Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning Driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår"

Transkript

1 Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning Driftsår Den årlige generalforsamling ble holdt i foreningens klubblokaler i Monrad Mjeldes vei 9, den 11. april Det var 52 stemmeberettigede representanter til stede. Det ble også avholdt Ekstraordinær Generalforsamling 8. august 2012 der endelig regnskap for 2011 ble godkjent. Her var 16 stemmeberettigede til stede. Styrets sammensetning Styret i BJF har i 2012 hatt denne sammensetning: Formann Nestleder Sekretær Kasserer Leder Jaktutvalg Leder Fiskeutvalg Leder Skyteutvalg Leder Hundeutvalg Leder Ungdomsutv. Leder Opplæring Leder Kvinneutvalg (fung.) Varamedlem Per Holmstad Jan Monsen Terje Wangsholm Elna Wigum Tom McWilliams Thomas Krokeide Per Stensland Christian Parmann Hans-Gunnar Skarstein Tore Solberg Marion Olsen Bjarte-Ronny Ervik Revisor: Kjell Jansen og Paal Breivik Valgkomite: Paul Høines (leder), Marius Wesenberg og Marit Espeland (medlemmer). Styremøter Styret har hatt 10 styremøter siden siste årsmøte. Økonomi Foreningens økonomi (tall for 2011 i parentes): Årsresultatet for 2012 er på kr ( ). Bankinnskudd og kontanter utgjør kr. XXX.XXX,XX (YYY.YYY,YY). Sum eiendeler er XXX.XXX,XX (YYY.YYY,YY). I tillegg er kapitalen i Henrik A. Michelsens Fond kr. XXX.XXX,XX (YYY.YYY,YY). pr Medlemsbevegelse Pr hadde foreningen 892 (917) betalende medlemmer. Tallene i parentes gjelder Den totale medlemsmassen har dermed hatt en nedgang på vel 2,7 %. Herav var antallet barne-/ungdomsmedlemmer 132 (143). Det er videre registrert 22 (20) sidemedlemskap. Foreningens sekretariat

2 Oppgaven som referent på styremøtene har vært ivaretatt av sekretær Terje Wangsholm. Elna Wigum har ivaretatt foreningens økonomistyring, herunder fakturering, bilagskontroll, remittering og tilrettelegging for regnskapsfører. Regnskapene er ført av Bergen Regnskap & Rådgiving AS. Informasjon til medlemmene Våre hjemmesider, har vært i drift i 13 år. Sidene er godt besøkt og gir kontinuerlig oppdatert informasjon om vår virksomhet. Ansvarlig for drifting av sidene er Christian Parmann, som også tar seg av oppdateringer. I tillegg er BJF nå på Facebook. All hytteutleie og salg av jaktkort foregår nå på INatur.no. Kvinneutvalget Da det skulle velges ny kvinnekontakt i Bergens jæger- og fiskerforening etter generalforsamlingen i 2012, ble jeg valgt inn til dette vervet. Det var en tung begynnelse og lite aktivitet, men etter litt publiseringer og noen turer tok det seg litt opp. Det var særlig turen til lakseelven i Gaula som gjorde det store utslaget. Etter denne turen har vi hatt sjøfugljakt, slakte og parteringskurs, to fluebindingsdager og predatorjakt. Det har ikke vært særlig oppmøte på disse aktivitetene, men de som har vært med har fått positive og lærerike opplevelser. Vi i kvinneutvalget jobber nå med planlegging av neste års aktiviteter, dette håper vi å få lagt fram snarest. Økonomi Kvinneutvalget 2012 Aktivitet Ut Inn Totalt Hagleskytekurs deltagere à 700 kr Oppturmidler Haglemerket kurs deltagere à 1000 kr Oppturmidler Studieforbundet/støtte Laksefiske Gaula Deltageravgifter Studieforbundet/støtte for to deler 2310 x2 Mat og drikke til deltagere Slakte og pateringskurs Deltageravgift Fluebinding ; ingen møtte 0 kr ut 0 kr inn Sjøfuglejakt Studieforbundet/støtte Lønn 1400 kr Lønn 1500 kr Leie vald kr 3058 kr Kursavgift kr 2800 kr 2000 kr kr 3000 kr 2500 kr 880 kr kr kr 4620 kr kr kr 0 kr 0 kr 900 kr 900 kr Predatorjakt 0 kr 0 kr 2 nye medlemmer TOTALT : kr Fiskeutvalget ÅRSMELDING 2012: MOT BJF har brukt sjarken til fjordfiske 1 gang (7 ganger i 2011) i området: Hjeltefjorden. 10 passasjerer ( 25 pas. i 2011) fra BJF har deltatt pluss mannskap. 2

3 1 tur (5) annonserte turer avlyst pga for liten påmelding. Brukbar fangst både i antall, arter og kilo. HJF har brukt sjarken to kvelder til arrangement for Wild West og en helg i forbindelse med ungdomstreff i Kollevågen, til sammen har 55 passasjerer + mannskap vært om bord på disse turene. (50 pas. i mannskap) Stiftelsen Motivasjon & Mestring har brukt båten 9 (3) ganger med til sammen 52 (20) personer. Til sammen har MOT vært brukt til fiske i Nærområdet til Bergen til sammen 18 turer (13) ganger med ca. 140 (100) deltakere + mannskap i 2012! ÅRSMELDING JEGERPRØVEN 2012 Tore Solberg har ledet foreningens kursvirksomhet. Det er fremdeles stor etterspørsel etter Jegerprøvekurs. I alt har det vært arrangert 14 jegerprøvekurs med 178 deltakere i ( kurs/ 218 delt., kurs/192 delt. 2011, 16 kurs/249 delt.) Rifleskyting, på våren i Lotheveien i lokalene til Bergens Sportskytterklubb, på høsten på Kismul og i lokalene til Bergen Nordre sk.lag ved Stemmemyren. All undervisning i hagleskyting samt annen praksisundervisning har vært på Kismul. Ved utgangen av 2012 var vi 17 instruktører til jegerprøven, 13 av disse har undervist til jegerprøven pluss 8 instruktører fra haglegruppen. Skyteutvalget Se egen rapport. Årsrapport 2010 for Det Bergenske Skydeselskab Det Bergenske Skydeselskab (DBS) ble startet som en undergruppe av Bergens Jæger- og Fiskerforening den 15. august Til stede på stiftelsesmøtet var Jan Erik Rognaldsen, Ronny Birkeland og Øyvind Flatnes. Navnet Det Bergenske Skydeselskab stammer for øvrig fra Norges første skytterlag som ble stiftet i Bergen i Etter oppstarten ble det jobbet for å få DBS innmeldt i Norsk svartkruttunion, som er en godkjent skytterorganisasjon som tar vare på norsk våpenhistorie og skyting etter gammelt mønster. DBS ble opptatt som medlemsklubb i NSU i oktober Gruppen har ni medlemmer. Gruppens medlemmer interesserer seg for gamle våpen ladet med svartkrutt, og driver regelmessig skyting med gamle våpen. Våpnene spenner fra munnladningsvåpen til mer «moderne» patronvåpen både langvåpen og håndvåpen. DBS kan som NSU-medlemmer delta i konkurranser i regi av Norsk svartkruttunion. Etter oppstarten har aktiviteten begrenset seg til skyting på Riple hver første lørdag i måneden. 14. desember holdt gruppen årsmøte, og følgende styre ble valgt: Formann: Øyvind Flatnes Nestformann: Tor-Kristian Holst Kasserer: Bjarte Ervik 3

4 Sekretær: Ronny Birkeland : Jan Erik Rognaldsen Øyvind Flatnes, Formann Jaktutvalget 2012 Hjortejakten Rødlien Hjortejakten startet første september i 2012, ni dager tidligere enn foregående år. Vi fikk tildelt en rekordstor kvote på hele 10 hjort, en lengre sesong enn før med forlengelse av jakten i begge ender av sesongen. Bergens JFF hadde også jakten i mellomperioden i oktober hvor Statskog tidligere år har leid ut jakten til andre. De heldige Fredrik Jørgensen, skjøt en kalv på Aksla Håvard Mæland, skjøt sin første hjort, en fin spissbukk, ved Gunnarsposten Thomas Hopland, en kolle skutt på Skantane Even Benjaminsen, en kolle på Ripåsen Arild Vangen, en kalv han gikk på, på vei ned fra Merkegrana. Bjørn Krossøy, en voksen bukk. Arild Vangen, kolle Skantane Thomas Hopland, en kalv med slaktevekt på 21 kg Arild Vangen, En flott bukk med 10 tagger 9 av 10 dyr = Ny Rekord. 1. Dugnader i Rødlien Det har vært arrangert dugnader i Det har vært 10stk, men det har ikke vært det store oppmøte på disse. Vi håper at det vil komme flere til i løpet av det kommende året. Ellers så takker jeg alle som har stilt opp, om det har vært dugnad eller ting som etterhvert har dukket opp. 2. Elgjakt Bergens JFF søkte og så i 2012 på elgjakt for foreningsmedlemmene. Det ble gratulasjoner til to heldige lag, et lag fikk tildelt jakt på Sølvskogen ved Kongsberg (3år til) og et lag fikk tildelt jakt ved Trysil (2år til). Fra tidligere så jaktet et lag i Tinn (et år igjen) og et på Valdres (siste året). Alle lagene fikk felt dyr. 3. Geiteryggen Rypesesongen på Geiteryggen var dårlig dette året. Vi begynte sesongen med full aktivitet i form av hytteutleie og salg av jaktpakker, men etter noen uker tok styret en avgjørelse og valgte å stenge terrenget for jakt ut resten av jaktåret. Årsaken til det var at det var så lite rype i fjellet av styret ikke anså det for å være forsvarlig å jakte på de få fuglene som var igjen. Nabovaldene rundt området foreningen disponerer på Geiteryggen har også vært stengt for småviltjakt denne sesongen grunnet lite rype. Vi håper nå at reduksjonen i jakttrykk bidrar til at bestanden tar seg opp, men vi er også avhengig av andre faktorer, som for eksempel at værforholdene i overgangen fra vinter til vår er gunstige for rypen. 4

5 4. Predatorjakten i Predatorjakten var meget populær. Deltagelsen og uttaket av predatorer var i jaktåret 2011/2012 det høyeste vi har hatt siden vi startet med dette. Vinner av konkurransen som ble avsluttet 1. april i 2012 var Endre Floen. Konkurransen for jaktåret 2012/2013 er pågående. Status for øyeblikket er som følger: 5. Fangststatistikk. Art År År År År År År 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Rødrev Mår Mink Røyskatt Ravn Kråke Skjor Nøtteskrike Måke Ekorn 1 totalt Deltagelse Det er for inneværende år utstedt 31 predatorjaktkort for foreningens terreng i Rødlien. Hundeutvalget SBERETNING FOR HUNDEUTVALGET 2012 AKTIVE MEDLEMMER: Leder Christian Parmann Instruktør aversjon, gr.k. Instruktør NJFF Medlem Tony Wictorin Instruktør aversjon, Fylkesinstruktør NJFF Medlem Elisabeth Sælensminde Instruktør aversjon Medlem Paul Å. Høines Instruktør aversjon, gr.k. Instruktør NJFF Medlem Jon Langeland Ansv. for aktiviteter rundt spor /ettersøk AKTIVITETER AVERSJONSTRENING SAU/HUND Hundeutvalget har i perioden gjennomført 3 kurs á 2 kurskvelder. På disse kursene har 23 hunder fått utstedt 1. gangs bevis og 9 hunder fått utstedt fornyet bevis(retest). Kursene er gjennomført på Kalihaugen Gård (Haukeland i Arna) og Langedalen Gård (Haukeland i Arna), hvor vi har hatt et godt og positivt samarbeid med 5

6 grunneier. Vi er i dag 4 personer, som er NJFF autoriserte instruktører i Aversjonsdressur, samt at vi har 1 2 personer utenfor foreningen som hjelper til ved behov. JAKTHUNDTRENING PÅ GEITERYGGEN 6 deltakere med til sammen 6 hunder deltok på jakthundtrening på Geiteryggen den 24 26/ Christian Parmann var instruktør og ansvarlig for gjennomføring. Det var svært lite fugl i terrenget, men på tross av dette gav deltakerne god tilbakemelding på gjennomføring av arrangementet. BLODSPORKURS Den 12 til 13/ arrangerte vi blodsporkurs på Kismul med i instruktør Helga Mari Tessem. Totalt 8 hunder deltok på arrangementet. DUETRENING/RO I OPPFLUKT 2 kurskvelder hos Terje Tørnblom på Askøy ble gjennomført. Det ble trent ro i oppflukt og stand. Ca hunder deltok på disse samlingene til sammen. ØKONOMI Hundeutvalget fikk et positivt resultat på kr.: ,00. Regnskap og bilag for utgifter og inntekter er overlevert kasserer i BJF og kontantbeholdning overført foreningens konto. PLAN FOR NESTE PERIODE Utvalget ønsker å videreføre dagens aktiviteter samt øke tilbud om aversjonstrening med et kurs i forhold til Vi vil vurdere behov for å kjøre 2 kurs i blodspor da det er stor interesse for dette. BJF har meldt på tre kandidater til instruktørutdanning innenfor blodspor/ettersøk. Disse blir ferdig uteksaminert i vår og vil styrke hundeutvalgets kapasitet til å kjøre kursing og aktiviteter innenfor dette feltet fremover. På bakgrunn av etterspørsel fra nye jegere vil hundegruppen sette opp en opplæringsjakt i høst hvor nye jegere kan følge erfarne jegere på småviltjakt på Geiteryggen/Raudlien sammen med erfarne jegere. Deltakerne vil få muligheter til å gå bak stående fuglehund og støkkjakt på fjellrype. Hundeutvalget har budsjettert med et overskudd på , for kommende periode. Budsjett er utarbeidet og overlevert kasserer i BJF. Bergen, Christian Parmann Styret retter en stor takk til medlemmene for den interesse og støtte de har vist ved deltagelse i foreningens arrangementer og foreningens øvrige arbeid. En spesiell takk til utvalgene for god aktivitet og godt arbeid! Per Holmstad (Formann) Jan F. Monsen (Nestleder) Elna Wigum (Kasserer) Terje Wangsholm (Sekretær) Tom McWilliams Thomas Krokeide 6

7 Per Stensland Christian Parmann Tore Solberg Marion Olsen Hans-Gunnar Skarstein Bjarte-Ronny Ervik Varamedlem 7

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest:

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 på Jentekolonien Skodje Lørdag 14. februar 2015 Kl.18.00-19.30 Storvatnet i Dyrdalen Norddal Invitasjon til årsmøtefest: Medlemmene med følge, inviteres herved til fest og middag

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær. \ Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen.

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Årsmøte 21. mars 2013

ÅRSBERETNING 2012. Årsmøte 21. mars 2013 Stiftet 19.03.2001 ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 21. mars 2013 DAGSORDEN: Valg av møteleder Årsmelding Regnskap og budsjett Valg Innhold 1.0 Styrets årsberetning... 3 1.1 Styrets medlemmer... 3 1.2 Engasjement...

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap Årsmelding og regnskap 2014 Innhold Innledning... 3 Fjellstyret og administrasjon... 3 Seterbruk/hamning/beite... 4 Elg og elgskjøtsel... 4 Storviltjakta... 4 Tellinger av trekkelg... 6 Treningsfelt for

Detaljer

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING 2014 DAGSORDEN: 1. Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av dagsorden 1.3 Valg av ordstyrer 1.4 Valg av sekretær 1.5 Valg av tellekorps

Detaljer

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 Årsmøtet 2014 Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 1 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Dagsorden side 3 Årsberetning

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2013

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2013 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2013 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og sportslig leder: Stian Jensen Økonomiansvarlig: Monica Ramsvik Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Tor Erling

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer