Årsmelding Landsfestival Stokke i Vestfold. Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl Årsmøtelokale: U.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Landsfestival Stokke i Vestfold. Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl. 17.30. Årsmøtelokale: U."

Transkript

1 Årsmelding 2011 Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl Landsfestival Stokke i Vestfold Årsmøtelokale: U. Phil Skole 1

2 SAKSLISTE Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering A ) navneopprop B ) valg av møteleder C ) valg av møtesekretær D ) valg av tellekorps 2 personer E ) godkjenne innkalling F ) godkjenne sakslisten 3. Behandle: - Årsmelding - Rapport fra musikkutvalget - Rapport fra arrangementskomiteen - Rapport fra rekrutteringskomiteen 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Ansettelsesforhold dirigent 7. Fastsettelse av medlemskontingentkontingent 8. Budsjett 9. Valg 2

3 Sak 3 Årsmelding 2011 Styret har avholdt 9. styremøter og et helgeseminar hos Harry Odland på Varaldsøy. Harald Ulvøy meldte forfall til seminaret. Dirigent Belinda Lerøy har deltatt på et styremøte. Formann Åge Kibsgård og nestformann Harry Odland har deltatt Korforbundet avd. Hordaland sitt årsmøte. Åge Kibsgård har deltatt på inspirasjonskurs arrangert av Korforbundet avd. Hordaland. Styret har behandlet/drøftet følgende saker: - Dugnader for å skaffe inntekter til koret. - Helgeseminarer vår / høst Deltakelse på gudstjeneste i Eidsvåg kirke. - Vårkonsert på Åsane Folkehøyskole i forkant av landsfestivalen Stokke i Vestfold. - Kulturfest Åsane konsert i Åsane nye kirke i samarbeid med Manger Musikklag. - Julekonserter Budsjett Forslag til ny handlingsplan. - Perioderegnskap. - Grasrotandelen/tippemidler. - Tiltak for å styrke økonomien / øke billettsalget. Nedsatt arbeidsgruppe Harry Odland, Lars Skeide og Arne Petter Iversen. - Prosjektstøtte. - Forslag til medlemskontingent. - Minikonsert og dansekveld i Åsatun venners / vennefest. - Kick off konsert i Grieghallen september - arrangør Korforbundet avd. Hordaland. - Tur og seminar Bømlo. - Sponsorstøtte fra næringslivet. - Opprettet langtidskonto i Sandnes Sparebank. - Konsert i Håkonshallen i Invitert ordfører Trude Drevland til kulturfest i Åsane. Det har vært avholdt fire medlemsmøter som har gått gjennom følgende saker: - Evaluert kor konkurransen Syng for oss i Grieghallen Evaluert Åsane kulturfest konsert med Bjelleklang i Eidsvåg kirke i Evaluert jule/adventskonsert i Vik i Sogn 28. november Evaluert julekonsert i Bergen Domkirke 9. desember Evaluert julekonsert i Åsane gamle kirke 23. desember Opptreden i Grieghallen (julebord) gjennom arrangør Possibility desember Nyttårskonsert i Bergen Domkirke januar Deltakelse på gudstjeneste i Eidsvåg kirke. - Opptreden Scandic Hotell, Bergen Teknologisk Matforum. - Seminarer februar, august og november Korcruise mars Kurs Korforbundet avd. Hordaland. - Sangfestival i Fana mai Opptreden i Bergen Domkirke 17. mai. - Landsfestival Stokke i Vesfold juni Antrekk - nye uniformer nye magebelter og sløyfer til smoking. - Filmen De døde har det godt Varg Veum - forespørsel om statister fra våre rekker. - Etablert arbeidsgruppe for øke billettsalget til våre konserter (Lars Skeide, Harry Odland og Arne Petter Iversen). - Salg av billetter til egne konserter. - Etablert ny arbeidsgruppe (Per Jellestad og Tore Halland) for salg av billetter og sponsorstøtte til julekonsertene i Bergen Domkirke og Åsane gamle kirke. - Arrangement i Åsatun minikonsert - Venner venners fest september Nye retningslinjer for regnskapsføring fremlagt. - Informasjon om Hjemmesiden. - Orienteringer om tur til USA i Sommerfest og årsfest. - Synge på gudstjeneste i Åsane nye kirke. - Invitasjon til helgekurs Korforbundet avd. Hordaland februar har samlet sett vært et godt år. Det ble arbeidet målrettet mot Landsfestivalen i Stokke i Vestfold. Før turen til Stokke ble deler av programmet presentert på Åsane Folkehøyskole. Konsertene i Fana Kulturhus og Birkeland kirke på sangerstevnet til Fana Mannskor ble fint gjennomført. På Landsfestivalen sang vi i Stokke kirke og i Tønsberg Domkirke. Etter ferien forberedte vi oss til konserten i Åsane kirke sammen med Manger Musikklag i forbindelse med Åsane kulturfest i oktober og den planlagte tilstelningen i Åsatun i september. Arrangementet i Åsatun ble, grunnet liten interesse, avlyst. Konserten i Åsane kirke sammen med Manger Musikklag ble godt gjennomført. Åsane Tidende skrev: MAGISK: Bergen Mannskor og dirigent Belinda Lerøy bød på magiske øyeblikk i Åsane kirke på fredag. Det er tydelig at medlemmene i Bergen Mannskor koser seg når de synger sammen. Alle smiler og koser seg, mens de konsentrerer seg om sin oppgave. Manger Musikklag som er på topp i Europa fikk også godt kritikk. Billettsalget til denne konserten ble lavere enn forventet. Det ble kalkulert med 300 solgte billetter. Resultatet ble 156 solgte billetter. Av disse solgte 3

4 koret selv 109 billetter. 25 av korets medlemmer stod for salget. De øvrige bidro ikke. 22 billetter ble solgt ved inngangen og kulturkontoret solgte 25 billetter. På den bakgrunn ble billettsalget til konsertene fremover et sentralt tema. På initiativ fra Per Jellestad som fikk med seg Tore Halland ble det oppnådd bedre resultater til julekonserten i Domkirken. Til konserten i Domkirken solgte 45 av korets medlemmer 297 billetter. Til sammen ble det solgt 330 billetter og det ble delt ut gratisbilletter til pensjonerte medlemmer. Vi hadde derfor et større publikum enn i 2010 men mindre enn i 2007 og medlemssalg 258 Belinda 51 forhåndsslag 71 solgt ved inngangen - sponsorer 26 til sammen 479 billetter Medlemssalg 239 forhåndssalg 55 solgt ved inngangen 66 sponsorer 25 til sammen 385 billetter solgte billetter. 10 av korets medlemmer oppnådde gjennom sine kontakter sponsorstøtte på til sammen kr ,-. Initiativet ble tatt av Per Jellestad og Tore Halland. Harald kr.6000,-. Per J. kr.5.000,-. Morten kr.4.000,-. Øivind J. kr.4.000,-. Kjetil kr.4.000,-. Harry kr.2.000,-. Tore kr.2.000,-. Inge kr.2.000,-. Sverre kr ,-. og Bjørn B. kr.1.000,-. Både koret, Belinda som dirigent og solist og Lars Erik Birkeland, Olav Dale og Per Bolstad fikk god kritikk i Domkirken. Til konserten i Domkirken solgte 3 medlemmer over 20 billetter hver. Roald Muri 24, Nils Petter 23 billetter og Morten 21 billetter. Til konserten i Åsane gamle kirke ble det solgt 153 billetter. Medlemssalget utgjorde 129 billetter fordelt på 25 sangere. Vi hadde færre tilhørere enn tidligere år. Konserten ble vel gjennomført der Belinda - som i Domkirken - ble fremhevet for sin solosang. Adventskonserten i Modalen siste søndag i november ble en skuffelse. En håndfull mennesker møtte frem og Bryggjeslottet fremstod som et lite egnet lokale for oss. På egne konserter har vi til sammen solgt ca. 650 billetter. Medlemssalget utgjorde ca. 530 billetter. Målet var 1000 solgte billetter. Koret er fortsatt i fremgang. Men det er fortsatt mye å arbeide med, mer øving, hjemmeøving, bruk av lydfiler, CD, Youtube og rekruttering. Frithjof Bertelsen og Rune Øvrebotten har hatt permisjon deler av året. Bjørn Steinar Toppe har søkt permisjon våren Morten Eltvik som har vært medlem tidligere kom tilbake i år. Kenneth Gravdal og Rune Amundsen har vært med i en kort periode. Nye medlemmer er Alf Torkel Lid, Ruben Askia Åsheim 1 T og Dag Anders Folkestad 2 T. Odd Øvrebotten er flyttet fra 2 T til 1 Bass. To veteraner Svein Haugen og Arne Petter Iversen har sluttet. Ole Nils Husebø og Bjarte Øvrebotten sluttet. Fremmøte på mandagsøvingene har i gjennomsnitt vært 37 av 48 medlemmer. Gjennomsnittsalder 60 år. Det er i perioden gjennomført 3 seminarer - fremmøte - gjennomsnittlig 33 deltakere. Olav Veierød var inne en dag for å undervise i pustteknikk. Koret er svært godt fornøyd med det arbeidet Belinda Lerøy utfører. GisleVabø har også i denne perioden på en dyktig måte dirigert på mindre konserter. Styret har bestått av: Formann Åge Kibsgård 2011 Nestformann Harry Odland Kasserer Øivind Johannessen Sekretær Harald Ulvøy Styremedlem Kjetil Børhaug Stemmeled: 1 Tenor Nils Petter Morvik Tenor Sverre Helleland Bass Helge Hermansen Bass Øivind Rygg Musikkutvalg: Leder 1 Bass Audun Sjøstrand Tenor Jon Arne Vatsaas Tenor Odd Øvrebotten Bass Arve Asbjørnsen Odd Øvrebotten er nå 1 Bass. Arrangementskomite: Leder Magnus Skjelvik Roald Muri Arthur Marøy Lars Skeide Rekrutteringskomite: Leder: Svein Ove Bach Sverre Helleland Arve Asbjørnsen Revisorer: Inge Helgesen Eilif Andersen Valgkomite: Leder: Olav Kjosås Mathias Nyheim Rune Hellesund

5 MEDLEMSOVERSIKT 1 TENOR 2 TENOR 1 BASS 2 BASS Arne Aase Kjell Oscar Amundsen Bjørn Andersen Rune Hellesund Eilif Andersen Kjetil Børhaug Frithjof Bertelsen Åge Kibsgård Svein Ove Bach Dag Anders Folkestad Bjørn Borgen Alf Torkel Lid Morten Eltvik Sverre Helleland Tore Halland Roald Muri Inge Helgesen Per Jellestad Helge Hermansen Øivind Rygg Finn Iversen Øivind Johannessen Thor Stabell Muri Annfinn Skogen Arthur Marøy Olav Kjosås Harry Odland Rune Øvrebotten Nils Petter Morvik Mathias Nyheim Torleiv Sandvik Knut Dalland Norvald Morvik Lars Skeide Audun Sjøstrand Arve Asbjørnsen Alf Moss Gisle Vabø Kjell Skajaa Kåre Torsvik Magnus Spilde Harald Ulvøy Per Steinum Jon Arne Vatsaas Ruben Askia Åsheim Bjørn Steinar Toppe Odd Øvrebotten Magnus Skjelvik medlemmer medlemmer 1 Årsmelding fra musikkutvalget Musikkutvalet 1. I Musikkutvalet har dette siste året året har hatt vore Magnus desse julekonsertane, - Kulturkveld i Åsatun i Domkirken 12. november 15. Desember og medlemmene: Spilde, Jon Arne Vatsaas, Audun Sjøstrand, og Åsane - Konsert gamle i Myking kirke 23. kyrkje des. 2. desember Audun Kjetil Sjøstrand Børhaug. (formann) Johnny Malmstrøm var også - Konsert i Johanneskirken 10. desember Jon med Arne i fyrste Vatsaas, halvår. Av Arve ulike Asbjørnsen, grunnar vart Odd det Strategien - Konsert i framover Rosendal blir 13. desember å førebu koret best Øvrebotten ikkje vald ein leiar av utvalet ved førre årsskifte mogleg - Konsert på to i Åsane store gamle oppgåve kyrkje våren 23. og desember sommaren og det har i nokon grad hemma arbeidet, men 2012: - Nyttårskonsert Syng for oss-konkurransen i Arna kyrkje 10. i januar Bergen 8.- Musikkutvalet frå siste møte sitt før arbeid jul har dette Kjetil Børhaug året har fungert vore 9. juni og turneen i USA i juli/august. Sidan prega som av leiar. at koret har hatt eit høgt aktivitetsnivå. vi 5. skal Vedlagt ha med er eit oss oversyn eit stort over repertoar det vi har opptredd til USA, Dette har ikkje dette året gitt rom for innøving kan med vi i ikkje 2009, bruke utarbeidd like mykje Gisle Vabø tid til innøving av av 2. mange Musikkutvalet nye songar. har Frå hatt konsert ein god til konsert dialog har med konkurransesongane som sist vi konkurrerte. musikkutvalet både Belinda i samtale og Bjørn med Lien, dirigenten som fungerte blitt Musikkutval 6. Vidare planar. og dirigent har difor bestemt å einige som om dirigent repertoar. våren Mykje av Utvalet øvingstida vil har særleg så konkurrere Styret har med begynt songar diskusjonen som i alle om programmet fall mange gått trekkja med fram til å friske gulrotkaka opp og til perfeksjonere Belinda som eit stoff godt i for koret fyrste har halvår øvd inn Eit tidlegare. førebels program Sannsynleg på som samarbeidstiltak. koret har framført tidlegare. Vi har vore så repertoar fire songar blir: til songkonkurransen Ave Maris Stella, Ubi Syng Caritas for oss og er heldige å få ein del nye medlemmer siste året, Aftonen. på plass. og 3. sjølvsagt Musikkutvalet har vi hadde brukt eit tid møte på å med la også Bjørn dei Lien På neste møte (11. februar) vil musikkutvalet tileigne i januar seg 2009 stoffet. der programmet for våren vart trekt Ei utarbeida hovudutfordring ei liste over for koret songar i 2012 koret blir skal elles arbeida opp, fram mot deltakinga på Hamar. Planane fornying med våren av julerepertoaret. 2010, inkludert I songar år greidde som vi skal å Resultatet frå dette av møtet at vi er i hovudsak stor grad har gjennomført, valt å bruke med fornye framførast uttrykket under ein festgudsteneste del ved bruk av i Domkirken solistar og songar unnatak som koret av ideen har hatt om på noko repertoaret japanskinspirert ganske musikarar, 17. mai. men det er på høg tid at publikum får lenge, (Haiku) er blitt som det ein ikkje del konsertar vart tid til. med - etter høyre Det har ein kome del nye spreidde songar. innspel Dette, frå i medlemmene. tillegg til alt musikkutvalet si meining - svært høg kvalitet. det Slike andre er koret velkomne har på og programmet, medlemene borgar må gjerne for Gode 4. Musikkutvalet døme på dette hadde er songarstemnet eitt møte med i Belinda Fana eit koma travelt med år fleire. og behov for mykje eigentrening mai oktober og korfestivalen 2009 og fastsette i Stokke programmet juni. for av medlemmene. Dei følgjande gode prestasjonane konsertar: held fram på konserten Kjetil Børhaug Bergen, 25. Januar 2012 i Åsane - Konsert nye i Eidsvåg kirke kyrkje under 12. kulturfestivalen november i For musikkutvalet Åsane 21. Oktober og under dei tradisjonelle Audun Sjøstrand Bergen Mannskor konserter - opptredener

6 Bergen Mannskor konserter - opptredener jan., Bergen Domkirke, Nyttårskonsert, arr: NK Hordaland. Dirigent: Belinda. Det var sju kor som deltok: Loddefjord Sangforening, Studentkoret Blandede Akademikere, Sangkoret Lyderhorn, Bøneskoret, Haukeland Songlag, Fanakoret og BM som siste kor ut og vi sang: Veni Emmanuel, Kyrie eleison og Ave Maria. 23. jan., Bergen sentrum, Eldbjørg Ekeberg Andersens 70 årsdag. Dirigent: Belinda. Deo decamus gratias, Kyrie eleison og Vår-marsj. 27. jan., Hotell Scandic, Teknologisk Matforum. Dirigent: Belinda. I midnattsolen, Vår-marsj og Før ei Dame. 31. jan., Midtbygda sykehjem. Dirigent: Gisle. Bort alt vad oro gör, Käraste Bröder, Vals, Eg å Laien, I midnattsolen, My Lord what a morning og Vår-mars. Allsang med Asbjørn Hallstensen på trekkspill. 27. feb., Eidsvåg Kirke, Gudstjeneste. Dirigent: Belinda. Preludium: Deo decamus gratias. Veni Emmanuel. Postludium: Kyrie eleison. 17. mai, Domkirken, Gudstjenenste. Dirigent: Belinda. Ja vi elsker dette landet og I midnattsolen. 25. mai, Åsane Folkehøgskole, Vårkonsert. Program: Pianist Audun Kayser, dansere frå Åsane Ballettskole og unge talenter frå Kulturskolen og sopran Belinda Lerøy. Vi åpnet med Deo decamus gratias, Kung Liljekonvalje og Ubi Caritas. Til avslutning sang vi Can you feel the love tonight med solister: Sverre, Jon Arne og Gisle, In the still of the nite med solister: Inge, Svein Ove og Petter og Gabriellas sång med Belinda som solist, piano Eli Johanne Rønnekleiv. Dette var korets første opptreden med Ubi Caritas og de 3 sangene vi sang til avslutning. 28. mai, NKH Sangerstevne Nesttun, vertskor: Fana Mannskor. Vi deltok på profankonsert og kirkekonsert. Dirigent: Belinda. Fana Kulturhus kl. 14:00. Can you feel the love tonight, solister: Sverre, Jon Arne og Gisle, You Raise Me Up og Gabriellas sång med Belinda som solist. Piano: Eli Johanne Rønnekleiv. Birkeland Kirke kl. 18:00. Deo decamus gratias, Kung Liljekonvalje og Ubi Caritas juni, Landsfestival for Kor i Stokke I Vestfold. Stokke Kirke 3. juni kl. 14:30. Dirigent: Belinda. Lord Make Me an Instrument of Thy Peace, Deo decamus gratias, Kung Liljekonvalje, Ubi Caritas, You Raise 6 Me Up og Amazing Grace, solist Belinda. Tønsberg Domkirke 4. juni kl. 11:00. Deo decamus gratias, Kung Liljekonvalje Ubi Caritas, Amazing Grace og vi avsluttet konserten med I midnattsolen sammen med Harstad Mandskor. 4. sept., Grieghallen, Med SONG for ei BETRE VERD, arr: NK-Hordaland. Dirigent: Belinda. 14 kor deltok. BMs program: Kung Liljekonvalje, Lord Make Me an Instrument of Thy Peace og Ubi Caritas. 17. okt., Åsane Bibliotek, åpning av en Herreavdeling. Dirigent: Belinda. In the still of the nite m/solister: Svein Ove, Petter og Inge, Can you feel the love tonight m/ solister: Sverre, Jon Arne og Kenneth, Deo decamus gratias og Kyrie eleison. 21. okt., Åsane Kirke, Kulturfest Åsane, åpningskonsert MED POMP OG PRAKT. arr: BM. Dirigent Belinda, piano: Bjørn Lien, gjester: Manger Musikklag, konferansier: Audun Sjøstrand. 1. avd: Deo decamus gratias, Can you feel the love tonight m/solister: Sverre og Jon Arne, In the still of the nite m/solister: Svein Ove, Petter og Inge, You Raise Me Up og Lord Make Me an Instrument of Thy Peace. Manger Musikklag fremførte sitt program. 2. avd.: Veni Emmanuel, Ave Maris Stella, Kyrie eleison, Ubi Caritas og Kung Liljekonvalje. 27. nov., Bryggjeslottet Modalen, Adventskonsert, arr: BM. Dirigent: Belinda, piano: Eli Johanne Rønnekleiv. Deo dicamus gratias, Veni Emmanuel. Ubi Caritas, Kung liljekonvalje, Lord Make Me an Instrument of Thy Peace, In the still of the nite m/ solister: Svein Ove, Petter og Inge, Can you feel the love tonight m/ solister: Sverre og Jon Arne, You Raise Me Up, Gabriellas sång, Fred i sjela m/solist: Inge, Amazing Grace, Juaften, Mitt hjerte alltid vanker, Det lir imot jul og Det lyser i stille grender. 1. des., Hospitalet Betanien, Julebord. Dirigent: Gisle. 12. des., Midtbygda Serviceboliger. Julebord. Dirigent: Belinda. 14. des., Sethøyen Boligservice. Julebord. Dirigent: Gisle. Det lyser i stille grender, Julaften, Nå tennes tusen julelys, Strålande jul og O Helga natt. 15. des., Domkirken, Julekonsert, arr: BM. Dirigent: Belinda. Musikere: Olav Dale - saksofon, Per Bolstad - trekkspill og Lars Erik Birkeland - piano. Det lyser i stille grender, Nå tennes tusen julelys, Det lir

7 imot jul, Veni Emmanuel, En krybbe var vuggen m/ solister: Arve Asbjørnsen, Audun Sjøstrand og Torleiv Sandvik, Nordnorsk julesalme, Gabriellas sång m/ solost: Belinda, Lord, Make Me an Instrument of Thy Peace, You Raise Me Up, Stille julenatt, Strålande jul, Julaften, Fred i sjela m/solist: Inge Helgesen, Mitt hjerte alltid vanker, Stilla natt m/solist: Belinda, og Julsong (O Helga natt). Ekstranummer: Amazing Grace m/solist: Belinda. 23. des., Åsane gamle kirke, Julekonsert, arr: BM. Dirigent: Belinda. Musikere: Olav Dale saksofon og Lars Erik Birkeland - piano. Det lyser i stille grender, Nå tennes tusen julelys, Det lir imot jul, Veni Emmanuel, En krybbe var vuggen m/solister: Arve Asbjørnsen, Audun Sjøstrand, Harry Odland og Torleiv Sandvik, Nordnorsk julesalme, Lord, Make Me an Instrument of Thy Peace, You Raise Me Up, Stille julenatt, Strålande jul, Julaften, Mitt hjerte alltid vanker, Stilla natt m/solist: Belinda, og Julsong (O Helga natt). Ekstranummer: Amazing Grace m/solist: Belinda. Opptredener for sangere 11. mars, Åstveit, Odd Øvrebottens 60 årsdag. Dirigent: Gisle. Bort alt vad oro gör, Eg å Laien, Vals og My Lord what a morning. 22. okt., Paradis, Per Jellestads 50 årsdag. Dirigent: Gisle. Bort alt vad oro gör, Vals, Only you, Vår-marsj og In the still of the nite. Morvik, 24. desember 2011 Gisle Vabø Årsmelding fra arrangementskomiteen Arrangementskommiteen har i arbeidsåret 2011 bestått av Magnus Skjelvik, leder, Roald Muri, Arthur Marøy og Lars Skeide. Kommiteen har som foregående år hatt tre viktige oppgaver. 1. Vinlotteri. Medlemmene har bistått med ikke ubetydelige midler ved kjøp av lodd. Resultatet fremstår av regnskapet. 2. Sommeravslutning. Berit og Magnus Spilde åpnet sitt paradis på Sotra for sommeravslutningen. Stort partytelt sto til disposisjon. Bra fremmøte og stor stemning. Stor takk til Berit og Magnus. 3. Årsfesten. Dette året ble den avholdt i Haukås musikkhus. Bra oppslutning med god stemning. Mat: Hjortegryte og moltekrem. Musikk: Kjell Mellingen og Kjell Gunnar Valdersnes. Tilskudd fra koret har i mange år stått stille. Dersom ikke billettprisen skal økes betraktelig må tilskuddet økes. På siste øving før jul ble det servert gløgg og rundstykke med røkelaks. Styret i BM tok initiativ til venner-vennersfest i Åsatun. Et godt initiativ, men arr.komiteen fikk sent oppdrag med den praktiske gjennomføringen. Grunnet for liten påmelding ble festen avlyst. Styret i BM må ta initiativ til fellesmøte med arr.komm. slik at planer for aktiviteter kan planlegges godt. Magnus Skjelvik Årsmelding fra rekrutteringskomiteen Leder Rekrutteringskomiteen 2011 har bestått av Svein Ove Bach, leder, samt Sverre Helleland og Arve Asbjørnsen. Komiteen har kontinuerlig drøftet rekrutteringssituasjonen. Rekrutteringskomiteen har med tilfredshet observert at vi har fått flere unge, dyktige medlemmer, og i og med at medlemstallet har vært noenlunde stabilt er det ikke satt i verk særskilte rekrutteringstiltak. Korets glimrende utvikling og innsats er vår beste ambassadør for tiden. Vi kan muligens fortsatt vinne noe på bedre oppfølging av nye medlemmer som møter for å prøvesynge, muligens gjennom en mer gjennomarbeidet «fadderpakke» eller oppfølging fra stemmeledere. Korets fanside på Facebook er også i fin utvikling, og per 1. januar 2012 var det 171 registrerte tilhengere. Synligheten av siden øker med bruken, og nye innlegg medfører hyppige besøk. Facebook siden kan fortsatt bli bedre promotert ved korets ulike opptredener («Følg Bergen Mannskor på Facebook»). 7

8 Sak 4 Regnskap 2011 DRIFTSØKONOMI for D E S E M B E R 2011 Dato: 09/ kl: 02.05/ side: 1 Budsjett ORGANISASJON TOTALT Leder: Åge Kibsgård R8/(hele kr.) Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Konto måneden måneden Avvik Hittil Hittil Avvik 2011 DRIFTSINNTEKTER 3000 MEDLEMSKONTINGENT -85,450-80,000 5,450-80, GRASROTANDEL NORSK TIPP -6,111-4,000 2,111-21,581-16,000 5,581-16, INNTEKT KONSERTER -3,000-3, ,000-15,000 13,000-15, INNTEKT SPONSORER -27,000-2,500 24,500-32,000-10,000 22,000-10, JULEKONSERT DOMKIRKEN -68,000 68,000-68,000-60,000 8,000-60, JULEKONSERT ÅSANE GML -28,600-40,000-11,400-29,400-40,000-10,600-40, ÅSANE KULTURFEST.ARR. -1,200 1,200-33,000-40,000-7,000-40, EGENANDEL SANGERSTEVNE -179, , EGENANDEL UNIFORM -15,520 15, KOMMUNALE TILSKUDD/STØTTE -23,000-12,000 11,000-12, ÅSANE KULTURRÅD -10,000 10, VO MIDLER -26,299-32,000-5,701-32, MOMS-KOMPENSASJON -16,225 16,225-16,225 16, EGNE LOTTERIINNTEKTER -4,719-6,250-1,531-33,710-25,000 8,710-25, INNTEKTER EGNE FESTER -23,079 23, SALG CD-PLATER ,000-5,250-1,125-6,000-4,875-6, DIVERSE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER -155,605-62,500 93, , , , ,000 DRIFTSKOSTNADER 5000 LØNN, HONORAR DIRIGENT 10,769 10, , ,000 11, , HONORAR INNLEIDE 22,000 10,000-12,000 67,525 30,000-37,525 30, STYREHONORAR 7,500 7,500 7,500 7,500 7, MOBILTLF.UTG. FORMANN ,181 6,000-4,181 6, MØTEUTGIFTER ,000 2,000 2, LEIE LOKALER 17,830 3,333-14,497 40,825 10,000-30,825 10, DIVERSE KONSERTUTGIFTER 3,333 3,333 6,500 10,000 3,500 10, LYD/ LYS 3,000-3,000 6,000-6, UTGIFTER SANGERSTEVNE 150, , UTGIFTER SANGERSEMINAR 5,000 15,000 10,000 15, UTGIFTER UNIFORMER ,515 10,000-10,515 10, KONTINGENT KORFORBUNDET 16,650 14,000-2,650 14, KONTORUTSTYR, REKVISITA 1,037-1,037 1,037-1, SEMINARUTGIFTER 2,000-2, BLOMSTER / GAVER 816 3,333 2,517 5,490 10,000 4,510 10, MØTEKOSTNADER 3,813-3, KONTORREKVISITA ,000 2,000 2, PORTO/ BOKSLEIE ,425 2, , REISEUTGIFTER 32,759-32, REKLAME & ANNONSER 1,667 1,667 4,649 20,000 15,351 20, TRYKKING,KOPIERING,BROSJ 6,000 10,000 4,000 7,700 15,000 7,300 15, UTGIFTER EGNE LOTTERI 1,600 1, ,235 5,000-2,235 5, BEVERTNING EGNE FESTER 11,000 11,000 15,664 11,000-4,664 11, LYDFILER & NOTER 3,000 3,000 4,000 12,000 8,000 12, IT & HJEMMESIDE 3,150-3,150 4,850-4, BANKOMKOSTNINGER O.L DIV.ADM.UTGIFTER

9 DRIFTSØKONOMI for D E S E M B E R 2011 Dato: 09/ kl: 02.05/ side: 2 ORGANISASJON TOTALT Leder: Åge Kibsgård R8/(hele kr.) Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Konto måneden måneden Avvik Hittil Hittil Avvik DIVERSE KOSTNADER 2,500 2,500 5,628 30,000 24,372 30,000 SUM DRIFTSKOSTNADER 75,116 69,167-5, , , , ,500 Budsjett FINANS-& E.O.Poster 8040 RENTEINNTEKTER -6,638-5,000 1,638-6,638-5,000 1,638-5,000 NETTO ORGANISASJON TOTALT -87,127 1,667 88,794-90,971-4,500 86,471-4,500 Balanse BALANSE-REGNSKAP for D E S E M B E R 2011 Dato: 09/ kl: 02.02/ side: 1 Budsjett ORGANISASJON TOTALT Leder: Åge Kibsgård R8/(hele kr.) Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Konto måneden måneden Avvik Hittil Hittil Avvik 2011 EIENDELER 1500 DEBITORER 18,111-18,111 18,111-18, UTESTÅENDE MEDLEMMER 23,250-23,250 23,250-23, UTESTÅENDE UNIFORM 8,963-8, UTESTÅENDE SKJORTE FORSK.BETALTE KOSTNADER -7,000 7, , , SBV kto ,495-77, , , HØYRTE kto ,405-6,405 22,275-22, HØYRENTE m/binding 350, ,000 0 SUM EIENDELER 118, , , ,286 0 EGENKAPITAL OG GJELD 2000 EGENKAPITAL -395, , ÅRETS RESULTAT -87,127 87,127-90,971 90, LEVERANDØRGJELD -37,635 37,635-37,635 37, INNSKUDD/SPARING MEDLEMM! ,793 59, FORSK.BET. USA , ,000 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD -125, , , ,286 0 NETTO ORGANISASJON TOTALT -7,000 7,

10 Sak 5 Innkomne forslag Ingen innkomne forslag Sak 6 Arbeidsforhold dirigent: Det er ingen endring i Dirigentens arbeidsforhold. Dirigentens lønn reguleres i hh. til konsumprisindexen (den gjennomsnittligelønnsøkning + budsjettet som gjenspeiler honorar for konserter som går utover det som kontrakten sier.) Sak 7 Fastsettelse av medlemskontingent Ingen forslag på endring av kontingent - så denne opprettholdes med kr

11 Dato: 09/ Sak 8 Budsjett for Bergen Mannskor kl:13.20/ 2012 side: 1 DRIFTSØKONOMI BUDSJETT FOR 2012 B3/1000 kr. ORGANISASJON TOTALT Leder:Åge Kibsgård Budsjett Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap 2012 Konto hittil januar Prognose DRIFTSINNTEKTER 3000 MEDLEMSKONTINGENT GRASROTANDEL NORSK TIPP INNTEKT KONSERTER INNTEKT SPONSORER JULEKONSERT DOMKIRKEN JULEKONSERT ÅSANE GML ÅSANE KULTURFEST.ARR EGENANDEL SANGERSTEVNE EGENANDEL UNIFORM EGENANDEL UTENLANDSTUR -1, KOMMUNALE TILSKUDD/STØTTE ÅSANE KULTURRÅD VO MIDLER MOMS-KOMPENSASJON EGNE LOTTERIINNTEKTER INNTEKTER EGNE FESTER SALG CD-PLATER DIVERSE INNTEKTER -1 0 SUM DRIFTSINNTEKTER ,094-5 DRIFTSKOSTNADER 5000 LØNN, HONORAR DIRIGENT HONORAR INNLEIDE STYREHONORAR MOBILTLF.UTG. FORMANN LEIE LOKALER DIVERSE KONSERTUTGIFTER LYD/ LYS UTGIFTER SANGERSTEVNE 150 1, UTGIFTER SANGERSEMINAR UTGIFTER UNIFORMER KONTINGENT KORFORBUNDET KONTORUTSTYR, REKVISITA SEMINARUTGIFTER BLOMSTER / GAVER MØTEKOSTNADER PORTO/ BOKSLEIE REISEUTGIFTER REKLAME & ANNONSER TRYKKING,KOPIERING,BROSJ UTGIFTER EGNE LOTTERI BEVERTNING EGNE FESTER LYDFILER & NOTER IT & HJEMMESIDE BANKOMKOSTNINGER O.L DIV.ADM.UTGIFTER DIVERSE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER 542 2,

12 Sak 9 12 Valg Valnemdas forslag: Formann Åge Kibsgård Nestformann Harry Odland Kasserar Øyvind Johannessen Styremedlem Morten Eltvik Sekretær Harald Ulvøy Stemmeleiarar: 1. tenor Nils Petter Morvik tenor Sverre Helland bass Odd Øvrebotnen bass Øivind Rygg Musikkutval: Leiar 1. bass Audun Sjøstrand tenor Jon Arne Vatsaas tenor Odd Øvrebotten bass Arve Asbjørnsen Arrangement Leiar Arthur Marøy Roald Muri Magnus Skjelvik Kjell Oskar Amundsen Rekruttering Leiar Svein Ove Bach Sverre Helland Arve Asbjørnsen Revisorer: Inge Helgesen Eilif Andersen Vagkommite: Leiar Matias Nyheim Rune Hellesund Velges av årsmøte På valg

13 1 Organisasjon Vedtatt på stiftelsesmøte Bergen Mannskor, stiftet 31. august 1998, er et partipolitisk nøytralt mannskor 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Hordaland 2 Formål Vedtekter 1.1 Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet, og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø. A B C D E F G H I Disse mål søkes nådd gjennom: God administrativ ledelse Kort- og langsiktig planlegging God økonomisk kontroll Skolering av sangere og dirigent(er) Konserter PR-virksomhet Kontakt med Norges Korforbund Hordaland Kontakt med kulturetaten i kommunen Kontakt med andre kor/musikkorganisasjoner 3 Medlemskap 1.1 Opptak av medlemmer a Som medlem kan opptas alle med interesse og anlegg for korsang b Det må avlegges stemmeprøve c Minstealder for opptak er 18 år d Etter endt prøvetid, som er 3 måneder, avgjøres medlemskap av dirigent i samråd med styret. 1.2 Medlemmenes plikter Et medlem plikter å: A Arbeide for å nå korets mål B Følge korets vedtekter C Rette seg etter de vedtak som blir fattet D Møte til alle øvelser og opptredener hvis mulig E Melde fravær til stemmeleder F Betale medlemskontingent innen fastsatt frist. Kormedlemmer under 26 år betaler halv kontingent. G Gi skriftlig melding til korets styre dersom vedkommende ønsker permisjon eller ønsker å slutte H Underordne seg dirigent på prøver/opptredener I Opptre som verdig representant for koret J Være positiv til arbeid i Styret og komiteer K Passive medlemmer betaler 25 % kontingent. Passive medlemmer får tilsendt aktivitetsplan og andre medlemsinformasjoner. Passive medlemmer inviteres til arrangement i korets regi. 13

14 3.3 Suspensjon/Eksklusjon A Styret kan ved grove, eller gjentatte ganger brudd på korets vedtekter, med minst 2/3 flertall suspendere et medlem B Før vedtaket fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg C Medlemmet kan anke vedtaket inn for ekstraordinært-/ordinært årsmøte innen 2 uker etter at medlemmet er gjort kjent med vedtaket. Slikt møte skal holdes inen 2 uker etter at anken er levert D Årsmøte kan med minst 2/3 flertall gjøre endelig vedtak om å ekskludere et medlem E Dersom anke ikke foreligger innen fristens utløp, er medlemmet ekskludert. 3.4 Permisjon A Et medlem kan innvilges permisjon i inntil ett år. I permisjonstiden betales vanlig kontingent. Permisjonstiden teller da med ved beregning av ansiennitet. 3.5 Dugnadskonto. Dugnad føres på separat konto utenfor ordinært regnskap. 1. Alt dugnadsarbeid skal godkjennes av styret på forhånd. 2. Inntekter fra dugnader skal kun benyttes til reiser i korets regi. Styret avgjør i hvilke tilfeller dugnadskonto skal benyttes. 3. Inntekter fra dugnadsarbeid skal fordeles med 30 % til koret og 70 % til det enkelte medlem, som har deltatt på dugnaden. 4. Dersom et medlem slutter i koret, skal oppsparte midler tilfalle koret. 4 Styret Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av Styrets medlemmer og formann/ nestformann er til stede. Ved stemmelikhet teller formann/nestformanns stemme dobbelt. Styret oppnevner leder og 2 medlemmer til ordenkomite Årsmøte Årsmøte er korets øverste myndighet Korets driftsår er fra 1. januar til 31.desember. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar. 5.1 Innkalling og Beslutningsdyktighet A Årsmøte/ekstraordinært årsmøte trer sammen etter skriftlig innkalling fra Styret med minst 2 ukers varsel. B Saksliste skal følge innkalling C Saker, bortsett fra vedtektsendringer, som ønskes behandlet på årsmøte, skal skriflig og begrunnet være Styret i hende senest 1 måned før årsmøtet. D Senest 1 uke før årsmøte skal Styret sende ut årsmelding, regnskap, forslag til budsjett, valgkomiteens innstilling, og saker som er fremmet på vedtektsbestemt måte. E Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når Styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det, samt når det foreligger anke på suspensjon. Saksliste skal følge innkalling. F Så vel ordinært- som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene er tilstede. G Bare de medlemmer som har oppfylt sine forpliktelser har stemmerett ved årsmøte. H Ved for sen innbetaling av kontingent/andre krav, kan kasserer pålegge gebyr etter 30 dager.

15 5.2 Ordinær Årsmøtebehandling Det ordinære årsmøte skal: A Navneopprop B Velge møteleder C Velge møtesekretær D Valg av tellekorps E Godkjenne innkalling F Godkjenne Saksliste G Behandle årsmelding H Behandle revidert regnskap I Behandle saker i henhold til saksliste J Ansettelsesforhold dirigent K Fastsette medlemskontingent L Vedta budsjett M Foreta valg 5.3 Valg Det ordinære årsmøte skal velge: A Formann B Nestformann C Sekretær D Kasserer E Styremedlem. F 2 revisorer G 4 stemmeledere H Leder og 3 medlemmer til musikkutvalg. I Leder og 3 medlemmer til arrangementskomite. J 1 medlem til valgkomite for 3 år. Valgkomiteen består av 3 medlemmer, funksjonstid 3 år, ett nytt medlem velges hvert år etter forslag fra årsmøtet. Sisteårsmedlem er leder, og kan ikke gjenvelges. K Leder og 2 medlemmer til rekrutteringskommite. Formann velges for 1 år, 1 medlem til valgkommiteen velges for 3 år, de øvrige tillitsverv velges for 2 år 5.4 Valgbarhet A Valgbare til tillitsverv er alle kormedlemmer som har oppfylt sine plikter B Tillitsvalgte har rett til å nekte gjenvalg for like lang periode de har tjenestegjort 5.5 Avstemningsmåter A Skriftlig avstemning ved suspensjon og eksklusjon B Skriftlig avstemning ved valg dersom det er flere enn 1 kandidat til vervet som skal besettes C Skriftlig avstemning bare hvis det forlanges i andre saker D Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene E Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt, unntatt ved valg der resultatet avgjøres ved loddtrekning Protokoll a Det skal føres protokoll over forhandlingene b Protokollen skal underskrives av valgt møteleder og valgt møtesekretær c Utskrift av protokollen skal sendes til korets medlemmer 15

16 6 Oppløsning av koret Koret kan ikke oppløses dersom medlemstallet er minst 10. I tilfelle avvikling, skal korets eiendeler taes vare på av det sist fungerende Styret. Dersom det ikke er startet nytt kor med samme navn innen 3 år, skal korets eiendeler tilfalle Hordaland Korforbund for etablering av nytt mannskor i Åsane. 7 Endring av vedtektene Korets vedtekter kan kun endres av ordinært årsmøte, og med minst 2/3 flertall. Eventuelle endringsforslag må være Styret i hende senest 6 uker før årsmøtet Endret Nytt punkt H Nytt pkt. 3.5 Nytt pkt. K Pkt. F endret Nytt pkt. K Tilføyelse, ordenkomite Pkt. E endret Pkt. H endret Pkt. K endret Nytt pkt. L Punkt J, nytt Pkt. K endret Pkt. J endret - årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte Årsmøte Alle foto: Familien Jellestad 16

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24

24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24 24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24 Tor Lund, Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Egil Martinsen, Lars P. Olsen, Ivar T. Johansen. 1. Evaluering av kor-turen til Vilnius 15. til 19. mai 2007.

Detaljer

Styrets beretning 2013.

Styrets beretning 2013. Styrets beretning 2013. Innhold. Styrets beretning for 2013.... 3 Styrets sammensetning.... 3 Styrets arbeid.... 4 Oppfølging av vedtak på årsmøte.... 4 Flytting til Frue kirke, Jelsagata, Stavanger....

Detaljer

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2014 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014, KL. 19.00

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE Lørdag 22. mars kl. 11.00 Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås ÅRSMØTESAK 1 Konstituering av Årsmøtet a. Godkjenning av

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Norcem Pike og Guttekorps

Norcem Pike og Guttekorps Velkommen til Norcem Pike og Guttekorps 17. mai 2010 www.npgk.no Dirigenter 2011/2012 Hovedkorps + Juniorkorps: Kjell Arvid Polsrød 958 88 499 Kjell.arvid.polsrod@no.findus.no Rekrutter: Silje Helene Kleiv

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

KORKONTAKT KOMMER: Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N

KORKONTAKT KOMMER: Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 1 2013 23. årgang KOMMER: LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2011 21. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2011 21. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2011 21. årgang KURSHELGEN 17. 19. FEBRUAR 2012 Øystein Fevang dirigentkurs Gro Espedal basiskurs for dirigenter Mariann Schei kurs for korsangere

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer