Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni Bulletin nr. 86 Nr Årgang 12. Våren Det er blitt vår og varmen er på vei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12. Våren 2010. Det er blitt vår og varmen er på vei"

Transkript

1 AlbertBulletinen Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni Bulletin nr. 86 Nr Årgang 12 Våren 2010 Det er blitt vår og varmen er på vei Av innholdet: Innvielser - Gradspasseringer - Veteranjuveler Spøkelsesvandring - Hvem kom først, høna, egget eller? Om forholdene i Spania Ærefrykt for livet 2010 Selvangivelse Betraktninger rundt begrepet Et høyeste vesen Tussilago Farfara Søk om det ikke er et eller annet sted i verden du kan investere din medmenneskelighet. Albert Schweitzer på hans gravsten

2 Litt om Albert Schweitzer fra Wikipedia Albert Schweitzer tilhørte en alemannisk-elsassisk familie og studerte teologi og filosofi ved universitetet i Strassburg og orgelspill i Paris hos Charles-Marie Widor. Han tok doktorgraden i filosofi i 1899 med en avhandling om Kants religionsfilosofi. To år senere tok han doktorgraden i teologi. Avhandlingen ble publisert i 1906 som Kritische Darstellung unterschiedlicher neuerer historischer Abendmahlsauffassungen og igjen i 1913 under den bedre kjente tittelen Geschichte der Leben-Jesu- Forschung. Etter studiene arbeidet han som dosent i teologi ved universitetet i Strassburg og prestevikar ved St. Nikolai-kirken. Han skrev en biografi på fransk om Johann Sebastian Bach i 1905 og skrev denne på nytt i 1908 på morsmålet tysk begynte Schweitzer å studere medisin for å arbeide som misjonslege i Gabon. Han tok den medisinske doktorgraden med avhandlingen Die psychiatrische Beurteilung Jesu: Darstellung und Kritik, som i likhet med hans teologiske doktorgradsavhandling imøtegår forsøk fra samtidige på å forstå Jesu liv i et psykiatrisk perspektiv. I 1913 grunnla Albert Schweitzer et hospital i Lambaréné. Under første verdenskrig ble han og hans kone Helene Schweitzer-Bresslau tidvis internert, først i Afrika, senere i Bordeaux og St. Rémy de Provence. Under interneringen arbeidet han med sin ærefrykt for livet-etikk. I 1918 reiste han tilbake til Elsass og ble igjen prestevikar og assistentlege ved et sykehus i Strasbourg. Da Elsass ble fransk ble han fransk statsborger. Med hjelp fra den svenske biskopen Nathan Söderblom kunne han fra 1920 også holde foredrag om sin etikk i Sverige. Han var også organist og livnærte seg med konserter, samtidig som han tjente penger til å reise tilbake til Afrika og for å bygge et urskogsykehus. I 1924 reiste han igjen til Afrika. Han ble mest kjent for sin bok Mellom vann og urskog, som han skrev på kort tid i I sin tale ved Goethes 100 års dødsdag i 1932 advarte han mot nasjonalsosialismen. Da Schweitzer mottok Nobels fredspris advarte han også mot, av alle forbrytelser i verdenshistorien, å bare laste tyskerne og nasjonalsosialismen og fremstille nasjonalsosialismen som «unik». Han krevde at alle voldshandlinger til alle tider og av alle folk måtte fordømmes likt. Schweitzer var unitar, en motstander at atomforsøk og atomvåpen, og holdt flere taler mot atomopprustning i norsk radio. Hans taler ble offentliggjort i boken Frieden oder Atomkrieg. I dette nr. av Albert Bulletinen finner du blant annet: - Overmesters side (side 3) - Hendt siden sist (side 4) - Julemøte (side 4) - Innvielse (side 6) - Våre spill tas i bruk i København (side 12) - Hva vil skje? (side 12) - Reportasje fra et 100 års jubileum (side 13) - Nytt fra logens nemnder (side 15) - Nytt fra leir Distriktsråd Storloge (side 16) - Betraktninger fra en logebror (side 19) - Fontenehuset (side 20) - Selvangivelser (side 21) - Det filosofiske hjørnet (side 23) 2 Bulletin for Odd Fellow loge nr 132 Albert Schweitzer Redaktør: Bjørn A Fossan Redaksjon: Georg Uhlmann Jimmy Bjerkansmo Knut Bremerthun Lay out: Øistein Karlsen Forsidebilde: Vår på Huk Øistein Karlsen

3 3 Overmesters side Kjære Brødre! Fra tid til annen dukker spørsmålet om Ordenens innhold og religions tilknytting opp. Man føler seg usikker på begrep som Tro og Et Høyeste Vesen og lignende. Andre ser på våre ritualer som gamle og umoderne og at de må fornyes slik at de blir mer tiltalende for yngre mennesker. Vel, kan hende er det behov for å utvikle Ordenen gjennom å utvikle ritualene, men jeg mener at her skal man være ytterst varsom. Det kan fort fjerne vår særegenhet. Som Brødre må vi kunne levendegjøre våre Symboler i våre hjerter, slik at det blir Visdom i vår planlegging Ydmykhet i vår gjennomførelse - og Toleranse over våre Handlinger! Enhver Bror bør være klar over, hva som tilstrebes i en Orden og dens Losjer. Han bør vite, at enhver handling, ethvert ord ved de rituelle Losjearbeider er nødvendige uttrykk for alt, hva vår Ordenslære er - og som skal vekke hans ettertanke; derfor bør vi som Brødre erindre at alle Symboler og rituelle former blir hensiktsløse om ikke det rette sinnelag - den levende forståelse - og den våkne tilegnelse, griper fatt i oss under våre Losjemøter! Ritualene uttrykker således vår Ordens eiendommelige vesen: og derfor er Ritualet fast og urokkelig ved sin hensikt og sitt innhold! Det er nok noen Brødre, som klager over at det lett blir en kjedelig vane å overvære våre symbolske Ritualers innøvelse men, innøvelsen av de gode rutiner i våre møter er faktisk hemmeligheten ved vår læres kunst. Hvorfor skulle vi da ikke også kunne ta rutiner til hjelp for å komme videre i vårt åndelige liv og omgjøre det med den eldgamle pedagogiske lære som tilhører vår arv? En endring eller avskaffelse av Symboler eller Ritualer i vårt arbeid, kan fort bli det samme som avskaffelse av Ordenen selv! Losjene bør derfor være et samlingssted for oss som er Brødre, hvor vi etter beste evne vil gjøre vårt ytterste til å bekjempe årsakene som er ondt - først og fremst i vårt indre, men dernest overalt, hvor vi møter det onde i livets forvirrede larm. La oss som Brødre møtes uten tanke om materielle formål og uten sosiale fordeler, men i sann Broderkjærlighet. Men, ønsker er bare ønsker, vi må også gjøre vårt ytterste for å forstå og lære. Det kan nok være godt og klokt inne i mellom, å ta hånden fra plogen og se seg tilbake; man får derved anledning til å se hvor meget man har pløyet - hvordan man har pløyet - og at Akerjorden er blitt fruktbar. Det tilkommer ingen Bror å dømme hvorledes Ordenen er drevet i tidligere år, det vi skal kjennes på - er hvordan resultatet blir i dag. Visdommens sol kan stråle sterk og kraftig over vår Orden også i dag. "Min Bror! Det ligger en ugjort Gjerning et sted - og venter på oss - hver og én. Noen skal grublende løse en Gåte, andre skal flytte en Sten; Gjerningen din, stor eller liten, er lagt som et Krav på din Vei, og hvis den skal flyttes og løftes i Lyset, må Lyset kun finnes av Deg!" i V.K og S OM

4 4 Hendt siden sist. 3. desember - Tildeling av 25 års Veteranjuvel. En minnerik logeaften. Eks OM Svein Bøhlerengen, logen første OM, fikk tildelt Ordenens 25 års Veteranjuvel. Da bror Svein ble innviet i loge nr. 56 Johan Middelthon for 25 år siden, var bror Bjørn Fossan logens OM og bror Bjørn fikk også den hyggelige oppgave å stå for den høytidlige seremoni å tildele bror Svein hans velfortjente 25 års Veteranjuvel. De hjerteligste gratulasjoner til Eks OM Svein Bøhlerengen! 17. desember - Julemøte. Julemøtet med ledsagere forløp på vanlig måte eller det kan også sies slik, forløp som tradisjonen tilsier. Kø ved kaffebordet Kai og hans kone Bjørg vant turen med Hurtigruta

5 5 Engasjerte musikere Georg vant julegave Inne i logesalen var som vanlig møtet preget av kristen julehøytid dette til tross for at det sies at Odd Fellow Ordenen er konfesjonsløs. Men jul er også på mange måter tradisjonsrik, og derfor må det vel være slik. Eller? Det helt sentrale i møtet inne i salen var imidlertid bror OM s hilsen til de tilstedeværende. Hans hilsen gjengis i sin helhet: Kjære gjester, søstre og brødre Hjertelig velkommen til dette Julemøtet. Dette blir jo vår sesongavslutting og vår inngang til det som skal være en kjærkommen pause fra det daglige jag og mas. Vi samles rundt symboler på mange ting og på hver vår måte. Våre tradisjoner er også ulike. De fleste kommer sammen med den nærme familie, andre feirer jul under fremmede himmelstrøk. Atter andre sitter alene i sine hjem og noen har ikke engang et hjem å sitte i. Tidligere år har vi fått en påminnelse på hvor heldige vi egentlig er, vi som har hverandre i tillegg til familiene våre. Jeg tenker da spesielt på den oppgaven vi utførte, med utkjøring av mat, for Slumsøstrene i Oslo. Dette ga oss et perspektiv på den nære nød, den vi alle vet om men som vi ikke er så opptatt av til daglig. De fleste her i vesten feirer jul etter den kristne tradisjon, hvor man knytter legender og tro opp mot vintersolverv. Atter andre har sine ritualer og forventninger knyttet til det at solen snur og atter tennes håpet om lysere tider og et nytt grøderikt år. Uansett hvilken religion eller trosoppfatting man måtte ha, eller ikke ha, så er det nettopp dette med forventninger og håp som samler oss om julefesten. Da vår loge ble stiftet valgte våre Charterbrødre navnet Albert Schweitzer og Ærefrykt for livet som vår Devise. Dette begrepet skaper en forpliktelse for oss som er medlemmer av denne fantastiske loge. I disse dager pågår den viktigste hendelse i vår tid. Det er selvsagt Klimaforhandlingene i København jeg tenker på. Det er bedrøvelig å være vitner til den mangel på vilje og evne til å handle i denne sammenheng. Det er ennå en dag igjen av disse forhandlingene men de fleste har allerede resignert. For meg handler dette om å vise nettopp ærefrykt for livet gjennom solidaritet med de som får den første og direkte belastningen med klimaendringene. For å oppnå dette må vi alle håpe på at de politiske krefter rundt om i verden vil samle seg om det som de fleste mener er det viktigste spørsmål i verden, uansett hvor vi måtte bo! Håpet om forbedringer og handling.. ikke bare taler. Vet alle at det er jul? En vandring i håp. Det er natten til den 25. desember. I ly av et banantre sitter en liten jente. Hun er mørk i håret og har karamellbrun hud. Hun har store, runde kinn med smilehull, men noe er galt. Hun er skitten, sulten og redd. Huden har røde merker, etter en hvit hånd. Tårene gjør øynene blanke, hun tror hun fortjener det. Hun savner en hånd, en hånd som ikke slår. Hun savner en hånd, en hånd å holde i. Hun tørker tårene, knytter nevene og lukker øynene mens hun venter på den hvitehånden. Det er kveld igjen og hun er sliten av å klatre etter bananer. Hun knytter nevene rundt et papir og tenker på hva som vil skje

6 6 i natt. Han kommer til henne, hver natt, der hun ligger på senga av bananblader. Hun tenker hun fortjener smerten. Han sier hun gjør feil og at hun koster ham for mye. Hvis hun ikke skjerper seg får hun aldri dra. Kroppen er verre en før. Sist natt var verre en noensinne. Hun har ingenting lengre. Ingen uskyld, ingen jobb, ingen klær eller mat. Sulten knuger i henne. Fortjente hun ikke lønn? Hun har tatt med seg bananbladene og vet hun er på den viktigste vandringen i livet. Hun stopper opp og merker at hånden fortsatt er knyttet. Hun åpner den forsiktig og ser på papiret som ligger der. Det er en gammel, skitten lapp. Hun åpner den og leser - hun kan ikke lese. Hun vet hva som står på lappen. Det handler om henne. Mor og far skrev det før krigen startet og hun ble revet vekk. De var glad i henne, så det var nok det. En gutt kom opp ved siden av henne. Han spurte forsiktig; Hvor fører du oss hen? Bort - bort herfra. Nå skal vi dyrke egne bananer. Det er nå blitt den 25. desember men hva forskjell gjør vel det? 14. januar - Innvielse. Logeåret 2010 startet med en Innvielse av 2 nye brødre bror Ivar og bror Åge. Bror Ivar Jensen (til v.) og bror Åge Øren (til h.) Den tradisjonelle seremoni ble gjennomført til karakteren meget tilfredsstillende, (det var den andre innvielse nåværende kollegium hadde ansvaret for), men fortsatt er det plass til forbedringer i innvielsesseremoniens mange sekvenser og neste innvielse kommer jo allerede 8. april! Denne aftenen hadde logen også besøk av DSS Per Arild Nesje som sammen med vår Storrepresentant, bror Jan Bure, var på Distriktsrådets inspeksjonsrunde, eller besøket kan kanskje også benevnes som en revisjonsrunde? DSS hadde imidlertid lite eller intet negativt å anføre under det etterfølgende brodermåltid kom han tvert imot med rosende omtale av kvaliteten i gjennomføringen av kveldens innvielse og logen som loge. Han sa at logen på en måte fremstod som en slags form for en kunstnerloge.

7 7 Rein Alexander, Johanne, Eva og Svein Johann Ute i lobbyen, før brodermåltidet, fikk brødrene en stor overraskelse. Fire personer, bror Åges samboer, hennes to sønner og den ene sønnens forlovede, kom nærmest slentrende inn, hver med et halvfylt vinglass i hånden, og fremførte tre velklingende viser a cappella. Stor overraskelse og stor begeistring. 21. januar - Regnskap og rapport fra nemnder. Et vanlig arbeidsmøte som ble åpnet i Den Høye Sannhets grad med presentasjon av regnskap og budsjett. Ingen store overraskelser logens økonomi er god. Men grunnet endret opplegg i gjennomføringen av logens Venneaften (logen betaler nå både garderobeavgift og mat for gjester som finner bryet verdt å komme på besøk, betaler også for eventuelle ledsagere) ble det fremmet forslag om en økning av årskontingenten med kr Forslaget ble enstemmig vedtatt. Samtlige nemnder kom med rapport om sin virksomhet i januar - Venneaften. Igjen en venneaften bare vel 3 måneder etter den forrige - med 7 gjester. Også denne aftenen ble informasjonen gitt via spillet der de fire stoler er sterkt integrert. Bruken av logens eget spill som informasjon for utenforstående synes å være vellykket, men for å få terningskast 6, kreves det mye av aktørene, både når det gjelder trening og fremføring/- innlevelse og det er fortsatt mer plass for begge deler. Det er formen/rammen som i spillet fremstår noe annerledes enn det vi får presentert ved den tradisjonelle informasjonsaften innholdet er imidlertid det samme. Det er å forvente at logen også ved kommende Venneaftener vil ta i bruk samme opplegg, muligens med små justeringer - dersom da ikke Storlogen sier nei.

8 8 11. februar - Tildeling av Den Edle Kjærlighets Grad. Nok en godt gjennomført seremoni der bror Edmund Flø fikk tildelt graden. Det skulle denne aftenen vært hele tre resipienter, men to måtte melde forfall grunnet reiser. Det er imidlertid mulighet for at disse snarlig kan få tildelt graden i en annen loge. Sosialnemndens forslag til fordeling av midler fra konto for sosialt arbeid ble vedtatt ikke enstemmig, men med stort flertall. Frelsesarmeens slumsøstre som i en årrekke har vært tilgodesett med betydelige midler fra logens sosialfond, fikk denne gang ikke noe. Slumsøstrene hadde i år tillike takket nei til logens tilbud om bistand til utkjøring av julens matposer. Frelsesarmeen synes dermed nå å være helt ute av bildet i alle fall for en tid fremover. Midler fra konto for sosialt arbeid gikk i år, foruten til logens fadderbarn i India som tilgodeses med et fast årlig beløp, til Ærefrykt for Livet, altså støtte til urfolklandsbyen Jaituchiwadi i India, og til Fontenehuset i Oslo. (Nærmere orientering om Fontenehuset annet sted i Bulletinen). 18. februar - Instruksjon og Torskeaften. Denne kvelden fikk vi en såkalt Instruksjon, det vil si at brødrene fikk gjenoppfrisket en del ting vedrørende logesal og hvordan man ter seg under et logemøte. DSS Per Arild Nesje i midten

9 9 En instruksjon kan gjennomføres av logens Storrepresentant eller en annen godkjent embetsmann, men denne aftenen valgte imidlertid DSS Per Arild Nesje selv å komme til logen og forestå opplæringen. Han gjennomførte oppgaven til alles tilfredshet. Kvelden ble avsluttet med en utmerket torskemiddag, som selv bror Terje kunne applaudere. Instruksjonen var denne gangen koblet sammen med Privatnemndens aften og den årlige servering av skrei fra Lofoten, med lever og rogn inkludert. Måltidet smakte fortreffelig. 25. februar - Gutta på by n. Denne kvelden bød på spøkelsesvandring gjennom kvadraturen i det gamle Kristiania. Bror Sekretær beskriver opplevelsen slik: Spøkelsesvandring Snøfnugg drev i vinden og kuldegradene bet litt da Schweitzers brødre, flere medbringende sin bedre halvdel, samlet seg på Kristiania torg 25. februar. Gutta på by n sto igjen på programmet. Tema denne litt sure februarkvelden var spøkelsesvandring i kvadraturen. Til avtalt tid dukket Kristin Amundsen, vår guide opp på Kristiania torg, og var snart i gang med Oslohistorie som bakteppe for bøddelen som går igjen på Kafé Celsius. Kristiania torg ble i tidligere tider brukt som rettersted, og fikk vi vite, ordet galla kommet av det engelske gallows som betyr galge. Man dresset seg opp i sin fineste stas for å bivåne henrettelser, så voala galla, er altså et henrettelsesantrekk. Men nevnte skarpretter lar altså enda ikke sine omgivelser i fred, idet radioer og kassaapparater flyr veggimellom, og talglys blir tent på uforklarlige måter. I kjelleren på Gamle Rådhus, tvers over gaten, var det tidligere celler hvor fangene satt, og der spøker det også. Personalet nekter å gå i kjelleren alene, og en mann i hvitt antrekk er ofte sett der nede. Dette er ikke gamle historier, det skjer ting der hele tiden kunne Kristin berette. Vi beveget oss så til bankplassen hvor et tidligere patrisierhus er åsted for spøkerier. Den gamle vaktmesteren hadde sett folk mange ganger, og fottrinn høres stadig. Vår guide Kristin, men hvem står der bak?? Etter forflytning til Akershus festning fikk vi historien om «Malcanisen» og det betyr «den onde hund», en hund som har gått

10 10 igjen i mange hundre år, og ofte har tildelt festningens beboere både bitt og sår. Sist observert i fjor av en deltaker på spøkelsesvandring, men bevitnet av alle i det dens poter med lange klør mot brosteinene kunne høres av hele gruppen. Men den forbannelsen som rammet de som så den tidligere er tydeligvis brutt (de døde før 3 måneder var gått), vedkommende lever i beste velgående enda. Tilbake i kvadraturen stoppet vi ved First Hotel Grims Grenka i Kongens gate 5, et åsted for utallige hårreisende opplevelser de senere år. Det hotellet som lå her før hadde parkering i kjelleren og der har mange opplevd at en hånd la seg på skulderen deres, eller at de rett og slett ble dyttet vekk av noen. Nylig har en nattevakt sluttet på dagen etter at en tung sur lukt av gammel ull fylte rommet og en mann materialiserte seg rett for øynene på nevnte portier. Gravearbeider avdekket tidligere en rekke skjeletter her, angivelig etter svenske soldater som beleiret Akershus i Hotellet har også tatt konsekvensen av historiene, derfor finner man The Gost bar i hotellet. Vår guide hadde tatt med medier ned i kjelleren her og de kunne bekrefte at her var det folksomt. Rundturen stoppet ved The Dubliner, et vannhull i Rådhusgaten. Her spøker både sjørøvere, hvite damer og to deppa tyskere i Wehrmachtuniformer som er observert sittende foran peisen her. Lokalet var tysk passkontor under krigen. Vintermørke, noen kuldegrader og snødrev var en perfekt ramme om denne rundturen i Oslos fortid og nåtid. Kristin ga oss mange og interessante innblikk i alt det uforklarlige som skje i dette området og som hun har brukt mye tid på å finne fram til. Hun kunne fortelle at fordi hun nå driver denne aktiviteten, kommer folk hele tiden til henne med nye opplevelser, som bekrefter at det stadig spøker litt i kvadraturen. Et etterlengtet bord ventet på oss inne på The Dubliner, hvor guiness og andre godsaker brakte oss tilbake til hverdagen og fikk varme i frosne tær og fingre. Noen benyttet også anledningen til en drink i The Gost Bar på hotell Grims Grenka for liksom å sette prikken over i en denne kvelden. En stor takk til Jimmi, som hadde vervet ca en patrulje av BFO ere som også deltok på turen, noen enda til med tanker om å bli en Schweitzer Flott gjort Jimmi. (P.K.) 11. mars - Besøk av bror Stor Sire.

11 11 Og så endelig fikk logen besøk av bror Stor Sire som var invitert til å komme og fortelle oss om Ordenens internasjonale status. Et interessant foredrag, om ikke alt for oppløftende og med litt vage vyer. Som Europeisk Stor Sire har bror Harald Thoen et meget krevende arbeid foran seg. Å samordne de store sprik innen de europeiske jurisdiksjoner synes å være nærmest en uoverkommelig oppgave. Quo vadis, Odd Fellow? Vi ønsker ham lykke til! 18. mars - Tildeling av Den Gode Vennskaps Grad. Fremmøtet var ikke overvettes, men det ble gjennomført en meget fin gradspassering hvor bror Erling ble tildelt Det Gode Vennskaps grad. Under brodermåltidet hilste bror OM ham med følgende ord: Kjære bror Erling, ja nå er du altså kommet til DGVG. Du har vandret en heller kort vei fra din innvielse frem til nå. Det skyldes selvsagt den korte desember måned, i logesammenheng. Men, du har vandret din vei så langt meget godt og vist oss alle at det er ikke kun de store ord som teller, men at det å være en god bror, ja det teller ti ganger de store ord som ikke følges opp. Jeg vet du vil fortsette å bidra på din måte til vårt Brorskap, jeg ser frem til det! Du skal vite at en god venn tar deg som du er. Den du er i din venns øyne, gir deg et glimt av din egentlige personlighet. For å være en god venn, må du lære å sette pris på deg selv. Skal du kunne verdsette en annens indre kvaliteter, må du først lære å verdsette dine egne. Det viktigste i ditt videre arbeid sammen med oss er ikke at du lover å være en god venn for alltid, det er nok at du ER det. Det å bli innlemmet i et vennskap, er en gave - si ja til den! Så husk da min bror, gi uten å forvente å få noe tilbake. Den største givergleden kommer når du ikke har forventninger til resultatet. Mine brødre, bli med på en skål for vår nye bror av DGVG.

12 12 Vår vennskapsloge i København. Loge nr 11, Columbus. Fra vår Vennskapsloge i København har bror Georg Uhlmann mottatt følgen mail: Vi har nu i Columbus opført dit spil for første gang, det blev modtaget meget fint. Vi har allerede fået en opfordring om at spille dette spil i vor største lejr i København. Vi har ændret lidt på det, vi bruger det i forbindelse med besøg i de forskellige loger, når vor Ungdoms-forening besøger dem. Vi spiller spillet under det punkt, der hedder : Til bedste for vor Orden. Senere fortæller de unge om alle deres aktiviteter, samtidig med de viser billeder fra deres humanitære tiltag, det sker ved det selskabelige efter logemødet. Jeg er sikker på du næsten læser dansk ligeså godt som du læser norsk, derfor får du den danske oversættelse af dit spil. Håber du vil acceptere, at vi har gendigtet noget på dit spil. Med broderlig hilsen i V. K. & S. Carl Aage Hald, Loge nr. 11 Columbus. Og vi i loge Albert Schweitzer kan bare takke og bukke. Det synes som at loge 132 har satt spor etter seg også i København, ja til og med i Patriarkleiren der nede i Kongens by. Det blir spennende å følge den videre bruk av Visdom, toleranse og handling hos våre danske brødre. Det er tydelig at loge Columbus har sett hvilket potential det her ligger i spillets muligheter til å vekke oppmerksomhet hos utenforstående for hva Odd Fellow egentlig står for. Kunne det kanskje også vært noe for vårt eget Distriktsråd å tenke på? Hva vil skje? 8. april - Innvielse. Vårterminens andre Innvielse finner sted. Og denne gangen tegner det til at vi får 2 nye brødre. I løpet av vårterminen 2010 får logen således høyst sannsynlig en tilgang på 4 nye brødre. Og en Innvielse er jo alltid verdt et besøk. Innbakt i Innvielsesseremonien finner vi jo egentlig hele Odd Fellow Ordenens ideologi dessuten er det jo alltid litt spennende å se hvordan CM og de fire stoler, i deres tredje gangs gjennomføring av graden, håndterer den utfordring som innvielsesseremonien representerer når det gjelder selve gjennomføringen. Så møt fulltallig, ikke minst for å hilse våre to nye brødre med et hjertelig velkommen! 22. april - 25 års Veteranjuveltildeling. Igjen tildeling av en 25 års Veteranjuvel. Denne gangen er det bror John Eriksen som vil få Ordenens og logens velfortjente takk og hyllest. Bror John har tjenestegjort både som logens CM og SE og d.d. er han til like UM h. assistent og Privatnemndens formann. Han er som poteten kan benyttes til alt. Sett av kvelden det blir en stund til neste gang vi i vår loge får oppleve denne høytidlige seremoni!

13 april - Informasjonsmøte med DSS. Dette er tredje gang på et halvt år at det gis informasjon om Ordenen og logen for utenforstående. Det begynner nesten å bli i meste laget. Men denne gangen er det DSS selv som skal står for informasjonen. Og da får vi jo muligheter til å sammenligne dennes informasjon med den logen selv har stått for de to siste gangene. Utfordringen blir igjen å finne frem til nye gjester som potentielle nye logemedlemmer. Men det er virkelig å håpe at brødrene makter å finne frem til noen i egen omgangskrets. For vi skal jo også han innvielser i høstterminen 2010! Så derfor stå på! 20. mai - Arbeidsmøte. Det er inntil dags dato ikke gitt signaler om hva som da står på dagsordenen men som tidligere, et arbeidsmøte i nr 132 kan være noe for seg selv. Gå derfor ikke glipp av dette som til like kan bli det siste ordinære logemøte i vårterminen. 27. mai -? Er i møteprogrammet også er satt opp som et arbeidsmøte, men blir muligens kansellert. Det foreligger angivelig tanker om at brødrene da heller gis muligheter til et besøk i vår danske vennskapsloge, loge nr. 11 Columbus. Dette er dog ikke endelig avgjort. Men en tur til København i forbindelse med Pinsen er jo ikke å forakte. Reportasje fra et 100 års jubileum. Fra Stor Arkivar Sverre Hjetland har Bulletinen fått oversendt to faksimiler fra to avisers reportasje fra feiringen av Odd Fellow Ordenes hundreårsjubileum i Den Gamle loge, året er Herav fremgår at Ordenens status i samfunnet i 1919 var en helt annen enn dagens. Ved jubileet var tydeligvis både Kongen og Stortingspresidenten til stede og det var god pressedekning. Av artikkelen opplyses det også at for bare snart 100 år siden, hadde Ordenen i Amerika hele 3 millioner medlemmer! (En opplysning som i seg selv gir grunnlag for refleksjoner, vi kjenner dagens status). Artiklene, den ene var tydeligvis klippet fra Aftenposten, gjengir et såpass interessant tidsbilde av Odd Fellow Ordenen, at de gjengis 110 år senere i sin helhet i dagens logeavis. Odd fellow. En stemningsfuld høitidelighet. Det er ikke nogen lang tilværelse, Odd fellowordenen har havt i vort land. I Stavanger stiftedes den første loge i 1898, og til Kristiania kom den første loge i Det samlede medlemsantal her i landet er ikke naaet høiere enn til 850; men allerde dette er et ikke ringe antal, når man betænker, at Odd fellow er en institution, hviss eneste tiltrekning er, at denmaner sine medlemer til venskap, næstekjøelighet og sandhet.. Naar ordenen igaar kunde feire sit 100-aars jubilæum, var det, fordi det er 100 aar siden en merkelig mand i beskjeden livsstilling, nemlig grovsmedsvenden Thomas Wildey, stiftede den første Odd fellowloge i amerika og dermed lagde grundvolden til en international institution, som nu tæller 3 millioner mennesker.

14 14 Den gamle logesal, hvor byens fædre ellers holder til, var igaar for leilighetden omgjort til en Odd fellow loge. Midt på salens gulv var reist et alter, smykket med horisontale baand i 7 farver. Og ovenpå stod en urne, hvorfra en brændende flamme steg op. Ved hvert af de fire hjørner stor en ordensbroder som æresvagt. Paa salens ene side sad ordenes søstre, tilhørende de saalaldte Rebekka-loger, på den anden side sad brødrene, alle klædt i ordensdrakter af forskjellige grader. Paa ordførerpladsen havde den norske loges storsire advokat Sam. Johnson sin plads, med tre av de høieste søstre på sin ende side og tre av de mest fremskudte brødre paa den anden side. Foran ham anvistes Kongen plads da han infandt seg fulgt av kabinetssekretær Grønvold og kaptein Meinrich. Af Stortingets præsidentskap havde præsident Halvorsen fulgt indbydelsen. For øvrig var innbudt de norske frimurerlogers ledere samt en del andre autoriter og repræsentanter for præssen. Den høitidlighet, som fant sted i nærvær av de inbudne, var verdig og stemningsfuld. Hovedinteressen knyttede sig til advokat Sam. Johnsons festtale. Den var sund og naturlig, lagde ikke overdreven vekt på mysteriet i Odd fellowordenen, men på dens menneskelige, ethiske og religiøse innhold. Han hævdede, at dette jubilæum er ingen verdensbegivenhed, men at ordenen dog havde udrettet meget og vil kunne udrette endnu meget mer. Mysterietanken er nær sagt saa gammel som menneskeheden. Det er ikke mulig at paavise med sikkerhet, hvor meget forbindelse der er mellom oldtidens og middelalderens mysteriesamfund og nutidens hemmelige ordener. Fint og med dyp forstaaelse udviklede han den psykologiske udviklingsprocess, som foregaar under gjensidig paavirkning inden logerne tiltrods for al mænneskelig sklrøbelighet, som hefter ved deres arbeide og liv. Hovedtanken ved Odd fellowlogerrne, saaledes som de var skapt paa angelsaksisk grund, var: What can I do for you? Hvad kan jeg gjøre for Dig? Ordenes tanke er ikke: Hvilken nytte kan jeg have av dig? Likeledes utviklede taleren paa en tiltalende maade, hvorledes den oprindelige første opgave for Odd fellow var venskap, men at der av denne opgave og denne stæben af sig selv vokste op en trang til næstekjærlighet og sandhetssøken, hvorved ordenen bliver i stand til at vise den vei, man maa gaa, for at blive gode mennesker og gode borgere. Efter festtalen fulgte dialoger mellom storsiren, adv. Johnson, og ordenens høieste embedsmænd, direktør Gustav Eriksen (deputeret stor sire), bogtrykker Hanche (broder kapellan), og grosserer Sande (broder eksmester). Under denne dialog blev der givet en række historiske oplysninger om ordens oprindelse, udvikling og maal. Adv. Johnson bragte i varme ord en tak for den interesse og offervillighet Kongen og Dronningen har vist de humanitære oppgaver ordenen har optaget på sit arbeidsprogram. Høitidligheten gjordes yderlig festlig ved musikk og sang. Odd Fellowordenens hundredeaarsjubilæum. Den norske avdeling av Odd-fellowordenen feiret igaar middag ordenes hundreårsjubilæum ved en fest i den gamle logesal paa Fæstningen, som var omdannet til et ordenstempel. Salen var smykket med flag, blomster og grønt og midt paa gulvet var reist et alter hvor den hellige ilds symbol brændte. Blant de innbudne var representanter for regjering og storting, for embedsstanden, de kommunale autoriteter og de to frimurerordener som virker i Norge. Da kongen hadde infundet seg innlededes høitidligheten med salmesang og bøn, hvorefter advokat Sam. Johnson holdt festtalen. Dernæst redegjorde to av brødrene for ordenes historie og festen avsluttedes med fællessang.

15 15 Nytt fra logens nemnder. Sosialnemnden. Etter en vellykket Sosialaften som tilførte Konto for sosialt arbeid godt over nye friske kroner, holdt nemnden 1. februar d.å. sitt andre møte i inneværende valgtermin. Fra møtereferatet hitsettes: ANBEFALING OM BEVILGNING FRA LOGENS SOSIALFOND Med henvisning til logens regnskap for 2009 står kr sosialfondet oppført med kr: I egen anbefaling til logen av 21. jan 2010 anbefalte nemnden at kr ble bevilget til Norges Røde Kors til støtte for redningsarbeidet på Haiti etter jordskjelvkatastrofen, hvilket ble enstemmig støttet. Til rest står da kr Logen har en årlig forpliktelse for et fadderbarn i India som dekkes over sosialfondet stort kr: Utover dette kan nemnden anbefale bestemte beløp bevilget til formål som nemnden finner formålstjenlig. Nemnden finner å anbefale at sosialfondet ikke disponeres fullt ut, men at kr ca holdes i reserve. Sosialnemnden anbefaler at følgende formål tilgodeses med disse beløp. - Prosjekt Ærefrykt for Livet, øremerket landsbyen Jaituchiwadi kr Fontenehuset i Oslo kr Se klipp fra ANDRE TEMAER SOM BLE DISKUTERT - Er Sosialaften en god arena for innsamling av penger behov for nytt konsept? - Andre institusjoner som bør bli tilgodesett på sikt langvarig samarbeid med konkret målsetning. - Behov for dreiebok for planlegging og gjennomføring av aktiviteter i regi av Sosialnemnden. - Nytt møte settes til 3. mai kl 1800, sted bestemmes senere. Agendapunkter til realitetsbehandling er saker som nevnt under pkt 1, 2 og 3 ovenfor. Ærefrykt for livet Nemnden rapporterer at den har reservert logelokalene i Stortingsgt. 28 for weekenden 1 3 oktober. Logelokalene skal da være rammen i et arrangement hvor logens brødre inviteres til å komme med forslag vedrørende innhold. Selvfølgelig er det sterkt ønskelig at også andre loger deltar i opplegget som klart kan gi muligheter for inntekter til logenes/ Ordenens humanitært/sosialt arbeid samtidig som det kan være en faktor i det kontinuerlige styrkelse og ekspansjonsarbeid. Spennende å se hva resultatet blir og om andre loger slutter seg til. En ting kan fastslås allerede nå: Brødrene må ikke fylle den aktuelle weekend med andre avtaler! Kanskje også Distriktsrådene i distrikt 1 og 21 i denne sammenheng vil kjenne sin besøkelsestid og tre støttende til? Det gjentas: Hold av weekenden 1-3 oktober!

16 16 Nemnd for omsorg/sykebesøk Nemnden har det siste halvår hatt relativt lite å melde og bra er det. Det kan imidlertid være at brødrene ikke akkurat står i kø for å melde fra om sykdomstilfeller. Bror OM oppfordret derfor i møtet 11. februar logens brødre å være behjelpelig med å underrette nemndens medlemmer om eventuelle oppståtte sykdomstilfeller av mer alvorlig art. Nytt fra leir Distriktsråd Storloge. Leir nr. 1 Norge. Under leirslagningen 3. februar ble følgene brødre fra loge nr 132 Albert Schweitzer tatt opp som medlemmer i leiren: Bror Jan Helge Østerhagen, bror Jens Gunnar Næss, bror Trond Tønnesen og bror Nils-Johan Heide. Sistnevnte bror har de siste år hatt Odda som bostedsadresse og er derfor ukjent for flere av logens brødre. Bror Nils-Johan har imidlertid opprettholdt sitt medlemskap i loge Albert Schweitzer, og da det er et stykke vei, 17 mil, fra Odda til nærmeste leirslagning i distrikt 19, hadde han like godt tatt turen hit til Oslo og sin gamle loge med tilhørende leir. Og takk for det, bror Nils-Johan, du skal vite at vi savner deg. AlbertBulletinen gratulerer samtlige som nå også i tillegg til benevnelsen bror, kan kalle seg Patriark. Opplegget med formiddagsleir, som forsøksvis ble igangsatt høsten 2009, ga liten tilslutning og er derfor foreløpig blitt lagt på is. Leiren vil angivelig senere komme tilbake til saken, men da kanskje med et noe annet opplegg. Under leirens møte 3. mars ble det på ettermøtet reist forslag om en årlig Odd Fellow konsert, fra bror Per Kallestad. Forslaget vakte tydeligvis Patriarkenes interesse, også fra DSS s side. Kunne det eventuelt være en tanke å koble dette sammen med forslaget som Ærefrykt for livet har kommet med om aktiviteter i logelokalene i dagene 1 3 oktober? Distriktsrådet. Distriktsrådet hadde julemøte på Kongsvinger den 21 desember. Fra møtereferatet hitsettes: Sak 3. Behandling av innsendte forslag til Storlogemøtet. - De forskjellige bemerkninger ble behandlet og kommentarer tas av DSS. - Som Distriktsråd nr. 1 s representanter til Storlogemøtet i 2010 valgtes Storrepr. Bjørn A. Johnsen og Thore Fr. Grüner. Som varamenn valgtes Storrepr. Bjørn H. Steffensen og Johan Bye.

17 17 - DSS og Storrepr. Per Espen sammen med de valgte representanter avholder et arbeidsmøte med gjennomgang av programmerte saker lagt frem til behandling. Det ble presidert at representantene møter med ubundet mandat. - Distriktets forslag til ny DSS tas opp på neste møte, slik at dette er klart dersom forespørsel fra ny SS. Storrepresentantene Bjørn A. Johnsen og Thore Fr. Grüner representerer henholdsvis logene Romerike og Millenium. Storrepresentantene Bjørn H. Steffensen og Johan Bye representerer henholdsvis leir Glomma og loge Eidsvold. Det fremgår ikke av referatet om Distriktsrådet har gjennomgått de innkomne forslagene til Storlogemøtet i plenum eller ikke. Det opplyses imidlertid at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjøre dette hva nå det måtte bety. Er det ikke samtlige Storrepresentanter som i Distriktsrådet skal gi uttrykk for hva egne loger mener om de fremsatte foreslag? Har brødrene i loge Albert Schweitzer meninger om spørsmålet? Bulletinens spalter står selvfølgelig til rådighet. Redaktørens mail adresse: Tildeling av Storlogegraden. Under Distriktsstorlogemøtet den 19. februar d.å. ble Storlogegraden tildelt de i inneværende valgperiode fungerende Eks OM-ere, deriblant vår egen Eks OM Truls Teilman.. AlbertBulletinen gratulerer! Bror Truls Teilman i en yngre utgave Storlogen Storlogemøtet 2010 vil bli avviklet på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, i dagene juni. Det har innkommet i alt vel 100 forskjellige forslag til behandling. 16 av de i alt 151 Odd Fellow loger innen den norske jurisdiksjon har fremmet forslag - av disse 16 har 7 loger likelydende forslag utarbeidet ab brødre i Distriktsråd 1. Av landets 24 Patriarkleire er det kun en leir som har kommet med eget forslag, mens Leir nr. 1, Norge har hengt seg på forslaget utarbeidet av Distriktsråd 1. Engasjementet innen jurisdiksjonen er således ikke overveldende men det er kanskje naturlig ut fra dagens organisasjonsmodell? Eller kan det peke i retning av liten interesse for Ordenens fremtidige utvikling? Flere forslag omhandler som ventet etter innføringen av Fokus regnskapssystem, Skattmester og Kasserers plikter m. v., altså økonomiske forhold av forskjellig karakter.

18 18 Det foreligger to forslag om at CM-embetet skal være et valgembete forslagene kommer fra loge Albert Schweitzer og fra DSS Odd Abbedissen, distrikt 3. Loge nr. 18 Varna fremmer forslag om at Kapellanen skal lese listen over døde brødre. Ritualnemnden anbefaler forslaget vedtatt og sier dertil at bror Kapellan også bør tillegges ansvar for etisk post. Noen spesiell begrunnelse for dette siste gis ikke, og det kan spørres: Hvorfor bryte med en ordning man hittil har hatt og som har virket meget tilfredsstillende. Hvorfor skal opplesningen av døde brødre gjøres enda mer religiøst? Og hva menes egentlig med uttrykket etisk post? Er etikk og moral noe som har med stemninger og følelser å gjøre for ikke å si religion? Det har jo ikke det! Og når det gjelder religion. Det foreligger faktisk to forslag, (fra loge Heidmork og loge Gregorius Dagssønn), om at begrepet gud skal fjernes i teksten vedr. Ordenens formålsparagraf. Disse to loger våger altså å peke på at Ordenens religiøse preg muligens kan være en hemsko i dagens samfunn når det gjelder den generelle oppslutning om Ordenen. ( Dette kan kanskje sammenlignes med det som nettopp skjedde innen Kristelig Folkeparti). Det blir interessant å følge den videre saksbehandling av forslaget, men det er nok å forvente at det blir avvist med kun en kort negativ bemerkning uten noen form for en inngående diskusjon. Det foreligger ellers forslag om å fornye Ordenens noe arkaiske ortografi, at betegnelsen nemnd ikke lenger skal skrives nevnd og at forpliktelseserklæringen må få en mer moderne og forståelig språkform. Her burde vel også, i tilfellet ovenstående forslag blir vedtatt, betegnelsen embedsmann heretter blir skrevet embetsmann, men det er det vel for mye å håpe på. Når det gjelder bruk av riktige ord, foreligger det dessuten en sak som kan kalles en kuriositet, dette at endelig er det noen som har oppdaget det helt feilplasserte ordet bestride i logelovens 78. Ja dette med fremmedord er ikke lett å benytte og forstå. At Eks Storlogerepresentantene fortsatt skal kunne bære Storloge-regaliet etter at han har avsluttet sin fungerende periode som Storrepresentant, er også et av forslagene. Det kan således i årene fremover bli heller vanskelig sånn uten videre å vite hvem som f.t. er logens fungerende Storlogerepresentant. Når det gjelder forslaget om at DSS skal velges av Distriktsrådets Storrepresentanter og ikke utpekes av Stor Sire, synes lovnemnden å være noe usikker på hva den skal lande på. Det er å håpe på at forslaget blir tatt opp til en noe mer prinsipiell diskusjon på kommende Storlogemøte. Ut fra en oversikt vedr. Ordenens globale medlemsutvikling fremgår det at bare i løpet av 2008 har det innen de europeiske jurisdiksjoner blitt 323 færre brødre. Og ut fra tilsvarende tall fra 1990 kan det fastslås at i løpet av de siste 20 år har tilbakegangen av antallet brødre vært på omkring Når det dertil fremkommer at det til og med innen den norske jurisdiksjon er loger som kontinuerlig har problemer i forhold til tilgang av nye brødre, burde kanskje dette vært et hovedtema under Storlogemøtet 2010 men dette kommer nok ikke til å skje, kan ikke se at det er noe som tyder på at saken blir tatt opp i møtets agenda.

19 19 Betraktninger fra en logebror. Bror Rolf Ledal har sendt oss følgende betraktninger som absolutt fortjener spalteplass i AlbertBulletinen. Hvem kom først høna eller egget eller var det påskeharen? For de av oss som har slitt ut par, eller flere for den saks skyld, turnsko på de nordmørske svabergene, er det ikke fritt for at vi begynner å nynne litt på Vårsøg, når hestehov og klosterklokker titter frem fra bed og veikanter. Solskinnet varer lengre for hver dag som går, og sannelig står den ikke så høyt på himmelen at den nesten ikke blender meg når jeg er ute og kjører. Solskjermen får hvile mot taket, og ungene ber om at taktrekket rulles inn slik at familiebilens glasstak kommer til heder og verdighet igjen. Det er ikke bare høgst i Svealiå at sola skjin, men synnavinnen kjem og gjer oss sel over alt! Vårsøg er en av Hans Hyldbakks mest kjente dikt, og gruppen som også tok navnet Vårsøg, satt toner til prosaen og gjorde sangen til allemannseie, selv om den originale betydningen av Hyldbakks diktning er glemt av de fleste. Diktet ble opprinnelig skrevet på slutten av andre verdenskrig, og da måtte Hyldbakks forventninger til freden som snart skulle komme omskrives med våren, pga sensuren. Når vi nå kan se frem til rolige dager i fredelige Norge, er det slettes ikke slik at alle har det slik. Verdens fattigdom og nød, krig og elendighet, er dessverre hverdagen for millioner av mennesker, som kanskje sitter og drømmer om sitt vårsøg, som dessverre ser ut til å la vente på seg. Gjennom Odd Fellow klarer vi heldigvis å bøte på noe av dette, selv om det er mye som er ugjort. Det er ingen selvfølge at jenter skal få gå på skolen og lære seg elementære ferdigheter innenfor områder som lesing, skriving og matematikk. I enkelte land settes det effektive stoppere for nettopp dette, mens vi sitter hjemme i solveggen med kvikk-lunsj, appelsiner og skremmende lesning fra kjente forfattere som Jo Nesbø og Unni Lindell. Virkeligheten viser seg ofte å være enda mer skremmende, men det slipper vi heldigvis å sitte og betrakte over påskesnop, lammestek og rødvin. Og når sistekvellskløva skal bæres ned fra hytta til den ventende bilen, kan vi si takk for hyggelig samvær i påsken og se frem til neste gang vi møtes, i trygg forvissing om at det vil skje igjen. Men, mine betraktninger kan ikke bare være rundt de litt dystre temaene. Når påsken står for døren, og arbeidet skal legges vekk for noen dager, er det uunngåelig at man lar tankene fare litt fritt. I sådanne stunder, trekkes gjerne de gamle grunnleggende problemstillingene frem, slik som; hvem kom først høna eller egget? Mange har forsøkt å svare på dette viktige spørsmålet, uten at jeg kan se at de har lykkes helt der. Svaret er egentlig ganske enkelt, det var Påskeharen som var først. Eggene var resultatet av en litt tvilsom krysning mellom pattedyr som egentlig skjemtes litt over hva de hadde gjort og ikke ønsket noe publisitet. De ga likeså godt Påskeharen jobben med å spre disse rundt omkring, siden han likevel slo tiden i hjel med å sprette rundt i vårsola. Som med alle krysninger, er det ikke alle som er like heldige, det er derfor pingviner og høner har vinger, men ikke kan fly (RL)

20 20 Fontenehuset Under logemøtet 11. februar ble det besluttet å bevilge kr ,- til Fontenehuset i Oslo. I logesammenheng er Fontenehuset et nytt bevilgningsobjekt. Det kan derfor være på sin plass med en kort presentasjon. Og fra Internett sakses følgende opplysninger vedr. Fontenehuset i Oslo: Våre Verdier. Fontenehuset i Oslo er en partipolitisk og religiøs uavhengig stiftelse. Våre internasjonale retningslinjer representerer klubbhusmodellens grunnleggende verdier, og kan sies å være en utvidelse av menneskerettighetene for mennesker med psykisk sykdom. Likeverd. Fontenehuset i Oslo er en klubb, og den tilhører dem som deltar i den og gjør den levende. Som i alle klubber kalles deltakerne medlemmer. Medlemsaspektet står i kontrast til pasient- eller klientrollen. Medlemmer og ansatte jobber sammen om alle oppgavene å huset. Alle mennesker har ressurser Knust identitet og selvtillit er ofte en konsekvens av psykisk sykdom. Gjennom meningsfullt arbeid er det mulig å bygge identitet og selvtillit. Vi fokuserer på alles ressurser, og medlemmenes deltakelse i klubbhusarbeidet er helt nødvendig for å få hjulene til å gå rundt. Fontenehuset møter derfor dyptliggende behov hos alle mennesker, nemlig å føle seg behøvd og verdsatt. Arbeid som kilde til rehabilitering Vi har en grunnleggende tro på at meningsfullt arbeid i seg selv kan spire til liv og ha positive effekter for alle mennesker. Arbeid kan bevisstgjøre medlemmene om sine talenter og ferdigheter. Derfor er hverdagen på klubbhuset arbeidsorientert. Sosialt fellesskap Mange har gjennom flere år levd i isolasjon fra omverden på grunn av sin sykdom. Fontenehuset i Oslo er et møtested hvor det er mulig å knytte kontakter med andre mennesker. Å jobbe sammen er trivelig og givende. Fontenehuset i Oslo er en del av International Center for Clubhouse Development (ICCD). Dette er en paraplyorganisasjon som sikrer at organisasjonenes medlemmer driver etter Fountain Housemodellens retningslinjer. ICCD er i dag rådgivende organ for FN i spørsmål om psykisk helse. Fontenehuset i Oslo er et sertifisert klubbhus. Dette betyr at huset drives i tråd med internasjonale retningslinjer. Visjonen er at mennesker med psykiske helseproblemer skal få muligheten til å bruke sine ressurser og oppnå en likeverdig tilværelse i samfunnet.

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12. Høsten 2010. En sommer er over

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12. Høsten 2010. En sommer er over AlbertBulletinen Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12 Høsten 2010 En sommer er over Av innholdet: Gradspassering Sommermøte Storlogemøte 2010 Minneord

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY HØSTNUMMER NR. 3 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY SOMMERNUMMER NR. 2 2013 1 Liste over embedsmenn i perioden 2011-2013: Storrepresentant

Detaljer

De Tre Kjedeledd 4/11. Rapport fra Malawi side 8-13. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. side 4 7. side 10. Storembedsmannsmøtet

De Tre Kjedeledd 4/11. Rapport fra Malawi side 8-13. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. side 4 7. side 10. Storembedsmannsmøtet De Tre Kjedeledd 4/11 89. årgang Rapport fra Malawi side 8-13 Presentasjon av Distrikt 3 side 4 7 Storembedsmannsmøtet 2011 side 10 Hva skjer i Odd Fellow Akademiet? side 15 STOR SIRE HAR ORDET La oss

Detaljer

Nr. 1 2015 Årgang 12

Nr. 1 2015 Årgang 12 Nr. 1 2015 Årgang 12 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjonen 4 Fra Storrepresentanten 5 25-års Veteran-Juvel 6-7 Talen til Veteranene på Julemøtet 8 United Nations Pilgrimage for Youth (UNP) 9 Takkebrevet

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 De Tre Kjedeledd 3/08 86. årgang De nye Ordenslokalene på Mysen. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 Loge Fidelitas fyller 50 år side 8 9 Den Europeiske

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2015 Liste over embedsmenn i perioden 2013-2015: Storrepresentant

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY DE TE 1 KJEDELEDD 14 O D D F E LLOW O DENENS M A GASIN 9 2. Å GANG Storlogemøtet 2014 avholdes i juni på Sundvolden Hotel. STOLOGE- MØTET 2014 side 4 5 GENEASJONSSKIFTE i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side

Detaljer

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2014 21. mai Utgivelse nr. 48 Årg. 24 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Logene har delt ut Veteranjuveler Side 5-11 Nore SAs årsmelding

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR.

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. TW-Nytt «Conservare - Illuminare - Inspirare» «Bevare - Belyse - Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 - THOMAS WILDEY GOD JUL! JULENUMMER NR. 4-2001 Liste over embedsmenn i perioden

Detaljer

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år FRIMURER bladet Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang Frimureriet i Norge 260 år I dette nummer Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller

Detaljer