Fagsamling (26-27 nov.) Dag 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagsamling (26-27 nov.) Dag 1"

Transkript

1 Fagsamling (26-27 nov.) Dag 1

2 Fagsamling nov Hvorfor er vi her? Årlig samling med fokus på IKT fagsystemer Kollegialt samvær på tvers av krets Erfaringsutveksling mellom kretsene Forberede oss på Fotballsesongen 2013 Norges Fotballforbund Side 2

3 Agenda - Dag 1 10:00 Oppmøte (Kaffe/Te/Frukt) 10:20 Status IKT (Bjørn) 11:20 Pause (Kaffe/Te) 11:30 Diverse FIKS (Bjørn) 12:30 Lunsj (UBC buffé) 13:30 Samarbeid på tvers av krets (Bjørn) 14:30 Pause (Kaffe/Te) 14:45 Elektronisk overgangssystem Endringer i Overgangsreglement (Stein P.) Nytt :50 Pause (Kaffe/Te/Frukt) 16:00 Elektronisk overgangssystem (fortsetter) 17:00 Avslutter i Kinoteket <<Friiiii >> 18:30 Middag UBC (allergi?) Norges Fotballforbund Side 3

4 NFFs fagsystemer Kjernesystemer Norges fotballforbund (NFF) Norges Idrettsforbund (NIF) Idrettsdatabasene Nyhetsbrev Elektr. Skjemaer Fotball.no Ekstranett Intranett Arenasalg Portalløsninger Portalløsninger SportsAdmin (NAIS) Idrettsdatabasene Forbundstinget 3djepart - samarbeidspartnere EPS Min idrett Klubben online Forbundet online Norges Fotballforbund Side 4

5 Kort status IKT - 5 arbeidsområder (horisonttaler) 1) Systemdrift / Apllikasjonsdrift 2) Applikasjonsforvaltning Serverdrift / Systemsoftware / Lisenser Overvåkning/Sikkerhet Applikasjonsdrift / Systemtuning Driftsproblemer Oppgraderinger plattform (SQL, Epi) Feilretting på eksisterende funksjonalitet ( back log ) Mindre endringer på eksisterende funksjonalitet Retting og etterregistrering av historiske data Oppgradering utviklingsplattform (.NET) 3) Større prosjekter 4) Brukerstøtte 5) Kontorstøtte IT relaterte prosjekter (ny og utvidelse av funksjonalitet) NY!!! Brukerstøtte fagsystemer (Klubb/Forbund/Krets) Brukeradministrasjon Kurs / Seminar Idrettskontor NIF (office/mail/dokumenthåndtering/regnskap/økonomi) Telefoni / Mobil Innkjøp Brukerstøtte Norges Fotballforbund Side 5

6 Kort status IKT 1) Systemdrift fotball.no og FIKS Fornyet driftsavtale med MW/SysIt. 3 årig avtale ink. ny plattform Gjennomgått en oppgradering av begge systemer Nødvendig for ikke å sakke akterut Ny maskinpark med større kraft Blanding av virituelle og dedikerte maskiner. Oppgradert programvare Windows server 2008 r2 SQL server 2008 r2 EPI server 6.0 Målsetting var å Go live juni 2012 Ble forsinket og gikk live Okt Hadde en del utfordringer ift. med oppgradering av EPI server (fotball.no) Har nå stabile systemer og merkbart raskere responstid Norges Fotballforbund Side 6

7 Kort status IKT 2) Applikasjonsforvaltning og FIKS Resurser MW 1 utvikler FIKS 1 utvikler fotball.no Burde hatt flere utviklere FIKS Jevnlige Patcher (Feb, April, Mai, Juni, August, Sept., Okt) 1 utvikler fotball.no Fotball.no Hatt fokus på oppgradering av EPS-server til 6.0 versjon Har krevd mange tilpasninger (flere enn forventet) Har begrenset antall patcher Norges Fotballforbund Side 7

8 Kort status IKT 3) Større prosjekter Elektroniske breddeoverganger Jobbet med dette gjennom 2012 Øremerkede midler til gjennomføring fra FIFA Skal gå live utvikler (finansiert av FIFA) Mer info senere i dag Elektroniske skjemaer Fra papir til elektroniske skjemaer 4) Brukerstøtte Ny horisontal pga. økende arbeidsmengde Tror denne vil fortsette å øke ved innføring av IKT-tjenester Innført supportsystem (www.nffsupport.no) Leid inn en ressurs fra krets for å håndtere FIKS tickets Norges Fotballforbund Side 8

9 Kort status IKT 5) Kontorstøtte Daglig brukerstøtte på Ullevaal Mellomledd mellom NIF-support og NFF-brukere Innkjøpsfunksjon IKT Ekstrahjelp fra jan-jun 3 dager i uken Mistet denne ressursen (25% stilling) Norges Fotballforbund Side 9

10 IKT- Faktisk bemanning ) Systemdrift / Applikasjonsdrift Fastpris + konsulenttimer 2) Applikasjonsforvaltning 2 årsverk (Fastpris) 3) Større prosjekter 1 årsverk (FIFA) 4) Brukerstøtte Fagsystemer / 3djepartsystemer 20 % (krets) 5) Kontorstøtte 2 årsverk 25% Brukerbasert Norges Fotballforbund Side 10

11 IKT Forespeilet bemanning ) Systemdrift / Applikasjonsdrift Fastpris + konsulenttimer 2) Applikasjonsforvaltning 2 årsverk (Fastpris) 3) Større prosjekter 1 årsverk (FIFA) 4) Brukerstøtte Fagsystemer / 3djepartsystemer Regional gruppe (4 samlinger?) 5) Kontorstøtte 2 årsverk 25% Brukerbasert Norges Fotballforbund Side 11

12 3djepart - samarbeidspartnere EPS Enterprise Services Tilgjengeliggjort fotballdata gjennom samarbeidspartnere Norges Fotballforbund Side 12

13 Agenda - Dag 1 10:00 Oppmøte (Kaffe/Te/Frukt) 10:20 Status IKT (Bjørn) 11:20 Pause (Kaffe/Te) 11:30 Diverse FIKS (Bjørn) 12:30 Lunsj (UBC buffé) 13:30 Samarbeid på tvers av krets (Bjørn) 14:30 Pause (Kaffe/Te) 14:45 Elektronisk overgangssystem Endringer i Overgangsreglement (Stein P.) Nytt :50 Pause (Kaffe/Te/Frukt) 16:00 Elektronisk overgangssystem (fortsetter) 17:00 Avslutter i Kinoteket <<Friiiii >> 18:30 Middag UBC (allergi?) Norges Fotballforbund Side 13

14 Agenda - Dag 1 10:00 Oppmøte (Kaffe/Te/Frukt) 10:20 Status IKT (Bjørn) 11:20 Pause (Kaffe/Te) 11:30 Diverse FIKS (Bjørn) 12:30 Lunsj (UBC buffé) 13:30 Samarbeid på tvers av krets (Bjørn) 14:30 Pause (Kaffe/Te) 14:45 Elektronisk overgangssystem Endringer i Overgangsreglement (Stein P.) Nytt :50 Pause (Kaffe/Te/Frukt) 16:00 Elektronisk overgangssystem (fortsetter) 17:00 Avslutter i Kinoteket <<Friiiii >> 18:30 Middag UBC (allergi?) Norges Fotballforbund Side 14

15 Hvem bør ha tilgang til FIKS i en klubb? Kommer an på klubbens størrelse og hvordan klubben er organisert, men 1. En klubb må ha 1 4 brukere av typen «Klubbadministrator» Dette bør være personer som jobber administrativt i klubben (ansatt eller frivillig) Skal utføre administrative oppgaver som er pålagt av NFF 2. Alle lagledere som utfører Elektronisk kamprapport for sitt lag må ha en bruker av typen «Klubbruker» 3. I tillegg kan andre lagledere få tilgang med brukertypen <<klubbruker>> <<FIKS har også brukertypene «Resultatrapportører klubb» og «Kampansvarlig», men dette er dedikerte roller for toppklubber og skal ikke benyttes av breddeklubbene>> Viktig Klubbene må ta på seg ansvaret som FIKS medfører og utføre pålagte oppgaver. Klubbene må til en hver tid holde orden på hvem som har tilgang til FIKS for sin klubb. Norges Fotballforbund Side 15

16 Klubbpålagte FIKS-oppgaver <<Klubbadministrator>> i en klubb skal: 1. Registrere spillere året de fyller 12 år. 2. Oppdatere fortløpende Aktive/Inaktive spillere (Spillerforsikring). 3. Oppdatere lagporteføljen 4. Utføre lagpåmelding elektronisk 5. Oppdatere klubb- og lagroller. 6. Utføre Elektroniske spilleroverganger (krever en ekstra rettighet) <<Klubbruker>> i en klubb skal: 7. Utføre Elektronisk kamprapport for sitt lag Viktig at kretsene formidler viktigheten av disse oppgavene til klubbene (terminlistemøter etc.) Norges Fotballforbund Side 16

17 Oppdatere klubbens lagportefølje Tilnærmet lik portefølje fra år til år. Dvs. omtrent samme antall lag fra år til år. Lagene er sesonguavhengige (lagpåmelding binder dem til en sesong) Inaktivere lag som ikke benyttes Aktiver lag og gi riktig navn hvis man trenger et nytt lag for sesongen Opprett et Nytt lag hvis man ikke kan Aktivere et gammelt lag. Gi lagene navn som er entydige ift kjønn og alder. (Eks. Fredrikstad J12 1, Fredrikstad J12 2) Benytt Alder og ikke Årgang i navngiving. Norges Fotballforbund Side 17

18 Elektroniske kamprapporter - Utrulling bredde 2012 Retningslinjer som ble gitt til krets før sesongen: Alle kretser skal igangsette elektronisk kamprapportering sesongen 2012 MEN det står kretsene fritt til å bestemme i hvilken skala man ruller ut Hver krets må selv stå for utrulling og oppfølging Målsetting er at dette rulles ut på alle nivåer senest fotballsesongen 2013 (gjerne tidligere) HVA ER STATUS UTE I KRETS????? UTFORDRING! NFF ønsker å lage flere hansker som passer bedre til hvert enkelt nivå. J19 TL 3. div. G13 Old boys Norges Fotballforbund Side 18

19 Elektroniske kamprapporter Nytt 2013 For 2013 er det mulig å laste opp innscannet kopi av kamprapport direkte inn i FIKS

20 FIKS 2013 Tilgangskontroll De fleste brukere med profilen Superbruker vil bli resatt til Kretsbruker Ønsker å minimalisere profiltyper og gå over til rettigheter Økende behov for strengere tilgangskontroll (PTS etc.) Lagroller Alle lagroller opprettet før blir avsluttet sentralt (aldersbestemt) Endring -> systemet vil heretter ALLTID sette en Sluttdato på nye lagroller Settes ett år frem i tid fra Fradato Inaktive spillere med pågående forsikring Har mange tilfeller av disse Har ikke Aktiv SA spillerfunksjon Usikker på kilden (kartlegger om antallet forandrer seg) Kan ikke Aktivere disse Kommer til å slette pågående forsikring slik at disse IKKE blir med videre Norges Fotballforbund Side 20

21 FIKS 2013 Lagspåmelding Endring -> må velge trener og helst oppgi trenerens kompetanse ved påmelding Ledd i klubbutviklingen Politiattest Samarbeider med NIF for å få aksept fra Datatilsynet til å lagre informasjon vedrørende innlevert politiattest i våre fagsystemer Ledd i klubbutvikling Info. lagres i SA og synkroniseres med FIKS (fleridrettslag) Streng tilgangskontroll Kompatibel med flere nettlesere Dommere og klubber informert? Norges Fotballforbund Side 21

22 FIKS 2013 Datatilsynet Inviterte Datatilsynet til et møte på Ullevaal hvor vi presenterte våre fagsystemer De har evaluert systemene (ny/gammel) med henblikk på: 1. Personvern 2. Sikkerhet 3. Meldeplikt 4. Konsesjonsplikt 5. Datasikkerhet Anbefalinger: 1. Vurdere økt pologgingssikkerhet for noen tjenester 2. Inngå databehandleravtaler med driftsleverandør/applikasjonsforvalter 3. Utføre risikovurdering på data som lagres i våre fagsystemer (hva skjer hvis kommer på avveie?) Anmerkning: 1. PTS - Dokumenter som evt. lagres ifm. utenlandsborgere er personsensitive og krever ekstra god informasjon til bruker før opplasting i FIKS. Norges Fotballforbund Side 22

23 Hvordan skal dette løses? Varslede arbeidsoppgaver 2013 Betalingsoversikt lagsforsikring (FIKS) Administrasjon av Klubblisens (FIKS) Synkronisere kompetanse m/sportsadmin (FIKS) Klubb charter / QA klubbstatus (FIKS/fotball.no) Futsalspillere innunder FIKS Tilpasse elektronisk kamprapport til forskjellige nivåer (FIKS) Holde nettsiden up to date teknologisk/brukervennlighet (fotball.no) Vise spillerstatistikk alle nivåer (fotball.no) Mobile sider (fotball.no) NFF TV (fotball.no) ++ Norges Fotballforbund Side 23

24 Agenda - Dag 1 10:00 Oppmøte (Kaffe/Te/Frukt) 10:20 Status IKT (Bjørn) 11:20 Pause (Kaffe/Te) 11:30 Diverse FIKS (Bjørn) 12:30 Lunsj (UBC buffé) 13:30 Samarbeid på tvers av krets (Bjørn) 14:30 Pause (Kaffe/Te) 14:45 Elektronisk overgangssystem Endringer i Overgangsreglement (Stein P.) Nytt :50 Pause (Kaffe/Te/Frukt) 16:00 Elektronisk overgangssystem (fortsetter) 17:00 Avslutter i Kinoteket <<Friiiii >> 18:30 Middag UBC (allergi?) Norges Fotballforbund Side 24

25 Agenda - Dag 1 10:00 Oppmøte (Kaffe/Te/Frukt) 10:20 Status IKT (Bjørn) 11:20 Pause (Kaffe/Te) 11:30 Diverse FIKS (Bjørn) 12:30 Lunsj (UBC buffé) 13:30 Samarbeid på tvers av krets (Bjørn) 14:30 Pause (Kaffe/Te) 14:45 Elektronisk overgangssystem Endringer i Overgangsreglement (Stein P.) Nytt :50 Pause (Kaffe/Te/Frukt) 16:00 Elektronisk overgangssystem (fortsetter) 17:00 Avslutter i Kinoteket <<Friiiii >> 18:30 Middag UBC (allergi?) Norges Fotballforbund Side 25

26 Brukerstøtte / Opplæring krets og klubb Generelt: Med innføring av flere og flere krets- og klubbpålagte elektroniske tjenester så blir det et økende behov for brukerstøtte (support). Målsetting for tjenestene er mest mulig selvforklarende og selvgående, men det vil være et kontinuerlig behov for support. Brukerstøttebehovet for en spesifikk tjeneste avtar over tid, men behovet opprettholdes med innføring av nye tjenester. Forbundet har ikke bemanning til å håndtere dette alene og trenger hjelp fra kretsene til å håndtere brukerstøtte og opplæring (hvis nødvendig) ut mot kretsene og klubbene. Norges Fotballforbund Side 26

27 18 Kretser (hvor er damene?)

28 5 naturlige regioner

29 Innføre 5 6 Regionsansvarlige FIKS Få ting i system Bygge videre på opprinnelig superbrukergruppe Får FIKS-ansvar for sin region Bistå sine kretser Avholde regionsmøter Få regionen til å tenke likt Lære av hverandre kompetanseheving Kommunisere på tvers av regioner (regionsmøter)

30 Brukerstøtte og opplæring av klubb og krets BRUKERSTØTTE UT MOT KLUBB 1. Linje support Hver enkelt krets 2. Linje support Regionsansvarlig 3. Linje support Forbund v/bjørn OPPLÆRING AV KLUBB 1. Forbund lærer opp regionsansvarlige 2. Regionsansvarlige lærer opp kretsene 3. Hver enkelt krets lærer opp sine klubber BRUKERSTØTTE UT MOT KRETS 1. Linje support Regionsansvarlig 2. Linje support Forbund v/bjørn OPPLÆRING AV KRETS 1. Forbund lærer opp regionsansvarlige 2. Regionsansvarlig lærer opp sine kretser Norges Fotballforbund Side 30

31 Agenda - Dag 1 10:00 Oppmøte (Kaffe/Te/Frukt) 10:20 Status IKT (Bjørn) 11:20 Pause (Kaffe/Te) 11:30 Diverse FIKS (Bjørn) 12:30 Lunsj (UBC buffé) 13:30 Samarbeid på tvers av krets (Bjørn) 14:30 Pause (Kaffe/Te) 14:45 Elektronisk overgangssystem Endringer i Overgangsreglement (Stein P.) Nytt :50 Pause (Kaffe/Te/Frukt) 16:00 Elektronisk overgangssystem (fortsetter) 17:00 Avslutter i Kinoteket <<Friiiii >> 18:30 Middag UBC (allergi?) Norges Fotballforbund Side 31

32 Agenda - Dag 1 10:00 Oppmøte (Kaffe/Te/Frukt) 10:20 Status IKT (Bjørn) 11:20 Pause (Kaffe/Te) 11:30 Diverse FIKS (Bjørn) 12:30 Lunsj (UBC buffé) 13:30 Samarbeid på tvers av krets (Bjørn) 14:30 Pause (Kaffe/Te) 14:45 Elektronisk overgangssystem Endringer i Overgangsreglement (Stein P.) Nytt :50 Pause (Kaffe/Te/Frukt) 16:00 Elektronisk overgangssystem (fortsetter) 17:00 Avslutter i Kinoteket <<Friiiii >> 18:30 Middag UBC (allergi?) Norges Fotballforbund Side 32

33 Endringer i overgangsreglement Pålegg fra FIFA Intern evaluering Innspill fra interesseorganisasjoner Norges Fotballforbund Side 33

34 Endringer i overgangsreglement Reglementet tilpasses FIFAs bestemmelser Reglementet forenkles Saksbehandlingsregler / veiledninger tas ut Elektroniske overganger tilpasses i saksbehandlingsregler / veiledninger Norges Fotballforbund Side 34

35 Endringer i overgangsreglement Reglene for spillere under 15 år blir like Deadline for amatøroverganger flyttes til 10/9 Dispensasjonsordningen fra deadline fjernes/endres Dispensasjonsordningen i gamle 5-5 fjernes Kun lov å spille for 2 klubber i løpet av 1 sesong innføres også for amatører Ved overganger etter 10/9 blir spilletillatelse først gitt fra 1/1 (tidligere 15/11) Dispensasjonsordning spill for to klubber fjernes Overgangsvinduer for proff 14/1 5/4 15/7 11/8 Norges Fotballforbund Side 35

36 Elektronisk overgangssystem Kontraktsoverganger Proff Ble innført Har kunnet benytte seg av ny eller gammel løsning gjennom 2012 Kun elektronisk f.o.m Amatør med kontrakt Innføres Rolig oppstart (?) Definisjon: Alle overganger hvor spillerstatus settes til Proff Alle Endring av spillerstatus i egen klubb hvor spillerstatus settes til Proff Alle spilleroverganger hvor spillerstatus settes til Amatør med kontrakt Alle Endring av spillerstatus i egen klubb hvor spillerstatus settes til Amatør med kontrakt Rigid tilgangskontroll Innfører betalingsløsning Fra klubb Forbund Til klubb Norges Fotballforbund Side 36

37 Elektronisk overgangssystem Breddeoverganger Amatør uten kontrakt Innføres Rolig oppstart T.o.m kan klubbene benytte seg av ny eller gammel løsning F.o.m skal klubbene kun benytte elektronisk system (bør håndtere skjemabasert t.o.m ) Definisjon Alle spilleroverganger hvor spillerstatus settes til Amatør uten kontrakt Alle Endring av spillerstatus i egen klubb hvor spillerstatus settes til Amatør uten kontrakt Innfører betalingsløsning Rigid tilgangskontroll Fra klubb Forbund Til klubb Norges Fotballforbund Side 37

38 Agenda - Dag 1 10:00 Oppmøte (Kaffe/Te/Frukt) 10:20 Status IKT (Bjørn) 11:20 Pause (Kaffe/Te) 11:30 Diverse FIKS (Bjørn) 12:30 Lunsj (UBC buffé) 13:30 Samarbeid på tvers av krets (Bjørn) 14:30 Pause (Kaffe/Te) 14:45 Elektronisk overgangssystem Endringer i Overgangsreglement (Stein P.) Nytt :50 Pause (Kaffe/Te/Frukt) 16:00 Elektronisk overgangssystem (fortsetter) 17:00 Avslutter i Kinoteket <<Friiiii >> 18:30 Middag UBC (allergi?) Norges Fotballforbund Side 38

39 Agenda - Dag 1 10:00 Oppmøte (Kaffe/Te/Frukt) 10:20 Status IKT (Bjørn) 11:20 Pause (Kaffe/Te) 11:30 Diverse FIKS (Bjørn) 12:30 Lunsj (UBC buffé) 13:30 Samarbeid på tvers av krets (Bjørn) 14:30 Pause (Kaffe/Te) 14:45 Elektronisk overgangssystem Endringer i Overgangsreglement (Stein P.) Nytt :50 Pause (Kaffe/Te/Frukt) 16:00 Elektronisk overgangssystem (fortsetter) 17:00 Avslutter i Kinoteket <<Friiiii >> 18:30 Middag UBC (allergi?) Norges Fotballforbund Side 39

40 D Fra: Flytskjema 3 -B Start Flytskjema 1: Behandle forespørsel (Klubb) E (utgår?) Fra: Flytskjema 2-A NK Oppretter forespørsel GUI2 FIKS NK fullfører forespørsel GUI6 Velger Sakstype Velger Forespørsel gjelder Angir spillerens nasjonalitet Velger spiller fra FIKS. Hvis Uregistrert spiller, oppgi data via Opprett Manuelt Opprett manuelt Opprett Ufullstendig utfylt Avbryt NK velger forespørsel FIKS validerer input data GUI1 Oppgi spillerinformasjon for Uregistrert spiller GUI3 FIKS Opprett R1 OK Avbryt Gir ny forespørsel et Saksnummer Setter Saksgang = Opprettet Setter Saksgang = Avventer gebyr NYklubb Sender MAIL til NY-klubb (klubbadresse/overgangsansvarlig) FIKS Oppfylt GML svarer på forespørsel Huker av for Oppfylt eller Ikke oppfylt forpliktelser Ikke oppfylt Setterk saksgang = Avventer mangler NY-klubb Lar GML-klubb legge inn en kommentar Sender MAIL til NY-klubb Scheduler Nei Velger fullfør eller kanseller Kanseller Forespørsel kanselleres GUI5 Ja Sjekker EN gang i døgnet (MIDNATT) Ventet 8 dager på svar? Fullfør forespørsel Avbryt Avvist FIKS validerer forespørsel OK - Statuser FIKS Informerer bruker om Neste saksgang Bruker kan velge å avbryte eller å fortsette NB! lagre avvik innunder forespørsel Fortsett PayEx Betale gebyr OK GUI7 R3 Dialog 2 FIKS OK Ufullstendig utfylt NK behandler forespørsel Korrigerer spillerinfo om nødvendig Korrigerer nasjonalitet om nødvendig Kan legge inn kommentar (?) Laster opp obligatoriske vedlegg Laster opp valgfrie vedlegg Lagre Send Avbryt Kanseller FIKS validerer forespørsel R2 GUI4 a&b Forespørsel kanselleres OK statuser FIKS Informerer bruker om Neste saksgang Bruker kan velge å avbryte eller å fortsette NB! lagre avvik innunder forespørsel Avbryt Avvik A Til: Flytskjema 3 -A Fortsett FIKS setter neste saksgang Dialog 1 R2 OK saksbehandler fullfører overgang Setter Saksgang = Avventer godkj. GMLklubb Starter klokke for 8 dager venting Sender MAIL til GML-klubb (klubbadresse/overgangsansvarlig) OK send tidligere klubb F Fra: Flytskjema 3-C Betaler OK PayEx Betale GUI7 gebyr? OK Avvises B Til: Flytskjema 4 -A Allerede betalt OK FIKS setter neste saksgang OK saksbehandler fullfører overgang R3 OK autofullfør C Til: Flytskjema 2 -A

41 Agenda - Dag 1 10:00 Oppmøte (Kaffe/Te/Frukt) 10:20 Status IKT (Bjørn) 11:20 Pause (Kaffe/Te) 11:30 Diverse FIKS (Bjørn) 12:30 Lunsj (UBC buffé) 13:30 Samarbeid på tvers av krets (Bjørn) 14:30 Pause (Kaffe/Te) 14:45 Elektronisk overgangssystem Endringer i Overgangsreglement (Stein P.) Nytt :50 Pause (Kaffe/Te/Frukt) 16:00 Elektronisk overgangssystem (fortsetter) 17:00 Avslutter i Kinoteket <<Friiiii >> 18:30 Middag UBC (allergi?) Norges Fotballforbund Side 41

Fagsamling (26-27 nov.) Dag 2

Fagsamling (26-27 nov.) Dag 2 Fagsamling Dag 2 (26-27 nov.) Agenda - Dag 2 09:00 Oppmøte Kaffe/Te 09:20 Fotball.no - elektroniske skjemaer 10:30 Pause Kaffe/Te/Frukt 10:45 Gruppearbeid (region) 11:45 Pause Kaffe/Te 12:00 Gruppearbeid

Detaljer

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBB ADMINISTRATOR ELEKTRONISK KAMPRAPPORT SPILLERREGISTRERING FORSIKRING ELEKTRONISKE OVERGANGER KLUBBMØTER AGENDA Buskerud Fotballkrets - Administrasjonen hvem

Detaljer

Forsikringsadministrasjon i FIKS

Forsikringsadministrasjon i FIKS Forsikringsadministrasjon i FIKS Lisensregistrering ble 1. mars 2010 flyttet fra Verktøykassen i Klubben Online (KO) til Fotballens Informasjon og Kommunikasjonssystem (FIKS). Hva betyr dette systemmessig?

Detaljer

Hva betyr overgangen fra NAIS til FIKS for meg?

Hva betyr overgangen fra NAIS til FIKS for meg? Hva betyr overgangen fra NAIS til FIKS for meg? 3. November lanserte NFF første versjon av FIKS (Fotballens informasjon- og kommunikasjonssystem). Dette systemet skal i løpet av 2009 sesongen gradvis ta

Detaljer

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 26/09 Til klubbene i:

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS

BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS For å komme til den gamle delen av Fiks dere kjenner. Trykk på Start klubbklienten For å komme tilbake trykk Min Fiks 1 For å administrere brukere trykk på

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Lagenheter representert : Senior Damer, G2006, G2003-2, Herrer 7 er, G2005, G2000/G2001, Oldboys, Mikro. Hovedstyret også tilstede. 1. Teamene og seriespill Hvert

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen

Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen 11. november 2013 Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen 2013 KX Products as Besøksadr: Sognsvn 75 Ullevål stadion, 0855 Oslo, Norway Phone: +47 22 44 25 00 Email: post@kxp.no Web: www.kxp.no

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer