INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET Skoledagens inndeling...6 Skolerute...6 Skolens årshjul Kontaktlærere.9 Personalliste. 10 Skolens satsingsområder SAMARBEID SKOLE - HJEM Oppgavene til foreldrekontaktene. 13 Ansvarsoppgaver for foresatte...14 Kontaktboka..15 Prosedyre ved trinndeling.16 SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SF0)..17 LEKSEHJELP TRINN 21 SKOLEHELSETJENESTEN Utdeling av medisiner til barn..24 RÅD OG UTVALG Brukerråd...25 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)...25 LOV OG RETT PÅ BONDI SKOLE Kommunale forskrifter for Asker kommune.26 Samværsregler forventninger til elever på Bondi skole.27 Bondi skoles trivselsregler.28 Uteregler Telefon for elever...29 Private leker Sykefravær Rutiner for søknad om skolefri.31 Rutiner ved elevskader Hodelus...31 Elevforsikring.32 Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen...33 Informasjon om faget Religion, livssyn og etikk (RLE)..34 1

2 NYTTIG INFORMASJON Adresse Eddasvei Asker Åpningstider: Skolen: kl Kontoret kl Skolens fax E-Post Skolens nettside Telefoner: Skolen SFO basen /Rasteplassen SKOLENS LEDELSE DIREKTE NUMMER Rektor Tove Lund Nilsen Tlf: Inspektør (1.-4. tr) Marte Johanne Os Ruud Gerd Holde (frem til ) Tlf: Tlf: Inspektør (5.-7. tr.) Helene Bauge Tlf: SFO- styrer Lise Th. Horneland Tlf: VIKTIGE TLF. NR.: Funksjon: Navn: Trefftid: Tlf.: SFO-basen/ Rasteplassen v/bodil Kolbjørnshus Ali Kl og Kl Sekretær Solveig Mølster Anderssen Kl (frem til ) Janne Stubban Fysioterapeut Kjersti Gjerde Tid avtales for hvert barn Helsesøster Astrid Gausland Lein Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl Skolelege Anne Grete Westly En onsdag pr. måned Tannlege På Bleiker vgs. Alle dager PPT Mette Richardt

3 VELKOMMEN TIL BONDI SKOLE Høsten 2013 går det ca. 380 elever på Bondi skole. De er fordelt på 17 kontaktlærere. Det er ca. 190 barn som går i SFO. Totalt er det drøyt 45 voksne som arbeider i SFO og på skolen. Sammen med alle dere foreldre/foresatte, så er vi rundt regnet 1000 personer som skal samarbeide om å skape en god skole for alle. Det er vi, menneskene i den nye, fine skolen vår, som «er Bondi skole». Et godt samarbeid bygger på en gjensidig vilje til å bli kjent og forstå hverandre, samt god informasjon. I dette heftet har vi forsøkt å samle nyttig informasjon for alle. Ta godt vare på heftet og bruk det som et oppslagsverk! Infoheftet kan også lastes ned fra skolens hjemmeside. Det legges jevnlig ut informasjon om skolen og aktiviteter på It s Learning skolens digitale læringsplattform, samt på vår hjemmeside. Alle klassetrinn og grupper legger ut mer detaljert informasjon om seg og sitt på It`s Learning. Her legges elevenes ukeplaner og ukebrev ut hver uke. To ganger pr. år gjennomføres det utviklingssamtaler med elever og foresatte, og det holdes to foreldremøter. Alt dette er samarbeidsarenaer rundt eget barn og egen gruppe. Alle elever på Bondi skole tilhører et trinn. I løpet av en skoleuke blir elevene delt inn i forskjellige grupper på tvers av trinnet. Hensikten er å gi elevene en bedre tilpasset undervisning, bedre læring og større opplevelse av mestring. Gruppene kan ha sitt utspring i at elevene trenger ulike typer læringsoppgaver. Noen barn trenger ekstra fordypning, mens andre trenger en forenkling eller en avgrensning av lærestoffet. Barna har også ulike interesser, ønsker og talenter, dette prøver vi også å ta bedre hensyn til gjennom denne organiseringen. Bondi skole ønsker å være en VI-skole. Med det mener vi at alle barn og voksne skal føle seg som en positiv del av et stort fellesskap som heter BONDI SKOLE. Det er vi sammen som skaper skolen vår. Ta gjerne kontakt med oss på skolen hvis det er noe dere lurer på eller ønsker å snakke med oss om. Et godt samarbeid er avhengig av at alle parter vil delta og bidra positivt! 18. august 2013 Med hilsen ledelsen ved Bondi skole, Tove Lund Nilsen, rektor 3

4 SKOLEMELK Elevene får tilbud om skolemelk (en kartong med 1/4 liter hver dag). Det er mulig å velge mellom ulike melketyper: Tinemelk lett Tinemelk lett/laktosefri Tinemelk ekstra lett Tinemelk kakao 0,7 % Tinemelk økologisk, med bringebærsmak Bestilling og betaling av skolemelk skjer ved å gå inn på nettsiden: På denne nettsiden melder du enkelt på ditt/dine barn til abonnementsordningen for skolemelk. Du blir guidet gjennom påmelding- og betalingsløsningen ved å utføre funksjoner for hvert skjermbilde. På Min side kan du administrere og se status for dine abonnement. Det vil bli sendt ut mer informasjon om skolemelkordningen rett etter skolestart. En kan velge om en ønsker å bestille for hele eller halve skoleåret. 4

5 ARBEIDSGRUNNLAG ASKER KOMMUNE SIN VISJON FOR SKOLE OG BARNEHAGER Alle barn i Askers barnehager og skoler skal regelmessig oppleve gleden av å lykkes med noe. Kunnskapsløftet, ny læreplan høsten 2006, inneholder denne Læringsplakaten: Skolen skal: 1. gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre 2. stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 3. stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning 4. stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 5. legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid 6. fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter 7. stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse 8. bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge 9. sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring 10. legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen 11. legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte BONDI SKOLES VISJON Bondi skole er et godt sted å være og et godt sted å lære. 5

6 time OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET SKOLEDAGENS INNDELING Pause med spising Storefri: Pause Skolerute for skoleåret 2013/2014 Ferier og fridager per måned Måned Skoledager per måned August 10 Skolestart mandag 19. august September 19 Valgdag 9. sep. SFO stengt 9.sep. Høstferie f.o.m. 30. sep. Oktober 19 Høstferie uke 40, f.o.m. 30. sep. t.o.m. 4. oktober, tilbud om SFO November 21 Desember 15 Siste skoledag fredag 20. desember - Juleferie Januar 21 Skolestart torsdag 3. januar Februar 15 Vinterferie uke 8, f.o.m.17.- t.o.m. 21. februar, tilbud om SFO Mars 21 April 16 Påskeferie f.o.m t.o.m. 21. april. Mai 19 Fridager/helligdager: og 30.mai, tilbud om SFO 30.5 Juni juni, Siste skoledag fredag 20. juni, tilbud om SFO til og med 27.6 Sum 190 6

7 SKOLENS ÅRSHJUL (med forbehold om endringer) MÅNED UKE DATO DAG AKTIVITET AUGUST 1. SFO ferieåpent man.- Planleggingsdager for de ansatte tors. 19 man Første skoledag høsten man Møte med årets foreldrekontakter (FAU)/kontaktlærere kl Høsttur man. Fri, Valgdag 10 tirs. Fotografering til Arsbok SEPTEMBER 11. ons. Nasjonale prøver 5. trinn, lesing 37- Høstens foreldremøter uke Nasjonale prøver 5. trinn, engelsk tir Høstfest for SFO OKTOBER 40 HØSTFERIE (ferietilbud SFO) man. Film for 7. trinn: «Havets sølv», Asker kino kl Tegnekonkurranse i regi av Lions, 7. trinn Pressekonferanse og Premieutdeling i Asker kulturhus forbindelse med Lions tegnekonkurranse tor. Sirkus «Bastard» for 1. og 2. trinn kl og uke Nasjonale prøver 5. trinn, regning Utviklingssamtaler tor. FN-samling (6. trinn) Marked i regi av Elevrådet trinn stiller ut sine tegninger/lions tegnekonkurranse Premieutdeling i Asker kulturhus forbindelse med Lions tegnekonkurranse NOVEMBER tor. Åpen skolekveld i samarbeid med FAU man. Teater «Når mamma blir et monster» for 3. og 4. trinn kl DESEMBER 49 Juleverksted SFO fre. Konsert «Laus levende» for trinn (kl og 11.45) fre. Lucia (4. trinn) 50 Julebord SFO tir. Juleverksted skolen 51 Grøtfest i SFO Julegudstjeneste /Alternativ samling på skolen fre. JULEFERIE/SKOLEFRI 7

8 MÅNED DATO DAG AKTIVITET UKE JANUAR 1 3. fre. Skolestart Jansløkkastafetten, skistafett for mellomtrinnet 4 Bokuke uke 4 3.trinn har åpningssamling FEBRUAR 7 Februarsamling 1. trinn. 8 VINTERFERIE feb. (ferietilbud SFO) 9 Vinteraktivitetsdag MARS tor. Asker skolens skøytemesterskap på Risenga banen i regi av Bondi skole Utviklingssamtaler 12 Gul fest i SFO APRIL 15 Vårsamling (2. trinn) 16 PÅSKEFERIE f.o.m april MAI Trafikkuke (arrangeres av Trafikkutvalget) tor. OFFISIELL HØYTIDSDAG/SKOLEFRI 18 Sykleprøve 5. og 6. trinn og 8. ons. tor. Besøksdager for neste års 1. trinn - 4. trinn øver seg som faddere 20 Ruskenaksjon fre. Øvetog før 17.mai lør. Nasjonaldagen vår. FAU arrangerer 17.mai-fest på Bondi skole man. Konsert «Kouame møter barna» for trinn (kl 9.15, 10,15 og 11.45) Nesøyastafetten, terrengløp og stafett Føykadag (friidrett) for 4.-7.trinn 29. og 30. tor.- fred. KRISTI HIMMELFARTSDAG/SKOLEFRI JUNI man.- 6. trinn på leirskole til Brennabu fre. 24 Matematikkens dag man. 2. PINSEDAG/ SKOLEFRI 24 Avslutningsfest SFO ons. 7. trinns avslutning: - Forestilling for elevene skolen på formiddagen - Avslutningsfest med foreldre på kvelden. FAU arrangerer bevertning og servering fre. Siste skoledag - GOD SOMMER! (ferietilbud i SFO til og med 27.8) 8

9 KONTAKTLÆRERE Gruppe Kontaktlærere Tlf. på skolen 1. trinn Trine Strømsnes trinn Gry Juven 1. trinn Mette Skulstad 2A Inger Youngblom B Silje Øvergaard-Olsen 3A Heidi Poverud Kjenner B Mona Engebretsen 4A Aase Evenstad B Daniel Justad 4C Helen Totland 5A Birte Falk B Camilla Tronstad 6A Ina Christophersen B Cathrine Thomas 6C Espen Walle 7A Eivind Amundsen B Jostein Rustad 9

10 PERSONALLISTE Navn Funksjon Akhtar, Shagufta assistent skole Ali, Bodil Kolbjørnshus assistent skole/sfo Amundsen, Eivind kontaktlærer 7. trinn Anderssen Solveig M sekretær Bauge, Helene inspektør Christophersen, Ina kontaktlærer 6.trinn Dedekam, Camilla Ekblad Ikt, bibliotek, ressurslærer 1. tr Ebbestad, Sølvi assistent skole/sfo Engebretsen Mona kontaktlærer 3.trinn Elverud, Morten ressurslærer 5. trinn Evenstad, Aase kontaktlærer 4.trinn Eylertsen, Nina Lindblom inspektør (perm) Falk, Birte Kristin kontaktlærer 5.trinn Grundt, Solfrid assistent SFO Gautvik, Laila Møller fagarbeider skole/sfo Graff, Wenche-Helene fagarbeider skole/sfo Grøstad, Anne ressurslærer 7. trinn Hauge, Kari ressurslærer 2. trinn Henriksen, Jorun fagarbeider skole/sfo Holde, Gerd inspektør (perm fra 1.10) Horneland, Lise Th. SFO-leder Justad, Daniel kontaktlærer 4. trinn Juven, Gry kontaktlærer 1. trinn Kjenner, Heidi Poverud kontaktlærer 3.trinn Kurtishi, Rexhep tospråkliglærer i albansk Mikkelsen, Nikolai A. assistent skole/sfo Nilsen, Gry Fleksem assistent SFO Nilsen, Tove Lund rektor Nilsson, Marit Dønnem ressurslærer 6. trinn Negård, Anita fagarbeider skole/sfo Nøstdahl, Linda spesialpedagog Osman, Ahmed Mohamed tospråkliglærer i somalisk Rustad, Jostein kontaktlærer 7.trinn Rauan, Marit fagarbeider SFO Ruud, Marte Johanne Os inspektør 10

11 Rødahl, Heidi Sattar, Shamim Akthar Skulstad, Mette Stav, Sigrid Elisabeth Strømsnes, Trine Teigen, Silje Thomas, Cathrine Totland, Helen Tronstad, Camilla Tryving, Therese Vorkinn, Hilde Waalle, Espen Kay Warholm, Randi Wiencke, Ingeborg Løkken Yongblom, Inger Øvergaard, Silje Olsen Aarak, Ida-Marie fagarbeider skole/sfo tospråkliglærer i Urdu kontaktlærer 1.trinn ressurslærer kontaktlærer 1.trinn vernepleier skole/sfo kontaktlærer 6.trinn kontaktlærer 4.trinn kontaktlærer 5.trinn kunst- og håndverklærer fagarbeider skole/sfo kontaktlærer 6.trinn ressurslærer/leselærer ressurslærer 3. og 4. trinn kontaktlærer 2.trinn kontaktlærer 2.trinn sp.ped.lærer 11

12 SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER PALS (=Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling) PALS er: - Et program som brukes for å fremme positiv atferd, sosiale ferdigheter og et støttende læringsmiljø gjennom å involvere alle elever og ansatte på alle skolens områder. - Alle skolens elever undervises i forventet atferd og sosiale ferdigheter for å utvikle et trygt sosialt læringsklima for alle. SOL (=Systematisk Observasjon av Lesing) SOL er: - Et verktøy der man gjennom observasjon kartlegger hvor langt den enkelte elev er kommet i sin leseutvikling. Dette verktøyet gir læreren en bedre forutsetning for å drive god og tilpasset leseopplæring. - Et program for kompetanseheving for lærere. - Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte. LEV (=Læringstrykk og ElevVurdering) LEV `s intensjon er: - å utvikle den undervisnings- og vurderingspraksisen som allerede er i Asker skolen, og sikre en lik vurderingspraksis mellom skolene. - å bedre læringsresultater - å styrke tilpasset opplæring - å styrke vurderingskultur og elevinvolvering - å øke fokus på mål, læring og måloppnåelse - å sikre elevers rettigheter iht opplæringslov med forskrift 12

13 SAMARBEID SKOLE HJEM FORELDREKONTAKTER OG DERES OPPGAVE Forskriftenes sier: Foreldra til elevane i kvar elevgruppe bør velje ei kvinneleg og ein mannleg foreldrekontakt. Foreldrekontaktene har taushetsplikt på lik linje med de ansatte i skolen Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på elevgruppeplanet, og det er der grunnlaget for samarbeidet mellom hjem og skole blir skapt. Den tradisjonelle oppfatningen av foreldrekontaktenes oppgaver er kaffekoking og kakebaking. Selv om det er viktig å skape et trivelig miljø på foreldremøter, så har det aldri vært meningen at foreldrekontaktenes oppgaver skal være begrenset til baking og servering. Foreldrekontaktene skal først og fremst arbeide for gjensidig informasjon og forståelse, og de skal være kontaktledd mellom foreldre i elevgruppen og FAU. De skal samarbeide med lærerne for gruppen spesielt med kontaktlæreren og med elevene. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) gir nærmere retningslinjer for foreldrekontaktvirksomheten. Disse oppgavene peker seg naturlig ut: Sammen med lærerne gjennomgå planer /lærestoff for neste semester, og med foreldreøyne peke på foreldrenes informasjonsbehov. Planlegge foreldremøter i samarbeid med kontaktlærer. Tidlig i skoleåret lage et forslag til plan evt. i samarbeid med elevene for aktiviteter/foreldremøter for hele året. Forslaget legges fram for de andre foreldrene på et foreldremøte til drøfting. Holde god kontakt med elever og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i elevgruppen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole. Foreldrekontaktene organiserer foreldrenes bistand i planlegging og gjennomføring av turer, leirskoleopphold, ekskursjoner, hobby- og hyggekvelder o.l Ivareta elevers og foreldres interesse når det oppstår særskilte saker som gjelder hele elevgruppen, som f.eks. spørsmål om gruppedeling. Ha god kontakt med alle foreldrene i elevgruppen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. Legge frem saker som FAU vil høre foreldrenes mening om skriftlig eller muntlig på foreldremøter. Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt før skoleslutt om våren, og at disse blir informert om sine oppgaver. De nye foreldrekontaktene overtar elevgruppens kontaktmapper. Husk at foreldrekontaktene ikke skal gjøre alt arbeidet! Det som trengs er telefon, velvilje, pågangsmot og et ønske om å ville barnas beste! 13

14 ANSVARSOPPGAVER FOR FORESATTE De foresatte er en viktig ressurs i arbeidet med å skape et positivt skole- og elevgruppemiljø. Vi på Bondi skole ønsker at de foresatte skal være en aktiv samarbeidspart. Skolen, i samarbeid med FAU, har satt opp noen faste oppgaver for trinnene. Dette samarbeidet er under kontinuerlig drøfting. Nye oppgaver kan komme til i løpet av skoleåret. Faste oppgaver på hvert trinn: Klasse Oppgaver trinn 1. trinn 2. trinn Dugnad i skogen bak skolen. 3. trinn Ansvar for planlegging og gjennomføring av 17.mai-arrangementet på Bondi skole 4. trinn Samarbeid rundt Luciafeiring på skolen. Dugnad på Leirplassen. Rydding på plassen og sikring av utstyr. 5. trinn Arrangement og samarbeid rundt Grunnskolens uke/åpen skolekveld 6. trinn Ansvar for å arrangere, lage mat/bake og servere på avslutningsfesten til 7. trinn ( siste skoleuke før sommerferien) 7. trinn Faste oppgaver i løpet av året for alle trinn: I samarbeid med kontaktlærer arrangere JUL- OG SOMMERAVSLUTNINGER for elevgruppen sin. Arrangere SOSIALE AKTIVITETER utenfor skoletid for elevgruppen minst 3 arrangement høst, vinter og vår. Følge den sosiale aktivitetsplanen som finnes i skolens Trivselsplan, en folder utarbeidet at Miljøutvalget. 14

15 - et bindeledd mellom skole og hjem KONTAKTBOKA Ved skolestart får barnet ditt utdelt en sort notisbok med tykke permer. Denne boka heter Kontaktboka og skal fungere som et bindeledd mellom skole og hjem. Kontaktboka erstatter den gamle meldingsboka. Vår bok har en litt utvidet funksjon. I kontaktboka skal alle beskjeder og meldinger til både skole og SFO skrives. Det er viktig at alle beskjeder/informasjoner som gjelder barnet ditt blir gitt skriftlig. På 1. side skal følgende stå: - barnets navn, adresse - foresattes navn, tlf. nr. privat og jobb (dette må alltid ajourføres og kontaktlærer må få beskjed!) - evt. navn, adresse og tlf.nr på andre voksne som man kan kontaktes dersom foresatte ikke nås eller som kan hente barnet ved sykdom, skader eller skole-/sfoslutt. Kontaktboka skal alltid ligge i sekken! 15

16 PROSEDYRE VED TRINNDELING Delingsgrunnlag: Den 29. eleven kan utløse klassedeling. En klassedeling foregår normalt ved oppstart av et nytt skoleår. INFORMASJON Ledelsen informerer kontaktlærerne på trinnet. Denne informasjonen er unntatt offentligheten inntil annen beskjed blir gitt. Skolens prosedyrer for trinndeling gjennomgås med teamet. Dersom man antar at det blir en trinndeling neste skoleår, gir man signaler om dette på vårens foreldremøte. Ledelsen innkaller til informasjonsmøte med foreldrekontaktene og kontaktlærerne. Skolens prosedyrer for trinndeling gjennomgås. Info fra ledelsen gjennom brev eller foreldremøter. Ny gruppedeling skal være klar to uker før sommerferien. SELVE DELINGEN Kriterier for deling: 1. Deling med målsetting: best mulig læringsmiljø 2. Alle elever har noen de trives med. Standard punkt på vårens elevsamtale: Hvem jobber du godt sammen med? Informasjon/innspill av spesiell karakter som foresatte kan mene er av vesentlig betydning for eget barns læring. Disse innspillene skal komme i forkant av delingen. Kontaktlærerne legger frem forslag til ny gruppedeling i møte med ledelsen. GJENNOMFØRING Informasjon til elevene på trinnet Informasjonsskriv med nye klasselister i sekkepost til foresatte (eget skriv) Når delingen er gjennomført, gjør man ingen nye endringer før etter høstferien. 16

17 SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VI PÅ BONDI SFO VEKTLEGGER: at SFO er barnas fritid å gi glede, humor og positiv oppmerksomhet i trygge omgivelser Litt om SFO Skolen og SFO har sambruk med basene fra 1.til 4.trinn og av alle aktivitetsrommene som vi har i vår flotte skolebygning. De ansatte i SFO har ansvar knyttet til en base, men alle voksne på Bondi skole har ansvar for alle barna på SFO og skolen. Vi er en er «Vi-skole». Det er en basekoordinator på hver base som har ansvaret for daglige rutiner og gjennomføring av aktiviteter i samarbeid med SFO-leder. Aldersblandet lek og felles aktiviteter gjør samvær på tvers av alder til en naturlig del av SFO- hverdagen. SFO er en naturlig del av PALS-satsningen på skolen. HVA BYGGER VI DRIFTEN PÅ? St.meld.nr 30, Kultur for læring sier: SFO er hjemlet i opplæringsloven som et frivillig tilbud før og etter skoletid for elever fra trinn og for funksjonshemmede elever til og med 7.trinn. SFO skal gi de yngste elevene i grunnskolen ( trinn) omsorg og tilsyn og legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter. Rammefaktorene for SFO på Bondi er: En skole to virksomheter. Kvalitetsplan for SFO i Asker Høsten 2013 innføres kvalitetsplan for SFO i Asker. Se asker.kommune.no/skole/sfo/kvalitetsplan for SFO LEDELSE OG STYRING Rektor har det administrative og pedagogiske ansvaret, mens SFO leder er ansvarlig for den daglige driften og er den nærmeste overordnede for fagarbeidere, assistenter og aktivitetsledere. Brukerrådet er et rådgivende organ for SFO på lik linje med øvrig drift ved skolen. 17

18 KVALITETSKRITERIER FOR SFO I ASKER Fokusområder: Sosial kompetanse, gode relasjoner og medvirkning Sunn livsstil og helse Friluftsliv og barn i bevegelse Kultur og kreativitet PÅMELDING til SFO Fristen for påmelding er hvert år for nye elever. Påmeldingen gjelder til barnet går ut av 4.trinn. Endringer kan gjøres underveis i denne tidsperioden. Påmeldinger som innkommer etter fristens utløp kan måtte settes på vent til personalet er på plass. Påmeldingen skjer på internett (www.asker.kommune.no/grunnskolen/sfo). Hvis du i løpet av året skulle trenge en ekstradag, skal det skje skriftlig til SFO-leder. HVA KOSTER SFO? Priser/satser fra og med 1. februar 2012 Det er tilbud om 5, 4 eller 3 dager pr. uke i Asker SFO. Fem dager: kr. 2251,- Fire dager: kr. 1804,- Tre dager: kr. 1352,- Feriedager: kr. 225,- Dagbarn: kr. 147,- Eventuell reduksjon/fritak for betaling går gjennom NAV/Barnevernet. OPPSIGELSE /REDUKSJON AV PLASSEN SFO Oppsigelsestiden i Asker kommune er 3 måneder fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved reduksjon av dager. Unntak er at man kan redusere antall dager fra skolestart frem til 1. september. Økning av dager/påmelding til tilbudet skjer fra den 1. i påfølgende måned. Endring av ukedager kan gjøres på kort varsel. Alle endringer må skje skriftlig til styrer. (Du kan gjerne sende e-post). 18

19 ÅPNINGSTIDER / FERIE Åpent fra kl til kl , før og etter skoletid. De som skal bruke morgenåpent (fra kl til kl. 8.30) melder seg på tilbudet på eget skjema rundt skolestart. Tilbudet kan benyttes av alle før påmeldingen skjer. SFO har stengt i skolens jule-, pinse- og påskeferie, samt i juli måned. Det er egen, bindende påmelding til skolens høst- og vinterferie, ferieåpent fra skoleslutt frem til og med 30. juni og fra og med 1. august og fram til skolestart. Det er tilbud om inneklemte dager hvor skolen har fri. (se årshjulet). SFO er stengt på valgdagen. Ferietilbudet kan være på vår skole eller på en naboskole. Det innvilges ekstra dagplass for barn av helt spesielle årsaker. PÅMELDING TIL AKTIVITETER OG FERIEÅPENT FERIEÅPENT: Påmelding skjer på nett. Det blir gitt beskjed når påmeldingen er åpen for registrering til de ulike periodene. Det er viktig å overholde påmeldingsfristene! Påmeldingen er bindene selv om barnet ikke benytter plassen. Vi bemanner etter antall påmeldte barn når fristen er utløpt, derfor er det vanskelig med etter- påmeldinger. AKTIVITETER I SFO: Vi har mange aktiviteter i SFO som tilrettelegges og drives av de voksne i SFO i tillegg til frilek ute og inne. Kulturskolen vil komme med et gratis tilbud SFO-tiden til 3.trinn Hvis man ønsker at barnet skal delta på aktiviteter med eksterne aktivitetsledere, kan det komme aktivitetsavgift i tillegg til SFO-betalingen. Et eksempel er skiskolen i regi av skiforeningen. Det deles ut påmeldingsskjema for slike aktiviteter rundt skolestart i august/september og januar/februar. MÅLTIDER I SFO: Vi tilbereder og serverer et mellom-måltid hver dag. Vi spiser enten på Rasteplassen,i baseområdet, ute i nærområdet eller på tur. Vi vektlegger sunn mat og ønsker at måltidet skal være en sosial arena. Vi leser for barna under måltidet når det er hensiktsmessig. 19

20 FORELDRESAMARBEID I tillegg til samarbeid gjennom Brukerrådet, møter SFO-styrer på foreldremøter fra trinn. Tiden i møtene brukes til kommunikasjon om barnegruppen og informasjon om driften av SFO. Det settes av tid til innspill fra foresatte. Kontaktboka er en viktig forbindelse mellom hjemmet, skolen og SFO. Den skal alltid ligge i sekken, og beskjeder skal skrives i den. Alle beskjeder skal skje skriftlig. E-post brukes til kommunikasjon som ikke haster på dagen. Beskjed pr. telefon skal kun benyttes i helt spesielle tilfeller. DETTE ER VIKTIG! Hver telefon en voksen tar, tar tid vekk fra barna! Foreldrene er medansvarlige for å følge opp inn- og utkryssingsrutinene på listene i SFO. Barna læres opp til å klare dette selv etter hvert. Foreldrene er en viktig del av innlæringsprosessen. Vi sjekker og følger opp listene i løpet av dagen SFO ønsker å få innspill fra foreldrene positive, negative - og gjerne ideer som vi kan nyttegjøre oss. Informasjon fra SFO kommer på Ukebrevet fra 1. til 4.trinn. Det legges ut på It`s learning. NB! For sen henting av barn blir registrert på eget skjema, og ved stadig gjentagelse kan det føre til at barnet mister plassen i SFO. HVORDAN FÅ KONTAKT MED OSS PÅ SFO? BRUK KONTAKTBOKA SOM KOMMUNIKASJON MELLOM OSS OG DERE! Dere finner påmeldingsskjemaene og nyheter på skolens hjemmeside under SFO og/eller på It s learning. Ukebrevet fra trinnene inneholder og viktig informasjon fra oss. Telefon: SFO (basene/rasteplassen): Viktige beskjeder om og til barn kan eventuelt tas fra kl til kl eller fra kl til kl Husk at hver telefon tar oppmerksomheten fra de voksne mot barna, så ring minst mulig. Skolens sentralbord: Hit kan du ringe for viktige beskjeder i skoletiden. SFO-styrer: og e-post adresse: 20

21 FOR INFORMASJON OM SFO I ASKER Skolesektoren i Asker kommune har egen internettside med informasjon om SFO i Asker. Du finner den på Asker kommunes hjemmeside: Styringshjulet for Asker SFO: ppvekst/skolefritidsordningen-/ LEKSEHJELP FOR 1. TIL 4. TRINN Bondi skole har tilbud om leksehjelp for 1.til 4. trinn. Tilbudet er frivillig og gratis. Det er ment som en støtte til eleven for å komme i gang med leksene og en hjelp i læringsarbeidet. De foresatte har likevel ansvar for at leksene er gjort tilfredsstillende. Leksehjelpen erstatter ikke hjemmets oppfølging av barnas skolearbeid! Se mer informasjon om innhold og bakgrunn for tilbudet på Asker kommunes hjemmeside under grunnskolen/foreldreinformasjon. 21

22 SKOLEHELSETJENESTEN ORIENTERING OM SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten er et viktig ledd i det forebyggende helsearbeidet i kommunen, og den består av helsesøster, skolelege og fysioterapeut. Den er en fortsettelse av småbarns-oppfølgingen på helsestasjonene. Helsesøster har ukentlig satt av tid til elever og /eller foreldre som ønsker ytterligere kontakt med helsetjenesten. Selv om vi ikke kan ta imot syke barn til behandling, bidrar vi gjerne med råd og hjelp ved helseproblemer, skader og sykdommer. Skolehelsetjenesten er avhengig av et godt samarbeid med hjem og skole. Som foreldre er det stadig ting som bekymrer en med hensyn til barna. Ønsker dere å drøfte dette med oss, så ta kontakt da vi også har avsatt tid til samtaler om forskjellige problemer. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet og samarbeider med lærerne og PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Litt om helsetjenestens konsultasjoner på de forskjellige trinnene: 3. trinn: Innhenting av helseopplysninger. Måling av høyde og vekt. Undervisning. 5. trinn: Innhenting av helseopplysninger. Undervisning med fokus på psykisk helse. 6. trinn: Gruppekonsultasjon om pubertetsutvikling. 8. trinn: Gruppekonsultasjon om ungdom i utvikling. Måling av høyde og vekt 9. trinn: Undervisning om samliv og seksualitet. Skilsmissegrupper. 10. trinn: Besøk på Helsestasjon for ungdom med undervisning om prevensjon og kjønnssykdommer. Quiz om samliv og seksualitet. De barna som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eller evt. henvist til spesialister. Ved mistanke om forandring i syn/hørsel, kan helsesøster kontrollere dette. Tverrfaglige Samarbeids system På alle skoler og barnehager er det etablert et tverrfaglig samarbeidssystem som jobber med barn og unge, for å gi veiledning og hjelp til både foreldre og skoler og barnehager. Alle Barn og unge (0-16/23 år), bosatt i Asker eller har sin barnehage/skolehverdag i Asker har rett til et tverrfaglig møte. Her kan foreldre, sammen med ulike fagprofesjoner, få drøfte utfordring(er) eller bekymring(er) knyttet til barnet/ungdommens faglige, sosiale, fysiske/psykiske helse og utvikling. Dere kan ta kontakt med skolen eller helsesøster på skolen for å høre mer om dette tilbudet. 22

23 Helseveiledning Vi kan drive samtalegrupper for elever med spesielle behov eller problemer, enten alene eller i samarbeid med skolen. Alle skolene har tilbud om grupper for barn som har foreldre som ikke bor sammen. Helsesøster vil informere nærmere om hvilket trinn som får tilbud og sende med et informasjonsbrev til alle på det aktuelle trinnet Vaksinasjoner 2. trinn: Kombinasjonsvaksine med difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV) 6. trinn: Kombinasjonsvaksine med meslinger, kusma og røde hunder (MMR) 7. trinn, jenter: Vaksine mot livmorhalskreft, 3 doser (HPV-vaksine) 10. trinn:difteri, stivkrampe og poliomyelitt Kontakt skolen eller se skolens hjemmeside for trefftider til skolehelsetjenesten og for evt. spørsmål. Kontakt skolen for trefftider til skolehelsetjenesten og for evt. spørsmål eller les mer på 23

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 Arkivsaksnr.: 08/466-2 Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 Arkivsaksnr.: 08/466-2 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 Arkivsaksnr.: 08/466-2 Dato: 24.01.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN INNSTILLING TIL: Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning/ Bystyret

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2014/2015 o Mye å lære et godt sted 1 Lillehammer kommune Grunnskole mai 2014 Til foreldre med barn i SFO Formål Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever i

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn og for funksjonshemmede barn fra 1. til 7. trinn.

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

FAU struktur ved Bore skule

FAU struktur ved Bore skule FAU struktur ved Bore skule Innhold 1 Forord (Sitert FUG) 3 2 Vedtekter 4 3 Oversikt over hver trinn sin hovedoppgave i løpet av året 5 4 Årshjul 6 og 7 5 Foreldrekontakt (sitert FUG) 8 6 Forventninger

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole holder til i Avlastningsskole nr. 1 skoleåret 2017/18. Skolen har dette året ca. 350 elever. Lynghaugparken

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 18. september 2013-8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 18. september 2013-8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 18. september 2013-8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE 27.08.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Rektor, Eli Handeland Avdelingsleder, Monika Solvig Rådgiver Per Erling om vgs etter møtet med kontaktlærerne Alle elevene

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 HVA SKOLEFRITIDSORDNINGEN TILBYR Definisjon Opplæringslovens 13.7 sier flg: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FORELDREMØTE STORETVEIT SKOLE 27.08.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Rektor, Eli Handeland Avdelingsleder, Brede Sømoen Helsesøster, Ragnhild Markhus BT-Junior, Elisabeth DeLange Gjesdal

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Haugen skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring) 88 000 elever 14 900 ansatte 2000 lærebedrifter Byrådets mål for Osloskolen: Elevene

Detaljer

Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte

Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Auglend skole Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Onsdag 4. mai 2016 Velkommen til Auglend skole Informasjon til 1. klasse-foreldre 4.mai 2016 Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Presentasjon av

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO.

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem er viktig og

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Verdalsvegen 31. Klepp kommune BORE SKULE Kleppe. Tlf FAU struktur. Bore skule

Verdalsvegen 31. Klepp kommune BORE SKULE Kleppe. Tlf FAU struktur. Bore skule Klepp kommune BORE SKULE Verdalsvegen 31 4352 Kleppe Tlf 51 78 97 20 FAU struktur Bore skule 2016 2017 Innhold 1 Forord (Sitert FUG) 3 2 Vedtekter 4 3 Oversikt over hvert trinn sin hovedoppgave i løpet

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

Informasjonshefte for Lund SFO

Informasjonshefte for Lund SFO Informasjonshefte for Lund SFO 2016-2017 PRAKTISKE OPPLYSNINGER SFO er åpen fra 07.15 08.15, og fra skoleslutt til 16.30 hver dag i skoleåret I skolens ferier er SFO åpen hele dagen, med kjernetid fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4 1. VEDTEKTER 3 1.1. FORMÅL.....3 1.2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN....3 1.3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR.....3 2. BEMANNINGEN.. 4 3. OPPTAK AV BARN - PLASSTYPER.4 3.1. MORGENPLASS..4 3.2. DAGPLASS.. 4 3.3. HEL

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. LITT OM VÅR SFO:... 4 3. ÅPNINGSTID:... 4 3.1 PLANLEGGINGSDAGER:... 4 4. ORGANISERING:... 5 4.1 Personalet på Volsdalen SFO

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 2. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Gunn- Elin Burchard 2A Gunn-elin.burchard@trondheim.kommune.no

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Lunde skole 2011 Skolens forventninger til foresatte Skolen forventer : - at foresatte gir barna god oppdragelse - at barna møter på skolen til rett tid

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE

Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE Agenda Velkommen Agenda 1. skoledag Skoleuka Leksehjelp Ordensreglement Permisjonsregler Psykososialt miljø Forventninger

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

Program for kvelden Presentasjon av Lura skole v rektor, Presentasjon av Two teachers Pause, les og tenk, Two Teachers. Presentasjon av FAU:

Program for kvelden Presentasjon av Lura skole v rektor, Presentasjon av Two teachers Pause, les og tenk, Two Teachers. Presentasjon av FAU: Velkommen 1. trinns foresatte 3.5.2016 Program for kvelden Presentasjon av Lura skole v rektor, Presentasjon av Two teachers Pause, les og tenk, Two Teachers. Presentasjon av FAU: Fau-leder/SU leder Geir

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 Askøy kommune 1 Velkommen til SFO! Skolefritidsordningen ved Davanger skole drives etter vedtekter fastsatt i Askøy kommune, gjeldende fra 1.8.2007. Rektor har

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VESTBY UNDERVISNINGSSTYRE SKOLESJEFEN Vedtatt i undervisningsstyrets møte 13.03.2003 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 1 PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 2 Formålet med planen: Få til gode samarbeidsformer mellom hjem og skole gjennom en avklaring av roller og ansvar

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer