Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. Diagnostikk og behandling av Lyme-Borreliose

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. Diagnostikk og behandling av Lyme-Borreliose"

Transkript

1 Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. Diagnostikk og behandling av Lyme-Borreliose April 2008 A il 2008

2 2 Lyme-Borreliose, diagnostikk og terapi Februar 2008 På oppdrag fra Norsk Lyme Borreliose-Forening og etter tillatelse fra Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V.er den tyske originalteksten oversatt til norsk av Sigrid Disteler Moe Copyright der deutschen Originalausgabe: Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. Innhold 1 Forord Borreliose - Diagnostikk Den daglige praksis Symptomer ved borreliose Symptomer ved borreliose i tidlig stadium Symptomer ved kronisk borreliose Laboratoriediagnostikk Direkte påvisningsmetoder Indirekte immunologiske metoder Borreliose-Gesellschafts krav til borreliose-laboratoriediagnostikk Antibiotisk terapi av borreliose Monoterapi Kombinasjonsterapi Antibiotika med virkning mot Borrelia Anmerkninger Litteraturliste Deltakere i arbeidsgruppa Alle opplysningene i denne brosjyren bygger på de nyeste resultatene fra vitenskap og forskning. De erstatter imidlertid ikke veiledning og behandling gjennom lege. Die Deutsche Borreliose-Gesellschaft kan ikke gi noen garanti for at de beskrevne anbefalingene medfører riktighet eller gir resultat for hvert enkelt tilfelle. Die Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. (D.D.B.G) tilbyr ingen pasientrådgivning. Ved behov, vennligst henvend Dem til en av de store selvhjelpsorganisasjonene: "Borreliose og FSME Bund Deutschland e.v (www.borreliose-bund.de) eller "Bundesverband Zecken-Krankheiten e.v." (www.bzk-online.de) Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. Geschäftsstelle Dr. Margot Eul Brandsberg Lohmar Tel: ( ) Fax:( )

3 3 Forord Disse anbefalingene for diagnostikk og terapi av Lyme-Borreliose ble utviklet av en arbeidsgruppe tilhørende Deutsche Borreliose-Gesellschaft i I arbeidsgruppen satt følgende medlemmer: R. von Baehr, W.Berghoff, H. Bennefeld, H.-P. Gabel, F. Hartmann, W.Heesch, G.Herrmann, P. Hopf-Seidel, B.-D. Huismans, W. Klemann, U. Neubert, A.Roczinski, A.Schwarzbach, B.Weitkus, C. Uebermuth, J. Viebahn, P. Voss. Anbefalingene lagt fram for medlemmene av Borreliose-Gesellschafts årsforsamling 2006 og Kritiske bemerkninger og tilføyelser derfra ble innarbeidet i anbefalingene. Det foreliggende utkastet tilsvarer oppsummeringen av diskusjonen fra februar Disse anbefalingene vil bli videre diskutert og oppdatert. Med borreliose menes alltid Lyme-Borreliose i den følgende teksten. Borreliose - Diagnostikk Diagnostikkens mål er en tidligst mulig oppdagelse og terapi av borreliosen og kontroll av den gjennomførte terapien. 1.1 Den daglige praksis I den daglige praksis forkommer vanligvis 3 forskjellige situasjoner: Situasjon 1 Pasienten møter til konsultasjon med fastsugd flått eller umiddelbart etter at flåtten er fjernet. Følgende opplysninger må gis til pasienten: Flåttstikkets lokalisasjon må observeres i minst 4 uker (maks. 6 uker). Hvis det oppstår et erythem, det vil si at huden blir rød, må legen kontaktes igjen umiddelbart. Det samme gjelder ved feber uten at huden blir rød. For andre symptomer som hodepine, ledd- og muskelsmerter, strålesmerter mm gjelder en observasjonstid på 12 måneder, hvis disse oppstår for første gang. Ved uklare sykdomsbilder etter tidligere flåttbitt er borreliose alltid en differensialdiagnostisk mulighet, da borreliose kan manifestere seg først etter lang tid. En umiddelbar serologisk undersøkelse er bare fornuftig i forhold til utsatte yrkesgrupper for å utelukke en tidligere borreliose eller ved pasienter med borreliose i sykehistorien. Hvis flåtten er tilgjengelig, kan man ved Borrelia- PCR undersøke om flåtten er infisert. Denne undersøkelsen er ikke nødvendigvis påkrevd. Dette både fordi et negativt PCR-resultat ikke med 100% sikkerhet kan utelukke at det foreligger en borreliasmitte, mens et positivt PCR resultat ikke alltid behøver å være bevis på at smitte har funnet sted. Hvis legen anbefaler en slik undersøkelse må han ved positivt testresultat alltid sette i gang en antibiotikakur tilsvarende et bekreftet borreliosetilfelle i tidlig stadium, da en borreliainfeksjon ikke kan utelukkes. Situasjon 2 Pasienten beskriver symptomer som kan være forenlige med en tidlig manifestasjon av borreliose. Erythema migrans (ringformet, rødt utslett rundt bittstedet) eller lignende hud- symptomer er en indikasjon for umiddelbar behandling. Anamnese (sykehistorie): Kontakt med hus- eller villdyr? Opphold i hage eller natur? Flåttstikk? Hvor lenge sugde flåtten? Forandringer ved stikkstedet (kløe, brennende følelse, rødme, hevelse, rød ring rundt stikkstedet, følbar hevelse eller andre farge- og konsistensforandringer)? Et tidlig stadium av borreliose burde vurderes hvis det oppstår influensalignende symptomer ca 10 til 14 dager etter flåttstikk, det vil si: betydelig trøtthet og utmattelse evt med skiftende og forbigående artromyalgier (ledd- og muskelsmerter) som pasienten ikke har kjent tidligere. Lokalisasjonen av flåttstikket er viktig fordi mulige følger av borreliainfeksjonen kan oppstå i umiddelbar nærhet av stikket: hode- og halsregion > tidlige nevrologiske komplikasjoner i nærheten av ledd > tegn på leddbetennelse eller smerte i det aktuelle leddet. Hvis anamnesen og symptomene tyder på en tidlig manifestasjon av borreliose, er en undersøkelse av huden på hele kroppen nødvendig. Dette er den eneste muligheten til å finne skjulte områder med

4 4 røde utslett eller kuler i huden (særlig på øreflippen, brystvorter og genitalier hos barn). Ved situasjon 2 er laboratoriediagnostikk (Borrelia IgG/IgM-ELISA og Immunoblot) med henblikk på borreliainfeksjon alltid påkrevd. Ved klinisk mistanke om neuroborreliose indiseres spinalpunksjon med blant annet undersøkelse om borreliaspesifikke antistoffer. Bare ved typisk Erythema migrans kan det inntil videre ses bort fra serologiske undersøkelser, men disse burde gjennomføres etter ca 6 uke for å få et holdepunkt for det videre forløpet (se mer under laboratoriediagnostikk) (...) [Oversetters merknad: Det utelatte avsnittet inneholder informasjon om krav til dokumentasjon av sykdomsforløp ihht tysk trygderett] Situasjon 3 Pasienten kommer med symptomer som kan være en senmanifestasjon av borreliainfeksjon: Anamnese: flåttstikk, risikoyrke, erythemer (hudrødme ), tidligere og aktuelle symptomer. Kroppsundersøkelse : blant annet hudforandringer? Leddforandringer? Påfallende nevrologiske avvik? Ved senmanifestasjon av borreliose forventer man mindre typiske symptomer og funn. Disse er: Acrodermatitis chronica atrophicans inkl forstadier (patognomisk for borreliose) morphaea (en type sclerodermi- hudfortykkelse) leddbetennelse i ett eller flere store ledd kroniske enthesitider (muskelfestebetennelse) Tegn på kronisk neuroborreliose er symptomer fra det perifere nervesystemet, diffuse smertesyndromer kognitive problemer psykiske forandringer mindre områder med betennelse i hjernevev (veldig sjelden) Atypiske allmennsymptomer, som influensafølelse", svakt forhøyet temperatur, tretthet og utmattelse, depressivt sinnelag, diffuse smertesyndrom kan forekomme i alle stadier av borreliose. Ved situasjon 3 er det alltid indisert en serologisk laboratoriediagnostikk, og ved mistanke om nevroborreliose er det alltid indisert en undersøkelse av spinalvæske (Borrelia IgG- og IgM- ELISA; IgG- og IgM-Immunoblot).Ved uklare serologiske funn og som utgangspunkt for terapikontroll anbefales LTT-borrelia(se videre under "Laboratoriediagnostikk") Borreliosediagnostikken er svært problematisk hos eldre pasienter, fordi mange andre sykdommer (multimorbiditet) med overlappende symptomer har differensialdiagnostisk betydning. 1.2 Symptomer ved borreliose Symptomer ved borreliose i tidlig stadium Det tidlige stadiet er karakterisert ved Erythema migrans, et rødt, ringformet utslett rundt bittstedet, som ses i 40 % av tilfellene. Samtidig foreligger ofte en influensalignende sykdomstilstand. Følgende symptomer eller sykdommer kan også oppstå i tidlig borreliosestadium: vandrende ledd- og muskesmerter, forbigående leddbetennelser, muskelbetennelse, seneskjedebetennelse, betennelse i muskelfester strålesmertesyndromer, hodepine, angrep på hjernenerver (særlig ansiktslammelse) sensibilitetsproblemer (overfølsomhet) hjerterytmeforstyrrelser: AV (forkammerhjertekammer), overledningsforstyrrelser, impulsoverføringsforstyrrelser i hjertekamrene (tysk : RSB, LSB) Symptomer ved kronisk borreliose Borreliose er en sykdom som rammer mange organer en multiorgansykdom. Derfor kan undersøkelser basert på bare ett fagfelt føre til feildiagnostisering. Denne faren kan bare utelukkes ved et interdisiplinært samarbeid om innsamling og diagnostisk analyse av mest mulig informasjon, tilsvarende en multiorgansykdom. Pasienter med kronisk borreliose oppgir som regel følgende hovedsymptomer: økt tretthet og utmattelse, "vandrende" muskel- og skjelettsmerter, hodepine, hjerneaktivitets- problemer og psykiske forandringer.

5 5 Følgende symptomer kan forekomme ved kronisk borreliose (som regel flere fra forskjellige organgrupper samtidig) Generelle symptomer Tretthet, utmattelse (fatigue) Svettetokter, særlig om natten og uten kroppslig anstrengelse, herunder hetetokter Frossenhet og frysninger Hovne lymfeknuter, særlig i armhulen og i lysken - ofte også i nærheten av bittstedet Perioder med feber Dårlig utholdenhet, diffus sykdomsfølelse (føler seg aldri helt i form lenger) Nylig oppstått intoleranse for næringsmidler(og alkohol) Hjertesymptomer Forstyrrelser av hjerterytmen (særlig unormalt raske hjerteslag om natta, hjertebank og ekstraslag ) Ledningsforstyrrelser ved opphisselse med passerende AV-blokk grad I til III, venstregrens- og høyregrensblokk Betennelse i hjertemuskel eller hjertesekk Unormal utvidelse av hjertet Mage-tarm symptomer Kvalme, trykkfølelse i magen og magesmerter, Oppstøt Diffuse smerter i buken med oppblåsthet Hyppig diaré, sjeldent forstoppelse Muskel- og skjelettsymptomer Leddsmerter, som regel i store ledd, med vekslende lokalisering Muskelsmerter som ved gangsperre, eller plutselige smerter lik knivstikk Stivhetsfølelse i muskulaturen Legg - og hælsmerter mens man ligger Nakke- og / eller hodesmerter som stråler ut i skulderregionen. Senesmerter med eller uten hevelse særlig i akillessenen, symptomer tilsvarende Karpaltunnel-syndrom (nedsatt følelse i fingrene), fotsålesmerter pga betennelse i muskelhinnene under foten Tilbakevendende hevelser i fingre, tær og hender Epicondylopathi (tennisarm) og bicepstendinopathi ("skulder-arm-syndrom") Smerter i brystkassa ved inn- og utånding, forårsaket av bevegelse i smertefulle ribbeins- /brystbeinsledd Smerter i korsrygg og brystvirvelsøyle (tysk forkortelse LWS/BWS) -spesielt om natta Smerter og knekking i kjeveleddene Nevrologiske symptomer Forandringer, sykdom, i hjernenervene: Forandringer i luktesansen (N. olfactorius) Synsforstyrrelser med uklart syn eller forandringer i synsfeltet (N.opticus)Cave:MS Pupillforandringer ved lysinnfall med utvidete pupiller og pupiller av forskjellig størrelse smertefulle øyebevegelser, dobbeltsyn (N.oculomotorius, N.abducens, N.trochlearis) Tannpine og brennende følelse på tunga, videre følsomhetsforsyrrelser i ansiktet på grunn av irritasjon i innervasjonsområdet til N. Trigeminus Lammelse i ansiktet og øyelokkene, som regel ensidig, svært sjeldent på begge sider, øresmerter, overømfintlighet overfor lyd, tørrhet i øyne på grunn av redusert tåreproduksjon, smaksforstyrrelser for søte, salte og sure smaker.(n. facialis) Øresus, akutt hørselstap, svimmelhet (N.statoacusticus ) Smaksforstyrrelser, problemer med å svelge, ensidige halssmerter, smerter i tungerota (N.glossopharyngeus) Heshet, stemmeløshet, problemer med å svelge og parasympatiske symptomer som nedsatt hjerterytme (N.vagus) Problemer ved heving av skulder og dreining av hodet (N.accessorius) Problemer med tungebevegelser og problemer med uttale (N.hypoglossus) Forstyrrelser i sentralnervesystemet: Nakkesmerter og stivhet Hyppig og heftig hodepine, diffus eller enkeltsidig, også konsentrert i pannen, svarer knapt på analgetika (smertestillende). Hukommelsesproblemer, konsentrasjonsproblemer, problemer med å oppfatte ting, å lese, å lære, hyppig feilsnakking eller problemer med å finne ord Søvnproblemer

6 6 Humørsvingninger, depresjoner, irritabilitet, aggressivitet, Panikkanfall og diffuse angstfølelser ADD-symptomatikk, tics særlig hos barn. Forstyrrelser i det perifere nervesystemet: Kribling, brennende smerter, "elektriske støt" eller stikkende smerter, som regel i armer og bein, av og til i kroppen, samtidig opptredende forandringer i overflatesensibiliteten (som oftes overfølsomhet), Ryggsmerter og hoftesmerter /armsmerter om natta (Bannwarth-syndrom) Smerter i hodebunn og hårrøttene (smerter utløst av kamming, såkalt hårrotkatarr) Uvilkårlige muskelrykninger, delvis med økt spenning i muskulaturen med stivhetsfølelse når man går, Plutselig svakhet/styrketap i et bein med svikt i kneledd og dermed tendens til å falle Symptomer fra urin-og kjønnsorganer Brennende følelse i urinblæra og trykk på blæra med hyppig vannlating Problemer med å tømme blæra og urinlekkasjer Tap av kjønnsdrift, Potensproblemer Tilbakevendende smertesyndromer (prostata, testikler, eggstokker, blære, skjede) Øyesymptomer Synsproblemer, metamorphopsier (forvrengt syn) tap av synsfelt/ mørke flekker i synsfeltet, problemer med fargesynet, øyesmerter, forstyrrelser av øyebevegelse (okulomotorikk) med dobbeltbilder på begge øyne, smertefulle øyebevegelser, skjeling av uklare grunner, Tilbakevendende betennelser i alle avsnitt av øynene (konjuktivitis, stromal keratititis, iritis, uveitis, zyklitis, retinitis, papillitis, neuritis nervi- optici og retrobulbærneuritis, retinale karbetennelser, glasslegeme- og netthinnebetennelser med forskjellige lokalisasjoner (vitritis, retinale vaskulitis, periphlepitis, chorioiditis, chorioretinitis, retinochorioditis) med eller uten maculaaffeksjon) Pseudotumor orbitæ falsk svulst i øyehulen, væskeansamlinger rundt øyet og hudforandringer, Økning i øyetrykket som følge av betennelsesbetinget sekundærglaukom. Hudsymptomer Erythema migrans (utslett) og borrelialymphocytom, multiple erythemer (røde områder), tilbakvendende utslett, Acrodermatitis chronica atrophicans ACA (kronisk fortynning og betennelse av huden på armer og ben) (ACA) er typisk ved varige betennelsebetingede hudforandringer som går over i et atrofisk stadium, Flekkformede atrofiske hudpartier (anetodermi) som følge av en flekkvis atrofisk hudbetennelse. På bakgrunn av rapporter om vellykket påvisning av smittestoff vha dyrking eller molekylærbiologiske metoder, samt serologisk dokumentasjon basert på større pasientgrupper, bør borreliainfeksjon i enkelte tilfeller vurderes ved følgende sykdommer; Roseolært exanthem (roseformet utslett) Lite-malignt kutant B-celle-lymphom Sirkumskripte hudfibrose (syn:morphaea) Lichensclerosus et atrophicus Dermatomyosis Nodulær pannikulitis Granuloma anulare Bemerkning: Av alle de oppførte sjeldne og hyppige symptomene er bare Erythema migrans, borrelia-lymphocytom og Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) bevis (patognomisk) for borreliose 1.3 Laboratoriediagnostikk En rasjonell og målrettet laboratoriediagnostikk er alltid indisert når pasienten opplyser om symptomer og plager, eller dersom det finnes kliniske symptomer, som kan være forårsaket av borreliose Direkte påvisningsmetoder Borreliose er en infeksjonssykdom. Med henblikk på strenge vitenskapelige kriterier (gjelder særlig for studier som er grunnlag for vitenskaplige publikasjoner) er derfor bare påvisning av borrelia i bakteriekultur bevis for en aktiv borreliainfeksjon. Sensitiviteten /sikkerheten ved

7 7 denne metoden er imidlertid for lav for den vanlige praksisen. Påvisning av borrelia-dna ved hjelp av polymerasekjedereaksjon (PCR-Borrelia) er riktignok ikke et 100% sikkert bevis på tilstedeværelse av levende borreliabakterier, men har likevel stor beviskraft for aktiv borreliose. Sensitiviteten av PCR-Borrelia er særlig ved senmanifestasjon av borreliose relativt lav. Likevel burde man foreta en undersøkelse av spinalvæske ved mistanke om neuroborreliose, og undersøkelse av hudbiopsi eller andre biopsier eller punktater ved mistenkelige hudforandringer. Alle tiltak for å påvise smittestoffet. Vær oppmerksom: Ved pasienter med senmanifestasjon eller kronisk borreliose, særlig hvis en sakkyndig uttalelse skal gis, burde man, i større grad enn tidligere, prøve å gjennomføre en direkte påvisning av smittestoffet: Borrelia-PCR og bakteriekultur fra hud eller andre infiserte vev. Borrelia-PCR er for tiden ikke et EBM-tilbud (referer til tyske ordninger). Påvisning av borrelia i bakteriekultur er et EBM-tilbud. Sensitiviteten til denne metoden er riktignok relativt lav, spesifisiteten og dermed bevistyngden for en aktiv borreliose derimot er svært høy, noe som er veldig viktig i forbindelse med sakkyndig uttalelse Indirekte immunologiske metoder Påvisning av antistoffer mot borrelia (borreliaserologi) Borreliaserologi er basisdiagnostikken for å gi svar på om det kan foreligge en borreliainfeksjon. Det foreligger et stort antall kommersielle testsett fra forskjellige produsenter. For alle testmetoder (ELISA, immunofluorescens, Immunoblot) gjelder en begrenset sammenligningsmulighet av funn gjort ved de forskjellige laboratorier. Derfor er det viktig å oppgi den anvendte metoden og produ- senten av testsettet i en undersøkelsesrapport. Undersøkelse av tilstedeværelse av borreliaspesifikke antistoffer er bare mulig ved immunoblot. Derfor burde en immunoblot for borrelia alltid være påkrevd ved klinisk mistanke om borreliainfeksjon. På henvisningsskjemaet til laboratoriet burde det stå: "Borreliaserologi inkl. Immunoblot - Borrelia. Mistanke: Borreliose" Framgangsmåten som er anbefalt av RKI og foreskrevet av KV (referer til tyske ordninger), er å gjennomføre immunoblot som bekreftende test bare ved påfallende enzymimmunoassay (eller andre såkalte søkertester). Denne framgangsmåten burde forkastes, fordi 15 % av pasientene vil bli feilaktig kategorisert som serologisk negative. Årsaken er at antigenspektrumet i immunoblot som regel ikke er identisk med spekteret i ELISA -søketester. Immunoblot er en mer spesifikk og mer sensitiv metode å påvise antistoffer mot borrelia på. Kvaliteten på borreliaserologien er uten tvil blitt bedre etter at rekombinante antistoffer ble introdusert. Man kan derimot rette kritikk mot at det til nå ikke finnes bindende kriterier for produsenter av tilsvarende diagnostika, kritierier for hvilke spesifikke borrelia-antigener som må være representert i testsettet, at det fram til nå ikke blir gjennomført kontroll av testchargen ved hjelp av et egnet serumpanel ved statlig godkjente, uavhengige prøveinstitusjoner. Et negativt serologisk funn kan ikke utelukke borreliose dette gjelder særlig under en tidlig manifestasjon av borreliainfeksjon. Et positivt serologisk funn betyr at pasienten på et tidspunkt har vært utsatt for en borreliainfeksjon. Det er imidlertid umulig å fastslå om denne infeksjonen på det gitte tidspunktet fremdeles er aktiv eller/ og er leget. Denne avklaringen kan bare gjøres av behandlende lege i samhold med de faktiske kliniske funn og plagene hos pasienten. Begrepet "serumarr" ved positivt serologisk resultat burde ikke brukes uten kjennskap til det kliniske bildet. Spinalvæskeundersøkelse Ved klinisk mistanke om manifestasjon av borreliose i det sentrale nervesystemet er en spinalvæskeundersøkelse før og etter antibiotisk behandling (terapikontroll) indisert. Økt celletall, forhøyet proteininnhold og påvisning av syntese av borreliaspesifikke antistoffer i ryggmargskanalen (det må alltid sendes med en samtidig tatt blodprøve) anses å være bevisende for en akutt

8 8 neuroborreliose. Ved nevrologiske symptomer i forløpet av en kronisk borreliose kan typiske spinalvæskefunn være mye mer diskret eller mangle helt. Til tross for forholdsvis lav sensitivitet burde en PCR-borreliaundersøkelse av spinalvæske alltid kreves. Lymfocytentransformasjonstest (LTT-Borrelia) I mange publikasjoner bestrides nødvendigheten av cellulær immunologiske metoder i diagnostikk og forløpskontroll ved borreliose. I over 20 år har man imidlertid benyttet LTT som metode for å påvise antigenspesifikke T-lymfocytter (T hjelpeminne celler) også ved borreliosepasienter. Nylig ble to publikasjoner offentliggjort. For nødvendigheten av cellulær immunologiske metoder i borreliosediagnostikken taler følgende argumenter: 1. Sensitiviteten ved metoder til påvisning av smittestoffet er for lav for den daglige praksisen. 2. Et positivt serologisk funn er ikke bevis for en aktiv borreliose, fordi tidlige manifestasjoner kan heles spontant eller være eliminert ved antibiotikabehandling. Både IgM-, men særlig IgG-, antistoffer kan persistere over år. På den annen side kan en aktiv borreliose ikke utelukkes ved et negativt serologisk resultat, spesielt i tidlig stadium. Hvis det ikke foreligger en positiv borreliakultur eller en positiv PCR, kan LTT-borrelia gi en indikasjon om at det foreligger en aktiv borreliose i det konkrete tilfelle. Man må imidlertid være klar over at et positivt LTT-resultat gir en sterk mistanke om en aktiv borreliose, men at det ikke gir noe bevis (det eneste beviset er en positiv dyrking av borreliakultur). Forutsetningen for en slik positiv vurdering av LTT-Borrelia må være at laboratoriene som tilbyr testen, garanterer for dens sensitivitet og spesifitet. LTT-borrelia er allerde i tidlig stadium av borreliosen (også ved erythema migrans) tydelig positiv, og blir som regel negativ eller tydelig minkende 4-6 uker etter avslutning av en vellykket antibiotisk behandling. Indikasjoner for LTT-borrelia er: Påvisning av en aktiv borreliainfeksjon ved mangfoldig klinikk Terapikontroll 4-6 uker etter avsluttet antibiotisk behandling Forløpskontroll ved klinisk mistanke om residiv av borreliainfeksjon. For å svare på disse spørsmålene tilbyr enkelte laboratorier andre metoder for å påvise borreliaspesifikk aktivering av T-Lymphocytter, som f.eks. ELISPOT-test. Her måles induksjon av cytokinsyntese på cellenivå. (24). Fordelen med denne metoden vil være at testresulatet forligger allerede etter 2 dager (LTT tar 6 dager ). Die Borreliose-Gesellschaft kan enda ikke vurdere denne testen i forhold til LTT fordi laboratoriene enda ikke har gitt opplysninger om spesifitet og sensitivitet, og heller ikke om forløpsundersøkelser. Utover dette anbefales det å kjøre parallelundersøkelser med immunoblot, ELISPOT- og LT-test. CD57+ NK-Celler CD57+ NK-celler er subpopulasjoner av NKceller. Etter (22) er antall CD57+ NK-celler i blodet signifikant lavere spesielt ved pasienter med nevroborreliose. Etter denne studien er en økning av disse cellene parameter for en vellykket antibiotikaterapi. En spesiell biologisk funksjon av disse NK-cellene i immunforsvaret mot borrelia er til nå ikke kjent. En avsluttende vurdering av CD57+ NK-celler som diagnostikum ved borreliose er foreløpig ikke mulig på grunn av manglende dokumentasjon Borreliose-Gesellschafts krav til borreliose-laboratoriediagnostikk Den hittil obligatoriske trinndiagnostikken som kreves for sykekassepasienter burde frafalles. LTT-Borrelia som metode til indirekte påvisning av en aktiv borreliose burde dekkes av sykekassen. Borrelia-PCR burde tas opp i EBM (referer til tyske forhold) Antibiotisk terapi av borreliose 1.4 Monoterapi Det foreligger ingen evidensbaserte studier om kronisk borreliose og dens antibiotiske terapi. Det kan bare henvises til (10,14,15,16,17) med

9 9 begrensede behandlingstider og motstridende resultater. Die Leitlinien Innere Medizin 2007 /2008, avsnitt "Lyme-borreliose " beskriver ikke sykdomsbildet kronisk borreliose med unntak av kronisk nevroborreliose. Derav følger at enhver behandling, også antibiotisk behandling, av kronisk Lymeborreliose, er en off-lable-use hvis man skal legge disse retningslinjer til grunn. På den andre siden bekrefter mange vitenskapelige studier eksistensen av kronisk Lyme-borreliose, se f.eks. (1, 2, 7, 8, 9, 13, 20). Pasienten må informeres om Off-lable-use. For barn og undervektige pasienter må antibiotikadosen velges med henblikk på kroppsvekt. Borrreliose i tidlig stadium Minocyclin 2 x 100 mg daglig Doxycyclin 400 mg daglig Azithromycin 500 mg daglig Amoxicillin 3000 mg daglig Cefuroxim 500 mg daglig Clarithromycin 2 x 500 mg daglig Varighet: Avhengig av det kliniske forløpet, minst 4 uker, dersom manglende effekt ved EM maksimum 2 uker (deretter endre) Kronisk Borrreliose Cefotaxim Ceftriaxon BenzatinPencillinG Minocyclin Doxycyclin Azithromycin Clarithromycin 2 x 4 g 2-4 g 1,2 Mio 2 x ukentig 2 x 100 mg daglig 400 mg daglig 500 mg daglig 2 x 500 mg daglig Metronidazol 1,2 g Hydroxychloroquin 200 mg Varighet: 3-6 måneder, avhengig av det kliniske forløpet. Ved manglende effekt bytt type antibiotika tidligst etter 6 uker, seinest etter 8 uker Metronidazol maksimalt 10 dager Cephalosporiner kan begunstige intracellulærliggende borrelia burgdorferi og cystedannelse (18, 19). Metronidazol og Hydroxychloroquin er virksomme på cysteformer in vitro.(3, 4, 5) Ukentlig kontroll av det lille blodbildet, ALAT og kreatinin, i videre forløp hver 3. til 4. uke. Ved bruk av Ceftriaxon sonografisk kontroll av galleblære hver 3. uke, ved Makrolider EKG annen hver uke. Behandling med Cephalosporiner av 3. generasjon er fornuftig etter en begynnende kontinuerlig terapi (etter hvert også i form av pulserende /periodevis terapi, det vil si: medikamentene blir gitt i 3 til 4 dager i uken). Ved enhver antibiotisk behandling av borreliose,, uavhengig av stadiet, er faren for en Herxheimer reaksjon til stede. I slike tilfeller skal kortikoider gis parenteralt i henhold til reaksjonens grad. (ikke profylaktisk). Ved antibiotisk behandling av Lyme-borreliose, særlig ved langtidsbehandling og synkron kombinasjonsterapi, burde man gi mikrobiologisk behandlig for å beskytte pasientens tarmflora og støtte immunsystemet. (F.eks. Perenterol 20, Mutaflor, Omniflora). Hvis det utvikler seg en gastrointestinal mykose (soppinfeksjon), burde den behandles med antimykotiske midler under hele behandlingssperioden og en måned etterpå. Ved oral og genital mykose kommer de vanlige antimykotika til anvendelse. 1.5 Kombinasjonsterapi Ved valg av antibiotikakombinasjoner for kronisk borreliose skal man vurdere følgende kriterier: plasmahalveringstid, intracellulær virkning, virkning på cystiske former og passasje til spinalvæske. se kapittel 4. Cephalosporiner av 3. generasjon og Minocycliner (går over i spinalvæske) eller Doxycillin utfyller hverandre, alternativt Minocyclin (eller Doxycyclin ) med Makrolider samtidig med Hydroxychloroquin. Metronidazol burde gis i 10 dager parenteralt på slutten av behandlingsperioden. Noen leger i Borreliose-Gesellschaft er skeptiske til bruk av Cephalosporiner, fordi de frykter art

10 Intracellulær virkning Overgang til spinalvæske Virksom mot cysteform Plasmahalveringstid 10 Betalactam/Cephalosporiner Ceftriaxon 2 x 4 g Cefotaxim -3 x 4 g daglig Tetracycliner Minocyclin 2 x 100 mg daglig Doxycyclin 400 mg daglig Makrolider Azithromycin 500 mg daglig Clarithromycin 2 x 500 mg daglig Telithromycin 400 mg daglig Andre Metronidazol 1,2 g daglig Parenteralt hvis mulig Hydroxychloroquin 200 mg daglig Generell varighet: 2-3 måneder, Metronidazol 10 dager Antibiotika med virkning mot Borrelia I den følgende tabellen er listet antibiotikum som er virksomme mot Borrelia. De er beskrevet med henblikk på intracellulær virkning, passasje til spinalvæske, virkning på cystiske former og virkningstid (plasmahalveringstid). Passasjen til spinalvæske: spinalvæske /serum-konsentrasjoner i prosent: Antibiotikum Betalactamer Ceftriaxon - 17 % - 8 t Cefotaxim t Cefuroxim-Axetil t Benzylpenicillin, PenicillinG min Benzathin-Penicillin G dg Phenoxymethylpenicillin min Amoxicillin t Imipenem t Tetracycliner Doxycyclin + (14%) - 15 t Minocyclin + 40% - 15 t Makrolider Clarithromycin t 2-5% Azithromycin * Telithromycin t Roxithromycin (n. Gasser (3)) t Gyrasehemmere Gemifloxacin + 20% - > 12 t Andre Metronidazol Hydroxychloroquin * 68 t vevshalveringstid

11 11 Anmerkninger 1 Forekomst av flått på villdyr, særlig rotter og rådyr, er enorm (opp til 1000 flått/ rådyr), og det er fare for at flåtten, særlig små nymfer som er nesten usynlige, kan gå over fra døde dyr på mennesker (når jegeren flår rådyr ). Det samme gjelder for husdyr som går fritt ute og som blir kost med (særlig av barn!). Alt opphold i det "grønne " innbærer kontaktrisiko, særlig i gressog buskvegetasjon. borreliainfeksjonen.dette gjelder særlig tilfeller uten EM. Etter tidspunktet for borreliainfeksjonen kan vaksinasjoner, narkoser og enkle infeksjoner tåles dårligere. 5 Av gruppa Chinoloner er bare gemifloxacin aktuell, den er imidlertid ikke er registrert i Tyskland, men kan importers. Heller ikke i USA er denne substansen godkjent for behandling av borreliose. 2 Den hyppigste infeksjonen skjer via den åttebeinte, gjennomsiktige nymfen, som er 1,2-2 mm stor før den begynner å suge. Deretter gjennom de voksne hunnene med rød bakkropp (hannene er helt svarte på grunn av et kitinskjold som dekker hele kroppen.) 3 En Erythema Migrans (EM) kalles også vandrende rødfarging, fordi det på typisk vis dannes en rød ring som vokser etter hvert som den blir bleikere i sentrum. Dette fenomenet oppstår bare hos % av borrelia-pasientene (12). Formen kan variere betydelig avhengig av lokalisasjonen. Som regel er den ikke sirkelformet ved lokalisasjon i hårfestet, mellom tærne, i armhulen eller i lyskeregionen. Erythema migrans kan være forskjellig farget eller være så svakt farget at de er nesten usynlige. En markert, sterkere rødfarget knute kan forbli i erythemets sentrum. (flåttstikklymphocytom ). Av og til blir det observert en liten blemme eller nekrose i sentrumet. Kløe eller brennende smerter kan tyde på utviklingen av et EM. Rødfargingen kan likevel være den eneste lokalreaksjonen pasienten kan se. Et borrelia-lymphocytom kan utvikle seg isteden for et EM, men også i forbindelse med EM eller Acrodermatitis chronica atrophicans. Det består av en knudrete ansamling lymphocytter i et mykt vev, som f.eks. øreflippen hos barn (veldig typisk), i brystvorte eller pungen, men det er også blitt observert plasser på kroppen, som innsiden av låret eller i nakken. 4 Typisk er en såkalt "borreliainfluensa" ca dager etter infeksjon, kjennetegnet av alle influensasymptomer bortsett fra rhinitt eller hoste. Feber kan, men må ikke, forekomme. Vanligvis er det et diffust sykdomsbilde med nedsatt allmenntilstand. Også tarmsymptomer er hyppige, og blir ofte diagnostisert som sommeromgangssyke uten at den blir koblet til

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS)

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Den komplette symptomlisten En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Nevrologisk lidelse, WHO-ICD, G93.3 Hentet fra A Hummingbirds Guide

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Kliniske observasjoner av funksjonsforstyrrelser i sentralnervesystemet ved post-infeksiøs ME/CFS med akutt start

Kliniske observasjoner av funksjonsforstyrrelser i sentralnervesystemet ved post-infeksiøs ME/CFS med akutt start Kliniske observasjoner av funksjonsforstyrrelser i sentralnervesystemet ved post-infeksiøs ME/CFS med akutt start Post-viralt utmattelsessyndrom av Byron Hyde M.D. Anil Jain M.D. Dokumentet er oversatt

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Porphyria variegata. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell

Porphyria variegata. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell Porphyria variegata Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell 2 innhold Forord 4 Hva er porfyri? 5 Hva er porphyria variegata? 5 Hudplager 6 Akutte symptomer 6 Hvordan arves PV? 7 Hva er genetisk

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Akutt intermitterende. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell. porfyri

Akutt intermitterende. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell. porfyri Akutt intermitterende Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell porfyri 1 2 innhold Forord 4 Innledning 5 Hva er porfyri? 5 Hvilke symptomer finnes ved AIP? 6 Hvordan arves AIP? 6 Hva er genetisk

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer

Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer Faglige retningslinjer utarbeides innenfor områder der Helsedirektoratet mener at en retningslinje er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten. Det kan være behov for en faglig retningslinje når det

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Hva er ME? Hva er CFS?

Hva er ME? Hva er CFS? Hva er ME? Hva er CFS? INFORMASJON TIL LEGER OG ADVOKATER Desember 2001 E.P. Marshall M. Williams M. Hooper E.P. Marshall (1) M. Williams (1) M. Hooper (2) 1) ME Research (UK) 2) Emeritus Professor of

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen Innsikt gir utsikter Informasjonshåndbok fra RP-foreningen 1 INNHOLD DEL I HVA ER RETINITIS PIGMENTOSA (RP)? 1.1 Hva er retinitis pigmentosa (RP)?...7 1.2 Hvorfor degenererer fotoreseptorene?...8 1.3

Detaljer

Den lille parkinsonboken

Den lille parkinsonboken Den lille parkinsonboken Bind 1 Hva er Parkinsonisme? Og hva er Parkinsons sykdom? Mange spørsmål melder seg når man får en diagnose: Hva skyldes sykdommen, hvordan utvikler den seg, hvilken behandling

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Bioingeniøren. Fag: Sammenlikning av Elisa og Western blot ved borreliose s. 6-13. Aker sykehus jubileum og nedlegging? s. 14 16

Bioingeniøren. Fag: Sammenlikning av Elisa og Western blot ved borreliose s. 6-13. Aker sykehus jubileum og nedlegging? s. 14 16 Bioingeniøren N u m m e r 1 2 2 0 0 9 Å r g a N g 4 4 Fag: Sammenlikning av Elisa og Western blot ved borreliose s. 6-13 Aker sykehus jubileum og nedlegging? s. 14 16 Fra lederdagene 2009 s.22 24 T I D

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer