Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015"

Transkript

1 Direktøren Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Ikke trykt vedlegg: Bakgrunn: Protokoll fra styremøte den 20. mai 2015 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering. Protokoll fra styremøte 20. mai 2015 godkjennes. Styresak 63/15 Møtedato: 4. juni

2 Protokoll fra Styremøte 20. mai 2015 kl Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Børge Selstad X Styremedlem Barbro Hætta X Styremedlem Åsa Elvik *) X Styremedlem May Britt Allstrin X Styremedlem Merete Lian X Styremedlem Torstein Foss X Styremedlem Karina Hjerde X Representant fra Barbara Priesemann X Brukerutvalget *) Åsa Elvik fratrådte møtet kl under behandling av sak Til stede fra administrasjonen: Adm. direktør Fung med.direktør Administrasjonssjef Kommunikasjonssjef HR-sjef Økonomisjef KIP-sjef Klinikksjef Klinikksjef Klinikksjef Klinikksjef Klinikksjef Klinikksjef Ass klinikksjef Utbyggingssjef Avd.leder AFFP Paul Martin Strand Beate Sørslett Gro Ankill Randi Angelsen Liss Eberg Marit Barosen Håvar Jørgensen Øystein Johansen Olaug Kråkmo Randi Marie Larsen Tove Beyer Trude Grønlund Helmer Jakobsen Terje Haug Terje A Olsen Jan Terje Henriksen Styresak 63/15 Møtedato: 4. juni

3 Saksliste styremøte Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2015 Sak Nordlandssykehusets dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet - mai 2015 Sak Rapportering fra Ledelsens Gjennomgang av foretaket 2014 Sak Driftsrapport april 2015 Sak Evaluering av strakstiltak i ambulansetjenesten Sak Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Sak IA arbeid - Strategisk plan Sak Orienteringssaker til styret Sak Referatsaker til styret Sak Eventuelt Styresak 63/15 Møtedato: 4. juni

4 Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende dokumenter ble ettersendt: 1. Styresak Driftsrapport april Styresak Evaluering av økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten 3. Styresak Referatsaker: 2_Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte _Protokoll møte i AMU _Protokoll møte i BU _Foretaksmøte Nordlandssykehuset HF , protokoll 10_ Konsekvenser av reduksjon i ambulanseberedskapen i NLSH Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig vedtatt Innkalling og saksliste godkjennes. Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2015 Protokoll fra styremøte 22. april 2015 godkjennes. Enstemmig vedtatt Protokoll fra styremøte 22. april 2015 godkjennes. Styresak 63/15 Møtedato: 4. juni

5 Styresak Nordlandssykehusets dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet - mai Styret er tilfreds med nedgang i pasientskader målt ved GTT og ser viktigheten i fortsatt innsats for å kartlegge pasientskader i foretaket. 2. Styret ber direktøren påse at krav og forventninger til innføring av tiltakspakkene er tydelige og følges opp, også på enhetsnivå. 3. Styret ber direktøren påse at arbeidet med samstemming av legemiddellister følges opp slik at målet om 100 % samstemming nås. Adm dir trakk sitt forslag til punkt 3. Astrid Bjørgaas la frem forslag til nytt punkt 3: 3. Samstemming av legemiddellister har vist stor fremgang. Styret ber direktøren påse at arbeidet følges opp videre slik at målet om 100 % samstemming nås. Enstemmig vedtatt med nytt punkt Styret er tilfreds med nedgang i pasientskader målt ved GTT og ser viktigheten i fortsatt innsats for å kartlegge pasientskader i foretaket. 2. Styret ber direktøren påse at krav og forventninger til innføring av tiltakspakkene er tydelige og følges opp, også på enhetsnivå. 3. Samstemming av legemiddellister har vist stor fremgang. Styret ber direktøren påse at arbeidet følges opp videre slik at målet om 100 % samstemming nås. Styresak 63/15 Møtedato: 4. juni

6 Styresak Rapportering fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2014 Innstilling: 1. Styret er tilfreds med at Ledelsens Gjennomgang er gjennomført i klinikkene og på HF-nivå, samt de redegjørelser fra gjennomgangen som er fremlagt i denne saken. 2. Styret legger til grunn at de områdene som er omtalt i rapporten vil være de viktigste for foretaket å videreutvikle i perioden Enstemmig vedtatt. 1. Styret er tilfreds med at Ledelsens Gjennomgang er gjennomført i klinikkene og på HF-nivå, samt de redegjørelser fra gjennomgangen som er fremlagt i denne saken. 2. Styret legger til grunn at de områdene som er omtalt i rapporten vil være de viktigste for foretaket å videreutvikle i perioden Styresak 63/15 Møtedato: 4. juni

7 Styresak 56 ble behandlet før sak 55. Styresak Driftsrapport april Styret tar driftsrapporten april 2015 til orientering. Enstemmig vedtatt. 1. Styret tar driftsrapporten april 2015 til orientering. Styresak 56 ble behandlet før sak 55. Styresak Evaluering av strakstiltak i ambulansetjenesten 1. Styret er fornøyd med evalueringen som er gjort og tar direktørens vurdering til etterretning. Adm.dir la frem forslag til endret punkt 1: 1. Styret er fornøyd med evalueringen som er gjort og tar direktørens vurdering til orientering. Enstemmig vedtatt. 1. Styret er fornøyd med evalueringen som er gjort og tar direktørens vurdering til orientering. Protokolltilførsel fra Karina Hjerde: Ber om at organisasjonene blir tatt med i revideringen av prosedyren. Styresak 63/15 Møtedato: 4. juni

8 Styresak Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2015 for NLSH 1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan 2015 til orientering. Enstemmig vedtatt. 1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan 2015 til orientering. Styresak IA arbeid - Strategisk plan Styret i Nordlandssykehuset slutter seg til strategisk plan for IA-arbeidet i Nordlandssykehuset. Enstemmig vedtatt. 1. Styret i Nordlandssykehuset slutter seg til strategisk plan for IA-arbeidet i Nordlandssykehuset. Styresak 63/15 Møtedato: 4. juni

9 Styresak Orienteringssaker til styret 1. Muntlig orientering fra styreleder 2. Muntlig orientering fra administrerende direktør - Tertialoppfølgingsmøte med RHF den 3. juni. - Orientering om ØNH-tilbudet i Vesterålen - Interkommunal legevakt i Vesterålen og avvikling av avtale om salg av personelltjenester til kommunene - Ang reduksjon i pedagogisk tilbud ved barneavdelingen - Foretaksmøtet den 13. mai Ang avhending av bygg på Andenes Styret tar saken til orientering. Enstemmig vedtatt Styret tar saken til orientering. Styresak 63/15 Møtedato: 4. juni

10 Styresak Referatsaker til styret Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll møte i AMU Protokoll møte i Brukerutvalget Brev fra Ofoten Regionråd - ambulanseberedskap i Ofoten, av Brev fra Eldrerådene i Vesterålen og Lødingen - sykehusets akuttberedskap, av Brev fra Øksnes kommune om Svekkelse av ambulanseberedskapen i Vesterålen, av Brev fra Ofoten Regionråd ambulanseberedskap i Midtre Hålogaland, av Foretaksmøte Nordlandssykehuset HF , protokoll 10. Konsekvenser av reduksjon i ambulanseberedskapen i NLSH Styret tar saken til orientering. Enstemmig vedtatt Styret tar saken til orientering. Styresak 63/15 Møtedato: 4. juni

11 Styresak Eventuelt Endring i sammensetning av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP) Erik Arne Hansen velges som nytt medlem i AUKP etter Merete Lian som går ut av utvalget. Enstemmig vedtatt. Erik Arne Hansen velges som nytt medlem i AUKP etter Merete Lian som går ut av utvalget. Styresak 63/15 Møtedato: 4. juni

12 Svein Ove Blix Astrid Bjørgaas Erik Arne Hansen Børge Selstad Åsa Elvik Barbro Hætta Karina Hjerde Torstein Foss Merete Lian May Britt Allstrin Paul Martin Strand Styresak 63/15 Møtedato: 4. juni

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 Organ: Region Vestviken Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2013 Tid: 12:00 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal møte. SAKSLISTE Møtesakstype/nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder Beslutningsforum for nye metoder Dato: 16. mars 2015 Kl.: 16.30-17.30 Sted: Telefonmøte For oppkobling vennligst ring telefonnummer 77 60 21 00, tast IP-nummer 999183, avslutt med #! Alle deltakere kobles

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/11 18-19.11.11 Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/11 18-19.11.11 Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/11 18-19.11.11 Gardermoen Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel

Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel Styremøte 03/10 Det Norske Travselskap 11-12.03.10 Oscarsborg Hotel Tilstede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torbjørn Frøysnes (12.03.10), Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti og Per

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Referat fra Styremøte 12. mai 2009

Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Tilstede: Fra ASVL: Forfall: Hildegunn Arntzen Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Johan Veggen Helge Jan Nilsen Gunnar Helgerud Dag Sandvik Kjell Sverre Myrvoll Turid Ettestøl

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 19.03.2015 kl. 9:15 14:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 8/11 1-3.7.11 Stavanger

Det Norske Travselskap Styremøte nr 8/11 1-3.7.11 Stavanger Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 8/11 1-3.7.11 Stavanger Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud, Per

Detaljer