3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet"

Transkript

1 Takk for at du har valgt en TOSHIBA-datamaskin. De følgende avtalene beskriver rettighetene du har til å bruke utvalgt programvare som er forhåndsinstallert på datamaskinen din. Ved å akseptere denne avtalen eller ta i bruk programvaren godtar du alle disse vilkårene og samtykker i overføringen av visse opplysninger under aktivering og til bruk til Internett-baserte funksjoner i programvaren. Vær oppmerksom på at bruk av programvaren ikke er påkrevd, og at du kan avinstallere den hvis du ønsker det. Generell informasjon 1. Lisenstildeling Programvaren på denne enheten lisensieres, den selges ikke. Med denne lisensavtalen for sluttbrukere tildeler Toshiba deg en personlig ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rettighet til å benytte kopien av programvaren som er tilveiebrakt på denne enheten. Når det gjelder programvare som ikke er utviklet av Toshiba, viderefører Toshiba kun lisensrettigheter som kan være tildelt av programvarens rettighetsinnehaver, og Toshiba lisensierer ikke disse rettighetene til deg separat. Hver utgave av programvaren er Toshibas og/eller Toshibas leverandørers eiendom. Du samtykker i at du ikke skal kopiere programvaren, unntatt hvis det er nødvendig for å bruke den på ett enkelt maskinvareproduktsystem på én plassering. Du samtykker i at du ikke skal kopiere det skriftlige materialet som medfølger programvaren. Endring, oversetting, utleie, kopiering, distribusjon, overføring eller avhending av hele eller deler av programvaren, eller rettigheter som omfattes av denne avtalen, til andre personer, og fjerning av merknader, etiketter eller merker om eiendomsrett fra programvaren, er strengt forbudt. Videre samtykker du herved i å ikke skape produkter utledet av eller basert på programvaren. Du kan overføre alle rettigheter ifølge denne avtalen permanent, på den betingelse at du ikke beholder noen kopier, at du overfører alle utgaver av programvaren, og at mottakeren samtykker i avtalevilkårene. Hvis programvaren er en oppgradering, må overføringer inneholde alle tidligere versjoner av programvaren og alle utgaver av disse. 2. Opphavsrett Du erkjenner at ingen eiendomsrett til opphavsretten eller andre immaterielle eiendomsrettigheter til programvaren overføres til deg. Du erkjenner videre at opphavsretten og de fullstendige rettighetene til programvaren og alle kopier av denne forblir Toshibas og/eller Toshibas leverandørers eksklusive eiendom, og at denne sluttbrukeravtalen ikke gir rettigheter til programvaren eller utgaver av denne, unntatt lisensen som uttrykkelig er angitt ovenfor. Alle utgaver av programvaren vil inneholde de samme merknadene om eiendomsrett som også er angitt i eller på programvaren. 3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet Alle materialer (inkludert, men ikke begrenset til alt åndsverk) som brukes eller lagres på dette maskinvareproduktet eller som kopieres til eller av dette maskinvareproduktet, kan være tredjeparts eiendom og omfattes av en eller flere amerikanske eller utenlandske opphavsrettigheter eller andre immaterielle eiendomsrettigheter. Bruk, lagring, kopiering, endring, distribuering, fremføring eller fremvisning av slikt materiell på dette maskinvareproduktet, eller ved hjelp av eller med dette maskinvareproduktet, eller overføring, deling eller sending av kopier av slikt materiell på andre måter til andre maskinvareprodukter eller andre personer kan være i strid med tredjeparts opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter og kan gjøre deg erstatningsansvarlig og/eller strafferettslig ansvarlig. Du skal holde Toshiba skadesløs for alle eventuelle søksmål, erstatningsansvar, kostnader og utgifter, inkludert rimelige advokatutgifter og forlik overfor tredjepart eller myndigheter, som Toshiba pådrar seg som følge av at det påberopes brudd på tredjeparts opphavrett eller annen immateriell eiendomsrett som

2 følge av (a) bruk, lagring, kopiering, endring, distribuering, fremføring eller fremvisning av tredjepartsmateriell på dette maskinvareproduktet, eller ved hjelp av eller med maskinvareproduktet, eller overføring, deling eller sending av kopier av slikt materiale på annen måte til andre maskinvareprodukter eller andre personer eller (b) mislighold av denne sluttbrukeravtalen. 4. Begrensning av rekonstruering, dekompilering og demontering Du skal ikke rekonstruere, dekompilere eller demontere programvaren, unntatt dersom, og bare dersom slik aktivitet defineres som anerkjent bruk i henhold til gjeldende lov om opphavsrett, eller har som legitimt forretningsformål å få tilgang til informasjon som ikke er beskyttet av immaterielle eiendomsrettigheter, eller som på annen måte er tillatt ifølge anvendelig lov til tross for denne begrensningen. 5. Ansvarsfraskrivelse, garanti og begrenset garanti MASKINVAREPRODUKTETS BEGRENSEDE GARANTI ER ANGITT I TOSHIBAS STANDARDISERTE BEGRENSEDE GARANTI SOM MEDFØLGER MASKINVAREPRODUKTET. TOSHIBAS ENESTE FORPLIKTELSER I SAMMENHENG MED TOSHIBA-PROGRAMVARE ER ANGITT I DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN. MED MINDRE ANNET ER SKRIFTLIG ANGITT, TILVEIEBRINGES ALL TOSHIBA-PROGRAMVARE OG PROGRAMVARE FRA ANDRE LEVERANDØRER "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI FRA TOSHIBA. MED MINDRE PROGRAMVAREUTVIKLERE, LEVERANDØRER ELLER UTGIVERE SOM IKKE REPRESENTERER TOSHIBA EKSPLISITT, TILBYR EGNE SKRIFTLIGE GARANTIER I TILKNYTNING TIL DIN BRUK AV DERES PROGRAMVARE SOM IKKE ER TILKNYTTET TOSHIBA, TILVEIEBRINGES SLIK PROGRAMVARE SOM IKKE ER TILKNYTTET TOSHIBA, "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI FRA PROGRAMVARENS UTVIKLER, LEVERANDØR ELLER UTGIVER. I DEN VIDESTE FORSTAND TILLATT INNENFOR GJELDENDE LOV FRASKRIVER TOSHIBA OG TOSHIBAS LEVERANDØRER SEG ALLE GARANTIER SOM ER KNYTTET TIL PROGRAMVAREN, ENTEN UTTRYKKELIGE, IMPLISITTE ELLER JURIDISKE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTI MOT BRUDD PÅ TREDJEPARTS RETTIGHETER OG IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU BÆRER HELE RISIKOEN FOR PROGRAMVARENS KVALITET OG YTELSE. VERKEN TOSHIBA ELLER TOSHIBAS LEVERANDØRER GARANTERER AT FUNKSJONENE I PROGRAMVAREN VIL VÆRE I SAMSVAR MED DINE KRAV, ELLER AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV TOSHIBA ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR TOSHIBA SKAL UTGJØRE EN GARANTI ELLER PÅ NOEN MÅTE UTVIDE DENNE GARANTIENS OMFANG. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING AV IMPLISITTE GARANTIER, SÅ DET KAN HENDE AT EKSKLUDERINGEN OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG. 6. Ansvarsbegrensning TOSHIBA OG/ELLER TOSHIBAS LEVERANDØRERS FULLSTENDIGE ANSVAR OG DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTIGHET TIL ERSTATNING I HENHOLD TIL DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN SKAL BEGRENSES TIL DET SOM ER MINST AV BELØPET DU FAKTISK HAR BETALT FOR SELVE PROGRAMVAREN ELLER USD 10,00. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL TOSHIBA ELLER TOSHIBAS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIGE FOR FØLGESKADER, SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE PERSONSKADER, TAP AV PROFITT, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSOPPLYSNINGER/DATA ELLER TAP AV PERSONVERN PÅ GRUNN AV ELLER I TILKNYTNING TIL BRUK ELLER MANGLENDE BRUK AV PROGRAMVAREPRODUKTET

3 ELLER PÅ ANNEN MÅTE I TILKNYTNING TIL EN HVILKEN SOM HELST BESTEMMELSE I DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN, SELV OM TOSHIBA ELLER EN HVILKEN SOM HELST LEVERANDØR HAR FÅTT BESKJED OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM KOMPENSASJONEN MISLYKKES I SITT ESSENSIELLE FORMÅL. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL TOSHIBA ELLER TOSHIBAS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV FRA TREDJEPART. NOEN STATER/JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING AV IMPLISITTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER AV HVOR LENGE EN IMPLISITT GARANTI KAN VARE, ELLER EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DET KAN HENDE AT SLIKE BEGRENSNINGER ELLER EKSKLUDERINGER IKKE GJELDER DEG. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER, AVHENGIG AV STAT/JURISDIKSJON. 7. Uavhengighet Hvis en av bestemmelsene i denne avtalen gjøres ugyldig, ulovlig eller ikke rettskraftig, skal ikke dette på noen måte påvirke eller innskrenke gyldigheten, lovligheten og rettskraftigheten til de øvrige bestemmelsene i avtalen. TOSHIBA eco Utility TOSHIBA eco Utility har omfattende støtte for ditt bidrag til energisparing. Merknader om strømstyringsplanen: TOSHIBA økomodus bruker økostrømplanen. Hvis du endrer standardinnstillingene, kan det endre effekten av økomodus. Hvis du allerede bruker innstillinger for lavere strømforbruk, kan det hende du ikke opplever at det har en effekt å bruke økomodus. TOSHIBA eco Utility beregner strømsparingen ved å beregne forskjellen mellom strømforbruket når økomodus er PÅ og AV. Hvis endrer innstillingene for en vanlig Windows-strømplan, for eksempel Balansert, slik at strømforbruket reduseres, eller hvis du endrer innstillingen for strømsparingsplanen til et lavere strømforbruk, kan det hende du ikke opplever en effekt av å bruke økomodus. Merknader om ytelse: Når du bruker programmer som krever høy ytelse, for eksempel TV eller programmer for direkteavspilling av video (når du spiller inn et TV-program), anbefales det at du bruker en annen passende strømplan en økostrømplanen. Hvis du synes lysstyrken i skjermen er for svak, anbefales det at du justerer lysstyrken i skjermen til et behagelig nivå for å unngå belastning på øynene. Merknader om strømforbruk: Eco Utility viser tilnærmet gjeldende og akkumulert strømforbruk. Disse strømforbruksanslagene har en feilmargin som varierer etter system, avhengig av utforming, komponenter og miljø. Viser strømforbruket i [Økomodus]-vinduet Når omformeren er koplet til, omfatter gjeldende strømforbruk i økomodus IKKE den elektriske strømmen som brukes til batterilading.(*1) Avhengig av programmene som kjører, kan det hende at strømforbruket

4 er høyt selv om økomodus er aktivert. Denne situasjonen kan oppstå i bestemte tilfeller (for eksempel hvis det kjører et virus- eller filsøk i bakgrunnen). Selv i slike situasjoner forblir strømsparing i økomodus aktiv. Viser strømforbruket i [Hjem] and [Bidrag]-vinduet [Hjem]-vinduet viser tilnærmet redusert strømforbruk ved å bruke økomodus til og med den siste datoen datamaskinen ble brukt. Strømsparing beregnes ved hjelp av forskjellen mellom strømforbruket når økomodus er PÅ og AV. Akkumulert strømforbruk i [Hjem] og [Bidrag]-vinduet omfatter ikke strøm brukt i hvilemodus, dvalemodus, under oppstart og avslutning eller når datamaskinen er slått av. Dette omfatter ikke omformerens forbruk og batteriets (*1) naturlige utlading. Det er derfor ikke nøyaktig nok til bruk for beregning av de reduserte elektrisitetskostnadene. Viser CO2-utslipp i [Hjem]-vinduet [Hjem]-vinduet viser tilnærmet redusert CO2-utslipp ved å bruke økomodus til og med den siste datoen datamaskinen ble brukt. Redusert CO2-utslipp beregnes ved hjelp av CO2-konverteringsdata (*2) fastslått av GHG Protocol (*3). Akkumulert CO2-utslipp omfatter IKKE strøm brukt i hvilemodus, dvalemodus, under oppstart og avslutning eller når datamaskinen er slått av. CO2-utslipp som er relatert til strømforbruket til omformeren eller den naturlige utladingen av batteriet, er også utelukket. (*1) Merknader for Peak Shift (*4) Aktivering av Peak Shift-funksjonen vil veksle mellom å lade og lade ut batteriet. Dette vil til slutt forkorte syklusen for batterilevetid (driftstid per lading) og den samlede batterilevetiden. Hvor lenge batteristrøm kan brukes i Peak Shift-tidsperioden variere avhengig av modell og driftsforhold. Hvis ett av følgende oppstår når systemet er av, kan det hende at Peak Shift-funksjonen avbrytes og vanlig lading fortsetter. Når systemet ikke slås av på vanlig måte. Når hovedbatteriet og omformeren er koplet fra når systemet er slått av. Når omformeren koples til når batteriet er helt tomt og systemet er slått av. Merknader for økolademodus (*5) Hvis du aktiverer denne modusen, må du lade ut batteriet til ca. 50 % minst én gang uten å kople til omformeren. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til at økolademodus ikke aktiveres og at syklusene for batterilevetiden ikke øker. Hvis ett av følgende oppstår, kan det hende at økolademodus avbrytes. Når hovedbatteriet og omformeren er koplet fra når systemet er slått av. Når du kopler til omformeren når batteriet er helt tomt og systemet er slått av.

5 *1: Bare på modeller som støtter batteri *2: Dataene for International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2 i (Fra og med august 2012) *3: Greenhouse Gas Protocol *4: Bare for modeller som støtter Peak Shift-funksjonen *5: Bare på modeller som støtter økolademodus Når du har lest og forstått informasjonen ovenfor, kan du begynne å bruke TOSHIBA øko-modus. Lisensavtale for sluttbrukere for TOSHIBA PC HEALTH MONITOR (bærbar PC) Merknad og samtykke for programmet TOSHIBA PC Health Monitor Velkommen til Toshibas PC Health Monitor. Programmet overvåker proaktivt flere systemfunksjoner, for eksempel strømforbruk, batteritilstand og systemkjøling, og informerer deg om viktige systemtilstander. Programmet gjenkjenner systemet og serienumre for enkeltkomponenter, og sporer bestemte aktiviteter som er relatert til bruk av datamaskinen og komponentene. Produktet kan konfigureres slik at detaljene for informasjonsovervåking, informasjon, sporing og oppsamling kan være forskjellige. System-, komponent og bruksinformasjonen som spores og samles inn (for eksempel produktnavn, modellnummer, delenummer, serienummer, BIOS-versjon, fastvareversjon), grunnleggende komponentinformasjon (for eksempel skjermenhet, lydenhet, nettverksenhet, harddisk, SSD, optiske stasjoner), informasjon om operativsystem (for eksempel operativsystemversjon, installasjonsdato for operativsystemet, DirectX-versjon, Internet Explorer-versjon, liste over oppdateringer for installerte programmer og drivere, innstillinger (handling for strømbryter, handling ved lukking av lokk, egenskap for systemstatusfelt, innstillinger for filtyper, antall brukerprofiler), feilinformasjon (BSoD, programfeil) ), driftstid/-antall/-innstillinger for komponent (for eksempel for strømbryter, omformer, batteri, LCD-skjerm, vifte, lydvolum, bryter for trådløst nettverk, webkamera, nettverksadapter, adapter for trådløst nettverk, Bluetooth, berøringsplate, dokkstasjon, USB, Express Card, display port, esata-port, lydport, SD-kort), bruk av TOSHIBA-funksjoner/-programmer (for eksempel innstillinger, bruk, installasjonsstatus, startet første gang, bakgrunnsbilde ), dato for første oppstart, bruk av system og komponenter (for eksempel tastatur (bruksantall for FN-tast), knapper, strøminnstillinger, strømstatus, batteri (temperatur, lade- og utladingskapasitet), prosessor, minne, baklys (tid på), temperatur for termisk modul), er lagret på harddisken i PCen. Den lagrede datamengden på harddisken er svært liten, og utgjør bare ca. 20 MB eller mindre for hvert år med systemaktivitet. Dette programmet samler heller ikke inn informasjon som identifiserer en person. Den innsamlede informasjonen brukes til å overvåke systemoperasjonen, varsle om systemtilstander og hjelpe ved problemdiagnose hvis datamaskinen trenger service. Toshiba kan også bruke slik informasjon til intern kvalitetssikringsanalyse. De lagrede dataene er underlagt bruksbegrensningene som er angitt ovenfor, og kan gjøre tilgjengelig for enheter plassert utenfor landet ditt eller området du bor i, og disse landene har kanskje ikke de samme lovene for databeskyttelse eller databeskyttelsesnivåer som kreves av ditt hjemland eller område. Overføring av innsamlede data utføres når TOSHIBA Service Station installeres på PCen og ha knappen PC Health Info Connection og funksjonen PC Health Info Connection er aktivert. Den overførte

6 informasjon vil bli analysert statistisk, og den vil bli brukt for bedre produktplanlegging og utvikling, for eksempel forbedring av programvare. Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du se PC Health Monitor Information Data Transmission Notice & Acceptance for TOSHIBA Service Station, som kan vises ved å klikke knappen PC Health Info Connection. PC Health Monitor eller bruken av programmet utvider eller endrer ikke Toshibas forpliktelser på noen måte i henhold til standard begrenset garanti. Toshibas standard begrensede garantivilkår og begrensninger gjelder. Vi anbefaler at du aktiverer PC Health Monitor nå. Du kan imidlertid velge ikke å gjøre det eller aktivere det senere. Når aktivert, kan du velge å deaktivere overvåkingsoperasjonen og avinstallere programmet når som helst ved hjelp av Avinstaller et program i kontrollpanelet. Hvis du avinstallerer PC Health Monitor, blir alle data som er samlet inn av og lagret i programmet, slettet automatisk. Lisensavtale for sluttbrukere for Program for forbedret produktopplevelse (nettbrett) Merknad og samtykke for Program for forbedret produktopplevelse Velkommen til TOSHIBAs Program for forbedret produktopplevelse Programmet gjenkjenner systemet og serienumre for enkeltkomponenter, og sporer bestemte aktiviteter som er relatert til bruk av datamaskinen og komponentene. Produktet kan konfigureres slik at detaljene for informasjonssporing og innsamling kan være forskjellige. System-, komponent og bruksinformasjonen som spores og samles inn (for eksempel produktnavn, modellnummer, delenummer, serienummer, BIOS-versjon, fastvareversjon), grunnleggende komponentinformasjon (for eksempel skjermenhet, lydenhet, nettverksenhet, harddisk, SSD, optiske stasjoner), informasjon om operativsystem (for eksempel operativsystemversjon, installasjonsdato for operativsystemet, DirectX-versjon, Internet Explorer-versjon, liste over oppdateringer for installerte programmer og drivere, innstillinger (handling for strømbryter, handling ved lukking av lokk, egenskap for systemstatusfelt, innstillinger for filtyper, antall brukerprofiler), feilinformasjon (BSoD, programfeil) ), driftstid/-antall/-innstillinger for komponent (for eksempel for strømbryter, omformer, batteri, LCD-skjerm, vifte, lydvolum, bryter for trådløst nettverk, webkamera, nettverksadapter, adapter for trådløst nettverk, Bluetooth, berøringsplate, dokkstasjon, USB, Express Card, display port, esata-port, lydport, SD-kort), bruk av TOSHIBA-funksjoner/-programmer (for eksempel innstillinger, bruk, installasjonsstatus, startet første gang, bakgrunnsbilde ), dato for første oppstart, bruk av system og komponenter (for eksempel tastatur (bruksantall for FN-tast), knapper, strøminnstillinger, strømstatus, batteri (temperatur, lade- og utladingskapasitet), prosessor, minne, baklys (tid på), temperatur for termisk modul), er lagret på harddisken i PCen. Den lagrede datamengden på harddisken er svært liten, og utgjør bare ca. 20 MB eller mindre for hvert år med systemaktivitet. Dette programmet samler heller ikke inn informasjon som identifiserer en person. De lagrede dataene er underlagt bruksbegrensningene som er angitt ovenfor, og kan gjøre tilgjengelig for enheter plassert utenfor landet ditt eller området du bor i, og disse landene har kanskje ikke de samme lovene for databeskyttelse eller databeskyttelsesnivåer som kreves av ditt hjemland eller område. Overføring av innsamlede data utføres når TOSHIBA Service Station installeres på PCen og ha knappen Program for forbedret produktopplevelse og funksjonen Tilkobling for Program for forbedret produktopplevelse er aktivert. Den overførte informasjon vil bli analysert statistisk, og den vil bli brukt for bedre produktplanlegging og utvikling, for eksempel forbedring av programvare. Hvis du vil ha nærmere

7 informasjon, kan du se Merknad og samtykke for overføring av informasjonsdata for Program for forbedret produktopplevelse for TOSHIBA Service Station, som kan vises ved å klikke knappen Program for forbedret produktopplevelse. Program for forbedret produktopplevelse eller bruken av programmet utvider eller endrer ikke Toshibas forpliktelser på noen måte i henhold til standard begrenset garanti. Toshibas standard begrensede garantivilkår og begrensninger gjelder. Når aktivert, kan du velge å deaktivere overvåkingsoperasjonen og avinstallere programmet når som helst ved hjelp av Avinstaller et program i kontrollpanelet. Hvis du avinstallerer Program for forbedret produktopplevelse, blir alle data som er samlet inn av og lagret i programmet, slettet automatisk. TOSHIBA TEMPRO INNLEDNING For TOSHIBA Europe GmbH (TEG) er personvernet for brukerne svært viktig. Vi ønsker at du skal være trygg når du besøker våre webområder og bruker vår programvare. Vi forplikter oss til å ivareta personvernet, og vi vil bruke all informasjon vi innhenter om deg på en lovlig måte i samsvar med tyske og europeiske lover om datasikkerhet. Disse retningslinjene beskriver hva slags informasjon vi innhenter, med hvilken hensikt vi innhenter og bruker personlige data fra våre brukere og hva du kan gjøre hvis du ønsker å slette dine personlige data. Det er bare én grunn til at vi innhenter informasjon om deg: for å kunne gi deg best mulig service. Les nøye gjennom informasjonen om TEMPRO. Hvis du ikke godtar lisensavtalen for TEMPRO, stoppes tjenesten, og programmet kjøres ikke når du logger deg på. HVA SLAGS INFORMASJON INNHENTER VI OG MED HVILKEN HENSIKT? TEMPRO krever at det blir innhentet data når det er nødvendig. TEG vil ikke innhente identifiserbar informasjon om deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse ("personlig informasjon") gjennom denne tjenesten hvis du ikke oppgir den selv. Du kan velge å oppgi personlige opplysninger under følgende omstendigheter: (i) oppgi navn, adresse, telefonnummer, produkter du kjøper; (ii) oppgi e-postadresse slik at vi kan sende deg informasjonen du ber om eller registrere deg som bruker slik at du får tilgang til spesiell informasjon. Hvis du ikke ønsker at vi skal innhente noen personlige opplysninger om deg, trenger du ikke sende dem til oss. Av og til vil TEMPRO sende en forespørsel fra våre servere for å formidle informasjon for deg. Forespørslene inkluderer serienummer og modellnummer, innstillinger for PC-språk og land, forespørselstype og -kategori (undertype) og TEMPRO-versjon. Disse opplysningene er ikke-personlige og er nødvendige for å håndtere forespørselen. I tillegg brukes opplysningene til å vise innhold i samsvar med dine preferanser og innhold vi tror du kan være interessert i, sende deg informasjon om våre tjenester, sende deg e-postmeldinger om forskjellige emner, for eksempel teknisk støtte, bruk av tjenesten og til å ta kontakt med deg hvis vi har behov for å løse problemer. Hvis du vil stanse TEMPRO-tjenesten helt, velger du alternativet Deaktiver på menyen i programmet.

8 DELER VI DINE DATA MED NOEN ANDRE? Vi kan oppgi denne informasjonen til vår agent som opptrer på våre vegne i forbindelse med aktivitetene som beskrives ovenfor. En slik agent er også bundet av og handler i samsvar med TEGs retningslinjer om datasikkerhet. TEG vil ikke selge, leie ut eller på annen måte formidle personlige opplysninger som du gir oss på dette webområdet til tredjepart (andre enn en agent som opptrer på våre vegne som beskrevet ovenfor). Informasjon som innhentes av oss, deles ikke med og selges ikke til andre. Vi selger ikke og deler ikke denne informasjonen med våre annonsepartnere eller reklamebyråer. SIKKERHET TEG forplikter seg til å sørge for at dine opplysninger behandles på en sikker måte. For å forhindre uautorisert tilgang eller publisering, opprettholde nøyaktighet og sørge for riktig bruk av informasjonen, har vi sørget for nødvendige fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å beskytte og sikre informasjonen vi innhenter. KONTAKTINFORMASJON Hvis du har spørsmål om våre retningslinjer for personvern eller ønsker å oppdatere, slette og/eller korrigere personlige opplysninger vi har fått om deg, kan du kontakte Toshibas lokale kundestøtte. Hvis du vil ha mer informasjon om TEGs retningslinjer for personvern, kan du se Lisensavtale for sluttbrukere for verktøyet TOSHIBA Service Station Utility Dette programmet lar datamaskinen søke automatisk etter viktige TOSHIBA-programvareoppdateringer eller andre varsler fra TOSHIBA, som er spesifikke for datamaskinen og programmene (opprinnelig hver 30 dag, spørringer kan utføres oftere eller sjeldnere avhengig av brudd på Internett-tilkopling, nye forsøk, brukerhandlinger eller endring av spørringspolicyen på TOSHIBA-serverne). Når aktivert, overfører programmet regelmessig til våre servere en begrenset mengde med systeminformasjon (modellnavn, delenummer, UUID, foretrukket språk, serienummer, første oppstartsdato, visning av varsler eller oppdateringer, nedlasting og installasjon av oppdateringer, operativsystemversjon, programvarestatus og så videre). Hvis den tidligere nevnte systeminformasjonen som overføres til TOSHIBA, utgjøre personlige opplysninger i ditt område, vil vi gjøre oppmerksom på at informasjonen vil bli behandlet i strengt samsvar med lover og regler som er beskrevet i dette dokumentet, samt gjeldende databeskyttelseslov. TOSHIBA kan lagre informasjonen i sju (7) år, bruke den til tekniske støttetjenester og støttetjenester for markedsføring og kan dele den med TOSHIBAs verdensomspennende organisasjon, tilknyttede TOSHIBA-firmaer eller andre tredjeparter som er engasjert av TOSHIBA for å levere støttetjeneste i forbindelse med systemstøtte. Når datamaskinen søker på serverne våre etter oppdateringer eller varsler, gir vi deg automatisk mulighet til å oppdatere datamaskinen eller å overføre oppdateringen direkte til datamaskinen. Vi vil også lagre en logg over oppdateringene eller varslene som er installert, på serverne.

9 Det anbefales at du aktiverer verktøyet TOSHIBA Service Station nå, men du kan imidlertid velge å gjøre dette senere eller velge å ikke bruke denne funksjonen. Hvis du velger å aktivere det senere, vil systeminformasjon fremdeles samles inn på systemet for overføring på et senere tidspunkt hvis du ikke velger å ikke bruke denne funksjonen. Når aktivert, vil systemet det fortsette å gi deg varsler om oppdateringer eller varsler til du deaktiverer verktøyet. Du kan gjøre dette nåt som helst ved å avinstallere verktøyet. Når det er avinstallert, vil du ikke bli varslet om oppdateringer eller varsler. Velg å velge å aktivere verktøyet TOSHIBA Service Station nå eller på et senere tidspunkt ved å klikke Godta, godtar du vilkårene og betingelsene og bruk og deling av systeminformasjonen. Hvis du ikke bruker programmet og/eller ikke godtar vilkårene og betingelsene, klikker du Avslå, slik at programmet ikke aktiveres. For bærbare datamaskiner som er kjøpt i USA eller Latin-Amerika, kan imidlertid begrenset systeminformasjon fortsatt bli samlet inn og overføres etter gyldige brukervarslinger i forbindelse med andre TOSHIBA programmer. Ved å godta disse vilkårene og betingelsene godtar du også overføringe av informasjon til enheter som finnes utenfor landet eller området du bor i, og du godtar at disse landene har eller ikke har de samme databeskyttelseslovene eller -nivåene som kreves av ditt hjemland. TOSHIBA Quality Application Ved brukerens første tilkobling til Internett samler TOSHIBA automatisk inn bestemt informasjon på enheten din for Toshibas interne kvalitetssikringsanalyse, herunder, men ikke begrenset til, utstyrsnavn, delenummer, serienummer og/eller startdatoen for maskinvareoppstart. Denne overføringen er fullstendig anonym siden ingen personlig identifiserbar informasjon blir samlet inn. Denne overføringen er forskjellig fra produktregistreringen. Denne sluttbrukeravtalen er også tilgjengelig på Toshibas nettside. Lisensavtale for Intel Security Takk for at du bruker Intel Securitys programvare og tjenester ("programmet), levert av McAfee, et heleid datterselskap av Inter Corporation. Dette er en juridisk avtale mellom oss installasjon eller bruk av vår programvare betyr at du godtar disse vilkårene, så les dem nøye. Denne lisensavtalen for Intel Security ("avtalen") dekker din rett til å benytte programvaren, begrensninger på denne bruken, vår rett til automatisk fornyelse og ta betalt for betalingsversjoner eller funksjoner i programvaren, og ditt samtykke til å mekle over alle tvister som skulle kunne komme mellom oss. Vi har inkludert koblinger til ytterligere vilkår, slik som vår personvernmerknad (http://www.mcafee.com/common/privacy/norwegian/index.htm), som er viktig og henger sammen med denne juridiske avtalen som gjelder for deg. Landsspesifikke vilkår finnes i siste del av avtalen. Hvis du er under 18 år, har du ikke tillatelse til å bruke programvaren eller oppgi personlig informasjon uten samtykke av foreldre eller foresatte som først må akseptere denne avtalen og forvalte programvaren på dine vegne.

10 1. Godkjennelse av denne avtalen og endringer Ved å klikke på "Godta" eller installere programvaren godtar du ubetinget å være bundet av denne avtalen, og forstår at den kan håndheves på samme måte som en skriftlig kontrakt du har undertegnet. Hvis du ikke ubetinget godtar disse vilkårene, må du ikke installere, bruke eller få tilgang til denne programvaren. Skulle det forekomme at oversatte versjoner av denne avtalen ikke stemmer overens med den engelske versjonen, vil den engelske være overordnet. VI KAN ENDRE DENNE AVTALEN, INKLUSIV DEN KONFIDENSIELLE MEKLING- OG TVISTELØSNINGSBESTEMMELSEN UNDER FRA TID TIL ANNEN ETTER EGET SKJØNN UANSETT GRUNN. For eksempel for å gjenspeile endringer i loven eller oppdateringer i hvordan programvaren fungerer. Om vi gjør vesentlige endringer i denne avtalen, vil slike endringer kun tre i kraft etter at vi har formidlet dem til deg via kontaktinformasjonen du har oppgitt (eller gjennom andre kanaler) og gitt deg muligheten til å se gjennom og godta eller avvise den oppdaterte avtalen innen 30 dager. Alle andre endringer i avtalen vil tre i kraft umiddelbart. Det er svært viktig at du holder kontoinformasjonen din, inkludert e-postadressen og annen kontaktinformasjon, oppdatert. Hvis du er uenig i den fornyede avtalen, kan du fortsette å benytte versjonen av programvaren du kjøpte under den nåværende avtalen, men du kan ikke oppdatere programvaren eller fornye avtalen. Hvis du trekker tilbake din godkjennelse av denne avtalen, må du avinstallere og avslutte din bruk av programvaren ved det tidspunktet. Hvis du bryter denne avtalen, kan vi øyeblikkelig avslutte din tilgang til og bruk av programvaren. 2. Brukerlisens Vi har gleden av å gi deg en ikke-eksklusiv, begrenset lisens til å installere programvaren for personlig bruk i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Denne lisensen er begrenset til antallet enheter abonnementet ditt gir deg rett til, kan ikke overføres og kan tilbakekalles av oss som forutsatt i denne avtalen. Vi, sammen med våre leverandører og partnere, beholder eierskap til vår respektive programvare og alle rettigheter relatert til programvaren, inklusiv alle rettigheter innen åndsverklover. De eneste rettighetene vi tillater deg er de som er uttrykkelig angitt i denne avtalen. Også, om du gir oss kommentarer, informasjon, meninger eller forslag, som vi kaller "tilbakemeldinger", tillater du oss ubegrenset bruk av dine tilbakemeldinger, for alle formål og uten kompensasjon til deg. Din bruk av programvaren er begrenset til enheter og operativsystemer vi støtter og kan bli påvirket av ytelse og kompatibilitet med din maskinvare, programvare og Internett-forbindelse. Du er ansvarlig for kostnaden av utstyret ditt, og for å sikre at utstyret oppfyller systemkravene, noe som inkluderer å innhente oppdateringer eller oppgraderinger fra tid til annen, for at du skal kunne fortsette å bruke programvaren. Systemkravene er tilgjengelige på vårt webområde. 3. Avtalens varighet Denne avtalen er aktiv under abonnementsperioden du kjøpte, med mindre den er avbrutt tidligere som tillatt nedenfor. For betalte versjoner av programvaren, hvis ingen varighet er spesifisert, er standard varighet ett år fra datoen da du først anskaffet programvaren. For gratisversjoner av programvaren, inklusiv alle funksjoner vi gir deg som prøveversjon, kostnadsfritt eller på evalueringsbasis eller som er merket "Forhåndslansering", "Begrenset utgivelse", "Beta" eller på annen måte beskrevet som eksperimentell, ikke testet eller ikke fullt funksjonell ("gratis programvare"), er denne avtalen gjeldende så lenge vi gjør programvaren tilgjengelig for deg. Vi kan velge å tilby deg gratis programvare under eller etter ditt betalte abonnement og all bruk vil være gjenstand for vilkårene i denne avtalen, så lenge den gratis programvaren er i bruk. Vi kan avslutte denne avtalen etter eget skjønn hvis du ikke overholder vilkårene og betingelsene i den. Du kan også avslutte denne avtalen før perioden utløper ved å fjerne programvaren fra dine enheter og avslutte din konto hos oss. Når denne avtalen sies opp, må du stoppe all bruk av programvaren og, hvis du ikke allerede har gjort dette, permanent slette alle kopier av den.

11 Hvis denne avtalen avsluttes av en eller annen grunn eller utløper, vi du ikke lenger kunne bruke eller ha tilgang til programvaren, inklusiv all elektronisk lagring eller sikkerhetskopitjenester, og vi kan avbryte og/eller stenge kontoen din etter eget skjønn. Etter avslutning eller utløpsdato vil vi følge standardreglene våre og slette alt av elektronisk lagret eller sikkerhetskopiert informasjon, tekstfiler, koblinger, bilder eller annet materiale gitt til oss ("innhold"). Det er ditt ansvar å lagre eller sikkerhetskopiere ditt innhold andre steder før denne avtalen utløper eller avsluttes. Vi er ikke ansvarlige for å gi deg en kopi av ditt innhold. Bruk av programvaren, til enhver tid, styres av vilkårene i denne avtalen. 4. AUTOMATISK FORNYELSE, ANNULERING OG TILBAKEBETALING DU TILLATER OSS Å AUTOMATISK FORNYE DITT BETALTE ABONNEMENT. FØR PERIODENS SLUTT VIL VI SENDE EN MELDING TIL E-POSTADRESSEN DU OPPGA DA DU ABONNERTE, HVOR VI INFORMERER DEG OM DEN KOMMENDE FORNYELSEN. DU BLIR BELASTET UTSALGSPRISEN FOR PROGRAMVAREN SOM OPPFØRT PÅ WEBOMRÅDET VÅRT VED FORNYELSEN, UTEN KAMPANJE- ELLER RABATTPRISER. VI VIL SENDE DEG EN E-POST MED BEKREFTELSE PÅ FORNYELSESDATOEN, PRISEN, PERIODEN OG EVENTUELLE SKATTER OG AVGIFTER. OM, NÅR TIDEN KOMMER FOR FORNYELSE, PROGRAMVAREN HAR ENDRET NAVN, BLITT OPPGRADERT ELLER ERSTATTET MED ET NYTT PRODUKT SOM HAR LIGNENDE FUNKSJONER ("ERSTATNING"), KAN VI, ETTER VÅRT SKJØNN, AUTOMATISK FORNYE DITT ABONNEMENT MED ERSTATNINGEN FOR IKKE MER ENN VANLIG UTSALGSPRIS AV DITT OPPRINNELIGE ABONNEMENT, PLUSS EVENTUELLE SKATTER OG AVGIFTER. VED FORNYELSE VIL DEN NYE PERIODEN VIL VÆRE LIKE LANG SOM DEN UTLØPTE PERIODEN, MED MINDRE VI OPPGIR NOE ANNET VED FORNYELSESPUNKTET. FOR ABONNEMENT PÅ ETT ÅR ELLER MER BLIR DENNE FORNYELSEN OG BETALINGEN BEHANDLET SENEST 30 DAGER FØR DEN NÅVÆRENDE PERIODEN UTLØPER, OG HVERT ÅR ETTER DETTE. VI VIL INFORMERE DEG OM KONTOSTATUSEN DIN OG ENDRINGER AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE I ABONNEMENTET DITT. TIL ENHVER TID ETTER KJØPET AV ABONNEMENTET KAN DU ENDRE DINE AUTOMATISKE FORNYELSESINNSTILLINGER VED Å LOGGE PÅ KONTOENS SIDE PÅ NETTET ELLER KONTAKTE KUNDESERVICE. HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORNYE AUTOMATISK, MÅ DU DEAKTIVERE ELLER AVBRYTE AUTOMATISK FORNYELSE MINST TRETTI DAGER FØR ABONNEMENTET UTLØPER. HVIS DU IKKE DEAKTIVERER ELLER AVBRYTER AUTOMATISK FORNYELSE, VIL ABONNEMENTET DITT FORTSETTE TIL DET BLIR AVBRUTT AV DEG (ELLER AV MCAFEE I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN). Hvis du har et månedlig abonnement, vil innbetalinger ikke bli refundert med retroaktiv virkning ved avbrudd, og tidligere belastede abonnementsavgifter kan ikke reduseres proporsjonalt basert på kanselleringsdatoen. Hvis du avbryter et månedlig abonnement, stanses også de faste avgiftene, og du har tilgang til abonnementet til slutten av den måneden du varslet McAfee om avbruddet. For betalte abonnementer utenom de månedlige kan du avslutte bruken av programvaren når som helst og vi vil tilby en tilbakebetaling (kun for gjeldende periode) hvis forespurt innen 60 dager etter kjøp eller fornyelse ved kontakt med kundeservice. Hvis du kontakter kundeservice for å avbryte ditt abonnement mer enn 60 dager etter kjøp eller fornyelse, har du ikke rett til tilbakebetaling for eventuelle kostnader du kan ha hatt før gjeldende periode, og du vil være ansvarlig for alle kostnader som pådras eller påløper under gjeldende periode. Du er ansvarlig for at faktureringsopplysningene du gir oss, er oppdaterte, fullstendige og nøyaktige.hvis vi opplever problemer med å behandle betaling ved bruk av informasjon du opprinnelig oppga, kan vi

12 søke å fullføre transaksjonen direkte via din kreditt- eller debetkonto med din finansinstitusjon for å forhindre avbrudd i tjenesten. Du er ansvarlig for alle kostnader som påløper hos din data- eller mobilleverandør i forbindelse med din bruk av programvaren, inkludert ekstraavgifter du blir pålagt for å overskride dine data eller minuttbegrensinger, eller bruk av innenlands eller internasjonale meldingstjenester. 5. Personvern Vi er svært opptatt av personvernet ditt, og sikkerheten din på nettet er en viktig del av den essensielle misjonen vår. For å kunne tilby deg tjenester kan vi samle inn og behandle personlige opplysninger og maskindata, inkludert sensitiv informasjon (f.eks. biometri, helserelatert data, økonomi- /fakturainformasjon og geoposisjon) i henhold til personvernmerknaden (http://www.mcafee.com/common/privacy/norwegian/index.htm). Vi kan overføre og behandle slik data i USA og andre land hvor vi eller våre tjenesteleverandører har lokaler. Du godtar at all bruk av programvaren og all innsamling, behandling eller deling av informasjon gjennom programvaren er regulert av vår personvernmerknad i kraft på det tidspunktet. Vi vil med jevne mellomrom sende deg kommunikasjon fra Intel Securitys familie av selskaper som er relatert til programvaren (inklusiv e-post, SMS/tekstmelding, og via produktets meldingstjeneste) for å holde deg informert om viktig informasjon relatert til din konto, ditt abonnement eller din programvare som du har rett til å motta. Med din tillatelse (implisitt eller uttrykket) vil vi også sende deg kommersielle meldinger slik som spesielle tilbud, kampanjer, konkurranser/lotterier, og arrangementer fra oss og utvalgte tredjeparter. Du kan si opp abonnementet på disse kommersielle meldingene når som helst. 6. Bruksbegrensninger For at vi skal kunne holde programvaren sikker og tilgjengelig slik at alle kan bruke den, må vi sette noen begrensninger på hva du kan gjøre med den. Programvaren er lisensiert til deg, ikke solgt, og er beskyttet av nasjonale og internasjonale lover og traktater i USA og verden rundt. Du har ingen rett til å reprodusere eller distribuere programvaren uten vår tillatelse, og hvis du gjør dette kan du være gjenstand for bøter eller andre straffer under sivile og strafferettslige lover i ditt land. Du kan ikke: foreta omvendt konstruksjon eller på annet vis forsøke å utlede kildekoden fra programvaren, med mindre loven tillater dette; adaptere eller modifisere programvaren eller skape verker basert på programvaren; publisere, kopiere (bortsett fra sikkerhetskopier om abonnementet ditt tillater det), selge, låne, leie, viderelisensiere, tilordne eller på andre vis overføre programvaren til andre; utnytte programvaren for kommersielle øyemed; forsøke å omgå tekniske beskyttelsestiltak i programvaren; bruke programvaren til å foreta lovbrudd; eller delta i aktivitet som forstyrrer andres bruk av programvaren. Hvis du administrerer tjenesten på en mobilenhet og overfører eierskap av denne enheten til noen andre, må du sørge for at programvaren slettes fra denne enheten og at enhetsinformasjonen fjernes fra kontoen din hos oss. Vi har rett til å avslutte eller avbryte denne avtalen, din konto, og/eller din tilgang til programvaren hvis, etter vårt skjønn, vi finner at du har brutt denne avtalen. Programvaren kan inneholde håndhevingsteknologi som begrenser størrelsen på innholdslagringen, båndbreddeforbruket eller antallet enheter som programvaren kan installeres på eller som tillater oss å avbryte din tilgang til programvaren om du bryter denne avtalen eller abonnementet er utløpt. 7. Kundestøtte, oppdateringer og produktlivssyklus Sluttbrukere med abonnement som er betalt og ikke har utløpt, vil motta teknisk støtte i henhold til våre gjeldende standardstøttetilbud, -policyer og - prosedyrer som oppgitt på vårt webområde. Vårt standardstøttetilbud og våre policyer og prosedyrer kan endres fra tid til annen etter vårt skjønn, og kan variere fra land til land.alle plikter vi har til å støtte forrige versjon av programvaren opphører når en oppgradering, modifikasjon eller senere versjon, eller annen oppdatering av programvaren ("oppdatering") blir tilgjengelig. Av praktiske hensyn og for å forsikre at programvaren på dine enheter inkluderer nye funksjoner som vi utvikler, gir du oss tillatelse til å installere oppdateringer på dine enheter automatisk når de blir tilgjengelige når du godtar denne avtalen, i den grad

13 det er mulig for oss å kjøre en slik bakgrunnsinstallasjon. Alle oppdateringer eller sluttbrukerstøtte gitt for gratis programvare som kan være gitt, skjer kun etter vårt skjønn og kan avsluttes når som helst. Fra tid til annen, og etter eget skjønn, kan vi velge å avslutte utviklingen av visse programvarer eller funksjoner i programvaren. "Støtte avsluttes" viser til den datoen når vi ikke lenger tilbyr automatiske reparasjoner, oppdateringer eller teknisk hjelp for en spesiell programvare. Hvis en terminfornyelse for abonnementet ditt utløper etter at støtten avsluttes, får du kanskje ikke fornyet abonnementet, med mindre annet fremgår av del 4 av denne avtalen. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til McAfees side om produktlivssyklus. 8. Vilkår som gjelder spesielle tilbud, produkter og funksjoner Familiesikkerhet- og flerbrukerprodukter: for å bruke familiesikkerhet- eller flerbrukerprogramvare må du være minst 18 år gammel, eller, hvis du er under 18, må du ha tillatelse fra foreldre eller foresatte til å bruke programvaren etter at foreldre eller foresatte har godtatt denne avtalen og installert programvaren på dine vegne. Hvis du er voksen, foreldre eller foresatt, kan du benytte programvaren til å spore og overvåke dine egne barn, barn du er foresatt for eller andre du har autorisasjon til å spore og overvåke. Gratis-, prøve-, evaluerings-, før-slipp- og beta-produkter: Om denne programvaren som du laste ned eller mottok på annet vis, er gratis programvare, så skal også denne delen av avtalen gjelde. I den grad noen av reglene i denne delen er i konflikt med eventuelle andre vilkår eller betingelser i avtalen, skal denne delen gå foran slike vilkår og betingelser for slik gratis programvare, men bare i den grad som er nødvendig for å løse konflikten. All gratis programvare er levert som den er, uten garanti, erstatning, vedlikehold eller støtte, uttrykt eller implisitt, gjenstand for lovbestemte rettigheter som ikke kan utelukkes eller begrenses etter loven. Du er innforstått med at gratis programvare kan inneholde feil eller andre problemer som kan forårsake systemfeil eller andre feil samt datatap. Du er innforstått med at vi ikke har lovet eller garantert at gratisprogramvaren vil bli annonsert eller gjort tilgjengelig til noen i fremtiden, at vi ikke har noen uttrykt eller innforstått plikt til deg om å annonsere eller introdusere gratis programvare og at vi ikke er forpliktet til å introdusere et produkt som ligner på eller er kompatibel med gratisprogramvaren eller andre oppdateringer til noen gratis programvare. Følgelig godtar du at all bruk av gratis programvare er helt på din egen risiko. Abonnement for "Din (Enhet)s levetid": McAfees abonnement for din (enhets) levetid kan brukes på én enkelt Windows PC- eller Android-mobilenhet ("din enhet") hvis det er inkludert i ditt kjøp av din enhet, eller på opptil tre av dine enheter hvis du kjøpte McAfees abonnement for "Din (Enhet)s levetid" separat. Etter vellykket installasjon på Enheten, vil McAfees abonnement Din (Enhet)s levetid være aktivt for resten av Enhetens levetid, og du er berettiget til å motta engelskspråklig teknisk støtte på telefon og Internett i normal åpningstid i ett år samt engelskspråklig teknisk støtte på Internett så lenge operativsystemet er installert på Enheten og ikke er to versjoner eldre enn nyeste versjon, f.eks. Windows 8.x eller Android 4.x, for hele standardlevetiden til Enheten (bransjens standardlevetid for en PC er definert til 5 7 år, eller 3 år for nettbrett eller smarttelefon). Abonnementet ditt på McAfees Din (Enhet)s levetid kan ikke overføres eller flyttes til en annen person, PC eller enhet under noen omstendigheter. Hvis du selger eller på annen måte overfører Enheten til en annen person før slutten av Enhetens levetid, vil abonnementet på McAfees Din (Enhet)s levetid bli ugyldig og sies opp, og den etterfølgende eieren vil ikke ha rett til å installere, bruke eller besitte McAfee-abonnementet Din (Enhet)s levetid. Forsøk på å overføre, flytte eller reinstallere McAfee-abonnementet Din (Enhet)s levetid på en annen PC eller enhet, eller installere abonnementet på flere PC-er eller enheter enn den opprinnelige, eller de tre opprinnelige PC-ene eller enhetene, vil ugyldiggjøre og føre til oppsigelse av retten til å installere, bruke og besitte McAfee-abonnementet Din (Enhet)s levetid. For å holde deg oppdatert og få støtte må du oppdatere McAfee-programvaren for Din (Enhet)s levetid fra tid til annen, og oppgradere til nyeste versjon på

14 samme produktnivå for McAfee. Hvis du bestemmer deg for å oppgradere til et annet McAfee-produkt enn McAfee-abonnementet Din (Enhet)s levetid, vil denne oppgraderingen (1) forutsette betaling av abonnements-/lisensavgift for dette produktet, (2) IKKE være en lisens for Din (Enhet)s levetid og (3) gjøre at abonnementet og lisensen for McAfees Din (Enhet)s levetid automatisk blir sagt opp uten forvarsel eller refundering av tidligere innbetalt beløp. McAfee SECURE: McAfee SECURE-tjenesten er en betalt tjeneste for webområdeeiere som analyserer webområdene for potensielle sårbarheter daglig, og, hvis ingen problemer er funnet, lar siden vise et McAfee SECURE-klareringsmerke. Domenet McAfeeSECURE.com har ytterligere bestemte vilkår for McAfee SECURE-tjenesten på denne koblingen: Passord og identitetsadministrasjon: Du har ansvar for å holde passordet og kontoen din sikker. Du bør holde passordet og/eller krypteringsnøkkelen for kontoen sikre, for du kan miste tilgang til dataene dine uten dem. Du har eneansvar og erstatningsansvar for alle aktiviteter som forekommer under din konto, inklusiv andres bruk av din konto. Hvis det er uautorisert bruk eller tilgang til din konto, må du informere oss snarest. Vi er ikke ansvarlige for tap forårsaket av uautorisert bruk av eller tilgang til kontoen din, men du kan holdes ansvarlig for tap vi eller andre kan lide gjennom den uautoriserte bruken. VI HAR IKKE TILGANG TIL MASTER-PASSORD OG KAN IKKE GJENOPPRETTE DINE KRYPTERTE DATA HVIS DU GLEMMER MASTER-PASSORDET FOR PASSORDADMINISTRASJONSFUNKSJONER ELLER PRODUKTER. Vi tilbyr både gratis og premiumversjoner av vår passord- og identitetsadministrasjonsprogramvare, og gratisversjonen begrenser det maksimale antallet unike kontoer (slik som påloggingsinformasjon for webområder eller programmer) du kan lagre. Hvis du har lastet ned en premiumversjon av programvaren uten kostnad under en kampanje, tillates du ikke å legge til noen nye unike kontoer når kampanjeperioden utløper hvis du har overskredet det maksimale antallet tillatte kontoer for gratisversjonen. I TILLEGG, HVIS DU OPPRINNELIG LASTET NED PROGRAMVARE ELLER TJENESTER FRA PASSWORDBOX UNDER DERES PROGRAM MED GRATIS LIVSTIDSMEDLEMSKAP ELLER EN LIGNEDE "LIVSTIDS"-KAMPANJE ELLER TILBUD, GJELDER IKKE DE KAMPANJENE ELLER TILBUDENE OG DE KAN IKKE OVERFØRES TIL DENNE PROGRAMVAREN. Hvis du laster ned et passord- eller identitetsadministrasjonsprogram for Intel Security, vil nedlastingen være gjenstand for alle abonnementsavgifter publisert i forbindelse med den nedlastingen, samt alt av betingelser og vilkår i denne avtalen. SiteAdvisor: SiteAdvisor er et program og webområde som gir brukerne en oppfatning som kan veilede dem om enkelte farer som kan være knyttet til et webområde. SiteAdvisor-programvaren gir fargekodede symboler ved siden av koblinger i de største søkemotorene, og området SiteAdvisor.com har sakssider som gir informasjon om faktorene som har innvirkning på områdevurderingen. Områdevurderingene fra SiteAdvisor er hovedsakelig utledet ved hjelp av automatiserte metoder. Programvaren kan ikke registrere eller undersøke alle mulige aspekter ved utformingen til et webområde eller fastslå hensikten til områdeeieren. McAfee kontrollerer ikke og tar ikke ansvar for innholdet på tredjepartsområder, og noen av disse tredjepartsområdene kan ha innhold som du mener er fornærmende, upassende eller støtende. OMRÅDEVURDERINGENE FRA SITEADVISOR ER IKKE EN GARANTI FOR ET BESTEMT OMRÅDES PRAKSIS ELLER PÅLITELIGHET, OG ER PÅ INGEN MÅTE EN ANBEFALING FRA MCAFEE NÅR DET GJELDER OMRÅDETS INNHOLD, TEMA, SAMLET KVALITET ELLER NYTTE. 9. Bindende mekling og kravfrafall fra gruppesøksmål Avtale om å mekle tvister: Alle krav, tvister eller uenigheter ("krav") fra enten deg eller oss mot den andre med grunnlag i, relatert til eller i det hele tatt relatert til avtalen, programvaren eller utstyr, produkter eller tjenester du mottar fra oss (eller fra reklame for slike produkter eller tjenester) skal, på etterspørsel fra en av partene, bli løst gjennom konfidensiell binding mekling. Avtalen om mekling inkluderer også krav

15 relatert til håndhevelse eller tolkning av alle meklingsbestemmelser. Men vi vil ikke kreve mekling i henhold til denne avtalen i sammenheng med enkeltkrav du registrerer og følger i en forliksrett i din delstat eller kommune, så lenge kravet er til behandling bare i den retten og at kravet er på individuelt (ikke gruppe og ikke representativ) grunnlag. Denne avtalen om å mekle inkluderer alle kontroverser eller krav av alle slag, uansett type krav eller juridisk teori, eller rettsmiddel (skader, midlertidige forføyninger eller fastsettelsesdom). Tvister som faller under denne meklingsavtalen inkluder ikke bare krav fra deg, men også på dine vegne eller forbundet med deg, slik som en ansatt, representant, agent, forgjenger, etterfølger, arving, tildelt person eller konkursbobestyrer. Tvister som faller under denne meklingsavtalen inkluder ikke bare krav direkte relatert til oss, men også vår overordnet, partnere, etterfølgere, tildelte personer, ansatte og agenter. Denne avtalen om mekling inkluderer krav hevdet som del av gruppesøksmål, privat statsadvokat eller annen representativ handling, det skal være uttrykkelig forstått og akseptert at meklingen av slike krav må foregå på et individuelt (ikke-gruppe, ikke-representativt) grunnlag og at mekleren bare kan tildele oppreising på et individuelt (ikke-gruppe, ikke-representativt) grunnlag. DU OG VI ER ENIG I AT INGEN GRUPPE, PRIVAT STATSADVOKAT ELLER ANDRE REPRESENTATIVE KRAV KAN FØRES I MEKLING, EI HELLER SKAL EN SLIK SAK FØRES TIL RETTEN, OM ENTEN DU ELLER VI VELGER MEKLING. VED Å AKSETERE DENNE MEKLINGSAVTALEN GODTAR DU Å FRASKRIVE DEG RETTEN TIL Å STARTE ELLER DELTA I GRUPPESØKSMÅL, REPRESENTATIVT SØKSMÅL, SØKSMÅL AV PRIVAT STATSADVOKAT ELLER KONSERNMEKLING I ALLE SAKER SOM FALLER UNDER DENNE MEKLINGSBESTEMMELSEN. Melding om tvist: Hvis en av oss har som intensjon å søke mekling, må parten som søker mekling først meddele den andre parten skriftlig om tvisten minst 30 dager før mekling innledes. Melding skal sendes til McAfee, Inc., 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, USA, Attention: Legal Department. Meldingen må inneholde ditt navn, adresse og kontaktinformasjon, bakgrunnen for tvisten og oppreisningen som er ønsket. Du og McAfee vil forsøke å løse eventuelle tvister gjennom uformelle forhandlinger innen 60 dager fra da meldingen om tvist ble sendt. Etter 60 dager kan du eller McAfee igangsette mekling. Administrasjon av mekling: Hvis du og McAfee ikke løser en tvist gjennom uformell forhandling eller i forliksrett, vil alle krav, tvister eller kontroverser bli ført utelukkende gjennom forpliktende mekling underlagt Federal Arbitration Act ("FAA"), og ikke delstatslov. DU GIR OPP RETTEN TIL Å SAKSØKE (ELLER DELTA SOM EN PART ELLER GRUPPEMEDLEM) I ALLE TVISTER I RETTEN FORAN EN DOMMER ELLER JURY. Istedenfor skal alle tvister bli løst på individuelt grunnlag foran en enkelt nøytral mekler og rettssaken skal være konfidensiell. Mekleren vil enten være en advokat opptatt til å praktisere juss i hans eller hennes jurisdiksjon og med minst ti års erfaring, eller en pensjonert eller tidligere dommer utvalgt i samsvar med AAA-reglene. Mekleren er bundet av vilkårene i denne avtalen, og meklingen skal være underlagt Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes som fastsatt av AAA og modifisert i denne avtalen ("meklingsreglene"). For mer informasjon, se adr.org eller ring Med unntak av krav eller motkrav på under USD , skal mekleren utstede en skriftlig beslutning som forklarer de vesentligste funnene og konklusjonene en eventuell avgjørelse hviler på. Alle meklingssaker skal bli foretatt på engelsk, og det amerikanske regelverket FAA skal gjelde for avtalen og den bindende meklingen. Oppreisningen skal være konfidensiell og bare avslørt hvis nødvendig for å innhente dom eller ellers lovpålagt. Der dette er tillatt ved lov skal meklerens oppreisning inkludere advokatutgifter og andre utgifter. Meklerens oppreisning skal bestemme rettigheter og forpliktelser kun mellom de navngitte partene, og

16 kun når det gjelder kravene i meklingen, og skal ikke ha noen betydning for rettigheter og forpliktelser i andre tvister. Kostnader: Parten som starter meklingen skal betale registreringsavgiften. Hvis du starter meklingen og en oppreisning blir gitt i din favør, vil McAfee dekke registreringsavgiften din. Hvis det er en høring, vil vi betale avgifter og kostnader for den første dagen av høringen. Alle andre avgifter og kostnader vil bli fordelt i henhold til meklingsreglene. Derimot vil vi forskuttere eller dekke andre avgifter hvis mekleren bestemmer at du ikke har råd til å dekke dem eller du spør oss og vi bestemmer at det er gode grunner til å gjøre det. Hver part skal dekke kostnaden for sine respektive advokater, eksperter, vitner og andre kostnader, uansett hvem som vinner, men en part kan vinne noen eller alle utgifter fra en annen part hvis mekleren, ved bruk av gjeldende lov, bestemmer dette. Rett til å ty til foreløpige rettsmidler beholdes: Ingenting her skal anses til å begrense vår rett til å ty til selvhjelprettsmidler eller etterkomme juridisk prosess, eller innhente foreløpige rettsmidler som midlertidige forføyninger, vedlegg eller lønnstrekk hvor retten har passende jurisdiksjon; gitt at du eller vi velger å mekle en tvist relatert til slike foreløpige rettsmidler. Motstridende vilkår: I det tilfelle det finnes motstrider mellom meklingsreglene og denne meklingsavtalen, skal denne meklingsavtalen styre. Hvis en del av denne meklingsavtalen blir funnet ugyldig eller ugjennomførbar, skal dette ikke ugyldiggjøre de andre delene av meklingsavtalen; gitt at (a) hvis forbudet mot gruppemekling er funnet ugyldig, er hele meklingsavtalen ugyldig; og (b) hvis forbudet mot mekling av representative krav fremmet av en privat statsadvokat er funnet ugyldig, er hele meklingsavtalen ugyldig, men bare mot slike krav. Denne meklingsavtalen skal gå videre etter avslutning eller annullering av denne sluttbrukeravtalen. I det tilfelle det finnes motstrider mellom meklingsavtalen og andre rådende meklingsbestemmelser, skal denne meklingsavtalen styre. FRAFALL FRA KRAV OM DOMSTOL MED JURY: HVIS ET KRAV FREMSETTES I EN DOMSTOL OG IKKE GJENNOM MEKLING, KAN DU OG MCAFEE ENES OM AT DET IKKE SKAL VÆRE EN RETTSSAK MED JURY TILSTEDE. DU OG MCAFEE FRAFALLER BETINGELSESLØST ALL RETT TIL RETTERGANG MED JURY I ENHVER KONFLIKT SOM PÅ NOEN MÅTE ER KNYTTET TIL ELLER OPPSTÅR FRA DENNE AVTALEN, ELLER ALT UTSTYR, ALLE PRODUKTER OG ALLE TJENESTER DU MOTTAR FRA OSS (ELLER FRA ENHVER ANNONSERING FOR SLIKE PRODUKTER ELLER TJENESTER). I TILFELLE ET SØKSMÅL, KAN DETTE AVSNITTET FREMLEGGES AV DOMSTOLEN FOR Å VISE SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL RETTSSAK. 10. Lover som dekker denne avtalen Unntatt som i del 20 under, styres og tolkes denne avtalen, bruk av programvaren, forholdet mellom partene og alle tvister som kommer ut av det, vedrørende eller relatert til avtalen, inklusiv alle tvister mellom deg og oss, i henhold til lovene i delstaten New York, eksklusive deres konfliktlovsprinsipper, bortsett fra at FAA styrer alle bestemmelser om mekling. Om av noen grunn lovene til delstaten New York blir funnet til ikke å gjelde, da, bortsett fra som i del 20 under, vil denne avtalen, bruken av programvare, forholdet mellom partene, og alle tvister som kan komme ut av, angå, eller knyttes til avtalen, inklusiv alle tvister mellom deg og oss, vil være underlagt og tolkes i forhold til lovgivningen til delstaten Texas, eksklusive deres konfliktlovsprinsipper, bortsett fra at FAA styrer alle bestemmelser om mekling. FN-konvensjonen for kontrakter på internasjonalt salg av varer og Uniform Computer Information Transactions Act gjelder ikke for programvaren. 11. Begrenset garanti; fraskrivelse av andre garantier I 30 dager etter kjøpsdato, kun for betalte versjoner av programvaren, garanterer vi at programvaren som lisensieres under denne avtalen (inkludert

17 oppdateringer som leveres i garantiperioden, men kun til garantien utløper), vil gi vesentlig ytelse i samsvar med dokumentasjonen gitt av oss i forbindelse med programvaren på kjøpstidspunktet, samt at alle fysiske medier (f.eks. CD-ROM, men med unntak av andre enheter produsert av andre selskaper) som programvaren er lagret og leveres på, vil være feilfrie med hensyn til både materiell og utførelse. Vi garanterer ikke at en bestemt mobilenhet eller datamaskinen vil være kompatibel med eller fungere med programvaren, og garanterer ikke eller tar ikke erstatningsansvar for drift av personlig utstyr som brukes for å få tilgang til programvaren. Ditt eneste rettsmiddel, og vår og våre leverandørers fullstendige erstatningsplikt ved brudd på denne begrensede garantien, er at vi, etter eget skjønn, vil refundere prisen du betalte for lisensen, eller erstatte det defekte mediet som inneholder programvaren, eller gi et alternativ oppreisning som påkrevd av lokal forbrukerlovgivning i din jurisdiksjon. Disse rettsmidlene er muligens ikke tilgjengelige i enkelte land i den grad vi er underlagt begrensningene under aktuelle eksportkontrollover og -forskrifter. Hvis mediet er defekt, må du returnere det for egen regning til stedet du kjøpte det og vise kvittering. Alle medier som gis i bytte, garanteres for den gjenværende opprinnelige garantiperioden.garantiene OVENFOR ER EKSKLUSIVE FOR DEG.DE ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, REPRESENTASJONER, VILKÅR ELLER REGLER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHET, YTELSE, TILSTREKKELIG KVALITET, EGNETHET FOR ET VISST FORMÅL, EIENDOMSRETT OG IKKE- KRENKELSE.MED UNNTAK AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN I DENNE DELEN LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER". DU ER ANSVARLIG FOR Å VELGE DEN PROGRAMVAREN SOM KREVES FOR Å OPPNÅ ØNSKET RESULTAT, INSTALLASJON OG BRUK AV PROGRAMVAREN SAMT RESULTATENE SOM OPPNÅS.VI GARANTERER IKKE FOR PROGRAMMETS BRUK OG YTELSE.VI GARANTERER IKKE AT PROGRAMVAREN ELLER TJENESTEN VIL VÆRE UTEN FEIL, AVBRUDD ELLER ANNEN SVIKT ELLER AT DET VIL BESKYTTE DEG MOT ALLE SIKKERHETSTRUSLER (INKLUDERT TILSIKTET MISBRUK FRA TREDJEPARTER), AT DET IKKE VIL OPPSTÅ FEILFUNKSJON ELLER ANDRE FEIL I PROGRAMVAREN SOM FØLGE AV VIRUS, INFISERING, ORM ELLER ANDRE ONDARTEDE KODER SOM VI IKKE HAR INTRODUSERT ELLER UTVIKLET, ELLER AT PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE DINE KRAV. VI ER IKKE ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR NEDETID ELLER AVBRUDD I TJENESTEN, FOR TAPT ELLER STJÅLET DATA ELLER SYSTEMER, ELLER SKADER SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE SKYLDES ELLER ER KNYTTET TIL ENHVER HANDLING ELLER INNTRENGINGER. Programvaren er ikke feiltolererende, og er ikke utformet eller ment for høyrisikoaktiviteter eller farlige miljøer der feilsikret ytelse er påkrevd, inkludert bruk i atomanlegg, luftfartskommunikasjonssystemer, våpensystemer, direktesystemer for livsoppretthold eller annen bruk der svikt i programvaren kan føre til død, personskade eller alvorlig fysisk eller materiell skade. Vi fraskriver oss uttrykkelig enhver uttrykt eller underforstått garanti for høyrisikoaktiviteter. 12. Ansvarsbegrensning VÅRT ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER. VI, VÅRE LEVERANDØRER, LISENSGIVERE ELLER ANDRE TREDJEPARTS TJENSTELEVERANDØRER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR: (A) INDIREKTE, SPESIELL, UTILSIKTET ELLER INDIREKTE SKADE, (B) TYVERI AV PERSONLIG, IDENTIFISERBAR INFORMASJON ELLER KOSTNADER SOM PÅLØPER I ANSKAFFELSEN AV ERSTATNINGSPROGRAMVARE ELLER -TJENESTER OG (C) SKADER SOM FØLGE AV TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, PERSONALLØNN, ARBEIDSSTOPP, FEILFUNKSJON ELLER SVIKT I DATAMASKIN, TAP AV DATA, FORSØMMELIGHET ELLER ANNEN INDIREKTE SKADE ELLER TAP. VÅR, VÅRE DATTERSELSKAPS ELLER VÅRE LEVERANDØRERS, LISENSGIVERE ELLER ANDRE TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRERS SAMLEDE ERSTATNINGSPLIKT UNDER DENNE AVTALEN FOR DIREKTE SKADER SOM DU HAR LIDD, VIL ALDRI OVERSTIGE PRISEN DU HAR BETALT FOR DEN AKTUELLE PROGRAMVAREN ELLER USD 100 (ELLER TILSVARENDE BELØP I

18 NASJONAL VALUTA) HVIS DU BENYTTET GRATIS PROGRAMVARE. Du godtar ansvarsbegrensningene i denne del 12 og erkjenner at hvis du ikke hadde godtatt denne bestemmelsen, ville avgiften for programvaren vært høyere. Ingenting i denne avtalen begrenser rettighetene du har under gjeldende forbrukerbeskyttelsesvedtekter eller annen aktuell lov som ikke kan frafalles ved kontrakt i din jurisdiksjon. 13. Statlige sluttbrukere og eksportkontroll Programvaren er kommersiell datamaskinprogramvare under DFARS del , Defense Federal Acquisition Regulations Supplement (kodifisert under kapittel 2 i tittel 48, Code of Federal Regulations). Den medfølgende dokumentasjonen (om noen) er "dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare" under del i Federal Acquisition Regulations (kodifisert i tittel 48 i Code of Federal Regulations i USA). All bruk, modifikasjon, gjengivelse, frigivelse, ytelse, fremvisning eller avdekking av programvare og tilhørende dokumentasjon er forbudt, bortsett fra i den grad dette er uttrykkelig tillatt ut fra vilkårene i denne avtalen. Din bruk av programvaren og tilhørende dokumentasjon, inkludert tekniske data, kan ikke eksporteres eller gjeneksporteres på en måte som er et brudd på U.S. Export Administration Act, lovene for implementering og regulering, lover og regler for andre organer i USA eller eksport- og importlovene i jurisdiksjonen der du skaffet deg programvaren. Eksport til en enkeltperson, en enhet eller et land kan være et lovbrudd.informasjon om slike begrensninger finnes på følgende webområder: og 14. Tredjepartsprogrammer Visse materialer fra tredjepart som følger med programvaren kan være underlagt andre vilkår og betingelser, og disse finnes i en "ReadMe"- eller "Om"-fil i Programvaren. Disse tredjepartsmaterialene kan inneholde programkode lisensiert til tredjeparter under ett eller flere åpenkilde- eller gratis programvare-lisenser, inklusiv GNU-lisens for allmennheten (GPL, General Public License), som er ansett som "Åpen kildekode-programvare". Åpen kildekode-programvare er lisensiert under betingelser og vilkår forskjellige fra denne avtalen og kan, i noen tilfeller, komme i konflikt med vilkårene i denne avtalen, og vil brukes istedenfor vilkårene i denne avtalen. Hvis en programvarelisens for åpen kildekode krever at vi distribuerer kildekode relatert til programvaren eller modifikasjoner til programvaren, vil vi gjøre kildekoden tilgjengelig ved forespørsel. 15. Ingen fraskrivelse Vi fraskriver ikke noen bestemmelser i denne avtalen med mindre dette er gjort uttrykkelig i skriftlig form. 16. Fraskilling Hvis noen del av denne avtalen av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal den delen, i den grad, anses utelatt, og resten forblir rettskraftig; GITT IMIDLERTIDIG AT MEKLINGSAVTALEN IKKE SKAL BRUKES PÅ NOEN KRAV SOM GJELDER OM BEGRENSNINGEN PÅ GRUPPESØKSMÅL ELLER OM KONSERNMEKLING IKKE ER TILLAT UNDER GJELDENDE LOVGIVNING. 17. Fullført avtale Denne avtalen, inklusiv McAfees personvernpolicy som er innebygd i denne avtalen, utgjør hele avtalen mellom deg og oss, og styrer din bruk av programvaren. Denne avtalen overstyrer alle tidligere avtaler mellom deg og oss i forhold til programvaren, og all annen kommunikasjon, representasjon eller reklame i forhold til programvaren. Denne avtalen fungerer i den grad det er tillat ved lov. 18. Lisensierende enheter Programvaren er lisensiert til deg fra en av disse juridiske enhetene innen McAfee:

19 McAfee, Inc., et selskap fra Delaware, med kontorer i 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, hvis programvaren er nedlastet i USA, Mexico, Mellom-Amerika, Sør-Amerika eller Karibia; McAfee Security S.A.R.L. med kontorer i 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg, hvis programvaren er nedlastet i Canada, Europa, Midtøsten, Afrika, Asia eller Stillehavsregionen; eller McAfee Co., Ltd. med kontorer i Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chrome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan, hvis programvaren er nedlastet i Japan. 19. Hvordan kontakter jeg Intel Security / McAfee? Kundeservice og teknisk brukerstøtte: Personvern: 20. Lokal lovgivning Delene under inneholder informasjon vedrørende lokal lovgivning i visse rettskretser som vil gjelde i forhold til denne avtalen, og kan overstyre visse bestemmelser som nevnt heri. Australia For brukere i Australia: Fordelene som gis under den begrensede garantien i del 11 av denne avtalen gjelder i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler du kan ha under lov for varer eller tjenester som denne garantien dreier seg om. Våre varer kommer med garantier som ikke kan unntas under Schedule 2 i Competition and Consumer Act 2010 (Cth) ("Forbrukerloven i Australia"). Du er berettiget til å få erstatning eller refundering for en alvorlig svikt og kompensasjon for annet tap eller annen skade som rimelig kan forutses.du er også berettiget til å få varene reparert eller erstattet hvis de ikke har akseptabel kvalitet, og feilen ikke utgjør en alvorlig svikt. Denne garantien er gitt av McAfee Security S.a.r.l., med kontor på 26, Boulevard Royal, 2440 Luxembourg, men du kan også ringe hvis du har spørsmål om garantien for australske kunder.enhver klage under denne garantien må sendes, for egen regning, til følgende adresse: Legal Department McAfee Australia Pty Ltd Level Miller Street North Sydney NSW 2060 Hvis det fysiske mediet programvaren var levert på var defekt, må kunder i Australia returnere det defekte mediet til McAfee for egen regning innen 14 dager etter at defekten ble oppdaget, med en kopi av kvitteringen. McAfee vil bekrefte mottak innen 14 dager etter mottaksdato. ANSVARSFRASKRIVELSENE I DEL 11 GJELDER IKKE DEG I DEN GRAD SOM AUSTRALSK LOV IKKE TILLATER EKSKLUDERING ELLER BEGRENSING AV AKTUELLE LOVMESSIGE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, FORHOLD, REPRESENTASJONER ELLER VILKÅR. I SLIKE TILFELLER ER UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

20 BEGRENSNINGER I ERSTATNINGSANSVAR PRESENTERT I DEL 12(C) OMFATTER IKKE FORBRUKERE I AUSTRALIA. INGENTING I DENNE AVTALEN BEGRENSER RETTIGHETENE DU HAR UNDER GJELDENDE FORBRUKERBESKYTTELSESVEDTEKTER ELLER ANNEN AKTUELL LOV, INKLUDERT AUSTRALSK FORBRUKERLOV, SOM IKKE KAN FRAFALLES VED KONTRAKT I DIN JURISDIKSJON. Canada Hvis du lastet ned programvaren i Canada, med mindre uttrykkelig forbudt ved lokal lovgivning, så vil denne avtalen, bruk av programvaren, relasjonen mellom partene og alle tvister som kommer ut av, vedrører eller relaterer til avtalen, inklusiv alle tvister mellom deg og oss, være regulert og tolket i forhold til lovgivningen i provinsen Ontario i Canada. EU, Island, Norge eller Sveits Hvis du innhentet programvaren i EU, Island, Norge eller Sveits, gjelder nasjonal lovgivning. Japan Hvis du lastet ned programvaren i Japan, vil denne avtalen, relasjonen mellom partene og alle tvister som kommer ut av, vedrører eller relaterer til avtalen, inklusiv alle tvister mellom deg og oss, være regulert og tolket i forhold til japansk lovgivning uten hensyn til reglene om valg av lover. Nederland For kunder i Nederland vil all automatisk fornyelse av ditt opprinnelige abonnement være av ubestemt varighet, fakturert i henhold til vilkårene i abonnementet ditt. Du kan avslutte ditt fornyede abonnement når som helst etter fornyelsen ved å kontakte kundeservice og gi minst 30 dagers varsel om din intensjon om å avslutte, og vi vil gi forholdsmessig tilbakebetaling i henhold til lokal lovgivning. Hvis du ikke vil ha automatisk fornyelsen av abonnementet ditt, må du deaktivere automatisk fornyelse i kontoinnstillingene minst 30 dager før det opprinnelige abonnementet ditt utløper. 21. november 2014 SWEETLABS' TJENESTEVILKÅR SweetLabs, Inc. ("vi" eller "SweetLabs") ønsker deg velkommen til våre nettsider, vår programvare, våre produkter og våre tjenester (våre "tjenester"), som eies og drives av SweetLabs, som har lagt ut, inkludert eller lenket til disse tjenestevilkårene ("avtalen"). DENNE AVTALEN REGULERER DIN BRUK AV TJENESTENE SOM TILBYS AV SWEETLABS. Ved å bruke, laste ned, installere eller besøke våre tjenester, bekrefter DU ELLER DEN ENHETEN ELLER DET SELSKAP SOM DU REPRESENTERER ("DU") at du godtar vilkårene, betingelsene, restriksjonene og retningslinjene beskrevet i denne avtalen, inkludert vårt personvernregelverk, SOM ER TILGJENGELIG PÅ Les gjennom den følgende avtalen nøye. 1. LISENS Du godtar denne avtalen ved å faktisk bruke tjenestene. Du kan ikke bruke tjenestene hvis du ikke godtar avtalen. Underlagt din overensstemmelse med alle vilkårene i denne avtalen, gir SweetLabs deg herved en personlig ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar lisens til å laste ned, installere og bruke (kun i kjørbar form) programvaren ene og alene til personlig bruk og i overensstemmelse med dokumentasjonen som følger med den. 2. BRUK Du godtar å bruke tjenestene kun for de formål som tillates av denne avtalen og gjeldende lover, forskrifter eller generelt akseptert praksis eller retningslinjer i enhver relevant jurisdiksjon (inkludert alle lover om eksport eller import av data eller programvare til og fra USA eller andre relevante

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Plus500UK Limited. Personvernpolitikk

Plus500UK Limited. Personvernpolitikk Plus500UK Limited Personvernpolitikk Personvernpolitikk Plus500s personvernerklæring Beskyttelse av personvernet og sikring av den personlige og finansielle informasjonen til våre klienter og webområdegjester

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet.

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. VILKÅR FOR BRUK HUE Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. Med produktet kan du få tjenestene til å styre, kontrollere og vedlikeholde produktet.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Personvernpolicy. Omfang. Type data og innsamlingsmetoder

Personvernpolicy. Omfang. Type data og innsamlingsmetoder Personvernpolicy I denne Personvernpolicyen ("Policyen") gir vi, Qualcomm Incorporated og våre datterselskaper (samlet "vi", "oss" eller "vår") informasjon om hvordan vi samler inn, bruker, bearbeider

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Hurtiginnføring PC, Mac og Android

Hurtiginnføring PC, Mac og Android Hurtiginnføring PC, Mac og Android Installasjon for PC Se Viktig-filen på installasjonsplaten eller nettsiden til Trend Micro for detaljerte systemkrav. Du kan også laste ned installasjonsprogrammet på

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Dele anonyme data med Lenovo. Innhold. Harmony

Dele anonyme data med Lenovo. Innhold. Harmony Dele anonyme data med Lenovo Innhold Dele anonyme data med Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (bare på Windows 8-enheter)...

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV ELECTROLUX SITT NETTSTED Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene her og vilkårene på den engelske nettsiden så skal det alltid tas utgangspunkt

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår Disse brukervilkårene («vilkårene») regulerer rettighetene til og bruken av hver enkelt DeLaval-programvare (herunder, men ikke begrenset til, mobile applikasjoner)

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer