1) Forord a- Om JRR Tolkien b- Hva er LAIV? c- Målsetning med Elencalion Formen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1) Forord a- Om JRR Tolkien b- Hva er LAIV? c- Målsetning med Elencalion Formen"

Transkript

1

2 1) Forord a- Om JRR Tolkien b- Hva er LAIV? c- Målsetning med Elencalion Formen 2) Historie a- Kort historie om Ea b- Hva som skjedde etter seieren mot Sauron c- Kongedømmenes Kollaps d- Gûlbungs Herjinger 3) Om Rasene a- Mennesker b- Orcer c- Alver d- Andre Raser 4) Hverdagsliv a- Hverdagsliv b- Yrker c- Krigersamfunn d- Religion 5) Kamp og Magi a- Om Kamp b- Solgløtts Kampsystem c- Om Magi d- Det Tolkienfiserte Solgløtts Magisystem e- Kampetikk 6) Klær og Våpen a- Intro b- Våpenoppskrifter c- Kostymeoppskrifter d- Andre lure effekter 7) Praktisk om Laiven a- Reglement b- Pris og Sted c- Om Arrangørene d- Om Solgløtt og Darkthrone 8) Rollediktning a- Veiledning b- Rollediktningsskjema c- Et eksempel på rollediktning

3 John Ronald Raul Tolkien, forfatteren av de berømte bøkene "Lord of the Rings" og "the Hobbit", ble født i sørafrika 3. Januar Han flyttet med familien til England da han var tre år. Tolkien fattet tidlig interesse for språk, især gamle Anglosaksisk, Norrønt, Keltisk og senere Finsk. Især ett stykke vekket hans interesse: "Eálá Earendel engla beorhtast Ofer middangeard monnum sended" som oversatt blir: "Hail Earendel klarest av engler, over Midgard sendt til mennesket." Han bodde siden på forskjellige plasser mens han studerte på College. På college hadde han dannet en liten klubb sammen noen skrivevenner, blant annet CS Lewis (forfatteren av Narnia-bøkene). Han hadde laget flere mindre historier i en fantasiverden, og lekte også med oppfinnelsen av et nytt språk, inspirert delvis av Anglosaksisk, Finsk og Norrønt. Men han manglet en felles plattform, en verden, for disse bruddstykkene. Etter hvert tok han til med å samle alt innen et felles univers giftet han seg med Edith Bratt. Han tjenestegjorde under 1. verdenskrig som Signaloffiser ble Tolkien professor i Engelsk på universitetet i Leeds. Året deretter ble han professor i Anglosaksisk på Oxford. Hans første bok ble publisert i 1937, "the Hobbit", Hobbiten. Denne ble det første lille vinduet inn mot hans fantasiunivers. Kort sammendrag av handlingen i the Hobbit (Engelsk): Samme år begynte han å skrive "Lord of the Rings", Ringenes herre. De to første bøkene i denne trilogien ble publisert 1954, og den tredje året etter.

4 Kort sammendrag av handlingen i LotR (Engelsk): Tolkien pensjonerte seg 1959, og det var nå han begynte å bli verdensberømt. "Lord of the Rings" ble oversatt til mange språk, og trykkes stadig i nye opplag over hele verden, 30 år etter hans død. Hovedårsaken til at han ble såpass populær i større kretser, kommer nok av en piratkopi paperback, som ble trykket få år etter første utgivelse av "Lord of the Rings" (LotR). Denne vekket stor oppmerksomhet da Tolkiens forelegger saksøkte de som hatte publisert piratutgaven, dermed ble lesere i USA oppmerksom på denne særegne forfatteren. siden den gang har Tolkiens omdømme vokst konstant, og ser i hvert fall ikke ut til å stanse veksten nå, når hans hovedverk har blitt filmatisert, i Peter Jackson's fortolkning. Etter JRR Tolkiens død er det en av sønnene, Christopher Tolkien, som har tatt opp tråden, og forsøker tregsommelig å samle trådene etter farens vidtspennende og ekstremt dyptgående fantasiverden, for å komme frem til det bildet dessverre èn menneskealder er for kort til å fullføre. Blant de av Tolkiens arbeider som Christopher Tolkien har ferdigstillet befinner "(Quenta) Silmarillion" seg, Alvenes bok, historien om silmarilene. Dessuten har Christopher publisert over 12 andre bøker fylt med tidligere upublisert materiale, og studier av farens tekster. Omfanget av råtekst er mildt sagt overveldende, og vil kan hende ta flere mannsaldre å bearbeide ferdig. Mer om JRR Tolkien:

5 LAIV - Navnet LAIV kommer fra en fornorsking og forkortning av det engelske Live Role Playing game, altså Levende Rollespill på norsk. Levende rollespill tar bretts- og håndboks- baserte rollespill hakket videre. Istedenfor at handlingene skjer muntlig, så spilles de ut i virkeligheten. Man har omgivelser, som krever mindre innlevelsesevne for å virke realistisk, enklere å være gullgraver i en skog når man faktisk er i en skog, i motsetning til å sitte rundt et gammelt kjøkkenbord hos en kamerat. Laiv har ingen althærskende GameMaster, som rollespill vanligvis har. Istedenfor har man et mere eller mindre fastlagt plot, og en mere eller mindre synlig arrangørstyring. Spillerne forventes å leve rollen helt ut, skjønt alle laivere trenger pauser utenfor rolle under en 4-dagers laiv. Det vanlige er at man får være med på oppdiktningen av en rolle i god tid før laiven skal avholdes. Deretter forventes det at man setter ev tid og krefter til innkjøp og produksjon av kostymer, våpen, utstyr og andre finesser som din rolle skal ha med seg under laiven. Arrangøren forplikter seg å hjelpe til med veiledning under dine forberedelser, da hverken du som laiver, andre laivere eller arrangøren er interressert i at dårlig oppfølgning skal få negative konsekvenser for hele prosjektet. Laiv spilles ikke for et annet publikum enn en selv. I laiv forsøkes å gjenskape det universet det spilles i på en så fullstendig måte som mulig. Derfor blir man ikke godt mottat om en på laiv bryter ut av rollen og universet man spiller i, for eksempel om man på en Vikinglaiv drar frem plastikkdrikkeflasken fra Intersport og drikker cola midt blant alle de andre deltakerne, som nyter te fra autentiske trekopper. Laiv er en måte å lære mer om seg selv, og andre. Laiv er en glimrende ramme å utforske menneskets sosiale naturlover innen trygge rammer. For når man deltar på laiv så spiller man en annen rolle enn i hverdagen, men er heller ikke en form for virkelighetsflukt. for du BLIR ikke den rollen etterpå, du er kun Laivrollen for den perioden laiven varer. I media har det i den seneste tid vært mye negative fordommer mot laiv som har kommet til syne. Blandt annet har laivmiljøer og rollespillmiljøer blitt fremstilt som voldsforhærligende, som upålitelige og ute av stand til å takle å leve et normalt liv. Som sagt er alt dette fordommer uten rot i virkeligheten, og arrangører strekker seg gjerne langt for å endre folks misforståelser. Laiv er et meget vidtspennende spekter, dette var en generell beskrivelse av hva laiv er. Grunnlaget for levende rollespill ble ikke overraskende lagt i Amerika og Storbritannia. Levende rollespill springer ut fra to tradisjoner. Den eldste er en ridderturnerings-tradisjon med vekt på den romantiske riddermyten. Den første av slike ridderturneringer fant sted i Ellington i 1839 med stort oppmøte av adelige og rikfolk som kjempet med sløve våpen i nysmidde rustninger, replikater av rustningene fra turneringenes glanstid. En mer folkelig

6 forlengelse av denne tradisjonen finner vi i den før amerikanske, nå verdensomspennende organisasjonen Society for Creative Anachronisms (Foreningen for kreativ «Tidsforskyvning», noen god norsk oversettelse finnes ikke), SCA, som ble startet på slutten av 1960-tallet. Den andre tradisjonen er den såkalte «Re-enactment»-tradisjonen som går ut på å gjenskape historiske situasjoner. En norsk variant av dette er det årlige Stiklestadspelet. Denne tradisjonen står særlig sterkt i England hvor det hvert år avholdes tallrike middelalderspill, bl. a. på Lindisfarne. Syntesen mellom disse tradisjonene og strategispillentusiaster på 1970-tallet skapte en rekke levende rollespill-organisasjoner i Amerika og Storbritannia. Denne type rollespill var svært kamporientert og slo aldri gjennom i Norden. Det var først i løpet av 1980-tallet at en livskraftig nordisk rollespilltradisjon oppsto. Den nordiske tradisjonen vektlegger i mye større grad middelalder / eventyrstemning og løsning av intriger enn den anglo-amerikanske. Beskrivelsen av levende rollespill i kapitlet over passer således på den nordiske tradisjonen. I Sverige er levende rollespill adskillig mer kjent og utbredt enn i Norge. De svenske rollespillorganisasjonene står under ledelse av paraplyorganisasjonen SVEROK som årlig forvalter en statsstøttekapital på 3 millioner svenske kroner. De norske rollespillorganinsasjonene er stort sett enda mindre kamporienterte enn de svenske, og har i motsetning til enkelte av de anglo-amerikanske en høy andel kvinnelige medlemmer. Skandinavisk Laiv er ofte mere "historisk korrekt" enn våre søsterretninger i feks. USA og England. (Dette er utelukkende subjektiv generalisering). Det er ikke unormalt at engelsk laiv har en middelaldersetting, hvor maten består av hamburgere og brus. Slik laiv er lite populært i Skandinavia, her er en del av hensikten med laiv er at man skal ta vare på fortiden, føre videre kunnskap og tradisjoner. Over: Fellesbilde fra den Solgløttarrangerte vikingelaiven Lagnadstid

7 "It cannot be seen, cannot be felt, Cannot be heard, cannot be smelt. It lies behind stars and under hills, And empty holes it fills, It comes first and follows after, Ends life, kills laughter." Verden er en annen. De gylne tider er forlengst over, knapt nok et sagn som fortelles av oldinger sent på kvelden rundt leirbålet. Menneskene lever et nomadeliv i de store skogene i nord. Det er langt fra stamme til stamme, og det er konstante konflikter rundt territorier. Blodhevn er en allment akseptert måte å holde samfunnet på rett kjøl. I skogene i Nord finnes det ingen kongeriker eller helårsbosetninger. Man må klare seg som best man kan i det barske miljøet, og hverdagslivet er hardt arbeid og lite fritid. Fremmede er et meget sjeldent syn, ser man bort fra de forskjellige vandrerne, som kommer i alt fra handelsærend, for å viderebringe et religiøst kall, fpr å søke lykken eller er rett og slett rastløse. Blant de mest beryktede vandringsmennene er "mørkeprofetene", stormkråkene, ulykkesravnene. Men de er også beryktet for sine kunnskaper, og, tilsier ryktene, deres pakt med de Mørke. Menneskene regner seg som den eneste intelligente rasen, og selv om eventyrene blir fortalt til barna, er det ingen voksne med vettet i behold som tror på Alver, Troll, Orker og magi, for alle vet at slikt finnes ikke. Eller?... Menneskene søker løsningen på sine problemer i mekanikken, som kan sees og tas på. Lesekunnskaper er ikke høyt verdsatt, og om man skulle komme over en bok, ville den høyst sannsynlig blitt brukt som brenne i grua. I de århundrene som har gått siden Den Store Krigen, endekrigen, avslutningen på rasenes samliv. I årene som fulgte etter krigen forlot de aller aller fleste Alvene Midgard, om enn ikke med lett sinn, så med vissheten om at det ville være det beste for alle rasene. Men det var stadig stammer av de mere ville Gråalvene og de mystiske Svartalvene som ble igjen etter de siste skipene hadde forlatt havnen. I visshet om at de hadde tettere bånd til Midgard enn til Valinor, foretrakk flere å bli igjen, men de sluttet å opprettholde kontakten med Menneskene som Høyalvene hadde hatt. Det var også høyalver som ble igjen i Midgard av kjærlighet til landet og til menneskene. Det tok ikke mange tiår etter at de siste skipene hadde forlatt Gråhavnene før menneskenes kongedømmer begynte å kollapse. Mennesker startet en klappjakt for å "renske" Midgard for alt som hadde med andre intelligente raser enn dem selv

8 å gjøre, og som kunne minne dem på om det tette samlivet med Alvene. Det stakk meget dypt i menneskene at de ikke var udødelige, derfor forsøkte de å utslette alt som kunne minne dem på om den Gamle Verden. Til slutt tålte ikke kongedømmene mere, og land ble splittet opp. På grunn av angrep fra Gråbiterne, onde magikere med små orkehærer under sin kommando, ble Menneskene tvunget inn i skogen. På sitt verste ble det ansett som alvisk å kunne lese, og mange titusener av uskyldige ble slaktet. Menneskenes samfunn ble degenerert til stammesamfunn i skogen, men det de ikke vet er at det også er andre som har søkt tilflukt i skogene i nord: De av Alvefolket som valgte å bli igjen. Alvene holder konstant vakt over menneskene, men er også klar over en annen fiende. For Orkene trekker faretruende nær skogene i nord Og hva er det mystiske lyset som flimrer over himmelen om natten?... Velkommen til kompendiet for Elencalion Formen, en Solgløtt LAIV i regi av the Darkthrone. Dette kompendiet forsøker å dekke alle spørsmål du måtte ha, gi deg nye spørsmål, og peke deg i riktig retning for svar på disse spørsmålene. Elencalion Formen er en ikke-kommersiell fantasylaiv med et univers inspirert tildels av JRRT's mesterverk. Dette er INGEN Hack n' Slash-laiv. Stemning spiller en stor rolle, disiplin og gode rolletolkninger er en nødvendighet. (I denne sammenheng er ikke disiplin å binde seg, men å holde seg til rollen, og ikke falle for fristelsen å gå offlaiv om det passerer et fly. Alle vet jo at det eneste som er så svært og kan fly, er drager!) Laiven blir arrangert i et skogsområde i Mandalsdistriktet. Mandal er Norges sørligste by, og ligger tre kvarters kjøretur Vestover fra Kristiansand. Det går buss mellom Mandal og Kristiansand hver halvtime. Laiven varer over et tidsrom på 4 dager, og arrangeres på sommeren Deltakerne skriver selv rolleutkast, etter å ha fått velge/tildelt rase og yrke. Det er deltakerne som skal styre en laiv, ikke arrangørene. Arrangørene er der kun for å bevare de trygge rammene. Ved hjelp av en ferdigskreven rammehistorie og gode, fantasifulle rolletolkninger legges det opp til store og små konflikter. Det er tre raser som man kan spille: 60% av spillerne er Mennesker 30% er Orker og 10% er Alver. Målet er mellom 50 og 150 deltakere. Dagliglivet vil bli gjenfortalt så godt det kan la seg gjøre. Det vil være alle sider; fra konflikter, uvennskap og handel til kjærlighetsliv og intellektuell kommunikasjon. Handel vil være mest innfløkt i menneskenes landsby, hvor man vil få utdelt pengebeholdning, og kjøpmennene driver handel med matvarer og andre nødvendigheter. Det vil alltid være nok mat til de uten penger òg, men de vil ikke kunne spise like staselig som de velstående, som kan betale for f.eks. ripsgelè til potetene og kjøttet. Man kan handle om det meste, også treller. Målet er å skape et velforsynt byliv som driver seg selv. Som et annet eksempel har man bonden sm vasker opp for velstående,

9 og tjener noen slanter på det. I de andre leirene vil det gå mere på direkte handel med varer. det vil ikke eksistere problemer med at noen forsøker å stjele penger for å kjøpe seg bedre mat, siden den maten som er, det er den maten som er. Praktiske oppgaver, som å tilberede mat og å hente vann/hente ved for et bål ol. vil bli tilordnet som plikter til de enkelte rollene de respektable oppgaver passer for. Hver av gruppene vil ha en Høvding / Krigsherre / Leder som har hovedansvaret for at gruppen fungerer, og står i direkte kommando over hele sin gruppe. Hos menneskene har man en offentlig saksgang ved, men Høvdingen står fri til å dømme som han lyster uten å kalle til tings lovbrudd ( lovene vil bli fastsatt på forhånd, men kan forandres av høvdingen eller et folketing ). Blandt orkene gjelder en enkel regel: Sterkestes rett ( men også den mest sleipes rett ). Ved brudd på ordrer eller forbrytelser mot slagkamertaer vil Krigsherren utsige doms ( som ofte er hard og brutal, f.eks. å vaske opp for etter alle de andre ved middagsmåltidet ). Alvene enes på demokratisk vis, men den eldste tilstede har alltid siste ord i en sak. I denne laiven er det lagt opp til større, organiserte kamper. Organiseringen forutsetter at det er en noenlunde oppvakt komandant for de væpnede styrkene, og at nettop disse trener kampteknikk. I de større kampene vil strategier spille en stor rolle, F.eks: Hvordan kontre en Skjoldborg i nedoverbakke? Under slike formasjonskamper er disiplin viktig, siden kun èn feig niding i skjoldborgen er nok til at en går i oppløsning. Man får skader gjennom kamp, og skal etter Solgløtt's kampsystem selv vurdere når man er skadet hvor mye, og hvor på kroppen skadene sitter. Man skal simulere smerter og skader ( ved god innlevelse vil man kjenne en fysisk smerte, som gjør disse regler enklere å forstå ). Man må leges av legekyndig, eller i det minste forbindes, om man skal ha håp om å overleve store skader. Skader kan ta opptil en hel dag å utbedre (f.eks. ved øksehogg i foten, så vil du ha problemer med å stå på foten resten av dagen, selv om skaden er behandlet. Dette for å få kamp til å bli et mer alvorlig fenomen. Om man er uheldig, blir man påført banesår, og vil dø (kan komme av å forblø ihjel, eller av at man får strupen kuttet ol.). Når man er død, skal man ligge på stedet man falt og faktisk spille død. Det sies at de døde kommer og henter nye til sine rekker. Om man dør må man ikke nødvendigvis reise hjem, man blir tildelt en SIS-rolle eller en ny rollefigur. Formålet med LAIVEN er å ha det gøy, og å leve ut fantasienes drømmeverden i trygge omgivelser. Laiv er også en effektiv teknikk for å utforske seg selv innen trygge, avgrensede rammer. Forhåpentligvis blir disse 4 dagene noe alle deltakere kan tenke tilbake som sine "fire dager i Midgard". Vi ønsker å se DEG på Elencalion Formen! Rasmus Olsen, August 2003

10

11 Tiden før Tidenes begynnelse Ea, verden, ble skapt av ainuene, Eru Iluvatars barn. Den ble skapt da ainuene fremførte de mektige kvadene som Iluvatar la fram for dem, de mektigste kvadene som eksisterer og kommer til å eksistere, bortsett fra det som skal synges for Iluvatar etter dagenes ende. Valaene, de ainuene som steg ned til Ea begynte nå å forme verden etter sine egne tanker, som allikevel er Iluvatars, da alle ainuene er barn av Iluvatars tanker. Valaene skapte et skjønt og blomstrende rike på Ea. Men det fikk ikke forbli slik. Melkor, den mektigste av ainuene, han som utsprang av den størst del av Iluvatars tanker søkte alltid å ødelegge de de andre hadde skapt. Allerede da Ea ble skapt, da kvadene ble sunget, sang Melkor sitt eget kvad. Han higet etter å herske over Ea og ha den som sitt rike. Siden ble han kalt Morgoth, verdens mørke fiende, Fienden, et navn som ble gitt ham av noldoene, de mektigste av alvene. Tidenes begynnelse I dette tideverv fant ble de To Trærne, Laurelin og Telperion skapt, og verden lå badet i deres lys. Men, den første krigen mot Morgoth fant og sted. I denne krigen kjempet alvene, de førstefødte som nettopp hadde våknet i Midgard, på valaenes side. Morgoth ble tatt til fange og ført til valaenes boliger i Valimar. Men, Morgoth ble sluppet løs igjen, for valaene som selv ikke kjente ondskapen, trodde han var fri for den og slapp ham villig. Dette benyttet Morgoth, og han allierte seg med Ungoliath, et mørkt vesen fra Tomrommet. Sammen drepte de de To Trærne, og stjal de tre Silmarillene, skjønne edelstener skapt av den mektigste av noldoene noensinne, Fëanor, Ildånden. Da sverget Fëanor og sønnene hans en ed på å bringe tilbake Silmarillene, en ed som skulle bringe stor ulykke over verden. Alle noldoene satte så kursen mot Midgard. Det første tideverv I begynnelsen av dette tideverv kom noldoene under Mandos Dom, som stengte dem ute ifra Valinor og som skulle bringe ulykke over deres ærend i Midgard. Nå steg også menneskene fram i Midgard, og dvergene også. Alvene bygger i dette tideverv de store byene og festningene Nargothrond og Gondolin. Den første av Silmarillene blir tatt fra Morgoth av Beren, en dødelig mann, og Lúthien, datter av maiaen Melian. Silmarillen blir senere brakt til Valinor av Eärendil, den første dødelige som får lov til å komme til Valinor. Eärendil får i oppgave å seile over himmelhvelvingen med Silmarillen slik at alle skal få den til skue. Dette tidevervet ender med at Morgoth blir beseiret av valaene og Midgards frie folk og blir stengt ute i Tomrommet for evig. De to siste Silmarillene blir brakt dit de hører hjemme, en til jordens indre, og en i havet. Til sist blir også Mandos Dom opphevet, og de av alvene som ønsker å igjen sette sine føtter i Valinor får nå lov til det. Menneskene får Númenors øy i gave av valaene. Her slutter det første tideverv. Det andre tideverv Elros blir den første konge av Númenor, menneskets mektigste og vakreste rike noensinne. Et nytt onde viser sitt ansikt i dette tideverv, Sauron, den mektigste av Morgoths tjenere stiger frem. I begynnelsen viser han ikke sine hensikter tydelig, men snart påbegynner han byggingen

12 av Barad-dûr i landet Mordor i Midgard. Sauron viser ennå ikke sine sanne hensikter for omverdenen. Han hjelper alvene med å smi Maktens ringer, noen av dette tidevervs svøper. Selv smir Sauron den Ene ringen, den som skal slavebinde alle de andre ringene. Mot slutten av dette tideverv stiger Númenors siste konge, Ar-Pharazôn den Gylne frem. Han reiser med en krigsmakt til Midgard og tar Sauron med som fange til Númenor. Sauron hater det han ser, hvor lykkelige menneskene her har blitt. Alvene har allerede en stund vært stengt ute fra Númenor, og språket deres er forbudt der. Sauron drypper gift i kongens ører og får Ar- Pharazôn til å sende en enorm krigsflåte mot Valinor. Valinor er forbudt for dødelige, da valaene er redde for at de skal bli misunnelige og hatske mot de udødelige som bor der, akkurat som Ar-Pharazôn nå har blitt, da han tror at han kan bli udødelig hvis han setter sin fot der, og at valaene bare vil hindre ham i det fordi de frykter konkurranse. Valaenes vrede er stor, og de lar havet sluke Númenor og alle som bor der. Bare ni skip unnslipper valaenes vrede. Disse tilhører Isildur, Anarion og Elendil som fortsatt er tro mot valaene, Vestens Herrer. De seiler til Midgard og grunnlegger der kongerikene Gondor og Arnor. Men, Sauron har unnsluppet valaenes vrede. Han har gjenopptatt sin Ene ring og angriper nå Gondor. Nå oppstod Det siste forbund av alver, menn og dverger. Sammen beseiret de Sauron, men Elendil og Gil-galad, noldoen Fingon s sønn blir drept foran Barad-dûr. Isildur skjærer den Ene ringen av Saurons hånd og krever den som sin egen. På grunn av dette overlever Saurons ånd som først kan bli ødelagt helt når den Ene blir ødelagt og. Her slutter det andre tideverv. Det tredje tideverv Den Ene ringen faller i elven Anduin da Isildur blir drept av orker. Den blir om lenge funnet igjen av en hobbit, som etter hvert faller under ringens makt. De fem Istari, trollmennene, blir sendt til Midgard fra Valinor for å hjelpe til i krigen mot Sauron. Bare en av dem gjennomfører sitt oppdrag, og han mottar også Narya, ildens ring, av alven Cirdan som er dens vokter. En av de andre trollmennene slutter seg til Sauron, og blir til slutt beseiret. En annen faller for Midgards ville dyr og planter og forsaker sin oppgave for å leve med dem. Av de to siste er ingenting kjent, bortsett fra at de drar sydover i Midgard. Istari oppdager at en ond makt har slått seg til i Store grønnskog, senere kalt Myrkskog. De tror det er en av Nazgûl, Saurons tjenere, men det viser seg senere å være Sauron selv. Nazgûl stiger også frem, og den mektigste av dem grunnlegger et kongerike i Angmar i nord. Han blir senere kjent som Heksekongen. Mange farsotter herjer i dette tidevervet, og en av disse fører til døden av Gondors kongefamilie, og den siste kongen overlater makten til rikets riksforstander. I Arnor begynner styret til en lang rekke av høvdinger. Eorl Unge blir gitt landet som senere skal blir kjent som Rohan av Gondors riksforstander. Istari går med hjelp fra alvene til angrep på Saurons festning i Myrkskog, Dol Guldur. Sauron flykter tilsynelatende, bare for å dukke opp i Mordor igjen. Nå begynner krigen om Ringen. En siste allianse av alver, menn og dverger kjemper til sist mot Sauron. Han blir overvunnet, ikke av krigsmakt, men av to hobbiter som drar til Mordor og kaster ringen i ildberget Orodruin der den er smidd. Når ringen er ødelagt er Saurons makt endelig brutt. Nå drar de siste av alvene, Gandalv - den ene av istari som fullfører sitt oppdrag, og hobbiten Frodo og fetteren hans Bilbo til Valinor.

13 Det fjerde tideverv Her begynner menneskenes tid. De fleste av alvene har dratt sin veg, og de som er igjen holder seg unna mennesker. Dvergene er få, men har et godt samkvem med menneskene. Selv om Sauron er død er ikke ondskapen borte fra verden. Mange av dens tjenere er fortsatt i live, og de gjør sitt for at Midgards frie folk skal overvinnes. Krig og død er igjen på trappene. Årene etter Saurons fall forlot høyalvene Midgard, og menneskene rådet. Menneskenes kongedømmer stod sterkt i de første årene, men ved kong Aragorn's sønn Eldarion's død kom det et skifte. De med makt og rikdommer samlet seg mere og mere uten å ense de som eide intet. Dette skapte stor misnøye blandt folket, og det ble dannet bevegelser blandt fattige for å tvinge kongene til å bedre forholdene. Men kongene styrte med jernhånd, og var lite begeistret over folks egenråde. For å lette presset på sitt embede, og det de betegnet som en indre fiende, arresterte de mang en ringleder. Nå skal det nevnes at disse laugene blandt bønder og fattige ikke brukte våpen i hånd for å fremme sin mening, men derimot tydde til andre, mere fredelige metoder. Men laugene gav ikke opp kampen, og etterhvert ble det meget bitre forhold mellom de rike og de som hadde lite. Eldarion hadde forsøkt å føre videre de gamle tradisjonene, som bygget på de mange årenes kulturpåvirkning fra samlivet mellom menneskene og høyalvenes. Men dette tok de følgende konger sterk avstand fra, i forsøk på å styre befolkningen. Mangfoldige bokbranner ble tent av rasende folkemengder, oppildnet av prestene for nystiftede religioner. Menneskene i Midgard startet å kvele sitt eget rike på grunn av hovmod. Dette hatet mot kunnskap og visdom skulle siden vise seg som hovedårsaken til at menneskenes kongerike falt. Dvergenes siste riker smuldret hen på grunn av et stadig økende orkeproblrem, som så ut til å komme ingensteds ifra, og de fleste dverger søkte mot menneskenes kongedømmer, i stor bitterhet og sorg. Dvergene hadde håpet at de endelig skulle få komme tilbake til sine tidligere glanstider. Hobbittenes land ble innlemmet i Menneskenes kongedømme. Men mange mennesker var fiendlig innstilte til disse andre rasene, og til slutt måtte mange dverger og hobbitter gi opp egen identitet og gi seg ut for å være menneske for å slippe unna harseleringen. Og det er her de siste sikre kildene stanser, etter denne tid ble alle som kunne lese eller skrive drept, og de som opposisjonerte mot religionene ble slaktet. Innen kort tid smuldret det som var igjen av kongedømmet sammen, og mindre grupperinger startet å sloss seg imellom. Det tidligere så stolte Gondor og Arnor ble nå splittet i dusinvis av mindre klaner, som sloss inbitt for kontrollen over minimale lapper jord. Men dette var allikevel ikke den største katastrofen som skulle treffe menneskene i disse skjebnesvangre årene i begynnelsen av den 4. alderen. Hver av klanene ble styrt av en høvding, og en klan var oftest ikke på mere enn 100 personer. Det var hundrevis av klaner, og de fleste hadde knyttet seg opp mot konger. Disse kongene var i konstante stridigheter med hverandre, og ofte også med sitt eget folk. Kongedømmenes tid varte i litt over to mannsaldre, før katastrofen kom. Man begynte først å legge merke til den da Dvergene ble drevet ut av fjellene. Horder av orker så ut til å dukke opp ingensteds ifra, for så å erobre alt land de kunne rekke. Kun skogene i nordøst og menneskenes kongedømmer var noenlunde uanfektede av angrepene.

14 Men så observerte man at orkene tilsynelatende hadde kommet for å bli på de nylig erobrede områdene og fjellene. Og orkene drep konstant på mot grensene av kongedømmene. Denne trusselen ble farligere og farligere, og kongene besluttet seg så endelig for å legge til side interne stridigheter, og møte trusselen utenfra med samlet styrke. Men det var tilsynelatende for seint. Flere høvdingers klaner var allerede beseiret, andre drevet på flukt. Kongedømmenes krigføring var utelukkende på defensiven, og tapende i det lange løp. Kongene forsøkte et siste fortvilet prosjekt for å snu bølgene. Man dannet en elitegrupe av jegere og mordere, som skulle infiltrere orkenes leirer, og ta livet av orkenes ledere, om de så hadde noen. I begynnelsen var disse jegerne heldige, og lyktes med å samle mye informasjon om orkenes planer og mål. Mang et angrep ble avverget fordi man hadde informasjon på forhånd. Så sirklet endelig jegerne seg inn lederne bak orkenes angrep. Tolv nekromancere hadde i all hemmelighet samlet seg en hær av orker under Aragorn's rolige styre, og hadde nå for mål å knuse hver siste rest av menneskelig sivilisasjon. Necromancerne ga Orkene mye friere tøyler enn noen andre hadde gjort, og orkene kunne selv styre egen krigføring og egne mål. Dermed hadde disse orkiske kulturene etablert en mye høyere kultur enn var observert tidligere. Og siden orkene ikke eide land, hadde de intet å miste og alt å vinne på å drive krigen.jegerne ble forbauset over å finne orker som diktet sanger og lagde avanserte instrumenter for å forenkle sitt arbeide. Mange prester blandt menneskene påsto at jegerne farte med løgn, og fikk opildnet folket imot kongene. Prestene påsto at eneste måten de kunne overleve var ved å vinne gunst hos religionenes guddommer. Samtlige konger ble myrdet, jegerne sluttet med sine oppdrag mot orkene, og høvdingene ble diktert av klanens vilje gjennom religionen. Forbundet av orker, under ledelsen av de tolv Necromancerne, kaller seg Gûlbung. Og Gûlbung visste å benytte anledningen da kongedømmene kollapset. Orkene satte igang altødeleggende angrep inn i hjertet av det tidligere Gondor og Arnor, og flere hundre klaner ble utslettet. De som overlevde flyktet mot skogene i nord og øst, og la alle verdier igjen etter seg. Her i utkanten av skogene levde så menneskene et nomadeliv, hvor de bodde på de golde slettene om sommeren, og i skogene om vinteren. Her følte de seg så rimelig trygge. Intill nylig. For nå ser det ut til at Gråbiterne har oppdaget hvor menneskene skjuler seg, og store mengder orker marsjerer mot skogene. Det ser ut til å være utelukkende et tidsspørsmål før menneskene blir visket ut fra Midgard for godt... Menneskene er ikke i rette forstand nomadefolk. De vandrer fra sted til sted, men mange har landsbyer (dersom de har funnet steder de føler seg trygge på), andre lever som gjennomførte nomader, med husdyr og hele pakken. Andre lever som de i EF, uten nevneverdigt med husdyr, mere jordbruk, men allikevel lite fast bebyggelse (skjønt, det skal ikke sees bort fra at menneskene lager seg gammer ol. for forskjellige formål). Det viktigste er å ikke etterlate seg små monumenter som gjør god jord utrygg, ved at fiender blir klar over at det kommer folk tilbake igjen engang... Menneskene har en hel del større landsbyer (med opptil tusenvis av innbyggere). Disse er faste bebyggelser, men samtidig i høy risikosone. Grunnen til at de kan holdes trygge, er

15 utelukkende fordi høyere innbyggerantall = flere krigere. Allikevel er det disse byene som opplever trygget fra fiender. Anng. handel, så er alle større byer kartlagt, og offentlig kunnskap. Men å bo i en slik større bosetting gir få muligheter for egen jord, og de fleste innbyggere av slike bosetninger er fattige (som dermed blir krigere for å tjene til sitt daglige brød) eller utvandrer. Disse byene driver organsiert handel, da de gjerne besitter forskjellige typer ressurser som de andre gjerne vil ha del av. Handel er kombinasjon av byttehandel og bruk av mynter (de fleste preget fra de største høvdingenes høyseter, for å verifisere at de inneholder anngitte mengden edelt metall). Handel mellom disse større byene foregår gjennom kjøpmenn, som danner større karavaner eller drar alene eller to-tre stk. sammen (karavaner blir mer fristende mål for røvere). Disse handelsfolkene tar gjerne nytte av de veier som finnes (de fleste av disse veier er rester etter infrastrukturen i det gamle riket til menneskene, og selv om intet direkte vedlikehold blir utført, tar noen ganger soldater utkommandert fra byer iniativ til å reparere større skader. Allikevel er disse veiene stort sett av ringe kvalitet.) Kjøpmenn tar gjerne turen innom ett og annet vertshus på den lange ferden fra bosettning til bosettning. Og om han kommer over andre bosetninger, selger han gjerne varer der for en bedre matbit. Orkene i midgard etter Sauron har fått meget friere tøyler, dithen at de selv får kommandoer fra forholdsvis lavt hold (Necromancerne tar det ikke så nøye med om orkene spiser befolkningen i en landsby der, eller innvaderer den festningen der. Necromancernes plan om å styre midgard mellom seg vil lykkes ved at de vil hærske over orker som står i gjeld til dem for å ha fått landområdene.) På grunn av denne lokale styringen, hender det ofte at grupper av orker "deserterer" og finner ut at det er mere gøy å spise mennesker som bor i mindre grupper og er enkelt bytte. I EF har denne gruppen som har brutt fri fra en forholdsvis større hær, funnet ut at de ønsker å utforske litt av utkanten av skogene hvor det tidligere ikke har vært så mange orkeraid (fordi da er det større sannsynlighet for at menneskene ikke er like mye på vakt).

16

17 Menneskene eller edain, som er en av de yngste rasene i Midgard, våknet den dagen da solen begynte sin første ferd over himmelhvelvingen. Menneskene er barn av Iluvatar, men i motsetning til alvene er de dødelige. Menneskene har større makt til å forme sine egne liv da de lever så kort, men de søker alltid bort fra denne verden og er heller ikke bundet til den. Hvor menneskenes sjeler farer hen etter døden vet ingen. Hvor lenge menneskene lever avhenger av ætten deres, i høybårne og rene ætter kan en mann en sjelden gang leve i opptil 200 år, men vanlig alder blant menn er rundt 80. De bruker lang tid på å vokse opp, og deres glansdager hvor de er i full styrke er korte. Menneskene er underlagt all denne verdens sykdommer og skader, og de tåler ikke mye før de visner hen. De henfaller også lett til ondskap, spesielt de lavere ættene. Menneskene er de som til slutt skal herske over verden, og de er de som skal stå for fullbyrdelsen av Iluvatars skaperverk. - Materialbruk: Mellomfine og grove stoffer. Slitt men velstelt. Fargevalg: Offwhite, grått. Ellers egentlig alle farger, men ikke for "dyre" for rollen. Dekor: Repeterte mønstre i Hvitt og Blått (ingen skrift!). Fargerike tøylapper sydd inn over innganger ol. Befestning: Helst kun èn inngang til leiren. Tilfluktssted for kvinner, barn, syke og eldre. Vakt: Byvakt døgnet rundt. Byport stengt om natten. Kamp: I tilfelle kamp stenges bybortene, kampudyktige søker dekning, byvakten kommanderer militsiaen.

18

19 Orkene er det ondes fotsoldater, tjenere og redskap. Orkene ble skapt av Morgoth, og den vanlige oppfatningen er at orkene en gang var alver, som ble pint og torturert til de ikke liknet på seg selv mer. Orkene er drevet av et uslukkelig hat mot alle raser som ikke tjener herren deres, og vil gjøre nesten alt for å ødelegge dem. Orkene er dog redde for alver, uvisst om de er alvenes kampglød, eller orkenes forhistorie som forårsaker dette. Orker er glad i å sloss, men de fleste mindre orkene er i bunn og grunn feige, krypende vesener som helst ville ha rømt fra slevedriverne sine, men som blir pisket nådeløst fram i kampen. Orkene har ikke et eget felles språk, de er heller ikke i stand til å lage et, så isteden bruker de andre språk de snapper opp, eller som blir gitt dem/befalt dem å bruke. Alle orker har sort, grov hud, sort pistrete hår, huggtenner og hende og føtter med lange negler som minner om klør. De fleste orker tåler også sollys dårlig, de blir kvalme og skjelvne av det. Orkene står ikke i noen høy kurs hos sine herre, kanskje bortsett fra de storvokste urukene. De brukes som krigere og slaver, og om de dør eller lever spiller ingen rolle for deres herrer, da de opptrer i hærskarer som fort lar seg gjennopprette. Ofte samarbeider orkene med ulver, eller varger som de også kalles. De snakker vargenes språk, og rir av og til på dem i krig. Alle de beskjedne kunnskapene orkene sitter inne med er blitt gitt dem av deres herrer, de har vanskelig for å lære nye ting selv, eller for å tenke kreativt. Om orkene hater sine fiender, så hater de sine herrer like mye. Orker Bergtroll Troll Uruk - hai Halv - orker Olog - hai Bergtroll: Bergtroll er den vanligste typen orker. De er småvokste, hjulbeinte og tåler sollys dårlig. De er også feige og kommer lett opp i krangler med hverandre. Halvorker: Disse orkene ble avlet fram av Sarumann under Krigen om Ringen. De er halvt menneske, halvt bergtroll. Noen likner mest på orker, andre mest på mennesker, alt ettersom hvordan de er avlet. De er gustne og bleke i huden, og i motsetning til bergtroll tåler de sollys. Uruk hai: Også kalt uruker. Disse orkene ble avlet fram av Sauron og Sarumann under Krigen om Ringen. De er storvokste, minst like høye som menn og ofte høyere, og har en enorm styrke. De tåler sollys og er ekstremt utholdene. I Fiendens hær er de elitesoldatene, de blir best behandlet og har best våpen og utrustning. De er modigere enn vanlige orker, og også mer lojale, hvis man da kan kalle orker lojale.

20 Troll: Troll er enorme vesener, med enorm styrke og stor utholdenhet. De sies at de ble skapt av Morgoth som en kopi av entene, selv om entene overgår troll på alle områder. Troll er store og brautende, og mangler generelt den intelligensen de krever å operere suksessfullt på egenhånd. Blir troll utsatt for sollys blir de forvandlet til stein. Olog hai: Olog hai er strengt tatt verken orker eller troll, men heller en kryssning mellom de to rasene. De ble avlet fram av Sauron under krigen om Ringen. De er store som troll, men sluere, sterkere og mer intelligente. Mange av olog hai ble kontrollert direkte av viljen til Sauron, og var derfor i stand til og utholde sollys. Oppå huden har disse trollene et lag med tykke, hornete skjell, noe som gjør dem enda mer utholdende. - Eksempler på kildehistorisk bakgrunn for Orker: Orc: Orcneas in beowulf. An Orc-giant derived from the word orcus. Oxford English Dictionary "... His term orcneas, a hybrid composed of a Latin word for "infernal demon" and a Germanic word for the walking dead, epitomizes the dual perception of the monsters." Fred C. Robinson Beowulf and the Appositive style 1985 page 83 "eotenas ond ylfe ond orcneas swylce gigantas" -Old english "etins and elves and orcs such giants" -translation Beowulf lines "A different word orc, alluding to a demon or ogre, appears in Old English glosses of about AD 800 and in the compound word orcneas ("monsters") in the poem Beowulf. As with the Italian orco ("ogre") and the word ogre itself, it ultimately derives from the Latin Orcus, a god of the underworld. The Old English creatures were most likely the inspiration for the orcs that appear in J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings trilogy." Encyclopedia Britanica

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

En TEKST fra - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem!

En TEKST fra  - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem! En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Gjennom det umulige Roald Kvam 2008 Tekst: 2M 14:1-31. Situasjon. Farao har endelig latt Moses få lede folket ut av Egypt. Men de hadde ikke kommet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Litt om det å tro. Adena Kramedos

Litt om det å tro. Adena Kramedos Litt om det å tro. Skumringsalvenes religion baserer seg på forfedre dyrking, og dyrking av naturen. Deres høyeste helligdom er Jorden, skapt av verdens mor, Adena, og hennes make, Kramedos. Historiene

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid Sally Green Half Lost Bok 3 hevnen Oversatt av Heidi Sævareid Til minne om min far Ett enkelt menneske er ved ulike aldre og under mange slags omstendigheter helt forskjellige mennesker. Tidvis er han

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

HIMMELEN er alt som finnes

HIMMELEN er alt som finnes HIMMELEN er alt som finnes www.stockxpert.com Denne bønnen gis deg, universets vidunderlige barn, når du legger ut på den mest gledefylte reisen du noen gang har foretatt, full av fantastiske overraskelser.

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK

VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK DIN EGEN ØY «Land i sikte!» Kapteinens stemme skar gjennom lufta på dekk. Seilskuta vår gynget forsiktig i de svake bølgene, og jeg gikk frem for å se selv. Og der, gjennom

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Tilleggskompendium: Religion

Tilleggskompendium: Religion Tilleggskompendium: Religion Dette kompendiet beskriver mer utfyllende de forskjellige religionene som er utbredt på Stulaaria. Akkurat som med de andre tilleggskompendiene er dette et kompendie alle bør

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Sex! Jesuskirka 13. mai 2007. Maren og Sven Weum

Sex! Jesuskirka 13. mai 2007. Maren og Sven Weum Sex! Jesuskirka 13. mai 2007 Maren og Sven Weum Kvinne Mann Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 1. Mosebok 1.27 Kvinne GUD Mann Og Gud

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup Markus Zusak Boktyven Oversatt av Henning Hagerup Til Elisabeth og Helmut Zusak, i kjærlighet og beundring PROLOG en fjellkjede av murbrokker hvor fortelleren presenterer: seg selv fargene og boktyven

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Parasha 3 Brit hadashah

Parasha 3 Brit hadashah Parasha 3 Brit hadashah Apostlenes gjerninger Kapittel 7 Romerbrevet Kapittel 3 Romerbrevet Kapittel 4 Romerbrevet Kapittel 5 Galaterbrevet Kapittel 3 Galaterbrevet Kapittel 5 Kolosserbrevet Kapittel 2

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

LIBER CVI ANGÅENDE DØDEN

LIBER CVI ANGÅENDE DØDEN LIBER CVI ANGÅENDE DØDEN O.T.O. Deus Homo Est Utgitt på Ordre av Den Mest Hellige Far i Herren Frater Superior og Kalif Hymenæus B XII O.H.O. for Ordo Templi Orientis Den Høyst Ans. Ridderherre Εϖµαιοσ

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2013. Hei alle sammen! Takk for en fin måned sammen med deres skjønne små barn! Denne måneden har vi jobbet videre med Viking prosjektet vårt, samtidig som vi har

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Tema: Gud som en kjærlig far Film: Smurfene Start & Stopp Bibelen: Ak/vitet: Lukas 15 Sauen som ble funnet igjen, Sølvmynten som ble funnet igjen og Sønnen som kom

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer