Produktdokumentasjon Prosjekt nr PayEx Logistics

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktdokumentasjon Prosjekt nr. 2011 16 PayEx Logistics"

Transkript

1 Side 1 av 35

2 1 Forord Denne produktdokumentasjonen er tiltenkt de som skal vedlikeholde, videreutvikle og oppdatere dette logistikksystemet. Produktdokumentasjonen vil gi en dypere beskrivelse av systemet. Denne rapporten er primært skrevet for utviklere og datakyndige. Derfor vil den inneholde en del tekniske ord og uttrykk. Man bør, til en viss grad, ha kjennskap til disse for å få fullt utbytte av rapporten. Dokumentet er optimalisert for papirutskrift. Side 2 av 35

3 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord Innholdsfortegnelse Innledning Om bedriften Dagens situasjon Mål Konklusjon Teknologier Rammebetingelser Utviklingsmiljø Nettlesere Beskrivelse av teknologier ASP.NET C# CSS LINQ ASP.NET AJAX Control Toolkit JavaScript MS SQL Datastrukturer og oppbygging Arkitektur Databasestruktur Tabellforklaring Accessories Countries Customers Errors Models OrderAccessories Orders PostalPlaces PostalPlacesDK PostalPlacesSE RMAHistories RMARequestLists SerialNumberHistories TerminalGroups Terminals UploadDates Users Side 3 av 35

4 6 Beskrivelse av lagerstyringsystemet Generell beskrivelse Navigasjonsmodell Login Country selection Index Production In Production Defect Add terminal Send terminal Recieved terminal Info Admin Admin Terminals Admin Customers Admin Users Produktets oppbygging og virkemåte Brukergrensesnitt Mappestruktur Filstruktur i mappene BLL DAL Model PayEx Sikkerhet Sikkerhet i system Krav til miljø Krav til server Fremtidige utvidelser og forbedringer Mulige utvidelser i fremtiden Redigere/slette/legge inn nye verdier i Accessories-tabellen Redigere/slette/legge inn nye verdier i Models-tabellen Redigere/slette/legge inn nye verdier i Countries-tabellen Redigere/slette/legge inn nye verdier i Errors-tabellen Endre alle mulige verdier til en terminal Vise alle terminaler Logg Endring av viktige e-postadresser Endre passord Åpne pakkseddel i eget vindu Lage applikasjonen i flere språk Side 4 av 35

5 Koble seg til et faktureringssystem, PBA Oppsett for testterminaler Rapporter Eksportere data fra database Automatisk utregning av terminalens alder Discarded Lagre og vise brukere per land Kildehenvisninger Internett Bøker Vedlegg Vedlegg 1 - Excel import (Kode) Vedlegg 2 - GridView Binding Side 5 av 35

6 3 Innledning 3.1 Om bedriften //Dette prosjektet handler om å designe og utvikle et logistikksystem for PayEx. Bedriften er en av Nordens fremste eksperter på betalinger, og har omlag seks hundre ansatte. Hovedkontoret til bedriften befinner seg i Stockholm, men de har i tillegg en avdeling i Oslo. Siden starten i 1972 har de utviklet en solid kompetanse på områder som betalingsløsninger for internett, mobil og fysisk handel, rating/fakturering, faktura og reskontro håndtering, inkasso og kredittadministrasjon. 3.2 Dagens situasjon PayEx har en god del forskjellig betalingsterminaler i omløp. Med betalingsterminaler mener vi terminaler hvor man bruker bankkortet til å betale for varer og tjenester i for eksempel en butikk eller forening. Disse terminalene er det ikke så lett å holde oversikten over. Det håndteres i dag via Excel. Dette systemet er rett og slett ikke godt nok. Det er uoversiktlig og det tar lang tid å finne ut hvor terminalene befinner seg til enhver tid. De trenger et system som følger hver terminal sitt livsløp. 3.3 Mål Målet med oppgaven er å utvikle et online logistikksystem for håndtering av betalingsterminaler. Disse betalingsterminalene er hos kunder rundt om i hele Norden, pluss at det er nye og brukte terminaler på lager og til reparasjon. Systemet må stille store krav til gode logiske løsninger og høy brukervennlighet. Programmet er lagd slik at en person fra PayEx lett kan sette seg inn i funksjonene, uten videre bruk for opplæring. Likevel blir det lagt ved en brukermanual slik at andre personer kan få en forståelse av prosessen. 3.4 Konklusjon Vi mener dette systemet vil være til stor hjelp for de ansatte hos PayEx. Det vil lette arbeidsdagen ved å sørge for mindre frustrasjon når de skal finne ut hvor en terminal befinner seg. Videre vil det forenkle prosessen med kundebehandling, da de enkelt kan søke seg til en kunde og finne tilhørende terminaler. Systemet gjør det også lett å forsende terminaler til reparasjon. Side 6 av 35

7 4 Teknologier 4.1 Rammebetingelser Arbeidsgiver hadde ingen betingelser for valg av teknologi. Det ble opp til gruppen vår å avgjøre. I begynnelsen hadde vi planer om å bruke Java som programmeringsspråk, sammen med Eclipse som utviklingsverktøy. Dette fordi Java er godt utbredt i bransjen, og gjør jobben enkel med å distribuere applikasjonen. Jobben vår i dette prosjektet er å fokusere på brukergrensesnitt og gjøre det lett for PayEx å kunne ta i bruk programmet. Dermed flyttet vi oss over til nettskyene, og kikket etter en løsning som ikke innebærer installasjon for kunden sin del. Valget falt da på å utvikle prosjektet i ASP.NET. Utviklingsprogrammet Visual Studio gjør det lettere for oss å distribuere applikasjonen på web, og den gjør det lettvint å designe utseendet på applikasjonen. Vi mener derfor.net vil gjøre det enklere for oss å tilfredsstille kundens behov gjennom brukergrensesnitt og tilgjengelighet. Dette rammeverket inneholder mange ferdige komponenter, som gjør det tidsbesparende for oss..net har også implementasjon for AJAX, hvilket betyr at sidene hele tiden slipper å ta en Postback, og gjør i stedet en Callback. Dette vil gjøre sidene mer dynamisk og sørge for bedre flyt. Vi vil også ta i bruk LINQ, som er en rimelig ny databasespørring-teknologi fra Microsoft. Denne funksjonen er også godt implementert i.net. Én person på gruppen har tidligere brukt ASP.NET, så vi følte oss trygge på at med dette i bakhånd vil vi kunne få prosjektet i land. 4.2 Utviklingsmiljø Fordi valget falt på ASP.NET, valgte vi Visual Studio 2010 Ultimate som utviklingsprogram. Vi benytter oss av siste versjon av ASP.NET, som er 4.0. Visual Studio inneholder alle nødvendige verktøy vi trenger for å utvikle applikasjonen, og valget var dermed enkelt. 4.3 Nettlesere ASP.NET har automatisk syntaks for XHTML, noe som sørger for riktig visning i alle de store nettleserne. Dermed vil vår applikasjon fungere optimalt uansett hva slags nettleser brukerne av systemet innehar (forutsatt at nettleseren følger reglene til W3.org). Denne applikasjonen skal altså brukes av datakyndige, som jobber daglig jobber foran PCskjermen. Dermed er det rimelig å anta at disse PC-skjermene er store, og har god oppløsning. Derfor har vi valgt å gå for en minimum oppløsning på <OPPLØSNING>1200 x 1024<OPPLØSNING> piksler. Systemet fungerer også ved mindre oppløsninger, men det blir da noe scrolling begge veier. Side 7 av 35

8 4.4 Beskrivelse av teknologier ASP.NET 4.0 ASP.NET gjør det raskere og enklere for oss å lage webapplikasjoner sammenlignet med for eksempel PHP. Grunnet til det er fordi i ASP.NET finnes mange ferdige komponenter og kontroller som ofte brukes på websider. Disse generer automatisk XHTML og JavaScript kode. Den første ASP.NET kom i 2002, og 12. april 2010 kom versjon C# C# er programmeringsspråk som vi har brukt sammen med ASP.NET for å utvikle websidene. C# kan man si er en blanding av Java og C++. Kodefilene vi generer i Visual Studio har filendelsene.cs, som står for C Sharp. Her ligger altså C# kodingen. Vi kunne valgt å bruke Visual Basic. Det er et lignende programmeringsspråk, men ettersom C# ligner Java, følte vi dette ville være et beste for oss. Java har vi jobbet med i tidligere fag. C# har også en større markedsandel kontra Visual Basic CSS CSS står for Cascading Style Sheets, og er en fil som bestemmer det grafiske utseendet til web-applikasjonen. Dette stilarket gjør det det enkelt for oss som utviklere å forandre på brukergrensesnittet med minimal koding, samt at det gjør all kodingen mer ryddig og oversiktlig LINQ LINQ (Language Integrated Query) er laget Microsoft, og er intergrert i.net-plattformen. LINQ gjør det enkelt å foreta databasespørringer med lettvint og intelligent syntaks. Denne teknologien gjør det enkelt for oss å snakke med databasen, og er et språk som er utbredt i bransjen ASP.NET AJAX Control Toolkit AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) er i bunn og grunn en ny bruk av JavaScript som er innebygd i en kontroll. ASP.NET AJAX Control Toolkit er en open-source tilleggskontroll i Visual Studio. Den inneholder en rekke AJAX kontroller JavaScript JavaScript lastes sammen med websiden, og utføres hos klienten (C# utføres på serveren). JavaScript hjelper oss å lage websidene mer dynamisk. Vi har brukt JavaScript sammen med Side 8 av 35

9 GridView for at brukerne lett skal kunne se hva og hvor mange av en artikkel som skal være med i en ny bestilling/utsendelse MS SQL MS SQL er Microsoft sin selvutviklede SQL Server. Det er integrert styring mot denne i blant annet Microsoft-produktet Visual Studio. Vi har brukt Microsoft SQL Server 2008 R2 i dette prosjektet, til å lagre databasen. 5 Datastrukturer og oppbygging 5.1 Arkitektur Figur viser hvordan web-applikasjonen henger sammen. Dette er et standard oppsett. Figur Arkitektur 5.2 Databasestruktur Alle redigerbare data blir lagret i en Microsoft SQL Server-database. Databasen er bygget opp av 17 tabeller. Figur viser oppsettet. Hver enkelt tabell vil bli beskrevet under punkt 5.3. Databasen ligger i mappen AppData. Figuren under viser hvordan databasen er satt sammen. Side 9 av 35

10 Figur Datastruktur 5.3 Tabellforklaring Accessories Accessories inneholder opplysninger om forskjellige accessories som kan sendes ut til kunde. Det være seg COMPORT-kabel, PSU, Chiprens og lignende. Disse blir lagret med en navn, pris og vekt Countries Countries inneholder enkelt nok en oversikt over forskjellige land som brukes i systemet. Lagringen skjer med navn på landet. Denne tabellen er for å ha mulighet til å skille oppsettet i webapplikasjonen basert på hvilket land man befinner seg i. Dermed vil kun det norske kunderegisteret vises med en norsk Session-variabel (Norsk bruker av systemet) Customers Side 10 av 35

11 I Customers-tabellen lagres all nødvendig informasjon om hver enkelt kunde PayEx leverer terminaler til. Her lagres mange opplysninger, som merchant ID, baxnummer, organisasjonsnummer, navn på butikk, navn på kontaktperson, telefonnummer, e-post, faksnummer, adresse, faktureringsadresse, postnummer og til slutt hvilket land kunden tilhører. Sistnevnte lagers som en int-verdi, som peker på Countries-tabellen Errors Errors inneholder alle slags mulige feilmeldinger en terminal kan ha. Disse lagres med feilbeskrivelse Models Models inneholder de forskjellige navnene en terminal kan ha. Det kan Flexi Nordic, GPA og lignende. Dette for å kunne vise hvilken terminaltype en kunde har, vil ha eller kan få. Terminals peker på ModelID OrderAccessories OrderAccessories er til for å kunne se hva slags tilbehør en kunde har bestilt. Denne kobles sammen med en OrderID som inneholder flere nødvendige opplysninger om ordren, og AccessoryID for å se hva slags tilbehør dette er. I tillegg lagres pris og antall. Denne peker på Orders, og har en peker til Accessories Orders Orders inneholder en OrderID og informasjon om ordren. CustomerID viser hvilken kunde dette gjelder, TerminalID viser eventuelt hvilken terminal som er sent, Trackingnumber viser Posten sitt sporingsnummer, og DateSent er datoen denne forsendelsen ble gjort. I tillegg sjekkes det om det finnes noen identiske OrderID i OrderAccessories, for å se om det er bestilt tilbehør PostalPlaces PostalPlaces inneholder alle postnummer og poststeder i Norge, sortert på PostalNumber og PostalPlace PostalPlacesDK PostalPlaces inneholder alle postnummer og poststeder i Danmark, sortert på PostalNumber og PostalPlace PostalPlacesSE PostalPlaces inneholder alle postnummer og poststeder i Sverige, sortert på PostalNumber og PostalPlace RMAHistories RMAHistories inneholder en historikk på forsendelser av terminaler til reparasjon. Disse er sortert sammen på RMA nummer. PedID, ErrorID, DateSent og DateRecieved viser nødvendig informasjon for å vite en terminal sin feilmelding, samt når den ble sendt og om den er mottatt etter reparasjon RMARequestLists RMARequestLists inneholder en samling over terminaler som venter på RMA nummer fra reparasjonsfirma. Disse terminalene er altså på lageret til PayEx og venter på å bli sendt til reparasjon. Terminalene som er skannet til sending på samme tidspunkt, blir lagret under en Side 11 av 35

12 felles ListNumber som brukeren skriver på pappesken disse terminalene legges oppi. Her lagres også PedID, og DateSent viser datoen RMA-forespørselen ble foretatt SerialNumberHistories SerialNumberHistories inneholder en oversikt over hvilken gammel pedid en terminal hadde. Denne lagres som OriginalPedID, mens den nye pedid blir lagret som NewPedID. Utover dette lagres også datoen serienummerskiftet ble utført. I tillegg har hvert tabellobjekt i denne tabellen en egen ID TerminalGroups TerminalGroups inneholder alle forskjellige grupperinger en terminal kan ha i sitt livsløp. For eksempel kan dette være om den er registrert som defekt, som ny, eller som kassert for å nevne noen. Disse dataene blir lagret som TerminalGroupID og TerminalGroupName Terminals Terminals inneholder mye informasjon om hver enkelt terminal. Dette for å kunne håndtere lagerlogistikken slik at vi nøyaktig kan følge livsløpet til hver eneste terminal. Dette er selve kjernetabellen i systemet. Her et mange pekere til andre tabeller. Disse tabellene er Models, Countries, TerminalGroups, Orders, Errors og RMARequestLists UploadDates UploadDates inneholder de siste datoene for import av data til databasen via Excel. Dette for å kunne holde styr på tabellversjoner, så de ansatte enkelt kan se om en tabell må lastes opp på nytt med oppdatert informasjon (hvis endringer har forekommet siden forrige opplastning) Users Users inneholder alle brukerdata. Det vil si påloggingsinformasjon og rettighetsstyringer for de som skal bruke applikasjonen. Hvis Type er Admin, får brukeren opp en Administrasjons-fane i applikasjonen. Passord blir kryptert. 6 Beskrivelse av lagerstyringsystemet 6.1 Generell beskrivelse Denne web-applikasjonen er kun til bruk for ansatte hos PayEx. Administrator velger selv hvilke personer han/hun ønsker å inkludere i systemet. Brukerne av systemet kan søke opp kunder, se hvilke terminaler disse har, sende dem nye terminaler og/eller tilbehør, legge til Side 12 av 35

13 nye terminaler i databasen, registrere terminaler som defekte, og sende disse samlet til reparasjon. Administratorer kan legge til/redigere/fjerne brukere av systemet og importere diverse data fra Excel. Administratorer har også tilgang til de samme funksjonene som de vanlige brukerne. 6.2 Navigasjonsmodell Figur viser flyten i lagerstyringssystemet. Man kan enkelt velge en ny fane uten å måtte gå tilbake eller lukke en annen. Systemet oppfører seg som en skrivebordsapplikasjon ved at verdier skrevet i en fane blir ikke borte om man klikker seg til en annen fane. Kun ved pedid søk vil siden gjøre en postback, og ellers ved enkelte andre knappetrykk som ikke er faneknapper. Send new Production Customer search Register defect In Production Insert temrinal Edit customer Register Defect Send/Recieve Login Country selection Index Info Terminal search Customer Customers Postal places Import Import Add Admin User Edit/Delete Show all Terminal Import Figur Navigasjonmodell Side 13 av 35

14 6.3 Login Figur Login Det første brukeren møter er en logg inn side hvor brukeren må skrive inn tildelt brukernavn og passord. Dette blir så sjekket med databasen før brukeren eventuelt kan fortsette. Øvre del av siden (headeren) er fast plassert gjennom hele applikasjonen. Headeren er på denne siden strippet, for å unngå å gi en uautorisert bruker unødvendig informasjon. 6.4 Country selection Side 14 av 35

15 Figur Country Selection Figur viser oversikten for country selection. Her må brukeren velge hvilket land han/hun operer fra. Deretter navigerer siden til selve lagerstyringssystemet. Når brukeren velger land, opprettes det en sessionvariabel som inneholder dette valget. Denne variabelen brukes senere i applikasjonen for å vise kun relevant informasjon i henhold til hvor man befinner seg. Videre er det her også en samlet oversikt over antall terminaler i hvert land. I tillegg har man fått opp noen flere funksjoner i headeren. Nå kan bruker søke etter terminal ved hjelp av en pedid. Brukeren ser også brukernavnet sitt og rettigheten denne har. Rent teknisk er det brukt ASP.Net sin funksjon LoginView for å vise denne informasjonen. På login-siden settes brukernavnet ved hjelp av en metode som heter FormsAuthentication. Denne metoden tar et brukernavn som innparameter. 6.5 Index Side 15 av 35

16 Figur Index Her vises hovedsiden brukeren skal jobbe i. Her brukes ASP.NET AJAX Control Toolkit sin kontroller TabContainer. Denne gjør at man kan klikke seg mellom fanene uten bruk av postback. Det er to TabContainer-kontroller. Er man administrator brukes den andre TabContaineren for å vise et faneoppsett i Admin-fanen. 6.6 Production Side 16 av 35

17 Figur Production Production-fanen er hvor brukeren kan søke opp kunder i systemet. Søket blir begrenset til hvilket land bruker har valgt. Søker bruker etter et butikknavn, og det finnes flere med dette navnet, vil det genereres en GridView som gir brukeren en oversikt med kolonnene butikknavn, merchant ID, organisasjonsnummer og baxnummer. Videre er det laget en funksjon for sortering av denne GridView-tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene. Er resultatet av søket flere enn 45, vil det automatisk bli opprettet en sidevelgerfunksjon, slik at vinduet ikke blir altfor langt. Når man trykker på select-knappen (som er en linkbutton), hentes det et Customer-objekt fra databasen som tar MerchantID som innparameter. Dette Customer-objektet inneholder all kundeinformasjon som deretter legges i tekstfeltene i det nye panelet som dukker opp. Dette panelet er en en ASP:Panel, som vi styrer visningen av ved hjelp av True og Falsestatements. Nå vises det også en ny GridView med oversikt over hvilke terminaler denne kunden har hos seg. Disse kan så registreres Defect om kunden har sendt den inn (dette kan også gjøres under Defect-fanen, se punk 6.8.1). Side 17 av 35

18 Nederst på denne siden finner du knappen Send new, som åpner et nytt panel på siden med valg for å sende terminal og/eller tilbehør. Tilbehøret genereres dynamisk ut i fra hva som ligger i Accessories-tabellen. Denne informasjonen legges i en GridView med to ekstra kolonner som består av CheckBox og TextBox. TextBox er i utgangspunktet satt til Disabled, men så fort man trykker på en CheckBox, vil tekstboksen som befinner seg på samme linje bli satt til Enabled. Alle tekstboksene har en utgangspunktverdi på 1, som brukeren kan endre etter behov. Det er brukt JavaScript for å Enable/Disable tekstboksene, for å unngå bruk av postback, og dermed gjøre siden mer smidig. Denne funksjonen har vi kalt ChangeQuantityEnable. Den ligger i MasterPage.Master, men kalles på i index.aspx.cs, under gvcustomers_sendnew_accessories sin OnRowDataBound eventhandler. Når man var valgt eventuelt tilbehør, skrevet inn sporingsnummer, og eventuelt en pedid, kan man sende bestillingen. Denne sendes til som tar seg av faktureringen. Her brukes MailMessage-funksjonen som også er innebygget i ASP.NET. For å sende denne e-posten må man ha en SMTP-server. For dette hovedprosjektet har vi brukt Høgskolen i Oslo sin server. I web.config under <system.net>, ligger informasjon for å sette opp koblingen. Her må det skrives hostname, portnummer, brukernavn og passord, og eventuelle andre betingelser som for eksempel bruk av SSL. 6.7 In Production In Production er hvor logistikkføringen av nye- og service-terminaler. Her kan man legge inn terminaler på lageret. Når man trykker New Terminal, åpnes et panel, som inneholder blant annet en ASP:ListBox. Denne listboksen genereres ved knappeklikket, og henter de forskjellige modellnavn som ligger i Models-tabellen. Side 18 av 35

19 Figur In Production Det er også en tekstboks hvor man må velge produksjonsdato. Dette lagres med måned og år, ikke dag. Når man trykker på tekstboksen, åpnes det et kalendervindu. Dette er en funksjon i AJAX Control Kit. Det fungerer slik at kalenderfunksjonen assosieres med en tekstboks, hvor datoen blir nedskrevet, og vi henter input fra tekstboksfeltet. <bilde av kalenderfunksjon> I code-behind til innsettingsmetoden sjekkes det på Session-variabelen Country, og terminalen blir lagret med til det landet brukeren har valgt. 6.8 Defect Figur Defect I Defect-fanen har man tre knapper å velge mellom. Legge til defekte terminal, sende defekte terminaler og motta reparerte terminaler Add terminal Side 19 av 35

20 Figur Defect - Add terminal Trykker man på Add terminal, vil en GridView med oversikt over registrerte, defekte terminaler i systemet bli opprettet. Disse terminalene vises basert på hvilket land man har valgt. Det er også en ASP:DropDownList som viser alle feilmeldingene en terminal kan ha. Denne er laget slik at den setter sammen ErrorID og Description slik at det vises en errorid først, etterfulgt av et kolon og beskrivelsen til slutt. Dermed er det lettere for bruker å lete seg frem til riktig feilmelding. GridView oppdateres automatisk etter at ny defekt terminal er registrert Send terminal Side 20 av 35

21 Figur Defect - Send terminal Send terminal er stedet for å skanne en gruppe terminaler som skal sendes i samme forsendelse til reparasjon. Den inneholder en teller som gir brukeren en enkel oversikt over hvor mange terminaler som er skannet. Tekstboksen brukeren skanner til, inneholder en OnTextedChanged event som kjører en funksjon i bakgrunn så fort fokus er borte fra tekstboksen. Bruker kan da trykke på tab-knappen (tastaturet) eller bruke musa og klikke utenfor tekstboksen for å kjøre funksjonen. Så fort første terminal er skannet, lages det en GridView som inneholder pedid og errorid for hver terminal. Denne informasjonen lagres midlertidig en ViewState, og settes til slutt inn i databasen når bruker trykker Send RMA Reqeust. Ved trykk på Send RMA Request -knappen, sendes det også automatisk en e-post til reparasjonsavdelingen (for øyeblikket som må sende tilbake et RMA-nummer før disse kan sendes. Terminalene blir Figur Defect - Send terminal imens lagret i en liste, hvor listenummer automatisk blir valgt (av en metode i DAL) og bruker må skrive dette på pappesken for midlertidig lagring. Side 21 av 35

22 Nederst på denne siden er knappen Send package. Ved trykk på denne vil det bli generert verdier til en DropDownList som inneholder listenummer som er tatt i bruk. Videre skriver man inn tilsendt RMA-nummer. Deretter må man trykke på Send, for så å trykke på Print slik at man blir sendt til en ny side hvor forsendelsesinformasjonen er tilrettelagt for utskrift. Brukeren må da ta i bruk nettleseren sin Skriv ut -funksjon. Figur Defect - Package note Recieved terminal Figur Defect - Recieved terminal Recieved terminal inneholder en tekstboks hvor bruker kan søke etter RMA-nummer. Finner systemet RMA-nummeret blir det vist et panel som inneholder metoder for å tildele en ny pedid til den gamle pedid en. Den gamle terminal-objektet i databasen vil da bli markert som History, mens den nye pedid vil legges til et helt nytt terminal-objekt i databasen, og bli markert som Service. Etter hvert som brukeren lagrer nye pedid er, vil listeboksen som inneholder alle pedid til valgt RMA minke. Det vil si, listboksen regeneres etter hver gang bruker trykker på Save, slik at den alltid kun inneholder pedid som ikke er tildelt ny pedid. Side 22 av 35

23 6.9 Info Inneholder kun kortfattet informasjon om bruk av applikasjonen Admin Admin-fanen er kun synlig hvis man er logget inn som Admin. Dette testes ved sjekk av Session-variabelen Admin. Admin-fanen inneholder flere underfaner Admin Terminals I denne fanen er det en funksjon for å importere terminaldata fra et Excel-dokument. Figur Admin - Terminals Det første denne funksjonen gjør er å laste.xlsx-filen til server. Dermed kan vi lese fra den, og sette all data inn i tabellen Terminals. For å laste opp alle data bruker vi en OleDbConnection, OleDbDataReader og SqlBulkCopy for å legge inn dataene. Vi bruker SqlBulkCopy for det er den raskeste opplastningsmetoden for Excel. Hvis opplastningen er vellykket, legges det også inn en opplastningsdato i UploadDatestabellen. Denne vises deretter på web-siden, så admin har kontroll over nødvendighet for oppdatering av data. Side 23 av 35

24 Admin Customers De samme funksjonene ligger under fanen Customers, for å laste opp til tabellen Customers. Her er det i tillegg også opplastningsfunksjon for å legge inn postnummer og poststeder i hvert land sine respektive PostalPlaces-tabeller. Hvilken tabell det lastes opp til styres av Session-variabelen Country Admin Users Her er stedet for å redigere, legge til og vise brukere av systemet. Show all users -knappen åpner et panel som inneholder en GridView for visning av alle registrerte brukere. Figuer Admin - Users Fieldset Add user inneholder metode for å legge til bruker. Her genereres det automatisk et passord, basert på en algoritme vi har laget. Denne algoritmen plukker tilfeldige tall og bokstaver i intervallene 0-9, a-z og A-Z. Passordlengde blir 8 tegn, som vi har satt til et minimum. Denne algoritmen ligger i Security-klassen. GridView en som inneholder alle brukerne blir automatisk oppdatert etter innsetting av ny bruker. Side 24 av 35

25 I fieldset Edit user får man slettet og redigert en bruker. Prøver man å slette, får man opp et spørsmål om man er virkelig sikker på slettingen før programmet foretar seg noe. Dermed unngår man uheldig sletting. Se figur Figur Admin - Users - Edit Figur Admin - Users - Delete 7 Produktets oppbygging og virkemåte 7.1 Brukergrensesnitt Programkoden og designet av systemet er skilt fra hverandre. Dette gjør det til en smal sak å gjøre endringer på det visuelle designet uten å oppdatere programkoden. Utseende av forskjellige funksjoner gjøres hovedsakelig i.css-filen (default.css). Alle skjermbildene i web-applikasjonen har det samme designet. Det er alltid en fast meny øverst, som inneholder en link til countryselection.aspx, navn på innlogget bruker og søkefelt for terminaler. Dette er satt opp som en Master Page. Content Page-siden index.aspx har en rekke faner slik at brukeren til enhver tid har tilgang til alle funksjoner. Brukergrensesnittet er bygd opp på en slik måte at det skal være mest mulig behagelig og brukervennlig for brukerne. Vi har valgt en hvit bakgrunn som gir god kontrast med andre, mørke farger. Tekstfargen er svart, og tabeller har en PayEx -grønn bakgrunn i headeren. Videre har vi tilbakemeldingsbokser, som enten har rød, rød-oransje, eller grønn farge. Ikke sterke farger for å skremme brukerne, men behagelige og hensiktsmessige farger som gjør at brukerne lett skjønner hva slags tilbakemelding det er, kun basert på fargen. Disse meldingsboksene er lagt i Paneler, som skjules og vises etter behov. Figur Message Defect - box Package note Figur Message box Figur Message box Designet er minimalistisk, med kun rette kanter. Dette er for å gjøre det enklest mulig, og skape minst mulig misforståelser og frustrasjon hos brukerne. Side 25 av 35

26 7.2 Mappestruktur Web-applikasjonen vår er bygd opp med følgende mapper. Figur Mappestruktur 7.3 Filstruktur i mappene BLL BLL er mellomlaget for PayEx-mappen og DAL-mappen. Her kan man kjøre tester på innkommende verdier før de sendes videre til DAL. Vi har valgt i dette prosjektet å kjøre disse testene i PayExmappen. Vi bruker kun BLL som et mellomlag. Figur BLL DAL DAL er mappen som snakker direkte med databasen gjennom metoder. Her foregår alt av innsetting, sletting, oppdatering og lignende. Side 26 av 35

27 Figur DAL Model Model har get- og set-metoder for alle radene i hver tabell som er i databasen. Figur Model PayEx Payex inneholder alle filene som styrer designet på siden. I tillegg har hver.aspx-fil en.aspx.cs-fil, som styrer sidens funksjoner. I App_Data ligger databasen sammen med en mappe som heter Excel. Denne mappen brukes til midlertidig lagring av Excel-filer ved import av data. Img-mappen inneholder alle bildene denne siden bruker. Default.css er stilarket til web-siden. Side 27 av 35

28 Figur PayEx-mappen 8 Sikkerhet 8.1 Sikkerhet i system ASP har innebygde sikkerhetsaspekter. For eksempel har de sikret alle kontrollene for SQLinjections (asp:texbox, asp:gridview, asp:listview, etc.). I systemet vårt lagres det aldri betalingsinformasjon, så vi er ikke fullt sårbare for angrep fra hackere sånt sett. Likevel, passord blir kryptert før det lagres i databasen. Til dette bruker vi en SHA512 algoritme, som må betegnes som en svært vanskelig algoritme å hacke. Videre er det kun administratorer som har tilgang til å redigere brukere av applikasjonen, og tilgang til å redigere merchant ID, baxnummer og organisasjonsnummer hos kunder. Også opplastning av Excel-filer til server er det kun admin som kan gjøre. Sikkerhetslagring av alle data gjøres hos servertilbyder, og det er noe vi ikke trenger å ta hensyn til, verken vi utviklere eller oppdragsgiver. Side 28 av 35

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Prosjektrapport. Dat 219. BETA Webside av Torgeir Hansen Tor-Erik Hokstad Jon Vegard Jansen

Prosjektrapport. Dat 219. BETA Webside av Torgeir Hansen Tor-Erik Hokstad Jon Vegard Jansen Prosjektrapport Dat 219 BETA Webside av Torgeir Hansen Tor-Erik Hokstad Jon Vegard Jansen 30. juni 2011 Sammendrag Dette er en prosjektrapport for faget DAT219, Internettjenester på.net-plattform, ved

Detaljer

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00)

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Prossessrapport: 29.05.2012 Innledning: Vi skal hjelpe treningssenteret «ditt treningssenter» med å lage en løsning der de kan oppdatere sine

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Sammendrag av Bacheloroppgaven

Sammendrag av Bacheloroppgaven Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: 3D Visualisering på Web Nr. : 4 Dato : 20.05.09 Deltaker(e): Jon Espen Kvisler Aleksander Stalsberg Veileder(e): Anne Kristin Kvitle Oppdragsgiver: Visualisere.no

Detaljer

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt Våren 2011 HO912A Securitas IT portal Sluttrapport Adeel Yousaf Khan Mats Klingberg Naustdal Nur Mahamoud Ahmed Thomas Wiborg Stig Arild Ysterud s141459 s148155 s148108 s161335 s155483 Innholdsfortegnelse

Detaljer

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS pure hub Prosjektgruppe: Rådgiver: Produkteier: Kunde: Raheel Akhtar Quan Vu Loc Cao Do Kirsten Ribu Tommy Kristoffersen Syscom AS HiOA - Fakultet for teknologi,

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I Sheep Locator Gruppe 6 20. november 2013 Thomas Gautvedt Aina Elisabeth Thunestveit Jostein Granli Geir Forslund Roar Gjøvaag Innhold 1 Introduksjon 1 1.1 Om prosjektet...........................................

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

ETorg er slik den er implementert i dag en skisse til en nettbutikk.

ETorg er slik den er implementert i dag en skisse til en nettbutikk. ETORG - Elektronisk torg versjon 1.02 Innholdsliste 1 BASIS funksjonalitet...1 1.1 Teknisk arkitektur, lagdeling og scopes...2 1.1.1 GUI lag...3 1.1.2 Domene (forretnings) lag...4 1.1.3 Persistens lag...5

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Bacheloroppgave. QuickEval. Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik

Bacheloroppgave. QuickEval. Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik Bacheloroppgave QuickEval Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik Dato: 19.05.2014 Sammendrag av bacheloroppgave Tittel: QuickEval Nr. : Dato : 19.05.14 Deltakere: Khai

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem www.dagfinn.edb.com Versjon 1.1.9 - januar 2011 Innholdsfortegnelse Velkommen til Dagfinn... 3 Krav til utstyr... 3 Hjelp brukerstøtte

Detaljer