Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning"

Transkript

1

2 Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 25 Kontantstrømanalyse 26 Revisjonsberetning 28 Kontaktinformasjon 2

3 Fakta og nøkkeltall Torp Computing Group ASA (TCG) er et investeringsselskap med fokus på selskaper knyttet til distribusjon og salg av produkter og tjenester på Internett. TCG har hovedkontor på Torp-IT, rett utenfor Sandefjord. Alle selskaper eid av TCG skal ha: høy fokus på tilgjengelighet, levering, pris og service et attraktivt og kontinuerlig utviklende produktspekter Internett som viktigste salgskanal Historikk Itegra AS etableres Itegra AB (Sverige) etableres Torp Distribusjon AS etableres MPX.no (Micro Parts Xpress) etableres Oppkjøp av XD.no (Xpress Digital) TCG etableres. Strategiendring Konsulentavdeling selges ut Oppkjøp av Cinet produksjonslinjer og merkenavn Itegra AB legges ned TCG noteres på OTC-listen TCG Kapital AS etableres Tall i NOK mill. Omsetning fra Sverige Omsetning fra Norge 3

4 Analytisk informasjon Utvikling i aktive kunder på MPX.no og XD.no Utvikling i kontokreditt på MPX.no og XD.no Q Q Q Q Q Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Saldo Nye lån Antall unike handlende kunder over rullerende 12 måneders periode Månedlig omsetningsutvikling Høydepunkter i 2006 TNOK MPX.no AS Vekst i omsetning: MNOK 131 (+ 44,4 %) Genererte 32 % av total omsetning i TCG (27 %) Antall ordre: (+ 27,7 %) Snitt pr. ordre: NOK (+ 12,2 %) Aktive kunder: (+ 22,8 %) Startet ny avdeling for spill/leker Startet ny avdeling for småelektriske produkter 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utvikling i bruttofortjeneste 50,0 47,2 45,0 40,0 35,2 35,0 32,7 33,2 30,0 28, ,4 26, , ,9 23,3 20,6 20,0 19,0 18,2 Itegra AS Vekst i omsetning: MNOK 85 (+ 10,8 %) (eks. konsernintern omsetning) Genererte 68 % av total omsetning i TCG (73 %) Antall ordre: (+ 21,6 %) Snitt pr. ordre: NOK (- 8,8 %) Aktive forhandlere: (+ 4,3 %) Kåret til årets breddedistributør 2006 i bladet IT bransjen Nye direkteavtaler med store produsenter (HP, Canon, Philips) Inngått viktige rammeavtaler for 2007 med store, viktige kunder 15,0 10,0 5,0 - Q1 Q2 Q3 Q4 4

5 1. valget! Å være 1. valget for kunder og produsenter er vår visjon. I 2006 opplevde vi at konsernet hadde kursen mot visjonen. Omsetning og antall kjøpende kunder økte betydelig. Flere toneangivende produsenter inngikk viktige avtaler med oss. Omsetningen økte fra 1,1 til 1,3 milliarder og vi hadde positiv resultatutvikling hvor resultatet før skatt økte fra 20,8 mill. til 30.5 mill. Bak disse tallene ligger det betydelige investeringer i ansatte og ny teknologi. Alt for at kundene skal oppleve oss som mer kundevennlige. Vi har gjennom året videreutviklet og forbedret funksjonaliteten i våre nettbutikker Vi har startet oppbyggingen av et nytt kundesenter som skal være selskapenes ansikt utad Vi har utvidet eksisterende produktområder og vi har etablert 2 nye områder, spill/leker og småelektriske produkter Netthandelen er i en rivende utvikling. Fortsatt bredbåndsutvikling og høy PC-tetthet i de private husholdningene øker antall salgssteder for nettbutikkene. Større brukervennlighet og sikre betalingsløsninger gjør netthandel like naturlig og sikker som tradisjonell handel over disk. Nye produktgrupper kommer i takt med kundenes etterspørsel og som en konsekvens av dette kommer nye kundegrupper. Dette dokumenteres ved at antall kjøpende kunder øker for hvert kvartal. I 2007 skal vi fortsatt ha sterk fokus på kunden. Vi skal utvikle vårt kundesenter og møte kunden på en bedre måte. Vi skal forbedre rutiner ytterligere, utvikle ny funksjonalitet i nettbutikkene og lansere nye produktområder som egner seg for netthandel. For å virkeliggjøre vår visjon, oppnå våre mål og leve våre verdier vil organisasjonen trenge engasjerte og motiverte medarbeidere. Sammen vil vi i dette året ha fokus på; prestasjoner innovasjon involvering Med blikket framover, riktig fokus og felles innsats ser vi fram til å nå nye mål og utfordringer i Vennlig hilsen Ole Vinje Administrerende direktør 5

6 6

7 Itegra fortsetter veksten! 2006 ble året da Itegra tok steget fullt ut og ble en breddedistributør. Gledelig er det derfor at fagbladet IT-Bransjens lesere (dataforhandlerne i Norge) i 2006 kåret Itegra til Årets breddedistributør. Sommeren 2003 tok Itegra den strategiske beslutningen å bli breddedistributør. Dette har det vært jobbet svært målrettet mot. I 2006 kom flere viktige agenturer på plass som, Packard Bell, Philips og Sennheiser. Itegra omsatte i 2006 for 1,04 milliarder, en økning på 10,8 % i forhold til Svært hyggelig er det at marginen øker i et presset marked med stor fokus på lavmarginprodukter som PC-produkter. De siste årene har Itegra hatt en kraftig vekst innenfor PC og tilhørende produkter. Den fine veksten fortsatte i 2006 der PC stod for omlag halvparten av omsetningen. Et annet vekstområde i 2006, var hjem- og underholdningsprodukter. Disse produktene har i tidligere år vært forbeholdt kjeder og butikker, men produsentene slipper nå opp for salg via datakanalen. Itegra har maktet å posisjonere seg med flere viktige agenturer og salg av lyd- og bildeprodukter stod for en betydelig del av omsetningen i fjor. Sommeren 2006 ble salgsavdelingen styrket med flere selgere og et eget storkundeteam. Denne satsningen er en suksess og Itegra har aldri tegnet flere avtaler med store kjeder og kunder enn i fjor høst. For 2007 er det signert opp nye avtaler med størrelser som bl.a. Kjedehuset, Telehuset, Elprice, Euronics, Telebutikken Klart Svar og Siba. Disse avtalene gir oss innkjøpskraft som kommer øvrige forhandlere til gode. Disse kundene er, og vil fortsatt være Itegras arvesølv. Vi har i mange år hatt fokus på å bygge systemer og konsepter som ivaretar SMB-markedet på en kostnadseffektiv måte. Nye, dyktige medarbeidere kom på plass i For 2007 bemanner vi ytterligere opp for å innfri våre forpliktelser mot kunder og samarbeidspartnere. Med den brede miksen av produkter, nye spennende kundeavtaler og ikke minst dyktige medarbeidere, ser vi frem mot fortsatt vekst i et meget spennende Vennlig hilsen Lars Seeberg Administrerende direktør 7

8 8

9 Netthandel i vekst! MPX.no og XD.no oppnådde i 2006 en omsetning på 428 millioner. Dette er en økning på 44,4 % i forhold til Markedet har vært preget av stor konkurranse fra nye, betydelige aktører. Ved å rendyrke salgs- og markedsstrategien til MPX.no og XD.no har vi klart å differensiere de to nettbutikkene. Dette har ført til at vi har opprettholdt og styrket marginene for begge. Stordrift og bedre avtaler, samt nye områder med høyere marginer har vært viktig for å styrke vår posisjon. Nye satsningsområder som spill/leker og småelektriske produkter har bidratt positivt til å styrke vår utvikling. Sterk vekst i salget av flate TV-er har også vært positivt. MPX Finans+ finansieringsordning har vært en viktig for å styrke resultatene. I 2006 ble profilen på XD.no endret. Med et bredere produktutvalg og ny funksjonalitet har vi økt salget innenfor alle områder. XD.no profileres kun på prisguider, og vi differensierer i forhold til betalingsløsninger. Bærbare produkter som PC, mobiltelefoner/gps, foto, flat-tv, spill/leker og småelektriske produkter er viktige produktområder for oss og vil være det i tiden som kommer. Samtidig jobber vi med å utvikle nye forretningsområder som vil bli lansert i Vår posisjon i bedriftsmarkedet har befestet seg i Vår bedriftsavdeling styrkes ytterligere i 2007, og vil satses mye på i tiden som kommer. MPX.no har arbeidet mye med forbedringsprosesser for å sikre topplinjevekst, samt marginer. Vi har fokus på de grunnleggende prinsippene for vårt salg rett produkt på lager til rett pris. Økt vekst har gitt oss flere nye medarbeidere. De er alle dyktige innenfor sine respektive fagområder. Kundesenteret er også styrket. Dette har økt vårt omdømme og kundetilfredshet. De ansatte er våre viktigste ressurser og bidrar alle for å sikre den gode utviklingen. Med kombinasjonen av dyktige medarbeidere, bred kundemasse, et sterkt voksende marked og spennende produktmiks ser vi meget positivt på Vennlig hilsen Tom Tychesen Administrerende direktør 9

10 Styrets årsberetning Torp Computing Group ASA Torp Computing Group ASA (TCG) TCG er et investeringsselskap med fokus på selskaper knyttet til distribusjon og salg av produkter og tjenester over Internett. Virksomheten består av de heleide selskapene Itegra AS, MPX.no AS, XD.no AS og TCG Kapital AS. MPX.no AS het i hele 2006 Web Distribusjon AS, og har skiftet navn i XD.no AS var i 2006 en del av virksomheten til Web Distribusjon AS, og er skilt ut som eget heleiet datterselskap av MPX.no AS i Itegra AS er en breddedistributør innen data og forbrukerelektronikk. Selskapet selger kun til forhandlere. MPX.no AS og XD.no AS er to Internettbutikker. Begge nettbutikkene selger merkevarer innen data, forbrukerelektronikk og hjem-/fritidsprodukter til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. XD.no AS har en lavprisprofil. TCG Kapital AS er inkassobyrå. Selskapet håndterer konsernets inkassosaker, og har også flere kunder utenfor konsernet. Videre eier TCG 50 % av distribusjonsselskapet Torp Distribusjon AS. Torp Distribusjon AS forestår all fysisk håndtering (distribusjon) av varer. I tillegg eies Micro Parts Express Sweden AB 100 % av TCG. Her er det ingen ansatte og begrenset virksomhet. TCG og datterselskaper har hovedkontor i Sandefjord. Itegra AS og MPX.no AS har også salgskontor på Billingstad. Ved årsskiftet hadde konsernet 131 ansatte og 123,8 årsverk. TCG hadde 28 ansatte, og 26,2 årsverk. Resultat Konsernet omsatte i 2006 for MNOK (+ 20,7 %) sammenlignet med MNOK i Resultat før skatt ble TNOK (+ 46,8 %) mot TNOK foregående år. Resultat etter skatt viser et overskudd på TNOK, mot TNOK i Morselskapet TCG fikk i 2006 et overskudd før skatt på TNOK. Resultat etter skatt ble et overskudd på TNOK mot TNOK i Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av konsernets stilling pr. årsskiftet. Styret anser konsernets finansielle stilling for tilfredsstillende. Konsernet har styrket egenkapitalen med MNOK 13. På grunn av høy totalbalanse er likevel egenkapitalandel ved utgangen av året redusert fra 23 % i 2005 til 19 %. Morselskapet TCG har ved årsskiftet en egenkapitalandel på 91 %. Konsernet har sikret god likviditet gjennom en avtale om såkalt konfidensiell factoring. Denne avtalen er tilpasset sesongvariasjonene i virksomheten ved at rammene øker som funksjon av størrelsen på lageret og verdien av kundefordringene. Styret mener at konsernet har en god likvid posisjon. Styret er fornøyd med utviklingen i konsernet, og mener veksttakten er fornuftig og kontrollert. Styret og ledelsen har i 2006 fortsatt satsningen på kjernevirksomheten distribusjon og netthandel. Det har vært fokus på effektivisering av prosesser, men også på nye produktområder som passer for konsernets virksomhet. Styret mener at konsernet er godt posisjonert for videre vekst. Det er ikke inntruffet forhold etter utgangen av regnskapsåret som ikke er hensyntatt i årsregnskapet, og som er vesentlig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Fremtidig utvikling og fortsatt drift Konkurransen om distribusjon av dataprodukter er hard. Konsernet har konstant fokus på økt salg, samt forbedring og effektivisering av interne prosesser. Datterselskapene vil fortsette merkevarebygging. Agenturer og produktportefølje skal utvikles videre innenfor vårt satsningsområde. Markedet for produktene utvikler seg bra. Det forventes betydelig vekst innen handel over Internett også i 2007, og i første rekke på bærbare PC er og flatskjermer, men også innen nye produktområder som skal lanseres. Dette vil i så fall slå positivt ut for både distribusjonsdelen og for nettbutikkene. Styret mener derfor utsiktene er gode, og har lagt opp til betydelig vekst også i Forventningen om vekst har også ført til at konsernet har besluttet å flytte lageret til nye og større lokaler. Torp Distribusjon AS leier idag ca m 2 areal. Det er besluttet at TCG i det nye lageret skal disponere et areal på ca m 2. Etter vurdering av flere alternativer, har styret inngått en avtale med Torp IT AS. Torp IT AS vil bygge ut på Østre Kullerød i Sandefjord, i umiddelbar nærhet til dagens kontorlokaler. Planlagt flytting er våren Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. I tillegg til den generelle markedsvurderingen er det også utarbeidet budsjetter og prognoser for 2007 og frem til 2010 som legges til grunn for vurderingen. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i konsernet var på totalt timer i 2006, som utgjorde 5,0 % av total arbeidstid i konsernet. Konsernet vil arbeide videre med å holde antall sykedager på et lavt nivå. 10

11 I morselskapet var totalt sykefravær timer eller 3,4 % av total arbeidstid. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i store materielle skader eller personskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det gjøres målinger for å kontrollere medarbeideres tilfredshet, og det iverksettes løpende tiltak for å sikre det gode miljøet. Finansiell risiko Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt euro og US dollar, da en del innkjøp gjøres i utenlandsk valuta. Styret ønsker at konsernet skal begrense valutarisikoen. Valutasikring foregår ved at det kjøpes valuta for tilsvarende beløp som det handles varer. Valutaen benyttes til å betale varekjøpene til forfall. Konsernet er også eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. En vesentlig del av konsernets salg gjøres på kreditt. Konsernet har ikke inngått kredittforsikring, og det er i liten grad inngått avtaler om motregning. For å sikre kundefordringer, har derfor konsernet bygget opp en solid kredittavdeling med gode rutiner og kompetanse. I 2006 startet også TCG opp med TCG Kapital AS som selskapets heleide inkassoselskap. Konsernet har svært mange kunder, og er i liten grad avhengig av enkeltkunder, noe som tilsier god risikospredning og lav risiko knyttet til at enkeltkunder går konkurs. Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Ytre miljø Konsernet forurenser ikke det ytre miljø. Utrangerte elektronikkprodukter håndteres forskriftsmessig i samarbeid med vår partner Eurovironment. Forskning og utvikling Konsernet har ikke hatt kostnader til forskning og utvikling. Likestilling Konsernet skal være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er innarbeidet policy rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets 131 ansatte er 38 kvinner. Det er ikke kvinner i selskapets styre. Styret består i dag av representanter for konsernets hovedaksjonærer. Konsernet har kvinnelige ledere, og en kvinne er representert i konsernets ledergruppe. Av morselskapets 28 ansatte, er 16 kvinner. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Imidlertid er andelen ansatte som jobber deltid noe høyere blant kvinner. Styret ser ikke at det er behov for å iverksette spesielle tiltak for ytterligere å forbedre likestillingen i selskapet. Det arbeides for å finne gode kandidater til kvinnelige styremedlemmer. Disponering av overskudd Styret foreslår at det avsettes NOK 0,75,- pr. aksje, totalt TNOK, til utbytte. Utbyttet dekkes av årets overskudd på TNOK, og resterende del, TNOK 1 761, overføres fra frie fond. Sandefjord, 13. mars 2007 Gunnar Bjønness Styrets formann Severin Skaugen Styremedlem Svein Vier Simensen Styremedlem Bjørn Erik Tholfsen Styremedlem Ole Vinje Adm. Dir. 11

12 Resultatregnskap TCG (Alle tall i NOK 1.000) TCG Konsern Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad 2, Ordinære avskrivninger 5, Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Opplysninger om avsetninger til: Avsatt utbytte Overført annen egenkapital Sum disponert 12

13 Eiendeler TCG (Alle tall i NOK 1.000) TCG Konsern Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler - - Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar 6, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 8, Obligasjoner og andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER - - Varer 11, Fordringer Kundefordringer 10, Andre fordringer Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

14 Egenkapital og gjeld TCG (Alle tall i NOK 1.000) TCG Konsern Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 14, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser 93 - Utsatt skatt Sum annen langsiktig gjeld - - Annen langsiktig gjeld - - Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - - Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sandefjord, 13. mars 2007 Gunnar Bjønness Styrets formann Severin Skaugen Styremedlem Svein Vier Simensen Styremedlem Bjørn Erik Tholfsen Styremedlem Ole Vinje Adm. Dir. 14

15 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Selskapet er registrert på OTC A-liste. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Torp Computing Group ASA (TCG) og datterselskapene Itegra AS, MPX.no AS (tidligere Web Distribusjon AS), Micro Parts Express Sweden AB, TCG Kapital AS og Torp Distribusjon AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi utover hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskaper Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Utbytte og andre utdelinger (konsernbidrag) er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddelet/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom dette er lavere enn balanseført verdi. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. 15

16 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Resultatposter i utenlandsk valuta er innarbeidet til gjennomsnittskurs. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 16

17 Noter Note 1 Salgsinntekter Beløp i NOK 1000 TCG TCG konsern Geografisk fordeling Norge Sverige Sum Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Beløp i NOK 1000 TCG TCG konsern Lønnskostnader Lønninger / styrehonorar Arbeidsgiveravgift Innleid arbeidskraft Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk: 22,9 124,5 Ytelser til ledende ansatte Konsernledergruppen for TCG består av de som her er definert som ledende ansatte. Styre- Lønn Bonus Natural- Periodisert Samlet honorar ytelser pensjons- godtkostnad gjørelse Ledende ansatte Ole Vinje, adm.dir Frank Wirum, konserndirektør Ingebjørg Tollnes, markedssjef Anton Hagberg, logistikksjef Per Håvard Evensen, økonomisjef Lars Seeberg, adm.dir. Itegra AS Tom Tychesen, adm.dir. MPX.no AS Hugo Rask-Jensen, forretningsutvikler MPX.no AS Thor Roverud, daglig leder Torp Distribusjon AS Styret Gunnar Bjønness, styrets leder Bjørn Erik Tholfsen, styremedlem - Svein Vier Simensen, styremedlem Severin Skaugen, styremedlem Samlet godtgjørelse

18 Konsernledelsen mottok en bonus i henhold til et etablert bonusprogram for alle ansatte i konsernet. Bonusprogrammet innebærer at 15 % av overskudd før skatt deles ut til konsernets ansatte. I utgangspunktet deles bonusen likt for alle ansatte, men personell i salgsrelaterte stillinger kan oppnå inntil dobbel bonus. Konsernledelsen i selskapet deltar i den generelle pensjonsordningen i selskapet som er beskrevet i pensjonsnoten. Dette er en tilskuddsbasert ordning hvor det ytes 2,5 % av den ansattes lønn fratrukket 1G. Bonus inngår i pensjonsgrunnlaget. Ved oppsigelse fra arbeidsgiver, har administrerende direktør i TCG 12 mnd. oppsigelse med full lønn. Administrerende direktør har ingen etterlønnsavtale, pensjonsavtale eller bonusavtale utover konsernets øvrige ansatte som er redegjort for i denne note. Konsernledelsen har ikke motatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra andre foretak i samme konsern, enn det som er vist over. Det er ikke gitt tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer. Konsernet har ingen opsjonsordninger for sine ansatte. Revisor TCG TCG konsern Sum Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 3 Finansposter Beløp i NOK 1000 TCG TCG konsern Finansinntekter Annen renteinntekt Utbytte og konsernbidrag fra datterselskap Annen finansinntekt (agio) Sum finansinntekter TCG TCG konsern Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader

19 Note 4 Skatt Beløp i NOK 1000 TCG TCG konsern Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Underskudd Sverige (Micro Parts Express AB) Endring i midlertidige forskjeller Skattemessig underskudd til fremføring Mottatt utbytte fra datterselskap Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Varer Anleggsmidler Omløpsmidler Avsetning for forpliktelser Sum % utsatt skatt Utsatt skatt av fremførbart underskudd Sum utsatt skatt Note 5 Immaterielle eiendeler Beløp NOK 1000 TCG konsern Goodwill Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler 0 Avgang solgte immaterielle eiendeler 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger 550 Konsernet benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Goodwill er vurdert til å ha en levetid på 10 år, og er knyttet til synergigevinster ved fusjon av MPX AS og XD AS. 19

20 Goodwill pr. virksomhetskjøp Balanseverdi Økonomisk Avskrives levetid Fusjon av MPX AS og XD AS Lineært Fusjon av WEB AS og Cinet AS Lineært Sum Note 6 Varige driftsmidler Beløp i NOK 1000 TCG Maskiner Kontormaskiner Sum Varige driftsmidler og inventar Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger TCG konsern Maskiner Kontormaskiner Sum Varige driftsmidler og inventar Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet fra 3 til 15 år. 20

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014

Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014 Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014 29. april 2015 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Tun Media AS er morselskap i Tun Media-konsernet og ble etablert i 2000 som en sammenslåing av Landbruksforlaget

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall Årsrapport 2012 Nøkkeltall Omsetning (mill. kr) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter 1 109 1 062 1 167 1 322 1 247 1 087 1 024 941 966 Særavgifter til staten 1 578 1 571 1 550 1

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer