MARITIME YRKER - Noe for deg?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARITIME YRKER - Noe for deg?"

Transkript

1 MARITIME YRKER - Noe for deg?

2 EN UTDANNELSE DU KOMMER LANGT MED Om du vil reise verden rundt, oppleve nye kulturer, tjene bra og jobbe i et internasjonalt miljø, eller om du søker god lønn, prestisje og flotte karrieremuligheter i Norge, på land eller til sjøs, så er en maritim utdanning noe for deg! Gjennomsnittslønnen er noe av det høyeste Norge har å by på, og i tillegg kan du bortimot velge hvor i landet eller verden ellers du vil bo. 90 % av alle varer transporteres til sjøs, og mengden kommer bare til å øke. Kunnskapen din vil bli etterspurt både til sjøs og på land, og mulighetene vil være mange. Fremtiden din er i boks! Fagbrev på 4 år En maritim karriere kan være lang og spennende, og det er flere måter å komme til målet. Hvis du velger en yrkesfaglig utdannelse, begynner reisen allerede på videregående. Etter Vg1 linje for Teknikk og industriell produksjon (TIP), eller Vg1 Elektrofag, søker du Vg2 Maritime fag. Deretter får du to års opplæring om bord på skip. Etter at du er ferdig med læretiden om bord, går du opp til fagprøve. Det tar altså fire år å få fagbrev, de to siste med lønn. 6 år 4 år 3 år Maritim teknisk fagskole 2 år FAGBREV Vg3 2 års lærekontrakt: matros motormann SKIPSOFFISER - Styrmann/kaptein - Maskinist/maskinsjef FARTSTID/KADETT Maritim høgskole 3 år Bachelor nautikk/maskin Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge (MKS) er bindeleddet mellom rederiene og de maritime lærlingene i regionen. MKS ligger i Tønsberg og er opprettet blant annet for å betjene ungdommer i fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland, men tar imidlertid inn ungdom fra hele landet. Bak MKS står over 40 rederier, og opplæringen skjer om bord på alle typer skip som går over hele verden. MKS tar i dag inn lærlinger i fagene matros, motormann, skipselektriker, kokk, og servitør. 2 år 1 år MKS Vg2 Maritime fag Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektrofag 3-årig studieforberedende utdanningsprogram Tiårig grunnskole 2

3 Fagskolen i Vestfold: Høgskolen i Vestfold: Fagskolen i Kristiansand: Den maritime næringen er den nest største verdiskaper i Norge i dag og står for om lag arbeidsplasser.

4 SKOLER Vg1 TIP/Elektro tilbys over hele Norge, men Vg2 Maritime fag er kun tilgjengelig på noen skoler. I Sørøst Norge tilbys det på Færder videregående skole i Tønsberg, Etterstad videregående skole i Oslo, Sørlandets seilende skoleskip Sjøkurs i Kristiansand, og på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. - For å gå på Vg2 Maritime fag må du søke på før 1. mars - Logg deg inn i det fylket du vil søke skole, hvis tilbudet ikke finnes i ditt hjemfylke MKS samarbeider nært med alle de maritime videregående skolene i Sørøst Norge. MKS er opptatt av at du som elev på Vg2 Maritime fag skal få god opplæring og informasjon om den maritime næringen, slik at du er godt forberedt til å reise ut som lærling i ett av våre medlemsrederier. For å oppnå dette, besøker MKS elevene flere ganger i året for blant annet å informere om næringen og dennes behov, samt rederiene det er mulig å få læreplass i. Oslo Skolen ligger på Etterstad i Oslo, ved bydelen Vålerenga. Den ligger flott til med utsikt over byen og Oslofjorden, og transportmulighetene er mange. Det er ca 600 elever på skolen. Her tilbys Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Restaurant- og Matfag, Service og Samferdsel, Tilrettelagt Kjøretøy, Tilrettelagt Studieforberedende og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. For de som kommer utenbys fra, er det mange muligheter for å leie hybler eller del av leilighet i Oslo. I 3-4 fulle dager har elevene teoriundervisning på skole med prosjekter, tavleundervisning, navigeringsoppgaver, beregninger i forhold til lasteevne etc. Elevene har én dag i uken med praksis som foregår på et mindre skip på Hovedøya i Oslofjorden. Etterstad videregående skole Telefon: E-post: Tønsberg I Tønsberg kan du gå Vg2 Maritime fag på Færder videregående skole, avdeling Korten. Skolen ligger sentralt i Tønsberg like ved Slottsfjelltunnelen og Tønsbergfjorden, bare 5 minutters gange fra sentrum. På skolen har de simulatoranlegg, mekanisk verksted og maskinrom, hvor elevene får en stor del av undervisningen sin. I tillegg til Vg2 Maritime fag, er det også påbygging til generell studiekompetanse, Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon på avdeling Korten, som til sammen har ca 350 elever. Skolens ressurssenter er lokalisert her, og avvikler årlig flere kurs for bransjen. Skolen har kantine og eget bibliotek med lesekroker og datamaskiner. Færder videregående skole Telefon: , E-post: Kristiansand I Kristiansand kan du gå Vg2 Maritime fag på Kvadraturen Skolesenter. Skolen ligger sentralt i Kristiansand med gode kommunikasjonsmuligheter. Skolen har nye lokaler, kantine, studieverksted og eget treningsrom. Skolen har moderne maskinroms- og navigasjonssimulator som brukes i undervisningen av Vg2-elevene og fagskolestudentene. Vg2-elevene på Maritime fag får en del av opplæringen om bord på skip i samarbeid med rederier og opplæringskontorene ( 4-6 uker). På skolen går det ca elever og studenter på følgende fagretninger: Elektro, Helse og sosialfag, Teknikk og industriell produksjon og studieforberedende utdanningsprogram. I tillegg har Kvadraturen Skolesenter fagskole for bl.a. maritim utdanning og avdeling for tilrettelagt undervisning. Kvadraturen Skolesenter Telefon: E-post: Skoleskipet Sjøkurs I Kongshavn rett utenfor Kristiansand ligger også Sørlandets maritime videregående skole som tilbyr Vg2 Maritime fag. I tillegg til vanlige undervisningslokaler på land, har skolen et eget skip som en del av opplæringen; M/S Sjøkurs. Her bor du i egen lugar, går vakter og blir med på tokt både til utland og langs norgeskysten, samtidig som du får utdanning. Elevene tar del i det daglige arbeidet med skipsdriften, og det er mannskapet som underviser. Det er bare 60 elever på skolen, fordelt på Vg1 TIP og Vg2 Maritime fag. På Sørlandets maritime videregående skole lærer du om sjøen på sjøen, og det gir deg en god forsmak på hva det vil si å jobbe i maritime yrker. Sørlandets maritime videregående skole Telefon: E-post: 4

5 Vg2 Maritime fag Vg2 Maritime fag skal forberede deg på videre opplæring til sjøs og er en god blanding av teori og praksis. I tillegg til klasseromsundervisning får du også praktisk undervisning på verksted og simulator på land. Skolene har også egne avtaler med lokale bedrifter og rederier hvor elevene får omvisning og praksis. Både MKS og marinen har de siste årene også tilbudt tokt/prøveseiling til elevene. Halvveis i Vg2 velger man spesialisering. Vg2 skal: - Utvikle elevene til dyktige medarbeidere med høy kompetanse for drift av skip - Bidra til økt bevissthet om miljømessige utfordringer om bord, slik at hensynet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling ivaretas - Utvikle den enkeltes evne til samarbeid og kommunikasjon på tvers av grenser for kulturer og fagområder - Øke sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse av regelverk og rutiner om bord på skip - Legge til rette for en praktisk og variert opplæring i rutiner og systemer om bord 5

6 YRKER Ta en titt på for filmer om yrkene og livet om bord! Som lærling får du lønn også i friperiodene. Nyttige linker: Norges rederiforbund - Norsk sjøoffisersforbund - Det norske maskinistforbund - Norsk Sjømannsforbund - Kystverket - Rederienes Landsforening - Sjøfartsdirektoratet Lærekontrakten skriver du med Maritimt Kompetansesenter (MKS) Rederiet har ansvar for lønn, forsikring, mønstring etc. Sjekk ut Facebook-siden til MKS! Sjekk ut! Du får en egen kontaktperson i rederiet! - Norges rederiforbund 1. mars HUSK! - Norsk sjøoffisers 6

7 Matros Arbeidsoppgaver Matrosen arbeider i skipets dekksavdeling, både i innenriks- og utenriksfart. En stor del av matrosfaget består av vakt- og vedlikeholdsarbeid og laste- og losseoperasjoner. Brovakthold sammen med styrmann er også en viktig del av arbeidet. Matrosen må kunne beredskapsøvelser, sjøklargjøring og dekkstjeneste generelt. Utdannelse Første steg er Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektrofag. Deretter går du videre på Vg2 Maritime fag før to års opplæring om bord på skip. Det tar alså fire år å få fagbrev som matros, de to siste med lønn. Veien videre Maritim opplæring gir fagbrev som matros, som igjen kvalifiserer til opptak på nautisk linje ved teknisk fagskole. Her undervises teori som kreves for å oppnå høyeste skipsførersertifikat. Med studiekompetanse kan du velge Maritim høyskole, som også tilfredsstiller krav til teori for høyeste skipsførersertifikat og gir Bachelorgrad i maritim virksomhet til sjøs og på land. Etter en periode som dekkskadett, løser du sertifikat som 2. styrmann. Deretter følger førstestyrmann, overstyrmann og kaptein etter ytterligere tid til sjøs. 2. styrmann er vakthavende navigasjonsoffiser på bro med oppgaver innen brovakt, navigasjon og sikker seiling av skipet. Førstestyrmann er skipets navigasjonsoffiser. Han eller hun planlegger hver reise og har ansvar for kart og navigasjonsinstrumenter. Dessuten bistår han/hun overstyrmannen med trim- og stabilitetsberegninger, og overvåker laste- og lossearbeidet. Overstyrmannen planlegger laste-/lossearbeidet og behandling av last. Han eller hun er også ansvarlig for vedlikeholdet på dekk. Overstyrmannen hører til skipets ledergruppe sammen med kaptein, maskinsjef og førstemaskinist. Kaptein er skipets øverste sjef og leder, med det totale ansvaret for last, passasjer, mannskap, utstyr og skipet. Kapteinen er også ansvarlig overfor rederiet og myndighetene. Det jeg liker er at man jobber hardt og står på de to ukene man er ute, og så har man to uker med full frihet hjemme før man går på igjen. Det er mye som skjer om bord og jeg lærernoe hele tiden. Ole André Jensen, matroslærling

8 Motormann Arbeidsoppgaver Motormannen hører hjemme i skipets maskinavdeling, og hjelper maskinisten med forefallende arbeid som vedlikehold av teknisk avansert maskineri og driftsutstyr. Motormannen går vakter på sjøen og under landligge. Utdannelse Første steg er Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Elektrofag. Deretter går du videre på Vg2 Maritime fag før to års opplæring om bord på skip. Det tar altså fire år å få fagbrev som motormann, de to siste med lønn. Veien videre Med fagbrev som motormann kvalifiserer du til opptak på skipsteknisk drift ved teknisk fagskole. Teknisk fagskole tilfredsstiller krav til teori for høyeste maskinsertifikat. Med studiekompetanse kan du velge maritim høyskole som også tilfredsstiller krav til teori for høyeste maskinsjefssertifikat og gir Bachelorgrad i maritim virksomhet til sjøs og på land. Etter en kort periode som kadett, løser du sertifikat som 2. maskinist. Deretter følger førstemaskinist og maskinsjef etter ytterligere tid til sjøs. 2. maskinisten bistår førstemaskinisten, men har vanligvis også selvstendige ansvarsområder innenfor vedlikehold, feilutbedring og vakthold. Førstemaskinisten har det daglige ansvaret med overhaling, reparasjon og vedlikehold av maskineri og tekniske systemer. Dessuten er han/hun leder under feillokalisering og utbedring. Førstemaskinist hører til skipets ledergruppe sammen med kaptein, maskinsjef og overstyrmann. Maskinsjefen er skipets tekniske sjef. Han/hun leder drift og vedlikehold av skipets maskineri og tekniske systemer. Å jobbe som motormann er interessant arbeid, og også godt betalt. I tillegg synes jeg miljøet om bord er veldig bra. Det er viktig, spesielt når man jobber sammen så lenge og så tett. Alexander Gjerstad, motormannlærling 8

9 Skipselektriker Arbeidsoppgaver Dagens skip og rigger er avanserte og komplekse. Skipselektrikeren skal kunne sette sammen, justere og reparere elektriske maskiner/motorer, generatorer, girvekslere, samt instrument- og kontrollsystemer for elektriske apparater. I tillegg kommer installasjon, vedlikehold og reparasjon av ledningsnett og annet utstyr som sikringer, brytere, kontakter, koblingsbokser, osv. I maritime konstruksjoner arbeides det hovedsaklig med automatiserte anlegg, installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og alarm- og overvåkingsanlegg. En viktig oppgave er feilsøking og -utbedring på elektrisk anlegg og utstyr. Utdannelse For å bli skipselektriker må du ta Vg1 Elektro og Vg2 Elenergi, deretter skriver du 30 måneders lærekontrakt med MKS. Læretiden består av 10 måneders kurs på land og til slutt 20 måneders praksis om bord i ett av våre rederier. Veien videre Med fagbrev som elektriker/skipselektriker kan du også jobbe på land. (Husk sikringer!!)

10 Kokk Arbeidsoppgaver Kokken holder til i skipets hotellavdeling. Her skal han eller hun bearbeide råvarer, tilberede og anrette forskjellige varmretter, kald mat, desserter og bakverk. Som kokk må du like å lage mat, ha estetisk sans, god personlig hygiene og være kreativ, økonomisk og nøyaktig. I tillegg til å forberede og tilberede måltider, må kokken kunne føre regnskap for å beregne og bestille råvarer. God fysisk form og evne til å holde høyt tempo er nødvendig for å lykkes. Utdannelse Den formelle delen av utdannelsen begynner med Vg1 Restaurant- og matfag, og deretter følger Vg2 Restaurantfag. Etter dette, 2 års lærertid i godkjent lærebedrift frem til fagprøve. Veien videre Som kokk kan man avansere til 1.kokk. Deretter finnes det også en mengde påbygningskurs/skoler innen ledelse og økonomi både i Norge og utlandet. Med videre utdanning kan du avansere til kjøkkensjef og videre til hotellsjef. Å utdanne meg til kokk ble en naturlig fortsettelse av noe jeg alltid har likt og holdt på med, og jeg trives veldig godt i jobben. Et annet pluss er at det er et kjempesterkt sosialt samhold her. Nesten som en liten familie. Silje Løvvold, kokklærling 10

11 Servitør Arbeidsoppgaver Servitøren betjener skipets hotellavdeling, og skal i samarbeid med kokken presentere og servere varmretter, kald mat, desserter og bakverk på en måte som vekker både appetitt og kjøpelyst. Arbeidet er faglig, fysisk og psykisk krevende. En servitør jobber ofte skiftarbeid, og tempoet varierer avhengig av antall besøkende og spisetider. Servitøren må like å arbeide med mennesker, ha en behagelig opptreden, være høflig, ha gode kunnskaper og mat og drikke, god personlig hygiene, økonomisk forståelse og være nøyaktig. Utdannelse Den formelle delen av utdannelsen begynner med Vg1 Restaurant- og matfag, og deretter følger Vg2 Restaurantfag. Etterpå det, 2 års lærertid i godkjent lærebedrift frem til fagprøve. Veien videre En servitør kan gå videre til hovmester. Deretter finnes det også en mengde påbygningskurs/skoler innen ledelse og økonomi både i Norge og utlandet. Med videre utdanning kan du deretter avansere til restaurantsjef og videre til hotellsjef.

12 SØKNADSPROSESSEN Husk! NB! Du må uansett gå inn på før 1. mars og registrere din søknad. Søkere til fagene skipselektriker, kokk og servitør må i tillegg sende en skriftlig søknad til MKS i løpet av januar Hvordan bli lærling? Før 1. mars i Vg2 søker du på om lærlingplass som matros, motormann, skipselektriker, kokk eller servitør. I perioden februar-mars inviterer MKS potensielle søkere til intervju. Intervjuet vil foregå på skolene for matros- og motormann søkere. I de andre fagene blir søkerne invitert til informasjon og intervju i en nærliggende by. I forkant av intervjuet vil du få utdelt et Egenerklæringsskjema som du skal fylle ut og levere inn. Her skal det bl.a. opplyses om personalia, tidligere utdanning, motivasjon og helse. Du kan også sette opp ønske om skipstype og fartsområde. Til intervjuet må du ta med deg kopi av kompetansebevis fra Vg1, kopi av terminkarakter fra Vg2 og dokumentasjon på eventuelt fravær på Vg2. Rederiet Det er rederiet som avgjør hvor mange lærlinger de skal ta inn i de ulike fag hvert år. MKS vurderer din søknad og anbefaler eventuelt om du skal få læreplass, men det er rederiet som til slutt avgjør om de vil ansette deg som lærling. I tillegg til at du tegner lærekontrakt med MKS, får du en ansettelseskontrakt med rederiet. Denne regulerer hva du skal ha i lønn, arbeidsvilkår, forsikring osv. Per i dag har MKS lærlinger i følgende rederier: Bastø Fosen, Buksèr og Berging, Color Line, Bergshav, Viking Supply, Deep Sea Supply, Siem Offshore, Teekay Norway, Ugland Marine Services, Frontline, Golar, PGS, Wilh. Wilhelmsen, Tide Sjø, Christian Radich, Höegh, OSM, Obsea og COSL Drilling. Hvilke rederier som tar inn lærlinger kan variere fra år til år. MKS intervjuer alle aktuelle søkere, og tilbyr deg lærekontrakt hvis du er kvalifisert. MKS følger deg også opp i læretiden helt frem til fagprøven. 12

13 KRAV Næringens krav til elever som ønsker læreplass Du må oppfylle følgende krav for å få tilbud om læreplass: Formelle krav for å reise til sjøs Arbeid på sjøen er regulert gjennom en serie lover og forskrifter: Bestått Vg1 Bestått Vg2, med minimum 3,5 i gjennomsnittskarakter Karakteren God i orden og oppførsel Lite fravær fravær utover 5 dager totalt for hele Vg2 må dokumenteres Krav til helse Arbeid på sjøen krever god helse da man inngår i brann- og redningsberedskapen om bord. MKS vil sterkt anbefale at du går til en autorisert sjømannslege ved skoleårets oppstart. Det kreves godkjent helseattest utstedt av autorisert sjømannslege for alle som skal bli lærling til sjøs. Her stilles det krav til syn, fargesyn, hørsel, kroniske sykdommer og allmenntilstand. Hvert år er det flere elever som ikke får godkjent helseattest, og dermed heller ingen lærekontrakt. De fleste av disse var ukjent med sin helsesvakhet. BMI (body mass indeks) - En BMI over 30 gjør at en kan få problemer med å få helseattest, og dermed ingen læreplass. Du kan regne ut din egen BMI slik: BMI = Vekt i kg Høyde x høyde i meter F.eks: 100 kg / 1,8 x 1,8 m = BMI 30 Krav rundt alkohol og narkotika Arbeid på sjøen krever totalt avhold om bord, og avholdenhet ved på- og avmønstring. - Sjømannslegene utsteder ikke helseattest hvis det er påvist rusmidler i prøver som blir tatt av legen. - De fleste rederier har innført testing om bord for å sjekke at alle følger reglene. Positive prøver, eller nekting av slik prøve, fører normalt til oppsigelse. God vandel hvis du vil utenriks er dette spesielt viktig, fordi du da må søke om visum til noen land, og dette forutsetter en god vandel Helseattest, med godkjenning for sikkerhetsfunksjon Liste over godkjente sjømannsleger finner du på Sikkerhetskurs Norsk pass i en del opplæringsstillinger er det nødvendig med norsk pass 13

14 Opplæringsansvarlig Når du kommer om bord i skipet, vil du bli presentert for din opplæringsansvarlig. For matroslærlingene vil det være kaptein eller overstyrmann, for motormannlærlingene og skipselektrikerlærlingene vil det være maskinsjef. Kjøkkensjef har ansvar for kokklærlingene og restaurantsjefen for servitørlærlingene. Opplæringsansvarlig har ansvaret for opplæringen om bord, og rapporterer til MKS via halvårsvurderinger. Det daglige arbeidet/instruksjonen blir ofte delegert til instruktører som kan være f.eks. bås, matros, styrmann, maskinist, motormann, reparatør, skipselektriker, kokk, servitør o.l. Lærlingens ansvar om bord Det er viktig at du som lærling innretter deg etter forholdene om bord, respekterer dine overordnede, oppfører deg høflig og korrekt og kler deg hensiktsmessig og i henhold til eventuelle sikkerhetskrav. Lærlingens ansvar er bl.a. å: - Delta aktivt for å nå opplæringens mål - Medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold - Forholde seg til rettigheter og plikter i henhold til sjømannsloven - Føre logg (matros, motormann og skipselektriker)/ opplæringsbok (kokk og servitør) - Levere inn pålagte oppgaver og rapporter LÆRETIDEN Livet om bord kan være mangfoldig. Det varierer ut ifra hva slags skip du er om bord på, hvilken fart skipet har, om du er til sjøs eller ligger til kai. Ingen dager er like. Lærlinger kan seile med alt fra taubåter og supply skip, til store tankskip eller passasjerferger. Mannskapet kan bestå av alt fra 3 til 300 mennesker, som kan være norske eller utenlandske. Noen skip reiser til og fra Strømstad daglig, mens andre seiler verden rundt. Tiden om bord på et skip er spennende, men samtidig veldig annerledes. Du reiser bort fra familie og venner og bor sammen med mennesker i ulike aldersgrupper - noen vil kanskje være mye eldre enn deg. De har bred erfaring og kunnskap å tilføre deg hvis du engasjerer deg og er villig til å delta og lære. Hvordan er egentlig livet om bord? Skal man leve uten TV, Playstation eller telefon? Nei, selvsagt ikke. Moderne skip har stort sett alt du måtte ønske av mobildekning, TV, internett, datautstyr og treningsrom. Du får vanligvis din egen lugar og får servert god mat og drikke. Seilingstiden varierer mellom 2 uker og 4 måneder Fri halve året Lærlinglønnen er en fast prosent av fagarbeiderlønn og øker utover i læretiden 14

15 Logg/opplæringsbok Loggen/opplæringsboka omhandler opplæringen slik den fremkommer av læreplanene for Vg3 Opplæring i bedrift. Hensikten med loggen/opplæringsboka er at lærlingen selv skal føre kontroll med fremdriften i opplæringen, og gi opplæringsansvarlig muligheten til oppdatering. Opplæringsansvarlig kan også forlange at loggen/opplæringsboka benyttes aktivt av lærlingen. Strukturert opplæring vil sikre den beste anvendelse av læretiden slik at du får den nødvendige erfaring som kreves for å bli en dyktig fagarbeider. I loggen/opplæringsboka skal du dokumentere hva du har fått opplæring i gjennom læretiden. Loggen/ opplæringsboka med eventuelle prosjektoppgaver vil dekke kompetansemålene i fagplanen. Oppfølging Opplæringsansvarlig planlegger og følger progresjonen hos lærlingen. Minimum hver sjette måned skal lærlingen vurderes i en medarbeidersamtale. Rapport fra denne vurderingen sendes MKS. Representanter for MKS kan avlegge skipet besøk uoppfordret eller på anmodning. Dersom det er uklarheter i opplæringen eller forhold om bord, skal disse tas opp via tjenestevei om bord eller direkte med MKS. MKS skal være en støttespiller for all ungdom som velger maritim utdanning i Sørøst Norge. Maritimt Kompetansesenter har medansvar for at læretiden blir positiv og lærerik for deg. Vi påser at opplæringen din skjer i henhold til gjeldende læreplaner, forskrifter, lover og regler. Når du søker læreplass er det vi som intervjuer deg og oppretter lærekontrakt. Vi innhenter halvårige vurderinger for å sjekke at alt går som det skal. Etter læretiden, melder vi deg opp til fagprøven. Vi er her for deg, og lurer du på noe, er det bare å ta kontakt med oss på telefon eller e-post, eller stikke innom en tur. 15

16 Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge Tel: Fotograf: Michal Tomaszewicz, med unntak side 5 Vi takker Color Line for utlån av uniformer.

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Bortvalg og kompetanse

Bortvalg og kompetanse RAPPORT 13/2008 Eifred Markussen, Mari Wigum Frøseth, Berit Lødding og Nina Sandberg Bortvalg og kompetanse Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer