Integrert rapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrert rapport 2014"

Transkript

1 Integrert rapport 2014 Dette PDF-dokumentet har samlet alt innhold på Cermaqs integrerte rapport 2014 som er tilgjengelig på Cermaq group AS integrert rapport

2 Innhold SELSKAPET Om Cermaq 3 Nøkkeltall Finansielle nøkkeltall 5 Nøkkeltall bærekraft 7 Resultater 2014 og mål Intervju med lederne 9 Strategi 14 Konsernledelsen 16 Styret 23 Styrets beretning 31 DET STORE BILDET Førsteklasses mat 47 Frisk fisk 52 God arbeidsplass 58 Levende hav 65 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

3 :59 ENG NOR ESP OM CERMAQ Cermaq er en av verdens største produsenter av salmonider. Vi er til stede i de viktigste oppdrettsregionene i verden, med virksomhet i Chile, Canada og Norway, og sysselsetter totalt ca mennesker. Cermaqs visjon er å være ledende innen bærekraftig havbruk. I 2014 leverte vi tonn sunn, bærekraftig oppdrettslaks og ørret til det globale markedet. Totale driftsinntekter i 2014 var på NOK 5,6 milliarder. Cermaq er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation. Til sammen er Mitsubishi og Cermaq den nest største produsenten av salmonider globalt. Organisasjonskart Cermaqs selskapsstruktur er basert på operative selskaper i Chile, Canada og Norge, og et slankt hovedkontor i Oslo, Norge. Våre virksomheter Cermaq Chile produserer tre arter (Atlantisk laks, Coho laks og ørret) og dekker verdikjeden fra stamfisk til videreforedling. Selskapet har tretten landbaserte ferskvannsanlegg og har smoltproduksjon i to innsjøer. All Atlantisk smolt blir produsert ved landbaserte smoltanlegg. Selskapet har 97 konsesjoner for sjøanlegg og har tre slakterier. De fleste sjøanleggene for coho og ørret er lokalisert i området ved øya Chiloé I Region X, mens nesten halvparten av den atlantiske laksen produseres i regionene XI og XII. Side 1 av 3 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

4 :59 Cermaq Chile har ca ansatte, og leverte i ,6 tusen ton laks og ørret til markedet. Cermaq Chiles virksomhet ledes fra Puerto Montt i Region X. Cermaq Canada har virksomhet både på øst- og vestsiden av Vancouver Island i British Columbia. Selskapet produserer atlantisk laks, og har 27 konsesjoner for oppdrett av laks i sjø og tre smoltanlegg. Laks slaktes ved et slakteri selskapet eier i Tofino og på kontrakt ved et slakteri nær Campbell River. Cermaq Canada har ca 250 ansatte, og leverte 18 tusen tonn laks til markedet i All virksomhet i Canada ledes fra hovedkontoret i Campbell River. Cermaq Norway produserer atlantisk laks med virksomheter i Nordland (22 konsesjoner og to slakterier) og i Finnmark (27 konsesjoner og ett slakteri). Selskapet har tre smoltanlegg som alle ligger i Nordland. Cermaq Norway har ca. 530 ansatte, og leverte 50 tusen tonn atlantisk laks til markedet I Cermaq Norway ledes fra Steigen i Nordland. Morselskapet, Cermaq Group AS, ligger i Oslo, Norge, og har ca. 40 ansatte innenfor blant annet finans, IT og selskapsfunksjoner (juridisk, HR, kommunikasjon og bærekraft) Side 2 av 3 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

5 ENG NOR ESP NØKKELTALL 2014 Finansielle nøkkeltall Finansielle nøkkeltall Beløp i NOK 1000 RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter EBITDA 1) ( ) EBITDA margin 13,7 % 15,4 % -4,2 % 14,5 % 17,8 % Driftsresultat før verdijustering av biomasse 2) Driftsmargin før verdijustering av biomasse ( ) ,4 % 10,5 % -6,0 % 11,8 % 14,4 % Driftsresultat 3) ( ) Årsresultat videreført virksomhet (91 474) Årsresultat videreført virksomhet (2 304) Årsresultat videreført virksomhet 4) Årsvirksomhet avviklet virksomhet 4) (89 920) ( ) - - Årsresultat total virksomhet 4) (88 609) BALANSE Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital eks. minoritetsinteresser Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 2

6 :03 Sum egenkapital og gjeld Sysselsatt kapital før verdijustering av biomasse 5) FINANSIERING Sum egenkapital Egenkapitalandel 6) 47,0 % 69,8 % 47,0 % 59,5 % 59,8 % Netto rentebærende gjeld 7) ( ) LØNNSOMHET Driftsmargin 8) 0,5 % 23,2 % (12,3)% 8,7 % 19,5 % Utbytte per aksje (utbetalt og foreslått) 52,80 1,80 1,00 4,63 5,40 Egenkapitalavkastning 9) (1,8)% 50,8 % 4,1 % 13,3 % 30,0 % Avkastning på sysselsatt kapital 10) Driftsresultat før verdijustering av biomasse/kg - oppdrett 11) 6,4 % 10,3 % 4,6 % 22,1 % 21,7 % 3,4 3,8 (1,6) 7,1 9,4 1) EBITDA: Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer 2) EBIT før verdijustering av biomasse: Driftsresultat før renter, skatt og virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 3) EBIT: Driftsresultat før renter og skatt 4) I henhold til rapporterte tall i resultatregnskapet. Se note 5 for mer informasjon 5) Sysselsatt kapital: Sum eiendeler + netto rentebærende gjeld - virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 6) Egenkapitalandel: Sum egenkapital/sum eiendeler i prosent 7) Netto rentebærende gjeld: Langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld - kontantbeholdning 8) Driftsmargin: EBIT/driftsinntekter i prosent 9) Egenkapitalavkstning: Årsresultat total virksomhet/gjennomsnittlig sum egenkapital i prosent 10) Avkastning på sysselsatt kapital: (Driftsresultat før verdijustering av biomasse + inntekt fra tilknyttet selskap)/sysselsatt kapital i prosent For 2011, 2010 and 2009 er det brukt månedlig gjennomsnittlig sysselsatt kapital, tidligere år er beregnet basert på balanse ved utgangen av året 2010 tall ekskluderer vesentlige gevinster på salg av virksomhet og eiendeler 11) EBIT før verdijustering av biomasse og engangsposter per kg sløyd vekt i NOK 12) EBIT før verdijustering av biomasse per tonn i NOK CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 2 av 2

7 :16 NØKKELTALL 2014 Nøkkeltall bærekraft Bærekraftstall TEMA ENHET SOSIAL Ansatte Antall Dødsulykker Antall Fravær % av antall arbeidsdager 2,0 % 2,8 % 2,4 % 3,0 % Skadefrekvens (H2 verdi, TRI) Skader med fravær (H1 verdi, LTIR) Skader per million arbeidstimer Skader med fravær per million arbeidstimer FISKEHELSE Rømt fisk Antall fisk Fiskedødelighet % dødelighet (nødslakt ikke inkludert) 6,8 % 6,4 % 7,3 % 8,4 % Andel bærekraftig fõr Fôrfaktor 1,25 1,26 1,23 1,24 MILJØ Biodiversitet Vektet brakkleggingstid mellom sykluser (uker) Energiforbruk GJ GHG utslipp tonn CO₂e STYRING Tilfeller av brudd på på forskrifter Lokalsamfunn % av lokalitetene som omfattes av en områdeplan % 100 % 91,3 % 88,4 % CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 2

8 ENG NOR ESP RESULTATER 2014 OG MÅL 2015 Mål 2014 Resultater 2014 Organisk vekst i alle regioner Redusere produksjonskostnad i sjø for atlantisk laks i Chile samt kostnader i Finnmark Betydelig forbedring i OHS resultater og 50 prosent reduksjon i skader med fravær Kontrollere lusenivået gjennom forbedrede rutiner og økt bruk av ny alternativ teknologi Null rømninger Cermaq vokste med seks nye grønne konsesjoner og fire nye konsesjoner i region XII i Chile. I tillegg ble Cermaq tildelt en ny grønn konsesjon, men her venter vi på endelig bekreftelse. Produksjonskostnaden i sjø i Finnmark er redusert i løpet av året som planlagt. Den planlagte reduksjonen av produksjonskostnad i sjø for atlantisk laks i Chile er imidlertid ikke oppnådd på grunn av økt dødelighet forårsaket av SRS. Skader med fravær ble redusrt med mer enn 50 prosent. Dessverre opplevde Cermaq en tragisk dødsulykke i Cermaq Norway har tatt i bruk rensefisk og luseskjørt og har også vært engasjert i testing av lukket anlegg. Cermaq Chile bruker luseskjørt og bransjen har forsterket koordineringen av lusebehandlinger. Cermaq Canada hadde lave lusenivårer. Cermaq hadde to mindre rømningstilfeller i 2014 hvor totalt 21 fisker rømte Cermaq annual report Viktige mål for 2015 Et trygt arbeidsmiljø for de ansatte, med målsetting om å redusere skader med fravær (H1 8) Kostnadseffektiv produksjon, med målsetting om å redusere produksjonskostnad i sjø i alle regioner Bærekraftig fiskehelse, med målsetting om å redusere dødelighetsraten for atlantisk laks til 5,5 prosent for året (rullerende 12 måneder) Null rømminger ASC sertifisering av anlegg i alle regioner :22 Side 1 av 2 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

9 :23 ENG NOR ESP INTERVJU MED LEDERNE ET ENDRINGENS ÅR Styreleder Yu Sato og konsernsjef Jon Hindar oppsummerer et begivenhetsrikt år og gir et glimt inn i fremtiden YU SATO Styreleder CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 5

10 :23 Hvorfor ønsket Mitsubishi Corporation å gå inn i lakseoppdrettsnæringen? Mitsubishi Corporation har vært involvert i sjømatvirksomhet i over 50 år med blant annet betydelig aktivitet innen produksjon av tunfisk, laks og reker, og anser det som ett av selskapets kjerne-områder. Siden 2011 har selskapet vært i laksebransjen også, gjennom Salmones Humboldt i Chile. Oppkjøpet av Cermaq var derfor et veldig naturlig, nødvendig og strategisk steg å ta, fra fangst til oppdrett. Hvordan vil Mitsubishi Corporation utvikle Cermaq som selskap? Jeg ønsker at Cermaq skal bli det beste selskapet innen laksenæringen i alle henseende, og øsnker ansatte som oppdretter sunn og frisk fisk som leveres to gode markeder ved å nærme seg sluttbrukeren. Hva mener du er din viktigste oppgave som styreleder for styret til Cermaq? Utover de tradisjonelle pliktene til en styreleder er en av mine viktige oppgaver å fungere som et bindeledd mellom Mitsubishi Corporation og Cermaq, å legge til rette for samhandling mellom Cermaq og morselskapet, og i tillegg å motivere de ansatte sammen med ledelsen til å styre selskapet mot å bli best mulig. Hvilke tanker gjør du deg om Cermaqs tilnærmingsmåte til bærekraft? Mitsubishi Corporation støtter det arbeidet som Cermaq har gjort og fortsetter å gjøre innen alle aspekter ved bærekraft, og vi ser at Cermaqs tilnærmingsmåte i svært stor grad er i tråd med Side 2 av 5 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

11 :23 Mitsubishi Corporations selskapsfilosof (de tre selskapsprinsippene). Hvilke synergier ser du for Cermaq innen Mitsubishi-konsernet, og hvilke strategier har du for fortsatt vekst innen lakseoppdrett? Det kan være flere synergiområder mellom Cermaq og Mitsubishi, som går langt utover det å dra nytte av driftssynergier mellom de to lakseoppdrettsselskapene i Chile. Disse er primært innen handel og videreforedling, særlig i Asia. Cermaq vil også ha utbytte av tilgangen til Mitsubishi Corporations enorme globale nettverk og verdikjede, samt tilgang til for eksempel utviklingsprogrammer for ansatte i regi av Mitsubishi Corporation. Mitsubishi Corporation har en uttalt vekststrategi innenfor ekspanderende næringer. Hva mener du er det globale potensialet for lakseoppdrett i tiden fremover? Som Mitsubishi Corporation forventer vi at det er et betydelig vekstpotensial for lakseoppdrettsnæringen, og at næringen er helt vesentlig for å dekke matbehovet til en voksende verdensbefolkning. Vi mener at vi ikke bare vil være en del av denne veksten, men at vi også vil bidra til et generelt fokus på laks i nye markeder over hele verden. JON HINDAR Konsernsjef CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT 2014 Side 11 3 av 5

12 :23 I 2014 ble Cermaq omdannet fra et børsnotert allmennaksjeselskap som var delvis statseid, til et privat aksjeselskap uten børsnotering og med én eier hvordan har dette endret driften av selskapet? Bortsett fra en håndfull personer i konsernfunksjoner og toppledelsen, er det faktisk svært få av mine kolleger som vil merke noen forskjell fra å være et børsnotert selskap til å bli et privat aksjeselskap. Fra et driftsmessig perspektiv vil vi som tidligere fortsette med å forbedre resultatet innenfor rammene for bærekraftig havbruk. Hva var de viktigste hendelsene, prestasjonene og også nederlagene for Cermaq i 2014? Fra et bedriftsmessig ståsted klarte vi å finne en ny og svært dyktig majoritetseier med et langsiktig næringsperspektiv. Driftsmessig hadde vi vårt beste år noensinne i den norske virksomheten, til tross for betydelige utfordringer i markedet etter det russiske importforbudet de siste fem månedene av året. Vi klarte også å nå målene om vekst ved hjelp av «grønne konsesjoner» i Norge, nye konsesjoner i region XII i Chile og gjenopptakelse til full kapasitetsutnyttelse i Canada. Sett ut fra det økonomiske resultatet så var ikke prestasjonen bra nok, og dette skyldes i hovedsak den kraftige nedgangen i markedspriser i det nordamerikanske markedet de siste sju til åtte av årets måneder, som forklarer en lavere inntekt og færre solgte volumer i Chile. Vi oppnådde heller ikke ønsket kostnadsreduksjon for atlantisk laks i Chile, hovedsakelig på grunn av høy dødelighet på store fisk forårsaket av bakteriesykdommen SRS. Til tross for store forbedringer i alle HMS-relaterte aktiviteter, noe som gjenspeiles i en 50 prosent nedgang i H1-verdi, opplevde vi ett arbeidsrelatert dødsfall blant våre ansatte i På mange måter understreker denne tragiske ulykken hvorfor det sterke fokuset på HMS-aktiviteter vil fortsette for fullt i Cermaq. Hva er de største utfordringene og mulighetene for Cermaq når det gjelder bærekraft i året som kommer, og hvordan fungerer dette i forhold til Cermaqs mål på lengre sikt? Innen lakseoppdrettsnæringen er det ingen motsetning mellom et godt økonomisk resultat og bærekraftig drift. Bærekraftsutfordringene som er knyttet til fiskehelse er forventet å fortsette også i tiden fremover. Disse er først og fremst knyttet til lakselus og visse virusinfeksjoner i Norge, primært SRS og antibiotikabruk i Chile, samt algeoppblomstring og visse sykdomsutfordringer i Canada. Best mulig styring av disse utfordringene gjennom forebyggende tiltak vil være av avgjørende betydning for både Cermaq og resten av næringen, og fra et økonomisk ståsted er det fortsatt en forutsetning for Cermaq at vi når disse målene. Hva er din mening om GSI og initiativets rolle i utviklingen av laksenæringen? GSI har på under tre år med aktivitet oppnådd flere viktige ting. Noen av prestasjonene er synlige for folk flest gjennom en mye mer aktiv tilnærming til bærekraft som næringssektor, slik som åpenhet og ansvarlighet. Mellom medlemsselskapene har det vært betydelig overføring av kunnskap og praksis knyttet til fiskehelse, bransjestandarder og innen fremskritt i bærekraftige ressurser til fôr. GSI har ingen planer om å opptre lokalt siden dette allerede gjøres av de ulike nasjonale organisasjonene til lakseoppdrettere, men globalt kan GSI spille en viktig rolle. FoU er viktig i Cermaq, slik det er fastsatt i vedtektene. Hvordan påvirker FoU selskapet, og hvordan tilfører det verdi? Fremskritt innen bærekraftig havbruk skjer ikke nødvendigvis av seg selv, og vanligvis ligger det systematisk og hardt utviklingsarbeid bak alle prestasjonene som oppnås på dette området. Som Side 4 av 5 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

13 :23 ledende lakseoppdretter på verdensbasis må Cermaq også ligge i forkant innen FoU. Bare på området med forebyggende fiskehelse finnes det flere konkrete utfordringer knyttet til kjente sykdomsagenter og parasitter. I tillegg må det gjøres viktig arbeid for å forebygge utfordringer med fiskehelse som skyldes årsaker vi ennå ikke forstår eller som ikke engang er kjent. Alt dette vil i varierende grad påvirke kostnadene, men dagens FoU-kostnader i forhold til faktiske tap som skyldes tap av fisk i sjøen, er faktisk ganske ubetydelige. Derfor bør både Cermaq og næringen for øvrig kunne sette av mer midler til FoU-arbeid i tiden fremover. Du har ofte understreket at lakseoppdrettsnæringen må vise at den fortjener å vokse hvordan da? Dette har rett og slett med det faktum å gjøre at det er myndighetene i de ulike oppdrettslandene, og mer nøyaktig politikerne i disse landene, som stort sett bestemmer om næringen skal få vokse. Hvis næringen ikke klarer å vise at den er i stand til å håndtere bærekraftsutfordringene i de ulike landene på en måte som er akseptabel for folk flest, er det lite sannsynlig at politikerne vil tillate at næringen vokser. Det er viktig å merke seg at de bærekraftsrelaterte faktorene som begrenser veksten, er svært forskjellige mellom de ulike oppdrettslandene. Det er imidlertid et fellestrekk i det at næringen må vise en alvorlig og proaktiv holdning i sin evne til å håndtere bærekraftig vekst. Hvilke forventninger har du til 2015? Verdensøkonomien har helt klart noen utfordringer foran seg, men oppsvinget til USA som global vekstmaskin og en fortsatt god vekst i Kina gir grunn til en viss optimisme, selv om situasjonen i Europa etter min mening fortsatt er bekymringsverdig. Når det gjelder laksevirksomheten tror jeg imidlertid fullt og fast på at den globale etterspørselsveksten vil fortsette, og sannsynligvis enda raskere enn tidligere i enkelte land. Slik jeg forstår det kan vi ikke forvente at Russland vil komme tilbake som et viktig marked for laks i den nærmeste fremtid. Det er likevel nok av muligheter som vil kompensere for dette, både gjennom vekst i eksisterende markeder og utvikling av nye. Markedstilgang er derfor ingen viktig begrensende faktor, verken for Cermaq eller næringen for øvrig. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen) CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT 2014 Side 13 5 av 5

14 :31 ENG NOR ESP STRATEGI Cermaqs strategi er basert på langsiktige og bærekraftige virksomheter, risikojustert kostnadslederskap og mål om vekst. Cermaq er i en god posisjon til å dra nytte av økt etterspørsel etter oppdrettsprodukter og fortsatt konsolidering i oppdrettsnæringen. Målet til Cermaq er å skape verdier for eieren og samfunnet gjennom bærekraftig fiskeoppdrett. Cermaqs posisjon i verdikjeden har endret seg de siste årene. Fôrvirksomheten ble solgt i I 2014 ble Cermaq en del av Mitsubishi Corporation, og dette gir ytterligere tilgang til kapasitet og kompetanse innen foredling og markeder. Cermaqs rolle i den større verdikjeden er illustrert nedenfor. Cermaqs hovedaktiviteter i mørkeblått, Cermaqs nye/økende aktiviteter i lyseblått, Cermaq er ikke involvert i produksjonen av fiskefôr. Risikojustert kostnadslederskap Cermaq har spredt eksponeringen på de globale laksemarkedene gjennom tilstedeværelse i de største produksjonsregionene og med lakseoppdrett i Norge, Chile og Canada. I Chile driver Cermaq med oppdrett av tre arter for å fordele risikoen ytterligere. Cermaq kan på den måten spre operasjonelle risikoer knyttet til miljø- og fiskehelsefaktorer. CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 2

15 :31 Cermaq har iverksatt en rekke tiltak for å redusere den sanitære og miljømessige risikoen på samtlige stadier i verdikjeden. Dette er grunnlaget for å være ledende innen risikojustert kostnad i alle regioner. En betydelig investering i forskning og utvikling anses som viktig for å lykkes med bærekraftig oppdrett. Ettersom fiskehelse og fiskevelferd utgjør grunnlaget for effektiv vekst og kvalitet, står forebyggende fiskehelse sentralt i Cermaqs strategi. Cermaq understreker betydningen av å sikre at de lokale anleggslederne har myndighet til å fatte driftsmessige avgjørelser som vil optimalisere vekst og god fiskehelse. Cermaq mener at samordning innenfor den globale næringen er nødvendig for å håndtere globale, biologiske utfordringer, og derfor et grunnlag for langsiktig verdiskaping. Global Salmon Initiative (GSI) bidrar til å oppnå en slik samordning. Vekst Cermaq har et mål om videre vekst, og søker lønnsom vekst innenfor utvalgte områder gjennom organisk vekst og/eller oppkjøp. Optimalisering av potensialet fra samarbeid med Mitsubishis nåværende virksomheter innen oppdrett, foredling og markedsføring av sjømat prioriteres sterkt. Vi er involvert i utviklingen av ny teknologi som en del av driften for å støtte veksten og lønnsomheten i den fremtidige oppdrettsnæringen. Cermaq vil fortsette med å skape verdier for eieren, utvikle samfunnet og bidra til å bevare det globale miljøet ved å fokusere på følgende: Solide virksomheter basert på lønnsomhet, vekst og produktkvalitet Bidra til forskning og utvikling for å fremme effektivitet og kvalitet innen fiskeoppdrett Opptre ansvarlig i forhold til bærekraftig utnyttelse av naturressurser samt miljømessige og sosiale bekymringer i lokalsamfunnene der vi driver virksomheter Sikre et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 2 av 2

16 :32 ENG NOR ESP KONSERNLEDELSEN Konsernledelsen består av konsernsjefen og seks konserndirektører. Fem av medlemmene i konsernledelsen sitter i Norge, én i Canada og én i Chile. Det er seks menn og en kvinne i konsernledelsen. JON HINDAR (1956) Konsernsjef CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 7

17 :32 Hindar tiltrådte som konsernsjef for Cermaq i mars Hindar er utdannet sivilingeniør innenfor kjemi fra Norges Teknisk- vitenskapelige Universitet (NTNU) og har i tillegg ledelsesutdanning fra IMD i Lausanne, Sveits. Han har tidligere vært konsernsjef for NorSun AS, Senior vice president i Invitrigen Group, konsernsjef i Dynal Biotech ASA, og partner og administrerende direktør i Fondsfinans ASA. Hindar er styremedlem i blant annet Norconsult AS, Photocure ASA og Scatec Solar. SYNNE HOMBLE (1972) Konserndirektør juridisk og selskapsfunksjoner Synne Homble begynte å jobbe i Cermaq i 2006, og har hatt ulike lederstillinger i Cermaq. Som konserndirektør for juridisk og selskapsfunksjoner har hun ansvar for juridiske forhold, kommunikasjon, HR, samfunnsansvar, risikostyring og bærekraftsrapportering. Fra 1998 til 2006 var Homble advokat i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Hun er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo, med spesialfag fra Hamline School of Law, Minnesota, USA. Homble er styremedlem i Statnett SF og medlem avnorges kontaktpunkt for oppfølging av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, utnevnt av Utenriksdepartementet. Side 2 av 7 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

18 GEIR MOLVIK (1958) Konserndirektør oppdrett Norge Molvik ble ansatt i Cermaq-gruppen som administrerende direktør for EWOS Norge i 2006 og ble utnevnt til konserndirektør for oppdrett fra juni 2010, og konserndirektør for oppdrett Norge fra november Han har bred erfaring innen havbruk både fra Norge og internasjonalt fra Hydrotech-gruppen, Hydro Seafood og Noraqua samt fra Georgia Sea Farms Ltd. i Canada og Tassal Ltd. i Tasmania i Australia. Han har også lang erfaring som banksjef i Christiania Bank og Kreditkasse. Molvik er utdannet fiskerikandidat fra Universitet i Tromsø. FRANCISCO MIRANDA MORALES (1975) Konserndirektør oppdrett Chile CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 3 av 7

19 :32 FRANCISCO MIRANDA MORALES (1975) Konserndirektør oppdrett Chile Side 3 av 7 Miranda er utdannet veterinær, og startet som områdeleder i Cermaqs oppdrettsvirksomhet i Chile i I 2004 flyttet han til Canada og tok over ansvaret for sjøanleggene i selskapets oppdrettsvirksomhet, og ble i 2007 utnevnt til administrerende direktør for Cermaqs oppdrettsvirksomhet i Skottland. I 2009 ble Miranda utnevnt til administrerende direktør for oppdrettsvirksomheten i Chile og han ble utnevnt til konserndirektør for oppdrett i Chile i november FERNANDO VILLARROEL (1974) Konserndirektør oppdrett Canada CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT 2014 Side 19 4 av 7

20 :32 FERNANDO VILLARROEL (1974) FERNANDO VILLARROEL (1974) Konserndirektør oppdrett Canada Side 4 av 7 Villarroel ble ansatt i Cermaq i 1998 og hadde ulike stillinger innen finans i Mainstream Chile før han flyttet til Skottland og jobbet som finanskontroller hos Mainstream Skottland. Fra 2005 til 2007 var Villarroel finanskontroller for Mainstream Group. I 2007 ble han utnevnt som administrerende direktør for oppdrettsvirksomheten i Canada, og i november 2013 ble han utnevnt til konserndirektør oppdrett Canada. Villarroel er utdannet revisor. AKIHIKO SOGA (1968) Konserndirektør integrasjon CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 5 av 7

21 :32 AKIHIKO SOGA (1968) AKIHIKO SOGA (1968) Konserndirektør integrasjon Side 5 av 7 Akihiko Soga har juridisk embetseksamen fra universitetet i Tokyo, Japan. Soga begynte i Mitsubishi Corporation i 1992 og har hovedsakelig jobbet innenfor sjømatsektoren i konsernet. Soga har bred erfaring innen laks, sashimi tunfisk og pelagisk fisk. Fra 1999 til 2006 bodde han i London. Soga var leder for Risk Management i 2010, leder for fôr og kjøttprodukter i 2012, og har siden april 2013 vært leder for lakseteamet i Marine Products-avdelingen i Mitsubishi Corporation. STIG JARLE PETTERSEN (1960) Finansdirektør CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 6 av 7

22 :32 STIG JARLE PETTERSEN (1960) STIG JARLE PETTERSEN (1960) Finansdirektør Side 6 av 7 Stig Jarle Pettersen begynte i Cermaq som finansdirektør i juli 214. Stig Jarle Pettersen er utdannet ved Norges Handelshøyskole i Bergen og er statsautorisert revisor med mer enn 20 års erfaring fra ledende stilinger innen finansområdet fra Hafslund Nycomed, Helicopter Services Group, Alpharma, Actavis og Xellia Pharmaceuticals og sist som finansdirektør i Affitech A/S. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen) CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 7 av 7

23 :32 ENG NOR ESP STYRET Det er øverste styrende organ i Cermaq Group AS, Generalforsamlingen, som velger de aksjonærvalgte styremedlemmene og revisor, samt godkjenner årsregnskapet og godtgjørelse til styret. Cermaqs styre består av syv styremedlemmer. Konsernsjefen er eneste arbeidende styremedlem. To av styremedlemmene er ansatt hos Cermaqs eneste aksjonær, Mitsubishi Corporation, og ett styremedlem er eksternt. Tre styremedlemmer er valgt gjennom en avstemming der alle ansatte i de norske selskapene er valgbare og har stemmerett. Seks av de syv styremedlemmene er menn og én er kvinne. Styret velger sin styreleder. YU SATO (1961) Styrets leder CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 8

24 syv styremedlemmene er menn og én er kvinne. Styret velger sin styreleder. Cermaq annual report :32 YU SATO (1961) Styrets leder Side 1 av 8 Yu Sato er utdannet ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved Hitotsubashi-universitetet i Tokyo, Japan. Sato begynte å jobbe i Mitsubishi Corporation i 1985 og har jobbet innenfor næringsmidler. Sato har vært stasjonert i London og i New York, og har jobbet med ulike land i Europa, i Amerika, i Midt-Østen, og i Asia. Sato var Senior Vice President i Mitsubishi Corporation (Amerikas) i perioden , og har vært daglig leder for Strategy Planning (Food Business) ved Living Essential Group Office siden april HELGE MIDTTUN (1955) Styremedlem CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 2 av 8

25 :32 HELGE MIDTTUN (1955) HELGE MIDTTUN (1955) Styremedlem Side 2 av 8 Helge Midttun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1979). Han var tidligere konsernsjef i Aker BioMarine ASA fra , konsernsjef i Fjord Seafood ASA fra og konsernsjef i Det Norske Veritas AS Midttun er engasjert i diverse styrearbeid og er styreleder i Rieber & Søn ASA. Han har vært styremedlem i Cermaq siden mai YUTAKA KYOYA (1962) Styremedlem CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 3 av 8

26 :32 YUTAKA KYOYA (1962) YUTAKA KYOYA (1962) Styremedlem Side 3 av 8 Yutaka Kyoya er utdannet ved handelsfaktultetet ved Waseda-universitetet i Tokyo, Japan. Kyoya begynte å jobbe i Mitsubishi Corporation i 1984, og har jobbet innenfor næringsmidler. Kyoya har bred internasjonal erfaring etter å ha bodd i blant annet USA, Malaysia og Singapore. Kyoya var viseadministrerende direktør ved CEO office i Living Essentials Group i Mitsubishi Corporation i 2011, og administrerende direktør for Global Consumer Business Developmentenheten i Han har vært COO for Living Essential Resources-divisjonen siden april 2013, og senior vice president i Mitsubishi Corporation siden JON HINDAR (1956) Styremedlem CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 4 av 8

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Nøkkeltall mainstream Millioner kroner

Nøkkeltall mainstream Millioner kroner vår verdikjede innovasjon: Forskning og utvikling medarbeidere ewos mainstream ikke-kjernevirksomhet Nøkkeltall mainstream Millioner kroner 21 29 28 27 26 Driftsinntekter 3 51,5 3 3,3 2 597,7 2 623,4 3

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning var et år som endret Cermaq. Fiskefôrvirksomheten EWOS ble solgt til Altor og Bain Capital, og Cermaq har etablert seg som et rendyrket oppdrettsselskap. Salget av EWOS ga grunnlag

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Åpent brev til aksjonærene i Cermaq. Oslo, 10. mai 2013 COPEINCA ER VERDISKAPENDE FOR CERMAQ

Åpent brev til aksjonærene i Cermaq. Oslo, 10. mai 2013 COPEINCA ER VERDISKAPENDE FOR CERMAQ Åpent brev til aksjonærene i Cermaq Oslo, 10. mai 2013 COPEINCA ER VERDISKAPENDE FOR CERMAQ 21. mai 2013 skal det avholdes ordinær generalforsamling i Cermaq ASA. Generalforsamlingen skal blant annet behandle

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Mainstream. år VIRKSOMHET. NB! Oppdaterte tall for lakselus for Mainstream Canada på side 30

Mainstream. år VIRKSOMHET. NB! Oppdaterte tall for lakselus for Mainstream Canada på side 30 28 Cermaq årsrapport 29 NB! Oppdaterte tall for lakselus for på side 3 år VIRKSOMHET Stor forbedring i Sterke resultater i og Fortsatt sterk etterspørsel etter laks Betydelig reduksjon i rømt fisk Nøkkeltall

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Kolibriaksjonærenes penger har i 10 år kommet fattige låntakere til gode.

Kolibriaksjonærenes penger har i 10 år kommet fattige låntakere til gode. ÅRSRAPPORT 2010 Kolibriaksjonærenes penger har i 10 år kommet fattige låntakere til gode. Ved utgangen av 2010 bidro Kolibri Kapital med kapital slik at hele 5000 låntakere i Latin-Amerika, Afrika og

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SalMar ASA Fjerde kvartal

SalMar ASA Fjerde kvartal SalMar ASA Fjerde kvartal 2008 1 SALMAR LEVERER ET STERKT RESULTAT I FJERDE KVARTAL SalMar leverer et sterkt resultat både i Midt- og Nord-Norge, og har samtidig etablert et bedre biologisk utgangspunkt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Kontroll av finansiell rapportering

Kontroll av finansiell rapportering Kontroll av finansiell rapportering Cermaq ASA Postboks 144 Sentrum 0102 OSLO Saksbehandler: Dag Steiner-Hansen Dir. tlf.: 22 93 98 32 Vår referanse: 14/8980 Dato: 16.12.2014 1. Innledning Finanstilsynet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 Kvartalsrapport Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010 Rekordhøye nøkkeltall o Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK 551,6, dette er en økning på 32,7% sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall Et nytt godt år for NorgesGruppen Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %. Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

SalMar ASA Tredje kvartal

SalMar ASA Tredje kvartal SalMar ASA Tredje kvartal 2009 1 REKORDRESULTAT FOR SALMAR I TREDJE KVARTAL 2009 SalMar-konsernet leverte et driftsresultat på NOK 225 millioner for tredje kvartal, noe som er konsernets høyeste driftresultat

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Mainstream Norway Krav Til kompetanseendring Landskonferansen 23. oktober. Langsiktig rekrutteringsarbeid fr «barnehage til universitet» Jobb i Mainstream = Livslang læring Mitt ansvarsområde: HMS Koordinator

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Styrets årsberetning for 2011

Styrets årsberetning for 2011 Styrets årsberetning for 2011 Cermaq oppnådde i 2011 tidenes beste operasjonelle drifts resultat: 1 369 millioner kroner før verdijustering av biomasse og justering for salgsgevinst. Fôrvirksomheten EWOS

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016 1 Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016 2 Neste generasjon er viktigst 3 Historisk avkastning 10 største selskaper i Holberg Triton (1-5) Selskap Andel Kommentar 6,6% 5,1 % Vinh Hoan Corp. er en fullintegrert

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer