Offentlig journal. Journaldato Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl.forside: 49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Journaldato20.03.2015. Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl.forside: 49"

Transkript

1 HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl.forside: 49 Helse SørzØstRHF Utskriftsdato

2 Dok.: Utgående internt produsert, 08/ Riksrevisjonens brukerundersøkelse av utvidet kontroll om tilgang til helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler Sak: Elektroniske pasientjournaler EPJ- Tilgangsstyring Mottaker: Riksrevisjonen Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Intern administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 045 Dok.: Utgående internt produsert, 08/ Fordypningspermisjon i spesialistpraksis Sak: Privatpraktiserende spesialist - Kjetil Aarstein Mottaker: Spesialist Kjetil Aarstein Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Eksterne helsetjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY Klasse: 321 Dok.: Utgående internt produsert, 08/ Forespørsel om deltakelse i arbeidet med å utarbeide Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Sak: Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord Mottaker: Helsedirektoratet Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Kvalitet og fagområder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 332 Dok.: Inngående eksternt produsert, 08/ Avskjermet Sak: SP Personalmappe - Avskjermet Avsender: NAV Drammen Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 Saksbehandler: SP HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalmapper Klasse: 221 Sykehuspartner Dok.: Inngående eksternt produsert, 09/ Fornyelse av personforsikring Sak: Avsender: Forsikring - Helse Sør-øst RHF Willis AS Journaldato: T Ig. kode: U Saksbehandler: Intern administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 156 Dok.: Inngående eksternt produsert, 09/ Avskjermet Sak: SP Personalmappe - Avskjermet Avsender: NAV Ski Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 Fv1 13 Saksbehandler: SP HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalmapper Klasse: 221 Sykehuspartner

3 Dok.: Utgående internt produsert, 10/ Oppnevningsbrev til regionalt fagråd for kreft Sak: Regionalt fagråd kreft Mottaker: Sykehuset Østfold HF Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Kvalitet og fagområder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 016 Dok.: Inngående eksternt produsert, 10/ Informasjon om Norsk helsearkiv og om helseforetakenes plikt til avlevering av fysisk og elektronisk pasientjournalmateriale Sak: Avsender: SP EPJ/ PAS Helse Sør-Øst RHF Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: SP IKT Tjenester Dok. dato: Arkivdel: SP Sakarkiv Klasse: 045 Dok.: Inngående eksternt produsert, 10/ Avregningsutvalget - spørsmål vedrørende registreringspraksis DRG 4750 Sak: Avregningsutvalget - DRG Sykdommer i åndedrettssystemet med ventilasjonsstøtte Avsender: Sykehuset Telemark HF Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Behov og bestilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 321 Dok.: Inngående eksternt produsert, 11/ Purring på innlevering av 2015 prognoser for indikator 1-6 knyttet til ventetid og fristbrudd - Sørlandet sykehus HF Sak: Ventelister og langtidsventende Avsender: Sørlandet sykehus HF Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 413 Dok.: Inngående eksternt produsert, 11/ Spørsmål om kodepraksis for SEPSIS Sak: Avsender: Kodepraksis Helsedirektoratet Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Behov og bestilling Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY Klasse: 321 Dok.: Inngående eksternt produsert, 11/ OUS Oslo universitetssykehus HF sammenslåing - stopp og gransk Sak: Sammenslåing av helseforetak Avsender: Lege Helga Lunnan-Steidl Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Styre- og eieroppfølging Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 011

4 Dok.: Inngående eksternt produsert, 12/ Svar på søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon i medisinsk mikrobiologi FUrst medisinske laboratorium Sak: Godkjenning / opphør av sykehus / opptreningssenter som utdanningsinstitusjoner / sykehus Avsender: Helsedirektoratet Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 551 Dok.: Utgående internt produsert, 12/ Forespørsel om arbeidspraksis i Helse Sør-Øst Sak: Lærling / praksis Mottaker: Egle Z.Virbickiene Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: HR-avdelmg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 276 Dok.: Utgående internt produsert, 12/ Utbetalingsanmodning av lån til investeringsformål i Helse Sør-Øst RHF Sak: Lån til investeringsformål Mottaker: Norges Bank Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Finans Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 163 Dok.: Utgående internt produsert, 12/ Forlengelse av innleie - Heidi Thorstensen Sak: Frikjøp - Oslo universitetssykehus HF Mottaker: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Intern administras on Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 229 Dok.: Utgående internt produsert, 12/ Søknad om flytting av avtalehjemmel Sak: Privatpraktiserende spesialist - Julia Karpinska Mottaker: Spesialist Julita Karpinska Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Eksterne helsetjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 321 Dok.: Inngående eksternt produsert, 12/ Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater Sak: Nasjonale kvalitetsindikatorer Avsender: Helsedirektoratet Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Behov og bestilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 024

5 Dok.: Utgående internt produsert, 12/ Innkalling Valgstyre ansattvalgte RHF styret - telefonmøte Sak: Valg av ansattvalgte til RHF styret Mottaker: Se e-postmottaker(e) Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 012 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Informasjon om Norsk helsearkiv og om helseforetakenes plikt til avlevering av fysisk og elektronisk pasientjournalmateriale Sak: Regional EPJelektronisk pasientjournal i Helse Sør-øst Mottaker: Se e-postmottaker(e) Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Styre- og eieroppfølging Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 045 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Kundeplan 2015 Sak: Public regional strategimøter - Software Innovat on - Sykehuspartner og Helse Sør-øst RHF Avsender: Software Innovation ASA Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Intern administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 045 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Samarbeid med helseforetak Sak: Rammeavtale - kjøp av brystdiagnostiske tjenester fra private leverandører Avsender: Unilabs Norge AS Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Eksterne helsetjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 065 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Samarbeid med helseforetak Sak: Rammeavtale - kjøp av brystdiagnostiske tjenester fra private leverandører Mottaker: Unilabs Norge AS Joumaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Eksterne helsetjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 065 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Oppdrag - konferanse 2016 Sak: Mottaker: Pasient og pårørendeopplæring Sørlandet sykehus HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 300

6 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Veileder likepersonsarbeid og brukerkontor Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Generelt Mottaker: Helseforetakene i Helse Sør-Øst Lovisenberg Diakonale Sykehus Diakonhjemmet Sykehus AS Revmatismesykehuset AS Martina Hansens Hospital Betanien Hospital Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 012 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Ungdomsråd i helseforetak Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Generelt Mottaker: Helseforetakene i Helse Sør-Øst Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 012 Dok.: Inngående eksternt produsert, 14/ Rapportering februar Sunnaas sykehus HF Sak: Avsender: Raskere tilbake - rapportering Sunnaas sykehus HF Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Regnskap og rapporter ng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 025 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan - psykisk helsevern og TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling med hovedvekt på DPS - Sykehuset i Vestfold HF Sak: Nasjonal helse og sykehusplan Mottaker: Sykehuset i Vestfold HF Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: KvaIrtet og fagområder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 300 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan - psykisk helsevern og TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling med hovedvekt på DPS - kartlegging av personell og rekruttering med vekt på DPS Sak: Mottaker: Nasjonal helse og sykehusplan Helsedirektoratet Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Kvalitet og fagområder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 300

7 PJ 0 - I Dok.: Inngående eksternt produsert, 14/ Vedrørende cochleaimplantat utskifting av ytre del / taleprosessor - Oslo universitetssykehus HF Sak: Cochlea - cochleaimplantat Avsender: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Kvalitet og fagområder Dok. dato: Ark vdel: Sakarkiv NY Klasse: 300 Dok.: Inngående eksternt produsert, 14/ Evaluering raskere tilbake Sørlandet sykehus HF Sak: Raskere tilbake - økonomi 2014 Avsender: Sørlandet sykehus HF Journaldata Tilg. kode: U Saksbehandler: Behov og bestilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 121 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Østfold Mottaker: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Østfold Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Telemark Mottaker: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL Telemark Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Psoriasis og Eksemforbundet Oppland Mottaker: Psoriasis og eksemforbundet Oppland Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk forening for Stomi og Reservoaropererte Vestfold Mottaker: Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte NORILCO Vestfold

8 - Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Harry Benjamin ressurssenter Mottaker: Harry Benjamin ressurssenter Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Prostatakreftforeningen PROF0 Asker og Bærum Mottaker: Prostatakreftforeningen Asker og Bærum Dok, dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Munn og Halskreftforeningen Avdeling Oslo og Akershus Mottaker: Munn og Halskreftforeningen Avdeling Oslo og Akershus Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Autismeforeningen i Norge, Telemark fylkeslag Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorganisas oner Mottaker: Autismeforeningen i Norge Telemark fylkeslag Dok: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte - Oslo / Akershus fylkeslag Mottaker: Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte Oslo/Akershus

9 - i. Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Forbund for Svaksynte Sak: Tilskudd Frivillige organ sasjoner / Brukerorganisasjoner Mottaker: Norsk forbund for svaksynte (region sør-øst) Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Psoriasis- og eksemforbundet Østfold Mottaker: Psoriasis og eksemforbundet Østfold Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norges Astma og allergiforbund Region Østafjells Mottaker: Norges Astma- og allergiforbund NAAF Østafjells Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Revmatikerforbund Hedmark Fylkeslag Mottaker: Norsk Revmatikerforbund Hedmark fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Mental Helse Vest-Agder Mottaker: Mental Helse Vest Agder

10 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Hørselshemmedes Landsforbund Buskerud Mottaker: Hørselshemmedes Landsforbund HLF Buskerud Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norges Astma og allergiforbund Region Agder Mottaker: Norges Astma- og Allergiforbund NAAF Region Agder Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Oslo ms-forening Multippel-sklerose Mottaker: Oslo ms-forening Multippel-sklerose Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norges Parkinsonforbund Vestfold Fylkesforening Mottaker: Norges Parkinsonforbund Vestfold Fylkesforening Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Samhandl ng Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Aust- Agder Fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund Mottaker: Norges Fibromyalgi Forbund Aust-Agder Fylkeslag

11 Fra: Dokumenttype: I U Ansvarlig enhet: Alle Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforbundet for kombinert syns og hørselshemmede/døvblinde Mottaker: Landsforbundet for kombinert syns og hørselshemmede/døvblinde Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner meld ng om tilskudd - Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer avdeling Buskerud Mottaker: Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Buskerud Journaldato: T lg. kode: U Saksbehandler: Samhandling Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Revmatikerforbund Telemark Fylkeslag Mottaker: Norsk Revmatikerforbund Telemark fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner meld ng om tilskudd - Landsforeningen for pårørende innen psykiatri fylkesstyre i Aust Agder Mottaker: Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Aust-Agder Journaldato: kg. kode: U Saksbehandler: Samhandling Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Personskadeforbundet LTN Telemark fylkeslag Mottaker: Personskadeforbundet LTN Telemark fylkeslag

12 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Ryggforeningen i Norge Mottaker: Ryggforeningen i Norge Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Samhandl ng Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer avdeling Telemark Mottaker: Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Telemark Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Samhandl ng Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Momentum Øst Oslo Akershus og Østfold Mottaker: Momentum Øst Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Samhandl ng Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Akershus MS-Sammenslutning Mottaker: Akershus MS-sammenslutning Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - CP Foreningen i Aust-Agder Mottaker: Cerebral Parese-foreningen CP Aust-Agder

13 ø Til: Journalenhet: Alle Salcsansvarlig: Alle Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Morbus Addison Forening Akershus fylkeslag Mottaker: Morbus Addison Forening Akershus fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Ryggforeningen Drammen og omegn Mottaker: Ryggforeningen Drammen & Omegn Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Mental Helse Aust-Agder Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorgan sasjoner Mottaker: Mental Helse Aust Agder Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen for pårørende innen psykiatri nedre Buskerud Mottaker: Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Buskerud Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Vest- Agder Fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund Mottaker: Vest-Agder fylkeslag av HLF Hørselshemmedes Landsforbund

14 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - ADHD Norge Buskerud Mottaker: ADHD Norge Buskerud Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Samhandl ng Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Buskerud Fylkeslag av Norsk Cøliakiforening Mottaker: Norsk cøliakiforening Buskerud fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Cerebral Pareseforeningen avdeling Telemark Mottaker: Cerebral Parese-foreningen CP Telemark Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd Norges Myalgiske Encefalopati forening Østfold Mottaker: Norges Myalgisk encefalopati forening Østfold Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Cerebral Parese-forening Oslo og Akershus Mottaker: Cerebral Parese-foreningen CP Oslo og Akershus fylkesavdeling

15 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Revmatikerforbund Oslo Fylkeslag Mottaker: Norsk Revmatikerforbund Oslo fylkeslag Dok. dato: Arkivdel: Saka k v NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Diabetesforbundet Vest-Agder Mottaker: Diabetesforbundet Vest-Agder Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom Mottaker: Norsk forening for Ehlers Danlos syndom EDS Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri Telemark fylkeslag Mottaker: Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Telemark Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Mental Helse Vestfold Mottaker: Mental Helse Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY Klasse: 151

16 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner meld ng om tilskudd - Gynkreftforeningen Østfold Mottaker: Gynkreftforeningen Østfold Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Mental Helse Akershus Mottaker: Mental Helse Akershus Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Revmatikerforbund Østfold Fylkeslag Mottaker: Norsk Revmatikerforbund Østfold fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norges Diabetesforbund Buskerud region sør Mottaker: Diabetesforbundet Buskerud region sør Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Autismeforeningen i Norge Mottaker: Autismeforeningen i Norge

17 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Epilepsiforeningen i Grenland Mottaker: Epilepsiforeningen i Grenland Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Telemark Fylkeslag av Norges Fibromylagi Forbund Mottaker: Norges Fibromyalgi Forbund Telemark Fylkeslag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY KIasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Buskerud fylkeslag for Norsk forening for nevrofibromatose Mottaker: Norsk forening for nevrofibromatose Buskerud fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Aust- Agder funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Mottaker: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Aust-Agder Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Hørselshemmedes Landsforbund Akershus Mottaker: Hørselshemmedes Landsforbund HLF Akershus

18 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Morbus Addison Forening avd Østfold Mottaker: Morbus Addison Forening Østfold fylkeslag Dok. dato: Ark vdel: Sakarkiv NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Stoffskifteforbundet Asker og Bærum lokallag Mottaker: Stoffskifteforbundet Asker og Bærum lokallag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Hørselshemmedes landsforbund HLF Vestfold fylkeslag Mottaker: Hørselshemmedes landsforbund HLF Vestfold fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Hedmark Fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund Mottaker: Norges Fibromyalgi Forbund Hedmark Fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Autismeforeningen i Norge Vest Agder fylkeslag Mottaker: Autismeforeningen i Norge Vest-Agder fylkeslag

19 o si Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Parkinsonforeningen i Oslo og Akershus Mottaker: Parkinsonforeningen i Oslo og Akershus Dok. dato: Ark!vdel: Sakarkiv NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling Mottaker: A-larm bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Hørselshemmedes landsforbund Mottaker: Hørselshemmedes Landsforbund HLF Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner avslag - Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering Mottaker: Organisasjonen mot offentlig diskriminering OMOD Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner 2015 melding om tilskudd - Samarbeidsforumet for fylkes FF0ene i Helseregion Sør-Øst Mottaker: Samarbeidsforumet for fylkes FFO'ene i Helseregion Sør-Øst

20 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner 2015 melding om tilskudd Samarbeidsforu met av funksjonshemmedes organisasjoner Sør-Øst Mottaker: SAFO - Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Ryggforeningen i Oslo og Akershus Mottaker: Ryggforeningen i Norge Oslo/Akershus Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - ME- Nettverket i Norge region Vestfold og Østfold Mottaker: ME-Nettverket i Norge region Vestfold og Østfold Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Akershus fylkesstyre LPP Mottaker: Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Akershus fylkesstyre Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Thyreoideaforbund Vestfold lokallag Mottaker: Norsk Thyreoideaforbund Vestfold lokallag

21 P,4 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Oppland Mottaker: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Oppland Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen for hjerte og lungesyke Mottaker: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL Dok: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Morbus Addison forening Vest-Agder fylkeslag Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorganisas oner Mottaker: Morbus Addison Forening Vest-Agder fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd Hvite Ørn avdeling Oslo og Akershus Mottaker: Hvite Ørn Oslo og Akershus Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Morbus Addison Forening Hedmark og Oppland fylkeslag Mottaker: Morbus Addison forening Hedmark og Oppland fylkeslag

22 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Mottaker: Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte NORILCO Østfold Mottaker: Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte NORILCO Østfold Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Telemark Multippel-Sklerose Forening Mottaker: Telemark Multippel-Sklerose forening Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - LEVE- Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i Aust-Agder Mottaker: LEVE- Landsforeningen for etterlatte etter selvmord Aust-Agder fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Lymfekreftforeningen Agder Mottaker: Lymfekreftforeningen Agder

23 r. Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Kongsberg og Omegn MS-forening Mottaker: Kongsberg og omegn MS-forening Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Momentum Innlandet Foreningen for arm- og benprotesebrukere Mottaker: Momentum Innlandet Foreningen for arm- og benprotesebrukere Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Foreningen for fragilt X-syndrom Mottaker: Foreningen for fragilt x-syndrom Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY KIasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Oslo Døveforening / Oslo og Akershus Mottaker: Oslo Døveforening / Oslo og Akershus Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Oppland fylkeslag av Norsk Revmatikerforbund Mottaker: Norsk Revmatikerforbund Oppland fylkeslag Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY Klasse: 151

24 Til: Journalenhet Alle Saksansvarlig: Alle Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norges Myalgisk Encefalopati Forening Aust Agder fylkeslag Mottaker: Norges Myalgisk Encefalopati Forening Aust-Agder fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Mental Helse Buskerud Mottaker: Mental Helse Buskerud Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Morbus Addison forening Mottaker: Morbus Addison Forening Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Foreningen for Muskelsyke Hedmark og Oppland Mottaker: Foreningen for muskelsyke FFM Hedmark og Oppland Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Samhandl ng Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Mental Helse Region sør-øst Mottaker: Mental Helse Region sør-øst Journaldato: Tilg. kode: 0 Saksbehandler: Samhandling

25 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Personskadeforbundet LTN Mottaker: Personskadeforbundet LTN Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Thyreoideaforbund Østfold Mottaker: Norsk Thyreoideaforbund Østfold Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Diabetesforbundet Oppland Mottaker: Diabetesforbundet Oppland Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Diabetesforbundet Akershus Mottaker: Diabetesforbundet Akershus Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Hjernesvulstforeningen Lokallag Østlandet Mottaker: Hjernesvulstforeningen Lokallag Østlandet

26 #:4-411 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte NORILCO Akershus Mottaker: Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte NORILCO Akershus Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler Samhandling Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - ADHD Norge Vestfold Mottaker: ADHD Norge Vestfold fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norges ME forening Buskerud fylkeslag Mottaker: Norges ME forening, Buskerud fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Oppland Mottaker: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL Oppland Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler Samhandling Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Revmatikerforbund Vestfold fylkeslag Mottaker: Norsk Revmatikerforbund Vestfold fylkeslag

27 o Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk forening for personer med urologiske sykdommer Mottaker: Norsk forening for personer med urologiske sydommer og inkontinens NOFUS Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Nye Pluss - Hivpositives landsforening Mottaker: Nye Pluss Hivpositives landsforening Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd Norsk forening for Cystisk Fibrose region sør og øst Mottaker: Norsk forening for cystisk fibrose NFCF Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: SamhandlIng Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Lymfekreftforeningen Oslo og omegn Mottaker: Lymfekreftforeningen Oslo og omegn Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Lar-Nett Norge Mottaker: Lar-Nett Norge

28 - Til: Journalenher Alle Saksansvarlig: Alle Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen for hjerte og lungesyke LHL Oslo Mottaker: Landsforeningen for hjerte og lungesyke LHL Oslo Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk forening for Stomi og Reservoaropererte Aust-Agder Mottaker: Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte NORILCO Aust-Agder Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Multippel Skleroseforbundet Region Sør Mottaker: Multippel sklerose forbundet region sør - MS forbundet Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Telemark Parkinsonforening Mottaker: Telemark Parkinsonforening Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Autismeforeningen Hedmark Mottaker: Autismeforeningen i Norge Hedmark fylkeslag

29 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Personskadeforbundet LTN Midt og Nord-Hedmark lokallag Mottaker: Personskadeforbundet LTN Midt og Nord-Hedmark lokallag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Forening for Nevrofibromatose Oslo og Akershus Fylkeslag Mottaker: Norsk forening for nevrofibromatose Oslo og Akershus fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Morbus Addisons forening Oslo fylkeslag Mottaker: Morbus Addison Forening Oslo fylkeslag Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorgan sasjoner melding om tilskudd - Norges Astma- og Allergiforbund NAAF Region Hedmark Mottaker: Norges Astma- og Allergiforbund NAAF Region Hedmark Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk forening for slagrammede NFS Hedmark Mottaker: Norsk forening for slagrammede NFS Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY Klasse: 151

30 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Hvite Ørn Østfold Mottaker: Hvite Ørn Østfold Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Hvite ørn Mottaker: Hvite ørn Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - ADHD Norge Telemark fylkeslag Mottaker: ADHD Norge Telemark fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd Norsk OCD forening Ananke Agder Mottaker: Norsk OCD forening Ananke Agder Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Foreningen for hjertesyke barn Vestfold Mottaker: Foreningen for hjertesyke barn Vestfold fylkeslag Dok. dato: Ark vdel: Sakarkiv NY Klasse: 151

31 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte Telemark Fylkeslag Mottaker: Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte Telemark Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Foreningen for Kroniske Smertepasienter avdeling Østfold Mottaker: Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd Østfold Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norges Diabetesforbund Vestfold Mottaker: Norges Diabetesforbund Vestfold Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - ADHD Norge Oslo Fylkeslag Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorgan sasjoner Mottaker: ADHD Norge Oslo/Akershus Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Foreningen for hjertesyke barn Oslo og Akershus Mottaker: Foreningen for hjertesyke barn Oslo og Akershus fylkeslag Journaldato: Tilg. kode: 0 Saksbehandler: Samhandling

32 o 9 - se Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Autismeforeningen i Norge Vestfold fylkeslag Mottaker: Autismeforeningen i Norge Vestfold fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - ADHD Norge Mottaker: ADHD Norge Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Akershus Fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund Mottaker: Norges Fibromyalgi Forbund Akershus Fylkeslag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkv NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Oslo fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund Mottaker: Norges Fibromyalgi Forbund Oslo Fylkeslag Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Samhandl ng Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Prostatakreftforeningen i Vestfold Mottaker: Prostatakreftforeningen Vestfold

33 - Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Gynkreftforeningen Mottaker: Gynkreftforeningen Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Autismeforeningen i Norge Aust-Agder Fylkeslag Mottaker: Autismeforeningen i Norge Aust-Agder fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norges Astma- og Allergiforbund NAAF Region Oppland Mottaker: Norges Astma- og Allergiforbund NAAF Region Oppland Dok. dato: Ark vdel: Sakarkiv NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Aust- Agder Fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund Mottaker: Aust-Agder fylkeslag av HLF Hørselshemmedes Landsforbund Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Hedmark Parkinsonforening Mottaker: Hedmark Parkinsonforening

34 f ø Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Mental Helse Hedmark Mottaker: Mental Helse Hedmark Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Diabetesforbundet Hedmark Mottaker: Diabetesforbundet Hedmark Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Vestfold fylkeslag Mottaker: Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Vestfold fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Munn og Halskreftforeningen Avdeling Østfold Mottaker: Munn og halskreftforeningen avdeling Østfold Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk forening for Stomi- og Reservoaropererte Hedmark Mottaker: Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte NORILCO Hedmark

35 Til: Journalenhet: Alle Saksansvarlig: Alle Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norges Astma- og Allergiforbund Østfold Fylkeslag Mottaker: Norges Astma- og Allergiforbund NAAF Region Østfold Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Samhand ing Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforbundet mot stoffmisbruk avdeling Tønsberg Mottaker: Landsforbundet mot stoffmisbruk LMS avdeling Tønsberg Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Diabetesforbundet Telemark Mottaker: Diabetesforbundet Telemark Journaldato: T lg. kode: U Saksbehandler: Samhandling Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Bipolarforeningen Norge Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorgan sasjoner Mottaker: Bipolarforeningen Norge Journaldato: T lg. kode: U Saksbehandler: Samhandling Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Psoriasis og Eksemforbundet Oslo Mottaker: Psoriasis og eksemforbundet Oslo

36 I - Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Hedmark Mottaker: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Hedmark Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Samhandl ng Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - ProLAR - nasjonalt forbund for folk i LAR Mottaker: ProLAR - nasjonalt forbund for folk i LAR Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Vest-Agder Mottaker: Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Vest-Agder Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Oslo/Akershus Mottaker: Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser Oslo/Akershus Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Samhandl ng Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Buskerud konferanse Mottaker: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Buskerud

37 o Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk forbund for Utviklingshemmede region Sør-Øst Mottaker: Norsk forbund for utviklingshemmede Sør-Øst Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Rådgivning om spiseforstyrrelser ROS Mottaker: Rådgivning om spiseforstyrrelser ROS Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk forening for nevrofibromatose Telemark fylkeslag Mottaker: Norsk forening for nevrofibromatose Telemark fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Oppland Fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund Mottaker: Norges Fibromyalgi Forbund Oppland Fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Personskadeforeningen Akershus fylkeslag Mottaker: Personskadeforbundet LTN Akershus fylkeslag

38 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Cerebral Parese-foreningen Østfold fylkesavd Mottaker: Cerebral Parese-foreningen CP Østfold Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Samhandl ng Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk forening for stomi- og reservoaropererte avdeling Vest-Agder Mottaker: Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte NORILCO Vest-Agder Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Diabetesforbundet Østfold Mottaker: Diabetesforbund Østfold Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende Oslo/Akershus Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorgan sasjoner Mottaker: Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende Oslo/Akershus Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Oslo fylkeslag Mottaker: Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Oslo fylkeslag

39 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Thyreoideaforbund Region Sør Mottaker: Norsk Thyreoideaforbund, Region Sør Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer avdeling Vestfold Mottaker: Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Vestfold Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Diabetesforbundet Aust Agder Mottaker: Diabetesforbundet Aust-Agder Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Psoriasis og eksemforbundet Telemark Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorgan sasjoner Mottaker: Psoriasis og eksemforbundet Telemark Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Mental Helse Telemark Mottaker: Mental Helse Telemark Journaldato: Tilg. kode: 0 Saksbehandler: Samhand hng

40 r. I Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Akershus Døveforening Mottaker: Akershus Døveforen ng Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Autismeforeningen i Norge Akershus Fylkeslag Mottaker: Autismeforeningen i Norge Akershus fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Oslo Mottaker: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Oslo Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd Norsk Forening for Nevrofibromatose avdeling Vestfold Mottaker: Norsk forening for nevrofibromatose Vestfold fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde Mottaker: Landsforbundet for kombinert syn og hørselshemmede/døvblinde avdeling Buskerud

41 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norges Fibromyalgi Forbund Vest-Agder Fylkeslag Mottaker: Norges Fibromyalgi Forbund Vest-Agder Fylkeslag Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Norsk Thyreoideaforbund region øst Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorgan sasjoner Mottaker: Norsk Thyreoideaforbund region øst Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Hørselshemmedes Landsforbund Hedmark Mottaker: Hørselshemmedes Landsforbund Hedmark HLF Dok. dato: Arkivdel: Sakark v NY Klasse: 151 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - ADHD Norge Hedmark Mottaker: ADHD Norge Hedmark Journatelato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Samhandling Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til brukerorganisasjoner melding om tilskudd - Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Aust- Agder Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorganisas oner Mottaker: Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Aust- Agder

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Fylke Landsdekkende, til aktivitet i Helse Sør-Øst Region, inkl. fellessøknader til fordeling innen søkers underliggende enheter. Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Organisasjonens fulle navn Tildeling

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Helse Sør-Øst RHF Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Fylke Organisasjon Tildeling 2013 Landsdekkende Hiv Norge 15 000 Norsk Lymfødemforening 10 000 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 840 000 Harry

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Fylke Organisasjonens fulle navn Tildeling 2011 Landsdekkende Barne- og Unges revmatikergruppe (BURG) 150 000 Foreningen for Fragilt X-syndrom 20 000 Harry Benjamin

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02012014-02012014. Helse Sør-Øst RHF 06012014

Offentlig journal. Periode: 02012014-02012014. Helse Sør-Øst RHF 06012014 Helse Sør-Øst RHF 06012014 Offentlig journal Periode: 02012014-02012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RTIF 06012014 09/01381-4 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 09012013. Offentlig journal. Periode: 03012013-03012013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 09012013. Offentlig journal. Periode: 03012013-03012013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 03012013-03012013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 09012013 08/01760-42 Helsedirektoratet Sak: Medisinsk

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato01.12.2015 SØR-ØST. HELSE ø. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato01.12.2015 SØR-ØST. HELSE ø. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE ø SØR-ØST Offentlig journal Journaldato01.12.2015 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl.forside: 20 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.11.2015 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 9 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 01.12.2015

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE. SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE. SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE. SØR- ØST Offentlig journal Journaldato25.01.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 14 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Helse Sor-Øst RHF 10042012

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Helse Sor-Øst RHF 10042012 Helse Sor-Øst RHF 10042012 Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 10042012 08/00192-54 Avsender:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl.

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl. HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato30.11.2016 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl. forside: 24 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 02.12.2016

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18012012-18012012. Helse Sør-Øst RHF 25.01.2012

Offentlig journal. Periode: 18012012-18012012. Helse Sør-Øst RHF 25.01.2012 Offentlig journal Periode: 18012012-18012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 25.01.2012 08/00113-130 U Dok.dato: 16.01.2012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato SØR-ØST HELSE. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato SØR-ØST HELSE. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato26.11.2015 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 11 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 01.12.2015

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/00771-17 Forespørsel retningslinjer vedrørende organisering av spesialistpraksis utenom avtalepraksis Privatpraktiserende spesialist - Øyvind Gallefoss Spesialist Øyvind

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 27122013-27122013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00070-53 Dok.dato: 23122013 Jour.dato: 27122013 Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 17042012-17042012. Helse Sør-Øst RHF 20042012

Offentlig journal. Periode: 17042012-17042012. Helse Sør-Øst RHF 20042012 Offentlig journal Periode: 17042012-17042012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00020-148 I Dok.dato: 16042012 Jour.dato: 17042012 Avsender: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato25.11.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskrifisdato

Detaljer

HELSE SØR-ØST. Offentlig journal. Journaldato03.04.2014. Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider: 7

HELSE SØR-ØST. Offentlig journal. Journaldato03.04.2014. Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider: 7 HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato03.04.2014 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider: 7 Helse Sør-øst RHF Utskrifisdato 08042014 "'I 111

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato22.11.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 9 Helse Sør-øst RHF Utskriftsdato 29.11.2016

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato26.04.2016 HELSE SØR-ØST. Alle. Journalenhet: Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter:

Offentlig journal. Journaldato26.04.2016 HELSE SØR-ØST. Alle. Journalenhet: Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato26.04.2016 Journalenhet: Avdeling: Alle Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 6 Helse Sør-Øst RI-IF Utskriftsdato

Detaljer

TILDELING 2012 Merknader

TILDELING 2012 Merknader HELSE NORD RHF - BRUKERTILSKUDD Søkerorganisasjonens Merknader ADHD Norge Finnmark ADHD Norge Finnmark 30 000 357 300 33 000 ADHD Norge Nordland ADHD Nordland 30 000 42 000 33 000 ADHD Norge Troms ADHD

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16122013-16122013. Helse Sor-øst RHF 18122013

Offentlig journal. Periode: 16122013-16122013. Helse Sor-øst RHF 18122013 Helse Sor-øst RHF 18122013 Offentlig journal Periode: 16122013-16122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 16122013-16122013

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato25.11.2015 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 15 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 26.11.2015

Detaljer

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Organisasjonens navn Søknaden gjelder Tilskudd 2008 Norges fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund Norsk Thyreoideforbund, nyrepasienter og transplanterte

Detaljer

HELSE SØR-ØST. Offentlig journal. Journaldato02.12.2015. Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl.

HELSE SØR-ØST. Offentlig journal. Journaldato02.12.2015. Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl. HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato02.12.2015 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl.forside: 18 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 03.12.2015

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato15.01.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 9 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 18.01.2016

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato29.11.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 9 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 02.12.2016

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/02007-5 Vedrørende tilsyn Tilsyn - Sykehuset Telemark HF Sykehuset Telemark HF Fag, kvalitet og pasientsikkerhet 302 Inngående eksternt produsert, 08/02534-18 Blodtransfusjonstjenesten

Detaljer

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02.

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 16.02.2015 Pensjonskostnad 2014 - private ideelle Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 05.02.2015 ØKO 235 Mottaker Haraldsplass

Detaljer

HELSE SØR- ØST. Offentlig journal. Journaldato20.01.2014. Journalenhet: Alle. Inngående dokumenter: Alle. Utgående dokumenter: Antall sider: 12

HELSE SØR- ØST. Offentlig journal. Journaldato20.01.2014. Journalenhet: Alle. Inngående dokumenter: Alle. Utgående dokumenter: Antall sider: 12 HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato20.01.2014 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Alle Alle Antall sider: 12 Helse Sør-øst RHF Utskriftsdato 27012014 Fra:

Detaljer

2/16/2011. Offentlig journal. Periode: 01-21-2011-01-21-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2/16/2011. Offentlig journal. Periode: 01-21-2011-01-21-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 01-21-2011-01-21-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00005-61 Dok.dato: 1/4/2011 Jour.dato: 1/21/2011 Avsender: Leder

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal Periode: 23042012-23042012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00085-295 I Dok.dato: 14042012 Jour.dato: 23042012 Avsender: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato07.04.2016 SØR-ØST HELSE. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato07.04.2016 SØR-ØST HELSE. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato07.04.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl.forside: 9 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 08.04.2016

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato 17.02.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato 17.02.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 17.02.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 8 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 18022014 - Fra:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00095-66 Trenger mer informasjon Brønnøysundregisteret Brønnøysundregistrene Styre- og eieroppfølging Dok. dato: 23.06.2017 Arkivdel: Sakarkiv 011 Inngående eksternt

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 19122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012

Helse Sør-Øst RHF 19122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00101-25 X Dok.dato: 17122012 Jour.dato: 18122012 Arkivdel: Kontraktsarkiv

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00604-102 Behov for opplysninger om sengedøgn / døgnplasser i helseforetakene og de private sykehusene med driftsavtale - Sykehuset Østfold HF - Praksisplasser / praksisundervisning

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00-181 Forslag til deltakere til møte i Helsedirektoratet 09032015 - rådslag vedrørende kompetansemoduler for leger i spesialitsutdanning - Spesialistutdanning av leger

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 03022012-03022012. Helse Sør-Øst RHF 06022012

Offentlig j ournal. Periode: 03022012-03022012. Helse Sør-Øst RHF 06022012 Offentlig j ournal Periode: 03022012-03022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00243-59 Dok.dato: 31012012 Jour.dato: 03022012 Tilg. kode: PAS Par.:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato28.04.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl.forside: 6 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 02.05.2016

Detaljer

HELSE. SØR- ØST. Offentlig journal. Joumaldato08.03.2016. Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl.

HELSE. SØR- ØST. Offentlig journal. Joumaldato08.03.2016. Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl. HELSE. SØR- ØST Offentlig journal Joumaldato08.03.2016 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl.forside: 9 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 09.03.2016

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato30.11.2015 HELSE SØR-ØST. Alle. Journalenhet: Alle. Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter:

Offentlig journal. Journaldato30.11.2015 HELSE SØR-ØST. Alle. Journalenhet: Alle. Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato30.11.2015 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl.forside: 29 Helse Sør-Øst RHF Utskrifisdato 02.12.2015

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl. forside: 08

Offentlig journal. Journaldato Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl. forside: 08 HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato08.06.2016 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl. forside: 08 Helse Sør-Øst RHF Utskrilisdato 09.06.2016

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato 13.04.2016 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato 13.04.2016 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 13.04.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 16 Helse Sør-Øst RI-IF Utskriftsdato

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato02.12.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 11 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 06.12.2016

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15112013-15112013. Helse Sør-Øst RHF 18112013

Offentlig journal. Periode: 15112013-15112013. Helse Sør-Øst RHF 18112013 Offentlig journal Periode: 15112013-15112013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 18112013 08/00454-52 Riksrevisjonen Sak: Elektroniske

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato 10.05.2016 HELSE SØR-ØST. Alle. Journalenhet: Alle. Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter:

Offentlig journal. Journaldato 10.05.2016 HELSE SØR-ØST. Alle. Journalenhet: Alle. Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 10.05.2016 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl.forside: 10 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 18.05.2016

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00174-50 Regional EPJ Standardisering - forespørsel om ressurser fra Akershus universitetssykehus HF - Ahus Etablering av rammeavtale - EPJ / PAS Akershus universitetssykehus

Detaljer

HELSE SØR- ØST. Offentlig journal. Journaldato29.01.2014. Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider: 8

HELSE SØR- ØST. Offentlig journal. Journaldato29.01.2014. Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider: 8 HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato29.01.2014 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider: 8 Helse Sor-Øst RHF Utskrifisdato 31012014 Fra: 29.01.2014

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE ø SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE ø SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE ø SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.04.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl.forside: 10 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 09052011-09052011. Helse Sor-Øst RHF 10052011

Offentlig j ournal. Periode: 09052011-09052011. Helse Sor-Øst RHF 10052011 Helse Sor-Øst RHF 10052011 Offentlig j ournal Periode: 09052011-09052011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 10052011 08/00044-12 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato01.12.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 20 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 06.12.2016

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Henvendelse vedrørende pasienter med åreknuter

Offentlig journal. Svar - Henvendelse vedrørende pasienter med åreknuter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 16.02.2015 Svar - Henvendelse vedrørende pasienter med åreknuter Avtale - kjøp av kirurgiske tjenester fra private sykehus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 19112013-19112013. Helse Sor-Øst RI-IF 21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 19112013-19112013. Helse Sor-Øst RI-IF 21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sor-Øst RI-IF 21112013 Offentlig journal Periode: 19112013-19112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 21112013 08/00317-131

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato24.03.2014 HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato24.03.2014 HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato24.03.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 16 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 27032014 Dok.:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF Helse Sor-Øst RHF 09102012 Offentlig journal Periode: 08102012-08102012 Journalenhet: Alle Avde ling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/01215-43 1 Dok.dato: 02102012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30052013-30052013. Helse Sør-Øst RHF 03062013

Offentlig journal. Periode: 30052013-30052013. Helse Sør-Øst RHF 03062013 Helse Sør-Øst RHF 03062013 Offentlig journal Periode: 30052013-30052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 03062013 08/01010-22 Sørlandet

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato Alle. Journalenhet: Inngående clokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider: 10

Offentlig journal. Journaldato Alle. Journalenhet: Inngående clokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider: 10 HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 23.04.2014 Journalenhet: Avdeling: Inngående clokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider: 10 Helse Sor-Øst RHF Utskrifisdato 02052014 Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04092013-04092013. Helse Sør-Øst RHF 09092013

Offentlig journal. Periode: 04092013-04092013. Helse Sør-Øst RHF 09092013 Helse Sør-Øst RHF 09092013 Offentlig journal Periode: 04092013-04092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RTIF 09092013 08/00447-50 08/01656-12

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00716-17 Helseatlas kols - Kartlegging av rehabiliteringstilbud til pasienter med kols Behandlingstilbud til pasienter med KOLS i Helse Sør-Øst Sykehuset Innlandet HF

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato01.04.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 7 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 07042014 Fra: 01.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03012012-03012012. Helse Sør-Øst RHF 04012012

Offentlig journal. Periode: 03012012-03012012. Helse Sør-Øst RHF 04012012 Offentlig journal Periode: 03012012-03012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00085-268 Dok.dato: 20122011 Jour.dato: 03012012 Avsender: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato01.04.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl.forside: 7 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 08.04.2016

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 03062011-03062011. Helse Sør-øst RHF 06062011

Offentlig j ournal. Periode: 03062011-03062011. Helse Sør-øst RHF 06062011 Helse Sør-øst RHF 06062011 Offentlig j ournal Periode: 03062011-03062011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 06062011 08/00085-235 U

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato26.10.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 7 Helse Sør-Øst RHF Utskrifisdato 31.10.2016

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato25.02.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl.forside: 7 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 01.03.2016

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato04.12.2015 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 9 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 07.12.2015

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Utgående dokumenter:

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 13.11.2015 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl. forside: 8 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 16.11.2015

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22112012-22112012. Helse Sør-Øst RHF 23112012

Offentlig journal. Periode: 22112012-22112012. Helse Sør-Øst RHF 23112012 Helse Sør-Øst RHF 23112012 Offentlig journal Periode: 22112012-22112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 23112012 08/00248-37 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07032013-07032013. Helse Sør-Øst RHF 08032013

Offentlig journal. Periode: 07032013-07032013. Helse Sør-Øst RHF 08032013 Offentlig journal Periode: 07032013-07032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00020-104 U Dok.dato: 03022009 Jour.dato: 07032013 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012 Offentlig journal Periode: 13022012-13022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00310-77 1 Dok.dato: 11022012 Jour.dato: 13022012 Avsender: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 25022013-25022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00564-16 Mottaker: Dok.dato: 20022013 Jour.dato: 25022013 Spesialist

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29032012-29032012. Helse Sor-Øst RHF 30032012

Offentlig journal. Periode: 29032012-29032012. Helse Sor-Øst RHF 30032012 Helse Sor-Øst RHF 30032012 Offentlig journal Periode: 29032012-29032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00028-84 Mediehuset Drammens Tidende Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato SØR-ØST HELSE. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato SØR-ØST HELSE. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato23.11.2015 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 14 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 24.11.2015

Detaljer

Bratta 2B 9325 Bardufoss 33000. Fjellveien 10 9511 Alta 10000. postboks 34 9476 Borkenes 50000. Nordland Forstrand 8140 Inndyr 15000

Bratta 2B 9325 Bardufoss 33000. Fjellveien 10 9511 Alta 10000. postboks 34 9476 Borkenes 50000. Nordland Forstrand 8140 Inndyr 15000 Organsiasjonens navn ADHD Norge ADHD Norge Troms Afasiforeningen i Alta Autismeforeningen i Norge, Fylkeslag Autismeforeningen i Norge, Fylkeslag Barne og ungdomsrevmatikergruppen avd, BURG Bikuben regionalt

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05072012-05072012. Helse Sor-Øst RHF 06072012

Offentlig journal. Periode: 05072012-05072012. Helse Sor-Øst RHF 06072012 Helse Sor-Øst RHF 06072012 Offentlig journal Periode: 05072012-05072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00032-78 X Finans Finans Dok.dato: 02072012

Detaljer

Offentlig journal Periode:04012010-05012010

Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00060-10 U Til: Helse- og omsrogsdepartementet Arbeids

Detaljer

Helse Sor-øst RHF 05052011. Offentlig journal. Periode: 28042011-28042011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N)

Helse Sor-øst RHF 05052011. Offentlig journal. Periode: 28042011-28042011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N) Helse Sor-øst RHF 05052011 Offentlig journal Periode: 28042011-28042011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N) Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 05052011 08/00235-26 U Dok.dato:

Detaljer

Helse Sor-Øst RHF 08012013 Offentlig journal Periode: 04012013-04012013

Helse Sor-Øst RHF 08012013 Offentlig journal Periode: 04012013-04012013 Offentlig journal Periode: 04012013-04012013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 08012013 08/00983-27 Dok.dato: 12122012 Jour.dato: 04012013

Detaljer

Offentlig journal HELSE. Journaldato SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal HELSE. Journaldato SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 19.07.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 14 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato24.08.2016 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Utgående dokumenter:

Offentlig journal. Journaldato24.08.2016 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato24.08.2016 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl. forside: 7 Helse Sør-Øst RHF Utskrifisdato 25.08.2016

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03122013-03122013. Helse Sør-ost RHF 06122013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 03122013-03122013. Helse Sør-ost RHF 06122013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sør-ost RHF 06122013 Offentlig journal Periode: 03122013-03122013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 06122013 08/00821-115 I

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 13042012. Offentlig journal. Periode: 12042012-12042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 13042012. Offentlig journal. Periode: 12042012-12042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 12042012-12042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-øst RHF 13042012 08/00085-287 I Dok.dato: 04042012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 19062013-19062013. Helse Sør-Øst RHF 26062013

Offentlig journal. Periode: 19062013-19062013. Helse Sør-Øst RHF 26062013 Offentlig journal Periode: 19062013-19062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/01770-18 Dok.dato: 17062013 Jour.dato: 19062013 Spesialist Jadwiga

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/00012-208 Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesielistutdanning Spesialistutdanning av leger og legefordeling Medisin og helsefag Dok. dato: 25.08.2015

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13122013-13122013. Helse Sør-Øst RI-IF 16122013

Offentlig journal. Periode: 13122013-13122013. Helse Sør-Øst RI-IF 16122013 Helse Sør-Øst RI-IF 16122013 Offentlig journal Periode: 13122013-13122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00753-8 08/02552-7 Dok.dato: 10122013

Detaljer

Offentlig journal HELSE. Journaldato SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal HELSE. Journaldato SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato31.03.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 8 Helse Sør-øst RHF Utskrifisdato 01.04.2016

Detaljer

SØR- ØST. Offentlig journal. Journaldato Journalenhet: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

SØR- ØST. Offentlig journal. Journaldato Journalenhet: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato16.12.2015 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl.forside: 5 Helse Sør-Øst RI-IF Utskriftsdato

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato05.11.2015 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato05.11.2015 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato05.11.2015 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 7 Helse Sør-Øst RHF Utskrifisdato 12.11.2015

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07012014-07012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 07012014-07012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 07012014-07012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 09012014 08/00070-54 Mottaker: Se e-postmottaker(e)

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 24012012-24012012. Helse Sør-Øst RHF 27012012

Offentlig journal. Periode: 24012012-24012012. Helse Sør-Øst RHF 27012012 Offentlig journal Periode: 24012012-24012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (: Ja Notater (N): Ja 08/00097-204 U Mottaker: Oslo universitetssykehus HF Generelle henvendelser

Detaljer

Helse Sør-Øst RI-IF 14112013. Offentlig journal. Periode: 13112013-13112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RI-IF 14112013. Offentlig journal. Periode: 13112013-13112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Helse Sør-Øst RI-IF 14112013 Offentlig journal Periode: 13112013-13112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sør-Øst RHF 14112013 08/00198-42

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 19.04.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 8 Helse Sør-Øst RHF Utskrifisdato 22.04.2016

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06122013-06122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 06122013-06122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 06122013-06122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00295-36 Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Tolketjenesten Soknad

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013 Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 08/00218-13 Majorstuen

Detaljer