Produktdokumentasjon Prosjekt nr PayEx Logistics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktdokumentasjon Prosjekt nr. 2011 16 PayEx Logistics"

Transkript

1 Side 1 av 35

2 1 Forord Denne produktdokumentasjonen er tiltenkt de som skal vedlikeholde, videreutvikle og oppdatere dette logistikksystemet. Produktdokumentasjonen vil gi en dypere beskrivelse av systemet. Denne rapporten er primært skrevet for utviklere og datakyndige. Derfor vil den inneholde en del tekniske ord og uttrykk. Man bør, til en viss grad, ha kjennskap til disse for å få fullt utbytte av rapporten. Dokumentet er optimalisert for papirutskrift. Side 2 av 35

3 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord Innholdsfortegnelse Innledning Om bedriften Dagens situasjon Mål Konklusjon Teknologier Rammebetingelser Utviklingsmiljø Nettlesere Beskrivelse av teknologier ASP.NET C# CSS LINQ ASP.NET AJAX Control Toolkit JavaScript MS SQL Datastrukturer og oppbygging Arkitektur Databasestruktur Tabellforklaring Accessories Countries Customers Errors Models OrderAccessories Orders PostalPlaces PostalPlacesDK PostalPlacesSE RMAHistories RMARequestLists SerialNumberHistories TerminalGroups Terminals UploadDates Users Side 3 av 35

4 6 Beskrivelse av lagerstyringsystemet Generell beskrivelse Navigasjonsmodell Login Country selection Index Production In Production Defect Add terminal Send terminal Recieved terminal Info Admin Admin Terminals Admin Customers Admin Users Produktets oppbygging og virkemåte Brukergrensesnitt Mappestruktur Filstruktur i mappene BLL DAL Model PayEx Sikkerhet Sikkerhet i system Krav til miljø Krav til server Fremtidige utvidelser og forbedringer Mulige utvidelser i fremtiden Redigere/slette/legge inn nye verdier i Accessories-tabellen Redigere/slette/legge inn nye verdier i Models-tabellen Redigere/slette/legge inn nye verdier i Countries-tabellen Redigere/slette/legge inn nye verdier i Errors-tabellen Endre alle mulige verdier til en terminal Vise alle terminaler Logg Endring av viktige e-postadresser Endre passord Åpne pakkseddel i eget vindu Lage applikasjonen i flere språk Side 4 av 35

5 Koble seg til et faktureringssystem, PBA Oppsett for testterminaler Rapporter Eksportere data fra database Automatisk utregning av terminalens alder Discarded Lagre og vise brukere per land Kildehenvisninger Internett Bøker Vedlegg Vedlegg 1 - Excel import (Kode) Vedlegg 2 - GridView Binding Side 5 av 35

6 3 Innledning 3.1 Om bedriften //Dette prosjektet handler om å designe og utvikle et logistikksystem for PayEx. Bedriften er en av Nordens fremste eksperter på betalinger, og har omlag seks hundre ansatte. Hovedkontoret til bedriften befinner seg i Stockholm, men de har i tillegg en avdeling i Oslo. Siden starten i 1972 har de utviklet en solid kompetanse på områder som betalingsløsninger for internett, mobil og fysisk handel, rating/fakturering, faktura og reskontro håndtering, inkasso og kredittadministrasjon. 3.2 Dagens situasjon PayEx har en god del forskjellig betalingsterminaler i omløp. Med betalingsterminaler mener vi terminaler hvor man bruker bankkortet til å betale for varer og tjenester i for eksempel en butikk eller forening. Disse terminalene er det ikke så lett å holde oversikten over. Det håndteres i dag via Excel. Dette systemet er rett og slett ikke godt nok. Det er uoversiktlig og det tar lang tid å finne ut hvor terminalene befinner seg til enhver tid. De trenger et system som følger hver terminal sitt livsløp. 3.3 Mål Målet med oppgaven er å utvikle et online logistikksystem for håndtering av betalingsterminaler. Disse betalingsterminalene er hos kunder rundt om i hele Norden, pluss at det er nye og brukte terminaler på lager og til reparasjon. Systemet må stille store krav til gode logiske løsninger og høy brukervennlighet. Programmet er lagd slik at en person fra PayEx lett kan sette seg inn i funksjonene, uten videre bruk for opplæring. Likevel blir det lagt ved en brukermanual slik at andre personer kan få en forståelse av prosessen. 3.4 Konklusjon Vi mener dette systemet vil være til stor hjelp for de ansatte hos PayEx. Det vil lette arbeidsdagen ved å sørge for mindre frustrasjon når de skal finne ut hvor en terminal befinner seg. Videre vil det forenkle prosessen med kundebehandling, da de enkelt kan søke seg til en kunde og finne tilhørende terminaler. Systemet gjør det også lett å forsende terminaler til reparasjon. Side 6 av 35

7 4 Teknologier 4.1 Rammebetingelser Arbeidsgiver hadde ingen betingelser for valg av teknologi. Det ble opp til gruppen vår å avgjøre. I begynnelsen hadde vi planer om å bruke Java som programmeringsspråk, sammen med Eclipse som utviklingsverktøy. Dette fordi Java er godt utbredt i bransjen, og gjør jobben enkel med å distribuere applikasjonen. Jobben vår i dette prosjektet er å fokusere på brukergrensesnitt og gjøre det lett for PayEx å kunne ta i bruk programmet. Dermed flyttet vi oss over til nettskyene, og kikket etter en løsning som ikke innebærer installasjon for kunden sin del. Valget falt da på å utvikle prosjektet i ASP.NET. Utviklingsprogrammet Visual Studio gjør det lettere for oss å distribuere applikasjonen på web, og den gjør det lettvint å designe utseendet på applikasjonen. Vi mener derfor.net vil gjøre det enklere for oss å tilfredsstille kundens behov gjennom brukergrensesnitt og tilgjengelighet. Dette rammeverket inneholder mange ferdige komponenter, som gjør det tidsbesparende for oss..net har også implementasjon for AJAX, hvilket betyr at sidene hele tiden slipper å ta en Postback, og gjør i stedet en Callback. Dette vil gjøre sidene mer dynamisk og sørge for bedre flyt. Vi vil også ta i bruk LINQ, som er en rimelig ny databasespørring-teknologi fra Microsoft. Denne funksjonen er også godt implementert i.net. Én person på gruppen har tidligere brukt ASP.NET, så vi følte oss trygge på at med dette i bakhånd vil vi kunne få prosjektet i land. 4.2 Utviklingsmiljø Fordi valget falt på ASP.NET, valgte vi Visual Studio 2010 Ultimate som utviklingsprogram. Vi benytter oss av siste versjon av ASP.NET, som er 4.0. Visual Studio inneholder alle nødvendige verktøy vi trenger for å utvikle applikasjonen, og valget var dermed enkelt. 4.3 Nettlesere ASP.NET har automatisk syntaks for XHTML, noe som sørger for riktig visning i alle de store nettleserne. Dermed vil vår applikasjon fungere optimalt uansett hva slags nettleser brukerne av systemet innehar (forutsatt at nettleseren følger reglene til W3.org). Denne applikasjonen skal altså brukes av datakyndige, som jobber daglig jobber foran PCskjermen. Dermed er det rimelig å anta at disse PC-skjermene er store, og har god oppløsning. Derfor har vi valgt å gå for en minimum oppløsning på <OPPLØSNING>1200 x 1024<OPPLØSNING> piksler. Systemet fungerer også ved mindre oppløsninger, men det blir da noe scrolling begge veier. Side 7 av 35

8 4.4 Beskrivelse av teknologier ASP.NET 4.0 ASP.NET gjør det raskere og enklere for oss å lage webapplikasjoner sammenlignet med for eksempel PHP. Grunnet til det er fordi i ASP.NET finnes mange ferdige komponenter og kontroller som ofte brukes på websider. Disse generer automatisk XHTML og JavaScript kode. Den første ASP.NET kom i 2002, og 12. april 2010 kom versjon C# C# er programmeringsspråk som vi har brukt sammen med ASP.NET for å utvikle websidene. C# kan man si er en blanding av Java og C++. Kodefilene vi generer i Visual Studio har filendelsene.cs, som står for C Sharp. Her ligger altså C# kodingen. Vi kunne valgt å bruke Visual Basic. Det er et lignende programmeringsspråk, men ettersom C# ligner Java, følte vi dette ville være et beste for oss. Java har vi jobbet med i tidligere fag. C# har også en større markedsandel kontra Visual Basic CSS CSS står for Cascading Style Sheets, og er en fil som bestemmer det grafiske utseendet til web-applikasjonen. Dette stilarket gjør det det enkelt for oss som utviklere å forandre på brukergrensesnittet med minimal koding, samt at det gjør all kodingen mer ryddig og oversiktlig LINQ LINQ (Language Integrated Query) er laget Microsoft, og er intergrert i.net-plattformen. LINQ gjør det enkelt å foreta databasespørringer med lettvint og intelligent syntaks. Denne teknologien gjør det enkelt for oss å snakke med databasen, og er et språk som er utbredt i bransjen ASP.NET AJAX Control Toolkit AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) er i bunn og grunn en ny bruk av JavaScript som er innebygd i en kontroll. ASP.NET AJAX Control Toolkit er en open-source tilleggskontroll i Visual Studio. Den inneholder en rekke AJAX kontroller JavaScript JavaScript lastes sammen med websiden, og utføres hos klienten (C# utføres på serveren). JavaScript hjelper oss å lage websidene mer dynamisk. Vi har brukt JavaScript sammen med Side 8 av 35

9 GridView for at brukerne lett skal kunne se hva og hvor mange av en artikkel som skal være med i en ny bestilling/utsendelse MS SQL MS SQL er Microsoft sin selvutviklede SQL Server. Det er integrert styring mot denne i blant annet Microsoft-produktet Visual Studio. Vi har brukt Microsoft SQL Server 2008 R2 i dette prosjektet, til å lagre databasen. 5 Datastrukturer og oppbygging 5.1 Arkitektur Figur viser hvordan web-applikasjonen henger sammen. Dette er et standard oppsett. Figur Arkitektur 5.2 Databasestruktur Alle redigerbare data blir lagret i en Microsoft SQL Server-database. Databasen er bygget opp av 17 tabeller. Figur viser oppsettet. Hver enkelt tabell vil bli beskrevet under punkt 5.3. Databasen ligger i mappen AppData. Figuren under viser hvordan databasen er satt sammen. Side 9 av 35

10 Figur Datastruktur 5.3 Tabellforklaring Accessories Accessories inneholder opplysninger om forskjellige accessories som kan sendes ut til kunde. Det være seg COMPORT-kabel, PSU, Chiprens og lignende. Disse blir lagret med en navn, pris og vekt Countries Countries inneholder enkelt nok en oversikt over forskjellige land som brukes i systemet. Lagringen skjer med navn på landet. Denne tabellen er for å ha mulighet til å skille oppsettet i webapplikasjonen basert på hvilket land man befinner seg i. Dermed vil kun det norske kunderegisteret vises med en norsk Session-variabel (Norsk bruker av systemet) Customers Side 10 av 35

11 I Customers-tabellen lagres all nødvendig informasjon om hver enkelt kunde PayEx leverer terminaler til. Her lagres mange opplysninger, som merchant ID, baxnummer, organisasjonsnummer, navn på butikk, navn på kontaktperson, telefonnummer, e-post, faksnummer, adresse, faktureringsadresse, postnummer og til slutt hvilket land kunden tilhører. Sistnevnte lagers som en int-verdi, som peker på Countries-tabellen Errors Errors inneholder alle slags mulige feilmeldinger en terminal kan ha. Disse lagres med feilbeskrivelse Models Models inneholder de forskjellige navnene en terminal kan ha. Det kan Flexi Nordic, GPA og lignende. Dette for å kunne vise hvilken terminaltype en kunde har, vil ha eller kan få. Terminals peker på ModelID OrderAccessories OrderAccessories er til for å kunne se hva slags tilbehør en kunde har bestilt. Denne kobles sammen med en OrderID som inneholder flere nødvendige opplysninger om ordren, og AccessoryID for å se hva slags tilbehør dette er. I tillegg lagres pris og antall. Denne peker på Orders, og har en peker til Accessories Orders Orders inneholder en OrderID og informasjon om ordren. CustomerID viser hvilken kunde dette gjelder, TerminalID viser eventuelt hvilken terminal som er sent, Trackingnumber viser Posten sitt sporingsnummer, og DateSent er datoen denne forsendelsen ble gjort. I tillegg sjekkes det om det finnes noen identiske OrderID i OrderAccessories, for å se om det er bestilt tilbehør PostalPlaces PostalPlaces inneholder alle postnummer og poststeder i Norge, sortert på PostalNumber og PostalPlace PostalPlacesDK PostalPlaces inneholder alle postnummer og poststeder i Danmark, sortert på PostalNumber og PostalPlace PostalPlacesSE PostalPlaces inneholder alle postnummer og poststeder i Sverige, sortert på PostalNumber og PostalPlace RMAHistories RMAHistories inneholder en historikk på forsendelser av terminaler til reparasjon. Disse er sortert sammen på RMA nummer. PedID, ErrorID, DateSent og DateRecieved viser nødvendig informasjon for å vite en terminal sin feilmelding, samt når den ble sendt og om den er mottatt etter reparasjon RMARequestLists RMARequestLists inneholder en samling over terminaler som venter på RMA nummer fra reparasjonsfirma. Disse terminalene er altså på lageret til PayEx og venter på å bli sendt til reparasjon. Terminalene som er skannet til sending på samme tidspunkt, blir lagret under en Side 11 av 35

12 felles ListNumber som brukeren skriver på pappesken disse terminalene legges oppi. Her lagres også PedID, og DateSent viser datoen RMA-forespørselen ble foretatt SerialNumberHistories SerialNumberHistories inneholder en oversikt over hvilken gammel pedid en terminal hadde. Denne lagres som OriginalPedID, mens den nye pedid blir lagret som NewPedID. Utover dette lagres også datoen serienummerskiftet ble utført. I tillegg har hvert tabellobjekt i denne tabellen en egen ID TerminalGroups TerminalGroups inneholder alle forskjellige grupperinger en terminal kan ha i sitt livsløp. For eksempel kan dette være om den er registrert som defekt, som ny, eller som kassert for å nevne noen. Disse dataene blir lagret som TerminalGroupID og TerminalGroupName Terminals Terminals inneholder mye informasjon om hver enkelt terminal. Dette for å kunne håndtere lagerlogistikken slik at vi nøyaktig kan følge livsløpet til hver eneste terminal. Dette er selve kjernetabellen i systemet. Her et mange pekere til andre tabeller. Disse tabellene er Models, Countries, TerminalGroups, Orders, Errors og RMARequestLists UploadDates UploadDates inneholder de siste datoene for import av data til databasen via Excel. Dette for å kunne holde styr på tabellversjoner, så de ansatte enkelt kan se om en tabell må lastes opp på nytt med oppdatert informasjon (hvis endringer har forekommet siden forrige opplastning) Users Users inneholder alle brukerdata. Det vil si påloggingsinformasjon og rettighetsstyringer for de som skal bruke applikasjonen. Hvis Type er Admin, får brukeren opp en Administrasjons-fane i applikasjonen. Passord blir kryptert. 6 Beskrivelse av lagerstyringsystemet 6.1 Generell beskrivelse Denne web-applikasjonen er kun til bruk for ansatte hos PayEx. Administrator velger selv hvilke personer han/hun ønsker å inkludere i systemet. Brukerne av systemet kan søke opp kunder, se hvilke terminaler disse har, sende dem nye terminaler og/eller tilbehør, legge til Side 12 av 35

13 nye terminaler i databasen, registrere terminaler som defekte, og sende disse samlet til reparasjon. Administratorer kan legge til/redigere/fjerne brukere av systemet og importere diverse data fra Excel. Administratorer har også tilgang til de samme funksjonene som de vanlige brukerne. 6.2 Navigasjonsmodell Figur viser flyten i lagerstyringssystemet. Man kan enkelt velge en ny fane uten å måtte gå tilbake eller lukke en annen. Systemet oppfører seg som en skrivebordsapplikasjon ved at verdier skrevet i en fane blir ikke borte om man klikker seg til en annen fane. Kun ved pedid søk vil siden gjøre en postback, og ellers ved enkelte andre knappetrykk som ikke er faneknapper. Send new Production Customer search Register defect In Production Insert temrinal Edit customer Register Defect Send/Recieve Login Country selection Index Info Terminal search Customer Customers Postal places Import Import Add Admin User Edit/Delete Show all Terminal Import Figur Navigasjonmodell Side 13 av 35

14 6.3 Login Figur Login Det første brukeren møter er en logg inn side hvor brukeren må skrive inn tildelt brukernavn og passord. Dette blir så sjekket med databasen før brukeren eventuelt kan fortsette. Øvre del av siden (headeren) er fast plassert gjennom hele applikasjonen. Headeren er på denne siden strippet, for å unngå å gi en uautorisert bruker unødvendig informasjon. 6.4 Country selection Side 14 av 35

15 Figur Country Selection Figur viser oversikten for country selection. Her må brukeren velge hvilket land han/hun operer fra. Deretter navigerer siden til selve lagerstyringssystemet. Når brukeren velger land, opprettes det en sessionvariabel som inneholder dette valget. Denne variabelen brukes senere i applikasjonen for å vise kun relevant informasjon i henhold til hvor man befinner seg. Videre er det her også en samlet oversikt over antall terminaler i hvert land. I tillegg har man fått opp noen flere funksjoner i headeren. Nå kan bruker søke etter terminal ved hjelp av en pedid. Brukeren ser også brukernavnet sitt og rettigheten denne har. Rent teknisk er det brukt ASP.Net sin funksjon LoginView for å vise denne informasjonen. På login-siden settes brukernavnet ved hjelp av en metode som heter FormsAuthentication. Denne metoden tar et brukernavn som innparameter. 6.5 Index Side 15 av 35

16 Figur Index Her vises hovedsiden brukeren skal jobbe i. Her brukes ASP.NET AJAX Control Toolkit sin kontroller TabContainer. Denne gjør at man kan klikke seg mellom fanene uten bruk av postback. Det er to TabContainer-kontroller. Er man administrator brukes den andre TabContaineren for å vise et faneoppsett i Admin-fanen. 6.6 Production Side 16 av 35

17 Figur Production Production-fanen er hvor brukeren kan søke opp kunder i systemet. Søket blir begrenset til hvilket land bruker har valgt. Søker bruker etter et butikknavn, og det finnes flere med dette navnet, vil det genereres en GridView som gir brukeren en oversikt med kolonnene butikknavn, merchant ID, organisasjonsnummer og baxnummer. Videre er det laget en funksjon for sortering av denne GridView-tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene. Er resultatet av søket flere enn 45, vil det automatisk bli opprettet en sidevelgerfunksjon, slik at vinduet ikke blir altfor langt. Når man trykker på select-knappen (som er en linkbutton), hentes det et Customer-objekt fra databasen som tar MerchantID som innparameter. Dette Customer-objektet inneholder all kundeinformasjon som deretter legges i tekstfeltene i det nye panelet som dukker opp. Dette panelet er en en ASP:Panel, som vi styrer visningen av ved hjelp av True og Falsestatements. Nå vises det også en ny GridView med oversikt over hvilke terminaler denne kunden har hos seg. Disse kan så registreres Defect om kunden har sendt den inn (dette kan også gjøres under Defect-fanen, se punk 6.8.1). Side 17 av 35

18 Nederst på denne siden finner du knappen Send new, som åpner et nytt panel på siden med valg for å sende terminal og/eller tilbehør. Tilbehøret genereres dynamisk ut i fra hva som ligger i Accessories-tabellen. Denne informasjonen legges i en GridView med to ekstra kolonner som består av CheckBox og TextBox. TextBox er i utgangspunktet satt til Disabled, men så fort man trykker på en CheckBox, vil tekstboksen som befinner seg på samme linje bli satt til Enabled. Alle tekstboksene har en utgangspunktverdi på 1, som brukeren kan endre etter behov. Det er brukt JavaScript for å Enable/Disable tekstboksene, for å unngå bruk av postback, og dermed gjøre siden mer smidig. Denne funksjonen har vi kalt ChangeQuantityEnable. Den ligger i MasterPage.Master, men kalles på i index.aspx.cs, under gvcustomers_sendnew_accessories sin OnRowDataBound eventhandler. Når man var valgt eventuelt tilbehør, skrevet inn sporingsnummer, og eventuelt en pedid, kan man sende bestillingen. Denne sendes til som tar seg av faktureringen. Her brukes MailMessage-funksjonen som også er innebygget i ASP.NET. For å sende denne e-posten må man ha en SMTP-server. For dette hovedprosjektet har vi brukt Høgskolen i Oslo sin server. I web.config under <system.net>, ligger informasjon for å sette opp koblingen. Her må det skrives hostname, portnummer, brukernavn og passord, og eventuelle andre betingelser som for eksempel bruk av SSL. 6.7 In Production In Production er hvor logistikkføringen av nye- og service-terminaler. Her kan man legge inn terminaler på lageret. Når man trykker New Terminal, åpnes et panel, som inneholder blant annet en ASP:ListBox. Denne listboksen genereres ved knappeklikket, og henter de forskjellige modellnavn som ligger i Models-tabellen. Side 18 av 35

19 Figur In Production Det er også en tekstboks hvor man må velge produksjonsdato. Dette lagres med måned og år, ikke dag. Når man trykker på tekstboksen, åpnes det et kalendervindu. Dette er en funksjon i AJAX Control Kit. Det fungerer slik at kalenderfunksjonen assosieres med en tekstboks, hvor datoen blir nedskrevet, og vi henter input fra tekstboksfeltet. <bilde av kalenderfunksjon> I code-behind til innsettingsmetoden sjekkes det på Session-variabelen Country, og terminalen blir lagret med til det landet brukeren har valgt. 6.8 Defect Figur Defect I Defect-fanen har man tre knapper å velge mellom. Legge til defekte terminal, sende defekte terminaler og motta reparerte terminaler Add terminal Side 19 av 35

20 Figur Defect - Add terminal Trykker man på Add terminal, vil en GridView med oversikt over registrerte, defekte terminaler i systemet bli opprettet. Disse terminalene vises basert på hvilket land man har valgt. Det er også en ASP:DropDownList som viser alle feilmeldingene en terminal kan ha. Denne er laget slik at den setter sammen ErrorID og Description slik at det vises en errorid først, etterfulgt av et kolon og beskrivelsen til slutt. Dermed er det lettere for bruker å lete seg frem til riktig feilmelding. GridView oppdateres automatisk etter at ny defekt terminal er registrert Send terminal Side 20 av 35

21 Figur Defect - Send terminal Send terminal er stedet for å skanne en gruppe terminaler som skal sendes i samme forsendelse til reparasjon. Den inneholder en teller som gir brukeren en enkel oversikt over hvor mange terminaler som er skannet. Tekstboksen brukeren skanner til, inneholder en OnTextedChanged event som kjører en funksjon i bakgrunn så fort fokus er borte fra tekstboksen. Bruker kan da trykke på tab-knappen (tastaturet) eller bruke musa og klikke utenfor tekstboksen for å kjøre funksjonen. Så fort første terminal er skannet, lages det en GridView som inneholder pedid og errorid for hver terminal. Denne informasjonen lagres midlertidig en ViewState, og settes til slutt inn i databasen når bruker trykker Send RMA Reqeust. Ved trykk på Send RMA Request -knappen, sendes det også automatisk en e-post til reparasjonsavdelingen (for øyeblikket som må sende tilbake et RMA-nummer før disse kan sendes. Terminalene blir Figur Defect - Send terminal imens lagret i en liste, hvor listenummer automatisk blir valgt (av en metode i DAL) og bruker må skrive dette på pappesken for midlertidig lagring. Side 21 av 35

22 Nederst på denne siden er knappen Send package. Ved trykk på denne vil det bli generert verdier til en DropDownList som inneholder listenummer som er tatt i bruk. Videre skriver man inn tilsendt RMA-nummer. Deretter må man trykke på Send, for så å trykke på Print slik at man blir sendt til en ny side hvor forsendelsesinformasjonen er tilrettelagt for utskrift. Brukeren må da ta i bruk nettleseren sin Skriv ut -funksjon. Figur Defect - Package note Recieved terminal Figur Defect - Recieved terminal Recieved terminal inneholder en tekstboks hvor bruker kan søke etter RMA-nummer. Finner systemet RMA-nummeret blir det vist et panel som inneholder metoder for å tildele en ny pedid til den gamle pedid en. Den gamle terminal-objektet i databasen vil da bli markert som History, mens den nye pedid vil legges til et helt nytt terminal-objekt i databasen, og bli markert som Service. Etter hvert som brukeren lagrer nye pedid er, vil listeboksen som inneholder alle pedid til valgt RMA minke. Det vil si, listboksen regeneres etter hver gang bruker trykker på Save, slik at den alltid kun inneholder pedid som ikke er tildelt ny pedid. Side 22 av 35

23 6.9 Info Inneholder kun kortfattet informasjon om bruk av applikasjonen Admin Admin-fanen er kun synlig hvis man er logget inn som Admin. Dette testes ved sjekk av Session-variabelen Admin. Admin-fanen inneholder flere underfaner Admin Terminals I denne fanen er det en funksjon for å importere terminaldata fra et Excel-dokument. Figur Admin - Terminals Det første denne funksjonen gjør er å laste.xlsx-filen til server. Dermed kan vi lese fra den, og sette all data inn i tabellen Terminals. For å laste opp alle data bruker vi en OleDbConnection, OleDbDataReader og SqlBulkCopy for å legge inn dataene. Vi bruker SqlBulkCopy for det er den raskeste opplastningsmetoden for Excel. Hvis opplastningen er vellykket, legges det også inn en opplastningsdato i UploadDatestabellen. Denne vises deretter på web-siden, så admin har kontroll over nødvendighet for oppdatering av data. Side 23 av 35

24 Admin Customers De samme funksjonene ligger under fanen Customers, for å laste opp til tabellen Customers. Her er det i tillegg også opplastningsfunksjon for å legge inn postnummer og poststeder i hvert land sine respektive PostalPlaces-tabeller. Hvilken tabell det lastes opp til styres av Session-variabelen Country Admin Users Her er stedet for å redigere, legge til og vise brukere av systemet. Show all users -knappen åpner et panel som inneholder en GridView for visning av alle registrerte brukere. Figuer Admin - Users Fieldset Add user inneholder metode for å legge til bruker. Her genereres det automatisk et passord, basert på en algoritme vi har laget. Denne algoritmen plukker tilfeldige tall og bokstaver i intervallene 0-9, a-z og A-Z. Passordlengde blir 8 tegn, som vi har satt til et minimum. Denne algoritmen ligger i Security-klassen. GridView en som inneholder alle brukerne blir automatisk oppdatert etter innsetting av ny bruker. Side 24 av 35

25 I fieldset Edit user får man slettet og redigert en bruker. Prøver man å slette, får man opp et spørsmål om man er virkelig sikker på slettingen før programmet foretar seg noe. Dermed unngår man uheldig sletting. Se figur Figur Admin - Users - Edit Figur Admin - Users - Delete 7 Produktets oppbygging og virkemåte 7.1 Brukergrensesnitt Programkoden og designet av systemet er skilt fra hverandre. Dette gjør det til en smal sak å gjøre endringer på det visuelle designet uten å oppdatere programkoden. Utseende av forskjellige funksjoner gjøres hovedsakelig i.css-filen (default.css). Alle skjermbildene i web-applikasjonen har det samme designet. Det er alltid en fast meny øverst, som inneholder en link til countryselection.aspx, navn på innlogget bruker og søkefelt for terminaler. Dette er satt opp som en Master Page. Content Page-siden index.aspx har en rekke faner slik at brukeren til enhver tid har tilgang til alle funksjoner. Brukergrensesnittet er bygd opp på en slik måte at det skal være mest mulig behagelig og brukervennlig for brukerne. Vi har valgt en hvit bakgrunn som gir god kontrast med andre, mørke farger. Tekstfargen er svart, og tabeller har en PayEx -grønn bakgrunn i headeren. Videre har vi tilbakemeldingsbokser, som enten har rød, rød-oransje, eller grønn farge. Ikke sterke farger for å skremme brukerne, men behagelige og hensiktsmessige farger som gjør at brukerne lett skjønner hva slags tilbakemelding det er, kun basert på fargen. Disse meldingsboksene er lagt i Paneler, som skjules og vises etter behov. Figur Message Defect - box Package note Figur Message box Figur Message box Designet er minimalistisk, med kun rette kanter. Dette er for å gjøre det enklest mulig, og skape minst mulig misforståelser og frustrasjon hos brukerne. Side 25 av 35

26 7.2 Mappestruktur Web-applikasjonen vår er bygd opp med følgende mapper. Figur Mappestruktur 7.3 Filstruktur i mappene BLL BLL er mellomlaget for PayEx-mappen og DAL-mappen. Her kan man kjøre tester på innkommende verdier før de sendes videre til DAL. Vi har valgt i dette prosjektet å kjøre disse testene i PayExmappen. Vi bruker kun BLL som et mellomlag. Figur BLL DAL DAL er mappen som snakker direkte med databasen gjennom metoder. Her foregår alt av innsetting, sletting, oppdatering og lignende. Side 26 av 35

27 Figur DAL Model Model har get- og set-metoder for alle radene i hver tabell som er i databasen. Figur Model PayEx Payex inneholder alle filene som styrer designet på siden. I tillegg har hver.aspx-fil en.aspx.cs-fil, som styrer sidens funksjoner. I App_Data ligger databasen sammen med en mappe som heter Excel. Denne mappen brukes til midlertidig lagring av Excel-filer ved import av data. Img-mappen inneholder alle bildene denne siden bruker. Default.css er stilarket til web-siden. Side 27 av 35

28 Figur PayEx-mappen 8 Sikkerhet 8.1 Sikkerhet i system ASP har innebygde sikkerhetsaspekter. For eksempel har de sikret alle kontrollene for SQLinjections (asp:texbox, asp:gridview, asp:listview, etc.). I systemet vårt lagres det aldri betalingsinformasjon, så vi er ikke fullt sårbare for angrep fra hackere sånt sett. Likevel, passord blir kryptert før det lagres i databasen. Til dette bruker vi en SHA512 algoritme, som må betegnes som en svært vanskelig algoritme å hacke. Videre er det kun administratorer som har tilgang til å redigere brukere av applikasjonen, og tilgang til å redigere merchant ID, baxnummer og organisasjonsnummer hos kunder. Også opplastning av Excel-filer til server er det kun admin som kan gjøre. Sikkerhetslagring av alle data gjøres hos servertilbyder, og det er noe vi ikke trenger å ta hensyn til, verken vi utviklere eller oppdragsgiver. Side 28 av 35

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Entobutikk 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne produktrapporten inneholder detaljer om produktet vi har utviklet samt programmessig oppbygning, illustrasjoner, diagrammer over produktet, funksjoner

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

Prosessdokumentasjon Prosjekt nr. 2011 16 PayEx Logistics

Prosessdokumentasjon Prosjekt nr. 2011 16 PayEx Logistics Page 1 of 106 1 Forord Denne prosessdokumentasjonen handler om utvikling av et datasystem som håndterer betalingsterminalenes sitt livsløp hos PayEx. Den tar for seg alt fra idé og planleggingsfasen til

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF 1 Presentasjon Tittel: Web-løsning for ABTF Utvikle en Web-løsning helt fra bunnen av, samt med en Oppgave: plattform som gir underviseren muligheten til å veilede og følge opp sine elever gjennom kurset.

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Installasjon enbruker

Installasjon enbruker Veiledning Installasjon enbruker 04.06.2012 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2012 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 START INSTALLASJON

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

Businesscatalyst PAGES

Businesscatalyst PAGES Businesscatalyst 1. Gå til http://www.businesscatalyst.com/ og login med brukernavn og passord. Du kommer da til administrasjonspanelet der du kan organisere nettsiden. Her kan du også se hvordan nettsiden

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Brukerdokumentasjon Utgave 1. Elsmart IK ELEKTRO

Brukerdokumentasjon Utgave 1. Elsmart IK ELEKTRO Brukerdokumentasjon Utgave 1 Elsmart IK ELEKTRO Innholdsfortegnelse Beskrivelse av Internkontrollsystem... 3 Funksjoner og verdier... 3 Systemoppbygning...3 Oppbygning kontrollpanel for elektroinstallatøren...3

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Enbruker-installasjon

Enbruker-installasjon Veiledning Enbruker-installasjon Mars 2016 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2016 Powel AS Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 SIKKERHETSKOPI 3 2.2 INSTALLASJON

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Testrapport Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Agresso Employee

Brukerdokumentasjon for Agresso Employee for Agresso Employee Hovedprosjekt i data våren 2007 Gruppe 20: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 2 Agresso Employee Forord Dette dokumentet er brukerdokumentasjonen

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

Det første som vises etter innlogging er en enkel oversikt over lokasjonen til utstyret (Tools oppgitt som serienummer), og hvor det befinner seg

Det første som vises etter innlogging er en enkel oversikt over lokasjonen til utstyret (Tools oppgitt som serienummer), og hvor det befinner seg Prosjektet er en skreddersydd webapplikasjonen som er et registreringsverktøy beregnet for logistikk (bl.a. lageroversikt og rapporter) og utleie (inneholder mange typer utregninger) av PBL Multiple Activation

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren.

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. Oppdatering av MAB. Før dere begynner pass på følgende 1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. 1 2. Viktig

Detaljer

Testdokumentasjon. Gruppe 9

Testdokumentasjon. Gruppe 9 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 3 2.Test av systemet... 3 3.Test med brukermanual av utenforstående... 7 4.Konklusjon... 8 2 1.Innledning Testdokumentasjonen er et dokument som beskriver vår endelige

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007.

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007. PROSJEKT NR. 2007-16 TILGJENGELIGHET Åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO Panther

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE 2014 Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE Hjemmesiden er utviklet og designet av Favn Design Hjemmeside: favndesign.no e-post: lital@favndesign.no Mobil: 41 27 80 55 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual. Firmachat

Brukermanual. Firmachat Brukermanual Brukermanual Firmachat 02.08.2017 F5 IT StavangerAS Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Overordnet informasjon... 4 2.1 Hovedfunksjonalitet... 4 2.2 Viktig informasjon for agenter... 4 3 Struktur

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer