& helse. Produktkatalog 2009 N R 0 1 / 0 9 M A G A S I N E T F R A V E L V Æ R E - G R O S S I S T E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "& helse. Produktkatalog 2009 N R 0 1 / 0 9 M A G A S I N E T F R A V E L V Æ R E - G R O S S I S T E N"

Transkript

1 & helse Produktkatalog 2009 N R 0 1 / 0 9 M A G A S I N E T F R A V E L V Æ R E - G R O S S I S T E N

2 Leder Innhold Asle Eikeland (52) startet med salg og utleie av solarier i 1984, da bransjen var ny. Har vært med på det meste som skjer innen sol- og velværebransjen. Hovedaksjonær og daglig leder i Velvære-Grossisten AS. Styreformann i Mida Sol AS og aktiv styremedlem i Norsk Solarieforening siden starten i Finanskrise i solariebransjen? Vi hører mye om finanskrisen, men merker bransjen den? Rapport fra 20 utvalgte solsentre viser at i januar og februar i år ble det solgt 4 % flere soltimer enn i tilsvarende periode året før. På samme solsentre har omsetningen øket i snitt med 15 %, noe som i hovedsak skyldes nye moderne solarier med høyere pris til kunden. Det er helt vanlig at man i nedgangstider venter med å kjøpe kapitalvarer, mens forbruket av småvarer - spesielt helserelatert øker. Å sole seg er fortsatt svært rimelig i Norge sammenlignet med mange andre land i Europa. & HELSE PRODUKTKATALOG 2009 N R 0 1 / 0 9 M A G A S I N E T F R A V E L V Æ R E - G R O S S I S T E N Det er derfor viktig at alle forhandlere av solarieutstyr spør alle eierne av solsenger om de har fått registreringsnummer hos Strålevernet, og bidrar med riktig informasjon som gjør registreringen enkel. 4 Norske krav til solstudio 8 Solarier 13 Solarierør 14 Automater 17 Solariekosmetikk 26 Interiør 30 Sun 2 konsept 32 Massasjestoler & HELSE Professor Johan Moan: ekspert på sol og D-vitamin SIDE 5 Norsk Solarieforbund SIDE 9 Strålevern SIDE 11 Health & Beauty Scandinavia Scandinavias største. SIDE 15 Solsentre i Stjørdal, Trøndelag, Arendal og Hønefoss. SIDE 30 N R. 0 1 / 0 8 M A G A S I N E T F R A V E L V Æ R E - G R O S S I S T E N 1 Salget av solsenger er fortsatt bra. Vi merker at mange bytter ut til nyere solarier for å møte konkurranse og kundens økende kvalitetskrav. Det er ikke like enkelt å få lånefinansiering, og mange velger derfor å leie solarier. Følger bransjen norske krav? Kontroller fra Statens Strålevern viser at de fleste store solsentre tar regelverket på alvor og bruker lovlige solsenger, solrør, og registrerer seg hos Strålevernet. Det er imidlertid flere steder med få solsenger som fortsatt er uvitende om kravene. Ekstra inntektsmuligheter? Flere sol- og velværesentre leter etter ekstra inntektsmuligheter. Vi opplever i økende grad at sol- og treningssentre kjøper massasjestoler med myntautomater for å kunne tilby kundene en mer komplett opplevelse av velvære som også gir økt inntjening. 38 Lysterapi 39 Treningsprodukter 40 Din nærmeste forhandler Spa Total: velvære i nord SIDE4 Massasjestol: spesialutgaver SIDE 26 Solariedoktoren SIDE 30 & helse Elixia: sol og svette SIDE 22 Sol & Helse er utgitt av Velvære-Grossisten AS Ansvarlig redaktør: Asle Eikeland Idé og design: drivkraft Foto: Getty, drivkraft, Photos.com, Monica Larsen Velvære-Grossisten, Ultra Tan Trykk: Bryne Stavanger Offset Last ned tidligere magasiner på www. eller kontakt din nærmeste forhandler N r. 0 1 / 0 8 m a g a s i N e t f r a v e l v æ r e - g r o s s i s t e N 1

3 Hva kreves for å starte solstudio? Bestilling av produkter Hvilke krav må jeg oppfylle som solarieeier? Solariene skal tilfredsstille strålingskravene for UV type 3 og inneha nødvendig godkjenning fra Strålevernet. Solariene må være utstyrt med tillatte rør og lamper. Hvert solarium skal være merket med advarselstekst og UV type 3-merke. For hvert solarium skal det finnes bruksanvisning og anbefalinger om solingstider og intervaller, og kunden skal opplyses om disse Solingstiden må kunne stilles i henhold til de anbefalte solingstidene for solariet (tidsur/myntboks eller lignende). Plakat med advarseltekst, verneregler og fraråding om bruk for dem under 18 år skal henge lett synlig i lokalet. Personalet må få tilstrekkelig opplæring,og det skal være skrevne prosedyrer og arbeidsinstrukser. Virksomheten må meldes til Statens Strålevern. SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse: Søknaden gjelder: Ny godkjenning (førstegangssøkende). Endring av eksisterende godkjenning(er). Oppgi godkjenningsnr.: Tillegg til eksisterende godkjenning(er). Oppgi godkjenningsnr.: Fornyelse av eksisterende godkjenning(er). Oppgi godkjenningsnr.: Ved endring, tillegg eller fornyelse spesifiseres dette i eget vedlegg dersom ikke skjemaets Del 2 er egnet. Undertegnede virksomhet søker, i henhold til forskrift av 21. november 2003 om strålevern og bruk av stråling 5 og 28, om godkjenning for følgende kategori(er): Ad 5: Tildeles av Strålevernet Godkjenningsnr.: Bestrålingsvirksomhet vedlikehold Godkjenningsnr.: b) Loggevirksomhet Godkjenningsnr.: c) d) Forskningsmessig strålebruk e) Administrasjon av radioaktivt legemiddel/stoff til personer (medisinsk diagnostikk, behandling eller forskning) f) Strålebehandling av mennesker Godkjenningsnr.: g) Røntgendiagnostikk (screening, vanlig røntgen og gjennomlysning, Godkjenningsnr.: angio/intervensjon, CT, mammografi, dedikert barnediagnostikk) h) Bruk av akseleratorer bortsett fra elektronmikroskop Godkjenningsnr.: i) Tilvirkning og innførsel av radioaktive legemiddel Godkjenningsnr.: Tilsetting av radioaktive stoffer i produksjon av produkter og salg Godkjenningsnr.: Godkjenningsnr.: Godkjenningsnr.: j) av slike produkter k) Tilvirkning av radioaktive kilder l) Bruk av åpne radioaktive kilder til sporundersøkelser utenfor laboratorium m) Bruk av kapslede radioaktive kilder med aktivitet 10 6 ganger større Godkjenningsnr.: enn unntaksgrensen. For Co-60 er grensen satt til 10 GBq n) Bruk av åpne radioaktive kilder i aktivitetsmengder som krever Godkjenningsnr.: type A-isotoplaboratorium (jf. 17) o) Utslipp av radioaktive stoffer Godkjenningsnr.: Anlegg for behandling, lagring eller endelig forvaring (deponering) Godkjenningsnr.: Godkjenningsnr.: Godkjenningsnr.: p) av radioaktivt avfall Import og eksport av radioaktivt avfall Godkjenningsnr.: q) r) s) Forhandlere av strålekilder Magnetisk resonans avbildning (MR) for medisinsk formål Ad 28: Godkjenningsnr.: t) Dokumentasjon på klassifisering Side 1 av 2 på Del 1 Registreringsbevis Innen kort tid vil Statens strålevern sammen med Norsk Solarieforening utvikle et registreringsbevis som bør henge et synlig sted i solsenteret. Dette er ikke en forsikring om at solsenteret alltid kommer til å følge regelverket, men viser at det er registrert hos Strålevernet, noe som gjør lokale kontroller enklere. Etter hvert vil det bli landsdekkende kampanjer hvor kundene oppfordres til kun å benytte solsentre som har registreringsbeviset synlig. Ved tilsyn Ved tilsyn må du legge frem dokumentasjon som blir etterspurt, kopi av meldeskjema og brukstillatelser. Det bør være enkelt å kontrollere type rør og solarier, for eksempel bør alle rør monteres slik at det er enkelt å lese av navn og betegnelse. Doseringsplan / anbefalte solingstider Finn din egen hudtype i tabellen. Les nøye gjennom hele bruksanvisningen. Ikke sol deg hvis du blir brent uten å bli brun når du soler deg ute, hvis du er solbrent, eller hvis du har hatt eller er disponert for hudkreft. Start med laveste anbefalte tid unngå å bli solbrent. Vent 48 timer mellom første og andre gangs soling for å se hvordan huden reagerer, og før neste gangs soling senere hvis huden er blitt rosa. Du bør ikke sole deg mer enn èn gang om dagen, og ikke både i solarium og utendørs samme dagen. All kosmetikk bør fjernes før soling. Enkelte medikamenter, kremer og parfyme kan gjøre huden din lysømfintlig. Kontakt lege dersom du er i tvil. Ikke bruk solariet dersom tidsbryter eller plexiplate/filter er ødelagt eller fjernet. Bruk beskyttelsesbriller. Statens strålevern fraråder bruk av solarium for personer under 18 år. Solingstider / doseringsplan for: Solariemodell: Fabrikant: Importør: Rør/lamper i overdel: underdel: Soling i minutter* 1. Hudtype Økning per Maksimalt i gang i løpet av ett år gang 2. gang 3. gang 4. gang minutter I Du bør ikke sole deg i solarium II timer III 6 (maks ) timer IV 6 (maks ) timer (maks ) * Tidene gjelder kun hvis solariet er utstyrt med de rør og lamper det er godkjent med. Hudtype Ueksponert Hudens Hva skjer med huden under hudfarge følsomhet for soling? UV-stråling I Hvit Svært følsom Lett brent, aldri brun. II Hvit Meget følsom Lett brent, av og til brun III Hvit Følsom Av og til brent, lett brun IV Lys brun Moderat følsom Sjelden brent, lett brun Har du spørsmål i forbindelse med bruk av solariene, ta kontakt med: Kontaktperson: Telefon: Adresse: verneregler Hvem må melde, og hvordan melder jeg? Alle solstudioeiere, forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Statens strålevern. Dette gjelder både nye virksomheter og eksisterende som ikke har meldt virksomheten etter at meldeplikten ble innført etter 1. januar Kjøper du utstyr av en seriøs leverandør, vil han kunne hjelpe deg med registreringer og godkjent materiell. Hvis du har ett eller flere solarier som ikke er registrert hos Strålevernet, kan du registrere deg direkte på Trenger du hjelp ved registrering eller plakatering, kontakt eller Norsk Solarieforening: Bestråling av huden ved naturlig soling eller med solarier/høyfjellssoler kan medføre helseskade. Overdreven bestråling kan gi akutt forbrenning og over lengre tid føre til at huden «eldes» raskere. Ultrafiolett stråling kan føre til hudkreft, og med økt ultrafiolett stråling øker risikoen for hudkreft. informasjon Ultrafiolett bestråling av øynene kan gi såkalt «sveiseblikk» eller «snøblindhet». Ved ultrafiolett bestråling over lengre tid kan fargesynet svekkes. Enkelte mennesker, f.eks albinos, er særlig følsomme for ultrafiolett stråling og bør utvise ekstra forsiktighet ved naturlig eller kunstig soling. Noen legemidler og kosmetika kan føre til at huden blir mer følsom for ultrafiolett stråling og dermed øke risikoen for helseskade. Personer som benytter legemidler i medisinsk behandling, bør konsultere sin lege om dette. Bruk alltid beskyttelsesbriller ved soling Følg anbefalte solingstider og bruksavstander Unngå kosmetikk sammen med soling Søk lege dersom du merker hudforandringer eller skader som ikke går tilbake. Dette gjelder spesielt føflekker som vokser eller klør Statens strålevern Grini næringspark 13 P.O. Boks Østerås Tel: Fax: I hånden holder du Velvære-Grossistens produktkatalog for Her finnes det meste av de produktene du trenger ved oppstart og drift av solstudio. Se også våre hjemmesolarier og massasjestoler. Betalingsvilkår Faktura: Normalt forskuddsbetaling. Etablerte kunder har 10 dager netto. Nye kunder kan søke om kreditt. Ved sen betaling vil rente komme i tillegg. Leasing: Vi hjelper deg med leasing av utstyr om ønskelig. Privat finansiering: Kjøp på kreditt via Cresco med valget mellom 4, 6 eller 9 mnd betalingsutsettelse. Besøk gjerne våre nettsider på www. for flere detaljer og kontaktinformasjon Leveringsvilkår For profesjonelle solarier tilkommer frakt fra lager i Oslo. For andre varer tilkommer frakt fra lager i Stavanger. Velvære-Grossisten AS sender bestillingene med Tollpost, Schenker eller Bring, med mindre du som kunde har andre ønsker. Normalt har du din bestilling innen 3 arbeidsdager. Samtlige priser er eks. mva og frakt hvis ikke annet er spesifisert. Send din bestilling til: Din nærmeste forhandler finner du på siste side i magasinet. Velvære-Grossisten as Hillevågsveien 70, 4016 Stavanger E-post: Tlf: Fax: Våre forhandlere kan ha andre vilkår du finner din nærmeste forhandler på magasinets siste side. Bildene kan avvike fra virkeligheten. Forbehold om prisendringer og trykkfeil. Standard reklamasjonstid til profesjonelt bruk hvis ikke annet er spesielt avtalt: Nye og brukte solarieprodukter, alle deler (unntatt elektriske slitedeler som rør og tennere) 12 måneder. Massasjestoler fra Inada og Sanyo, 36 måneder. Andre massasjeprodukter 12 måneder. Privatpersoner har reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser. 4 5

4 - En kombinasjon av elegant design og suveren funksjonalitet Maksimal bruningseffekt med optimal avstand mellom lysrørene og CTC-system (Computerized Temperature Control) Ansikt- og skulderforsterkning gjennom nye, unike Golden Sun Ray HP-B 70 solarierør gir jevn effekt QuickLock, åpne- og lukkesystem som gjør rørbytte og service enkelt Sentralfilter som holder solariet rent og pent lengre BREEZE Nyt varmen sammen med en svalende tåkedusj AROMA Kjenn duften av en blomstrende sommereng HIFI Lytt til tonene fra din egen favorittmusikk

5 En rimelig modell med pent design. Passer for frisører og små solsentre. Kan leveres med ekstra dekorlys. En effektiv og rimelig modell. Passer for treningssentre og små solsentre. Leveres med dekorlys. Eksklusivt og effektivt solarium. Kan leveres med Golden Sun Ray HPB, og dekorfelt i farger. Ny modell. Eksklusivt solarium som har blitt vår bestselger i Norge. Kan leveres med Golden Sun Ray HPB. Vår største og mest påkostede modell. Kan leveres med Golden Sun Ray HPB, HiFi MP3, aroma og breezefunksjon. Tower of Power er en nyhet fra UltraTan. Ståkabin med 52 solariumsrør. Nettopris fra...kr ,- Nettopris fra...kr ,- Nettopris fra... kr ,- Nettopris fra... kr ,- Nettopris fra...kr ,- Nettopris fra...kr ,- Be om tilbud på finansiering av dine nye solarier. Chilli Gecco Professional Red Savina Paragon Paragon Senses Tower of Power spaghetti Backlight Spaghetti HPB spaghetti HPB Spaghetti HPB Spaghetti HPB Spaghetti HPB Standard Backlight Silver Selec. Ultra Tan AB er Skandinavias største produsent Årets av solarium salgsuksess! Modellene er spesialtilpasset nordisk hudtype og våre høye krav til komfort og kvalitet. Siden Norge og Sverige har Europas strengeste krav til effekt, har Ultra Tan valgt kortere avstand til rørene sammenlignet med andre leverandører i Europa. Et jevnt og flatt strålefelt gir deg jevnere og bedre effekt selv med norsk regelverk. Ultra Tan Solarium er laget med moderne design og har høye krav til kvalitet, kostnadseffektivitet og driftssikkerhet. De nye modellene er de første i verden med Golden Sun Ray HP-Balanced ansiktsbrunere; maksimal mengde av UVB som gir deg D-vitamin. Kroppsvifte standard Proff. Proff. Proff. Proff. Proff. Proff. Proff. Proff. Proff. Proff. Proff. Proff. Proff. Proff. Temperaturkontroll CTC Tidsur med 1 minutt intervall Luftfilter Etterkjøling Quick-Lock Digital visning av soltid Valgfri startsforsinkelse 1-5 min Valgfri maks soltid Timeteller Vedlikeholdsovervåkning Alarm ved overoppheting Rele Rele Rele Rele Rele/sensor Rele/sensor Rele/sensor Rele/sensor Rele/sensor Rele/sensor Rele/sensor Rele/sensor Rele/sensor Rele/sensor Rele/sensor Datastyrt servicehjelp Dekorbelysning Høyttalere Klar for kobling til myntaut Aroma + + Breeze + + HiFi MP3 + + Lengde 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm Bredde 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1160 mm 1160 mm 1160 mm 1160 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1090 mm 1090 mm 1090 mm Høyde helt åpen 1515 mm 1515 mm 1515 mm 1515 mm 1630 mm 1630 mm 1630 mm 1630 mm 1660 mm 1660 mm 1660 mm 1660 mm 2320 mm 2320 mm 2320 mm Vekt 203 kg 206 kg 208 kg 210 kg 244 kg 247 kg 240 kg 243 kg 290 kg 293 kg 300 kg 303 kg 306 kg 306 kg 306 kg Effektforbruk 3300 W 3300 W 4100 W 4400 W 5700 W 6900 W 5700 W 6900 W 6400 W 7300 W 6400 W 7300 W W W W 400 VAC, 3-fas 50Hz 3X10A 3X10A 3x10A 3x10A 3x10A 3x10A 3x10A 3x10A 3x16A 3x16A 3x16A 3x16A 3x25A 3x25A 3x25A 230 VAC, 3-fas 50 Hz 3x16A 3x16A 3x16A 3x16A 3x16A 3x20A 3x16A 3x16A 3x20A 3x20A 3x20A 3x20A 3x32 A 3x32 A 3x32 A 230 VAC, 1-fas 50 Hz 1x20A 1x20A 1x25A 1x25A 1x32A 1x32A 1x32A 1x32A 1x32A 1x40A 1x32A 1x40A Farge Chillirød Chillirød Grå/grønn Grå/grønn Flere farger Flere farger Rød/crom Rød/crom Brun/gul Brun/gul Brun/gul Brun/gul Blå/gul/grå Blå/gul/grå sølv Ultra Tan tilbyr rør og lamper basert på den nyeste produksjonsteknologi. Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic Metallic Stempelet garanterer kundene tilstrekkelig mengde Lange rør 28 x 100W 28 x 100W 34 x 100W 34 x 100W 38 x 100W 38 x 100W 38 x 100W 38 x 100W 40 x 100W 40 x 100W 40 x 100W 40 x 100W 52 x 180W 52 x 180W 52 x 180W D-vitamin ved riktig bruk av Ultra Tan solrør. Spaghettirør 7 Over x 25W hundre 7 Red x 25W Savina er 15 montert x 25W i Norge i årets første 21 x 25W 6 x 25W 21 x 25W 6 x 25W 33 x 25W 18 x 25W 18 x 25W 18 x 25W 9 måneder. Habanorødt design med lekre cromdetaljer 12 x 15W 12 x 15W 12 x 15W 12 x 15W HPB - Golden Sun Ray og nightlight-lys gjør solariet til kundens første valg. 2 x 200W - Nå også med Golden Sun Ray HP-B TM 4 x 200W 4 x 200W 6 x 200W 6 x 200W 8 solarium ultra tan solarium ultra tan 9

6 Solarium hjemme? De siste årenes fokus på sol, D-vitamin og sunnhet har medført at mange ønsker å ha sitt eget solarium hjemme. Etterspørselen på salg og/eller hjemleie av små solarier har øket i omfang. Velvære-Grossisten har valgt å markedsføre rimelige solarier fra Cevan. Modellene er laget for det Belgiske og Hollandske markedet hvor det å ha solarium hjemme er like vanlig som å gå på solstudio. Modellene er brede og buet, med spesialreflektorer som øker rørenes effekt. De er alle laget lett demonterbare slik at de også egner seg til utleie. Hvis du ønsker å starte hjemleie av solarier lager vi gjerne en finansieringspakke og hjelper deg i gang. Norges største utvalg av pent brukte solarium Profesjonelle solsenger fra Wolff, Hapro, Global, Ultra Tan, Miami Sun, og Lohmann. Velvære- Grossisten formidler salg fra mange forhandlere og solsentre over hele Norge. Fortell oss hvor i Norge du bor og hva du ønsker. Vi sender deg tilbud på et utvalg av brukte solarier som befinner seg innenfor ditt nærmeste område. Utleie eller leasing Sundream HK 12 Bred solhimmel med spesialreflektorer som øker effekten fra de 12 solrørene. Stativet er enkelt å heve og senke. Lengde 187 cm. Bredde 100 cm. Nettopris...kr inkl. mva. Solarium til bedrifter? Sundream C7720 Et rimelig og effektivt hjemmesolarium med 20 solrør. Tar liten plass, er godt buet, og gir bra effekt på hele kroppen. Lengde 202 cm. Bredde 91 cm. Nettopris...kr inkl. mva. Cevan solarier er laget i en kvalitet som gjør at de også passer bra til ansatte i små og mellomstore bedrifter. Trenger kun en 16A kurs og et lite rom. Velg mellom modellene fra Cevan, et profesjonelt Ultra Tan solarium, eller be om pris på pent brukte profesjonelle solarier. Cyrano C Bred og komfortabel med reflektorer som øker effekten fra de 29 solrørene. Ekstra ansiktsrør og ventilasjon. Egner seg bra for bedrifter med få ansatte og lavt budsjett. Lengde 207 cm. Bredde 101 cm. Velvære-Grossisten er behjelpelig med å skaffe leasing på ditt utstyr, eller tilby langtidsleie av solarium via vårt landsdekkende service- og forhandlernett. Selskapet er eier eller medeier i mer enn 1300 solarier som er utleid til solsentre, treningssentre, institusjoner og arbeidsplasser på land og offshore. Solsentre med flere solsenger Når du skal starte solsenter er du gjerne usikker på hvor mange solarium, og hvilke modeller du bør ha. Vi kan uforpliktende gjøre en rask konkurranseanalyse i ditt nærområde og foreslå antall og modellvalg. Vårt landsdekkende nettverk kan tilby samarbeidsavtale hvor du leier solarium av ulike modeller. Det riktige antall av hver modell tilpasses fortløpende etter åpningen i henhold til hva kundene ønsker. Vi er med deg og prosjekterer riktig innredning, strøm, ventilasjon og samarbeider om økonomisk drift. Du får om ønskelig opsjon på å kjøpe ut utstyret etter en bestemt tid. Utleie av enkle solarium Vi leier også ut enkle solarium på langtidsleie. Leieprisene varierer i forhold til type solarium, leiens varighet, om dere ønsker å utføre rørbytte og nødvendig service selv, eller om dere ønsker at vår nærmeste forhandler skal gjøre det. Solsengene kan leveres med betalingsautomat eller fast månedsleie. Service og oppfølging får du gjennom våre forhandlere. Nettopris... kr eks. mva. Nettopris...kr inkl. mva. Norges eneste landsdekkende serviceog forhandlernett i solariebransjen. 10 hjemmesolarier brukte solarier / leie av solarier 11

7 Av Leif Bring Vitenskapelige studier Ikke bare kreft Stadig flere vitenskapelige rapporter og medisinske artikler peker nå Det er ikke bare kreft som motvirkes av soling. Sykdommer i hjerte på betydningen av at kroppen får nok D-vitaminer. En av de tyngste og kar (kardiovaskulære sykdommer) motvirkes av soling (8). Når det undersøkelsene ble fremlagt våren 2005 av Professor Edward Giovannucci på det amerikanske kreftforskningsforbundets årlige konferanse i soling reduserer kolesterolnivået og at blodtrykket senkes (9). Det finnes gjelder hjerteinfarkt og hjerneblødning, finnes det studier som viser at Arnaheim i California. Professor Giovannucci, som er en ledende kreftforsker, konstaterer at dødeligheten ved kreft generelt ville bli redusert for at vi skal være helt sikre på at vi føler riktig, finnes det også un- også studier som viser at vi de facto føler oss bra når vi soler oss. Men med 30 % hvis kroppen fikk nok D-vitamin (1). dersøkelser som viser at man faktisk føler seg bra psykisk av å sole seg. Og det kommer ikke av at man føler seg bra av å se brun og frisk ut, men Ca. 75 % av D-vitaminene vi får i oss, produseres når huden vår utsettes av at kroppen utskiller endorfiner som gjør at vi føler oss bedre (10, 11). for solstråler. Uten sol får vi altså for lite D-vitamin. Derfor er vi spesielt utsatte på de nordiske breddegradene, spesielt i vinterhalvåret. Det er Sist, men ikke minst finnes det studier som viser at beinskjørhet har sin ingen tilfeldighet at beinskjørhet (osteoporose) er et stort problem i Skandinavia. Beinskjørhet og mangel på D-vitamin hører sammen. stort problem i vårt solfattige område. årsak i mangel på sollys (8, 12). Det er, som vi tidligere har påpekt, et Sensasjonell oppdagelse Vi trenger mer sol, ikke mindre Professor Giovannucci var ganske provokativ da han presenterte sine For å få nok 25-hydroksyvitamin D mener Professor Giovannucci at man nye oppdagelser i Arnaheim. Han sa bl.a. at D-vitamin kan forhindre 30 må tilføre kroppen 1500 IE av vitamin D3 oralt per dag. Det er høyere dødsfall for hvert dødsfall som forårsakes av hudkreft. Han sa videre at doser enn det som vanligvis anbefales, noe som også indikerer at vi bør jeg utfordrer dere alle til å forsøke å finne et området eller et næringsmiddel eller i det hele tatt noe som så klart motvirker kreft som D-vitafalt. (Se faktarute om D-vitamin). Flere studier viser også at jo mer man oppholde oss i solen betydelig mer enn det som tidligere har vært anbe- melanom (13). min. Han sa også at Det vi har funnet er virkelig sensasjonelt! soler seg, desto mindre er risikoen for å utvikle kreft (6, 14). Soling er en effektiv behandlingsform mot lungekreft Solråd endres Man har lenge visst at D-vitamin hindrer utviklingen av flere kreftformer. Denne undersøkelsen er den første som peker på D-vitaminets posi- imponerte det amerikanske kreftselskapets (ACS) sjefsepidemiolog, Professor Giovannuccis presentrasjon fikk stor oppmerksomhet, og talen tive innvirkning når det gjelder behandling av dem som allerede har fått Michael Thun, så mye at det amerikanske kreftselskapet kommer til å kreft, i dette tilfellet lungekreft. 456 pasienter med tidligere lungekreft forandre sine solråd. Michael Thun sa videre at det nå finnes beviser på at D-vitamin både kan forhindre at kreft oppstår, og at det kan ble undersøkt. Personer som hadde en høy konsentrasjon av D-vitamin i blodet, hadde en betydelig større sjanse til å overleve enn personer som brukes ved behandling av allerede utviklet kreft. Professor Giovannucci mener at statlige myndighetspersoner bruker altfor mye tid på å hadde lavere konsentrasjoner av D-vitamin: Overlevelsesgraden etter 5 år var 72 % for dem med høye konsentrasjoner, mot 29 % for dem med skremme amerikanerne bort fra solen. Det samme kan sies om mange lave konsentrasjoner. D-vitamin har mange positive egenskaper som kan europeiske myndigheter. Men i USA tar man nå hensyn til de nyeste forklare hvorfor det kan brukes ved behandling av kreft, for eksempel forskningsresultatene. ved å forhindre uregelmessig cellevekst. Ultra Tan fremla da for Läkartidningen de verdiene som Statens Provningsanstalt nettopp hadde målt for våre nye rør. Merknaden ble tatt inn i Läkartidningen, noe som første til at en forsker på Karolinska Sjukhuset i Sverige kontaktet Ultra Tan. Forskeren var interessert i å finne ut mer om behandling av beinskjørhet (osteoporose) gjennom solariumssoling. Undersøkelsene som gikk galt Professor Ulrik Ringborg og sju andre ledende hudleger gjennomførte en omfattende undersøkelse for noen år siden. Formålet med undersøkelsen var å forsøke å bevise at det var en sammenheng mellom solariumssoling og hudsykdommen malignt melanom. Man valgte derfor ut mennesker i alderen år fra seks europeiske land, som solte seg ekstremt mye i solarier. I rapporten står det: Bruken av solarier i denne gruppen var større enn i noen annen undersøkelse som har vært gjennomført. Det interessante er at man ikke kunne finne noen sammenheng mellom solariumssoling og malignt melanom, til tross for store anstrengelser. Det står i rapporten at det fantes ingenting som kunne tyde på noen sammenheng mellom solariumssoling og malignt (6). Ultraviolet Radiation Exposure and Alle har rett Risk of Malignant Lymphomas. Journal Vi som liker å sole oss i solarium har helt rett: of the National Cancer Institute, Vol. det er bra for helsen 97, No 3, , Feb 2, Karin Ekström Smedby, Henrik Hjalgrim man blir brun og frisk m.fl. man føler seg beviselig bra (vitenskapelige undersøkelser viser at man føler seg psykisk bra av å sole seg) (7). Sun exposure and mortality from Det er bare å gratulere! melanoma. J Natl Cancer Inst Feb 2;97(3): Berwick M, Armstrong BK, Ben-Porat L, Fine J, Kricker A, Eberie C, Barnhill R. Faktarute D-vitamin Vi får i oss nok av de fleste vitaminer via kosten og ved hjelp av vitamintilskudd. Dette gjelder imidlertid ikke D-vitamin (kalsiferol), der and prevention of autoimmune diseases, can- (8). Sunlight and vitamin D for bone health den største andelen (ca. 75 %) genereres når huden utsettes for solens cers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. UV-stråler (15). D-vitaminet i blodet omdannes til 25-hydroksyvitamin 2004 dec;80(6 Suppl):1678S-88S. Hollick MF. D (kalsifediol) i leveren, som igjen omdannes til 1,25-dihydroksyvitamin D3 (kalsitriol) i nyrene. Undersøkelser som har vært gjennomført (9). Dr. sc. med. Hans Joachim Winterfeld, University Hospital of Cardiovascular Surgery, 2000 fra 2003 viser at de fleste amerikanere lider av D-vitaminmangel. Amerikanske undersøkelser viser også at D-vitaminnivåene i blodet varierer etter breddegrad, og at de delene av befolkningen som bor lengst nord (10). Dr. Dietmar Alf, Olympic bae Rhein-Ruhr, lider mest av D-vitaminmangel (16). På hvit hud dannes ca 6 IE D-vitamin per (11). Psychologist Dr. Jürgen Zuley, Schlafmedizines Zentrum der Universitätsklinik Regensburg ). kvadratcentimeter og time hvis huden får tilgang til UVB-stråling. Tre timers sommersol i ansiktet beregnes å produsere 10 mikrogram = 400 (12) Dr. Zofia IshShalom, Rambam Medical Center Haifa, Israel, 2000 IE D-vitamin (tradisjonelt et anbefalt dagsbehov). Grovt regnet (breddegrad, disighet, hudtype o.l. virker inn) regner man med at denne dosen (13) Sunbed use and risk of melanoma: results from a large multicentric av D-vitamin oppnås hvis man lar 1/3 av kroppen utsettes for sollys en European study. P.H. Autier, E. De Vries, A.M.M Eggermont, J.W. Coebergh, halvtime om dagen på våre breddegrader. Nye undersøkelser (1) anbefaler et betydelig høyere dagsbehov, opptil fire ganger så høyt (1500 Institute). U.Ringborg, Y. Bandberg, V. Bataille and A.R. Grivegne, Luxenbourg Health IE) som det tradisjonelle dagsbehovet. Solbeskyttelseskremer reduserer (14) Atlas of cancer mortality mortality in United States: NIH Publication No , 1999), (Denvesa SS, Grauman MA. Blot, WJ, Penello Et annet forsøk på å vise at soling er skadelig ble gjort av en svensk/ hudens mulighet til å produsere D-vitamin kraftig (17). dansk gruppe. Undersøkelsen ble fremlagt i 2005 (6). Man undersøkte GA, Hoover RN, Fraumeni JF). solvanene hos 3187 personer som hadde utviklet lymfekreft. Man forsøkte å vise at soling bidro til utviklingen av lymfekreft. Til sin forbauselse Kildeliste: (1). The Role of Vitamin D in Cancer Incidence and Mortality, Professor Edward Giovannucci, D.Sc., M.D. Harvard School of Public Health, Boston, MA, hypothesis involving exposure to solar radiation. Preventive Medicine, Vol. 19, (15). Geographic variation in breast cancer mortality in the United States: a oppdaget forskergruppen at de som hadde solt seg mye viste % lavere risiko for å utvikle lymfekreft (Non-Hodgkin Lymfom) enn de , pp Garland, Frank C., et al. som ikke solte seg i det hele tatt. Undersøkelsen viste også at jo mer man solte seg, desto mindre var risikoen for å utvikle lymfekreft. (2). CCAAT/Enhancer-Binding Protein: A Molecular Target of 1,25-Dihydroxyvitamin D3 in Androgen-Responsive Prostate Cancer LNCaP Cells. Cancer exposure to winter sunlight in Boston and Edmonton will not promote vitamin (16). Influence of season and latitude on the cutaneous synthesis of vitamin D3: Begge undersøkelsene gikk galt, men egentlig gjorde de ikke det. Res Jun 1;65(11): Ikezoe T, Gery S, Yin D, O kelly J., Binderup L, D3 synthesis in human skin. J Clin Endocrinol Metab 1988; 67: Lemp N., Taguchi H, Koeffler HP. Faktarute irradians (17). Sunscreens and melanoma: Implications for prevention. Journal of the Irradians er i prinsippet strålingsstyrke, og den regnes vanligvis i Watt (3). Sun Exposure, Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms and Risk of Advanced Prostate Cancer. Cancer Research 65, , June 15, Esther Howard K. & Lew, Robert A. National Cancer Institute, Vol. 86, No. 2, January 19, 1994, p.p Koh, per kvadratcentimeter. Litt flåsete kan man si at lysstyrken i en vanlig glødelampe også regnes i Watt en 60 W lampe lyser sterkere enn en M john, Gary G Schwartz, Jocelyn Koo, David Van Berg and Sue Ingles. 25 W lampe. (Watt-tallet for glødelampen er egentlig elektrisk effekt). (18) Vitamin D Intake and the Risk for Pancreatic Cancer in Two Cohort Studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev : , Halcyon G. Skin- Irradiansen angis vanligvis i nanometer (nm) ved ulike bølgelengder. En (4). Prediagnostic Plasma Vitamin D Levels, Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms, and Susceptibility to Prostate Cancer. American Society of Clinical ner, Dominique S. Michaud, Edward Giovannucci, Walter C. Willett, Graham I prinsippet kan alle kreftformer motvirkes av Er solariumssoling også sunt? nanometer er det samme som en tusendels millimeter. Stråling svinger D-vitamin Det er en allmenn oppfatning at det ikke dannes noe D-vitamin når man Oncology. Hoijie Li, M. Stampfer m.fl. A. Colditz, and Charles S. Fuchs frem og tilbake når den forflytter seg. Når bølgelengden er kort, Professor Giovannuccis undersøkelser peker på at alle kreftformer i soler seg i solarium, fordi solarier ikke genererer UVB-stråling i bølgelengdeområdet nm. Dette er ikke sant. Ultra Tans nye solarier og rør svinger strålingen raskere enn når den er lang. Strålingen svinger altså prinsippet kan reduseres hvis kroppen tilføres mer D-vitamin. En økning (5). Plasma 25-hydroxy vitamin D concentrations, vitamin D receptor genotype saktere ved 390 nm enn ved 295 nm. Det er også der strålingen svinger and breast cancer risk in UK Caucasian population. Eur J Cancer, 2005 av 25-hydroksyvitamin D (se faktarute om D-vitamin) i kroppen med 25 genererer UVB-stråling i det aktive D-vitaminproduksjonsområdet (295- raskest (i området nm) at huden blir lettest irritert, det oppstår May;41(8): Epub 2005 Apr 14. Lowe LC, Guy M, Mansi JL, Peckitt nmol/l vil kunne redusere: 315 nm), og dette er bekreftet av Statens Provningsanstalt i Sverige. en rødhet. Kurven på bildet er justert slik at den speiler det som hender C, Bliss J, Wilson RG, Colston KW. når strålningen treffer menneskehud, og da med tanke på hvordan huden tilfeller av kreft med 17 % Nye Ultra Tan-rør gir mer D-vitamin blir rød når man soler seg. Det kalles veid strålingsstyrke, eller med dødeligheten ved kreft med 29 % Ultra Tan har utviklet helt nye rør som produserer mer D-vitamin enn et mer vitenskapelig uttrykk: erytemveid irradians. Den strålingen tilfeller av kreft i fordøyelsessystemet med 43 % de gamle rørene. De nye rørene heter Ultra Tan XR 800 High Power som ligger i intervallet nm kalles vanligvis UVB-stråling, den (fullengderør) og Ultra Tan Extender 50 (spaghettirør). Alle nye Ultra strålingen som ligger i intervallet nm kalles UVA-stråling. Der Det finnes også flere andre uavhengige undersøkelser over ulike kreftformer som motvirkes av det D-vitaminet som dannes når man soler seg. engasjert for å måle Ultra Tans nye rør. Disse målingene viser at de nye toppene. Det er strålingen i intervallet nm (den grønne delen) Tan-solarier har nå disse rørene. Statens Provningsanstalt i Sverige er irradianskurven stiger er strålingen sterkere, og den er sterkest ved Som eksempel kan nevnes undersøkelser som viser at prostatakreft (2, Ultra Tan-rørene er virksomme når det gjelder produksjon av D-vitamin. som gjør at det produseres D-vitamin når strålingen treffer menneskehud. Som man ser på bildene gir de nye Ultra Tan-rørene stråling i hele 3, 4), brystkreft (5), lymfekreft (6) og hudkreft (7) reduseres på grunn av D-vitaminet som dannes ved soling. området der det dannes D-vitamin. Kurven stiger allerede ved 295 nm, og det er en topp i området nm. I en av undersøkelsene sammenlignet forskere ved tre ulike kreftinstitutter 450 pasienter med alvorlig prostatakreft med 455 menn i samme alder og lignende bakgrunn som ikke hadde sykdommen. Man fant at menn Sol deg for å som var lite i solen, hadde dobbelt så stor sjanse for å utvikle prostatakreft som menn som var mye og regelmessig i solen (3). Professor Edward Giovannucci, D.Sc., M.D. Harvard School of Public Health, forsterke kroppens beskyttelse mot kreft Boston, MA 2005, m.fl. I en annen studie sammenlignet man 1029 menn som hadde utviklet styrke hjerte/karsystemet prostatakreft med 1371 friske menn i samme alder og med samme røykevaner. Man fant at menn som hadde høyere nivå enn gjennomsnittet av Professor Michael Hollick, University of Boston, 2000 styrke den fysiske og mentale helsen både 25-hydroksyvitamin D og 1,25-dihydroksyvitamin D hadde 45 % Dr. Dietmar Alf, Olympic base Rhein-Ruhr, Psychologist Dr. Jürgen Zuley, lavere sannsynlighet for å utvikle prostatakreft (4). Schlafmedizines Zentrum der Universitätsklinik Regensburg redusere risikoen for benskjørhet (osteoporose) Det finnes ytterligere et titall kreftformer som man har vist er relatert Dr. Zofia IshShalom, Rambam Medical Center Haifa, Israel, 2000 til mangel på sol. To helt nye rapporter (hvorav en svensk) peker på at senke blodtrykket og utvide blodkarene både nyrekreft og en av de dødeligste kreftformene som finnes, nemlig Dr. sc. med. Hans Joachim Winterfeld, University Hospital of Cardiovascular kreft i bukspyttkjertelen, kan relateres til mangel på sollys. Undersøkelsen av kreft i bukspyttkjertelen (18) er svært viktig fordi det handler om D-vitaminområdet. Det grønne feltet angir det D-vitaminaktive området. Målinger av Ultra Tans Paragon-solarium utstyrt med de nye rørene som er aktive i Surgery, 2000 beskytte hjertet en svært alvorlig kreftform. De som får denne kreftformen overlever i Professor Dr. med. Malte Bühring, Dr. med. Rolfdieter Krause, University hospital Benjamin gjennomsnitt bare tre måneder. Dette forskningsresultatet er også ekstra Hvis man soler seg i et Ultra Tan-solarium med rørene Ultra Tan XR Franklin, University of Berlin viktig for oss i Skandinavia. Hvis man ser på verdenskartet for kreft i 800 High Power og Ultra Tan Extender 50 får man altså D-vitamin og senke kolesterolnivået bukspyttkjertelen (pancreaskreft), ser man at de høyeste tallene befinner alle de helsebringende effektene som dette innebærer. At man i tillegg Dr. sc. med. Hans Joachim Winterfeld, University Hospital of Cardiovascular seg i Norden. blir brun og frisk og føler seg bra, får man med på kjøpet. Surgery, 2000 behandle kronisk eksem (neurodermitis) I den svenske Socialstyrelsens publikasjon Cancer i Siffror 2005 står Dr. Gregor von Kobyletzki, Hospital for Skin Diseases of the Ruhr University Läkartidningen det på side 59 at Kreft i bukspyttkjertelen er derimot svært uvanlig i Bochum I det svenske tidsskriftet Läkartidningen sto det på slutten av 2006 en f. eks. Afrika og India. Det indikerer at det finnes viktige beskyttelsesfaktorer mot sykdommen i disse landene. Som alle vet er det nok av Dr. med. Nils Sönnichsen, Poliklinik for skin diseases, Charité Berlin artikkel om beinskjørhet under overskriften Mangel på D-vitamin bak behandle akne beinskjørhet. sterk sol i Afrika. forsterke hudens medfødte solbeskyttelse (dannelsen av lyskallus) Prof. Dr. V.E. Reeve, University of Sydney Artikkelen var interessant, og påpekte nytten av sollys som inneholder Resultatene fra de siterte undersøkelsene er mildt sagt sensasjonelle. UV-stråling i området nm. I artikkelen ble det også påpekt at den korte bølgelengden ikke produseres i vanlige solarier.... Skyddat enligt upphovsrättslagen Skyddat enligt upphovsrättslagen sol & helse produktkatalog Reservedeler fra Wolff, Hapro, Global, Ultra Tan, Cevan, Miami Sun og Lohmann. Varene kan bestilles av nærmeste forhandler. Her er eksempel på noen av våre mest solgte varer: Viktige stråler Solen er vår viktigste D-vitaminkilde, solarier gir også mye D-vitamin. (Kilde: Tidsskrift for den norske lægeforening) Ultra Tan rør gir mer D-vitamin Uten sol får vi for lite D-vitamin. Med lange, mørke vintrer er vi spesielt utsatt for D-vitaminmangel. Ultra Tan har derfor utviklet lysrør som har en sunn sammensetning av UV-lys. Ultra Tan solrør lager D-vitamin i huden som naturlig sollys. Akrylplater Ultra Tan overdel Paragon... kr 1 392,- Paragon Senses... kr 1 676,- Paragon HPB... kr 1 858,- Paragon Senses HPB... kr 1 990,- Red Savina og Professional... kr 1 392,- Red Savina og Professional HPB... kr 1 858,- Gecco... kr 1 392,- Chilli... kr 1 392,- Silver Edition... kr 2 400,- Platinum... kr 1 911,- E-klasse/M-klasse... kr 1 026,- Akrylplater Ultra Tan liggeplate Paragon, Paragon Senses og Silver Edition... kr 2 990,- Red Savina og Professional... kr 2 990,- Gecco og Chilli... kr 2 990,- Platinum... kr 2 690,- E-klasse/M-klasse... kr 1 393,- Akrylplater andre Wolff Suveren 72IG liggeplate... kr 4 990,- Wolff Suveren 72IG overdel... kr 3 490,- Wolff Suveren 53IG liggeplate... kr 3 990,- Wolff Suveren 53IG overdel... kr 3 490,- Wolff Suveren Økonomi liggeplate... kr 3 990,- Wolff Suveren Økonomi overdel... kr 2 690,- Global 5300 liggeplate... kr 5 300,- Global 5300 overdel... kr 3 780,- Global liggeplate... kr 5 300,- Global overdel... kr 2 780,- Hapro Lumina utfrest liggeplate... kr 5 990,- Hapro Luxura 520/530 liggeplate... kr 7 990,- Tennere Vi anbefaler våre kunder å bytte tennere ved hvert tredje rørbytte. Lysrørene oppnår da lengst levetid. Med TM W slipper du å lure på hvilke tennere som skal sitte hvor W s register gjør at den kan erstatte alle ulike tennere. Rørene tennes raskere og reduserer soting i rørendene. TM W: Eske 25 stk... kr 435,- Enkle pr. stk...kr 20,- S W: Eske 25 stk... kr 222,50 Enkle pr. stk...kr 15,- S W: Eske 25 stk... kr 140,- Enkle pr. stk...kr 10,- Det er sunt å sole seg Fang solens sunne D-vitaminer! Fang solens sunne D-vitaminer med Ultra Tans nye lysrør som gir deg mer D-vitamin. Husk at alle solsenger må benytte godkjente solrør. Hvis du driver solsenter - sjekk at solsenteret ditt er registrert hos Statens Strålevern. Registreringsbeviset bør henges på veggen som en trygghet for dine kunder. For hjelp, kontakt oss eller Statens Strålevern. Velvære-Grossisten leverer rør fra flere leverandører. Fortell oss hvilken solmodell du har så foreslår vi en godkjent rørsammensetning som gir både maksimal effekt og D-vitamin. rør i esker Enkle rør Rørtype Watt Soletid* Levetid** eks mva eks mva Ultra Tan Extender min. 800t 39,- 49,- Ultra Tan Extender min. 800t 65,- 75,- Ultra Tan Extender 50 Beauty (E) min. 800t 76,- 86,- Ultra Tan X600 (E) min. 600t 55,- 65,- Ultra Tan XR min. 600t 79,- 89,- Ultra Tan XR800 High power min. 600t 99,- 109,- Ultra Tan XR1600 High Power (2m) min. 600t 179,- 199,- Wolff Beautysun A (E) min. 800t 102,- 112,- Wolff Suveren (E) min. 800t 102,- 112,- Wolff Beautysun S (Suveren S) min. 800t 108,- 118,- Wolff Fit Sun (E) min. 500t 46,- 56,- Wolff Life Sun S min. 600t 115,- 125,- Wolff Gold Sun RS min. 600t 115,- 125,- Wolff Solarium Super Pluss (E) min. 500t 65,- 75,- Philips Cleo Compact 15W min. 500t 36,- 46,- Philips Cleo Compact 20W min. 500t 89,- 99,- Philips Cleo Compact 25W min. 500t 59,- 69,- Philips Cleo 25 S min. 500t 66,- 76,- Philips Cleo Compact PL-L 36W min. 500t 89,- 99,- Philips Cleo Compact PL-L 36W-P min. 500t 89,- 99,- Philips Cleo Performance (E) min. 500t 46,- 56,- Philips Cleo Performance (E) min. 500t 49,- 59,- Philips Cleo Performance S min. 500t 65,- 75,- Philips Cleo Performance R min. 500t 76,- 86,- Philips Cleo Performance SR min. 500t 99,- 109,- Philips Cleo Effekt R min. 500t 83,- 93,- Philips Cleo Performance (E) min. 500t 49,- 59,- Philips Cleo Performance S (E) min. 500t 65,- 75,- Philips Cleo Professional min. 500t 75,- 85,- Philips Cleo Performance R min. 500t 76,- 86,- Philips Cleo Performance SR min. 500t 99,- 109,- Philips Cleo Professional R min. 500t 99,- 109,- Philips HPA 400/30S min. 500t 229,- 229,- Philips HPA 400/30SD min. 500t 249,- 249,- Heraeus Varius EF min. 600t 575,- 575,- * Soletid vil variere alt etter hvilke solarier rørene står i. Tidene er satt basert på måleresultater og kun for å sammenligne rørtypene mot hverandre. ** Levetid tilsvarer anbefalt levetid ved riktig renhold, driftstemperatur og spenning. (E) Erstatningsrør som kan benyttes i alle godkjente solarier 12 reservedeler og service lysrør 13

8 Betalingsautomater er hjernen i de fleste solsentre. Velg mellom betaling med chipkort, pollett eller mynt, i samme automat. Temperaturen på rørene og i rommet er viktig både for kundens trivsel og for at rørene skal gi best effekt og ha lengst levetid. De største modellene fra Ultra Tan har samlet all utgående luft i en kanal bak solsengen. Bordlader for Smartkort Mobil lader for smartkort. Laderen er enkel i bruk. Indikatorlys for visning av status. Nettoris...kr 3 390,- Hos Velvære-Grossisten kan du bestille skreddersydd pakkeløsning for å fjerne all varm luft fra solrommet. Husk at når du fjerner luft fra et rom må du tilføre like store mengder med temperert luft fra et annet sted. Kontakt en av våre forhandlere for å prosjektere en optimal ventilasjonsløsning. ECO Smartboks Automat for mynter og smartkort. Tar alle mynter. Innbruddsikker. Norsk tekst. Ytre mål: 280x187x131 mm Nettopris...kr 5 980,- Smartkort hvitt uten trykk Smartkort blankt pr. stk: Minimum 100 stk... kr 5,20,- Veksleautomat MAG Veksler sedler til 20-kroner. Pris...kr ,- Lade/salgs/veksleautomat Selvbetjeningsautomat for smartkortsystemer. Automaten veksler, selger og lader opp smartkort. Oversiktlig betjening med LCD display. Lett å programmere og montere. Forsterket mot innbrudd. Ytre mål: 470x575x170 mm Nettopris...kr ,- Smartkort med eget design Smartkort med din egen logo, åpningstider, telefonnummer m.m. Nettopris pr stk pr farge 100 stk... kr 5,20,- 200 stk... kr 4,80,- 500 stk... kr 3,75, stk... kr 3,25,- Engangskostnad... kr 900,- Enkelte flerfargetrykk kan lages noe rimeligere som termotrykk be om pristilbud. Flermyntautomat for massasjestol Spesialautomat med en ekstra funksjon som gjør at du kan reise opp stolryggen etter at massasjen er ferdig. Pris...kr 3 990,- ventilasjonsboks metall Sølvlakkert. Pakke med 3 m elkabel, slangeklemmer og 2 m flexislange Ø315 mm. Mål: 1430 x 800 x 100/315 mm. Pris... kr 2 990,- ventilasjonsslange Diameter 315 mm. Pris pr. meter...kr 249,- slangeklemme Pris pr stk... kr 53,- Myntteller Teller og sorterer ca 200 mynt i minuttet. Pris...kr 3 995,- Kabel til automat eller signalboks Montert med kontakt. 10 meter... kr 495,- Løs kontakt...kr 85,- Poletter Mange modeller spør om pris. Ventilasjonsboks med dekor Frostet glass med hvitt, blått eller gult dekorlys. Pakke med 3 m elkabel, slangeklemmer og 2 m flexislange Ø315 mm. Mål: 2000 x 800 x 160 mm. Pris... kr 3 990,- 14 automater og tilbehør ventilasjon 15

9 Produktautomater fra Europas største produsent. Leveres i ulike størrelser og kan tilpasses de fleste produkter..aksepterer alle norske mynter, veksler ikke.enkel programmering av priser.justering av antall hyller og produktstørrelser.driftssikre med stor kapasitet Kontakt nærmeste forhandler for en gunstig prisavtale. Pass på hud og øyne. Bruker du våre solariekremer blir du raskere brun og tilfører huden fuktighet. Vi har kvalitetsprodukter i flere størrelser og bruksområder. Benytt alltid beskyttelsesbriller når du soler deg. Solariumbriller Beskytt øynene dine mot sterke solstråler. Solstråler kan gi kortvarige skader på hornhinnen og på lang sikt uklarhet i øyelinsen (grå stær). På grunn av smittsomme øyesykdommer anbefaler helserådet at alle bruker egne briller. hvite linjer over nese og hvite ringer rundt øynene. Leveres i 5 moderne farger. 30 stk, pris pr par...kr 17,- Veil pris kunde...kr 35,- kvalitet. Påsmøres huden i ansiktet. Kan også brukes på resten av kroppen. Face Tan gir huden en lekker fargetone og en dypere farge som varer lenger. Inneholder naturlig E-vitamin som finnes i planteoljer og som beskytter huden mot for tidlig aldring. Selges som 100 bruningskapsler inkl. display, eller 50 stk i plastpose. Egner seg for salg i esker eller poser i produktautomat. Face Tan bruningskapsler, 2 ml Pris solsenter pr stk... kr 8,- Veil pris kunde...kr 20,- Produktautomat 8 hyller Norges mest solgte produktautomat. Monteres på vegg. 780 x 650 x 200 mm. 50kg. Veil pris...kr 8 950,- Spør etter subsidiert avtale. Plastglobe Sun Sorte løse plastbriller. 100 stk, pris pr. par... kr 2,95 Veil pris kunde...kr 10,- Quick Tan Solariekrem Inneholder UVA-aksellerator og er oppbygd på hudnære ingredienser. Kan brukes både i solarium og ved soling ute. Quick Tan trekker raskt inn i huden, og er derfor ideell for bruk i solarium. Gir en rask, dyp og langvarig brunfarge. Påføres før soling. Quick Tan, 20 ml, 125 stk Pris solsenter pr stk... kr 9,- Veil pris kunde...kr 20,- produktesker For produktautomat. 55 x 87 mm. 250 stk. Pris... kr 225,- Produktautomat hyller Stor automat med belysning x 710 x 300 mm. 95kg. Veil pris...kr ,- Sorte plastbriller med bøyle 60 stk, pris pr par...kr 8,- Veil pris kunde...kr 20,- Quick Tan, 125 ml, 48 stk Pris solsenter pr stk...kr 47,- Veil pris kunde...kr 98,- Spør etter subsidiert avtale. Spiral til automat Spiral 20 varer... kr 89,- Spiral 12 varer... kr 89,- Spiral 10 varer... kr 89,- Sikkerhetsport til produktautomat Beskytter mot innbrudd og hærverk. Felles inn i vegg x 1020 x 450. mm. Nettopris...kr 7 490,- Ultra SunGlobes Todelt øyebeskyttelse for soling ute og inne. Formet til øyehulene. Gjennomsiktbar optisk linse. Ingen nesebøyle eller strikk. Du unngår derfor Face Tan - BRUNINGSKAPSLER Inneholder en kombinasjon av naturlige oljer av høyeste plastposer For produktautomat. 70 x 100 mm. 100 pk. Pris... kr 100,- 16 kremautomater kremer/tilbehør 17

10 Deep tan - Step 2 FACE Moisturizer Maximizer - Step 2 Anti-Age - Step 1 Lukt Kiwi Mango Berry Rose Fersken Fuktgivende krem som fordyper og forlenger din brunfarge Hudpleiende krem som gir deg optimal beskyttelse og den vakreste brunfargen Gir ung hud mykhet og dypere brunfarge Antistress formula som pleier din hud og maksimerer brunfargen Antiaging formula som også gir dypere farge og forlenger brunfargen din Type produkt Melanin Q10 Vitaminer Endorfin Stimulator Mineraler DHA/Erythrulose, valnøttskall ekstrakt for en langvarig dyp brunfarge DHA/Erythrulose, for en langvarig dyp brunfarge DHA/Erythrulose, valnøttskall ekstrakt for en langvarig dyp brunfarge DHA/Erythrulose, valnøttskall ekstrakt for en langvarig dyp brunfarge DHA/Erythrulose, valnøttskall ekstrakt for en langvarig dyp brunfarge Hovedingrediens Bruningsingrediens Behandler tørr og voksen hud. Høy fuktighetsbindende kapasitet forbedrer den biomekaniske strukturen i huden Behandler tørr og moden hud. Høy fuktighetsbindende kapasitet forbedrer den biomekaniske strukturen i huden Behandler tørr hud. Høy fuktighetsbindende kapasitet forbedrer den biomekaniske strukturen i huden Behandler tørr og moden hud. Høy fuktighetsbindende kapasitet forbedrer den biomekaniske strukturen i huden Behandler tørr og moden hud. Høy fuktighetsbindende kapasitet forbedrer den biomekaniske strukturen i huden Collagen Gingko - Aloe Vera - Hamptraktet olje Panthenol Gingko - Aloe Vera - Hamptraktet olje Shea olje - Kakao olje Gingko - Aloe Vera - Hamptraktet olje Gingko - Aloe Vera - Hamptraktet olje Gingko - Aloe Vera - Hamptraktet olje Ingredienser med tilleggseffekt Brukes før og etter soling Brukes før og etter soling Brukes før og etter soling Brukes før og etter soling Etter soling og som daglig fuktighetskrem Bruk 250/100/15 ml 250/100/15 ml 50/5 ml 250/100/15 ml 250/100/15 ml Innhold www. Tlf w 51 w w 82. u 83 l t 00 r a t a n. s e sun 2 prisliste veil pris artikkel størrelse solsenter kunde Sun2 Anti Age - Kiwi Step 1 15ml 9,- 19,- Sun2 Anti Age - Kiwi Step 1 100ml 42,- 89,- Sun2 Deep Tan - Berry Step 2 15ml 9,- 22,- Sun2 Deep Tan - Berry Step 2 100ml 47,- 99,- Sun2 Deep Tan - Berry Step 2 250ml 76,- 159,- Sun2 Face 5ml 7,50 15,- Sun2 Face 50ml 52,- 109,- Sun2 Maximizer - Mango Step 2 15ml 9,- 22,- Sun2 Maximizer - Mango Step 2 100ml 47,- 99,- Sun2 Maximizer - Mango Step 2 250ml 76,- 159,- Sun2 Moisturizer - After Sun 15ml 9,- 19,- Sun2 Moisturizer - After Sun 100ml 42,- 89,- Sun2 Moisturizer - After Sun 250ml 69,- 149,- Healthy Attraction artikkel solsenter Sun2 Poster 50 x 70 25,- Sun2 Stativ for poser og flasker 230,- 18 kremer kremer 19

11 Produkt BruningSvirkning BruningSintenSivering og Mørkning av huden SkjønnhetSPleie hudstramming, anti-ageing Power og antioksidanter vitaminer SoM BeSkytter huden komponenter Med andre egenskaper Bruk innhold Produkt BruningSvirkning BruningSintenSivering og Mørkning av huden SkjønnhetSPleie hudstramming, anti-ageing Power og antioksidanter vitaminer SoM BeSkytter huden komponenter Med andre egenskaper Bruk innhold trend tanology den moteriktige måten å bli brun på Intensiv tyrosinbruner Høyintensiv melaninbruner Endorfinstimulant Endorfinstimulant Ekstrembronser Kriblende intensivbronser Etterbruner med gullstøv Cool PoSition yummy yummy jolly joker Sexy Sailor tinted tequila hot hunter goody good melanin melanin valnøttskallekstrakt kajennepepperekstrakt valnøttskallekstrakt papaya agurkekstrakt mentyllaktat Aloe barbadensis avokadoolje kakaosmør bassiasmør kokosolje hampfrøolje endorfinstimulant bassiasmør kokosolje Golden Star endorfinstimulant bassiasmør kokosolje makadamianøttolje mandler hampfrøolje alger mandler Før soling Før soling Før soling Før soling Før soling Før soling. Må ikke brukes i ansiktet! Etter soling og til daglig hudpleie 275/125/50/15 ml 275/125/50/15 ml 275/125/50/15 ml 275/125/50/15 ml 275/125/50/15 ml 275/125/50/15 ml 500/355/125/50/15 ml Anbefaling for mer intensiv bruning: 1. hudstramming 2. forebygging mot rynkedannelse 3. antioksidanter 4. støtte for hudstramming 5. Anti-Ageing Power Intensiv bruningsvirkning Svært intensiv bruningsvirkning Avkjøler huden Tingle Light varmer og strammer huden, øker oksygentilførselen og bruningsvirkningen Tilfører oksygen til huden uten oppvarming Bruningsforlengende pleie etter soling Intensiv skjønnhetspleie Svært intensiv skjønnhetspleie Ekstremt intensiv skjønnhetspleie Norsk importør: Velvære-Grossisten as Finn din nærmeste forhandler på siste side eller trend tanology den moteriktige måten å bli brun på PerfeCt lex hil tan Høyintensiv tyrosinbruner Aktiv ansiktsbronser Etterbruner Aktiv bronser Ekstrembronser med Tingle Light Ekstrembronser uten varme Fyldig diamantbruner trends for gents trends for gents trends for gents Perfect face Perfect lex Perfect lex heatless hil tan valnøttskallekstrakt kajennepepperekstrakt oksygenkompleks 4 Q10 hyaluronsyre guarana guarana karamell silikonolje Ion Moist silikonolje humle silikonolje bassiasmør kakaosmør granateple kanel rosmarin timian mandler silkeproteiner åkersnelle solblom bergflette einer alger koffein diamantstøv kaviarekstrakt sjampanje Golden Star Før soling Før soling og til daglig hudpleie etter barbering Etter soling og til daglig hudpleie Før soling Før soling og til daglig hudpleie. Masseres inn fra hæl til lår til beskyttelse mot cellulitt. Må ikke brukes i ansiktet! Før soling 275/125/50/15 ml 50/5 ml 500/15 ml 50/5 ml 250/125/15 ml 200/15 ml Anbefaling for mer intensiv bruning: 1. hudstramming 2. forebygging mot rynkedannelse 3. antioksidanter 4. støtte for hudstramming 5. Anti-Ageing Power Intensiv bruningsvirkning Svært intensiv bruningsvirkning Avkjøler huden Tingle Light varmer og strammer huden, øker oksygentilførselen og bruningsvirkningen Tilfører oksygen til huden uten oppvarming Bruningsforlengende pleie etter soling Intensiv skjønnhetspleie Svært intensiv skjønnhetspleie Ekstremt intensiv skjønnhetspleie Norsk importør: Velvære-Grossisten as Finn din nærmeste forhandler på siste side eller 20 kremer kremer 21

12 Trend Tanology prisliste veil pris artikkel størrelse solsenter kunde Cool Position Step 1+ 15ml 16,- 35,- Cool Position Step 1+ 50ml 47,- 99,- Cool Position Step ml 81,- 169,- Cool Position Step ml 129,- 269,- Goody Good After Sun 15ml 14,- 30,- Goody Good After Sun 50ml 42,- 89,- Goody Good After Sun 12 5ml 76,- 159,- Goody Good After Sun 275ml 124,- 259,- Hil Tan Step 2+ 15ml 28,- 59,- Hil Tan Step ml 239,- 499,- Hot Hunter Tingle 15ml 18,- 39,- Hot Hunter Tingle 50ml 52,- 109,- Hot Hunter Tingle 125ml 90,- 189,- Hot Hunter Tingle 275ml 143,- 299,- Jolly Joker Step 2 15ml 18,- 39,- Jolly Joker Step 2 50ml 52,- 109,- Jolly Joker Step 2 125ml 90,- 189,- Jolly Joker Step 2 275ml 143,- 299,- Perfect Face Step 2+ 5ml 14,- 30,- Perfect Face Step 2+ 50ml 90,- 189,- Perfect Lex Heatless Step 2 15ml 31,- 65,- Perfect Lex Heatless Step 2 125ml 143,- 299,- Perfect Lex Heatless Step 2 275ml 287,- 599,- Perfect Lex Tingle 15ml 31,- 65,- Perfect Lex Tingle 125ml 143,- 299,- Perfect Lex Tingle 275ml 287,- 599,- Zen Tanology prisliste veil pris artikkel størrelse solsenter kunde Fee Ling 15ml 28,- 59,- Fee Ling 100ml 182,- 379,- Fee Ling 250ml 359,- 749,- Mai Care 15ml 15,- 32,- Mai Care 250ml 119,- 249,- Mai Tan 15ml 28,- 59,- Mai Tan 100ml 182,- 379,- Mai Tan 250ml 359,- 749,- Zen Sation Face 5ml 26,- 55,- Zen Sation Face 50ml 239,- 498,- Zen Sation Yin 15ml 52,- 109,- Zen Sation Yin 140ml 477,- 995,- Zen Sation Yang 15ml 52,- 109,- Zen Sation Yang 140ml 477,- 995,- Zen Sitive 15ml 23,- 49,- Zen Sitive 100ml 119,- 249,- Zen Tastic Collagen Pen 10ml 119,- 249,- Sexy Sailor Step 2+ 15ml 18,- 39,- Sexy Sailor Step 2+ 50ml 52,- 109,- Sexy Sailor Step ml 90,- 189,- Sexy Sailor Step ml 143,- 299,- Tinted Tequila Step 3 15ml 21,- 45,- Tinted Tequila Step 3 50ml 57,- 119,- Tinted Tequila Step 3 125ml 95,- 199,- Tinted Tequila Step 3 275ml 153,- 319,- Trends for Gents After Sun 15ml 14,- 30,- Trends for Gents After Sun 500ml 143,- 299,- Trends for Gents Step 2 15ml 18,- 39,- Trends for Gents Step 2 50ml 52,- 109,- Trends for Gents Step 2 125ml 90,- 189,- Trends for Gents Step 2 275ml 143,- 299,- Trends for Gents Face Step 2+ 5ml 14,- 30,- Trends for Gents Face Step 2+ 50ml 95,- 199,- Yummy Yummy Step 1 15ml 16,- 35,- Yummy Yummy Step 1 50ml 47,- 99,- Yummy Yummy Step 1 125ml 81,- 169,- Yummy Yummy Step 1 275ml 129,- 269,- art of Sun tilbehør artikkel pris Display Collagen Penn 15,- Display for poser 149,- Display for Zengarten 298,- Display Perf Lex 149,- Display Perfect Lex 15,- Display Trends for Gents 149,- Display Yin/Yang 15,- Poster Perfect Lex Hund 25,- Poster TT Blume 25,- Poster TT People 25,- Poster TT Trends for Gents 25,- Poster ZT Asian Legend 25,- Poster ZT Silhouette 25,- 22 kremer kremer 23

13 Produkt BruningsVirkning BruningsintensiVering og mørkning av huden Bruningsforlengende hudpleie etter soling skjønnhetspleie hudstramming, anti-ageing Power og antioksidanter anti-ageing PerformanCe Vitaminer som Beskytter huden komponenter med andre egenskaper Bruk innhold Produkt BruningsVirkning BruningsintensiVering og mørkning av huden skjønnhetspleie hudstramming, anti-ageing Power og antioksidanter Vitaminer som Beskytter huden komponenter med andre egenskaper Bruk innhold Zen tanology Cell-QX V-teknologi diamantbruner Cell-QX V-teknologi diamantbruner Cell-QX V intensivteknologi diamantbruner Anti-Ageing-teknologi Zen sation yin Cell-QX V-kompleks Zen sation yang Cell-QX V-kompleks Zen sation face Cell-QX V-kompleks Zen tastic kollagen-penn Cell-QX 1-funksjon høyintensiv tanositol for malaninoppbygging tyrosin Cell-QX 1-funksjon høyintensiv tanositol for melaninoppbygging Cell-QX 1-funksjon høyintensiv tanositol for malaninoppbygging Trylagen og lipomoist er de avgjørende aktive komponentene i Zen Tastic kollagen-pennen. Hyaluronsyre forsterker virkningen av produktet. Fuktigheten i huden økes betydelig og varig. Huden blir synlig glattere. Cell-QX 2-funksjon Tan Extender Performance tanositol stimulerer proteinkinase og minsker dermed melaninnedbrytningen Cell-QX 2-funksjon Tan Extender Performance tanositol stimulerer proteinkinase og minsker dermed melaninnedbrytningen Cell-QX 2-funksjon Tan Extender Performance tanositol stimulerer proteinkinase og minsker dermed melaninnedbrytningen GSA-kompleks: granateple silkeproteiner : GSA-kompleks: granateple silkeproteiner : GSA-kompleks: granateple silkeproteiner : trylagen lipomoist hyaluronsyre Les mer på Les mer på Les mer på Les mer på Cell-QX 3 kollagen 1-oppbygging vha. tanositol Cell-QX 4 cellebeskyttelse vha. DNA PR-kompleks Cell-QX 5 cellegjenoppbygging vha. DNA PR-kompleks hestekastanjer mandler tigergress (Centella asiatica) hvit te kakaosmør ginkgo ginseng trollhassel bassiasmør Cell-QX 3 kollagen 1-oppbygging vha. tanositol Cell-QX 4 cellebeskyttelse vha. DNA PR-kompleks Cell-QX 5 cellegjenoppbygging vha. DNA PR-kompleks hestekastanjer mandler tigergress (Centella asiatica) hvit te kakaosmør ginkgo ginseng trollhassel bassiasmør Cell-QX 3 kollagen 1-oppbygging vha. tanositol Cell-QX 4 cellebeskyttelse vha. DNA PR-kompleks Cell-QX 5 cellegjenoppbygging vha. DNA PR-kompleks hestekastanjer mandler tigergress (Centella asiatica) hvit te kakaosmør ginkgo ginseng trollhassel bassiasmør kollagenøkning (kollagen 1, 3 og 4 bygges opp) kollagenorganisering (omorganiserer oppbygningen av kollagen) kollagenbeskyttelse (minsker nedbrytningen av kollagen) Før og etter soling, daglig for bruningsforlengende hudpleie Før og etter soling, daglig for bruningsforlengende hudpleie Før og etter soling, daglig for bruningsforlengende hudpleie Påfør daglig morgen og kveld 140/15 ml 140/15 ml 50/5 ml 10 ml Anbefaling for mer intensiv bruning: 1. hudstramming 2. forebygging mot rynkedannelse 3. antioksidanter 4. støtte for hudstramming 5. Anti-Ageing Power Intensiv bruningsvirkning Svært intensiv bruningsvirkning Ekstremt intensiv bruningsvirkning Maksimal bruningsvirkning med Cell-QX V-teknologi Maksimal bruningsvirkning med Cell-QX V intensivteknologi Bruningsforlengende pleie etter soling Svært effektiv bruningsforlengende pleie etter soling med Cell-QX V-teknologi Maksimal bruningsforlengende pleie etter soling med Cell-QX V intensivteknologi Intensiv skjønnhetspleie Svært intensiv skjønnhetspleie Ekstremt intensiv skjønnhetspleie Maksimal skjønnhetspleie Anti-Ageing Performance med Cell-QX V-teknologi Anti-Ageing Performance med Cell-QX V intensivteknologi Norsk importør: Velvære-Grossisten as Finn din nærmeste forhandler på siste side eller Zen tanology Platinabruner Platinabruner Etterbruner Hypoallergenisk bruner mai tan fee ling mai Care Zen sitive valnøttskallekstrakt kokosolje valnøttskallekstrakt kokosolje valnøttskallekstrakt kokosolje GSA-kompleks granateple silkeproteiner GSA-kompleks granateple silkeproteiner GSA-kompleks granateple silkeproteiner bergflette hestekastanjer alger mandler ginkgo ginseng trollhassel soya tigergress (Centella asiatica) hvit te (svette-/ lukthemmende) bergflette hestekastanjer alger mandler ginkgo ginseng trollhassel soya tigergress (Centella asiatica) hvit te (svette-/ lukthemmende) bergflette hestekastanjer alger mandler ginkgo ginseng trollhassel soya tigergress (Centella asiatica) hvit te silikonolje jojobaolje kokosolje riskimolje Før soling og for å forebygge cellulitt Før soling og for å forebygge cellulitt Etter soling, til daglig hudpleie og for å forebygge cellulitt Før soling 250/100/15 ml 250/100/15 ml 250/15 ml 100/15 ml Anbefaling for mer intensiv bruning: 1. hudstramming 2. forebygging mot rynkedannelse 3. antioksidanter 4. støtte for hudstramming 5. Anti-Ageing Power Intensiv bruningsvirkning Svært intensiv bruningsvirkning Ekstremt intensiv bruningsvirkning Maksimal bruningsvirkning med Cell-QX V-teknologi Maksimal bruningsvirkning med Cell-QX V intensivteknologi Bruningsforlengende pleie etter soling Svært effektiv bruningsforlengende pleie etter soling med Cell-QX V-teknologi Maksimal bruningsforlengende pleie etter soling med Cell-QX V intensivteknologi Intensiv skjønnhetspleie Svært intensiv skjønnhetspleie Ekstremt intensiv skjønnhetspleie Maksimal skjønnhetspleie Anti-Ageing Performance med Cell-QX V-teknologi Anti-Ageing Performance med Cell-QX V intensivteknologi Norsk importør: Velvære-Grossisten as Finn din nærmeste forhandler på siste side eller 24 kremer kremer 25

14 Interiør og innredning. Velvære-Grossisten formidler innredning i en rent design fra utvalgte leverandører. Prisgunstige produkter i en bra kvalitet. Tørkepapirholdere og avfallsbøtter er subsidiert og selges kun sammen med leveringsavtaler på papir. Driftsrekvisita. Det er viktig å holde driftskostnadene nede samtidig som kundene oppfatter bra kvalitet. Velvære-Grossisten har valgt papirtyper etter å ha testet avfallsmengde og kostnad pr 1000 klokketimer i et solstudio. Tørkepapir Vi har gjennom omfattende tester kommet frem til det tørkepapiret som koster minst pr. soling. Oppbevaringsboks For 2 stk sprayflasker. Pris... kr 195,- Såpedispenser Grå aluminium. Pris... kr 395,- Testen ble foretatt ved at vi testet ulike papirkvaliteter i samme type papirholder i ca 1000 klokketimersoletid. Deretter regnet vi ut pris pr. brukt klokketime. Vi fikk noen klare vinnere. Papir er tungt og tar stor plass hos frakteselskapene. Vi har laget en subsidiert avtale hvor vår leverandør leverer fraktfritt i hele Norge ved kjøp over et minste volum. tørkeruller Tork Resirkulert 300m hvit Pris pr 6 ruller... kr 237,- Fritt levert ved kjøp av 90 ruller Tork Advanced 415, 275m hvit Pris pr 6 ruller... kr 390,- Fritt levert ved kjøp av 90 ruller destillert vann 5 liter. Benyttes i solarier med Senses- eller Breezefunksjon. Pris... kr 89,- plastposer til papirkurv 60x90 hvit 8 MY. Pris pr 1000 poser... kr 695,- dispenser til papirhåndklær Grå aluminium. Pris... kr 590,- dispenser til tørkerull Mørk plast. Pris... kr 148,-* * Gratis og fraktfritt levert ved kjøp av minimum 90 ruller papir. Toalettpapir dispenser Grå aluminium. Pris... kr 495,- Papirkurv Grå aluminium. Pris... kr 590,- Stol SVEA stålrør/plast Gul, hvit, svart eller rød. Pris... kr 990,- papirhåndklær Tork Premium Interfold Myk 3 Pris pr 3150 ark... Kr 498,- Fritt levert ved kjøp av 10 esker Tork Universal Interfold hvit 2 lag Pris pr 4746 ark... Kr 515,- Fritt levert ved kjøp av 10 esker desinfeksjonsmiddel Maks konsentrat 1 liter. Brukes i solarium, dusjrom, badstu mm. Blandingsforhold: 1:15. Pris... kr 79,- Sprayflaske og spraytut Solid plastflaske 1 L... kr 10,- Spraytut... kr 18,- Etikett til sprayflaske Lovpålagt innholdsfortegnelse Selvklebende etikett... kr 5,- Hodepute Hodepute i formpresset UVbestandig akrylplast. Pris... kr 240,- 26 interiør og innredning driftsrekvisita 27

15 sol & helse produktkatalog Har du Ultra Tan solarier tilbyr vi et bredt utvalg av vindusdekor, skilter og markedsføring. Mye av dette ligger i en mediabank på våre nettsider slik at deres aviser og trykkeri kan laste ned materiellet selv. Kontaktperson mediabank: gon Senses Nya Para Roadshow Ultra Tan framtid ar alla en ljus Vi önsk nts Kundeve terbjudande - Hös kosta? Soleo ga liv ska det Hur mån & framtid i fokus g Utvecklin oväntat besök... får När du Finspång i vad ley 22 Gros i avtal med Med 23 Ultra Tan et fortsätter 24 Segertåg i Polen 25 Resultat st sföring, javis knad Mar Cashcenter 30 Ultra Tan Dryck Mat & DISPLAY GECCO tanda. suverän pres nt design och unikt tion av elega lysrören samt En kombina avstånd mellan med optimalt gseffekt Maximal brunin n Sun Ray HP-B CTC-system nya, unika Golde tärkning genom enkelt Ansiktsförs och service super rkningsrör gör rörbyten Extra förstä ngssystem som unikt öppni och fräscht längre Quick-Lock solariet rent håller som Centralfilter DISPLAY CHILLI STOP START DISPLAY WINDOW FAN - ON/OFF STOP FAN - ON/OFF DISPLAY WINDOW The fan is turned off when session starts. To start press on. The tanning times is presented in minutes and seconds. The fan is turned off when session starts. To start press on. START Press once to begin tanning. Press once to end session. (The sunbed can be restarted during 1 minute if unintentionally turned off ) Press once to begin tanning. Press once to end session. (The sunbed can be restarted during 1 minute if unintentionally turned off ) The tanning times is presented in minutes and seconds. av värme BREEZE Njut AROMA Känn HIFI Session starts with full power. To turn booster lamps off - press button once. Press second time to restore full power. design og suveren funksjonal Maksimal bruningseffekt itet med optimal avstand mellom CTC-system (Computerized lysrørene og Temperature Ansikt- og Control) skulderforster kning gjennom Ekstra forsterkingsrø nye, unike Golden Sun Ray HP-B r QuickLock, åpne- og lukkesystem som gjør rørbytte Sentralfilter som holder solariet og service superenkelt rent og pent lengre Ultra Tan logo, rød, 60cm Pris... kr 390,- Session starts with full power. To turn booster lamps off - press button once. Press second time to restore full power. ORIGINALRÖR ORIGINALRÖR on av elegant svalkande breeze usik a av din favoritm Lyssna till tonern BOOSTER BOOSTER - En kombinasj en tillsammans med ande sommaräng doften av en blomm DISPLAY PROFESSIONAL BREEZE AROMA HIFI Enjoy the sunlight together with a cooling breeze Sense the fragrance of a summer meadow Listen to your favourite music DISPLAY PARAGON SENSES START Press once to begin tanning. START Press once to begin tanning. BREEZE Nyt varmen sammen AROMA Kjenn med en svalende duften av en blomstrende HIFI Lytt til tonene tåkedusj FAN Variable body fan control. sommereng STOP Press once to end session. (The sunbed can be restarted during 1 minute if unintentionally turned off ) STOP Press once to end session. (The sunbed can be restarted during 1 minute if unintentionally turned off ) AUDIO AUDIO FAN DISPLAY WINDOW BOOSTER Variable stereo loudspeaker control. Variable body fan control. Variable stereo loudspeaker control. fra din egen favorittmusik k BOOSTER STUDIO HEALTHY ATTRACTION Studio Ultra Tan, rød/grå, 60cm Pris... kr 390,- Session starts with full power. To turn booster lamps off - press button once. Press second time to restore to full power. Vindusskilt, store Store utskårne solariebilder 120 x 85 cm. Laminert for bedre holdbarhet. Pris pr bilde... kr 990,- Press for sense of fragrance. BREEZE Press for cooling breeze. a. prestand suverän unikt a. t ign och ren samt sjon prestandalite ant des nd mellan lysrö erän n funk unikt suvere av eleg avstå och suv bination med optimalt ren samt ign og Ray og design HP-B n lysrö ant des nd mella En kom ingseffekt Sun m lysrørene elegant renkelt av Golden av eleg unika nd mello alt avstå ce supe mal brun tion servi optim al avsta Maxikombina Ray HP-B ol) Ray och binasjon m nya, med optim tenhp-b n Sun geno system ning re Contr -En rörbygolde En kom CTCen Sun ingseffektffekt med eratu renkelt gör stärk ingse r brun Gold unike e tsför brunngsrö ce supe lt mal ized Temp unikasom om nye, ht längr imalärkni servi Ansik superenke nya,ystem Maxi fräsc m ingss m m (Computer ning gjenn ten och service Maks först geno öppn syste sterk iet rent och tte og ningerfor Extra unikt CTCgör rörby CTC-syste k skuld stärk e som gjør rørbylängr r r solar ystemsom tsför k-loc hålle t- og som ht e srør Quic m Ansik Ansik ärkni rking ingss er ngsrö syste pent lengr och fräsc först ralfilt öppn a forste rent rent og og lukke iet iet Cent Ekstr k, unikt Extra åpneusj e r solar r solar k-loc tåkedbreez Lock hålle holde ndeande Quick er som Quic r som en svalk en svale med alfilte ralfilt en med Sentr Cent tillsammans breeze en samm ande av värme svalkaräng ereng Njut varm Nyt med en de somm BREEZE mans stren somm blom ande tillsam enblomm värme navaven av n dufte Njut aräng Känn dofte somm BREEZEA Kjenn ande k sikk ittmu AROM tmusi blomm favor favori av en egen av din. dofteen fra na din Känn till toner A Lytt tila tonen AS - www k AROM Lyssn ssisten HIFI favoritmusi ære-gro na av din ler Velv till toner Lyssna sasjesto HIFI og mas tstyr solarieu ør av Leverand dm og annonser Når du åpner et nytt solstudio eller feirer et jubileum, er det viktig at folk får vite om dette. DROP IN HEALTHY ATTRACTION TIME SET This button may be used for reducing preset session time - 1 min./press. AROMA ses 8 n Sen Parago dshow 200 tid ses fram 4-5 Nya a Tan Roa n Sen en ljus2008 agoalla Parkar 6-7 Ultröns dshow framtid Nya Vi a Tan Roa ents en ljus de Ultr Kundev ta? kar alla bjudan Vi öns - Hösster ska detdekos ent liv dan i fokus Soleo nga bju tid 14-1 Kundev ta? r må Hueo - Höster fram det kos ök Sol eckling &liv ska bes t nta tid i fokus Utvr många oväfram 18-1 Hu du får & ök... spång ling Näreck t bes ntame d Medley 20-9 Utv svad i Fin al ng Gro får iovä avtspå När du er Medley a Tan Ultrsva d i Finfortsätt d me 23 Gro get al avt en er 22 Segaertå Tant ii Pol 24 sättjavisst fortng, ultaget 23 Ultr Resertå föri 25 Seg en nter 24 Marknads hcejavisst t i Pol Casng, Resulta a Tan Ultrrkn r adsföri ck 30 Ma & Dry hcente Mata Tan Cas Ultr t & Dryck Ma Profilplakater 50 x 70 Generelle dekorplakater. Golden Sun Ray Mann i dusj Par med klær Par i badedrakt Øye Klatrer pikéskjorte Unisex med ribbestrikk på krage og arm. To knapper og splitt i sidene. 100% bomull. Svart med hvit dekor. Str. S, M, L, XL, XXL Pris... kr 149,- Grå stripe 100 x 20 cm Pris... kr 290,- TIME SET This button may be used for reducing preset session time - 1 min./press. Pris pr plakat...kr 20,- Pris pr plakat...kr 40,- ULTRA TAN CHILLI ULTRA TAN GECCO Extra boosting for face and arms Body fan Body fan Vi hjelper deg med å få ut ditt budskap til eksisterende og nye kunder ved å tilby maler for DM og annonse via vår mediabank. The tanning times is presented in minutes and seconds. Informasjonsplakat Bruksanvisning for solsengens display A4. Extra boosting for face and arms Drop in, hvit, 60cm Pris... kr 390,- DISPLAY WINDOW Session starts with full power. To turn booster lamps off - press button once. Press second time to restore to full power. ORIGINALRÖR Vindusskilt, små Utskårne solariebilder 60 x 40 cm. Leveres som vindusfolie. Pris pr bilde... kr 590,- The tanning times is presented in minutes and seconds. A hot habanero-red beauty with smashing chrome details Maximized tanning effect with optimal distance for tubes ad special CTC-system New, unique Golden Sunray HP-B as face booster Extra reinforcement tubes Quick-Lock - unique system to open up the solarium for changing tubes and maintenance Central Filter - to keep the solarium fresh and free from dirt The face booster for the future is here! Golden Sun Ray HP-B maximizes the tanning and is at the same time more gentle to the skin Interference Ratio Optimization give a more even colour to the skin Unique design in stainless steel and gold-coated filters HEALTHY ATTRACTION Kontakt: HIGH T IEN EFFIC ED SUNB HIGH T IEN EFFIC ED SUNB Maximal tanning power Facebooster (Golden Sun Ray HP-B) Extra boosting for face, arms and legs A combination of comfort and luxury Maximal tanning power A totalt of 63 tubes W Facebooster (HP-lamps) Extra boosting for face, arms and sholders HEALTHY ATTRACTION HEALTHY ATTRACTION ToP SILVER SELECTION Maximal tanning power Extra boosting for face and arms Powerful sunbed in habanero-red Plakater 50 x 70 Plakat av hver modell. Pris pr plakat...kr 50,- 52 extra long 180 W tubes A perfect oval shape for best tanning power A fan placed in the ceiling and chrome. Fore safety, please keep long hair tied up. Rød stripe 100 x 9 cm Pris... kr 190,- 28 markedsføring t-skjorte Moderne t-skjorte i dame- og herremodell. 100% bomull. Svart med hvit dekor. Str. dame S, M, L Str. herre S, M, L, XL, XXL Pris...kr 69,- HEALTHY ATTRACTION HEALTHY ATTRACTION plakater A4 Plakat av hver modell. Pris pr plakat...kr 20,- markedsføring 29

16 SUN 2 Gjennomtenkt og nøkkelferdig konsept Et flunkende nytt solstudiokonsept med maksimal lønnsomhet. SUN 2 gir deg alle fordelene ved et konsept, samtidig som du beholder den friheten du ønsker. Her er det ingen franchiseavgifter. Når investeringen er betalt, går hele inntekten til deg. Konseptet passer for deg som: skal starte et nytt solstudio vil skifte konsept. (for å få mer frihet og bedre lønnsomhet) vil skifte utseende og bli et SUN 2 -studio Med SUN 2 hjelper vi deg med prosjektledelse, innkjøp og byggearbeid. Du får riktig dimensjonert ventilasjon, og forslag til materialer og solarier som er tilpasset størrelsen på solsenteret. Noen av markedsføringselementene som inngår i konseptet: tilpassede informasjons- og miljøvegger ferdige profiler til skilt og vindusdekor direktereklame og annonsemaler SUN2 er innredet med lekre farger og gjennomtenkte dekorelementer. Dekorelementene tilpasses hvert enkelt solsenter, avhengig av hvordan fasaden ser ut. For mer informasjon finn din nærmeste forhandler på magasinets siste side. Velkommen til SUN2! 30 sun2 konseptet sun2 konseptet 31

17 Massasjestoler Velvære-Grossisten AS er hovedimportør i Norge for fire av verdens ledende produsenter av massasjestoler. Salget foregår direkte fra hovedkontoret i Stavanger, eller via forhandlere og provisjonsselgere over hele Norge. En massasjestol fra våre leverandører gir massasjeopplevelsen en helt ny dimensjon og er en smidig og effektiv metode for å forebygge stress, muskelsmerter og utbrenthet. Massasje på jobb kan spare bedriften for mange unødvendige utgifter og sykefraværsdager, samt øke trivselen og effektiviteten til de ansatte med minimale kostnader! Dette er en flott mulighet til å skape glede, velvære og godt arbeidsmiljø for sine ansatte og ikke minst viser bedriften at den setter pris på sine arbeidstakere. Kroppen i balanse: Massasje stimulerer blodsirkulasjonen, styrker muskulaturen og skaper en bedre balanse mellom muskler, skjelett og nervesystem. Family Inada har arbeidet med design og bygging av terapeutisk massasjeutstyr for hjem og til profesjonelt bruk, siden selskapet ble etablert i Massasjestoler fra Inada Medical er markedsleder i bedriftsmarkedet og er blitt kåret til best i test av HMSmagasinet. Sanyo er en av Japans mest anerkjente bedrifter og varemerker. Som utvikler av massasjestoler i over 20 år har Sanyo en markedsledende posisjon. Dette resulterer i modeller som er helt unike med overlegen kvalitet, driftssikkerhet og design. Human Touch er verdens største produsent av massasjestoler til det private marked. Human Touch har utviklet massasjestoler og andre helseprodukter i over 30 år. Human Touch er den eneste robotstyrte massasjestol som er testet og godkjent ht 7450 Zero-Gravity ved American Massage College Chair of Chiropractic Orthopedists som et verdig supplement til manuell ryggbehandling. Teknologien er utarbeidet i samarbeid med World Federation of Chiropractic. En Human Touch massasjestol simulerer bevegelsen til en manuell terapeut. humantouch.com 32 massasjestoler/utsyr massasjestoler/utstyr 33

18 Gratis test av massasjestol Human Touch er USA s ledende leverandør av nyskapende livsstilsprodukter av høy kvalitet. De har forbedret livskvaliteten til mennesker i over 30 år. Det patenterte massasjesystemet simulerer de samme teknikkene brukt av profesjonelle massasjeterapeuter. Vi tilbyr alle bedrifter og institusjoner å teste en massasjestol en periode uten forpliktelser. SYKEFRAVÆR Hver sykedag koster din bedrift i gjennomsnitt kr. 1900,- pr. dag (i.f Sintef ) Eksempel: Antall ansatte: 15 personer Kostnad for 7 % fravær: kr ,- pr.år Kostnad for fravær redusert til 5 %: kr ,- pr.år Ved å redusere sykefraværet med 2 % vil bedriften spare kr ,- pr. år Gjør du en innsats for å bedre de ansattes velvære kan du oppnå følgende fordeler: Muligheten til å: Redusere de ansattes risiko for å bli syke Spare virksomheten penger gjennom å minske helserelaterte kostnader og redusere fravær Bedre arbeidsmoralen og arbeidsrelasjonene Øke de ansattes produktivitet Øke selskapets økonomiske resultat Ved å velge Velvære-Grossisten som din HMS samarbeidspartner gjør du et aktivt tiltak for å redusere sykefraværet på din arbeidsplass. Vi tilbyr våre kunder fleksible finansieringsløsninger. Human Touch 7450 NYHET!! Human Touch 7450 er utstyrt med funksjoner som man vanligvis bare finner i langt dyrere stoler, som for eksempel automatisk skanning av ryggen og Zero Gravity posisjon. Dette er den mest optimale hvilestilling for kroppen under behandling, da belastningen lumbalt er minimal. Varmeelementer i rygg og styrkejustering. Farge: sort eller brun. Pris eks mva ,- Human Touch 125 Human Touch 125 er vår bestselger til privatmarkedet. Avansert massasjestol med eget stretching program som anbefales av terapeuter. Masserer med 5 ulike massasjeteknikker. Manuell styring og fire forhåndsinnstillte autoprogram. Farge: sort eller rød. i luksuriøs softsuede stoff. Massasjeroboten følger ryggradens kurve og masserer med den anerkjente Human Touch teknologien. I-Joy 130 er enkel å betjene, gir lindrende effekt og økt velvære. Farge: cashew. Pris eks mva ,- Pris eks mva ,- Det er meget sunt å kunne trekke seg tilbake et øyeblikk og nyte et kort massasjeprogram som roer ned både kropp og sjel. Reinholdsen, Mundal, Engen Fysioterapeuter v/ ortopedisk avd. Helse Bergen I dagens stressede samfunn har vi ingen tvil om at disse stolene er et godt virkemiddel til forebygging og/eller lindring av muskel-spenninger og verk. Kiropraktor Didriksen og kiropraktor Ibanez, Førde Human Touch 95 Rimelig massasjestol i kunstskinn for privatmarkedet. Enkel betjening med effektiv massasje for stresset muskulatur. Uten leggmassasje. Farge: sort. Pris eks mva , Ijoy- 130 Massasjestol med et spennende design, trukket Ijoy- 175 ijoy 175 massasjestol gir deg effektiv og forebyggende massasje. Leveres med nytt spennende design i kunstskinn. Forskere og ingeniører har i lang tid analysert behandling som utføres av massører, kiropraktorer, og fysioterapeuter og overført lærdommen til den sofistikerte Human Touch Teknologien. Farge: sort eller krem. Pris eks mva ,- 34 massasjestoler/utsyr massasjestoler/utstyr 35

19 Japanske Family Inada ble grunnlagt i 1962 og har siden da arbeidet med design og utvikling av terapeutisk massasjeutstyr for hjem og til profesjonell bruk. Massasjestolene er sertifisert som medisinsk utstyr, miljøsertifisert og CE godkjent. Gaia er et utrykk fra gresk mytologi og betyr den gjensidige avhengigheten som finnes mellom planeten jorden og de uendelige variasjonene av liv som har eksistert her i millioner av år. SANYO søker uavbrutt etter nye områder å kombinere unik teknologi og kreative ressurser til å utvikle energisparende miljøvennlige produkter. Sanyo har utviklet massasjestoler i 20 år og er verdenskjent for sin kvalitet, design og driftssikkerhet. Jeg har anskaffet en massasjestol til mitt venteværelse, og både pasienter og meg Inada Medical Multistar W1 Verdens første massasjestol som synkroniserer massasje med lyd fra din DVD, TV, CDspiller. Det gir din opplevelse av musikk en helt ny dimensjon ved å synkronisere audiovisuell opplevelse med dynamisk massasje. Massasjestolen kan leveres med eller uten synkroniseringspakke. Denne massasjestolen er også meget anvendelig for bevegelseshemmede da armlenene kan løftes for enkel tilgang til setet. Farge: sort eller krem. Pris eks mva ,- Leasingpris pr mnd eks mva fra...899,- Inada Medical 2004 Inada Medical 2004 massasjestol er vår bestselger til bedriftsmarkedet. Laget i brannhemmende materiale med vibrasjon i armlener og forbedret setemassasje. Stolen skanner ryggraden din for høydejustering og behov via infrarød teknologi. 8 autoprogram i tillegg til manuell betjening. Farge: sort. Pris eks mva ,- Leasingpris pr mnd eks mva fra...854,- selv bruker denne flittig. Tor-André Lillesund Strand Kiropraktorklinikk Sanyo Zero Gravity Sanyo sin foreløpig nyeste modell revolusjonerer bransjen. Sanyo massasjestoler har unike funksjoner som sensorstyring og diagnoseprogram som kartlegger stive muskler og gir massasje tilpasset ditt behov. SANYO ZERO GRAVITY kartlegger eksakt kroppsform og lengde samt gir deg en personlig diagnose, hver gang du benytter massasjestolen. Massasjen tilpasses etter hver persons fysiske tilstand gjennom sensorer som kjenner spenninger og stiv muskulatur. Dette gir meget effektfull og dyptgående massasje. Pris eks mva ,- Leasingpris pr mnd eks mva fra ,- Sanyo Wellness I denne massasjestolen får man Sanyo sitt avanserte diagnoseprogram, i tillegg til varmefunksjon, minnefunksjon, 7 automatiske programmer, manuelle innstillinger, fotmassasje og mye mer. Ingen andre stoler masserer over et så stort spekter, noe som tillater at også meget høyvokste mennesker får fullt utbytte av behandlingen. Det finnes i tillegg 3 innstillinger av styrken på massasjen. Pris eks mva ,- Leasingpris pr mnd eks mva fra...966,- Sanyo Masterhand Masterhand har de samme imponerende diagnosesystemene som broren Wellness, bare enda mer nøyaktig. I tillegg finnes et system for arm / lårmassasje ingen andre stoler kan matche. Bare fest mansjettene rundt arm eller lår, og de vil starte behandlingen samtidig med den andre massasjen. Gir avansert, kraftfull og velutviklet massasjebehandling. Pris eks mva ,- Leasingpris pr mnd eks mva fra ,- 36 massasjestoler/utsyr massasjestoler/utstyr 37

20 Lysterapi Om høsten og vinteren føler mange av oss seg trøtte og uopplagte. Mangel på lys kan også forårsake søvnforstyrrelser. Andre opplever at appetitten og vekten øker. En del kan til og med oppleve depresjon. Disse symptomene har bakgrunn i kroppens normale jakt på å tilpasse seg forandrede livsbetingelser, kortere dager og mindre naturlig belysning. Dette fenomenet kalles SAD (Seasonal Affective Disorder) eller høstdepresjon. En mild form for høstdepresjon rammer et høyt antall personer hvert år. Ved bruk av en lysterapilampe kan disse plagene bedres. Lysterapilampe Rondo Innosol Rondo er en stilig lysterapilampe. Den runde og harmoniske designen gir en varm følelse og assosiasjoner om sol og sommer. Effektiv mot høstdepresjoner og søvnforstyrrelser. Pris eks mva ,- Lysterapilampe Aurora Innosol Aurora er en terapilampe med nydelig design som kan brukes som en stilig interiør lampe. Lysterapi er en behagelig måte å ta vare på seg selv. Alt du trenger er en lysterapi lampe som effektivt kompenserer for mangelen på dagslys. Pris eks mva ,- Lysterapilampe mesa Mesa er Innosols mest effektive lysterapi lampe. Pris eks mva ,- Pris eks mva m/dimmer ,- Lysterapilampe Boston Twin Innosol Boston Twin er en toarmet arbeidslampe med kraftige 2*24 W sparepærer. Perfekt kombinasjon av arbeidslampe og lysterapi. Pris eks mva ,- Lysterapilampe Lucia Innosol Lucia er en kompakt lysterapilampe som kan brukes som vegglampe. Kommer i tre ulike versjoner. Pris eks mva ,- Lysterapilampe Origo Innosol Origo kombinerer effektiv lysterapi og lekkert design av Eero Aarnio. Origo er enkel å flytte og kan dimmes. Kun fantasien setter grenser for hvor du kan plassere denne iøyenfallende designer lampen. Pris eks mva ,- Solskinn og varme utgjør grunnforutsetningene for liv. De får naturen til å blomstre og gir oss vår viktige livskraft og energi. Treningsprodukter En snau halvtimes trening gir en god velværefølelse som varer i mange timer etterpå. Du får en viktig pause i arbeidsdagen, klarner hodet og bedrer konsentrasjonsevnen. Ikke bli overrasket om de gode idéene du lette etter på kontoret dukker opp i forbindelse med treningen. Helsegevinst ved et aktivt liv på din arbeidsplass: Bedre fysisk og psykisk helse Bedre i stand til å takle stress Økt trivsel Godt psykososialt arbeidsmiljø Øker din energi og gir godt humør Våre treningsprodukter til bruk både hjemme og på jobben gir fantastisk effekt for fettforbrenning og styrking av kjernemuskulaturen. Oppstrammende for legger, lår,mage og rygg. Forbedrer balanse, holdning og fleksibilitet. Sanyo Twist Stepper NYHET! Sanyo Stepper gjør treningen og veien til en sunnere og slankere kropp enklere og morsommere. Twist step hjelper deg til økt fettforbrenning og oppstramming av legger, lår, mage og rygg. På grunn av rotasjon i tillegg til stepbevegelse er dette treningsapparatet spesielt effektivt for styrking av kjernemuskulaturen, ryggradens støttepilarer. Pris eks mva ,- I-Joy Board Nå trenger du verken snø, bølger eller skateramper for å ha det gøy med brettsport. 15 minutter pr dag på Human Touch balansebrett styrker kjernemuskulaturen og øker fettforbrenningen din. I tillegg vil du raskt merke forbedring i balanse, holdning og fleksibilitet. Pris eks mva ,- I-Joy Ride Ha det gøy mens du trener med dette unike balansetrenings apparatet fra ijoy. ijoy Ride forbedrer balanse og koordinasjonsevne i tillegg til å styrke kjernemuskulaturen. Pris eks mva ,- 38 lysterapi treningsprodukter 39

SKJEMA: Tilsyn med solarier

SKJEMA: Tilsyn med solarier SKJEMA: Tilsyn med solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post adresse / hjemmeside: Telefon: Tilsyn utført av: Til stede frå

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn solarier

SKJEMA: Melding og tilsyn solarier Skjemaet kan brukes ved Melding til kommunen før solariet tas i bruk, ved eierskifte eller større ominnredninger Kommunalt tilsyn miljørettet helsevern Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Adresse Postadresse

Detaljer

Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei

Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei MELDING DEL 1: ANSKAFFELSE, BRUK, HÅNDTERING, SALG ELLER AVHENDING AV STRÅLEKILDE I henhold til Forskrift av 21. november 2003 om strålevern og bruk av stråling 6, 10 og 28, eller i forbindelse med krav

Detaljer

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Dette bør du vite før du tar solarium! Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Statens strålevern fraråder

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Mo V* Forskrifter av 8. april 1983 nr. 741 for solarier/høyfjellssoler. Delegering av myndighet. Uis-mf 9410

Mo V* Forskrifter av 8. april 1983 nr. 741 for solarier/høyfjellssoler. Delegering av myndighet. Uis-mf 9410 r f 7. Unntak. Instituttet kan på disse vilh & Brudd på vilkår. rptfde vilkår som er gitt av Sosialdepart teller som institutttet har satt for henholdsvis tilvirkning rarsel og om- setning av radioisotoper

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

KREM & SOLPRODUKTER KREM & SOLPRODUKTER FOR HAN OG HENNE

KREM & SOLPRODUKTER KREM & SOLPRODUKTER FOR HAN OG HENNE KREM & SOLPRODUKTER FOR HAN OG HENNE KREM & SOLPRODUKTER FOR HAN OG HENNE BRUN OG BLID TILBYR DEG PRODUKTER AV HØY KVALITET TIL FOREBYGGELSE, BEHANDLING OG VELVÆRE FOR DIN HUD PLAYBOY GLAM Sort bronser.

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse: _, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

UTPLASSERING. Vi tilbyr profesjonelle, moderne solarium med maksimal bruningseffekt. Vi skifter alltid rørene med god margin i forhold til levetid.

UTPLASSERING. Vi tilbyr profesjonelle, moderne solarium med maksimal bruningseffekt. Vi skifter alltid rørene med god margin i forhold til levetid. UTPLASSERING AV profesjonelle moderne solarium Vi tilbyr profesjonelle, moderne solarium med maksimal bruningseffekt. Vi skifter alltid rørene med god margin i forhold til levetid. Effekten blir i tillegg

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Denne delen, Del 2, skal brukes sammen med den siste versjon av IEC 335-1 og dens tillegg.

Denne delen, Del 2, skal brukes sammen med den siste versjon av IEC 335-1 og dens tillegg. Uoffisiell oversettelse av relevante deler av EN 60335-2-27 (lik IEC 60335-2-27:2002) utført av Statens strålevern november 2004. Original versjon på engelsk er den gjeldende versjon. HOUSEHOLD AND SIMILAR

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKREFT Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft 2 Hva er hudkreft? Hudkreft er den vanligste formen

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

z skin repair Vanskelig hud trenger ekstra pleie sårbar kløende irritert følsom tørr

z skin repair Vanskelig hud trenger ekstra pleie sårbar kløende irritert følsom tørr z skin repair Vanskelig hud trenger ekstra pleie sårbar kløende irritert følsom tørr z skin repair Mer krem for pengene Vi skifter til ny emballasje og har i den forbindelsen valgt å øke innholdet i alle

Detaljer

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Jofrid Egeland, Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen, Statens strålevern Nasjonalt melanommøte, 30.

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer

RESULTATET: EN CELLEKOSMETIKK utviklet av dermatologer som fukter og toner huden huden grundig. UNIKT EFFEKTIVT!

RESULTATET: EN CELLEKOSMETIKK utviklet av dermatologer som fukter og toner huden huden grundig. UNIKT EFFEKTIVT! unikt effektivt KT EFFEKTIVT! Med bare 6 produkter er Q10UE konstant fokusert på EKSTRA EFFEKTIVITET: KOMPLEMENTÆRKOSMETIKK som optimerer enhver kosmetikkserie KONSENTRERT PLEIE med celleaktiv Q10 (spesielt

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Naturlig økologisk skjønnhet

Naturlig økologisk skjønnhet Naturlig økologisk skjønnhet Det er en jungel der ute Og der inne i alle butikkene som selger hudpleieprodukter. Vi vil jo så gjerne tro på dem alle sammen. Selv om vi innerst inne vet at mot alderen kjemper

Detaljer

Nytt konsept for bedre helse. SuperStream Colon Hydrotherapy

Nytt konsept for bedre helse. SuperStream Colon Hydrotherapy Nytt konsept for bedre helse SuperStream Colon Hydrotherapy For en bedre helse og velvære Veiledning Kolon er kroppen s kloakk og det er også en avsl gård for giftstoffer og skadelige bakterier. Om de

Detaljer

UV-sensorer for personlig bruk

UV-sensorer for personlig bruk UV-sensorer for personlig bruk Nyt solen og de helsebringende strålene uten å bli brent! Med SunSense har du kontroll på soleksponeringen. Vi kjenner vel alle følelsen av hva vårens første solstråler gjør

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Rene produkter fra. Innhold. Dødehavet Verdens største åpne SPA!

Rene produkter fra. Innhold. Dødehavet Verdens største åpne SPA! SPA DESIGN mini Rene produkter fra Dødehavet Verdens største åpne SPA! Dødehavet ligger ved det laveste punktet på jorden, mer enn 400 meter under den normale havoverflate. Dødehavet har et ekstremt høyt

Detaljer

med hud som om du er From Medical Science to beauty

med hud som om du er From Medical Science to beauty ... med hud som om du er 30 effekt at 40... Hudprogram med dokumentert Life begins... From Medical Science to beauty Hva skjer med huden når vi nærmer oss 40? Din hudkvalitet forandres med tiden, avhengig

Detaljer

Rødme og utslett? Les mer om rosacea.

Rødme og utslett? Les mer om rosacea. Rødme og utslett? Les mer om rosacea. metronidazol Er du rød i ansiktet med akneliknende utslett, rødme eller overflatenære blodkar? Det kan være rosacea. Rosacea er en vanlig, kronisk hudsykdom som kan

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Kurs i solarietilsyn for kommunene. Utarbeidet av Statens strålevern, 2012

Kurs i solarietilsyn for kommunene. Utarbeidet av Statens strålevern, 2012 Kurs i solarietilsyn for kommunene Utarbeidet av Statens strålevern, 2012 Statens strålevern strålevern og atomsikkerhet Tilsyn Forvaltning Forskning og utvikling Overvåkning Statens strålevern Kvalitetssikring

Detaljer

VW Caddy. 2 VW Caddy Maxi. 3 VW Transporter kort type. 4 VW Transporter Lang type. 5 VW Crafter 3250. 6 VW Crafter 3665.

VW Caddy. 2 VW Caddy Maxi. 3 VW Transporter kort type. 4 VW Transporter Lang type. 5 VW Crafter 3250. 6 VW Crafter 3665. SERVICEINNREDNINGER PDF BROSJYRE Innhold Ferdige løsninger: VW Caddy VW Caddy Maxi 3 VW Transporter kort type 4 VW Transporter Lang type 5 VW Crafter 350 6 VW Crafter 3665 7 VW Crafter 435 8 Universal

Detaljer

Børste apparat/ frimator. Peelende kremer. Vapozon AHA

Børste apparat/ frimator. Peelende kremer. Vapozon AHA Peelende/dyptrensende behandlinger er generelt sett på som en viktig forberedelse for videre behandling. De kan også være gunstig og avslappende eller stimulerende behandlinger på egenhånd. Når vi peeler

Detaljer

02.06.2013. Kjemisk. Børste apparat/ frimator. Peelende kremer. Vapozon AHA

02.06.2013. Kjemisk. Børste apparat/ frimator. Peelende kremer. Vapozon AHA Peelende/dyptrensende behandlinger er generelt sett på som en viktig forberedelse for videre behandling. De kan også være gunstig og avslappende eller stimulerende behandlinger på egenhånd. Når vi peeler

Detaljer

webecos cosmetica Hudpleie & Make Up

webecos cosmetica Hudpleie & Make Up webecos cosmetica Hudpleie & Make Up webecos cosmetica For en strålende hud Webebcos optimale hudpleieprodukter har i mange år hatt en ledende posisjon blant fagutdannede hudterapeuter. Navnet kommer fra

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

MELDESKJEMA. for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier. Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer:

MELDESKJEMA. for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier. Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: MELDESKJEMA for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post

Detaljer

Norsk Solarleforoolo. Bergen 29. September 09. Vedr. høringsuttalelse

Norsk Solarleforoolo. Bergen 29. September 09. Vedr. høringsuttalelse Norsk Solarleforoolo Bergen 29. September 09 Vedr. høringsuttalelse Vedlagt finner De høringsuttalelse fra Norsk solarieforening, som for øvrig er sendt elektronisk til Dere i dag. Med venn Ronny fath

Detaljer

Veileder 3. som tilbyr soltimer. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder 3. som tilbyr soltimer. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soltimer Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder nr 3 Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som

Detaljer

Ekspertene på interiørbeplantning

Ekspertene på interiørbeplantning Ekspertene på interiørbeplantning OM OSS Hvem er vi? Vi er ekspertene på interiørbeplantning for alle miljøer. Alt fra kontorbygg, små og store hoteller til hotellkjeder, internasjonale forhandlere, shoppingsentre

Detaljer

Kommunalt solarietilsyn Dagskurs ved Statens strålevern. Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik

Kommunalt solarietilsyn Dagskurs ved Statens strålevern. Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik Kommunalt solarietilsyn Dagskurs ved Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik Oppdatert mars 2011 2 Statens strålevern: - Landets fagmyndighet på området

Detaljer

For behandling av aktiniske keratoser, basalcellekreft og Bowens sykdom. Informasjonsbrosjyre som behandlende lege kan dele ut til pasienter

For behandling av aktiniske keratoser, basalcellekreft og Bowens sykdom. Informasjonsbrosjyre som behandlende lege kan dele ut til pasienter Fotodynamisk TERAPI For behandling av aktiniske keratoser, basalcellekreft og Bowens sykdom Informasjonsbrosjyre som behandlende lege kan dele ut til pasienter 2 Aktiniske keratoser, basalcellekreft og

Detaljer

Å rense huden vil være et veldig viktig og essensielt første skritt til en behandling. Etter en rens vil terapeuten sitte igjen med en mer detaljert

Å rense huden vil være et veldig viktig og essensielt første skritt til en behandling. Etter en rens vil terapeuten sitte igjen med en mer detaljert Å rense huden vil være et veldig viktig og essensielt første skritt til en behandling. Etter en rens vil terapeuten sitte igjen med en mer detaljert informasjon om kundens hudtilstand og følsomhet. Det

Detaljer

Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service

Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service Hyllesystemer 4 Arkivreoler 10 Mobile reoler 14 Småvarereoler 18 2 Smarte og solide arkivløsninger for kontor og lager. Vi hjelper deg med å fi nne rett

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

ESSENTIAL. med Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml

ESSENTIAL. med Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml ESSENTIAL med Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml 2/16 3/16 01 NOEN MENNESKER HOLDER SEG FRISKERE, LEVER LENGRE OG ELDES SAKTERE VED Å UNNGÅ ERNÆRINGSHULL I EGET KOSTHOLD. EQ Essential er et kosttilskudd

Detaljer

2 3 THESKINREVOLUTION

2 3 THESKINREVOLUTION THESKIN REVOLUTION 2 3 THESKINREVOLUTION 4 5 Sannsynligvis den mest raffinerte måten å oppnå synlig vakker hud på. Det revolusjonerende SQOOM-konseptet kombinerer ultralyd og iontoforese i én moderne og

Detaljer

Kommunalt solarietilsyn - bakgrunnsstoff for dagskurs ved Statens strålevern

Kommunalt solarietilsyn - bakgrunnsstoff for dagskurs ved Statens strålevern Kommunalt solarietilsyn - bakgrunnsstoff for dagskurs ved Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik Oppdatert mars 2011 2 Bakgrunnsinformasjon utover

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

PRODUKTENE TRINN FOR TRINN

PRODUKTENE TRINN FOR TRINN PRODUKTENE TRINN FOR TRINN Det er naturlig å starte med renseproduktene da de er grunnlaget for en god, ren og frisk hud. En nyrenset hud vil ta til seg og nyttiggjøre seg næringsstoffer og virkestoffer

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Sjømat og helse hos eldre

Sjømat og helse hos eldre Sjømat og helse hos eldre SJØMATKONFERANSEN 2012 Alfred Halstensen professor, overlege Universitetet i Bergen Haukeland Universitetssjukehus Randi J Tangvik klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat Universitetet

Detaljer

Plane. Innfelt utendørs modulbelysning som bruker LED-teknologi

Plane. Innfelt utendørs modulbelysning som bruker LED-teknologi Plane Innfelt utendørs modulbelysning som bruker LED-teknologi Utviklingene i LED-teknologi og Thorns egne fremskritt har produsert Plane, en nyskapende lineær armatur som kombinerer det beste av design,

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

REVALÉSKIN ANTI-AGING SKINCARE

REVALÉSKIN ANTI-AGING SKINCARE REVALÉSKIN ANTI-AGING SKINCARE Antioksidanter fra frukt og urter. En klinisk bevist antioksidantblanding som bekjemper og reparerer eksisterende aldringstegn i huden og bidrar til å motvirke fremtidige

Detaljer

Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi!

Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Jane 1200 Co ection Info Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Alle baderom har høy fuktighet som møblene må tåle våre gjør

Detaljer

Veileder 3. Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder 3. Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Revidert desember 2013 Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere

Detaljer

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet kvalitet BoMann-kvalitet er vårt nye kvalitetsstempel som forteller deg at dette er et høykvalitetsprodukt. Vi har valgt å satse på de beste: Norscan,

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Rutiner ved lysbehandling:

Rutiner ved lysbehandling: Rutiner ved lysbehandling: Ha på beskyttelsesbriller ved lysbehandling. Stå midt i lyskabinettet med bena litt fra hverandre og hold i håndtakene. Lysrørene er ikke varme og døren er ikke låst. Du bør

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 REVIEW QUESTIONS: 1 Hvordan påvirker absorpsjon og spredning i atmosfæren hvor mye sollys som når ned til bakken? Når solstråling treffer et molekyl eller en partikkel skjer

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

Naturlige kosttilskudd

Naturlige kosttilskudd Naturlige kosttilskudd Nordiske naturlige kosttilskudd TrueNordic er et dansk selskap og produktene er primært produsert i Skandinavia og laget av naturlige ingredienser og blir derfor lett opptatt av

Detaljer

Randi Christophersen underveis...

Randi Christophersen underveis... Randi Christophersen underveis... 2000: kunde 2001: ble forhandler i Forever 2003: startet i Forever, supervisor 2004: manager 2007: Eu rally København 2009: Super rally Dallas 2010: EU rally London 2011:

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Veileder 3. Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder 3. Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Revidert april 2015 Veileder nr. 3 Veileder til solstudioinnehavere

Detaljer

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg 3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm Et klart Valg Den nye vindusfilmgenerasjonen fra 3M En ny ytelsesstandard De fleste vindusfilmer som reduserer solvarme er tonet mørke, inneholder

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Sterisol Sensitive System - Litt mer enn bare hudpleie

Sterisol Sensitive System - Litt mer enn bare hudpleie Sterisol Sensitive System - Litt mer enn bare hudpleie Anbefalt av: En komplett hår- og hudpleieserie for hele familien uten konserveringsmiddel og uten parfyme, som også er anbefalt av Norges Astma- og

Detaljer

Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma

Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma Aventa eco Aventa comfort compact comfort comfort RC vario Strømforsyning Kjøle-/ varmeeffekt (varmepumpe) Strømforbruk (230 V) Kjøling Strømforbruk (12 V)

Detaljer

Høringsuttalelse til Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) angående 18 års aldergrense for solariebruk.

Høringsuttalelse til Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) angående 18 års aldergrense for solariebruk. Høringsuttalelse til Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) angående 18 års aldergrense for solariebruk. Fra Gruppe for Biofysikk og fotodynamisk kreftbehandling, Avd for Strålingsbiologi, Radiumhospitalet,

Detaljer

RÅD STRÅLEHYGIENE FOR PASIENT I RØNTGENDIAGNOSTIKK GONADESKJERMING

RÅD STRÅLEHYGIENE FOR PASIENT I RØNTGENDIAGNOSTIKK GONADESKJERMING NO9200017 MSN M03-2130 RÅD 1981 :1 NEI-NO--197 STRÅLEHYGIENE FOR PASIENT I RØNTGENDIAGNOSTIKK GONADESKJERMING PUBLIKASJONSSERIEN SIS RÅD Publikasjonsserien SIS RÅD fra Statens institutt for strålehygiene

Detaljer

StrålevernRapport 2011:12. Solarier i Norge. Regelverk og status etter tilsyn

StrålevernRapport 2011:12. Solarier i Norge. Regelverk og status etter tilsyn StrålevernRapport 2011:12 Solarier i Norge Regelverk og status etter tilsyn Referanse: Aalerud TN, Nilsen LTN, Hannevik M. Solarier i Norge. StrålevernRapport 2011:12. Østerås: Statens strålevern, 2011.

Detaljer

True Elements. Nikkens løsning på vakker hud

True Elements. Nikkens løsning på vakker hud True Elements Nikkens løsning på vakker hud Sjøgress er blitt brukt til ernæring og hudpleie i tusenvis av år; det er fullpakket av vitaminer og mineraler og utgjør kjernen i vår True Elements hudpleieserie.

Detaljer

ITALIAS SVAR PÅ DESIGNUTFORDRINGEN.

ITALIAS SVAR PÅ DESIGNUTFORDRINGEN. WAY #O1 OF LIFE WAY OF LIFE ITALIAS SVAR PÅ DESIGNUTFORDRINGEN. Vårt mål er å produsere og levere utstyr og møbler til salonger, med fokus på våre styrker og unike produker. Den lidenskapen vi har for

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD

EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD EXOMEGA Produkter til daglig pleie og rengjøring av tørr, svært tørr og irritert hud, og lett eksem. Utviklet for å ivareta hudens naturlige barrierefunksjon,

Detaljer

Presentasjon Hudpleie

Presentasjon Hudpleie Forever Living Products Presentasjon Hudpleie Selvstendig Forhandler 14.03.2014 Hudpleie Innvendig Hudpleie Aloe Gel Argi+ Renser huden fra innsiden. Renser og balanserer tarm og bakterie floraen. Hudpleie

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG I dette heftet lærer du om trygg og sunn mat. For å vite hva som er trygt og hva som er sunt må vi vite hva maten inneholder og hvor mye vi spiser av ulike typer mat. Vitenskapskomiteen

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature For oss i Eqology er naturen en essensiell drivkraft i og omkring oss en kraft som inspirerer oss til å oppnå store ting. Vi kaller det Naturally Driven. Basert på denne filosofien har

Detaljer

MultiMaster. Se vår nye modell! A Family of Dependable Displays. Ideell for raske presentasjoner

MultiMaster. Se vår nye modell! A Family of Dependable Displays. Ideell for raske presentasjoner MultiMaster Rammer og Bannerlister Banner Stands Skilt- og Plakatstativ Brosjyrestativ Vegger & utstillingssystemer Banner stands Messestands Pop-Up Stands A Family of Dependable Displays Siden oppfinnelsen

Detaljer

Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie

Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie Seksjonsoverlege, dr. med. Medisinsk avdeling Franklin BA et al. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2014 Hvilke hjerte- og karsykdommer

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag!

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag! Oppnå balanse i ditt inneklima!! Kun fordeler med infrarød varme: Lun og behagelig varme Trygg og sunn varme Lite varmetap ved lufting Astma og Allergivennlig Unngå tørr luft Øker luftfuktigheten med 40-50%

Detaljer

Informasjon om Olivita

Informasjon om Olivita Informasjon om Olivita Les nøye gjennom dette før du begynner å bruke Olivita - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. - Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt Olivita

Detaljer

Det spesielle ved Active Collagen

Det spesielle ved Active Collagen ACTIVE COLLAGEN 2 1 Active Collagen 2 Styrker og forynger huden Glatter ut fine linjer og rynker, og øker hudens elastisitet Øker fuktighetsnivået i huden Tilfører vitalitet, styrke og fleksibilitet Stimulerer

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Rapport fra måling av strålingsgjennomgang i solbriller.

Rapport fra måling av strålingsgjennomgang i solbriller. Rapport fra måling av strålingsgjennomgang i solbriller. Statens strålevern har på oppdrag fra KK testet et utvalg av 16 solbriller og en vanlig lesebrille. Hensikten er å undersøke om glasset i brillene

Detaljer

ung naturlig hudpleie

ung naturlig hudpleie ung naturlig hudpleie Amie Amie er en hudpleieserie spesielt utviklet for unge jenter fra 12-24 år. Amie betyr venninne på fransk. Mange tenåringer har sensibel hud som lett irriteres og mange går gjennom

Detaljer