Årsmelding Landsfestival Stokke i Vestfold. Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl Årsmøtelokale: U.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Landsfestival Stokke i Vestfold. Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl. 17.30. Årsmøtelokale: U."

Transkript

1 Årsmelding 2011 Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl Landsfestival Stokke i Vestfold Årsmøtelokale: U. Phil Skole 1

2 SAKSLISTE Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering A ) navneopprop B ) valg av møteleder C ) valg av møtesekretær D ) valg av tellekorps 2 personer E ) godkjenne innkalling F ) godkjenne sakslisten 3. Behandle: - Årsmelding - Rapport fra musikkutvalget - Rapport fra arrangementskomiteen - Rapport fra rekrutteringskomiteen 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Ansettelsesforhold dirigent 7. Fastsettelse av medlemskontingentkontingent 8. Budsjett 9. Valg 2

3 Sak 3 Årsmelding 2011 Styret har avholdt 9. styremøter og et helgeseminar hos Harry Odland på Varaldsøy. Harald Ulvøy meldte forfall til seminaret. Dirigent Belinda Lerøy har deltatt på et styremøte. Formann Åge Kibsgård og nestformann Harry Odland har deltatt Korforbundet avd. Hordaland sitt årsmøte. Åge Kibsgård har deltatt på inspirasjonskurs arrangert av Korforbundet avd. Hordaland. Styret har behandlet/drøftet følgende saker: - Dugnader for å skaffe inntekter til koret. - Helgeseminarer vår / høst Deltakelse på gudstjeneste i Eidsvåg kirke. - Vårkonsert på Åsane Folkehøyskole i forkant av landsfestivalen Stokke i Vestfold. - Kulturfest Åsane konsert i Åsane nye kirke i samarbeid med Manger Musikklag. - Julekonserter Budsjett Forslag til ny handlingsplan. - Perioderegnskap. - Grasrotandelen/tippemidler. - Tiltak for å styrke økonomien / øke billettsalget. Nedsatt arbeidsgruppe Harry Odland, Lars Skeide og Arne Petter Iversen. - Prosjektstøtte. - Forslag til medlemskontingent. - Minikonsert og dansekveld i Åsatun venners / vennefest. - Kick off konsert i Grieghallen september - arrangør Korforbundet avd. Hordaland. - Tur og seminar Bømlo. - Sponsorstøtte fra næringslivet. - Opprettet langtidskonto i Sandnes Sparebank. - Konsert i Håkonshallen i Invitert ordfører Trude Drevland til kulturfest i Åsane. Det har vært avholdt fire medlemsmøter som har gått gjennom følgende saker: - Evaluert kor konkurransen Syng for oss i Grieghallen Evaluert Åsane kulturfest konsert med Bjelleklang i Eidsvåg kirke i Evaluert jule/adventskonsert i Vik i Sogn 28. november Evaluert julekonsert i Bergen Domkirke 9. desember Evaluert julekonsert i Åsane gamle kirke 23. desember Opptreden i Grieghallen (julebord) gjennom arrangør Possibility desember Nyttårskonsert i Bergen Domkirke januar Deltakelse på gudstjeneste i Eidsvåg kirke. - Opptreden Scandic Hotell, Bergen Teknologisk Matforum. - Seminarer februar, august og november Korcruise mars Kurs Korforbundet avd. Hordaland. - Sangfestival i Fana mai Opptreden i Bergen Domkirke 17. mai. - Landsfestival Stokke i Vesfold juni Antrekk - nye uniformer nye magebelter og sløyfer til smoking. - Filmen De døde har det godt Varg Veum - forespørsel om statister fra våre rekker. - Etablert arbeidsgruppe for øke billettsalget til våre konserter (Lars Skeide, Harry Odland og Arne Petter Iversen). - Salg av billetter til egne konserter. - Etablert ny arbeidsgruppe (Per Jellestad og Tore Halland) for salg av billetter og sponsorstøtte til julekonsertene i Bergen Domkirke og Åsane gamle kirke. - Arrangement i Åsatun minikonsert - Venner venners fest september Nye retningslinjer for regnskapsføring fremlagt. - Informasjon om Hjemmesiden. - Orienteringer om tur til USA i Sommerfest og årsfest. - Synge på gudstjeneste i Åsane nye kirke. - Invitasjon til helgekurs Korforbundet avd. Hordaland februar har samlet sett vært et godt år. Det ble arbeidet målrettet mot Landsfestivalen i Stokke i Vestfold. Før turen til Stokke ble deler av programmet presentert på Åsane Folkehøyskole. Konsertene i Fana Kulturhus og Birkeland kirke på sangerstevnet til Fana Mannskor ble fint gjennomført. På Landsfestivalen sang vi i Stokke kirke og i Tønsberg Domkirke. Etter ferien forberedte vi oss til konserten i Åsane kirke sammen med Manger Musikklag i forbindelse med Åsane kulturfest i oktober og den planlagte tilstelningen i Åsatun i september. Arrangementet i Åsatun ble, grunnet liten interesse, avlyst. Konserten i Åsane kirke sammen med Manger Musikklag ble godt gjennomført. Åsane Tidende skrev: MAGISK: Bergen Mannskor og dirigent Belinda Lerøy bød på magiske øyeblikk i Åsane kirke på fredag. Det er tydelig at medlemmene i Bergen Mannskor koser seg når de synger sammen. Alle smiler og koser seg, mens de konsentrerer seg om sin oppgave. Manger Musikklag som er på topp i Europa fikk også godt kritikk. Billettsalget til denne konserten ble lavere enn forventet. Det ble kalkulert med 300 solgte billetter. Resultatet ble 156 solgte billetter. Av disse solgte 3

4 koret selv 109 billetter. 25 av korets medlemmer stod for salget. De øvrige bidro ikke. 22 billetter ble solgt ved inngangen og kulturkontoret solgte 25 billetter. På den bakgrunn ble billettsalget til konsertene fremover et sentralt tema. På initiativ fra Per Jellestad som fikk med seg Tore Halland ble det oppnådd bedre resultater til julekonserten i Domkirken. Til konserten i Domkirken solgte 45 av korets medlemmer 297 billetter. Til sammen ble det solgt 330 billetter og det ble delt ut gratisbilletter til pensjonerte medlemmer. Vi hadde derfor et større publikum enn i 2010 men mindre enn i 2007 og medlemssalg 258 Belinda 51 forhåndsslag 71 solgt ved inngangen - sponsorer 26 til sammen 479 billetter Medlemssalg 239 forhåndssalg 55 solgt ved inngangen 66 sponsorer 25 til sammen 385 billetter solgte billetter. 10 av korets medlemmer oppnådde gjennom sine kontakter sponsorstøtte på til sammen kr ,-. Initiativet ble tatt av Per Jellestad og Tore Halland. Harald kr.6000,-. Per J. kr.5.000,-. Morten kr.4.000,-. Øivind J. kr.4.000,-. Kjetil kr.4.000,-. Harry kr.2.000,-. Tore kr.2.000,-. Inge kr.2.000,-. Sverre kr ,-. og Bjørn B. kr.1.000,-. Både koret, Belinda som dirigent og solist og Lars Erik Birkeland, Olav Dale og Per Bolstad fikk god kritikk i Domkirken. Til konserten i Domkirken solgte 3 medlemmer over 20 billetter hver. Roald Muri 24, Nils Petter 23 billetter og Morten 21 billetter. Til konserten i Åsane gamle kirke ble det solgt 153 billetter. Medlemssalget utgjorde 129 billetter fordelt på 25 sangere. Vi hadde færre tilhørere enn tidligere år. Konserten ble vel gjennomført der Belinda - som i Domkirken - ble fremhevet for sin solosang. Adventskonserten i Modalen siste søndag i november ble en skuffelse. En håndfull mennesker møtte frem og Bryggjeslottet fremstod som et lite egnet lokale for oss. På egne konserter har vi til sammen solgt ca. 650 billetter. Medlemssalget utgjorde ca. 530 billetter. Målet var 1000 solgte billetter. Koret er fortsatt i fremgang. Men det er fortsatt mye å arbeide med, mer øving, hjemmeøving, bruk av lydfiler, CD, Youtube og rekruttering. Frithjof Bertelsen og Rune Øvrebotten har hatt permisjon deler av året. Bjørn Steinar Toppe har søkt permisjon våren Morten Eltvik som har vært medlem tidligere kom tilbake i år. Kenneth Gravdal og Rune Amundsen har vært med i en kort periode. Nye medlemmer er Alf Torkel Lid, Ruben Askia Åsheim 1 T og Dag Anders Folkestad 2 T. Odd Øvrebotten er flyttet fra 2 T til 1 Bass. To veteraner Svein Haugen og Arne Petter Iversen har sluttet. Ole Nils Husebø og Bjarte Øvrebotten sluttet. Fremmøte på mandagsøvingene har i gjennomsnitt vært 37 av 48 medlemmer. Gjennomsnittsalder 60 år. Det er i perioden gjennomført 3 seminarer - fremmøte - gjennomsnittlig 33 deltakere. Olav Veierød var inne en dag for å undervise i pustteknikk. Koret er svært godt fornøyd med det arbeidet Belinda Lerøy utfører. GisleVabø har også i denne perioden på en dyktig måte dirigert på mindre konserter. Styret har bestått av: Formann Åge Kibsgård 2011 Nestformann Harry Odland Kasserer Øivind Johannessen Sekretær Harald Ulvøy Styremedlem Kjetil Børhaug Stemmeled: 1 Tenor Nils Petter Morvik Tenor Sverre Helleland Bass Helge Hermansen Bass Øivind Rygg Musikkutvalg: Leder 1 Bass Audun Sjøstrand Tenor Jon Arne Vatsaas Tenor Odd Øvrebotten Bass Arve Asbjørnsen Odd Øvrebotten er nå 1 Bass. Arrangementskomite: Leder Magnus Skjelvik Roald Muri Arthur Marøy Lars Skeide Rekrutteringskomite: Leder: Svein Ove Bach Sverre Helleland Arve Asbjørnsen Revisorer: Inge Helgesen Eilif Andersen Valgkomite: Leder: Olav Kjosås Mathias Nyheim Rune Hellesund

5 MEDLEMSOVERSIKT 1 TENOR 2 TENOR 1 BASS 2 BASS Arne Aase Kjell Oscar Amundsen Bjørn Andersen Rune Hellesund Eilif Andersen Kjetil Børhaug Frithjof Bertelsen Åge Kibsgård Svein Ove Bach Dag Anders Folkestad Bjørn Borgen Alf Torkel Lid Morten Eltvik Sverre Helleland Tore Halland Roald Muri Inge Helgesen Per Jellestad Helge Hermansen Øivind Rygg Finn Iversen Øivind Johannessen Thor Stabell Muri Annfinn Skogen Arthur Marøy Olav Kjosås Harry Odland Rune Øvrebotten Nils Petter Morvik Mathias Nyheim Torleiv Sandvik Knut Dalland Norvald Morvik Lars Skeide Audun Sjøstrand Arve Asbjørnsen Alf Moss Gisle Vabø Kjell Skajaa Kåre Torsvik Magnus Spilde Harald Ulvøy Per Steinum Jon Arne Vatsaas Ruben Askia Åsheim Bjørn Steinar Toppe Odd Øvrebotten Magnus Skjelvik medlemmer medlemmer 1 Årsmelding fra musikkutvalget Musikkutvalet 1. I Musikkutvalet har dette siste året året har hatt vore Magnus desse julekonsertane, - Kulturkveld i Åsatun i Domkirken 12. november 15. Desember og medlemmene: Spilde, Jon Arne Vatsaas, Audun Sjøstrand, og Åsane - Konsert gamle i Myking kirke 23. kyrkje des. 2. desember Audun Kjetil Sjøstrand Børhaug. (formann) Johnny Malmstrøm var også - Konsert i Johanneskirken 10. desember Jon med Arne i fyrste Vatsaas, halvår. Av Arve ulike Asbjørnsen, grunnar vart Odd det Strategien - Konsert i framover Rosendal blir 13. desember å førebu koret best Øvrebotten ikkje vald ein leiar av utvalet ved førre årsskifte mogleg - Konsert på to i Åsane store gamle oppgåve kyrkje våren 23. og desember sommaren og det har i nokon grad hemma arbeidet, men 2012: - Nyttårskonsert Syng for oss-konkurransen i Arna kyrkje 10. i januar Bergen 8.- Musikkutvalet frå siste møte sitt før arbeid jul har dette Kjetil Børhaug året har fungert vore 9. juni og turneen i USA i juli/august. Sidan prega som av leiar. at koret har hatt eit høgt aktivitetsnivå. vi 5. skal Vedlagt ha med er eit oss oversyn eit stort over repertoar det vi har opptredd til USA, Dette har ikkje dette året gitt rom for innøving kan med vi i ikkje 2009, bruke utarbeidd like mykje Gisle Vabø tid til innøving av av 2. mange Musikkutvalet nye songar. har Frå hatt konsert ein god til konsert dialog har med konkurransesongane som sist vi konkurrerte. musikkutvalet både Belinda i samtale og Bjørn med Lien, dirigenten som fungerte blitt Musikkutval 6. Vidare planar. og dirigent har difor bestemt å einige som om dirigent repertoar. våren Mykje av Utvalet øvingstida vil har særleg så konkurrere Styret har med begynt songar diskusjonen som i alle om programmet fall mange gått trekkja med fram til å friske gulrotkaka opp og til perfeksjonere Belinda som eit stoff godt i for koret fyrste har halvår øvd inn Eit tidlegare. førebels program Sannsynleg på som samarbeidstiltak. koret har framført tidlegare. Vi har vore så repertoar fire songar blir: til songkonkurransen Ave Maris Stella, Ubi Syng Caritas for oss og er heldige å få ein del nye medlemmer siste året, Aftonen. på plass. og 3. sjølvsagt Musikkutvalet har vi hadde brukt eit tid møte på å med la også Bjørn dei Lien På neste møte (11. februar) vil musikkutvalet tileigne i januar seg 2009 stoffet. der programmet for våren vart trekt Ei utarbeida hovudutfordring ei liste over for koret songar i 2012 koret blir skal elles arbeida opp, fram mot deltakinga på Hamar. Planane fornying med våren av julerepertoaret. 2010, inkludert I songar år greidde som vi skal å Resultatet frå dette av møtet at vi er i hovudsak stor grad har gjennomført, valt å bruke med fornye framførast uttrykket under ein festgudsteneste del ved bruk av i Domkirken solistar og songar unnatak som koret av ideen har hatt om på noko repertoaret japanskinspirert ganske musikarar, 17. mai. men det er på høg tid at publikum får lenge, (Haiku) er blitt som det ein ikkje del konsertar vart tid til. med - etter høyre Det har ein kome del nye spreidde songar. innspel Dette, frå i medlemmene. tillegg til alt musikkutvalet si meining - svært høg kvalitet. det Slike andre er koret velkomne har på og programmet, medlemene borgar må gjerne for Gode 4. Musikkutvalet døme på dette hadde er songarstemnet eitt møte med i Belinda Fana eit koma travelt med år fleire. og behov for mykje eigentrening mai oktober og korfestivalen 2009 og fastsette i Stokke programmet juni. for av medlemmene. Dei følgjande gode prestasjonane konsertar: held fram på konserten Kjetil Børhaug Bergen, 25. Januar 2012 i Åsane - Konsert nye i Eidsvåg kirke kyrkje under 12. kulturfestivalen november i For musikkutvalet Åsane 21. Oktober og under dei tradisjonelle Audun Sjøstrand Bergen Mannskor konserter - opptredener

6 Bergen Mannskor konserter - opptredener jan., Bergen Domkirke, Nyttårskonsert, arr: NK Hordaland. Dirigent: Belinda. Det var sju kor som deltok: Loddefjord Sangforening, Studentkoret Blandede Akademikere, Sangkoret Lyderhorn, Bøneskoret, Haukeland Songlag, Fanakoret og BM som siste kor ut og vi sang: Veni Emmanuel, Kyrie eleison og Ave Maria. 23. jan., Bergen sentrum, Eldbjørg Ekeberg Andersens 70 årsdag. Dirigent: Belinda. Deo decamus gratias, Kyrie eleison og Vår-marsj. 27. jan., Hotell Scandic, Teknologisk Matforum. Dirigent: Belinda. I midnattsolen, Vår-marsj og Før ei Dame. 31. jan., Midtbygda sykehjem. Dirigent: Gisle. Bort alt vad oro gör, Käraste Bröder, Vals, Eg å Laien, I midnattsolen, My Lord what a morning og Vår-mars. Allsang med Asbjørn Hallstensen på trekkspill. 27. feb., Eidsvåg Kirke, Gudstjeneste. Dirigent: Belinda. Preludium: Deo decamus gratias. Veni Emmanuel. Postludium: Kyrie eleison. 17. mai, Domkirken, Gudstjenenste. Dirigent: Belinda. Ja vi elsker dette landet og I midnattsolen. 25. mai, Åsane Folkehøgskole, Vårkonsert. Program: Pianist Audun Kayser, dansere frå Åsane Ballettskole og unge talenter frå Kulturskolen og sopran Belinda Lerøy. Vi åpnet med Deo decamus gratias, Kung Liljekonvalje og Ubi Caritas. Til avslutning sang vi Can you feel the love tonight med solister: Sverre, Jon Arne og Gisle, In the still of the nite med solister: Inge, Svein Ove og Petter og Gabriellas sång med Belinda som solist, piano Eli Johanne Rønnekleiv. Dette var korets første opptreden med Ubi Caritas og de 3 sangene vi sang til avslutning. 28. mai, NKH Sangerstevne Nesttun, vertskor: Fana Mannskor. Vi deltok på profankonsert og kirkekonsert. Dirigent: Belinda. Fana Kulturhus kl. 14:00. Can you feel the love tonight, solister: Sverre, Jon Arne og Gisle, You Raise Me Up og Gabriellas sång med Belinda som solist. Piano: Eli Johanne Rønnekleiv. Birkeland Kirke kl. 18:00. Deo decamus gratias, Kung Liljekonvalje og Ubi Caritas juni, Landsfestival for Kor i Stokke I Vestfold. Stokke Kirke 3. juni kl. 14:30. Dirigent: Belinda. Lord Make Me an Instrument of Thy Peace, Deo decamus gratias, Kung Liljekonvalje, Ubi Caritas, You Raise 6 Me Up og Amazing Grace, solist Belinda. Tønsberg Domkirke 4. juni kl. 11:00. Deo decamus gratias, Kung Liljekonvalje Ubi Caritas, Amazing Grace og vi avsluttet konserten med I midnattsolen sammen med Harstad Mandskor. 4. sept., Grieghallen, Med SONG for ei BETRE VERD, arr: NK-Hordaland. Dirigent: Belinda. 14 kor deltok. BMs program: Kung Liljekonvalje, Lord Make Me an Instrument of Thy Peace og Ubi Caritas. 17. okt., Åsane Bibliotek, åpning av en Herreavdeling. Dirigent: Belinda. In the still of the nite m/solister: Svein Ove, Petter og Inge, Can you feel the love tonight m/ solister: Sverre, Jon Arne og Kenneth, Deo decamus gratias og Kyrie eleison. 21. okt., Åsane Kirke, Kulturfest Åsane, åpningskonsert MED POMP OG PRAKT. arr: BM. Dirigent Belinda, piano: Bjørn Lien, gjester: Manger Musikklag, konferansier: Audun Sjøstrand. 1. avd: Deo decamus gratias, Can you feel the love tonight m/solister: Sverre og Jon Arne, In the still of the nite m/solister: Svein Ove, Petter og Inge, You Raise Me Up og Lord Make Me an Instrument of Thy Peace. Manger Musikklag fremførte sitt program. 2. avd.: Veni Emmanuel, Ave Maris Stella, Kyrie eleison, Ubi Caritas og Kung Liljekonvalje. 27. nov., Bryggjeslottet Modalen, Adventskonsert, arr: BM. Dirigent: Belinda, piano: Eli Johanne Rønnekleiv. Deo dicamus gratias, Veni Emmanuel. Ubi Caritas, Kung liljekonvalje, Lord Make Me an Instrument of Thy Peace, In the still of the nite m/ solister: Svein Ove, Petter og Inge, Can you feel the love tonight m/ solister: Sverre og Jon Arne, You Raise Me Up, Gabriellas sång, Fred i sjela m/solist: Inge, Amazing Grace, Juaften, Mitt hjerte alltid vanker, Det lir imot jul og Det lyser i stille grender. 1. des., Hospitalet Betanien, Julebord. Dirigent: Gisle. 12. des., Midtbygda Serviceboliger. Julebord. Dirigent: Belinda. 14. des., Sethøyen Boligservice. Julebord. Dirigent: Gisle. Det lyser i stille grender, Julaften, Nå tennes tusen julelys, Strålande jul og O Helga natt. 15. des., Domkirken, Julekonsert, arr: BM. Dirigent: Belinda. Musikere: Olav Dale - saksofon, Per Bolstad - trekkspill og Lars Erik Birkeland - piano. Det lyser i stille grender, Nå tennes tusen julelys, Det lir

7 imot jul, Veni Emmanuel, En krybbe var vuggen m/ solister: Arve Asbjørnsen, Audun Sjøstrand og Torleiv Sandvik, Nordnorsk julesalme, Gabriellas sång m/ solost: Belinda, Lord, Make Me an Instrument of Thy Peace, You Raise Me Up, Stille julenatt, Strålande jul, Julaften, Fred i sjela m/solist: Inge Helgesen, Mitt hjerte alltid vanker, Stilla natt m/solist: Belinda, og Julsong (O Helga natt). Ekstranummer: Amazing Grace m/solist: Belinda. 23. des., Åsane gamle kirke, Julekonsert, arr: BM. Dirigent: Belinda. Musikere: Olav Dale saksofon og Lars Erik Birkeland - piano. Det lyser i stille grender, Nå tennes tusen julelys, Det lir imot jul, Veni Emmanuel, En krybbe var vuggen m/solister: Arve Asbjørnsen, Audun Sjøstrand, Harry Odland og Torleiv Sandvik, Nordnorsk julesalme, Lord, Make Me an Instrument of Thy Peace, You Raise Me Up, Stille julenatt, Strålande jul, Julaften, Mitt hjerte alltid vanker, Stilla natt m/solist: Belinda, og Julsong (O Helga natt). Ekstranummer: Amazing Grace m/solist: Belinda. Opptredener for sangere 11. mars, Åstveit, Odd Øvrebottens 60 årsdag. Dirigent: Gisle. Bort alt vad oro gör, Eg å Laien, Vals og My Lord what a morning. 22. okt., Paradis, Per Jellestads 50 årsdag. Dirigent: Gisle. Bort alt vad oro gör, Vals, Only you, Vår-marsj og In the still of the nite. Morvik, 24. desember 2011 Gisle Vabø Årsmelding fra arrangementskomiteen Arrangementskommiteen har i arbeidsåret 2011 bestått av Magnus Skjelvik, leder, Roald Muri, Arthur Marøy og Lars Skeide. Kommiteen har som foregående år hatt tre viktige oppgaver. 1. Vinlotteri. Medlemmene har bistått med ikke ubetydelige midler ved kjøp av lodd. Resultatet fremstår av regnskapet. 2. Sommeravslutning. Berit og Magnus Spilde åpnet sitt paradis på Sotra for sommeravslutningen. Stort partytelt sto til disposisjon. Bra fremmøte og stor stemning. Stor takk til Berit og Magnus. 3. Årsfesten. Dette året ble den avholdt i Haukås musikkhus. Bra oppslutning med god stemning. Mat: Hjortegryte og moltekrem. Musikk: Kjell Mellingen og Kjell Gunnar Valdersnes. Tilskudd fra koret har i mange år stått stille. Dersom ikke billettprisen skal økes betraktelig må tilskuddet økes. På siste øving før jul ble det servert gløgg og rundstykke med røkelaks. Styret i BM tok initiativ til venner-vennersfest i Åsatun. Et godt initiativ, men arr.komiteen fikk sent oppdrag med den praktiske gjennomføringen. Grunnet for liten påmelding ble festen avlyst. Styret i BM må ta initiativ til fellesmøte med arr.komm. slik at planer for aktiviteter kan planlegges godt. Magnus Skjelvik Årsmelding fra rekrutteringskomiteen Leder Rekrutteringskomiteen 2011 har bestått av Svein Ove Bach, leder, samt Sverre Helleland og Arve Asbjørnsen. Komiteen har kontinuerlig drøftet rekrutteringssituasjonen. Rekrutteringskomiteen har med tilfredshet observert at vi har fått flere unge, dyktige medlemmer, og i og med at medlemstallet har vært noenlunde stabilt er det ikke satt i verk særskilte rekrutteringstiltak. Korets glimrende utvikling og innsats er vår beste ambassadør for tiden. Vi kan muligens fortsatt vinne noe på bedre oppfølging av nye medlemmer som møter for å prøvesynge, muligens gjennom en mer gjennomarbeidet «fadderpakke» eller oppfølging fra stemmeledere. Korets fanside på Facebook er også i fin utvikling, og per 1. januar 2012 var det 171 registrerte tilhengere. Synligheten av siden øker med bruken, og nye innlegg medfører hyppige besøk. Facebook siden kan fortsatt bli bedre promotert ved korets ulike opptredener («Følg Bergen Mannskor på Facebook»). 7

8 Sak 4 Regnskap 2011 DRIFTSØKONOMI for D E S E M B E R 2011 Dato: 09/ kl: 02.05/ side: 1 Budsjett ORGANISASJON TOTALT Leder: Åge Kibsgård R8/(hele kr.) Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Konto måneden måneden Avvik Hittil Hittil Avvik 2011 DRIFTSINNTEKTER 3000 MEDLEMSKONTINGENT -85,450-80,000 5,450-80, GRASROTANDEL NORSK TIPP -6,111-4,000 2,111-21,581-16,000 5,581-16, INNTEKT KONSERTER -3,000-3, ,000-15,000 13,000-15, INNTEKT SPONSORER -27,000-2,500 24,500-32,000-10,000 22,000-10, JULEKONSERT DOMKIRKEN -68,000 68,000-68,000-60,000 8,000-60, JULEKONSERT ÅSANE GML -28,600-40,000-11,400-29,400-40,000-10,600-40, ÅSANE KULTURFEST.ARR. -1,200 1,200-33,000-40,000-7,000-40, EGENANDEL SANGERSTEVNE -179, , EGENANDEL UNIFORM -15,520 15, KOMMUNALE TILSKUDD/STØTTE -23,000-12,000 11,000-12, ÅSANE KULTURRÅD -10,000 10, VO MIDLER -26,299-32,000-5,701-32, MOMS-KOMPENSASJON -16,225 16,225-16,225 16, EGNE LOTTERIINNTEKTER -4,719-6,250-1,531-33,710-25,000 8,710-25, INNTEKTER EGNE FESTER -23,079 23, SALG CD-PLATER ,000-5,250-1,125-6,000-4,875-6, DIVERSE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER -155,605-62,500 93, , , , ,000 DRIFTSKOSTNADER 5000 LØNN, HONORAR DIRIGENT 10,769 10, , ,000 11, , HONORAR INNLEIDE 22,000 10,000-12,000 67,525 30,000-37,525 30, STYREHONORAR 7,500 7,500 7,500 7,500 7, MOBILTLF.UTG. FORMANN ,181 6,000-4,181 6, MØTEUTGIFTER ,000 2,000 2, LEIE LOKALER 17,830 3,333-14,497 40,825 10,000-30,825 10, DIVERSE KONSERTUTGIFTER 3,333 3,333 6,500 10,000 3,500 10, LYD/ LYS 3,000-3,000 6,000-6, UTGIFTER SANGERSTEVNE 150, , UTGIFTER SANGERSEMINAR 5,000 15,000 10,000 15, UTGIFTER UNIFORMER ,515 10,000-10,515 10, KONTINGENT KORFORBUNDET 16,650 14,000-2,650 14, KONTORUTSTYR, REKVISITA 1,037-1,037 1,037-1, SEMINARUTGIFTER 2,000-2, BLOMSTER / GAVER 816 3,333 2,517 5,490 10,000 4,510 10, MØTEKOSTNADER 3,813-3, KONTORREKVISITA ,000 2,000 2, PORTO/ BOKSLEIE ,425 2, , REISEUTGIFTER 32,759-32, REKLAME & ANNONSER 1,667 1,667 4,649 20,000 15,351 20, TRYKKING,KOPIERING,BROSJ 6,000 10,000 4,000 7,700 15,000 7,300 15, UTGIFTER EGNE LOTTERI 1,600 1, ,235 5,000-2,235 5, BEVERTNING EGNE FESTER 11,000 11,000 15,664 11,000-4,664 11, LYDFILER & NOTER 3,000 3,000 4,000 12,000 8,000 12, IT & HJEMMESIDE 3,150-3,150 4,850-4, BANKOMKOSTNINGER O.L DIV.ADM.UTGIFTER

9 DRIFTSØKONOMI for D E S E M B E R 2011 Dato: 09/ kl: 02.05/ side: 2 ORGANISASJON TOTALT Leder: Åge Kibsgård R8/(hele kr.) Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Konto måneden måneden Avvik Hittil Hittil Avvik DIVERSE KOSTNADER 2,500 2,500 5,628 30,000 24,372 30,000 SUM DRIFTSKOSTNADER 75,116 69,167-5, , , , ,500 Budsjett FINANS-& E.O.Poster 8040 RENTEINNTEKTER -6,638-5,000 1,638-6,638-5,000 1,638-5,000 NETTO ORGANISASJON TOTALT -87,127 1,667 88,794-90,971-4,500 86,471-4,500 Balanse BALANSE-REGNSKAP for D E S E M B E R 2011 Dato: 09/ kl: 02.02/ side: 1 Budsjett ORGANISASJON TOTALT Leder: Åge Kibsgård R8/(hele kr.) Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Konto måneden måneden Avvik Hittil Hittil Avvik 2011 EIENDELER 1500 DEBITORER 18,111-18,111 18,111-18, UTESTÅENDE MEDLEMMER 23,250-23,250 23,250-23, UTESTÅENDE UNIFORM 8,963-8, UTESTÅENDE SKJORTE FORSK.BETALTE KOSTNADER -7,000 7, , , SBV kto ,495-77, , , HØYRTE kto ,405-6,405 22,275-22, HØYRENTE m/binding 350, ,000 0 SUM EIENDELER 118, , , ,286 0 EGENKAPITAL OG GJELD 2000 EGENKAPITAL -395, , ÅRETS RESULTAT -87,127 87,127-90,971 90, LEVERANDØRGJELD -37,635 37,635-37,635 37, INNSKUDD/SPARING MEDLEMM! ,793 59, FORSK.BET. USA , ,000 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD -125, , , ,286 0 NETTO ORGANISASJON TOTALT -7,000 7,

10 Sak 5 Innkomne forslag Ingen innkomne forslag Sak 6 Arbeidsforhold dirigent: Det er ingen endring i Dirigentens arbeidsforhold. Dirigentens lønn reguleres i hh. til konsumprisindexen (den gjennomsnittligelønnsøkning + budsjettet som gjenspeiler honorar for konserter som går utover det som kontrakten sier.) Sak 7 Fastsettelse av medlemskontingent Ingen forslag på endring av kontingent - så denne opprettholdes med kr

11 Dato: 09/ Sak 8 Budsjett for Bergen Mannskor kl:13.20/ 2012 side: 1 DRIFTSØKONOMI BUDSJETT FOR 2012 B3/1000 kr. ORGANISASJON TOTALT Leder:Åge Kibsgård Budsjett Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap 2012 Konto hittil januar Prognose DRIFTSINNTEKTER 3000 MEDLEMSKONTINGENT GRASROTANDEL NORSK TIPP INNTEKT KONSERTER INNTEKT SPONSORER JULEKONSERT DOMKIRKEN JULEKONSERT ÅSANE GML ÅSANE KULTURFEST.ARR EGENANDEL SANGERSTEVNE EGENANDEL UNIFORM EGENANDEL UTENLANDSTUR -1, KOMMUNALE TILSKUDD/STØTTE ÅSANE KULTURRÅD VO MIDLER MOMS-KOMPENSASJON EGNE LOTTERIINNTEKTER INNTEKTER EGNE FESTER SALG CD-PLATER DIVERSE INNTEKTER -1 0 SUM DRIFTSINNTEKTER ,094-5 DRIFTSKOSTNADER 5000 LØNN, HONORAR DIRIGENT HONORAR INNLEIDE STYREHONORAR MOBILTLF.UTG. FORMANN LEIE LOKALER DIVERSE KONSERTUTGIFTER LYD/ LYS UTGIFTER SANGERSTEVNE 150 1, UTGIFTER SANGERSEMINAR UTGIFTER UNIFORMER KONTINGENT KORFORBUNDET KONTORUTSTYR, REKVISITA SEMINARUTGIFTER BLOMSTER / GAVER MØTEKOSTNADER PORTO/ BOKSLEIE REISEUTGIFTER REKLAME & ANNONSER TRYKKING,KOPIERING,BROSJ UTGIFTER EGNE LOTTERI BEVERTNING EGNE FESTER LYDFILER & NOTER IT & HJEMMESIDE BANKOMKOSTNINGER O.L DIV.ADM.UTGIFTER DIVERSE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER 542 2,

12 Sak 9 12 Valg Valnemdas forslag: Formann Åge Kibsgård Nestformann Harry Odland Kasserar Øyvind Johannessen Styremedlem Morten Eltvik Sekretær Harald Ulvøy Stemmeleiarar: 1. tenor Nils Petter Morvik tenor Sverre Helland bass Odd Øvrebotnen bass Øivind Rygg Musikkutval: Leiar 1. bass Audun Sjøstrand tenor Jon Arne Vatsaas tenor Odd Øvrebotten bass Arve Asbjørnsen Arrangement Leiar Arthur Marøy Roald Muri Magnus Skjelvik Kjell Oskar Amundsen Rekruttering Leiar Svein Ove Bach Sverre Helland Arve Asbjørnsen Revisorer: Inge Helgesen Eilif Andersen Vagkommite: Leiar Matias Nyheim Rune Hellesund Velges av årsmøte På valg

13 1 Organisasjon Vedtatt på stiftelsesmøte Bergen Mannskor, stiftet 31. august 1998, er et partipolitisk nøytralt mannskor 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Hordaland 2 Formål Vedtekter 1.1 Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet, og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø. A B C D E F G H I Disse mål søkes nådd gjennom: God administrativ ledelse Kort- og langsiktig planlegging God økonomisk kontroll Skolering av sangere og dirigent(er) Konserter PR-virksomhet Kontakt med Norges Korforbund Hordaland Kontakt med kulturetaten i kommunen Kontakt med andre kor/musikkorganisasjoner 3 Medlemskap 1.1 Opptak av medlemmer a Som medlem kan opptas alle med interesse og anlegg for korsang b Det må avlegges stemmeprøve c Minstealder for opptak er 18 år d Etter endt prøvetid, som er 3 måneder, avgjøres medlemskap av dirigent i samråd med styret. 1.2 Medlemmenes plikter Et medlem plikter å: A Arbeide for å nå korets mål B Følge korets vedtekter C Rette seg etter de vedtak som blir fattet D Møte til alle øvelser og opptredener hvis mulig E Melde fravær til stemmeleder F Betale medlemskontingent innen fastsatt frist. Kormedlemmer under 26 år betaler halv kontingent. G Gi skriftlig melding til korets styre dersom vedkommende ønsker permisjon eller ønsker å slutte H Underordne seg dirigent på prøver/opptredener I Opptre som verdig representant for koret J Være positiv til arbeid i Styret og komiteer K Passive medlemmer betaler 25 % kontingent. Passive medlemmer får tilsendt aktivitetsplan og andre medlemsinformasjoner. Passive medlemmer inviteres til arrangement i korets regi. 13

14 3.3 Suspensjon/Eksklusjon A Styret kan ved grove, eller gjentatte ganger brudd på korets vedtekter, med minst 2/3 flertall suspendere et medlem B Før vedtaket fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg C Medlemmet kan anke vedtaket inn for ekstraordinært-/ordinært årsmøte innen 2 uker etter at medlemmet er gjort kjent med vedtaket. Slikt møte skal holdes inen 2 uker etter at anken er levert D Årsmøte kan med minst 2/3 flertall gjøre endelig vedtak om å ekskludere et medlem E Dersom anke ikke foreligger innen fristens utløp, er medlemmet ekskludert. 3.4 Permisjon A Et medlem kan innvilges permisjon i inntil ett år. I permisjonstiden betales vanlig kontingent. Permisjonstiden teller da med ved beregning av ansiennitet. 3.5 Dugnadskonto. Dugnad føres på separat konto utenfor ordinært regnskap. 1. Alt dugnadsarbeid skal godkjennes av styret på forhånd. 2. Inntekter fra dugnader skal kun benyttes til reiser i korets regi. Styret avgjør i hvilke tilfeller dugnadskonto skal benyttes. 3. Inntekter fra dugnadsarbeid skal fordeles med 30 % til koret og 70 % til det enkelte medlem, som har deltatt på dugnaden. 4. Dersom et medlem slutter i koret, skal oppsparte midler tilfalle koret. 4 Styret Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av Styrets medlemmer og formann/ nestformann er til stede. Ved stemmelikhet teller formann/nestformanns stemme dobbelt. Styret oppnevner leder og 2 medlemmer til ordenkomite Årsmøte Årsmøte er korets øverste myndighet Korets driftsår er fra 1. januar til 31.desember. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar. 5.1 Innkalling og Beslutningsdyktighet A Årsmøte/ekstraordinært årsmøte trer sammen etter skriftlig innkalling fra Styret med minst 2 ukers varsel. B Saksliste skal følge innkalling C Saker, bortsett fra vedtektsendringer, som ønskes behandlet på årsmøte, skal skriflig og begrunnet være Styret i hende senest 1 måned før årsmøtet. D Senest 1 uke før årsmøte skal Styret sende ut årsmelding, regnskap, forslag til budsjett, valgkomiteens innstilling, og saker som er fremmet på vedtektsbestemt måte. E Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når Styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det, samt når det foreligger anke på suspensjon. Saksliste skal følge innkalling. F Så vel ordinært- som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene er tilstede. G Bare de medlemmer som har oppfylt sine forpliktelser har stemmerett ved årsmøte. H Ved for sen innbetaling av kontingent/andre krav, kan kasserer pålegge gebyr etter 30 dager.

15 5.2 Ordinær Årsmøtebehandling Det ordinære årsmøte skal: A Navneopprop B Velge møteleder C Velge møtesekretær D Valg av tellekorps E Godkjenne innkalling F Godkjenne Saksliste G Behandle årsmelding H Behandle revidert regnskap I Behandle saker i henhold til saksliste J Ansettelsesforhold dirigent K Fastsette medlemskontingent L Vedta budsjett M Foreta valg 5.3 Valg Det ordinære årsmøte skal velge: A Formann B Nestformann C Sekretær D Kasserer E Styremedlem. F 2 revisorer G 4 stemmeledere H Leder og 3 medlemmer til musikkutvalg. I Leder og 3 medlemmer til arrangementskomite. J 1 medlem til valgkomite for 3 år. Valgkomiteen består av 3 medlemmer, funksjonstid 3 år, ett nytt medlem velges hvert år etter forslag fra årsmøtet. Sisteårsmedlem er leder, og kan ikke gjenvelges. K Leder og 2 medlemmer til rekrutteringskommite. Formann velges for 1 år, 1 medlem til valgkommiteen velges for 3 år, de øvrige tillitsverv velges for 2 år 5.4 Valgbarhet A Valgbare til tillitsverv er alle kormedlemmer som har oppfylt sine plikter B Tillitsvalgte har rett til å nekte gjenvalg for like lang periode de har tjenestegjort 5.5 Avstemningsmåter A Skriftlig avstemning ved suspensjon og eksklusjon B Skriftlig avstemning ved valg dersom det er flere enn 1 kandidat til vervet som skal besettes C Skriftlig avstemning bare hvis det forlanges i andre saker D Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene E Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt, unntatt ved valg der resultatet avgjøres ved loddtrekning Protokoll a Det skal føres protokoll over forhandlingene b Protokollen skal underskrives av valgt møteleder og valgt møtesekretær c Utskrift av protokollen skal sendes til korets medlemmer 15

16 6 Oppløsning av koret Koret kan ikke oppløses dersom medlemstallet er minst 10. I tilfelle avvikling, skal korets eiendeler taes vare på av det sist fungerende Styret. Dersom det ikke er startet nytt kor med samme navn innen 3 år, skal korets eiendeler tilfalle Hordaland Korforbund for etablering av nytt mannskor i Åsane. 7 Endring av vedtektene Korets vedtekter kan kun endres av ordinært årsmøte, og med minst 2/3 flertall. Eventuelle endringsforslag må være Styret i hende senest 6 uker før årsmøtet Endret Nytt punkt H Nytt pkt. 3.5 Nytt pkt. K Pkt. F endret Nytt pkt. K Tilføyelse, ordenkomite Pkt. E endret Pkt. H endret Pkt. K endret Nytt pkt. L Punkt J, nytt Pkt. K endret Pkt. J endret - årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte årsmøte Årsmøte Alle foto: Familien Jellestad 16

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas Vedtekter for Universitetskoret Mimas Sist endret etter årsmøtevedtak 20.3.2013 1 ORGANISASJON 1.1 Universitetskoret Mimas, stiftet den 17.9.2000, er et blandet kor. 1.2 Koret er tilknyttet Universitetet

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. november 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Årsmelding 2007. Korets 10.ordinære årsmøte 25. februar 2008 kl. 18.00. Årsmøtelokale: U. Phil Skole

Årsmelding 2007. Korets 10.ordinære årsmøte 25. februar 2008 kl. 18.00. Årsmøtelokale: U. Phil Skole Årsmelding 2007 Korets 10.ordinære årsmøte 25. februar 2008 kl. 18.00 Bilde fra Domkirken onsdag 19. desember. Foto: Bjørn Erik Larsen/ Bergens Tidende Årsmøtelokale: U. Phil Skole 1 Sak 1 Åpning Åpning

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN Vedtatt på årsmøtet 05.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG Reviderte 24.01.2014 Vedtektene er revidert: april 2010, jan 2012 og januar 2014 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND. Salten

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND. Salten VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Salten Vedtatt på årsmøtet 6. februar 2011, med endringer på årsmøter 5.februar 2012 og 24. februar 2013. 1 1: ORGANISASJON Norges Korforbund Salten, er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Hordaland. Vedtatt

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Hordaland. Vedtatt VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Hordaland Vedtatt 20.02.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND HORDALAND, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND Buskerud

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND Buskerud VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Buskerud Vedtatt 12.03.2016 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011.

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011. VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE Vedtatt 12.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND NORDMØRE, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

V E D T E K T E R FOR

V E D T E K T E R FOR V E D T E K T E R FOR VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 06.04.02 SIST ENDRET PÅ ÅRSMØTE 17.03.12 1. ORGANISASJON Akershus sangerforum (tidl. Akershus Korforbund i perioden 4/11 1991 17/3 2012) stiftet 4/11 1991, er et

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

Nye medlemmer bør fortrinnsvis tas opp ved start av ny& semester. Dirigenten avgjør hvilke stemmegruppe det nye medlemmet skal Ilhøre

Nye medlemmer bør fortrinnsvis tas opp ved start av ny& semester. Dirigenten avgjør hvilke stemmegruppe det nye medlemmet skal Ilhøre VEDTEKTER Vedta& på ekstraordinært årsmøte 1988 med endringer vedta& på årsmøte 5.1991, 1992 8.1994, 11996, 299, 1003, 10.00 2010 og 2011 1 Bergen Nord Kammerkor er medlem av Hordaland Korforbund som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Lover for Ytre Namdal Hundeklubb

Lover for Ytre Namdal Hundeklubb Lover for Ytre Namdal Hundeklubb Stiftet 14. mars 2007 Sist endret av årsmøtet den 18. februar 2010 Kapittel 1. Navn og formål 1 Navn - Klubbens navn er Ytre Namdal Hundeklubb. - Her forkortet til YNHK.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS Hovedinndeling av nye vedtekter gjelder fra 19. september 1990 1 Organisasjon 2 Formål 3 Medlemskap 4 Årsmøtet 5 Styret 6 Medlemsmøtene 7 Komiteer 8 Oppløsning 9 Vedtektsendringer

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato)

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) Vedtekter for Lysejordet skoles musikkorps Side 1 VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) 1 FORMÅL Lysejordet skoles musikkorps formål

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer