INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap Revisor og kontrollkomitéens beretninger 4 Innkommende forslag 5 Fastsettelse av kontingent for Lovrevisjon 7 Budsjett for Valg Groruddalen Golfklubb Postboks 37 Stovner, 0913 Oslo 1

2 1. Styrets beretning for 2001 På årsmøtet den 15. februar 2001 ble følgende valgt: Styret: Leder : Kjell Thygesen Valgt for 1 år Nestleder : Ernst Halstensen Ikke på valg Styremedlem : Torild Næss Ikke på valg Styremedlem : Johan S. Seland Valgt for 2 år Styremedlem : Per Løken Valgt for 2 år Varamedlem : Astri Schmidt Valgt for 1 år Varemedlem : Gunnar Filstad Valgt for 1 år Kontrollkomitéen: Thor Røssum Valgt for 1 år (gjenvalg) Stein Thronsen Valgt for 1 år Valgkomitéen: Tommy Walseth Ragna Sætre Reidar Årseth Trine Sperre Alle valgt for 1 år Leder Medlem Medlem Varamedlem Komité- og utvalgsmedlemmer oppnevnt av styret 2001: Komite Styrets kontakt Medlemmer Arrangement Astri Schmidt se rapport Bane Gunnar Filstad se rapport Banekontroll Gunnar Filstad se rapport Barn/junior/elite Per Løken Tom Iversen Tom Selmer Morten Hansen Fredrik Kracht Dame Astri Schmidt se rapport Dommer Ernst Halstensen ingen øvrige GolfInfo Torild Næss se rapport Grønt kort Jan Mosebekk Kjell Åge Johansen Øistein Johannessen Tom Selmer Handicap/Turnering Ernst Halstensen Hedersmerke: Kjell Thygesen Old Boys/Fair Ladies Gunnar Filstad se rapport Asle Kjønnerød Trine Sperre se rapport Sponsor/PR Kjell Thygesen Jan Mosebekk Strategi Torild Næss Bygge Johan S. Seland Øyvind Ruud Kjell Thygesen Jan Mosebekk Ny Bane Johan S. Seland Jan Mosebekk Ernst Halstensen Møter: Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter. Styret har også avholdt flere arbeidsmøter med komitéer og samarbeidspartnere. I forbindelse med bygging og åpning av nye klubbhusfasiliteter har det vært avholdt jevnlige møter med berørte parter. Videre har det vært avholdt regelmessige møter med Golf Professionals AS, Golf- Kroa og O. Skaaret AS. Nytt klubbhus: Styret vil her i sin beretning gi stor honnør til hovedentreprenør v/ola Kristiansen og hans underentreprenører for en fantastisk gjennomført byggeperiode. Denne takken går også til alle håndverkere som la ned et kjempearbeid for å få huset ferdig i tide og med meget høy kvalitet. Resultatet har vi sett: Et klubbhus som vi alle er stolte av og som folk bemerker. Styret setter også stor pris på den entusiasmen som klubbens medlemmer har vist i denne anledning. Drift: Den daglige driften av klubben har i 2001 vært vesentlig vanskeligere enn tidligere år. Dette skyldes at vår daglige leder Jan Mosebekk meget brått ble syk og har vært sykmeldt siden mai. For en klubb av vår størrelse var dette uten tvil et stort slag. Jan har alltid vært den som har vært til stede og utført et arbeid som det har stått stor respekt av. Hans engasjement i klubben har vært vel så mye en livsstil som en ren jobb. Det ble derfor en stor jobb for styret å få den daglige driften på plass. En stor takk her til Ernst Halstensen, som fungerte som daglig leder umiddelbart etter Jan ble syk. Han sørget for at hjulene ble holdt i gang i den viktige startfasen av sesongen. Lasse Bendixen tok over etter Ernst og var engasjert på full tid i klubben i 6 måneder. Det er godt at vi har medlemmer som har mulighet og lyst til å hjelpe klubben. Klubben ansatte også en regnskapsmedarbeider i halv stilling. Dette så meget positivt ut, men dessverre sa hun opp sin stilling tidlig på høsten. Dette gjorde det ikke lettere å stå for den daglige driften av klubben. Styret har gjennom hele sesongen blitt godt orientert av den fungerende daglige leder og vedkommende har også fungert som styrets sekretær. Oppføringen av det nye klubbhuset og det første driftsåret av dette må sees som meget positivt, men det er ingen tvil om at det har medført vesentlig større arbeidsmengde for driften av klubben. Fra 1. desember fikk klubben en ny fungerende daglig leder. Styret har nå gjort en avtale med Arne Giving, som i første omgang varer til juni Arne Giving har stor idretts-administrativ bakgrunn samt lang erfaring fra næringslivet. Arne sitter i dag som styremedlem i Norges Golfforbund og er også tilknyttet det Internasjonale Bandyforbundet. Pro-tjenester og kafeteria: Golf Professionals AS v/tom Selmer har utviklet og driver vår nye Pro-shop. Tom har også hatt det totale ansvaret for alle pro-tjenester til klubben. Styret setter meget stor pris på det tette og gode samarbeidet vi har med Tom. Dette gjelder også Fredrik og Morten, som vi håper også vil delta aktivt i sesongen som kommer. Vi gleder oss til å videreutvikle det samarbeidet vi har med Tom Selmer og Golf Professionals AS. Endelig har Inger Marie Johansen som hun fortjener med en lys og trivelig Golfkro. Inger har som leder av denne virkelig fått det til å svinge av dette tilbudet. Styret setter meget stor pris på det arbeidet som Inger og hennes nærmeste familie legger ned i Golfkroa. 2

3 Styret skylder å gjøre oppmerksom på at klubben nå har skrevet en fem års kontrakt med både Golfkroa v/ Inger Marie Johansen og Golf Professionals AS v/tom Selmer. Banen: Dugnaden ble av hensyn til ferdigstillelse av klubbhuset utsatt til 5. og 6. mai. Dugnaden ble gjennomført med rekorddeltagelse i strålende vær. Den ble som vanlig avsluttet med en turnering med ca 100 deltagere. Banen har i år vært i meget god stand gjennom hele sesongen til stor glede for våre medlemmer. Et rekordår for greenfee er et bevis på at også «ikke medlemmer» har satt pris på banens beskaffenhet i år. En stor takk til O. Skaaret AS ; representert ved Morten Wiik, Ole Horn og Jarl Vegard Evenstad. Hole in One: Per Vidar Ruud hull 5? Stein Christensen hull John Mackay hull Lars Holo hull Per André Knobelauch hull Jan Blankevoort hull Arild Johansen hull Thomas Doseth hull Simon Salomonsen Riis hull Odd Barkald hull Klubbmestre: KM Damer KM Herrer KM Matchplay Damer KM Matchplay Herrer KM Senior Damer KM Senior Herrer KM Jenter KM Gutter Marianne Ruud Tom Selmer Susanne Mathisen Joachim Løken Reidun Johansen Jan Nerem Susanne Mathisen Stephen Kalnæs Komitéer: Vi viser til den enkelte komités beretning vedrørende dens aktivitet. Styret vil her benytte anledningen til å takke alle komitéene og deres medlemmer for stor innsats i forrige sesong. Medlemsoversikt: Kategori Hovedmedlem Ektefelle/Samboer Pensjonist Æresmedlem 2 2 Ungdom (19 21) Junior (0 18) Student (19 25) 3 3 Annen hjemmeklubb 6 5 Sum aktive Passive Totalt Sponsor/spilleretter Samlet inkl. firmamedlem Økonomi: Som det fremkommer av årets regnskap viser dette et overskudd på ca mot et budsjett på Årsaken til dette skyldes først og fremst større driftsutgifter i forbindelse med utbyggingen. Styret har i forbindelse med dette hatt nær kontakt med så vel kontrollkomiteen som revisor. Årets reduserte resultat vil ikke medføre økte kontingenter for Samarbeidspartnere: Det har i år vært arrangert mange turneringer med våre samarbeidspartnere. Det er også gledelig å konstatere at disse bruker banen og klubben til diverse møtevirksomhet. Klubben ønsker å videreutvikle det samarbeidet vi har, og det første møtet i den anledning er allerede avholdt. Vi takker alle våre samarbeidspartnere for en fin sesong og for mange flotte premier til forskjellige turneringer. Aller Trykk Brewery FunGames Helens Rør Kreab M&M Grafisk Merkantildata OrtoMedic RKGrafisk Viken Energinett BBS Dovre peis Good Year Joker Grafisk Kärcher Medema Gruppen OKI system Plannja Syden Hus Groruddalen Golfklubb Grorud, 4. februar 2001 Kjell Thygesen Leder (sign) Ernst Halstensen Nestleder (sign) Johan S. Seland Torild Næss Per Løken Styremedl Styremedl. Styremedl. (sign) (sign) (sign) Årsrapport Handicap- og Turneringskomitéen H & T har i 2001 hatt 4 medlemmer: Arvid Bjerring, Øivind Carlsen, Aksel Flakstad og Ernst Halstensen (leder). Komitéen har hatt 3 møter for å forberede sesongen i tiden januar mai. Det har vært avholdt 32 konkurranser/konkurransedager i perioden, hvorav 12 torsdagsturneringer (Fair Ladies/Old Boys, Damedagen og Sponsorturneringer ikke medregnet). Disse konkurransedagene har til sammen hatt ca deltagere. Sportslig sett har sesongen vært bra, og mange deltagere har senket sine handicap i løpet av sesongen. Dette har f.eks. gjort at det har blitt vanskeligere å kvalifisere seg for finalen i klubbmesterskapet. Komitéen har også i år benyttet seg av retten til å regulere enkelte spilleres handicap ut fra en totalvurdering av spillerens spillestyrke. Komitéen har ikke eget driftsbudsjett, og alle inntekter og utgifter går inn i klubbens samlede regnskaper. På tross av at store deler av startkontingenten er gått ut i form av premier, har turneringsvirksomheten bidratt positivt til klubbens drift. Det så ut som om værgudene skulle sette en stopper for klubbmesterskapet for senior i år, men etter tredje forsøk klarte vi å gjennomføre det også. De øvrige turneringene har vært gjennomført i henhold til terminlisten. Til slutt vil vi få takke dem som har stilt opp og hjulpet til under de større arrangementene som klubbmesterskapene og avslutningsturneringene. Arvid Bjerring, Øivind Carlsen, Aksel Flakstad, Ernst Halstensen 3

4 Årsberetning arrangementskomitéen Arrangementskomiteen har vært i aktivitet ved følgende arrangementer: 1 Årsmøte 2001 servering 2 Møte med komitéene servering 3 St.Hans-turnering dekket bord 4 Lederens Pokal dekket bord 5 Årsfest Årsfesten ble for første gang arrangert i egne lokaler, og 70 medlemmer deltok. Det ble servert et flott koldtbord levert av Inger. Den gode stemningen tydet på at alle hygget seg og følte seg hjemme. Det hevdes, fra dem som har vært med en stund, at dette var den mest vellykkede årsfesten til nå. Arrangementskomitéen har i 2001 bestått av: Bente Bjørnstad, Grete Blankevoort, Hilde Ebbang, Lisbeth Halstensen, Irene Josten Arrangementskomitéen Årsberetning ny bane komitéen Gjennom året har det vært kommunisert med Oslo kommune Friluftsetaten om bygging av en ny ni hulls bane langs Tokerudbekken og opp mot Bånkall Gård. Det er foretatt en kartlegging av flora og fauna i området, og enkelte områder, derunder langs selve bekken, inneholder så vidt interessante arter at det må tas hensyn til. Leif Nilsson har tegnet en ny bane hvor dette er gjort. Han har også tegnet inn en skiløype på 5 km over gammel og ny bane utenom alle greener og uten at den krysser seg selv. Muligheten for flerbruk er viktig for å kunne disponere så vidt store arealer, og vi ønsker samarbeid med andre idrettsklubber i området i den sammenheng. For de kommunale myndigheter er det dessuten viktig at et nytt anlegg ikke skal føre til noen økonomisk belastning for kommunen, verken med anleggs- eller driftkostnader. Vi har derfor lagt frem planer for finansiering og drift, basert på opptak av nye medlemmer. (Det er allerede ca 200 på venteliste.) I høst ble samtlige styrer i de tilstøtende boligsameier og borettslag invitert til orientering og befaring. Tilbakemeldingene fra disse var stort sett positive. De var veldig opptatt av sikkerheten for dem som ferdes på gangveiene, særlig skolebarna. Vi forsikret at det ville bli tatt godt vare på sikkerheten, og at skolenes bruk av Tokerudbekken i undervisningsøyemed ikke ville falle bort som følge av en ny bane. Deres siste store punkt var støv og støy fra parkeringsplassene i Tokeruddalen, og de likte de tanker som ble fremlagt om senking av terreng og skjerming i så henseende. Arbeidet med den nye banen ble naturligvis noe hemmet av arbeidet med klubbhuset, etterfulgt av Jans sykdom. Arbeidet følges nå opp av fung. dgl. leder Arne Giving og Leif Nilsson. Friluftsetaten, som er svært positiv, vil sende saken ut på høring til de forskjellige kommunale instanser i nær fremtid. Så snart høringstiden er ute, vil Friluftsetaten lage en innstilling til de politiske myndigheter saken må behandles av Bystyret. Vi vil parallelt med dette søke direkte kontakt med beslutningstakere. Håpet er å kunne starte opp arbeidene i marken etter sesongslutt! Johan S. Seland Årsberetning fra banekomitéen I forbindelse med overtagelse av det nye klubbhuset i begynnelsen av mai, var tiden inne til å klargjøre banen. Mye var kaotisk. Daglig leder, som hadde oversikt over det meste, var dessverre blitt syk, og banekomitéen måtte ta seg til rette som best den kunne med å finne frem alt materiell som var stuet i containere, garasje etc. Vi innkalte til dugnad lørdag 5. og søndag 6. mai for å få banen ryddet, søppel fjernet og utstyret klargjort og brakt ut på banen. Solen skinte og det var ingen tid å miste, da lysten på å komme i gang med golfen var stor. Det kriblet i blodet på vinterbleke golfspillere. At iveren etter å komme i gang var stor, viste fremmøtet på dugnaden disse to dagene. Det var så bra fremmøte at det meste var gjort på lørdag, og etter en kort formiddagsjobb på søndag, var det endelig tid for dugnadsturnering. Men nå er det slik at «en svale gjør ingen sommer». Banekomitéen må fungere hele sesongen og sørge for at banen er i best mulig stand. Selvfølgelig i samarbeid med banemannskapet. Dette skal bli bedre neste sesong! Riktig er det også å nevne at klubben i år har investert penger i et forbedret vanningsanlegg. Til tross for Banekomitéens manglende tilstedeværelse har banemannskapet gjort en glimrende jobb, og banen har vært i meget god stand hele sommeren. Å trekke frem enkeltpersoners deltagelse i arbeidet er vel ikke riktig, men vi i Banekomiteen føler at vi er Bjørn Posti stor takk skyldig for det arbeidet han har nedlagt både på banen og rundt klubbhuset. Takk skal du ha Bjørn! Banekomitéen har bestått av følgende personer: Leder Gunnar Filstad, Ragnhild Seland, Erik Ommen Hansen, Åge Andresen, Ingar Opseth, Tom Selmer og Jan Mosebekk. G.F. Årsberetning fra banekontrollkomitéen Banekontrollen har som oppgave å kontrollere blant annet følgene: Om spillerne er medlem eller har betalt greenfee. Om spillerne har hver sin bag/køller. Om spillerne har greengaffel i lommen og reparerer nedslagsmerke (ellers må de kjøpe greengaffel på stedet, kr.50,-). Om spillerne legger tilbake oppslått torv. Om det er langsomt spill. Om det er farlig spill. Om det er utilbørlig oppførsel. Dersom oppførselen på banen bryter med golfspillets etiske regler, noteres navn og eventuelt klubb og oppførselen rapporteres til daglig leder. For å utøve en mer kontinuerlig, og effektiv kontroll, har styret bedt om at Banekontrollkomitéen utvides med flere personer. Dette er blitt gjort. BK har kjørt jevnlige kontroller gjennom sommeren og opplevelsene har vært mange, spesielt har manglende greengaffel og mangelfull raking i bunkere vært gjengangere. Ellers kan det sies at å kontrollere golfspillere er en hyggelig jobb, bare blide mennesker som synes det er fint at det utføres kontroll. Banekontrollen har bestått av følgende personer: Leder Gunnar Filstad, Bjørn Posti, Helge Damskau, Tim Hau, Rolf Selmer og Reidar Årseth. G.F. Årsberetning fra seniorene Golfsesongen her i landet er for lengst slutt, og da er tiden inne til å ta et tilbakeblikk. Vi har hatt en svært lang sesong, siste spilledag på Grorud var så sent som 8. november. Banen har vært meget bra hele sesongen. Honnør til banemannskapet som har gjort en fantastisk fin jobb, uten å være til hinder for spillerne under dette arbeidet. «Utenlandsfarerne» reiste av gårde alt for tidlig og gikk derfor glipp av en fin høst her hjemme (En fattig trøst for oss som dessverre er nødt til å «overvintre».) Men «utenlandsfarerne» har jo fordelen av å spille golf hele vinteren og vil derfor være i topp form når sesongen starter. Er dette noe tenke på for Handicapkomitéen? 4

5 Det har vært uendelig mange turneringer i år, særlig for de av oss som har hatt tid og anledning. Jeg har inntrykk av at mandagsturneringen er den viktigste for seniorene, hvor vi opplever at rundt 30 seniorer stiller opp hver mandag morgen kl Vi startet sesongen 10. mai og alle turneringene er gjennomført etter programmet, med unntak av noen avlysninger på grunn av været. Sammenlagt resultat efter 5 turneringer: Damer: Nr. 1. Tove Barkald 152 poeng» 2. Anne Lise Thoresen 148»» 3. Ragna Sætre 137»» 4. Erna Brinker 125» Herrer: Nr. 1. Oddvar Fernsjø 181 poeng» 2. Per A.Larsen 175»» 3. Odd Barkald 173»» 4. Rolf Ween 172»» 5. Knut E.Karter 171»» 6. Finn Nygaard 171»» 7. Gunnar Filstad 170»» 8. Reidar Årseth 170»» 9. Harald Torgersen 167»» 10. Øyvind Kvarme 166» Vi gratulerer premievinnerne! Vi har også i år arrangert overnattingsturer med golf som primær aktivitet. Vi har også hatt mye annen moro på disse turene med blant annet kortspill, diskusjoner og lignende. Det kunne vært morsomt om flere tok seg tid til å være med på disse turene. Før banene i Oslo-området åpnet, reiste vi til Eda i Sverige, et naturskjønt baneanlegg hvor vi bodde i små leiligheter. Vi spilte golf i to dager og hadde en meget hyggelig tur. I slutten av august var vi på vår tradisjonelle tur til Elverum G.K. og Sorknes G.K. (Rena). Været var fint og banene meget bra. Stemningen var på topp både på banen og i hyttene. Som avslutning på reisevirksomheten for seniorene besøkte vi Strømstad G.K. i begynnelsen av oktober. Her spilte vi golf i to dager og været var fint også på denne turen. Stemningen i hyttene på kvelden bar bud om at dette var en vellykket tur. Nå blir det antagelig noen måneder med snømåking. Men noen av oss stikker vel av en uke eller to til varmere strøk for å spille golf, og for å komme i god form til neste sesong. Seniorkomitéen har i år bestått av følgene personer: Kaare Aasgaard, Arne Lines, Jacob Halvorsen og Erna Brinker. Vi takker alle for en god jobb. G.F. Årsberetning fra Junior-/elitegruppen 2001 Junior-/elitegruppen har i sesongen (året) 2001 gjennomført mange aktiviteter for alle handicapklasser og spillere i alle aldre. Året begynte med vintertrening inne på Golfsenteret på Sandaker. Totalt deltok ca. 45 spillere i alderen 7 til 18 år. Innetreningen pågikk fra begynnelsen av januar til midten av april. Våre spillere har deltatt i alt fra regionale turneringer arrangert av våre naboklubber og opp til nasjonale turneringer arrangert av NGF. Det er også noen som har deltatt i turneringer i Sverige. Det ble avholdt en treningssamling over fem dager uken før påske i England for våre elitespillere og en treningssamling over en helg i Sverige for talent- og rekruttgruppen. Undertegnede arrangerte også en treningssamling over ti dager på Barsebäck G&CC i Sverige i påsken. I de regionale turneringene har vi hatt med ca. 15 spillere. Våre spillere i denne gruppen har bitt godt fra seg i turneringene. Flere av spillerne har seire i sine klasser, og vi har også flere andre gode plasseringer. For juniorer i mellomskiktet har det fram til og med 2001 blitt arrangert B-Tour. Fra sesongen 2002 vil disse turneringene arrangeres på regionalt plan. Vi har på B-Tour hatt med 3 spillere. Med noe blandede resultater, men det beste resultatet var Simon S. Riis sin 2. plass på årets siste turnering. Dette gjør at Simon starter sesongen 2002 på A-Tour, som er den høyeste» divisjonen» for juniorer. A-Tour er altså den høyeste divisjonen for juniorer og arrangeres av NGF. Dette vil fortsatt være en NGF turnering og ikke en regional turnering som B-Tour. På A-Tour har vi hatt med 4 spillere. Ingen av spillerne har markert seg på resultatlistene, og vi har en 15. plass som beste plassering. Vi har også deltatt i NM individuelt og NM for klubblag for juniorer. I NM individuelt oppnådde vi en 15. plass som beste resultat og i NM for klubblag endte vi på en 15. plass. I NM lag for herrer fikk vi en meget bra 6. plass, kun 6 slag bak 2. plass. I den norske» Eliteserien» Norges Cup hadde vi i begynnelsen av sesongen med 2 spillere, og ingen av dem klarte å oppnå resultater som spilleren selv eller klubben hadde håpet på. Flere av spillerne våre har også deltatt i såkalte Ama Tour-turneringer. Dette er åpne klubbturneringer som arrangeres rundt omkring i hele Norge. Beste plassering i en av disse turneringene er to meget fine 3. plasser i Dr. Ragnhilds Pokal på Tyrifjord GK for Stephen Edsjø Kalnæs og Susanne Mathisen. Startfeltet i turneringen hadde en bra standard, og det er hyggelig å se at våre spillere kan hevde seg blant de beste spillerne i Norge. På turneringene i Sverige har ingen av våre spillere fått noen topplasseringer, men de har likevel spilt bra i enkelte turneringer. Årets klubbmestre for juniorer ble for jenter Susanne Mathisen og for gutter Stephen Edsjø Kalnæs. Nytt av året var også innføringen av Viken-stipend for en gutt og jente i juniorklassen. I år gikk de to stipendene til Marianne Ruud og Stephen Edsjø Kalnæs, og begge var verdige vinnere. Når dette leses er sesongen 2002 allerede godt i gang for de fleste juniorene. Vintertreningen startet på Sandaker 13. januar. I 2002-sesongen vil vi også få en ny organisering av juniorarbeidet hvor vi i større grad vil trekke flere med i komitéarbeidet. Dette arbeidet startet tidlig i høst og består av en styringsgruppe med Per Løken, Hilde Ebbang, Tom Selmer og Tom Iversen. Flere møter er allerede avholdt i komitéen, og hovedformålet er å fordele oppgaver på flere, slik at belastningen ikke blir så stor på den enkelte slik at man ikke blir utbrent alt for tidlig. Tom Iversen Junior-/eliteleder 2001 Årsberetning 2001 for Damegruppa Damegruppa startet sesongen med tur til Danmark, denne gang til Himmerland, med avreise 26. april. 15 damer deltok, og det var stor aktivitet både på banen og dansegulvet. Det ble spilt 2 runder på Old Course, og sammenlagtseieren i hcp-klassen gikk til Ragna Sætre. Det har vært stor aktivitet på «Damedagen» også i år. Ca. 40 damer har deltatt hver tirsdag fra 15. mai til 18. september. Spillefri kun 2 uker i sommerferien. Totalt har 69 damer deltatt. 2 Mixed Greensome-turneringer var satt opp i terminlisten, og interessen for å delta var overveldende. Den store interessen fikk oss til å invitere til en ekstra turnering fredag 27. juli, tiltenkt «de få» som ikke var bortreist. Ved påmeldingsfristens utløp utgjorde «de få» 70 spillere, og turneringsformen måtte omgjøres til Texas Scramble. Connecting Ladies Høsten 2000 kom det forslag fra damegruppen i Hauger GK om å få i gang en naboturnering i sesongen De inviterte var Losby, Nes, Østmarka og Groruddalen. Turneringen er gjennomført som planlagt. Hver klubb har arrangert en turnering. Den 16. juni var det vår tur, og det var en glede å ønske 47 damer velkommen til vårt nye anlegg og en bane som var bedre enn de fleste på det tidspunktet. Banen ble nok mer utfordrende enn 5

6 forventet for flere av våre gjester. De var positivt overrasket, og vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger. Det ble spilt i 3 klasser med individuell premiering. Beste klubb etter 5 turneringer ble Nes. Deretter fulgte Losby, Østmarka, Groruddalen og Hauger. Turneringen videreføres neste sesong. Damegruppa ble etablert i 1991, og målsettingen var å motivere damene til å delta og å utvikle sitt spill. Den store deltagelsen hver tirsdag bekrefter at vi lykkes i arbeidet, og det er gledelig å kunne fortelle at i løpet av sesongen har 9 damer gått fra Grønt Kort-klassen til etablert handicap. Gratulerer damer! På tampen av sesongen kom vi i gang med» Tuppetime» med Tom gruppetrening som vi har hatt stort utbytte av. Neste sesong vil vi presentere et utvidet program for «Tuppetimer» allerede fra sesongstart. Før sesongstart vil vi i samarbeid med Tom arrangere et oppfriskningskurs i regelverket. Sesongen ble avsluttet 2. oktober med en bedre middag og premieutdeling i Golfkroa: Eclectic HCP: 1.premie: Hilde E. Ebbang 2.premie: Anne-Lise Thoresen 3.premie: Ellen Røssum Eclectic GK: 1.premie: Brit Løkke 2.premie: Anne-Karin Løndalen 3.premie: Eva Mathiesen Best gjennom sesongen: Etabl. Hcp: Bente Hansen Grønt Kort: Brit Løkke Det ble også en påskjønnelse til damene som i 1991 tok utfordringen og startet Damegruppa: Mai Britt Andersen, Berit Bakke og Kjersti Bratseth. Dagens aktivitet og resultater viser at deres arbeid har båret frukter. Oslo, 17. oktober 2001 Damekomiteen 2001 Tove Engen Anne-Karin Løndalen Grethe Skamo Astri Schmidt Golf-info komitéen Komitéen har hatt 4 medlemmer: Morten Mathiesen (ansvarlig redaktør), Ragnhild Seland (korrektur), Jan Mosebekk (redaksjon) og Torild Næss (redaksjon). Samarbeidet mellom oss 4 har vært bra, og det har ført til at bladet er blitt bedre enn tidligere. Det har vært 4 utgivelser av Golf-info i år Vi har hatt faste bidrag fra» Leder n»,» Nytt fra Jan», Juniorene, Damegruppa, Old Boys/Fair Ladies, proshopen og kafeteriaen. Dette har vært veldig bra. Dere medlemmer etterlyste tidlig dato for innlevering av bidrag, slik at flere skulle bli flinkere til å komme med innspill, men desverre nei. Komiteen oppfordrer igjen alle til å bli bedre bidragsytere send inn bilder og historier fra ferieturer, konkurranser, morsomme episoder, spørsmål eller kommentarer. Medlemsbladet er en flott kommunikasjonskanal som flere burde benytte seg av. Vi har i dag et stort forbedringspotensiale når det gjelder distribusjonen av Golf-info. Det tar for lang tid fra innleveringsfrist til bladet ligger i posten. Til slutt vil jeg gi en spesiell takk til Morten Mathiesen for en kjempeflott innsats. Han har vært kreativ og stått på for at vi alle skal få gleden av et Golf-info hjem i posten. Torild Næss (sign) Årsberetning 2001 Klubbhuskomitéen Dette er egentlig beretningen om det som virkelig startet i 2000, og som ble «ferdig» i 2001.» Ferdig» fordi et klubbhus i en dynamisk klubb alltid vil påvirkes av klubbens behov og erfaringer således er det allerede planlagt justeringer på enkelte punkter før neste sesong. Oppstart av byggingen, dvs rivingen av brakkene, ble som alle kjenner til, forsinket med 2,5 måneder. Entreprenørene kom i gang 6. desember da skulle vi hatt lukket bygg! Etter enestående innsats fra alle entreprenører og håndverkere, 23 byggemøter (hver mandag morgen) og flere særmøter var bygningene nesten ferdige som planlagt 1. mai. Alt var klart for offisiell åpning 9. juni. Dette skyldes ikke minst det lykkelige valg av hovedentreprenør med lokal forankring og entusiasme for klubben, Kristiansen & Nilsen AS, representert ved Ola Kristiansen. Vi takker også de øvrige entreprenører Øivind Ruud AS og Billkvam & Fagerhaug AS og alle underentreprnører. Takk også til arkitekt Eivind Erichsen, som formga det hele. Under byggingen ble det foretatt en del justeringer og nødvendige tilpasninger uten at kostnadene kom ut av kontroll, men bl.a. som følge av treg saksbehandling på fylkesskattekontoret i forbindelse med frivillig registrering og refusjon av merverdiavgift, ble det nødvendig med en mellomfinansiering. Denne fikk vi raskt på plass i Sparebank1. Momsrefusjon og offentlige tilskudd blir utbetalt i disse dager. Vi hadde etter sesongslutt et møte med leietakerne Inger og Tom og det var lite de hadde å sette fingeren på. Det viktigste var kanskje akustikken i Storstua, og det blir montert spesialplater fra Rockwool i taket. Videre vil det bli bygget skap for bager/traller utenfor juniorrommet, slik at juniorene kan ha utstyret sitt stående på banen fra dag til dag. Juniorrommet, hvor det er meningen at de skal kunne gjøre skolearbeid i forbindelse med trening, i tillegg til å ha undervisning og utvikle sitt eget miljø, er vi spesielt stolte av. Andre klubber og NGF er fascinert av hva vi her har gjort. Nå er det opp til juniorene å følge opp intensjonene. Det er viktig at vi nå tar vare på det flotte bygget vårt, og allerede i år begynner vedlikeholdet utvendig maling er oppfølgingen av den avtalte overflatebehandling i entreprisen. Johan S. Seland Årsrapport dommerkomitéen 2001 På tross av flere forsøk har det ikke lykkes å danne en Dommerkomité denne sesongen. Håper vi kan lykkes i 2002 Ernst Halstensen Årsrapport fra Hedersmerkekomitéen for 2001 Komitéen har ikke hatt saker til behandling i løpet av sesongen 2001 Kjell Thygesen Leder Årsrapport Grønt kortkomitéen for 2001 Denne komitéen har ikke vært i vanlig virksomhet denne sesongen. Dette skyldes Jan Mosebekks plutselige sykdom og langtidsfravær. Klubben har derfor trukket ekstra veksler på Tom Selmer og hans folk, noe vi er meget tilfreds med. Styret 6

7 2) GRORUDDALEN GOLFKLUBB RESULTATREGNSKAP (hele tusen) Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 Budsjett Medlemskontingent Green-fee Sponsorinntekter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader 2, Drift av bane Administrasjons-/medlemskostnader Junior/Elite/Turnering Diverse kostnader Ordinære avskrivninger Sum driftsikostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader og bankomkostninger (144) (150) (119) Netto finanskostnader (109) (110) 8 Årets overskudd (underskudd) EIENDELER GRORUDDALEN GOLFKLUBB BALANSE (hele tusen) Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Golfbane Nytt klubbhus Garasje Golfbil Inventar Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Tilbode kontingenter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note Egenkapital (380) Årets resultat Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Pantelån Medlemslån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsikitg gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 4. februar

8 Note nr. 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer GRORUDDALEN GOLFKLUBB Noter til regnskapet for 2001 Regnskapet settes opp i henhold til idrettens regnskapsbestemmelser og følgende regnskapsprinsipper legges til grunn. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid, men med minimum et årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld. Anleggsmidler kan ikke bokføres til en høyere verdi en klubbens gjeld. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Note nr. 2 Sammenslåtte poster Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostander Note nr. 3 Varige driftsmidler Golfbane Klubbhus Garasje Golfbil Inventar Anskaffelseskost pr Tilgang i år Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Avskrivningssats 1) 2) 4% 20% 20% 1) Golfbanen er anlagt på festet grunn. Gjenstående festetid er 28 år. Etter en totalvurdering anses en lineær avskrivning over gjenstående festeperiode å gi en realistisk vurdering av anlegget. 2) Klubbhuset står på festet grunn. Gjenstående festetid er 28 år. Bygget avskrives lineært over festeperioden. Note nr. 4 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende, etter fradrag for en delkredreavsetning stor kr Av andre fordringer er kr tilgode fylkesskattesjefen i forbindelse med mva-refusjon på det nye klubbhuset. Note nr. 5 Bundne bankinnskudd Av selskapets bankinnskudd er kr bundet som sikkerhet for ansattes skattetrekk. Note nr. 6 Pantelån, medlemslån Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt 2001 Pantelån Medlemslån Pantstillelser og lignende Gjeld sikret Eiendeler stillet Balanseført ved pant som sikkerhet verdi pant Pantelån Golfbane Byggelån Klubbhus

9 GRORUDDALEN GOLFKLUBB Noter til regnskapet for 2001 Note nr. 7 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte, m.v. Klubben har en fast ansatt som er daglig leder. Han har mottatt kr i lønn og annen godtgjørelse. Kostnadsført konsulenthonorar for 2001 utgjør kr Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Kostnadsført revisjonshonorar for 2001 utgjør kr I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr Note nr. 8 Junior/elite og turnering Oversikt over aktiviteter som gir inntekter og kostnader: Inntekter Kostnader Resultat Junior/elite ( ) (Inntekter ekskl. medlemsinntekter) Turnering Note nr. 9 Skattekostnad Klubben er skattepliktig for utleievirksomheten av lokalene til ProSHopen. Årets skattepliktige resultat Inntekter Kommunale avgifter og forsikring (7 200) (4 300) Forretningsfører (20 000) (12 000) Avskrivninger ( ) 0 Andre utgifter ( ) (27 105) Årets skattepliktige overskudd/(underskudd) (58 905) Skattemessig fremførbart underskudd pr (4 307) Årets skattemessige resultat (58 905) Skattemssig fremførbart underskudd pr (63 212) ADMINISTRASJON-MEDLEMSKOSTNADER DIVERSE KOSTNADER Revisor Reisekostnader Konsulenter _ Kurs NGF/Kurs/Trykksaker etc Sponsor Porto/Tlf/Bil etc Møtekostnader Premier Årets Arr Stipend Andre driftskotnader Kontingent NGF++s Tap på fordringer Adm medlemsutg Forsikringer Kontorutstyr Eiendomsavgift Rekvisita/papir/data Elektrisitet Samlet store Samlet Store Div. små Div. andre SUM SUM ) Årsrapport for 2001 fra Kontrollkomitéen Kontrollkomiteen har gjennom regnskapsåret ført tilsyn med klubbens virksomhet i samsvar med 5 5 i Regnskaps- og Revisjonsbestemmelsene for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Regnskapsmessige budsjettavvik og rutiner for behandling av disse er gjennomgått og vurdert. Alle rutiner og forhold har vært funnet tilfredsstillende. Årsregnskapet for 2001 er gjennomgått. Det er etter komitéens mening satt opp i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og regler for god regnskapsskikk. Kontrollkomitéen tilrår at resultatregnskapet og balansen fastsettes som klubbens regnskap for Oslo/Stovner, 15. februar 2002 Kontrollkomitéen Thor Røssum Stein Thronsen 9

10 b) 4) Forslag: a) Dagtid medlemskap Styret ønsker fullmakt til å ta inn nye medlemmer, begrenset oppad til max 100 personer, som har rett til å spille på banen som vanlige medlemmer, dog kun hverdager mellom kl og Vi vil med dette kunne gi et tilbud til personer som i dag står på venteliste og som har muligheter til å spille på dagtid. Naturligvis kan også eksisterende medlemmer gjøre om sitt medlemskap til denne varianten. Dagtid medlemmene må betale fullt lån: kr kr , men betaler bare 2/3 av årsavgiften (2002 = kr ). De personene som i dag står på venteliste vil beholde sin plass på denne listen uavhengig av om de benytter seg av dette tilbudet eller ei. Styret c) Økning av antall medlemmer ved godkjennelse av ny bane Styret ber om fullmakt fra årsmøte til å ta inn nye medlemmer når godkjennelse foreligger for bygging av ny 9-hulls bane. Antall nye medlemmer skal være maksimum 550 og lån og innmeldingsavgift skal være maksimum kr Fordelingen mellom lån og innmeldingsavgift vil bli vurdert opp mot dagens lånenivå. Det er viktig for styret å få denne fullmakten, da det er behov for hurtig i gangsettelse av baneutvidelsen. Derigjennom er behovet for finansiering tilstede. Vi vil med dette kunne oppta nye medlemmer, som umiddelbart må innbetale sine lån og /eller innmeldingsavgifter. Dette vil løse finansieringsbehovet til den nye banen og gi klubben den handlefrihet den trenger. styret 5) Fastsettelse av kontingent for 2002 Styret foreslår følgende kontingenter for 2002: Hovedmedlem senior kr Firmamedlem kr Ektefelle/samboer senior kr Pensjonist kr Ungdom/førstegangstjeneste/ student kr Junior kr Passiv kr Venteliste for medlemsskap kr. 250 Kontingenten innbefatter kr. 195,- til NGF og kr. 120,- til Norsk Golf (bladet) (gjelder ikke passive medlemmer). Kontingenten for 2002 foreslås å forfalle 15. mars ) Lovrevisjon: LOVER FOR GRORUDDALEN GOLFKLUBB slik de lyder etter vedtak på ordinært årsmøte 27. februar Klubbens navn og formål Klubbens navn er GRORUDDALEN GOLFKLUBB. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, anlegge og drive Rommen Golfbane slik at klubbens medlemmer kan utøve golfspillet under best mulige forhold. 2. Klubbens tilknytning Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets. Klubben har sitt sete i Oslo, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Klubben er medlem av det/de særforbund klubbens som årsmøtet til enhver tid bestemmer. Reglene i NIFs lov kap. 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for klubben uansett hva som står i denne lov. 3. Klubbens medlemmer Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt klubbens lover og bestemmelser. Enhver som lover å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren siste 3 år har vært eller er medlem av lag/klubb eller forening tilsluttet Norges Idrettsforbund. Når det er nødvendig av hensyn til golfanleggets kapasitet, kan styret etablere venteliste for opptak av nye medlemmer og medlemskap med begrenset spillerett på golfanlegget. Det maksimale antall medlemmer fastsettes av årsmøtet. Styret fastsetter de nærmere regler for opptak fra ventelisten, som i hovedsak skal være basert på objektive kriterier med hovedvekt på ansiennitet. Styret kan imidlertid i en viss utstrekning ta hensyn til alder, kjønn og familietilknytning til eksisterende medlemmer og til klubbens sportslige forhold. Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at de økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp (jf. NIFs lov 10-6). Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dagen første kontingent er betalt og forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet, jf. 2. ledd. I den utstrekning det besluttes av årsmøtet, kan klubbens medlemmer pålegges å yte rentefrie lån til klubben som forutsetning for medlemsskap. Plikten til å yte lån til klubben gjelder ikke juniorer og ungdom. Eventuelle lånebevis eller lignende som utstedes av klubben i den forbindelse er ikke omsettelige. 4. Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer over 15 år som har vært medlem i minst en måned og ikke skylder kontingent, har stemmerett på årsmøtet. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. 5. Klubbens kontingent For fastsettelse av kontingent skal følgende aldersbestemmelser m.v. gjelde: 0-18 år Junior (det året man fyller) år Ungdom ( «) år Militær eller student ( «) år Senior ( «) 67 år- Pensjonist ( «) Kontingent betales forskuddsvis for ett år ad gangen, og størrelsen fastsettes hvert år av ordinært årsmøte for det inneværende år. Forfallstidspunktet og eventuelt purregebyr fastsettes likeledes av årsmøtet. Ved betaling etter forfall, pliktes det ukrevet betalt morarente med den til en hver tid gjeldende morarentesats i forbrukerforhold, fra forfall frem til betaling skjer. Kontingenten graderes som følger: Hovedmedlemmer, ektefeller/ samboere, pensjonister, juniorer og barn. Styret har rett til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre særlige grunner. Slik nedsettelse/ frafallelse kan ikke skje for mer enn ett år ad gangen. 10

11 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 6. Klubbens ordinære årsmøte Klubbens øverste myndighet er ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Ordinært årsmøte innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag til saker som skal behandles i henhold til 7. ledd nr. 5, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med nøyaktig angivelse av de saker som skal behandles skal sendes ut senest 8 dager før årsmøtet. Årsmøtet skal åpnes og konstitueres av lederen. Det skal velges dirigent til å lede årsmøtet. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben. Det ordinære årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnete idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker enn lovsaker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet skal behandle og avgjøre: 1 Styrets beretning samt komitéenes beretninger og regnskap 2 Styrets forslag til regnskap, i revidert stand 3 Fastsette kontingent og medlemslån for neste år 4 Bestemme klubbens organisasjon, derunder opprette grupper/avdelinger, jf Andre saker som fremgår av sakslisten/innkomne forslag 6 Budsjett for neste år 7 Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette dennes honorar 8 Valg av: I STYRE OG VARAMEDLEMMER o Leder, velges hvert år p Nestleder og styremedlem, velges for to år (ulike år) q 2 styremedlemmer velges for 2 år (like år) r 2 varamedlemmer hvert år II Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet III Valgkomité på 3 medlemmer velges hvert år IV To medlemmer til kontrollkomitéen velges hvert år Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 7. Øvrige komitéers oppnevnelse og funksjonstid Øvrige komitéer enn valgkommitéen oppnevnes av styret for ett år ad gangen. 8. Klubbens ekstraordinære årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det eller når minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det. Det kunngjøres på samme måte som for ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen. Det ekstraordinære årsmøtet kan beslutte innkalling av tilleggskontingent når klubbens økonomi krever det. 9. Klubbens styre Klubben ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå klubbens daglige ledelse og representere denne utad. 3. Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer. 4. Etter evne søke å løse klubbens oppgaver, jf. 1, ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen måte ivareta klubbens og medlemmenes interesser. 5. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 6. Styret innkaller til medlemsmøte når det anser det for nødvendig. Styret skal holde møte når lederen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 10. Styrets arbeid 1. Leder har den daglige ledelse av klubben. Lederen skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og klubbens møter hvis ikke annet er fastsatt. Lederen skal påse at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt. Leder må sammen med klubbens administrasjonssekretær og revisorene sende inn oppgaver over klubbens medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser. 2 Nestleder fungerer som leder under dennes fravær. 3 Det skal føres protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. 11. Klubbens komitéer/grupper/avdelinger Klubben kan organiseres ved komitéer, avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Styret oppretter og oppnevner komitéer, jf. 7, mens klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av grupper og/eller avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For komitéer/grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og komitéer/grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse. 12. Klubbens regnskapsår Klubbens regnskapsår er fra 1. januar til 31. desember. Revidert regnskap sendes ut sammen med den fullstendige saksliste til ordinært årsmøte, jf. 6, 2. ledd. Kontingenten følger kalenderåret, jf. 5. Eventuell utmeldelse må skje til klubben innen 31. desember det enkelte år for å ha virkning for neste kalenderår med tilhørende kontingentforpliktelse. Uoppgjort kontingent kan motregnes av klubben i eventuelle krav, derunder medlemslån som det utmeldte medlem måtte ha mot klubben. 13. Klubbens tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert dokumentert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap. 11

12 14. Klubbens spilleregler For golfspillet i klubben gjelder de regler som er fastsatt av The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews og de godkjente lokale regler fastsatt av Norges Golfforbund. Fastsettelse av medlemmenes handicap skal skje i henhold til Norges Golfforbunds handicapsystem. Styret fastsetter for øvrig de bestemmelser som det finner nødvendig med hensyn til spillets avvikling og opprettholdelse av orden innen klubbens område. 15. Klubbens straffesaker For alle straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds lov kap. 11 (NIFs straffebestemmelser). 16. Inhabilitet For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte personer og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jf. NIFs lov Klubbens oppløsning Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte etter innkalling i henhold til, tidligst 3 måneder senere, og for at klubben skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutninger med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jf.. I tilfelle oppløsning, tilfaller klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettskretsstyret, etter at klubben har ordnet sine forpliktelser overfor sine kreditorer, derunder medlemmer som har ytet lån til klubben. Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen. 18. Endring av klubbens lover Endring i disse lover kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjente. 17 Kan ikke endres. 7) GRORUDDALEN GOLFKLUBB BUDSJETT (hele tusen) Budsjett Faktisk Budsjett Driftsinntekter og driftskostnader Medlemskontingenter Green-fee Sponsorinntekter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Drift/Vedlikehold bane og klubbhus Administrasjons-/ medlemskostnader Junior/Elite/Turnering Diverse kostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ) Valgkomitéens innstilling til styresammensetning for Styre: Leder: Ernst Halstensen velges for 1 år Nestleder: Astri Schmidt velges for 2 år Styremedlem: Gunnar Filstad velges for 2 år Styremedlem: Per Løken ikke på valg Styremedlem: Johan S. Seland ikke på valg Varamedlem: Tove Engen velges for 1 år Varamedlem: Eva Salomonsen Saxvik velges for 1år Styret får fullmakt til å oppnevnte repr. til ting og møter i organisasjoner klubben er tilsluttet. Kontrollkomité: Tore Foss Trine Sperre Valgkomité Ragna Sætre Kjell Thygesen Tommy Walseth velges for 1 år velges for 1 år gjenvalg 1 år velges for 1 år gjenvalg 1 år Tommy Walseth Ragna Sætre Reidar Aarseth Viktige meldinger: Handicapkortene må være innlevert til klubben innen 5. mars. De som har betalt sin årsavgift innen forfall den 15. mars og for øvrig er à jour med sine forpliktelser overfor klubben vil få sine hcp-kort før 25. april. Neste utleveringsrunde vil ikke bli før i mai måned. Dugnaden er i år planlagt til å være i helgen 4. og 5. mai med den tradisjonelle turneringen etterpå. Vi håper på samme deltagelse på dugnaden som i fjor ca 100 personer! Det forventes at juniorene møter opp! Ved bestilling av starttid skal alltid medlemsnummeret oppgis. Dette vil gjøre bookingen mye mer effektiv til glede for alle parter. Husk å melde adresseforandring!! NB! Vennligst noter vår nye e-post adresse! Groruddalen Golfklubb: e-post: tlf / fax: Arne Giving fung. daglig leder e-post: tlf / mobil: Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader og bankomkostninger Netto finanskostnader Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Årets overskudd

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettsstyret.)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettsstyret.) 12.01.2012 Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Lover For DRØBAK GOLFKLUBB

Lover For DRØBAK GOLFKLUBB Lover For DRØBAK GOLFKLUBB Lov for Drøbak Golfklubb (heretter DGK), stiftet 31. oktober 1988 med senere endringer, senest av 1. mars 2012 godkjent av Akershus idrettskrets den 1. november 2012. 1 Formål

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Lov for Larvik Padleklubb Stiftet 30. april 1975

Lov for Larvik Padleklubb Stiftet 30. april 1975 Lov for Larvik Padleklubb Stiftet 30. april 1975 Vedtatt den 30. april 1975, med senere endringer, senest av 4. mars 2013, ihht. NIFs lovendring 28.11.2011. Godkjent av Vestfold Idrettskrets den 8. mai

Detaljer

(stiftet 12. januar 1995, med senere endringer, senest av 26. februar 2013)

(stiftet 12. januar 1995, med senere endringer, senest av 26. februar 2013) LOV FOR GRØNMO GOLFKLUBB (HERETTER KALT KLUBBEN ) (stiftet 12. januar 1995, med senere endringer, senest av 26. februar 2013) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive golfidrett

Detaljer

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ),

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 17.06 1927, med senere endringer, senest av 29.02.2012, Godkjent av.idrettskrets den.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål

Detaljer