Årsberetning Human-Etisk Forbund Bergen lokallag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Human-Etisk Forbund Bergen lokallag 1

2 1. Bergen lokallag Bergen lokallag er det største lokallaget i Hordaland, og har 4600 medlemmer per Lokallaget deler kontorlokaler med Hordaland fylkeslag i Valkendorfs gt Styret Styrets sammensetning etter valget på årsmøtet i februar 2014: Leder: Toril Swan Nestleder: Øystein Garnes Brun Kasserer/økonomiansvarlig: Magnus Svärd Sekretær: Greta Halstensen Styremedlemmer: Jørgen Eriksson Arne Klyve Bodil Mydland Varamedlemmer: Mari-Kristine Morberg Janeke Vatne Toril Swan trakk seg som styreleder og styremedlem 1. desember 2014, og nestleder Øystein G. Brun tok over. Styret fordelte styrerelaterte oppgaver mellom seg på styremøtet 9. april: Arbeidsutvalg: Toril Swan, Øystein Garnes Brun og Magnus Svärd Navnefestkontakt: Janeke Vatne Konfirmasjonsutvalgskontakt: Bodil Mydland Pressekontakt/politisk talsperson: Arbeidsutvalget STL: Helge Schjøtt og Mari-Kristine Morberg Fylkesstyremedlem og vara: Øystein Garnes Brun og Toril Swan Ansvar for Humanistisk uke: Mari-Kristine Morberg, Jørgen Eriksson og Magnus Svärd Lørdagskafèansvarlig: Greta Halstensen 2

3 Kontaktperson HUM-koret: Janeke Vatne Nett/hjemmesideansvarlig: Jørgen Eriksson Kontaktperson aktivitetsutvalget: Toril Swan Styrets arbeidsutvalg har bestått av Toril Swan, Øystein Garnes Brun, Magnus Svärd. Kjønnsfordelingen i styret er akseptabel (5 kvinner og 4 menn) Styremøter Styret har hatt elleve styremøter i Espen Vaage, leder av Humanistisk Ungdom Hordaland, deltar som observatør på styremøtene for å fremme samarbeid mellom lokallaget og Humanistisk Ungdom. Arbeidsutvalget har hatt 4 møter Tillitsverv i HEF og delegater Janeke Vatne er vara i HEFs hovedstyre. Øystein G.Brun er Bergens representant i fylkesstyret. Toril Swan er vara til fylket Bergen HEFs delegater til fylkesårsmøtet Øystein Brun - fra styret Janeke Vatne - fra styret Jørgen Eriksson - fra styret/valgt på årsmøtet Ellen Ryland - valgt på årsmøtet Kristin Lygre - valgt på årsmøtet Stine Olsen - valgt på årsmøtet 3

4 Karianne Omdahl Anne Bugge Espen Vaage (fra HU) Varaer Torstein Rundhovde (fra HU) Ole- Morten Berentsen (fra HU) Annen virksomhet Styremedlemmene har på forskjellig vis deltatt i debatter og andre samfunnssammenhenger. Bilde er fra STL sitt dialogmøte 23.oktober. Magnus Svärd sitter ytterst til høyre 8. april hadde Øystein Brun innlegg i Bergens tidene om skolen og religionsfrihet. I den følgende nettdebatten deltok hele arbeidsutvalget med innlegg. 23.august hadde Janeke Vatne innlegget om Trosfrihet og toleranse i BT. Toril Swan har hatt innlegg i BT. Toril Swan og Janeke Vatne deltok på den Humanistiske verdenskongress i Oxford august. 4

5 Toril Swan holdt foredrag om språk og identitet på seniorkafeen 9. oktober. Styret inviterte utvalgsmedlemmene i lokallaget til sommerfeiring med lett servering 13. juni. Samarbeidsrådet for tros og livssynsamfunn arrangerte dialogmøte 23.oktober i Rådhuskantinen. Tema var religionsdialog og livssynspolitikk. Flere tros og livssynssamfunn deltok i panelet. For HEF deltok Magnus Svärd. 21. november orienterte Øystein G. Brun og organisasjonssekretær Magnhild Bøe- Hansen, - hovedstyret om Fylkeslagets arbeid med kartlegging av skolenes religionsutøvelse. Rapporten ble ferdigstilt i desember. Det står mer om dette arbeidet i fylkes årsrapport. 1.2 Samarbeid med andre organisasjoner Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) (Bilde hentet på STL sin egen side) STL er paraplyorganisasjonen for tros- og livssynssamfunn i Norge. Hovedoppgaven til Samarbeidsrådet er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom trosog livssynssamfunn, samt arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge. STL har en viktig religionspolitisk rolle, og bidrar jevnlig med høringssvar til lovforslag som berører tros- og livssynssamfunnenes virke. STL Bergen kom virkelig i gang med arbeidet sitt i april 2012, etter at et interimsstyre hadde forberedt etableringen i et halvt års tid. 5

6 Helge Ferdinand Schjøtt fra Human-Etisk Forbund er nåværende leder for STL. Mari-Kristine Morberg er Bergen lokallags vara representanter. På Bergen lokallag sitt medlemsmøtet den 29. januar holdt Helge F. Schjøtt innlegg om STL. STL arrangerer en del ulike debatter og foredrag som er åpen for alle Rafto Foundation for Human Rights Vi samarbeider med Rafto stiftelsen i forhold til konfirmasjonsundervisningen vår. De er både inne og underviser kurslederne i Bergen om menneskerettigheter, - og de har utarbeidet et opplegg vi kan bruke sammen med konfirmantene våre om tema. På Rafto sine egne sider beskriver de undervisningen slik: «Bak Raftostiftelsens undervisning om menneskerettigheter, ligger det bevisste didaktiske valg. På denne siden kan dere finne mer ut om hvordan vi tenker når vi lager undervisningen vår både hvordan vi skal nå klart ut med de verdiene vi ønsker å formidle og hvilken metodikk vi mener er mest hensiktsmessig å bruke. Menneskerettighetsundervisning - hva legger vi i dette begrepet? I menneskerettighetsundervisning skal deltakerne øves i respekt for menneskerettighetene og de fundamentale friheter. I kjernen av dette ligger følelsen av egen og andres verdighet, samt fremming av forståelse, toleranse, likestilling, likeverd og vennskap mellom mennesker med ulik nasjonalitet, etnisk og religiøs bakgrunn. Målet med menneskerettighetsundervisning er at alle mennesker skal delta i et fritt samfunn.» 1.3 Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 19. februar 2014, - i lokallagets lokaler i Valkendorfsgaten 3. Styreleder Toril Swan åpnet møtet, og Veslemøy Gullachsen var møteleder. Det var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede. Fylkesleder Egil Haugland var også til stede. Valgkomiteen bestod av Camilla Constanse Strøm-Andresen, Håvar Skaugen og Svein Hindal. 1.4 Medlemsutvikling 6

7 Innmeldt Utmeldt Døde Endring Flyttinger % endring etc ,4 % 2. Aktiviteter i lokallaget 2.1 Medlemsaktivitet Lørdagskafé En gang i mnd åpner vi lokalene våre og inviterer til Lørdagskafé. Her kan liten, stor, student, barnefamilie og pensjonist møtes til trivelig samvær og samtale. Det pleier å være noen som kommer for første gang, mens andre har gjort det til en tradisjon å møtes på lørdagskafé hos oss. Her blir det utvekslet synspunkter, erfaringer og gode historier og er rett og slett et godt treffpunkt for humanister. Det ble arrangert lørdagskafé 9 ganger i løpet av 2014: 15. februar, 29. mars, 26. april, 24. mai, 15. juni, 20. september, 11. oktober, 15. november og 20. desember. Desember kaféen ble arrangert som julekafe. I tilknytning til kafeen hadde vi stand på Torgalmenningen den 29. Mars og 20. september Filosofikafé Filosof Svein Jacob Salhus har siden september 2014 arrangert filosofikafé annen hver torsdag, - på kveldstid. Hva er det som skjer på en filosofikafé? Det er rett og slett sakte tenking på et høyt plan av mennesker. Det er på en måte viktigere å lytte enn å ytre seg. Det å søke å forstå den andre blir viktigere enn å forfekte eget standpunkt. Det å sitte slik sammen i et par timer, få lov til å tenke og reflektere sammen med andre, få mulighet til å få berikende innspill fra andre, og slik sett komme videre i egen tenking det er kjernen i disse stundene. Dette er et verdsatt tilbud blant medlemmene. 7

8 2.2 Debattmøter og foredrag Hordaland fylkeslag har et eget aktivitetsutvalg. De har overtatt mye av arbeidet med å arrangere debatter og åpne møter. Det står mer om dette i fylkeslagets årsrapport for de som ønsker å lese mere. 2.3 Humanistisk uke Humanistisk uke i Bergen ble gjennomført i perioden september. 20. september åpnet Bergens humanistiske uke med lørdagskafe og filosofikafe i Valkendorfsgt. Det var stand på Torgalmenningen alle dagene hele uken unntatt da det regnet. HEF Hordaland arrangerte Rollespillet Opp av asken- et apokalyptisk rollespill den 20.september. Mange av Bergen lokallags medlemmer deltok. Under er noen bilder fra spillet: 8

9 23. september hadde John Færseth foredraget Norske konspirasjoner i Valkendorfsgt. Det var godt oppmøte på foredraget. 3. Seremonier Noe av det viktigste som gjøres i lokallaget er våre seremonier, hvor det nedlegges mye frivillig arbeid. Human-Etisk Forbund har fire seremonitilbud: humanistisk gravferd og vigsel, samt humanistisk konfirmasjon og navnefest. Bergen lokallag har ansvaret for navnefest og konfirmasjon, mens Hordaland fylkeslag er ansvarlig for gravferd og vigsel. Seremoniene er ofte det første møte for mange med vår organisasjon, og en arena hvor de får oppleve hva organisasjonen står for. 3.1 Humanistisk konfirmasjon Konfirmasjonsutvalget i Bergen HEF Konfirmasjonsutvalgets årshjul løper fra høst til vår. Planleggingsfasen er om høsten, mens konfirmasjonsundervisningen gjennomføres om våren. Årsmeldingen er derfor hensiktsmessig inndelt i en vår- og en høstdel for å illustrere dette skillet. Våren 2014 Konfirmasjonsutvalget (Q) 2014 har bestått av: Leder: Karianne Omdahl Økonomiansvarlig og nestleder: Torunn Olsnes / Yngve Spjeld Landro Kurslederkontakt: Gaute Melås Larsen Fagansvarlig: ikke besatt Seremoniansvarlig: Grete Lien / Karianne Omdahl Sekretær: Karethe Hoft Solstad Humanistisk konfirmasjon i Bergen i 2014 i tall: 501 konfirmanter 40 konfirmantgrupper xx kursledere 11 kurskvelder a 2x45 minutter 3 rollepill + 2 reservespill 6 seremonier 9

10 Generelt om aktiviteten Kurslederaktivitet Alle kursledere må gjennomføre 11 kurskvelder med sin gruppe i perioden januar-april. Noen kursledere har to grupper. Den enkelte kursleder må også delta med sin(e) gruppe(r) på rollespillet På flukt, som varer i ett døgn. I tillegg til å gjennomføre kurset med konfirmantene, må kurslederne delta på obligatoriske møter og aktiviteter som arrangeres før, under og etter kursperioden. Aktivitet i konfirmasjonsutvalget (Q) Q er ansvarlig for å koordinere konfimasjonsaktiviteten i lokallaget, i samråd med organisasjonssekretær i Bergen og fylkeskontakt. Utvalget møtes ved behov, og 34 ordinære utvalgsmøter ble berammet våren Det er også utvalgets ansvar å forberede og gjennomføre de obligatoriske møtene for kurslederne. Disse møtene føyer seg dermed til Qs møteplan. Løpende avklaringer gjøres via epost og telefon. Hovedtrykket for Q i 2014 kom som vanlig rundt forberedelse av oppstart i januar, i februar med rollespillet På flukt, og i månedsskiftet april/mai pga. seremoniavvikling. De to største og mest arbeidskrevende oppgavene til konfirmasjonsutvalget er å avvikle rollespillet På flukt for alle konfirmantene, samt planlegge og gjennomføre seremonier i slutten av kurset. Lokasjoner All undervisning har foregått på Rothaugen ungdomskole i Sandviken og Sonans videregående skole i Hansaparken på Kalfaret. Møtevirksomhet for Q og allmøter med kurslederne foregår i kontorlokalene i Valkendorfsgate. Rollespillet På flukt ble arrangert på Herdla fort på Askøy, og seremoniene holdes i Grieghallen. Det har i flere år vært et anstrengt samarbeidsklima mellom HEF og kontaktpersoner ved Rothaugen. Det ble besluttet å avvikle samarbeidet med Rothaugen f.o.m. mai I stedet vil Blokkhaugen skole i Åsane være nytt kurslokale fra våren Vi fortsetter vårt samarbeid med Sonans som før. 10

11 Rollespillet På flukt Q besluttet å arrangere rollespillet På flukt også i 2014, etter overveiende positive erfaringer med gjennomføringen i foregående år. Det ble arrangert på Herdla, nord på Askøy. Konfirmanter som av ulike årsaker ikke kunne delta på På flukt fikk tilbud om et reserveopplegg, et rollespill arrangert av Tidsreiser. Seremoni Tid og sted: Grieghallen april 2014, tre seremonier hver dag. Hovedtaler: Selda Ekiz, NRK Musikalsk innslag: Gina Aspenes og Hallstein / Ung Symfoni Danseinnslag: Artos Cru Q fikk hjelp av Grete Lien i lokallaget til seremoniarbeidet. Hun var ansvarlig for det kunstneriske innholdet i programmet, mens Q-leder tok seg av det øvrige planleggingsarbeidet for alt som involverer kurslederne frem mot og under seremonien. Seremonien er et stort løft for utvalget. Det krever detaljplanlegging og er svært arbeidsintensivt i perioder. Seremonihelgen er alle kursledere pliktige til å delta begge dagene og får en rekke arbeidsoppgaver utover det å delta på seremoni med egen gruppe. Fra kurslederopplæringen i november 11

12 Film Q har lenge ønsket å få filmet seremoniene i Grieghallen slik at de kan brukes til opplæringsformål. Tidlig i 2014 søkte derfor fylkesstyret på vegne av Q om tilskudd på kr fra forbundets sentrale pott med aktivitetsmidler. Søknaden ble innvilget og Q inngikk avtale med Bergen StudentTV (BSTV) om produksjon av en slik film. Resultatet ble veldig bra og er allerede fremvist og benyttet på det nasjonale estetikkurset som seremoniavdelingen arrangerer hver høst. Taleverksted Q arrangerte taleverksted for andre år på rad for konfirmantene som skal holde tale på sine respektive seremonier i Grieghallen. I år ble tilbudet formidlet til alle lokallag i Hordaland. Flere konfirmanttalere fra andre lokallag enn Bergen deltok. Vi fikk gode tilbakemeldinger på tiltaket fra konfirmantene selv og foreldre. Seremoniavdelingen ved hovedkontoret merket seg suksessen og oppfordrer nå andre fylkeslag til å tilby liknende. Høsten 2014 Konfirmasjonsutvalget (Q) høsten 2014: Leder: Veronika Sandanger Økonomiansvarlig og nestleder: Yngve Spjeld Landro Kurslederkontakt: Gaute Melås Larsen Fagansvarlig: Ingelin Hansen Seremoniansvarlig: Karianne Omdahl / Grete Lien Sekretær: Arnlaug Bøe Grete Lien sa seg villig å hjelpe til med seremonien i 2015, som i fjor. Utvalget har fått ny leder, tidligere utvalgsmedlem Veronika Sandanger med lang fartstid i konfirmasjonsarbeidet til HEF. Andre nye medlemmer er Arnlaug Bøe og Ingelin Hansen, begge rekruttert fra kursledergruppen. Nytt utvalg ble konstituert i september. 12

13 Generell aktivitet Alle i konfirmasjonsutvalget har deltatt på intervjuer av nye kursledere, med god hjelp fra organisasjonssekretærer. De fleste kurslederne var på plass til opplæringsseminaret første helgen i november. Det er ansatt 21 nye kursledere og 9 erfarne kursledere fortsetter. Det er erfarne kursledere på hver basisgruppe. Q har hatt 3 ordinære møter på høstparten, var tilstede på opplæringsseminaret i november med ansvar for quiz på kvelden og tok tilbake en tidligere tradisjon om å arrangere gløgg fest for konfirmantlederne i desember. Leder har hatt møte med Norsk Folkehjelp angående alternativt opplegg til På Flukt og sammen med organisasjonssekretær Magnhild Bøe hatt møte med prosjektleder og vokalist i Gatens Evangelium angående felles faglig og sosialt opplegg avslutningsuken. Nye tiltak Menneskebiblioteket som alternativ til På Flukt 2. Oppfølging av kursledere 3. Felles avslutningskveld Lokasjoner 2015 Grunnet samarbeidsproblemer med Rothaugen ungdomsskole ble kontrakten der avsluttet. Nytt undervisningssted er Blokkhaugen skole i Åsane onsdager og torsdager kl.18:00-19:45. Avtalen med Sonans privatgymnas er forlenget og man har kurs der mandag til torsdag kl.17:00-18:45 og 19:00 20:45. Herdla fort er booket for På Flukt også for 2015 og seremoniene går som vanlig i Grieghallen. Aktivitetsdag 2015 «På Flukt» fra Røde Kors og «Opp av asken» fra Tidsreiser ble vurdert. Vi landet også i år på «På Flukt» som blir arrangert de tre første helgene i februar. Det ble forsøkt flyttet til senere helger, men dette passet ikke for Røde Kors Ungdom. 13

14 Seremoni 2015 Grieghallen, april. Programmet er ikke klart på dette tidspunktet. Fra seremonien Økonomi Det er knyttet noe usikkerhet til kvaliteten på årets budsjett da Q ennå ikke har mottatt godkjente regnskapstall for fjoråret. Men basert på erfaringer og ved at vi har påmeldingsrekord i antall konfirmanter, regner Q med at vi igjen kan levere bra overskudd til laget. 14

15 3.2. Humanistisk navnefest Fra rigging i Grieghallen. Navnefestutvalget har i 2014 arrangert 8 seremonier Det var totalt 141 navnebarn i løpet av året. 6 seremonier i Fana Kulturhus og to i Grieghallens foaje. Vi har vært svært fornøyd med lokalene i Fana kulturhus, men vi så at ved kun å ha seremoni i Fana var det færre som meldte seg på. For å se om det økte antall påmeldinger satt vi opp to seremonier i Grieghallen, - noe som var en stor suksess. Vi vil derfor fortsette å ha seremonier i Grieghallen i Medlemmer i utvalget: Janeke Vatne som satt som leder i starten av året, overleverte stafettpinnen videre til Siri Hortman i mars. I løpet av året har Janeke Vatne og Anne-Lise Rigstad trukket seg fra navnefestutvalget. Vi takker dem for god innsats i flere år! Navnefestutvalget består ber i dag av: 15

16 Leder: Siri Hortman Embla Hortman Øye Anne Aschehoug Lise Berntsen Audhild Seldal Christian Lomsdalen Benjamin Matland Mona E. Bergstø (permisjon) Kari Berge Stadsnes Navnefestutvalgets har hatt fem møter alle i HEFs lokaler. Vi har hatt følgende talere på seremoniene: Anne Bjørke Gro Arnesen Helge F. Schøtt Marte Mjøs Persen Yngvild Kvaale Musikere: Hallstein Lunde har spilt piano på alle seremoniene. Johanna Vatne/Hans Petter Heggli sang og spilte på to av seremoniene Hum koret deltok på 3 seremonier Silja Sol Dyngeland har opptrådd på to seremonier Are Ovesen har spilt trompet på to seremonier Eva Knappskog har sunget på to seremonier Helge Stokke har spilt fiolin på fire seremonier Sosiale aktiviteter: Onsdag 19 nov. Hadde vi førjulssamling med god mat på Holbergsstuen. 16

17 Benjamin, Audhild, Anne, Janeke, Lise og Siri brukte kvelden på å klappe oss godt på skuldrene etter en fantastisk respons på seremonien i Grieghallen søndagen før. Planer for 2015: Ha navnefest i både Fana Kulturhus og i Grieghallen. Vi håper også at vi får inn flere medlemmer i utvalget. For Navnefestutvalget HEF Bergen Lokallag Siri Hortman 4. Omsorgsarbeid: LISA Livssynsnøytrale samtalegrupper for rusmiddelavhengige LISA er ettervernsgrupper for tidligere rusmiddelavhengige, og deres pårørende. Gruppene er delt inn i mannsgruppe, kvinnegruppe og pårørendegruppe. Det er Bergen lokallag som frem til juli har driftet Lisa gruppene, men de har en egen styringsgruppe som har bestått av: Gerd Helene Irgens fra Stiftelsen Bergensklinikkene, avdeling Skuteviken /gruppeleder for mannsgruppene. 17

18 Turi Bjelkarøy fra Stiftelsen Bergensklinikkene, avdeling Hjellestad /gruppeleder for mannsgruppene. Ingvild T. Didriksen fra Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, seksjon Askøy/klinisk sosionom, faglig veileder. Jens Ramfjord fra Stiftelsen Bergensklinikkene / Psykologspesialist, faglig veileder. Turid Pedersen fra Helse Bergen avd. Knappentunet / gruppeleder for kvinnegruppen. Gro Hårheim fra Kriminalomsorgen Bergen Kommune. Vernepleier/rådgiver, faglig veileder. Hilde Bergesen fra Bergen Kommune. Familieterapeut/gruppeleder pårørendegruppen Fra og med juli 2014 har LISA ikke lenger vært driftet av Human-Etisk Forbund. Men blitt en selvstendig stiftelse. 5. Kultur: HUM-KORET I BERGEN 2014 Korets aktivitet i 2014 bar preg av vår konsert i juni samt flere andre konsert-oppdrag, inkludert turen til Larvik, en HUMKOR samling i september. Våren ble brukt til «oppsynging» til konserten i Fana kulturhus 17. juni, Art of Simon, en samling av Simon & Garfunkel sanger med innleide musikere som støtte. Vi var også så heldig å få hjelp av Hilde Sol Erdal som koreograf. Den ble økonomisk støttet av Bergen Kommune via Fana Kultur komité. Konserten ble meget vellykket med ca 200 betalende tilhørere. Samtidig gjorde vi oss klar for samling i Larvik, der det var bebudet en Konsert i Bølgen Konserthus sammen med artisten Lars Martin Myhre. Hovedstyret i HEF var samlet samtidig og var også innbudt til den konserten. Link til denne ligger på med passord tenkselv. Hovedstyret hadde også bedt om et møte med representanter for alle korene; Oslo, Larvik, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Molde. Vi fikk også informasjon om at det skulle starte et kor i Trondheim i løpet av

19 Møtet var interessant for alle parter. Korene la frem sine planer samt hvordan vi opplevde opplegg fra HEF lokalt i de forskjellige distriktene. Hovedstyret skulle følge opp korene, samt at de gjorde det klart at HEF skulle fortsatt ha seremoni kor, da dette var viktig for organisasjonen. På høsten meldte vi oss på Song for ein betre verd ; en samling av flere kor med konsert i Logen, arrangert av korforbundet. Vi har sunget på tre navnedager i regi av Bergen Lokallag i 2014 (en falt vekk da vi var i Larvik). I OS var vi invitert til en navnedag på våren. Utover dette har koret ikke hatt oppdrag i regi av HEF. Koret har i 2014 hatt en relativ stabil medlemsmasse. Vi er rundt 20 til 23 medlemmer men det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Vi hadde forespørsel like før ferien fra 5 stykker, men de falt fra etter ferien. På høsten har det kommet 3 nye medlemmer, og vi håper at de vil fortsette sammen med oss. Koret jobber med å få til en Kor-reise i løpet av 2015 og vi har en reisekomité som arbeider med dette. Fremmøte har lagt på ca 18 medlemmer i snitt, og noe bedre i høst. Sangøvelsene våre har vært i lokalene til Bergen lokallag. Selv om de ikke er ideelle til vårt formål, er vi glade for at vi har den muligheten. Styret er som før: Leder: Kasserer /regnskapsfører: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem; Varamedlem Dirigent: Roar Forfod Grete Lien Anne Guri B. Antvedt Truls Magne Thommasen Kari Mowatt Haugland Torill Mjelde Ulf Skjoldhammer Dirigenten har deltatt på alle styremøter. 19

20 Vi har hatt 4 styremøter samt årsmøte, og i tillegg 3 planleggingsmøter i forbindelse med konserten. Koret har gjennomført et par seminarer før konserten, herav ett med stemmeinstruktør. Vi har hatt 36 vanlige øvingskvelder i tillegg til seminarene våre. Koret er medlem i Norges Korforbund, og søker VO midler herfra. Hvert kormedlem betaler kr. 300,- i kontingent til Korforbundet. Medlemmene har også dette året betalt kr. 600,- i korkontingent til HEF. Det er HEF Bergen som krever inn kontingenten. 20

21 6. Økonomi Regnskapsføringen ble fra 2013 foretatt av HEF sentralt, og fra 1. januar 2014 står fylkeskontoret for inn- og utbetalinger. Malen som benyttes for regnskap og budsjett er felles for alle HEFs lokal- og fylkeslag. Lokallagets egne utgifter er i hovedsak husleie og drift av lokalet, samt medlemsaktiviteter i egne eller andre lokaler. Ellers vises det til vedlagte regnskap og budsjett. 7. Veien videre Bergen lokallag har som mål å være et aktivt, engasjerende og synlig lokallag. Vi ønsker å fremme aktivitet og engasjement i styret, blant frivillige og tilhørende medlemmer. Utad ønsker vi å stimulere til og være aktiv i relevante samfunnsdebatter, med særlig fokus på livssynspolitiske forhold som religion i barnehage og skole, livssynsnøytralitet i det offentlige, likeverd for alle mennesker, fremholde menneskeretter og fremme kritisk tenkning. Lokallaget erkjenner at medlemspotensialet er stort og vil aktivt arbeide på ulike måter for å verve flere medlemmer. Lokallaget ønsker å fremstå som en vital og markant aktør hva gjelder interesser, tjenestetilbud og fellesskap for mennesker med et Humanistisk livssyn i Bergen. 21

22 Øystein Garnes Brun Magnus Svärd. Greta Halstensen Jørgen Eriksson Arne Klyve Bodil Mydland Mari-Kristine Morberg.. Janeke Vatne.. 22

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14 ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG Sak 2/14 Innhold: 1. STYRETS ARBEID 3 STYRET I TRONDHEIM LOKALLAG 3 STYREMØTENE 3 UTVALGENES MØTERETT OG MØTEPLIKT I STYRET 3 2. MEDLEMSUTVIKLING

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang!

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang! Nr 2 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Konfirmasjonstid og påmeldingen til neste år er i gang! Side 23 De humanistiske verdiene er «hellige» i vårt samfunn Side 3 Bli med på

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 SAKSPAPPIRER Sak: 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 De øvrige sakene blir utdelt på møte, eller ved henvendelse til LLH Trøndelag. LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Tålmodighet er en dyd, heter det. Vi i Hovedstyret i Holistisk Forbund takker for den tålmodighet våre medlemmer har vist i påvente

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer