INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET Skoledagens inndeling...6 Skolerute...6 Skolens årshjul Kontaktlærere.9 Personalliste. 10 Skolens satsingsområder SAMARBEID SKOLE - HJEM Oppgavene til foreldrekontaktene. 13 Ansvarsoppgaver for foresatte...14 Kontaktboka..15 Prosedyre ved trinndeling.16 SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SF0)..17 LEKSEHJELP TRINN 21 SKOLEHELSETJENESTEN Utdeling av medisiner til barn..24 RÅD OG UTVALG Brukerråd...25 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)...25 LOV OG RETT PÅ BONDI SKOLE Kommunale forskrifter for Asker kommune.26 Samværsregler forventninger til elever på Bondi skole.27 Bondi skoles trivselsregler.28 Uteregler Telefon for elever...29 Private leker Sykefravær Rutiner for søknad om skolefri.31 Rutiner ved elevskader Hodelus...31 Elevforsikring.32 Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen...33 Informasjon om faget Religion, livssyn og etikk (RLE)..34 1

2 NYTTIG INFORMASJON Adresse Eddasvei Asker Åpningstider: Skolen: kl Kontoret kl Skolens fax E-Post Skolens nettside Telefoner: Skolen SFO basen /Rasteplassen SKOLENS LEDELSE DIREKTE NUMMER Rektor Tove Lund Nilsen Tlf: Inspektør (1.-4. tr) Marte Johanne Os Ruud Gerd Holde (frem til ) Tlf: Tlf: Inspektør (5.-7. tr.) Helene Bauge Tlf: SFO- styrer Lise Th. Horneland Tlf: VIKTIGE TLF. NR.: Funksjon: Navn: Trefftid: Tlf.: SFO-basen/ Rasteplassen v/bodil Kolbjørnshus Ali Kl og Kl Sekretær Solveig Mølster Anderssen Kl (frem til ) Janne Stubban Fysioterapeut Kjersti Gjerde Tid avtales for hvert barn Helsesøster Astrid Gausland Lein Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl Skolelege Anne Grete Westly En onsdag pr. måned Tannlege På Bleiker vgs. Alle dager PPT Mette Richardt

3 VELKOMMEN TIL BONDI SKOLE Høsten 2013 går det ca. 380 elever på Bondi skole. De er fordelt på 17 kontaktlærere. Det er ca. 190 barn som går i SFO. Totalt er det drøyt 45 voksne som arbeider i SFO og på skolen. Sammen med alle dere foreldre/foresatte, så er vi rundt regnet 1000 personer som skal samarbeide om å skape en god skole for alle. Det er vi, menneskene i den nye, fine skolen vår, som «er Bondi skole». Et godt samarbeid bygger på en gjensidig vilje til å bli kjent og forstå hverandre, samt god informasjon. I dette heftet har vi forsøkt å samle nyttig informasjon for alle. Ta godt vare på heftet og bruk det som et oppslagsverk! Infoheftet kan også lastes ned fra skolens hjemmeside. Det legges jevnlig ut informasjon om skolen og aktiviteter på It s Learning skolens digitale læringsplattform, samt på vår hjemmeside. Alle klassetrinn og grupper legger ut mer detaljert informasjon om seg og sitt på It`s Learning. Her legges elevenes ukeplaner og ukebrev ut hver uke. To ganger pr. år gjennomføres det utviklingssamtaler med elever og foresatte, og det holdes to foreldremøter. Alt dette er samarbeidsarenaer rundt eget barn og egen gruppe. Alle elever på Bondi skole tilhører et trinn. I løpet av en skoleuke blir elevene delt inn i forskjellige grupper på tvers av trinnet. Hensikten er å gi elevene en bedre tilpasset undervisning, bedre læring og større opplevelse av mestring. Gruppene kan ha sitt utspring i at elevene trenger ulike typer læringsoppgaver. Noen barn trenger ekstra fordypning, mens andre trenger en forenkling eller en avgrensning av lærestoffet. Barna har også ulike interesser, ønsker og talenter, dette prøver vi også å ta bedre hensyn til gjennom denne organiseringen. Bondi skole ønsker å være en VI-skole. Med det mener vi at alle barn og voksne skal føle seg som en positiv del av et stort fellesskap som heter BONDI SKOLE. Det er vi sammen som skaper skolen vår. Ta gjerne kontakt med oss på skolen hvis det er noe dere lurer på eller ønsker å snakke med oss om. Et godt samarbeid er avhengig av at alle parter vil delta og bidra positivt! 18. august 2013 Med hilsen ledelsen ved Bondi skole, Tove Lund Nilsen, rektor 3

4 SKOLEMELK Elevene får tilbud om skolemelk (en kartong med 1/4 liter hver dag). Det er mulig å velge mellom ulike melketyper: Tinemelk lett Tinemelk lett/laktosefri Tinemelk ekstra lett Tinemelk kakao 0,7 % Tinemelk økologisk, med bringebærsmak Bestilling og betaling av skolemelk skjer ved å gå inn på nettsiden: På denne nettsiden melder du enkelt på ditt/dine barn til abonnementsordningen for skolemelk. Du blir guidet gjennom påmelding- og betalingsløsningen ved å utføre funksjoner for hvert skjermbilde. På Min side kan du administrere og se status for dine abonnement. Det vil bli sendt ut mer informasjon om skolemelkordningen rett etter skolestart. En kan velge om en ønsker å bestille for hele eller halve skoleåret. 4

5 ARBEIDSGRUNNLAG ASKER KOMMUNE SIN VISJON FOR SKOLE OG BARNEHAGER Alle barn i Askers barnehager og skoler skal regelmessig oppleve gleden av å lykkes med noe. Kunnskapsløftet, ny læreplan høsten 2006, inneholder denne Læringsplakaten: Skolen skal: 1. gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre 2. stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 3. stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning 4. stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 5. legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid 6. fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter 7. stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse 8. bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge 9. sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring 10. legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen 11. legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte BONDI SKOLES VISJON Bondi skole er et godt sted å være og et godt sted å lære. 5

6 time OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET SKOLEDAGENS INNDELING Pause med spising Storefri: Pause Skolerute for skoleåret 2013/2014 Ferier og fridager per måned Måned Skoledager per måned August 10 Skolestart mandag 19. august September 19 Valgdag 9. sep. SFO stengt 9.sep. Høstferie f.o.m. 30. sep. Oktober 19 Høstferie uke 40, f.o.m. 30. sep. t.o.m. 4. oktober, tilbud om SFO November 21 Desember 15 Siste skoledag fredag 20. desember - Juleferie Januar 21 Skolestart torsdag 3. januar Februar 15 Vinterferie uke 8, f.o.m.17.- t.o.m. 21. februar, tilbud om SFO Mars 21 April 16 Påskeferie f.o.m t.o.m. 21. april. Mai 19 Fridager/helligdager: og 30.mai, tilbud om SFO 30.5 Juni juni, Siste skoledag fredag 20. juni, tilbud om SFO til og med 27.6 Sum 190 6

7 SKOLENS ÅRSHJUL (med forbehold om endringer) MÅNED UKE DATO DAG AKTIVITET AUGUST 1. SFO ferieåpent man.- Planleggingsdager for de ansatte tors. 19 man Første skoledag høsten man Møte med årets foreldrekontakter (FAU)/kontaktlærere kl Høsttur man. Fri, Valgdag 10 tirs. Fotografering til Arsbok SEPTEMBER 11. ons. Nasjonale prøver 5. trinn, lesing 37- Høstens foreldremøter uke Nasjonale prøver 5. trinn, engelsk tir Høstfest for SFO OKTOBER 40 HØSTFERIE (ferietilbud SFO) man. Film for 7. trinn: «Havets sølv», Asker kino kl Tegnekonkurranse i regi av Lions, 7. trinn Pressekonferanse og Premieutdeling i Asker kulturhus forbindelse med Lions tegnekonkurranse tor. Sirkus «Bastard» for 1. og 2. trinn kl og uke Nasjonale prøver 5. trinn, regning Utviklingssamtaler tor. FN-samling (6. trinn) Marked i regi av Elevrådet trinn stiller ut sine tegninger/lions tegnekonkurranse Premieutdeling i Asker kulturhus forbindelse med Lions tegnekonkurranse NOVEMBER tor. Åpen skolekveld i samarbeid med FAU man. Teater «Når mamma blir et monster» for 3. og 4. trinn kl DESEMBER 49 Juleverksted SFO fre. Konsert «Laus levende» for trinn (kl og 11.45) fre. Lucia (4. trinn) 50 Julebord SFO tir. Juleverksted skolen 51 Grøtfest i SFO Julegudstjeneste /Alternativ samling på skolen fre. JULEFERIE/SKOLEFRI 7

8 MÅNED DATO DAG AKTIVITET UKE JANUAR 1 3. fre. Skolestart Jansløkkastafetten, skistafett for mellomtrinnet 4 Bokuke uke 4 3.trinn har åpningssamling FEBRUAR 7 Februarsamling 1. trinn. 8 VINTERFERIE feb. (ferietilbud SFO) 9 Vinteraktivitetsdag MARS tor. Asker skolens skøytemesterskap på Risenga banen i regi av Bondi skole Utviklingssamtaler 12 Gul fest i SFO APRIL 15 Vårsamling (2. trinn) 16 PÅSKEFERIE f.o.m april MAI Trafikkuke (arrangeres av Trafikkutvalget) tor. OFFISIELL HØYTIDSDAG/SKOLEFRI 18 Sykleprøve 5. og 6. trinn og 8. ons. tor. Besøksdager for neste års 1. trinn - 4. trinn øver seg som faddere 20 Ruskenaksjon fre. Øvetog før 17.mai lør. Nasjonaldagen vår. FAU arrangerer 17.mai-fest på Bondi skole man. Konsert «Kouame møter barna» for trinn (kl 9.15, 10,15 og 11.45) Nesøyastafetten, terrengløp og stafett Føykadag (friidrett) for 4.-7.trinn 29. og 30. tor.- fred. KRISTI HIMMELFARTSDAG/SKOLEFRI JUNI man.- 6. trinn på leirskole til Brennabu fre. 24 Matematikkens dag man. 2. PINSEDAG/ SKOLEFRI 24 Avslutningsfest SFO ons. 7. trinns avslutning: - Forestilling for elevene skolen på formiddagen - Avslutningsfest med foreldre på kvelden. FAU arrangerer bevertning og servering fre. Siste skoledag - GOD SOMMER! (ferietilbud i SFO til og med 27.8) 8

9 KONTAKTLÆRERE Gruppe Kontaktlærere Tlf. på skolen 1. trinn Trine Strømsnes trinn Gry Juven 1. trinn Mette Skulstad 2A Inger Youngblom B Silje Øvergaard-Olsen 3A Heidi Poverud Kjenner B Mona Engebretsen 4A Aase Evenstad B Daniel Justad 4C Helen Totland 5A Birte Falk B Camilla Tronstad 6A Ina Christophersen B Cathrine Thomas 6C Espen Walle 7A Eivind Amundsen B Jostein Rustad 9

10 PERSONALLISTE Navn Funksjon Akhtar, Shagufta assistent skole Ali, Bodil Kolbjørnshus assistent skole/sfo Amundsen, Eivind kontaktlærer 7. trinn Anderssen Solveig M sekretær Bauge, Helene inspektør Christophersen, Ina kontaktlærer 6.trinn Dedekam, Camilla Ekblad Ikt, bibliotek, ressurslærer 1. tr Ebbestad, Sølvi assistent skole/sfo Engebretsen Mona kontaktlærer 3.trinn Elverud, Morten ressurslærer 5. trinn Evenstad, Aase kontaktlærer 4.trinn Eylertsen, Nina Lindblom inspektør (perm) Falk, Birte Kristin kontaktlærer 5.trinn Grundt, Solfrid assistent SFO Gautvik, Laila Møller fagarbeider skole/sfo Graff, Wenche-Helene fagarbeider skole/sfo Grøstad, Anne ressurslærer 7. trinn Hauge, Kari ressurslærer 2. trinn Henriksen, Jorun fagarbeider skole/sfo Holde, Gerd inspektør (perm fra 1.10) Horneland, Lise Th. SFO-leder Justad, Daniel kontaktlærer 4. trinn Juven, Gry kontaktlærer 1. trinn Kjenner, Heidi Poverud kontaktlærer 3.trinn Kurtishi, Rexhep tospråkliglærer i albansk Mikkelsen, Nikolai A. assistent skole/sfo Nilsen, Gry Fleksem assistent SFO Nilsen, Tove Lund rektor Nilsson, Marit Dønnem ressurslærer 6. trinn Negård, Anita fagarbeider skole/sfo Nøstdahl, Linda spesialpedagog Osman, Ahmed Mohamed tospråkliglærer i somalisk Rustad, Jostein kontaktlærer 7.trinn Rauan, Marit fagarbeider SFO Ruud, Marte Johanne Os inspektør 10

11 Rødahl, Heidi Sattar, Shamim Akthar Skulstad, Mette Stav, Sigrid Elisabeth Strømsnes, Trine Teigen, Silje Thomas, Cathrine Totland, Helen Tronstad, Camilla Tryving, Therese Vorkinn, Hilde Waalle, Espen Kay Warholm, Randi Wiencke, Ingeborg Løkken Yongblom, Inger Øvergaard, Silje Olsen Aarak, Ida-Marie fagarbeider skole/sfo tospråkliglærer i Urdu kontaktlærer 1.trinn ressurslærer kontaktlærer 1.trinn vernepleier skole/sfo kontaktlærer 6.trinn kontaktlærer 4.trinn kontaktlærer 5.trinn kunst- og håndverklærer fagarbeider skole/sfo kontaktlærer 6.trinn ressurslærer/leselærer ressurslærer 3. og 4. trinn kontaktlærer 2.trinn kontaktlærer 2.trinn sp.ped.lærer 11

12 SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER PALS (=Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling) PALS er: - Et program som brukes for å fremme positiv atferd, sosiale ferdigheter og et støttende læringsmiljø gjennom å involvere alle elever og ansatte på alle skolens områder. - Alle skolens elever undervises i forventet atferd og sosiale ferdigheter for å utvikle et trygt sosialt læringsklima for alle. SOL (=Systematisk Observasjon av Lesing) SOL er: - Et verktøy der man gjennom observasjon kartlegger hvor langt den enkelte elev er kommet i sin leseutvikling. Dette verktøyet gir læreren en bedre forutsetning for å drive god og tilpasset leseopplæring. - Et program for kompetanseheving for lærere. - Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte. LEV (=Læringstrykk og ElevVurdering) LEV `s intensjon er: - å utvikle den undervisnings- og vurderingspraksisen som allerede er i Asker skolen, og sikre en lik vurderingspraksis mellom skolene. - å bedre læringsresultater - å styrke tilpasset opplæring - å styrke vurderingskultur og elevinvolvering - å øke fokus på mål, læring og måloppnåelse - å sikre elevers rettigheter iht opplæringslov med forskrift 12

13 SAMARBEID SKOLE HJEM FORELDREKONTAKTER OG DERES OPPGAVE Forskriftenes sier: Foreldra til elevane i kvar elevgruppe bør velje ei kvinneleg og ein mannleg foreldrekontakt. Foreldrekontaktene har taushetsplikt på lik linje med de ansatte i skolen Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på elevgruppeplanet, og det er der grunnlaget for samarbeidet mellom hjem og skole blir skapt. Den tradisjonelle oppfatningen av foreldrekontaktenes oppgaver er kaffekoking og kakebaking. Selv om det er viktig å skape et trivelig miljø på foreldremøter, så har det aldri vært meningen at foreldrekontaktenes oppgaver skal være begrenset til baking og servering. Foreldrekontaktene skal først og fremst arbeide for gjensidig informasjon og forståelse, og de skal være kontaktledd mellom foreldre i elevgruppen og FAU. De skal samarbeide med lærerne for gruppen spesielt med kontaktlæreren og med elevene. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) gir nærmere retningslinjer for foreldrekontaktvirksomheten. Disse oppgavene peker seg naturlig ut: Sammen med lærerne gjennomgå planer /lærestoff for neste semester, og med foreldreøyne peke på foreldrenes informasjonsbehov. Planlegge foreldremøter i samarbeid med kontaktlærer. Tidlig i skoleåret lage et forslag til plan evt. i samarbeid med elevene for aktiviteter/foreldremøter for hele året. Forslaget legges fram for de andre foreldrene på et foreldremøte til drøfting. Holde god kontakt med elever og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i elevgruppen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole. Foreldrekontaktene organiserer foreldrenes bistand i planlegging og gjennomføring av turer, leirskoleopphold, ekskursjoner, hobby- og hyggekvelder o.l Ivareta elevers og foreldres interesse når det oppstår særskilte saker som gjelder hele elevgruppen, som f.eks. spørsmål om gruppedeling. Ha god kontakt med alle foreldrene i elevgruppen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. Legge frem saker som FAU vil høre foreldrenes mening om skriftlig eller muntlig på foreldremøter. Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt før skoleslutt om våren, og at disse blir informert om sine oppgaver. De nye foreldrekontaktene overtar elevgruppens kontaktmapper. Husk at foreldrekontaktene ikke skal gjøre alt arbeidet! Det som trengs er telefon, velvilje, pågangsmot og et ønske om å ville barnas beste! 13

14 ANSVARSOPPGAVER FOR FORESATTE De foresatte er en viktig ressurs i arbeidet med å skape et positivt skole- og elevgruppemiljø. Vi på Bondi skole ønsker at de foresatte skal være en aktiv samarbeidspart. Skolen, i samarbeid med FAU, har satt opp noen faste oppgaver for trinnene. Dette samarbeidet er under kontinuerlig drøfting. Nye oppgaver kan komme til i løpet av skoleåret. Faste oppgaver på hvert trinn: Klasse Oppgaver trinn 1. trinn 2. trinn Dugnad i skogen bak skolen. 3. trinn Ansvar for planlegging og gjennomføring av 17.mai-arrangementet på Bondi skole 4. trinn Samarbeid rundt Luciafeiring på skolen. Dugnad på Leirplassen. Rydding på plassen og sikring av utstyr. 5. trinn Arrangement og samarbeid rundt Grunnskolens uke/åpen skolekveld 6. trinn Ansvar for å arrangere, lage mat/bake og servere på avslutningsfesten til 7. trinn ( siste skoleuke før sommerferien) 7. trinn Faste oppgaver i løpet av året for alle trinn: I samarbeid med kontaktlærer arrangere JUL- OG SOMMERAVSLUTNINGER for elevgruppen sin. Arrangere SOSIALE AKTIVITETER utenfor skoletid for elevgruppen minst 3 arrangement høst, vinter og vår. Følge den sosiale aktivitetsplanen som finnes i skolens Trivselsplan, en folder utarbeidet at Miljøutvalget. 14

15 - et bindeledd mellom skole og hjem KONTAKTBOKA Ved skolestart får barnet ditt utdelt en sort notisbok med tykke permer. Denne boka heter Kontaktboka og skal fungere som et bindeledd mellom skole og hjem. Kontaktboka erstatter den gamle meldingsboka. Vår bok har en litt utvidet funksjon. I kontaktboka skal alle beskjeder og meldinger til både skole og SFO skrives. Det er viktig at alle beskjeder/informasjoner som gjelder barnet ditt blir gitt skriftlig. På 1. side skal følgende stå: - barnets navn, adresse - foresattes navn, tlf. nr. privat og jobb (dette må alltid ajourføres og kontaktlærer må få beskjed!) - evt. navn, adresse og tlf.nr på andre voksne som man kan kontaktes dersom foresatte ikke nås eller som kan hente barnet ved sykdom, skader eller skole-/sfoslutt. Kontaktboka skal alltid ligge i sekken! 15

16 PROSEDYRE VED TRINNDELING Delingsgrunnlag: Den 29. eleven kan utløse klassedeling. En klassedeling foregår normalt ved oppstart av et nytt skoleår. INFORMASJON Ledelsen informerer kontaktlærerne på trinnet. Denne informasjonen er unntatt offentligheten inntil annen beskjed blir gitt. Skolens prosedyrer for trinndeling gjennomgås med teamet. Dersom man antar at det blir en trinndeling neste skoleår, gir man signaler om dette på vårens foreldremøte. Ledelsen innkaller til informasjonsmøte med foreldrekontaktene og kontaktlærerne. Skolens prosedyrer for trinndeling gjennomgås. Info fra ledelsen gjennom brev eller foreldremøter. Ny gruppedeling skal være klar to uker før sommerferien. SELVE DELINGEN Kriterier for deling: 1. Deling med målsetting: best mulig læringsmiljø 2. Alle elever har noen de trives med. Standard punkt på vårens elevsamtale: Hvem jobber du godt sammen med? Informasjon/innspill av spesiell karakter som foresatte kan mene er av vesentlig betydning for eget barns læring. Disse innspillene skal komme i forkant av delingen. Kontaktlærerne legger frem forslag til ny gruppedeling i møte med ledelsen. GJENNOMFØRING Informasjon til elevene på trinnet Informasjonsskriv med nye klasselister i sekkepost til foresatte (eget skriv) Når delingen er gjennomført, gjør man ingen nye endringer før etter høstferien. 16

17 SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VI PÅ BONDI SFO VEKTLEGGER: at SFO er barnas fritid å gi glede, humor og positiv oppmerksomhet i trygge omgivelser Litt om SFO Skolen og SFO har sambruk med basene fra 1.til 4.trinn og av alle aktivitetsrommene som vi har i vår flotte skolebygning. De ansatte i SFO har ansvar knyttet til en base, men alle voksne på Bondi skole har ansvar for alle barna på SFO og skolen. Vi er en er «Vi-skole». Det er en basekoordinator på hver base som har ansvaret for daglige rutiner og gjennomføring av aktiviteter i samarbeid med SFO-leder. Aldersblandet lek og felles aktiviteter gjør samvær på tvers av alder til en naturlig del av SFO- hverdagen. SFO er en naturlig del av PALS-satsningen på skolen. HVA BYGGER VI DRIFTEN PÅ? St.meld.nr 30, Kultur for læring sier: SFO er hjemlet i opplæringsloven som et frivillig tilbud før og etter skoletid for elever fra trinn og for funksjonshemmede elever til og med 7.trinn. SFO skal gi de yngste elevene i grunnskolen ( trinn) omsorg og tilsyn og legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter. Rammefaktorene for SFO på Bondi er: En skole to virksomheter. Kvalitetsplan for SFO i Asker Høsten 2013 innføres kvalitetsplan for SFO i Asker. Se asker.kommune.no/skole/sfo/kvalitetsplan for SFO LEDELSE OG STYRING Rektor har det administrative og pedagogiske ansvaret, mens SFO leder er ansvarlig for den daglige driften og er den nærmeste overordnede for fagarbeidere, assistenter og aktivitetsledere. Brukerrådet er et rådgivende organ for SFO på lik linje med øvrig drift ved skolen. 17

18 KVALITETSKRITERIER FOR SFO I ASKER Fokusområder: Sosial kompetanse, gode relasjoner og medvirkning Sunn livsstil og helse Friluftsliv og barn i bevegelse Kultur og kreativitet PÅMELDING til SFO Fristen for påmelding er hvert år for nye elever. Påmeldingen gjelder til barnet går ut av 4.trinn. Endringer kan gjøres underveis i denne tidsperioden. Påmeldinger som innkommer etter fristens utløp kan måtte settes på vent til personalet er på plass. Påmeldingen skjer på internett (www.asker.kommune.no/grunnskolen/sfo). Hvis du i løpet av året skulle trenge en ekstradag, skal det skje skriftlig til SFO-leder. HVA KOSTER SFO? Priser/satser fra og med 1. februar 2012 Det er tilbud om 5, 4 eller 3 dager pr. uke i Asker SFO. Fem dager: kr. 2251,- Fire dager: kr. 1804,- Tre dager: kr. 1352,- Feriedager: kr. 225,- Dagbarn: kr. 147,- Eventuell reduksjon/fritak for betaling går gjennom NAV/Barnevernet. OPPSIGELSE /REDUKSJON AV PLASSEN SFO Oppsigelsestiden i Asker kommune er 3 måneder fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved reduksjon av dager. Unntak er at man kan redusere antall dager fra skolestart frem til 1. september. Økning av dager/påmelding til tilbudet skjer fra den 1. i påfølgende måned. Endring av ukedager kan gjøres på kort varsel. Alle endringer må skje skriftlig til styrer. (Du kan gjerne sende e-post). 18

19 ÅPNINGSTIDER / FERIE Åpent fra kl til kl , før og etter skoletid. De som skal bruke morgenåpent (fra kl til kl. 8.30) melder seg på tilbudet på eget skjema rundt skolestart. Tilbudet kan benyttes av alle før påmeldingen skjer. SFO har stengt i skolens jule-, pinse- og påskeferie, samt i juli måned. Det er egen, bindende påmelding til skolens høst- og vinterferie, ferieåpent fra skoleslutt frem til og med 30. juni og fra og med 1. august og fram til skolestart. Det er tilbud om inneklemte dager hvor skolen har fri. (se årshjulet). SFO er stengt på valgdagen. Ferietilbudet kan være på vår skole eller på en naboskole. Det innvilges ekstra dagplass for barn av helt spesielle årsaker. PÅMELDING TIL AKTIVITETER OG FERIEÅPENT FERIEÅPENT: Påmelding skjer på nett. Det blir gitt beskjed når påmeldingen er åpen for registrering til de ulike periodene. Det er viktig å overholde påmeldingsfristene! Påmeldingen er bindene selv om barnet ikke benytter plassen. Vi bemanner etter antall påmeldte barn når fristen er utløpt, derfor er det vanskelig med etter- påmeldinger. AKTIVITETER I SFO: Vi har mange aktiviteter i SFO som tilrettelegges og drives av de voksne i SFO i tillegg til frilek ute og inne. Kulturskolen vil komme med et gratis tilbud SFO-tiden til 3.trinn Hvis man ønsker at barnet skal delta på aktiviteter med eksterne aktivitetsledere, kan det komme aktivitetsavgift i tillegg til SFO-betalingen. Et eksempel er skiskolen i regi av skiforeningen. Det deles ut påmeldingsskjema for slike aktiviteter rundt skolestart i august/september og januar/februar. MÅLTIDER I SFO: Vi tilbereder og serverer et mellom-måltid hver dag. Vi spiser enten på Rasteplassen,i baseområdet, ute i nærområdet eller på tur. Vi vektlegger sunn mat og ønsker at måltidet skal være en sosial arena. Vi leser for barna under måltidet når det er hensiktsmessig. 19

20 FORELDRESAMARBEID I tillegg til samarbeid gjennom Brukerrådet, møter SFO-styrer på foreldremøter fra trinn. Tiden i møtene brukes til kommunikasjon om barnegruppen og informasjon om driften av SFO. Det settes av tid til innspill fra foresatte. Kontaktboka er en viktig forbindelse mellom hjemmet, skolen og SFO. Den skal alltid ligge i sekken, og beskjeder skal skrives i den. Alle beskjeder skal skje skriftlig. E-post brukes til kommunikasjon som ikke haster på dagen. Beskjed pr. telefon skal kun benyttes i helt spesielle tilfeller. DETTE ER VIKTIG! Hver telefon en voksen tar, tar tid vekk fra barna! Foreldrene er medansvarlige for å følge opp inn- og utkryssingsrutinene på listene i SFO. Barna læres opp til å klare dette selv etter hvert. Foreldrene er en viktig del av innlæringsprosessen. Vi sjekker og følger opp listene i løpet av dagen SFO ønsker å få innspill fra foreldrene positive, negative - og gjerne ideer som vi kan nyttegjøre oss. Informasjon fra SFO kommer på Ukebrevet fra 1. til 4.trinn. Det legges ut på It`s learning. NB! For sen henting av barn blir registrert på eget skjema, og ved stadig gjentagelse kan det føre til at barnet mister plassen i SFO. HVORDAN FÅ KONTAKT MED OSS PÅ SFO? BRUK KONTAKTBOKA SOM KOMMUNIKASJON MELLOM OSS OG DERE! Dere finner påmeldingsskjemaene og nyheter på skolens hjemmeside under SFO og/eller på It s learning. Ukebrevet fra trinnene inneholder og viktig informasjon fra oss. Telefon: SFO (basene/rasteplassen): Viktige beskjeder om og til barn kan eventuelt tas fra kl til kl eller fra kl til kl Husk at hver telefon tar oppmerksomheten fra de voksne mot barna, så ring minst mulig. Skolens sentralbord: Hit kan du ringe for viktige beskjeder i skoletiden. SFO-styrer: og e-post adresse: 20

21 FOR INFORMASJON OM SFO I ASKER Skolesektoren i Asker kommune har egen internettside med informasjon om SFO i Asker. Du finner den på Asker kommunes hjemmeside: Styringshjulet for Asker SFO: ppvekst/skolefritidsordningen-/ LEKSEHJELP FOR 1. TIL 4. TRINN Bondi skole har tilbud om leksehjelp for 1.til 4. trinn. Tilbudet er frivillig og gratis. Det er ment som en støtte til eleven for å komme i gang med leksene og en hjelp i læringsarbeidet. De foresatte har likevel ansvar for at leksene er gjort tilfredsstillende. Leksehjelpen erstatter ikke hjemmets oppfølging av barnas skolearbeid! Se mer informasjon om innhold og bakgrunn for tilbudet på Asker kommunes hjemmeside under grunnskolen/foreldreinformasjon. 21

22 SKOLEHELSETJENESTEN ORIENTERING OM SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten er et viktig ledd i det forebyggende helsearbeidet i kommunen, og den består av helsesøster, skolelege og fysioterapeut. Den er en fortsettelse av småbarns-oppfølgingen på helsestasjonene. Helsesøster har ukentlig satt av tid til elever og /eller foreldre som ønsker ytterligere kontakt med helsetjenesten. Selv om vi ikke kan ta imot syke barn til behandling, bidrar vi gjerne med råd og hjelp ved helseproblemer, skader og sykdommer. Skolehelsetjenesten er avhengig av et godt samarbeid med hjem og skole. Som foreldre er det stadig ting som bekymrer en med hensyn til barna. Ønsker dere å drøfte dette med oss, så ta kontakt da vi også har avsatt tid til samtaler om forskjellige problemer. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet og samarbeider med lærerne og PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Litt om helsetjenestens konsultasjoner på de forskjellige trinnene: 3. trinn: Innhenting av helseopplysninger. Måling av høyde og vekt. Undervisning. 5. trinn: Innhenting av helseopplysninger. Undervisning med fokus på psykisk helse. 6. trinn: Gruppekonsultasjon om pubertetsutvikling. 8. trinn: Gruppekonsultasjon om ungdom i utvikling. Måling av høyde og vekt 9. trinn: Undervisning om samliv og seksualitet. Skilsmissegrupper. 10. trinn: Besøk på Helsestasjon for ungdom med undervisning om prevensjon og kjønnssykdommer. Quiz om samliv og seksualitet. De barna som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eller evt. henvist til spesialister. Ved mistanke om forandring i syn/hørsel, kan helsesøster kontrollere dette. Tverrfaglige Samarbeids system På alle skoler og barnehager er det etablert et tverrfaglig samarbeidssystem som jobber med barn og unge, for å gi veiledning og hjelp til både foreldre og skoler og barnehager. Alle Barn og unge (0-16/23 år), bosatt i Asker eller har sin barnehage/skolehverdag i Asker har rett til et tverrfaglig møte. Her kan foreldre, sammen med ulike fagprofesjoner, få drøfte utfordring(er) eller bekymring(er) knyttet til barnet/ungdommens faglige, sosiale, fysiske/psykiske helse og utvikling. Dere kan ta kontakt med skolen eller helsesøster på skolen for å høre mer om dette tilbudet. 22

23 Helseveiledning Vi kan drive samtalegrupper for elever med spesielle behov eller problemer, enten alene eller i samarbeid med skolen. Alle skolene har tilbud om grupper for barn som har foreldre som ikke bor sammen. Helsesøster vil informere nærmere om hvilket trinn som får tilbud og sende med et informasjonsbrev til alle på det aktuelle trinnet Vaksinasjoner 2. trinn: Kombinasjonsvaksine med difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV) 6. trinn: Kombinasjonsvaksine med meslinger, kusma og røde hunder (MMR) 7. trinn, jenter: Vaksine mot livmorhalskreft, 3 doser (HPV-vaksine) 10. trinn:difteri, stivkrampe og poliomyelitt Kontakt skolen eller se skolens hjemmeside for trefftider til skolehelsetjenesten og for evt. spørsmål. Kontakt skolen for trefftider til skolehelsetjenesten og for evt. spørsmål eller les mer på 23

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014.

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014. Foreldrehåndboken Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014 Side 1 SKOLENS ADRESSE: SKOLEVOLLEN 19, 4017 STAVANGER TELEFON, SENTRALBORD: 51828400 (9-15), LÆRERROM: 51828401 Mail: stavanger@steinerskolen.no

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053. Verdal 7.

Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053. Verdal 7. Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053 Verdal 7. februar 2014 Verdal kommune v/øystein Kvistad Johannes Bruns gt 2 7650 Verdal

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

Bjørketun Barnehage bra bagasje!

Bjørketun Barnehage bra bagasje! Virksomhetsplan/informasjonshefte Bjørketun Barnehage bra bagasje! Adresse: Vestheiveien 2, 4550 Farsund Tlf. 38390560/47413940 www.bjorketun.barnehageside.no e-post: bj-bhg@online.no Styrer Vigdis M.

Detaljer