Årsmelding Utdanningsforbundet i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009 2012. Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12"

Transkript

1 Årsmelding Utdanningsforbundet i Hordaland

2 Årsmelding Innhald Årsmelding Samansetjing og organisering av styret Fylkesstyret: Rådgjevande utval valde av fylkesstyret Medlemstal: Representasjon / deltaking på møte Drift og økonomi Arbeidsområde for perioden med evaluering og sluttkommentar: Profesjon Løns- og arbeidsvilkår Løns- og forhandlingssystem Utdanningspolitikk Samfunnspolitikk Politisk påverkingsarbeid Organisasjonspolitikk: Skolering Sluttkommentar: Tariffoppgjera Tariff Tariff Tariff Lokale forhandlingar Hordaland Fylkeskommune Kap Kap Andre tariffområde Tariffhøyringa Arbeidstid Arbeidstid i barnehagen. SFS Arbeidstid i skuleverket SFS Skoleringsverksemda Årsmelding for skuleringsverksemda Målsetjing for skuleringsarbeidet Regional skulering Leiarskulering Anna skulering og samlingar Skuleringstilbod for unge tillitsvalde og ungseminar Medlemmer som målgruppe Statistisk materiale knytt til fylkeslaget sin kursaktivitet Økonomi Utfordringar framover Seksjoner Årsmelding for seksjon barnehage

3 7.1.1 Gjennomgåande aktivitet i perioden Aktuelle saker i perioden Andre viktige saker Sluttmerknad frå seksjonsstyret Årsmelding frå seksjon grunnskole Oppgåver som seksjonen tidleg sette på dagsorden: Arenaer Saker og tema som seksjonsstyret har arbeida med Vidare arbeid Årsmelding frå utval for fylkeskommunalt tilsette og vidaregåande opplæring Styret Organisering av utvalet Gjennomgåande aktivitet i perioden Evaluering av utvalsordninga Sluttmerknad Årsmelding frå HT-V Gjennomgåande aktivitet i perioden Sluttmerknad frå HT-V Årsmelding for seksjon skuleleiarar Deltaking i utval og fora: Handlingsplan og møteplassar / leiarskulering: Tilbakemelding til årsmøtet / vurdering / refleksjon: Årsmelding for utval HUK/statlege arbeidsplassar Styret: Gjennomgåande aktivitet i perioden Prioriterte saker i perioden Sluttmerknad frå utvalsstyret Utval Fagleg-politisk utval (FPU) Personalnemnda Informasjonsarbeid i fylkeslaget Årsmelding frå Utdanningsforbundet Hordaland-Pensjonistlaget Årsmelding Årsmelding Årsmelding

4 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET HORDALAND Samansetjing og organisering av styret 1.1 Fylkesstyret: John G. Torsvik Eva Steinfeld Nina Beate Jensen Trond Hofvind Mildrid Kronborg Økland Åshild Klokkeide Birkeland Ada Freng Anita Knapskog Jon Severud Berit Dale Mette Johnsen Walker Grete Monsen Sigurd Riise Leiar Nestleiar Leiar seksjon barnehage Leiar seksjon grunnskole Leiar utval VGO/HFK Leiar seksjon skoleleiarar Leiar utval HUK/statlege arbeidsplassar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlemmer: Kristine Halvorsen 1.vararepresentant Svein Rune Stakseng 2.vararepresentant Lars Magne Brurberg Olsen 3.vararepresentant Hovudtillitsvald Hordaland fylkeskommune: Sjur Veim Hovudtillitsvald-fylke Kari Løkensgard Bjørnsvik Hovudtillitsvald-fylke Brita Bøyum 1.vara hovudtillitsvald-fylke Roy Sørskår 2.vara hovudtillitsvald-fylke Møteverksemd: Frå til Frå til Det har vore 28 møte og 275 saker har vore handsama Det har vore 3 møte og 26 saker har vore handsama Seksjon Barnehage: Nina Beate Jensen Bergen Leiar Berit E. Dale Kvinnherad Nestleiar Styremedlem Tove E.J. Karlsen Askøy Styremedlem Nestleiar Åse Opheim Bergen Styremedlem Mette Steinestø Bergen Styremedlem Oda L. Iversen Stord Styremedlem Fritak frå vervet Eli Pernille Horvik Voss Styremedlem Børge Lindkvist Bergen 1. varamedl. Styremedlem frå

5 Vigdis Rykkje Kvam 2. varamedl. Fritak frå vervet Maria Aaraas Bergen 3. varamedl. 1.vara frå Permisjon frå til Styremedlem frå Grete Johansen Meland 4. varamedl. 2. vara frå vara frå Laila Ask Fjell 5. varamedl. 3.vara frå vara frå Kristine Halvorsen Bergen varamedl. for Åse Opheim Seksjon grunnskole: Trond Hofvind Askøy Leiar Anita Knapskog Austevoll Nestleiar Mette Johnsen Walker Bergen Styremedlem Arild Reigstad Bergen Styremedlem Marit Wæhle Voss Styremedlem Lena Fjeldstad Fjell Styremedlem Karin Hoff Bergen Styremedlem Svein Rune Stakseng Kvam 1. varamedlem Øydis Fardal Bergen 2. varamedlem Katja Oberle Samnanger 3. varamedlem 2. vara frå Inger Kvifte Osterøy 4. varamedlem 3. vara frå Utval for fylkeskommunalt tilsette og vidaregåande opplæring: Mildrid Kronborg Økland Leiar Jon Severud Nestleiar Torgeir Larsen Regionstillitsvald Bergen sentrum Turid Strømmen Regionstillitsvald Bergen nord Bjørn Lie Regionstillitsvald Bergen vest Røy Sørskår Regionstillitsvald Bergen sør Knut Brunvoll Regionstillitsvald Voss/Hardanger Ann Karin Dugstad Regionstillitsvald Voss/Hardanger frå Benedicte Meyer Regionstillitsvald Sunnhordland Grethe Teigland vara regionstillitsvald Bergen sentrum Jan Nordø vara regionstillitsvald Bergen nord Ingrid Hetlevik vara regionstillitsvald Bergen nord Vidar Tufteland vara regionstillitsvald Bergen nord Torbjørn Hoem vara regionstillitsvald Bergen vest Inga Heggstad vara regionstillitsvald Bergen vest Rune Stadnes vara regionstillitsvald Bergen vest Tone Gardsjord vara regionstillitsvald Bergen sør Permisjon Linda Solhaug vara regionstillitsvald Bergen sør Gro Skeie vara regionstillitsvald Voss/Hardanger Tor Gunnar Halleraker vara regionstillitsvald Sunnhordland Sjur Veim Bergen Hovudtillitsvald Kari Løkensgard Bjørnsvik Voss Hovudtillitsvald 4

6 Brita Bøyum Bergen 1. vara hovudtillitsvald Roy Sørskår Bergen 2. vara hovudtillitsvald Marit Dahl Bergen OT/PPT representant Hermine Berdal Bergen OT/PPT representant frå Marit Tokheim Bergen Skoleleiarrepresentant i utvalet Seksjon skoleleiarar: Åshild K. Birkeland Bergen Leiar Olaug Borge Bergen Nestleiar varamedl. frå Lasse Salthella Bergen Nestleiar frå varamedl. 2. vara Hans Erik Schmidt Bergen Styremedlem fritak frå verv Marit Tokheim Bergen Styremedlem Nils Kvalvågnes Lindås Styremedlem Jan Grimstad Fjell Styremedlem Grete Iversen Kvam Styremedlem Ingrid Løbø Voss 1. varamedlem Styremedlem frå Liv Sæbø Fausa Bergen 2. varamedlem 1. vara frå Utval HUK/statlege arbeidsplassar: Ada Freng Leiar Høgskolen i Bergen Elisabeth L.Sørdal Styremedlem til Høgsk. Stord/Haugesund Charlotte Tvedt Varamedlem til Høgsk. Stord/Haugesund Thomas Arnesen Varamedlem til Høgsk. Stord/Haugesund Ann Britt Ervik Varamedlem Høgsk. Stord/Haugesund Aashild D.Veivåg Styremedlem Høgsk. Stord/Haugesund Nils Tore Økland Styremedlem fra Høgsk. Stord/Haugesund Tor Solsvik Styremedlem NAV Roald Synnevåg Varamedlem NAV Jon Fjeldstad Styremedlem Fylkesmannen Marianne Svege Varamedlem Fylkesmannen Gro Hartveit Styremedlem til Statped Vara fra Frank Hansen Vara Statped Styremedlem fra Madli Hannisdal Styremedlem Norsk Lærerakademi Elin Thoresen varamedlem Norsk Lærerakademi Hilde H. Lund Styremedlem Universitet i Bergen Anne Iren Sellevold Styremedlem Bufetat Region Vest Astrid Guddal Styremedlem Bufetat Region Vest Torill Sælen Styremedlem fra Bufetat Region Vest Arne Aarseth Styremedlem Senter for internasjonalisering av høgare utdanning Vigdis Berg varamedlem Senter for internasjonalisering av høgare utdanning Stian Thowsen Styremedlem fra Senter for internasjonalisering 5

7 Av høgare utdanning Ingeborg Veim Styremedlem Høgskolen i Bergen Torunn Herfindal varamedlem Høgskolen i Bergen Daniel Windt har møtt fast frå frå Pedagogstudentene FAS Sigurd Riise Bergen fylkeskontaktperson for FAS Tore Blokhus Stord vara kontaktperson for FAS 1.2 Rådgjevande utval valde av fylkesstyret Arbeidsutvalet: John G. Torsvik Eva Steinfeld Nina Beate Jensen Trond Hofvind Mildrid Kronborg Økland Møteverksemd: Frå til Frå til Leiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem Det har vore 82 møte og 746 saker har vore handsama. Det har vore 9 møte og 76 saker har vore handsama. Forhandlingsutval Hordaland fylkeskommune, kommunalt, kap. 3, 4 og 5 Kari Løkensgard Bjørnsvik Forhandlingsleiar kap.4 Sjur Veim Forhandlingsleiar kap. 3 og 5 Brita Bøyum John G. Torsvik Mildrid Kronborg Økland Åshild Klokkeide Birkeland Skoleleiarrepresentant Forhandlingsutval Hordaland fylkeskommune Arbeidstidsavtalen Sjur Veim Leiar Kari Løkensgard Bjørnsvik Brita Bøyum John G. Torsvik Mildrid Kronborg Økland Åshild Klokkeide Birkeland Skoleleiarrepresentant Forhandlingsutval Spekter Helse: Eva Steinfeld Bente Schouw-Hansen Nina Beate Jensen Forhandlingsutval Studentsamskipnaden, Spekter Nina Beate Jensen Odd Arild Viste Forhandlingsutval Akademiet/International School Bergen: 6

8 John G. Torsvik Kari Løkensgard Bjørnsvik Arild Reigstad Ingun Ottosen Forhandlingsutval statlege verksemder i Hordaland: Ada Freng, leiar John G. Torsvik Konfliktutval: UNIO stat lokale konfliktberedskapsutval, BU Ada Freng Utdanningsforbundet Bergen konfliktutval KS John G. Torsvik, Mildrid Kronborg Økland og Sjur Veim Forhandlingsutval UNIO ved UIB Ada Freng Forhandlingsutval UNIO Kriminalomsorgen Region Vest Ada Freng Forhandlingsutval UNIO v/ Norges Handelshøyskole Ada Freng Personalnemnd: Eva Steinfeld, leiar Åshild Klokkeide Birkeland Berit Dale Tove E.J. Karlsen Brita Bøyum Ada Freng Trond Hofvind Sjur Veim Ingun Ottosen Sylvia Johnsen Skoleringsutvalet: Mildrid Kronborg Økland, leiar Nina Beate Jensen Anita Knapskog Grete Monsen Gunn Hellesø Fagleg politisk utval: Jon Severud, leiar VGO Berit Dale BHG Tove E.J. Karlsen BHG Ada Freng HU Trond Hofvind GRS 7

9 Endre Lie GRS Geir Nordal-Pedersen GRS Åshild Klokkeide Birkeland VGO Lasse Salthella GRS frå Referansegruppe ungpolitikk: Anita Knapskog, leiar Tone Digranes Utdanningsforbundet Bergen, BGH Linn Skeie PPT Bergen kommune Olav Weng Kleppe/Haugland skole, Askøy Tone Gardsjord Sandsli videregående skole Roger Førde Sund ungdomsskule Rebecca Haga Pedagogstudent Ståle Nordøen Knarvik ungdomsskule Eirik Lillehei Skranevatnet skole Daniel Windt Pedagogstudent Arbeidsgruppe for private tariffavtaler: Nina Beate Jensen, leiar Kari Løkensgard Bjørnsvik Anita Knapskog Arild Reigstad Siren Risti Venke H. Engelsen Ad hoc gruppe støttesystem Statped Vest / Hunstad skole frå Ada Freng Sigurd Riise Anita Knapskog Arild Reigstad Tore Blokhus, PPT Stord Marit Markeset, Statped Vest, Hunstad skole Frank Hansen, Statped Vest Bergljot Rieber-Mohn, Statped Vest Ad hoc gruppe Ny førskolelærarutdanning Nina Beate Jensen Ada Freng Trond Hofvind Jon Severud Åse Opheim Siren Risti Øyvind Bjørkås, HSH Madli Hannisdal, NLA Astrid Halsnes, NLA Ingeborg Veim, HIB Odd Arild Viste, SIB Elisabeth Nord, Bergen kom. 8

10 Daniel Windt, PS 1.3 Medlemstal: Pr Pr Pr Medlemsfordeling på skoleslag / arbeidsplass pr Arbeidsplass Barnehage Grunnskole Vidaregåande skole Skoleleiarar 511*** 540*** HU * 170* Andre skolar SFO PPT/oppvekst/oppvekstkont. 518** 477** FAS 710 Andre permisjon Pensjonistar Til saman * inkludert Statped ** strukturendring, no inkludert FAS ***skoleleiarar, no inkludert grunnskole / VGO 2 Representasjon / deltaking på møte Utdanningsforbundet Hordaland har vore representert i følgjande fora: Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik arrangørgruppa Trond Hofvind Fylkesmannen i Hordaland Utdanningsdirektøren hovudansvar for kontakt John G. Torsvik Gnist-samarbeidet Hordaland arbeidsgruppe Trond Hofvind Hordaland fylkeskommune: Der tidsperiode ikkje er nemnt, gjeld vervet for heile perioden Organisasjonsavdelinga drøftingsmøte Sjur Veim, Kari Løkensgard Bjørnsvik, Brita Bøyum, Roy Sørskår, frå , Ragnar Karevoll HT-V IKT administrasjonsutvalet Sjur Veim og vara Kari Løkensgard Bjørnsvik HAMU, hovudarbeidsmiljøutval Sjur Veim og vara Kari Løkensgard Bjørnsvik arbeidsgruppe for Skolebruksplan - Kari Løkensgard Bjørnsvik og Brita Bøyum, sentralt IA kontaktforum Sjur Veim 9

11 kontaktperson IA Sjur Veim arbeidsgruppe for Sykefraværsprosjekt opplæringsavdeling, Sjur Veim arbeidsgruppe for ny IA-avtale - Sjur Veim sentralt Akan-utval - Sjur Veim arbeidsgruppe for fellesskolering av AT-V og rektorar - Kari Løkensgard Bjørnsvik og vara Sjur Veim, 2011 arbeidsgruppe for erfaringsseminar personalseksjon, opplæringsavdeling - Brita Bøyum og Kari Løkensgard Bjørnsvik referansegruppe System for verksemdsbasert vurdering Kari Løkensgard Bjørnsvik arbeidsgruppe for nytt lønns- og personalsystem Sjur Veim KS effektiviseringsnettverk Kari Løkensgard Bjørnsvik Rektor-kollegiet Sjur Veim referansegruppe Økonomisk handlefridom II 2012 Kari L. Bjørnsvik og vara Brita Bøyum arbeidsgruppe Omstillingsreglane 2012 Brita Bøyum og vara Kari L.Bjørnsvik arbeidsgruppe Undervisningsevaluering Kari L. Bjørnsvik arbeidsgruppe Vurdering, Brita Bøyum arbeidsgruppe Ny Giv og Fleire fullfører Brita Bøyum prosjektgruppe Ny organisering av opplæringssektoren 2011 Sjur Veim arbeidsgruppe Kompetansekartlegging 2009 Sjur Veim arbeidsgruppe Ny lønnsstrategi 2010 Sjur Veim tillitsvald oppstart Nordahl Grieg vgs Kari L.Bjørnsvik og Brita Bøyum arbeidsgruppe Kompetanse for kvalitet opplæringsavdelingen Brita Bøyum IMTEC Utdanningskonferansen, årleg medlem av programkomite Mildrid Kronborg Økland SEVU Senter for etter- og videreutdanning på Universitetet i Bergen, Utval for faglegpedagogisk dag (1.fredag i februar, kvart år) Jon Severud Landsrådet til Studentane og akademikarane sitt internasjonale hjelpefond SAIH Anita Knapskog Referansegruppe for Forskningsprosjekt om leiing i barnehagen, SOL, i regi av Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen Nina Beate Jensen Universitetet i Bergen Skolelaboratoriet for realfag: Endre Lie, Ytrebygda ungdomsskole Cathrine Solberg, vara, Bergen Handelsgymnasium Styringsgruppe: Prosjekt overføring av heiltids opplæringstilbod for hørselshemma elevar frå Statped Vest ved Hunstad skole til Bergen kommune ved Nattland oppveksttun frå Ada Freng 10

12 Styringsgruppe for Ny i Hordaland (Fylkesmannen): Eva Steinfeld Sentral representasjon / verv: Representantskapet: John G. Torsvik Mildrid Kronborg Økland Ada Freng medlem av kontaktforum universitet og høyskole Nina Beate Jensen medlem av kontaktforum barnehage Trond Hofvind medlem av kontaktforum grunnskole Mildrid Kronborg Økland medlem av kontaktforum vidaregåande opplæring Sigurd Riise medlem av kontaktforum fagleg- administrativt støttesystem Jon Severud medlem av utdanningspolitisk utval John G. Torsvik medlem av arbeidsgruppe organisering av VGO etter nedlegging lokallag VGO John G. Torsvik medlem av arbeidsgruppe for retningslinjer kompensasjons- og godtgjøringsordningar for tillitsvalde Astrid Brandal Øvsthus, Osterøy kommune, administrasjon, medlem av leiarråd, sentralt I sentralstyret har følgjande sentralstyremedlemmer vore frå Hordaland: Mimi Bjerkestrand, leiar Anita Rose Bakke, sentralstyremedlem 3 Drift og økonomi Fylkeslaget leiger kontor og møtelokale i Strandgaten 198, 5. og 6. etasje i ein tiårig avtale som no er forlenga fram til Fylkeslaget har framleigekontrakt med Utdanningsforbundet Bergen for same periode for 5. etasje med unntak for eit møterom som er felles. Kontor og møterom i 6. etasje er funksjonelle og er godt utnytta i årsmøteperioden. Felles møterom i 5. etasje er i årsmøteperioden blitt oppgradert og blir no meir nytta enn tidlegare til mindre kurs. Dette gir ca. kr i driftsinntekter i året. Fylkeskontoret har 6 tilsette i til saman 4,65 årsverk. Frikjøp for dei tillitsvalde var i perioden ,0 årsverk, i perioden ,1 årsverk og frå ,3 årsverk. Av dette er 3 årsverk frå Hordaland fylkeskommune medan dei resterande vert dekka av driftsmidlar. I tillegg har vi i 11

13 årsmøteperioden hatt regionsordninga VGO med 1,2 årsverk som er finansiert gjennom et spleiselag av dei lokallaga som har medlemer i VGO. Utdanningsforbundet har valt ei IKT-løysing der alle fylkeslaga er knytte opp mot terminalservar i Oslo over fastlinjer. Dette gjev fordelar med omsyn til datatryggleik, programvare, oppdateringar m.m. Vi syner elles til rekneskapen. 4 Arbeidsområde for perioden med evaluering og sluttkommentar: Profesjon Utdanningsforbundet må i eigen organisasjon Styrka det fagleg-politiske arbeidet og samanhengen mellom profesjonsspørsmål og fagforeining, ikkje minst ved å kopla arbeidet i fagråda sentralt og faglege fora lokalt til politikkutforminga i vedtaksføre organ. Opprette eit yrkesetisk råd som kan vera med å sikra ei stadig utvikling av ein yrkesetisk kompetanse. Skapa møteplassar for utvikling av profesjonsmedvit og fagleg-politisk samhandling på tvers av medlemsgruppene på alle nivå i organisasjonen. Utvikla organisasjonskulturen i samsvar med tankane om å styrka Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon. Den breie kompetansen i organisasjonen må utnyttast til hyppige innspel i det offentlege rom. Gjera organisasjonen mindre hierarkisk og meir open. Det må leggjast til rette for mest mogleg fri meiningsutveksling på tvers i organisasjonen etter deltakardemokratiske prinsipp. Stå fast på at pedagogisk utdanna personale må vere til stades for at det kan utførast pedagogisk arbeid. Utdanningsforbundet skal jobba for at alle som skal undervise i barnehage og skole inkludert vikarar, skal ha pedagogisk og fagleg utdanning. Sikra ei stadig utvikling av det pedagogiske handverket, herunder klasse- og gruppeleiing, grensesetting, relasjonsbygging og kompetanse til å planleggja, gjennomføra og reflektera over læringsarbeidet. Utdanningsforbundet må overfor arbeidsgjevarar og styresmaktene Forsvara den profesjonelle sin rett til å varsla om pedagogisk uforsvarlege tilstandar på alle nivå. Dette gjeld ikkje minst når skoleleiarar og styrarar uttalar seg offentleg på eit fagleg grunnlag. Arbeida aktivt og systematisk for at bruk av styringsrett i fagleg-profesjonelle spørsmål skal vera unnataket, og uansett berre kan brukast etter ei fagleg grunngjeving og ein kvalifisert fagleg debatt basert på deltakardemokratiske prinsipp. Arbeide systematisk for at pedagogane får full råderett over tid til planlegging, for og etterarbeid, fordjuping og refleksjon, og for at arenaer for dette vert oppretthaldne og vidareutvikla. 12

14 Sikra kvalifiseringa på arbeidsplassane ved å arbeide for ei mentorordning, der både første- og andreårs arbeidstakarar og dei som har mentoransvar får tid til dette i form av redusert undervisningsplikt for lærarar i skolen, og avsett bunden tid for pedagogar i barnehagen. Mentorane bør ha rettleiingskompetanse. Sikra vedlikehald og utvikling av den faglege, pedagogiske og didaktiske kompetansen ved lovfesta/tariffesta rett til vidare- og etterutdanning med lengre løna utdanningspermisjonar i løpet av yrkeskarrieren, mellom anna ved å innføra ei ordning med kompetanseår. Utdanningsforbundet skal krevja at det ikkje vert høve til å gje varig dispensasjon frå utdanningskravet i barnehagelova. Arbeidsvilkår og arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Hordaland vil arbeida for: Sterkare vektlegging av formelle og dokumenterbare kvalifikasjonar ved tilsetting. Tiltak for unge lærarar og førskolelærarar som sikrar rekruttering og at dei vert verande i yrket. At nyutdanna lærarar, førskolelærarar og mentorar som deltek i ei mentorordning får frigjort tid. Nasjonale standardar i høve storleik på elevgrupper i skolen og barnegrupper i barnehagen. Sentrale avtalar og lokal personalpolitikk som sikrar betre seniortiltak for alle pedagogar og leiarar. At statstilskotet for småbarnsplassar og grensa for kor tid eit barn tel som 3 år, vert sett til 1. august. At oppnådde seniortiltak for lærarane også vert gjort gjeldande for leiarane og førskolelærarane. Sentrale, kollektive tariffavtalar om arbeidstid for undervisningpersonalet, som sikrar lågare leseplikt og gjev meir tid til eige for- og etterarbeid og refleksjon. Sentrale, kollektive arbeidstidsavtaler for pedagogane i barnehage som sikrar ei tredeling av årsverket for desse. Dette vil gje tid på avdelinga, samarbeidstid, tid til eige for- og etterarbeid og refleksjon over eigen praksis. Ein sentral avtale som sikrar tid til forsking for fagleg-vitskapleg tilsette i høgare utdanning. At leiarane får avsett tilstrekkeleg tid til leiaroppgåvene og tilstrekkelege støttefunksjonar. At arbeidsvilkåra for pedagogane vert betre ivaretatt ved å ha fokus på pedagogtettleik, arealnorm, fysisk arbeidsmiljø ved nybygg, utbygging og ny arkitektur og det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette skal verta sikra mellom anna gjennom skolering av tillitsvalde. Å initiere undersøkingar i fylket som kan avdekke realitetane i det fysiske arbeidsmiljøet i skular og barnehagar. Å redusere negative arbeidsmiljøkonsekvensar av desentralisert og individualisert lønnsdanning. At vernetenesta i kommunar og fylkeskommunen vert styrka. Å styrka samarbeidet mellom tillitsvaldopplæringa og vernetenesta. 13

15 Å styrka dei tillitsvalde sin medverknad og medråderett ved å fremja krav om tydeleggjering av alle hovudavtalar både av omsyn til permisjonsrettane og kva som skal verta drøfta. Å sikre alle medlemmer i Hordaland tariffavtale. Fylkesstyret har i perioden arbeidd for å styrka samanhengen mellom profesjonsspørsmål og fagforeiningsperspektivet. Landsmøtet vart ein viktig arena for å påverka i denne retninga, og delegasjonen frå Hordaland var aktiv i utforminga av Utdanningsforbundet sine politiske vedtak. Delegasjonen tok og med seg forslag om yrkesetisk råd inn til landsmøtet Resultatet vart at det skal utarbeidast yrkesetisk plattform som skal handsamast på landsmøtet i Dette har vore tema i skolering og på medlemsmøter og saka vert tema på fylkesårsmøte og landsmøtet denne våren. Fylkesstyret har i ulike høyringar og i vår skolering av tillitsvalde hatt fokus på å synleggjera samanhengar mellom fagleg arbeid, profesjonsspørsmål og arbeidsvilkår. Fylkesstyret har i perioden vore aktive i media i fleire saker som gjeld våre område, til dømes sak om bruk av ufaglærte i barnehage og skole, dårlege skolebygg, arbeidstid og byråkratisering. Utdanningsforbundet Hordaland har sett fokus på den profesjonelle sin rett til å varsla om uforsvarlege tilstandar gjennom kurs om ytringsfridom for leiarar og tillitsvalde, og gjennom å visa våre medlemmer at vi som fagforeining stør deira rett til å ytra seg i det offentlege rom. Fylkesstyret har hatt fokus på auka lærartettleik i skolen og auka pedagognorm i barnehagen, både gjennom høyringar og i media. Fylkesstyret har gitt innspel i høyring om nasjonal norm for lærartettleik i grunnskolen. Fylkesstyret og Utdanningsforbundet har på alle nivå har vore aktive med å påverka kva forslag «barnehagelovutvalet» har kome med. Der ligg mellom anna forslag om å fjerna opninga som i dag ligg i barnehagelova til å gi varig dispensasjon frå utdanningskravet. Det ligg og forslag om at grensa for kor tid eit barn tel som 3 år, vert sett til det halvåret dei fyller 3. Fylkesstyret skal gi høyringssvar om dette og fleire andre forslag, som endringar i barnehagelova om pedagognorm, lovfesta kompetanseutvikling med meir. Utdanningsforbundet har lenge arbeidd for at det skal innførast rettleiing for nyutdanna lærarar og førskolelærarar, med sentrale fastsette ordningar som skal sikra kvalitet og ressursar. Det har ikkje lukkast til no, og arbeidet held fram. Ei arbeidsplassundersøking som fylkesstyret har gjennomført (2010) visar at det er få skular i Hordaland som tilbyr rettleiing av nye lærarar og at svært få får avsett tid til å utføra denne oppgåva. Det vert gjennomført ny undersøking våren Utdanningsforbundet Hordaland er i perioden blitt medlem i styringsgruppa til «Ny i Hordaland», som mellom anna arbeidar med å rettleia kommunar og arbeidsgivarar til å etablera system for rettleiing av nyutdanna lærarar og førskolelærarar. Dette arbeidet held fram, samstundes med arbeidet for å påverka Utdanningsforbundet sentralt til å intensivera arbeidet med å etablera sentralt fastsette ordningar for rettleiing. Det har i perioden vore stort fokus på vidare- og etterutdanning av lærarar. Dette har vore tema i møter med tillitsvalde og er tatt inn i Gnist-samarbeidet på fylket. Fylkesstyret har gjennomført ei undersøking om situasjonen og resultatet har vore presentert og brukt i fleire innslag i media. Det er og har vore viktig å leggja press på politikarar og 14

16 kommunar/arbeidsgivar om å leggja til rette for vidare- og etterutdanning slik at fleire får delta i tilboda som finst. Utdanningsforbundet er representert i Gnist Hordaland. Dette er eit omfattande arbeid og tema har vore mange: Rekruttering av nye lærarar, rettleiing av nye lærarar, kompetanseutvikling, etter- og vidareutdanning. Dei ulike partane i Gnistsamarbeidet har eit uttrykt felles mål om å betra rekrutteringa og betre kvaliteten i utdanninga, men det er eit dilemma å skulle samarbeida om desse måla når lærarane sine løns- og arbeidsvilkår ikkje er ein integrert del av satsinga. Det er sentralt initiert tilsvarande kampanje som Gnist når det gjeld rekruttering til førskolelæraryrket. Kampanjen vert mest sannsynleg integrert i det vidare Gnist samarbeidet. Arbeidstid har vore svært sentral i fylkesstyret sitt arbeid. Det har vore stort engasjement på alle nivå i organisasjonen i arbeidet for å oppnå betre arbeidstidsordningar i barnehage og skole. Det har vore og er stort press frå KS om å fjerne sentrale reglar og innføre meir lokale avtalar og ordningar. Resultatet frå arbeidstidsforhandlingane i skole og barnehage vart ikkje slik vi ønskte, og kampen om sentrale og kollektive arbeidstidsavtalar held fram. Det har vore og vil framleis bli skolering og oppfølging frå fylkesstyret ut mot lokallag og tillitsvalde fram mot dei komande lokale prosessane i kommunane og på den enkelte arbeidsplass. I universitets- og høgskolesektoren er det enno ikkje kome på plass ny arbeidstidsavtale. Dette er noko organisasjonen har hatt fokus på i perioden, og målsetjinga er å få på plass ny avtale. Les meir om arbeidstid i årsmeldingane frå dei ulike seksjonane og i årsmelding om tariffarbeidet. IA avtalen er viktig for fagforeiningane å støtta opp om og har vore sentral i fylkesstyret sin skolering og oppfølging av tillitsvalde. Her er seniortilpassa og livsfasetilpassa personalpolitikk viktige tema Løns- og arbeidsvilkår Løns- og lønsutvikling Utdanningsforbundet må: Forsterka sin innsats i arbeidet for eit høgare lønsnivå og betre lønsutvikling for alle medlemmer, slik at dette står i forhold til utdanningssektoren si verdiskaping i samfunnet. Arbeida for likeløn mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper som utfører arbeid av lik verdi hos same arbeidsgivar, samt ei utlikning av skilnaden i lønsnivå mellom dei kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentleg sektor og dei mannsdominerte utdanningsgruppene i privat sektor. Arbeida for at mindrelønsutviklinga i skoleverket blir snudd og at lønstapet blir kompensert. Arbeida for at førskolelærarane får ei løn som speglar at barnehagen er ein del av utdanningssystemet slik at også dei får løn etter kompetanse. Arbeida for at leiarane får ei løn som står i forhold til ansvar og oppgåver og si viktig rolle for god kvalitet i sektoren. Arbeida for at lønsnivået for dei som utdannar utdanningsgruppene vert heva, slik at ein betre rekrutterer personar med praksiserfaring tilsett innafor grunnutdanninga. Arbeida for at stillingar i det statlege og det kommunale spesialpedagogiske støttesystemet har eit lønsnivå som gir ei betre rekruttering frå personar tilsett innafor grunnutdanninga. 15

17 Utdanningsforbundet må avvisa forsøk på å svekka den sosiale profilen i vår tenestepensjonsordning. Utdanningsforbundet må vurdera å setja fram krav om særaldersgrenser på 65 år for barnehage- og skolesektoren Løns- og forhandlingssystem Fylkesstyret skal: Arbeida for at sentralleddet får på plass nødvendige endringar i løns- og forhandlingssystema. Arbeida for at sentralleddet utarbeider Utdanningsforbundets lønnspolitikk for lokale forhandlingar som kan fungera som eit styringsdokument for våre tillitsvalde dersom lokale forhandlingar framleis må gjennomførast. Arbeida for at sentralleddet får på plass likeverd mellom partane i alle tariffbestemmelsar/tvistebestemmelsar. Arbeida for at lokale tillegg skal gjevast etter objektive og etterprøvbare kriterier. Fremja debatt om lokal lønspolitikk i samarbeid med lokallaga og utvikla retningsliner for ein meir felles politikk/haldning i høve lokale forhandlingar og lokal lønspolitikk. Syta for god skolering i forkant av og oppfølging under dei lokale forhandlingane Utarbeida lønsstatistikk for kommunane i Hordaland. Arbeida systematisk for å sikre alle medlemmer i Hordaland tariffavtale. Vera aktiv i den tariffpolitiske debatten og arbeida for å motverka trenden til auka desentralisert og personfokusert lønsdanning. Utdanningsforbundet må: Arbeida for løns- og forhandlingssystem der lønsdanninga skjer på grunnlag av sentrale tillegg i alle tariffområda. Utdanningsforbundet må seia eit klart og tydeleg nei til lokale forhandlingar. Det må utarbeidast ein strategi for å avskaffa desse. I denne strategien må ein synleggjera ressursbruken desse forhandlingane medfører. Arbeida for endringar i tariffavtalen med etablering av forhandlingsbestemmelsar og kriterier for lønnsdanning som skaper legitimitet og motivasjon, og som bidrar til verdsetting av kompetanse, rekruttering og god kvalitet i utdanningssystemet. Arbeida for å få på plass eit eige kapittel i tariffavtalen for pedagogisk personale i barnehage og skole med berre sentral lønsdanning. Arbeida for etablering av faglege karrierestillingar i barnehage og skole, som gir lønsmessig utteljing for utdanning, realkompetanse og meiransvar. Arbeida for at lønssystemet i staten utviklar nye stillingskoder som gir lønsvekst i sentrale forhandlingar for våre medlemsgrupper, med særskilt fokus på rådgjevarar i staten. Arbeida for ei snarleg tilbakeføring av forhandlingsansvaret for skoleverket frå KS til staten. Vi treng nasjonale verkty og standardar i skolepolitikken, og dette verktyet kan berre nyttast skikkeleg dersom staten overtek forhandlingsansvaret for skolesektoren i landet. Fylkesstyret har vore aktiv i den tariffpolitiske debatten, både i media og overfor dei sentrale organa i Utdanningsforbundet. Fylkesstyret har arbeidd for ein strategi som legg opp til endringar i dagens lønssystem. Landsmøtet var tydeleg i sine vedtak om at lønns- 16

18 og arbeidsvilkår må fastsetjast gjennom sentrale og kollektive avtalar og ikkje gjennom lokale forhandlingar basert på individuelle prestasjonar og resultat. Fylkesstyret har utarbeidd dokument med vurderingar og lønnspolitikk for lokale forhandlingar i Dette var resultat av prosess i fylkeslaget på kurs, samlingar og i fylkesstyret. Utdanningsforbundet hadde dessutan utarbeidd rettleiingshefte for lokale forhandlingar. Fylkeslaget har gitt skolering og stetta dei tillitsvalde når dei har kjempa for å bli høyrt og ha påverknad i lokale forhandlingar. Fylkesstyret har innhenta informasjon om lønn og lønnsnivå frå lokallaga årleg og utarbeidd statistikk for kommunane i Hordaland. Les meir i årsmelding om fylkeslaget sitt tariffarbeid. Fylkesstyret har hovudansvaret for inngåing og vedlikehald av tariffavtalar med private barnehage- og skoleeigarar i kommunane. Det er sett ned eit utval i fylkeslaget som kontinuerleg arbeider med å ivareta dette området på ein svært målretta og god måte. I denne perioden er det inngått ny tariffavtale med Sonans vgo Utdanningspolitikk Utdanningsforbundet Hordaland vil Vera premissleverandør i den offentlege debatten og tydeleggjera konsekvensane av og motverka dei rådande ideologiane, nasjonalt og internasjonalt. Arbeida imot eit testsystem bygd på rangering og kontroll, og for eit system bygd på skole- og barnehagebasert kvalitetsutvikling, og vurdering utført av pedagogar. Setja fokus på den usosiale profilen teoretiseringa av utdanningsektoren har, samt aktivt motarbeida den nedvurdering av praktiske og estetiske fag vi har hatt i dei seinare skolereformene. Setja fokus på barnehagen sin eigenart som del av utdanningssystemet. Delta aktivt i debatten kring heildagsskolen. Delta aktivt i arbeidet med å styrka gode praksisordningar innan alle lærarutdanningar. Setja fokus på overgangar mellom dei ulike nivåa i utdanningsløpet og mellom utdanning og yrke. Arbeida for at ordninga med valfag vert gjeninnført i norsk skole. Arbeida for at kartlegging av barn i barnehage berre skjer der ein som pedagog ser at barnet har særskilte behov for ekstra stimulering og tilrettelegging for vidare vekst og utvikling. Stimulera til støtte og delta aktivt i pedagogisk utviklingsarbeid i norsk skole. Arbeida for å gi pedagogane økt påverknad på utforming av dei fysiske areala i barnehage og skole, og sikra at læringsarenaene er utforma slik at dei fremjar skolen og barnehagen sitt formål. Arbeida for at det vert gjort endringar på tidspunkt for inntaket til vidaregåande opplæring, utan at dette får konsekvensar for grunnskolen. Utarbeida og setja fokus på konkrete forventningar til lokal skoleeigar som mellom anna omhandlar: -skole- og barnehagefagleg kompetanse -skole- og barnehagesaker sin posisjon på det lokalpolitiske sakskartet -kommunikasjon mellom skole/barnehage og administrativt/politisk nivå 17

19 -organisasjonsform, styringsform Arbeid fram mot Landsmøtet 2009 I debatten om utdanningspolitikk på landsmøtet i 2009 må ein ha fokus på verdien av utdanning i ei tid med krise. Utdanningssektoren må få ei trygg og forutsigbar finansiering og ein må tydeleggjera og motverka konsekvensane av rådande styringssystem og ideologi. Utdanningsforbundet må arbeida for nasjonale standardar som sikrar likeverdige rammer for utdanning på alle nivå. Styrings- og forhandlingsansvar må liggja på eit nasjonalt nivå som sikrar ein likeverdig skole og barnehage, og sentrale kollektive avtaler i heile landet Samfunnspolitikk VEDTAK: Utdanningsforbundet Hordaland Vil jobba for å styrka det internasjonale perspektivet i arbeidet. Skal vera pådrivar i høve fair-trade arbeid og ha eit kritisk blikk på Noregs rolle i internasjonale samanhengar. Skal engasjera seg i samfunnspolitiske spørsmål med basis i Utdanningsforbundet sin politikk. Arbeida for likestilling og mot alle former for diskriminering. Forsvara fagrørsla sine demokratiske rettar og forståing for fagrørsla si rolle i demokratiet. Kjempe for velferdsstaten og fellesskapsløysingar, mot kommersialisering i utdanningssektoren. Skal vera aktive i kampen for ein offentleg fellesskole og fellesbarnehage samstundes som vi utan atterhald forsvarar medlemmene i privat sektor sine arbeidstakarinteresser. Meiner at utdanningssektoren sitt mål må vera å utvikla medborgarar som vert aktive samfunnsdeltakarar, ikkje forbrukarar i eit rettighetssamfunn Tek avstand frå liberalistiske styringsideologiar som t.d. New Public Management, og vil arbeida for å synleggjera både demokratiske og økonomiske konsekvensar av desse - arbeida aktivt med å løfte fram alternativ. Går inn for at forbundet lokalt og sentralt skal aktivt søke allianser med andre fagforeiningar og organisasjoner for å styrkje velferdsstaten og offentleg sektor. Kjempa imot ei utvikling der kunde- og brukarperspektiv og individualisering går på bekostning av kvaliteten for barn og elevar. Vil arbeide for at utdanningsløpet blir ein sentral og aktiv arena for inkludering og kulturelt mangfald. Går inn for at forbundet både lokalt og sentralt skal vere aktive i å skapa alliansar og finna samarbeidspartnarar innan det internasjonale området. Skal ha ein tydelegare miljøprofil og klimamedvit, samt stilla krav til samarbeidspartnarar om fokus på miljøvern i levering av varer og tenester. Arbeida i høve politikarar lokalt og sentralt i saker av verdi for vår organisasjon og våre medlemmer. 18

20 Samarbeida med elev- og foreldreorganisasjonane. Fylkesstyret har vore aktive i den offentlege debatten, både i regionale avisar, debattmøter med politikarar, i bladet Utdanning med meir. Vi arbeider med å tydeleggjera konsekvensane av rådande ideologiar, som f. eks New Public Management, både i den offentlege debatten, i høyringar, og i vår skolering av tillitsvalde. I denne samanheng vil vi og peika på fylkesstyret sin årlege Utdanningspolitiske konferanse og Magasin VGO. Utdanningsforbundet sentralt og lokalt har hatt fokus på verdien av utdanning i ei tid med krise. Dette har vore sentrale tema i mellom anna høyringar og kurs, både når det gjeld innhald og kvalitet i utdanninga og i debatt om rekruttering til førskolelærar- og læraryrka. Utdanningspolitikk og fagforeiningsrettar vert påverka av internasjonale trendar. Utdanningsforbundet har eit bredt internasjonalt engasjement. Gjennom den verdsomspennande lærarorganisasjonen Education International (EI) og andre internasjonale organisasjonar, deltar Utdanningsforbundet aktivt i utdanningsspørsmål både i Europa og resten av verda. Fylkeslaget har fokus på det internasjonale perspektivet i tillitsvaldskoleringa, høyringar, i markering av internasjonale merkedagar som Global Campaign for Education og den internasjonale lærardagen. Fylkesstyret har fortsett samarbeidet med lærarorganisasjonen i Tanzania TTU, som var på besøk i Bergen Gjeninnføring av valfag i skolen har vore ei viktig sak som endeleg har fått gjennomslag. Fylkesstyret har vore aktiv i debatten og i høyringar om dette temaet, og vi vil fortsetja å arbeida for gode ordningar og ikkje minst at det vert tilført ressursar til gjeninnføring av valfag. Utdanningsforbundet har hatt særleg fokus på vår miljøprofil og miljøvern. Landsmøtevedtak frå 2009 speglar dette, og det har vore tema på fleire kurs, både sentralt og lokalt. Utdanningsforbundet sentralt og fylkesstyret har utarbeidd handlingsplan for miljø og klimapolitikk. Miljø og klima har og vore tema på kurs for tillitsvalde ved fleire høve. FUG og Elevorganisasjonane har vore viktige alliansepartar i kampen for betre utdanning og betre kvalitet i barnehage og skole. Det har vore noko samarbeid med LO Bergen i samband med 1. mai. Fylkesstyret har og samarbeidd med andre organisasjonar i planlegging av Kvinnedagen 8. mars. Vi har elles samarbeid med Fagforbundet i når det gjeld inngåing og vedlikehald av tariffavtalar. Elles vil vi trekkja fram fylkeslaget sine møter med Fylkesmannen. Desse møta har vore viktige møter der vi har drøfta og informert kvarandre om utfordringar i utdanningssektoren. Tema på møta har mellom anna vore ny rettleiar om bemanningsnorm i barnehagar, rettleiing av nyutdanna, vidareutdanningsstrategien, arbeidstidsavtalen i VGO, omorganisering av kompetansesystemet for døvblinde, og saker der pålegg frå PPT ikkje følgjast Politisk påverkingsarbeid Utvikle strategiar og kontaktar i høve media. Senda tydelege politiske signal oppover og nedover i organisasjonen. Vera aktive og ha ein strategi i høve lokale og sentrale politikarar. Gjera lokallag trygge i sitt politiske påverkingsarbeid. 19

Om lokallaget og skoleringstilbodet til arbeidsplasstillitsvalde. Skolering av nye tillitsvalde Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2009

Om lokallaget og skoleringstilbodet til arbeidsplasstillitsvalde. Skolering av nye tillitsvalde Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2009 Om lokallaget og skoleringstilbodet til arbeidsplasstillitsvalde Skolering av nye tillitsvalde Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2009 Utdanningsforbundet Bergen Utdanningsforbundet Bergen har

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Samling med kommunane 4.juni 2013

Samling med kommunane 4.juni 2013 Samling med kommunane 4.juni 2013 Kompetanse og kvalitet i barnehagesektoren v. Fylkesmannen 1 GLØD Hordaland 2012-13 Sunnhordland: Nordhordland: Astri Måkestad Sylvi - Ann Hanstveit Voss/Hardanger: Jorunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Bergen 7 8 juni 2016 Ole Morten Lom, Utdanningsforbundet Os

Bergen 7 8 juni 2016 Ole Morten Lom, Utdanningsforbundet Os Lokallagsleiarrolla Bergen 7 8 juni 2016 Ole Morten Lom, Utdanningsforbundet Os Innhald Oppgåver og ansvar Styrearbeid Leiarrolla AT-ar Medlemsarbeid Utfordringar Årsmøte Utdanningsforbundet - formål Partipolitisk

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Aktuelle saker. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2009

Aktuelle saker. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2009 Aktuelle saker Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2009 47,5 timars-ramma Undervisning og gruppedeling Spesialundervisning Klassestyrarteneste Sos.ped. styrkingstiltak SUM 37 t 5 t 1 t 4,5 t 47,5 t

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Årsmelding 2012 2015. Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.12 31.03.15

Årsmelding 2012 2015. Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.12 31.03.15 Årsmelding 2012 2015 Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.12 31.03.15 Årsmelding Innhald Årsmelding... 1 1. Samansetjing og organisering av styret... 3 1.1.Fylkesstyret:... 3 1.2.Rådgjevande utval valde

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

VOKS Vidare opplæring i kommunikasjon og samhandling. Modul 3 februar 2010

VOKS Vidare opplæring i kommunikasjon og samhandling. Modul 3 februar 2010 VOKS Vidare opplæring i kommunikasjon og samhandling Modul 3 februar 2010 VOKS ulike deler Februar: 1. Utdanningsforbundet som fagforeining og profesjonsorganisasjon 2. Erfaringsdeling 3. Møte med arbeidsgjevar

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Referat frå møte

Referat frå møte Sakshandsamar: Vår dato Vår referanse Telefon: 57643110 05.09.2013 2012/3824-630 E-post: fmsfjov@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Deltakarar i FORUM Referat frå møte 27.08.2013 Stad Best Western

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar 1 1. Innleiing 1.1. Akademikarar i SAIH SAIH blei stifta i 1961 av norske studentar og akademikarar. Ein ønskja ein organisasjon for studentar og akademikarar

Detaljer

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Planen er administrativt godkjent og gjeld frå september 2013. Foto: Kari Aas Spor Du går inn i ditt landskap. Møter mennesker som går

Detaljer

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND FOS HANDLINGSPLAN 2014-2015 Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage Oppdatert 18.09.2014 HANDLINGSPLAN 2015/2015 ORGANISASJON STYRINGSGRUPPA :

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte LM-sak 2 Verdier og prinsipp for Utdanningsforbundet LM-sak 3 Morgendagens barnehage og skole LM-sak 4 Organisasjon 4.1 Kontingentordninger

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Fylkesårsmøte mai 2015

Fylkesårsmøte mai 2015 Sak 5.c: Løn som fortent «Vi skal basere lønnspolitikken vår på sentrale og kollektive avtalar og arbeide mot individuelle og lokale forhandlingar.» (Landsmøtet 2009) «Utdanningsforbundet skal motarbeide

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket Hovudavtalen Modul 2 2015 Djupare inn i avtaleverket Innhald Internasjonal forankring i partsforholdet Kva er ein hovudavtale? Kvifor har me ein Hovudavtale? Hovudavtalen sitt innhald/oppbygging Forord

Detaljer

«Tid til faglighet» Loen oktober Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad

«Tid til faglighet» Loen oktober Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad «Tid til faglighet» Loen oktober 2015 - Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad Formålet med spørreundersøkinga: Kartlegge og sette søkelys på korleis avtala fungerer når det gjeld å utføre eit profesjonelt

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

RAPPORT FRÅ FORSØK MED ANONYME PRØVAR

RAPPORT FRÅ FORSØK MED ANONYME PRØVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200903324-42 Arkivnr. 520 Saksh. Langaas, Eva Melvær Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.08.2011 RAPPORT FRÅ FORSØK MED ANONYME PRØVAR SAMANDRAG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Askøy Austevoll Austrheim Fedje Fjell Fusa Granvin Kvam Lindås Masfjorden Meland Modalen Os Osterøy

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Organisasjonsarbeidet i lokallaget Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Årsmøtet Høyeste organ i lokallaget Delegatårsmøte Årsmøteperiode fra 3 til 2 år Valg av lokallagsstyre Vedta politikk

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar Seksjon grunnskole sin regionale skolering i Hordaland hausten 2007

Lokale arbeidstidsavtalar Seksjon grunnskole sin regionale skolering i Hordaland hausten 2007 Lokale arbeidstidsavtalar Seksjon grunnskole sin regionale skolering i Hordaland hausten 2007 Kva er formålet med ny arbeidstidsavtale? Målet må vere auka kvalitet i undervisninga og betre arbeidsmiljø

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland 2012-16 GLØD - prosjektet møter kompetanse- og rekrutteringsutfordringane i barnehagesektoren GLØD - prosjektet vart starta våren 2012 av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Odd Arne Folkestad Medlem FRP Sirikit Vågen Medlem Utdanningsforbundet

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Odd Arne Folkestad Medlem FRP Sirikit Vågen Medlem Utdanningsforbundet VOLDA KOMMUNE Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 12.01.2016 Tid: 14:00-15:20 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar

Detaljer

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 1 Folkevalgtopplæring 02.02. 2012 - arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 2 Hovedavtalen Hovedavtalen(HA)-rammeverk for godt

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar og referansar for planarbeidet

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Aktuelle saker. Modul 2, PBL A Øystese 26.-27. september 2011

Aktuelle saker. Modul 2, PBL A Øystese 26.-27. september 2011 Aktuelle saker Modul 2, PBL A Øystese 26.-27. september 2011 Aktuelle saker Rettleiing av nyutdanna førskulelærarar og lærarar Rettleiar om krav til pedagogisk bemanning Tariff 2012 Finansiering av barnehagar

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer