MARITIME YRKER - Noe for deg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARITIME YRKER - Noe for deg?"

Transkript

1 MARITIME YRKER - Noe for deg?

2 EN UTDANNELSE DU KOMMER LANGT MED Om du vil reise verden rundt, oppleve nye kulturer, tjene bra og jobbe i et internasjonalt miljø, eller om du søker god lønn, prestisje og flotte karrieremuligheter i Norge, på land eller til sjøs, så er en maritim utdanning noe for deg! Gjennomsnittslønnen er noe av det høyeste Norge har å by på, og i tillegg kan du bortimot velge hvor i landet eller verden ellers du vil bo. 90 % av alle varer transporteres til sjøs, og mengden kommer bare til å øke. Kunnskapen din vil bli etterspurt både til sjøs og på land, og mulighetene vil være mange. Fremtiden din er i boks! Fagbrev på 4 år En maritim karriere kan være lang og spennende, og det er flere måter å komme til målet. Hvis du velger en yrkesfaglig utdannelse, begynner reisen allerede på videregående. Etter Vg1 linje for Teknikk og industriell produksjon (TIP), eller Vg1 Elektrofag, søker du Vg2 Maritime fag. Deretter får du to års opplæring om bord på skip. Etter at du er ferdig med læretiden om bord, går du opp til fagprøve. Det tar altså fire år å få fagbrev, de to siste med lønn. 6 år 4 år 3 år Maritim teknisk fagskole 2 år FAGBREV Vg3 2 års lærekontrakt: matros motormann SKIPSOFFISER - Styrmann/kaptein - Maskinist/maskinsjef FARTSTID/KADETT Maritim høgskole 3 år Bachelor nautikk/maskin Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge (MKS) er bindeleddet mellom rederiene og de maritime lærlingene i regionen. MKS ligger i Tønsberg og er opprettet blant annet for å betjene ungdommer i fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland, men tar imidlertid inn ungdom fra hele landet. Bak MKS står over 40 rederier, og opplæringen skjer om bord på alle typer skip som går over hele verden. MKS tar i dag inn lærlinger i fagene matros, motormann, skipselektriker, kokk, og servitør. 2 år 1 år MKS Vg2 Maritime fag Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektrofag 3-årig studieforberedende utdanningsprogram Tiårig grunnskole 2

3 Fagskolen i Vestfold: Høgskolen i Vestfold: Fagskolen i Kristiansand: Den maritime næringen er den nest største verdiskaper i Norge i dag og står for om lag arbeidsplasser.

4 SKOLER Vg1 TIP/Elektro tilbys over hele Norge, men Vg2 Maritime fag er kun tilgjengelig på noen skoler. I Sørøst Norge tilbys det på Færder videregående skole i Tønsberg, Etterstad videregående skole i Oslo, Sørlandets seilende skoleskip Sjøkurs i Kristiansand, og på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. - For å gå på Vg2 Maritime fag må du søke på før 1. mars - Logg deg inn i det fylket du vil søke skole, hvis tilbudet ikke finnes i ditt hjemfylke MKS samarbeider nært med alle de maritime videregående skolene i Sørøst Norge. MKS er opptatt av at du som elev på Vg2 Maritime fag skal få god opplæring og informasjon om den maritime næringen, slik at du er godt forberedt til å reise ut som lærling i ett av våre medlemsrederier. For å oppnå dette, besøker MKS elevene flere ganger i året for blant annet å informere om næringen og dennes behov, samt rederiene det er mulig å få læreplass i. Oslo Skolen ligger på Etterstad i Oslo, ved bydelen Vålerenga. Den ligger flott til med utsikt over byen og Oslofjorden, og transportmulighetene er mange. Det er ca 600 elever på skolen. Her tilbys Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Restaurant- og Matfag, Service og Samferdsel, Tilrettelagt Kjøretøy, Tilrettelagt Studieforberedende og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. For de som kommer utenbys fra, er det mange muligheter for å leie hybler eller del av leilighet i Oslo. I 3-4 fulle dager har elevene teoriundervisning på skole med prosjekter, tavleundervisning, navigeringsoppgaver, beregninger i forhold til lasteevne etc. Elevene har én dag i uken med praksis som foregår på et mindre skip på Hovedøya i Oslofjorden. Etterstad videregående skole Telefon: E-post: Tønsberg I Tønsberg kan du gå Vg2 Maritime fag på Færder videregående skole, avdeling Korten. Skolen ligger sentralt i Tønsberg like ved Slottsfjelltunnelen og Tønsbergfjorden, bare 5 minutters gange fra sentrum. På skolen har de simulatoranlegg, mekanisk verksted og maskinrom, hvor elevene får en stor del av undervisningen sin. I tillegg til Vg2 Maritime fag, er det også påbygging til generell studiekompetanse, Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon på avdeling Korten, som til sammen har ca 350 elever. Skolens ressurssenter er lokalisert her, og avvikler årlig flere kurs for bransjen. Skolen har kantine og eget bibliotek med lesekroker og datamaskiner. Færder videregående skole Telefon: , E-post: Kristiansand I Kristiansand kan du gå Vg2 Maritime fag på Kvadraturen Skolesenter. Skolen ligger sentralt i Kristiansand med gode kommunikasjonsmuligheter. Skolen har nye lokaler, kantine, studieverksted og eget treningsrom. Skolen har moderne maskinroms- og navigasjonssimulator som brukes i undervisningen av Vg2-elevene og fagskolestudentene. Vg2-elevene på Maritime fag får en del av opplæringen om bord på skip i samarbeid med rederier og opplæringskontorene ( 4-6 uker). På skolen går det ca elever og studenter på følgende fagretninger: Elektro, Helse og sosialfag, Teknikk og industriell produksjon og studieforberedende utdanningsprogram. I tillegg har Kvadraturen Skolesenter fagskole for bl.a. maritim utdanning og avdeling for tilrettelagt undervisning. Kvadraturen Skolesenter Telefon: E-post: Skoleskipet Sjøkurs I Kongshavn rett utenfor Kristiansand ligger også Sørlandets maritime videregående skole som tilbyr Vg2 Maritime fag. I tillegg til vanlige undervisningslokaler på land, har skolen et eget skip som en del av opplæringen; M/S Sjøkurs. Her bor du i egen lugar, går vakter og blir med på tokt både til utland og langs norgeskysten, samtidig som du får utdanning. Elevene tar del i det daglige arbeidet med skipsdriften, og det er mannskapet som underviser. Det er bare 60 elever på skolen, fordelt på Vg1 TIP og Vg2 Maritime fag. På Sørlandets maritime videregående skole lærer du om sjøen på sjøen, og det gir deg en god forsmak på hva det vil si å jobbe i maritime yrker. Sørlandets maritime videregående skole Telefon: E-post: 4

5 Vg2 Maritime fag Vg2 Maritime fag skal forberede deg på videre opplæring til sjøs og er en god blanding av teori og praksis. I tillegg til klasseromsundervisning får du også praktisk undervisning på verksted og simulator på land. Skolene har også egne avtaler med lokale bedrifter og rederier hvor elevene får omvisning og praksis. Både MKS og marinen har de siste årene også tilbudt tokt/prøveseiling til elevene. Halvveis i Vg2 velger man spesialisering. Vg2 skal: - Utvikle elevene til dyktige medarbeidere med høy kompetanse for drift av skip - Bidra til økt bevissthet om miljømessige utfordringer om bord, slik at hensynet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling ivaretas - Utvikle den enkeltes evne til samarbeid og kommunikasjon på tvers av grenser for kulturer og fagområder - Øke sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse av regelverk og rutiner om bord på skip - Legge til rette for en praktisk og variert opplæring i rutiner og systemer om bord 5

6 YRKER Ta en titt på for filmer om yrkene og livet om bord! Som lærling får du lønn også i friperiodene. Nyttige linker: Norges rederiforbund - Norsk sjøoffisersforbund - Det norske maskinistforbund - Norsk Sjømannsforbund - Kystverket - Rederienes Landsforening - Sjøfartsdirektoratet Lærekontrakten skriver du med Maritimt Kompetansesenter (MKS) Rederiet har ansvar for lønn, forsikring, mønstring etc. Sjekk ut Facebook-siden til MKS! Sjekk ut! Du får en egen kontaktperson i rederiet! - Norges rederiforbund 1. mars HUSK! - Norsk sjøoffisers 6

7 Matros Arbeidsoppgaver Matrosen arbeider i skipets dekksavdeling, både i innenriks- og utenriksfart. En stor del av matrosfaget består av vakt- og vedlikeholdsarbeid og laste- og losseoperasjoner. Brovakthold sammen med styrmann er også en viktig del av arbeidet. Matrosen må kunne beredskapsøvelser, sjøklargjøring og dekkstjeneste generelt. Utdannelse Første steg er Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektrofag. Deretter går du videre på Vg2 Maritime fag før to års opplæring om bord på skip. Det tar alså fire år å få fagbrev som matros, de to siste med lønn. Veien videre Maritim opplæring gir fagbrev som matros, som igjen kvalifiserer til opptak på nautisk linje ved teknisk fagskole. Her undervises teori som kreves for å oppnå høyeste skipsførersertifikat. Med studiekompetanse kan du velge Maritim høyskole, som også tilfredsstiller krav til teori for høyeste skipsførersertifikat og gir Bachelorgrad i maritim virksomhet til sjøs og på land. Etter en periode som dekkskadett, løser du sertifikat som 2. styrmann. Deretter følger førstestyrmann, overstyrmann og kaptein etter ytterligere tid til sjøs. 2. styrmann er vakthavende navigasjonsoffiser på bro med oppgaver innen brovakt, navigasjon og sikker seiling av skipet. Førstestyrmann er skipets navigasjonsoffiser. Han eller hun planlegger hver reise og har ansvar for kart og navigasjonsinstrumenter. Dessuten bistår han/hun overstyrmannen med trim- og stabilitetsberegninger, og overvåker laste- og lossearbeidet. Overstyrmannen planlegger laste-/lossearbeidet og behandling av last. Han eller hun er også ansvarlig for vedlikeholdet på dekk. Overstyrmannen hører til skipets ledergruppe sammen med kaptein, maskinsjef og førstemaskinist. Kaptein er skipets øverste sjef og leder, med det totale ansvaret for last, passasjer, mannskap, utstyr og skipet. Kapteinen er også ansvarlig overfor rederiet og myndighetene. Det jeg liker er at man jobber hardt og står på de to ukene man er ute, og så har man to uker med full frihet hjemme før man går på igjen. Det er mye som skjer om bord og jeg lærernoe hele tiden. Ole André Jensen, matroslærling

8 Motormann Arbeidsoppgaver Motormannen hører hjemme i skipets maskinavdeling, og hjelper maskinisten med forefallende arbeid som vedlikehold av teknisk avansert maskineri og driftsutstyr. Motormannen går vakter på sjøen og under landligge. Utdannelse Første steg er Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektrofag. Deretter går du videre på Vg2 Maritime fag før to års opplæring om bord på skip. Det tar altså fire år å få fagbrev som motormann, de to siste med lønn. Veien videre Med fagbrev som motormann kvalifiserer du til opptak på skipsteknisk drift ved teknisk fagskole. Teknisk fagskole tilfredsstiller krav til teori for høyeste maskinsertifikat. Med studiekompetanse kan du velge maritim høyskole som også tilfredsstiller krav til teori for høyeste maskinsjefssertifikat og gir Bachelorgrad i maritim virksomhet til sjøs og på land. Etter en kort periode som kadett, løser du sertifikat som 2. maskinist. Deretter følger førstemaskinist og maskinsjef etter ytterligere tid til sjøs. 2. maskinisten bistår førstemaskinisten, men har vanligvis også selvstendige ansvarsområder innenfor vedlikehold, feilutbedring og vakthold. Førstemaskinisten har det daglige ansvaret med overhaling, reparasjon og vedlikehold av maskineri og tekniske systemer. Dessuten er han/hun leder under feillokalisering og utbedring. Førstemaskinist hører til skipets ledergruppe sammen med kaptein, maskinsjef og overstyrmann. Maskinsjefen er skipets tekniske sjef. Han/hun leder drift og vedlikehold av skipets maskineri og tekniske systemer. Å jobbe som motormann er interessant arbeid, og også godt betalt. I tillegg synes jeg miljøet om bord er veldig bra. Det er viktig, spesielt når man jobber sammen så lenge og så tett. Alexander Gjerstad, motormannlærling 8

9 Skipselektriker Arbeidsoppgaver Dagens skip og rigger er avanserte og komplekse. Skipselektrikeren skal kunne sette sammen, justere og reparere elektriske maskiner/motorer, generatorer, girvekslere, samt instrument- og kontrollsystemer for elektriske apparater. I tillegg kommer installasjon, vedlikehold og reparasjon av ledningsnett og annet utstyr som sikringer, brytere, kontakter, koblingsbokser, osv. I maritime konstruksjoner arbeides det hovedsaklig med automatiserte anlegg, installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og alarm- og overvåkingsanlegg. En viktig oppgave er feilsøking og -utbedring på elektrisk anlegg og utstyr. Utdannelse For å bli skipselektriker må du ta Vg1 Elektro og Vg2 Elenergi, deretter skriver du 30 måneders lærekontrakt med MKS. Læretiden består av 10 måneders kurs på land og til slutt 20 måneders praksis om bord i ett av våre rederier. Veien videre Med fagbrev som elektriker/skipselektriker kan du også jobbe på land. (Husk sikringer!!)

10 Kokk Arbeidsoppgaver Kokken holder til i skipets hotellavdeling. Her skal han eller hun bearbeide råvarer, tilberede og anrette forskjellige varmretter, kald mat, desserter og bakverk. Som kokk må du like å lage mat, ha estetisk sans, god personlig hygiene og være kreativ, økonomisk og nøyaktig. I tillegg til å forberede og tilberede måltider, må kokken kunne føre regnskap for å beregne og bestille råvarer. God fysisk form og evne til å holde høyt tempo er nødvendig for å lykkes. Utdannelse Den formelle delen av utdannelsen begynner med Vg1 Restaurant- og matfag, og deretter følger Vg2 Restaurantfag. Etter dette, 2 års lærertid i godkjent lærebedrift frem til fagprøve. Veien videre Som kokk kan man avansere til 1.kokk. Deretter finnes det også en mengde påbygningskurs/skoler innen ledelse og økonomi både i Norge og utlandet. Med videre utdanning kan du avansere til kjøkkensjef og videre til hotellsjef. Å utdanne meg til kokk ble en naturlig fortsettelse av noe jeg alltid har likt og holdt på med, og jeg trives veldig godt i jobben. Et annet pluss er at det er et kjempesterkt sosialt samhold her. Nesten som en liten familie. Silje Løvvold, kokklærling 10

11 Servitør Arbeidsoppgaver Servitøren betjener skipets hotellavdeling, og skal i samarbeid med kokken presentere og servere varmretter, kald mat, desserter og bakverk på en måte som vekker både appetitt og kjøpelyst. Arbeidet er faglig, fysisk og psykisk krevende. En servitør jobber ofte skiftarbeid, og tempoet varierer avhengig av antall besøkende og spisetider. Servitøren må like å arbeide med mennesker, ha en behagelig opptreden, være høflig, ha gode kunnskaper og mat og drikke, god personlig hygiene, økonomisk forståelse og være nøyaktig. Utdannelse Den formelle delen av utdannelsen begynner med Vg1 Restaurant- og matfag, og deretter følger Vg2 Restaurantfag. Etterpå det, 2 års lærertid i godkjent lærebedrift frem til fagprøve. Veien videre En servitør kan gå videre til hovmester. Deretter finnes det også en mengde påbygningskurs/skoler innen ledelse og økonomi både i Norge og utlandet. Med videre utdanning kan du deretter avansere til restaurantsjef og videre til hotellsjef.

12 SØKNADSPROSESSEN Husk! NB! Du må uansett gå inn på før 1. mars og registrere din søknad. Søkere til fagene skipselektriker, kokk og servitør må i tillegg sende en skriftlig søknad til MKS i løpet av januar Hvordan bli lærling? Før 1. mars i Vg2 søker du på om lærlingplass som matros, motormann, skipselektriker, kokk eller servitør. I perioden februar-mars inviterer MKS potensielle søkere til intervju. Intervjuet vil foregå på skolene for matros- og motormann søkere. I de andre fagene blir søkerne invitert til informasjon og intervju i en nærliggende by. I forkant av intervjuet vil du få utdelt et Egenerklæringsskjema som du skal fylle ut og levere inn. Her skal det bl.a. opplyses om personalia, tidligere utdanning, motivasjon og helse. Du kan også sette opp ønske om skipstype og fartsområde. Til intervjuet må du ta med deg kopi av kompetansebevis fra Vg1, kopi av terminkarakter fra Vg2 og dokumentasjon på eventuelt fravær på Vg2. Rederiet Det er rederiet som avgjør hvor mange lærlinger de skal ta inn i de ulike fag hvert år. MKS vurderer din søknad og anbefaler eventuelt om du skal få læreplass, men det er rederiet som til slutt avgjør om de vil ansette deg som lærling. I tillegg til at du tegner lærekontrakt med MKS, får du en ansettelseskontrakt med rederiet. Denne regulerer hva du skal ha i lønn, arbeidsvilkår, forsikring osv. Per i dag har MKS lærlinger i følgende rederier: Bastø Fosen, Buksèr og Berging, Color Line, Bergshav, Viking Supply, Deep Sea Supply, Siem Offshore, Teekay Norway, Ugland Marine Services, Frontline, Golar, PGS, Wilh. Wilhelmsen, Tide Sjø, Christian Radich, Höegh, OSM, Obsea og COSL Drilling. Hvilke rederier som tar inn lærlinger kan variere fra år til år. MKS intervjuer alle aktuelle søkere, og tilbyr deg lærekontrakt hvis du er kvalifisert. MKS følger deg også opp i læretiden helt frem til fagprøven. 12

13 KRAV Næringens krav til elever som ønsker læreplass Du må oppfylle følgende krav for å få tilbud om læreplass: Formelle krav for å reise til sjøs Arbeid på sjøen er regulert gjennom en serie lover og forskrifter: Bestått Vg1 Bestått Vg2, med minimum 3,5 i gjennomsnittskarakter Karakteren God i orden og oppførsel Lite fravær fravær utover 5 dager totalt for hele Vg2 må dokumenteres Krav til helse Arbeid på sjøen krever god helse da man inngår i brann- og redningsberedskapen om bord. MKS vil sterkt anbefale at du går til en autorisert sjømannslege ved skoleårets oppstart. Det kreves godkjent helseattest utstedt av autorisert sjømannslege for alle som skal bli lærling til sjøs. Her stilles det krav til syn, fargesyn, hørsel, kroniske sykdommer og allmenntilstand. Hvert år er det flere elever som ikke får godkjent helseattest, og dermed heller ingen lærekontrakt. De fleste av disse var ukjent med sin helsesvakhet. BMI (body mass indeks) - En BMI over 30 gjør at en kan få problemer med å få helseattest, og dermed ingen læreplass. Du kan regne ut din egen BMI slik: BMI = Vekt i kg Høyde x høyde i meter F.eks: 100 kg / 1,8 x 1,8 m = BMI 30 Krav rundt alkohol og narkotika Arbeid på sjøen krever totalt avhold om bord, og avholdenhet ved på- og avmønstring. - Sjømannslegene utsteder ikke helseattest hvis det er påvist rusmidler i prøver som blir tatt av legen. - De fleste rederier har innført testing om bord for å sjekke at alle følger reglene. Positive prøver, eller nekting av slik prøve, fører normalt til oppsigelse. God vandel hvis du vil utenriks er dette spesielt viktig, fordi du da må søke om visum til noen land, og dette forutsetter en god vandel Helseattest, med godkjenning for sikkerhetsfunksjon Liste over godkjente sjømannsleger finner du på Sikkerhetskurs Norsk pass i en del opplæringsstillinger er det nødvendig med norsk pass 13

14 Opplæringsansvarlig Når du kommer om bord i skipet, vil du bli presentert for din opplæringsansvarlig. For matroslærlingene vil det være kaptein eller overstyrmann, for motormannlærlingene og skipselektrikerlærlingene vil det være maskinsjef. Kjøkkensjef har ansvar for kokklærlingene og restaurantsjefen for servitørlærlingene. Opplæringsansvarlig har ansvaret for opplæringen om bord, og rapporterer til MKS via halvårsvurderinger. Det daglige arbeidet/instruksjonen blir ofte delegert til instruktører som kan være f.eks. bås, matros, styrmann, maskinist, motormann, reparatør, skipselektriker, kokk, servitør o.l. Lærlingens ansvar om bord Det er viktig at du som lærling innretter deg etter forholdene om bord, respekterer dine overordnede, oppfører deg høflig og korrekt og kler deg hensiktsmessig og i henhold til eventuelle sikkerhetskrav. Lærlingens ansvar er bl.a. å: - Delta aktivt for å nå opplæringens mål - Medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold - Forholde seg til rettigheter og plikter i henhold til sjømannsloven - Føre logg (matros, motormann og skipselektriker)/ opplæringsbok (kokk og servitør) - Levere inn pålagte oppgaver og rapporter LÆRETIDEN Livet om bord kan være mangfoldig. Det varierer ut ifra hva slags skip du er om bord på, hvilken fart skipet har, om du er til sjøs eller ligger til kai. Ingen dager er like. Lærlinger kan seile med alt fra taubåter og supply skip, til store tankskip eller passasjerferger. Mannskapet kan bestå av alt fra 3 til 300 mennesker, som kan være norske eller utenlandske. Noen skip reiser til og fra Strømstad daglig, mens andre seiler verden rundt. Tiden om bord på et skip er spennende, men samtidig veldig annerledes. Du reiser bort fra familie og venner og bor sammen med mennesker i ulike aldersgrupper - noen vil kanskje være mye eldre enn deg. De har bred erfaring og kunnskap å tilføre deg hvis du engasjerer deg og er villig til å delta og lære. Hvordan er egentlig livet om bord? Skal man leve uten TV, Playstation eller telefon? Nei, selvsagt ikke. Moderne skip har stort sett alt du måtte ønske av mobildekning, TV, internett, datautstyr og treningsrom. Du får vanligvis din egen lugar og får servert god mat og drikke. Seilingstiden varierer mellom 2 uker og 4 måneder Fri halve året Lærlinglønnen er en fast prosent av fagarbeiderlønn og øker utover i læretiden 14

15 Logg/opplæringsbok Loggen/opplæringsboka omhandler opplæringen slik den fremkommer av læreplanene for Vg3 Opplæring i bedrift. Hensikten med loggen/opplæringsboka er at lærlingen selv skal føre kontroll med fremdriften i opplæringen, og gi opplæringsansvarlig muligheten til oppdatering. Opplæringsansvarlig kan også forlange at loggen/opplæringsboka benyttes aktivt av lærlingen. Strukturert opplæring vil sikre den beste anvendelse av læretiden slik at du får den nødvendige erfaring som kreves for å bli en dyktig fagarbeider. I loggen/opplæringsboka skal du dokumentere hva du har fått opplæring i gjennom læretiden. Loggen/ opplæringsboka med eventuelle prosjektoppgaver vil dekke kompetansemålene i fagplanen. Oppfølging Opplæringsansvarlig planlegger og følger progresjonen hos lærlingen. Minimum hver sjette måned skal lærlingen vurderes i en medarbeidersamtale. Rapport fra denne vurderingen sendes MKS. Representanter for MKS kan avlegge skipet besøk uoppfordret eller på anmodning. Dersom det er uklarheter i opplæringen eller forhold om bord, skal disse tas opp via tjenestevei om bord eller direkte med MKS. MKS skal være en støttespiller for all ungdom som velger maritim utdanning i Sørøst Norge. Maritimt Kompetansesenter har medansvar for at læretiden blir positiv og lærerik for deg. Vi påser at opplæringen din skjer i henhold til gjeldende læreplaner, forskrifter, lover og regler. Når du søker læreplass er det vi som intervjuer deg og oppretter lærekontrakt. Vi innhenter halvårige vurderinger for å sjekke at alt går som det skal. Etter læretiden, melder vi deg opp til fagprøven. Vi er her for deg, og lurer du på noe, er det bare å ta kontakt med oss på telefon eller e-post, eller stikke innom en tur. 15

16 Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge Tel: Fotograf: Michal Tomaszewicz, med unntak side 5 Vi takker Color Line for utlån av uniformer.

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema GRUPPERING KONFIDENSIELT Egenerklæringsskjema SØKNAD OM LÆREPLASS I Pass-foto MATROSFAGET SKIPSELEKTRIKERFAGET KOKKFAGET MOTORMANNFAGET SERVITØRFAGET ANNET Husk å legge ved kopier av kompetansebevis fra

Detaljer

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K.

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K. Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S Design/oppsett: K.Fagerland Hvordan rekruteres norsk ungdom i dag til Skipsfarten? Alternativ

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

Lærling til sjøs! Torunn Lied Giske, opplæringskonsulent v/ Opplæringskontoret for Maritimefag

Lærling til sjøs! Torunn Lied Giske, opplæringskonsulent v/ Opplæringskontoret for Maritimefag Lærling til sjøs! Torunn Lied Giske, opplæringskonsulent v/ Opplæringskontoret for Maritimefag Rådgiversamling i samarbeid med Maritimt- Forum 17.okt-11 1 Presentasjon Opplæringskontoret for Maritime Fag,

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Kristiansund videregående skole og fagskole

Kristiansund videregående skole og fagskole Kristiansund videregående skole og fagskole Noen nøkkeltall: 864 elevplasser i videregående skole 180 studenter i fagskolen 220 ansatte, hvorav 22 i fagskolen 2 ansatte i et selvfinansiert ressurssenter

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN...

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... UTDANNINGSVEIER: Skipper/Styrmann Maskinist Teknisk fagskole 2 år Fartstid som kadett Bachelorgrad ved høgskole 3 år Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... Allmennfaglig påbygging OG KARRIEREMULIGHETER

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN

FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN Arve Hoel, arve.hoel@mrfylke.no Ramme Litt bakgrunnsteppe

Detaljer

Restaurant og matfag med Yrkes- og studiekompetanse

Restaurant og matfag med Yrkes- og studiekompetanse Restaurant og matfag med Yrkes- og studiekompetanse Noreveien 2 Postboks 183 1541 Vestby Restaurant- og matfag, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig Dette programmet er sammensatt av restaurant og matfag

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Vilje gir vekst. Hvordan får jeg læreplass?

Vilje gir vekst. Hvordan får jeg læreplass? Vilje gir vekst Hvordan får jeg læreplass? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger Telefon 51 51 67 50 Resepsjon Haugesund

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Teknisk Team: Elektriker

Teknisk Team: Elektriker Ingeniør Teknisk Team: Elektriker Fagbrev El.energi Elektro Ingeniør - Forsker Fagskole - Påbygning til generell studiekompetanse Teknisk Team: Plastmekaniker eller Industriell mekaniker Fagbrev Produksjon

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

FREMTIDEN ER PÅ SKINNER!

FREMTIDEN ER PÅ SKINNER! FREMTIDEN ER PÅ SKINNER! JERNBANEN KAN DU TRYGT SATSE PÅ Som ferdig utdannet vil du ha en spesialkompetanse det er stor etterspørsel etter nå og i framtiden. Du kan bli lærling i fagene signalmontør, energimontør,

Detaljer

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør. www.verdenerdin.no

Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør. www.verdenerdin.no Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør www.verdenerdin.no Hva er Reiselivsnæringen? Opplevelser av Kulturlandskap Ren natur Lokal mat og tradisjoner Kulturminner og norsk kulturarv

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Fartstid: 1. Hvordan kan jeg dokumentere fartstid? Du kan dokumentere den på en av følgende tre måter: Rederiet innrapporterer

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer matrosfaget.

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer matrosfaget. Tromsø maritime skole V-S-Lokal læreplan Vg2 Prosjekt til fordypning, matrosfaget (PTF2MTS) Utgave: 4.01 Skrevet av: Per Morten Brennvik Gjelder fra: 05.04.2016 Godkjent av: Per Morten Brennvik Dok.id.:

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles program Vg2 programområde for maritime Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Tromsø maritime skole. V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2

Tromsø maritime skole. V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2 Tromsø maritime skole Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.1 V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2 Utgave: 7.03 Skrevet av: Roar Arild Johansen Gjelder fra: 04.04.2016 Godkjent av: Roar Arild Johansen Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift

Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 20. januar 2017 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Vi satser på utdanning i fremtiden

Vi satser på utdanning i fremtiden Vi satser på utdanning i fremtiden www.ormnn.no Til topps med ORMNN Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland ble stiftet i 1988. Formålet er å kvalitetssikre læretiden for alle lærlinger,

Detaljer

Fordelingstall lærlinger 2012 og litt historikk. Ved Oddmund Nystad, Nestleder, MKS

Fordelingstall lærlinger 2012 og litt historikk. Ved Oddmund Nystad, Nestleder, MKS Fordelingstall lærlinger 2012 og litt historikk Ved Oddmund Nystad, Nestleder, MKS Inntak høsten 2011 Totalt 779 elever ble tatt inn og begynte sin maritime utdanning (matros-motormann) på de forskjellige

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs Bodø videregående skole Informsjon om vgs 06.12.2017 1 06.12.2017 2 06.12.2017 3 Bodin vgs 06.12.2017 4 Fakta om Bodø VGS S-team Skoledag fra 0835-1540 1450 elever Nye lokaler Største vgs skole i Nordland

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

motivert ungdom søker motiverte bedrifter

motivert ungdom søker motiverte bedrifter motivert ungdom søker motiverte bedrifter Det er behov for flere lærlingeplasser ert ungdom r motiverte bedrifter Der skole møter yrkesliv om ipraxis Ipraxis (tidligere Opplæringskontoret for Industribedrifter

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 19. mars 2013 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO Om Opplæringskontoret Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland (ORMNN) ble stiftet 1988, og har lang erfaring og god kompetanse. Vårt formål er å kvalitetssikre læretiden for alle

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev Søknadsfrist? Rådgiver har besøkt ALLE klasser og snakket om dette i Veien videre Foreldremøte Januar 2018 Ut i lære i bedrift Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev 1 Rett til videregående

Detaljer

Restaurant- og matfag

Restaurant- og matfag Restaurant- og matfag Fagutdanning over 4 år. 1. år på videregående (VG1): VG1 Restaurant- og matfag 2. år (VG2): VG2 Kokk- og servitørfag (Kokk, kokk institusjon, servitør) eller VG2 Matfag (Baker/Konditor,

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 7 Januar 2017 Med vennlig hilsen

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Gjeldende fra juni 2017 Forord Forskriften Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) gjelder fra 1. august 2016 og erstatter den tidligere

Detaljer

Frem mot 01.01.2017. orm@dnmf.no 01.12.13

Frem mot 01.01.2017. orm@dnmf.no 01.12.13 Frem mot 01.01.2017 orm@dnmf.no 01.12.13 STCW revisjon Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk ble vedtatt 7. juli 1978 og trådte i kraft 28. april 1984.

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole 2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 3 3.0 Resultater bygg- og anleggsteknikk... 4 3.1 Vg1 bygg-og anleggsteknikk... 4 3.2 Vg2

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer