Årsberetning Og SRF-prisen for 2007 går til...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2007. Og SRF-prisen for 2007 går til..."

Transkript

1 07 Og SRF-prisen for 2007 går til... Årsberetning 2007 VI TAKKER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE år Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Telefon Telefaks

2 6 markedssymposium [STYRELEDERS BERETNING 2007] Kjære SRF-medlemmer! 2007 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå for foreningens medlemmer, ny SRF-profil og god synlighet i Bergens Tidende, samtidig som det fra styrets og administrasjonens side også har vært sterk fokus på god økonomisk drift. God økonomisk drift har vært et av fokusområdene også i 2007, VilVite Bergen Vitensenter, alt om nylanseringer fra Toro, Festspill- og det er med glede at vi også dette året kan presentere regn- frokost hos DnBNor og ikke minst det nye, spennende forsikrings- 3 styreleders beretning skapet som viser et årsresultat på kr og en tilsvarende styrking av egenkapitalen. Foreningens soliditet styrkes fra år til år gjennom økt egenkapital, og midler avsettes for fremtidige selskapet Frende fra Sparebanken Vest. Andre høydepunkter og populære medlemsaktiviteter har vært Utfordreren, Q med Raftoprisen, temamøter med heftige diskusjoner ledet av Morten William 4 REFERAT FRA GENERAL- FORSAMLING medlemsmøter og arrangementer 2007 investeringer i arrangementer for SRFs medlemmer. Jeg vil spesielt fremheve administrasjonens gode kostnadskontroll som et viktig redskap for å skape forutsigbarhet for god fremtidig drift for SRF. SRF har vært betraktelig mer synlig enn tidligere. Det er blitt utarbeidet en ny profil som er mer i tråd om å være en moderne medlemsbedrift basert på stolte tradisjoner. Alle frokostarrangementene har vært annonsert i Bergens Tidende, og det har gitt oss god oppslutning. I tillegg har små profilannonser vist Knudsen; 10 grunner til at reklame ikke virker og 10 grunner til at reklame kan være verdt alle pengene. Bakedag hos Møllerens i desember er et av de store, populære familiearrangementene med fulltegning bare timer etter at invitasjonen ble lagt på nettet! For å sikre god kvalitet for våre medlemmer og oppfølging av sponsorer, aktiviteter og nyskapning har det vært viktig å styrke foreningens administrasjon. SRF fikk derfor høsten 2007 en ny fast 100%-stilling på kontoret, Hans Martin Opsal. Hans Martin er allerede vel etablert 9 BAKEDAG norgesmøllene 10 årsregnskap, balanse 2007 og budsjett 2007 eksisterende og nye medlemmer at SRF er en aktiv forening og Ditt viktigste nettverk. På fjorårets årsmøte ble det fra styrets side lagt frem forslag til økt kontingent for SRFs bedriftsmedlemmer. Administrasjonen har fått få reaksjoner på økningen, men vi ser likevel at det fremdeles og tar hånd om foreningens daglige rutiner og har ansvar for fakturering, medlemsregistrering, arrangementer blant annet Frokostklubben sammen med daglig leder Hanne-Lise Hammersland. Styret og administrasjonen har videreført den strategi som ble presentert for generalforsamlingen i 2005 med verdiene Kompetent, 13 SRF-PRISEN 11 noter er en utfordring å holde medlemsantallet oppe. Til tross for gode tilbakemeldinger både på drift og arrangementer faglig og sosialt, ser vi at medlemsantallet synker. Spesielt på personlig medlemmer og Leken, Inkluderende og Modig KLIM. Dette har vært grunnmuren i alle de arrangementer som har vært gjennomført og også vært i bakhodet til alle i styret og administrasjonen i diskusjoner og hold- 12 bergensfondet, srf prisen, mm. 13 Srf-prisen 2006 studenter hvor det har vært en nedgang på 56 medlemskap. Noen kan naturlig forklares med at man har begynt å arbeide i SRF medlemsbaserte bedrifter, men ikke alle. Det er mange som konkurrerer om våre medlemmers tid. For å øke medlemsantallet startet vi høsten 2007 en offensiv medlemsvervekampanje - Bli en SRF er du også! - som så langt har resultert i 53 nye prøvemedlemmer. Høsten 2007 gjennomførte vi også en omfattende medlems- ninger. Jeg er sikker på at veien videre basert på denne strategien vil være verdiskapende også i fremtidens SRF. Tilslutt vil jeg benytte anledningen til å takke administrasjonen og styret for et utrolig godt samarbeid, morsomt og krevende men utrolig inspirerende! Jeg ønsker også det nye styret lykke til, det blir et spennende SRF år i 2008 Ditt viktigste nettverk! 14 Styret i srf 2007, valgkomitéens innstilling for 2008 undersøkelse. Tilbakemeldingene er svært gode, og spesielt populære er våre Frokostmøter. Derfor fortsetter vi med dem, men starter en halvtime senere fordi våre medlemmer ønsker det. Temaene har vært aktuelle, blant annet curling på glattisen hos Iskanten klokken 8 om morgenen, nyåpning av Brann Stadion, full fart på Kari Wulf Styreleder 03

3 [REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2007] Tirsdag 13. februar kl.18.00, Norsk Sjømatsenter Antall: Fremmøte 56. Stemmeberettiget 38. Referent: Hanne-Lise Hammersland SRF Medlemskategori Kontingent 2006 Kontingent 2007 Endring Dagsorden: Bedriftsmedlemskap: Årsberetning 2006 F1 (1-10 ansatte) Årsregnskap 2006 F2 (11-50 ansatte) Forslag til endring av foreningens kontingenter F3 ( ansatte) Forslag til endring av foreningens lover F4 (over 200 ansatte) Valg Personlige medlemskap: Personlige medlemmer Formann Elisabeth Anfinsen Seim ledet generalforsamlingen og Studenter ønsket velkommen. Det fremkom ingen kommentarer til innkallingen. Honnør Formann erklærte generalforsamlingen for lovlig satt og Generalforsamlingen godkjente forslaget til nye kontingenter. refererte til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. 4. Forslag til endring av foreningens lover 1. Årsberetning Formann gjennomgikk årsberetningen side for side. Kommentar til skrivefeil i formannens beretning hvor det er referert til Fotballklubben Brann. Det korrekte er Sportsklubben Brann. Videre var det en del faktafeil i årsberetningen som ble korrigert. Viser til side 12 i årsberetningen: Styret i Bergensfondet i 2006 som har bestått av Ole Johan Sagen, Svein Nordahl Pedersen, Lars-Henrik Berge, Arne Johannesen og Elisabeth A. Seim. I årsberetningen var Mette Skaugvold oppført som styremedlem i bergensfondet, riktig var Elisabeth A. Seim. Under representasjon for SRF i NMF var Mette Gro Skaugvold oppført, det korrekte er Elisabeth A. Seim. SRF prisen ingen kommentarer. Årsberetning 2006 godkjent, med endringer som opplest. Endring av foreningens lover krever 2/3 flertall. Det var 38 stemmeberettigede og dermed kan forslag forkastes ved 13 stemmer i mot. Forslag til endringer ble presentert av styremedlem Øivind Johannessen og tidligere formann Kåre Offerdal. Styrets forslag til vedtektsendringer var utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av styret. Det ble redegjort for prosedyren for avstemning og de generelle prinsipielle endringer som ble forelagt var følgende: Lover erstattes med vedtekter. Generalforsamling erstattes med Årsmøte. Styreformann og nestformann erstattes med styrets leder og nest leder. Varamann erstattes med varamedlem. Utvisning erstattes med Eksklusjon. 2. Regnskap 2006 Styret fremla et regnskap for 2006 med et årsresultat på Styrets forslag ble gjennomgått punktvis som angitt over og hvert av punktene ble enstemmig godkjent. kr og en egenkapital på kr Styret hadde i 2006 bevilget kr til Bergensfondet. Desisorenes beretning ble opplest. Revisors beretning ble opplest. Generalforsamlingen berømmet styret for det gode årsresultatet og at egenkapitalen igjen var på et tilfredsstillende nivå. Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2006 og styret ble gitt ansvarsfrihet. Fra Generalforsamlingen ble det fremmet følgende tilleggsforslag: Endring 1: Ny 1 med tilføyelsen (SRF). Som presentert. Endring 2 : Generalforsamlingen ønsket tredje punkt første avsnitt strøket fra det presenterte forslaget til vedtektsendring. Være en arena der 3. Forslag til endring av kontingenter Forslaget ble presentert av viseformann Kari Wulf på vegne av styret. medlemmer kan utvikle mellommenneskelige relasjoner og bygge nettverk strykes. Det redigerte forslaget ble det votert over. Endring 3 Generalforsamlingen ønsket endret punkt c) fra det presenterte forslaget til vedtektsendring. studenter og elever ved utdanningsinstitusjoner innenfor salg og markedsføring til: Studenter og elever. Videre ønsket Generalforsamlingen endret overskriften i forhold til presentert forslag fra: Innmelding, til innmelding medlemmer. Det redigerte forslaget ble det votert over. Endring 4: I forslag var paragrafens overskrift utmelding. Generalforsamlingen ønsket overskriften endret til utmelding medlemmer. Dette forslaget ble det votert over. Endring 5 utgår og erstattes av ny 4. Endring 6 erstattes med 14. Kommentar Ordet stadfestes byttes ut med opprettholdes. Endring 7 erstattes med ny 5. Endring 8 erstattes av ny 6 -med endring i formuleringen: styret kan ansette DL, endres til styret ansetter DL. Endring 9 erstattes med ny 7. Endring 10 erstattes av ny 8. Endring 11 erstattes med ny 9. Formuleringen i første avsnitt : Velges for et år om gangen strykes i forhold til presentert forslag. Endring 14 erstattes med ny 12. Ingen realitetsendring i forhold til gammel lov. Kun skiftet ut ord general forsamling med årsmøte. Endring 15 erstattes med ny 15. Ingen realitetsendring i forhold til gammel lov. Kun skiftet ut ord lov med vedtekter. Endring 16 erstattes av ny 13. Tilføyelse i forhold til presentert forslag. Ordlyden i rimelig tid erstattes med samme tidsfrist som for årsmøtet. Alle de fremsatte forslagene fra generalforsamlingen ble enstemmig vedtatt. Etter at alle enkeltforslagene var vedtatt ble alle de fremsatte forslagene samlet satt under votering. Generalforsamlingen vedtok alle endringer enstemmig. 5. Valg Leder for valgkomiteen Mette Gro Skaugvold ledet valget. Valgkomiteens innstilling var: Styrets leder: Kari Wulf Nestleder: Borghild Feet Styremedlemmer for 2 år: Nina Eknes Ramm Eirik Hokstad Styremedlemmer for 1 år: Tone Sandven Varamedlemmer: Dave Spilde Vegard Sletten Gudrun Jebsen Ikke på valg: John Magnar Bøe Representant til NMF: Kari Wulf Varamedlem: Borghild Feet Revisor: Irene Leknessund Desisorer: Lars Henrik Berge og Helge Øvrebø Valgkomiteen trer av etter sin innstilling. Styret foreslo følgende valgkomité: Kari Wulf Elisabeth Anfinsen Seim Mette Gro Skaugvold Harold Sletten Lisbeth Hope Frugård Varamedlemmer: Lars Henrik Berge, Knut Espelid, Berith Silden. Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. Elisabeth Anfinsen Seim takket styret for godt samarbeid, og rettet en spesiell takk til de avtroppende styremedlemmer Øivind Johannessen og Svein Roger Selle for den innsatsen de har vist gjennom den tiden de har sittet i styret i SRF. Administrasjonen ble også takket for arbeidsinnsatsen i Kari Wulf fikk overrakt styrelederkjedet og hun takket generalforsamlingen for tilliten og gav uttrykk for at hun så frem til vervet med respekt og ydmykhet samtidig med at hun gledet seg til å ta fatt på oppgaven som Styreleder. Etter ordinær Generalforsamling ble SRF prisen utdelt. SRF prisen 2006 gikk til Stoltzen Opp, og kvelden ble avsluttet med demonstrasjon av hvordan man fileterer fisk og tilbereder skalldyr, etterfulgt av bespisning

4 [MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2007] Totalt har vi hatt 33 medlemstilbud og 14 andre arrangementer i SRF regi i 2007.: JANUAR :. Et festlig ettermiddagsarrangement, i Mercuri Internasjonal fortalte deretter om hotell. Alle var enig om at hotellet står invitert til presentasjonen av produksjons- med livlig debatt. Antall deltakere: 71 hvem som er fremtidens vinnere i kom- godt til Bergen som musikkby, og den selskapet Monster og deres arbeid. 15. januar Kulturtilbud Askeladden munikasjon med kundene. Kvelden ble guidede turen rundt var spennende. De jobber med bla. Senkveld med Thomas Teaterforestilling på DNS. 13. februar Årsmøte SRF lystig og god, ikke minst takket være god Antall deltakere: 63 og Harald, Idol og mye annet spennende. På Norsk Sjømatsenter, Bontelabo. servering. Antall deltakere: 103 Det ble et godt møte. Antall deltakere: 45 Antall deltakere: mars Q1 15. mai Frokostklubben Masterminds/ 23. januar Frokostklubben Platou Sport 20. februar Frokostklubben Tema: Presentasjon av årets vinner av Microsoft 2007 Tema: Hvordan kan en spesialbutikk overleve uten kjede tilhørighet. Her fikk vi Telefonsekretæren Tema: Hva skjer når kunden ringer? Q-Tips. Vinneren ble Eirik Gleditsch med prosjektet Sang fra barnemunn. I tillegg Tema: Søkelys på CRM løsninger. Dette ble et informativt møte med mye spennende et godt innblikk i hverdagen, noe alle de Telefonsekretæren, som er et nyopprettet fikk vi Designbyrået Büro Destruct fra 24. april Festspill frokost og ikke minst gode løsninger for effektiv fremmøtte satte pris på. firma, ga et innblikk i viktigheten av god Sveits til å fortelle sin historie om en Tema: SRF sin årlige Festspillfrokost. Her datautnyttelse. Her kunne mange finne Antall deltakere: 75 telefonskikk. Antall deltakere: 42 vellykket gründerbedrift som har oppnådd fikk vi presentert årets Festspill program ideer videre. Antall deltakere: 45 stor internasjonal anerkjennelse. av Festspill direktør Per Boye Hansen. Han.: FEBRUAR :. 26. februar Kulturtilbud Fruen fra havet Spennende innhold og god stemming, var som alltid ivrig og ga mange innblikk Teaterforestilling på DNS. men her også kunne vi ønsket flere i det fyldige programmet. 2. februar Utfordreren medlemmer på plass. Antall deltakere: 71 Antall deltakere: 27 Forrige utfordrer, Sportsklubben Brann, 28. februar Kulturtilbud Shukahara utfordret Hans Edvard Seim vedrørende Kjersti Berge Ricks. 24. mars Kulturtilbud The Great Gig og 27. april Utfordreren utviklingen av Fiskertorget og næringslivet High Fidelity Logen Teater. Forrige utfordrer, Hans Edvard Seim/ sitt innpass på eiersiden. Ettermiddags-.: MARS :. Fisketorget, utfordret Adm. dir. Terje Gilje 19. januar Markedssymposium 2007 arrangementet ble holdt på Contra Bar, 27. mars Frokostklubben Norsk Respons/ om den nye bydelen som Bob er en Temaet for Markedssymposiet 2007 var men temaet til tross her hadde vi 6. mars Frokostklubben Toro Nye Fakta sentral hovedaktør i utbyggingen av. Ideer som virker. Daværende Byråds- forventet oss flere fremmøtte. Tema: Hvordan jobber Toro med produkt- Tema: Hvem er markedsundersøkelser for Damsgårdssundet tegner til å bli en ny leder Henning Warloe ønsket velkom- Antall deltakere: 56 utvikling. Frokostmøtet ble holdt i Rieber og hvordan kan resultatene brukes for å flott bydel i Bergen, og diskusjonen i 17. mai 17. mai frokost men og påpekte hvor viktig det er med sine flotte lokaler på Nøstet. Her er det styrke profilen? Respons/Nye Fakta var etterkant ville ingen ende ta. Hver 17. mai inviterer SRF til feiring og innovasjon og nyskapning, Bjørn Kjos virkelig egnet for foredrag med audiovisu- grundige og presise i sin presentasjon. Antall deltakere: 23 frokost på Hotell Norge. En høytidelig start (Norwegian) fortalte om veien fra det elle virkemidler og ikke minst matlaging. Antall deltakere: 51 på dagen hvor vi etter en god frokost umulige til det mulige. Den blinde Ku ved Toro bød på seg selv og ga et godt innblikk 28. april Kulturtilbud Silje Nergård får vite dagens tema for SRF erne og tar Inger Rosenfeld var en spennende historie i den lange prosessen det er fra ide til.: APRIL :. Ole Bull Scene. oppstilling til prosesjonen. Vi har hele om en blind ku som ble begynnelsen til en ferdig produkt i hyllen. Antall deltakere: 66 bankettsalen og fyller den med familie og hel virksomhet. Leif Bergås fra Askeladden 14. april Kulturtilbud Den innbilt syke.: MAI :. gode venner. Antall deltakere med smått fortalte oss om Askeladden og de gode 15. mars Kalfaret brygghus Teaterforestilling på DNS. og stort: 179 hjelpemidler. Fra Bergens Tidende var det Øl, Mat og Kunnskap. På dette kvelds- 9., 10., 18., 19. mai Kulturtilbud Ylvis III redaktør Einar Hålien som formidlet hold- 6. februar 10 grunner til at reklame er arrangementet med Bergens første og 17. april Frokostklubben Clarion Hotel Ole Bull Scene. 30. mai 10 grunner til at reklame kan ninger på hvordan leseren har innflytelse penger ut av vinduet eneste microbryggeri fikk vi mye ølhistorie. Bergen Airport være verdt alle pengene på produktet. Og et forrykende show med Et provoserende og friskt innlegg levert av Sverre Strømmen fra Hansa Borg Tema: Bedriftsbesøk på nyåpnet hotell. 11. mai Q2 Et kveldsarrangement på Havariet Bar, klær fra T-Michael stod også på program- Morten William Knudsen, faglig leder for Bryggerier presenterte dette med innle- Vi fikk høre om prosessen før åpning av Tema: Monsterfredag. Som et ledd i hvor Høyskolelektor Morten William met. Antall deltakere: 153 markedskommunikasjon ved BI Bergen. velse. Ole-Bengt Løgith Moe, adm. dir. hotellet, og hvorfor det ble et musikk- Nordiske mediedager ble medlemmer Knudsen presenterte 10 grunner til at 06 07

5 [MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2007] Totalt har vi hatt 33 medlemstilbud og 14 andre arrangementer i SRF regi i 2007 reklame kan være verd alle pengene. Dette.: AUGUST :. 11. september Frokostklubben Iskanten rettigheter. Organisasjonen viser en 30. oktober Cannes Lions 2007 vi har bakedag, og det ble en formidabel som en oppfølger på vårens motsatte Tema: Bergen fikk enda et nytt tilskudd betydelig innsats for å synliggjøre at Verdens beste reklamefilmer fra Cannes suksess. Arrangementet var fulltegnet bare tema. Også her var det god oppslutning, 21. august Frokostklubben på opplevelsesfronten med åpningen av diskriminering og undertrykking på Bergen Kino. timer etter invitasjonen gikk ut og baksten men siden vi er den foreningen vi er, var Café Golden Colombia Iskanten. Det var høy stemming og latter bakgrunn av kastefordommer er et alvorlig ble garantert vellykket. Antall deltakere: 88 ikke diskusjonen like heftig Tema: SRF ble invitert til å høre om det da vi fikk prøve oss på Curling. En sport internasjonalt menneskerettighetsproblem..: NOVEMBER :. Antall deltakere: 68 spennende konseptet. Morgenfriske Salsa som er ny for de fleste av oss. Det ble et flott, nært og stilfult arrange- 27. november Frokostklubben rytmer ga bakteppe til foredraget. Antall deltakere: 52 ment på Magnus Barfot. Sparebanken Vest.: JUNI :. Antall deltakere: 69 Antall deltakere: 98 Tema: Posisjonering og navnevalg for 12. september Krune Sider nytt forsikringsselskap var overskriften 29. august Kulturtilbud Pink Krune Sider produseres i Bergen av epler 27. september Kulturtilbud da Sparebanken Vest presenterte det nye Koengen. fra Hardanger. Og i gylden ettermiddags- Karlson på taket forsikringsselskapet Frende. I tillegg til stemning ble vi invitert til Kalfaret. Produk- Teaterforestilling på DNS. logodesign og navneforslag fikk alle frem- 30. august Frokostklubben sjonen av Krune Sider forgår inne i fjellet møtte høre om den spennende veien dit Bergen Taxi på gamle Hansa Bryggeri på Kalfaret. Her.: OKTOBER :. Antall deltakere: 71 Tema: Den nye teknologen og intensjonen fikk vi se produksjonsprosessen og høre 13. november Frokostklubben Fora Form med bestilling av Taxi på SMS. historien til vakre toner på klassisk gitar. 9. oktober Frokostklubben NextGenTel Tema: Fora Form har flyttet til ny adresse.: DESEMBER: Bergen Taxi har ikke bare tatt det Vert var Njål Vindenes som er både produ- Tema: Vi er på vei inn i det trådløse i Bergen. Vi ble invitert i de ny restaurerte enkle telefonnummeret sitt inn i logoen, sent og musiker. Antall deltakere: 40 samfunnet. Stadig flere leverandører Sandviksbodene, der de sammen med 6. juni Frokostklubben SK Brann men også stått fremst i utviklingen når leverer løsninger for hjemmets kommu- FotoPhono, Lightcom og Innvik Sellgren Tema: Sportsklubben Brann inviterte til det gjelder bestilling på SMS. Det ble et nikasjonbehov. NextGenTel er en av de har skapt et unikt showroom, hvor arki- den helt nyåpnede stadionen og ga oss et inspirerende møte på Hotel Norge. fremste leverandørene som fokuserer på tektur, design og teknologi spiller sammen. godt innblikk i alt arbeidet bak en kamp. Antall deltakere: 45 fremtidens digitale hjem med ett bredbånd Vi fikk en spennende morgen med form Før det blåses i fløyten er det unektelig til alt. Og her fikk vi stille alle de dumme og farge. Antall deltakere: 58 mange småting som skal klaffe, for å.: SEPTEMBER :. spørsmålene vi ville. Antall deltakere: 50 få mennesker glade, mette og november Kulturtilbud Opera: fornøyde. En guided tur rundt i anlegget 5. september Seminar: Den gode 23. oktober Frokostklubben G. Verdi Maskeballet 4. desember Juleavslutning på med en liten tur på gressmatten var lagt medarbeider Center Gruppen Grieghallen. Kjøttbasaren inn. Antall deltakere: 78 I et konkurranseutsatt arbeidsmarked er Tema: Centergruppen driver utstrakt kurs- En spesiell juleavslutning på 130-års det kamp om kompetansen. Seminaret 20. september Q3 Raftoprisen virksomhet innen helse og sikkerhet. Vi ble jubilanten Kjøttbasaren. Vi fikk ta de 13. juni Vilvite Bergen Vitensenter fokuserte på hvordan man kan tiltrekke Tema: RAFTOPRISEN. Samme dag som invitert til en spennende presentasjon av: ulike spesialbutikkene i øyesyn og koste Det nye Vitensenteret åpnet dørene for seg de best kvalifiserte medarbeidere det ble kunngjort hvem som ble tildelt - Kunnskap nok til å opprettholde en god oss med god mat og drikke. I tillegg ble SRF medlemmer en ettermiddag rett etter og hva som skal til for å holde på dem. Raftoprisen, hadde vi gleden av å kunne helse for et langt og godt liv Frelsesarmeen og Bymisjonen invitert til åpningen. Her fikk vi deilig tapas og ikke Salgsdirektør, Espen Bjerke fra Mercuri presentere Rafto stiftelsen og det viktige - og kunnskap nok til å kunne leve livet å fortelle om sitt viktige arbeid. En koselig minst en flott omvisning med lek og moro. Internasjonal snakket om hvem som arbeid de har gjort for å fremme i jobb og privat på en trygg og sikker måte. og sosial ettermiddag/kveld før julestria Her må flere komme og prøve seg! hindrer utvikling og Tom Georg Olsen fra menneskerett og rette fokus på undertryk- Antall deltakere: 29 satte inn. Antall deltakere: 127 Antall deltakere: 58 Miles AS fortalte oss om hvordan Miles kelse i verden. Vi fikk høre om bakgrunnen 24. november Bakedag hos Møllerens rekrutterer. Seminaret ble holdt onboard for at prisen for 2007 gikk til The National 24. oktober Kulturtilbud Trond-Viggo. Et familie attraktivt arrangement hvor alle 19. desember Kulturtilbud Julekonsert 24. juni Kulturtilbud Riders on the storm Prinsesse Ragnhild en formiddag Campaign on DalitHuman Rights, India. De du kan+noe nytt & noe rart fikk sjansen til å få unnagjort julebakingen med Bergen Mannskor Ole Bull Scene. i september. Antall Deltakere: 34 En organisasjon som arbeider for dalitenes Grieghallen. med hjelp av eksperter. Dette er andre året Domkirken

6 [REGNSKAP OG BUDSJETT] [NOTER] Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskapsprinsipper SRF har satt regnskapføring ut til firma Bergen 28. januar 2008 Styret i Salgs- og Reklameforeningen Driftsinntekter Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Autorisert Regnskapsfører Visma Services Medlemskap/Kontingenter regnskapsloven og god regnskapskikk. Norge AS-Bergen. Arrangementinntekter Foreningen har videre fulgt relevante Sponsor/andre inntekter Sum inntekter 1) bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som 1) Salgsinntekter Av salgsinntektene er 67% av inntektene Kari Wulf Styreleder gjelder for små foretak er anvendt. utenfor avgiftsområdet. Dette danner Driftskostnader grunnlag for forholdsmessig fordeling Arrangement kostnader 2) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld av mva-fradrag i Personalkostnader 3) Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter Borghild Feet Nestleder Reklame/Trykksaker/Nettverk normalt poster som forfaller til betaling 2) Arrangement kostnader Leie, strøm, renhold innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Det er avsatt kr til dekning av Honnorar Regnskap/juridisk/markedsundersøkelser Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av kostnader ifm. Markedssymposiet Kontingenter Drift data anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. 3) Personalkostnader John Magnar Bøe Styremedlem Bidrag til Bergensfondet Anleggsmidler/langsiktig gjeld Personalkostnader utgjør 2 årsverk i 100% Av- og nedskrivninger 4) Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt stilling. 1 årsverk hele 2007 og Andre driftskostnader til varig bruk for virksomheten og er vur- 1 årsverk fra Fondsavsetning 5) Sum kostnader * dert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets 4) Av- og nedskrivninger Eirik Hokstad Styremedlem økonomiske levetid. Varige driftsmidler Driftsmidler består av EDB-utstyr og Driftsresultat nedskrives til virkelig verdi ved verdifall inventar. Restverdien på kr Netto finansposter som ikke forventes å være av forbigående er i sin helhet avskrevet i Årsresultat * karakter. Nedskrivinger blir reversert når Nina Eknes Ramm Styremedlem * I årsberetningen for 2006 var det i Budsjett 2007 en summeringsfeil i sum kostnader angitt til kr Korrekt summering skulle være , som gir et budsjettert årsresultat på kr grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er tilstede. 5) Fondsavsetninger Avsetning for fremtidige aktiviteter. [BALANSE] Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres 6) Kundefordringer Det meste av utestående kunde fordringer Tone Sandven Styremedlem i balansen til pålydende etter fradrag for er innbetalt i januar Eiendeler Inventar, utstyr 4) Kundefordringer 6) Andre fordringer Bank/Aksjer Egenkapital/Gjeld Egenkapital 7) Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen gjeld 8) avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en vurdering av de utestående fordringene. Pensjonsforpliktelser Pensjonspremie føres sammen med lønns- 7) Egenkapital Egenkapital per kr Tilført resultat 2007 kr = Egenkapital per kr Dave Spilde Varamedlem Eiendeler Egenkapital/Gjeld kostnader. For øvrig følges NRSs regler for føring av pensjoner og pensjonskostnader. 8) Annen gjeld Gjelder i hovedsak avsetninger til diverse aktiviteter og fondsavsetning for god Gudrun Jebsen Varamedlem fremtidig økonomisk drift. Vegard Sletten Varamedlem

7 [BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, mm.] [SRF PRISEN 2006] Styret Styret i Bergensfondet har i 2007 bestått av Arne Johannesen (leder), Svein Nordahl Pedersen, Lars-Henrik Berge, Øivind Johannessen og Kari Wulf. Det har vært avholdt ett styremøte høsten Styret vil arbeide for å revitaliseres fondet og søke å øke fondets kapital. Dette vil gi mulighet til aktivt å kunne tilføre midler til gode prosjekter og markerere SRF som organisasjon. Styret har besluttet å utdele midler fra kapitalens avkastning våren Prosjekter innenfor følgende områder vil bli prioritert: Byutvikling, både sentralt i Bergen og i bydelene Forskning og undervisning Kulturelle områder Intern og ekstern markedsføring i Bergensregionen REGNSKAP, BERGENSFONDET 2007 Høsten 2007 valgte styret å realisere de fondsmidlene som var plassert i aksjer og overføre fondets midler til Holberg Norge aksjefond. Regnskap Realisasjon (gevinst) ved salg av aksjer Aksjeutbytte Renter Tilskudd fra SRF Div. gebyrer Årsresultat Aktiva Innestående i bank Beholdning verdipapirer Sum Passiva Egenkapital Overskudd Sum Statutter for Bergensfondet Bergensfondet er opprettet i 1988 etter initiativ fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. Bergensfondets formål er å tilføre ressurser til idèer, aktiviteter og tiltak som har som utgangspunkt å skape virksomhet i og interesse for Bergensområdet. Fondets grunnkapital er minimum kr Årlig kan fondets styre disponere kapitalens avkasting, samt en nedbygging av selve fondet med ca 10 % av grunnkapitalen. Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret kan hvert år velge om ett eller flere tiltak skal tildeles ressurser. Imidlertid skal styre påse at de tiltak som velges tildeles ressurser i en slik grad at målbare resultater oppnås. Fondets grunnkapital kan bygges ned over tid. Endringer av fondets statutter krever godkjennelse i Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. SRF-PRISEN Aktiva Bankinnskudd Sum Passiva Kapital Renter Sum HEDERSTEGN Medlemmer i Ordenskapitlet: Knut Espelid, Fredrik Schaefer, Peter Kolderup Greve, Nina Broch Mathisen og foreningens styreleder. Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubileer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komiteen i MEDLEMSSTATISTIKK Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student Prøvemedlemmer 53*) *) Definisjon prøvemedlem: Medlem med gratis prøvetid på 3 mnd. REPRESENTASJON FOR SRF BT prisen, jurymedlem: Kari Wulf Norges Markedsføringsforbunds styre: Kari Wulf 17. mai komiteen: Arne Storetvedt Det nyttige Selskabs forretningsfasadepris, jury: Kai Ove Carlsen Norsk Handelsmuseum/Norsk Reklamemuseums styre: Kåre Offerdal FORENINGENS ARKIV Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarkiv. Stoltzekleiven opp fikk SRF-prisen SRF-prisen har etablert seg som en prestisjetung pris og Stoltzekleiven Opp var en verdig vinner. Løpet har utviklet seg til å bli en bergensk merkevare med en tydelig posisjon i det nasjonale mediebildet. Tirsdag 13. februar ble den årlige SRF-prisen gitt til Stoltzekleiven Opp det hardeste løpet som gjennomføres i løpet av høstparten her i Bergen. Mange store sponsorer har sett markedsføringsverdien ut fra den store oppmerksomhet løpet får i media. Både nasjonale tv kanaler og de store avisene dekker løpet, i tillegg til lokalmedia. Samtidig er Stoltzen opp mye mer enn hovedkonkurransen med kjendiser og media. Det er også et løp for skolene i nærområdet (Rothaugen), for familier, hjerte pasienter, vanlige mosjonister kort sagt: Et løp hvor alle kan delta. Stjerneartisten Sting løp til Stolzen da han besøkte Bergen! Stoltzen er høydepunktet mange mosjonister møtes hver uke for å trene til. Den umulige løypen er blitt et viktig folkelig bidrag til helse/velvære. SRF ønsker også å fremheve arrangøren, Varegg, som basert på frivillighet avvikler løpet år etter år. I fjor var 110 frivillige funksjonærer i sving. Imponerende database og direkte overføring på nett og BTV gir løpet et profesjonelt gjennomføringselement. Det finnes mange løp og idrettsarrangementer som fortjener en pris, men valget falt på Stolzen fordi de skaffer seg en så morsom og positiv dekning. Det umulige utgangspunktet som betegnes av noe av det hardeste mange profesjonelle idrettsutøvere klarer å komme seg opp, og som mange vanlige også klarer å komme seg opp, har på folkemunne blitt noe som bergenserne er stolte av og som er blitt lagt merke til. Vi gratulerer en verdig vinner: Stoltzekleiven Opp, -med prisen. Fakta: Løpet gjennomføres i månedsskiftet september/oktober. Lengde 910 meter. Høydemeter 313,5 meter fordelt på ca. 600 trapptrinn. Deltakerrekord: 2650, satt i fjor! Løyperekord: 8,13, satt av Jon Tvedt i Arrangør IL Varegg, PRISVINNERE DE SISTE 2 ÅRENE: SK Brann 2004 BergenFest 2005 STATUTTER FOR SRF-PRISEN 1. SRF-PRISEN er opprettet av Salgs- og Reklameforeningen i Bergen i Prisen kan tildeles en person, et firma, en organisasjon eller en institusjon i Bergensdistriktet - som særlig har fremhevet seg på markedsføring i videste betydning. 3. Utdelingen av hedersprisen er et ledd i Salgs- og Reklameforeningens arbeid for høy faglig standard, sunne prinsipper, ansvarsfølelse og god forretningsskikk i all markedsføring til beste for samfunnet, næringslivet og forbrukerne

8 [STYRET I SRF 2007] [VALGKOMITÈENS INNSTILLING FOR 2008] [VALGKOMITÈENS INNSTILLING FOR 2008] Styreleder: Borghild Feet Styret i Salgs- og Reklameforeningen (SRF) representerer mange ulike bransjer i Bergen, men fellesnevneren er at alle har sin virksomhet innen Salg og markedsføring. For styret har det vært viktig å sørge for arrangementer med faglig god kvalitet, og hvor det har vært gitt rom for netteverksbygging. På denne måten håper vi at vi klarer å beholde eksisterende medlemmer og trekke til oss nye. Gjennom den nye strategien vår har vi ønsket å utnytte foreningens sterke tradisjon og ressurser, samtidig som vi på nye områder vil spisse foreningen mot morgendagens medlemmer. Vi har derfor satt oss som mål å bli tydeligere og mer dagsaktuell. fra venstre Dave Spilde varamedlem, Gudrun Jebsen varamedlem, Vegard Sletten varamedlem Kari Wulf styreleder, Eirik Hokstad styremedlem, Nina Eknes Ramm styremedlem, John Magnar Bøe styremedlem, Tone Sandven styremedlem, Borghild Feet nestleder. Varamedlem: John Magnar Bøe Borghild Feet [Daglig leder i reklamebyrået TIBE Republic AS] Utdannelse: Fagkurs Markedsføring, Institutt for markedsføring (IFM), DM-skolen. Praksis: 23 år i reklamebransjen innen prosjektstyring, konsulentarbeid og ledelse (Benton&Bowles, Resultat, DDB Needham, ERL, Ogilvy, Oktan og TIBE Republic), styreverv. John Magnar Bøe [Regiondirektør Vital Forsikring ASA] Utdannelse: Markedsføringsskolen, NHHK, Diplomstudie i Markedsføring og Markedskommunikasjon. Praksis: Merkevaresjef i Vital. Produkt-og Markedsdirektør i DnB og Postbanken. Lederpraksis fra Vesta Hygea, Vital og DnB-konsernet. Har også 8 års fartstid fra reklamebransjen i Bergen. Har ledet LIMRAS (Life Insurance Marketing & Research Assosiation). Nina Eknes Ramm (Avdelingsleder i Bergens Tidende) Utdanning: 2-årig Høyskole i Informatikk og Diplommarkedsfører, Markedskommunikajon BI. Praksis: Salgskonsulent i diverse dataselskaper, butikksjef i Bik Bok. Eirik Hokstad (Rådgiver i BB Rådgivning ASA) Utdanning: Bachelor i International business and marketing ved BI Bergen (NMH). Praksis: Markedssjef i KJS Servering. Tone Sandven (Markedssjef i Lagunen Storsenter) Utdanning: Diplomøkonom BI, med spesialisering innenfor markedsføring. Fagkurs i prosjektstyring ved NHH. Praksis: Markedssjef på Lagunen Storsenter. Har bl.a. arbeidet mye med merkevarestrategi og gjennomføring av kommunikasjonsprosesser. Tidligere praksis fra avis, bank, og detaljhandel. Nestleder: John Magnar Bøe Ikke på valg: Nina Eknes Ramm Eirik Hokstad Styremedlemmer for 2 år: Tone Sandven Vegard Sletten Varamedlemmer: Dave Spilde Gudrun Jebsen Roy Blommedal Representant til Norges Markedsføringsforbunds generalforsamling: Borghild Feet Revisor: Irene Leknessund Disisorer: Lars Henrik Berge Helge Øvrebø Styrets forslag til valgkomitè: Den sittende styreleder er medlem av valgkomitèen. Det skal dessuten velges fire medlemmer: Kari Wulf Elisabeth A. Seim Mette Skaugvold Harold Sletten Varamedlemmer: Knut Espelid Berith Silden Lisbeth Hope Frugård Dave Spilde (Gründer Unique Promotions AS) Praksis: Dave Spilde er en av gründerne bak det kinotekniske selskapet Unique Promotions AS som ble startet i I 2001 tok Spilde og hans partner Chris Hagen over produksjonsselskapet Bug AS som i dag har vokst seg til et av Norges ledende og største selskaper innenfor animasjon og TV-grafikk. Vegard Sletten (Markedssjef Glamox Norge) Utdanning: Markedsføring, økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI Praksis: Arbeider som Markedssjef ved Glamox Norge, som er et Norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer belysnings-løsninger til det proffesjonelle marked. Gudrun Jebsen (Country Manager i Elan IT Resourse) Utdanning: Økonomi og IT fra distriktshøyskole og Universitet. Praksis: Hun har erfaring fra ett bredt spekter av IT jobber fra programmering, brukeropplæring, kursinstruktør og konsulent før hun i 2000 begynte i Elan. Roy Gunnar Blommedal (Key Account Manager for Hansa Borg Bryggerier AS) Utdannelse: Bachelor i Markedsføring fra BI, Master i Marketing og Master i E-Business fra University of Western Australia. Praksis: Bergen Branding. Tidligere jobbet med salgsstøtte i Vesta, distriktsansvarlig på Vestlandet (forhandleroppfølging). Saksbehandler på Skandiabanken Bilfinans. Promotionansvarlig, produktsjef for Hansa Borg Bryggerier AS

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 08 årsberetning 2008 6 markedssymposium 3 STYRELEDERS BERETNING 4 REFERAT FRA årsmøte 2008 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 10 årsregnskap, BALANSE 2008 OG BUDSJETT

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsberetning 2009. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen

Årsberetning 2009. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen 09 Årsberetning 2009 Salgs- og Reklameforeningen i Bergen BErgen Markedssymposium 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte 2009 6 medlemsmøter og arrangementer 2009 10 årsregnskap, balanse 2009 og

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer