Prosjektorganisasjon 2008: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektorganisasjon 2008: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2008:"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2008

2 Prosjektorganisasjon 2008: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon : Styringsgruppe: navn Thore Vestby, leder av styringsgruppen Christian Hintze Holm, nestleder av styringsgruppen Sylvi Graham Johan Alnes Georg Stub Anne R. Smedsrud Lars Martin Julseth Stig Hvoslef Anita Borge stilling ordfører Frogn kommune ordfører Nesodden kommune ordfører Oppegård kommune ordfører Ås kommune ordfører Ski kommune direktør, Oslo kommune landbruksdirektør, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (observatørstatus) miljørådgiver, Akershus fylkeskommune (observatørstatus) prosjektleder PURA Prosjektgruppen besto av følgende personer: Anita Borge, prosjektleder Knut Bjørnskau, Ski kommune Hanne S. Tomter, Oslo kommune Stig Bell, Oppegård kommune Gunnar Larsen, Ås kommune Reidun Isachsen, Nesodden kommune Andrea Zuur, Frogn kommune Bjørn Buller, Nordre Follo renseanlegg Svein Skøien, landbrukskontoret i Follo Tom Wetlesen, Akershus bondelag Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune Live Hesthagen, Statens vegvesen Grete Hedemann Aalstad, Norges vassdrags- og energidirektorat Temagruppe Biologi/limnologi besto av følgende personer: Knut Bjørnskau, leder av gruppen, Ski kommune Gunnar Larsen, Ås kommune Anne-Marie Holtet, Ski kommune Audhild Leistad, Oppegård kommune Ellen Lien, Nesodden kommune 2

3 Anna-Lena Beschorner, Oslo kommune Svein Skøyen, Landbrukskontoret i Follo Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen Anita Borge, prosjektleder PURA Temagruppe Landbruk besto av følgende personer: Svein Skøien, leder av gruppen, Landbrukskontoret i Follo Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo Tone Aasberg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen Erling Endsjø, Kråkstad og Ski Bondelag Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag Knut Bjørnskau, Ski kommune Anita Borge, prosjektleder PURA Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse besto av følgende personer: Stig Bell, leder av gruppen, Oppegård kommune Randi Skjelanger, Oslo kommune Gunnar Larsen, Ås kommune Sveinung Lindland, Oppegård kommune Helge Klevengen, Ski kommune Anne-Marie Holtet, Ski kommune Lisbet Bach, Frogn kommune Andrea Zuur, Frogn kommune Anne Charlotte Elgåfoss, Nesodden kommune Live Hesthagen, Statens vegvesen Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen Anita Borge, prosjektleder PURA Inntekter 2008: Inntektspost: Kr: Spleiselag fra kommunene Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus - I Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus - II Midler øremerket metodeutvikling på biologiske parametre i forbindelse med vassdragsovervåking Midler øremerket økonomisk bistand til UMB-prosjekt om sedimenters betydning som fosforkilde i Årungen Sum

4 Forbruk i 2008, fordelt på konto/art: Konto/art: Regnskap: * Budsjett: ** Kommentar: Lønn, feriepenger, Prosjektleder pensjon, arbeidsgiveravgift Konsulenttjenester Limno-Consult, NIVA, Bioforsk Formidling av informasjon (Skjønnsmidler) Bilder til web-side, presentasjoner med mer Annonser Ifbm ansettelse av prosjektleder Trykking/kopiering Hand-outs, T-skjorter, Roll-up, etiketter til glassflasker, konvolutter, visittkort Inventar Møbler prosjektkontor, skrivebordslampe, gardiner Bevertning ved møter/utvalg Husleie til Landbrukskontoret inkl. div. tjenester Møter i styringsprosjekt- og temagrupper, TARmøter, UMB-seminar Strøm, forsikring, bistand ved kontering, sekretariat, printer Utstyr Bærbar PC, lisenser, VPN-klient Kjøregodtgjørelse Kjøregodtgjørelse Utlegg i følge bilag til reise Togbilletter, parkering Annet forbruksmateriell Kontormateriell Leie av lokaler Avlyst møte med interessenter Personforsikringer Kommunal forsikring Kontorrekvisita Kontormateriell Telefongodtgjørelse Mobiltelefon Mater. vedl.h. utearealer og veier Ført feil. Skal under bevertning ved møter/utvalg Faglitteratur 250 CIENS-rapporter (uforuts. utg.) Sum * avrundet til nærmeste 1000 kr ** budsjett for 2008 var differensiert over følgende konti: Lønnsutgifter prosjektleder, tiltaksanalyse, skjønnsmidler, uforutsette utgifter. 4

5 Ca kr overføres til Bruk av skjønnsmidler og andre økonomiske midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2008: Skjønnsmidler tildelt etter søknad av , kr : Interkommunalt samarbeid om tiltaksrettet vannovervåking, organisering av analyselaboratorium med vekt på biologiske parametre, samarbeid innen lekkasjesøking på avløpsnettet sporing av forurensninger. Tildeling av midler til metodeutvikling på biologiske parametre i vassdragsovervåkingen, kr : Kartlegging av forekomst og mengde av fisk i vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Oppnådde resultater i 2008: 1) Etablering av prosjektet ved opprettelse av prosjektmandat, kommunikasjonsplan og kart over interessenter 2) Profilering av prosjektet med navn, logo, web-side, bilder, maler for worddokumenter, maler for power-point-presentasjoner, konvolutter, brevark, visittkort, designmanual og logoarkiv 3) Kick-off med media 4) Etablering av kontaktforum for vannområdene i Vannregion 1 gjennom Fylkesmannen i Oslo og Akershus 5) Utarbeidelse av fagrapporter fra NIVA, Limno-Consult, Bioforsk og UMB: NIVA-rapport: Miljømål Bunnefjorden. Bidrag til tiltaksanalyse fase 3. Prosjekt PURA. Limno-Consult: Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Karakterisering, økologisk status og tilførsler. Bioforsk: Avrenning av næringsstoff fra landbruk i Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget UMB (Tore Krogstad): LIMNO-SOIL - Beregning av fosfortap fra nedbørfelter rundt Årungen ) Utarbeidelse av tiltaksanalyse i Tiltaksanalyseredaksjonen 7) Etablering av samarbeidsarena med UMB ved delfinansiering av prosjekt 8) Etablering av samarbeidsarena med Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord ved høringsprosess fagrapport 9) Innhenting av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 10) Innhenting av midler til metodeutvikling på biologiske parametre i vassdragsovervåkingen 11) Innlegg om kommunikasjon i PURA i Norsk Vannforening 12) Informasjons-/kommunikasjonsrunde i kommunenstyrer og utvalg: Kommunestyrene i Ås, Nesodden, Frogn, Ski og Oppegård kommuner, Utvalg for samfunn og miljø, Ski kommune og Utvalg for Plan og miljø, Oppegård kommune. 5

6 13) Kontakt med Cowi Danmark vedr. innsjørestaurerende tiltak - erfaringsinnhenting Staus i forhold til føringer i Vanndirektivet/fra Vannregionmyndigheten: Den sentrale oppgaven for PURA etter etableringen av prosjektet i mai 2008 har vært leveranse til Vannregionmyndigheten av separate dokumenter som til sammen har utgjort tiltaksanalysen for vannområdet Bunnefjorden med Årungenog Gjersjøvassdraget. Denne leveransen er oversendt i henhold til fristene. Suppleringen og organiseringen av dokumentene til en helhetlig kommunisèrbar tiltaksanalyse er videreført i

2. Prosjektorganisasjon 2009: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2010: Styringsgruppe: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen

2. Prosjektorganisasjon 2009: PURA hadde følgende prosjektorganisasjon 31.12.2010: Styringsgruppe: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen ÅRSMELDING 2010 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework Directive.

Detaljer

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart)

Vannområdet PURA er delt inn i følgende vannforekomster med nummer (ref. kart) ÅRSMELDING 2012 1. PURA - Bakgrunn, formål: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (se kart), ble opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs Vanndirektiv Water Framework

Detaljer

Årsmelding for. PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Årsmelding for. PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Årsmelding for PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget 002 Innhold Årsmelding for pura 2011 003 Innhold 1. PURA - Bakgrunn, formål 4 2. Prosjektorganisasjon 2011 6 3. Møtehyppighet

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Anne-Marie Holtet, Ski

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Anne-Marie Holtet, Ski

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB Kjetil L. Jensen, Oslo kommune - KLJ Sveinung Lindland, Oppegård

Detaljer

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord Innhold forord 04 1.0 sammendrag 06 2.0 Innledning 10 2.1 Prosjektet PURA bakgrunn, organisering, kommunikasjon 12 2.2 Bakgrunn for og målsetting med tiltaksanalysen 13 2.3 Gjennomføring av tiltaksanalysen

Detaljer

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Årsrapport PURA 2014 1

Årsrapport PURA 2014 1 Årsrapport PURA 2014 1 INNHOLD FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 1. TILSTANDSVURDERING FOR HVERT TILTAKSOMRÅDE... 14 1.1 Gjersjøvassdraget... 14 1.2 Årungenvassdraget... 53 1.3 Bunnefjorden... 74 2. RESULTATER

Detaljer

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Årsmelding 2012 Follorådet Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Innhold Forord... 3 Mål og strategier... 4 Organisasjon... 4 Politiske organer... 4 Administrative organer... 5 Innsatsområder og aktiviteter

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning Dette er Fagrådet Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord Fagrådet skal tilrettelegge for faglig samarbeid mellom kommunene ved indre Oslofjord med hovedvekt

Detaljer

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 31. august kl 18.00 Jnr.160/11 Arkiv 325 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Årsmelding 2009. Grønt regnskap

Årsmelding 2009. Grønt regnskap Årsmelding 29 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 31, 142 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 Redaktør: Anita Myrmæl Layout: Øivind Sørensen Trykk: Follotrykk AS Takk til alle som

Detaljer

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport B15 2011 Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A:

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 1/ 2014 MANDAG 24. FEBRUAR KL. 13.00

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Ås kommune 1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Det pågår et interkommunalt samarbeid om oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen. Målsettingen er bl a å skape god kjemisk og økologisk

Detaljer

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal- og transportutvikling 7. Andre tiltak og prosesser 8 FORORD 3

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal- og transportutvikling 7. Andre tiltak og prosesser 8 FORORD 3 ÅrsrapporT 2012 INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2012 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal- og transportutvikling 7 Andre tiltak og prosesser 8 MÅL OG STRATEGIER 10 ORGANISASJON

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 3/ 2014 MANDAG 22. SEPTEMBER KL.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER

SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER SAK 20/15 SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER Saksopplysning Det er motteke søknad frå på kr. 300.000 for 2015. Aktivitetane til Hallingdal etablerersenter etablerarrettleiing og kursing som ein forlenga

Detaljer

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12.

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12. Osloregionen Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 20/07 Osloregionens handlingsprogram 2007, tiltak 3.1.1 Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer