Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning"

Transkript

1

2 Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 25 Kontantstrømanalyse 26 Revisjonsberetning 28 Kontaktinformasjon 2

3 Fakta og nøkkeltall Torp Computing Group ASA (TCG) er et investeringsselskap med fokus på selskaper knyttet til distribusjon og salg av produkter og tjenester på Internett. TCG har hovedkontor på Torp-IT, rett utenfor Sandefjord. Alle selskaper eid av TCG skal ha: høy fokus på tilgjengelighet, levering, pris og service et attraktivt og kontinuerlig utviklende produktspekter Internett som viktigste salgskanal Historikk Itegra AS etableres Itegra AB (Sverige) etableres Torp Distribusjon AS etableres MPX.no (Micro Parts Xpress) etableres Oppkjøp av XD.no (Xpress Digital) TCG etableres. Strategiendring Konsulentavdeling selges ut Oppkjøp av Cinet produksjonslinjer og merkenavn Itegra AB legges ned TCG noteres på OTC-listen TCG Kapital AS etableres Tall i NOK mill. Omsetning fra Sverige Omsetning fra Norge 3

4 Analytisk informasjon Utvikling i aktive kunder på MPX.no og XD.no Utvikling i kontokreditt på MPX.no og XD.no Q Q Q Q Q Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Saldo Nye lån Antall unike handlende kunder over rullerende 12 måneders periode Månedlig omsetningsutvikling Høydepunkter i 2006 TNOK MPX.no AS Vekst i omsetning: MNOK 131 (+ 44,4 %) Genererte 32 % av total omsetning i TCG (27 %) Antall ordre: (+ 27,7 %) Snitt pr. ordre: NOK (+ 12,2 %) Aktive kunder: (+ 22,8 %) Startet ny avdeling for spill/leker Startet ny avdeling for småelektriske produkter 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utvikling i bruttofortjeneste 50,0 47,2 45,0 40,0 35,2 35,0 32,7 33,2 30,0 28, ,4 26, , ,9 23,3 20,6 20,0 19,0 18,2 Itegra AS Vekst i omsetning: MNOK 85 (+ 10,8 %) (eks. konsernintern omsetning) Genererte 68 % av total omsetning i TCG (73 %) Antall ordre: (+ 21,6 %) Snitt pr. ordre: NOK (- 8,8 %) Aktive forhandlere: (+ 4,3 %) Kåret til årets breddedistributør 2006 i bladet IT bransjen Nye direkteavtaler med store produsenter (HP, Canon, Philips) Inngått viktige rammeavtaler for 2007 med store, viktige kunder 15,0 10,0 5,0 - Q1 Q2 Q3 Q4 4

5 1. valget! Å være 1. valget for kunder og produsenter er vår visjon. I 2006 opplevde vi at konsernet hadde kursen mot visjonen. Omsetning og antall kjøpende kunder økte betydelig. Flere toneangivende produsenter inngikk viktige avtaler med oss. Omsetningen økte fra 1,1 til 1,3 milliarder og vi hadde positiv resultatutvikling hvor resultatet før skatt økte fra 20,8 mill. til 30.5 mill. Bak disse tallene ligger det betydelige investeringer i ansatte og ny teknologi. Alt for at kundene skal oppleve oss som mer kundevennlige. Vi har gjennom året videreutviklet og forbedret funksjonaliteten i våre nettbutikker Vi har startet oppbyggingen av et nytt kundesenter som skal være selskapenes ansikt utad Vi har utvidet eksisterende produktområder og vi har etablert 2 nye områder, spill/leker og småelektriske produkter Netthandelen er i en rivende utvikling. Fortsatt bredbåndsutvikling og høy PC-tetthet i de private husholdningene øker antall salgssteder for nettbutikkene. Større brukervennlighet og sikre betalingsløsninger gjør netthandel like naturlig og sikker som tradisjonell handel over disk. Nye produktgrupper kommer i takt med kundenes etterspørsel og som en konsekvens av dette kommer nye kundegrupper. Dette dokumenteres ved at antall kjøpende kunder øker for hvert kvartal. I 2007 skal vi fortsatt ha sterk fokus på kunden. Vi skal utvikle vårt kundesenter og møte kunden på en bedre måte. Vi skal forbedre rutiner ytterligere, utvikle ny funksjonalitet i nettbutikkene og lansere nye produktområder som egner seg for netthandel. For å virkeliggjøre vår visjon, oppnå våre mål og leve våre verdier vil organisasjonen trenge engasjerte og motiverte medarbeidere. Sammen vil vi i dette året ha fokus på; prestasjoner innovasjon involvering Med blikket framover, riktig fokus og felles innsats ser vi fram til å nå nye mål og utfordringer i Vennlig hilsen Ole Vinje Administrerende direktør 5

6 6

7 Itegra fortsetter veksten! 2006 ble året da Itegra tok steget fullt ut og ble en breddedistributør. Gledelig er det derfor at fagbladet IT-Bransjens lesere (dataforhandlerne i Norge) i 2006 kåret Itegra til Årets breddedistributør. Sommeren 2003 tok Itegra den strategiske beslutningen å bli breddedistributør. Dette har det vært jobbet svært målrettet mot. I 2006 kom flere viktige agenturer på plass som, Packard Bell, Philips og Sennheiser. Itegra omsatte i 2006 for 1,04 milliarder, en økning på 10,8 % i forhold til Svært hyggelig er det at marginen øker i et presset marked med stor fokus på lavmarginprodukter som PC-produkter. De siste årene har Itegra hatt en kraftig vekst innenfor PC og tilhørende produkter. Den fine veksten fortsatte i 2006 der PC stod for omlag halvparten av omsetningen. Et annet vekstområde i 2006, var hjem- og underholdningsprodukter. Disse produktene har i tidligere år vært forbeholdt kjeder og butikker, men produsentene slipper nå opp for salg via datakanalen. Itegra har maktet å posisjonere seg med flere viktige agenturer og salg av lyd- og bildeprodukter stod for en betydelig del av omsetningen i fjor. Sommeren 2006 ble salgsavdelingen styrket med flere selgere og et eget storkundeteam. Denne satsningen er en suksess og Itegra har aldri tegnet flere avtaler med store kjeder og kunder enn i fjor høst. For 2007 er det signert opp nye avtaler med størrelser som bl.a. Kjedehuset, Telehuset, Elprice, Euronics, Telebutikken Klart Svar og Siba. Disse avtalene gir oss innkjøpskraft som kommer øvrige forhandlere til gode. Disse kundene er, og vil fortsatt være Itegras arvesølv. Vi har i mange år hatt fokus på å bygge systemer og konsepter som ivaretar SMB-markedet på en kostnadseffektiv måte. Nye, dyktige medarbeidere kom på plass i For 2007 bemanner vi ytterligere opp for å innfri våre forpliktelser mot kunder og samarbeidspartnere. Med den brede miksen av produkter, nye spennende kundeavtaler og ikke minst dyktige medarbeidere, ser vi frem mot fortsatt vekst i et meget spennende Vennlig hilsen Lars Seeberg Administrerende direktør 7

8 8

9 Netthandel i vekst! MPX.no og XD.no oppnådde i 2006 en omsetning på 428 millioner. Dette er en økning på 44,4 % i forhold til Markedet har vært preget av stor konkurranse fra nye, betydelige aktører. Ved å rendyrke salgs- og markedsstrategien til MPX.no og XD.no har vi klart å differensiere de to nettbutikkene. Dette har ført til at vi har opprettholdt og styrket marginene for begge. Stordrift og bedre avtaler, samt nye områder med høyere marginer har vært viktig for å styrke vår posisjon. Nye satsningsområder som spill/leker og småelektriske produkter har bidratt positivt til å styrke vår utvikling. Sterk vekst i salget av flate TV-er har også vært positivt. MPX Finans+ finansieringsordning har vært en viktig for å styrke resultatene. I 2006 ble profilen på XD.no endret. Med et bredere produktutvalg og ny funksjonalitet har vi økt salget innenfor alle områder. XD.no profileres kun på prisguider, og vi differensierer i forhold til betalingsløsninger. Bærbare produkter som PC, mobiltelefoner/gps, foto, flat-tv, spill/leker og småelektriske produkter er viktige produktområder for oss og vil være det i tiden som kommer. Samtidig jobber vi med å utvikle nye forretningsområder som vil bli lansert i Vår posisjon i bedriftsmarkedet har befestet seg i Vår bedriftsavdeling styrkes ytterligere i 2007, og vil satses mye på i tiden som kommer. MPX.no har arbeidet mye med forbedringsprosesser for å sikre topplinjevekst, samt marginer. Vi har fokus på de grunnleggende prinsippene for vårt salg rett produkt på lager til rett pris. Økt vekst har gitt oss flere nye medarbeidere. De er alle dyktige innenfor sine respektive fagområder. Kundesenteret er også styrket. Dette har økt vårt omdømme og kundetilfredshet. De ansatte er våre viktigste ressurser og bidrar alle for å sikre den gode utviklingen. Med kombinasjonen av dyktige medarbeidere, bred kundemasse, et sterkt voksende marked og spennende produktmiks ser vi meget positivt på Vennlig hilsen Tom Tychesen Administrerende direktør 9

10 Styrets årsberetning Torp Computing Group ASA Torp Computing Group ASA (TCG) TCG er et investeringsselskap med fokus på selskaper knyttet til distribusjon og salg av produkter og tjenester over Internett. Virksomheten består av de heleide selskapene Itegra AS, MPX.no AS, XD.no AS og TCG Kapital AS. MPX.no AS het i hele 2006 Web Distribusjon AS, og har skiftet navn i XD.no AS var i 2006 en del av virksomheten til Web Distribusjon AS, og er skilt ut som eget heleiet datterselskap av MPX.no AS i Itegra AS er en breddedistributør innen data og forbrukerelektronikk. Selskapet selger kun til forhandlere. MPX.no AS og XD.no AS er to Internettbutikker. Begge nettbutikkene selger merkevarer innen data, forbrukerelektronikk og hjem-/fritidsprodukter til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. XD.no AS har en lavprisprofil. TCG Kapital AS er inkassobyrå. Selskapet håndterer konsernets inkassosaker, og har også flere kunder utenfor konsernet. Videre eier TCG 50 % av distribusjonsselskapet Torp Distribusjon AS. Torp Distribusjon AS forestår all fysisk håndtering (distribusjon) av varer. I tillegg eies Micro Parts Express Sweden AB 100 % av TCG. Her er det ingen ansatte og begrenset virksomhet. TCG og datterselskaper har hovedkontor i Sandefjord. Itegra AS og MPX.no AS har også salgskontor på Billingstad. Ved årsskiftet hadde konsernet 131 ansatte og 123,8 årsverk. TCG hadde 28 ansatte, og 26,2 årsverk. Resultat Konsernet omsatte i 2006 for MNOK (+ 20,7 %) sammenlignet med MNOK i Resultat før skatt ble TNOK (+ 46,8 %) mot TNOK foregående år. Resultat etter skatt viser et overskudd på TNOK, mot TNOK i Morselskapet TCG fikk i 2006 et overskudd før skatt på TNOK. Resultat etter skatt ble et overskudd på TNOK mot TNOK i Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av konsernets stilling pr. årsskiftet. Styret anser konsernets finansielle stilling for tilfredsstillende. Konsernet har styrket egenkapitalen med MNOK 13. På grunn av høy totalbalanse er likevel egenkapitalandel ved utgangen av året redusert fra 23 % i 2005 til 19 %. Morselskapet TCG har ved årsskiftet en egenkapitalandel på 91 %. Konsernet har sikret god likviditet gjennom en avtale om såkalt konfidensiell factoring. Denne avtalen er tilpasset sesongvariasjonene i virksomheten ved at rammene øker som funksjon av størrelsen på lageret og verdien av kundefordringene. Styret mener at konsernet har en god likvid posisjon. Styret er fornøyd med utviklingen i konsernet, og mener veksttakten er fornuftig og kontrollert. Styret og ledelsen har i 2006 fortsatt satsningen på kjernevirksomheten distribusjon og netthandel. Det har vært fokus på effektivisering av prosesser, men også på nye produktområder som passer for konsernets virksomhet. Styret mener at konsernet er godt posisjonert for videre vekst. Det er ikke inntruffet forhold etter utgangen av regnskapsåret som ikke er hensyntatt i årsregnskapet, og som er vesentlig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Fremtidig utvikling og fortsatt drift Konkurransen om distribusjon av dataprodukter er hard. Konsernet har konstant fokus på økt salg, samt forbedring og effektivisering av interne prosesser. Datterselskapene vil fortsette merkevarebygging. Agenturer og produktportefølje skal utvikles videre innenfor vårt satsningsområde. Markedet for produktene utvikler seg bra. Det forventes betydelig vekst innen handel over Internett også i 2007, og i første rekke på bærbare PC er og flatskjermer, men også innen nye produktområder som skal lanseres. Dette vil i så fall slå positivt ut for både distribusjonsdelen og for nettbutikkene. Styret mener derfor utsiktene er gode, og har lagt opp til betydelig vekst også i Forventningen om vekst har også ført til at konsernet har besluttet å flytte lageret til nye og større lokaler. Torp Distribusjon AS leier idag ca m 2 areal. Det er besluttet at TCG i det nye lageret skal disponere et areal på ca m 2. Etter vurdering av flere alternativer, har styret inngått en avtale med Torp IT AS. Torp IT AS vil bygge ut på Østre Kullerød i Sandefjord, i umiddelbar nærhet til dagens kontorlokaler. Planlagt flytting er våren Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. I tillegg til den generelle markedsvurderingen er det også utarbeidet budsjetter og prognoser for 2007 og frem til 2010 som legges til grunn for vurderingen. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i konsernet var på totalt timer i 2006, som utgjorde 5,0 % av total arbeidstid i konsernet. Konsernet vil arbeide videre med å holde antall sykedager på et lavt nivå. 10

11 I morselskapet var totalt sykefravær timer eller 3,4 % av total arbeidstid. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i store materielle skader eller personskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det gjøres målinger for å kontrollere medarbeideres tilfredshet, og det iverksettes løpende tiltak for å sikre det gode miljøet. Finansiell risiko Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt euro og US dollar, da en del innkjøp gjøres i utenlandsk valuta. Styret ønsker at konsernet skal begrense valutarisikoen. Valutasikring foregår ved at det kjøpes valuta for tilsvarende beløp som det handles varer. Valutaen benyttes til å betale varekjøpene til forfall. Konsernet er også eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. En vesentlig del av konsernets salg gjøres på kreditt. Konsernet har ikke inngått kredittforsikring, og det er i liten grad inngått avtaler om motregning. For å sikre kundefordringer, har derfor konsernet bygget opp en solid kredittavdeling med gode rutiner og kompetanse. I 2006 startet også TCG opp med TCG Kapital AS som selskapets heleide inkassoselskap. Konsernet har svært mange kunder, og er i liten grad avhengig av enkeltkunder, noe som tilsier god risikospredning og lav risiko knyttet til at enkeltkunder går konkurs. Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Ytre miljø Konsernet forurenser ikke det ytre miljø. Utrangerte elektronikkprodukter håndteres forskriftsmessig i samarbeid med vår partner Eurovironment. Forskning og utvikling Konsernet har ikke hatt kostnader til forskning og utvikling. Likestilling Konsernet skal være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er innarbeidet policy rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets 131 ansatte er 38 kvinner. Det er ikke kvinner i selskapets styre. Styret består i dag av representanter for konsernets hovedaksjonærer. Konsernet har kvinnelige ledere, og en kvinne er representert i konsernets ledergruppe. Av morselskapets 28 ansatte, er 16 kvinner. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Imidlertid er andelen ansatte som jobber deltid noe høyere blant kvinner. Styret ser ikke at det er behov for å iverksette spesielle tiltak for ytterligere å forbedre likestillingen i selskapet. Det arbeides for å finne gode kandidater til kvinnelige styremedlemmer. Disponering av overskudd Styret foreslår at det avsettes NOK 0,75,- pr. aksje, totalt TNOK, til utbytte. Utbyttet dekkes av årets overskudd på TNOK, og resterende del, TNOK 1 761, overføres fra frie fond. Sandefjord, 13. mars 2007 Gunnar Bjønness Styrets formann Severin Skaugen Styremedlem Svein Vier Simensen Styremedlem Bjørn Erik Tholfsen Styremedlem Ole Vinje Adm. Dir. 11

12 Resultatregnskap TCG (Alle tall i NOK 1.000) TCG Konsern Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad 2, Ordinære avskrivninger 5, Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Opplysninger om avsetninger til: Avsatt utbytte Overført annen egenkapital Sum disponert 12

13 Eiendeler TCG (Alle tall i NOK 1.000) TCG Konsern Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler - - Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar 6, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 8, Obligasjoner og andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER - - Varer 11, Fordringer Kundefordringer 10, Andre fordringer Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

14 Egenkapital og gjeld TCG (Alle tall i NOK 1.000) TCG Konsern Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 14, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser 93 - Utsatt skatt Sum annen langsiktig gjeld - - Annen langsiktig gjeld - - Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - - Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sandefjord, 13. mars 2007 Gunnar Bjønness Styrets formann Severin Skaugen Styremedlem Svein Vier Simensen Styremedlem Bjørn Erik Tholfsen Styremedlem Ole Vinje Adm. Dir. 14

15 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Selskapet er registrert på OTC A-liste. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Torp Computing Group ASA (TCG) og datterselskapene Itegra AS, MPX.no AS (tidligere Web Distribusjon AS), Micro Parts Express Sweden AB, TCG Kapital AS og Torp Distribusjon AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi utover hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskaper Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Utbytte og andre utdelinger (konsernbidrag) er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddelet/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom dette er lavere enn balanseført verdi. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. 15

16 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Resultatposter i utenlandsk valuta er innarbeidet til gjennomsnittskurs. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 16

17 Noter Note 1 Salgsinntekter Beløp i NOK 1000 TCG TCG konsern Geografisk fordeling Norge Sverige Sum Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Beløp i NOK 1000 TCG TCG konsern Lønnskostnader Lønninger / styrehonorar Arbeidsgiveravgift Innleid arbeidskraft Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk: 22,9 124,5 Ytelser til ledende ansatte Konsernledergruppen for TCG består av de som her er definert som ledende ansatte. Styre- Lønn Bonus Natural- Periodisert Samlet honorar ytelser pensjons- godtkostnad gjørelse Ledende ansatte Ole Vinje, adm.dir Frank Wirum, konserndirektør Ingebjørg Tollnes, markedssjef Anton Hagberg, logistikksjef Per Håvard Evensen, økonomisjef Lars Seeberg, adm.dir. Itegra AS Tom Tychesen, adm.dir. MPX.no AS Hugo Rask-Jensen, forretningsutvikler MPX.no AS Thor Roverud, daglig leder Torp Distribusjon AS Styret Gunnar Bjønness, styrets leder Bjørn Erik Tholfsen, styremedlem - Svein Vier Simensen, styremedlem Severin Skaugen, styremedlem Samlet godtgjørelse

18 Konsernledelsen mottok en bonus i henhold til et etablert bonusprogram for alle ansatte i konsernet. Bonusprogrammet innebærer at 15 % av overskudd før skatt deles ut til konsernets ansatte. I utgangspunktet deles bonusen likt for alle ansatte, men personell i salgsrelaterte stillinger kan oppnå inntil dobbel bonus. Konsernledelsen i selskapet deltar i den generelle pensjonsordningen i selskapet som er beskrevet i pensjonsnoten. Dette er en tilskuddsbasert ordning hvor det ytes 2,5 % av den ansattes lønn fratrukket 1G. Bonus inngår i pensjonsgrunnlaget. Ved oppsigelse fra arbeidsgiver, har administrerende direktør i TCG 12 mnd. oppsigelse med full lønn. Administrerende direktør har ingen etterlønnsavtale, pensjonsavtale eller bonusavtale utover konsernets øvrige ansatte som er redegjort for i denne note. Konsernledelsen har ikke motatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra andre foretak i samme konsern, enn det som er vist over. Det er ikke gitt tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer. Konsernet har ingen opsjonsordninger for sine ansatte. Revisor TCG TCG konsern Sum Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 3 Finansposter Beløp i NOK 1000 TCG TCG konsern Finansinntekter Annen renteinntekt Utbytte og konsernbidrag fra datterselskap Annen finansinntekt (agio) Sum finansinntekter TCG TCG konsern Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader

19 Note 4 Skatt Beløp i NOK 1000 TCG TCG konsern Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Underskudd Sverige (Micro Parts Express AB) Endring i midlertidige forskjeller Skattemessig underskudd til fremføring Mottatt utbytte fra datterselskap Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Varer Anleggsmidler Omløpsmidler Avsetning for forpliktelser Sum % utsatt skatt Utsatt skatt av fremførbart underskudd Sum utsatt skatt Note 5 Immaterielle eiendeler Beløp NOK 1000 TCG konsern Goodwill Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler 0 Avgang solgte immaterielle eiendeler 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger 550 Konsernet benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Goodwill er vurdert til å ha en levetid på 10 år, og er knyttet til synergigevinster ved fusjon av MPX AS og XD AS. 19

20 Goodwill pr. virksomhetskjøp Balanseverdi Økonomisk Avskrives levetid Fusjon av MPX AS og XD AS Lineært Fusjon av WEB AS og Cinet AS Lineært Sum Note 6 Varige driftsmidler Beløp i NOK 1000 TCG Maskiner Kontormaskiner Sum Varige driftsmidler og inventar Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger TCG konsern Maskiner Kontormaskiner Sum Varige driftsmidler og inventar Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet fra 3 til 15 år. 20

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006

Resultat 1. kvartal 2006 Resultat 1. kvartal 2006 Høydepunkt fra Q1 2006 Omsetning MNOK 305 (+ 31 %) Forhandlersalg MNOK 210,0 ( + 16,8 %) Direktesalg MNOK 93,9 (+ 76,9 %) Annet MNOK 1,1 Resultat før skatt MNOK 4,9 (+ 102 %) Økning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 Web Distribusjon AS

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 Web Distribusjon AS T O R P C O M P U T I N G G R O U P A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern 2006 2005 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 35 498 562 18 981 418

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer