LIVING WATER. VANNIONISERING, FILTRERING, ph-optimering TIL DRIKKEVANN, MATLAGING, VASK OG ANNET BRUK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIVING WATER. VANNIONISERING, FILTRERING, ph-optimering TIL DRIKKEVANN, MATLAGING, VASK OG ANNET BRUK"

Transkript

1 LIVING WATER VANNIONISERING, FILTRERING, ph-optimering TIL DRIKKEVANN, MATLAGING, VASK OG ANNET BRUK

2 VENNLIGST LES DENNE VEILEDNINGEN FØR INSTALLASJON OG BRUK Viktig sikkerhetsinformasjon Ikke bruk apparatet sammen med helsemessig utrygt vann. Dette apparatet kan brukes sammen med forfiltre på springvannet ditt. Det skal ikke brukes sammen med apparater for omvendt osmose og/eller systemer for vannavherding. Produsenten og distributøren hevder ingen medisinsk virkning. Oppsøk lege ved første tegn på sykdom. Produsenten og distributøren er ikke ansvarlige for uheldige virkninger som resulterer av bruk eller misbruk av ionisert vann. IKKE DRIKK: Syrlig vann Høyalkalisk vann (over ph 9,5) Syrlig vann som utskilles under produksjon av alkalisk vann Hvis apparatet har stått ubrukt i mer enn tre (3) dager: Du må starte selvrensingsfunksjonen ved først å skru på vannet til ioniseringsapparatet og la det renne i minst 40 sekunder. Velg så en utgang for syrlig vann, og la vannet renne i minst 2 minutter. Bruk kun rent springvann. Ikke drikk ionisert vann hvis du tar medisiner eller mangler magesyre. Etter filterbytte må du la vannet renne i tre (3) til fem (5) minutter. Bruk ionisert eller filtrert vann så tidlig som mulig. ph-nivået må sjekkes etter installasjon. Ikke bruk aliminiumsbeholdere til alkalisk vann. Ikke bruk kobberbeholdere til syrlig vann. Ikke bruk beholdere av rustfritt stål. Rustfritt stål senker redokspotensialet (ORP) i det alkaliske vannet. ADVARSEL: Dette apparatet skal kun brukes med vann med temperatur på 35 C eller lavere. Det kan oppstå skade på apparatet dersom filtre eller indre komponenter utsettes for varmt vann (over 35 C). Generell informasjon Produsenten og distributøren hevder ingen medisinsk virkning, og er heller ikke ansvarlige for uheldige virkninger som resulterer av bruk eller misbruk av ionisert vann. Få bekreftelse fra din lege på at medisiner du bruker for eksisterende

3 sykdommer ikke påvirkes i negativ retning av å drikke alkalisk vann. Ikke ta medisiner med alkalisk vann, siden ionisert, alkalisk vann kan øke effekten av medisinen. Ikke drikk alkalisk vann hvis du har aklorhydri (magesyremangel). Rådfør deg med lege før du drikker alkalisk vann dersom: o o o du har en kronisk sykdom du har problemer med lever eller tarmer du er under medisinsk behandling Rådfør deg med lege før du bruker syrlig vann til hud og hår dersom du har ømfintlig hud eller allergier. Inntak av vann som er for alkalisk (ph 9,5 eller høyere, eller ORP på -450) kan forårsake diaré eller andre symptomer. Apparatet skal IKKE BENYTTES med mikrobiologisk utrygt vann. Hvis du ikke er sikker på kvaliteten på vannkilden din, bør du få vannet testet ved et kvalifisert laboratorium. Hvis instruksjonene for installasjon og drift i denne manualen ikke er blitt fulgt, eller dersom noen del av apparatet er blitt modifisert, kan dette ugyldiggjøre garantien. Vi er ikke ansvarlige for skade på apparatet eller personskade som resultat av feil installasjon eller drift av systemet.

4 LIVING WATER BRUK OG SPESIFIKASJONER Living Water er et apparat for ionisering av vann som er utformet for kjøkkenbenker eller andre stødige overflater med tilgang på KALDT vann, et avløp/sluk, og en stikkontakt. Apparatets vannforsyning kobles til en vannkran ved hjelp av en diverterventil. Det alkaliske vannet kommer ut gjennom den bøyelige stålslangen på apparatet. Dreneringsslangen for syrlig vann plasseres i vasken. Strømledningen plugges i en passende stikkontakt. Spesifikasjoner Spenning Elektrisk Elektrode Effekt Mål Redokspotensial VAC / 50 ~ 60 Hz 2A~6A DC 10 cm maks. 80W 27,5 x 31,5 x 14 cm +500mV mV* NB: Du bør begynne å drikke alkalisk vann gradvis, siden det virker avgiftende. Drikk for eksempel en halv liter vann med ph 8,5 i flere dager, og øk så mengden til du inntar hele dagsmengden din. Øk med ett nivå hver uke til du inntar hele dagsmengden din i form av vann med ph 9,5. Hvis du følger denne fremgangsmåten, minimerer du ubehagelige effekter av avgiftningen, slik som forkjølelseslignende symptomer, hodepine, kløe, diaré og/eller kvalme. Du kan komme til å merke endringer i magens oppførsel de første dagene på hvert ph-nivå. Urinering kan forekomme hyppigere, og fargen kan bli mørkere ettersom mer vann inntas og kroppen avgiftes. Fargen går tilbake når kroppen har vent seg til rensingen. Hvis avgiftningssymptomer blir for ubehagelige, anbefales det at du går ned til et lavere alkalisk nivå til symptomene gir seg, og deretter gradvis bygger opp til høyere phnivåer igjen. Vi anbefaler å drikke 1 liter vann eller mer per 30 kilo kroppsvekt daglig. Du kan øke denne mengden etter hvert. Levetid på filter Klorfjerning med filter liter <0,0001ppm (99,9999 %) Vanntemperatur 4 C 35 C *Klorfjerning og levetid på filter påvirkes av forskjellige vannkilder og vedlikehold av apparatet. ph og ionisering er best når flytraten for vannet er rundt 2,5 liter per minutt, som vist på skjermen. Du kan komme til å se mange små bobler i vannet, som er et resultat av ioniseringsprosessen. ADVARSEL: Bruk innstillingen FILTERED (7.0) når du skal ta medisiner. Dette fordi alkalisk vann vil øke effekten av mange medisiner. Rådfør deg med lege for å forsikre deg om at medisiner du tar ikke blir negativt påvirket av å drikke alkalisk vann. Aldri drikk det syrlige biproduktet fra apparatet. NB: ph-verdi og ioniseringsinnstilling kan avvike fra de faktiske vannverdiene basert på vannkildens egenskaper.

5 INSTALLASJON VIKTIG: Hvis apparatet ikke installeres i tråd med denne brukerveiledningen, kan dette resultere i lekkasje og/eller vannskade, og det ugyldiggjør garantien. Vi har ikke ansvar for skader som følge av lekkasje og/eller annen vannskade. Ioniseringsapparatet MÅ plugges inn i en jordet stikkontakt. Maksimum statisk trykk er 70 psi (4,8 bar). Bruk av apparatet ved høyere trykk kan føre til skader på apparatet. Ved trykk over 70 psi kan det være nødvendig med en trykkregulator. gjelder for ALLE ioniseringsapparater for vann. Springvann fra kommunale vannselskaper har en typisk ph-verdi på 6,5 til 7, og moderat vannhardhet på mellom 80 og 140 ppm (disse verdiene kan måles med en TDS-måler). Slikt vann vil generelt sett resultere i ionisert vann av høy kvalitet. Vann fra andre kilder kan variere betydelig i kvalitet og innhold. Vann med mye sedimenter (typisk for kildevann) krever som oftest et sedimentfilter som forfilter. Din Vollara-forhandler kan hjelpe deg å avgjøre om det trengs ytterligere vannbehandling, og kan foreslå en løsning som så kan bestilles. Apparatet skal KUN kobles til en KALDTVANNSKILDE. IKKE bruk varmt vann i apparatet. Filtere og andre komponenter vil ødelegges dersom det brukes VARMT VANN. IKKE DRIKK vannet som produseres under rensesyklusen. Rensesyklusen startes automatisk etter hvert 12. minutts bruk. Denne funksjonen forhindrer at det bygger seg opp mineraler på elektrodene. Bruk innstillingen FILTERED (7.0) når du skal ta medisiner. Alkalisk vann kan øke effekten av medisinen. Få bekreftelse fra din lege på at medisiner du bruker for eksisterende sykdommer ikke påvirkes i negativ retning av å drikke alkalisk vann. Kvalitet på vannkilden Kvaliteten på vannkilden til apparatet henger direkte sammen med kvaliteten på det ioniserte vannet som produseres. Dette

6 Installasjon av diverterventil 1: Fjern risten fra kranhodet. 2: Sett sammen gummiringer, adapter og diverterventil som vist. Skru godt til. Det kan være nødvendig med en tang for å stramme diverterventilen på plass. Surr et tøystykke rundt ventilen før du bruker verktøy, så unngår du skader. Med diverterventilen på plass kan du bruke vasken som normalt og lede vann til ioniseringsapparatet når du ønsker det. Vær forsiktig så du ikke strammer for hardt til, da dette kan skade gjengene og føre til lekkasje. Koble til vannkilden NB: Pass på å klippe slangen rett, for å sikre korrekt installasjon. 1: Klipp slangen til en lengde som rekker fra diverterventilen til vanninntaket nederst til høyre på apparatet. 2: Før en slangeklemme inn på hver ende av slangen. Fest den ene enden til festestykket på diverterventilen, og den andre på festestykket på vinkelrøret.

7 Koble til dreneringsslangen 1: Klipp til et stykke av slangen som rekker fra vasken din til uttaket for syrlig vann som befinner seg på undersiden av apparatet. Legg til litt lengde dersom du ønsker å samle opp syrlig vann til utvortes bruk eller til planter. 2: Før en klemme over den ene enden av slangen, og sett slangen inn i uttaket for syrlig vann. Fest slangen med klemmen. Se illustrasjonen for hvordan slangen skal føres ut fra undersiden. Installasjon av slange for vannuttak 1: Skru enden av stålslangen inn i festet på apparatet. 2: Skru fast med håndkraft. For å unngå skade på apparatet, skal du IKKE bruke tang eller lignende til å stramme slangen. Koble til strøm 1: Plugg apparatets strømledning inn i en passende jordet stikkontakt. NB: Etter installasjon bør du la vannet renne i 3 5 minutter på innstillingen FILTERED (7.0) for å rense ut løse karbonpartikler fra filteret. Vannet kan ha en mørkere farge til å begynne med, men denne forsvinner når en lar vannet renne.

8 Valgfri veggmontering 1: Velg en passende veggplassering til å feste apparatet. La det være nok klaring over, slik at apparatet kan henges på veggfestet. 2: Veggfestet kan brukes som mal til å merke plasseringen av skruer og skrueplugger (hvis disse benyttes). 3: Lag hull og sett inn skruepluggene (ved behov). 4: Fest veggfestet til veggen med skruene. 5: Installer festebolten på baksiden av apparatet. Stram den slik at det er ca. 5 mm mellom hodet på bolten og baksiden av apparatet. 6: Heng apparatet på veggfestet.

9 DRIFT Kontrollpanel Du kan endre ph-innstilling til 4,0, 5,5, 8,5, 9,0, 9,5 og 10,0. Du kan endre ORP-innstilling til 4,0, 5,5, 8,5 og 10,0. Det går ikke an å endre innstillingene FILTERED eller SUPER. ORP-tallet som vises på LCDskjermen er ikke nødvendigvis representativt for det produserte vannet. Resultatet avhenger av vannkilden og interne variabler. ADVARSEL: Ikke gjør endringer på Cln før ETTER at filtrene er byttet ut. Funksjon (FUNC.) Innstilling (SET) Opp (+) Ned (-) Med vanntilførselen til apparatet av, skifter funksjonsknappen mellom ph-, ORP- og rensefunksjon. Velg og trykk på innstillingsknappen til den ønskede ph- eller ORPfunksjonen Trykk på denne knappen for å øke ph- eller ORP-nivået i den valgte funksjonen Trykk på denne knappen for å senke ph- eller ORP-nivået i den valgte funksjonen Egenskaper ved de forskjellige innstillingene Filtered (filtrert) 7.0 Acidic (syrlig) 5.5 Acidic (syrlig) 4.0 SUPER* Dette vannet skal brukes når man tar medisiner, og til babymat. Dette vannet er sterkt syrlig. Dette er ikke drikkevann. Dette vannet er sterkt syrlig. Dette er ikke drikkevann. Det er mulig å oppnå en ph-verdi ned mot 2,0+ (supersyrlig vann) ved bruk av saltbeholderen som vist på side 13. Dette vannet er sterkt syrlig. Dette er ikke drikkevann. Alkaline (alkalisk) 10.0* Høyalkalisk vann er ypperlig til vask. Det er mulig å oppnå et ph-nivå på 11,0+ ved bruk av saltbeholderen. Alkaline (alkalisk) 9.5 Drikk vann på dette nivået straks du har vennet deg til vann med ph 9,0, og øk inntaket gradvis. Dette er det ideelle nivået straks kroppen har tilpasset seg alkalisk vann. I den fjerde uken og videre kan du bruke dette vannet som drikkevann, til matlaging, kaffe og te.

10 Alkaline (alkalisk) 9.0 Drikk vann på dette nivået straks du har tilpasset deg vann med ph 8,5, og øk inntaket gradvis. Alkaline (alkalisk) 8.5 Dette er BEGYNNERNIVÅET. Begynn å drikke vann på dette ph-nivået den første uken, og øk inntaket gradvis. *Muligheten til å produsere vann med høy ph avhenger av vannkilden. LCD-SKJERMEN ORP / PH: Viser om tallene i displayet gjelder ORP-nivåer (redokspotensial) eller ph-nivåer. NB: Vannet er ikke klart til bruk så lenge Working ( jobber ) blinker. ACID (syre): Når syrlig vann er valgt, vil apparatet gi fra seg en pipelyd. ACID blinker på skjermen til vannet når det valgte syrlighetsnivået (pipelyden fortsetter så lenge det produseres syrlig vann). Working: Når vanninntaket når 1,2 liter/minutt, begynner ioniseringen og Working blinker på skjermen til den valgte ph-verdien er oppnådd. Filter Life (Levetid for filter): Vanlig levetid for filter er liter, avhengig av vannkvaliteten. Bytt filter når skjermen viser liter, eller etter et år avhengig av hva som kommer først. Volum på vanninntak: For best kvalitet bør du sette vanninntaket til 2,5 3 liter/minutt. Strømsparing: LCD-skjermen skrur seg automatisk av etter 20 sekunder uten aktivitet. AUTOMATISK ELEKTRODERENSING Varsel for automatisk selvrensing For å rense den interne elektroden og vedlikeholde et godt driftsnivå, vil ioniseringsapparatet påbegynne en automatisk selvrensingsprosess for hvert 12. minutts bruk. Før den automatiske selvrensingen begynner, vil LCD-skjermen på apparatet blinke for å vise at rensingen er klar til å begynne.

11 Problemvarsling Kalkavleiring fra hardt vann kan bygge seg opp på elektrodene i apparatet. Når dette skjer, vil Working blinke på LCD-skjermen, og apparatet vil automatisk justere seg ned et nivå. Det vil si at dersom alkalisk 9,5 var valgt, vil apparatet vise 9,0 på skjermen. Den automatiske renseprosessen løser dette problemet i de fleste tilfeller. VIKTIG: Hvis du bruker apparatet og det er tid for selvrensing, vil apparatet på egen hånd justere seg til innstillingen for filtrert vann (Filtered 7.0), og avslutte ioniseringen til det er ferdig med renseprosessen. NB: LCD-skjermen blinker i rødt under den automatiske selvrensingen. Den automatiske selvrensingsprosessen Selvrensing fjerner rester av kalk og renser de interne elektrodene. Etter 12 minutters bruk ser du varselet for automatisk selvrensing (blinkende LCD-skjerm), fulgt av den automatiske renseprosessen. Prosessen begynner ikke hvis det ikke kommer vann inn i apparatet. Når den 40 til 60 sekunder lange prosessen starter, vil apparatet pipe og skjermen vil blinke. IKKE DRIKK DET SYRLIGE VANNET som produseres under renseprosessen. Apparatet slutter å pipe og LCD-skjermen slutter å blinke når prosessen er ferdig. FILTERBYTTE Du må bytte filter når en av følgende ting skjer: Når LCD-skjermen viser liter Hvert år, selv om LCD-skjermen viser mindre enn liter Hvis det produserte vannet får en rar lukt NB: Det vil renne vann ut av bunnen på apparatet når de gamle filtrene tas ut. Dette er normalt. Rist lett på apparatet for å fjerne eventuelt vann før du installerer nytt filter. Apparatet har dreneringshull på undersiden for å bli kvitt dette vannet. Hvis den produserte vannflyten blir betydelig redusert NB: Lavt vanntrykk og/eller turbiditet (uklart, grumsete vann) vil redusere filtrenes levetid.

12 1: Fjern filterdekselet ved å skyve det mot høyre. 2: Fjern de gamle filtrene ved å skru mot klokken (A) og siden løfte opp og ut av apparatet (B) 3: Installer de nye filtrene ved å plassere dem tilbake (A) og siden skru med klokken (B). NB: Kullfilteret er markert med 1, og kalkfilteret er markert med 2. 4: Sett filterdekselet tilbake på plass. OBS: Før du bruker apparatet med de nye filtrene, skal du la vannet renne gjennom det i 3 5 minutter med strømmen AV. Dette fjerner små partikler fra filterbeholderne. Etter å ha byttet filter: 1. Trykk på MENU 2. Du vil se CLN på LCD-skjermen 3. Trykk på SET 4. Trykk på 5. Du vil høre en pipelyd 6. Filterets levetid er tilbakestilt SUPERSYRLIG VANN / SALTBEHOLDEREN Det er mulig å produsere vann med en ph ned til 2,0+ (supersyrlig vann) ved bruk av saltbeholderen. Dette vannet er sterkt syrlig. ADVARSEL: Supersyrlig vann er kun til utvortes bruk. IKKE DRIKK syrlig vann fra ioniseringsapparatet.

13 apparatet. IKKE tving røret på plass. Saltrøret må føres helt inn før dekselet settes tilbake på plass. 1: Fjern dekselet på saltbeholderen ved å skru mot klokken. 5: Sett dekselet på saltbeholderen tilbake på plass, og skru det forsiktig fast med fingrene ved å vri med klokken. 2: Fjern saltrøret fra apparatet. ADVARSEL: Ikke bruk apparatet uten at lokket på saltbeholderen er skrudd godt på plass. NB: Ikke overfyll, dette kan føre til at røret tetter seg. 3: Fyll saltrøret 80 % fullt med spiselig salt (helst havsalt). Dette rekker til ca. 1 liter supersyrlig vann. 6: Skru på vannet til apparatet og pass på vannflyten. Still inn vannflyten til 2,5 3 liter/minutt. 4: Sett saltrøret tilbake på plass, og pass på at kanten på utsiden av røret glir inn i hakket på 7: Trykk på SUPER-knappen for å starte produksjonen av supersyrlig vann. ADVARSEL: Fjern saltrester fra saltrøret etter at du har laget supersyrlig vann.

14 ELEKTRODERENSING MED SITRONSYRE NB: Uttaksslangen i rustfritt stål (1) og slangen for syrlig vann (2) skal settes opp til å resirkulere renseløsningen til og fra litermålet. Elektroderensing med sitronsyre bør gjennomføres minimum 1 gang per år for at apparatet skal fungere optimalt. Høyere TDS-verdier i vannkilden kan gjøre det nødvendig med hyppigere rensing. Vannpumpe og rensesett med sitronsyre kan kjøpes separat. Kontakt din forhandler for mer informasjon. NB: Under elektroderensingen trenger ikke apparatet strøm. Koble ut apparatets strømledning før rensingen påbegynnes. 1: Hell 3 liter vann i en passende væskebeholder. 2: Bland inn en pakke med sitronsyrepulver i vannet. Pass på at pulveret er helt oppløst før du fortsetter. 3: Fest renseslangen (3) til vannpumpen og senk pumpen forsiktig ned i sitronsyreløsningen, og fest den andre enden til renseadapteren til saltbeholderen. 4: Fest renseadapteren til saltbeholderen. 5: Plasser uttaksslangen i rustfritt stål og slangen for syrlig vann nedi væskebeholderen. 6: Plugg inn vannpumpen for å starte rensesyklusen. La pumpen jobbe i minutter.

15 7: Etter at renseprosessen er ferdig, plasserer du dreneringsslangen og uttaksslangen i rustfritt stål tilbake ved vasken. La apparatet jobbe i 10 minutter på innstillingen FILTERED 7.0 for å skylle ut rester av sitronsyre fra apparatet. PH-TESTING Testing av ph-verdien i det ioniserte vannet 1: Skru på ioniseringsapparatet og la det jobbe i ca. 10 sekunder, til Working ikke lenger blinker. 2: Fyll den medfølgende plastbeholderen halvveis med ionisert vann. 3: Tilsett to (2) dråper phtestvæske til vannet i beholderen. 4: Sammenlign fargen på vannet med ph-fargeskalaen for å finne ph-verdien i vannet ditt. Du kan også teste mengden klor i vannet ditt ved å bruke et sett for klortesting og en lignende teknikk. Resultatet av klortesten skal være gult for vanlig springvann, og fargeløs for det ioniserte vannet. NB: Både ph- og klortesten gir omtrentlige verdier. For å få nøyaktige avlesninger, trengs det digitale måleapparater. FEILSØKING Symptom Mulig årsak Mulig løsning Vannflyten er blitt mindre. Mengden vann som kommer ut av apparatet blir mindre og mindre Tett filter Slangen for vanninntak er kommet i klem Uttaksslangen i rustfritt stål er blitt bøyd/vridd Bytt filter Sjekk om slangen er bøyd/vridd eller er kommet i klem Rett ut slangen eller bytt den ut

16 Inntaksventilen (diverterventilen) er ikke helt åpen Pass på at ventilen er helt åpen Rar eller vond lukt Filterets levetid er utgått Bytt filter For store svovelverdier i vannet Bruk et svovelfilter som forfilter Vannet smaker av klor Filteret må byttes ut Bytt filter Vannkilden har høyt klorinnhold Det kan være nødvendig med ekstra forfiltre kontakt din forhandler Partikler eller faste stoffer i vannet Avleiringer av mineraler La apparatet gjennomføre en rensesyklus Etter filterbytte er feltet for FILTER LIFE (levetid for filter) fremdeles tomt Filterets levetid ble ikke tilbakestilt Tilbakestill filterets levetid (se Filterbytte Ingen strøm til LCD-skjermen Apparatet er ikke koblet til strøm Koble apparatets strømledning til en stikkontakt Vannlekkasje Stikkontakten er kanskje ikke strømførende Strømsparingsmodusen skrur av LCDskjermen etter 20 sekunder uten aktivitet Koblinger eller slangefester er ikke riktig installert Ødelagte gummipakninger Test stikkontakten med andre apparater eller kontakt en elektriker Skru på springen, og apparatet starter igjen Fest koblinger o.l. skikkelig Sjekk alle gummipakninger og bytt dem ut om nødvendig Vannsøl foran på apparatet Filtrene er ikke skikkelig på plass Sett filtrene skikkelig på plass Vannansamling under apparatet ph-testen viser syrlig vann selv om apparatet er stilt inn til å produsere alkalisk vann Inntaksslangen eller dreneringsslangen er ikke skikkelig installert Vannet er blitt testet for tidlig etter en rensesyklus Sjekk og installer slangene skikkelig La vannet renne i 30 sekunder før du gjør en ny ph-test.

17 OFTE STILTE SPØRSMÅL Sp: Hva er det hvite pulveret som fester seg til kopper og kjeler? Sv: Basedannende mineraler, inkludert kalsium (kalk), magnesium, natrium, kalium, jern og mangan, vil dukke opp etter koking av alkalisk (basisk) vann. Disse mineralrestene er ufarlige å innta. Sp: Hva slags vann bør brukes? Sv: Kun drikkbart vann skal brukes sammen med dette apparatet. Sp: Må jeg koble fra apparatet hvis jeg ikke bruker det på over en uke? Sv: Ja. Fjern filtrene fra apparatet, tøm dem for vann og oppbevar dem i en ren plastpose i kjøleskapet (OBS: IKKE i fryseboksen!). Koble ut apparatet. Når du skal bruke apparatet igjen, setter du på plass filtrene og lar vannet renne gjennom apparatet i ca. tre (3) minutter før du drikker av det. Sp: Hvorfor er det små bobler i det ioniserte vannet? Sp: Hvorfor er det utrygt å ta medisiner med alkalisk vann? Sv: Fordi vannet gjør at medisinen lettere tas opp i kroppen. En tablett på 50 mg kan komme til å påvirke kroppen din som om den var en tablett på 100 mg. Sp: Kan spedbarn drikke alkalisk vann? Sv: Nei, spedbarn skal drikke vanlig filtrert vann (ph-nivå 7) Sp: Hva gjør det syrlige vannet? Sv: Det syrlige vannet er til vask og rensing av huden. Syrlig vann skal kun brukes utvortes og aldri drikkes. Sp: Hvem bør drikke ionisert vann? Sv: Alle unge, gamle, mennesker, dyr og planter. Det alkaliske vannet vil være gunstig i noen grad for så godt som alt og alle det kommer i kontakt med. Sv: Vannet blandes med luft under ioniseringen.

18 5 ÅRS GARANTI Kunden skal ikke pakke ned igjen og sende Living Water-apparatet, da dette kan føre til uopprettelig skade. For garantiservice, ring Bendix AS på Hva dekkes av garantien? Vi garanterer overfor den originale kjøperen, under de følgende betingelser, at Living Waterapparatet (med unntak av filtre) er fritt for feil i konstruksjon eller materialer, under forutsetning av at produktene returneres til et godkjent servicested innen fem (5) år. Våre produkter er godkjente for salg gjennom uavhengige forretningseiere. Alle garantier er ugyldige dersom et produkt er kjøpt gjennom uautoriserte kanaler. Garantien dekker ikke produkter som er solgt i strid med vår policy og våre retningslinjer for markedsføring på Internett. Dette inkluderer nettsider som ikke er autoriserte til å bruke våre registrerte varemerker, inkludert navn, bilder og logoer, samt auksjonssider på Internett. Hvis produktet ikke bærer et gyldig serienummer, gjelder ikke garantien. For å få bekreftet garantidekning før kjøp av produkter, kontakt oss på og oppgi serienummeret bak på apparatet. Krav til installasjon og vedlikehold Denne garantiens gyldighet er avhengig av at følgende krav til installasjon og vedlikehold er oppfylt: 1) Living Water-apparatet må installeres i henhold til brukerveiledningen; 2) alle filtre må være byttet så ofte som nevnt i brukerveiledningen (det kan bli nødvendig med bevis for filterbytte); 3) systemet må rengjøres hvert år med et rensesett med sitronsyre; 4) Living Water-apparatet må være brukt og vedlikeholdt i henhold til instruksene i brukerveiledningen. Hvis disse kravene ikke er oppfylt, gjelder ikke garantien. Reparasjoner og service utført av andre enn våre godkjente representanter eller bruk av uoriginale deler ugyldiggjør også denne garantien. VI ER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIGE FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE ELLER FØLGESKADE SOM FØLGE AV BRUDD PÅ EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE GARANTIER, BETINGELSER, KONTRAKTSBRUDD, UAKTSOMHET ELLER NOEN ANNEN RETTSTEORI. Slike ekskluderte skader inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av avkastning eller omsetning, tap av bruk av produktene, og alle tap forårsaket av lekkasje og annen vannskade. SERVICE Vi gjør alt vi kan for å sikre at kundene våre mottar en oppdatert brukerveiledning til produktene våre, men fra tid til annen kan endringer av produktene våre uten forvarsel gjøre informasjonen i dette dokumentet unøyaktig. Besøk vårt nettsted for den nyeste informasjonen.

19 FCC-KONFORMITETSERKLÆRING Navn: Vollara LLC Modell: Living Water Dette apparatet oppfyller kravene i del 15 av FCCs regler. Ansvarlig part Vollara, LLC 5420 LBJ Freeway, Suite 1010 Dallas, Texas Tel.: (800) Signatur: ANDY EIDE Tittel: Visepresident, forskning og utvikling Dato: 3. mars 2010

20 DE MANGE BRUKSOMRÅDENE FOR LIVING WATER Sterkt alkalisk vann ph 11,3 11,5 Rense/vaske mat Frukt og grønnsaker: Skyll i sterkt alkalisk vann for å fjerne oljebaserte eller voksbaserte belegg eller rester av pesticider (insektmidler o.l.) fra frukt og grønnsaker. Slik skylling fjerner mer skitt og sand og revitaliserer fersk mat. Kjøtt, fisk og fjærkre: Fjerner de proteinene og fettypene som forårsaker bakterievekst. Bra til skylling av fersk fisk, kjøtt og fjærkre for å fjerne lukt. Oppvask og klesvask Oppvask: Bruk mindre oppvaskmiddel når du vasker opp. Det trengs mindre vann for å skylle av oppvaskmiddelet. Rengjør skjærebrett og oppvaskkluter med sterkt alkalisk vann for å fjerne rester av fett og protein før du skyller rent med sterkt syrlig vann. Klesvask: Du kan bruke mindre vaskemiddel ved å tilsette en liter sterkt alkalisk vann i vaskesyklusen. Flekkfjerning: Den ekstra sterke absorberingsevnen fjerner enkelt kaffe, soyasaus og oljeflekker. Ypperlig til vanskelige olje- og fettflekker på klær. Generell rengjøring Kjøkken: Bra til fjerning av olje og smuss fra komfyrer, ovner og vifter, samt generell rengjøring på kjøkkenet. Bad: Ypperlig til fjerning av vanskelige flekker i toalettskålen eller mineralflekker på badekar og i dusj. Gulv: Ypperlig til fjerning av skitt, fjerner lett smuss fra tregulv og trange kroker. Personlig pleie Bad føttene i minutter en eller to ganger i uken for å hjelpe kroppens avgiftningsprosess. Vannet lindrer også sårhet og smerte og reduserer opphovning. Living Water med ph 11,5 kan brukes til omslag på vonde muskler, skrubbsår, små brannsår, hudreaksjoner og utslett.

21 Alkalisk vann ph 8,5 9,5 Grønn te Hvis du bruker Living Water med ph 9,5, kan du til og med trekke grønn te med kaldt vann! Living Water (varmt eller kaldt) trekker ut smaken og antioksidantene fra teen uten den bitre ettersmaken som forårsakes av tanniner (garvesyre) i teen. Vannet forbedrer aroma og farge på kaffe, uten å påvirke den naturlig syrlige smaken. Du kan oppnå en full, rund smak selv ved bruk av bare halvparten så mye kaffebønner som vanlig. Svart te: Bruk varmt eller kaldt Living Water for en mild smak og en dyp farge. Urtete: Du oppnår et bedre uttrekk av smak og phytokjemikalier, selv ved bruk av kaldt vann. Matlaging Forvelling av grønne vekster: Forvelling av spinat, brekkbønner, brokkoli og andre grønnsaker i Living Water tar vare på den klare, grønne fargen. Du kan også forkoke grønnsaker i Living Water for å fremheve smaken før de tilsettes annen mat. Forbedret smak: Living Waters oppløsende og uttrekkende egenskaper får ut den naturlige smaken i råvarer og ingredienser. Supper: Living Water trekker ut smaken i suppekraften, selv når du bruker veldig lite krydder. Saus: Du kan redusere natriuminnholdet og spare penger ved å fjerne en fjerdedel til en tredjedel av mengden soyasaus eller andre smakssterke sauser og bruke Living Water i stedet. Kokt mat: Matens naturlige aroma fremheves, og maten får en mør konsistens. Pass på å redusere mengden krydder, siden det trengs mindre krydder når en bruker Living Water. Mørning av kjøtt: Bløtlegg kjøttstykker i Living Water i minutter for å mørne dem. Spiring: Bløtlegg og skyll nøtter, frø, korn og belgfrukter i Living Water for tidligere spiring. Isbiter: Lag isbiter med Living Water og bruk i drikke for forbedret smak og redusert syrlighet. Drinker: Bruk Living Water til miksing av drinker eller fortynning av øl, vin eller brennevin for å fremheve aromaen, så de smaker mildere og rundere. Inntak av Living Water med ph 9,5 kan også avhjelpe bakrussymptomer. Annen bruk Plantestell: Living Water med ph 8,5 9,0 forlenger planters friskhet og levetid, og gir syke planter helsen tilbake. Vær oppmerksom på at visse varianter av blomstrende planter, trær og buskvekster

22 foretrekker et syrligere miljø. Til slike planter kan man bruke 1 del Living Water med ph 8,5 blandet med 3 deler filtrert vann til vanning og dusjing. Snittblomster: Living Water med ph 8,5 9,0 forlenger livet til snittblomster. Frøspiring: Bruk Living Water med ph 9,5 for å spire frø. Living Water stimulerer spiring og forbedrer utviklingen hos frøplanter/kimplanter. Håndverk: Living Water med ph 9,5 passer ypperlig til farging av klær og andre håndverksprosjekter. Mildt syrlig vann ph 4,5 6, 5 Personlig hygiene Tilsett i badevannet: Tilsett syrlig vann i badevannet for å fjerne ringer i badekaret. Bading i slikt vann varmer kroppen og holder huden vakker. Ansiktsvask: De sammentrekkende egenskapene ved syrlig vann strammer opp huden. Skyll lett og la tørke. Hårstell: Bruk til utskylling eller som balsam når du vasker håret. Reduserer floker og gir en skinnende glans. Stell av kjæledyr: Ypperlig til pleie av kjæledyret ditt. Fukt med pelsen med syrlig vann og børst den for skinnende, myk pels. Matlaging Koking av pasta: Gir pasta en al dente -konsistens. Koking av bønner: Tørkede bønner blir fortere ferdig i mildt syrlig vann. (Bløtlegg i vann med ph 9,5 11,0 først for mykgjøring.) Frukt og grønnsaker: Til vask og tilberedning av frukt og grønnsaker som inneholder antocyaniner. Den klare fargen i forskjellige frukter og grønnsaker som kirsebær, plommer, druer, jordbær, rødkål, aubergine, soyabønner, asparges osv. forandrer seg ikke ved vask og tilberedning i dette vannet. Stekt mat: Bruk til stekt mat eller til frityr. Stekt/fritert mat blir fin og sprø, og holder seg sprø uten å bli oljete, selv over lengre tid. Koking av egg: Selv om egg sprekker under koking, vil du merke at eggeplommen ikke lekker ut i vannet. Det blir også lettere å skrelle eggene. Frossenmat: Skyll/dusj mat med syrlig vann før frysing, slik at maten, inkludert fisk og reker, ikke mister smaken ved opptining.

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Onzen Teknisk Veiledning

Onzen Teknisk Veiledning Onzen Teknisk Veiledning Onzen og salt = enkel behandling med naturlig saltvann. 1 Innhold 1.0 Onzen tekniske veiledning... 2 1.1 Skaffe tekniske data for spaen... 2 1.2 Revisjonssammendrag... 2 1.3 Hva

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

DETTE TRENGER DU FOR Å LAGE SÅPE:

DETTE TRENGER DU FOR Å LAGE SÅPE: HYGIENE Det er livsviktig å sørge for god hygiene i en overlevelsessituasjon for å unngå bakterievekst og infeksjoner. De fleste produktene i hygienehylla på butikken klarer kroppen seg minst like godt

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer