LIVING WATER. VANNIONISERING, FILTRERING, ph-optimering TIL DRIKKEVANN, MATLAGING, VASK OG ANNET BRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIVING WATER. VANNIONISERING, FILTRERING, ph-optimering TIL DRIKKEVANN, MATLAGING, VASK OG ANNET BRUK"

Transkript

1 LIVING WATER VANNIONISERING, FILTRERING, ph-optimering TIL DRIKKEVANN, MATLAGING, VASK OG ANNET BRUK

2 VENNLIGST LES DENNE VEILEDNINGEN FØR INSTALLASJON OG BRUK Viktig sikkerhetsinformasjon Ikke bruk apparatet sammen med helsemessig utrygt vann. Dette apparatet kan brukes sammen med forfiltre på springvannet ditt. Det skal ikke brukes sammen med apparater for omvendt osmose og/eller systemer for vannavherding. Produsenten og distributøren hevder ingen medisinsk virkning. Oppsøk lege ved første tegn på sykdom. Produsenten og distributøren er ikke ansvarlige for uheldige virkninger som resulterer av bruk eller misbruk av ionisert vann. IKKE DRIKK: Syrlig vann Høyalkalisk vann (over ph 9,5) Syrlig vann som utskilles under produksjon av alkalisk vann Hvis apparatet har stått ubrukt i mer enn tre (3) dager: Du må starte selvrensingsfunksjonen ved først å skru på vannet til ioniseringsapparatet og la det renne i minst 40 sekunder. Velg så en utgang for syrlig vann, og la vannet renne i minst 2 minutter. Bruk kun rent springvann. Ikke drikk ionisert vann hvis du tar medisiner eller mangler magesyre. Etter filterbytte må du la vannet renne i tre (3) til fem (5) minutter. Bruk ionisert eller filtrert vann så tidlig som mulig. ph-nivået må sjekkes etter installasjon. Ikke bruk aliminiumsbeholdere til alkalisk vann. Ikke bruk kobberbeholdere til syrlig vann. Ikke bruk beholdere av rustfritt stål. Rustfritt stål senker redokspotensialet (ORP) i det alkaliske vannet. ADVARSEL: Dette apparatet skal kun brukes med vann med temperatur på 35 C eller lavere. Det kan oppstå skade på apparatet dersom filtre eller indre komponenter utsettes for varmt vann (over 35 C). Generell informasjon Produsenten og distributøren hevder ingen medisinsk virkning, og er heller ikke ansvarlige for uheldige virkninger som resulterer av bruk eller misbruk av ionisert vann. Få bekreftelse fra din lege på at medisiner du bruker for eksisterende

3 sykdommer ikke påvirkes i negativ retning av å drikke alkalisk vann. Ikke ta medisiner med alkalisk vann, siden ionisert, alkalisk vann kan øke effekten av medisinen. Ikke drikk alkalisk vann hvis du har aklorhydri (magesyremangel). Rådfør deg med lege før du drikker alkalisk vann dersom: o o o du har en kronisk sykdom du har problemer med lever eller tarmer du er under medisinsk behandling Rådfør deg med lege før du bruker syrlig vann til hud og hår dersom du har ømfintlig hud eller allergier. Inntak av vann som er for alkalisk (ph 9,5 eller høyere, eller ORP på -450) kan forårsake diaré eller andre symptomer. Apparatet skal IKKE BENYTTES med mikrobiologisk utrygt vann. Hvis du ikke er sikker på kvaliteten på vannkilden din, bør du få vannet testet ved et kvalifisert laboratorium. Hvis instruksjonene for installasjon og drift i denne manualen ikke er blitt fulgt, eller dersom noen del av apparatet er blitt modifisert, kan dette ugyldiggjøre garantien. Vi er ikke ansvarlige for skade på apparatet eller personskade som resultat av feil installasjon eller drift av systemet.

4 LIVING WATER BRUK OG SPESIFIKASJONER Living Water er et apparat for ionisering av vann som er utformet for kjøkkenbenker eller andre stødige overflater med tilgang på KALDT vann, et avløp/sluk, og en stikkontakt. Apparatets vannforsyning kobles til en vannkran ved hjelp av en diverterventil. Det alkaliske vannet kommer ut gjennom den bøyelige stålslangen på apparatet. Dreneringsslangen for syrlig vann plasseres i vasken. Strømledningen plugges i en passende stikkontakt. Spesifikasjoner Spenning Elektrisk Elektrode Effekt Mål Redokspotensial VAC / 50 ~ 60 Hz 2A~6A DC 10 cm maks. 80W 27,5 x 31,5 x 14 cm +500mV mV* NB: Du bør begynne å drikke alkalisk vann gradvis, siden det virker avgiftende. Drikk for eksempel en halv liter vann med ph 8,5 i flere dager, og øk så mengden til du inntar hele dagsmengden din. Øk med ett nivå hver uke til du inntar hele dagsmengden din i form av vann med ph 9,5. Hvis du følger denne fremgangsmåten, minimerer du ubehagelige effekter av avgiftningen, slik som forkjølelseslignende symptomer, hodepine, kløe, diaré og/eller kvalme. Du kan komme til å merke endringer i magens oppførsel de første dagene på hvert ph-nivå. Urinering kan forekomme hyppigere, og fargen kan bli mørkere ettersom mer vann inntas og kroppen avgiftes. Fargen går tilbake når kroppen har vent seg til rensingen. Hvis avgiftningssymptomer blir for ubehagelige, anbefales det at du går ned til et lavere alkalisk nivå til symptomene gir seg, og deretter gradvis bygger opp til høyere phnivåer igjen. Vi anbefaler å drikke 1 liter vann eller mer per 30 kilo kroppsvekt daglig. Du kan øke denne mengden etter hvert. Levetid på filter Klorfjerning med filter liter <0,0001ppm (99,9999 %) Vanntemperatur 4 C 35 C *Klorfjerning og levetid på filter påvirkes av forskjellige vannkilder og vedlikehold av apparatet. ph og ionisering er best når flytraten for vannet er rundt 2,5 liter per minutt, som vist på skjermen. Du kan komme til å se mange små bobler i vannet, som er et resultat av ioniseringsprosessen. ADVARSEL: Bruk innstillingen FILTERED (7.0) når du skal ta medisiner. Dette fordi alkalisk vann vil øke effekten av mange medisiner. Rådfør deg med lege for å forsikre deg om at medisiner du tar ikke blir negativt påvirket av å drikke alkalisk vann. Aldri drikk det syrlige biproduktet fra apparatet. NB: ph-verdi og ioniseringsinnstilling kan avvike fra de faktiske vannverdiene basert på vannkildens egenskaper.

5 INSTALLASJON VIKTIG: Hvis apparatet ikke installeres i tråd med denne brukerveiledningen, kan dette resultere i lekkasje og/eller vannskade, og det ugyldiggjør garantien. Vi har ikke ansvar for skader som følge av lekkasje og/eller annen vannskade. Ioniseringsapparatet MÅ plugges inn i en jordet stikkontakt. Maksimum statisk trykk er 70 psi (4,8 bar). Bruk av apparatet ved høyere trykk kan føre til skader på apparatet. Ved trykk over 70 psi kan det være nødvendig med en trykkregulator. gjelder for ALLE ioniseringsapparater for vann. Springvann fra kommunale vannselskaper har en typisk ph-verdi på 6,5 til 7, og moderat vannhardhet på mellom 80 og 140 ppm (disse verdiene kan måles med en TDS-måler). Slikt vann vil generelt sett resultere i ionisert vann av høy kvalitet. Vann fra andre kilder kan variere betydelig i kvalitet og innhold. Vann med mye sedimenter (typisk for kildevann) krever som oftest et sedimentfilter som forfilter. Din Vollara-forhandler kan hjelpe deg å avgjøre om det trengs ytterligere vannbehandling, og kan foreslå en løsning som så kan bestilles. Apparatet skal KUN kobles til en KALDTVANNSKILDE. IKKE bruk varmt vann i apparatet. Filtere og andre komponenter vil ødelegges dersom det brukes VARMT VANN. IKKE DRIKK vannet som produseres under rensesyklusen. Rensesyklusen startes automatisk etter hvert 12. minutts bruk. Denne funksjonen forhindrer at det bygger seg opp mineraler på elektrodene. Bruk innstillingen FILTERED (7.0) når du skal ta medisiner. Alkalisk vann kan øke effekten av medisinen. Få bekreftelse fra din lege på at medisiner du bruker for eksisterende sykdommer ikke påvirkes i negativ retning av å drikke alkalisk vann. Kvalitet på vannkilden Kvaliteten på vannkilden til apparatet henger direkte sammen med kvaliteten på det ioniserte vannet som produseres. Dette

6 Installasjon av diverterventil 1: Fjern risten fra kranhodet. 2: Sett sammen gummiringer, adapter og diverterventil som vist. Skru godt til. Det kan være nødvendig med en tang for å stramme diverterventilen på plass. Surr et tøystykke rundt ventilen før du bruker verktøy, så unngår du skader. Med diverterventilen på plass kan du bruke vasken som normalt og lede vann til ioniseringsapparatet når du ønsker det. Vær forsiktig så du ikke strammer for hardt til, da dette kan skade gjengene og føre til lekkasje. Koble til vannkilden NB: Pass på å klippe slangen rett, for å sikre korrekt installasjon. 1: Klipp slangen til en lengde som rekker fra diverterventilen til vanninntaket nederst til høyre på apparatet. 2: Før en slangeklemme inn på hver ende av slangen. Fest den ene enden til festestykket på diverterventilen, og den andre på festestykket på vinkelrøret.

7 Koble til dreneringsslangen 1: Klipp til et stykke av slangen som rekker fra vasken din til uttaket for syrlig vann som befinner seg på undersiden av apparatet. Legg til litt lengde dersom du ønsker å samle opp syrlig vann til utvortes bruk eller til planter. 2: Før en klemme over den ene enden av slangen, og sett slangen inn i uttaket for syrlig vann. Fest slangen med klemmen. Se illustrasjonen for hvordan slangen skal føres ut fra undersiden. Installasjon av slange for vannuttak 1: Skru enden av stålslangen inn i festet på apparatet. 2: Skru fast med håndkraft. For å unngå skade på apparatet, skal du IKKE bruke tang eller lignende til å stramme slangen. Koble til strøm 1: Plugg apparatets strømledning inn i en passende jordet stikkontakt. NB: Etter installasjon bør du la vannet renne i 3 5 minutter på innstillingen FILTERED (7.0) for å rense ut løse karbonpartikler fra filteret. Vannet kan ha en mørkere farge til å begynne med, men denne forsvinner når en lar vannet renne.

8 Valgfri veggmontering 1: Velg en passende veggplassering til å feste apparatet. La det være nok klaring over, slik at apparatet kan henges på veggfestet. 2: Veggfestet kan brukes som mal til å merke plasseringen av skruer og skrueplugger (hvis disse benyttes). 3: Lag hull og sett inn skruepluggene (ved behov). 4: Fest veggfestet til veggen med skruene. 5: Installer festebolten på baksiden av apparatet. Stram den slik at det er ca. 5 mm mellom hodet på bolten og baksiden av apparatet. 6: Heng apparatet på veggfestet.

9 DRIFT Kontrollpanel Du kan endre ph-innstilling til 4,0, 5,5, 8,5, 9,0, 9,5 og 10,0. Du kan endre ORP-innstilling til 4,0, 5,5, 8,5 og 10,0. Det går ikke an å endre innstillingene FILTERED eller SUPER. ORP-tallet som vises på LCDskjermen er ikke nødvendigvis representativt for det produserte vannet. Resultatet avhenger av vannkilden og interne variabler. ADVARSEL: Ikke gjør endringer på Cln før ETTER at filtrene er byttet ut. Funksjon (FUNC.) Innstilling (SET) Opp (+) Ned (-) Med vanntilførselen til apparatet av, skifter funksjonsknappen mellom ph-, ORP- og rensefunksjon. Velg og trykk på innstillingsknappen til den ønskede ph- eller ORPfunksjonen Trykk på denne knappen for å øke ph- eller ORP-nivået i den valgte funksjonen Trykk på denne knappen for å senke ph- eller ORP-nivået i den valgte funksjonen Egenskaper ved de forskjellige innstillingene Filtered (filtrert) 7.0 Acidic (syrlig) 5.5 Acidic (syrlig) 4.0 SUPER* Dette vannet skal brukes når man tar medisiner, og til babymat. Dette vannet er sterkt syrlig. Dette er ikke drikkevann. Dette vannet er sterkt syrlig. Dette er ikke drikkevann. Det er mulig å oppnå en ph-verdi ned mot 2,0+ (supersyrlig vann) ved bruk av saltbeholderen som vist på side 13. Dette vannet er sterkt syrlig. Dette er ikke drikkevann. Alkaline (alkalisk) 10.0* Høyalkalisk vann er ypperlig til vask. Det er mulig å oppnå et ph-nivå på 11,0+ ved bruk av saltbeholderen. Alkaline (alkalisk) 9.5 Drikk vann på dette nivået straks du har vennet deg til vann med ph 9,0, og øk inntaket gradvis. Dette er det ideelle nivået straks kroppen har tilpasset seg alkalisk vann. I den fjerde uken og videre kan du bruke dette vannet som drikkevann, til matlaging, kaffe og te.

10 Alkaline (alkalisk) 9.0 Drikk vann på dette nivået straks du har tilpasset deg vann med ph 8,5, og øk inntaket gradvis. Alkaline (alkalisk) 8.5 Dette er BEGYNNERNIVÅET. Begynn å drikke vann på dette ph-nivået den første uken, og øk inntaket gradvis. *Muligheten til å produsere vann med høy ph avhenger av vannkilden. LCD-SKJERMEN ORP / PH: Viser om tallene i displayet gjelder ORP-nivåer (redokspotensial) eller ph-nivåer. NB: Vannet er ikke klart til bruk så lenge Working ( jobber ) blinker. ACID (syre): Når syrlig vann er valgt, vil apparatet gi fra seg en pipelyd. ACID blinker på skjermen til vannet når det valgte syrlighetsnivået (pipelyden fortsetter så lenge det produseres syrlig vann). Working: Når vanninntaket når 1,2 liter/minutt, begynner ioniseringen og Working blinker på skjermen til den valgte ph-verdien er oppnådd. Filter Life (Levetid for filter): Vanlig levetid for filter er liter, avhengig av vannkvaliteten. Bytt filter når skjermen viser liter, eller etter et år avhengig av hva som kommer først. Volum på vanninntak: For best kvalitet bør du sette vanninntaket til 2,5 3 liter/minutt. Strømsparing: LCD-skjermen skrur seg automatisk av etter 20 sekunder uten aktivitet. AUTOMATISK ELEKTRODERENSING Varsel for automatisk selvrensing For å rense den interne elektroden og vedlikeholde et godt driftsnivå, vil ioniseringsapparatet påbegynne en automatisk selvrensingsprosess for hvert 12. minutts bruk. Før den automatiske selvrensingen begynner, vil LCD-skjermen på apparatet blinke for å vise at rensingen er klar til å begynne.

11 Problemvarsling Kalkavleiring fra hardt vann kan bygge seg opp på elektrodene i apparatet. Når dette skjer, vil Working blinke på LCD-skjermen, og apparatet vil automatisk justere seg ned et nivå. Det vil si at dersom alkalisk 9,5 var valgt, vil apparatet vise 9,0 på skjermen. Den automatiske renseprosessen løser dette problemet i de fleste tilfeller. VIKTIG: Hvis du bruker apparatet og det er tid for selvrensing, vil apparatet på egen hånd justere seg til innstillingen for filtrert vann (Filtered 7.0), og avslutte ioniseringen til det er ferdig med renseprosessen. NB: LCD-skjermen blinker i rødt under den automatiske selvrensingen. Den automatiske selvrensingsprosessen Selvrensing fjerner rester av kalk og renser de interne elektrodene. Etter 12 minutters bruk ser du varselet for automatisk selvrensing (blinkende LCD-skjerm), fulgt av den automatiske renseprosessen. Prosessen begynner ikke hvis det ikke kommer vann inn i apparatet. Når den 40 til 60 sekunder lange prosessen starter, vil apparatet pipe og skjermen vil blinke. IKKE DRIKK DET SYRLIGE VANNET som produseres under renseprosessen. Apparatet slutter å pipe og LCD-skjermen slutter å blinke når prosessen er ferdig. FILTERBYTTE Du må bytte filter når en av følgende ting skjer: Når LCD-skjermen viser liter Hvert år, selv om LCD-skjermen viser mindre enn liter Hvis det produserte vannet får en rar lukt NB: Det vil renne vann ut av bunnen på apparatet når de gamle filtrene tas ut. Dette er normalt. Rist lett på apparatet for å fjerne eventuelt vann før du installerer nytt filter. Apparatet har dreneringshull på undersiden for å bli kvitt dette vannet. Hvis den produserte vannflyten blir betydelig redusert NB: Lavt vanntrykk og/eller turbiditet (uklart, grumsete vann) vil redusere filtrenes levetid.

12 1: Fjern filterdekselet ved å skyve det mot høyre. 2: Fjern de gamle filtrene ved å skru mot klokken (A) og siden løfte opp og ut av apparatet (B) 3: Installer de nye filtrene ved å plassere dem tilbake (A) og siden skru med klokken (B). NB: Kullfilteret er markert med 1, og kalkfilteret er markert med 2. 4: Sett filterdekselet tilbake på plass. OBS: Før du bruker apparatet med de nye filtrene, skal du la vannet renne gjennom det i 3 5 minutter med strømmen AV. Dette fjerner små partikler fra filterbeholderne. Etter å ha byttet filter: 1. Trykk på MENU 2. Du vil se CLN på LCD-skjermen 3. Trykk på SET 4. Trykk på 5. Du vil høre en pipelyd 6. Filterets levetid er tilbakestilt SUPERSYRLIG VANN / SALTBEHOLDEREN Det er mulig å produsere vann med en ph ned til 2,0+ (supersyrlig vann) ved bruk av saltbeholderen. Dette vannet er sterkt syrlig. ADVARSEL: Supersyrlig vann er kun til utvortes bruk. IKKE DRIKK syrlig vann fra ioniseringsapparatet.

13 apparatet. IKKE tving røret på plass. Saltrøret må føres helt inn før dekselet settes tilbake på plass. 1: Fjern dekselet på saltbeholderen ved å skru mot klokken. 5: Sett dekselet på saltbeholderen tilbake på plass, og skru det forsiktig fast med fingrene ved å vri med klokken. 2: Fjern saltrøret fra apparatet. ADVARSEL: Ikke bruk apparatet uten at lokket på saltbeholderen er skrudd godt på plass. NB: Ikke overfyll, dette kan føre til at røret tetter seg. 3: Fyll saltrøret 80 % fullt med spiselig salt (helst havsalt). Dette rekker til ca. 1 liter supersyrlig vann. 6: Skru på vannet til apparatet og pass på vannflyten. Still inn vannflyten til 2,5 3 liter/minutt. 4: Sett saltrøret tilbake på plass, og pass på at kanten på utsiden av røret glir inn i hakket på 7: Trykk på SUPER-knappen for å starte produksjonen av supersyrlig vann. ADVARSEL: Fjern saltrester fra saltrøret etter at du har laget supersyrlig vann.

14 ELEKTRODERENSING MED SITRONSYRE NB: Uttaksslangen i rustfritt stål (1) og slangen for syrlig vann (2) skal settes opp til å resirkulere renseløsningen til og fra litermålet. Elektroderensing med sitronsyre bør gjennomføres minimum 1 gang per år for at apparatet skal fungere optimalt. Høyere TDS-verdier i vannkilden kan gjøre det nødvendig med hyppigere rensing. Vannpumpe og rensesett med sitronsyre kan kjøpes separat. Kontakt din forhandler for mer informasjon. NB: Under elektroderensingen trenger ikke apparatet strøm. Koble ut apparatets strømledning før rensingen påbegynnes. 1: Hell 3 liter vann i en passende væskebeholder. 2: Bland inn en pakke med sitronsyrepulver i vannet. Pass på at pulveret er helt oppløst før du fortsetter. 3: Fest renseslangen (3) til vannpumpen og senk pumpen forsiktig ned i sitronsyreløsningen, og fest den andre enden til renseadapteren til saltbeholderen. 4: Fest renseadapteren til saltbeholderen. 5: Plasser uttaksslangen i rustfritt stål og slangen for syrlig vann nedi væskebeholderen. 6: Plugg inn vannpumpen for å starte rensesyklusen. La pumpen jobbe i minutter.

15 7: Etter at renseprosessen er ferdig, plasserer du dreneringsslangen og uttaksslangen i rustfritt stål tilbake ved vasken. La apparatet jobbe i 10 minutter på innstillingen FILTERED 7.0 for å skylle ut rester av sitronsyre fra apparatet. PH-TESTING Testing av ph-verdien i det ioniserte vannet 1: Skru på ioniseringsapparatet og la det jobbe i ca. 10 sekunder, til Working ikke lenger blinker. 2: Fyll den medfølgende plastbeholderen halvveis med ionisert vann. 3: Tilsett to (2) dråper phtestvæske til vannet i beholderen. 4: Sammenlign fargen på vannet med ph-fargeskalaen for å finne ph-verdien i vannet ditt. Du kan også teste mengden klor i vannet ditt ved å bruke et sett for klortesting og en lignende teknikk. Resultatet av klortesten skal være gult for vanlig springvann, og fargeløs for det ioniserte vannet. NB: Både ph- og klortesten gir omtrentlige verdier. For å få nøyaktige avlesninger, trengs det digitale måleapparater. FEILSØKING Symptom Mulig årsak Mulig løsning Vannflyten er blitt mindre. Mengden vann som kommer ut av apparatet blir mindre og mindre Tett filter Slangen for vanninntak er kommet i klem Uttaksslangen i rustfritt stål er blitt bøyd/vridd Bytt filter Sjekk om slangen er bøyd/vridd eller er kommet i klem Rett ut slangen eller bytt den ut

16 Inntaksventilen (diverterventilen) er ikke helt åpen Pass på at ventilen er helt åpen Rar eller vond lukt Filterets levetid er utgått Bytt filter For store svovelverdier i vannet Bruk et svovelfilter som forfilter Vannet smaker av klor Filteret må byttes ut Bytt filter Vannkilden har høyt klorinnhold Det kan være nødvendig med ekstra forfiltre kontakt din forhandler Partikler eller faste stoffer i vannet Avleiringer av mineraler La apparatet gjennomføre en rensesyklus Etter filterbytte er feltet for FILTER LIFE (levetid for filter) fremdeles tomt Filterets levetid ble ikke tilbakestilt Tilbakestill filterets levetid (se Filterbytte Ingen strøm til LCD-skjermen Apparatet er ikke koblet til strøm Koble apparatets strømledning til en stikkontakt Vannlekkasje Stikkontakten er kanskje ikke strømførende Strømsparingsmodusen skrur av LCDskjermen etter 20 sekunder uten aktivitet Koblinger eller slangefester er ikke riktig installert Ødelagte gummipakninger Test stikkontakten med andre apparater eller kontakt en elektriker Skru på springen, og apparatet starter igjen Fest koblinger o.l. skikkelig Sjekk alle gummipakninger og bytt dem ut om nødvendig Vannsøl foran på apparatet Filtrene er ikke skikkelig på plass Sett filtrene skikkelig på plass Vannansamling under apparatet ph-testen viser syrlig vann selv om apparatet er stilt inn til å produsere alkalisk vann Inntaksslangen eller dreneringsslangen er ikke skikkelig installert Vannet er blitt testet for tidlig etter en rensesyklus Sjekk og installer slangene skikkelig La vannet renne i 30 sekunder før du gjør en ny ph-test.

17 OFTE STILTE SPØRSMÅL Sp: Hva er det hvite pulveret som fester seg til kopper og kjeler? Sv: Basedannende mineraler, inkludert kalsium (kalk), magnesium, natrium, kalium, jern og mangan, vil dukke opp etter koking av alkalisk (basisk) vann. Disse mineralrestene er ufarlige å innta. Sp: Hva slags vann bør brukes? Sv: Kun drikkbart vann skal brukes sammen med dette apparatet. Sp: Må jeg koble fra apparatet hvis jeg ikke bruker det på over en uke? Sv: Ja. Fjern filtrene fra apparatet, tøm dem for vann og oppbevar dem i en ren plastpose i kjøleskapet (OBS: IKKE i fryseboksen!). Koble ut apparatet. Når du skal bruke apparatet igjen, setter du på plass filtrene og lar vannet renne gjennom apparatet i ca. tre (3) minutter før du drikker av det. Sp: Hvorfor er det små bobler i det ioniserte vannet? Sp: Hvorfor er det utrygt å ta medisiner med alkalisk vann? Sv: Fordi vannet gjør at medisinen lettere tas opp i kroppen. En tablett på 50 mg kan komme til å påvirke kroppen din som om den var en tablett på 100 mg. Sp: Kan spedbarn drikke alkalisk vann? Sv: Nei, spedbarn skal drikke vanlig filtrert vann (ph-nivå 7) Sp: Hva gjør det syrlige vannet? Sv: Det syrlige vannet er til vask og rensing av huden. Syrlig vann skal kun brukes utvortes og aldri drikkes. Sp: Hvem bør drikke ionisert vann? Sv: Alle unge, gamle, mennesker, dyr og planter. Det alkaliske vannet vil være gunstig i noen grad for så godt som alt og alle det kommer i kontakt med. Sv: Vannet blandes med luft under ioniseringen.

18 5 ÅRS GARANTI Kunden skal ikke pakke ned igjen og sende Living Water-apparatet, da dette kan føre til uopprettelig skade. For garantiservice, ring Bendix AS på Hva dekkes av garantien? Vi garanterer overfor den originale kjøperen, under de følgende betingelser, at Living Waterapparatet (med unntak av filtre) er fritt for feil i konstruksjon eller materialer, under forutsetning av at produktene returneres til et godkjent servicested innen fem (5) år. Våre produkter er godkjente for salg gjennom uavhengige forretningseiere. Alle garantier er ugyldige dersom et produkt er kjøpt gjennom uautoriserte kanaler. Garantien dekker ikke produkter som er solgt i strid med vår policy og våre retningslinjer for markedsføring på Internett. Dette inkluderer nettsider som ikke er autoriserte til å bruke våre registrerte varemerker, inkludert navn, bilder og logoer, samt auksjonssider på Internett. Hvis produktet ikke bærer et gyldig serienummer, gjelder ikke garantien. For å få bekreftet garantidekning før kjøp av produkter, kontakt oss på og oppgi serienummeret bak på apparatet. Krav til installasjon og vedlikehold Denne garantiens gyldighet er avhengig av at følgende krav til installasjon og vedlikehold er oppfylt: 1) Living Water-apparatet må installeres i henhold til brukerveiledningen; 2) alle filtre må være byttet så ofte som nevnt i brukerveiledningen (det kan bli nødvendig med bevis for filterbytte); 3) systemet må rengjøres hvert år med et rensesett med sitronsyre; 4) Living Water-apparatet må være brukt og vedlikeholdt i henhold til instruksene i brukerveiledningen. Hvis disse kravene ikke er oppfylt, gjelder ikke garantien. Reparasjoner og service utført av andre enn våre godkjente representanter eller bruk av uoriginale deler ugyldiggjør også denne garantien. VI ER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIGE FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE ELLER FØLGESKADE SOM FØLGE AV BRUDD PÅ EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE GARANTIER, BETINGELSER, KONTRAKTSBRUDD, UAKTSOMHET ELLER NOEN ANNEN RETTSTEORI. Slike ekskluderte skader inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av avkastning eller omsetning, tap av bruk av produktene, og alle tap forårsaket av lekkasje og annen vannskade. SERVICE Vi gjør alt vi kan for å sikre at kundene våre mottar en oppdatert brukerveiledning til produktene våre, men fra tid til annen kan endringer av produktene våre uten forvarsel gjøre informasjonen i dette dokumentet unøyaktig. Besøk vårt nettsted for den nyeste informasjonen.

19 FCC-KONFORMITETSERKLÆRING Navn: Vollara LLC Modell: Living Water Dette apparatet oppfyller kravene i del 15 av FCCs regler. Ansvarlig part Vollara, LLC 5420 LBJ Freeway, Suite 1010 Dallas, Texas Tel.: (800) Signatur: ANDY EIDE Tittel: Visepresident, forskning og utvikling Dato: 3. mars 2010

20 DE MANGE BRUKSOMRÅDENE FOR LIVING WATER Sterkt alkalisk vann ph 11,3 11,5 Rense/vaske mat Frukt og grønnsaker: Skyll i sterkt alkalisk vann for å fjerne oljebaserte eller voksbaserte belegg eller rester av pesticider (insektmidler o.l.) fra frukt og grønnsaker. Slik skylling fjerner mer skitt og sand og revitaliserer fersk mat. Kjøtt, fisk og fjærkre: Fjerner de proteinene og fettypene som forårsaker bakterievekst. Bra til skylling av fersk fisk, kjøtt og fjærkre for å fjerne lukt. Oppvask og klesvask Oppvask: Bruk mindre oppvaskmiddel når du vasker opp. Det trengs mindre vann for å skylle av oppvaskmiddelet. Rengjør skjærebrett og oppvaskkluter med sterkt alkalisk vann for å fjerne rester av fett og protein før du skyller rent med sterkt syrlig vann. Klesvask: Du kan bruke mindre vaskemiddel ved å tilsette en liter sterkt alkalisk vann i vaskesyklusen. Flekkfjerning: Den ekstra sterke absorberingsevnen fjerner enkelt kaffe, soyasaus og oljeflekker. Ypperlig til vanskelige olje- og fettflekker på klær. Generell rengjøring Kjøkken: Bra til fjerning av olje og smuss fra komfyrer, ovner og vifter, samt generell rengjøring på kjøkkenet. Bad: Ypperlig til fjerning av vanskelige flekker i toalettskålen eller mineralflekker på badekar og i dusj. Gulv: Ypperlig til fjerning av skitt, fjerner lett smuss fra tregulv og trange kroker. Personlig pleie Bad føttene i minutter en eller to ganger i uken for å hjelpe kroppens avgiftningsprosess. Vannet lindrer også sårhet og smerte og reduserer opphovning. Living Water med ph 11,5 kan brukes til omslag på vonde muskler, skrubbsår, små brannsår, hudreaksjoner og utslett.

21 Alkalisk vann ph 8,5 9,5 Grønn te Hvis du bruker Living Water med ph 9,5, kan du til og med trekke grønn te med kaldt vann! Living Water (varmt eller kaldt) trekker ut smaken og antioksidantene fra teen uten den bitre ettersmaken som forårsakes av tanniner (garvesyre) i teen. Vannet forbedrer aroma og farge på kaffe, uten å påvirke den naturlig syrlige smaken. Du kan oppnå en full, rund smak selv ved bruk av bare halvparten så mye kaffebønner som vanlig. Svart te: Bruk varmt eller kaldt Living Water for en mild smak og en dyp farge. Urtete: Du oppnår et bedre uttrekk av smak og phytokjemikalier, selv ved bruk av kaldt vann. Matlaging Forvelling av grønne vekster: Forvelling av spinat, brekkbønner, brokkoli og andre grønnsaker i Living Water tar vare på den klare, grønne fargen. Du kan også forkoke grønnsaker i Living Water for å fremheve smaken før de tilsettes annen mat. Forbedret smak: Living Waters oppløsende og uttrekkende egenskaper får ut den naturlige smaken i råvarer og ingredienser. Supper: Living Water trekker ut smaken i suppekraften, selv når du bruker veldig lite krydder. Saus: Du kan redusere natriuminnholdet og spare penger ved å fjerne en fjerdedel til en tredjedel av mengden soyasaus eller andre smakssterke sauser og bruke Living Water i stedet. Kokt mat: Matens naturlige aroma fremheves, og maten får en mør konsistens. Pass på å redusere mengden krydder, siden det trengs mindre krydder når en bruker Living Water. Mørning av kjøtt: Bløtlegg kjøttstykker i Living Water i minutter for å mørne dem. Spiring: Bløtlegg og skyll nøtter, frø, korn og belgfrukter i Living Water for tidligere spiring. Isbiter: Lag isbiter med Living Water og bruk i drikke for forbedret smak og redusert syrlighet. Drinker: Bruk Living Water til miksing av drinker eller fortynning av øl, vin eller brennevin for å fremheve aromaen, så de smaker mildere og rundere. Inntak av Living Water med ph 9,5 kan også avhjelpe bakrussymptomer. Annen bruk Plantestell: Living Water med ph 8,5 9,0 forlenger planters friskhet og levetid, og gir syke planter helsen tilbake. Vær oppmerksom på at visse varianter av blomstrende planter, trær og buskvekster

22 foretrekker et syrligere miljø. Til slike planter kan man bruke 1 del Living Water med ph 8,5 blandet med 3 deler filtrert vann til vanning og dusjing. Snittblomster: Living Water med ph 8,5 9,0 forlenger livet til snittblomster. Frøspiring: Bruk Living Water med ph 9,5 for å spire frø. Living Water stimulerer spiring og forbedrer utviklingen hos frøplanter/kimplanter. Håndverk: Living Water med ph 9,5 passer ypperlig til farging av klær og andre håndverksprosjekter. Mildt syrlig vann ph 4,5 6, 5 Personlig hygiene Tilsett i badevannet: Tilsett syrlig vann i badevannet for å fjerne ringer i badekaret. Bading i slikt vann varmer kroppen og holder huden vakker. Ansiktsvask: De sammentrekkende egenskapene ved syrlig vann strammer opp huden. Skyll lett og la tørke. Hårstell: Bruk til utskylling eller som balsam når du vasker håret. Reduserer floker og gir en skinnende glans. Stell av kjæledyr: Ypperlig til pleie av kjæledyret ditt. Fukt med pelsen med syrlig vann og børst den for skinnende, myk pels. Matlaging Koking av pasta: Gir pasta en al dente -konsistens. Koking av bønner: Tørkede bønner blir fortere ferdig i mildt syrlig vann. (Bløtlegg i vann med ph 9,5 11,0 først for mykgjøring.) Frukt og grønnsaker: Til vask og tilberedning av frukt og grønnsaker som inneholder antocyaniner. Den klare fargen i forskjellige frukter og grønnsaker som kirsebær, plommer, druer, jordbær, rødkål, aubergine, soyabønner, asparges osv. forandrer seg ikke ved vask og tilberedning i dette vannet. Stekt mat: Bruk til stekt mat eller til frityr. Stekt/fritert mat blir fin og sprø, og holder seg sprø uten å bli oljete, selv over lengre tid. Koking av egg: Selv om egg sprekker under koking, vil du merke at eggeplommen ikke lekker ut i vannet. Det blir også lettere å skrelle eggene. Frossenmat: Skyll/dusj mat med syrlig vann før frysing, slik at maten, inkludert fisk og reker, ikke mister smaken ved opptining.

Optimalisering av LivingWater

Optimalisering av LivingWater Optimalisering av LivingWater Prøv vannet Kjenn forskjellen Spre ryktet 1285711_8-sidet_A4_4+4.indd 1299399_forside.indd 1 1 16-04-2014 13-05-2014 13:54:35 13:27:16 Drikk LivingWater for å holde på den

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Velkommen som kunde hos Enagic.

Velkommen som kunde hos Enagic. Enagic Corporation of Japan Velkommen som kunde hos Enagic. I dette dokumentet finner du nyttig informasjon, bruksområder og tips om vedlikehold av din Leveluk SD 501. VIKTIG! Medisiner: Mikrostrukturen

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Vannrenser & vannkjøler Olivia

Vannrenser & vannkjøler Olivia Vannrenser & vannkjøler Olivia Vannrenser & vannkjøler Olivia V0040 Ingen forbindelse Frittstående bordmodell inkludert 1 filter, fylles med vanlig springvann, som blir til klorfritt, kaldt, godt drikkevann.

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Innhold: Notice for customers in the countries applying EU Directives

Innhold: Notice for customers in the countries applying EU Directives Gratulerer med kjøpet av Toucan Eco. Denne veiledningen vil hjelpe deg til riktig bruk og vedlikehold av enhetene, og kjemikaliefri rengjøring og desinfeksjon av dine overflater. Notice for customers in

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Og veiledning når det kommer til feil

Og veiledning når det kommer til feil 13.02.2017 Oftestilte spørsmål Og veiledning når det kommer til feil Fridrik Jensen MSPA AS INNHOLD Vann Lekkasje:... 2 Feil Koder... 2 Selvtest:... 3 Skjeiv belg:... 3 Varmer ikke:... 3 Bruk av vannkjemi...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Takk for at du valgte vår isbitdispenser. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar i bruk dette produktet, dette for å sørge for korrekt bruk av din isbitdispenser.

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Bruksanvisning VikingBad badekar

Bruksanvisning VikingBad badekar Bruksanvisning VikingBad badekar VikingBad AS www.vikingbad.no post@vikingbad.no FORORD Gratulerer med ditt nye VikingBad badekar, vi håper du blir fornøyd med valget av et produkt fra VikingBad AS. Bruksanvisningen

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

EVEREST BRUKSANVISNING. RENSER OPP TIL 279 m2. FORSIKTIG: Les bruksanvisningen nøye for riktige prosedyrer og drift.

EVEREST BRUKSANVISNING. RENSER OPP TIL 279 m2. FORSIKTIG: Les bruksanvisningen nøye for riktige prosedyrer og drift. EVEREST RENSER OPP TIL 279 m2. BRUKSANVISNING FORSIKTIG: Les bruksanvisningen nøye for riktige prosedyrer og drift. INNHOLD Innledning...1 Spesifikasjoner...2 Enhetens egenskaper...2 Drift...3 LCD Display...3

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader.

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. 1 Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. Når hunden går i gjørme og tett høy vegetasjon blir forhuden utsatt for både skitt og bakterier.

Detaljer

Ref. Filtersystem_Torrente-Mini-2005 Rev. Okt. 2005 Side 1 av 8 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus

Ref. Filtersystem_Torrente-Mini-2005 Rev. Okt. 2005 Side 1 av 8 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus Brukerhåndbok Art. nr. 3-0301 NB! Viser pumpe uten forfilter Montering & bruk Advarsel: Dette filtreringssystemet er bare for svømmebassenger og stamper. Hvis du bruker pumpen og/eller filteret til andre

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Hiker Water Microfilter (Model #8013829) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR RUS

Hiker Water Microfilter (Model #8013829) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR RUS Hiker Water Microfilter (Model #8013829) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR RUS Norge Takk for at du har valgt et Katadyn mikrofiltreringsystem for vann. Katadyn Hiker Mikrofilter møter industristandarden

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

INSTALLASJONS BRUKSANVISNING

INSTALLASJONS BRUKSANVISNING INSTALLASJONS & BRUKSANVISNING MASSASJEBADEKAR Takk for at du har valgt et massasjebadekar fra NORO. ved installasjon når det gjelder elektrisitet og vann, funksjonene i ditt massasjebadekar og tips for

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 NORSK Rettetang i pro 230 steam I pro 230 steam fra BaByliss er en rettetang med damp og svært høy temperatur, som er spesielt

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer