Installasjon & Brukermanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon & Brukermanual"

Transkript

1 Installasjon & Brukermanual Junior plus

2 Installasjon av OUTBACKER JUNIORplus INTRODUKSJON Takk for at De valgte OUTBACKER JUNIORplus. Vi ber deg sette av litt tid til å lese gjennom denne instruksjonen nøye før du installerer antennen. Dette gjør at ditt mobile oppsett ikke bare vil virke, men også virke utrolig godt! Som alle OUTBACKER antenner er JUNIORplus konstruert av høykvalitets fleksibel glassfiberkjerne. Rundt kjernen er det viklet en en kobberwire som er hånd-tunet til de forskjellige tilkoblingspunktene. Etter denne tuningen legges det på et beskyttende lag med klar epoxy lim og til slutt får den et lag med farget polyurethane som beskyttelse for elementene. Alle tilkoblingspunktene (for bananplugg) på antennen er av messing som er forniklet. Nederst på antennen sitter en 3/8 x 24tpi stud bolt av kraftig, høystyrke rustfritt stål. BESKRIVELSE AV KOMPONENTER 1. GLASSFIBER HOVEDMAST Inneholder helical spolene. Stud bolt for montering på feste er av rustfritt stål med standard 3/8 x 24 viklinger per tomme. 2. BÅND KONTAKTER Ikke korrosive og forsølvede kontakter er tydelig merket med graverte båndmarkeringer. Disse kontaktene benyttes for å velge det båndet en skal bruke. 3. VANDRELEDNING Isolert ledning, lengde 36 (91.44 cm), med bananplugg i begge ender. Benyttes for operasjon fra og med 75m (80m phone del) til og med 10m. Den ene enden plugges i WL-80 kontakten og den andre i ønsket bånd. Må vikles (mot urviseren) fra bunnen og oppover med viklingene jevnt fordelt, ikke stramt men heller ikke for løst. Ledningen fjernes helt når antennen skal brukes på 80m (CW del på 80m). 4. TUNINGSSPYD Stålpisk som strekker seg inntil 5 (12.7 cm) ut av hovedmasten. Brukes for å fin-tune SWR. 5. LÅSEMUTTER Sitter på toppen av hovedmasten. Brukes for å holde tuningsspydet på plass strammes kun med fingrene! Side 2 av 7

3 Montering av JUNIORplus Korrekt montering av din antenne er helt avgjørende for å oppnå et bra resultat. JUNIORplus kan benyttes sammen med Outbacker OB360, eller et annet standard 3/8 x 24tpi feste. Bagasjelokk- og takrenne montering Når antennen monteres på disse måtene er det viktig å montere antennen så langt bort fra taket eller andre metallobjekter på bilen som mulig. Vær sikker på at overflaten både over og under bagasjelokket er rent og at det er god elektrisk kontakt fra festet til bagasjelokket. Her er en enkel måte å gjøre dette på. Sett festet på plass og skru til set-skruene. Skru deretter ut set-skruene og fjern festet. Se etter merker der hvor set-skruene stod. Bruk en skarp kniv til å skrape bort lakken slik at du ser skinnende metall der hvor set-skruene treffer bagasjelokket. Sett festet tilbake og pass på at set-skruene treffer der hvor du har skrapet bort lakken slik at det blir god kontakt. Sjekk monteringen og antennen jevnlig for å forsikre deg om at alt ser bra ut. OUTBACKER påtar seg ikke noe ansvar for tap av antenner som følge av løse fester eller andre løse deler. Et utmerket feste som anbefales av OUTBACKER er Outbacker OB360C 3/8. Festet kommer med forsterket koaksialkabel og vil sørge for et solid oppsett uten at en behøver å bore hull i bilen. Dette festet kan leveres av din OUTBACKER forhandler. Montering på tilhengerkrok anbefales ikke for JUNIORplus INSTALLASJON Din JUNIORplus kan installeres på personbiler, varebiler, osv. og for fast installasjon på steder med begrenset plass for eksempel leiligheter, blokker osv. Som for ethvert antennesystem er det ikke noen spesielle regler å følge, men her er noen gode råd. 1. Monter antennen så høyt som mulig og så langt fra andre vertikale metallgjenstander som mulig. Dersom du monterer antennen i en leilighet anbefales det å bruke et metall rekkverk hvis mulig eller 3 (ca. 7,6 cm) bred kobberfolie (minimum 6 m lengde) som motvekt. 2. Den optimale plasseringen for enhver installasjon på bil er midt på taket på bilen. Men siden dette sjelden er praktisk for de fleste HF antenner bør du montere antennen på førersiden bak på bilen slik at du unngår trær etc. 3. Bruk høykvalitets 52 ohms RG-58C/U koaksialkabel eller lignende med minst 95% skjerm. Marine koaksialkabler anbefales. Ikke bruk koaksialkabel hvor det er benyttet skum som dielektrikum da denne vil deformeres i varme og absorberer fuktighet. Unngå å bruke koaksialkabel som har stiv senterleder siden denne lett brekker. IKKE SKJØT KOAKSIALKABELEN. Den bør være en enkel, ubrutt lengde fra transceiveren til antennefestet. Bruk selvvulkaniserende teip el.l der hvor koaksialkabelen splittes ved festet for å unngå vannintrengning i kabelen. Side 3 av 7

4 4. Et godt elektrisk jordplan er avgjørende for at antennen skal fungere tilfredstillende. Dette er det viktigste punktet ved all installasjon av mobilantenner!! Dessverre finnes det alt for mange eksempler på monteringer hvor dette ikke er overholdt med det resultat at antennesystemet fungerer lite tilfredsstillende. IKKE OVERSE DETTE PUNKTET OG TRO AT MINUSLEDNINGEN PÅ STRØMKABELEN GIR TILSTREKKELIG JORDFORBINDELSE. DET GJØR DEN IKKE! Installer en 1 3 ( cm) bred jordledning mellom en bolt/skrue som er i god kontakt med karrosseriet på bilen og jordskruen på transceiveren. Ofte kan en finne en slik bolt/skrue under dash-bordet. Et annet alternativ er å bruke en av boltene som holder framsetene på plass (se etter en blank/skinnende bolt under setet). Bruk et ohm-meter og sjekk om det er forbindelse mellom bolten/skruen og f.eks en skrue i dørstokken (som du er sikker på går til godset på bilen). Dersom du har behov for å ta transceiveren inn/ut av bilen kan en f.eks bruke en kraftig krokodilleklemme som feste mot riggen. Alternativt kan en anbefale en U-formet gul kabelsko (for 4-6 mm 2 ) som festes med vingemutter til transceiveren slik at en lett kan koble fra ledningen. Dersom du monterer antennen på bagasjelokket bør en bruke en 1-3 ( cm) bred jordlisse fra lokket (eventuelt mellom jordtilkoblingen på antennefestet) til et jordingspunkt inne i bagasjerommet for å sikre god jordforbindelse mellom bagasjelokket og resten av bilens karrosseri. Det anbefales også å jorde eksosrøret ved enden for å redusere tenningsstøy etc. 5. Vi anbefaler at koaksialkabelen ligger så fjernt som mulig fra bilens ECM (Engine Control Module) eller andre eksisterende elektriske ledninger. Nå er det på tide å sjekke installasjonen med et ohm-meter. Mangler du ohm-meter? Et par ledninger med krokodilleklemmer koblet til en morseoscillator eller en keyer med sidetone kan benyttes for å sjekke tilkoblingene. Fjern jordledningen fra riggen. Koble den ene ledningen fra ohm-meteret til jordledningen (kun til jordledningen, ikke sammenkoblet med riggen). Koble den andre ohm-meter ledningen til senterpinnen på PL259 pluggen (på koaksialkabelen fra antennen). Ved å gjøre dette sjekker vi nå om det er god elektrisk kontakt gjennom koaksialkabel, antennefeste, tilbake til antennefestets jord, jordledning og tilbake til ohm-meteret. Dersom resistansen er over 0.7 ohm eller oscillatoren ikke lager lyd/ren tone må du sjekke/skrape alle jordforbindelsene på ny inntil du finner de punktene som har dårlig forbindelse. DETTE SIKRER AT DU VIL STRÅLE UT ET KILLER SIGNAL. Side 4 av 7

5 INNSTILLING OG BRUK Når du har montert antennen etter anvisningene gitt foran er du nå klar til å justere antennen. Vi gjentar at det er viktig å følge anvisningen på forrige side for å sikre at antennesystemet fungerer tilfredsstillende. 1. Koble til koaksialkabelen til transceiveren og forsikre deg om at antennen er tilstrekkelig jordet til bilens karrosseri nær antennefestet. 2. Sett TUNINGSSPYDET slik at den graverte ringen (på tuningsspydet) går jevnt med toppen av låsemutteren. (lengden fra den graverte ringen til tuppen på spydet er 3 = 7.62 cm.). a. For operasjon på 40m, sett senderen på MHz. b. Nøkle senderen og avles SWR målt ved senderen. Dersom SWR er over 2:1 gå til punkt C. Dersom SWR er mindre enn 2:1 gå til punkt D. c. Dersom SWR er høyere enn 2:1, sett senderen på MHz og sjekk SWR der. Dersom SWR er høyere ved denne frekvensen indikerer det at antennen er for lang og at resonanspunktet ligger lavere i frekvens. På grunn av dette må vi korte inn antennen litt. Juster TUNINGSSPYDET ca. 5-6 millimeter inn ved å løsne LÅSEMUTTEREN, justere, og deretter stramme mutteren med fingrene. Dersom SWR var lavere ved denne frekvensen betyr det at antennen din er litt for kort og en er nødt til å forlenge den litt. Følg samme prosedyre som beskrevet ovenfor for å justere lengden på tuningsspydet. Fortsett med dette til SWR målt ved senderen er så lav som mulig ved ønsket frekvens på 40m. d. Forutsatt at SWR er tilstrekkelig lavt (lavere enn 2:1 i midterste del av 40m phone bånd) er det eneste man trenger å gjøre for å skifte bånd å flytte den øverste bananpluggen på VANDRELEDNINGEN til kontakten for 20m, 17m, 15m etc. VANDRELEDNINGEN skal vikles mot urviseren fra bunnen og oppover. Sørg for at den vikles jevnt, men ikke for stramt mot masten. Du kan finjustere ved å flytte TUNINGSSPYDET opp eller ned. 3. For å kjøre 80m CW-del fjernes VANDRELEDNINGEN helt. Det er også nødvendig å etterjustere TUNINGSSPYDET for lavest SWR ved ønsket frekvens. Med TUNINGSSPYDET satt til det graverte merket er resonansfrekvensen ca MHz. For å øke resonansfrekvensen skyves TUNINGSSPYDET litt inn. Når du skal bruke antennen på 6m eller 2m er lengden til VANDRELEDNINGEN (36 ) en kritisk faktor siden den utgjør en integrert del av antenneavstemningen. VANDRELEDNINGENS lengde må ikke endres i noe tilfelle. Side 5 av 7

6 FEILSØKING EKSTREMT HØYT SWR Sjekk alle forbindelser for brudd eller kortslutning. Forsikre deg om at VANDRELEDNINGEN går fra WL kontakten til ønsket bånd. Se til at VANDRELEDNINGEN er viklet med jevnt mellomrom mot urviseren fra bunnen og oppover. Husk å ikke stramme for mye. Husk også at en kvartbølge vertikal trenger et stort område med metall/jord under seg som kan virke som motvekt. MODERAT HØYT SWR Forsikre deg om at antennen ikke er uvanlig nær (parallellt) noe metall som f.eks bagasjelokket, siden på en van, taket osv. (se installasjonsveiledningen på foregående sider). Sjekk nok en gang om jordingen din er god nok. Forsøk å justere TUNINGSSPYDET på ny ved ønsket frekvens. Husk at det er viktigere forhold ved mobilinstallasjoner enn å ha et SWR forhold på 1:1. Det er okay og fullt akseptabelt dersom ditt SWR varierer fra 1:1 til 1,8:1. Vær spesielt oppmerksom på jording og plassering av antennen. VEDLIKEHOLD OG REPARASJON Alle OUTBACKER antenner leveres med en O-ring inne i tuppen for å hindre at vann trenger inn i hovedmasten. Kondensvann vil samle seg på innsiden av masten, men fortvil ikke. Denne kondenseringen vil ikke ødelegge antennen eller påvirke antennens ytelse. For å fjerne kondensvannet kan man ta av LÅSEMUTTEREN og riste ut det vann som eventuelt måtte være der. Sjekk antennen etter kraftig regnvær. For å rengjøre antennen kan du vaske den med varmt såpevann og tørke av den med en myk klut. Legg på et tynt lag bonevoks som ekstra beskyttelse og puss antennen slik at den blir skinnende! Ikke bruk bonevoks som har en oppripende effekt (color back) eller som inneholder aceton da dette vil fjerne den blanke lakken på antennen. Side 6 av 7

7 Spesifikasjoner Modell: Bånd: Fødeimpedans: Effekt: Konstruksjon: Feste: Vandreledning: JUNIORplus 80m-75m-40m-30m-20m-17m-15m-12m-10m-6m-2m ohm 100W (pep) Messing Rustfritt stål Urethane, ¼ bølge helical. 3/8 x 24tpi (UNF) Han (rustfritt stål) 36 fra tupp til tupp på pluggene. Leveres med JUNIORplus antenne Antall Ordrenr. Beskrivelse Hovedmast JUNIORplus 1 OBWL Vandreledning 1 OBSP15 5 kort tuningsspyd Vennligst oppgi ordrenr. ved bestilling av reservedeler. Opsjoner OB360C OB360s OSB OBADP OBQD OBMT OBKNK Antennefeste null hull med fjær og kabel (roterer 360 grader) 21/2 x7/8 x3/16 stålfjær Kraftig fast antennefeste for plan overflate, festes med12mm bolt. 3/8 UNF til ½ BSW rustfritt stål adapter. 3/8 til 3/8 hurtig avkoblingsadapter (messing & rustfritt) M-type til 3/8 adapter (messing). Nedfellbar 3/8 til 3/8 UNF. Skulle de oppdage at deres OUTBACKER antenne er skadet under transporten, vennligst kontakt deres leverandør eller skriv til produsenten innen 7 dager. Klager fremsatt mer enn 7 dager etter vareleveranse vil ikke bli tatt til følge. Vi håper de vil ha mye glede av å bruke JUNIORplus antennen. For teknisk bistand kontakt: North Sea Innovation AS Luramyrveien 63 Postboks 422 N-4067 STAVANGER NORGE Tlf.: Fax.: WEB: e-post: Side 7 av 7

Instruksjoner for installering av HDS-enhet

Instruksjoner for installering av HDS-enhet 988-0176-75_A Instruksjoner for installering av HDS-enhet Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Anbefalt verktøy og utstyr (ikke inkludert) for bruk ved installasjon av svinger Hvis du

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Brukerveiledning Fisher 1235-X metalldetektor

Brukerveiledning Fisher 1235-X metalldetektor Brukerveiledning Fisher 1235-X metalldetektor med henvisning til bilder i engelsk utgave 1. Innledning Gratulerer med ditt valg av metalldetektor. Din Fisher 1235-X er et valg for den seriøse nybegynner

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205.

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Forord Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Les denne brukerhåndboken nøye før du installerer og vedlikeholder repeatere.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet

Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet Det digitale bakkenettet sender signaler på frekvenskanalene K21 til K60, som ligger i det vi kaller UHF-båndet. For å ta imot disse signalene trenger

Detaljer

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2 Buejegerskolen 1. Innkjøp av bueutstyr I en serie artikler vil Buejegerskolen bli presentert her i Buejegeren. Artikkelserien er i første rekke ment å være til hjelp for ferske buejegere, men vi tror at

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 SYSTEM KONFIGURASJON... 5 0.2 UTSTYRS LISTE...

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Manual Norsk. Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16

Manual Norsk. Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16 Manual Norsk Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16 Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 2 of 16 BRUKERVEILEDNING OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER INNLEDNING! Les

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2

Innholdsfortegnelse 2 Innholdsfortegnelse Om ViaTracks... 3 Utstyr i esken / kobling og montering... 4 ViaTracks Web for Administrator... 6 Huske passord... 6 Rekkefølge ved registrering av brukere og kjøretøy... 6 Brukere...

Detaljer