. Gjentatte målinger viser at strømkundene på den ene siden forventer høy leverings sikkerhet, på den andre siden er de ikke villige til å betale prisen for et sikkert nett. Det kundene er mest fornøyd med, er leverings sikkerheten. På bunnen kommer tilfredshet med nivået på nettleien, sier Eva Fosby Livgard. Lavere kvalitet. Kun én av fire strømkunder er villig til å akseptere en lavere leveringskvalitet for å få lavere nettleie. Hvor villig du er til å fire på kvaliteten, er avhengig av hvor du bor i landet. Det kan synes å være en sammenheng med kraft forbruket, som jo varierer sterkt i landet vårt. En tredel av de med høyt forbruk kan være villig til å akseptere en lavere kvalitet. Trolig fordi de har mest å spare på en lavere nettleie, sier Eva Fosby Livgard i TNS Gallup. FOTO:PER STÅLE BUGJERDET LEVERINGS- SIKKERHET: Det kundene er mest fornøyd med, er leveringssikkerheten. På bunnen kommer tilfredshet med nivået på nettleien, sier Eva Fosby Livgard i TNS Gallup. NR

14 Intelligent veibelysning sparer miljø og penger Intelligent veibelysning med funksjonsstyring i forhold til trafikkmengde, vær og øvrige lysforhold vil spare både miljø og penger. AV BJARNE LANGSETH 750 lampepunkter på 250 watt, fordelt på tre etapper. Beregningen viser at energiforbruket kan reduseres med inntil 40 prosent, tilsvarende kwh per år. Denne årlige besparelsen tilsvarer energiforbruket til 18 normalboliger. Energisparing. I tillegg til lavere energibruk, vil demping av lyset også forlenge lampenes levetid. Det reduserer avfallsmengden og behovet for utskifting/vedlikehold. Det gjør det også enklere å identifisere armatur/pærer som må skiftes. Et slikt behovsstyrt belysningssystem vil også virke bevisstgjørende og bidra til å sette fokus på energisparing generelt. Kilde: Når veiene belyses ut fra de dårligste kjøreforholdene i regnvær, så sier det seg selv at det brukes mer lys enn nødvendig ved tørr asfalt og gode kjøreforhold. En ny type styreenhet i lysarmaturen gjør at veibelysning nå kan tilpasses vær og trafikk. Programmeres. Dette nye systemet kan programmeres til å skape optimalt kjørelys under ulike værforhold og på ulike tidspunkter på dagen. Når det regner, økes lyset, mens det kan dimmes ned når lysforholdene er bedre. Når det ligger snø, kan lysene dimmes ned fordi snøen reflekterer lys og dermed gir bedre forhold. Store eksosutslipp i tunneler kan øke lysbehovet i perioder, mens lite trafikkerte tunneler vil kunne utstyres med sensorer som sikrer belysning kun når biler kjører gjennom. Sparer 40 prosent. Statsbygg viser til Ny Snarøyveg, som er én av flere forsøksveier hvor denne teknologien tas i bruk. Det planlegges BELYSNINGS- SYSTEM: Behovsstyrt belysnings system vil virke bevisstgjørende og bidra til å sette fokus på energisparing. FOTO: INFRATEK ENERGI FORLAG AS Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Tlf: Faks: ISSN Ansvarlig redaktør Tor Gjendem tor. Tlf: Annonser Fredrik Kveen Tlf: Abonnement Bård Knutsen Tlf: Produksjon Noas ark Tlf: Design Therese B. Hansen Hege Blix Bernhardsen Utgiver Energi Forlag AS Energi Forlag AS eies av Europower AS, som igjen eies av NHST Media Group AS 14 NR

15 Energi-kryss Riktig løsning fra nr VI LEIER NETTET MOT EN SIKRERE FREMTID Navn: Adresse: Postnr./-sted. Send inn løsning på kryssordet innen til Vår Energi, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO. Merk konvolutten «kryssord 2-10». Det trekkes én vinner som får en elektronisk kjøkkenvekt i rustfritt stål. Vi gratulerer vinneren som vant elektronisk kjøkkenvekt i Vår Energi nr 1 i 2010: Karin Skjerdingstad 7232 LUNDAMO NR

16 c-blad Returadresse: Energi Forlag AS Christian Krohgs gate 16 Postboks 1182 Sentrum NO-0107 Oslo Master, monumenter og muligheter ViNNeRNe: Bystrup Arkitekter og Designere har vunnet konkurransen om en ny skulptur mast i Norge. Det var en gang for lenge siden da master var sett på som monumenter over en bedre tid. Da gikk nett og natur hånd i hånd på veien mot et Soria Moria-slott som skulle lyse i det fjerne. Nå har vi sett lyset, velstanden er blitt en selvfølge men strømmen må fortsatt fram. Hvordan? av bjarne langseth Det er definitivt slutt på den tida da kraftlagets folk ble bedt inn på kaffe hos grunneiere som håpet å få minst like mange stolpehull på sin eiendom som naboen fikk på sin. Å avstå fri grunn til linjetraseen var den gangen en selvfølge. Den rene natur. Nå vil grunneiere, naboer og brukere av naturen, grave ned de gamle velstands symbolene slik at naturen kan framstå ren og ubeskåret, fri for menneskeskapte linjer. Ikke alle steder er dette mulig, verken teknisk eller økonomisk i dag men kanskje en gang i framtida. I mellomtida ønsker Statnett å pynte på de tradisjonelle mastene. Skulpturmast. På grensen mellom Målselv og Balsfjord kommune har Statnett planer om å reise en skulpturmast på Heia, som er et område med sterke samiske tradisjoner, og som blant annet er arena for en årlig samisk musikkfestival. Statnett har utlyst en arkitekt konkurranse i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund for en slik skulpturmast. Det kom inn 56 forslag som karakteriseres som veldig spennende og et godt grunnlag for at en mast kan ses på som en skulptur. Ny design. På Rasta i Lørenskog står det tre høyspentmaster det ikke finnes maken til i Norge. Mastene har en helt annen utforming og konstruksjon enn de tradisjonelle mastene, og er en del av Statnetts forsknings - og utviklingsprosjekt «Miljøvennlige kraftledninger». Mastene heter Compact Plus og karakteriseres som mer kompakte, høyreiste og flotte. De tar også mindre plass, særlig i bredden, og er lettere å skjule. Samtidig blir det både mindre støy og lavere magnetfelt rundt disse mastene sammenlignet med de tradisjonelle. I forkant at prosjektet ble det foretatt en undersøkelse blant naboer og grunneiere. Den viste at åtte av ti var positive til å få byttet de gamle mastene. Statnett har konsesjon for å la de nye mastetypene stå fram til Dersom erfaringene er gode, kan det være at mastene blir stående lenger.

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nettside 13 Nettkostnadene Sjekk pumpa Nettkostnadene må ikke bli for høye må ikke bli i for kulda høye Side Side

Detaljer

Kraftens ansikter. Vil ha bedre nettside. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar

Kraftens ansikter. Vil ha bedre nettside. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Kraftens ansikter 13 Vil ha bedre nettside Det står mennesker bak kraften på Hadeland. Mennesker som produserer og leverer

Detaljer

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nett Side 13 Regionens nye storstue Nordkraft Arena står straks klar til glede for mange. Ei nødvendig forutsetning

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift 27% NEAS 46% Dette betaler du for NETTLEIE Norges

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Frekhaugskogen 13 Postnr 5918 Sted Andels- /leilighetsnr. FREKHAUG / Gnr. 23 Bnr. 171 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 175999434 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-637441 Dato 18.02.2016 Eier Innmeldt

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Ingen er bedre enn din elektriker til å fortelle deg hva nettopp du bør gjøre for å spare strøm. Han kan fortelle deg

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Terneveien 30 Postnr 1642 Sted Andels- /leilighetsnr. SALTNES / Gnr. 93 Bnr. 440 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 148254788 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-645962 Dato 15.03.2016 Eier Innmeldt av Wanja

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse VASSBU Postnr 7120 Sted Andels- /leilighetsnr. LEKSVIK / Gnr. 84 Bnr. 11 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 185535215 Bolignr. Merkenr. A2015-580613 Dato 27.07.2015 Eier Innmeldt av Øyvind Stegavik

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Ålesundgata 3A Postnr 0470 Sted Oslo Leilighetsnr. 421 Gnr. 222 Bnr. 3 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. 421 Merkenr. Dato Ansvarlig Utført av Energimerket angir boligens energistandard.

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning NETTLEIEPRISER 2015 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 6% Nettleiepriser lavere nettleie NEAS reduserer nettleien i gjennomsnitt med 13%

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Prestegarden Postnr 4130 Sted Hjelmeland Leilighetsnr. Gnr. 59 Bnr. 85 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. Dato Ansvarlig Sigmund Hagen Utført av Energimerket angir boligens energistandard.

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Industriveien 25 Postnr 2020 Sted SKEDSMOKORSET Leilighetsnr. Gnr. 37 Bnr. 419 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 6863817 Bolignr. Merkenr. A2013-310836 Dato 09.04.2013 Eier Innmeldt av Galleberg Eiendom

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Solveien 59 B Postnr 1170 Sted Andels- /leilighetsnr. OSLO / Gnr. 156 Bnr. 302 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80794843 Bolignr. Merkenr. A2014-472537 Dato 12.08.2014 Eier Innmeldt av Privat Tina

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år Adresse Geitmyrsveien 69 Postnr 0455 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 220 Bnr. 0046 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96796 Dato 30.05.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Nygårdsveien 15 Postnr 4044 Sted Andels- /leilighetsnr. HAFRSFJORD / Gnr. 38 Bnr. 1506 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 4408659 Bolignr. Merkenr. A2013-337537 Dato 13.06.2013 Eier Innmeldt av Birte

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Rye Strand Postnr 4990 Sted Søndeled Leilighetsnr. Gnr. 27 Bnr. 164 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-215700 Dato 03.06.2012 Eier Innmeldt av Rye Strand as Thore Olav Strand

Detaljer

19 MARS 2012. Kvinnherad kommune. Saksnr. Saksb bj. Kopi t. k.w4_171

19 MARS 2012. Kvinnherad kommune. Saksnr. Saksb bj. Kopi t. k.w4_171 Adresse ØLVESVEGEN 1413 Postnr 5637 Sted ØLVE Leilighetsnr. Gnr. 156 Energieffektiv Kvinnherad kommune 19 MARS 2012 Bnr. 72 Seksjonsnr. Festenr... Energikarakter Saksnr Saksb bj. Kopi t Bygn. nr. 18227479

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 39 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL27 Georg Sverdrups Hus Merkenr. A2011-104590 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Boligdata som er grunnlag for energimerket

Boligdata som er grunnlag for energimerket Adresse Øyaveien 18c Postnr 1900 Sted Andels- /leilighetsnr. Fetsund / Gnr. 15 Bnr. 133 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-624438 Dato 29.12.2015 Eier Innmeldt av Svein Mosesen Svein

Detaljer

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme Norges Energidager 14. oktober 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Energibarometeret: Hva måler vi og hvordan? Hva har Energibarometeret

Detaljer

Forhåndskonferansen med Energi som tema

Forhåndskonferansen med Energi som tema Forhåndskonferansen med Energi som tema 1 Hvem skal spørre om hva? Hva skal kommunen informere om? Hva skal kommunen spørre om? Kommunen skal føre referatet, og det skal være ferdig i møtet? NYTT? Hva

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Grindhaugvegen 65 Postnr 5259 Sted Andels- /leilighetsnr. HJELLESTAD / Gnr. 106 Bnr. 618 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 139542835 Bolignr. H0101 Merkenr. Dato Eier Innmeldt av Energimerket angir

Detaljer

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 Januar 2016 Nytt fra Skagerak Nettleien endres Side 2 Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 AMS til høsten byttes de første målerne Side 5 Husk måleravlesning fra 25. til 1. hver måned!

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2013. for husholdning. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni

NETTLEIEPRISER 2013. for husholdning. Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no. Strøm Internett TV Telefoni NETTLEIEPRISER 2013 for husholdning Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neas.mr.no Strøm Internett TV Telefoni Enova 2% Sentralnett

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Skrivarjordet 35 A Postnr 9540 Sted Andels- /leilighetsnr. Talvik / Gnr. 12 Bnr. 161 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-589691 Dato 25.08.2015 Eier Innmeldt av Finnmarkssykehuset

Detaljer

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Julehøytid i brannfarlig kirke? Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Det står dårlig til med sikkerheten i norske kirker. En tredel av kirkene mangler automatisk brannvarslingsanlegg og

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Karuslia 30 Postnr 1481 Sted Andels- /leilighetsnr. Hagan 17 / Gnr. 36 Bnr. 23 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-612278 Dato 31.10.2015 Eier Innmeldt av Morten Jordbrånen Morten

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Åsaveien 1B Postnr 0362 Sted Andels- /leilighetsnr. Oslo / H0201 Gnr. 215 Bnr. 4 Seksjonsnr. 37/46 Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. Dato Eier Eivind Lande Innmeldt av Energimerket angir boligens

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014.

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014. Januar 2014 Nytt fra Skagerak Lavere nettleie neste år side 2 Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5 Måleravlesning fra 25. til 1. hver måned Nedgang i nettleien

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Kildeveien 20 C Postnr 0590 Sted Andels- /leilighetsnr. OSLO / Gnr. 86 Bnr. 597 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80216173 Bolignr. H0101 Merkenr. Dato Eier Innmeldt av Energimerket angir boligens

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse WALTERSBORGVEIEN 9 Postnr 4838 Sted ARENDAL Leilighetsnr. Gnr. 502 Bnr. 373 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 8720894 Bolignr. Merkenr. A2010-18928 Dato 23.08.2010 Ansvarlig Utført av kirsti selrod

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

Energisparing for deg som bor i leilighet

Energisparing for deg som bor i leilighet Leilighet Energisparing for deg som bor i leilighet Fremtidens energiløsninger gode å leve med LEILIGHET De 3 mest effektive tiltakene for deg som bor i leilighet 1. Installer varmestyringssystem 2. Bytt

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Målene for energimerkeordningen Sette energi på dagsorden i markedet for boliger og bygninger og i planleggingen av nybygg

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 72 140 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 72 140 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 24 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 20 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL46 Barnehagene Merkenr. A2011-104621 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 20 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 22 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL44 Barnehagene Merkenr. A2011-104616 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 22 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 21 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL45 Barnehagene Merkenr. A2011-104623 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 40 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL31 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104941 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 Oppgave 1 Fra tabell 5.2 summerer vi tallene i venstre kolonne, og får 82.2 TWh. Total midlere

Detaljer

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak Vår dato: 26.01.2016 Vår ref.: 201506418-4 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak klager på Vest-Telemark Kraftlags

Detaljer

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite Energimerking av privatbolig Det du trenger å vite «Alle boliger og fritidsboliger over 50 kvm som skal selges eller leies ut må energimerkes» Hva er energimerking? Energimerking er en indikator på hvor

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Aklandsveien 946 Postnr 4985 Sted Andels- /leilighetsnr. VEGÅRSHEI / Gnr. 32 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. 5 Bygn. nr. 193451551 Bolignr. Merkenr. A2015-610335 Dato 24.10.2015 Eier Innmeldt av Kristin

Detaljer

Dovrepeisen brenner for miljøet

Dovrepeisen brenner for miljøet MILJØBROSJYRE Dovrepeisen brenner for miljøet Noen ganger er det vanskelig å slippe unna et godt ordspill: Dovrepeisen brenner faktisk for miljøet! Vi er stolte over å kunne si at Dovre er verdens eldste

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse LAGÅRDVEIEN 5 A Postnr 8012 Sted BODØ Leilighetsnr. Gnr. 32 Bnr. 388 Seksjonsnr. 3 Festenr. Bygn. nr. 219673 Bolignr. Merkenr. A2012-218569 Dato 08.06.2012 Eier Innmeldt av Svein Erik Tøien Svein

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Spurveveien 4 D Postnr 9700 Sted Andels- /leilighetsnr. LAKSELV / Gnr. 17 Bnr. 502 Seksjonsnr. 4 Festenr. Bygn. nr. 19289656 Bolignr. Merkenr. A2012-272371 Dato 17.11.2012 Eier Innmeldt av Anders

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer