Lokal energiutredning Porsanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning Porsanger kommune"

Transkript

1 Porsanger kommune Lokal energiutredning Porsanger kommune 28.mai 214

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN 3 3 INFORMASJON OM KOMMUNEN FOLKETALL FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDE 5 4 ENERGIAKTØRER LUOSTEJOK KRAFTLAG SA REPVÅG KRAFTLAG SA HEXA BIOENGERGI QMATEC ALTA AS 7 5 DAGENS LOKALE ENERGISYSTEM LUOSTEJOK KRAFTLAG ELEKTRISITET - NETTBESKRIVELSE ALDERSSAMMENSETNING LINJENETT LUOSTEJOK KRAFTLAG LOKAL ENERGITILGANG PRODUKSJON LUOSTEJOK KRAFTVERK FJERNVARME - HEXA BIOENERGI 11 6 UTVIKLING AV ENERGI I KOMMUNEN TOTALT ENERGIFORBRUK I KOMMUNEN PORSANGER KOMMUNE UTVIKLING AV ELEKTRISK FORBRUK FEIL OG AVBRUDDSDATA FOR LUOSTEJOK KRAFTLAG 14 7 POTENSIALET FOR NYE SMÅKRAFTVERK 15 8 VEDLEGG OMRÅDEVIS UTVIKLING ENERGIFORBRUK, ELEKTRISITET LAKSELV BØRSELV BRENNELV PORSANGMOEN SKOGANVARRE BILLEFJORD RUSSENES ULIKE ENERGILØSNINGER DEFINISJONER 27 Side 2 av 27

3 1 INNLEDNING Luostejok Kraftlag SA er områdekonsesjonær i kommunen og er pålagt av olje- og energidepartementet å utarbeide kommunevise lokale energiutredninger. Kravet er nedfelt i forskrift om energiutredninger. Utredningen skal fungere som en informasjonskilde, og skal bidra til at ulike løsninger for en samfunnsmessig rasjonell energiforsyning blir vurdert i samarbeid med nettselskap, kommune og andre interesserte lokale energiaktører. Formålet med lokal energiutredning er å legge til rette for bruk av miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt. 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN Arbeidet med utredningen har vært organisert i eget prosjekt. Prosjektleder hos Luostejok Kraftlag SA har vært Avdelingssjef for Nettservice, Karl Martin Stueng. Qmatec Alta AS ved Svein Ingvar Thomassen har vært leid inn som ekstern prosjektleder i forbindelse med utarbeidelse av utredningen. Arbeidet med utredningen ble avsluttet med offentlig møte den 19.juni 214. Tallgrunnlag er hentet fra NVE, Statistisk sentralbyrå, Hexa Bioenergi samt fra kraftlagets egen database. Side 3 av 27

4 3 INFORMASJON OM KOMMUNEN Porsanger kommune ligger midt i Finnmark og er et kommunikasjonsmessig knutepunkt. Kommunesenteret Lakselv, er Finnmarks fjerde største handelssenter. Porsanger strekker seg fra vidde til hav og byr på et "Finnmark i miniatyr". Porsanger ligger midt i Finnmark og er landets tredje største kommune i areal. Første del av kommunenavnet kommer fra planten Pors eller det samiske ordet, borsi, som betyr strøm. Den andre delen, angr, betyr fjord. Noen fakta om Porsanger: Kommunen ligger midt i Finnmark Er landets 3.største kommune med et areal på km2 Har 3963 innbyggere (Pr ), 2.5 av disse bor i kommunesenteret Lakselv Porsangerfjorden er Nord- Norges lengste fjord (Norges 4. lengste) Fjorden har mange spennende holmer og severdigheter. Kalles ofte «verdens nordligste skjærgård» Porsanger er den eneste offisielt trespråklige og trekulturelle kommune i Norge Midnattsrocken er Nord- Norges 3. største musikkfestival Stabbursdalen nasjonalpark har verdens nordligste furuskog Banak flyplass - North Cape Airport - er Norges 3. lengste rullebane Full barnehagedekning og fullt tilbud på både grunn- og videregående skole nivå Over 1 lag- og foreninger Innendørs fotball-, klatre- og flerbrukshall Har motorsportsenter med gokartutleie på Gairasmoen Arrangerer Finnmark fylkesrevyfestival hvert år i oktober, og får besøk av Riksteatret og Hålogaland teater flere ganger i året Har forsvaret representert ved helikopterredningstjeneste i Lakselv og garnison på Porsangmoen, der blant annet HV Finnmark har sitt hovedkvarter Midnattssol 16. mai til 27. juli Mørketid 25. november til 16. januar Hovednæringer er tjenesteyting, reiseliv, handel, forsvaret, jordbruk, fiske og reindrift. 1 For mer informasjon, se 1 Kilde: Side 4 av 27

5 3.1 Folketall Diagrammet under viser at folketallet i 214 var 3963 noe som er en liten nedgang i forhold til 213. Befolkningsutvikling Porsanger Befolkningsutvikling Porsanger Diagram 1 Befolkningsutvikling Porsanger Kommune 3.2 Framskriving av folkemengde Diagrammet under viser framskrevet folkemengde i kommunen. 45 Framskrevet folkemengde Porsanger, middels nasjonal vekst Personer Diagram 2 Framskrevet folkemengde Porsanger Kommune fram mot Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 5 av 27

6 4 ENERGIAKTØRER 4.1 Luostejok Kraftlag SA Luostejok Kraftlag SA er et produksjons- og distribusjonsverk med forsyningsområde i Porsanger og Karasjok kommuner, samt Veidnesklubben i Lebesby kommune. Kraftlaget er organisert som etter samvirkemodellen og er dannet av Porsanger og Karasjok kommuner, sammen med bedrifter og privatpersoner i de nevnte kommuner. Kraftlaget har leveranse til ca 3 6 kunder, med et gjennomsnittlig energiforbruk de siste 1 årene på ca. 125 GWh. Eierandel i Kvænangen Kraftverk A/S på 3,4 %, hvilket medfører ytelse 1,3 MW og energiuttak 1 GWh. 4.2 Repvåg Kraftlag SA Repvåg Kraftlag er et lokalt nettselskap med forsyningsområde i Nordkapp og Måsøy kommuner, samt deler av Porsanger og Kvalsund kommuner. Kraftlaget har leveranse til ca. 42 kunder, med et totalt forbruk i et normalt år på ca 12 GWh. Kraftlaget er organisert som et andelslag dannet av Nordkapp, Måsøy og Porsanger kommuner, sammen med bedrifter og privatpersoner i de nevnte kommuner. Side 6 av 27

7 4.3 Hexa Bioengergi Hexa Bioenergi AS skal utvikles til en ledende leverandør av miljøvennlig bioenergi til private og offentlige forbrukere i Nordland, Troms og Finnmark. Selskapet skal tilby kundene skreddersydde og komplette varmeløsninger til lavere pris enn konkurrerende energileverandører. Hexa Bioenergi eier og drifter fjernvarmesentraler og nett i Alta, Lakselv og Karasjok. 4.4 Qmatec Alta AS Qmatec Alta er et konsulentselskap som leverer tjenester innen energi-, kraft- og byggebransjen. Qmatec har vært engasjert til oppdraget med å utarbeide lokale energiutredninger for Luostejok Kraftlag SA. Side 7 av 27

8 5 DAGENS LOKALE ENERGISYSTEM 5.1 Luostejok Kraftlag Elektrisitet - Nettbeskrivelse Spenningssystemer: ,4,23 kv. Transformatorstasjoner: Karasjok Trafostasjon 16, MW ytelse. Luostejok Trafostasjon 7, MW ytelse Børselv Regulertrafo 2,5 MW ytelse Lakselv Trafostasjon 3, MW ytelse (leid uttak fra Statnett) Fordelingstransformatorer: Totalt 36 stk. fra 2 til 16 kva. Produksjon Luostejok Kraftstasjon: Ytelse 1,8 MW, årsproduksjon ca. 9-1 GWh. Figur 1 Høyspent fordelingsnett Lakselv Side 8 av 27

9 5.1.1 Alderssammensetning linjenett Luostejok Kraftlag Linje Byggeår ca Merknad Børselv, 22 kv 196 Deler renovert i 211 og 212 Lakselv 1, 22 kv 1993 Lakselv 2, 22 kv 1993 Luostejok, 22 kv 1956 Karasjok, 22 kv 1956 Karasjok 1, 66 kv 1974 Karasjok 2, 66 kv 25 Grensen, 22kV 1958 Anarjok, 22 kv 1968 Valjok, 22 kv 1968 Figur 2 Alderssammensetning fordelingsnett Luostejok Kraftlag Side 9 av 27

10 5.2 Lokal energitilgang Produksjon Luostejok Kraftverk Luostejok Kraftverk hadde i 213 en årsproduksjon på 8,1 GWh. Dette er noe lavere enn middelproduksjonen de siste ti årene på 8,7 GWh. Årsaken til den lave produksjonen i 28 og 29 var et havari på generatoren. Figur 3 Demninga til Luostejok Kraftverk ved Gaggavann Produksjon Luostejok Kraftverk kwh Luostejok Kraftverk Middelproduksjon ,4 8713,4 8713,4 8713,4 8713,4 8713,4 8713,4 8713,4 8713,4 8713,4 Diagram 3 Produksjon ved Luostejok Kraftverk Lokal energiutredning 214 Side 1 av 27

11 5.2.2 Fjernvarme - Hexa Bioenergi Hexa Bioenergi har i 212 overtatt Finnmark Miljøvarmes anlegg i Finnmark. Selskapet eier og drifter anleggene i Porsanger og Karasjok. Fjernvarmenettet i Lakselv har i dag 6 sluttkunder, mens ved anlegget i Karasjok er det tilknyttet 1 sluttkunder. Anlegget i Porsanger har et leveransepotensiale på ca 4,5 GWh mens anlegget i Karasjok har et potensiale på ca 5 GWh Fjernvarme Porsanger og Karasjok kwh Porsanger Karasjok Diagram 4 Oversikt over fjernvarmeleveranser i Porsanger og Karasjok kommune. Data fra er stipulert. Figur 4 Kart over fjernvarmenett I Lakselv. Anlegget har en kapasitet på 3 MW, hvorav 1MW er en elkjele for reservebruk. I 213 hadde anlegget 6 sluttkunder. Side 11 av 27

12 6 UTVIKLING AV ENERGI I KOMMUNEN 6.1 Totalt energiforbruk i kommunen Total energibruk i kommunen var i ,5 GWh. Forbruket var høyest i 26 med 23,3, mens det i var lavest i 211. Diagram 5 Viser energibruk for porsanger kommune 3. Diagrammet inneholder kun data fram til 211 grunnet manglende statistikk. 3 Kilde: Lokal energiutredning Porsanger kommune Side 12 av 27

13 6.2 Porsanger kommune utvikling av elektrisk forbruk Største delen av Porsanger kommune ligger forsyningsmessig under Luostejok Kraftlag som er områdekonsesjonær. Områdene på vestsiden av Porsangerfjorden forsynes imidlertid av Repvåg Kraftlag A/L. Hovedinnmating til kommunen skjer via Statnett SF sin transformatorstasjon i Lakselv. Repvåg Kraftlag A/L har egen innmating til området over Smørfjord Sekundærstasjon. Figur 5 Luostejok Kraftlags forsyningsområde Porsanger kommune har totalt sett et forbruk på ca 91 GWh i 213. Dette er en nedgang fra året før på 4,8 GWh. Lavest var forbruket i 211 med 88,3 GWh mens det var høyest i 212 med 95,8 GWh. Elektrisk forbruk fordelt på enkeltområder innad i kommunen finnes i kapittel 8 Vedlegg. 1 Porsanger Kommune 8 kwh Porsanger Kommune Diagram 6 Elektrisk forbruk i området i perioden Side 13 av 27

14 6.3 Feil og avbruddsdata for Luostejok Kraftlag,35 % Prosentvis Ikke Levert Energi (ILE) relatert til total mengde levert energi, ved avbrudd over 3 minutter,3 %,25 %,2 %,15 %,1 %,5 %, % Alta Kraftlag Hammerfest Energi Nett Luostejok Kraftlag Diagram 7 ILE i prosent av totalt levert energi pr Everk Ymber Nordkyn Kraftlag Repvåg Kraftlag Varanger Kraft Nett 29,1 %,12 %,63 %,4 %,9 %,31 %,23 % 21,8 %,37 %,87 %,83 %,94 %,35 %,22 % 211,15 %,45 %,71 %,119 %,134 %,43 %,19 % 212,4 %,23 %,62 %,115 %,84 %,14 %,11 % 213,1 %,56 %,6 %,87 %,318 %,49 %,18 % Diagrammet 4 viser en oversikt over prosentvis Ikke levert energi ILE av total mengde levert energi for Everk i Finnmark og Nord Troms. Landsgjennomsnittet var i 213,25 %. Her ligger Luostejok Kraftlag ligger over dette med sine,6 % for Kilde: NVE feil og avbruddstatistikk Side 14 av 27

15 7 POTENSIALET FOR NYE SMÅKRAFTVERK Diagrammet 5 under viser et minimalt potensiale for nye småkraftverk i kommunen. Her ser vi at Porsanger kommune har et teoretisk potensiale for utbygging på til sammen 33 GWH. GWh 3, 25, 2, 15, Finnmark - Potensial for små kraftverk kw mellom 3-5 kr kw mellom 3-5 kr kw under 3 kr 1, 5,, kw under 3 kr Samlet Plan kw Diagram 8 Potensiale for småkraftverk i Finnmark Figur 6 Eksempel på kraftverk i Ytre Alsåker 6, Ullensvang 5 Kilde: 6 Kilde: Side 15 av 27

16 8 VEDLEGG 8.1 Områdevis utvikling energiforbruk, elektrisitet Lakselv Forsynes av 2 stk. 24 kv linjer i parallell fra Lakselv trafostasjon ved Karalaks til Lakselv koblingsstasjon i Mobilskogen. Videre forsynes tettstedet fra Lakselv koblings stasjon med 3 stk 24 kv avganger. Nettet i Lakselv sentrum består i all hovedsak av kabelnett (ca 9 %). Lakselv området består av ca 9 nettstasjoner. Banak Flystasjon blir forsynt via Lakselv sentrum ved hjelp av 2 stk. 22/5 kv transformatorer. I Lakselv er det kun forretningsbygg og vanlige husholdningskunder. Diagrammet viser noe variasjon i forbruket. Forbruket var lavest i 26 med 47,1 GWh mens det høyeste forbruket var i 212 med 53, GWh. 6 Lakselv 5 kwh Lakselv Diagram 9 Elektrisk forbruk i området i perioden Side 16 av 27

17 8.1.2 Børselv Børselv forsynes av en 24 kv linje fra Lakselv koblingsstasjon. Linja går til Børselv og derfra går den videre helt til Veidnesklubben i Lebesby kommune, en strekning på ca. 12 mil totalt. I Børselv benyttes en regulertransformator for å opprettholde spenningen på den lange linjestrekningen. Hele østsiden av Porsangerfjorden, inkludert Veidnesklubben, blir forsynt av 48 nettstasjoner, alle med ensidig innmating. Bebyggelsen er spredt med Børselv som senter og består av husholdninger, hytter, noen jordbruk og et oppdrettsanlegg. Forbrukstopp i 29 med 5,4 GWh mens forbruket var lavest i 24 med 4,8 GWh. 6 Børselv 5 4 kwh Børselv Diagram 1 Elektrisk forbruk i området i perioden Brennelv Forsynes med en 24 kv linje fra Lakselv koblingsstasjon. I Brennelv er det 29 nettstasjoner med ensidig innmating. Bebyggelsen består av spredte husholdninger og jordbruk. Forbruket her er stabilt og var lavest i 211 med 6,3 GWh og høyest i 28 med 7,2 GWh kwh Brennelv Brennelv Diagram 11 Elektrisk forbruk i området i perioden Side 17 av 27

18 8.1.4 Porsangmoen Forsynes av en 24 kv linje fra Lakselv trafostasjon. På Porsangmoen er det 25 nettstasjoner hvor ca 9 % er kabelanlegg. Porsangmoen kan forsynes alternativt fra Luostejok kraftstasjon, Luostejok trafostasjon eller via 22 kv linje fra Karasjok. Området består stort sett av forsvarsanlegg, samt en del vanlige husholdninger. Her er det en klart synkende utvikling i forbruk, noe som kan ha sammenheng med avtakende aktivitet på Garnisonen i Porsanger. 18 Porsangmoen kwh Diagram 12 Elektrisk forbruk i området i perioden Skoganvarre Porsangmoen Skoganvarre forsynes av en 24 kv linje fra Lakselv trafostasjon. I Skoganvarre er det 12 nettstasjoner hvor omtrent 1 % luftanlegg. Skoganvarre kan forsynes alternativt fra Luostejok kraftstasjon, Luostejok trafostasjon eller via 22 kv linje fra Karasjok. Området består av husholdninger og en del hytter. Skoganvarre kwh Skoganvarre Diagram 13 Elektrisk forbruk i området i perioden Side 18 av 27

19 8.1.6 Billefjord Billefjord forsynes via en 24 kv linje fra Smørfjord trafo. Området har ca 5 nettstasjoner. Alternativt kan området forsynes via Luostejok Kraftlags koblingsstasjon i Valdak. Forbruket er forholdsvis stabilt med en topp i 26 på 8,7 GWh mens laveste forbruk var i 213 med 6,9 GWh. Billecjord kwh Billeojord Diagram 14 Elektrisk forbruk i området i perioden Russenes Russenes forsynes via en 24 kv linje fra Smørfjord Trafo. Området har ca 4 nettstasjoner. Forbruket holder seg relativt stabilt og var lavest i 211 med 5,9 GWh og høyest i 28 med 6,7 GWh 8 Russenes kwh Russenes Diagram 15 Elektrisk forbruk i området i perioden Side 19 av 27

20 8.2 Ulike energiløsninger Samfunnet er i dag, og vil også i fremtiden være fullstendig avhengig av energi for å fungere. Energi er en knapphetsfaktor, og bør forvaltes på en samfunnsmessig måte. Det er derfor viktig å utnytte de muligheter som finnes for å drive optimal energiutnyttelse. Dette kapittelet skal omtale de energiløsningene som er tilgjengelige i dag. Dette for å klargjøre hvilke muligheter som eksisterer og hvilke fordeler og ulemper de ulike løsningene har. Ulike energiløsninger Energi produseres og brukes. Det ideelle er at dette gjøres på samme sted, men i mange tilfeller er det stor avstand mellom produksjon og utnyttelse, og energien må derfor overføres gjennom en energiinfrastruktur. Dette medfører at investeringene i mange tilfeller blir for høye, og energiløsningen er uaktuell å innføre. Når det gjelder elektrisitet er det utbygget en infrastruktur som kan utnyttes ved videre utbygginger, mens ved andre løsninger som fjernvarme er det i store deler av landet ikke bygget ut et slikt nett. Elektrisk energi vann Elektrisk energi er omdannet energi fra kilder som vann, kjernekraft, varme og gass. I Norge er det vann som anvendes gjennom vannkraftverk. Den elektriske energien må overføres til forbruker via et eget nett gjennom små tap til omgivelsene. Bolig, næringsbygg og annen infrastruktur er fullstendig avhengig av elektrisk strøm i dag til belysning og strømforsyning av apparater som støvsuger, komfyr, tv, video, pc etc. Oppvarming av boliger og næringsbygg bruker hovedsakelig også elektrisitet som energikilde, som er et særpreg i Norge i forhold til land i Europa. Mini og mikrokraftverk er små vannkraftverk som har blitt populære de siste årene. Fordeler: Allerede etablert en infrastruktur God erfaring Kostnadseffektiv metode Med hensyn på utslipp av miljøhemmende gasser er dette en meget god løsning Side 2 av 27

21 Ulemper: Infrastrukturen krever arealmessig stor plass. Vann som kilde til elektrisitet er en knapphetsfaktor i Norge. Ved normal år med nedbør og med et rimelig høyt forbruk av strøm forbrukes mer elektrisk energi enn vi kan produsere, og det er ikke politisk stemning pr. i dag for å bygge ut nye vannkraftverk. Bioenergi Denne energien produseres ved forbrenning av biomasse som for eksempel organisk avfall, ved, skogsflis, bark, treavfall, husdyrgjødsel, halm, biogass fra kloakkrenseanlegg og deponigass fra avfallsdeponier. Foredlet biobrensel er typisk pellets og briketter, og mer energieffektiv enn tradisjonell ved. Energien omdannes typisk til produksjon av varme. Denne kan overføres via et nett fra produksjonssted, men kan også selvfølgelig forbrennes på stedet. Eksempel på produksjon, distribusjon og bruk: Avfallsforbrenning blir brukt til oppvarming av vann som igjen distribueres til boliger og næringsbygg gjennom et eget nett. Jo lengre avstanden er, jo dyrere blir det. En enkel pelletskamin produserer varme på stedet i en bolig, hvor varmedistribusjonen er luftbåren. En pellets fyrkjel, sentral anlegg, kan distribuere energien via et vannbårent anlegg i et næringsbygg. Figur 2 Det største potensialet med hensyn på vekst ser en innen avfallsforbrenning hvor det i 21 ble produsert ca 8 GWh. Fordeler: Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket. Mange boliger har kaminer/peiser som kan utnytte bioenergi, og være et alternativ til elektrisitet i perioder hvor prisene er høye, og det er lite vann i magasinene. Forholdsvis rimelig. Side 21 av 27

22 Ulemper: Større bioenergianlegg med overføringsnett er kostbart. Kan bli konkurransedyktig med økte priser, skatter og avgifter på elektrisitet. Produksjon av foredlet bioenergi har ingen opparbeidet verdikjede, og har i dag en for høy kostnad ved etablering av mindre produksjonsanlegg (inkludert boliger). Kan representere en forurensning. (Nye kaminer, ovner i dag representerer en liten forurensning). Mangel på langsiktige avfallskontrakter til tilstrekkelig lønnsomme priser som sikrer tilfredsstillende grunnlast og en viktig del av sentralens inntektsgrunnlag Problemer med god fysisk lokalisering av forbrenningsanlegget i forhold til anleggets varmekunder. Høye investeringskostnader og mangel på risikovillig kapital for toppfinansiering. Varmepumpe En varmepumpe utnytter lavtemperatur varmeenergi i sjøvann, elvevann, berggrunn, jordsmonn eller luft. Varmekilden bør ha stabil temperatur, men ikke for lav. (Sjø er optimal). Varmepumpen må tilføres elektrisitet, men kan gi ut 2-4 ganger så mye energi. Figuren viser prinsippet for varmepumpen. Det er viktig at varmekilden har stabil og relativ høy temperatur (dess mer energi kan den gi fra seg), slik som sjøvann og berggrunn. Pumpen installeres som oftest hos forbruker, og kan også overføre varmen til vannbåren installasjon, gjerne gjennom et sentralt anlegg i en større installasjon eller små mindre lokale anlegg. Fordeler: Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket, som har blitt et populært alternativ de siste 1 årene. Lave driftskostnader Miljømessig et godt alternativ Side 22 av 27

23 Ulemper: Høye investeringskostnader Kan også være høye drift og vedlikeholdskostnader Petroleumsprodukter Denne energien produseres ved forbrenning av fyringsolje (lett/tung), parafin, og varmen kan distribueres gjennom luft eller et vannbårent anlegg via et sentralt eller lokalt distribusjonsanlegg. Fordeler: Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket Lave driftskostnader Ulemper: Gamle anlegg representerer en forurensning Spillvarme Under produksjonen til industribedrifter blir det ofte sluppet ut spillvarme til luft eller vann uten at det utnyttes til andre formål. Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av bygninger eller optimalisering av industriprosessen. Fordeler: Utnytter allerede produsert energi. Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander og høy temperatur på spillvarmen Ulemper: Brudd i produksjonen hos industrien kan gi brudd i varmeleveransen hvis ikke det ikke er bygget alternativ energiforsyning. Ved lange overføringsavstander er det svært ofte ikke lønnsomt. Studier angir at det realistiske nivå for utnytting av spillvarme er langt lavere enn potensielt tilgjengelig energimengde. Sannsynligvis vil bare,15 TWh kunne realiseres. Side 23 av 27

24 Solenergi Sola er en fornybar energikilde som gir tilstrekkelig varme til at menneskene kan leve på jorden. Men å bygge en kostnadseffektiv omforming av solenergi til spesielt elektrisitet i storskala har en ennå ikke lykkes med. Energiløsningen som typisk anvendes i dag: Elektrisitetsproduksjon. Oppvarming av huset ved bevisst valg av bygningsløsning. Varmeproduksjon og overføring gjennom et varmefordelingssystem. Fordeler: Utnytter en evigvarende energikilde. Naturlig å anvende i områder der vanlige energikilder er ikke lett tilgjengelig som vanlig elektrisitet som på hytter og fritidshus. Ulemper: Høye kostnader ved å etablere solceller for energiforsyning. Naturgass Gass er en ikke fornybar energikilde som hentes opp fra grunnen og overføres via gassrør til deponier via ilandføringssteder. Gassen kan fordeles til forbruker via en utbygd infrastruktur eller via tankbil. Gassen forbrennes på stedet og produserer varme, eller varme kan distribueres via et vannbåret distribusjonssystem. Gass kan også selvfølgelig være kilden til elektrisitetsproduksjon eller kombinasjoner av varme og elektrisitet. Fordeler: Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander. Det er derfor naturlig å distribuere gassen allerede ved ilandføringsstedet. Norge har store reserver som kan utnyttes innenlands, men som eksporteres i stor skala til utlandet i dag. Ulemper: Ikke fornybar energikilde. Økonomien er avhengig av lengde på nødvendig rørdistribusjon. Kan representere en miljømessig belastning. (CO2) Side 24 av 27

25 Vindkraft Vind er en energikilde som fortrinnsvis produserer elektrisitet. Vindkraftverk må plasseres på steder som gir stabil energi, og hvor det ligger til rette for å koble seg til annen elektrisitetsoverføring. Fordeler: Fornybar energikilde. Mulighet å produsere betydelig mengder med elektrisitet fra vindkraft i Norge. Teoretisk verdi er 76 TWH, mens myndighetenes mål innen 21 er 3 TWH. Ulemper: Gir et inngrep i landskapet estetisk innvirkning? Høyere produksjonskostnad enn vannkraft i dag, men økning i prisene i et knapt marked og høyere avgifter kan endre på dette. Bruk av grønne sertifikater på sikt er også et alternativ. Tiltak for å effektivisere og redusere energibruk Når energien er overført til en forbruker er det viktig for samfunnet at den forbrukes på en effektiv måte, samtidig som den skåner miljøet. Sluttbrukertiltak er summen av de tiltak som anvendes mot forbruker for å: Redusere energiforbruket. Benytte alternativ energi til oppvarming. Tar vare på miljøet. Endring av holdninger Historisk sett har energi i Norge vært synonymt med elektrisitet. I forhold til andre land har denne energien vært billig, og ikke betraktet av bruker som en knapphetsfaktor. Ved å forbedre holdningen til bruk av elektrisitet kan dette totalt representere en solid reduksjon av energiforbruk. Dette gjelder også ved oppføring av nye bygninger Dette er tiltak som for eksempel: Reduksjon av innetemperatur i bygninger. Bygge nye bygninger etter energieffektive løsninger. Bygge om bygninger etter energieffektive løsninger. Side 25 av 27

26 Reduksjon av temperatur på varmtvann. Bruk av lavenergipærer. Slå av belysning i rom som ikke er i bruk. Etc. Forskning viser at sparetiltak på tvers av det som er praktisk eller koselig har liten suksess hos den norske befolkning. Med andre ord er det en utfordring å markedsføre energieffektive løsninger. Bruk av tekniske styringer/løsninger Det er ulike løsninger på markedet i dag av ulike kompleksitetsgrad. De mest avanserte består av intelligente styringer som regulerer energiforbruket og andre tekniske løsninger i bygninger. Det være seg temperatur, belysning og alarmer. Systemene skal resultere i tilsvarende eller bedre komfort, men ved mindre bruk av strøm. Fordeler: Reduserer elektrisitetsforbruket. Ulemper: Generelt dyre løsninger, og da spesielt ved etablering i eksisterende bygning med allerede etablerte løsninger. Side 26 av 27

27 8.3 Definisjoner Aggregat Avbrudd Avkastning Avkastningsgrunnlag Biogass CNG Distribusjonsnett Produksjonsenhet for elektrisk energi. Omfatter turbin og generator Tilstand karakterisert med uteblitt levering av elektrisk energi til en eller flere sluttbrukere, hvor forsyningsspenningen er under 1 % av kontraktsmessig avtalt spenning, jf. EN 516. Avbruddene klassifiseres i langvarige avbrudd (> 3 min) og kortvarige avbrudd (< 3 min). Driftsresultat sett i forhold til avkastningsgrunnlaget. Driftsresultatet er gitt ved årlig inntektsramme for eget nett fratrukket kostnader i eget nett. Gjennomsnitt et av inngående og ut gående saldo for invest ert nett kapital, t illagt 1 prosent for nett o arbeidskapital. Invest ert nettkapital er gitt ved førstegangs historisk anskaffelseskostnad. Andel av felles driftsmidler er inkludert. Fornybar energigass som dannes når organisk materiale (biomasse, kloakk) brytes ned av bakterier i et anaerobt miljø (uten tilgang på oksygen). Kjemisk har bio- gass mange likheter med naturgass, men metaninnholdet er mindre (6-7 %). For øvrig inngår 3-4 % karbondioksid samt små mengder av H2S (hydrogensul- fid), klorider og ammoniakk. Compressed Natural Gas er en betegnelse på naturgass lagret under trykk i en tank. Gassen er komprimert til et trykk på over 15 bar. Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22 kv, med mindre annet er bestemt. Effekt Energi eller utført arbeid pr. tidsenhet. Effekt angis i watt (W). 1 kw = 1W Effe k ti vi te tsk rav Årlig reduksjon i årlig inntektsramme for eget nett og for fellesnett basert på det enkelte nettselskaps effektivitet og et generelt effektivitetskrav. Elektris k s penning Et mål for den "kraft" som driver elektrisiteten gjennom en ledning. Spenning måles i volt [V] eller kilovolt [kv] = 1 volt. Evne til å utføre arbeid - produktet av effekt og tid. Elektrisk energi angis ofte i kilowatt-timer [kwh]. 1 kwh = 1 watt brukt Energi 1 time. En e rgi gass Samlebegrep for flere ulike brensler i gassform, for eksempel biogass, hydrogen og naturgass. En e rgi gradtal l Energigradtall (også kalt fyringsgraddager) er et mål på oppvarmingsbehovet. Energigradtallet (fyringsbehovet) for et døgn defineres som antall grader døgnmiddeltemperaturen ligger under 17 ºC. FordelingstransformatorElektrisk transformator som transformerer ned til forbruksspenning (23V). Generator Roterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi. Hestekraft Hestekraft Enhet for effekt [hk]. En hestekraft tilsvarer,736 kw. Elektrisk ledningsnett med spenningsnivå kv som binder sammen de lokale fordelingsnett innen den enkelte landsdel. Hovedfordelingsnett Hovedfordelingsnett er bindeledd mellom det landsomfattende hovednettet og de lokale fordelingsnett. Hytan Blanding av naturgass og hydrogen, typisk i forholdet 85:15. Høyspenning Kogene re ring Konsesjon Konse sjonær Elektrisk energi med spenning høyere enn 1 V vekselstrøm og 15V likestrøm (i Norge). Samproduksjon av elektrisk kraft og varme, der begge deler nyttiggjøres. Også kalt kraftvarme og varmeintegrerte kraftverk. Tillatelse fra offentlig myndighet for eksempel til å bygge ut vassdrag for kraftproduksjon, til å bygge og drive høyspenningsanlegg osv. Innehaver av omsetningskonsesjon. Liquified Natural Gas er en betegnelse for flytende, nedkjølt naturgass. Gassen må normalt kjøles ned til om lag -163 C for å holde LNG seg flytende ved normalt trykk. Liquified Petroleum Gases betegner gassene propan og butan, eller blandinger av disse, når de er i flytende form på grunn av LPG nedkjøling og/eller trykk. Magasinprosent Forholdet mellom magasinvolum og midlere års tilløp regnet i prosent. Positiv differanse mellom faktiske inntekter ved salg av nettjenester fratrukket årlig inntektsramme for eget nett, av innbetalt Merinntekt eiendomsskatt og kostnader ved eksternt kjøp av nettjenester. Negativ differanse mellom faktiske inntekter ved salg av nettjenester fratrukket årlig inntektsramme for eget nett, innbetalt Mindreinntekt eiendomsskatt og kostnader ved eksternt kjøp av nettjenester. Naturgass består hovedsakelig av metan (CH4). Naturgass er den mest anvendelige energibæreren som er tilgjengelig i dag, og kan Naturgass brukes til nær sagt alle tenkelige energiformål. Naturgass kan transporteres i rør, eller i tank som LNG (flytende naturgass) eller som CNG (komprimert naturgass). Normal kubikkmeter - gassmengder oppgis i Nm3, som refererer til 1 atmosfære trykk (113 mbar) og en temperatur på C. 1 Nm3 Nm3 naturgass inneholder omtrent like mye energi som 1 liter fyringsolje og en Sm3 naturgass, om lag 1 kwh. MNm3 = Millioner (Mega) Nm3, GNm3 = Milliarder (Giga) Nm3. Olje- Oljeekvivalenter brukes når ressursmengdene av olje, gass, NGL og kondensatekvivalenter skal summeres. En slik summering kan skje ved å anvende en felles egenskap, (forkortes o.e.) nemlig energiinnhold. Begrepet oljeekvivalenter er knyttet til den Olje- Oljeekvivalenter energimengden som blir frigjort ved forbrenning av de ulike petroleumstypene. Oljedirektoratet benytter følgende omregningsfaktorer basert på typiske brennverdier fra norsk kontinentalsokkel: Regionalnett Overføringsnett mellom sentralnett og distribusjonsnett Reguleringsperiode Rikgass Sentralnett Sm3 Småkraftverk Ti l gje n ge l i g vinte re ffe kt Tørrgass Våtgass Årlig inntektsramme for eget nett Periodisk gjennomgang av beregningsgrunnlaget for årlig inntektsramme for eget nett. Reguleringsperioden er minimum 5 år. Betegnelse på gassen som kommer fra Nordsjøen, og er en blanding av "våtgass" og "tørrgass". Anlegg i overføringsnettet på spenningsnivå 132 kv eller høyere og som er definert som anlegg i sentralnettet. St andard kubikkmet er - olje og gassmengder oppgis i Sm3, som refererer t il 1 at mosfære t rykk (113 mbar) og en t emperat ur på 15 C. 1 Sm3 naturgass inne- holder omtrent like mye energi som 1 liter fyringsolje og en Nm3 naturgass, om lag 1 kwh. MSm3 = Millioner (Mega) Sm3, GSm3 = Milliarder (Giga) Sm3. Mikrokraftverk Under 1 kw. Minikraftverk 1 kw - 1 kw. Småkraftverk fra 1 kw og oppover til rundt 5 kw. Høyeste effekt som kan produseres i en sammenhengende 6-timers periode under høyeste vinterforbruk ved normal vannføring for elvekraftverk og normalt magasinnivå for magasinverk, begge referert til uke 3. Det er denne gassen en i daglig tale kjenner som naturgass. Etter at rikgassen fra (Naturgass) Nordsjøen er behandlet er de tyngre komponentene som utgjør våtgassen tatt ut. Den tørre naturgassen består i all hovedsak av metan, og transporteres vanligvis gjennom gassrør. Våtgass best år i ut gangspunkt et av gassene etan, propan, but an, samt kondensat. (NGL) Disse gassene frakt es vanligvis t il kundene i tank. Den samlede årlige inntekten fra salg av nettjenester som NVE tillater et nettselskap å hente inn. Årlig inntektsramme for eget nett skal dekke kostnader i egen nettvirksomhet eksklusiv innbetalt eiendomsskatt og kjøp av nettjenester fra andre nett. Side 27 av 27

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG ORGANISERING... 3 2.1 MÅLET MED... 3 2.2 ORGANISERING... 3 3 INMASJON OM BINDAL KOMMUNE... 4 4 UTSETNINGER...

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 20.12.2011 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 8 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 05.01.2012 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10 Energistatus Innhold Utgitt av: NVE Redaktør: Ellen Skaansar 1. utgave: januar 2011 2. utgave: januar 2011 Foto: forrige side, s. 2, 15, 19, 25 og 91 Bjørn Lytskjold/NVE, s. 23, 35, 73, 76 Hilde Totland

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune Lokal energiutredning 2012 Verran kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 VERRAN 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013 Trondheim kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Sist oppdatert februar 2010 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS Utførende: FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Energiutredning 2012. Karmøy kommune

Energiutredning 2012. Karmøy kommune Energiutredning 2012 Karmøy kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune Lokal energiutredning 2012 Levanger kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 LEVANGER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer