I~o: l.a:.r:tall oppgaver: - , i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne"

Transkript

1 Byggskader G høgsklen sl Emne: Emnekde: Faglge veledere: ru:pe{r): jeksaensppgaven f1:n" sder (nkl g rehablterng LV 207 B Hans J Berge bestar av: frsden): 4 Tllatte hjelpemdler: : la:r:tall ppgaver:,10 tan O Frm Eksamenstd: Antall vedlegg: Berge: 5 Frm: O Skrtve g tegnesaker Kalkulatr uten tekstmnne Kanddaten må selv kntrllere at ppgavesettet er fullstendg Ved eventuelle uklarheter ppgaveteksten skal du redegjøre fr de frutsetnnger du legger tl grunn fr løsnngen Ved evaluerng av denne slutteksamen emnet, teller l ppgavene 17 (Berges andel): 50%, g ppgavene 810 (Frms andel): 50% Ved nnleverngen skal Berges andel g Frms andel leveres separate mslag Avdelng fr ngenlørutdannlng Crt Adelersgate 30 02S4 Osl dl: faks:

2 BYGGSKADER & REHABllrrERNG, 50% andel fr Berge OBS Fra vedleggene kan avleste graf verder nen tlfeller kntrlleres mt nøyaktgere tabellverder Under 10 fulle lnjers besvarelse + evt tabeller g fgurer er tlstrekkelg fr full scre på de fleste spørsmål OPPGAVE l (3 + 3"> a) Hvr mye av et lån på en varmeveksler må mnst nntjenes årlg hvs levetden er 18 år g lånerenten er 4 %? b) Hva kunne bltt spart frhld t1lånkstnaden hvs vanneveksleren ble betalt kntant g nflasjn er null? OPPGAVE 2 (3 + 3%) a) Hvr mange % av lånet må nntjenes hvert år hvs nåverden av tltaket skal bl null? b) Hva blr nternrenten a) hvs det realseres en restverd på 20% ved låneslutt g nflasjnen låneperden har vært 2 %? OPPGAVE 3 (6%) Opprnnelge vnduer en eldre blg skal skftes fr ENØKfrmål Det frventes en energbesparese sm tlsvarer nflasjnsjusterte NOK 2400, pr år med en årlg energprsstgnng på 5 % Hvr lenge bør vnduene vare hvs nvesterngen er NOK ,? OPPGAVE 4 (6%) Veden lønnsmhetsvurderng fremkmmer den vste graf fr t alternatve nvesternger Hva angr aksene g kurvene g hva er det nteressant å knkludere? '

3 OPPGAVE 5 (6%) G mnst 3 eksempler på prsjekter hvr det er naturlg å benytte KstnadNytteanalyser g frklar hva en,k/nfaktr på 1,3 nnebærer OPPGAVE 6 (2% x 6 =12%) Gjør rede fr knsekvensene av følgende angvelser/begreper deres skade g rehablterngsmessge sammenheng: alkalereaksjn "culpaansvar" kasumkarbnat fferande "sck buldng syndrme" stkkmaur OPPGAVE 7 (4 + 4%) a) Fguren nedenfr er vedlagt en tlstandsrapprt Generelt, utfrm en nnhldsfrtegnelse ver hva slke rapprter bør nnehlde b) Hva bør en tlstandsrapprt s m det sm vses på fguren?

4 V skal sammenlknenergfrbruket fr å dekke transrnsjnstapet gjennm det ytre skall tl t frskjellge blgbygnnger V skal kke regne ut effektbehveller energfrbruk kw eller kwh, v skal bare beregne relatve frhld ved hjelp av frhldet U A Det ene bygget er en enkeltblg med grunnflate 10 x 15 meter g brutt fasadehøyde 3 meter Det andre bygget består av 10 slke benheter hver etasje en freetasjes blkk Det vl s 40 benheter en bygnng med 1500 m2 grunnflate g 12 m ytre fasadehøyde Anta at vnduene utgjør 200/0 av ttal veggfate Delarealene (A) fr vegg g vndu må dere beregne selv Følgende Uverder ppgs: Vndu 2,0, Vegg 0,5, Gulv mt grunnen 0,333, Tak mt lft 0,333 Alle har benevnng W/rn2 per C Spørsmål A: Hvr mange ganger større blr energfrbruketfr å dekke transmsjnstapet enkeltblgen sammenlknet med en lelghet blgblkken med 40 benheter? Regn at nett luftvlum nne benhetener 400 m3 Den spesfkke varmeverd fr luft kan settes tl 0,333 Wh/m3 per C begge blgbygg er luftutskftngen målt tl en gang per tme dvs det dbbelte av mnstekravet etter gjeldende byggefrskrft Spørsmål B: Er energfrbruket tl ventlasjnen (ppvarmng av luft) stø"e eller mndre enn transmsjnstapet (sm ble beregnet venfr ppgave BA) fr henhldsvs enkeltblgen g en lelghet blgblkken? Oppgave 9 Brannskkerhetstltak (16,7%) Blgblkken sm mtalt ppgave 8 er fra 1920, g skal ttalrehablteres Bygnngen er bærende mur med etasjeskllere av tre Det er lft g kjeller bygget g sentralvarmeanlegg med ljefyrkjel kjelleren Spørsmål: G krtfattede (nærmest stkkrdmessge) frslag tl mnst 10 frskjellge tltak sm hvedsak er valgt fr å bedre brannskkerheten Enkelte av dsse kan mdlertd tjene andre hensyn Blgsprnkleranlegg er vurdert, men skal kke nstalleres her Tenk gså på tltak fellesarealene g byggets ytre rm Oppgave 10: Tltak fr å frhndre vannlekkasjer (16,6%) Blgblkken sm mtalt ppgave 8 skal sm nevnt ttalrehablteres Fr å unngå fremtdge vannskader skal det gjennmføres tltak både nne lelghetene g de ytre rm Spørsmål: G krtfattede (nærmest stkkrdmessge) frslag tl mnst 10 frskjellge tltak sm hvedsak er valgt fr å bedre skkerheten mt skader pga vannlekkasjer (pga både drkkevann, avløpsvann g regnvann)

5 Yss:: l O 19 S 7 16,: t C),1 c' "", ' Ō" " "" ", ; ; Jr, 1 t r

6 = t =,: G 9 w f G /s t "" t J ' 1 t: Q :4 = A : ': > : < ZS \ = "t > c: Z døtdalr'}{ur;r dø:aq:a:as }{J

7 , "':;1':' m, ) 11/ '1$4 'n " 1111 rcflo O' M ' as M J 11,50 'sd ",lo q l \ " t n J1t " ) 11s, l'o 0 n a» e: t c S ; 1 1 O '50 s J ri,u,, w lo, İ " Pfll'ltft" kr l[y(flo 20 la 'l r S r JO S &O ị 10 C Qlt Jzs 7 &s O, &0 S 11,\0 ', ( 20M,, r " a ( 10 as : &G " 10 a * (': 310: l,g, C ( 1AOb 'r 'a sm "t r D 1t", l 1"11 " t M» S &O 10 ; S "10 D be, g ; c; 8, 8 D 8' \1;: b 1'\sl unsf, : j t ss """"""",,,,,(,t;:,,, :; 1, bv\st ' F '" "" N \l = Q f& p"sf{} l ': f\f 't), _ / 1 k,1/se

8 /1;5 " OO OftO : " O" Oft" a, ON O r p ; "' c "" "ft " "ft "N""" """"ft "ft ftftftftft ø 0 "' 000 """""'" 0, "0 :: ;, < : jla" : q U O'" NN :A,;; r O G:", 0""" O"'N 008 H 0 "'N"""'" N "'ON N HHNrON "'ON'" ron"'"" "'at" """ ON N"'N "'NN "' O"' 8 " N O O N O N"'""'O N"'O'" "0 0 : O\

9 11'S 18 NN 8N8NO r E N "'N 1,,1' N" P""" ) NO N" 08NO "0 "N" 'ON ""0 N 'a < v "" "ft "" " """"" "G """" OGOO " " "" &' > ",;,; " pt 00 O,; "' O Opt 1 " """pt "''" "'0 0 : O" Pt Pt O" "0" H 0" ""'0 J J _J PtPt E 'c :J ft """""'";";1 ft"'nftftnnn A c u ) : j G z lø: ;: t: ', c 't:, (; < "" < 5Js c 8 le U NN" 8: """ 1 0 l S \ 5 N ONr ene 8:8; "'N"""O ""0 NO"Pt 0 e 2b ;: " ;;: : k : 1 '" 8; C " = Ne "PO_" PO" "'O """,:",: ",:",::: _ ":8: " " "O'" " 0" eon" NN"""'" N"""'" Pt"'OPt "'O "VO :: ":8: e ro POO""'r VOPO"' O"'N" ON ":":O;; PtO" " ON"'O PON S: : N""'"" ""eon ft 8S;0;": "" " =: NN_"" "ON"'"'"O 1" '" "':"': : PtOO : NO "':"':"':z: PtO ON VO t20: 1 _Pt l::: Pt3S"',, "O"'VO "PO "' VOPON" == "PO """ :::; "'v'" 2v",r :::== S O"Pt :::_: N"" "'0 N NP N""""'", "'0 """""" NPMO """"'P'" OMOOOO 10 PO" "'0 Pt ::::=:: ::: :;::= : 38 """ ft 0 000OG PO;;"'82 C

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg

NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg NSB Grrud Oppgradering av SD-anlegg Innledning I frbindelse med skifte av både driftsselskap g driftspersnell, har vi i Schneider Electric valgt å freta en full gjennmgang av de tekniske anleggene på Grrud

Detaljer

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn I Tillatte-hjelpemidler: G h egsklen i sl I Emne:Menneske/daumaskin-interaksjn ~mnekde: LVa'l3A Faglig veileder: I Ann-Mari T rvatn ~ (pruppe(r):3m3ab,3ac, 3A at:21.04.2004 I EksamenSiId: 09.00. - 12.00

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer