oktober 2014 i Arendal October 2014 in Arendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal"

Transkript

1 oktober 2014 i Arendal October 2014 in Arendal

2 Velkommen til årets feiring av Internasjonale Dager I år feirer vi 10-års jubileem for Internasjonale Dager, et årlig arrangement med samfunnsfokus som ønsker å skape bevissthet, gi kunnskap og fremme globalt statsborgerskap gjennom å engasjere til diskusjon rundt internasjonale tema. Internasjonale Dager er en viktig del av å integrere læring, oppdagelse og en følelse av borgerskap. Det forbedrer det globale perspektivet og interkulturelle klimaet i byen vår. Det inspirerer medlemmer av samfunnet til å engasjere seg i aktiviteter som utvikler lederskap og fremmer sosialt og moralsk ansvar. Det støtter samfunnsengasjement ved å knytte det lokale og globale, nær og fjærn. Alle disse punktene er integrert i Internasjonale dagers visjon og misjon. Årets feiring fokuserer på to viktige temaer: Norges 200-årsjubileum for signering av den norske Grunnloven og FNs internasjonale år for familielandbruk. I denne sammenheng, har Internasjonale Dager 2014 som mål å: (1) kaste lys over Norges historiske og internasjonale rolle i utviklingen av demokrati og lov, og i spørsmål som angår menneskerettigheter, ytringsfrihet, kjønn og likestilling; (2) markere den viktige rollen av familielandbruk som et svar på utfordringene verden står overfor i dag: bedre matsikkerhet og bevaring av naturressursene. Internasjonale Dager 2014 tilbyr et variert og spennende program. Programmet er utformet for å så nye tanker, og å inspirere til diskusjon og debatt om aktuelle globale utfordringer. Jeg håper at du vil delta på så mange arrangementer som mulig. Lytt, bli kjent, delta og nyt! Kapombo Uazuvara Katjivena Tidligere leder, Nettverket for Innvandrere i Aust-Agder 2

3 Welcome to this year s International Days celebration This year we are celebrating the 10th Year Anniversary of International Days, one of the largest annual community events designed to create awareness, provide knowledge and foster global citizenship through engagement with today s most pressing issues. International Days is a key activity integrating learning, discovery and citizenship. It enhances the global perspective and intercultural climate of our city. It inspires members of the community to engage in activities that develop leadership, and foster social and moral responsibility. It supports community engagement by linking the local and global, the near and the far. All of these are integral to Internasjonale Dager s vision and mission. This year s celebration focuses on two important themes: Norway s 200th year anniversary of the signing of the Norwegian Constitution and the UN International Year of Family Farming. In this contexts, International Days 2014 aims to: (1) shed light on Norway s historical and international role in the development of democracy and law, and on issues concerning human rights, freedom of speech, gender and equality; and, (2) to highlight the important role of family farmers in responding to the double urgency the world faces today: improving food security and preserving the natural resources. International Days 2014 offers a diverse and exciting programme that is designed to instigate new thoughts, inspire discussions and animate debates on current global issues. I hope that you will attend as many events as you can. Listen, connect, participate, and enjoy! Kapombo Uazuvara Katjivena Former leader, Association of Foreigners in Aust-Adger 3

4 mandag, 20. oktober - lørdag, 25. oktober Monday, 20. October - Saturday, 25 October Inngangspartiet, Arendal bibliotek Tid: Bibliotekets åpningstid Fotoutstilling: Maten vår Fotoutstilling for alle som er nysgjerrig på hvordan dette kan formidles gjennom foto på ulike måter. Målgruppe: Alle Arrangører: Arendal Fotoklubb og Arendal bibliotek Arendal Library Time: Library s regular opening hours Photo exhibition: Our Food A photo exhibition that provides viewers with a visual journey that sees food as a fundamental element of artistic expression. Target audience: All ages Organisers: Arendal Photography Club and Arendal Library 4

5 tirsdag, 21. oktober Tuesday 21 October Festiviteten, Arendal gamle rådhus Tid: 08:30 15:00 Møte i FNs Sikkerhetsråd FN-rollespillet er et undervisningsopplegg der FN og FNs rolle internasjonalt settes i fokus. Alle videregående skoler i Arendal er invitert til å delta på FNrollespillet som i år handler om konflikten i Midt-Østen. Elevene skal gjennom spillet ta stilling til hvordan verdenssamfunnet skal forholde seg til denne konflikten. Målgruppe: Elever i videregående skole Arrangører: FN-sambandet Sør i samarbeid med Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) og Aust-Agder fylkeskommune Festiviteten, Arendal Old Town Hall Time: 08:30 15:00 Model UN Model UN is an education programme that offers participants to role-play as diplomats representing a nation in a simulation session of the UN Security Council. All high schools in Aust-Agder are invited to participate. Participants will be debating, consulting and developing solutions to the challenges in the Middle East. Target audience: High schools Organisers: UN Association of Norway, Southern Regional Office, in cooperation with Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) and Aust-Agder County 5

6 GRID-Arendals Green Knowledge Centre Tid: 10:00 Gratis filmvisning: The Clean Bin Project Er det mulig å leve uten å produsere søppel? I denne prisvinnende festivalfavoritten går Jen og Grant inn i en konkurranse for å se hvem som kan produsere minst søppel. Deres lille eksperiment setter søkelyset på søppel samt «bruk og kast» mentaliteten som gjelder i dagens samfunn. «The Clean Bin Project» underholder med latter og spennende øyeblikk, animasjoner og flotte bilder. Filmen inneholder intervjuer med artisten Chris Jordan og TED foreleser Captain Charles Moore, noe som bidrar til å inspirere seere i alle aldre. Målgruppe: klassetrinn 8-10 Arrangør: GRID-Arendal Påmelding: innen fredag, 17. oktober GRID-Arendal s Green Knowledge Centre Time: 10:00 Free film screening: The Clean Bin Project Is it possible to live completely waste free? In this multi-award winning, festival favourite, partners Jen and Grant go head to head in a competition to see who can swear off consumerism and produce the least garbage Their light-hearted competition is set against a darker examination of the problem waste. Even as Grant and Jen start to garner interest in their project, they struggle to find meaning in their minuscule influence on the large-scale environmental impacts of our throw-away society. The Clean Bin Project features laugh out loud moments, stop motion animations, and unforgettable imagery. Captivating interviews with renowned artist, Chris Jordan and TED Lecturer Captain Charles Moore, make this film a fun and inspiring call to individual action that speaks to crowds of all ages. Target audience: 8th 10th grade students Organiser: GRID-Arendal Registration: no later than Friday, 17 October 6

7 onsdag, 22. oktober Wednesday, 22. October Bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus Tid: 08:30 15:00 Seminar: Mange veier til jobb Hva skal til for å få jobb? Seminaret vil belyse forskjellige måter å komme ut i jobb på. Etablering av egen arbeidsplass, utdanning eller jobb i en privat eller offentlig bedrift. Spennende foredrag og arbeid i grupper. Eksempler fra personer fra forskjellige land. Målgruppe: Deltakere ved Arendal voksenopplæring Arrangører: Arendal voksenopplæring og Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) City Council Room at the Arendal Culture and City Hall Time: 08:30 15:00 Seminar: Many paths to employment What does it take to get a job? The seminar will discuss different ways to expedite one s job search. Establishing your own business, education and employment in a private or public company. Exciting presentations and group work. Employment experiences of selected individuals from different countries will be shared. Target audience: Students in the Arendal Adult Education Centre (Arendal voksenopplæring) Organisers: Arendal Adult Education Centre (Arendal voksenopplæring) and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) 7

8 GRID-Arendal s Green Knowledge Centre Tid: 12:00 14:00 Seminar: Family Farming and Food Security Seminaret har som mål å øke bevisstheten om den viktige rollen av familielandsbruk som et svar på utfordringene verden står overfor i dag: bedre matsikkerhet og bevaring av naturressursene. Prosjekter i Afrika og Asia vil bli diskutert. Seminaret vil foregå på engelsk. Målgruppe: Videregående skoler Arrangører: GRID-Arendal og Aust-Agder Røde Kors GRID-Arendal s Green Knowledge Centre Time: 12:00 14:00 Seminar: Family Farming and Food Security The seminar aims to raise awareness on the important role of family farming in responding to the challenges the world faces today: improving food security and preserving the natural resources. Case studies from Asia and Africa will be presented. The seminar will be conducted in English. Target audience: High schools Organisers: GRID-Arendal and Aust-Agder Red Cross 23 8

9 GRID-Arendals Green Knowledge Centre Tid: 18:00 Gratis filmvisning: Taste the Waste (en film av Valentin Thurn) Hvorfor kaster vi bort så mye mat? Og hvordan kan vi stoppe denne type avfall? Utrolig men sant: På vei fra gården til spisebordet, ender mer enn halvparten av maten i søppelbøtten. Mesteparten før det i det hele tatt kommer frem til forbrukerne. Målgruppe: Ubuntu medlemmer Arrangører: Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) og GRID-Arendal GRID-Arendal s Green Knowledge Centre Time: 18:00 Free film screening: Taste the Waste (a film by Valentin Thurn) Why do we throw away so much food? And how can we stop this kind of waste? Amazing but true: On the way from the farm to the dining-room table, more than half the food lands on the dump. Most of it before it ever reaches consumers. Target audience: Ubuntu members Organisers: Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) and GRID-Arendal 9

10 torsdag, 23. oktober Thursday, 23 October Arendal Kino Tid: 10:00 Gratis filmvisning: Brev til kongen Filmen skildrer en håndfull sterke skjebner med varme og humor. En smertelig aktuell film om vanlige mennesker med et uvanlig liv i Norge. Fem personer fra et asylmottak drar på dagstur med buss til Oslo. Reisen er en velkommen forandring i en ellers monoton hverdag, og er også ladet med forventninger. Alle fem står ovenfor viktige valg denne dagen, valg som er foranlediget av lykke, ydmykelse, kjærlighet eller lenge etterlengtet hevn. Målgruppe: Klassetrinn 10 Arrangører: FN- sambandet Sør og Film fra Sør Påmelding: innen 1. oktober Arendal Kino Time: 10:00 Free film screening: Brev til kongen The film portrays a handful of harsh fates with warmth and humour. The film is about ordinary people with unusual lives in Norway. Five people from an asylum centre go on day trip by bus to Oslo. The journey is a welcome change from an otherwise monotonous life. All five people face important choices that day, choices that are occasioned by happiness, humiliation, love or long awaited revenge. Target audience: 10th grade students Organisers: UN Association of Norway - Southern Regional Office and Film fra Sør Registration: no later than 1 October 10

11 fredag, 24. oktober Friday, 24 October FN-tog Tid: 09:00 10:30 Barnetog fra GRID-Arendal til Arendal kultur- og rådhus Målgruppe: Klassetrinn 1 4, alle skoler Arrangører: Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK), GRID-Arendal, FN-sambandet Sør Påmelding: innen 30. september. Det er plass til 700 elever. UN Day Parade Time: 09:0 10:30 Children s parade in celebration of UN Day from GRID-Arendal to the Arendal Cultural Centre and City Hall Target audience: 1st 4th grade students, all schools Organisers: Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK), GRID-Arendal, FN-sambandet Sør Regitration: no later than 30 September. There are only 700 seats available. Agenda 09:00 Oppmøte utenfor GRID-Arendal bygning, Teaterplassen 3 Gathering outside the GRID-Arendal Building, Teaterplassen 3 09:15 Banner på plass og vi går i tog til rådhuset Parade to the Arendal Cultural Centre and City Hall 09:30 Ankomst rådhuset Arrival at the Arendal Cultural Centre and City Hall 09:45 Velkommen ved ordfører Einar Halvorsen Welcome address by Mayor Einar Halvorsen 09:50 Informasjon om FN The UN and UN Day 10:00 Konsert ved Arash og Sara Concert featuring Arash og Sara Innholdet i konserten handler om å leve sammen som venner selv om en er forskjellige. 10:30 Avsluttning Closing The theme of the concert is Living together as friends inspite of our differences. 11

12 Arendal bibliotek, 2.etasje Tid: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (fem forestillinger) FN-Filuren og Erik Mogeno På FN-dagen, vil FN-Filuren besøke Arendal. Med seg har han magikeren og buktaleren Erik Mogeno, kjent fra TV-programmet Norske Talenter. Filuren og Erik vil snakke om at FN er en klubb for land, og at FN lager regler som gjelder for alle, nemlig menneskerettighetene. Men hva er egentlig et land? Hva betyr det at FN jobber for fred? Og er det sant at det finnes egne menneskerettigheter for barn? Disse spørsmålene vil Erik og Filuren forsøke å svare på, og kanskje blir det også tid til en tryllekunst? Enkel servering. Målgruppe: 5-åringer fra alle barnehager Arrangører: Arendal bibliotek og FN-sambandet Sør Arendal Library, Second Floor Time: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (5 shows) FN-filuren and Erik Mogeno On United Nations Day, FN-Filuren will visit Arendal. Accompanying him will be the magician and ventriloquist Erik Mogeno, known from the TV show Norske Talenter. FN-Filuren and Erik will introduce the children to the United Nations and its mission. They will focus on what the United Nations does for children. Are you ready for some magic? Light refreshments will be served. Target audience: 5-year old children from all kindergartens Organisers: Arendal Library and the UN Association of Norway, Southern Regional Office 12

13 Lille Torungen, Arendal kultur-og rådhus Tid: 11:00 Gratis filmvisning: Taste the Waste (en film av Valentin Thurn) Hvorfor kaster vi bort så mye mat? Og hvordan kan vi stoppe denne type avfall? Utrolig men sant: På vei fra gården til spisebordet, ender mer enn halvparten av maten i søppelbøtten. Mesteparten før det i det hele tatt kommer frem til forbrukerne. Målgruppe: Alle Arrangører: GRID-Arendal og Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) Lille Torungen, Arendal Cultural Centre and City Hall Time: 11:00 Free film screening: Taste the Waste (a film by Valentin Thurn) Why do we throw away so much food? And how can we stop this kind of waste? Amazing but true: On the way from the farm to the dining-room table, more than half the food lands on the dump. Most of it before it ever reaches consumers. Target audience: All Organisers: GRID-Arendal and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) 13

14 Store Torungen, Arendal kultur- og rådhus Tid: 13:00 Internasjonal forestilling om demokrati og Grunnloven Åpning ved ordfører Einar Halvorsen I samarbeid ned FN-Sambander Sør og Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) vil deltakere fra Arendal voksenopplæring ta oss med på en gjennomgang om den norske Grunnloven anno 2014 i et internasjonalt perspektiv. Dette vil foregå med musikalske og kulturelle innslag, appeller og foredrag. Internasjonale Dager i Arendal har blitt arrangert dagene rundt FN-dagen, den 24.oktober hvert år siden Bare i Arendal er det innbyggere fra ca. 80 nasjoner. Målgruppe: Alle Arrangører: Arendal voksenopplæring og Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) Store Torungen, Arendal Cultural Centre and City Hall Time: 13:00 International perspectives on democracy and the Constitution Opening by Mayor Einar Halvorsen In collaboration with the UN Association Southern Norway regional Office and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK), students at the Arendal Adult Education Centre will take us on a tour to revisit the Norwegian Constitution in The event will feature musical and cultural performances as well as speeches. Since 2005 the City of Arendal celebrates International Days every year in conjunction with UN Day on 24 October. The population of Arendal comprises of individuals representing more than 80 different nations. Target audience: General public Organisers: Arendal Adult Education Centre (Arendal voksenopplæring) and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) 14

15 Lille Torungen, Arendal kultur- og rådhus Tid: 18:00 20:30. Dørene åpner Tid 17:30 Seminar: Familielandbruk i Norge og verden FN har utpekt 2014 til å være familielandbrukets år. Familielandbruket blir spesielt framhevet av FN for sin viktige rolle i kampen mot sult og fattigdom og for å skape en bærekraftig utvikling på landsbygda. Innledning v/ Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag. Etter innledningen blir det en samtale om norsk landbruk i et internasjonalt perspektiv, om matvaresikkerhet og om framtidsutsiktene for landbruk og unge bønder på Agder. Det historiske perspektivet blir også belyst. Stein Gauslaa, Agderposten, leder samtalen. Målgruppe: Alle Arrangører: FN-byen and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) Lille Torungen, Arendal Cultural Centre and City Hall Time: 18:00 20:30. The doors open at 17:30 Seminar: Family Farming: local and global perspectives The United Nations has designated 2014 as the International Year of Family Farming to recognize the role of family farming in the fight against hunger and poverty and in achieving sustainable development in the rural areas. The seminar will be opened by Kristin Ianssen, 1st Deputy Chairman of the Norwegian Farmers Union. The discussion will focus on the role of Norwegian agriculture in food security in both local and international contexts. Special attention will be made to the periods Stein Gauslaa, Editor of Agderposten, will lead the discussion. Target audience: General public Organisers: FN-byen and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) 15

16 lørdag, 25. oktober Saturday, 25. October Torvet Tid: 10:00 14:00 Bondens marked Du finner Bondens marked på Torvet i byen. Her treffer du bøndre/produsenter som tilbyr kjempegode grillpølser, nyslynget honning, glutenfrie bakevarer, grønnsaker og mye mer. Vi ser fram til å møte deg på Bondens marked, både for en hyggelig prat og en trivelig handel. Målgruppe: Alle Arrangører: FN-byen and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) Town Square Time: 10:00 14:00 Farmers Market Meet our local farmers at the Farmers Market in the town square. The market will feature vegetables, fruits, meats, breads and other prepared foods. We look forward to meeting you there both for a nice chat and a pleasant shopping experience. Target audience: General public Organisers: FN-byen and Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) 16

17 1 1 Extracted from The Last Straw: Food security in the Hindu Kush Himalayas and the additional burden of climate change The Last Straw Food security in the Hindu Kush Himalayas and the additional burden of climate change 965 FIGURE 4 Access to agricultural land and income from crops Access Access in selected to to agricultural agricultural areas of the land land Hindu and and Kush income income Himalayas from from crops crops in in selected selected areas areas of of the the Hindu Hindu Kush Kush Himalayas Himalayas Average annual income per household from the sale of: Average annual income per household Average from the annual sale of: income per household from the sale of: US Dollars Staple crops US Dollars US Dollars Cash Staple crops Staple crops Cash crops Cash crops Area of cultivated land per household Area of cultivated Area land per of cultivated household land per household Hectares Irrigated Hectares Hectares Rainfed Irrigated Irrigated Rainfed Rainfed The The Upper Upper Indus Indus receives receives very very little little rain rain and and so so extensive extensive irrigation irrigation is is necessary necessary to to allow allow cultivation cultivation in The in this this area Upper areaindus receives very little rain and so The extensive Upper irrigation Indus receives is necessary very little to allow rain and cultivation so extensive in this area irrigation is necessary to allow cultivation in this area Percentage of households involved in cash crop production Percentage of households involved Percentage in cash of crop households production involved in cash crop production Population having access to agricultural land Population having access Population to agricultural having land access to agricultural land Percentage Percentage Percentage Upper Indus sub-basin Upper Indus Upper sub-basin Indus sub-basin Koshi sub-basin Koshi sub-basin Koshi sub-basin Eastern Brahmaputra sub-basin Eastern Brahmaputra Eastern Brahmaputra sub-basin sub-basin Salween-Mekong sub-basin Salween-Mekong Salween-Mekong sub-basin sub-basin CHINA PAKISTAN PAKISTAN NEPAL NEPAL INDIA CHINA INDIA INDIA CHINA PAKISTAN NEPAL INDIA PAKISTAN NEPAL CHINA Source: Source: HICAP HICAP Poverty Poverty and and Vulnerability Vulnerability Assessment Assessment Source: HICAP Poverty and Vulnerability Assessment Source: HICAP Poverty and Vulnerability Assessment 21 Programme designed by Rob Barnes, GRID-Arendal 17

18 Remaining food secure is the major goal of most rural households even today.

19 The Last Straw: Food security in the Hindu Kush Himalayas and the additional burden of climate change A Centre Collaborating with UNEP 60 The food price spikes of brought food security into sharp focus on the global agenda. Declines in international commodity markets, financial speculation in low cereal stocks, dramatic weather events, soaring oil prices, and growth in biofuels competing for cropland merged to produce a global crisis. Coupled with the growing impacts of climate change, the question of whether we would have enough food to feed a growing world population in the future vaulted to the top of political agendas. However, as with so many global issues, some regions are far more vulnerable to food insecurity than others. Mountain regions are particularly hard hit. In places such as the Hindu Kush-Himalaya (HKH), food security is not only a question for the future but for today. Here, vulnerability is a fact of life. Around half of the world s undernourished people live in Bangladesh, China, India, Nepal and Pakistan, and in all of these countries, the mountain areas have the highest degree of food deficiency. 19

20 Sekretariatet: Secretariat: Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) Nishi Asdal E-post: tel: Tusen takk til våre samarbeidspartnere Thank you to all our partners

21 Do not Print this page Flyers Below

22 Wednesday, 22 October Green Knowledge Centre Time: 18:00 Free film screening: Taste the Waste (a film by Valentin Thurn) Why do we throw away so much food? And how can we stop this kind of waste? Amazing but true: On the way from the farm to the dining-room table, more than half the food lands on the dump. Most of it before it ever reaches consumers. Organisers: Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK) and GRID-Arendal

23 Do not Print this page Flyers Below

24 fredag, 24. oktober Lille Torungen, Arendal Kultur-og Rådhus Tid: 11:00 Gratis filmvisning: Taste the Waste (en film av Valentin Thurn) Hvorfor kaster vi bort så mye mat? Og hvordan kan vi stoppe denne type avfall? Utrolig men sant: På vei fra gården til spisebordet, ender mer enn halvparten av maten i søppelbøtten. Mesteparten før det i det hele tatt kommer frem til forbrukerne. Arrangører: GRID-Arendal og Kilden Internasjonale Kulturkontor (KIK)

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN MAT: Sult og Fedme! En milliard mennesker sulter. Afrika Horn: Hungerkatastrofe:

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen Cecilie Hultmann Prosjektansvarlig 10.11.15 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1. Hvem, hva og hvorfor 2. Fremtiden hvor

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy blir arrangert av Karmøy Kulturopplevelser. Festivalen er på Vikinggarden på Avaldsnes. Alt utstyr må fraktes med båt.

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT 2012 IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT IAHV- NORGE Org. Nr 895 115 142, Adresse: Kongensgate 3, 0153 Oslo Konto: 15031618786, http://www.iahv.no Organisasjonen IAHV : IAHV- International Association for Human Values,

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Fafo Østforum Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene. Gunnar Neset AS Norske Shell

Fafo Østforum Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene. Gunnar Neset AS Norske Shell Fafo Østforum Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene Gunnar Neset AS Norske Shell Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene Litt om Shell Energi

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Student Response System

Student Response System Student Response System Demo of open web-based student response system Gabrielle Hansen-Nygård Stjørdal, September 2010 First thing first: what is Student Response System (SRS)? Technology products designed

Detaljer

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER FAIR PLAY et samarbeidsprogram mellom Norsk Tipping og Norges Fotballforbund 1. Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Hovedkvarteret Evanston USA JOIN A ROTARIAN ACTION GROUP A Rotarian Action Group is an autonomous group of Rotarians, family members, program participants and alumni who are experts in a particular field,

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON)

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Vi takker for at du har vist interesse for vårt studium og håper du får tre interessante år på bachelorstudiet i samfunnsøkonomi. Vi ønsker deg velkommen til informasjon

Detaljer

Fremtidige trusler og muligheter for bedre matsikkerhet

Fremtidige trusler og muligheter for bedre matsikkerhet Fremtidige trusler og muligheter for bedre matsikkerhet Ruth Haug Universitetet for Miljø og Biovitenskap (NMBU) Oktober 2015 1 Vårt globale matsystemet Sult, under og feilernæring 0,8 milliarder kronisk

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

ALEXSUSHI. Tjuvholmen

ALEXSUSHI. Tjuvholmen ALEXSUSHI Tjuvholmen Dear Guest, Following more than 10 years of success in Oslo, Alex Sushi is breaking new ground with our opening in Oslos newest district Tjuvholmen, right by the water where we belong.

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer