Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon."

Transkript

1 Vilkår og betingelser DET ER VIKTIG AT BRUKERE ( DU ) NØYE LESER FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK ( VILKÅR OG BETINGELSER ) FORSIKTIG FØR DU REGISTRERER DEG FOR VIELIFES NETTJENESTER ( TJENESTE ) SOM GJØRES TILGJENGELIG AV VIELIFE LIMITED ( VI ELLER OSS ) PÅ NETTSTEDET ( NETTSTEDET ). VED Å BRUKE TJENESTEN GODTAR DU AVTALEN OM Å OVERHOLD DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE. vielife er varemerket for vielife Limited, et firma med begrenset ansvar i England med selskapsnummer Vårt hovedkontor er på 24 Southwark Bridge Road, London SE1 9HF, Storbritannia. Vår tjeneste Tjenesten omfatter all innhold på dette Nettstedet og tjenestene vi tilbyr via det, inkludert helseadministrasjon, vurderinger og instruksjon, som er utformet og er tilsiktet å bli brukt som en interaktivt informasjonsressurs for å hjelpe deg med å gjøre riktige livsstils- og velværevalg. Dette er ikke en tjeneste for helseundersøkelse, og Nettstedet er heller ikke utformet for å gi spesifikke medisinske råd, diagnoser eller behandling av enkelttilfeller. Du bør alltid søke råd hos lege eller annet autorisert helsepersonell innen din jurisdiksjon hvis du har fysiske eller mentale problemer, før du starter med en ny livsstil eller et nytt treningsregime, eller hvis du har behov for medisinske eller helserelaterte råd. vielife fraskriver seg ethvert ansvar for personskader som en mulig følge av at du unnlater å konsultere autorisert lege. Godtakelse av vilkårene Disse vilkårene og betingelsene gjelder for alle bruker av vår Tjeneste. Ved å registrere for bruk av Tjenesten, og ved å merke av for boksen nederst på denne siden, godtar du å overholde disse vilkårene og betingelsene. Du må fullføre registreringsprosessen for å få tilgang til vår Tjeneste. Tilbakekalling og suspensjon Vi kan umiddelbart tilbakekalle eller suspendere din rett å bruke Tjenesten og tilgang til Nettstedet uten noen forpliktelse til deg under følgende omstendigheter: 1. hvis vår avtale med din arbeidsgiver eller tjenesteleverandør om å gi deg tilgang til Tjenesten avbrytes eller avsluttes på annen måte; 2. hvis du bryter disse vilkårene og betingelsene; 3. hvis vi må utføre vedlikehold av Tjenesten eller Nettstedet; 4. hvis din arbeidsgiver eller tjenesteleverandør av en eller annen grunn anmoder om det; eller 5. hvis vi ikke kan levere Tjenesten på grunn av omstendigheter som er utenfor vår kontroll. Registrering og klargjøring av informasjon Når du registrerer deg for å bruke vår Tjeneste, blir du bedt om å oppgi informasjon om deg selv til oss. Denne informasjonen blir samlet inn og brukt i samsvar med vilkårene og betingelsene i vår personvernpolicy, som utgjør en del av disse vilkårene og betingelsene, og du godtar at vi kan behandle informasjonen du oppgir slik det beskrives og til formålene som angis i vår personvernpolicy. Fordi du får bruke vår Tjeneste, godtar du å gi oss sannferdig, nøyaktig og fullstendig informasjon om deg selv under registreringen og ellers, og å overholde disse vilkårene og betingelsene. Passord Du må opprette en konto og oppgi din e-postadresse til oss, som blir brukt til å identifisere deg, og opprette et passord. Hvis du ikke har en e-postadresse, oppretter vi en e-postlignende pålogging for deg. Du er ansvarlig for sikkerheten til og riktig bruk av passordet. Du må sikre at du oppbevarer passordet trygt og sikkert og ikke avslører det til andre. Du er ansvarlig for all aktivitet som foregår i din konto. Det er ditt ansvar å: (i) varsle oss umiddelbart ved uautorisert bruk av din e-postadresse og ditt passord eller annet sikkerhetsbrudd så snart du blir klar over av det, og (ii) umiddelbart iverksette tiltak for å endre passordet ditt i slike tilfeller.

2 Automatisert behandling Som del av Tjenesten kan du fullføre forskjellige undersøkelser og tester på nettet, for å måle de ulike aspektene av din livsstil. Resultatene av disse testene eller undersøkelsene produseres automatisk ved hjelp av aggregert statistisk informasjon. Dette gir generelle resultater for vanlige eller gjennomsnittlige tilfeller, og må ikke under noen omstendigheter betraktes som endelig diagnose, råd eller anbefaling. Du er ene og alene ansvarlig for dine avgjørelser og handlinger som er basert på slik resultater. Hvis du er uenig i at slike resultater produseres automatisk, kan du ikke bruke Tjenesten. E-postkorrespondanse Som del av Tjenesten kan vi sende deg e-postmeldinger om ulike emner, inkludert teknisk kundestøtte, helse- & velværeoppmuntring og oppmuntring til å bruke Tjenesten. Vi vil ikke inkludere sensitive personopplysninger i disse e-postmeldingene. Vær oppmerksom på at vi ikke er i stand til å svare på e-post på noen andre problemer, og kan ikke garantere at e-posten vil være sikker fra avskjæring av tredjeparter. Du bør alltid avstå fra å inkludere sensitive personopplysninger i e-postmeldinger. Du godtar at vi ikke er ansvarlig for eventuell uautorisert oppfanging av dine e-postmeldinger. Eksterne koblinger Vi kan sende koblinger til andre nettsteder eller ressurser som en service til deg, men vi støtter ikke, og er heller ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder. Vi garanterer ikke at nettstedene er fri for virus, trojanere, ormer eller andre skadelige eller ondsinnede komponenter. Vi er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten for disse nettstedene, og er heller ikke på noen måte ansvarlig for tap eller skade som du kan utsettes for ved bruk av disse nettstedene. Hvis du bestemmer deg for å gå til koblede nettsteder for tredjepart, gjør du dette på eget ansvar. Informasjon som leveres av tredjeparter Informasjon som leveres av av tredjepartskilder er bare til generell veiledning, og vi aksepterer ikke ansvar for dets nøyaktighet. Slik informasjon er under ingen omstendighet utformet eller ment å produsere en spesifikk diagnose, og det anbefales at brukere søker råd fra sin lege før forsøk på egendiagnose eller behandling av eventuelle fysiske eller mentale problemer. Immaterielle rettigheter og lisenser All tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, sideoppsett, utforming og annet materiale på Stedet, inkludert alle opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker, servicemerker, patenter eller andre rettigheter for dette (kalt Opphavsrettigheter ), tilhører oss eller tredjeparts lisensinnehavere. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene og betingelsene, er du ikke berettiget å bruke og har ingen rettigheter til disse opphavsrettighetene, programvaren vi bruker til å drive Nettstedet og Tjenesten, eller dataene som blir generert av andre brukere av Nettstedet og Tjenesten. Du godtar at du bare har opphevbar og begrenset rettighet til å bruke Nettstedet og Tjenesten som er underlagt disse vilkårene og betingelsene. Du har ikke tillatelse til, bortsett fra der det uttrykkelig er skrevet, å endre, tilpasse, kopiere, lagre, publisere, leie ut, lisensiere, dellisensiere, selge, leie, låne eller distribuere på noen måte, disse opphavsrettighetene, eller gjøre eller unnlate å gjøre, noe som kan skade eller på annen måte være til hinder for disse opphavsrettighetene. Ikke noe av innholdet eller deler av Nettstedet eller Tjenesten, kan distribueres eller kopieres for kommersielle formål. Ikke for noe av innholdet eller deler av Nettstedet eller Tjenesten, kan det foretas dekompilering, omvendt utvikling ( reverser engineering ) eller reprodusering eller overføring til andre nettsteder eller andre former for elektroniske lagringssystemer.

3 Ansvarsfraskrivelser og begrensninger I henhold til våre tjenesteforpliktelser til din arbeidsgiver eller tjenesteleverandør, og i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, godtar du at: 1. Tjenesten leveres til deg som den er og ved tilgjengelighet. Vi garanterer ikke at Tjenesten og/eller Nettstedet vedlikeholdes slik at det er i full drift og uten feil, eller at det er fri for virus, trojanere, ormer eller annet skadelig eller ondsinnet innhold; 2. Selv om vi vil prøve å sikre nøyaktigheten av all informasjonen på Nettstedet eller som leveres til deg som en del av Tjenesten, gir vi ingen garanti for nøyaktigheten eller kvaliteten på innholdet eller deler av Tjeneste, eller at bruken av Tjenesten vil gi deg noen fordeler eller forbedre din helse, velvære eller moral. Tjenesten er ikke helseundersøkelsetjeneste, men den er utformet og er tiltenkt brukt som en interaktiv informasjonsressurs for å hjelpe deg med å ta dine egne avgjørelser med hensyn til livsstil og helse; 3. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle skader på utstyr eller data som en konsekvens av bruk av Tjenesten; og 4. Ingen råd eller informasjon som du får gjennom eller fra Nettstedet eller Tjenesten, eller forpliktelse som er angitt i disse vilkårene og betingelsene, gir en garanti eller en betingelse, med mindre det er uttrykkelig angitt i disse vilkårene og betingelsene. Generelt Nettstedet og Tjenesten er utformet og er tiltenkt for voksne, og du har bare tilgang til Nettstedet og kan bruke Tjenesten hvis du er minimum 18 år eller har annen lovfestet myndighetsalder hvis eldre enn 18 år, og gis tilgang til tjenesten. Disse vilkårene og betingelsene, sammen med personvernpolicyen, utgjør hele avtalen mellom oss med hensyn til din bruk av Nettstedet og Tjeneste, og har forrang foran alle og alle tidligere avtaler, ordninger og garantier. Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene blir funnet å være ugyldige, skal ikke den bestemmelsen ha innvirkning på gyldigheten til de gjenværende bestemmelsene, som skal forbli håndhevet i den grad ikke annet følger av gjeldende lov. Ingen ansvarsfraskrivelse av oss eller andre vilkår anses å fortsette eller anses å være en ansvarsfraskrivelse av andre vilkår. Disse vilkårene og betingelsene blir fortolket i samsvar med lovene i England og Wales og vil være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til Engelsk rett som du og vi herved godtar å rette oss etter. Du og vi er begge enige om at vi ikke har til hensikt at noen av disse vilkårene og betingelsene skal håndheves av personer som ikke er en part i disse vilkårene og betingelsene. Hvis du vil ha oppdatert informasjon om våre tjenester eller tekniske støttefasiliteter, eller hvis du er misfornøyd med Nettstedet eller Tjenesten, eller har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, kan du kontakte brukerstøtte. Personvernpolicy Denne personvernpolicyen ( Personvernpolicy ) beskriver hvordan vielife Limited, et firma som er basert i Storbritannia, ( vi eller oss ) samler inn og behandler personlig identifiserbar informasjon ( Persondata ) om deg ( du ) i sammenheng med din bruk av Tjenesten på dette nettstedet ( Nettsted ). Les denne personvernpolicyen nøye før du registrerer deg for eller bruker Tjenesten. Ved å registrere deg for og/eller bruke Tjenesten, godtar du avtalen i henhold til vilkårene i denne personvernpolicyen. Hvilken informasjon samler vi inn? Registrering Før du kan bruke Tjenesten, må vi bekrefte at din arbeidsgiver eller tjenesteleverandør har gitt deg tillatelse til å gjøre dette. Vi ber deg derfor om å identifisere deg ved å registrere deg for Tjenesten på Nettstedet, og oppgi navn, e-postadresse og navnet på landet du bor i. Hvis informasjonen som oppgis samsvarer med informasjonen vi mottar fra din arbeidsgiver eller tjenesteleverandør, blir du bedt om å opprette et hemmelig passord. Du kan deretter bruke Tjenesten.

4 Helsevurderinger Hvis du velger å fullføre en av helsevurderingsmodulene som er tilgjengelig på Nettstedet, slik at vi kan gi deg vurderingsresultater som er relevant for deg, må vi vite litt mer om deg. Vil vil derfor be deg om å oppgi følgende personlige opplysninger i forbindelse med hver vurdering: Vurdering av helserisiko informasjon som er relatert til kvaliteten av din søvn, dine aktivitetsnivåer, din ernæring, dine stressnivåer og din helsetilstand Søvnvurdering informasjon som er relatert til dine søvnvaner og søvnmønstre Ernæringsvurdering informasjon som er relatert til dine spisevaner og spisemønstre Stressvurdering informasjon som er relatert til din generelle tilfredshet med arbeidet og livet. Vurdering av fysisk aktivitet informasjon som er relatert til dine mosjonsrutiner Noe av informasjonen som vi samler inn, kan være personlig og sensitiv. Du bør bare oppgi informasjon som du er komfortabel med å oppgi. Vær imidlertid oppmerksom på at ved ikke å svare på spørsmål, begrenser du vår mulighet til å generere vurderingsresultater eller resultatene kan være mindre informative. Tilbakemelding Vi samler også inn informasjon om dine meninger i forbindelse med eventuell tilbakemelding du gir oss om Tjenesten, og fra undersøkelser og avstemninger som du fullfører på Nettstedet. Annen innsamling I alle andre tilfeller, før vi samler inn personlige data om deg, vil vi: (i) identifiserer de personlige dataene som vi krever for å levere den relaterte Tjenesten, (ii) beskrive hvordan vi vil bruke informasjonen som du oppgir og (iii) skissere formålet for innsamlingen. Av og til bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å levere innhold og funksjonalitet som er tilpasset dine interesser. En informasjonskapsel er en liten bit med data som opprettes av nettserveren og som lagres på din datamaskin. Informasjonskapslene som blir opprettet av vår nettserver, inneholder data som entydig identifiserer deg hver gang du bruker Nettstedet og Tjenesten. Du kan angi at nettleseren skal deaktivere informasjonskapsler eller advare deg før du godtar en informasjonskapsel fra vårt Nettsted og Tjeneste. Hvis du imidlertid deaktiverer eller velger å ikke godta informasjonskapsler, kan det hende du ikke har tilgang til bestemte områder eller bestemt funksjonalitet som vår Tjeneste tilbyr og som krever denne typen identifikasjon. Tjenesten er bare tilgjengelig for personer som er minst 18 år. Vi samler derfor ikke inn opplysninger om mindreårige i forbindelse med Tjenesten. Hvordan brukes informasjonen og til hvilket formål? I tillegg til formålene som nevnes ovenfor, vil informasjonen du oppgir i forbindelse med profilen og bruk av Tjenesten, bli brukt til å: tilpasse Tjenesten til dine angitte preferanser gi informasjon om redaksjonelt innhold om nye funksjoner for Tjenesten og funksjoner som kan være av interesse for deg sende e-postmeldinger til din e-postadresse i forbindelse med teknisk støtte eller for å oppmuntre og støtte dine mål for å oppnå bedre helse og trivsel kontakte deg hvis vi må løse problemer utføre avspørringer og undersøkelser som bidrar til at vi bedre forstår behovene og interessene til alle brukere av Tjenesten bidra til vår utvikling av nye funksjoner og tjenester generere anonymiserte og aggregerte statistiske data som er relatert til alle brukere av Tjenesten kontakte deg for å be om tillatelse til å bruke tilbakemelding som du gir for brukeranbefalinger og sitater om vielife-produkter.

5 Hvem deler vi informasjonen med? Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparts markedsførere. Vi styrer og forvalter serverne som dine personopplysninger er lagret på. Disse serverne er plassert på et eksternt vertsanlegg i Storbritannia og vedlikeholdes i samsvar med sikkerhetsstandardene som er beskrevet nedenfor. Tredjepartsleverandøren av vertstjenesten er ikke autorisert for tilgang til dataene dine, med unntak av, og bare i slike tilfeller, nødvendig vedlikehold av servermiljøet. Din arbeidsgiver eller tjenesteleverandør vil ikke ha tilgang til dine personopplysninger som er lagret på våre systemer. Vi aggregerer også alle dataene som vi får fra våre brukere for statistisk analyse og forskningsformål. De aggregerte dataene kan bli brukt av oss eller kan bli levert til din arbeidsgiver, tjenesteleverandør eller tredjeparter, for å gjøre det mulig for dem å spore trender, for eksempel hvor mye personer som bor i et land mosjonerer i forhold til personer som bor i et annet land. De aggregerte dataene kan ikke brukes til å identifisere deg som individ. Vi deler ikke dine personopplysninger med våre partnere og overfører dem ikke utenfor Storbritannia. Hvordan beskytter vi informasjonen som du oppgir til oss? Vi har implementert tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte informasjonen som du oppgir til oss, mot uautorisert eller ulovlig behandling og utilsiktet tap eller skade. Vi krever spesifikt, i kontrakts form, at tredjeparts tjenesteleverandør som er vert for våre servere, iverksetter tekniske og organisatoriske forholdsregler som kreves for å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for alle dataene på serveren. Verten for Nettstedet og Tjenesten er innenfor en sikker infrastruktur for å sikre ytterligere beskyttelse og hindre tilgang fra uautoriserte parter. Tjenesten blir beskyttet med forskjellige metoder, inkludert en sikker nettverkstopologidesign, bruk av brannmurprodukter i henhold til bransjestandarder, implementering av sikkerhetspolicyer og bruk av programmer for inntrengerovervåking. Vi bruker kryptering for data, nettverks- og serversikkerhet og tilgangsgodkjennelse. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for sikkerhetsproblemer som skyldes utstyret du bruker for å få tilgang til Tjenesten, eller bestemte omstendigheter som er utenfor vår kontroll, datasnokangrep, tjenestenektangrep, virkningen av virus eller annen skadelig eller ondsinnet programvare eller hærverk på tjenestene. Vær dessuten oppmerksom på at vi ikke kan kontroller sikkerheten til e-postmeldinger vi sender til ditt e-postsystem via Internett. Det kreves at du oppretter en konto med passord ved ditt første besøk på Nettstedet og Tjenesten, som sikrer at du har en unik identifikasjon og et privat passord. Vi bruker også krypteringstjenester for å sikre at all informasjon som du sender til oss over Internettet, blir beskyttet fra å være synlig for tredjeparter. Sletting av din informasjon fra våre systemer Vi beholder bare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å levere Tjenesten, og din arbeidsgiver eller tjenesteleverandør betaler for din tilgang til Tjenesten. Når din arbeidsgiver eller tjenesteleverandør instruerer oss om å avslutte din tilgang til Tjenesten eller du informerer oss, på Nettstedet eller på annen måte, om at du ønsker å slutte å bruke Tjenesten, vil vi slette dine personopplysninger fra vårt system. Vi vil fortsette å beholde eventuelle aggregerte data som ikke identifiserer deg som individ, som opprinnelig kan ha blitt satt sammen basert delvis på informasjon du angav da du brukte Tjenesten. Holde din informasjon nøyaktig og oppdatert Siden nøyaktigheten av dine personopplysninger er avgjørende for levering av den tilpassede tjenesten, gir vi deg mulighet til å vise og forbedre informasjonen som vi har registrert om deg på Nettstedet. Det er ditt ansvar å holde informasjonen oppdatert.

6 Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål om denne personvernpolicyen for vår personvernpraksis? Hvis du skulle trenge ytterligere informasjon eller ønsker å spørre om dataene dine så kan du kontakte den aktuelle fokuspunkt eller skrive til Privacy Officer, vielife Limited, 24 Southwark Bridge Road, London SE1 9HF. Siden Tjenesten leveres av oss i Storbritannia, behandles dine personopplysninger i henhold til personvernstandardene som er angitt i databeskyttelsesloven av 1998 i Storbritannia. Hvis du mener at dine rettigheter blir overtrådt, kan du søke regress ved å gå til kontoret til Information Commissioner. Revisjoner av denne personvernpolicyen Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene i denne personvernpolicyen når som helst, etter godkjenning fra Shell. Når en endring utføres, vil vi publisere den på Nettstedet og varsle deg om endringen neste gang du logger på for å bruke Tjenesten. Du finner den reviderte personvernpolicyen i Vilkår og betingelser og blir bedt om å godta den før du får tilgang til Tjenesten.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Brukeravtale for PayPal-tjenesten

Brukeravtale for PayPal-tjenesten PayPal Page 1 of 25 >> Se alle juridiske avtaler Brukeravtale for PayPal-tjenesten Sist oppdatert: 1. juli 2015 Skriv ut Last ned PDF-fil Denne avtalen består av femten deler. Du kan gå direkte til hver

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet ditt.

2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet ditt. Bruksvilkår for Behance Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter i sin helhet versjonen av 23. juli 2013. Disse vilkårene regulerer din bruk av Behance-nettsteder eller tjenester («Tjenester»). Du samtykker

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

Personvernerklæring. 1. Generell erklæring.

Personvernerklæring. 1. Generell erklæring. 1. Generell erklæring. Tesla Motors, Inc. ("Tesla") respekterer ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer Teslas retningslinjer og prosedyrer angående personopplysninger og annen informasjon

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Merknad angående personvern

Merknad angående personvern Merknad angående personvern Denne merknaden angående personvern er oppdatert 20. mars 2014, med en kobling til McAfees nye merknad angående informasjonskapsler, samt med en del redigeringer for å gjøre

Detaljer

UPS: Personvernerklæring

UPS: Personvernerklæring UPS: Personvernerklæring Effektiv dato: 1. januar 2012 Vi i United Parcel Service, Inc., sammen med våre datterselskaper og tilknyttede bedrifter (samlet kalt "UPS"), respekterer personvernet ditt. Denne

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer