oktober 2014 i Arendal October 2014 in Arendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal"

Transkript

1 oktober 2014 i Arendal October 2014 in Arendal

2 Velkommen til årets feiring av Internasjonale Dager I år feirer vi 10-års jubileem for Internasjonale Dager, et årlig arrangement med samfunnsfokus som ønsker å skape bevissthet, gi kunnskap og fremme globalt statsborgerskap gjennom å engasjere til diskusjon rundt internasjonale tema. Internasjonale Dager er en viktig del av å integrere læring, oppdagelse og en følelse av borgerskap. Det forbedrer det globale perspektivet og interkulturelle klimaet i byen vår. Det inspirerer medlemmer av samfunnet til å engasjere seg i aktiviteter som utvikler lederskap og fremmer sosialt og moralsk ansvar. Det støtter samfunnsengasjement ved å knytte det lokale og globale, nær og fjærn. Alle disse punktene er integrert i Internasjonale dagers visjon og misjon. Årets feiring fokuserer på to viktige temaer: Norges 200-årsjubileum for signering av den norske Grunnloven og FNs internasjonale år for familielandbruk. I denne sammenheng, har Internasjonale Dager 2014 som mål å: (1) kaste lys over Norges historiske og internasjonale rolle i utviklingen av demokrati og lov, og i spørsmål som angår menneskerettigheter, ytringsfrihet, kjønn og likestilling; (2) markere den viktige rollen av familielandbruk som et svar på utfordringene verden står overfor i dag: bedre matsikkerhet og bevaring av naturressursene. Internasjonale Dager 2014 tilbyr et variert og spennende program. Programmet er utformet for å så nye tanker, og å inspirere til diskusjon og debatt om aktuelle globale utfordringer. Jeg håper at du vil delta på så mange arrangementer som mulig. Lytt, bli kjent, delta og nyt! Kapombo Uazuvara Katjivena Tidligere leder, Nettverket for Innvandrere i Aust-Agder 2

3 Welcome to this year s International Days celebration This year we are celebrating the 10th Year Anniversary of International Days, one of the largest annual community events designed to create awareness, provide knowledge and foster global citizenship through engagement with today s most pressing issues. International Days is a key activity integrating learning, discovery and citizenship. It enhances the global perspective and intercultural climate of our city. It inspires members of the community to engage in activities that develop leadership, and foster social and moral responsibility. It supports community engagement by linking the local and global, the near and the far. All of these are integral to Internasjonale Dager s vision and mission. This year s celebration focuses on two important themes: Norway s 200th year anniversary of the signing of the Norwegian Constitution and the UN International Year of Family Farming. In this contexts, International Days 2014 aims to: (1) shed light on Norway s historical and international role in the development of democracy and law, and on issues concerning human rights, freedom of speech, gender and equality; and, (2) to highlight the important role of family farmers in responding to the double urgency the world faces today: improving food security and preserving the natural resources. International Days 2014 offers a diverse and exciting programme that is designed to instigate new thoughts, inspire discussions and animate debates on current global issues. I hope that you will attend as many events as you can. Listen, connect, participate, and enjoy! Kapombo Uazuvara Katjivena Former leader, Association of Foreigners in Aust-Adger 3

4 mandag, 20. oktober - lørdag, 25. oktober Monday, 20. October - Saturday, 25 October Inngangspartiet, Arendal bibliotek Tid: Bibliotekets åpningstid Fotoutstilling: Maten vår Fotoutstilling for alle som er nysgjerrig på hvordan dette kan formidles gjennom foto på ulike måter. Målgruppe: Alle Arrangører: Arendal Fotoklubb og Arendal bibliotek Arendal Library Time: Library s regular opening hours Photo exhibition: Our Food A photo exhibition that provides viewers with a visual journey that sees food as a fundamental element of artistic expression. Target audience: All ages Organisers: Arendal Photography Club and Arendal Library 4

5 tirsdag, 21. oktober Tuesday 21 October Festiviteten, Arendal gamle rådhus Tid: 08:30 15:00 Møte i FNs Sikkerhetsråd FN-rollespillet er et undervisningsopplegg der FN og FNs rolle internasjonalt settes i fokus. Alle videregående skoler i Arendal er invitert til å delta på FNrollespillet som i år handler om konflikten i Midt-Østen. Elevene skal gjennom spillet ta stilling til hvordan verdenssamfunnet skal forholde seg til denne konflikten. Målgruppe: Elever i videregående skole Arrangører: FN-sambandet Sør i samarbeid med Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) og Aust-Agder fylkeskommune Festiviteten, Arendal Old Town Hall Time: 08:30 15:00 Model UN Model UN is an education programme that offers participants to role-play as diplomats representing a nation in a simulation session of the UN Security Council. All high schools in Aust-Agder are invited to participate. Participants will be debating, consulting and developing solutions to the challenges in the Middle East. Target audience: High schools Organisers: UN Association of Norway, Southern Regional Office, in cooperation with Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) and Aust-Agder County 5

6 GRID-Arendals Green Knowledge Centre Tid: 10:00 Gratis filmvisning: The Clean Bin Project Er det mulig å leve uten å produsere søppel? I denne prisvinnende festivalfavoritten går Jen og Grant inn i en konkurranse for å se hvem som kan produsere minst søppel. Deres lille eksperiment setter søkelyset på søppel samt «bruk og kast» mentaliteten som gjelder i dagens samfunn. «The Clean Bin Project» underholder med latter og spennende øyeblikk, animasjoner og flotte bilder. Filmen inneholder intervjuer med artisten Chris Jordan og TED foreleser Captain Charles Moore, noe som bidrar til å inspirere seere i alle aldre. Målgruppe: klassetrinn 8-10 Arrangør: GRID-Arendal Påmelding: innen fredag, 17. oktober GRID-Arendal s Green Knowledge Centre Time: 10:00 Free film screening: The Clean Bin Project Is it possible to live completely waste free? In this multi-award winning, festival favourite, partners Jen and Grant go head to head in a competition to see who can swear off consumerism and produce the least garbage Their light-hearted competition is set against a darker examination of the problem waste. Even as Grant and Jen start to garner interest in their project, they struggle to find meaning in their minuscule influence on the large-scale environmental impacts of our throw-away society. The Clean Bin Project features laugh out loud moments, stop motion animations, and unforgettable imagery. Captivating interviews with renowned artist, Chris Jordan and TED Lecturer Captain Charles Moore, make this film a fun and inspiring call to individual action that speaks to crowds of all ages. Target audience: 8th 10th grade students Organiser: GRID-Arendal Registration: no later than Friday, 17 October 6

7 onsdag, 22. oktober Wednesday, 22. October Bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus Tid: 08:30 15:00 Seminar: Mange veier til jobb Hva skal til for å få jobb? Seminaret vil belyse forskjellige måter å komme ut i jobb på. Etablering av egen arbeidsplass, utdanning eller jobb i en privat eller offentlig bedrift. Spennende foredrag og arbeid i grupper. Eksempler fra personer fra forskjellige land. Målgruppe: Deltakere ved Arendal voksenopplæring Arrangører: Arendal voksenopplæring og Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) City Council Room at the Arendal Culture and City Hall Time: 08:30 15:00 Seminar: Many paths to employment What does it take to get a job? The seminar will discuss different ways to expedite one s job search. Establishing your own business, education and employment in a private or public company. Exciting presentations and group work. Employment experiences of selected individuals from different countries will be shared. Target audience: Students in the Arendal Adult Education Centre (Arendal voksenopplæring) Organisers: Arendal Adult Education Centre (Arendal voksenopplæring) and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) 7

8 GRID-Arendal s Green Knowledge Centre Tid: 12:00 14:00 Seminar: Family Farming and Food Security Seminaret har som mål å øke bevisstheten om den viktige rollen av familielandsbruk som et svar på utfordringene verden står overfor i dag: bedre matsikkerhet og bevaring av naturressursene. Prosjekter i Afrika og Asia vil bli diskutert. Seminaret vil foregå på engelsk. Målgruppe: Videregående skoler Arrangører: GRID-Arendal og Aust-Agder Røde Kors GRID-Arendal s Green Knowledge Centre Time: 12:00 14:00 Seminar: Family Farming and Food Security The seminar aims to raise awareness on the important role of family farming in responding to the challenges the world faces today: improving food security and preserving the natural resources. Case studies from Asia and Africa will be presented. The seminar will be conducted in English. Target audience: High schools Organisers: GRID-Arendal and Aust-Agder Red Cross 23 8

9 GRID-Arendals Green Knowledge Centre Tid: 18:00 Gratis filmvisning: Taste the Waste (en film av Valentin Thurn) Hvorfor kaster vi bort så mye mat? Og hvordan kan vi stoppe denne type avfall? Utrolig men sant: På vei fra gården til spisebordet, ender mer enn halvparten av maten i søppelbøtten. Mesteparten før det i det hele tatt kommer frem til forbrukerne. Målgruppe: Ubuntu medlemmer Arrangører: Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) og GRID-Arendal GRID-Arendal s Green Knowledge Centre Time: 18:00 Free film screening: Taste the Waste (a film by Valentin Thurn) Why do we throw away so much food? And how can we stop this kind of waste? Amazing but true: On the way from the farm to the dining-room table, more than half the food lands on the dump. Most of it before it ever reaches consumers. Target audience: Ubuntu members Organisers: Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) and GRID-Arendal 9

10 torsdag, 23. oktober Thursday, 23 October Arendal Kino Tid: 10:00 Gratis filmvisning: Brev til kongen Filmen skildrer en håndfull sterke skjebner med varme og humor. En smertelig aktuell film om vanlige mennesker med et uvanlig liv i Norge. Fem personer fra et asylmottak drar på dagstur med buss til Oslo. Reisen er en velkommen forandring i en ellers monoton hverdag, og er også ladet med forventninger. Alle fem står ovenfor viktige valg denne dagen, valg som er foranlediget av lykke, ydmykelse, kjærlighet eller lenge etterlengtet hevn. Målgruppe: Klassetrinn 10 Arrangører: FN- sambandet Sør og Film fra Sør Påmelding: innen 1. oktober Arendal Kino Time: 10:00 Free film screening: Brev til kongen The film portrays a handful of harsh fates with warmth and humour. The film is about ordinary people with unusual lives in Norway. Five people from an asylum centre go on day trip by bus to Oslo. The journey is a welcome change from an otherwise monotonous life. All five people face important choices that day, choices that are occasioned by happiness, humiliation, love or long awaited revenge. Target audience: 10th grade students Organisers: UN Association of Norway - Southern Regional Office and Film fra Sør Registration: no later than 1 October 10

11 fredag, 24. oktober Friday, 24 October FN-tog Tid: 09:00 10:30 Barnetog fra GRID-Arendal til Arendal kultur- og rådhus Målgruppe: Klassetrinn 1 4, alle skoler Arrangører: Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK), GRID-Arendal, FN-sambandet Sør Påmelding: innen 30. september. Det er plass til 700 elever. UN Day Parade Time: 09:0 10:30 Children s parade in celebration of UN Day from GRID-Arendal to the Arendal Cultural Centre and City Hall Target audience: 1st 4th grade students, all schools Organisers: Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK), GRID-Arendal, FN-sambandet Sør Regitration: no later than 30 September. There are only 700 seats available. Agenda 09:00 Oppmøte utenfor GRID-Arendal bygning, Teaterplassen 3 Gathering outside the GRID-Arendal Building, Teaterplassen 3 09:15 Banner på plass og vi går i tog til rådhuset Parade to the Arendal Cultural Centre and City Hall 09:30 Ankomst rådhuset Arrival at the Arendal Cultural Centre and City Hall 09:45 Velkommen ved ordfører Einar Halvorsen Welcome address by Mayor Einar Halvorsen 09:50 Informasjon om FN The UN and UN Day 10:00 Konsert ved Arash og Sara Concert featuring Arash og Sara Innholdet i konserten handler om å leve sammen som venner selv om en er forskjellige. 10:30 Avsluttning Closing The theme of the concert is Living together as friends inspite of our differences. 11

12 Arendal bibliotek, 2.etasje Tid: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (fem forestillinger) FN-Filuren og Erik Mogeno På FN-dagen, vil FN-Filuren besøke Arendal. Med seg har han magikeren og buktaleren Erik Mogeno, kjent fra TV-programmet Norske Talenter. Filuren og Erik vil snakke om at FN er en klubb for land, og at FN lager regler som gjelder for alle, nemlig menneskerettighetene. Men hva er egentlig et land? Hva betyr det at FN jobber for fred? Og er det sant at det finnes egne menneskerettigheter for barn? Disse spørsmålene vil Erik og Filuren forsøke å svare på, og kanskje blir det også tid til en tryllekunst? Enkel servering. Målgruppe: 5-åringer fra alle barnehager Arrangører: Arendal bibliotek og FN-sambandet Sør Arendal Library, Second Floor Time: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (5 shows) FN-filuren and Erik Mogeno On United Nations Day, FN-Filuren will visit Arendal. Accompanying him will be the magician and ventriloquist Erik Mogeno, known from the TV show Norske Talenter. FN-Filuren and Erik will introduce the children to the United Nations and its mission. They will focus on what the United Nations does for children. Are you ready for some magic? Light refreshments will be served. Target audience: 5-year old children from all kindergartens Organisers: Arendal Library and the UN Association of Norway, Southern Regional Office 12

13 Lille Torungen, Arendal kultur-og rådhus Tid: 11:00 Gratis filmvisning: Taste the Waste (en film av Valentin Thurn) Hvorfor kaster vi bort så mye mat? Og hvordan kan vi stoppe denne type avfall? Utrolig men sant: På vei fra gården til spisebordet, ender mer enn halvparten av maten i søppelbøtten. Mesteparten før det i det hele tatt kommer frem til forbrukerne. Målgruppe: Alle Arrangører: GRID-Arendal og Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) Lille Torungen, Arendal Cultural Centre and City Hall Time: 11:00 Free film screening: Taste the Waste (a film by Valentin Thurn) Why do we throw away so much food? And how can we stop this kind of waste? Amazing but true: On the way from the farm to the dining-room table, more than half the food lands on the dump. Most of it before it ever reaches consumers. Target audience: All Organisers: GRID-Arendal and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) 13

14 Store Torungen, Arendal kultur- og rådhus Tid: 13:00 Internasjonal forestilling om demokrati og Grunnloven Åpning ved ordfører Einar Halvorsen I samarbeid ned FN-Sambander Sør og Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) vil deltakere fra Arendal voksenopplæring ta oss med på en gjennomgang om den norske Grunnloven anno 2014 i et internasjonalt perspektiv. Dette vil foregå med musikalske og kulturelle innslag, appeller og foredrag. Internasjonale Dager i Arendal har blitt arrangert dagene rundt FN-dagen, den 24.oktober hvert år siden Bare i Arendal er det innbyggere fra ca. 80 nasjoner. Målgruppe: Alle Arrangører: Arendal voksenopplæring og Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) Store Torungen, Arendal Cultural Centre and City Hall Time: 13:00 International perspectives on democracy and the Constitution Opening by Mayor Einar Halvorsen In collaboration with the UN Association Southern Norway regional Office and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK), students at the Arendal Adult Education Centre will take us on a tour to revisit the Norwegian Constitution in The event will feature musical and cultural performances as well as speeches. Since 2005 the City of Arendal celebrates International Days every year in conjunction with UN Day on 24 October. The population of Arendal comprises of individuals representing more than 80 different nations. Target audience: General public Organisers: Arendal Adult Education Centre (Arendal voksenopplæring) and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) 14

15 Lille Torungen, Arendal kultur- og rådhus Tid: 18:00 20:30. Dørene åpner Tid 17:30 Seminar: Familielandbruk i Norge og verden FN har utpekt 2014 til å være familielandbrukets år. Familielandbruket blir spesielt framhevet av FN for sin viktige rolle i kampen mot sult og fattigdom og for å skape en bærekraftig utvikling på landsbygda. Innledning v/ Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag. Etter innledningen blir det en samtale om norsk landbruk i et internasjonalt perspektiv, om matvaresikkerhet og om framtidsutsiktene for landbruk og unge bønder på Agder. Det historiske perspektivet blir også belyst. Stein Gauslaa, Agderposten, leder samtalen. Målgruppe: Alle Arrangører: FN-byen and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) Lille Torungen, Arendal Cultural Centre and City Hall Time: 18:00 20:30. The doors open at 17:30 Seminar: Family Farming: local and global perspectives The United Nations has designated 2014 as the International Year of Family Farming to recognize the role of family farming in the fight against hunger and poverty and in achieving sustainable development in the rural areas. The seminar will be opened by Kristin Ianssen, 1st Deputy Chairman of the Norwegian Farmers Union. The discussion will focus on the role of Norwegian agriculture in food security in both local and international contexts. Special attention will be made to the periods Stein Gauslaa, Editor of Agderposten, will lead the discussion. Target audience: General public Organisers: FN-byen and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) 15

16 lørdag, 25. oktober Saturday, 25. October Torvet Tid: 10:00 14:00 Bondens marked Du finner Bondens marked på Torvet i byen. Her treffer du bøndre/produsenter som tilbyr kjempegode grillpølser, nyslynget honning, glutenfrie bakevarer, grønnsaker og mye mer. Vi ser fram til å møte deg på Bondens marked, både for en hyggelig prat og en trivelig handel. Målgruppe: Alle Arrangører: FN-byen and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) Town Square Time: 10:00 14:00 Farmers Market Meet our local farmers at the Farmers Market in the town square. The market will feature vegetables, fruits, meats, breads and other prepared foods. We look forward to meeting you there both for a nice chat and a pleasant shopping experience. Target audience: General public Organisers: FN-byen and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) 16

17 1 1 Extracted from The Last Straw: Food security in the Hindu Kush Himalayas and the additional burden of climate change The Last Straw Food security in the Hindu Kush Himalayas and the additional burden of climate change 965 FIGURE 4 Access to agricultural land and income from crops Access Access in selected to to agricultural agricultural areas of the land land Hindu and and Kush income income Himalayas from from crops crops in in selected selected areas areas of of the the Hindu Hindu Kush Kush Himalayas Himalayas Average annual income per household from the sale of: Average annual income per household Average from the annual sale of: income per household from the sale of: US Dollars Staple crops US Dollars US Dollars Cash Staple crops Staple crops Cash crops Cash crops Area of cultivated land per household Area of cultivated Area land per of cultivated household land per household Hectares Irrigated Hectares Hectares Rainfed Irrigated Irrigated Rainfed Rainfed The The Upper Upper Indus Indus receives receives very very little little rain rain and and so so extensive extensive irrigation irrigation is is necessary necessary to to allow allow cultivation cultivation in The in this this area Upper areaindus receives very little rain and so The extensive Upper irrigation Indus receives is necessary very little to allow rain and cultivation so extensive in this area irrigation is necessary to allow cultivation in this area Percentage of households involved in cash crop production Percentage of households involved Percentage in cash of crop households production involved in cash crop production Population having access to agricultural land Population having access Population to agricultural having land access to agricultural land Percentage Percentage Percentage Upper Indus sub-basin Upper Indus Upper sub-basin Indus sub-basin Koshi sub-basin Koshi sub-basin Koshi sub-basin Eastern Brahmaputra sub-basin Eastern Brahmaputra Eastern Brahmaputra sub-basin sub-basin Salween-Mekong sub-basin Salween-Mekong Salween-Mekong sub-basin sub-basin CHINA PAKISTAN PAKISTAN NEPAL NEPAL INDIA CHINA INDIA INDIA CHINA PAKISTAN NEPAL INDIA PAKISTAN NEPAL CHINA Source: Source: HICAP HICAP Poverty Poverty and and Vulnerability Vulnerability Assessment Assessment Source: HICAP Poverty and Vulnerability Assessment Source: HICAP Poverty and Vulnerability Assessment 21 Programme designed by Rob Barnes, GRID-Arendal 17

18 Remaining food secure is the major goal of most rural households even today.

19 The Last Straw: Food security in the Hindu Kush Himalayas and the additional burden of climate change A Centre Collaborating with UNEP 60 The food price spikes of brought food security into sharp focus on the global agenda. Declines in international commodity markets, financial speculation in low cereal stocks, dramatic weather events, soaring oil prices, and growth in biofuels competing for cropland merged to produce a global crisis. Coupled with the growing impacts of climate change, the question of whether we would have enough food to feed a growing world population in the future vaulted to the top of political agendas. However, as with so many global issues, some regions are far more vulnerable to food insecurity than others. Mountain regions are particularly hard hit. In places such as the Hindu Kush-Himalaya (HKH), food security is not only a question for the future but for today. Here, vulnerability is a fact of life. Around half of the world s undernourished people live in Bangladesh, China, India, Nepal and Pakistan, and in all of these countries, the mountain areas have the highest degree of food deficiency. 19

20 Sekretariatet: Secretariat: Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) Nishi Asdal E-post: tel: Tusen takk til våre samarbeidspartnere Thank you to all our partners

21 Do not Print this page Flyers Below

22 Wednesday, 22 October Green Knowledge Centre Time: 18:00 Free film screening: Taste the Waste (a film by Valentin Thurn) Why do we throw away so much food? And how can we stop this kind of waste? Amazing but true: On the way from the farm to the dining-room table, more than half the food lands on the dump. Most of it before it ever reaches consumers. Organisers: Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) and GRID-Arendal

23 Do not Print this page Flyers Below

24 fredag, 24. oktober Lille Torungen, Arendal Kultur-og Rådhus Tid: 11:00 Gratis filmvisning: Taste the Waste (en film av Valentin Thurn) Hvorfor kaster vi bort så mye mat? Og hvordan kan vi stoppe denne type avfall? Utrolig men sant: På vei fra gården til spisebordet, ender mer enn halvparten av maten i søppelbøtten. Mesteparten før det i det hele tatt kommer frem til forbrukerne. Arrangører: GRID-Arendal og Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK)

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling 1 Nr. 1-2012 Tema: Kvinner, klima og bærekrafig utvikling Disse er med og står vakt! HKH Kronprinsesse Mette-Marit Michelle Bachelet Under Secretary General and Excecutive Director, UN Women Erik Solheim

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner Culture Segments Det nye segmenteringssystemet for kunst-, kultur- og kulturarvorganisasjoner The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations Norsk / Norweigan is the new international

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden SAMMENDRAG Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden Printed by United Nations Development Programme (UNDP) Nordic Office Phone: (45) 35 46 70 00 Fax: (45) 35 46 70

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Når Krigen Raser. Når Krigen Raser

Når Krigen Raser. Når Krigen Raser Når Krigen Raser Ressurshefte/Lærerveiledning Når krigen raser bygger på et undervisningsmateriell utviklet av den internasjonale Røde Kors komiteen. Det brukes i dag i over 40 land. Vi har tatt bort,

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Den offentlege forvaltninga av reindrifta

Den offentlege forvaltninga av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlege forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga Den offentlige forvaltningen av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlige forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Samarbeidsrapport NIBR/Fafo 2012 Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer