Årsmelding Utdanningsforbundet i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009 2012. Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12"

Transkript

1 Årsmelding Utdanningsforbundet i Hordaland

2 Årsmelding Innhald Årsmelding Samansetjing og organisering av styret Fylkesstyret: Rådgjevande utval valde av fylkesstyret Medlemstal: Representasjon / deltaking på møte Drift og økonomi Arbeidsområde for perioden med evaluering og sluttkommentar: Profesjon Løns- og arbeidsvilkår Løns- og forhandlingssystem Utdanningspolitikk Samfunnspolitikk Politisk påverkingsarbeid Organisasjonspolitikk: Skolering Sluttkommentar: Tariffoppgjera Tariff Tariff Tariff Lokale forhandlingar Hordaland Fylkeskommune Kap Kap Andre tariffområde Tariffhøyringa Arbeidstid Arbeidstid i barnehagen. SFS Arbeidstid i skuleverket SFS Skoleringsverksemda Årsmelding for skuleringsverksemda Målsetjing for skuleringsarbeidet Regional skulering Leiarskulering Anna skulering og samlingar Skuleringstilbod for unge tillitsvalde og ungseminar Medlemmer som målgruppe Statistisk materiale knytt til fylkeslaget sin kursaktivitet Økonomi Utfordringar framover Seksjoner Årsmelding for seksjon barnehage

3 7.1.1 Gjennomgåande aktivitet i perioden Aktuelle saker i perioden Andre viktige saker Sluttmerknad frå seksjonsstyret Årsmelding frå seksjon grunnskole Oppgåver som seksjonen tidleg sette på dagsorden: Arenaer Saker og tema som seksjonsstyret har arbeida med Vidare arbeid Årsmelding frå utval for fylkeskommunalt tilsette og vidaregåande opplæring Styret Organisering av utvalet Gjennomgåande aktivitet i perioden Evaluering av utvalsordninga Sluttmerknad Årsmelding frå HT-V Gjennomgåande aktivitet i perioden Sluttmerknad frå HT-V Årsmelding for seksjon skuleleiarar Deltaking i utval og fora: Handlingsplan og møteplassar / leiarskulering: Tilbakemelding til årsmøtet / vurdering / refleksjon: Årsmelding for utval HUK/statlege arbeidsplassar Styret: Gjennomgåande aktivitet i perioden Prioriterte saker i perioden Sluttmerknad frå utvalsstyret Utval Fagleg-politisk utval (FPU) Personalnemnda Informasjonsarbeid i fylkeslaget Årsmelding frå Utdanningsforbundet Hordaland-Pensjonistlaget Årsmelding Årsmelding Årsmelding

4 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET HORDALAND Samansetjing og organisering av styret 1.1 Fylkesstyret: John G. Torsvik Eva Steinfeld Nina Beate Jensen Trond Hofvind Mildrid Kronborg Økland Åshild Klokkeide Birkeland Ada Freng Anita Knapskog Jon Severud Berit Dale Mette Johnsen Walker Grete Monsen Sigurd Riise Leiar Nestleiar Leiar seksjon barnehage Leiar seksjon grunnskole Leiar utval VGO/HFK Leiar seksjon skoleleiarar Leiar utval HUK/statlege arbeidsplassar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlemmer: Kristine Halvorsen 1.vararepresentant Svein Rune Stakseng 2.vararepresentant Lars Magne Brurberg Olsen 3.vararepresentant Hovudtillitsvald Hordaland fylkeskommune: Sjur Veim Hovudtillitsvald-fylke Kari Løkensgard Bjørnsvik Hovudtillitsvald-fylke Brita Bøyum 1.vara hovudtillitsvald-fylke Roy Sørskår 2.vara hovudtillitsvald-fylke Møteverksemd: Frå til Frå til Det har vore 28 møte og 275 saker har vore handsama Det har vore 3 møte og 26 saker har vore handsama Seksjon Barnehage: Nina Beate Jensen Bergen Leiar Berit E. Dale Kvinnherad Nestleiar Styremedlem Tove E.J. Karlsen Askøy Styremedlem Nestleiar Åse Opheim Bergen Styremedlem Mette Steinestø Bergen Styremedlem Oda L. Iversen Stord Styremedlem Fritak frå vervet Eli Pernille Horvik Voss Styremedlem Børge Lindkvist Bergen 1. varamedl. Styremedlem frå

5 Vigdis Rykkje Kvam 2. varamedl. Fritak frå vervet Maria Aaraas Bergen 3. varamedl. 1.vara frå Permisjon frå til Styremedlem frå Grete Johansen Meland 4. varamedl. 2. vara frå vara frå Laila Ask Fjell 5. varamedl. 3.vara frå vara frå Kristine Halvorsen Bergen varamedl. for Åse Opheim Seksjon grunnskole: Trond Hofvind Askøy Leiar Anita Knapskog Austevoll Nestleiar Mette Johnsen Walker Bergen Styremedlem Arild Reigstad Bergen Styremedlem Marit Wæhle Voss Styremedlem Lena Fjeldstad Fjell Styremedlem Karin Hoff Bergen Styremedlem Svein Rune Stakseng Kvam 1. varamedlem Øydis Fardal Bergen 2. varamedlem Katja Oberle Samnanger 3. varamedlem 2. vara frå Inger Kvifte Osterøy 4. varamedlem 3. vara frå Utval for fylkeskommunalt tilsette og vidaregåande opplæring: Mildrid Kronborg Økland Leiar Jon Severud Nestleiar Torgeir Larsen Regionstillitsvald Bergen sentrum Turid Strømmen Regionstillitsvald Bergen nord Bjørn Lie Regionstillitsvald Bergen vest Røy Sørskår Regionstillitsvald Bergen sør Knut Brunvoll Regionstillitsvald Voss/Hardanger Ann Karin Dugstad Regionstillitsvald Voss/Hardanger frå Benedicte Meyer Regionstillitsvald Sunnhordland Grethe Teigland vara regionstillitsvald Bergen sentrum Jan Nordø vara regionstillitsvald Bergen nord Ingrid Hetlevik vara regionstillitsvald Bergen nord Vidar Tufteland vara regionstillitsvald Bergen nord Torbjørn Hoem vara regionstillitsvald Bergen vest Inga Heggstad vara regionstillitsvald Bergen vest Rune Stadnes vara regionstillitsvald Bergen vest Tone Gardsjord vara regionstillitsvald Bergen sør Permisjon Linda Solhaug vara regionstillitsvald Bergen sør Gro Skeie vara regionstillitsvald Voss/Hardanger Tor Gunnar Halleraker vara regionstillitsvald Sunnhordland Sjur Veim Bergen Hovudtillitsvald Kari Løkensgard Bjørnsvik Voss Hovudtillitsvald 4

6 Brita Bøyum Bergen 1. vara hovudtillitsvald Roy Sørskår Bergen 2. vara hovudtillitsvald Marit Dahl Bergen OT/PPT representant Hermine Berdal Bergen OT/PPT representant frå Marit Tokheim Bergen Skoleleiarrepresentant i utvalet Seksjon skoleleiarar: Åshild K. Birkeland Bergen Leiar Olaug Borge Bergen Nestleiar varamedl. frå Lasse Salthella Bergen Nestleiar frå varamedl. 2. vara Hans Erik Schmidt Bergen Styremedlem fritak frå verv Marit Tokheim Bergen Styremedlem Nils Kvalvågnes Lindås Styremedlem Jan Grimstad Fjell Styremedlem Grete Iversen Kvam Styremedlem Ingrid Løbø Voss 1. varamedlem Styremedlem frå Liv Sæbø Fausa Bergen 2. varamedlem 1. vara frå Utval HUK/statlege arbeidsplassar: Ada Freng Leiar Høgskolen i Bergen Elisabeth L.Sørdal Styremedlem til Høgsk. Stord/Haugesund Charlotte Tvedt Varamedlem til Høgsk. Stord/Haugesund Thomas Arnesen Varamedlem til Høgsk. Stord/Haugesund Ann Britt Ervik Varamedlem Høgsk. Stord/Haugesund Aashild D.Veivåg Styremedlem Høgsk. Stord/Haugesund Nils Tore Økland Styremedlem fra Høgsk. Stord/Haugesund Tor Solsvik Styremedlem NAV Roald Synnevåg Varamedlem NAV Jon Fjeldstad Styremedlem Fylkesmannen Marianne Svege Varamedlem Fylkesmannen Gro Hartveit Styremedlem til Statped Vara fra Frank Hansen Vara Statped Styremedlem fra Madli Hannisdal Styremedlem Norsk Lærerakademi Elin Thoresen varamedlem Norsk Lærerakademi Hilde H. Lund Styremedlem Universitet i Bergen Anne Iren Sellevold Styremedlem Bufetat Region Vest Astrid Guddal Styremedlem Bufetat Region Vest Torill Sælen Styremedlem fra Bufetat Region Vest Arne Aarseth Styremedlem Senter for internasjonalisering av høgare utdanning Vigdis Berg varamedlem Senter for internasjonalisering av høgare utdanning Stian Thowsen Styremedlem fra Senter for internasjonalisering 5

7 Av høgare utdanning Ingeborg Veim Styremedlem Høgskolen i Bergen Torunn Herfindal varamedlem Høgskolen i Bergen Daniel Windt har møtt fast frå frå Pedagogstudentene FAS Sigurd Riise Bergen fylkeskontaktperson for FAS Tore Blokhus Stord vara kontaktperson for FAS 1.2 Rådgjevande utval valde av fylkesstyret Arbeidsutvalet: John G. Torsvik Eva Steinfeld Nina Beate Jensen Trond Hofvind Mildrid Kronborg Økland Møteverksemd: Frå til Frå til Leiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem Det har vore 82 møte og 746 saker har vore handsama. Det har vore 9 møte og 76 saker har vore handsama. Forhandlingsutval Hordaland fylkeskommune, kommunalt, kap. 3, 4 og 5 Kari Løkensgard Bjørnsvik Forhandlingsleiar kap.4 Sjur Veim Forhandlingsleiar kap. 3 og 5 Brita Bøyum John G. Torsvik Mildrid Kronborg Økland Åshild Klokkeide Birkeland Skoleleiarrepresentant Forhandlingsutval Hordaland fylkeskommune Arbeidstidsavtalen Sjur Veim Leiar Kari Løkensgard Bjørnsvik Brita Bøyum John G. Torsvik Mildrid Kronborg Økland Åshild Klokkeide Birkeland Skoleleiarrepresentant Forhandlingsutval Spekter Helse: Eva Steinfeld Bente Schouw-Hansen Nina Beate Jensen Forhandlingsutval Studentsamskipnaden, Spekter Nina Beate Jensen Odd Arild Viste Forhandlingsutval Akademiet/International School Bergen: 6

8 John G. Torsvik Kari Løkensgard Bjørnsvik Arild Reigstad Ingun Ottosen Forhandlingsutval statlege verksemder i Hordaland: Ada Freng, leiar John G. Torsvik Konfliktutval: UNIO stat lokale konfliktberedskapsutval, BU Ada Freng Utdanningsforbundet Bergen konfliktutval KS John G. Torsvik, Mildrid Kronborg Økland og Sjur Veim Forhandlingsutval UNIO ved UIB Ada Freng Forhandlingsutval UNIO Kriminalomsorgen Region Vest Ada Freng Forhandlingsutval UNIO v/ Norges Handelshøyskole Ada Freng Personalnemnd: Eva Steinfeld, leiar Åshild Klokkeide Birkeland Berit Dale Tove E.J. Karlsen Brita Bøyum Ada Freng Trond Hofvind Sjur Veim Ingun Ottosen Sylvia Johnsen Skoleringsutvalet: Mildrid Kronborg Økland, leiar Nina Beate Jensen Anita Knapskog Grete Monsen Gunn Hellesø Fagleg politisk utval: Jon Severud, leiar VGO Berit Dale BHG Tove E.J. Karlsen BHG Ada Freng HU Trond Hofvind GRS 7

9 Endre Lie GRS Geir Nordal-Pedersen GRS Åshild Klokkeide Birkeland VGO Lasse Salthella GRS frå Referansegruppe ungpolitikk: Anita Knapskog, leiar Tone Digranes Utdanningsforbundet Bergen, BGH Linn Skeie PPT Bergen kommune Olav Weng Kleppe/Haugland skole, Askøy Tone Gardsjord Sandsli videregående skole Roger Førde Sund ungdomsskule Rebecca Haga Pedagogstudent Ståle Nordøen Knarvik ungdomsskule Eirik Lillehei Skranevatnet skole Daniel Windt Pedagogstudent Arbeidsgruppe for private tariffavtaler: Nina Beate Jensen, leiar Kari Løkensgard Bjørnsvik Anita Knapskog Arild Reigstad Siren Risti Venke H. Engelsen Ad hoc gruppe støttesystem Statped Vest / Hunstad skole frå Ada Freng Sigurd Riise Anita Knapskog Arild Reigstad Tore Blokhus, PPT Stord Marit Markeset, Statped Vest, Hunstad skole Frank Hansen, Statped Vest Bergljot Rieber-Mohn, Statped Vest Ad hoc gruppe Ny førskolelærarutdanning Nina Beate Jensen Ada Freng Trond Hofvind Jon Severud Åse Opheim Siren Risti Øyvind Bjørkås, HSH Madli Hannisdal, NLA Astrid Halsnes, NLA Ingeborg Veim, HIB Odd Arild Viste, SIB Elisabeth Nord, Bergen kom. 8

10 Daniel Windt, PS 1.3 Medlemstal: Pr Pr Pr Medlemsfordeling på skoleslag / arbeidsplass pr Arbeidsplass Barnehage Grunnskole Vidaregåande skole Skoleleiarar 511*** 540*** HU * 170* Andre skolar SFO PPT/oppvekst/oppvekstkont. 518** 477** FAS 710 Andre permisjon Pensjonistar Til saman * inkludert Statped ** strukturendring, no inkludert FAS ***skoleleiarar, no inkludert grunnskole / VGO 2 Representasjon / deltaking på møte Utdanningsforbundet Hordaland har vore representert i følgjande fora: Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik arrangørgruppa Trond Hofvind Fylkesmannen i Hordaland Utdanningsdirektøren hovudansvar for kontakt John G. Torsvik Gnist-samarbeidet Hordaland arbeidsgruppe Trond Hofvind Hordaland fylkeskommune: Der tidsperiode ikkje er nemnt, gjeld vervet for heile perioden Organisasjonsavdelinga drøftingsmøte Sjur Veim, Kari Løkensgard Bjørnsvik, Brita Bøyum, Roy Sørskår, frå , Ragnar Karevoll HT-V IKT administrasjonsutvalet Sjur Veim og vara Kari Løkensgard Bjørnsvik HAMU, hovudarbeidsmiljøutval Sjur Veim og vara Kari Løkensgard Bjørnsvik arbeidsgruppe for Skolebruksplan - Kari Løkensgard Bjørnsvik og Brita Bøyum, sentralt IA kontaktforum Sjur Veim 9

11 kontaktperson IA Sjur Veim arbeidsgruppe for Sykefraværsprosjekt opplæringsavdeling, Sjur Veim arbeidsgruppe for ny IA-avtale - Sjur Veim sentralt Akan-utval - Sjur Veim arbeidsgruppe for fellesskolering av AT-V og rektorar - Kari Løkensgard Bjørnsvik og vara Sjur Veim, 2011 arbeidsgruppe for erfaringsseminar personalseksjon, opplæringsavdeling - Brita Bøyum og Kari Løkensgard Bjørnsvik referansegruppe System for verksemdsbasert vurdering Kari Løkensgard Bjørnsvik arbeidsgruppe for nytt lønns- og personalsystem Sjur Veim KS effektiviseringsnettverk Kari Løkensgard Bjørnsvik Rektor-kollegiet Sjur Veim referansegruppe Økonomisk handlefridom II 2012 Kari L. Bjørnsvik og vara Brita Bøyum arbeidsgruppe Omstillingsreglane 2012 Brita Bøyum og vara Kari L.Bjørnsvik arbeidsgruppe Undervisningsevaluering Kari L. Bjørnsvik arbeidsgruppe Vurdering, Brita Bøyum arbeidsgruppe Ny Giv og Fleire fullfører Brita Bøyum prosjektgruppe Ny organisering av opplæringssektoren 2011 Sjur Veim arbeidsgruppe Kompetansekartlegging 2009 Sjur Veim arbeidsgruppe Ny lønnsstrategi 2010 Sjur Veim tillitsvald oppstart Nordahl Grieg vgs Kari L.Bjørnsvik og Brita Bøyum arbeidsgruppe Kompetanse for kvalitet opplæringsavdelingen Brita Bøyum IMTEC Utdanningskonferansen, årleg medlem av programkomite Mildrid Kronborg Økland SEVU Senter for etter- og videreutdanning på Universitetet i Bergen, Utval for faglegpedagogisk dag (1.fredag i februar, kvart år) Jon Severud Landsrådet til Studentane og akademikarane sitt internasjonale hjelpefond SAIH Anita Knapskog Referansegruppe for Forskningsprosjekt om leiing i barnehagen, SOL, i regi av Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen Nina Beate Jensen Universitetet i Bergen Skolelaboratoriet for realfag: Endre Lie, Ytrebygda ungdomsskole Cathrine Solberg, vara, Bergen Handelsgymnasium Styringsgruppe: Prosjekt overføring av heiltids opplæringstilbod for hørselshemma elevar frå Statped Vest ved Hunstad skole til Bergen kommune ved Nattland oppveksttun frå Ada Freng 10

12 Styringsgruppe for Ny i Hordaland (Fylkesmannen): Eva Steinfeld Sentral representasjon / verv: Representantskapet: John G. Torsvik Mildrid Kronborg Økland Ada Freng medlem av kontaktforum universitet og høyskole Nina Beate Jensen medlem av kontaktforum barnehage Trond Hofvind medlem av kontaktforum grunnskole Mildrid Kronborg Økland medlem av kontaktforum vidaregåande opplæring Sigurd Riise medlem av kontaktforum fagleg- administrativt støttesystem Jon Severud medlem av utdanningspolitisk utval John G. Torsvik medlem av arbeidsgruppe organisering av VGO etter nedlegging lokallag VGO John G. Torsvik medlem av arbeidsgruppe for retningslinjer kompensasjons- og godtgjøringsordningar for tillitsvalde Astrid Brandal Øvsthus, Osterøy kommune, administrasjon, medlem av leiarråd, sentralt I sentralstyret har følgjande sentralstyremedlemmer vore frå Hordaland: Mimi Bjerkestrand, leiar Anita Rose Bakke, sentralstyremedlem 3 Drift og økonomi Fylkeslaget leiger kontor og møtelokale i Strandgaten 198, 5. og 6. etasje i ein tiårig avtale som no er forlenga fram til Fylkeslaget har framleigekontrakt med Utdanningsforbundet Bergen for same periode for 5. etasje med unntak for eit møterom som er felles. Kontor og møterom i 6. etasje er funksjonelle og er godt utnytta i årsmøteperioden. Felles møterom i 5. etasje er i årsmøteperioden blitt oppgradert og blir no meir nytta enn tidlegare til mindre kurs. Dette gir ca. kr i driftsinntekter i året. Fylkeskontoret har 6 tilsette i til saman 4,65 årsverk. Frikjøp for dei tillitsvalde var i perioden ,0 årsverk, i perioden ,1 årsverk og frå ,3 årsverk. Av dette er 3 årsverk frå Hordaland fylkeskommune medan dei resterande vert dekka av driftsmidlar. I tillegg har vi i 11

13 årsmøteperioden hatt regionsordninga VGO med 1,2 årsverk som er finansiert gjennom et spleiselag av dei lokallaga som har medlemer i VGO. Utdanningsforbundet har valt ei IKT-løysing der alle fylkeslaga er knytte opp mot terminalservar i Oslo over fastlinjer. Dette gjev fordelar med omsyn til datatryggleik, programvare, oppdateringar m.m. Vi syner elles til rekneskapen. 4 Arbeidsområde for perioden med evaluering og sluttkommentar: Profesjon Utdanningsforbundet må i eigen organisasjon Styrka det fagleg-politiske arbeidet og samanhengen mellom profesjonsspørsmål og fagforeining, ikkje minst ved å kopla arbeidet i fagråda sentralt og faglege fora lokalt til politikkutforminga i vedtaksføre organ. Opprette eit yrkesetisk råd som kan vera med å sikra ei stadig utvikling av ein yrkesetisk kompetanse. Skapa møteplassar for utvikling av profesjonsmedvit og fagleg-politisk samhandling på tvers av medlemsgruppene på alle nivå i organisasjonen. Utvikla organisasjonskulturen i samsvar med tankane om å styrka Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon. Den breie kompetansen i organisasjonen må utnyttast til hyppige innspel i det offentlege rom. Gjera organisasjonen mindre hierarkisk og meir open. Det må leggjast til rette for mest mogleg fri meiningsutveksling på tvers i organisasjonen etter deltakardemokratiske prinsipp. Stå fast på at pedagogisk utdanna personale må vere til stades for at det kan utførast pedagogisk arbeid. Utdanningsforbundet skal jobba for at alle som skal undervise i barnehage og skole inkludert vikarar, skal ha pedagogisk og fagleg utdanning. Sikra ei stadig utvikling av det pedagogiske handverket, herunder klasse- og gruppeleiing, grensesetting, relasjonsbygging og kompetanse til å planleggja, gjennomføra og reflektera over læringsarbeidet. Utdanningsforbundet må overfor arbeidsgjevarar og styresmaktene Forsvara den profesjonelle sin rett til å varsla om pedagogisk uforsvarlege tilstandar på alle nivå. Dette gjeld ikkje minst når skoleleiarar og styrarar uttalar seg offentleg på eit fagleg grunnlag. Arbeida aktivt og systematisk for at bruk av styringsrett i fagleg-profesjonelle spørsmål skal vera unnataket, og uansett berre kan brukast etter ei fagleg grunngjeving og ein kvalifisert fagleg debatt basert på deltakardemokratiske prinsipp. Arbeide systematisk for at pedagogane får full råderett over tid til planlegging, for og etterarbeid, fordjuping og refleksjon, og for at arenaer for dette vert oppretthaldne og vidareutvikla. 12

14 Sikra kvalifiseringa på arbeidsplassane ved å arbeide for ei mentorordning, der både første- og andreårs arbeidstakarar og dei som har mentoransvar får tid til dette i form av redusert undervisningsplikt for lærarar i skolen, og avsett bunden tid for pedagogar i barnehagen. Mentorane bør ha rettleiingskompetanse. Sikra vedlikehald og utvikling av den faglege, pedagogiske og didaktiske kompetansen ved lovfesta/tariffesta rett til vidare- og etterutdanning med lengre løna utdanningspermisjonar i løpet av yrkeskarrieren, mellom anna ved å innføra ei ordning med kompetanseår. Utdanningsforbundet skal krevja at det ikkje vert høve til å gje varig dispensasjon frå utdanningskravet i barnehagelova. Arbeidsvilkår og arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Hordaland vil arbeida for: Sterkare vektlegging av formelle og dokumenterbare kvalifikasjonar ved tilsetting. Tiltak for unge lærarar og førskolelærarar som sikrar rekruttering og at dei vert verande i yrket. At nyutdanna lærarar, førskolelærarar og mentorar som deltek i ei mentorordning får frigjort tid. Nasjonale standardar i høve storleik på elevgrupper i skolen og barnegrupper i barnehagen. Sentrale avtalar og lokal personalpolitikk som sikrar betre seniortiltak for alle pedagogar og leiarar. At statstilskotet for småbarnsplassar og grensa for kor tid eit barn tel som 3 år, vert sett til 1. august. At oppnådde seniortiltak for lærarane også vert gjort gjeldande for leiarane og førskolelærarane. Sentrale, kollektive tariffavtalar om arbeidstid for undervisningpersonalet, som sikrar lågare leseplikt og gjev meir tid til eige for- og etterarbeid og refleksjon. Sentrale, kollektive arbeidstidsavtaler for pedagogane i barnehage som sikrar ei tredeling av årsverket for desse. Dette vil gje tid på avdelinga, samarbeidstid, tid til eige for- og etterarbeid og refleksjon over eigen praksis. Ein sentral avtale som sikrar tid til forsking for fagleg-vitskapleg tilsette i høgare utdanning. At leiarane får avsett tilstrekkeleg tid til leiaroppgåvene og tilstrekkelege støttefunksjonar. At arbeidsvilkåra for pedagogane vert betre ivaretatt ved å ha fokus på pedagogtettleik, arealnorm, fysisk arbeidsmiljø ved nybygg, utbygging og ny arkitektur og det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette skal verta sikra mellom anna gjennom skolering av tillitsvalde. Å initiere undersøkingar i fylket som kan avdekke realitetane i det fysiske arbeidsmiljøet i skular og barnehagar. Å redusere negative arbeidsmiljøkonsekvensar av desentralisert og individualisert lønnsdanning. At vernetenesta i kommunar og fylkeskommunen vert styrka. Å styrka samarbeidet mellom tillitsvaldopplæringa og vernetenesta. 13

15 Å styrka dei tillitsvalde sin medverknad og medråderett ved å fremja krav om tydeleggjering av alle hovudavtalar både av omsyn til permisjonsrettane og kva som skal verta drøfta. Å sikre alle medlemmer i Hordaland tariffavtale. Fylkesstyret har i perioden arbeidd for å styrka samanhengen mellom profesjonsspørsmål og fagforeiningsperspektivet. Landsmøtet vart ein viktig arena for å påverka i denne retninga, og delegasjonen frå Hordaland var aktiv i utforminga av Utdanningsforbundet sine politiske vedtak. Delegasjonen tok og med seg forslag om yrkesetisk råd inn til landsmøtet Resultatet vart at det skal utarbeidast yrkesetisk plattform som skal handsamast på landsmøtet i Dette har vore tema i skolering og på medlemsmøter og saka vert tema på fylkesårsmøte og landsmøtet denne våren. Fylkesstyret har i ulike høyringar og i vår skolering av tillitsvalde hatt fokus på å synleggjera samanhengar mellom fagleg arbeid, profesjonsspørsmål og arbeidsvilkår. Fylkesstyret har i perioden vore aktive i media i fleire saker som gjeld våre område, til dømes sak om bruk av ufaglærte i barnehage og skole, dårlege skolebygg, arbeidstid og byråkratisering. Utdanningsforbundet Hordaland har sett fokus på den profesjonelle sin rett til å varsla om uforsvarlege tilstandar gjennom kurs om ytringsfridom for leiarar og tillitsvalde, og gjennom å visa våre medlemmer at vi som fagforeining stør deira rett til å ytra seg i det offentlege rom. Fylkesstyret har hatt fokus på auka lærartettleik i skolen og auka pedagognorm i barnehagen, både gjennom høyringar og i media. Fylkesstyret har gitt innspel i høyring om nasjonal norm for lærartettleik i grunnskolen. Fylkesstyret og Utdanningsforbundet har på alle nivå har vore aktive med å påverka kva forslag «barnehagelovutvalet» har kome med. Der ligg mellom anna forslag om å fjerna opninga som i dag ligg i barnehagelova til å gi varig dispensasjon frå utdanningskravet. Det ligg og forslag om at grensa for kor tid eit barn tel som 3 år, vert sett til det halvåret dei fyller 3. Fylkesstyret skal gi høyringssvar om dette og fleire andre forslag, som endringar i barnehagelova om pedagognorm, lovfesta kompetanseutvikling med meir. Utdanningsforbundet har lenge arbeidd for at det skal innførast rettleiing for nyutdanna lærarar og førskolelærarar, med sentrale fastsette ordningar som skal sikra kvalitet og ressursar. Det har ikkje lukkast til no, og arbeidet held fram. Ei arbeidsplassundersøking som fylkesstyret har gjennomført (2010) visar at det er få skular i Hordaland som tilbyr rettleiing av nye lærarar og at svært få får avsett tid til å utføra denne oppgåva. Det vert gjennomført ny undersøking våren Utdanningsforbundet Hordaland er i perioden blitt medlem i styringsgruppa til «Ny i Hordaland», som mellom anna arbeidar med å rettleia kommunar og arbeidsgivarar til å etablera system for rettleiing av nyutdanna lærarar og førskolelærarar. Dette arbeidet held fram, samstundes med arbeidet for å påverka Utdanningsforbundet sentralt til å intensivera arbeidet med å etablera sentralt fastsette ordningar for rettleiing. Det har i perioden vore stort fokus på vidare- og etterutdanning av lærarar. Dette har vore tema i møter med tillitsvalde og er tatt inn i Gnist-samarbeidet på fylket. Fylkesstyret har gjennomført ei undersøking om situasjonen og resultatet har vore presentert og brukt i fleire innslag i media. Det er og har vore viktig å leggja press på politikarar og 14

16 kommunar/arbeidsgivar om å leggja til rette for vidare- og etterutdanning slik at fleire får delta i tilboda som finst. Utdanningsforbundet er representert i Gnist Hordaland. Dette er eit omfattande arbeid og tema har vore mange: Rekruttering av nye lærarar, rettleiing av nye lærarar, kompetanseutvikling, etter- og vidareutdanning. Dei ulike partane i Gnistsamarbeidet har eit uttrykt felles mål om å betra rekrutteringa og betre kvaliteten i utdanninga, men det er eit dilemma å skulle samarbeida om desse måla når lærarane sine løns- og arbeidsvilkår ikkje er ein integrert del av satsinga. Det er sentralt initiert tilsvarande kampanje som Gnist når det gjeld rekruttering til førskolelæraryrket. Kampanjen vert mest sannsynleg integrert i det vidare Gnist samarbeidet. Arbeidstid har vore svært sentral i fylkesstyret sitt arbeid. Det har vore stort engasjement på alle nivå i organisasjonen i arbeidet for å oppnå betre arbeidstidsordningar i barnehage og skole. Det har vore og er stort press frå KS om å fjerne sentrale reglar og innføre meir lokale avtalar og ordningar. Resultatet frå arbeidstidsforhandlingane i skole og barnehage vart ikkje slik vi ønskte, og kampen om sentrale og kollektive arbeidstidsavtalar held fram. Det har vore og vil framleis bli skolering og oppfølging frå fylkesstyret ut mot lokallag og tillitsvalde fram mot dei komande lokale prosessane i kommunane og på den enkelte arbeidsplass. I universitets- og høgskolesektoren er det enno ikkje kome på plass ny arbeidstidsavtale. Dette er noko organisasjonen har hatt fokus på i perioden, og målsetjinga er å få på plass ny avtale. Les meir om arbeidstid i årsmeldingane frå dei ulike seksjonane og i årsmelding om tariffarbeidet. IA avtalen er viktig for fagforeiningane å støtta opp om og har vore sentral i fylkesstyret sin skolering og oppfølging av tillitsvalde. Her er seniortilpassa og livsfasetilpassa personalpolitikk viktige tema Løns- og arbeidsvilkår Løns- og lønsutvikling Utdanningsforbundet må: Forsterka sin innsats i arbeidet for eit høgare lønsnivå og betre lønsutvikling for alle medlemmer, slik at dette står i forhold til utdanningssektoren si verdiskaping i samfunnet. Arbeida for likeløn mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper som utfører arbeid av lik verdi hos same arbeidsgivar, samt ei utlikning av skilnaden i lønsnivå mellom dei kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentleg sektor og dei mannsdominerte utdanningsgruppene i privat sektor. Arbeida for at mindrelønsutviklinga i skoleverket blir snudd og at lønstapet blir kompensert. Arbeida for at førskolelærarane får ei løn som speglar at barnehagen er ein del av utdanningssystemet slik at også dei får løn etter kompetanse. Arbeida for at leiarane får ei løn som står i forhold til ansvar og oppgåver og si viktig rolle for god kvalitet i sektoren. Arbeida for at lønsnivået for dei som utdannar utdanningsgruppene vert heva, slik at ein betre rekrutterer personar med praksiserfaring tilsett innafor grunnutdanninga. Arbeida for at stillingar i det statlege og det kommunale spesialpedagogiske støttesystemet har eit lønsnivå som gir ei betre rekruttering frå personar tilsett innafor grunnutdanninga. 15

17 Utdanningsforbundet må avvisa forsøk på å svekka den sosiale profilen i vår tenestepensjonsordning. Utdanningsforbundet må vurdera å setja fram krav om særaldersgrenser på 65 år for barnehage- og skolesektoren Løns- og forhandlingssystem Fylkesstyret skal: Arbeida for at sentralleddet får på plass nødvendige endringar i løns- og forhandlingssystema. Arbeida for at sentralleddet utarbeider Utdanningsforbundets lønnspolitikk for lokale forhandlingar som kan fungera som eit styringsdokument for våre tillitsvalde dersom lokale forhandlingar framleis må gjennomførast. Arbeida for at sentralleddet får på plass likeverd mellom partane i alle tariffbestemmelsar/tvistebestemmelsar. Arbeida for at lokale tillegg skal gjevast etter objektive og etterprøvbare kriterier. Fremja debatt om lokal lønspolitikk i samarbeid med lokallaga og utvikla retningsliner for ein meir felles politikk/haldning i høve lokale forhandlingar og lokal lønspolitikk. Syta for god skolering i forkant av og oppfølging under dei lokale forhandlingane Utarbeida lønsstatistikk for kommunane i Hordaland. Arbeida systematisk for å sikre alle medlemmer i Hordaland tariffavtale. Vera aktiv i den tariffpolitiske debatten og arbeida for å motverka trenden til auka desentralisert og personfokusert lønsdanning. Utdanningsforbundet må: Arbeida for løns- og forhandlingssystem der lønsdanninga skjer på grunnlag av sentrale tillegg i alle tariffområda. Utdanningsforbundet må seia eit klart og tydeleg nei til lokale forhandlingar. Det må utarbeidast ein strategi for å avskaffa desse. I denne strategien må ein synleggjera ressursbruken desse forhandlingane medfører. Arbeida for endringar i tariffavtalen med etablering av forhandlingsbestemmelsar og kriterier for lønnsdanning som skaper legitimitet og motivasjon, og som bidrar til verdsetting av kompetanse, rekruttering og god kvalitet i utdanningssystemet. Arbeida for å få på plass eit eige kapittel i tariffavtalen for pedagogisk personale i barnehage og skole med berre sentral lønsdanning. Arbeida for etablering av faglege karrierestillingar i barnehage og skole, som gir lønsmessig utteljing for utdanning, realkompetanse og meiransvar. Arbeida for at lønssystemet i staten utviklar nye stillingskoder som gir lønsvekst i sentrale forhandlingar for våre medlemsgrupper, med særskilt fokus på rådgjevarar i staten. Arbeida for ei snarleg tilbakeføring av forhandlingsansvaret for skoleverket frå KS til staten. Vi treng nasjonale verkty og standardar i skolepolitikken, og dette verktyet kan berre nyttast skikkeleg dersom staten overtek forhandlingsansvaret for skolesektoren i landet. Fylkesstyret har vore aktiv i den tariffpolitiske debatten, både i media og overfor dei sentrale organa i Utdanningsforbundet. Fylkesstyret har arbeidd for ein strategi som legg opp til endringar i dagens lønssystem. Landsmøtet var tydeleg i sine vedtak om at lønns- 16

18 og arbeidsvilkår må fastsetjast gjennom sentrale og kollektive avtalar og ikkje gjennom lokale forhandlingar basert på individuelle prestasjonar og resultat. Fylkesstyret har utarbeidd dokument med vurderingar og lønnspolitikk for lokale forhandlingar i Dette var resultat av prosess i fylkeslaget på kurs, samlingar og i fylkesstyret. Utdanningsforbundet hadde dessutan utarbeidd rettleiingshefte for lokale forhandlingar. Fylkeslaget har gitt skolering og stetta dei tillitsvalde når dei har kjempa for å bli høyrt og ha påverknad i lokale forhandlingar. Fylkesstyret har innhenta informasjon om lønn og lønnsnivå frå lokallaga årleg og utarbeidd statistikk for kommunane i Hordaland. Les meir i årsmelding om fylkeslaget sitt tariffarbeid. Fylkesstyret har hovudansvaret for inngåing og vedlikehald av tariffavtalar med private barnehage- og skoleeigarar i kommunane. Det er sett ned eit utval i fylkeslaget som kontinuerleg arbeider med å ivareta dette området på ein svært målretta og god måte. I denne perioden er det inngått ny tariffavtale med Sonans vgo Utdanningspolitikk Utdanningsforbundet Hordaland vil Vera premissleverandør i den offentlege debatten og tydeleggjera konsekvensane av og motverka dei rådande ideologiane, nasjonalt og internasjonalt. Arbeida imot eit testsystem bygd på rangering og kontroll, og for eit system bygd på skole- og barnehagebasert kvalitetsutvikling, og vurdering utført av pedagogar. Setja fokus på den usosiale profilen teoretiseringa av utdanningsektoren har, samt aktivt motarbeida den nedvurdering av praktiske og estetiske fag vi har hatt i dei seinare skolereformene. Setja fokus på barnehagen sin eigenart som del av utdanningssystemet. Delta aktivt i debatten kring heildagsskolen. Delta aktivt i arbeidet med å styrka gode praksisordningar innan alle lærarutdanningar. Setja fokus på overgangar mellom dei ulike nivåa i utdanningsløpet og mellom utdanning og yrke. Arbeida for at ordninga med valfag vert gjeninnført i norsk skole. Arbeida for at kartlegging av barn i barnehage berre skjer der ein som pedagog ser at barnet har særskilte behov for ekstra stimulering og tilrettelegging for vidare vekst og utvikling. Stimulera til støtte og delta aktivt i pedagogisk utviklingsarbeid i norsk skole. Arbeida for å gi pedagogane økt påverknad på utforming av dei fysiske areala i barnehage og skole, og sikra at læringsarenaene er utforma slik at dei fremjar skolen og barnehagen sitt formål. Arbeida for at det vert gjort endringar på tidspunkt for inntaket til vidaregåande opplæring, utan at dette får konsekvensar for grunnskolen. Utarbeida og setja fokus på konkrete forventningar til lokal skoleeigar som mellom anna omhandlar: -skole- og barnehagefagleg kompetanse -skole- og barnehagesaker sin posisjon på det lokalpolitiske sakskartet -kommunikasjon mellom skole/barnehage og administrativt/politisk nivå 17

19 -organisasjonsform, styringsform Arbeid fram mot Landsmøtet 2009 I debatten om utdanningspolitikk på landsmøtet i 2009 må ein ha fokus på verdien av utdanning i ei tid med krise. Utdanningssektoren må få ei trygg og forutsigbar finansiering og ein må tydeleggjera og motverka konsekvensane av rådande styringssystem og ideologi. Utdanningsforbundet må arbeida for nasjonale standardar som sikrar likeverdige rammer for utdanning på alle nivå. Styrings- og forhandlingsansvar må liggja på eit nasjonalt nivå som sikrar ein likeverdig skole og barnehage, og sentrale kollektive avtaler i heile landet Samfunnspolitikk VEDTAK: Utdanningsforbundet Hordaland Vil jobba for å styrka det internasjonale perspektivet i arbeidet. Skal vera pådrivar i høve fair-trade arbeid og ha eit kritisk blikk på Noregs rolle i internasjonale samanhengar. Skal engasjera seg i samfunnspolitiske spørsmål med basis i Utdanningsforbundet sin politikk. Arbeida for likestilling og mot alle former for diskriminering. Forsvara fagrørsla sine demokratiske rettar og forståing for fagrørsla si rolle i demokratiet. Kjempe for velferdsstaten og fellesskapsløysingar, mot kommersialisering i utdanningssektoren. Skal vera aktive i kampen for ein offentleg fellesskole og fellesbarnehage samstundes som vi utan atterhald forsvarar medlemmene i privat sektor sine arbeidstakarinteresser. Meiner at utdanningssektoren sitt mål må vera å utvikla medborgarar som vert aktive samfunnsdeltakarar, ikkje forbrukarar i eit rettighetssamfunn Tek avstand frå liberalistiske styringsideologiar som t.d. New Public Management, og vil arbeida for å synleggjera både demokratiske og økonomiske konsekvensar av desse - arbeida aktivt med å løfte fram alternativ. Går inn for at forbundet lokalt og sentralt skal aktivt søke allianser med andre fagforeiningar og organisasjoner for å styrkje velferdsstaten og offentleg sektor. Kjempa imot ei utvikling der kunde- og brukarperspektiv og individualisering går på bekostning av kvaliteten for barn og elevar. Vil arbeide for at utdanningsløpet blir ein sentral og aktiv arena for inkludering og kulturelt mangfald. Går inn for at forbundet både lokalt og sentralt skal vere aktive i å skapa alliansar og finna samarbeidspartnarar innan det internasjonale området. Skal ha ein tydelegare miljøprofil og klimamedvit, samt stilla krav til samarbeidspartnarar om fokus på miljøvern i levering av varer og tenester. Arbeida i høve politikarar lokalt og sentralt i saker av verdi for vår organisasjon og våre medlemmer. 18

20 Samarbeida med elev- og foreldreorganisasjonane. Fylkesstyret har vore aktive i den offentlege debatten, både i regionale avisar, debattmøter med politikarar, i bladet Utdanning med meir. Vi arbeider med å tydeleggjera konsekvensane av rådande ideologiar, som f. eks New Public Management, både i den offentlege debatten, i høyringar, og i vår skolering av tillitsvalde. I denne samanheng vil vi og peika på fylkesstyret sin årlege Utdanningspolitiske konferanse og Magasin VGO. Utdanningsforbundet sentralt og lokalt har hatt fokus på verdien av utdanning i ei tid med krise. Dette har vore sentrale tema i mellom anna høyringar og kurs, både når det gjeld innhald og kvalitet i utdanninga og i debatt om rekruttering til førskolelærar- og læraryrka. Utdanningspolitikk og fagforeiningsrettar vert påverka av internasjonale trendar. Utdanningsforbundet har eit bredt internasjonalt engasjement. Gjennom den verdsomspennande lærarorganisasjonen Education International (EI) og andre internasjonale organisasjonar, deltar Utdanningsforbundet aktivt i utdanningsspørsmål både i Europa og resten av verda. Fylkeslaget har fokus på det internasjonale perspektivet i tillitsvaldskoleringa, høyringar, i markering av internasjonale merkedagar som Global Campaign for Education og den internasjonale lærardagen. Fylkesstyret har fortsett samarbeidet med lærarorganisasjonen i Tanzania TTU, som var på besøk i Bergen Gjeninnføring av valfag i skolen har vore ei viktig sak som endeleg har fått gjennomslag. Fylkesstyret har vore aktiv i debatten og i høyringar om dette temaet, og vi vil fortsetja å arbeida for gode ordningar og ikkje minst at det vert tilført ressursar til gjeninnføring av valfag. Utdanningsforbundet har hatt særleg fokus på vår miljøprofil og miljøvern. Landsmøtevedtak frå 2009 speglar dette, og det har vore tema på fleire kurs, både sentralt og lokalt. Utdanningsforbundet sentralt og fylkesstyret har utarbeidd handlingsplan for miljø og klimapolitikk. Miljø og klima har og vore tema på kurs for tillitsvalde ved fleire høve. FUG og Elevorganisasjonane har vore viktige alliansepartar i kampen for betre utdanning og betre kvalitet i barnehage og skole. Det har vore noko samarbeid med LO Bergen i samband med 1. mai. Fylkesstyret har og samarbeidd med andre organisasjonar i planlegging av Kvinnedagen 8. mars. Vi har elles samarbeid med Fagforbundet i når det gjeld inngåing og vedlikehald av tariffavtalar. Elles vil vi trekkja fram fylkeslaget sine møter med Fylkesmannen. Desse møta har vore viktige møter der vi har drøfta og informert kvarandre om utfordringar i utdanningssektoren. Tema på møta har mellom anna vore ny rettleiar om bemanningsnorm i barnehagar, rettleiing av nyutdanna, vidareutdanningsstrategien, arbeidstidsavtalen i VGO, omorganisering av kompetansesystemet for døvblinde, og saker der pålegg frå PPT ikkje følgjast Politisk påverkingsarbeid Utvikle strategiar og kontaktar i høve media. Senda tydelege politiske signal oppover og nedover i organisasjonen. Vera aktive og ha ein strategi i høve lokale og sentrale politikarar. Gjera lokallag trygge i sitt politiske påverkingsarbeid. 19

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Fokus på førskolelærerne

Fokus på førskolelærerne nr. 3 2002 Fokus på førskolelærerne Fokus på førskolelærerne Innhold 1 Førskulelærarane skal ha høgare lønn!...3 2 Barnehagen er bra for barn...5 3 Partienes barnehagepolitikk...8 4 Lønnspolitikk...11

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer