INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap Revisor og kontrollkomitéens beretninger 4 Innkommende forslag 5 Fastsettelse av kontingent for Lovrevisjon 7 Budsjett for Valg Groruddalen Golfklubb Postboks 37 Stovner, 0913 Oslo 1

2 1. Styrets beretning for 2001 På årsmøtet den 15. februar 2001 ble følgende valgt: Styret: Leder : Kjell Thygesen Valgt for 1 år Nestleder : Ernst Halstensen Ikke på valg Styremedlem : Torild Næss Ikke på valg Styremedlem : Johan S. Seland Valgt for 2 år Styremedlem : Per Løken Valgt for 2 år Varamedlem : Astri Schmidt Valgt for 1 år Varemedlem : Gunnar Filstad Valgt for 1 år Kontrollkomitéen: Thor Røssum Valgt for 1 år (gjenvalg) Stein Thronsen Valgt for 1 år Valgkomitéen: Tommy Walseth Ragna Sætre Reidar Årseth Trine Sperre Alle valgt for 1 år Leder Medlem Medlem Varamedlem Komité- og utvalgsmedlemmer oppnevnt av styret 2001: Komite Styrets kontakt Medlemmer Arrangement Astri Schmidt se rapport Bane Gunnar Filstad se rapport Banekontroll Gunnar Filstad se rapport Barn/junior/elite Per Løken Tom Iversen Tom Selmer Morten Hansen Fredrik Kracht Dame Astri Schmidt se rapport Dommer Ernst Halstensen ingen øvrige GolfInfo Torild Næss se rapport Grønt kort Jan Mosebekk Kjell Åge Johansen Øistein Johannessen Tom Selmer Handicap/Turnering Ernst Halstensen Hedersmerke: Kjell Thygesen Old Boys/Fair Ladies Gunnar Filstad se rapport Asle Kjønnerød Trine Sperre se rapport Sponsor/PR Kjell Thygesen Jan Mosebekk Strategi Torild Næss Bygge Johan S. Seland Øyvind Ruud Kjell Thygesen Jan Mosebekk Ny Bane Johan S. Seland Jan Mosebekk Ernst Halstensen Møter: Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter. Styret har også avholdt flere arbeidsmøter med komitéer og samarbeidspartnere. I forbindelse med bygging og åpning av nye klubbhusfasiliteter har det vært avholdt jevnlige møter med berørte parter. Videre har det vært avholdt regelmessige møter med Golf Professionals AS, Golf- Kroa og O. Skaaret AS. Nytt klubbhus: Styret vil her i sin beretning gi stor honnør til hovedentreprenør v/ola Kristiansen og hans underentreprenører for en fantastisk gjennomført byggeperiode. Denne takken går også til alle håndverkere som la ned et kjempearbeid for å få huset ferdig i tide og med meget høy kvalitet. Resultatet har vi sett: Et klubbhus som vi alle er stolte av og som folk bemerker. Styret setter også stor pris på den entusiasmen som klubbens medlemmer har vist i denne anledning. Drift: Den daglige driften av klubben har i 2001 vært vesentlig vanskeligere enn tidligere år. Dette skyldes at vår daglige leder Jan Mosebekk meget brått ble syk og har vært sykmeldt siden mai. For en klubb av vår størrelse var dette uten tvil et stort slag. Jan har alltid vært den som har vært til stede og utført et arbeid som det har stått stor respekt av. Hans engasjement i klubben har vært vel så mye en livsstil som en ren jobb. Det ble derfor en stor jobb for styret å få den daglige driften på plass. En stor takk her til Ernst Halstensen, som fungerte som daglig leder umiddelbart etter Jan ble syk. Han sørget for at hjulene ble holdt i gang i den viktige startfasen av sesongen. Lasse Bendixen tok over etter Ernst og var engasjert på full tid i klubben i 6 måneder. Det er godt at vi har medlemmer som har mulighet og lyst til å hjelpe klubben. Klubben ansatte også en regnskapsmedarbeider i halv stilling. Dette så meget positivt ut, men dessverre sa hun opp sin stilling tidlig på høsten. Dette gjorde det ikke lettere å stå for den daglige driften av klubben. Styret har gjennom hele sesongen blitt godt orientert av den fungerende daglige leder og vedkommende har også fungert som styrets sekretær. Oppføringen av det nye klubbhuset og det første driftsåret av dette må sees som meget positivt, men det er ingen tvil om at det har medført vesentlig større arbeidsmengde for driften av klubben. Fra 1. desember fikk klubben en ny fungerende daglig leder. Styret har nå gjort en avtale med Arne Giving, som i første omgang varer til juni Arne Giving har stor idretts-administrativ bakgrunn samt lang erfaring fra næringslivet. Arne sitter i dag som styremedlem i Norges Golfforbund og er også tilknyttet det Internasjonale Bandyforbundet. Pro-tjenester og kafeteria: Golf Professionals AS v/tom Selmer har utviklet og driver vår nye Pro-shop. Tom har også hatt det totale ansvaret for alle pro-tjenester til klubben. Styret setter meget stor pris på det tette og gode samarbeidet vi har med Tom. Dette gjelder også Fredrik og Morten, som vi håper også vil delta aktivt i sesongen som kommer. Vi gleder oss til å videreutvikle det samarbeidet vi har med Tom Selmer og Golf Professionals AS. Endelig har Inger Marie Johansen som hun fortjener med en lys og trivelig Golfkro. Inger har som leder av denne virkelig fått det til å svinge av dette tilbudet. Styret setter meget stor pris på det arbeidet som Inger og hennes nærmeste familie legger ned i Golfkroa. 2

3 Styret skylder å gjøre oppmerksom på at klubben nå har skrevet en fem års kontrakt med både Golfkroa v/ Inger Marie Johansen og Golf Professionals AS v/tom Selmer. Banen: Dugnaden ble av hensyn til ferdigstillelse av klubbhuset utsatt til 5. og 6. mai. Dugnaden ble gjennomført med rekorddeltagelse i strålende vær. Den ble som vanlig avsluttet med en turnering med ca 100 deltagere. Banen har i år vært i meget god stand gjennom hele sesongen til stor glede for våre medlemmer. Et rekordår for greenfee er et bevis på at også «ikke medlemmer» har satt pris på banens beskaffenhet i år. En stor takk til O. Skaaret AS ; representert ved Morten Wiik, Ole Horn og Jarl Vegard Evenstad. Hole in One: Per Vidar Ruud hull 5? Stein Christensen hull John Mackay hull Lars Holo hull Per André Knobelauch hull Jan Blankevoort hull Arild Johansen hull Thomas Doseth hull Simon Salomonsen Riis hull Odd Barkald hull Klubbmestre: KM Damer KM Herrer KM Matchplay Damer KM Matchplay Herrer KM Senior Damer KM Senior Herrer KM Jenter KM Gutter Marianne Ruud Tom Selmer Susanne Mathisen Joachim Løken Reidun Johansen Jan Nerem Susanne Mathisen Stephen Kalnæs Komitéer: Vi viser til den enkelte komités beretning vedrørende dens aktivitet. Styret vil her benytte anledningen til å takke alle komitéene og deres medlemmer for stor innsats i forrige sesong. Medlemsoversikt: Kategori Hovedmedlem Ektefelle/Samboer Pensjonist Æresmedlem 2 2 Ungdom (19 21) Junior (0 18) Student (19 25) 3 3 Annen hjemmeklubb 6 5 Sum aktive Passive Totalt Sponsor/spilleretter Samlet inkl. firmamedlem Økonomi: Som det fremkommer av årets regnskap viser dette et overskudd på ca mot et budsjett på Årsaken til dette skyldes først og fremst større driftsutgifter i forbindelse med utbyggingen. Styret har i forbindelse med dette hatt nær kontakt med så vel kontrollkomiteen som revisor. Årets reduserte resultat vil ikke medføre økte kontingenter for Samarbeidspartnere: Det har i år vært arrangert mange turneringer med våre samarbeidspartnere. Det er også gledelig å konstatere at disse bruker banen og klubben til diverse møtevirksomhet. Klubben ønsker å videreutvikle det samarbeidet vi har, og det første møtet i den anledning er allerede avholdt. Vi takker alle våre samarbeidspartnere for en fin sesong og for mange flotte premier til forskjellige turneringer. Aller Trykk Brewery FunGames Helens Rør Kreab M&M Grafisk Merkantildata OrtoMedic RKGrafisk Viken Energinett BBS Dovre peis Good Year Joker Grafisk Kärcher Medema Gruppen OKI system Plannja Syden Hus Groruddalen Golfklubb Grorud, 4. februar 2001 Kjell Thygesen Leder (sign) Ernst Halstensen Nestleder (sign) Johan S. Seland Torild Næss Per Løken Styremedl Styremedl. Styremedl. (sign) (sign) (sign) Årsrapport Handicap- og Turneringskomitéen H & T har i 2001 hatt 4 medlemmer: Arvid Bjerring, Øivind Carlsen, Aksel Flakstad og Ernst Halstensen (leder). Komitéen har hatt 3 møter for å forberede sesongen i tiden januar mai. Det har vært avholdt 32 konkurranser/konkurransedager i perioden, hvorav 12 torsdagsturneringer (Fair Ladies/Old Boys, Damedagen og Sponsorturneringer ikke medregnet). Disse konkurransedagene har til sammen hatt ca deltagere. Sportslig sett har sesongen vært bra, og mange deltagere har senket sine handicap i løpet av sesongen. Dette har f.eks. gjort at det har blitt vanskeligere å kvalifisere seg for finalen i klubbmesterskapet. Komitéen har også i år benyttet seg av retten til å regulere enkelte spilleres handicap ut fra en totalvurdering av spillerens spillestyrke. Komitéen har ikke eget driftsbudsjett, og alle inntekter og utgifter går inn i klubbens samlede regnskaper. På tross av at store deler av startkontingenten er gått ut i form av premier, har turneringsvirksomheten bidratt positivt til klubbens drift. Det så ut som om værgudene skulle sette en stopper for klubbmesterskapet for senior i år, men etter tredje forsøk klarte vi å gjennomføre det også. De øvrige turneringene har vært gjennomført i henhold til terminlisten. Til slutt vil vi få takke dem som har stilt opp og hjulpet til under de større arrangementene som klubbmesterskapene og avslutningsturneringene. Arvid Bjerring, Øivind Carlsen, Aksel Flakstad, Ernst Halstensen 3

4 Årsberetning arrangementskomitéen Arrangementskomiteen har vært i aktivitet ved følgende arrangementer: 1 Årsmøte 2001 servering 2 Møte med komitéene servering 3 St.Hans-turnering dekket bord 4 Lederens Pokal dekket bord 5 Årsfest Årsfesten ble for første gang arrangert i egne lokaler, og 70 medlemmer deltok. Det ble servert et flott koldtbord levert av Inger. Den gode stemningen tydet på at alle hygget seg og følte seg hjemme. Det hevdes, fra dem som har vært med en stund, at dette var den mest vellykkede årsfesten til nå. Arrangementskomitéen har i 2001 bestått av: Bente Bjørnstad, Grete Blankevoort, Hilde Ebbang, Lisbeth Halstensen, Irene Josten Arrangementskomitéen Årsberetning ny bane komitéen Gjennom året har det vært kommunisert med Oslo kommune Friluftsetaten om bygging av en ny ni hulls bane langs Tokerudbekken og opp mot Bånkall Gård. Det er foretatt en kartlegging av flora og fauna i området, og enkelte områder, derunder langs selve bekken, inneholder så vidt interessante arter at det må tas hensyn til. Leif Nilsson har tegnet en ny bane hvor dette er gjort. Han har også tegnet inn en skiløype på 5 km over gammel og ny bane utenom alle greener og uten at den krysser seg selv. Muligheten for flerbruk er viktig for å kunne disponere så vidt store arealer, og vi ønsker samarbeid med andre idrettsklubber i området i den sammenheng. For de kommunale myndigheter er det dessuten viktig at et nytt anlegg ikke skal føre til noen økonomisk belastning for kommunen, verken med anleggs- eller driftkostnader. Vi har derfor lagt frem planer for finansiering og drift, basert på opptak av nye medlemmer. (Det er allerede ca 200 på venteliste.) I høst ble samtlige styrer i de tilstøtende boligsameier og borettslag invitert til orientering og befaring. Tilbakemeldingene fra disse var stort sett positive. De var veldig opptatt av sikkerheten for dem som ferdes på gangveiene, særlig skolebarna. Vi forsikret at det ville bli tatt godt vare på sikkerheten, og at skolenes bruk av Tokerudbekken i undervisningsøyemed ikke ville falle bort som følge av en ny bane. Deres siste store punkt var støv og støy fra parkeringsplassene i Tokeruddalen, og de likte de tanker som ble fremlagt om senking av terreng og skjerming i så henseende. Arbeidet med den nye banen ble naturligvis noe hemmet av arbeidet med klubbhuset, etterfulgt av Jans sykdom. Arbeidet følges nå opp av fung. dgl. leder Arne Giving og Leif Nilsson. Friluftsetaten, som er svært positiv, vil sende saken ut på høring til de forskjellige kommunale instanser i nær fremtid. Så snart høringstiden er ute, vil Friluftsetaten lage en innstilling til de politiske myndigheter saken må behandles av Bystyret. Vi vil parallelt med dette søke direkte kontakt med beslutningstakere. Håpet er å kunne starte opp arbeidene i marken etter sesongslutt! Johan S. Seland Årsberetning fra banekomitéen I forbindelse med overtagelse av det nye klubbhuset i begynnelsen av mai, var tiden inne til å klargjøre banen. Mye var kaotisk. Daglig leder, som hadde oversikt over det meste, var dessverre blitt syk, og banekomitéen måtte ta seg til rette som best den kunne med å finne frem alt materiell som var stuet i containere, garasje etc. Vi innkalte til dugnad lørdag 5. og søndag 6. mai for å få banen ryddet, søppel fjernet og utstyret klargjort og brakt ut på banen. Solen skinte og det var ingen tid å miste, da lysten på å komme i gang med golfen var stor. Det kriblet i blodet på vinterbleke golfspillere. At iveren etter å komme i gang var stor, viste fremmøtet på dugnaden disse to dagene. Det var så bra fremmøte at det meste var gjort på lørdag, og etter en kort formiddagsjobb på søndag, var det endelig tid for dugnadsturnering. Men nå er det slik at «en svale gjør ingen sommer». Banekomitéen må fungere hele sesongen og sørge for at banen er i best mulig stand. Selvfølgelig i samarbeid med banemannskapet. Dette skal bli bedre neste sesong! Riktig er det også å nevne at klubben i år har investert penger i et forbedret vanningsanlegg. Til tross for Banekomitéens manglende tilstedeværelse har banemannskapet gjort en glimrende jobb, og banen har vært i meget god stand hele sommeren. Å trekke frem enkeltpersoners deltagelse i arbeidet er vel ikke riktig, men vi i Banekomiteen føler at vi er Bjørn Posti stor takk skyldig for det arbeidet han har nedlagt både på banen og rundt klubbhuset. Takk skal du ha Bjørn! Banekomitéen har bestått av følgende personer: Leder Gunnar Filstad, Ragnhild Seland, Erik Ommen Hansen, Åge Andresen, Ingar Opseth, Tom Selmer og Jan Mosebekk. G.F. Årsberetning fra banekontrollkomitéen Banekontrollen har som oppgave å kontrollere blant annet følgene: Om spillerne er medlem eller har betalt greenfee. Om spillerne har hver sin bag/køller. Om spillerne har greengaffel i lommen og reparerer nedslagsmerke (ellers må de kjøpe greengaffel på stedet, kr.50,-). Om spillerne legger tilbake oppslått torv. Om det er langsomt spill. Om det er farlig spill. Om det er utilbørlig oppførsel. Dersom oppførselen på banen bryter med golfspillets etiske regler, noteres navn og eventuelt klubb og oppførselen rapporteres til daglig leder. For å utøve en mer kontinuerlig, og effektiv kontroll, har styret bedt om at Banekontrollkomitéen utvides med flere personer. Dette er blitt gjort. BK har kjørt jevnlige kontroller gjennom sommeren og opplevelsene har vært mange, spesielt har manglende greengaffel og mangelfull raking i bunkere vært gjengangere. Ellers kan det sies at å kontrollere golfspillere er en hyggelig jobb, bare blide mennesker som synes det er fint at det utføres kontroll. Banekontrollen har bestått av følgende personer: Leder Gunnar Filstad, Bjørn Posti, Helge Damskau, Tim Hau, Rolf Selmer og Reidar Årseth. G.F. Årsberetning fra seniorene Golfsesongen her i landet er for lengst slutt, og da er tiden inne til å ta et tilbakeblikk. Vi har hatt en svært lang sesong, siste spilledag på Grorud var så sent som 8. november. Banen har vært meget bra hele sesongen. Honnør til banemannskapet som har gjort en fantastisk fin jobb, uten å være til hinder for spillerne under dette arbeidet. «Utenlandsfarerne» reiste av gårde alt for tidlig og gikk derfor glipp av en fin høst her hjemme (En fattig trøst for oss som dessverre er nødt til å «overvintre».) Men «utenlandsfarerne» har jo fordelen av å spille golf hele vinteren og vil derfor være i topp form når sesongen starter. Er dette noe tenke på for Handicapkomitéen? 4

5 Det har vært uendelig mange turneringer i år, særlig for de av oss som har hatt tid og anledning. Jeg har inntrykk av at mandagsturneringen er den viktigste for seniorene, hvor vi opplever at rundt 30 seniorer stiller opp hver mandag morgen kl Vi startet sesongen 10. mai og alle turneringene er gjennomført etter programmet, med unntak av noen avlysninger på grunn av været. Sammenlagt resultat efter 5 turneringer: Damer: Nr. 1. Tove Barkald 152 poeng» 2. Anne Lise Thoresen 148»» 3. Ragna Sætre 137»» 4. Erna Brinker 125» Herrer: Nr. 1. Oddvar Fernsjø 181 poeng» 2. Per A.Larsen 175»» 3. Odd Barkald 173»» 4. Rolf Ween 172»» 5. Knut E.Karter 171»» 6. Finn Nygaard 171»» 7. Gunnar Filstad 170»» 8. Reidar Årseth 170»» 9. Harald Torgersen 167»» 10. Øyvind Kvarme 166» Vi gratulerer premievinnerne! Vi har også i år arrangert overnattingsturer med golf som primær aktivitet. Vi har også hatt mye annen moro på disse turene med blant annet kortspill, diskusjoner og lignende. Det kunne vært morsomt om flere tok seg tid til å være med på disse turene. Før banene i Oslo-området åpnet, reiste vi til Eda i Sverige, et naturskjønt baneanlegg hvor vi bodde i små leiligheter. Vi spilte golf i to dager og hadde en meget hyggelig tur. I slutten av august var vi på vår tradisjonelle tur til Elverum G.K. og Sorknes G.K. (Rena). Været var fint og banene meget bra. Stemningen var på topp både på banen og i hyttene. Som avslutning på reisevirksomheten for seniorene besøkte vi Strømstad G.K. i begynnelsen av oktober. Her spilte vi golf i to dager og været var fint også på denne turen. Stemningen i hyttene på kvelden bar bud om at dette var en vellykket tur. Nå blir det antagelig noen måneder med snømåking. Men noen av oss stikker vel av en uke eller to til varmere strøk for å spille golf, og for å komme i god form til neste sesong. Seniorkomitéen har i år bestått av følgene personer: Kaare Aasgaard, Arne Lines, Jacob Halvorsen og Erna Brinker. Vi takker alle for en god jobb. G.F. Årsberetning fra Junior-/elitegruppen 2001 Junior-/elitegruppen har i sesongen (året) 2001 gjennomført mange aktiviteter for alle handicapklasser og spillere i alle aldre. Året begynte med vintertrening inne på Golfsenteret på Sandaker. Totalt deltok ca. 45 spillere i alderen 7 til 18 år. Innetreningen pågikk fra begynnelsen av januar til midten av april. Våre spillere har deltatt i alt fra regionale turneringer arrangert av våre naboklubber og opp til nasjonale turneringer arrangert av NGF. Det er også noen som har deltatt i turneringer i Sverige. Det ble avholdt en treningssamling over fem dager uken før påske i England for våre elitespillere og en treningssamling over en helg i Sverige for talent- og rekruttgruppen. Undertegnede arrangerte også en treningssamling over ti dager på Barsebäck G&CC i Sverige i påsken. I de regionale turneringene har vi hatt med ca. 15 spillere. Våre spillere i denne gruppen har bitt godt fra seg i turneringene. Flere av spillerne har seire i sine klasser, og vi har også flere andre gode plasseringer. For juniorer i mellomskiktet har det fram til og med 2001 blitt arrangert B-Tour. Fra sesongen 2002 vil disse turneringene arrangeres på regionalt plan. Vi har på B-Tour hatt med 3 spillere. Med noe blandede resultater, men det beste resultatet var Simon S. Riis sin 2. plass på årets siste turnering. Dette gjør at Simon starter sesongen 2002 på A-Tour, som er den høyeste» divisjonen» for juniorer. A-Tour er altså den høyeste divisjonen for juniorer og arrangeres av NGF. Dette vil fortsatt være en NGF turnering og ikke en regional turnering som B-Tour. På A-Tour har vi hatt med 4 spillere. Ingen av spillerne har markert seg på resultatlistene, og vi har en 15. plass som beste plassering. Vi har også deltatt i NM individuelt og NM for klubblag for juniorer. I NM individuelt oppnådde vi en 15. plass som beste resultat og i NM for klubblag endte vi på en 15. plass. I NM lag for herrer fikk vi en meget bra 6. plass, kun 6 slag bak 2. plass. I den norske» Eliteserien» Norges Cup hadde vi i begynnelsen av sesongen med 2 spillere, og ingen av dem klarte å oppnå resultater som spilleren selv eller klubben hadde håpet på. Flere av spillerne våre har også deltatt i såkalte Ama Tour-turneringer. Dette er åpne klubbturneringer som arrangeres rundt omkring i hele Norge. Beste plassering i en av disse turneringene er to meget fine 3. plasser i Dr. Ragnhilds Pokal på Tyrifjord GK for Stephen Edsjø Kalnæs og Susanne Mathisen. Startfeltet i turneringen hadde en bra standard, og det er hyggelig å se at våre spillere kan hevde seg blant de beste spillerne i Norge. På turneringene i Sverige har ingen av våre spillere fått noen topplasseringer, men de har likevel spilt bra i enkelte turneringer. Årets klubbmestre for juniorer ble for jenter Susanne Mathisen og for gutter Stephen Edsjø Kalnæs. Nytt av året var også innføringen av Viken-stipend for en gutt og jente i juniorklassen. I år gikk de to stipendene til Marianne Ruud og Stephen Edsjø Kalnæs, og begge var verdige vinnere. Når dette leses er sesongen 2002 allerede godt i gang for de fleste juniorene. Vintertreningen startet på Sandaker 13. januar. I 2002-sesongen vil vi også få en ny organisering av juniorarbeidet hvor vi i større grad vil trekke flere med i komitéarbeidet. Dette arbeidet startet tidlig i høst og består av en styringsgruppe med Per Løken, Hilde Ebbang, Tom Selmer og Tom Iversen. Flere møter er allerede avholdt i komitéen, og hovedformålet er å fordele oppgaver på flere, slik at belastningen ikke blir så stor på den enkelte slik at man ikke blir utbrent alt for tidlig. Tom Iversen Junior-/eliteleder 2001 Årsberetning 2001 for Damegruppa Damegruppa startet sesongen med tur til Danmark, denne gang til Himmerland, med avreise 26. april. 15 damer deltok, og det var stor aktivitet både på banen og dansegulvet. Det ble spilt 2 runder på Old Course, og sammenlagtseieren i hcp-klassen gikk til Ragna Sætre. Det har vært stor aktivitet på «Damedagen» også i år. Ca. 40 damer har deltatt hver tirsdag fra 15. mai til 18. september. Spillefri kun 2 uker i sommerferien. Totalt har 69 damer deltatt. 2 Mixed Greensome-turneringer var satt opp i terminlisten, og interessen for å delta var overveldende. Den store interessen fikk oss til å invitere til en ekstra turnering fredag 27. juli, tiltenkt «de få» som ikke var bortreist. Ved påmeldingsfristens utløp utgjorde «de få» 70 spillere, og turneringsformen måtte omgjøres til Texas Scramble. Connecting Ladies Høsten 2000 kom det forslag fra damegruppen i Hauger GK om å få i gang en naboturnering i sesongen De inviterte var Losby, Nes, Østmarka og Groruddalen. Turneringen er gjennomført som planlagt. Hver klubb har arrangert en turnering. Den 16. juni var det vår tur, og det var en glede å ønske 47 damer velkommen til vårt nye anlegg og en bane som var bedre enn de fleste på det tidspunktet. Banen ble nok mer utfordrende enn 5

6 forventet for flere av våre gjester. De var positivt overrasket, og vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger. Det ble spilt i 3 klasser med individuell premiering. Beste klubb etter 5 turneringer ble Nes. Deretter fulgte Losby, Østmarka, Groruddalen og Hauger. Turneringen videreføres neste sesong. Damegruppa ble etablert i 1991, og målsettingen var å motivere damene til å delta og å utvikle sitt spill. Den store deltagelsen hver tirsdag bekrefter at vi lykkes i arbeidet, og det er gledelig å kunne fortelle at i løpet av sesongen har 9 damer gått fra Grønt Kort-klassen til etablert handicap. Gratulerer damer! På tampen av sesongen kom vi i gang med» Tuppetime» med Tom gruppetrening som vi har hatt stort utbytte av. Neste sesong vil vi presentere et utvidet program for «Tuppetimer» allerede fra sesongstart. Før sesongstart vil vi i samarbeid med Tom arrangere et oppfriskningskurs i regelverket. Sesongen ble avsluttet 2. oktober med en bedre middag og premieutdeling i Golfkroa: Eclectic HCP: 1.premie: Hilde E. Ebbang 2.premie: Anne-Lise Thoresen 3.premie: Ellen Røssum Eclectic GK: 1.premie: Brit Løkke 2.premie: Anne-Karin Løndalen 3.premie: Eva Mathiesen Best gjennom sesongen: Etabl. Hcp: Bente Hansen Grønt Kort: Brit Løkke Det ble også en påskjønnelse til damene som i 1991 tok utfordringen og startet Damegruppa: Mai Britt Andersen, Berit Bakke og Kjersti Bratseth. Dagens aktivitet og resultater viser at deres arbeid har båret frukter. Oslo, 17. oktober 2001 Damekomiteen 2001 Tove Engen Anne-Karin Løndalen Grethe Skamo Astri Schmidt Golf-info komitéen Komitéen har hatt 4 medlemmer: Morten Mathiesen (ansvarlig redaktør), Ragnhild Seland (korrektur), Jan Mosebekk (redaksjon) og Torild Næss (redaksjon). Samarbeidet mellom oss 4 har vært bra, og det har ført til at bladet er blitt bedre enn tidligere. Det har vært 4 utgivelser av Golf-info i år Vi har hatt faste bidrag fra» Leder n»,» Nytt fra Jan», Juniorene, Damegruppa, Old Boys/Fair Ladies, proshopen og kafeteriaen. Dette har vært veldig bra. Dere medlemmer etterlyste tidlig dato for innlevering av bidrag, slik at flere skulle bli flinkere til å komme med innspill, men desverre nei. Komiteen oppfordrer igjen alle til å bli bedre bidragsytere send inn bilder og historier fra ferieturer, konkurranser, morsomme episoder, spørsmål eller kommentarer. Medlemsbladet er en flott kommunikasjonskanal som flere burde benytte seg av. Vi har i dag et stort forbedringspotensiale når det gjelder distribusjonen av Golf-info. Det tar for lang tid fra innleveringsfrist til bladet ligger i posten. Til slutt vil jeg gi en spesiell takk til Morten Mathiesen for en kjempeflott innsats. Han har vært kreativ og stått på for at vi alle skal få gleden av et Golf-info hjem i posten. Torild Næss (sign) Årsberetning 2001 Klubbhuskomitéen Dette er egentlig beretningen om det som virkelig startet i 2000, og som ble «ferdig» i 2001.» Ferdig» fordi et klubbhus i en dynamisk klubb alltid vil påvirkes av klubbens behov og erfaringer således er det allerede planlagt justeringer på enkelte punkter før neste sesong. Oppstart av byggingen, dvs rivingen av brakkene, ble som alle kjenner til, forsinket med 2,5 måneder. Entreprenørene kom i gang 6. desember da skulle vi hatt lukket bygg! Etter enestående innsats fra alle entreprenører og håndverkere, 23 byggemøter (hver mandag morgen) og flere særmøter var bygningene nesten ferdige som planlagt 1. mai. Alt var klart for offisiell åpning 9. juni. Dette skyldes ikke minst det lykkelige valg av hovedentreprenør med lokal forankring og entusiasme for klubben, Kristiansen & Nilsen AS, representert ved Ola Kristiansen. Vi takker også de øvrige entreprenører Øivind Ruud AS og Billkvam & Fagerhaug AS og alle underentreprnører. Takk også til arkitekt Eivind Erichsen, som formga det hele. Under byggingen ble det foretatt en del justeringer og nødvendige tilpasninger uten at kostnadene kom ut av kontroll, men bl.a. som følge av treg saksbehandling på fylkesskattekontoret i forbindelse med frivillig registrering og refusjon av merverdiavgift, ble det nødvendig med en mellomfinansiering. Denne fikk vi raskt på plass i Sparebank1. Momsrefusjon og offentlige tilskudd blir utbetalt i disse dager. Vi hadde etter sesongslutt et møte med leietakerne Inger og Tom og det var lite de hadde å sette fingeren på. Det viktigste var kanskje akustikken i Storstua, og det blir montert spesialplater fra Rockwool i taket. Videre vil det bli bygget skap for bager/traller utenfor juniorrommet, slik at juniorene kan ha utstyret sitt stående på banen fra dag til dag. Juniorrommet, hvor det er meningen at de skal kunne gjøre skolearbeid i forbindelse med trening, i tillegg til å ha undervisning og utvikle sitt eget miljø, er vi spesielt stolte av. Andre klubber og NGF er fascinert av hva vi her har gjort. Nå er det opp til juniorene å følge opp intensjonene. Det er viktig at vi nå tar vare på det flotte bygget vårt, og allerede i år begynner vedlikeholdet utvendig maling er oppfølgingen av den avtalte overflatebehandling i entreprisen. Johan S. Seland Årsrapport dommerkomitéen 2001 På tross av flere forsøk har det ikke lykkes å danne en Dommerkomité denne sesongen. Håper vi kan lykkes i 2002 Ernst Halstensen Årsrapport fra Hedersmerkekomitéen for 2001 Komitéen har ikke hatt saker til behandling i løpet av sesongen 2001 Kjell Thygesen Leder Årsrapport Grønt kortkomitéen for 2001 Denne komitéen har ikke vært i vanlig virksomhet denne sesongen. Dette skyldes Jan Mosebekks plutselige sykdom og langtidsfravær. Klubben har derfor trukket ekstra veksler på Tom Selmer og hans folk, noe vi er meget tilfreds med. Styret 6

7 2) GRORUDDALEN GOLFKLUBB RESULTATREGNSKAP (hele tusen) Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 Budsjett Medlemskontingent Green-fee Sponsorinntekter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader 2, Drift av bane Administrasjons-/medlemskostnader Junior/Elite/Turnering Diverse kostnader Ordinære avskrivninger Sum driftsikostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader og bankomkostninger (144) (150) (119) Netto finanskostnader (109) (110) 8 Årets overskudd (underskudd) EIENDELER GRORUDDALEN GOLFKLUBB BALANSE (hele tusen) Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Golfbane Nytt klubbhus Garasje Golfbil Inventar Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Tilbode kontingenter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note Egenkapital (380) Årets resultat Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Pantelån Medlemslån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsikitg gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 4. februar

8 Note nr. 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer GRORUDDALEN GOLFKLUBB Noter til regnskapet for 2001 Regnskapet settes opp i henhold til idrettens regnskapsbestemmelser og følgende regnskapsprinsipper legges til grunn. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid, men med minimum et årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld. Anleggsmidler kan ikke bokføres til en høyere verdi en klubbens gjeld. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Note nr. 2 Sammenslåtte poster Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostander Note nr. 3 Varige driftsmidler Golfbane Klubbhus Garasje Golfbil Inventar Anskaffelseskost pr Tilgang i år Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Avskrivningssats 1) 2) 4% 20% 20% 1) Golfbanen er anlagt på festet grunn. Gjenstående festetid er 28 år. Etter en totalvurdering anses en lineær avskrivning over gjenstående festeperiode å gi en realistisk vurdering av anlegget. 2) Klubbhuset står på festet grunn. Gjenstående festetid er 28 år. Bygget avskrives lineært over festeperioden. Note nr. 4 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende, etter fradrag for en delkredreavsetning stor kr Av andre fordringer er kr tilgode fylkesskattesjefen i forbindelse med mva-refusjon på det nye klubbhuset. Note nr. 5 Bundne bankinnskudd Av selskapets bankinnskudd er kr bundet som sikkerhet for ansattes skattetrekk. Note nr. 6 Pantelån, medlemslån Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt 2001 Pantelån Medlemslån Pantstillelser og lignende Gjeld sikret Eiendeler stillet Balanseført ved pant som sikkerhet verdi pant Pantelån Golfbane Byggelån Klubbhus

9 GRORUDDALEN GOLFKLUBB Noter til regnskapet for 2001 Note nr. 7 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte, m.v. Klubben har en fast ansatt som er daglig leder. Han har mottatt kr i lønn og annen godtgjørelse. Kostnadsført konsulenthonorar for 2001 utgjør kr Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Kostnadsført revisjonshonorar for 2001 utgjør kr I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr Note nr. 8 Junior/elite og turnering Oversikt over aktiviteter som gir inntekter og kostnader: Inntekter Kostnader Resultat Junior/elite ( ) (Inntekter ekskl. medlemsinntekter) Turnering Note nr. 9 Skattekostnad Klubben er skattepliktig for utleievirksomheten av lokalene til ProSHopen. Årets skattepliktige resultat Inntekter Kommunale avgifter og forsikring (7 200) (4 300) Forretningsfører (20 000) (12 000) Avskrivninger ( ) 0 Andre utgifter ( ) (27 105) Årets skattepliktige overskudd/(underskudd) (58 905) Skattemessig fremførbart underskudd pr (4 307) Årets skattemessige resultat (58 905) Skattemssig fremførbart underskudd pr (63 212) ADMINISTRASJON-MEDLEMSKOSTNADER DIVERSE KOSTNADER Revisor Reisekostnader Konsulenter _ Kurs NGF/Kurs/Trykksaker etc Sponsor Porto/Tlf/Bil etc Møtekostnader Premier Årets Arr Stipend Andre driftskotnader Kontingent NGF++s Tap på fordringer Adm medlemsutg Forsikringer Kontorutstyr Eiendomsavgift Rekvisita/papir/data Elektrisitet Samlet store Samlet Store Div. små Div. andre SUM SUM ) Årsrapport for 2001 fra Kontrollkomitéen Kontrollkomiteen har gjennom regnskapsåret ført tilsyn med klubbens virksomhet i samsvar med 5 5 i Regnskaps- og Revisjonsbestemmelsene for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Regnskapsmessige budsjettavvik og rutiner for behandling av disse er gjennomgått og vurdert. Alle rutiner og forhold har vært funnet tilfredsstillende. Årsregnskapet for 2001 er gjennomgått. Det er etter komitéens mening satt opp i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og regler for god regnskapsskikk. Kontrollkomitéen tilrår at resultatregnskapet og balansen fastsettes som klubbens regnskap for Oslo/Stovner, 15. februar 2002 Kontrollkomitéen Thor Røssum Stein Thronsen 9

10 b) 4) Forslag: a) Dagtid medlemskap Styret ønsker fullmakt til å ta inn nye medlemmer, begrenset oppad til max 100 personer, som har rett til å spille på banen som vanlige medlemmer, dog kun hverdager mellom kl og Vi vil med dette kunne gi et tilbud til personer som i dag står på venteliste og som har muligheter til å spille på dagtid. Naturligvis kan også eksisterende medlemmer gjøre om sitt medlemskap til denne varianten. Dagtid medlemmene må betale fullt lån: kr kr , men betaler bare 2/3 av årsavgiften (2002 = kr ). De personene som i dag står på venteliste vil beholde sin plass på denne listen uavhengig av om de benytter seg av dette tilbudet eller ei. Styret c) Økning av antall medlemmer ved godkjennelse av ny bane Styret ber om fullmakt fra årsmøte til å ta inn nye medlemmer når godkjennelse foreligger for bygging av ny 9-hulls bane. Antall nye medlemmer skal være maksimum 550 og lån og innmeldingsavgift skal være maksimum kr Fordelingen mellom lån og innmeldingsavgift vil bli vurdert opp mot dagens lånenivå. Det er viktig for styret å få denne fullmakten, da det er behov for hurtig i gangsettelse av baneutvidelsen. Derigjennom er behovet for finansiering tilstede. Vi vil med dette kunne oppta nye medlemmer, som umiddelbart må innbetale sine lån og /eller innmeldingsavgifter. Dette vil løse finansieringsbehovet til den nye banen og gi klubben den handlefrihet den trenger. styret 5) Fastsettelse av kontingent for 2002 Styret foreslår følgende kontingenter for 2002: Hovedmedlem senior kr Firmamedlem kr Ektefelle/samboer senior kr Pensjonist kr Ungdom/førstegangstjeneste/ student kr Junior kr Passiv kr Venteliste for medlemsskap kr. 250 Kontingenten innbefatter kr. 195,- til NGF og kr. 120,- til Norsk Golf (bladet) (gjelder ikke passive medlemmer). Kontingenten for 2002 foreslås å forfalle 15. mars ) Lovrevisjon: LOVER FOR GRORUDDALEN GOLFKLUBB slik de lyder etter vedtak på ordinært årsmøte 27. februar Klubbens navn og formål Klubbens navn er GRORUDDALEN GOLFKLUBB. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, anlegge og drive Rommen Golfbane slik at klubbens medlemmer kan utøve golfspillet under best mulige forhold. 2. Klubbens tilknytning Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets. Klubben har sitt sete i Oslo, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Klubben er medlem av det/de særforbund klubbens som årsmøtet til enhver tid bestemmer. Reglene i NIFs lov kap. 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for klubben uansett hva som står i denne lov. 3. Klubbens medlemmer Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt klubbens lover og bestemmelser. Enhver som lover å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren siste 3 år har vært eller er medlem av lag/klubb eller forening tilsluttet Norges Idrettsforbund. Når det er nødvendig av hensyn til golfanleggets kapasitet, kan styret etablere venteliste for opptak av nye medlemmer og medlemskap med begrenset spillerett på golfanlegget. Det maksimale antall medlemmer fastsettes av årsmøtet. Styret fastsetter de nærmere regler for opptak fra ventelisten, som i hovedsak skal være basert på objektive kriterier med hovedvekt på ansiennitet. Styret kan imidlertid i en viss utstrekning ta hensyn til alder, kjønn og familietilknytning til eksisterende medlemmer og til klubbens sportslige forhold. Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at de økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp (jf. NIFs lov 10-6). Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dagen første kontingent er betalt og forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet, jf. 2. ledd. I den utstrekning det besluttes av årsmøtet, kan klubbens medlemmer pålegges å yte rentefrie lån til klubben som forutsetning for medlemsskap. Plikten til å yte lån til klubben gjelder ikke juniorer og ungdom. Eventuelle lånebevis eller lignende som utstedes av klubben i den forbindelse er ikke omsettelige. 4. Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer over 15 år som har vært medlem i minst en måned og ikke skylder kontingent, har stemmerett på årsmøtet. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. 5. Klubbens kontingent For fastsettelse av kontingent skal følgende aldersbestemmelser m.v. gjelde: 0-18 år Junior (det året man fyller) år Ungdom ( «) år Militær eller student ( «) år Senior ( «) 67 år- Pensjonist ( «) Kontingent betales forskuddsvis for ett år ad gangen, og størrelsen fastsettes hvert år av ordinært årsmøte for det inneværende år. Forfallstidspunktet og eventuelt purregebyr fastsettes likeledes av årsmøtet. Ved betaling etter forfall, pliktes det ukrevet betalt morarente med den til en hver tid gjeldende morarentesats i forbrukerforhold, fra forfall frem til betaling skjer. Kontingenten graderes som følger: Hovedmedlemmer, ektefeller/ samboere, pensjonister, juniorer og barn. Styret har rett til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre særlige grunner. Slik nedsettelse/ frafallelse kan ikke skje for mer enn ett år ad gangen. 10

11 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 6. Klubbens ordinære årsmøte Klubbens øverste myndighet er ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Ordinært årsmøte innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag til saker som skal behandles i henhold til 7. ledd nr. 5, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med nøyaktig angivelse av de saker som skal behandles skal sendes ut senest 8 dager før årsmøtet. Årsmøtet skal åpnes og konstitueres av lederen. Det skal velges dirigent til å lede årsmøtet. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben. Det ordinære årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnete idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker enn lovsaker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet skal behandle og avgjøre: 1 Styrets beretning samt komitéenes beretninger og regnskap 2 Styrets forslag til regnskap, i revidert stand 3 Fastsette kontingent og medlemslån for neste år 4 Bestemme klubbens organisasjon, derunder opprette grupper/avdelinger, jf Andre saker som fremgår av sakslisten/innkomne forslag 6 Budsjett for neste år 7 Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette dennes honorar 8 Valg av: I STYRE OG VARAMEDLEMMER o Leder, velges hvert år p Nestleder og styremedlem, velges for to år (ulike år) q 2 styremedlemmer velges for 2 år (like år) r 2 varamedlemmer hvert år II Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet III Valgkomité på 3 medlemmer velges hvert år IV To medlemmer til kontrollkomitéen velges hvert år Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 7. Øvrige komitéers oppnevnelse og funksjonstid Øvrige komitéer enn valgkommitéen oppnevnes av styret for ett år ad gangen. 8. Klubbens ekstraordinære årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det eller når minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det. Det kunngjøres på samme måte som for ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen. Det ekstraordinære årsmøtet kan beslutte innkalling av tilleggskontingent når klubbens økonomi krever det. 9. Klubbens styre Klubben ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå klubbens daglige ledelse og representere denne utad. 3. Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer. 4. Etter evne søke å løse klubbens oppgaver, jf. 1, ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen måte ivareta klubbens og medlemmenes interesser. 5. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 6. Styret innkaller til medlemsmøte når det anser det for nødvendig. Styret skal holde møte når lederen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 10. Styrets arbeid 1. Leder har den daglige ledelse av klubben. Lederen skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og klubbens møter hvis ikke annet er fastsatt. Lederen skal påse at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt. Leder må sammen med klubbens administrasjonssekretær og revisorene sende inn oppgaver over klubbens medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser. 2 Nestleder fungerer som leder under dennes fravær. 3 Det skal føres protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. 11. Klubbens komitéer/grupper/avdelinger Klubben kan organiseres ved komitéer, avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Styret oppretter og oppnevner komitéer, jf. 7, mens klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av grupper og/eller avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For komitéer/grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og komitéer/grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse. 12. Klubbens regnskapsår Klubbens regnskapsår er fra 1. januar til 31. desember. Revidert regnskap sendes ut sammen med den fullstendige saksliste til ordinært årsmøte, jf. 6, 2. ledd. Kontingenten følger kalenderåret, jf. 5. Eventuell utmeldelse må skje til klubben innen 31. desember det enkelte år for å ha virkning for neste kalenderår med tilhørende kontingentforpliktelse. Uoppgjort kontingent kan motregnes av klubben i eventuelle krav, derunder medlemslån som det utmeldte medlem måtte ha mot klubben. 13. Klubbens tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert dokumentert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap. 11

12 14. Klubbens spilleregler For golfspillet i klubben gjelder de regler som er fastsatt av The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews og de godkjente lokale regler fastsatt av Norges Golfforbund. Fastsettelse av medlemmenes handicap skal skje i henhold til Norges Golfforbunds handicapsystem. Styret fastsetter for øvrig de bestemmelser som det finner nødvendig med hensyn til spillets avvikling og opprettholdelse av orden innen klubbens område. 15. Klubbens straffesaker For alle straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds lov kap. 11 (NIFs straffebestemmelser). 16. Inhabilitet For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte personer og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jf. NIFs lov Klubbens oppløsning Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte etter innkalling i henhold til, tidligst 3 måneder senere, og for at klubben skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutninger med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jf.. I tilfelle oppløsning, tilfaller klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettskretsstyret, etter at klubben har ordnet sine forpliktelser overfor sine kreditorer, derunder medlemmer som har ytet lån til klubben. Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen. 18. Endring av klubbens lover Endring i disse lover kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjente. 17 Kan ikke endres. 7) GRORUDDALEN GOLFKLUBB BUDSJETT (hele tusen) Budsjett Faktisk Budsjett Driftsinntekter og driftskostnader Medlemskontingenter Green-fee Sponsorinntekter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Drift/Vedlikehold bane og klubbhus Administrasjons-/ medlemskostnader Junior/Elite/Turnering Diverse kostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ) Valgkomitéens innstilling til styresammensetning for Styre: Leder: Ernst Halstensen velges for 1 år Nestleder: Astri Schmidt velges for 2 år Styremedlem: Gunnar Filstad velges for 2 år Styremedlem: Per Løken ikke på valg Styremedlem: Johan S. Seland ikke på valg Varamedlem: Tove Engen velges for 1 år Varamedlem: Eva Salomonsen Saxvik velges for 1år Styret får fullmakt til å oppnevnte repr. til ting og møter i organisasjoner klubben er tilsluttet. Kontrollkomité: Tore Foss Trine Sperre Valgkomité Ragna Sætre Kjell Thygesen Tommy Walseth velges for 1 år velges for 1 år gjenvalg 1 år velges for 1 år gjenvalg 1 år Tommy Walseth Ragna Sætre Reidar Aarseth Viktige meldinger: Handicapkortene må være innlevert til klubben innen 5. mars. De som har betalt sin årsavgift innen forfall den 15. mars og for øvrig er à jour med sine forpliktelser overfor klubben vil få sine hcp-kort før 25. april. Neste utleveringsrunde vil ikke bli før i mai måned. Dugnaden er i år planlagt til å være i helgen 4. og 5. mai med den tradisjonelle turneringen etterpå. Vi håper på samme deltagelse på dugnaden som i fjor ca 100 personer! Det forventes at juniorene møter opp! Ved bestilling av starttid skal alltid medlemsnummeret oppgis. Dette vil gjøre bookingen mye mer effektiv til glede for alle parter. Husk å melde adresseforandring!! NB! Vennligst noter vår nye e-post adresse! Groruddalen Golfklubb: e-post: tlf / fax: Arne Giving fung. daglig leder e-post: tlf / mobil: Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader og bankomkostninger Netto finanskostnader Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Årets overskudd

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01. LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.2005, EO årsmøtet 08.02.2005, 06.02.2007, 06.02.2008, 12.02.2009

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte.

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte. Eramgå av lagets budsjett og regnskap. laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal Forøvrig plikter ethvert medlem å

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Postboks Løvenstad

Postboks Løvenstad Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Lov for Kurland Fotballklubb stiftet den 26.09.1978. Vedtatt den 28.10.02 med senere endringer senest av dd.mm.åå. Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åå 1 Formål

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5 Godkjent ved årsmøte for 1995. Revidert ved årsmøte for 1996. Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert 5.1 5.2 Note 6 9.5 Revidert ved NMFs generalforsamling 07.02.1998: 12.1

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

Lov for Sola Golfklubb

Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb (heretter Sola Golfklubb), stiftet 30.08.1993. Vedtatt den 30.08.1993, med senere endringer, senest 19. februar 2009. Godkjent av Idrettsstyret: 27.11.2007,

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006.

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006. Vedlegg 2. VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer