Årsberetning Human-Etisk Forbund Bergen lokallag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Human-Etisk Forbund Bergen lokallag 1

2 1. Bergen lokallag Bergen lokallag er det største lokallaget i Hordaland, og har 4600 medlemmer per Lokallaget deler kontorlokaler med Hordaland fylkeslag i Valkendorfs gt Styret Styrets sammensetning etter valget på årsmøtet i februar 2014: Leder: Toril Swan Nestleder: Øystein Garnes Brun Kasserer/økonomiansvarlig: Magnus Svärd Sekretær: Greta Halstensen Styremedlemmer: Jørgen Eriksson Arne Klyve Bodil Mydland Varamedlemmer: Mari-Kristine Morberg Janeke Vatne Toril Swan trakk seg som styreleder og styremedlem 1. desember 2014, og nestleder Øystein G. Brun tok over. Styret fordelte styrerelaterte oppgaver mellom seg på styremøtet 9. april: Arbeidsutvalg: Toril Swan, Øystein Garnes Brun og Magnus Svärd Navnefestkontakt: Janeke Vatne Konfirmasjonsutvalgskontakt: Bodil Mydland Pressekontakt/politisk talsperson: Arbeidsutvalget STL: Helge Schjøtt og Mari-Kristine Morberg Fylkesstyremedlem og vara: Øystein Garnes Brun og Toril Swan Ansvar for Humanistisk uke: Mari-Kristine Morberg, Jørgen Eriksson og Magnus Svärd Lørdagskafèansvarlig: Greta Halstensen 2

3 Kontaktperson HUM-koret: Janeke Vatne Nett/hjemmesideansvarlig: Jørgen Eriksson Kontaktperson aktivitetsutvalget: Toril Swan Styrets arbeidsutvalg har bestått av Toril Swan, Øystein Garnes Brun, Magnus Svärd. Kjønnsfordelingen i styret er akseptabel (5 kvinner og 4 menn) Styremøter Styret har hatt elleve styremøter i Espen Vaage, leder av Humanistisk Ungdom Hordaland, deltar som observatør på styremøtene for å fremme samarbeid mellom lokallaget og Humanistisk Ungdom. Arbeidsutvalget har hatt 4 møter Tillitsverv i HEF og delegater Janeke Vatne er vara i HEFs hovedstyre. Øystein G.Brun er Bergens representant i fylkesstyret. Toril Swan er vara til fylket Bergen HEFs delegater til fylkesårsmøtet Øystein Brun - fra styret Janeke Vatne - fra styret Jørgen Eriksson - fra styret/valgt på årsmøtet Ellen Ryland - valgt på årsmøtet Kristin Lygre - valgt på årsmøtet Stine Olsen - valgt på årsmøtet 3

4 Karianne Omdahl Anne Bugge Espen Vaage (fra HU) Varaer Torstein Rundhovde (fra HU) Ole- Morten Berentsen (fra HU) Annen virksomhet Styremedlemmene har på forskjellig vis deltatt i debatter og andre samfunnssammenhenger. Bilde er fra STL sitt dialogmøte 23.oktober. Magnus Svärd sitter ytterst til høyre 8. april hadde Øystein Brun innlegg i Bergens tidene om skolen og religionsfrihet. I den følgende nettdebatten deltok hele arbeidsutvalget med innlegg. 23.august hadde Janeke Vatne innlegget om Trosfrihet og toleranse i BT. Toril Swan har hatt innlegg i BT. Toril Swan og Janeke Vatne deltok på den Humanistiske verdenskongress i Oxford august. 4

5 Toril Swan holdt foredrag om språk og identitet på seniorkafeen 9. oktober. Styret inviterte utvalgsmedlemmene i lokallaget til sommerfeiring med lett servering 13. juni. Samarbeidsrådet for tros og livssynsamfunn arrangerte dialogmøte 23.oktober i Rådhuskantinen. Tema var religionsdialog og livssynspolitikk. Flere tros og livssynssamfunn deltok i panelet. For HEF deltok Magnus Svärd. 21. november orienterte Øystein G. Brun og organisasjonssekretær Magnhild Bøe- Hansen, - hovedstyret om Fylkeslagets arbeid med kartlegging av skolenes religionsutøvelse. Rapporten ble ferdigstilt i desember. Det står mer om dette arbeidet i fylkes årsrapport. 1.2 Samarbeid med andre organisasjoner Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) (Bilde hentet på STL sin egen side) STL er paraplyorganisasjonen for tros- og livssynssamfunn i Norge. Hovedoppgaven til Samarbeidsrådet er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom trosog livssynssamfunn, samt arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge. STL har en viktig religionspolitisk rolle, og bidrar jevnlig med høringssvar til lovforslag som berører tros- og livssynssamfunnenes virke. STL Bergen kom virkelig i gang med arbeidet sitt i april 2012, etter at et interimsstyre hadde forberedt etableringen i et halvt års tid. 5

6 Helge Ferdinand Schjøtt fra Human-Etisk Forbund er nåværende leder for STL. Mari-Kristine Morberg er Bergen lokallags vara representanter. På Bergen lokallag sitt medlemsmøtet den 29. januar holdt Helge F. Schjøtt innlegg om STL. STL arrangerer en del ulike debatter og foredrag som er åpen for alle Rafto Foundation for Human Rights Vi samarbeider med Rafto stiftelsen i forhold til konfirmasjonsundervisningen vår. De er både inne og underviser kurslederne i Bergen om menneskerettigheter, - og de har utarbeidet et opplegg vi kan bruke sammen med konfirmantene våre om tema. På Rafto sine egne sider beskriver de undervisningen slik: «Bak Raftostiftelsens undervisning om menneskerettigheter, ligger det bevisste didaktiske valg. På denne siden kan dere finne mer ut om hvordan vi tenker når vi lager undervisningen vår både hvordan vi skal nå klart ut med de verdiene vi ønsker å formidle og hvilken metodikk vi mener er mest hensiktsmessig å bruke. Menneskerettighetsundervisning - hva legger vi i dette begrepet? I menneskerettighetsundervisning skal deltakerne øves i respekt for menneskerettighetene og de fundamentale friheter. I kjernen av dette ligger følelsen av egen og andres verdighet, samt fremming av forståelse, toleranse, likestilling, likeverd og vennskap mellom mennesker med ulik nasjonalitet, etnisk og religiøs bakgrunn. Målet med menneskerettighetsundervisning er at alle mennesker skal delta i et fritt samfunn.» 1.3 Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 19. februar 2014, - i lokallagets lokaler i Valkendorfsgaten 3. Styreleder Toril Swan åpnet møtet, og Veslemøy Gullachsen var møteleder. Det var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede. Fylkesleder Egil Haugland var også til stede. Valgkomiteen bestod av Camilla Constanse Strøm-Andresen, Håvar Skaugen og Svein Hindal. 1.4 Medlemsutvikling 6

7 Innmeldt Utmeldt Døde Endring Flyttinger % endring etc ,4 % 2. Aktiviteter i lokallaget 2.1 Medlemsaktivitet Lørdagskafé En gang i mnd åpner vi lokalene våre og inviterer til Lørdagskafé. Her kan liten, stor, student, barnefamilie og pensjonist møtes til trivelig samvær og samtale. Det pleier å være noen som kommer for første gang, mens andre har gjort det til en tradisjon å møtes på lørdagskafé hos oss. Her blir det utvekslet synspunkter, erfaringer og gode historier og er rett og slett et godt treffpunkt for humanister. Det ble arrangert lørdagskafé 9 ganger i løpet av 2014: 15. februar, 29. mars, 26. april, 24. mai, 15. juni, 20. september, 11. oktober, 15. november og 20. desember. Desember kaféen ble arrangert som julekafe. I tilknytning til kafeen hadde vi stand på Torgalmenningen den 29. Mars og 20. september Filosofikafé Filosof Svein Jacob Salhus har siden september 2014 arrangert filosofikafé annen hver torsdag, - på kveldstid. Hva er det som skjer på en filosofikafé? Det er rett og slett sakte tenking på et høyt plan av mennesker. Det er på en måte viktigere å lytte enn å ytre seg. Det å søke å forstå den andre blir viktigere enn å forfekte eget standpunkt. Det å sitte slik sammen i et par timer, få lov til å tenke og reflektere sammen med andre, få mulighet til å få berikende innspill fra andre, og slik sett komme videre i egen tenking det er kjernen i disse stundene. Dette er et verdsatt tilbud blant medlemmene. 7

8 2.2 Debattmøter og foredrag Hordaland fylkeslag har et eget aktivitetsutvalg. De har overtatt mye av arbeidet med å arrangere debatter og åpne møter. Det står mer om dette i fylkeslagets årsrapport for de som ønsker å lese mere. 2.3 Humanistisk uke Humanistisk uke i Bergen ble gjennomført i perioden september. 20. september åpnet Bergens humanistiske uke med lørdagskafe og filosofikafe i Valkendorfsgt. Det var stand på Torgalmenningen alle dagene hele uken unntatt da det regnet. HEF Hordaland arrangerte Rollespillet Opp av asken- et apokalyptisk rollespill den 20.september. Mange av Bergen lokallags medlemmer deltok. Under er noen bilder fra spillet: 8

9 23. september hadde John Færseth foredraget Norske konspirasjoner i Valkendorfsgt. Det var godt oppmøte på foredraget. 3. Seremonier Noe av det viktigste som gjøres i lokallaget er våre seremonier, hvor det nedlegges mye frivillig arbeid. Human-Etisk Forbund har fire seremonitilbud: humanistisk gravferd og vigsel, samt humanistisk konfirmasjon og navnefest. Bergen lokallag har ansvaret for navnefest og konfirmasjon, mens Hordaland fylkeslag er ansvarlig for gravferd og vigsel. Seremoniene er ofte det første møte for mange med vår organisasjon, og en arena hvor de får oppleve hva organisasjonen står for. 3.1 Humanistisk konfirmasjon Konfirmasjonsutvalget i Bergen HEF Konfirmasjonsutvalgets årshjul løper fra høst til vår. Planleggingsfasen er om høsten, mens konfirmasjonsundervisningen gjennomføres om våren. Årsmeldingen er derfor hensiktsmessig inndelt i en vår- og en høstdel for å illustrere dette skillet. Våren 2014 Konfirmasjonsutvalget (Q) 2014 har bestått av: Leder: Karianne Omdahl Økonomiansvarlig og nestleder: Torunn Olsnes / Yngve Spjeld Landro Kurslederkontakt: Gaute Melås Larsen Fagansvarlig: ikke besatt Seremoniansvarlig: Grete Lien / Karianne Omdahl Sekretær: Karethe Hoft Solstad Humanistisk konfirmasjon i Bergen i 2014 i tall: 501 konfirmanter 40 konfirmantgrupper xx kursledere 11 kurskvelder a 2x45 minutter 3 rollepill + 2 reservespill 6 seremonier 9

10 Generelt om aktiviteten Kurslederaktivitet Alle kursledere må gjennomføre 11 kurskvelder med sin gruppe i perioden januar-april. Noen kursledere har to grupper. Den enkelte kursleder må også delta med sin(e) gruppe(r) på rollespillet På flukt, som varer i ett døgn. I tillegg til å gjennomføre kurset med konfirmantene, må kurslederne delta på obligatoriske møter og aktiviteter som arrangeres før, under og etter kursperioden. Aktivitet i konfirmasjonsutvalget (Q) Q er ansvarlig for å koordinere konfimasjonsaktiviteten i lokallaget, i samråd med organisasjonssekretær i Bergen og fylkeskontakt. Utvalget møtes ved behov, og 34 ordinære utvalgsmøter ble berammet våren Det er også utvalgets ansvar å forberede og gjennomføre de obligatoriske møtene for kurslederne. Disse møtene føyer seg dermed til Qs møteplan. Løpende avklaringer gjøres via epost og telefon. Hovedtrykket for Q i 2014 kom som vanlig rundt forberedelse av oppstart i januar, i februar med rollespillet På flukt, og i månedsskiftet april/mai pga. seremoniavvikling. De to største og mest arbeidskrevende oppgavene til konfirmasjonsutvalget er å avvikle rollespillet På flukt for alle konfirmantene, samt planlegge og gjennomføre seremonier i slutten av kurset. Lokasjoner All undervisning har foregått på Rothaugen ungdomskole i Sandviken og Sonans videregående skole i Hansaparken på Kalfaret. Møtevirksomhet for Q og allmøter med kurslederne foregår i kontorlokalene i Valkendorfsgate. Rollespillet På flukt ble arrangert på Herdla fort på Askøy, og seremoniene holdes i Grieghallen. Det har i flere år vært et anstrengt samarbeidsklima mellom HEF og kontaktpersoner ved Rothaugen. Det ble besluttet å avvikle samarbeidet med Rothaugen f.o.m. mai I stedet vil Blokkhaugen skole i Åsane være nytt kurslokale fra våren Vi fortsetter vårt samarbeid med Sonans som før. 10

11 Rollespillet På flukt Q besluttet å arrangere rollespillet På flukt også i 2014, etter overveiende positive erfaringer med gjennomføringen i foregående år. Det ble arrangert på Herdla, nord på Askøy. Konfirmanter som av ulike årsaker ikke kunne delta på På flukt fikk tilbud om et reserveopplegg, et rollespill arrangert av Tidsreiser. Seremoni Tid og sted: Grieghallen april 2014, tre seremonier hver dag. Hovedtaler: Selda Ekiz, NRK Musikalsk innslag: Gina Aspenes og Hallstein / Ung Symfoni Danseinnslag: Artos Cru Q fikk hjelp av Grete Lien i lokallaget til seremoniarbeidet. Hun var ansvarlig for det kunstneriske innholdet i programmet, mens Q-leder tok seg av det øvrige planleggingsarbeidet for alt som involverer kurslederne frem mot og under seremonien. Seremonien er et stort løft for utvalget. Det krever detaljplanlegging og er svært arbeidsintensivt i perioder. Seremonihelgen er alle kursledere pliktige til å delta begge dagene og får en rekke arbeidsoppgaver utover det å delta på seremoni med egen gruppe. Fra kurslederopplæringen i november 11

12 Film Q har lenge ønsket å få filmet seremoniene i Grieghallen slik at de kan brukes til opplæringsformål. Tidlig i 2014 søkte derfor fylkesstyret på vegne av Q om tilskudd på kr fra forbundets sentrale pott med aktivitetsmidler. Søknaden ble innvilget og Q inngikk avtale med Bergen StudentTV (BSTV) om produksjon av en slik film. Resultatet ble veldig bra og er allerede fremvist og benyttet på det nasjonale estetikkurset som seremoniavdelingen arrangerer hver høst. Taleverksted Q arrangerte taleverksted for andre år på rad for konfirmantene som skal holde tale på sine respektive seremonier i Grieghallen. I år ble tilbudet formidlet til alle lokallag i Hordaland. Flere konfirmanttalere fra andre lokallag enn Bergen deltok. Vi fikk gode tilbakemeldinger på tiltaket fra konfirmantene selv og foreldre. Seremoniavdelingen ved hovedkontoret merket seg suksessen og oppfordrer nå andre fylkeslag til å tilby liknende. Høsten 2014 Konfirmasjonsutvalget (Q) høsten 2014: Leder: Veronika Sandanger Økonomiansvarlig og nestleder: Yngve Spjeld Landro Kurslederkontakt: Gaute Melås Larsen Fagansvarlig: Ingelin Hansen Seremoniansvarlig: Karianne Omdahl / Grete Lien Sekretær: Arnlaug Bøe Grete Lien sa seg villig å hjelpe til med seremonien i 2015, som i fjor. Utvalget har fått ny leder, tidligere utvalgsmedlem Veronika Sandanger med lang fartstid i konfirmasjonsarbeidet til HEF. Andre nye medlemmer er Arnlaug Bøe og Ingelin Hansen, begge rekruttert fra kursledergruppen. Nytt utvalg ble konstituert i september. 12

13 Generell aktivitet Alle i konfirmasjonsutvalget har deltatt på intervjuer av nye kursledere, med god hjelp fra organisasjonssekretærer. De fleste kurslederne var på plass til opplæringsseminaret første helgen i november. Det er ansatt 21 nye kursledere og 9 erfarne kursledere fortsetter. Det er erfarne kursledere på hver basisgruppe. Q har hatt 3 ordinære møter på høstparten, var tilstede på opplæringsseminaret i november med ansvar for quiz på kvelden og tok tilbake en tidligere tradisjon om å arrangere gløgg fest for konfirmantlederne i desember. Leder har hatt møte med Norsk Folkehjelp angående alternativt opplegg til På Flukt og sammen med organisasjonssekretær Magnhild Bøe hatt møte med prosjektleder og vokalist i Gatens Evangelium angående felles faglig og sosialt opplegg avslutningsuken. Nye tiltak Menneskebiblioteket som alternativ til På Flukt 2. Oppfølging av kursledere 3. Felles avslutningskveld Lokasjoner 2015 Grunnet samarbeidsproblemer med Rothaugen ungdomsskole ble kontrakten der avsluttet. Nytt undervisningssted er Blokkhaugen skole i Åsane onsdager og torsdager kl.18:00-19:45. Avtalen med Sonans privatgymnas er forlenget og man har kurs der mandag til torsdag kl.17:00-18:45 og 19:00 20:45. Herdla fort er booket for På Flukt også for 2015 og seremoniene går som vanlig i Grieghallen. Aktivitetsdag 2015 «På Flukt» fra Røde Kors og «Opp av asken» fra Tidsreiser ble vurdert. Vi landet også i år på «På Flukt» som blir arrangert de tre første helgene i februar. Det ble forsøkt flyttet til senere helger, men dette passet ikke for Røde Kors Ungdom. 13

14 Seremoni 2015 Grieghallen, april. Programmet er ikke klart på dette tidspunktet. Fra seremonien Økonomi Det er knyttet noe usikkerhet til kvaliteten på årets budsjett da Q ennå ikke har mottatt godkjente regnskapstall for fjoråret. Men basert på erfaringer og ved at vi har påmeldingsrekord i antall konfirmanter, regner Q med at vi igjen kan levere bra overskudd til laget. 14

15 3.2. Humanistisk navnefest Fra rigging i Grieghallen. Navnefestutvalget har i 2014 arrangert 8 seremonier Det var totalt 141 navnebarn i løpet av året. 6 seremonier i Fana Kulturhus og to i Grieghallens foaje. Vi har vært svært fornøyd med lokalene i Fana kulturhus, men vi så at ved kun å ha seremoni i Fana var det færre som meldte seg på. For å se om det økte antall påmeldinger satt vi opp to seremonier i Grieghallen, - noe som var en stor suksess. Vi vil derfor fortsette å ha seremonier i Grieghallen i Medlemmer i utvalget: Janeke Vatne som satt som leder i starten av året, overleverte stafettpinnen videre til Siri Hortman i mars. I løpet av året har Janeke Vatne og Anne-Lise Rigstad trukket seg fra navnefestutvalget. Vi takker dem for god innsats i flere år! Navnefestutvalget består ber i dag av: 15

16 Leder: Siri Hortman Embla Hortman Øye Anne Aschehoug Lise Berntsen Audhild Seldal Christian Lomsdalen Benjamin Matland Mona E. Bergstø (permisjon) Kari Berge Stadsnes Navnefestutvalgets har hatt fem møter alle i HEFs lokaler. Vi har hatt følgende talere på seremoniene: Anne Bjørke Gro Arnesen Helge F. Schøtt Marte Mjøs Persen Yngvild Kvaale Musikere: Hallstein Lunde har spilt piano på alle seremoniene. Johanna Vatne/Hans Petter Heggli sang og spilte på to av seremoniene Hum koret deltok på 3 seremonier Silja Sol Dyngeland har opptrådd på to seremonier Are Ovesen har spilt trompet på to seremonier Eva Knappskog har sunget på to seremonier Helge Stokke har spilt fiolin på fire seremonier Sosiale aktiviteter: Onsdag 19 nov. Hadde vi førjulssamling med god mat på Holbergsstuen. 16

17 Benjamin, Audhild, Anne, Janeke, Lise og Siri brukte kvelden på å klappe oss godt på skuldrene etter en fantastisk respons på seremonien i Grieghallen søndagen før. Planer for 2015: Ha navnefest i både Fana Kulturhus og i Grieghallen. Vi håper også at vi får inn flere medlemmer i utvalget. For Navnefestutvalget HEF Bergen Lokallag Siri Hortman 4. Omsorgsarbeid: LISA Livssynsnøytrale samtalegrupper for rusmiddelavhengige LISA er ettervernsgrupper for tidligere rusmiddelavhengige, og deres pårørende. Gruppene er delt inn i mannsgruppe, kvinnegruppe og pårørendegruppe. Det er Bergen lokallag som frem til juli har driftet Lisa gruppene, men de har en egen styringsgruppe som har bestått av: Gerd Helene Irgens fra Stiftelsen Bergensklinikkene, avdeling Skuteviken /gruppeleder for mannsgruppene. 17

18 Turi Bjelkarøy fra Stiftelsen Bergensklinikkene, avdeling Hjellestad /gruppeleder for mannsgruppene. Ingvild T. Didriksen fra Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, seksjon Askøy/klinisk sosionom, faglig veileder. Jens Ramfjord fra Stiftelsen Bergensklinikkene / Psykologspesialist, faglig veileder. Turid Pedersen fra Helse Bergen avd. Knappentunet / gruppeleder for kvinnegruppen. Gro Hårheim fra Kriminalomsorgen Bergen Kommune. Vernepleier/rådgiver, faglig veileder. Hilde Bergesen fra Bergen Kommune. Familieterapeut/gruppeleder pårørendegruppen Fra og med juli 2014 har LISA ikke lenger vært driftet av Human-Etisk Forbund. Men blitt en selvstendig stiftelse. 5. Kultur: HUM-KORET I BERGEN 2014 Korets aktivitet i 2014 bar preg av vår konsert i juni samt flere andre konsert-oppdrag, inkludert turen til Larvik, en HUMKOR samling i september. Våren ble brukt til «oppsynging» til konserten i Fana kulturhus 17. juni, Art of Simon, en samling av Simon & Garfunkel sanger med innleide musikere som støtte. Vi var også så heldig å få hjelp av Hilde Sol Erdal som koreograf. Den ble økonomisk støttet av Bergen Kommune via Fana Kultur komité. Konserten ble meget vellykket med ca 200 betalende tilhørere. Samtidig gjorde vi oss klar for samling i Larvik, der det var bebudet en Konsert i Bølgen Konserthus sammen med artisten Lars Martin Myhre. Hovedstyret i HEF var samlet samtidig og var også innbudt til den konserten. Link til denne ligger på med passord tenkselv. Hovedstyret hadde også bedt om et møte med representanter for alle korene; Oslo, Larvik, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Molde. Vi fikk også informasjon om at det skulle starte et kor i Trondheim i løpet av

19 Møtet var interessant for alle parter. Korene la frem sine planer samt hvordan vi opplevde opplegg fra HEF lokalt i de forskjellige distriktene. Hovedstyret skulle følge opp korene, samt at de gjorde det klart at HEF skulle fortsatt ha seremoni kor, da dette var viktig for organisasjonen. På høsten meldte vi oss på Song for ein betre verd ; en samling av flere kor med konsert i Logen, arrangert av korforbundet. Vi har sunget på tre navnedager i regi av Bergen Lokallag i 2014 (en falt vekk da vi var i Larvik). I OS var vi invitert til en navnedag på våren. Utover dette har koret ikke hatt oppdrag i regi av HEF. Koret har i 2014 hatt en relativ stabil medlemsmasse. Vi er rundt 20 til 23 medlemmer men det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Vi hadde forespørsel like før ferien fra 5 stykker, men de falt fra etter ferien. På høsten har det kommet 3 nye medlemmer, og vi håper at de vil fortsette sammen med oss. Koret jobber med å få til en Kor-reise i løpet av 2015 og vi har en reisekomité som arbeider med dette. Fremmøte har lagt på ca 18 medlemmer i snitt, og noe bedre i høst. Sangøvelsene våre har vært i lokalene til Bergen lokallag. Selv om de ikke er ideelle til vårt formål, er vi glade for at vi har den muligheten. Styret er som før: Leder: Kasserer /regnskapsfører: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem; Varamedlem Dirigent: Roar Forfod Grete Lien Anne Guri B. Antvedt Truls Magne Thommasen Kari Mowatt Haugland Torill Mjelde Ulf Skjoldhammer Dirigenten har deltatt på alle styremøter. 19

20 Vi har hatt 4 styremøter samt årsmøte, og i tillegg 3 planleggingsmøter i forbindelse med konserten. Koret har gjennomført et par seminarer før konserten, herav ett med stemmeinstruktør. Vi har hatt 36 vanlige øvingskvelder i tillegg til seminarene våre. Koret er medlem i Norges Korforbund, og søker VO midler herfra. Hvert kormedlem betaler kr. 300,- i kontingent til Korforbundet. Medlemmene har også dette året betalt kr. 600,- i korkontingent til HEF. Det er HEF Bergen som krever inn kontingenten. 20

21 6. Økonomi Regnskapsføringen ble fra 2013 foretatt av HEF sentralt, og fra 1. januar 2014 står fylkeskontoret for inn- og utbetalinger. Malen som benyttes for regnskap og budsjett er felles for alle HEFs lokal- og fylkeslag. Lokallagets egne utgifter er i hovedsak husleie og drift av lokalet, samt medlemsaktiviteter i egne eller andre lokaler. Ellers vises det til vedlagte regnskap og budsjett. 7. Veien videre Bergen lokallag har som mål å være et aktivt, engasjerende og synlig lokallag. Vi ønsker å fremme aktivitet og engasjement i styret, blant frivillige og tilhørende medlemmer. Utad ønsker vi å stimulere til og være aktiv i relevante samfunnsdebatter, med særlig fokus på livssynspolitiske forhold som religion i barnehage og skole, livssynsnøytralitet i det offentlige, likeverd for alle mennesker, fremholde menneskeretter og fremme kritisk tenkning. Lokallaget erkjenner at medlemspotensialet er stort og vil aktivt arbeide på ulike måter for å verve flere medlemmer. Lokallaget ønsker å fremstå som en vital og markant aktør hva gjelder interesser, tjenestetilbud og fellesskap for mennesker med et Humanistisk livssyn i Bergen. 21

22 Øystein Garnes Brun Magnus Svärd. Greta Halstensen Jørgen Eriksson Arne Klyve Bodil Mydland Mari-Kristine Morberg.. Janeke Vatne.. 22

Årsmelding Human-Etisk Forbund, Bergen lokallag

Årsmelding Human-Etisk Forbund, Bergen lokallag Årsmelding 2016 Human-Etisk Forbund, Bergen lokallag 1. BERGEN LOKALLAG Bergen lokallag er det største lokallaget i Hordaland. Pr 31.12.2016 er det 5.113 medlemmer. Vi har et mål om å tilby gode seremonier

Detaljer

Årsrapport for Human-Etisk Forbund Hordaland fylkeslag 2012

Årsrapport for Human-Etisk Forbund Hordaland fylkeslag 2012 Årsrapport for Human-Etisk Forbund Hordaland fylkeslag 212 1 Hordaland fylkeslag Hordaland fylkeslag har 6 414 medlemmer, og består av lokallagene: Voss og omland Nordhordland Sunnhordland Midthordland

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/ Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Alfred Solgaard SAKSMAPPE: 2016/418 ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/16 01.11.2016 Bystyret 144/16 10.11.2016 HUMAN-ETISK FORBUNDS

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Årsmelding 2017 Human-Etisk Forbund, Bergen lokallag

Årsmelding 2017 Human-Etisk Forbund, Bergen lokallag Årsmelding 2017 Human-Etisk Forbund, Bergen lokallag 1. BERGEN LOKALLAG Bergen lokallag er det største lokallaget i Hordaland. Pr 31.12.2017 er det 5.250 medlemmer. Vi har et mål om å tilby gode seremonier

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Møtested: Breiseth Hotell, Lillehammer Møtetidspunkt: Tirsdag 16. januar kl. 14.00 - onsdag 17. januar kl. 16.00

Møtested: Breiseth Hotell, Lillehammer Møtetidspunkt: Tirsdag 16. januar kl. 14.00 - onsdag 17. januar kl. 16.00 Sekretariatet - Bostadutvalget Kunnskapsdepartementet, postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Telefon: 22 24 74 98 / 22 24 75 23 Faks: 22 24 75 96 E-mail: Bostadutvalget@kd.dep.no http://odin.dep.no/kd/norsk/dep/utvalg/p30009294/bn.html

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogrammet er en konkretisering og prioritering av oppgaver i tråd med de overordnede prinsippene for Human-Etisk Forbunds virksomhet. Human-Etisk Forbund

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN Vedtatt på årsmøtet 05.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer