1) Forord a- Om JRR Tolkien b- Hva er LAIV? c- Målsetning med Elencalion Formen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1) Forord a- Om JRR Tolkien b- Hva er LAIV? c- Målsetning med Elencalion Formen"

Transkript

1

2 1) Forord a- Om JRR Tolkien b- Hva er LAIV? c- Målsetning med Elencalion Formen 2) Historie a- Kort historie om Ea b- Hva som skjedde etter seieren mot Sauron c- Kongedømmenes Kollaps d- Gûlbungs Herjinger 3) Om Rasene a- Mennesker b- Orcer c- Alver d- Andre Raser 4) Hverdagsliv a- Hverdagsliv b- Yrker c- Krigersamfunn d- Religion 5) Kamp og Magi a- Om Kamp b- Solgløtts Kampsystem c- Om Magi d- Det Tolkienfiserte Solgløtts Magisystem e- Kampetikk 6) Klær og Våpen a- Intro b- Våpenoppskrifter c- Kostymeoppskrifter d- Andre lure effekter 7) Praktisk om Laiven a- Reglement b- Pris og Sted c- Om Arrangørene d- Om Solgløtt og Darkthrone 8) Rollediktning a- Veiledning b- Rollediktningsskjema c- Et eksempel på rollediktning

3 John Ronald Raul Tolkien, forfatteren av de berømte bøkene "Lord of the Rings" og "the Hobbit", ble født i sørafrika 3. Januar Han flyttet med familien til England da han var tre år. Tolkien fattet tidlig interesse for språk, især gamle Anglosaksisk, Norrønt, Keltisk og senere Finsk. Især ett stykke vekket hans interesse: "Eálá Earendel engla beorhtast Ofer middangeard monnum sended" som oversatt blir: "Hail Earendel klarest av engler, over Midgard sendt til mennesket." Han bodde siden på forskjellige plasser mens han studerte på College. På college hadde han dannet en liten klubb sammen noen skrivevenner, blant annet CS Lewis (forfatteren av Narnia-bøkene). Han hadde laget flere mindre historier i en fantasiverden, og lekte også med oppfinnelsen av et nytt språk, inspirert delvis av Anglosaksisk, Finsk og Norrønt. Men han manglet en felles plattform, en verden, for disse bruddstykkene. Etter hvert tok han til med å samle alt innen et felles univers giftet han seg med Edith Bratt. Han tjenestegjorde under 1. verdenskrig som Signaloffiser ble Tolkien professor i Engelsk på universitetet i Leeds. Året deretter ble han professor i Anglosaksisk på Oxford. Hans første bok ble publisert i 1937, "the Hobbit", Hobbiten. Denne ble det første lille vinduet inn mot hans fantasiunivers. Kort sammendrag av handlingen i the Hobbit (Engelsk): Samme år begynte han å skrive "Lord of the Rings", Ringenes herre. De to første bøkene i denne trilogien ble publisert 1954, og den tredje året etter.

4 Kort sammendrag av handlingen i LotR (Engelsk): Tolkien pensjonerte seg 1959, og det var nå han begynte å bli verdensberømt. "Lord of the Rings" ble oversatt til mange språk, og trykkes stadig i nye opplag over hele verden, 30 år etter hans død. Hovedårsaken til at han ble såpass populær i større kretser, kommer nok av en piratkopi paperback, som ble trykket få år etter første utgivelse av "Lord of the Rings" (LotR). Denne vekket stor oppmerksomhet da Tolkiens forelegger saksøkte de som hatte publisert piratutgaven, dermed ble lesere i USA oppmerksom på denne særegne forfatteren. siden den gang har Tolkiens omdømme vokst konstant, og ser i hvert fall ikke ut til å stanse veksten nå, når hans hovedverk har blitt filmatisert, i Peter Jackson's fortolkning. Etter JRR Tolkiens død er det en av sønnene, Christopher Tolkien, som har tatt opp tråden, og forsøker tregsommelig å samle trådene etter farens vidtspennende og ekstremt dyptgående fantasiverden, for å komme frem til det bildet dessverre èn menneskealder er for kort til å fullføre. Blant de av Tolkiens arbeider som Christopher Tolkien har ferdigstillet befinner "(Quenta) Silmarillion" seg, Alvenes bok, historien om silmarilene. Dessuten har Christopher publisert over 12 andre bøker fylt med tidligere upublisert materiale, og studier av farens tekster. Omfanget av råtekst er mildt sagt overveldende, og vil kan hende ta flere mannsaldre å bearbeide ferdig. Mer om JRR Tolkien:

5 LAIV - Navnet LAIV kommer fra en fornorsking og forkortning av det engelske Live Role Playing game, altså Levende Rollespill på norsk. Levende rollespill tar bretts- og håndboks- baserte rollespill hakket videre. Istedenfor at handlingene skjer muntlig, så spilles de ut i virkeligheten. Man har omgivelser, som krever mindre innlevelsesevne for å virke realistisk, enklere å være gullgraver i en skog når man faktisk er i en skog, i motsetning til å sitte rundt et gammelt kjøkkenbord hos en kamerat. Laiv har ingen althærskende GameMaster, som rollespill vanligvis har. Istedenfor har man et mere eller mindre fastlagt plot, og en mere eller mindre synlig arrangørstyring. Spillerne forventes å leve rollen helt ut, skjønt alle laivere trenger pauser utenfor rolle under en 4-dagers laiv. Det vanlige er at man får være med på oppdiktningen av en rolle i god tid før laiven skal avholdes. Deretter forventes det at man setter ev tid og krefter til innkjøp og produksjon av kostymer, våpen, utstyr og andre finesser som din rolle skal ha med seg under laiven. Arrangøren forplikter seg å hjelpe til med veiledning under dine forberedelser, da hverken du som laiver, andre laivere eller arrangøren er interressert i at dårlig oppfølgning skal få negative konsekvenser for hele prosjektet. Laiv spilles ikke for et annet publikum enn en selv. I laiv forsøkes å gjenskape det universet det spilles i på en så fullstendig måte som mulig. Derfor blir man ikke godt mottat om en på laiv bryter ut av rollen og universet man spiller i, for eksempel om man på en Vikinglaiv drar frem plastikkdrikkeflasken fra Intersport og drikker cola midt blant alle de andre deltakerne, som nyter te fra autentiske trekopper. Laiv er en måte å lære mer om seg selv, og andre. Laiv er en glimrende ramme å utforske menneskets sosiale naturlover innen trygge rammer. For når man deltar på laiv så spiller man en annen rolle enn i hverdagen, men er heller ikke en form for virkelighetsflukt. for du BLIR ikke den rollen etterpå, du er kun Laivrollen for den perioden laiven varer. I media har det i den seneste tid vært mye negative fordommer mot laiv som har kommet til syne. Blandt annet har laivmiljøer og rollespillmiljøer blitt fremstilt som voldsforhærligende, som upålitelige og ute av stand til å takle å leve et normalt liv. Som sagt er alt dette fordommer uten rot i virkeligheten, og arrangører strekker seg gjerne langt for å endre folks misforståelser. Laiv er et meget vidtspennende spekter, dette var en generell beskrivelse av hva laiv er. Grunnlaget for levende rollespill ble ikke overraskende lagt i Amerika og Storbritannia. Levende rollespill springer ut fra to tradisjoner. Den eldste er en ridderturnerings-tradisjon med vekt på den romantiske riddermyten. Den første av slike ridderturneringer fant sted i Ellington i 1839 med stort oppmøte av adelige og rikfolk som kjempet med sløve våpen i nysmidde rustninger, replikater av rustningene fra turneringenes glanstid. En mer folkelig

6 forlengelse av denne tradisjonen finner vi i den før amerikanske, nå verdensomspennende organisasjonen Society for Creative Anachronisms (Foreningen for kreativ «Tidsforskyvning», noen god norsk oversettelse finnes ikke), SCA, som ble startet på slutten av 1960-tallet. Den andre tradisjonen er den såkalte «Re-enactment»-tradisjonen som går ut på å gjenskape historiske situasjoner. En norsk variant av dette er det årlige Stiklestadspelet. Denne tradisjonen står særlig sterkt i England hvor det hvert år avholdes tallrike middelalderspill, bl. a. på Lindisfarne. Syntesen mellom disse tradisjonene og strategispillentusiaster på 1970-tallet skapte en rekke levende rollespill-organisasjoner i Amerika og Storbritannia. Denne type rollespill var svært kamporientert og slo aldri gjennom i Norden. Det var først i løpet av 1980-tallet at en livskraftig nordisk rollespilltradisjon oppsto. Den nordiske tradisjonen vektlegger i mye større grad middelalder / eventyrstemning og løsning av intriger enn den anglo-amerikanske. Beskrivelsen av levende rollespill i kapitlet over passer således på den nordiske tradisjonen. I Sverige er levende rollespill adskillig mer kjent og utbredt enn i Norge. De svenske rollespillorganisasjonene står under ledelse av paraplyorganisasjonen SVEROK som årlig forvalter en statsstøttekapital på 3 millioner svenske kroner. De norske rollespillorganinsasjonene er stort sett enda mindre kamporienterte enn de svenske, og har i motsetning til enkelte av de anglo-amerikanske en høy andel kvinnelige medlemmer. Skandinavisk Laiv er ofte mere "historisk korrekt" enn våre søsterretninger i feks. USA og England. (Dette er utelukkende subjektiv generalisering). Det er ikke unormalt at engelsk laiv har en middelaldersetting, hvor maten består av hamburgere og brus. Slik laiv er lite populært i Skandinavia, her er en del av hensikten med laiv er at man skal ta vare på fortiden, føre videre kunnskap og tradisjoner. Over: Fellesbilde fra den Solgløttarrangerte vikingelaiven Lagnadstid

7 "It cannot be seen, cannot be felt, Cannot be heard, cannot be smelt. It lies behind stars and under hills, And empty holes it fills, It comes first and follows after, Ends life, kills laughter." Verden er en annen. De gylne tider er forlengst over, knapt nok et sagn som fortelles av oldinger sent på kvelden rundt leirbålet. Menneskene lever et nomadeliv i de store skogene i nord. Det er langt fra stamme til stamme, og det er konstante konflikter rundt territorier. Blodhevn er en allment akseptert måte å holde samfunnet på rett kjøl. I skogene i Nord finnes det ingen kongeriker eller helårsbosetninger. Man må klare seg som best man kan i det barske miljøet, og hverdagslivet er hardt arbeid og lite fritid. Fremmede er et meget sjeldent syn, ser man bort fra de forskjellige vandrerne, som kommer i alt fra handelsærend, for å viderebringe et religiøst kall, fpr å søke lykken eller er rett og slett rastløse. Blant de mest beryktede vandringsmennene er "mørkeprofetene", stormkråkene, ulykkesravnene. Men de er også beryktet for sine kunnskaper, og, tilsier ryktene, deres pakt med de Mørke. Menneskene regner seg som den eneste intelligente rasen, og selv om eventyrene blir fortalt til barna, er det ingen voksne med vettet i behold som tror på Alver, Troll, Orker og magi, for alle vet at slikt finnes ikke. Eller?... Menneskene søker løsningen på sine problemer i mekanikken, som kan sees og tas på. Lesekunnskaper er ikke høyt verdsatt, og om man skulle komme over en bok, ville den høyst sannsynlig blitt brukt som brenne i grua. I de århundrene som har gått siden Den Store Krigen, endekrigen, avslutningen på rasenes samliv. I årene som fulgte etter krigen forlot de aller aller fleste Alvene Midgard, om enn ikke med lett sinn, så med vissheten om at det ville være det beste for alle rasene. Men det var stadig stammer av de mere ville Gråalvene og de mystiske Svartalvene som ble igjen etter de siste skipene hadde forlatt havnen. I visshet om at de hadde tettere bånd til Midgard enn til Valinor, foretrakk flere å bli igjen, men de sluttet å opprettholde kontakten med Menneskene som Høyalvene hadde hatt. Det var også høyalver som ble igjen i Midgard av kjærlighet til landet og til menneskene. Det tok ikke mange tiår etter at de siste skipene hadde forlatt Gråhavnene før menneskenes kongedømmer begynte å kollapse. Mennesker startet en klappjakt for å "renske" Midgard for alt som hadde med andre intelligente raser enn dem selv

8 å gjøre, og som kunne minne dem på om det tette samlivet med Alvene. Det stakk meget dypt i menneskene at de ikke var udødelige, derfor forsøkte de å utslette alt som kunne minne dem på om den Gamle Verden. Til slutt tålte ikke kongedømmene mere, og land ble splittet opp. På grunn av angrep fra Gråbiterne, onde magikere med små orkehærer under sin kommando, ble Menneskene tvunget inn i skogen. På sitt verste ble det ansett som alvisk å kunne lese, og mange titusener av uskyldige ble slaktet. Menneskenes samfunn ble degenerert til stammesamfunn i skogen, men det de ikke vet er at det også er andre som har søkt tilflukt i skogene i nord: De av Alvefolket som valgte å bli igjen. Alvene holder konstant vakt over menneskene, men er også klar over en annen fiende. For Orkene trekker faretruende nær skogene i nord Og hva er det mystiske lyset som flimrer over himmelen om natten?... Velkommen til kompendiet for Elencalion Formen, en Solgløtt LAIV i regi av the Darkthrone. Dette kompendiet forsøker å dekke alle spørsmål du måtte ha, gi deg nye spørsmål, og peke deg i riktig retning for svar på disse spørsmålene. Elencalion Formen er en ikke-kommersiell fantasylaiv med et univers inspirert tildels av JRRT's mesterverk. Dette er INGEN Hack n' Slash-laiv. Stemning spiller en stor rolle, disiplin og gode rolletolkninger er en nødvendighet. (I denne sammenheng er ikke disiplin å binde seg, men å holde seg til rollen, og ikke falle for fristelsen å gå offlaiv om det passerer et fly. Alle vet jo at det eneste som er så svært og kan fly, er drager!) Laiven blir arrangert i et skogsområde i Mandalsdistriktet. Mandal er Norges sørligste by, og ligger tre kvarters kjøretur Vestover fra Kristiansand. Det går buss mellom Mandal og Kristiansand hver halvtime. Laiven varer over et tidsrom på 4 dager, og arrangeres på sommeren Deltakerne skriver selv rolleutkast, etter å ha fått velge/tildelt rase og yrke. Det er deltakerne som skal styre en laiv, ikke arrangørene. Arrangørene er der kun for å bevare de trygge rammene. Ved hjelp av en ferdigskreven rammehistorie og gode, fantasifulle rolletolkninger legges det opp til store og små konflikter. Det er tre raser som man kan spille: 60% av spillerne er Mennesker 30% er Orker og 10% er Alver. Målet er mellom 50 og 150 deltakere. Dagliglivet vil bli gjenfortalt så godt det kan la seg gjøre. Det vil være alle sider; fra konflikter, uvennskap og handel til kjærlighetsliv og intellektuell kommunikasjon. Handel vil være mest innfløkt i menneskenes landsby, hvor man vil få utdelt pengebeholdning, og kjøpmennene driver handel med matvarer og andre nødvendigheter. Det vil alltid være nok mat til de uten penger òg, men de vil ikke kunne spise like staselig som de velstående, som kan betale for f.eks. ripsgelè til potetene og kjøttet. Man kan handle om det meste, også treller. Målet er å skape et velforsynt byliv som driver seg selv. Som et annet eksempel har man bonden sm vasker opp for velstående,

9 og tjener noen slanter på det. I de andre leirene vil det gå mere på direkte handel med varer. det vil ikke eksistere problemer med at noen forsøker å stjele penger for å kjøpe seg bedre mat, siden den maten som er, det er den maten som er. Praktiske oppgaver, som å tilberede mat og å hente vann/hente ved for et bål ol. vil bli tilordnet som plikter til de enkelte rollene de respektable oppgaver passer for. Hver av gruppene vil ha en Høvding / Krigsherre / Leder som har hovedansvaret for at gruppen fungerer, og står i direkte kommando over hele sin gruppe. Hos menneskene har man en offentlig saksgang ved, men Høvdingen står fri til å dømme som han lyster uten å kalle til tings lovbrudd ( lovene vil bli fastsatt på forhånd, men kan forandres av høvdingen eller et folketing ). Blandt orkene gjelder en enkel regel: Sterkestes rett ( men også den mest sleipes rett ). Ved brudd på ordrer eller forbrytelser mot slagkamertaer vil Krigsherren utsige doms ( som ofte er hard og brutal, f.eks. å vaske opp for etter alle de andre ved middagsmåltidet ). Alvene enes på demokratisk vis, men den eldste tilstede har alltid siste ord i en sak. I denne laiven er det lagt opp til større, organiserte kamper. Organiseringen forutsetter at det er en noenlunde oppvakt komandant for de væpnede styrkene, og at nettop disse trener kampteknikk. I de større kampene vil strategier spille en stor rolle, F.eks: Hvordan kontre en Skjoldborg i nedoverbakke? Under slike formasjonskamper er disiplin viktig, siden kun èn feig niding i skjoldborgen er nok til at en går i oppløsning. Man får skader gjennom kamp, og skal etter Solgløtt's kampsystem selv vurdere når man er skadet hvor mye, og hvor på kroppen skadene sitter. Man skal simulere smerter og skader ( ved god innlevelse vil man kjenne en fysisk smerte, som gjør disse regler enklere å forstå ). Man må leges av legekyndig, eller i det minste forbindes, om man skal ha håp om å overleve store skader. Skader kan ta opptil en hel dag å utbedre (f.eks. ved øksehogg i foten, så vil du ha problemer med å stå på foten resten av dagen, selv om skaden er behandlet. Dette for å få kamp til å bli et mer alvorlig fenomen. Om man er uheldig, blir man påført banesår, og vil dø (kan komme av å forblø ihjel, eller av at man får strupen kuttet ol.). Når man er død, skal man ligge på stedet man falt og faktisk spille død. Det sies at de døde kommer og henter nye til sine rekker. Om man dør må man ikke nødvendigvis reise hjem, man blir tildelt en SIS-rolle eller en ny rollefigur. Formålet med LAIVEN er å ha det gøy, og å leve ut fantasienes drømmeverden i trygge omgivelser. Laiv er også en effektiv teknikk for å utforske seg selv innen trygge, avgrensede rammer. Forhåpentligvis blir disse 4 dagene noe alle deltakere kan tenke tilbake som sine "fire dager i Midgard". Vi ønsker å se DEG på Elencalion Formen! Rasmus Olsen, August 2003

10

11 Tiden før Tidenes begynnelse Ea, verden, ble skapt av ainuene, Eru Iluvatars barn. Den ble skapt da ainuene fremførte de mektige kvadene som Iluvatar la fram for dem, de mektigste kvadene som eksisterer og kommer til å eksistere, bortsett fra det som skal synges for Iluvatar etter dagenes ende. Valaene, de ainuene som steg ned til Ea begynte nå å forme verden etter sine egne tanker, som allikevel er Iluvatars, da alle ainuene er barn av Iluvatars tanker. Valaene skapte et skjønt og blomstrende rike på Ea. Men det fikk ikke forbli slik. Melkor, den mektigste av ainuene, han som utsprang av den størst del av Iluvatars tanker søkte alltid å ødelegge de de andre hadde skapt. Allerede da Ea ble skapt, da kvadene ble sunget, sang Melkor sitt eget kvad. Han higet etter å herske over Ea og ha den som sitt rike. Siden ble han kalt Morgoth, verdens mørke fiende, Fienden, et navn som ble gitt ham av noldoene, de mektigste av alvene. Tidenes begynnelse I dette tideverv fant ble de To Trærne, Laurelin og Telperion skapt, og verden lå badet i deres lys. Men, den første krigen mot Morgoth fant og sted. I denne krigen kjempet alvene, de førstefødte som nettopp hadde våknet i Midgard, på valaenes side. Morgoth ble tatt til fange og ført til valaenes boliger i Valimar. Men, Morgoth ble sluppet løs igjen, for valaene som selv ikke kjente ondskapen, trodde han var fri for den og slapp ham villig. Dette benyttet Morgoth, og han allierte seg med Ungoliath, et mørkt vesen fra Tomrommet. Sammen drepte de de To Trærne, og stjal de tre Silmarillene, skjønne edelstener skapt av den mektigste av noldoene noensinne, Fëanor, Ildånden. Da sverget Fëanor og sønnene hans en ed på å bringe tilbake Silmarillene, en ed som skulle bringe stor ulykke over verden. Alle noldoene satte så kursen mot Midgard. Det første tideverv I begynnelsen av dette tideverv kom noldoene under Mandos Dom, som stengte dem ute ifra Valinor og som skulle bringe ulykke over deres ærend i Midgard. Nå steg også menneskene fram i Midgard, og dvergene også. Alvene bygger i dette tideverv de store byene og festningene Nargothrond og Gondolin. Den første av Silmarillene blir tatt fra Morgoth av Beren, en dødelig mann, og Lúthien, datter av maiaen Melian. Silmarillen blir senere brakt til Valinor av Eärendil, den første dødelige som får lov til å komme til Valinor. Eärendil får i oppgave å seile over himmelhvelvingen med Silmarillen slik at alle skal få den til skue. Dette tidevervet ender med at Morgoth blir beseiret av valaene og Midgards frie folk og blir stengt ute i Tomrommet for evig. De to siste Silmarillene blir brakt dit de hører hjemme, en til jordens indre, og en i havet. Til sist blir også Mandos Dom opphevet, og de av alvene som ønsker å igjen sette sine føtter i Valinor får nå lov til det. Menneskene får Númenors øy i gave av valaene. Her slutter det første tideverv. Det andre tideverv Elros blir den første konge av Númenor, menneskets mektigste og vakreste rike noensinne. Et nytt onde viser sitt ansikt i dette tideverv, Sauron, den mektigste av Morgoths tjenere stiger frem. I begynnelsen viser han ikke sine hensikter tydelig, men snart påbegynner han byggingen

12 av Barad-dûr i landet Mordor i Midgard. Sauron viser ennå ikke sine sanne hensikter for omverdenen. Han hjelper alvene med å smi Maktens ringer, noen av dette tidevervs svøper. Selv smir Sauron den Ene ringen, den som skal slavebinde alle de andre ringene. Mot slutten av dette tideverv stiger Númenors siste konge, Ar-Pharazôn den Gylne frem. Han reiser med en krigsmakt til Midgard og tar Sauron med som fange til Númenor. Sauron hater det han ser, hvor lykkelige menneskene her har blitt. Alvene har allerede en stund vært stengt ute fra Númenor, og språket deres er forbudt der. Sauron drypper gift i kongens ører og får Ar- Pharazôn til å sende en enorm krigsflåte mot Valinor. Valinor er forbudt for dødelige, da valaene er redde for at de skal bli misunnelige og hatske mot de udødelige som bor der, akkurat som Ar-Pharazôn nå har blitt, da han tror at han kan bli udødelig hvis han setter sin fot der, og at valaene bare vil hindre ham i det fordi de frykter konkurranse. Valaenes vrede er stor, og de lar havet sluke Númenor og alle som bor der. Bare ni skip unnslipper valaenes vrede. Disse tilhører Isildur, Anarion og Elendil som fortsatt er tro mot valaene, Vestens Herrer. De seiler til Midgard og grunnlegger der kongerikene Gondor og Arnor. Men, Sauron har unnsluppet valaenes vrede. Han har gjenopptatt sin Ene ring og angriper nå Gondor. Nå oppstod Det siste forbund av alver, menn og dverger. Sammen beseiret de Sauron, men Elendil og Gil-galad, noldoen Fingon s sønn blir drept foran Barad-dûr. Isildur skjærer den Ene ringen av Saurons hånd og krever den som sin egen. På grunn av dette overlever Saurons ånd som først kan bli ødelagt helt når den Ene blir ødelagt og. Her slutter det andre tideverv. Det tredje tideverv Den Ene ringen faller i elven Anduin da Isildur blir drept av orker. Den blir om lenge funnet igjen av en hobbit, som etter hvert faller under ringens makt. De fem Istari, trollmennene, blir sendt til Midgard fra Valinor for å hjelpe til i krigen mot Sauron. Bare en av dem gjennomfører sitt oppdrag, og han mottar også Narya, ildens ring, av alven Cirdan som er dens vokter. En av de andre trollmennene slutter seg til Sauron, og blir til slutt beseiret. En annen faller for Midgards ville dyr og planter og forsaker sin oppgave for å leve med dem. Av de to siste er ingenting kjent, bortsett fra at de drar sydover i Midgard. Istari oppdager at en ond makt har slått seg til i Store grønnskog, senere kalt Myrkskog. De tror det er en av Nazgûl, Saurons tjenere, men det viser seg senere å være Sauron selv. Nazgûl stiger også frem, og den mektigste av dem grunnlegger et kongerike i Angmar i nord. Han blir senere kjent som Heksekongen. Mange farsotter herjer i dette tidevervet, og en av disse fører til døden av Gondors kongefamilie, og den siste kongen overlater makten til rikets riksforstander. I Arnor begynner styret til en lang rekke av høvdinger. Eorl Unge blir gitt landet som senere skal blir kjent som Rohan av Gondors riksforstander. Istari går med hjelp fra alvene til angrep på Saurons festning i Myrkskog, Dol Guldur. Sauron flykter tilsynelatende, bare for å dukke opp i Mordor igjen. Nå begynner krigen om Ringen. En siste allianse av alver, menn og dverger kjemper til sist mot Sauron. Han blir overvunnet, ikke av krigsmakt, men av to hobbiter som drar til Mordor og kaster ringen i ildberget Orodruin der den er smidd. Når ringen er ødelagt er Saurons makt endelig brutt. Nå drar de siste av alvene, Gandalv - den ene av istari som fullfører sitt oppdrag, og hobbiten Frodo og fetteren hans Bilbo til Valinor.

13 Det fjerde tideverv Her begynner menneskenes tid. De fleste av alvene har dratt sin veg, og de som er igjen holder seg unna mennesker. Dvergene er få, men har et godt samkvem med menneskene. Selv om Sauron er død er ikke ondskapen borte fra verden. Mange av dens tjenere er fortsatt i live, og de gjør sitt for at Midgards frie folk skal overvinnes. Krig og død er igjen på trappene. Årene etter Saurons fall forlot høyalvene Midgard, og menneskene rådet. Menneskenes kongedømmer stod sterkt i de første årene, men ved kong Aragorn's sønn Eldarion's død kom det et skifte. De med makt og rikdommer samlet seg mere og mere uten å ense de som eide intet. Dette skapte stor misnøye blandt folket, og det ble dannet bevegelser blandt fattige for å tvinge kongene til å bedre forholdene. Men kongene styrte med jernhånd, og var lite begeistret over folks egenråde. For å lette presset på sitt embede, og det de betegnet som en indre fiende, arresterte de mang en ringleder. Nå skal det nevnes at disse laugene blandt bønder og fattige ikke brukte våpen i hånd for å fremme sin mening, men derimot tydde til andre, mere fredelige metoder. Men laugene gav ikke opp kampen, og etterhvert ble det meget bitre forhold mellom de rike og de som hadde lite. Eldarion hadde forsøkt å føre videre de gamle tradisjonene, som bygget på de mange årenes kulturpåvirkning fra samlivet mellom menneskene og høyalvenes. Men dette tok de følgende konger sterk avstand fra, i forsøk på å styre befolkningen. Mangfoldige bokbranner ble tent av rasende folkemengder, oppildnet av prestene for nystiftede religioner. Menneskene i Midgard startet å kvele sitt eget rike på grunn av hovmod. Dette hatet mot kunnskap og visdom skulle siden vise seg som hovedårsaken til at menneskenes kongerike falt. Dvergenes siste riker smuldret hen på grunn av et stadig økende orkeproblrem, som så ut til å komme ingensteds ifra, og de fleste dverger søkte mot menneskenes kongedømmer, i stor bitterhet og sorg. Dvergene hadde håpet at de endelig skulle få komme tilbake til sine tidligere glanstider. Hobbittenes land ble innlemmet i Menneskenes kongedømme. Men mange mennesker var fiendlig innstilte til disse andre rasene, og til slutt måtte mange dverger og hobbitter gi opp egen identitet og gi seg ut for å være menneske for å slippe unna harseleringen. Og det er her de siste sikre kildene stanser, etter denne tid ble alle som kunne lese eller skrive drept, og de som opposisjonerte mot religionene ble slaktet. Innen kort tid smuldret det som var igjen av kongedømmet sammen, og mindre grupperinger startet å sloss seg imellom. Det tidligere så stolte Gondor og Arnor ble nå splittet i dusinvis av mindre klaner, som sloss inbitt for kontrollen over minimale lapper jord. Men dette var allikevel ikke den største katastrofen som skulle treffe menneskene i disse skjebnesvangre årene i begynnelsen av den 4. alderen. Hver av klanene ble styrt av en høvding, og en klan var oftest ikke på mere enn 100 personer. Det var hundrevis av klaner, og de fleste hadde knyttet seg opp mot konger. Disse kongene var i konstante stridigheter med hverandre, og ofte også med sitt eget folk. Kongedømmenes tid varte i litt over to mannsaldre, før katastrofen kom. Man begynte først å legge merke til den da Dvergene ble drevet ut av fjellene. Horder av orker så ut til å dukke opp ingensteds ifra, for så å erobre alt land de kunne rekke. Kun skogene i nordøst og menneskenes kongedømmer var noenlunde uanfektede av angrepene.

14 Men så observerte man at orkene tilsynelatende hadde kommet for å bli på de nylig erobrede områdene og fjellene. Og orkene drep konstant på mot grensene av kongedømmene. Denne trusselen ble farligere og farligere, og kongene besluttet seg så endelig for å legge til side interne stridigheter, og møte trusselen utenfra med samlet styrke. Men det var tilsynelatende for seint. Flere høvdingers klaner var allerede beseiret, andre drevet på flukt. Kongedømmenes krigføring var utelukkende på defensiven, og tapende i det lange løp. Kongene forsøkte et siste fortvilet prosjekt for å snu bølgene. Man dannet en elitegrupe av jegere og mordere, som skulle infiltrere orkenes leirer, og ta livet av orkenes ledere, om de så hadde noen. I begynnelsen var disse jegerne heldige, og lyktes med å samle mye informasjon om orkenes planer og mål. Mang et angrep ble avverget fordi man hadde informasjon på forhånd. Så sirklet endelig jegerne seg inn lederne bak orkenes angrep. Tolv nekromancere hadde i all hemmelighet samlet seg en hær av orker under Aragorn's rolige styre, og hadde nå for mål å knuse hver siste rest av menneskelig sivilisasjon. Necromancerne ga Orkene mye friere tøyler enn noen andre hadde gjort, og orkene kunne selv styre egen krigføring og egne mål. Dermed hadde disse orkiske kulturene etablert en mye høyere kultur enn var observert tidligere. Og siden orkene ikke eide land, hadde de intet å miste og alt å vinne på å drive krigen.jegerne ble forbauset over å finne orker som diktet sanger og lagde avanserte instrumenter for å forenkle sitt arbeide. Mange prester blandt menneskene påsto at jegerne farte med løgn, og fikk opildnet folket imot kongene. Prestene påsto at eneste måten de kunne overleve var ved å vinne gunst hos religionenes guddommer. Samtlige konger ble myrdet, jegerne sluttet med sine oppdrag mot orkene, og høvdingene ble diktert av klanens vilje gjennom religionen. Forbundet av orker, under ledelsen av de tolv Necromancerne, kaller seg Gûlbung. Og Gûlbung visste å benytte anledningen da kongedømmene kollapset. Orkene satte igang altødeleggende angrep inn i hjertet av det tidligere Gondor og Arnor, og flere hundre klaner ble utslettet. De som overlevde flyktet mot skogene i nord og øst, og la alle verdier igjen etter seg. Her i utkanten av skogene levde så menneskene et nomadeliv, hvor de bodde på de golde slettene om sommeren, og i skogene om vinteren. Her følte de seg så rimelig trygge. Intill nylig. For nå ser det ut til at Gråbiterne har oppdaget hvor menneskene skjuler seg, og store mengder orker marsjerer mot skogene. Det ser ut til å være utelukkende et tidsspørsmål før menneskene blir visket ut fra Midgard for godt... Menneskene er ikke i rette forstand nomadefolk. De vandrer fra sted til sted, men mange har landsbyer (dersom de har funnet steder de føler seg trygge på), andre lever som gjennomførte nomader, med husdyr og hele pakken. Andre lever som de i EF, uten nevneverdigt med husdyr, mere jordbruk, men allikevel lite fast bebyggelse (skjønt, det skal ikke sees bort fra at menneskene lager seg gammer ol. for forskjellige formål). Det viktigste er å ikke etterlate seg små monumenter som gjør god jord utrygg, ved at fiender blir klar over at det kommer folk tilbake igjen engang... Menneskene har en hel del større landsbyer (med opptil tusenvis av innbyggere). Disse er faste bebyggelser, men samtidig i høy risikosone. Grunnen til at de kan holdes trygge, er

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen Rigmor Haugen Jensen Frodos vei Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre Mange har som jeg et sted i sin bevissthet, innredet akkurat som Tolkiens «Middle-earth»: Det er befolket av stridbare dverger,

Detaljer

Jakaens budbringer Vårlaiv 2005

Jakaens budbringer Vårlaiv 2005 Jakaens budbringer Vårlaiv 2005 Jegerfolkets hovedkompendium BFIT HISTORIE: Ved tidenes begynnelse var Moderen. Hun vandret ensom på jorden, men hun fant ikke ensomheten vel. Jorden var naken og livløs,

Detaljer

Kaledeernes Religion og Kultur

Kaledeernes Religion og Kultur Kaledeernes Religion og Kultur Habibi Kaldoc Sommeren 2002 Tekst c Otto Skrove Bagge, 1997 2002 Kan distribueres fritt i uendret tilstand. For nærmere opplysninger, kontakt otto@kaldoc.org Første versjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr.

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET 1 LEDER TEMA - Nærhet 18 TEMA-ARTIKLER 4 Gi meg nærhet, men kom ikke for nærme 6 Hypnosebehandling

Detaljer

<indentations are used as in the original rules to make it easier to find the different text elements> The Lord of the Rings Norwegian edition rules

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

ISLAM KONTRA RELIGION

ISLAM KONTRA RELIGION ISLAM KONTRA RELIGION GHULAM AHMAD PARWEZ ISLAM SOM ANTAS Å VÆRE EN RELIGION, VISER SEG Å VÆRE NOE ANNET NÅR KORANEN STUDERES I LYS AV SELVE KORANEN QURANIC EDUCATION SOCIETY NORWAY و ق ل الح ق م ن رب

Detaljer

Carintiakompendium Vårlaiv 2005. Jakaens budbringer. Til deg, du Heid og bleike Myr med Bukkeblad, der Hegre stig og Heilo flyr, eg gjev mitt Kvad.

Carintiakompendium Vårlaiv 2005. Jakaens budbringer. Til deg, du Heid og bleike Myr med Bukkeblad, der Hegre stig og Heilo flyr, eg gjev mitt Kvad. Carintiakompendium Vårlaiv 2005 Jakaens budbringer Til deg, du Heid og bleike Myr med Bukkeblad, der Hegre stig og Heilo flyr, eg gjev mitt Kvad. Til deg, du visne Lyng um Haug, der Draumar sviv, eg gjev

Detaljer

Drømmer. STORT! Den Profetiske Røst. Ekstra. en veg til profetisk evangelisering. Reportasje av Brølende lams besøk i USA. Den kommende fugleinfluensa

Drømmer. STORT! Den Profetiske Røst. Ekstra. en veg til profetisk evangelisering. Reportasje av Brølende lams besøk i USA. Den kommende fugleinfluensa Reportasje av Brølende lams besøk i USA Ekstra STORT! ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.4/2005

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Sult og Overflod. Spillerkompendie. - et historisk rollespill på Veien

Sult og Overflod. Spillerkompendie. - et historisk rollespill på Veien Sult og Overflod - et historisk rollespill på Veien En reise over 2000 år tilbake i tid - til år 11 etter vår tidsregning. Vi befinner oss i eldre jernalder og snarere bestemt i eldre romertid. Her i nord

Detaljer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research ELLEN G. WHITE ~I\ HAR VIST ELLEN G. WHITES FORSTE'SICKER. OG ERFARINGER ~~~-- Originaltittel: Early Writings Copyright 1882, Ellen G. White Copyright 1945, Ellen G. White Publications Copyright 2008,

Detaljer

Evangeliet etter Markus - forel. utg. 03.04.07, må ikke kopieres. Korrektur 15.03.12.

Evangeliet etter Markus - forel. utg. 03.04.07, må ikke kopieres. Korrektur 15.03.12. Evangeliet etter Markus - forel. utg. 03.04.07, må ikke kopieres. Korrektur 15.03.12. Oversatt til norsk fra Johannes Grebers Das Neue Testament av Johan Lem. Das Neue Testament er på sin side oversatt

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Guds nåde ser vårt potensiale

Guds nåde ser vårt potensiale C C Guds nåde ser vårt potensiale C Første kvartal Bibelstudieguide for lærere C PowerPoints Et ressurshefte for lærere og ledere i sabbatsskolen, klasse 10-14 Oversikt over GraceLink-leksene År C, første

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer