Årsberetning Og SRF-prisen for 2007 går til...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2007. Og SRF-prisen for 2007 går til..."

Transkript

1 07 Og SRF-prisen for 2007 går til... Årsberetning 2007 VI TAKKER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE år Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Telefon Telefaks

2 6 markedssymposium [STYRELEDERS BERETNING 2007] Kjære SRF-medlemmer! 2007 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå for foreningens medlemmer, ny SRF-profil og god synlighet i Bergens Tidende, samtidig som det fra styrets og administrasjonens side også har vært sterk fokus på god økonomisk drift. God økonomisk drift har vært et av fokusområdene også i 2007, VilVite Bergen Vitensenter, alt om nylanseringer fra Toro, Festspill- og det er med glede at vi også dette året kan presentere regn- frokost hos DnBNor og ikke minst det nye, spennende forsikrings- 3 styreleders beretning skapet som viser et årsresultat på kr og en tilsvarende styrking av egenkapitalen. Foreningens soliditet styrkes fra år til år gjennom økt egenkapital, og midler avsettes for fremtidige selskapet Frende fra Sparebanken Vest. Andre høydepunkter og populære medlemsaktiviteter har vært Utfordreren, Q med Raftoprisen, temamøter med heftige diskusjoner ledet av Morten William 4 REFERAT FRA GENERAL- FORSAMLING medlemsmøter og arrangementer 2007 investeringer i arrangementer for SRFs medlemmer. Jeg vil spesielt fremheve administrasjonens gode kostnadskontroll som et viktig redskap for å skape forutsigbarhet for god fremtidig drift for SRF. SRF har vært betraktelig mer synlig enn tidligere. Det er blitt utarbeidet en ny profil som er mer i tråd om å være en moderne medlemsbedrift basert på stolte tradisjoner. Alle frokostarrangementene har vært annonsert i Bergens Tidende, og det har gitt oss god oppslutning. I tillegg har små profilannonser vist Knudsen; 10 grunner til at reklame ikke virker og 10 grunner til at reklame kan være verdt alle pengene. Bakedag hos Møllerens i desember er et av de store, populære familiearrangementene med fulltegning bare timer etter at invitasjonen ble lagt på nettet! For å sikre god kvalitet for våre medlemmer og oppfølging av sponsorer, aktiviteter og nyskapning har det vært viktig å styrke foreningens administrasjon. SRF fikk derfor høsten 2007 en ny fast 100%-stilling på kontoret, Hans Martin Opsal. Hans Martin er allerede vel etablert 9 BAKEDAG norgesmøllene 10 årsregnskap, balanse 2007 og budsjett 2007 eksisterende og nye medlemmer at SRF er en aktiv forening og Ditt viktigste nettverk. På fjorårets årsmøte ble det fra styrets side lagt frem forslag til økt kontingent for SRFs bedriftsmedlemmer. Administrasjonen har fått få reaksjoner på økningen, men vi ser likevel at det fremdeles og tar hånd om foreningens daglige rutiner og har ansvar for fakturering, medlemsregistrering, arrangementer blant annet Frokostklubben sammen med daglig leder Hanne-Lise Hammersland. Styret og administrasjonen har videreført den strategi som ble presentert for generalforsamlingen i 2005 med verdiene Kompetent, 13 SRF-PRISEN 11 noter er en utfordring å holde medlemsantallet oppe. Til tross for gode tilbakemeldinger både på drift og arrangementer faglig og sosialt, ser vi at medlemsantallet synker. Spesielt på personlig medlemmer og Leken, Inkluderende og Modig KLIM. Dette har vært grunnmuren i alle de arrangementer som har vært gjennomført og også vært i bakhodet til alle i styret og administrasjonen i diskusjoner og hold- 12 bergensfondet, srf prisen, mm. 13 Srf-prisen 2006 studenter hvor det har vært en nedgang på 56 medlemskap. Noen kan naturlig forklares med at man har begynt å arbeide i SRF medlemsbaserte bedrifter, men ikke alle. Det er mange som konkurrerer om våre medlemmers tid. For å øke medlemsantallet startet vi høsten 2007 en offensiv medlemsvervekampanje - Bli en SRF er du også! - som så langt har resultert i 53 nye prøvemedlemmer. Høsten 2007 gjennomførte vi også en omfattende medlems- ninger. Jeg er sikker på at veien videre basert på denne strategien vil være verdiskapende også i fremtidens SRF. Tilslutt vil jeg benytte anledningen til å takke administrasjonen og styret for et utrolig godt samarbeid, morsomt og krevende men utrolig inspirerende! Jeg ønsker også det nye styret lykke til, det blir et spennende SRF år i 2008 Ditt viktigste nettverk! 14 Styret i srf 2007, valgkomitéens innstilling for 2008 undersøkelse. Tilbakemeldingene er svært gode, og spesielt populære er våre Frokostmøter. Derfor fortsetter vi med dem, men starter en halvtime senere fordi våre medlemmer ønsker det. Temaene har vært aktuelle, blant annet curling på glattisen hos Iskanten klokken 8 om morgenen, nyåpning av Brann Stadion, full fart på Kari Wulf Styreleder 03

3 [REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2007] Tirsdag 13. februar kl.18.00, Norsk Sjømatsenter Antall: Fremmøte 56. Stemmeberettiget 38. Referent: Hanne-Lise Hammersland SRF Medlemskategori Kontingent 2006 Kontingent 2007 Endring Dagsorden: Bedriftsmedlemskap: Årsberetning 2006 F1 (1-10 ansatte) Årsregnskap 2006 F2 (11-50 ansatte) Forslag til endring av foreningens kontingenter F3 ( ansatte) Forslag til endring av foreningens lover F4 (over 200 ansatte) Valg Personlige medlemskap: Personlige medlemmer Formann Elisabeth Anfinsen Seim ledet generalforsamlingen og Studenter ønsket velkommen. Det fremkom ingen kommentarer til innkallingen. Honnør Formann erklærte generalforsamlingen for lovlig satt og Generalforsamlingen godkjente forslaget til nye kontingenter. refererte til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. 4. Forslag til endring av foreningens lover 1. Årsberetning Formann gjennomgikk årsberetningen side for side. Kommentar til skrivefeil i formannens beretning hvor det er referert til Fotballklubben Brann. Det korrekte er Sportsklubben Brann. Videre var det en del faktafeil i årsberetningen som ble korrigert. Viser til side 12 i årsberetningen: Styret i Bergensfondet i 2006 som har bestått av Ole Johan Sagen, Svein Nordahl Pedersen, Lars-Henrik Berge, Arne Johannesen og Elisabeth A. Seim. I årsberetningen var Mette Skaugvold oppført som styremedlem i bergensfondet, riktig var Elisabeth A. Seim. Under representasjon for SRF i NMF var Mette Gro Skaugvold oppført, det korrekte er Elisabeth A. Seim. SRF prisen ingen kommentarer. Årsberetning 2006 godkjent, med endringer som opplest. Endring av foreningens lover krever 2/3 flertall. Det var 38 stemmeberettigede og dermed kan forslag forkastes ved 13 stemmer i mot. Forslag til endringer ble presentert av styremedlem Øivind Johannessen og tidligere formann Kåre Offerdal. Styrets forslag til vedtektsendringer var utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av styret. Det ble redegjort for prosedyren for avstemning og de generelle prinsipielle endringer som ble forelagt var følgende: Lover erstattes med vedtekter. Generalforsamling erstattes med Årsmøte. Styreformann og nestformann erstattes med styrets leder og nest leder. Varamann erstattes med varamedlem. Utvisning erstattes med Eksklusjon. 2. Regnskap 2006 Styret fremla et regnskap for 2006 med et årsresultat på Styrets forslag ble gjennomgått punktvis som angitt over og hvert av punktene ble enstemmig godkjent. kr og en egenkapital på kr Styret hadde i 2006 bevilget kr til Bergensfondet. Desisorenes beretning ble opplest. Revisors beretning ble opplest. Generalforsamlingen berømmet styret for det gode årsresultatet og at egenkapitalen igjen var på et tilfredsstillende nivå. Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2006 og styret ble gitt ansvarsfrihet. Fra Generalforsamlingen ble det fremmet følgende tilleggsforslag: Endring 1: Ny 1 med tilføyelsen (SRF). Som presentert. Endring 2 : Generalforsamlingen ønsket tredje punkt første avsnitt strøket fra det presenterte forslaget til vedtektsendring. Være en arena der 3. Forslag til endring av kontingenter Forslaget ble presentert av viseformann Kari Wulf på vegne av styret. medlemmer kan utvikle mellommenneskelige relasjoner og bygge nettverk strykes. Det redigerte forslaget ble det votert over. Endring 3 Generalforsamlingen ønsket endret punkt c) fra det presenterte forslaget til vedtektsendring. studenter og elever ved utdanningsinstitusjoner innenfor salg og markedsføring til: Studenter og elever. Videre ønsket Generalforsamlingen endret overskriften i forhold til presentert forslag fra: Innmelding, til innmelding medlemmer. Det redigerte forslaget ble det votert over. Endring 4: I forslag var paragrafens overskrift utmelding. Generalforsamlingen ønsket overskriften endret til utmelding medlemmer. Dette forslaget ble det votert over. Endring 5 utgår og erstattes av ny 4. Endring 6 erstattes med 14. Kommentar Ordet stadfestes byttes ut med opprettholdes. Endring 7 erstattes med ny 5. Endring 8 erstattes av ny 6 -med endring i formuleringen: styret kan ansette DL, endres til styret ansetter DL. Endring 9 erstattes med ny 7. Endring 10 erstattes av ny 8. Endring 11 erstattes med ny 9. Formuleringen i første avsnitt : Velges for et år om gangen strykes i forhold til presentert forslag. Endring 14 erstattes med ny 12. Ingen realitetsendring i forhold til gammel lov. Kun skiftet ut ord general forsamling med årsmøte. Endring 15 erstattes med ny 15. Ingen realitetsendring i forhold til gammel lov. Kun skiftet ut ord lov med vedtekter. Endring 16 erstattes av ny 13. Tilføyelse i forhold til presentert forslag. Ordlyden i rimelig tid erstattes med samme tidsfrist som for årsmøtet. Alle de fremsatte forslagene fra generalforsamlingen ble enstemmig vedtatt. Etter at alle enkeltforslagene var vedtatt ble alle de fremsatte forslagene samlet satt under votering. Generalforsamlingen vedtok alle endringer enstemmig. 5. Valg Leder for valgkomiteen Mette Gro Skaugvold ledet valget. Valgkomiteens innstilling var: Styrets leder: Kari Wulf Nestleder: Borghild Feet Styremedlemmer for 2 år: Nina Eknes Ramm Eirik Hokstad Styremedlemmer for 1 år: Tone Sandven Varamedlemmer: Dave Spilde Vegard Sletten Gudrun Jebsen Ikke på valg: John Magnar Bøe Representant til NMF: Kari Wulf Varamedlem: Borghild Feet Revisor: Irene Leknessund Desisorer: Lars Henrik Berge og Helge Øvrebø Valgkomiteen trer av etter sin innstilling. Styret foreslo følgende valgkomité: Kari Wulf Elisabeth Anfinsen Seim Mette Gro Skaugvold Harold Sletten Lisbeth Hope Frugård Varamedlemmer: Lars Henrik Berge, Knut Espelid, Berith Silden. Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. Elisabeth Anfinsen Seim takket styret for godt samarbeid, og rettet en spesiell takk til de avtroppende styremedlemmer Øivind Johannessen og Svein Roger Selle for den innsatsen de har vist gjennom den tiden de har sittet i styret i SRF. Administrasjonen ble også takket for arbeidsinnsatsen i Kari Wulf fikk overrakt styrelederkjedet og hun takket generalforsamlingen for tilliten og gav uttrykk for at hun så frem til vervet med respekt og ydmykhet samtidig med at hun gledet seg til å ta fatt på oppgaven som Styreleder. Etter ordinær Generalforsamling ble SRF prisen utdelt. SRF prisen 2006 gikk til Stoltzen Opp, og kvelden ble avsluttet med demonstrasjon av hvordan man fileterer fisk og tilbereder skalldyr, etterfulgt av bespisning

4 [MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2007] Totalt har vi hatt 33 medlemstilbud og 14 andre arrangementer i SRF regi i 2007.: JANUAR :. Et festlig ettermiddagsarrangement, i Mercuri Internasjonal fortalte deretter om hotell. Alle var enig om at hotellet står invitert til presentasjonen av produksjons- med livlig debatt. Antall deltakere: 71 hvem som er fremtidens vinnere i kom- godt til Bergen som musikkby, og den selskapet Monster og deres arbeid. 15. januar Kulturtilbud Askeladden munikasjon med kundene. Kvelden ble guidede turen rundt var spennende. De jobber med bla. Senkveld med Thomas Teaterforestilling på DNS. 13. februar Årsmøte SRF lystig og god, ikke minst takket være god Antall deltakere: 63 og Harald, Idol og mye annet spennende. På Norsk Sjømatsenter, Bontelabo. servering. Antall deltakere: 103 Det ble et godt møte. Antall deltakere: 45 Antall deltakere: mars Q1 15. mai Frokostklubben Masterminds/ 23. januar Frokostklubben Platou Sport 20. februar Frokostklubben Tema: Presentasjon av årets vinner av Microsoft 2007 Tema: Hvordan kan en spesialbutikk overleve uten kjede tilhørighet. Her fikk vi Telefonsekretæren Tema: Hva skjer når kunden ringer? Q-Tips. Vinneren ble Eirik Gleditsch med prosjektet Sang fra barnemunn. I tillegg Tema: Søkelys på CRM løsninger. Dette ble et informativt møte med mye spennende et godt innblikk i hverdagen, noe alle de Telefonsekretæren, som er et nyopprettet fikk vi Designbyrået Büro Destruct fra 24. april Festspill frokost og ikke minst gode løsninger for effektiv fremmøtte satte pris på. firma, ga et innblikk i viktigheten av god Sveits til å fortelle sin historie om en Tema: SRF sin årlige Festspillfrokost. Her datautnyttelse. Her kunne mange finne Antall deltakere: 75 telefonskikk. Antall deltakere: 42 vellykket gründerbedrift som har oppnådd fikk vi presentert årets Festspill program ideer videre. Antall deltakere: 45 stor internasjonal anerkjennelse. av Festspill direktør Per Boye Hansen. Han.: FEBRUAR :. 26. februar Kulturtilbud Fruen fra havet Spennende innhold og god stemming, var som alltid ivrig og ga mange innblikk Teaterforestilling på DNS. men her også kunne vi ønsket flere i det fyldige programmet. 2. februar Utfordreren medlemmer på plass. Antall deltakere: 71 Antall deltakere: 27 Forrige utfordrer, Sportsklubben Brann, 28. februar Kulturtilbud Shukahara utfordret Hans Edvard Seim vedrørende Kjersti Berge Ricks. 24. mars Kulturtilbud The Great Gig og 27. april Utfordreren utviklingen av Fiskertorget og næringslivet High Fidelity Logen Teater. Forrige utfordrer, Hans Edvard Seim/ sitt innpass på eiersiden. Ettermiddags-.: MARS :. Fisketorget, utfordret Adm. dir. Terje Gilje 19. januar Markedssymposium 2007 arrangementet ble holdt på Contra Bar, 27. mars Frokostklubben Norsk Respons/ om den nye bydelen som Bob er en Temaet for Markedssymposiet 2007 var men temaet til tross her hadde vi 6. mars Frokostklubben Toro Nye Fakta sentral hovedaktør i utbyggingen av. Ideer som virker. Daværende Byråds- forventet oss flere fremmøtte. Tema: Hvordan jobber Toro med produkt- Tema: Hvem er markedsundersøkelser for Damsgårdssundet tegner til å bli en ny leder Henning Warloe ønsket velkom- Antall deltakere: 56 utvikling. Frokostmøtet ble holdt i Rieber og hvordan kan resultatene brukes for å flott bydel i Bergen, og diskusjonen i 17. mai 17. mai frokost men og påpekte hvor viktig det er med sine flotte lokaler på Nøstet. Her er det styrke profilen? Respons/Nye Fakta var etterkant ville ingen ende ta. Hver 17. mai inviterer SRF til feiring og innovasjon og nyskapning, Bjørn Kjos virkelig egnet for foredrag med audiovisu- grundige og presise i sin presentasjon. Antall deltakere: 23 frokost på Hotell Norge. En høytidelig start (Norwegian) fortalte om veien fra det elle virkemidler og ikke minst matlaging. Antall deltakere: 51 på dagen hvor vi etter en god frokost umulige til det mulige. Den blinde Ku ved Toro bød på seg selv og ga et godt innblikk 28. april Kulturtilbud Silje Nergård får vite dagens tema for SRF erne og tar Inger Rosenfeld var en spennende historie i den lange prosessen det er fra ide til.: APRIL :. Ole Bull Scene. oppstilling til prosesjonen. Vi har hele om en blind ku som ble begynnelsen til en ferdig produkt i hyllen. Antall deltakere: 66 bankettsalen og fyller den med familie og hel virksomhet. Leif Bergås fra Askeladden 14. april Kulturtilbud Den innbilt syke.: MAI :. gode venner. Antall deltakere med smått fortalte oss om Askeladden og de gode 15. mars Kalfaret brygghus Teaterforestilling på DNS. og stort: 179 hjelpemidler. Fra Bergens Tidende var det Øl, Mat og Kunnskap. På dette kvelds- 9., 10., 18., 19. mai Kulturtilbud Ylvis III redaktør Einar Hålien som formidlet hold- 6. februar 10 grunner til at reklame er arrangementet med Bergens første og 17. april Frokostklubben Clarion Hotel Ole Bull Scene. 30. mai 10 grunner til at reklame kan ninger på hvordan leseren har innflytelse penger ut av vinduet eneste microbryggeri fikk vi mye ølhistorie. Bergen Airport være verdt alle pengene på produktet. Og et forrykende show med Et provoserende og friskt innlegg levert av Sverre Strømmen fra Hansa Borg Tema: Bedriftsbesøk på nyåpnet hotell. 11. mai Q2 Et kveldsarrangement på Havariet Bar, klær fra T-Michael stod også på program- Morten William Knudsen, faglig leder for Bryggerier presenterte dette med innle- Vi fikk høre om prosessen før åpning av Tema: Monsterfredag. Som et ledd i hvor Høyskolelektor Morten William met. Antall deltakere: 153 markedskommunikasjon ved BI Bergen. velse. Ole-Bengt Løgith Moe, adm. dir. hotellet, og hvorfor det ble et musikk- Nordiske mediedager ble medlemmer Knudsen presenterte 10 grunner til at 06 07

5 [MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2007] Totalt har vi hatt 33 medlemstilbud og 14 andre arrangementer i SRF regi i 2007 reklame kan være verd alle pengene. Dette.: AUGUST :. 11. september Frokostklubben Iskanten rettigheter. Organisasjonen viser en 30. oktober Cannes Lions 2007 vi har bakedag, og det ble en formidabel som en oppfølger på vårens motsatte Tema: Bergen fikk enda et nytt tilskudd betydelig innsats for å synliggjøre at Verdens beste reklamefilmer fra Cannes suksess. Arrangementet var fulltegnet bare tema. Også her var det god oppslutning, 21. august Frokostklubben på opplevelsesfronten med åpningen av diskriminering og undertrykking på Bergen Kino. timer etter invitasjonen gikk ut og baksten men siden vi er den foreningen vi er, var Café Golden Colombia Iskanten. Det var høy stemming og latter bakgrunn av kastefordommer er et alvorlig ble garantert vellykket. Antall deltakere: 88 ikke diskusjonen like heftig Tema: SRF ble invitert til å høre om det da vi fikk prøve oss på Curling. En sport internasjonalt menneskerettighetsproblem..: NOVEMBER :. Antall deltakere: 68 spennende konseptet. Morgenfriske Salsa som er ny for de fleste av oss. Det ble et flott, nært og stilfult arrange- 27. november Frokostklubben rytmer ga bakteppe til foredraget. Antall deltakere: 52 ment på Magnus Barfot. Sparebanken Vest.: JUNI :. Antall deltakere: 69 Antall deltakere: 98 Tema: Posisjonering og navnevalg for 12. september Krune Sider nytt forsikringsselskap var overskriften 29. august Kulturtilbud Pink Krune Sider produseres i Bergen av epler 27. september Kulturtilbud da Sparebanken Vest presenterte det nye Koengen. fra Hardanger. Og i gylden ettermiddags- Karlson på taket forsikringsselskapet Frende. I tillegg til stemning ble vi invitert til Kalfaret. Produk- Teaterforestilling på DNS. logodesign og navneforslag fikk alle frem- 30. august Frokostklubben sjonen av Krune Sider forgår inne i fjellet møtte høre om den spennende veien dit Bergen Taxi på gamle Hansa Bryggeri på Kalfaret. Her.: OKTOBER :. Antall deltakere: 71 Tema: Den nye teknologen og intensjonen fikk vi se produksjonsprosessen og høre 13. november Frokostklubben Fora Form med bestilling av Taxi på SMS. historien til vakre toner på klassisk gitar. 9. oktober Frokostklubben NextGenTel Tema: Fora Form har flyttet til ny adresse.: DESEMBER: Bergen Taxi har ikke bare tatt det Vert var Njål Vindenes som er både produ- Tema: Vi er på vei inn i det trådløse i Bergen. Vi ble invitert i de ny restaurerte enkle telefonnummeret sitt inn i logoen, sent og musiker. Antall deltakere: 40 samfunnet. Stadig flere leverandører Sandviksbodene, der de sammen med 6. juni Frokostklubben SK Brann men også stått fremst i utviklingen når leverer løsninger for hjemmets kommu- FotoPhono, Lightcom og Innvik Sellgren Tema: Sportsklubben Brann inviterte til det gjelder bestilling på SMS. Det ble et nikasjonbehov. NextGenTel er en av de har skapt et unikt showroom, hvor arki- den helt nyåpnede stadionen og ga oss et inspirerende møte på Hotel Norge. fremste leverandørene som fokuserer på tektur, design og teknologi spiller sammen. godt innblikk i alt arbeidet bak en kamp. Antall deltakere: 45 fremtidens digitale hjem med ett bredbånd Vi fikk en spennende morgen med form Før det blåses i fløyten er det unektelig til alt. Og her fikk vi stille alle de dumme og farge. Antall deltakere: 58 mange småting som skal klaffe, for å.: SEPTEMBER :. spørsmålene vi ville. Antall deltakere: 50 få mennesker glade, mette og november Kulturtilbud Opera: fornøyde. En guided tur rundt i anlegget 5. september Seminar: Den gode 23. oktober Frokostklubben G. Verdi Maskeballet 4. desember Juleavslutning på med en liten tur på gressmatten var lagt medarbeider Center Gruppen Grieghallen. Kjøttbasaren inn. Antall deltakere: 78 I et konkurranseutsatt arbeidsmarked er Tema: Centergruppen driver utstrakt kurs- En spesiell juleavslutning på 130-års det kamp om kompetansen. Seminaret 20. september Q3 Raftoprisen virksomhet innen helse og sikkerhet. Vi ble jubilanten Kjøttbasaren. Vi fikk ta de 13. juni Vilvite Bergen Vitensenter fokuserte på hvordan man kan tiltrekke Tema: RAFTOPRISEN. Samme dag som invitert til en spennende presentasjon av: ulike spesialbutikkene i øyesyn og koste Det nye Vitensenteret åpnet dørene for seg de best kvalifiserte medarbeidere det ble kunngjort hvem som ble tildelt - Kunnskap nok til å opprettholde en god oss med god mat og drikke. I tillegg ble SRF medlemmer en ettermiddag rett etter og hva som skal til for å holde på dem. Raftoprisen, hadde vi gleden av å kunne helse for et langt og godt liv Frelsesarmeen og Bymisjonen invitert til åpningen. Her fikk vi deilig tapas og ikke Salgsdirektør, Espen Bjerke fra Mercuri presentere Rafto stiftelsen og det viktige - og kunnskap nok til å kunne leve livet å fortelle om sitt viktige arbeid. En koselig minst en flott omvisning med lek og moro. Internasjonal snakket om hvem som arbeid de har gjort for å fremme i jobb og privat på en trygg og sikker måte. og sosial ettermiddag/kveld før julestria Her må flere komme og prøve seg! hindrer utvikling og Tom Georg Olsen fra menneskerett og rette fokus på undertryk- Antall deltakere: 29 satte inn. Antall deltakere: 127 Antall deltakere: 58 Miles AS fortalte oss om hvordan Miles kelse i verden. Vi fikk høre om bakgrunnen 24. november Bakedag hos Møllerens rekrutterer. Seminaret ble holdt onboard for at prisen for 2007 gikk til The National 24. oktober Kulturtilbud Trond-Viggo. Et familie attraktivt arrangement hvor alle 19. desember Kulturtilbud Julekonsert 24. juni Kulturtilbud Riders on the storm Prinsesse Ragnhild en formiddag Campaign on DalitHuman Rights, India. De du kan+noe nytt & noe rart fikk sjansen til å få unnagjort julebakingen med Bergen Mannskor Ole Bull Scene. i september. Antall Deltakere: 34 En organisasjon som arbeider for dalitenes Grieghallen. med hjelp av eksperter. Dette er andre året Domkirken

6 [REGNSKAP OG BUDSJETT] [NOTER] Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskapsprinsipper SRF har satt regnskapføring ut til firma Bergen 28. januar 2008 Styret i Salgs- og Reklameforeningen Driftsinntekter Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Autorisert Regnskapsfører Visma Services Medlemskap/Kontingenter regnskapsloven og god regnskapskikk. Norge AS-Bergen. Arrangementinntekter Foreningen har videre fulgt relevante Sponsor/andre inntekter Sum inntekter 1) bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som 1) Salgsinntekter Av salgsinntektene er 67% av inntektene Kari Wulf Styreleder gjelder for små foretak er anvendt. utenfor avgiftsområdet. Dette danner Driftskostnader grunnlag for forholdsmessig fordeling Arrangement kostnader 2) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld av mva-fradrag i Personalkostnader 3) Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter Borghild Feet Nestleder Reklame/Trykksaker/Nettverk normalt poster som forfaller til betaling 2) Arrangement kostnader Leie, strøm, renhold innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Det er avsatt kr til dekning av Honnorar Regnskap/juridisk/markedsundersøkelser Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av kostnader ifm. Markedssymposiet Kontingenter Drift data anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. 3) Personalkostnader John Magnar Bøe Styremedlem Bidrag til Bergensfondet Anleggsmidler/langsiktig gjeld Personalkostnader utgjør 2 årsverk i 100% Av- og nedskrivninger 4) Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt stilling. 1 årsverk hele 2007 og Andre driftskostnader til varig bruk for virksomheten og er vur- 1 årsverk fra Fondsavsetning 5) Sum kostnader * dert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets 4) Av- og nedskrivninger Eirik Hokstad Styremedlem økonomiske levetid. Varige driftsmidler Driftsmidler består av EDB-utstyr og Driftsresultat nedskrives til virkelig verdi ved verdifall inventar. Restverdien på kr Netto finansposter som ikke forventes å være av forbigående er i sin helhet avskrevet i Årsresultat * karakter. Nedskrivinger blir reversert når Nina Eknes Ramm Styremedlem * I årsberetningen for 2006 var det i Budsjett 2007 en summeringsfeil i sum kostnader angitt til kr Korrekt summering skulle være , som gir et budsjettert årsresultat på kr grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er tilstede. 5) Fondsavsetninger Avsetning for fremtidige aktiviteter. [BALANSE] Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres 6) Kundefordringer Det meste av utestående kunde fordringer Tone Sandven Styremedlem i balansen til pålydende etter fradrag for er innbetalt i januar Eiendeler Inventar, utstyr 4) Kundefordringer 6) Andre fordringer Bank/Aksjer Egenkapital/Gjeld Egenkapital 7) Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen gjeld 8) avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en vurdering av de utestående fordringene. Pensjonsforpliktelser Pensjonspremie føres sammen med lønns- 7) Egenkapital Egenkapital per kr Tilført resultat 2007 kr = Egenkapital per kr Dave Spilde Varamedlem Eiendeler Egenkapital/Gjeld kostnader. For øvrig følges NRSs regler for føring av pensjoner og pensjonskostnader. 8) Annen gjeld Gjelder i hovedsak avsetninger til diverse aktiviteter og fondsavsetning for god Gudrun Jebsen Varamedlem fremtidig økonomisk drift. Vegard Sletten Varamedlem

7 [BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, mm.] [SRF PRISEN 2006] Styret Styret i Bergensfondet har i 2007 bestått av Arne Johannesen (leder), Svein Nordahl Pedersen, Lars-Henrik Berge, Øivind Johannessen og Kari Wulf. Det har vært avholdt ett styremøte høsten Styret vil arbeide for å revitaliseres fondet og søke å øke fondets kapital. Dette vil gi mulighet til aktivt å kunne tilføre midler til gode prosjekter og markerere SRF som organisasjon. Styret har besluttet å utdele midler fra kapitalens avkastning våren Prosjekter innenfor følgende områder vil bli prioritert: Byutvikling, både sentralt i Bergen og i bydelene Forskning og undervisning Kulturelle områder Intern og ekstern markedsføring i Bergensregionen REGNSKAP, BERGENSFONDET 2007 Høsten 2007 valgte styret å realisere de fondsmidlene som var plassert i aksjer og overføre fondets midler til Holberg Norge aksjefond. Regnskap Realisasjon (gevinst) ved salg av aksjer Aksjeutbytte Renter Tilskudd fra SRF Div. gebyrer Årsresultat Aktiva Innestående i bank Beholdning verdipapirer Sum Passiva Egenkapital Overskudd Sum Statutter for Bergensfondet Bergensfondet er opprettet i 1988 etter initiativ fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. Bergensfondets formål er å tilføre ressurser til idèer, aktiviteter og tiltak som har som utgangspunkt å skape virksomhet i og interesse for Bergensområdet. Fondets grunnkapital er minimum kr Årlig kan fondets styre disponere kapitalens avkasting, samt en nedbygging av selve fondet med ca 10 % av grunnkapitalen. Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret kan hvert år velge om ett eller flere tiltak skal tildeles ressurser. Imidlertid skal styre påse at de tiltak som velges tildeles ressurser i en slik grad at målbare resultater oppnås. Fondets grunnkapital kan bygges ned over tid. Endringer av fondets statutter krever godkjennelse i Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. SRF-PRISEN Aktiva Bankinnskudd Sum Passiva Kapital Renter Sum HEDERSTEGN Medlemmer i Ordenskapitlet: Knut Espelid, Fredrik Schaefer, Peter Kolderup Greve, Nina Broch Mathisen og foreningens styreleder. Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubileer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komiteen i MEDLEMSSTATISTIKK Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student Prøvemedlemmer 53*) *) Definisjon prøvemedlem: Medlem med gratis prøvetid på 3 mnd. REPRESENTASJON FOR SRF BT prisen, jurymedlem: Kari Wulf Norges Markedsføringsforbunds styre: Kari Wulf 17. mai komiteen: Arne Storetvedt Det nyttige Selskabs forretningsfasadepris, jury: Kai Ove Carlsen Norsk Handelsmuseum/Norsk Reklamemuseums styre: Kåre Offerdal FORENINGENS ARKIV Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarkiv. Stoltzekleiven opp fikk SRF-prisen SRF-prisen har etablert seg som en prestisjetung pris og Stoltzekleiven Opp var en verdig vinner. Løpet har utviklet seg til å bli en bergensk merkevare med en tydelig posisjon i det nasjonale mediebildet. Tirsdag 13. februar ble den årlige SRF-prisen gitt til Stoltzekleiven Opp det hardeste løpet som gjennomføres i løpet av høstparten her i Bergen. Mange store sponsorer har sett markedsføringsverdien ut fra den store oppmerksomhet løpet får i media. Både nasjonale tv kanaler og de store avisene dekker løpet, i tillegg til lokalmedia. Samtidig er Stoltzen opp mye mer enn hovedkonkurransen med kjendiser og media. Det er også et løp for skolene i nærområdet (Rothaugen), for familier, hjerte pasienter, vanlige mosjonister kort sagt: Et løp hvor alle kan delta. Stjerneartisten Sting løp til Stolzen da han besøkte Bergen! Stoltzen er høydepunktet mange mosjonister møtes hver uke for å trene til. Den umulige løypen er blitt et viktig folkelig bidrag til helse/velvære. SRF ønsker også å fremheve arrangøren, Varegg, som basert på frivillighet avvikler løpet år etter år. I fjor var 110 frivillige funksjonærer i sving. Imponerende database og direkte overføring på nett og BTV gir løpet et profesjonelt gjennomføringselement. Det finnes mange løp og idrettsarrangementer som fortjener en pris, men valget falt på Stolzen fordi de skaffer seg en så morsom og positiv dekning. Det umulige utgangspunktet som betegnes av noe av det hardeste mange profesjonelle idrettsutøvere klarer å komme seg opp, og som mange vanlige også klarer å komme seg opp, har på folkemunne blitt noe som bergenserne er stolte av og som er blitt lagt merke til. Vi gratulerer en verdig vinner: Stoltzekleiven Opp, -med prisen. Fakta: Løpet gjennomføres i månedsskiftet september/oktober. Lengde 910 meter. Høydemeter 313,5 meter fordelt på ca. 600 trapptrinn. Deltakerrekord: 2650, satt i fjor! Løyperekord: 8,13, satt av Jon Tvedt i Arrangør IL Varegg, PRISVINNERE DE SISTE 2 ÅRENE: SK Brann 2004 BergenFest 2005 STATUTTER FOR SRF-PRISEN 1. SRF-PRISEN er opprettet av Salgs- og Reklameforeningen i Bergen i Prisen kan tildeles en person, et firma, en organisasjon eller en institusjon i Bergensdistriktet - som særlig har fremhevet seg på markedsføring i videste betydning. 3. Utdelingen av hedersprisen er et ledd i Salgs- og Reklameforeningens arbeid for høy faglig standard, sunne prinsipper, ansvarsfølelse og god forretningsskikk i all markedsføring til beste for samfunnet, næringslivet og forbrukerne

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 08 årsberetning 2008 6 markedssymposium 3 STYRELEDERS BERETNING 4 REFERAT FRA årsmøte 2008 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 10 årsregnskap, BALANSE 2008 OG BUDSJETT

Detaljer

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER ÅRSBERETNING 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Bergen Markedssymposium 4 5 8 14 15 16 17 18 19 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER ÅRSBERETNING 2014 1 ÅRSBERETNINGEN 2014 4 5 8 10 11 12 13 14 19 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no NETT- VERK ANNONSEBILAG TIL BERGENS TIDENDE SALGS- OG REKLAMEFORENINGEN I BERGEN HØSTEN 08 Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no Like sikkert som høsten Høsten er over oss. For

Detaljer

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE nettverk Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE KREATIVT FORUM STARTER OPP I BERGEN DIPLOMOPPGAVER BI VISUELL

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Kjære SRF-venn! for alle de skuelystne.at vi ikke vant prisen for morsomste innslag får så være - det sporer bare til ny innsats neste år.

Kjære SRF-venn! for alle de skuelystne.at vi ikke vant prisen for morsomste innslag får så være - det sporer bare til ny innsats neste år. Nr.. 2-2003 Kjære SRF-venn! Vårens aktiviteter er ferdig avviklet, og vi kan se tilbake på mange hyggelige - og ikke minst nyttige stunder sammen. Vi begynte "i skyene" med SAS, så druknet vi nesten hos

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2010

Å R S R A P P O R T 2010 ÅRSRAPPORT 2010 innhold innhold strategisk utvikling 4 MEDIEHUS I utvikling 6 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2010 17 Nøkkeltall 19 Årsberetning 21 styret 24 Resultatregnskap 27 Balanse 28

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Nettverk. designe service? Et designeventyr. Design som holder på kundene. Rekordstor oppslutning. Markedssymposiet 2010 tar form.

Nettverk. designe service? Et designeventyr. Design som holder på kundene. Rekordstor oppslutning. Markedssymposiet 2010 tar form. Nettverk Salgs- og reklameforeningen i Bergen Høst 2009 annonsebilag SRFs medlemstilbud øker: Rekordstor oppslutning Design som holder på kundene Markedssymposiet 2010 tar form Kan man designe god service?

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 Årsberetning og regnskap 2003 Den Norske Bokhandlerforening Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo tlf. 22 39 68 00 fax. 22 39 68 10 e-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no Innhold 3

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer