Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008"

Transkript

1 FORORD DONGFENG-traktorer med hjul, modell DF50/54/300/304 er en nyutviklet produktserie fra Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Corp., Ltd. (Changzhou Traktorfabrikk). Den er motordrevet med en tre - eller firesylindret dieselmotor som har egenskaper som rikelig avgitt effekt,mindre vibrasjon og lavt støynivå. Traktormodellene DF50/54/300/304 har en dobbeltfunksjon ved at den kan brukes både på våte og tørre marker. Designerne har spesialutviklet noen komponenter, som man kan velge å montere, for å kunne møte kundenes varierende behov. Noen av komponentene er designet og utviklet for å kunne imøtekomme det internasjonale markedet, som for eks. hydraulisk servostyring, to-farts PTO osv. Alle disse faktorene har bedret traktorens yteevne betraktelig. Denne traktorserien har fordeler som økonomisk drivstoff-forbruk, brukervennlighet, et harmonisk utseende, kompakt konstruksjon, og den er lett å vedlikeholde. Den har åtte forovergir, og to reversgir. Farten spenner fra,49 til 7,7 km/t. Traktoren er også utstyrt med en lenkeforbindet, dobbeltvirkende clutch. Den kan brukes til mange jordbruksoppgaver, som jordfresing, pløying, harving, såing, og innhøsting dersom det riktige jordbrukstilbehøret festes på. Denne traktorserien kan også utstyres med en forsterket transportfunksjon, for eks. trykkluftbremser (valgfritt) for tilhenger, som kan øke sikkerheten til en transportenhet (for eks. en firehjulstraktor som har hengt på en tilhenger for transport). Denne traktoren er ideell for små og mellomstore gårder. For å kunne imøtekomme forbrukerens behov til enhver tid, blir denne traktoren hele tiden forbedret. Det kan forekomme avvik mellom manualen og de illustrerte katalogdelene og oppbyggingen av traktorene. Forhandlere og brukere bes om å oppgi serienummer og produksjonsdato ved bestilling av deler. Takk for at du har kjøpt en Dongfeng-traktor. Vi setter pris på dine råd, forslag og bemerkninger angående vårt produkt slik at vi til enhver tid kan forbedre oss. Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. (Changzhou Tractor Plant) Mars 008

2 INNHOLD Sikkerhetstiltak.. 3 Kapittel I Arbeidssikkerhet og sikkerhetsregler. 5 Kapittel II Traktorens tekniske spesifikasjoner... 9 Kapittel III Innkjøring av traktoren 4 Kapittel IV Betjening av traktoren.. 6 Kapittel V Justeringer på traktoren.. 3 Kapittel VI Smøring og vedlikehold av traktoren Kapittel VII Problemer og feilsøking 47 Vedlegg Diagram for trepunktsløft Vedlegg Diagram av det elektriske systemprinsippet 58 Vedlegg 3 Liste over gummioljepakninger og O-ring-pakninger 59 Vedlegg 4 Liste over lagre... 6 Vedlegg 5 Tabell for tilskruingskraftmoment til hovedbolter og mutre.. 6 Vedlegg 6 Valgfritt tilbehør Vedlegg 7 Diagram av styresylinderen. 63 Vedlegg 8 Liste over vedlagt verktøy Vedlegg 9 Pakkseddel 65

3 Sikkerhetstiltak Gjenkjenne sikkerhetsinformasjon Dette er et sikkerhetsberedskapssymbol.dersom du ser dette symbolet på maskinen din eller i denne manualen, vær oppmerksom på den potensielle faren for personskade. Følg de anbefalte forholdsreglene og sikkerhetsrutinene. Å forstå signalord: Et signalord som DANGER(fare),WARNING(advarsel), eller CAUTION(obs), brukes med sikkerhetsberedskapssymbolet. DANGER(fare) beskriver mer alvorlige farer. DANGER (fare) eller WARNING(advarsel) merker, befinner seg i nærheten av spesifikke farer. Generelle forholdsregler er merket på CAUTION (obs) sikkerhetsmerkene. CAUTION (obs) brukes også i forbindelse med sikkerhetsinstruksene i denne manualen. Følg sikkerhetsinstruksene Les alle sikkerhetsinstrukser i denne manualen og på maskinen din nøye. Hold alle sikkerhetsmerkene i god stand. Sett på nye merker dersom de gamle er ødelagte eller mangler. Sørg for at nye utstyrskomponenter og reparerte deler har de nye sikkerhetsmerkene. Sikkerhetsmerker kan fås hos din East Wind-forhandler. Lær hvordan maskinen skal betjenes, og hvordan man bruker styrespakene ordentlig. Ikke la noen betjene maskinen uten å ha fått opplæring. Hold maskinen i god stand. Modifikasjoner på maskinen som er utført av ikke-autorisert personale, kan føre til at maskinen ikke fungerer slik den skal, eller at sikkerheten blir redusert, og kan også redusere maskinens levetid. Dersom du ikke forstår deler av denne manualen og trenger assistanse, kontakt din East Wind-forhandler. Unngå at maskinen begynner å renne på egenhånd. Unngå mulig skade eller død ved at maskinen begynner å renne på egenhånd. Start ikke motoren ved å kortslutte tenningen. Maskinen vil starte i gir dersom det normale kretssystemet forbigås. Start ALDRI motoren mens du står på bakken. Start kun motoren når du sitter i førersetet, med giret i fri eller park. 3

4 Bruk førerbelte og den sammenleggbare veltebøylen (ROPS) Åpen stasjon Bruk ALLTID setebelte når veltebøylen (ROPS) er i den øvre eller forlengede posisjonen for å minske risikoen for skade ved en vippe-ulykke. BRUK IKKE setebelte når veltebøylen er sammenlagt. Denne traktoren er utstyrt med en sammenleggbar veltebøyle (ROPS). Veltebøylen (A) skal festes i den øvre" eller forlengede posisjonen (som på bildet) (C) og låst med hurtiglåsepinner (B), med unntak av når det er nødvendig å legge det ned fordi man arbeider på steder med lav tak-klaring. A Veltebøyle (ROPS) B Hurtiglåsepinner C Bolt Behandle kjemiske produkter på en forsvarlig måte. Direkte kontakt med farlige kjemikalier kan forårsake alvorlig skade. Potensielt skadelige kjemikalier som brukes i East Wind-utstyr er blant annet smøremidler, kjølevæsker, maling og bindemiddel. Før du tar i bruk en farlig kjemikalie, må du vite nøyaktig hvilken risiko du utsetter deg for, og hvordan jobben kan gjøres på sikker måte. Følg deretter bruksanvisningen og bruk anbefalt utstyr. 4

5 Betjen traktoren på en forsvarlig måte Egenskaper som er inkorporert i traktoren gjør bruken tryggere og gjør at den kan utføre en lang rekke forskjellige oppgaver. Bruk traktoren kun for de oppgaver den er utviklet til å kunne utføre: Å bære verktøy, flytte last, være en ekstern kraftkilde, eller som transportenhet. Det er ikke et rekreasjonsfartøy. Uforsiktig bruk eller misbruk kan resultere i ulykker. Vær oppmerksom på farer som kan oppstå ved bruk av traktoren. Forstå hva som kan forårsake ulykker, og ta enhver forholdsregel for å unngå dem. De vanligste ulykker forårsakes av: Misbruk av traktoren. Feil startprosedyrer Knusing og klemming ved å feste på tilhengere el.l. Kollisjon med andre motorfartøy. At man setter seg fast i kraftuttaket Fall fra traktoren Unngå ulykker ved å ta de følgende forholdsreglene: Sett giret i FRI OG SETT PÅ PARKERINGSBREMSEN før man stiger av traktoren. Selv om traktoren står i gir og motoren er stoppet, betyr det IKKE at traktoren ikke vil bevege seg. Pass på at ingen står i nærheten av traktoren eller utstyr som er festet til traktoren før motoren startes. Prøv aldri å stige av en traktor som er i bevegelse. Når traktoren forlates, sett giret i FRI, sett på parkeringsbremsen, senk tilbehøret til bakken, stopp motoren og fjern nøkkelen. Vær forsiktig ved bruk i bakker Ha alltid setebeltet på med veltebøylen i øvre posisjon. 5

6 Unngå veihull, grøfter og andre hindre som kan forårsake at traktoren velter, spesielt i bakker. Unngå brå svinging i oppoverbakke. Kjør aldri på kanten av jordvoller eller avløpskanaler, da de kan gi etter. Dersom man prøver å kjøre forover ut av en grøft eller lignende, eller opp en bratt bakke, kan dette resultere i at traktoren velter bakover. Rygg ut av slike situasjoner om mulig. Selv om mekanisk forhjulsdrift gir langt bedre friksjonsevne, hjelper det IKKE til å øke traktorens stabilitet. Tar man i bruk den mekaniske forhjulsdriften, kan traktoren kjøre i brattere bakker, men den blir ikke mer stabil. Tar man i bruk denne egenskapen, må man være ekstra forsiktig i bakker. Sammenlignet med tohjulsdrift, vil en traktor med forhjulsdrift beholde friksjonsevnen i brattere bakker, noe som gjør at faren for velt øker. Faren for velt øker betraktelig ved smal sporvidde i høy hastighet. Fest slepelast kun til trekkstangen. Brukes kjetting, stram slarken langsomt. Beskyttelse mot støy Langvarig utsettelse for støy, kan føre til tap av hørsel. Bruk hørselsvern eller ørepropper for å beskytte deg mot ubehagelig eller skadelig støy. Skift til lavt gir i bakker. Skift til et lavt gir før du kjører ned en bratt bakke for å øke kontrollen over traktoren med lite eller ingen bremsing. Bruk motorbremsing før traktorbremsene tas i bruk. Traktorer som er kommet ut av kontroll, velter ofte av seg selv. Kjør aldri i nedoverbakker med traktoren i fri. Når du kjører på isete, våte eller grusbelagte veier, reduser farten og pass på at traktoren har riktig ballast for å unngå skrens eller å miste kontrollen. For best kontroll, ta i bruk den mekaniske forhjulsdriften (dersom den er utstyrt med det) Ekstra ballast kan være nødvendig for å transportere tungt festet tilbehør.når tilbehøret er hevet, kjør sakte over ujevn grunn, likegyldig av hvor mye ballast som brukes. Unngå passasjerer på traktoren Kun fører har lov til å sitte på traktoren.passasjerer er ikke lov. Passasjerer på maskinen vil være utsatt for ulykker, som for eks. å 6

7 bli truffet av hindre eller bli kastet av maskinen. Passasjerer kan også hindre utsikten til føreren slik at maskinen kan komme til å betjenes på en utrygg måte. Frigjøring av en fastkjørt traktor Forsøk på å frigjøre en fastkjørt maskin, kan utgjøre en fare for sikkerheten blant annet ved at traktoren kan velte bakover, at slepe-traktoren velter, eller at slepetauet eller slepestangen (wire anbefales ikke) svikter eller sliter fordi den er strukket for mye. Rygg traktoren ut dersom den blir sittende fast i gjørme. Hekt av det som måtte være slepet bak traktoren. Grav gjørme vekk fra bakhjulene. Legg planker bak hjulene for å skape en solid grunn og prøv å rygge sakte ut. Om nødvendig, grav gjørme vekk fra fremsiden av alle hjulene og kjør sakte forover. Om det blir nødvendig å slepe med en annen maskin, bruk en slepestang eller en lang kjetting (kabel anbefales ikke). Pass på at kjettingen ikke har svakheter. Pass på at alle slepedelene har riktig størrelse og er sterke nok til å tåle lasten. Hekt alltid på slepemaskinens slepestang.hekt ikke på den fremre støtstangens festepunkt. Før man setter i gang, pass på at ingen befinner seg i området rundt traktoren. Gi forsiktig gass til man ikke har mer slark: Et plutselig rykk kan føre til at en slepedel ryker, noe som igjen kan føre til farlige situasjoner. Unngå å komme i berøring med høytrykksvæske Høytrykksvæske som lekker kan forårsake alvorlig skade. Unngå farlige situasjoner ved å lette på trykket før hydrauliske eller andre ledninger kobles fra. Skru tett alle koblinger før trykk tilføres. Se etter lekkasjer med et stykke papp. Beskytt hender og resten av kroppen mot høytrykksvæsker. Ved uhell, oppsøk lege umiddelbart. Væske som kommer i berøring av hud, må opereres bort innen et par timer for å unngå koldbrann. Leger som ikke har erfaring med denne type skade, bør konsultere en medisinsk kilde som har kunnskap på området. Parkér traktoren forsvarlig For å parkere traktoren forsvarlig: Koble fra kraftuttak. Senk tilbehøret ned til bakken. 7

8 Sett girspaken i FRI. Sett på håndbrems. STOPP motoren. Ta ut nøkkelen. Vent til motoren og tilleggsdelene har stoppet helt opp før du forlater førersetet. Håndter brennstoffet på en forsvarlig måte - Unngå brann Håndter brennstoffet med forsiktighet; det er svært brannfarlig. Fyll ikke på tanken mens du røyker eller er i nærheten av åpen flamme. Stopp alltid maskinen før du fyller på tanken. Fyll på utendørs. Unngå brann ved å holde maskinen ren og fri for søppel, smøremidler og andre ting. Tørk alltid opp brennstoff som er sølt utenfor. Forbered deg på nødssituasjoner Vær forberedt hvis det blir brann. Ha et førstehjelpsskrin og brannslukkingsapparat tilgjengelig. Ha nødnumrene til lege, ambulanse, sykehus og brannmannskap i nærheten av telefonen din. Bruk ikke startvæske BRUK IKKE startvæske i traktorer som er utstyrt med innløpsvarmesystem. Traktoren er utstyrt med innløpsvarmesystem. Bruk verneklær Bruk tettsittende klær, og passende verneutstyr til arbeidet som skal utføres. Langvarig utsettelse for støy, kan føre til tap av hørsel. Ha på hørselsvern eller ørepropper for å beskytte deg mot ubehagelig eller skadelig støy. Det kreves full konsentrasjon av fører for at utstyret skal betjenes ordentlig. Bruk ikke øretelefoner med musikk eller radio mens du betjener maskinen. Arbeid på godt ventilerte steder Eksosgasser kan forårsake sykdom eller død.dersom det er nødvendig 8

9 å la motoren gå i et lukket rom,fjern eksosgassene fra området med en eksosrørforlenger. Dersom du ikke har en eksosrørforlenger,åpne alle dører og får luft utenfra inn i rommet/hallen. Unngå kontakt med pesticider Et lukket styrehus beskytter ikke mot å inhalere skadelige pesticider. Dersom bruksanvisningen til pesticidet anbefaler åndedrettsbeskyttelse,ha denne beskyttelsen på - også inne i styrehuset. Før du forlater styrehuset, ta på verneklær anbefalt av bruksanvisningen til pesticidet. Når du igjen går inn i styrehuset, ta av verneklærne, og oppbevar dem enten utenfor styrehuset, eller i en lukket boks inne i styrehuset eller inne i en pesticidmotstandsdyktig konteiner, som for eksempel en plastpose. Rengjør fottøyet ditt og fjern jord eller andre kontaminerte partikler før du går inn i styrehuset. Styr unna roterende drivaksler Blir man viklet inn i en roterende drivaksel, kan dette medføre alvorlig skade eller død. Pass på at traktorens hovedskjold og drivakselskjold sitter på plass til enhver tid. Pass på at roterende skjold kan rotere fritt. Ha på tettsittende klær.stopp motoren og pass på at kraftuttaks - transmisjonen er stoppet helt opp før du foretar justeringer, koplinger,eller rengjør kraftuttaks- drevet utstyr. Bruk sikkerhetsutstyr og lys Unngå kollisjon med andre i trafikken. Sjekk regelmessig trafikken bak, spesielt i svinger, og bruk blinklys. 9

10 Ha på frontlys, blinkende varsellys, og bruk blinklys både dag og natt. Følg gjeldene lover og regler for merking og lys på utstyr. Pass på at lys og merker er godt synlige, rengjorte og fungerer som de skal. Skift ut eller reparer lys og merker som er skadet eller mistet. Ekstrasett med sikkerhetslys får du hos din East Wind-forhandler. Bruk en sikkerhetslenke En sikkerhetslenke vil hjelpe med å kontrollere utstyr som trekkes etter, skulle det tilfeldigvis kobles fra trekkstangen. Bruk riktige tilslutningsdeler og fest lenken til traktorens trekkstangstøtte, eller et annet spesifikt ankerfeste. Ha kun slark nok i lenken til at man kan svinge. Kontakt din East Wind- forhandler for lenker med en styrke som er lik eller større enn den samlede vekten til maskinen som blir tauet. Bruk ikke en sikkerhetslenke til tauing. Trygg traktortransport En traktor som er ute av drift, transporteres best på et jevnt lasteplan. Bruk kjetting til å sikre traktoren på lasteplanet. Tau aldri en traktor i en hastighet over 6 km/t.en fører må styre og bremse traktoren ved tauing. Tau last på en sikker måte Traktorens bremselengde øker i henhold til farten og vekten på den tauede lasten, samt i bakker. Tauet last, med eller uten bremser, som er for tung for traktoren eller blir tauet i for stor fart, kan forårsake tap av kontroll. Ta den totale vekten av både tilbehør og last i betraktning. Følg disse anbefalte fartsgrensene (eller de lokale fartsgrensene hvis de er lavere): Dersom utstyret som blir tauet ikke har bremser,kjør ikke raskere enn 0 km/t og tau ikke last som er mer enn.5 ganger traktorens vekt. Dersom utstyret som blir tauet har bremser, kjør ikke raskere enn 30 km/t og tau ikke last som er mer enn 3 ganger traktorens vekt. Pass på at lasten ikke overgår anbefalt vektforhold. Tilføy ballast til traktorens anbefalte maksimum,gjør lasten lettere, eller anskaff en tyngre taueenhet. Traktoren må være tung og kraftig nok med adekvat bremsekraft for lasten som blir tauet. Vær ekstra oppmerksom når du tauer last på ugunstig underlag, ved svinging og i skråninger. 0

11 Pass på at veltebøylen er installert riktig Pass på at alle deler er montert riktig igjen dersom veltebøylen er løsnet på eller fjernet av en eller annen grunn. Skru til festeskruene til riktig kraftmoment. Beskyttelsen som veltebøylen gir, vil reduseres dersom den blir utsatt for strukturskade,veltes overende,eller på noen måte endres på ved sveising, bøying, boring eller skjæring. En ødelagt veltebøyle bør skiftes ut. Utøv vedlikehold på en sikker måte Ha kjennskap til og forståelse av serviceprosedyrene før du utfører noe arbeid. Hold området rent og tørt. Verken smør, foreta service eller justeringer mens maskinen går. Hold hender, føtter og klær borte fra kraftdrevne deler. Kople fra all strøm og betjen styrespakene for å slippe ut trykk. Senk tilbehøret til bakken. Stopp motoren. Fjern nøkkelen. La maskinen kjøles ned. Støtt enhver maskindel som må heves for å repareres på en sikker måte. Hold alle deler i god stand og riktig montert. Reparer skader umiddelbart. Skift ut slitte eller ødelagte deler. Fjern overflødige smøremidler, olje, eller løse rester. På selvdrevent utstyr, koble fra batterijordingskabelen før justeringer foretas på det elektriske systemet, eller før man sveiser på maskinen. På tauede tilleggsutstyr; koble ledningsnettet fra traktoren før service foretas på det elektriske systemets komponenter, eller før man sveiser på maskinen. Sikker service på kjølesystemet Eksplosive utslipp (utslipp som spruter ut) av væsker fra trykksatte kjølesystem kan forårsake alvorlig brannskade. Fyll på kjølevæske gjennom den eksterne konteineren,ikke direkte på radiatoren. Dersom radiatorlokket må fjernes,ikke gjør det mens radiatoren er varm.stopp motoren og vent til lokket er avkjølt nok til å kunne ta direkte på det med hendene. Skru lokket sakte løst til første stopp for å slippe ut trykk, før det tas helt av. Sikker service på traktoren Ikke foreta service på traktoren mens motoren går. Dersom du foretar service på en traktor som er utstyrt med forhjulsdrift der bakhjulene er løftet opp fra bakken og hjulene roterer ved motorkraft, støtt alltid forhjulene på samme måte.

12 Dersom forhjulene ikke er løftet opp fra bakken, vil de dra bakhjulene av støtten. Fest hjuldelene til riktig kraftmoment slik det er spesifisert Hjul, dekk og spor- kapitlet.skru til riktig kraftmoment i henhold til intervallene som vises i innkjørings-kapitlet og smøring og vedlikeholds-kapitlet,for å forsikre om at hjuldelene ikke løsner. Sett på plass beskyttelsesdeksler som ble fjernet for å kunne foreta service. Støtt maskinen ordentlig. Senk alltid tilbehør som er festet til traktoren før du arbeider på maskinen. Dersom du må jobbe med en hevet maskin eller tilbehør, støtt maskinen eller tilbehøret på en sikker måte. Dersom maskin eller tilbehør blir stående i hevet posisjon, kan hydrauliske anordninger sige ned. Støtt ikke maskinen på dårlig materiale eller annet som kan falle sammen under vedvarende tung last. Jobb ikke under en maskin som kun støttes av en jekk. Følg de anbefalte prosedyrene i denne manualen. Når ekstrautstyr og tilbehør brukes med en traktor, må man huske på å følge bruksanvisningen til tilbehøret i tillegg til traktorens brukermanual. Fjern maling før sveising eller oppheting. Unngå mulige giftige gasser og støv. Farlige gasser kan oppstå når maling varmes opp ved sveising, lodding eller ved bruk av sveiseapparat. Jobb ute eller på et godt ventilert område. Maling og løsemidler må kastes på forsvarlig måte. Fjern maling før sveising eller oppheting: Dersom du pusser eller skraper av maling, unngå å puste inn støvet. Ha på godkjent maske. Dersom det brukes løsemiddel eller malingsfjerner,fjern malingsfjerneren med såpe og vann før man setter i gang med sveising. Fjern løsemiddel- og malingsfjernerbokser samt annet brannfarlig materiale fra området. La gasser få spre seg (forsvinne) i minst 5 minutter før man sveiser eller oppheter. Unngå oppvarming i nærheten av trykkisolerte væskeledninger Det kan oppstå gnister ved å ha varme i nærheten av trykkisolerte væskeledninger, som kan resultere i svært alvorlige brannskader på deg selv og andre som er i nærheten. Verken sveis, lodd eller bruk sveiseapparat i nærheten av trykkisolerte væskeledninger eller andre brannfarlige stoffer.

13 Trykkisolerte ledninger kan kuttes ved uhell når varmen sprer seg lengre enn flammeområdet. Lagre tilleggsutstyr / tilbehør på en sikker måte Lagre tilbehør som tvillinghjul, hjulvekter, og lasteplan slik at de ikke kan velte og forårsake alvorlig skade eller død. Tilbehør og tileggsutstyr må oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende. Unngå å bli brent av syre. Svovelsyre i batterielektrolytt er giftig. Den er sterk nok til å brenne huden, tære hull i klær, og forårsake blindhet hvis den kommer i kontakt med øyne. Unngå farene ved å:.fylle på batteriene på et godt ventilert sted..bruk vernebriller og gummihansker. 3.Unngå å puste inn gassene når elektrolytt helles på. 4.Unngå å søle elektrolytt. 5.Bruk riktig jump start prosedyre. Dersom du søler på deg selv:. Skyll huden med vann..ha på natron (bakepulver) eller lime for å nøytralisere syren. 3.Skyll øynene med vann i 5 30 minutter. Oppsøk lege / sykehus umiddelbart. Dersom syren svelges:.ikke prøv å kaste opp..drikk store mengder vann eller melk,men ikke mer enn liter. 3.Oppsøk lege / sykehus umiddelbart. Sikker service av dekk Kraftig fraskilling av dekk og felg-deler, kan forårsake alvorlig skade eller død. Prøv ikke å montere et dekk med mindre du har riktig utstyr og nok erfaring fra før. Ha alltid riktig trykk i dekkene.fyll ikke på mer enn luft enn det som er anbefalt.aldri prøv å sveise eller lodde hjul og dekk. Varmen kan resultere i økt lufttrykk som igjen kan føre til at dekket eksploderer. Sveising kan gjøre dekkets struktur svakere, eventuelt deformere det. Når du fyller på luft, bruk en hylse som kan klemmes på og en 3

14 forlengerslange som er lang nok til at man kan stå til siden og IKKE foran eller over dekket. Bruk en sikkerhetsramme om mulig. Sjekk om dekkene har lite luft,skår,bobler,om felgene en skadet, eller om det mangler hakebolter og mutre. Kast avfall på forsvarlig vis Uforsvarlig kasting av avfall, kan skade miljøet. Potensielt skadelig avfall som brukes på traktoren eller tilbehøret, er blant annet olje,brennstoff, kjølevæske,bremsevæske,filtre,og batterier. Bruk lekkasjesikre konteinere når væsker tappes. Bruk ikke konteinere som brukes til enten mat eller drikke, da noen kan ta feil og drikke av dem. Hell ikke avfall ned på bakken, ned i sluk eller enhver annen vannkilde. Air conditioning kjølemidler som slippes ut, kan skade jordens atmosfære. Statlige lover kan forlange at man skal levere brukte air conditioning kjølemidler til et sertifisert air conditioning servicesenter for resirkulering. Forhør deg hos din lokale miljøstasjon eller hos din East Wind-forhandler om hvordan man skal kaste avfall på riktig måte på ditt sted. 4

15 Kapittel Arbeidssikkerhet og sikkerhetsregler Sikkerhet i høysetet Dette varseltegnet varsler om viktige beskjeder angående din sikkerhet. Les sikkerhetsreglene nøye og følg nøye foreslåtte forholdsregler for å unngå mulige farer og for å beskytte din egen helse og personlige sikkerhet. Viktig! Denne traktoren er designet og produsert med den hensikt å brukes i landbruksøyemed. Annet bruk er ikke ansett som forenlig med fabrikantens ønskede bruk, og produsenten av traktoren vil heller ikke være ansvarlig for skade på ting eller mennesker dersom den brukes til andre formål enn jordbruk. Ha alltid i tankene at enhver konsekvens av uriktig bruk av denne traktoren er ditt personlige ansvar. Det er essensielt at man respekterer fabrikantens regler for bruk, vedlikehold og reparasjoner som er gitt i denne manualen. Traktoren må brukes, repareres og vedlikeholdes kun av personer som har opplæring i sikkerhetsreglene samt har riktig autorisasjon til å bruke den. Traktorføreren er alltid ansvarlig for generell sikkerhet og for å opprettholde sikkerheten og reglene for å unngå ulykker, i tillegg til generelle trafikkregler dersom traktoren kjøres på offentlige veier. Enhver uautorisert og vilkårlig modifikasjon som gjøres på traktoren vil gjøre at fabrikantens ansvar for skade eller ulykke på grunn av disse modifikasjonene faller bort. Fabrikanten og alle organisasjoner som assosieres med distribusjonsnettverket, inkludert, men ikke begrenset til, nasjonale, regionale eller lokale distributører, skal motsi seg alt ansvar for skader som er et resultat av unormal drift av maskindeler eller komponenter som ikke spesifikt er autorisert av traktorfabrikanten, inkludert de som en gang ble brukt til service eller vedlikehold og produsert av fabrikanten på et tidligere tidspunkt. Det gis ingen garanti for skader som kommer fra unormal oppførsel av deler eller komponenter som ikke er autorisert av traktorfabrikanten OBS! Les brukemanualen ordentlig før du tar i bruk, vedlikeholder, fyller på eller foretar annen service på traktoren. Følg sikkerhetsinstruksene til punkt og prikke og følg de foreslåtte forholdsregler for å beskytte deg selv. 5

16 Vedlikehold Bruk kun originale DF- deler. Dersom man ikke gjør det, vil det: Koste mer. Resultere i misnøye. Risikere at traktoren ikke fungerer som den skal. Traktoren er designet med eieren i tankene, og det er blitt lagt vekt på å gjøre vedlikeholdet så enkelt som mulig. Meningen med denne manualen er å gjøre brukeren kjent med bruk og vanlig vedlikehold på traktoren. Husk at ved å vedlikeholde traktoren, forlenges traktorens levetid. Vær spesielt oppmerksom på instruksene som gjelder drivstoffilter, luftrenservedlikehold og smøring. Husk at dårlige luftfiltre resulterer i at innsprøytingssystemet forringes, og dårlig vedlikehold av luftrenseren sliter motoren ut tidlig. Vennligst ha i tankene at smøreoljen bør skiftes etter hver 000 arbeidstime, og minst én gang i året. Sikkerhetsforholdsregler Generelle Traktoren din ble designet med sikkerheten høyt prioritert. Det finnes likevel ingen erstatning for forsiktighet og for å passe på at ulykker ikke skjer. Så snart en ulykke har skjedd, er det for sent å være etterpåklok. Les denne manualen nøye før du starter, kjører, foretar service eller vedlikehold, fyller på eller gjør annet på traktoren. Noen minutters engasjert lesing, vil spare deg for tid og problemer senere. Husk at traktoren var designet og produsert for jordbruk. Dersom eieren av traktoren skal bruke den til annet, må vedkommende få autorisasjon fra fabrikanten på forhånd. Ha et førstehjelpsskrin tilgjengelig. Arbeid ikke med løse plagg som kan vikles inn i bevegelige deler. Sjekk at alle roterende deler som er koblet til kraftoverføringsakselen er beskyttet ordentlig. Denne traktoren må betjenes av personale som har opplæring i bruk og vedlikehold av denne type maskin, og man må også ha riktig autorisasjon på å kunne betjene den. Prøv ikke å øke maks. omdreininger per minutt ved å endre innstillingen på drivstoffinsprøytningssystemet. Endre ikke på innstillingene til trykkbegrensningsventilene til de forskjellige hydraulikkretsene, hydraulisk elevator eller fjernstyringsventilene. Betjen ikke traktoren dersom du føler deg uvel og fysisk uskikket. I slike tilfeller bør man stoppe arbeidet med én gang. Jobb alltid med uskadet styrehus og sikkerhetsramme som har alle komponenter og som er riktig montert på traktoren; Sjekk periodevis fester om de er tett sammenskrudde samt rammer og konstruksjon for å passe på at de ikke har skader som følge av ulykker. 6

17 Starte traktoren Før man starter motoren, sjekk at parkeringsbremsen er på og at giret og kraftoverføringsakselen står i fri. Pass på at alt ekstrautstyr er senket helt til bakken før motoren startes. Før du starter motoren, pass på at alle beskyttelsesvern er montert riktig på traktoren. Prøv ikke å starte eller kjøre traktoren med mindre du sitter i førersetet. Pass alltid på at det ikke er mennesker eller hindre i veien før du begynner å kjøre traktoren. Ikke ha motoren i gang inne på lukkede områder uten adekvat ventilasjon, da eksosgasser er skadelige for helsen, og kan til og med være dødelige. Traktordrift Velg sporvidde som er best egnet til arbeidet som skal utføres. Prioriter alltid traktorens stabilitet. Koble clutchen til gradvis: Brå kobling, spesielt dersom man drar seg ut av et ujevnt område, en grøft eller gjørme, kan resultere i at hjulene glipper. Koble fra clutchen umiddelbart dersom forhjulene har tendenser til å løftes opp av bakken. Dersom man kjører i nedoverbakke, hold traktoren i gir. Koble aldri fra giret, og kjør aldri med traktoren i fri. Føreren skal sitte riktig i førersetet når traktoren er i bevegelse. Gå ikke på eller av en traktor som er i bevegelse. Trø alltid forsiktig på bremsene. Kjør ikke rundt en sving i høy fart. Kjør alltid traktoren i en fart som er forsvarlig i forhold til hvilket underlag man kjører på. Dersom man kjører på ujevn grunn, vær ekstra nøye med å sikre traktorens stabilitet. Bruk moderat fart dersom man arbeider i bakker. Reduser farten spesielt når man styrer. Vær ytterst forsiktig dersom du kjører på kanten av en grøft eller sandbanke. Ha aldri med passasjerer. Respekter trafikkregler og lover når du kjører på offentlig vei. Ikke bruk bremsene og clutchen for mye slik at de slites unødvendig. Når du kjører på veier, koble bremsepedalene sammen med låseplate. Dersom man bremser uten at bremsene er sammenkoblet, kan traktoren få sideskrens. Pass også på ikke å overanstrenge bremsene. Tauing og transport For å sørge for traktorstabilitet, juster festeanordningen i forhold til tilhengeren som skal taues, eller taue-utstyret. For din egen sikkerhet, bør ikke tilhengere taues med mindre de er utstyrt med et uavhengig bremsesystem. Bruk alltid en trekkstang og taue-utstyr for å dra tung last, og unngå til enhver tid å hekte eller koble utstyr til det 3-punktsfestede nedre koplingsledd eller til øvre koplingsledd, for selv i det siste tilfellet, vedvarer fare for klemming. Ved tauing, ikke sving dersom differensialen er låst, da det kan gjøre det umulig å styre traktoren. 7

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer