Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor Aina Hildrum fra Høgskolen i Nord-Trøndelag i Namsos Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 36/14 PS 37/14 PS 38/14 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ROS Avslutning av utredning om felles sykehjemsleger i Midtre Namdal Strategiplan samarbeidet Fosnes kommune og Museet Midt IKS PS 39/14 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum PS 40/14 PS 41/14 Innspill til praktisering av boplikt i Midtre Namdal samkommune Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Fosnes kommune, Nord- Trøndelag PS 42/14 Oppnevning av kommunekomité for TV-aksjon NRK 2014 PS 43/14 PS 44/14 PS 45/14 PS 46/14 PS 47/14 PS 48/14 Lån Strandstua Salsnes Midtre Namdal samkommune regnskap Fosnes kommunes behandling Midtre Namdal samkommune årsberetning Fosnes kommunes behandling Årsregnskap Fosnes kommune Årsregnskap Fosnes kommune Referatsaker Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til neste skriv er 15. juni 2014 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 24. april Møtet åpnet med at to elever fra Fosnes kulturskole Ingveig Gevik spilte kornett og Maja Eid Schei spilte trombone. Deretter startet møtet med en presentasjon av kommunens struktur og roller per i dag ved ordfører Bjørg Tingstad. Vedtak : Sak 26/14 Kommunestyret vedtok å utsette salg av eiendommen Kjelbotnet på Salsnes. Det skal utarbeides bakgrunnsmateriale som synliggjør utnyttingspotensialet dersom Kjelbotnet beholdes som kommunal eiendom. Aktuelle momenter er blant annet muligheter for videreutvikling som leirskolested, mulige inntekter av åremålsfiske, jakt/fiske, hyttetomter, kaiavgift og annet, samt folkehelseperspektivet. Det skal også foretas en vurdering av om det er hensiktsmessig å dele opp eiendommen ved eventuelt salg. Sak 27/14 Kommunestyret vedtok å kjøpe tomt nr. 15 i Åshaugan og bygge en bolig med to leiligheter på tomten innenfor en øvre kostnadsramme på ,- kroner. Sak 28/14 Reviderte vedtekter for Fosnes bygdemuseum ble vedtatt. Sak 29/14 Revidering av vedtektene for barnehagene i Fosnes vedrørende organisering av tilbudet ble vedtatt. Barnehagene vil etter vedtektsendringen tilby følgende opphold: 2 dager, 3 dager, 4 dager eller 5 dager pr. uke med virkning fra 1. august Sak 30/14 Betalingssatser tilpasset nytt barnehagetilbud gjeldende fra 1. august 2014 ble vedtatt som følgende: 2 hele dager pr. uke kr. 1134,- pr. måned 3 hele dager pr. uke kr. 1691,- pr. måned 4 hele dager pr. uke kr. 2000,- pr. måned 5 hele dager pr. uke kr. 2283,- pr. måned

3 Salg av enkeltdager kun for barn som er i barnehagen (ikke søskenmoderasjon) kr. 350,- Det gis søskenmoderasjon i barnehagen med 30 % for andre og 50 % for tredje og øvrige søsken. Sak 31/14 Fremlagte forslag til adresseplan og finansiering av denne ble vedtatt. Adresseplan er vedlagt Sak 32/14 Fosnes kommune støttet anbefalingen om å videreføre driften av 110-sentralen i Nord-Trøndelag. Sak 33/14 Skatteoppkreverens års og kontrollrapport 2013 ble tatt til orientering. Sak 34/14 Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 ble tatt til orientering. Sak 35/14 Referatsaker ble tatt til orientering. Samling av kommunestyrene i Namdalen 25. april 2014 i Namsos. Innlegg ved fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik: Namdalens regionale rolle Innlegg ved Halvor Holmli, Kompetansesenteret for distriktsutvikling: Framtidskommunen muligheter og utfordringer Innlegg ved Inge Ryan: Kommunereformen hva gagner innbyggerne? Innlegg ved Helge A. Njåstad (FrP) og Helga Pedersen (Ap): Region Namdal sett fra Stortinget Sak til drøfting: Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Namdalen. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens hjørne, mai 2014 Kjelbotnet Kommunen har som kjent fått tatt takst på eiendommene Ølhammeren og Kjelbotnet. Ølhammeren er vedtatt solgt. Da saka om salg av Kjelbotnet kom til behandling i kommunestyret i april, var det tydelig at eierforholdet til denne eiendommen har skapt engasjement og diskusjon i kommunen. Så også i kommunestyret. Argumentasjonen for å beholde eiendommen på kommunale hender gikk i forhold til at så lenge kommunen ikke er nødt til å selge, så bør en ikke gjøre det. Flere var inne på at kommunen kan gjøre flere grep å øke inntektene og minske utgiftene; utvikle stedet i leirskolesammenheng, vurdere avtalene om jakt- fiske, og skogsdrift mm. I likhet med flere av høringsuttalelsene som var kommet i saka, var flere opptatt av at det er et gode at allmennheten har tilgang til plassen Kjelbotnet. Av argumenter for å selge eiendommen var at stedet er lite brukt (lite utleid), vedlikehold koster sjøl om det holdes på et minimum, at kommunen generelt ikke makter å forvalte eiendommen godt og at de kronene en kan få ved salg vil komme godt med i kommunens nye prosjekter. Flere av kommunestyrerepresentantene ga uttrykk for at de hadde tvilt seg fram til enten et ja eller et nei til salg. Da det ble framsatt forslag om å utsette saka, sluttet et flertall seg til dette. Det skal da legges fram flere vurderinger av hvordan eiendommen kan tenkes forvaltet før kommunestyret fatter sitt vedtak. Kjelbotn-saka er ei sak som appellerer til både fornuft og følelser. Flere har i høringsinnspillene sine gitt uttrykk for at dersom eiendommen blir privat, så reduseres allmennhetens adgang til ferdsel i området. Som privat eiendom vil nok det bli tilfelle for tunet og flytekaia. Når det gjelder utmarka og turstiene er det allemannsretten som gjelder, og folk vil kunne ferdes som før. Mange har også et nostalgisk forhold til stedet med gode minner fra leirskoleopphold og turer. Jeg er enig i at det strengt tatt ikke er noen kommunal oppgave å forvalte skogog utmarkseiendommer. Likevel må vi ta oss tid til å gjøre grundige vurderinger av hva som tjener Fosnesbygger og kommunen best på lang sikt. Kan eiendommen f.eks. utgjøre noe positivt i folkehelsesammenheng? Er Kjelbotnet som leirskolested utgått på dato? Hva skal til for at skolene skal bruke området mer? Dette og mer til skal vurderes før saka igjen kommer til kommunestyret. Jeg oppfordrer innbyggerne til å diskutere saka gjerne med en kommunestyrerepresentant Bjørg Tingstad

5 17. mai på Elvalandet Feiringen starter på Plassen kl Musikken ankommer med 10-ferja og da blir det tog og tale av ordføreren. Feiringen av nasjonaldagen fortsetter med kaffe, kaker og snitter på Plassen 17. Mai på Salsnes Program for dagen: 11.15: Tale v/ordfører Bjørg Tingstad 11.30: Toget går fra Mo- og Salsnes forsamlingshus Etter toget, i forsamlingshuset: Salg av lapskaus, kaffe og kaker, gratis is til barna Leker for store og små Natursti Musikk av Lund hornmusikk VELKOMMEN! Parkering på Salsnes filter 17. mai-komiteen

6 17. MAI 2014 PÅ JØA Velkommen! 11:00 Leker Matsalg v/olaf Krüger. Issalg v/7. klasse Museet åpner Matsalg Oppstilling og avgang for toget Stopp ved sykeheimen: Korpsene spiller nasjonalsanger + stort fellesnummer Det går en festvind over landet med korps og andre musikk-krefter på Jøa Hilsen fra 10. klasse Kort gudstjeneste i Dun kirke Etter gudstjenesten går toget tilbake til samfunnshuset, der korpsene spiller på plassen utenfor hovedinngangen Lekene starter opp igjen 15:00 Underholdning fra scenen - Sim Sala Spill - 7. klasse - Tale for dagen: Ordfører Bjørg Tingstad 16:00 Stafett (hvis nok lag stiller) Rekkefølge i toget: Hovedkomiteen Jøa skolemusikkorps Jøa barnehage Jøa skole HML Ekko Jøa blandakor Folketoget

7 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e- Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Drilløvelse samf.huset Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa Fotballtrening J12 og > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Allaktivitet unger født kl Friidrettstrening kl Jøa samf.hus Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke FREDAG Frisklivstimen på helsestasjon i oddetallsuker Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Drilløvelse samf.huset Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Styrketrening for voksne Treningsrom helsesenteret Dame / herretrim Jøa samfunnshuset LØRDAG SØNDAG

8 Aktivitetskalender Mai Torsdag 22. Kommunestyremøte kl. 19:15 kommunestyresalen Fredag 23. Friskliv Rakkavika kl. 10:00 helsestasjon Lørdag 24. Swing-danse-kurs kl. 11:30-14:30 - Åsly Søndag 25. Swing-danse-kurs kl. 16:30 19:30 - Åsly Mandag 26. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Torsdag 29. Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 15:00 Salen kapell Juni Mandag 2. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Fredag 6. Friskliv Støttestrømper og nakkeputer - helsestasjon Lørdag 7. Kystens dag kl. 12:00 - Brakstad Mandag 9. Friluftsgudstjeneste kl. 11:15 - Museumshaugen Onsdag 11. Formannskapsmøte kl. 10:15 kommunestyresalen Fredag 13. Konsert Namsos Sangforening kl. 19:30 - Samfunnshuset Søndag 15. Friluftsgudstjeneste kl. 11:30 Lysløypa på Jønvikkleiva Fredag 20. Friskliv sommeravslutning - Jernaldergården Torsdag 26. Kommunestyremøte kl. 19:15 kommunestyresalen Søndag 29. Gudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Juli Lørdag 12. Plattdans - kl. 21:00 - Åsly Søndag 13. Gudstjeneste kl. 19:15 Dun kirke Fredag 18.- Kaupang på Janheim Søndag 20. Søndag 27. Bygdadag på Seierstad Tirsdag 29. Olsokgudstjeneste kl. 19:15 - Fosnes gamle kirkested August

9 Nytt tilbud ved Fosnes sykeheim Som et ledd i samhandlingsreformen er det et lovkrav at alle kommuner skal ha et tilbud om øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØD) innen Fosnes kommunestyre fattet våren 2013 vedtak om at det skulle jobbes for en lokal etablering av dette tilbudet, og tilbudet er nå etablert ved Fosnes sykeheim fra Dette lovkravet har kommet som et ledd i å redusere innleggelser på sykehus. Innbyggere i Fosnes som er hos legen og som trenger behandling, oppfølging eller observasjon en kortere periode, men som ikke trenger å legges inn på sykehus for å få dette, vil nå få dette tilbudet ved sykeheimen. Her er det innredet et rom til formålet som er godt utstyrt med medisinskteknisk utstyr, og institusjonen har fagutdannet helsepersonell med høy kompetanse som har erfaring på behandling av pasienter som faller inn under den aktuelle pasientgruppen for kommunalt øyeblikkelig hjelp. På landsbasis er det nå mange kommuner som har kommet i gang og har erfaringer med dette tilbudet. Oversiktsrapporter viser at det så langt først og fremst er mennesker over 65 år som legges inn i de kommunale tilbudene. Eksempler på årsaker til innleggelse i KØD kan være f eks infeksjonstilstander som trenger behandling med intravenøs antibiotika, forverrelse av en kjent kronisk tilstand der behandlingsplan er kjent, medikamentjusteringsbehov, kronisk smerteproblematikk eller personer som f eks har hatt et fall der det ikke er påvist brudd, men som trenger smertebehandling, hjelp og tilrettelegging noen dager for å komme seg tilbake i form. Barn skal som hovedregel ikke legges inn ved KØD. Alle som blir innlagt i KØD skal være undersøkt av lege, og det skal være avklart hvilken behandling og oppfølging som skal ivaretas under oppholdet. Det er alltid legen som tar avgjørelse på behandlingssted. Dette betyr at alle som fortsatt har behov for å få sin behandling på sykehus, fortsatt skal få det. Det medisinsk- faglige ansvaret for pasienter som legges inn i KØD ivaretas av tilsynslegen ved Fosnes sykeheim, Mari-Ann Geving. Dersom det er lag eller frivillige organisasjoner i kommunen som ønsker mer informasjon om tilbudet, stiller vi gjerne opp på møte for å gi mer informasjon. Enkeltpersoner eller andre som har spørsmål vedrørende tilbudet kan kontakte fung. leder for pleie- og omsorg Jane Tingstad eller undertegnede. Legekontoret kan også gi informasjon om tilbudet. Hilsen helse- og omsorgskontoret Anne Johanne Lajord

10 Tilskuddsmidler mot barnefattigdom Barn- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser i overkant av 30 millioner i restmidler til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/ eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. I tillegg til kommuner, kan private instanser og frivillige organisasjoner søke på ordningen. Søknadene sendes Fosnes kommune, 7856 Jøa ( innen 26 mai-14. Søknadene skal vurderes og prioriteres av administrativ og politisk ledelse før søknad sendes Bufdir. Kontaktpersoner i Fosnes kommune er Kari N. Thorsen og Anne Johanne Lajord. Med hilsen Oppvekst- og kulturkontoret Helse- og omsorgskontoret «TRIVSELSKAFFE» TIRSDAG 27.MAI 2014 kl ØNSKER VI VELKOMMEN TIL ET NYTT SOSIALT TILBUD I Fosnes kommune. Møtested er: Felles-arealet ved Remma omsorgsboliger. Tilbudet er åpent for ALLE!!! Vi håper dette kan bli et samlingssted hvor vi kan slå av en prat på formiddagen. Enkelte ganger kan vi også ha innslag av underholdning. Det blir anledning til å få kjøpe nystekte vafler og kaffe til en billig penge SETT AV SISTE TIRSDAG I HVER MÅNED KL FOR DETTE TILBUDET!! Hilsen Helse- og omsorgsavdelinga i Fosnes.

11 Slamtømming 2013 Uke 21 (fra mandag 19. mai) vil tømming av private slamavskillere starte. Slamavskillerne må klargjøres ved at jord og sand er fjernet fra lokket/lokkene. Tømmingen blir gjennomført som avvanning og vannet blir da tilbakeført til slamavskilleren. Tette tanker uten utløp blir likevel helt tømt. De som ønsker å få tømt utenom ordinære rutiner, bes kontakte teknisk kontor tlf eller Ordinær slamtømming for boligbebyggelse skjer hvert 2. år for lovlige 4 m³ tanker med 3 kammer. Volum og kammer under disse størrelsene tømmes hvert år. Fakturering blir foretatt 2 ganger pr år. For de med tømming hvert annet år blir gebyret også fordelt årlig. For eventuelle spørsmål om faktureringen kontakt servicekontoret på tlf eller Teknisk sjef Ledige kommunale boliger på Salsnes Leilighet 16 B. 80 m etg. Ledig fra 10. juni. Leilighet 16 D. 74 m etg. Ledig omgående. For mer info ta kontakt med Sonja Høkholm tlf , eller Hilde S. Bjøru tlf

12 Bostøtte Bostøtte er et av de viktigste virkemidlene for å sikre boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Bostøtte er en rettighetsbasert ytelse beregnet på husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken forvalter bostøtten, mens kommunene mottar og behandler søknadene. Alle over 18 år kan få bostøtte. Studenter uten barn og personer som avtjener verneplikt/siviltjeneste, kan ikke motta bostøtte. Er studiet et ledd i et offentlig arbeidskvalifiserende tiltak, kan du likevel søke. Du kan søke bostøtte til bolig du leier eller eier. Vær oppmerksom på at du må være bosatt i boligen du søker støtte til, og det er et krav at du er registrert som bosatt i Folkeregisteret. Hvor mye bostøtte du kan få, er avhengig av hvor mange dere er i husstanden, de reelle boutgiftene og inntektene. Det er satt en nedre og en øvre grense for hvor mye støtte du kan få. Bostøttekalkulatoren på Husbankens nettsider. kan gi deg en pekepinn på om du kan få støtte. Kommunen og Husbanken samarbeider om ordningen. Kommunen tar imot alle søknader, behandler dem og registrerer dem. Det er også kommunen som har all kontakt med søkere. Husbanken fatter maskinelle vedtak og utbetaler bostøtten. Det er også Husbanken som behandler klager. Vil du vite mer om bostøtte? Sjekk Husbankens nettsider. Hvordan søke? Det er enkelt å søke om bostøtte. Fyll ut søknadsskjemaet for bostøtte og legg ved dokumentasjon på boutgiftene. Opplysninger om inntekten innhentes fra ligningsregisteret. Har du inntekter som ikke kommer fram på norsk ligning, må du også dokumentere disse. Får du positivt vedtak om bostøtte, trenger du ikke søke på nytt måneden etter. Men du plikter å melde i fra om endringer som kan ha betydning for beregningen. Søknadsfrist er 14. i hver måned og utbetaling er ca. 10. i måneden etter. Du laste ned søknadsskjema på Husbankens nettsider eller du kan hente det på steder der skjemaet er lagt ut for eksempel Servicetorg, ditt lokale NAV-kontor og lignende. Du kan også få det tilsendt ved å kontakte ansvarlig kontor i kommunen der du bor. Dersom du trenger veiledning til å fylle ut søknaden, kan du henvend deg til kommunen der du bor. Søknad med dokumentasjon sender du til NAV Fosnes, 7856 Jøa. Merk konvolutten Bostøtte.

13 Fosnes kommune. Adresseplan Overgang fra matrikkeladresser til vegadresser (Vedtatt av Fosnes kommunestyre )

14 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Innhold 1. Bakgrunn. 2. Lovgrunnlag. 3. Fastsetting av offisiell adresse. 3.1 Adressemyndighet. 3.2 Navnemyndighet. 4. Adresseringsområder. 5. Adresseparseller. 6. Prinsipper for adressering. 6.1 Kantprinsippet. 6.2 Avstandsprinsippet. 6.3 Områdeadresser. 7. Fastsetting av adressenavn og muligheter for medvirkning i navnearbeidet. 8. Rutiner. 8.1 Rutiner ved tildeling av adressenavn. 8.2 Rutiner ved tildelinga av adresser. 9. Skilting. 10. Tiltak, målsetting og budsjett Organisering av arbeidet Grunnlag for beregning av kostnader Prosjektoversikt, tidsforbruk og kostnader. 11. Begrepsliste. Adresseplan for Fosnes kommune, overgang fra matrikkeladresser til vegadresser. ( ) Side 2 av 11

15 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling 1. Bakgrunn. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til steder og bygninger. Matrikkelloven pålegger kommunene å tildele offisiell adresse. Denne kan være en matrikkeladresse bestående av gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer, eller en vegadresse bestående av vegnavn og husnummer. I forarbeidene til matrikkelloven blir det presisert at det er viktig at en får på plass et entydig adressesystem basert på gateadresseforma for alle adresseverdige eiendommer og bygninger. Vi er alle brukere av et adresseringssystem. Noen er mer avhengig av adressesystemet enn andre, som for eksempel AMK-sentralene (akutt medisinsk kommunikasjonssentral). Disse dekker som oftest flere kommuner, og vil ha stor nytte av et felles adressesystem. Geodataplan for Nord-Trøndelag har som mål at vegadressering skal være fullført i alle kommuner innen Alle kommunene i fylket er nå i gang med vegadresseringen. Fosnes kommunestyre gjorde vedtak om å starte arbeidet med innføring av vegadresser. Det ble samtidig vedtatt å utarbeide en plan for arbeidet. Denne adresseplanen er utarbeidet på grunnlag i dette vedtaket. Begreper og faguttrykk som er brukt i planen er beskrevet i kapittel Lovgrunnlag. - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova). - Lov om stadnamn (Stadnamnlova). - Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften). - Statens kartverks adresseveileder - Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. - Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften). - Lokal forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i Fosnes kommune. 3. Fastsetting av offisiell adresse. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og fastsetter offisiell adresse. Kommunens ansvar kan deles inn i to hoveddeler, et administrativt og et politisk Adressemyndighet. Adressemyndigheten har det administrative ansvaret for adresseforvaltninga i kommunen. Den tildeler offisielle adresser etter reglene i matrikkelloven med tilhørende forskrift. Adressemyndigheten skal utarbeide hensiktsmessige adresseparseller slik at det blir enkelt for alle å finne fram til en adresse. Adressemyndigheten har ansvar for saksforberedelser og framlegging av saker knyttet til navnsetting og skrivemåte. Hvem som adressemyndighet i Fosnes kommune er bestemt i lokal adresseforskrift Navnemyndighet. Navnemyndigheten har det politiske ansvaret for navnsettingen. Den gjør vedtak om skrivemåte på adressenavn og stedsnavn etter reglene i Lov om stadnamn. Navnemyndighetens oppgave er å finne gode navn til de adresseparseller som Adresseplan for Fosnes kommune, overgang fra matrikkeladresser til vegadresser. ( ) Side 3 av 11

16 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling adressemyndigheten har utarbeidet. Hvem som adressemyndighet i Fosnes kommune er bestemt i lokal adresseforskrift. 4. Adresseringsområder. Et adresseringsområde er et geografisk område som det er naturlig å se på som en samlet enhet i forhold til adressesystemet. Hele kommunen er definert som et adresseringsområde. Adresseparsellene er delt på 3 geografiske områder: Jøa, Elvalandet og Salsnes med resten av fastlandet. Adresseparsellene har en 5-siffret adressekode. Fosnes kommune har mindre enn 200 adresseparseller og en har derfor valgt å bruke adressekoder fra til Tallet 48 er de to siste siffer i kommunenummeret. Dette vil gi kommunen unike adressekoder og en eventuell sammenslåing med andre adresseområder vil være uproblematisk. Nummerserien fra til brukes på veiparseller og serien fra til brukes på områderparseller. Adressesystemet er bygd opp rundt kommunen som enhet. Kommunegrensen er imidlertid ikke alltid like egnet som ytre grense, hvis man skal ha et velfungerende adressesystem. Det er derfor viktig å se på adressering i en større sammenheng og i samarbeide med nabokommunene. Mange adressebrukere opererer innenfor større regioner og de ønsker et adressesystem som er entydig med hensyn til adressenavn innenfor regionen. AMK- og 110- sentralene er eksempel på slike brukere. Det er derfor hensiktsmessig at veger som krysser kommunegrensa defineres som samme adresseparsell med samme adressenavn i begge kommuner og at de får en gjennomgående adressenummerering. For Fosnes kommune gjelder dette for FV769 fra Namsos over Elvalandet og Salsnes til Lund, FV470 til Frøvarp og FV776 i Skrøyvdalen. Av samme grunn bør man på mindre adresseparseller unngå bruk av adressenavn som allerede er i bruk i nabokommunen. Hovedregelen er derfor at adressenavn som allerede er i bruk i tilstøtende kommuner ikke bør brukes. 5. Adresseparseller. Den delen av vegnettet som skal ha samme vegnavn kalles en adresseparsell. Et adressesystem skal være lett å orientere seg i uavhengig av vegtype og eierforhold. Både private veger og skogsbilveger kan få tildelt navn i tillegg til offentlige veger. Regler for når en skal opprette nye parseller er gitt i lokal adresseforskrift. I områder uten klart vegsystem, vil adresseparsellen bestå av et område som naturlig avgrenser de bygningene som skal en skal adressere. 6. Prinsipper for adressering. Det er to hovedprinsipper for adressering. Kantprinsippet benyttes i sentrumsområdene og regulerte boligfelter, samt regulerte hyttefelt der det er hensiktsmessig. Avstandsprinsippet brukes i områder med spredt bebyggelse. Startpunkt for nummertildeling er normalt der vegen tar av fra overordnet veg. 6.1.Kantprinsippet. Det tas utgangspunkt i starten av vegen og det nummereres forløpende med oddetall på høyre side og partall på venstre side. Nummereringen følger kanten av vegen inn i stikkveger, Adresseplan for Fosnes kommune, overgang fra matrikkeladresser til vegadresser. ( ) Side 4 av 11

17 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling gårdsplasser o. l. Kantprinsippet brukes i bymessig bebyggelse og er derfor lite aktuelt for Fosnes kommune. 6.2.Avstandsprinsippet Adressenummer tildeles i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele 10-meter. En avstand på 430 meter gir derfor adressenummer 43 på høyre side, eventuelt 42 eller 44 på venstre side. For stikkveger som skal adresseres til en adresseparsell med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der stikkvegen tar av. Fordelen med avstandsprinsippet er at en får en automatisk reservering av ledige nummer og at en får en parallell nummerering. Dette er svært nyttig system for de som skal finne fram til en oppgitt adresse. Hvis man er kjent med at dette prinsippet vet man alltid hvor langt man har igjen å kjøre før en kommer fram til adressen. 6.3.Områdeadresser. Denne måten å adressere på blir normalt brukt på fritidsboliger som ligger langt fra veg. Områdeadressen knyttes til et nærliggende stedsnavn som allerede er innarbeidet. Nummereringen av adressene bør knyttes til stier og vanlig adkomst for den enkelte adresseenhet. Fosnes kommune har mange hytter og vil derfor ha mange adresseparseller som er områder. 7. Fastsetting av adressenavn og muligheter for medvirkning i navnearbeidet. Adressenavn og stedsnavn er noe de fleste har et forhold til. Fastsetting av adressenavn skaper ofte stort engasjement blant innbyggerne i en kommune. Det bør derfor legges opp til størst mulig brukermedvirkning i prosessen. Både privatpersoner og lag og foreninger bør ha mulighet til å komme med navneforslag. Kart over vegene, oppdatert oversikt over alle innkomne forslag og vedtatte navn bør ligger på kommunens hjemmeside. Det er viktig å komme med informasjon tidlig i prosessen. Engasjement og medvirkning er en forutsetning for at vi skal få gode adressenavn som innbyggerne vil føle eierskap og tilhørighet til. Kommunen bestemmer hvilke navn som skal brukes som adressenavn mens skrivemåten fastsettes ut fra bestemmelsene i Lov om stadnavn. I lokal adresseforskrift har kommunen bestemt hvilke prinsipper som skal følges ved valg av adressenavn. Følgende kanaler brukes for å informere om adresseringsarbeidet: - Kommunens hjemmeside. - Informasjonsavisa til Kommunen. - Kopi av vedtak til særlig berørte parter, historielag o. l. - Kunngjøring i aviser. 8. Rutiner Rutiner ved tildeling av nye adressenavn. 1. Privatpersoner, lag og foreninger eller administrasjon kommer med forslag til nye adressenavn. Forslagene behandles av en navnekomite nedsatt av kommunestyret. 2. Komiteen bestemmer hvilke navn som skal brukes på de forskjellige parsellene. 3. Adressemyndigheten legger fram navnekomiteens forslag til adressenavn som sak for navnemyndighet. Samtidig informerer adressemyndigheten om hvilke navneforslag som nå foreligger. 4. Navnemyndigheten bestemmer hvilke navn som skal brukes. Adresseplan for Fosnes kommune, overgang fra matrikkeladresser til vegadresser. ( ) Side 5 av 11

18 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling 5. Adressemyndigheten oversender vedtatte navn til Stedsnavntjenesten for Midt-Norge, med kopi til Statens Kartverk og andre som har særlig interesse av å bli informert. Vedtatte adressenavn publiseres. 6. Godkjente navn og navn som er rettet av Stedsnavntjenesten, legges fram for navnemyndigheten for endelig vedtak. 7. Vedtatte og godkjente adressenavn publiseres og det opplyses om klagerett. 8. Navn som ikke ble godkjent av Stedsnavnstjenesten og som kommunen likevel ønsker å bruke går til navnesaksbehandling. Det samme kan skje med navn som kartverket ønsker navnesak på, og navn som er påklaget etter stadnavnlova 10 1 te ledd. 9. Navn som har vært til navnesaksbehandling framlegges navnemyndigheten for endelig vedtak, og navnene kunngjøres. 10. Nye adressenavn legges inn i matrikkelen og sendes Sentralt stedsnavnsregister for registrering Rutiner ved tildeling av adresser. 1. Adresse tildeles etter kantprinsippet eller avstandsprinsippet. 2. Informasjon om tildelt adresse sendes eier eller fester som gis 3 ukers klagefrist. Den som får tildelt adresse kan klage på hvilken veg det er adressert til og på vegnummer. Det kan ikke klages på vegnavn. 3. Klage på vedtatt adresse behandles av navnemyndigheten. Klageinstans er fylkesmannen. 4. Adresse føres i matrikkelen etter at eventuell klage er avgjort. 9. Skilting. Statens Vegvesen Region Midt har ansvaret for skilting av fylkesveiene i kommunen. For resten av veinettet har kommunen skiltansvaret. Det vil si både private og kommunale veier. I tillegg har kommunen ansvar for å sette opp adressetilleggsskilt der det er nødvendig. Eier/fester har ansvar for kjøp, oppsetting og vedlikehold av adressenummerskilt (husnummerskilt). Hvordan skiltene skal se ut og hvordan de skal plasseres er bestemt i lokal adresseforskrift. Eiere og festere bør få et tilbud om å få kjøpe husnummerskilt fra kommunen. 10. Tiltak, målsetting og budsjett Organisering av arbeidet. Plan og utviklingsavdelingen har det administrative ansvaret. Avdelingen står for den praktiske gjennomføringen, og for saksforberedelser til formannskap og kommunestyret. Det er et mål at Fosnes kommune skal være ferdig med tildeling av vegadresser til alle boliger og fritidsboliger innen Det vil si til sammen ca 552 adresser. Andre bygninger og adresseverdige objekter tildeles vegadresser i etterkant som en del av kommunens løpende adresseringsarbeid. Adresseplan for Fosnes kommune, overgang fra matrikkeladresser til vegadresser. ( ) Side 6 av 11

19 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling 10.2 Grunnlag for beregning av kostnader. Tall fra matrikkelen gir følgende oversikt over bygningsmassen med tanke på adressering. Type Bygning Antall Boliger og våningshus som brukes som bolig 345 Fritidsboliger og boliger brukt til fritidsformål 207 Andre bygg som skal ha vegadresse, Skoler, næringsbygg, hoteller, samfunnshus og lignende 86 Andre bygg som ikke skal ha vegadresse, Naust, driftsbygninger, garasjer og lignende 755 Sum bygninger i kommunen 1393 Det er dessverre dårlig kvalitet på bygningsdelen i matrikkelen. Dvs. at en del bygninger kan være registrert med feil bygningstype. Tallen gir allikevel et brukbart estimat over hvor mange bygninger som skal ha vegadresser. Kart og liste over adresseparseller er utarbeidet, og en kan sette opp følgende oversikt for skiltarbeidet. Type adresseparsell Ant. parseller som skiltes av Statens vegvesen Ant. parseller som skiltes av kommune Vegparsell Områdeparsell Sum adresseparseller En antar at det må bruker 1,5 skilt pr parsell, og at det koster 3500 kr. for hvert skilt i gjennomsnitt. Prisen bygger på tall fra Statens Vegvesen og innbefatter alle kostnader ved skiltingen (Innkjøp av skilt, stolpe, nedgraving, kabelpåvisning og lignende) De fleste kommuner gjør arbeidet med tildeling av offisielle adresser samtidig med annet arbeid, og det er derfor vanskelig å presentere et nøyaktig regnskap over hvor mye tid og kostnader som går med til et adressearbeid. Pris på egeninnsats er satt til kr. 550 som var Geovekst sin timepris for egeninnsats i Kartverket har i sin adressehåndbok presentert noen erfaringstall fra kommunen som antyder et estimert tidsforbruk for noen av adresseringsoppgaven Prosjektoversikt, tidsforbruk og kostnader. For å hjelpe kommunene med å komme gang med vegadressering kjører Kartverket et vegadresseringsprosjekt. Prosjektet går fram til 1. januar Målet er å bistå kommunen med informasjon og kompetanse om adresseringsarbeidet. Takket være god oppfølging fra kartverket har adresseringsarbeidet i Fosnes kommet i gang og mye godt arbeid er blitt gjort. Status på adresseringsarbeidet i Fosnes pr medio mars 2014 er som følger: 1. Det er utarbeidet adresseparseller for hele kommunen. 2. Det er lagd kart over alle adresseparsellene. 3. Det er lagd en foreløpig skiltplan som er oversendt Statens Vegvesen. 4. Det er utarbeidet en lokal adresseforskrift. Denne er vedtatt av formannskapet og sendt på høring. Høringsfrist er Adresseplan for Fosnes kommune, overgang fra matrikkeladresser til vegadresser. ( ) Side 7 av 11

20 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Følgende oppgaver gjenstår: Nr. Beskrivelse av aktivitet. Varighet (uker) Saksbeh. (timer) 1 Vedta adresseforskrift i kommunestyret. Forskrift skal tilpasses 8 24 høringsuttalelser og publiseres på lovdata. 2 Vedtak av adresseplan i formannskap og kommunestyre Tildeling av adressenummer. 10 min pr. adresse. I tillegg kommer tid for å sette opp programvare og igangsetting 4 Oppdatere vegnettbasen med adressekoder. Oppdateringer sendes 1 35 kartverket. 15 min pr parsell. I tillegg kommer tid for oppsett av programvare og igangsetting. Kartverket gir bistand. 5 Føring av adresser i matrikkelen. Overendelse av adressenavn til SSR. Samtidig med matrikkelføring av adresser foretas feilretting og kvalitetsheving av bygningsdata i matrikkelen - Adresseregistrering ca. 10 minutter pr. adresse (552adresser) - Feilretting ca. 5 min. pr. adresse 6 Bruk av hjemmesider, aviser og brev for å gi informasjon til Løpende 100 publikum, lag og foreninger og høringsinstanser angående adressenavn. ca 2 timer pr. uke over hele prosjekttiden (2 år) oppgave 7 Navnebehandling Navnearbeid i navnekomite. Saksbehandle og 52 uker 100 framlegge navn til behandling hos navnemyndigheten. Vedtatte navn sendes SNT, KV og andre. Offentliggjøring. Godkjente navn framsettes formannskapet for endelig vedtak. Klagebehandling etter Stadnavnlova. Antar 3 navn til navnesaksbehandling. (Klagenemda for stedsnavnsaker). - Navnearbeid 1 time pr. adressenavn (75 parseller). - Høringsfrist SNT er 2 måneder. - 3 ukers klagefrist på navnevedtak etter stadnavnlova. - Saksbehandling navnesaker. 8 Adressevedtak. Vedtak av adresse og arkivering. Utsendelse av adressevedtak til eiere/festere med informasjon om klagefrist. Ca 1 time pr. adresse. (552 adresser). Salg av husnummerskilt til de som ønsker å kjøpe skilt fra komunen. 9 Skilting av kommunale og private veger ca 43 skilt a skilt pr. dag. Bestilling av skilt, anbud på skiltarbeid. Oppsett av skilt utføres av privat foretak. 10 Skiltplan kommunale og private veger. Utarbeidelse av kart og 3 70 beskrivelse for skilting. Utarbeide endelig skiltplan når alle adressenavn er klare. Oversende endelig skiltplan til Statens Vegvesen. 11 Etterarbeid. Etablering av adresseregister og rutiner for løpende adressetildeling Dette gir følgende kostnadsoverslag: Kostnader saksbehandling 1274 timer a Kostnader skilting 43 skilt a Sum kostnader prosjekt Adresseplan for Fosnes kommune, overgang fra matrikkeladresser til vegadresser. ( ) Side 8 av 11

21 Tidsplan gjennstående arbeid innføring av vegadresser i Fosnes kommune Oppstartsdato: 1. april Nr. Aktivitet Uker 1 Adresseforskrift 8 2 Adresseplan 8 3 Adressetildeling 3 4 Vegnettbasen 1 5 Matrikkelføring 4 6 Informasjonsarb løpende 7 Navnebehandling 52 8 Adressevedtak 16 9 Skilting Skiltplan 3 11 Etterarbeid Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Forutsetniger for framdriftsplan. 1. Det er alltid 1 stillingsressurs som kan frigis til adresseringsarbeid. 2. Adresseringsarbeid har alltid prioritet foran alle andre oppgaver.

22 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling 10. Begrepsliste. Adressekode Adressekode (tidligere gatekode) er et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften 51. Adressenavn Adressenavn er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav e som navn på gate, veg, sti, plass eller område, brukt som del av den offisielle adressen. Et adressenavn skal være entydig innenfor samme kommune. To gater kan således ikke ha samme navn i samme kommune. Dersom to eller flere kommuner har et felles adresseringsområde skal navnet være entydig innenfor alle de aktuelle kommunene. Dersom navnet er på flere enn 22 posisjoner, skal det i tillegg tildeles en offisiell forkortelse for navnet. Nærmere regler om tildeling av adressenavn framgår av matrikkelforskriften 51. Adresse- Adressenummer er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav f som et nummer nummer og en eventuell bokstav som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område. Adressenummeret kan peke til områder, plasser og objekter hvor det ikke finnes noe bygg. I bygning med flere boliger der disse har atkomst fra forskjellig ytre inngang, skal hver enkelt inngang tildeles eget adressenummer, jf. matrikkelforskriften 50 tredje ledd. Adressenummeret peker i alle tilfeller til adressens ytre atkomst. Nærmere regler om adressenummer framgår av matrikkelforskriften 52. Adresseobjekt Med adresseobjekt menes det sted, bygning, bygningsdel eller bruksenhet som Adressetilleggsnavn Bruksenhet Bruksnavn Folkeregisteret Klagenemda for stedsnavnsaker Matrikkeladresse Matrikkeladressenavn en offisiell adresse viser til. Adressetilleggsnavn er et nedarvet bruksnavn eller navn på en institusjon eller bygning, brukt som del av den offisielle adressen. (Jfr Matrikkelforskriften 2 bokstav h) Bruksenhetsnummer er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav g som en bokstav og fire siffer som entydig identifiserer den enkelte bruksenheten innenfor en adresserbar bygning eller bygningsdel (bolignummer). Når bruksenheten er en bolig, kan bolignummer brukes som synonymt begrep for bruksenhetsnummer. Bruksenhetsnummeret er en del av den offisielle adressen for vedkommende adresseobjekt, og er slik knyttet til det enkelte adresseobjekt. Regler for tildeling av bruksenhetsnummer framgår av matrikkelforskriften 53. Navn på matrikulert eiendom, jf. 8 i lov om stadnamn. Jf. gårdsnavn. Samme som adressetilleggsnavn. Det sentrale folkeregisteret (DSF). Nemd oppnevnt av kulturdepartementet. Behandler klagesaker på skivemåte og valg av stedsnavn. Gjør endelig vedtak i navnesaker. Matrikkeladresse er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav j. En Matrikkeladresse er en adresse i form av et gårds- og bruksnummer og et eventuelt festenummer, eventuelt også et undernummer. En matrikkeladresse kan peke til et eller flere adresse-objekter. Matrikkeladresseformen benyttes inntil videre i noen kommuner i stedet for vegadresseformen Matrikkeladressenavn er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav k som stedsnavn knyttet til en offisiell adresse som er gitt som en matrikkeladresse som ikke er tildelt adressetilleggsnavn. Nærmere regler om Adresseplan for Fosnes kommune, overgang fra matrikkeladresser til vegadresser. ( ) Side 10 av 11

23 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Navnekonsulenten Nedarvet Stedsnavn Offisiell adresse SNT Vegadresse matrikkeladressenavn framgår av matrikkelforskriften 55 tredje ledd. Statens navnekonsulenter. Leder stedsnavntjenesten i sin region. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge, NTNU. Tr.heim. Navnekonsulenten har klagerett på stedsnavn. Stedsnavn som muntlig eller skriftlig er overlevert fra tidligere generasjoner, jf. lov om stadnamn 2 bokstav d. I begrepet nedarvet ligger et krav om at navnet skal ha vært brukt i et lengre tidsrom. Det er likevel ikke et krav at navnet skal være fra en gitt tidsepoke. Offisiell adresse er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav d som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. Med offisiell adresse menes m.a.o. en identifikasjon knyttet til adresseobjekt i kommunen. Den offisielle adressen kan enten være basert på en vegadresse eller en matrikkeladresse. Dersom det til samme veg- eller matrikkeladresse er knyttet flere bruksenheter, f.eks. for en boligblokk, vil den offisielle adressen også omfatte et nummer (bruksenhetsnummer) som identifiserer bruksenheten. Den offisielle adressen kan i tillegg omfatte et adressetilleggsnavn (jf. matrikkelforskriften 54) eller et matrikkeladressenavn (jf. matrikkelforskriften 55). Den offisielle adressen angir en atkomst til et område,bygning, bygningsdel eller bruksenhet. Sentralt stedsnavnregister. Register over alle godkjente stedsnavn. Finnes blant annet på yr.no da alle stedsnavn har kartreferanse og kan brukes i værvarsel. Vegadresse er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav i. En vegadresse er en adresse i form av et adressenavn og et adressenummer, f.eks. Myntgata 2. En vegadresse kan peke til et eller flere adresseobjekter. Reglene for tildeling av vegadresse framgår av forskriften 50. Adresseplan for Fosnes kommune, overgang fra matrikkeladresser til vegadresser. ( ) Side 11 av 11

24 Har du økonomiske problemer? Ring 800GJELD økonomirådstelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp. 800GJELD er det samme som , det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene på telefonen. Det er viktig å ta tak i økonomiske problemer så raskt som mulig, før de blir for store. Økonomirådstelefonen kan hjelpe deg å finne en løsning. Rådgiverne driver ikke saksbehandling, men gir deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen. Dersom du har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp, loser rådgiverne deg til rett instans. Det er gratis å ringe oss fra fasttelefon. Ringer du fra mobiltelefon kan vi ringe deg tilbake dersom du ønsker det. Du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss. Du kan også sende en e-post til Dette er noe av det vi kan gjøre for deg: Hjelpe deg med å få oversikt over din økonomiske situasjon Svare på konkrete spørsmål og gi generelle råd om gjeldsproblematikk, for eksempel om inkasso, tvangssalg av bolig, lønnstrekk, rettslig og utenrettslig gjeldsordning osv. Gi deg råd og veiledning om hvordan du kan forberede deg til et møte med NAV-kontor, namsmannen eller andre instanser. Henvise deg til riktig instans dersom du trenger bistand utover det du kan få av oss. Vi har også diverse informasjonsmateriell vi kan sende deg. Dette er noe av det vi ikke kan hjelpe deg med: Gi rettshjelp i saker for domstolene Gå inn i gjeldsforhandler på dine vegne eller ta kontakt med kreditorene dine. Ta kontakt med offentlige instanser på dine vegne 800GJELD er et supplement til kommunenes gjeldsrådgivning. Dette er et lavterskeltilbud og gir hjelp til selvhjelp for brukere med økonomiske problemer eller som står i fare for å få økonomiske problemer.

25 Registrert, 1987-modell Brukt bl.a. til mopedopplæring i Skolen. God stand, selges til høystbydende over kr 6.000,- Registrert, 1987 modell Brukt bl.a. til mopedopplæring i skolen. Selges til høystbydende over kr 1000,- Kontakt Fosnes kommune, oppvekst og kulturkontoret, v/kari Thorsen, tlf e-post:

26 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET GUDSTJENESTER Lørdag 17. mai kl i Dun kirke. Gudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist og organist Fredrik Skreddernes. Folkekoret medvirker. Kristi himmelfartsdag 29. mai kl i Dun kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist, kateket Gunn Ågot Leite og organist Fredrik Skreddernes. Musikkinnslag. Kristi himmelfartsdag 29. mai kl i Salen kapell. Konfirmasjonsgudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist, kateket Gunn Ågot Leite og organist Fredrik Skreddernes. 2. pinsedag 9. juni kl på Museumshaugen. Friluftsgudstjeneste v/prestestudent Petter Normann Dille og organist Fredrik Skreddernes. Kaffesalg. Søndag 15. juni kl ved lysløypa på Jønvikkløyva, Elvalandet. Friluftsgudstjeneste v/prestestudent Petter Normann Dille og HML Ekko. Søndag 29. juni kl i Dun kirke. Gudstjeneste v/prost Inge Torset og kantor Tor Moe. Søndag 13. juli kl i Dun kirke. Gudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist og organistvikar Maren Barlien. Olsok tirsdag 29. juli kl på Fosnes. Olsokgudstjeneste v/prestestudent Petter Normann Dille og HML Ekko. Kirkekaffe. Søndag 24. aug. kl i Dun kirke. Gudstjeneste med konfirmantjubileum v/ sokneprest Hilde Lundquist og organist Anders Romstad. Søndag 7. sept. kl i Rakkavika. Høsttakkefest v/sokneprest Hilde Lundquist. I samarbeid med Saniteten. ETTERMIDDAGSTREFF På Fosnes sykeheim Onsdag 11. juni kl Utlodning - allsang - andakt Et samarbeid mellom Saniteten og menigheta.

27 Buss til Namsosløpet 25. mai! Jøa il og Fosnes kommune spleiser på buss til/fra Namsos for de som skal delta på Namsosløpet! Bussturen er gratis for deltakerne, den enkelte betaler for seg på ferja. Bussen drar med ferja fra Seierstad kl og returnerer når løpene er ferdig på ettermiddagen. Vi stopper og tar på folk langs Elvalandet, Myrvika ca kl 11. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder! Påmelding buss, ring eller sms til: Torgeir Strøm tlf eller Bjørg Tingstad tlf Vi minner om at hele Namdalen er utfordret til deltakelse i årets Namsosløp. Den kommunen som stiller med flest deltakere i prosent av folketall, vinner 10 tusen kr til sykeheimen/institusjon i kommunen. Du trenger ikke å løpe en kan godt gå løypa. Løyper på 1 km, 4 km og 8 km med og uten tidtaking. Klasseinndeling for konkurranseklasser i årklassene år. Videre etter Norges friidrettsforbunds regler med fem årsklasser opp til år. Det blir sang og musikk ved Bastionen og rundt i traseene. Påmelding til Namsosløpet gjør du enten ved å stikke innom Skoringen Røthe eller ved å gå inn på løpets heimeside Vi er påmeldt! Vi satser på 4 km passe rask gange!

28 NAMSOSLØPET søndag 25. mai Fosnes kommune er utfordret av Namsosløpet om å delta med så mange som mulig under løpet søndag 25. mai. Ordføreren har tatt utfordringa og har utfordret innbyggerne i kommunen. (Se info-avisa for april) Den kommunen som har flest deltakere i forhold til innbyggertallet, får til eldresenteret( sykeheimen) Der burde Fosnes ha gode sjanser, hvis mange møter opp. «Stiklingen» (Jøa unge sanitetskvinner) har sagt at de stiller opp, og de har utfordret resten av Saniteten. Vi tar utfordringa, og håper at så mange som mulig av våre medlemmer, aktive og passive, stiller opp. En kan velge å gå (løpe) 1km, 4 km eller 8 km. Styret har bestemt at vi sponser startkontingenten for våre medlemmer, da vi synes at dette både er et fint helsebringende og sosialt tiltak. I tillegg til at vi kan være med å bidra til at sykeheimen vår kan få kr. Startkontingenten for lag og foreninger med mer enn 10 deltakere er 750 kr, mens prisen ellers er 150 kr pr pers. Det blir satt opp buss. De som vil melde seg på under Fosnes sanitetsforening kan si fra til meg innen 19. mai. Så vil jeg melde dere på og hente startnumrene deres. PS: Saniteten har utfordret Jøa Kystlag v/ Frode Bjøru Styret i Fosnes sanitetsforening v/ Guri Langaas telef.: , Lørdagsgrøt 14. juni kl på Fosnes bygdemuseum. Alle er velkommen! Arr: Stiklingen (Jøa unge Sanitetskvinner)

29 Nå er kikkerten på plass i Rakkavika, et flott tilskudd til anlegget. Takk til hele spleiselaget. Hilsen Fosnes sanitetsforening ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()() KYSTENS DAG Lørdag 07. juni feirer vi kystens dag på Brakstad Det blir maritime aktiviteter og salg av kaffe og noe å bite i fra kl M/K Straumingen og Pøbben er åpne Jøa kystlag og båtlaget Siglurð

30 Fotterapi dager mai 12. juni 14. juli 12. august 15. september 13. oktober 17. november 12. desember Husk å bestille time i god tid. Jeg har mulighet til å holde opp andre dager på bestilling. Det er viktig å ta vare på føttene sine, gå til en autorisert fotterapeut, her får du hjelp til dine føtter Skoveiledning Såler Kremer Strømper Egenpleie Diabeteskontroll Neglkorrigering Beskjæring av hard hud Torner Vorter Ring for timebestilling Fot- og bedriftsterapeut Monica Leithe Spesialist på sko/helse/såler

31 Quiz på Faksdal Dato: 15. mai Klokka: oppmøte 19.30, quizen starter Har du ikke et eget lag, så finner du et å være med på når du kommer. Deltakeravgift: 30 kr Premier til 1, 2, og 3 plass VELKOMMEN! Hilsen Monica & Kristine &&&&&&&&&&&& NYTT FRA JØA I.L : Husk og betal kontingent! Vi håper mange setter pris på den aktiviteten Jøa i.l gjør i lokalsamfunnet. Kontingentpengene er viktig for å få til denne aktiviteten. Bruk kontingentgiroen du har fått / får! Barn kr. 40. Voksne kr Familiekontingent kr Bankkonto: Husk og oppgi navn på alle på giroinnbetalinga. Disse har allerede betalt kontingent for 2014: Guri og Lorentz Åge Langaas, Hanne Eva Duun, Jonathan Devik, Theodor Devik, Elin og Roald Grongstad, Ella Lassemo, Mari og Knut Sandvik, Jan Tranaas, Kari N. Thorsen, Rune Wik, Ingebjørg Leirvik. Gratis refleksvest til alle medlemmer!

32 Vårtrim på Jøa. Bli med på vårtrimmen til Jøa i.l på onsdager kl ! Onsdag 14.mai: Jøa stadion: Friidrettstrekamp med løp, hopp og kast (6-16 år), idrettsmerketaking for voksne, familievennlig turløype. Barn under 6 år må ha med seg foresatte. Søndag 18.mai: NA-karusellstevne i friidrett (8 19 år). Kr Påmelding til Johannes Leirbekk, tlf , e-post: Påmelding seinest 16.mai. 21.mai: Rakkavika: Terrengløp, familievennlig turløype og grilling. Søndag 25.mai: Namsosløpet. For trimmere i alle aldre. Fosnes skal bli kommunen med %-vis størst deltakelse! Lederen i idrettslaget har tenkt å gå! 28.mai: Gapahuken: Terrengløp, familievennlig turløype og grilling. 4.juni: Jøa stadion: Friidrettstrekamp (6-16 år), idrettsmerketaking for voksne, familevennlig turløype. 11.juni: Brakstad hamn (sommeravslutning): Terrengløp, roing (6-16 år), familievennlig turløype og grilling. Barn under 6 år må ha med seg foreldre / foresatte. Hvis du sykler eller går til og fra den organiserte aktiviteten, får du ekstra trim! Hvis oppmøtet blir bra, fortsetter trimaktiviteten til høsten! Husk også Jøa i.l.s orienteringsposter og trimkasser! Ser deg på vårtrim! Med hilsen Jøa i.l v/ Torgeir Strøm, leder

33 SWING-DANSE- KURS på Åsly Lørdag 24. Mai kl Søndag 25. Mai kl Instruktør er Cathrine Larsen Kursavgift: Fra 8. trinn opp til 20 år Kr. 150 For voksne Kr. 300 Husk: Gode dansesko! Kan du litt eller mye, er dette en anledning til å lære mer, så bli med! Påmelding til Anlaug Mob Arr: UL Liv

Håndbok i adressering

Håndbok i adressering Håndbok i adressering Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 1.2 Hvorfor Håndboka? Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor? 5 8 1.2.1 Internt i kommunen (Brannvesen, Hjemmesykepleien, kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.01.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.01.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.01.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer