Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS"

Transkript

1 Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 2012

2 HSR Å rsra p p o r t 2012 Innhold: 2 03 Direktøren har ordet 05 Organisasjon og personal 06 Milepæler 10 Nøkkeltall 11 HMS 12 Terapienheten 14 Revatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon 17 FOU Forskning, opplæring og utvikling 18 Hudpoliklinikken 19 Teknisk avdeling 20 Styrets beretning 22 Resultatregnskap 22 Balanse 24 Noter til regnskapet 28 Kontantstrømanalyse 29 Revisors beretning På forsiden ser vi bl.a. tilbygget til «nye» HSR som strekkes seg over 6 etasjer i to fløyer mot øst. I tillegg skal det på toppen av dagens bygg komme en ny 7.etasje som skal inneholde kantine, treningskjøkken og matproduksjon. Sykehuset har en høykompetent revmakirurgisk seksjon som preges både av arbeidsglede og godt miljø. Varmtvannsbassenget holder 34oC og er mye brukt til behandling- og opptrening. 2

3 Jan Birger Medhaug Direktør HMS og kvalitet 2012 er det første hele året med byggeaktivitet og anleggsplass like inntil sykehuset og det kommer ytterligere 3 hele år med samme aktivitet. Selv med et klart skille mellom anleggsområde og sykehusets aktivitet så merkes selvsagt byggevirksomheten på ulike måter så som: Endringer i rutiner, støy og forandring i det daglig etter hvert som byggeprosessen skrider frem. Sykehuset drives fullt ut som før og innsatsen for å utvikle tjenestetilbudet har full oppmerksomhet. Utviklingsprosjekt som elektronisk pasientjournal, SMS-varsling av timebestilling, elektronisk sykepleiedokumentasjon og talegjenkjenning for ergoterapeutene er eksempler på dette. Kval-Orto er et annet eksempel. Det er et kvalitetsregister utviklet ved sykehuset for å registrere alle kirurgiske inngrep utført på innlagte pasienter. I byggeperioden er det også viktig med et forsterket fokus på helse, miljø og sikkerhet for å sikre den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet. Det er til enhver tid stort fokus på arbeidsmiljø og eventuelle utfordringer i forbindelse med pågående byggeaktivitet. Hver 14. dag er det vernerunde på byggeprosjektet hvor direktør, hovedverneombud og byggeleder deltar sammen med representanter for alle entreprenørene. Dette er viktig for å sikre at det er best mulig arbeidsmiljø i hele perioden. Takk til alle ansatte for stor innsats på sykehuset også i Sykehuset har oppnådd godt resultat til beste for pasientene og vi har innfridd våre forpliktelser overfor Helse Vest. Så ser vi frem til innflytting i nye om enn midlertidige lokaler i løpet av Sykehuset tilbyr læringsopphold til pasienter med revmatisk sykdom hvor pasienten skal lære mest mulig om egen sykdom og tilpasse til egen livssituasjon. Sykehuset deltar i pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» - som fokuserer på sikkerheten for den enkelte pasient. Alt dette er viktige prosjekter for til enhver tid å ha de beste og sikreste tjenestene til pasientene. Jan Birger Medhaug, direktør

4 4

5 Organisasjon og personal Sykehuset var i 2012 organisert på følgende måte: Haugesund Sanitetsforening Styre HSR AS Styre Rehabilitering Vest AS Råd og utvalg Direktør Direktørens stab Direktør Prosjekter Økonomi Personal Teknisk 2 Avd. sykepleiere Sengeenhet 5. og 6. etg Enhetsleder (Avd. overlege) Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Leder Revmatologisk Revmakirurgisk inkl. Poliklinikker Terapi Sykehuset har kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger. Både ved HSR AS (Revmatologisk avdeling og ved Hudpoliklinikken) og ved datterselskapet Rehabilitering Vest AS. Det er god drift i begge selskap. I løpet av 2012 har vi fått 2 nye spesialisthjemler og fått omgjort 2 LIS-hjemler til spesialisthjemler. Overordnet ansvar for HMS ligger til direktør og ellers i linjen for alle ledere. Daglig koordinering av HMS tilligger personalsjef. I 2012 var det godkjent og budsjettert med totalt 122,92 årsverk ved sykehuset fordelt på ca. 170 ansatte, derav 11,1 årsverk og 18 ansatte ved Forskning, opplæring og utvikling (FOU) Hudpoliklinikken Rehabilitering Vest AS Rehabilitering Vest AS. Dette utgjør personalressurser med høy kompetanse og lang erfaring som er en særdeles viktig kapital for det utviklingsarbeid vi er inne i. Det sykehuset og våre ansatte representerer, er likevel først og fremst viktig for de tjenester vi skal gi og for pasientene som vi skal tjene i det daglige. HSR AS og datterselskapet Rehabilitering Vest AS er begge medlemmer i hovedorganisasjonen Virke og har lønns- og arbeidsvilkår som følger landsomfattende tariff-avtale for alle ansatte. Sykehuset legger til grunn tilsvarende krav ved bruk av underleverandører. Administrasjonskonsulent Åse Andreassen har jobbet ved sykehuset i over 30 år og har en svært sentral funksjon i direktørens stab og utfører mange varierte oppgaver ved sykehuset. 5 Side 4 øverst til venstre: Sykepleier og kvalitetsleder Kari-Lise Dybdahl. Øverst th. helsesekretær/koordinator i stab Liv Reidun Lund som bl.a. også er kodeansvarlig. I midten til venstre ser vi ut fra ekspedisjonen der de har en travel hverdag med alle henvendelser fra pasienter og brukere som bl.a skal betale for konsultasjoner. På bildet ser vi helsesekretær Bente Spidsø. Nederst: Sykehuset har en høykompetent revmakirurgisk seksjon som preges både av arbeidsglede og godt miljø. Ved seksjonen foretas større inngrep som hofte-, -skulder og kneproteser. Fra venstre ser vi operasjonssykepleier Anne Liva Mannes, teknikker Elin Austerheim, overlege Hermann Luhr og seksjonsoverlege Ivar Eikill.

6 6 Nybygget reiser seg. Her ser en de nye fløyene i 6 etg. mot øst. Milepæler i 2012 I løpet av et aktivt driftsår er det mange ting som utgjør en forskjell fra tidligere år og noe som utvikler sykehuset og våre tjenester. I 2012 var det flere slike, men en milepæl ble sterkere markert enn andre: Kranselag for sykehus 3. august 30. august 2012 hadde byggearbeidene på vårt store utbygging- og ombyggingsprosjekt holdt på i vel 1 år. De to nye fløyene fra dagens høyblokk østover i 6 etasjer var under tak og det var derfor tid for kranselag for tett bygg. I 6. etasje sin søre fløy ble det dekket 3 langbord med plass for 140 personer til markeringen. Det var vår husøkonom og ansatte i stab som stod for dekking og pynting m.v. Det ble en minnerik markering med til sammen rundt 140 gjester hvor bygningsarbeiderne fra de ulike fimaene var hedersgjestene som de alltid er ved en slik anledning. Dessuten var våre egne ansatte, representanter for begge styrene og mediene på plass. Dette var en stor milepæl i utbyggingen av vårt sykehus og vi skal være påpasselig med å finne flere gode stasjoner for å markere fremdriften i vårt fireårige byggeprosjekt.

7 HMS har stor fokus i det daglige ved sykehuset og særlig viktig er det nå i den omfattende byggeprosessen. Fra venstre byggeleder Frode Opheim fra Nordbø & Seglem AS, direktør Jan Birger Medhaug og hovedverneombud Mette W. Mckinnon deltar alle fast på vernerundene hver 14. dag ute på anlegget. Bildet er tatt på taket i 6. etg med panoramautsikt over byen. 7 Kranselag ble holdt den 30.august med over 140 gjester og med bygningsarbeiderne i fokus. Vi ser et situasjonsbilde fra markeringen med styreleder Geir Egil Østebøvik til høyre som hilser forsamlingen. Så godt ble markeringen mottatt at meldeskjemaet - Uønsket hendelse - ble benyttet av bygningsarbeiderne, men denne gang for å markere - Ønsket hendelse -. Vi ser frem til flere milepæler i byggeprosjektet vårt. Ny meldeordning Stortinget vedtok 24. juni 2011 et ansvar for meldeordning for uønskede hendelser i sykehuset. Meldeordningen skulle flyttes fra Helsetilsynet i fylkene til Kunnskapssenteret fra og med 1. juli Hensikten med den nye ordningen var: Å melde for å lære Øke meldefrekvensen Forbedre pasientsikkerheten Meldeordningen gjelder hendelser i spesialisthelsetjenesten som har medført betydelig skade på pasient og hendelser som kunne ha medført slik skade m.m.

8 8 Side 8: Til venstre ser vi nestleder i Haugesund Sanitetsforening (sykehusets eiere) Alvhild Trædal Thorsen og direktør Jan Birger Medhaug. Det store bilder viser ansatte til bords ved kranselaget. Side 9: Øverst til venstre ser vi styret i Haugesund Sanitetsforening i forbindelse med kranselaget den 30. august. Mot øst blir det store vindusflater gjennomgående i alle etasjer. Det ble montert en stor kran midt i atriet slik at alle betongelementer osv. kunne heises på plass. Elektronisk pasientjournal HSR sin EPJ-dato ble 10. januar 2012 som planlagt. Fra og med den datoen føres ingen nye papirdokumenter til journal, kun elektronisk. Vi fikk ekstern opplæring i skanning. Sykehuset fikk lokaler og utstyr klart rett opp til oppstartdato og samlet skanning av innkommen post, skanning av oppholdsmapper og historisk papirjournal i samme rom. Elektronisk sykepleiedokumentasjon Fra februar 2012 begynte sykepleiedokumentasjonen å skje elektronisk. En mangeårig tradisjon med håndskrevne sykepleiedokumentasjon opphørte. Sykepleiedokumentasjonen skjedde ved hjelp av utarbeidede behandlingsplaner. Prosjektet la stor vekt på tilrettelegging for gode og effektive arbeidsrutiner i en ny elektronisk hverdag. Ny PC-plattform Alle PC-ene ved HSR AS kom over på ny PCplattform våren En gikk over fra operativsystemet Windows-XP og Office 2003 til Windows 7 og Office 2010 og vi fikk en mye raskere PChverdag.

9 9

10 Nøkkeltall Utviklingen av sykehusets aktivitet kan måles og presenteres på mange måter. En kan for eksempel måle selve produksjonen av forskjellige tjenester eller tilfredshet hos pasientene. Vi har valgt ut noen nøkkeltall som gir informasjon om deler av virksomheten. Nøkkeltall Antall konsultasjoner ved poliklinikk + produsert DRG Nøkkeltall Revmatologisk pol. (inkl. sykepleie) Revmakirurgisk pol Hudpoliklinikken (inkl. sykepleie) Infusjon-poliklinikk (ny 2010) DRG-poeng Revmatologisk poliklinikk (Inkl. sykepleie) Revmakirurgisk poliklinikk Hudpoliklinikken (Inkl. sykepleie) Infusjonpoliklinikk (ny 2010) DRG-poeng DRG-oversikt DRG-oversikt Bestilling DRG - totalt Produsert Revmatologisk Hud Sum produksjon Merproduksjon total

11 Bestilling DRG totalt Produsert Revmatologisk Hud Sum Produksjon Mer prod. total HMS 11 Sykefraværsutvikling Ved HSR AS var gjennomsnittlig sykefravær for 2012 på 6,18 %. Økningen var 0,4 % sammenlignet med året før. For 2. halvår 2012 har det vært foretatt en kartlegging av sykefraværet. Alle ansatte med fravær i perioden fikk spørsmål om det kunne vært en eventuell sammenheng mellom sykefraværet og byggeaktiviteten som har pågått hele året. 78 % svarte nei på dette. De som mente at det har vært en sammenheng utgjorde 13 %. Dette representerer til sammenligning ca. 0,8 % på sykefraværsstatistikken. I nært samarbeid mellom verneombud, ledelse, bedriftshelsetjeneste og byggeleder har det blitt iverksatt forløpende tiltak for å løse oppståtte utfordringer, og forsøk på å dempe virkningene av forstyrrelser forårsaket av byggeaktiviteten. Våre ansatte har vist stor forståelse og «stå-på-vilje», og skal ha honnør for dette. Uten slik innsats ville det vært tilnærmet umulig å kombinere full drift samtidig med full utbygging av sykehuset. Friskvernsprosjekt Friskvernsprosjektet ble reetablert i Nye medlemmer og nytt mandat gir allerede større engasjement blant mange ansatte i virksomheten. Oppskriften er bredere deltakelse, flere møter og fokus på enkle tiltak som fenger flest mulig av våre ansatte. Målsettingen om gjennomsnittlig nærværsfaktor på minimum 96 % opprettholdes. Dette registrerer vi er tilfelle innenfor flere avdelinger. Blåtur Den 24. mai var nærmere 72 av våre ansatte på en flott tur til Sør-Hidle og Flor og Fjære - en opplevelse som ønskes gjentatt ved en senere anledning. Godt arbeidsmiljø Vi har fornyet vår IA-avtale og denne gang også satt fokus på HMS-tiltak for å opprettholde full drift ved sykehuset. Vernerapporten for 2012 med oppsummering fra alle vernerunder ved sykehuset viser at vi har trivsel og godt arbeidsmiljø i våre avdelinger. Nå ser vi fram mot midlertidig innflytting i nybygget i løpet 2. halvår 2013.

12 Terapienheten 12 Terapienheten leverer terapitjenester til revmatologisk og revmakirurgisk sengepost. I tillegg leveres terapitjenester etter avtale med Haugesund, Karmøy og Sveio kommuner. Enheten gir tjenester til pasienter som er inneliggende i felles sengepost (5. og 6. etasje) rehabiliteringsopphold, tverrfaglig individuell vurderingsopphold (TIVO), operasjonspasienter, tverrfaglig ungdoms-team (TUT), deltar på læringsopphold og tar imot henvisninger fra poliklinikken og dagavdelingen.forbedringsog utviklingsarbeid på vårt samlede rehabiliteringstilbud har pågått gjennom hele året. TIVO (Tverrfaglig informasjonsog vurderingopphold) Oppholdstypen markerer det første rehabiliteringstiltak som ny diagnostiserte pasienter tilbys, som ved behov kan følges opp med læringsopphold og vanlig rehabiliteringsopphold. Fysioterapi Fysioterapitilbudet inkluderer følgende tjenester: Trening for inneliggende pasienter på sengeavdeling I varmeterapiavdelingen får pasienter henvist fra fysioterapeut varmebehandling med varmepakninger, oljebad/saltbad, og voksbehandling av hender Treningsformer som gis er slyngetrening, trening i gymsal med instruktør, egentrening i gymsal, finger og fot trening med fysioterapeut Bassengtrening gis i gruppe etter instruksjon av fysioterapeut Samarbeidsavtaler med kommunene Haugesund, Karmøy og Sveio Det er 2 fysioterapeuter og 1 sekretær i 40 % stilling knyttet til samarbeidsavtalene med Haugesund, Karmøy og Sveio kommuner. Tjenester som gis er bassengtrening i gruppe, individuell bassengtrening, gruppetrening i sal og individuell fysioterapitrening. Åpning av fysioterapiinstitutt på vegne av Haugesund kommune startet opp januar Karmøy kommune og Sveio kommune startet opp høsten Ergoterapi Ergoterapeutene har ansvar for ergoterapeutisk tilnærming til pasienter innlagt ved revmatologisk og revmakirurgisk avdeling ved HSR. Ergoterapeutene jobber etter fastsatte prosedyrer og elektroniske henvisninger. Hovedarbeidsområdene til ergoterapeutene har vært: ADL- og funksjonstrening Håndtrening og trening etter operasjoner Utprøving og tilpassing av ortoser/halskrager Vurdering og formidling av tekniske hjelpemidler Informasjon og veiledning ift. leddvern/ ergonomi/aktivitetsregulering Det blir gjort utredning og kartlegging i forhold til hjem, skole, arbeid og fritid. Metoder som benyttes er observasjoner, samtale og spesifikke tester. Ergoterapeutene har også i 2012 undervist en dag ved Diakonhjemmet Høyskole avdeling Rogaland om ergoterapi og revmatologi på ergoterapiutdanningen i Stavanger. Nytt i 2012 er at terapienheten fra høsten overtok ansvaret etter Ortopediteknikk for ortosetilpasninger. Ergoterapeutene startet i 2012 i et pilotprosjekt om talegjenkjenning, og bruker det som verktøy i rapportering. Aktivitør er organisert under ergoterapiavdelingen og er ansatt i 85 % stilling, derav 60 % på arbeidsstuen og 25 % på pasientbiblioteket. Arbeidsstuen har hatt åpent 3-4 dager inklusive 2 ettermiddager i uken og er et tilbud for både pasienter ved HSR og Rehabilitering Vest, og er viktig i forhold til rehabiliteringstilbudet har vært et travelt år med høy aktivitet. Pasienter/deltakere kan velge mellom ulike hobbyaktiviteter som blir tilrettelagt for den enkelte ut fra interesse og eventuelle begrensninger. Ansatt fra Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS hospiterte 2 dager på aktivitetsavdelingen. Pasientbiblioteket har et jevnt besøk og pasienter/ deltakere gir positive tilbakemeldinger på tilbudet. Sosionom Sosionom gir fortrinnsvis følgende tjenester til inneliggende rehabiliteringspasienter: Støttesamtaler Informasjon om trygderettigheter/økonomiske forhold og arbeid/skole/hjemmesituasjon Kontaktformidler i forbindelse med hjelpeinstanser utenfor sykehuset Sosionom har samarbeid med sosionom på Rehabilitering Vest AS blant annet med undervisning.

13 13 Ledelse Enhetsleder er en del av lederteamet på HSR og deltar fast på ledermøter med ledergruppen. Referansegruppe NRRK/NRRE Terapienheten ved leder og leder for Revmatologi/ Revmakirurgi har deltatt i referansegruppe for NRRK/NRRE. Det har vært 2 møter i Kompetanseheving Det har vært fokus på rehabilitering gjennom deltakelse på konferanser og i arbeidsgrupper internt. Ansatte i enheten har deltatt på aktuelle og relevante fagkurs og deltatt på fagdager og nettverkssamlinger som rehabiliteringskonferanse i Trondheim og Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering på Meråker. En fysioterapeut og en ergoterapeut har startet videreutdanning i motiverende intervju (MI). På slutten av 2012 startet forberedelse og opplæring til nye pasientkoder som skulle starte fra ergoterapeuter fikk opplæring i talegjenkjenning til bruk i rapportering. Det har vært et pilotprosjekt som har vært vellykket. Som kompetansehevingstiltak har aktivitør hospitert på Skogli helse- og rehabiliteringssenter, tverrfaglig ungdomsteam (TUT) har hospitert på Rikshospitalet. Det er satt opp fagdager etter fast møteplan og særfaglige møter for kollegaveiledning. Utstyr Det er investert i nytt utstyr både for å erstatte gammelt utstyr og for å tilføre nytt. Det ble bla. investert i nytt musikkanlegg i bassenget. Vårt varmtvannsbasseng som holder 34 o C benyttes aktivt av forskjellige pasientgrupper, lag og foreninger og av ansatte.

14 Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon Vi er midt i en stor og viktig utviklingsfase for sykehuset i forbindelse med byggeprosjektet. Det har vært viktig å ha fokus på å opprettholde god og effektiv pasientbehandling i en bygge- og flytteprosess hvor HMS har høy prioritet. Pasientene har vært meget positive og tålmodige. HSR AS deltok i pilotprosjekt sammen med Helse Fonna i innføring av talegjenkjenning. Vi ønsket i første omgang å tilby dette verktøyet til våre ergoterapeuter, som var svært interesserte og motiverte. Gevinsten ved innføring av talegjenkjenning for terapipersonell har vært stor. Vi har lagt ned mye arbeid i forberedelse til flytting av all klinisk aktivitet og personell i nye midlertidige lokaler i Det har vært lagd ned mye arbeid i den forestående sammenslåingen av to sengeposter til en. Dette har vært en interessant og utfordrende prosess. Personalet har hele tiden vært positive og løsningsorienterte. Enheten hadde også i 2012 stort fokus på DIPS, vår elektroniske pasientjournal (EPJ), som ble innført i I begynnelsen av 2012 begynte sykepleierne å dokumentere elektronisk i DIPS. Dette var en milepæl fordi sykepleierne forlot den mangeårige tradisjonen å skrive sine notater manuelt. Overgangen var godt forberedt og vellykket. I 2012 fullførte to sykepleiere på revmatologisk poliklinikkutdanning i veiledning og en sykepleier ved operasjonsavdelingen fullførte videreutdanning i ledelse. HSR AS tilbød også i 2012 pasienter behandling innenfor angitt frist og hadde svært få fristbrudd. HSR AS har i flere år rapportert om lav legebemanning innen revmatologi i forhold til vårt nedslagsfelt på nærmere innbyggere. I 2012 ble vi tildelt to ny spesialisthjemler i revmatologi, samt at vi fikk anledning til å omgjøre to utdanningsstillinger til overlegestillinger. Alle stillinger er besatt. Dette vil gjøre oss i stand til å redusere våre ventelister og yte helsehjelp når våre pasienter trenger det. 14 Enhet for revmatologi/revmakirurgi Undersøkelse av ledd ved hjelp av ultralydapparat. Her ser vi overlege Siri Dyvik undersøke en pasient har vært et travelt år med stor produksjon. Antall innleggelser i avdeling og dagavdeling sammen med infusjonsbehandling har økt fra til Nye legestillinger har gitt økt kapasitet ved revmatologisk poliklinikk noe som gjenspeiles i nøkkeltall (se egen oppstilling). Totalt ble det i 2012 produsert konsultasjoner mot i Leger i enheten har ansvar for sengeposter og poliklinikker i revmatologi og revmakirurgi. Som utdanningsinstitusjon Gruppe II for spesialiteten revmatologi, hadde enheten ved utgangen av leger i spesialisering. Erfarne sykepleiere deltar i poliklinikken med mottak av telefonhenvendelser fra pasienter og opplæring i bruk av medikamenter.

15 Sykepleierne forbereder og deltar i legekonsultasjoner, tar EKG, assisterer ved leddpunksjoner, andre inngrep og undersøkelser. De deltar i driften av GoTreatIt (GTI- et målverktøy for sykdomsaktivitet) samt register over ortopediske operasjoner (KvalOrto). I 2012 har sykepleierne videreført og utviklet selvstendige konsultasjoner på delegasjon fra spesialist. Dette er et viktig tilbud til pasienter som begynner med nye medikamenter, har lav sykdomsaktivitet og trenger tett oppfølging. Arbeidet i avdelingene har vært preget av faglig dyktighet, godt samarbeid og humør, noe pasientene også gir oss tilbakemelding på. De to sengepostene er nå blitt en felles enhet ledet av avdelingsoverlege. Revmatologisk avdeling 5. etasje Avdelingen har 15 senger og en dagavdeling med 4 plasser. I tillegg en infusjonsenhet hvor pasienter mottar biologisk infusjonsbehandling poliklinisk. Avdelingen er bemannet på 5-døgns basis. Antall liggedøgn i 2012 var og antall dagopphold var 219. Det er hovedsakelig pasienter som er alvorligst rammet av betennelsesaktig revmatisk sykdom som innlegges til utredning eller medikamentell vurdering. Avdelingen tilbyr spesialisert rehabilitering til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Enheten er døgnbasert med 12 plasser. Et bredt sammensatt tverrfaglig team skreddersyr individuell rehabilitering for pasienter med komplekse sykdomsutfordringer som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov på lokalt nivå. Målgruppen er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom med økende funksjonsproblemer, eller stabil sykdom når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger. TIVO Vi har stort fokus på tidlig rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet for pasienter som nettopp har fått en alvorlig revmatisk lidelse. Dette oppnås ved å tilby ny-diagnostiserte pasienter TIVO - et tverrfaglig informasjons- og vurderings-opphold som går over tre dager. Dette er en del av HSRs helhetlige pasientforløp. Infusjonsenheten Infusjonsenheten er blitt en meget velfungerende og effektiv enhet med gjennomsnittlig infusjoner per uke. Her kommer pasienter fra hele Rogaland og mottar infusjonsbehandling i løpet av noen timer før de reiser hjem igjen. Dagavdelingen Dagavdeling med 4 plasser er driftet og lokalisert sammen med infusjonsenheten. Dette er et tilbud til pasienter som trenger utredning og behandling, men som ikke trenger å overnatte på sykehuset. 15 Sykehuset har svært dyktige overleger og mange med lang ansiennitet. Her ser vi fra venstre overlegene Hilde Stray og Siri Dyvik, Liv Lefsaker (overlege/konstituert avd.overlege) og Liz Loli (assistentlege).

16 Antall innleggelser Gjennomsnittlig liggetid ,5 6, , ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4,8 3,6 4,7 4, ,5 Revmakirurgisk avdeling 6. etasje 16 Avdelingen har 19 senger, hvorav 10 brukes til revmakirurgi, 6 senger til revmatologisk utredning og behandling og 3 til rehabilitering. Posten er bemannet på 7-døgns basis. Liggedøgn i 2012 var Av disse er det utført 11 skulderproteser, 37 hofteproteser og 32 kneproteser i tillegg til at 118 pasienter er operert ved Haugesund Sykehus (HS) og ved HSR AS sin egen operasjonsstue. Ny operasjonsteknikk I løpet av 2012 er det tatt i bruk ny operasjonsteknikk ved innsetting av hofteproteser, såkalt MIS, Minimal Invasive Surgery. Dette har medført at pasienter som er hofteprotesoperert per i dag tilbakeflyttes til HSR samme dag som de er blitt operert. Ny behandlingsteknikk for dyputrens kontraktur Revmakirurgene har i 2012 tatt i bruk en ny behandlingsteknikk for Dupuytrens kontraktur. Tidligere operativ behandling er nå erstattet med injeksjonsbehandling med Ziapex. Hittil i år har ca. 50 pasienter blitt behandlet med Ziapex og medikamentutgifter har vært ca.kr Erfaringene så langt er gode. Vi har korte ventelister, fornøyde pasienter og få komplikasjoner. Inngrepet er ikke innvasivt og langt mindre ressurskrevende enn hva en operasjon ville kreve. Selv om DRG-inntekten kun dekker medikamentutgiftene, ønsker vi og våre revmakirurger å videreføre denne typen behandling også i Preoperativ dag Tverrfaglig preoperativ dag fungerer svært bra og representerer en god ressursutnyttelse med få strykninger på operasjonsprogrammet samt redusert ventetid for våre pasienter som skal opereres. Individuell rehabilitering Vi har hatt fokus på individuell rehabilitering. Vi skal tilby et individuelt tilpasset rehabiliteringsopphold, som er planlagt, koordinert og med en individuell rehabiliteringsplan i tråd med nasjonal strategi for rehabilitering og habilitering. Økt fagkompetanse, økt fokus på tverrfaglig samhandling og på administrering av ressurser er noen av grepene som er foretatt/foretas i denne sammenheng. Revmakirurgisk seksjon med f.v. operasjonssykepleier Anne Liva Mannes, tekniker Elin Austerheim, overlege Herman Luhr og seksjonsoverlege Ivar Eikill.

17 FOU (Forskning, opplæring og utvikling) Enheten har ansvar for forskning og fagutviklingsarbeid samt oppgaver innen utviklingsprosesser ved sykehuset og Rehabilitering Vest. I tillegg drives læringsopphold for pasienter og opplæringstilbud for ansatte. Det gjennomføres flere prosjekter hvor ansatte ved HSR AS deltar som del av sitt daglige arbeid. I Spesialisthelsetjenesteloven beskrives det at helseforetakene har ansvar for forskning som er relevant for behandling i spesialisthelsetjenesten, altså primært pasientrettet klinisk forskning. HSR AS har i 2012 deltatt i følgende forskningsarbeid: 1. Med ARCTIC-studien undersøker man effekten av ultralyd-bruk hos pasienter med revmatoid artritt i en tidlig sykdomsfase. Studien er en nasjonal klinisk studie som varer i 4 år. Prosjektet er et samarbeid mellom HSR AS og Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. 2. RevNatus er et prosjekt som omhandler forskning på svangerskap og revmatisk sykdom. Studien følger kvinner fra graviditetsønske og til et år etter fødsel. HSR AS deltar som et av elleve norske sykehus, og prosjektet ledes av St. Olavs Hospital i Trondheim. 3. Ved revmakirurgisk avdeling gjennomføres det en klinisk kontrollert studie som sammenligner to prosedyrer for innsetting av kneproteser. Dette prosjektet er et samarbeid med tre andre sykehus: Haugesund sykehus, Haukeland Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Inkludering av pasienter er nå avsluttet og dermed er første fase av studien ferdig. Oppfølgingen av disse pasientene har et tidsaspekt på 10 år. 4. I bassengtreningsprosjektet har hensikten vært å undersøke effekt av gruppetrening i varmt vann på symptomer og fysisk aktivitetsnivå hos pasienter med revmatisk sykdom. Den praktiske gjennomføringen av prosjektet startet våren 2012 og er planlagt avsluttet i Prosjektet er et samarbeid mellom HSR AS og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Oslo. 17 Internundervisning er et populært tiltak ved sykehuset. Her er det ulike tema på agendaen gjennom året. På bildet ser vi fysioterapeut Sladjana Krmpot instruere i Tai-Chi.

18 18 Hudpoliklinikken har egen sykepleieadministrert lysavdeling med såkalt «drop-in» tilbud slik at pasienter kan komme uten fast time innenfor åpningstiden. Her ser vi en av sykepleierne, Audhild Varne, betjene en av lysboksene på avdelingen. Kvalitetsregister Kval-orto er et kvalitetsregister som er utviklet ved HSR AS. I januar 2010 startet vi med kartlegging av alle kirurgiske inngrep utført på innlagte pasienter ved HSR AS. Vi kartla systematisk opplysninger om operasjoner i hofte, kne, skulder, albu, ankel, hånd og fot. I 2012 ble den andre rapporten skrevet basert på disse opplysningene og man kunne se resultatene i sammenheng med 2010-rapporten. Gode etablerte rutiner gir en svarprosent på 99 %. Kvalitetsregisteret har gitt oss en oversikt over kvaliteten ved vårt arbeid. Det har også bidratt til faglige diskusjoner. Læringsopphold: Sykehuset tilbyr læringsopphold til pasienter med revmatisk sykdom. Målet med slike opphold er at pasienten skal lære mest mulig om egen sykdom tilpasset egen livssituasjon. Dette er et tverrfaglig tilbud der følgende yrkesgrupper deltar: revmatolog, revmakirurg, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, farmasøyt (ansatt ved Apotekene Vest), aktivitør og brukerrepresentant. Opplegget er både gruppebasert og individuelt tilpasset. Foruten forelesninger gis deltakerne mulighet til å prøve ut både avspenningsteknikker og ulike treningsformer som for eksempel basseng, trening i gymsal, trening på sykkel, Tai Chi, yoga og tur med staver. Det er vanligvis to treningsøkter hver dag. Det gis mulighet for individuelle samtaler med forskjellige fagpersoner som fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleier. Hudpoliklinikken Intern undervisning: Denne er organisert på to måter. Den foregår både som avdelingsvis opplæring og som felles undervisning for hele sykehuset. Både egne ansatte og eksterne forelesere bidrar til intern undervisning. Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7» HSR AS deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7». Kampanjen fokuserer på sikkerheten for den enkelte pasient som blir behandlet ved norske helseinstitusjoner. Ved HSR AS har man i 2012 hatt fokus på innsatsområdene «Trygg kirurgi» og «Samstemming av legemiddellister». Dette arbeidet videreføres i Som ledd i kampanjen ble også pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 gjennomført. Hensikten var å måle sikkerhetskulturen hos ansatte i alle behandlingsenheter over hele landet og ved HSR AS deltok 82 %. PasOpp 2012: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte høsten 2012 en nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med innleggelse ved somatiske sykehus (PasOpp 2012). Alle innlagte pasienter ved HSR AS i tidsrommet fikk informasjon om undersøkelsen og at de kunne bli kontaktet i etterkant av innleggelsen. Resultatene for 2012 foreligger enda ikke. Ny undersøkelse er planlagt også for har vært et godt og vellykket år for hudpoliklinikken. Judit Kiss og Holger Benthien arbeider for andre året som hudspesialister og overleger på avdelingen. Som godkjent utdanningsklinikk har vi 2 leger i spesialisering hvorav en fra rundt årsskiftet 2012/ 2013 arbeider som konstituert overlege. Dette er Torhild Kringeland og LIS-lege Kristian Enerstvedt. Vår tidligere avd.overlege sluttet i løpet av 2012 for å gå over i privat praksis. Hudpoliklinikken ble i hans tid utvidet fra 1 spesialist til 3 spesialister og en lege i spesialisering. Samtidig som spesialisttilbudet ble bredere og omfattet flere behandlingstilbud. Lekkasjen til Universitetssykehusene i Stavanger og Bergen har avtatt i tråd med oppbygning av kapasiteten hos oss. Ny avdelingsoverlege, Holger Benthien, begynte i stillingen f.o.m januar Poliklinikken har ikke hatt endringer i bemanning blant sykepleierne og det betyr at vi nyter godt av et dyktig sykepleierteam med høy kompetanse. I tillegg har poliklinikken 7 flinke sekretærer som organiserer kontakten med eksterne leger og mellom pasientene og avdelingen. I 2012 gjennomførte vi mer enn konsultasjoner på hudpoliklinikken. Ventetiden for ca nyhenviste pasienter pr. år er gjennomsnittlig under 3 måneder. Pasienter med

19 alvorlige sykdommer får time innen 2-4 uker og ved akutt behov kan vi hver dag tilby timer for øyeblikkelig hjelp. Ca. 500 pasienter ble operert for hudtumorer og fra 2012 har vi kunnet tilby radiofrekvenskirurgi som alternativ i spesielle tilfeller. Vi gleder oss også over at vi fikk bekreftelse av vår høye kompetanse i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Hudpoliklinikken er blant de siste avdelingene i renoveringsprosessen noe som betyr at vi fremdeles har noe redusert tilbud/aktivitet på lysavdelingen. Vi har innført vårt «drop-in»- tilbud på lysavdelingen slik at pasienter har mulighet til å komme uten fast time hele dagen innen åpningstiden. I 2012 startet vi opp med kveldspoliklinikk med langdag mandag og onsdag fra kl. 16:00 til kl. 18:30. Teknisk avdeling Husøkonom Enheten for tekniske tjenester og husøkonom er samlet under teknisk leder. Enheten har 10.5 årsverk fordelt på 11 ansatte. Avdelingen fikk ny elektriker i Teknisk leder og husøkonom har som primæroppgave å holde bygningsmassen i best mulig stand, og spesielt nå i byggeperioden er det m.a. spesielt fokus på renhold. Sikkerhet, brann og beredskap Teknisk avdeling har også som oppgave å administrere alt som har med brannvern og brannforebyggende arbeid å gjøre. Vår beredskapsplan inneholder prosedyrer og tiltak for beredskapsarbeidet. For brann og redning har vi en omfattende beredskapsplan. Egen brosjyre som omhandler brannvern gis til alle pasienter ved innleggelse på sykehuset. Obligatorisk øvelse i hjerte-lungeredning for alle ansatte er gjennomført. Tilsvarende er det gjennomført obligatoriske brannøvelser i Arbeid utført i 2012 Bassenget er vedlikeholdt med utskifting av rensesand og nye dyser. Teknisk avdeling har i disse dager stor aktivitet i forbindelse med byggeprosjektet, en aktivitet som blir håndtert av kompetente medarbeidere. Hudpoliklinikken har hatt stadig økende aktivitet de siste årene og har nå 4 leger. Fra venstre ser vi assistentlege Kristian Enerstvedt, overlegene Torhild Kringeland og Judith Kiss og avdelingsoverlege Holger Benthien. Årlig blir det gjennomført øvelser i hjerte- lungeredning i regi av beredskapsansvarlig. Øvelsen er obligatorisk for alle ansatte. 19

20 Direktør og styre for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Fra venstre: Astri Furumo, Torhild Stakland, leder Geir Egil Østebøvik, Berit Roness, direktør Jan Birger Medhaug, Reidun R. Vikebø og Liv Lefsaker. 20 Styrets beretning for 2012 Selskapet driver spesialisthelsetjeneste innenfor områdene revmatologi/revmakirurgi og hudsykdommer i Haugesund. Driften foregår i eget sykehusbygg i Karmsundsgaten 134. Selskapet har et ideelt formål, noe som betyr at eierne ikke kan ta ut utbytte fra driften. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. Selskapet har i 2012 fortsatt med arbeidet for å sikre og systematisere de faktorer som er avgjørende for et fortsatt godt arbeidsmiljø i sykehuset. Styret initierte tidligere bl.a. et sykefraværsprosjekt som har hatt fokus på arbeidsmiljø og samhandling med ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Arbeidet med å redusere sykefraværet, og derigjennom å øke nærværsfaktoren har fortsatt i 2012 gjennom prosjektet Friskvern og fortsetter videre i Styret mener det er svært viktig at dette arbeidet høy prioritet, også med tanke på den spesielle og krevende byggefasen vi er inne i de kommende år. Som for tidligere år anser styret det generelle arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Gjeldende planer er fulgt opp gjennom Gjennomsnittlig sykefravær ble 6,18 % dvs. 0,4 % over nivået for Sykehuset hadde 145 fast ansatte pr hvorav 18 er menn og 127 kvinner. Styret har i 2012 hatt 6 medlemmer hvorav 1 er mann og 5 er kvinner. Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Sykehusets drift er basert på langsiktige driftsavtaler med det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Revmatismesykehuset utgjør i kraft av disse avtaleforholdene en del av det samlede

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer