MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10"

Transkript

1 MOS NO MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ACVM 270-EM, AMS 10

2 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12

3 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon Egenskapene til NIBE SPLIT Funksjonsprinsipp NIBE SPLIT Frontpanel, innemodul Slik benyttes frontpanelet Menytyper Hurtigforflytning Knapplås Komfortinnstilling varme Generelt Driftsstilling Manuell endring av romtemperaturen Grunninnstilling Etterjustering av grunninnstillingen Komfortinnstilling kjøling Generelt Styring av kjøledrift fra uteføleren i driftsstilling AutoK Styring av kjøledrift på grunnlag av romføleren. Komfortinnstilling varmtvann Tilgjengelig volum (ACVM 270-EM med AMS 10-8) Tilgjengelig volum (ACVM 270-EM med AMS 10-12) Prioritering Ekstra varmtvann Vedlikehold Kontroll av sikkerhetsventiler i ACVM 270-EM Trykkmåler i ACVM 270-EM Tømming av varmtvannsberederen Tømming av kar Stell av AMS 10 Sparetips Tiltak ved komfortforstyrrelser Driftsstilling "Bare tilleggsvarme" Reservestilling Alarmindikeringer Hva skjer ved alarm? Anbefalte tiltak Kvittering av alarm Håndshunting Tømming av kar Anbefalt installasjonsrekkefølge Rørinstallasjon Generelt Systemkrav Mål og rørtilkoplinger Pumpekapasitetsdiagram Tilkopling av klimasystem Tilkopling av varmtvannsbereder Tilkopling av ytre varmekilde Breddeavløp vekslerdel Tilkopling av kuldemedierør (ikke vedlagt) Installasjoner El-installasjon Generelt El-komponenter Tilkopling av strømforsyning Automatsikring Temperaturbegrenser Tilkobling mellom ACVM 270-EM og AMS 10 Tilkopling av energimålerenergimåler Innstilling maks.effekt, el-tilskudd Innstilling maks. kjeletemperatur EBV-kort, posisjon og koplingsskjema Tilkopling av uteføler Tilkopling av effektvakt Tilkopling av rundstyring/tariff Tilkopling av eksterne kontakter Alarmutganger Installasjonsspesifikk tilkopling Oppstart og kontroll Forberedelser Igangkjøring Innstilling av volumstrøm, varme Innstilling av volumstrøm, kjøling Igangkjøring av ACVM 270-EM uten AMS 10 Kontroll av ekstern tilleggsvarme intern el-patron blokkert Kontroll av ekstern tilleggsvarme (ikke styrt av ACVM 270-EM) med intern el-patron som reserve Installasjonskontroll Rengjøring av smussfilter Etterjustering Sjekkliste: Kontroll før igangkjøring Øvrig Til installatøren Generelt til installatøren Transport og lagring Medfølgende komponenter Plassering Dimensjonering av ekspansjonskar Styring Display Menytyper Menyhåndtering EnergimålerMåling ACVM 270-EM Menytre Hovedmenyer 1.0 [N] varmtvannstemperatur

4 Innhold 2.0 [N] turledningstemp 3.0 [N] turledningstemp [N] utetemperatur 5.0 [N] varmepumpe 6.0 [N] romtemperatur/inst* 7.0 [N] klokka 8.0 [N] øvrige instillinger 9.0 [S] servicemenyer Plassering av komponenter Innedel Utedel Temperaturføler Følerplassering Data for føler i AMS 10 Data for føler i ACVM 270-EM Alarmliste Kvittering av alarm Alarm med automatisk tilbakestilling Temperaturbegrenseralarm ACVM 270-EM-alarm AMS 10-alarm Varmtvannsalarm Turledningsalarm Uteføleralarm Sirkulasjonspumpealarm Koplingsskjema ACVM 270-EM AMS 10-8 AMS Mål Innedel Utedel Tekniske data Tekniske data Standardtest, EN14511 Standardtest, AMS 10-8 Standardtest, AMS Ekstrautstyr Sikkerhetsforskrifter Advarsel Forsiktighet Spesielt for aggregat beregnet for R410A Stikkord 86 2

5 Til huseieren Generelt Generelt NIBE SPLIT er et system for oppvarming, kjøling og varmtvann for mindre boliger. Systemet består av en utemodul (AMS 10), som ivaretar energien i uteluften og sender den videre til innemodulen (ACVM 270-EM), som sørger for styringen og varmedistribusjonen i huset. For å få best utbytte av systemet NIBE SPLIT bør du lese nøye gjennom den delen av informasjonen som er merket Til huseieren. NIBE SPLIT er et kvalitetssystem med lang levetid og sikker drift. Anleggsdata Anleggsdata samt installasjonssjekklisten på side 37 må fylles ut av installatøren for at garantien skal tre i kraft. Fylles ut av installatøren når anlegget er installert. Serienummer skal alltid oppgis i korrespondanse med NIBE Innedel: Utedel: Installeringsdato: Sjekklisten, side 37, utfylt Installatører: Varme Radiator Gulv Viftekonvektor Kjøling Annet Gulv Viftekonvektor Ikke aktuelt Ytre varmekilde Sol Gass Olje Ved Pellets Strøm Ekstrautstyr KVR 10 RE 10 RG 10 ESV 22 VCC 22 ACK 22 SRB 22 Innstillinger Fyll ut avvik fra grunninnstillinger. Meny Innstilling Meny Innstilling Dato Sign 3

6 Til huseieren Generelt Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover. Det kan også brukes av personer som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet på en sikker måte og forstår risikoen ved uriktig bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Med forbehold om konstruksjonsendringer. NIBE

7 Til huseieren Informasjon om anlegget Informasjon om anlegget Produktinformasjon NIBE SPLIT er et komplett, moderne varmepumpesystem som tilbyr effektive tekniske muligheter for energibesparelse og reduserte karbondioksidutslipp. Med integrert varmtvannsbereder, el-kassett, sirkulasjonspumpe og styresystem i innemodulen oppnås driftssikker og økonomisk klimakontroll. Varmeopptaket skjer fra uteluften gjennom en utemodul (AMS 10) der kuldemediet, som sirkulerer i et sluttet system, overfører varmen fra varmekilden (uteluften) til innemodulen (ACVM 270-EM). Dette medfører at det ikke er behov for verken borehull eller slynger i bakken. Egenskapene til NIBE SPLIT Optimal årsvarmefaktor takket være den inverterstyrte kompressoren. Utedel med kompakte mål. Turtallsstyrt sirkulasjonspumpe. Optimerte driftskostnader. Kompressorens turtall tilpasses etter gjeldende behov. Integrert slyngevarmtvannsbereder i ACVM 270-EM. Innebygd klokke for programmering av ekstra varmtvann og senkning/økning av turledningstemperaturen. Klargjort for styring av to klimasystemer. Innebygd aktiv kjølefunksjon. Mulighet for å kople til ytre varmekilder. Funksjonsprinsipp NIBE SPLIT 1 2 Funksjon 4 NIBE SPLIT er et system som kan produsere varme, varmtvann og kjøling. Prinsippene ved varmeproduksjon kan forenklet forklares på følgende måte: 1. Kuldemediet i AMS 10 tar opp varme fra uteluften og blir deretter komprimert, slik at temperaturen stiger ytterligere. 2. Det varme kuldemediet (nå i gassform) føres inn i ACVM 270-EM. 3. Kuldemediet gir fra seg varmen for videre distribusjon i systemet. 4. Kuldemediet (nå i væskeform) føres tilbake til AMS 10 og prosedyren gjentas. 3 Ved å snu på hele prosessen og la kuldemediet i AMS 10 ta opp varmen fra vannet og slippe den ut i uteluften, kan varmepumpen i stedet produsere kjøling. ACVM 270-EM bestemmer, ved hjelp av innhentede data fra temperaturføler, når AMS 10 skal arbeide eller ikke. Ved ekstra varmebehov kan ACVM 270-EM koble til tilleggsvarme i form av den interne el-patronen, eller eventuelt tilkoblet ekstern tilleggsvarme. 5

8 Til huseieren Frontpanel, innemodul rätt Frontpanel, innemodul per atur Tilskuddssymboler A I II III A B I II Hvis el-tilskudd er tilkoplet "I" El-trinn C "II" El-trinn 2 "IIl" El-trinn 3 Flere el-trinn1.0 kan være tilkoplet samtidig. rätt P Va r m v attentemper atur rätt A B Varmtvannssymbol I II III A B I II I II Varmepumpen varmer opp varmtvann C "A" Midlertidig temperaturøkning pågår. 1.0 "B" Tidsbestemt P temperaturøkning pågår, f.eks. periodisk. A B Kompressorsymboler A B - Behov for varme eller kjøling "A" Varmedrift "B" Kjøledrift 1.0 Driftsstilling P Ved trykking på knappen rätt (det er ikke nødvendig å bekrefte rätt endringen med enterknapp). -Aktuell driftsstilling vises i displayet. -Ytterligere trykking på knappen endrer driftsstilling. Hvis du trykker A B påi II enterknappen, III A B I II I II A B gjenopptas normal visningsmodus. I II III A B I II I II Hvis I II III du vil A ha B informasjon I II om I IIde ulike driftsstillingene, se avsnittene 50.0 C om komfortinnstilling. Va r m v attentemper atur 1.0 P rätt A B I II III I II I II 50.0 C Va r m v attentemper atur 50.0 C 50.0 C Va r m v attentemper atur Va r m v attentemper atur P 1.0 P Ekstra varmtvann (XVV) Det er ikke nødvendig å bekrefte endringen med enterknappen. Meny 1.0 Ved trykking på knappen kommer du direkte til meny 1.0. A I II III A B A Va r m v attentemper atur 1.0 P rätt rätt rätt C I II III A B A I II I II III A B Varmtvannstemperatur A I II III A B Sirkulasjonspumpesymbol I II 50.0 C Sirkulasjonspumpe er i drift. Ved to sirkulasjonspumper (krever ekstrautstyret ESV) indikeres også hvilken av pumpene som er i drift Klimasystemsymbol I II A B A Oppvarming/kjøling I II III A B pågår. I II A I II III A B I II 50.0 C Va r m v attentemper atur 1.0 Beskrivelse av aktuell visningsparameter P C 1.0 P 50.0 C Va Informasjonssymboler r m v attentemper atur Menynummer Va r m v attentemper 1.0 atur P 1.0 P I II C Avrimingssymbol Avriming pågår. Knapplås aktivert Plussknapp - Bla framover i menysystemet. - Øk verdien for valgt parameter Se avsnittet Styring Generelt A B I II III A B I II I II 50.0 C 1.0 P I II III A B I II I II 50.0 C A B Forskyvning varmekurve - Vridning med klokken (+) øker romtemperaturen (hvis ikke romstyring benyttes). Ved rattvridning vises meny 2.0 i displayet, og verdien for beregnet turledningstemperatur endres. 1 0 Strømbryter Normalstilling Samtlige styrefunksjoner er tilkoplet Avslått Reservestilling Bare sirkulasjonspumpe og eltilskudd (el-trinn 2) er i drift. Statuslampe Ved normal drift lyser statuslampen grønt. Ved alarm lyser den rødt. Minusknapp - Bla bakover i menysystemet. - Reduser verdien for valgt parameter Se avsnittet Styring Generelt Enterknapp - Velg lavere meny i menysystemet. - Parameterendring aktiveres - Parameterendring bekreftes Se avsnittet Styring Generelt Klokke Vises ved all aktivert programmering. Se avsnittet Styring Meny 7.0" 6

9 Til huseieren Frontpanel, innemodul Slik benyttes frontpanelet Fra panelet gjøres alle de vanligste innstillingene, og det er også herfra du instruerer styringsdatamaskinen om hvilke ønsker du vil at varmepumpesystemet skal oppfylle, for eksempel angående komfort. For optimal utnyttelse av anlegget må visse grunninnstillinger være utført (se side 9). Installasjonen må for øvrig være utført i henhold til gjeldende anvisninger. Normalt vises meny 1.0 (temperaturen i varmvannsberederen) i displayet. Ved å benytte pluss- og minusknappen samt enterknappen, kan du bla i menysystemet, og i noen menyer kan du også endre innstilt verdi. Menytyper Styringen er inndelt i ulike menytyper, avhengig av hvor "dypt" inn i styringen du har mulighet til å komme. Normal [N]: De innstillingene du som kunde oftest har behov for. Utvidet [U]: Service [S]: Viser detaljerte menyer utenom servicemenyer. Viser alle menyer. A 1.0 Endring av menytype utføres i menyen Hurtigforflytning I II III A B I II For å komme raskt tilbake til hovedmenyen fra en av undermenyene kan du alltid trykke på knappen: Knapplås C I hovedmenyene kan knapplås aktiveres ved at pluss- og minusknappene trykkes ned samtidig. Nøkkelsymbolet blir nå vist i displayet. Deaktivering skjer på samme måte

10 Til huseieren Komfortinnstilling varme Komfortinnstilling varme Generelt Temperaturen inne er avhengig av flere ulike faktorer. For å holde huset varmt i den varmere årstiden er det som regel nok med solvarmen og varmeavgivningen fra mennesker og apparater. Når det blir kaldere ute, er det tid for å starte klimasystemet. Jo kaldere det blir, jo varmere må radiatorene/gulvslyngene osv. være. Styring av varmeproduksjonen Vanligvis varmer varmepumpen vannet (varmebæreren) til den temperaturen som er nødvendig ved en viss utetemperatur. Dette skjer automatisk ved hjelp av innhentede temperaturverdier fra uteføleren og føleren som er plassert på ledningen til klimasystemet (turledningsføler). Tilleggsutstyr, for eksempel en romføler, kan også påvirke temperaturen. Varmepumpen må først få riktig grunninnstilling, se avsnittet "Grunninnstilling". Den temperaturinformasjonen som uteføleren (montert på husets yttervegg) sender til varmepumpens styringsdatamaskin, registrerer tidlig variasjoner i utetemperaturen. Det trenger altså ikke å bli kaldt inne i huset før styringssystemet aktiveres, men så snart gjennomsnittstemperaturen ute synker, øker automatisk temperaturen på vannet til klimasystemet (turledningstemperaturen) inne i huset. Varmepumpens turledningstemperatur (meny 2.0) kommer til å svinge rundt den teoretisk ønskede verdien, som vises i parentes i displayet. Temperatur på klimasystemet Ved hjelp av rattet "Forskyvning varmekurve" på varmepumpens frontpanel, regulerer du selv hvilken temperatur klimasystemet skal ha i forhold til utetemperaturen. Driftsstilling Med knappen "Driftsstilling" defineres ønsket driftsstilling angående tillatelse/blokkering av sirkulasjonspumpe, henholdsvis tilleggsenergi. Det er ikke nødvendig å bekrefte valget med enterknappen. ACVM 270-EM velger automatisk driftsstilling (kan nå også velge kjøling), avhengig av utetemperaturen. Det innebærer at driftsstillingen veksler mellom "Varme" og "Varmtvann". Sirkulasjonspumpen tillates å være i drift når det er behov. 3. "Varme" / "Tilleggsvarme" Bare varme og varmtvann produseres. Sirkulasjonspumpen er i drift hele tiden. Hvis "Tilleggsvarme" vises, tillates tilleggsvarmen å være i drift ved behov. 4. "Kjøling"* / "Superkjøling" Hvis tilleggsvarme er tillatt, vises "Superkjøling". Kompressoren går da bare i kjøledrift. Driften veksler ellers mellom å produsere kjøling eller varmtvann. Sirkulasjonspumpen er i drift hele tiden. Varmtvann produseres bare ved hjelp av el-patronen. 5. "Varmtvann" Bare varmtvann produseres. Bare kompressor i drift. 6. "Bare till.varme" Kompressor blokkeres. Du aktiverer funksjonen ved å trykke inn driftsstillingsknappen i 7 sekunder. 7. Funksjonen deaktiveres ved at knappen "Driftsstilling" trykkes inn en gang til. * For å kunne benytte kjølefunksjonene må systemet være bygd for å tåle lave temperaturer, og "Kjøling" må være aktivert i meny Manuell endring av romtemperaturen Hvis du vil sette innetemperaturen opp eller ned, enten midlertidig eller permanent, vrir du rattet "Forskyvning varmekurve" mot klokken, henholdsvis med klokken. Ett trinn tilsvarer ca. 1 grads endring av romtemperaturen. OBS! En økning av romtemperaturen kan "bremses" av termostatene til radiatorene eller gulvvarmen, og i så fall må disse vris opp. Ved knappetrykking vises aktuell driftsstilling i frontpanelets display, og ved ytterligere trykking endres stillingen. Når du trykker på enterknappen, gjenopptas normal visningsmodus i displayet. Tilleggsvarmen benyttes bare til frostbeskyttelse, hvis den er deaktivert i menysystemet. Dette gjelder for alle driftstilstander. De ulike driftsstillingene er: 1. Auto ACVM 270-EM velger automatisk driftsstilling, avhengig av utetemperaturen. Det innebærer at driftsstillingen veksler mellom "Varme" og "Varmtvann". Aktuell driftsstilling vises i parentes. Sirkulasjonspumpen tillates å være i drift når det er behov. 2. AutoK * 8

11 Til huseieren Komfortinnstilling varme Grunninnstilling For grunninnstilling benyttes meny og rattet Forskyvning, A I II III A B I II varmekurve C Hvis ønsket romtemperatur ikke oppnås, kan etterjustering være nødvendig. Hvis du ikke vet hvilke verdier som 1.0 skal stilles inn, kan utgangsverdiene for varmeautomatikken hentes fra følgende diagrammer. varmekurve Meny varmekurve OBS! Forskyvning varmekurve Vent et døgn mellom innstillingene, slik at temperaturene rekker å stabilisere seg. Innstilling med diagram I diagrammet tas det utgangspunkt i stedets dimensjonerende utetemperatur og klimasystemets dimensjonerte turledningstemperatur. Der disse to verdiene "møtes", kan varmeautomatikkens kurvehelling leses av. Dette stilles inn på meny Kurvehelling. Styresystemets tillatte min.- og maks.-verdier skaper visse begrensninger som ikke framgår av diagrammene. TURLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING 0-10 FORSKYVNING - 5 VARMEKURVE VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING -2(-2) - 5 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING(-2) VÄRMEKURVA (-2) FRAMLEDNINGSTEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA UTETEMPERATUR UTETEMPERATUR UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA TURLEDNINGSTEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING(0) UTETEMPERATUR FORSKYVNING - 5 VARMEKURVE VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING 0(0) UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (0) VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA TURLEDNINGSTEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING(+2) UTETEMPERATUR - 5 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING(+2) UTETEMPERATUR FORSKYVNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA +2(+2) FRAMLEDNINGSTEMPERATUR

12 Til huseieren Komfortinnstilling varme Etterjustering av grunninnstillingen Hvis ønsket romtemperatur ikke oppnås, kan etterjustering være nødvendig. Kaldt vær Hvis romtemperaturen er for lav, økes verdien "varmekurve " i meny ett trinn. Hvis romtemperaturen er for høy, reduseres verdien "varmekurve i meny ett trinn. Varmt vær Hvis romtemperaturen er for lav, vri rattet "Forskyvning, varmekurve" ett trinn med klokken. Hvis romtemperaturen er for høy, vri rattet "Forskyvning, varmekurve" ett trinn mot klokken. 10

13 Til huseieren Komfortinnstilling kjøling Komfortinnstilling kjøling Generelt Forutsetningen for at kjøling skal kunne aktiveres, er at "På" er valgt i meny kjølesystem. OBS! Klimasystemet må tåle kjøledrift. Innstillingen skal gjøres av installatøren ved igangkjøring av systemet. Hvis romføler er tilkoplet, er det den som starter og stopper kjøledrift, avhengig av utetemperaturen. Den laveste beregnede turledningstemperaturen stilles inn i meny Styring av kjøledrift fra uteføleren i driftsstilling AutoK Hvis kjølesystemet er satt til "På" i meny og utetemperaturen er høyere eller lik innstilt starttemperatur for kjøling i meny 8.2.4, settes kjøling i gang. Når utetemperaturen har sunket under innstilt verdi minus innstilt verdi i meny 8.2.5, stanser kjøledriften. Den beregnede turledningstemperaturen fastsettes ut fra valgt kjølekurve i meny og forskyvningen for kjølekurve, meny Styresystemets tillatte min.verdier skaper visse begrensninger som ikke framgår av diagrammet. Beregnet Beräknad turledningstemp. framledningstemp. C FÖRSKJUTNING Forskyvning KYLKURVA (0) kjølekurve (0) 15-5 k= k=2 k=3 Utetemp C Utetemp. Styring av kjøledrift på grunnlag av romføleren. Be räknad framledningstemperatur Hvis RG 10 finnes, er forutsetningen for kjøledrift at romtemperaturen har oversteget innstilt romtemperatur (meny 6.3) med innstilt verdi i meny samt at utetemperaturen er lik 20 eller overstiger innstilt utetemperaturverdi (meny 8.2.4). Når romtemperaturen har sunket under innstilt k = 1 romtemperatur i meny 6.3 med innstilt verdi i meny 8.2.5, eller når utetemperaturen 10 kommer under innstilt verdi i meny k = 2 med innstilt verdi i meny slås kjøling av. 0 k = Utetemperatur 11

14 Til huseieren Komfortinnstilling varmtvann Komfortinnstilling varmtvann Den innebygde varmtvannsberederen er av slyngemodell og varmes opp av det sirkulerende vannet som varmepumpen varmer. Ved "normalt" forbruk er det nok å kjøre varmepumpens kompressor for å holde de forskjellige kranene i huset med varmtvann. Temperaturen på varmtvannet i varmtvannsberederen varierer da mellom innstilte verdier. Under avsnittet 1.0 [N] varmtvannstemperatur på side 49 finnes en komplett beskrivelse av menyinnstillinger for varmtvannstemperatur. Tilgjengelig volum (ACVM 270-EM med AMS 10-8) Tappevarmtvannsvolum ved ulike tappemengder, 40 C (liter) Høyere Fabrikkinnstilling Besparelse Normal 8 l/min 8 l/min 12 l/min 12 l/min 16 l/min 16 l/min Lavere Tilgjengelig volum (ACVM 270-EM med AMS 10-12) Tappevarmtvannsvolum ved ulike tappemengder, 40 C (liter) l/min 8 l/min 12 l/min 16 l/min Ekstra varmtvann I samtlige funksjoner for "Ekstra varmtvann" økes varmtvannstemperaturen midlertidig. Temperaturen økes først til et innstillbart nivå med kompressoren i varmepumpen (meny 1.5), og deretter øker el-tilskuddet til stopptemperaturen er oppnådd (meny 1.4). Midlertidig "Ekstra varmtvann" aktiveres manuelt, mens tidsbestemt aktiveres ved hjelp av definerte innstillinger i styringsdatamaskinen. Når en: A I II III A B I II A vises over -ikonet, er midlertidig ekstra varmtvann aktivt. A I II III A B B vises over -ikonet, er tidsbestemt ekstra varmtvann aktivt. 1.0 OBS! I II C C "Ekstra 1.0 varmtvann" medfører vanligvis at el-tilskuddet aktiveres, og dermed øker strømforbruket "Ekstra varmtvann" kan aktiveres på tre forskjellige måter: 1. Periodisk tidsbestemt ekstra varmtvann Intervall mellom økninger velges i meny 1.7. I meny 1.8 kan du se når neste økning skal skje. Den økte temperaturen opprettholdes i en time ved hjelp av el-tilskuddet. 2. Programmert tidsbestemt ekstra varmtvann I undermenyene til meny defineres start- og stopptid for den ukedagen økningen ønskes for. Den økte temperaturen opprettholdes i valgt periode ved hjelp av el-tilskuddet. 3. Midlertidig ekstra varmtvann Ved knappetrykking vises aktuell stilling for ekstra varmtvann i displayet (A), og med ytterligere trykking veksles det mellom 3 timer og frakoplet posisjon. Den økte temperaturen opprettholdes til periodetiden har gått ut, ved hjelp av el-tilskuddet Fabrikkinnstilling Besparelse Høyere Normal Lavere Prioritering Hvis vannet i berederen må varmes opp, prioriterer varmepumpen dette og går over i varmtvannsstilling med hele varmepumpeeffekten. I denne stillingen skjer det ingen produksjon av varme eller kjøling. Hvilken måte denne prioriteringen skal skje på, kan du til en viss grad påvirke via innstilling på frontpanelet. Se "1.0 [N] varmtvannstemperatur" på side

15 Til huseieren Vedlikehold Vedlikehold ACVM 270-EM og AMS 10 krever minimalt vedlikehold etter igangkjøringen. NIBE SPLIT inneholder mange komponenter og har derfor innebygde overvåkingsfunksjoner som hjelper deg. Hvis det skjer noe unormalt, varsles driftsforstyrrelsen i form av ulike "alarm"-tekster i displayet. Kontroll av sikkerhetsventiler i ACVM 270-EM ACVM 270-EM er av installatøren utstyrt med en sikkerhetsventil for varmtvannsberederen samt en sikkerhetsventil for klimasystemet. Klimasystemets sikkerhetsventil BP5 FL2 Stell av AMS 10 AMS 10 har innebygd styring og overvåkingsutstyr, men det må likevel utføres et visst ytre vedlikehold. Kontroller regelmessig gjennom hele året at inntaksgitteret ikke er blokkert av løv, snø eller andre ting. Videre må man i den kalde delen av året passe på at det ikke bygger seg opp for mye rim eller is under AMS 10. Sterk vind i forbindelse med stort snøfall kan medføre at inntaks- og avtrekksgitteret tetter seg. Pass på at gitteret er fritt for snø. Kontroller også at kondensvannavløpet under AMS 10 ikke er tiltettet. Ved behov kan ytterdekselet rengjøres med en fuktig klut. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved rengjøringen. Unngå å skylle med vann inn i gitteret eller på sidene, slik at det kan trenge vann inn i AMS 10. Unngå at AMS 10 kommer i kontakt med alkaliske rengjøringsmidler.! ADVARSEL! Roterende vifte i AMS 10. Klimasystemets sikkerhetsventil (FL2) skal være helt tett. Kontroller skal skje regelmessig i samsvar med følgende: Åpne ventilen. Kontroller at det strømmer vann inn gjennom ventilen. I motsatt fall må sikkerhetsventilen byttes ut. Lukk ventilen igjen. Klimasystemet kan trenge etterfylling etter kontroll av sikkerhetsventilen, se avsnittet "Påfylling av klimasystem". Kontakt din installatør for etterfylling av klimasystemet. Varmtvannsberederens sikkerhetsventil Varmtvannsberederens sikkerhetsventil slipper noen ganger ut vann etter en varmtvannstapping. Utslippet skyldes at kaldtvannet som tas inn i berederen, ekspanderer ved oppvarming, slik at trykket øker og sikkerhetsventilen åpner. Varmtvannsberederens sikkerhetsventil skal også kontrolleres regelmessig. Sikkerhetsventilens utseende og plassering varierer mellom ulike installasjoner. Følg kaldtvannsledning for å lokalisere sikkerhetsventilen. Kontakt installatøren for informasjon. Trykkmåler i ACVM 270-EM Klimasystemets arbeidsområde er normalt 0,5 1,5 bar ved sluttet system. Kontroller dette på trykkmåleren (BP5). Sparetips Installasjonen av NIBE SPLIT skal gi varme og varmtvann etter dine ønsker. Det kommer den også til å forsøke å oppfylle med alle tilgjengelige "midler", ut fra de styreinnstillingene som gjøres. Innetemperaturen påvirker naturligvis energiforbruket. Du må derfor være nøye med å ikke stille inn høyere temperatur enn du trenger. Andre velkjente faktorer som påvirker energiforbruket, er f.eks. varmtvannsforbruk, hvor godt isolert huset er, samt den komforten du ønsker. Husk også på at: Åpne termostatventilene helt (med unntak av ventilene i rom som av ulike årsaker ønskes kjøligere, f.eks. soverom). Termostatventiler i radiatorer og gulvslynger kan ha negativ innvirkning på energiforbruket. De bremser opp volumstrømmen i klimasystemet, noe varmepumpen kompenserer for med økt temperatur. Den jobber da mer og forbruker dermed også mer elenergi. Tømming av varmtvannsberederen Varmtvannsberederen er av slyngemodell og tømmes gjennom hevertprinsippet. Dette kan skje enten ved hjelp av en avtappingsventil som monteres på innkommende kaldtvannsledning, eller ved hjelp av en slange som monteres til kaldtvannstilkoplingen. Se side 19. Tømming av kar Kontakt installatøren hvis karet i ACVM 270-EM har behov for tømming. 13

16 Til huseieren Tiltak ved komfortforstyrrelser Tiltak ved komfortforstyrrelser Bruk listen nedenfor som en hjelp til selv å finne og rette opp problemer hvis det virker som om noe er feil med varmen eller varmtvannet. Problem Lav temperatur på varmtvannet, eller uteblitt varmtvann. Lav romtemperatur. Høy romtemperatur. Kompressoren starter ikke. Displayet virker ikke. Årsak Utløst gruppe- eller hovedsikring. Varmepumpe og el-kassett varmer ikke. Eventuell jordfeilbryter utløst. Strømbryter (SF1) satt i stillingen 0. Stort varmtvannsbehov. For lav starttemperaturinnstilling for styresystemet. Eventuell jordfeilbryter utløst. Varmepumpe og el-kassett varmer ikke. Feil innstilling av "Kurvehelling", "Forskyvning varmekurve" og/eller "Forskyvning kjølekurve". Utløst gruppe- eller hovedsikring. Varmepumpen i feil driftsstilling "Varmtvann" eller "Kjøling". Effektvakten har begrenset effekten fordi det er for mange strømtrekkende enheter på i huset. Feil innstilling av "Kurvehelling", "Forskyvning varmekurve" og/eller "Forskyvning kjølekurve". Varmepumpen er i feil driftsmodus. Feil innstillinger for kjøling. Minste tid mellom kompressorstarter, eventuelt tid etter spenningsøkning, er ikke nådd. Alarm utløst. Alarmer som ikke kan tilbakestilles. Tiltak Kontroller og bytt ut sikringer med feil. Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Tilbakestill jordfeilbryter. Tilkall el-installatør hvis jordfeilbryteren utløses gjentatte ganger. Sett strømbryteren i stillingen 1. Vent i noen timer og kontroller om varmtvannstemperaturen stiger. Juster starttemperaturinnstillingen i meny 1.2. Tilbakestill jordfeilbryter. Tilkall el-installatør hvis jordfeilbryteren utløses gjentatte ganger. Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Juster innstillingen. Kontroller og bytt ut sikringer med feil. Endre driftsstilling til "Auto" eller "AutoK". Slå av en/noen av de strømtrekkende enhetene. Juster innstillingen. Endre driftsstilling til "AutoK". Juster innstillingene. Kontroller meny 2.2.1, og Vent i 30 minutter og kontroller om kompressoren starter. Se avsnittet Alarm. Aktiver driftsstillingen "Bare tilleggsvarme". Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Kontroller at hovedbryteren til innedelen ikke er frakoplet. Kontroller at strømbryteren (SF1) står i normalstilling (1). 14

17 Til huseieren Tiltak ved komfortforstyrrelser Driftsstilling "Bare tilleggsvarme" Ved driftsforstyrrelser som fører til lav innetemperatur, kan du oftest aktivere stillingen "Bare tilleggsvarme" i ACVM 270-EM, som betyr at oppvarmingen skjer bare ved hjelp av el-patronen. Aktiver stillingen ved å holde driftsstillingsknappen inne i 7 sekunder. Vær oppmerksom på at dette bare er en midlertidig løsning, i og med at oppvarming med el-patron ikke gir noen besparelse. Funksjonen deaktiveres ved at knappen "Driftsstilling" trykkes inn en gang til. Reservestilling Reservestilling aktiveres ved at strømbryteren settes i stilling " ". Den skal benyttes når styresystemet, og dermed driftsstillingen "Bare tilleggsvarme", ikke fungerer som det skal. Reservestilling aktiveres ved at strømbryteren (SF1) settes i stilling " ". I reservestilling gjelder følgende: Frontpanelet er slokt og styringsdatamaskinen i ACVM 270-EM er frakoplet. AMS 10 er slått av og bare sirkulasjonspumpen og elpatronen i ACVM 270-EM er aktive. Ett el-trinn på 4 kw er tilkoplet. El-patronen styres av en separat termostat (BT30). Varmeautomatikken er ikke i drift, slik at håndshunting kreves. Tilkall installatør. 15

18 Til installatøren Alarmindikeringer Alarmindikeringer Det er mange overvåkingsfunksjoner innebygd i NIBE SPLIT. For å gjøre deg oppmerksom på eventuelle forstyrrelser kommer styringsdatamaskinen til å sende alarmsignaler som kan avleses på frontpaneldisplayet. Hva skjer ved alarm? Bakgrunnsbelysningen i displayet begynner å blinke og statuslampen lyser rødt. Kompressoralarm og utefølerfeil endrer driftsstillingen til "Frostbeskyttelse" og senker turledningstemperaturen til laveste tillatte for å gjøre deg oppmerksom på at noe er feil. Alarmtekst i display LP-ALARM HP-ALARM Alarmbeskrivelse Utløst lavtrykkspressostat. Utløst høytrykkspressostat. Ulike typer alarm Alarm med automatisk tilbakestilling (krever ingen kvittering, men forsvinner når årsaken til alarmen er borte). Vedvarende alarm som krever et tiltak av deg eller installatør. En komplett alarmliste finnes på side 61. Anbefalte tiltak 1. I displayet til varmepumpen kan du lese hvilken alarm som har oppstått. 2. Noen alarmer kan du som kunde selv rette opp. Se tabellen nedenfor for informasjon om eventuelle tiltak. Hvis alarmen ikke rettes opp eller ikke er med i tabellen, bør du kontakte installatøren. Kontroll/tiltak før installatør/service tilkalles Kontroller at termostater til radiatorer/gulvvarmesystem ikke er lukket (bare ved kjøledrift). Kontroller at termostater til radiatorer/gulvvarmesystem ikke er lukket. OU-kraftfeil / OU-komm.feil Displayet virker ikke. Utedel spenningsløs / Kommunikasjonen brutt Hvis kjøledrift pågår: Kontroller at luftstrømmen til AMS 10 ikke er hindret. Kontroller at eventuell hovedbryter til utedelen ikke er slått av. Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Kontroller at hovedbryteren til innedelen ikke er frakoplet. Kontroller at strømbryteren (SF1) står i normalstilling (1). Kvittering av alarm Det er ikke farlig å kvittere for en alarm. Hvis årsaken til alarmen vedvarer, kommer alarmen tilbake. Når det oppstår en alarm, kvitterer du for denne ved å slå av og på spenningen til ACVM 270-EM med strømbryteren (SF1). Husk at det ved en spenningsøkning er en forsinkelse på 30 minutter før varmepumpen settes i gang igjen. Alternativt kan du kvittere for alarmen i meny 9.7 (servicemeny). Hvis alarmen ikke kan tilbakestilles med strømbryteren (SF1), kan driftsstillingen "Bare tilleggsvarme" aktiveres for å oppnå normalt temperaturnivå i huset igjen. Den enkleste måten å gjøre dette på, er ved å holde knappen Driftsstilling inne i 7 sekunder. Funksjonen deaktiveres ved at knappen "Driftsstilling" trykkes inn en gang til. OBS! Tilbakevendende alarm tyder på at det er en feil i installasjonen. Kontakt installatøren! 16

19 Til installatøren Generelt til installatøren Generelt til installatøren Transport og lagring Utemodul AMS 10 AMS 10 skal transporteres og oppbevares stående. Hvis varmepumpen skal løftes med løftestropper uten emballasje, skal den beskyttes som vist på illustrasjonen. Høyre side av varmepumpen (sett forfra) er tyngre. Innemodul ACVM 270-EM ACVM 270-EM kan transporteres stående eller liggende på rygg og skal oppbevares stående og tørt. Medfølgende komponenter Energimåler (Plassert i kartong på toppen av emballasjen.) DPH 11* Dette produktet er påkrevet når AMS 10 installeres i kaldt klima der smeltevannet kan fryse til is. (Plassert i kartong på toppen av emballasjen. Skal alltid monteres.) Medfølgende utstyr er plassert bak frontluken i ACVM 270-EM. Uteføler Overkoplinger for 1-fasetilkopling Strømføler, 3-fase Sikkerhetsventil med manometer Rett kobling til sikkerhetsventil Buntbånd 17

20 5 m Til installatøren Generelt til installatøren Plassering Utemodul AMS 10 AMS 10 plasseres ute forankret på et fast underlag, helst betongfundament med bakkestativ nært vegg eller veggfeste. Den skal plasseres slik at underkanten av fordamperen er på nivå med gjennomsnittlig lokal snødybde, men minimum 200 mm. AMS 10 bør ikke stilles opp inntil lydfølsomme vegger, f.eks. mot et soverom. Sørg også for at plasseringen ikke medfører ubehag for naboene. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved installasjonen. Det kan forekomme betydelige mengder kondensvann og smeltevann. Sørg derfor for god drenering der hvor varmepumpen er plassert, samt at det ikke kan renne vann ut på ganger eller andre flater i den perioden hvor det kan danne seg is. Avstanden mellom AMS 10 og husvegg skal være på minst 150 mm. Det skal være en ledig plass over AMS 10 på minst en meter. AMS 10 må ikke plasseres slik at uteluften kan resirkuleres. AMS 10 må heller ikke plasseres på en vindutsatt plass eller der den kan utsettes for sterk, direkte vind. Det medfører lavere effekt og dårligere virkningsgrad samt påvirker avrimingsfunksjonen negativt. Ved montering på vegg, må det sørges for at vibrasjoner ikke overføres inn i huset. Sørg også for at veggen og festet tåler vekten av varmepumpen. Innemodul ACVM 270-EM Det anbefales at ACVM 270-EM installeres i et rom med eksisterende avløp, helst i grovkjøkken eller i kjelerom. Underlaget bør være fast, helst betonggulv eller betongfundament. ACVM 270-EM bør plasseres oppreist med ryggsiden mot yttervegg i et rom som ikke er lydfølsomt, for å eliminere forstyrrelser. Hvis dette ikke er mulig, skal vegg mot soverom eller annet lydfølsomt rom unngås. Enheten rettes opp med de justerbare føttene. Rørtrekking skal utføres uten klemring i innvervegg som sove- eller oppholdsrom. Sørg for at det er ca. 500 mm ledig plass foran samt 220 mm over produktet, dette med tanke på eventuell framtidig service. Dimensjonering av ekspansjonskar Innvendig volum i ACVM 270-EM for beregning av ekspansjonskar er 280 l. Ekspansjonskaret skal ha et volum på minst 5 % av totalvolumet. Eksempeltabell Totalvolum (l) Volum ekspansjonskar (l) Indirekte havvind Svak vind: > 0,5 km Sterk vind: > 3 km Svak vind: > 1 km Sterk vind: > 10 km Direkte havvind Fortrykk og maks. høydeforskjell Trykkekspansjonskarets fortrykk skal dimensjoneres etter den maksimale høyden (H) mellom karet og den høyest plasserte radiatoren, se figuren. Et fortrykk på 0,5 bar (5 mvp) medfører en maksimal tillatt høydeforskjell på 5 m. Hvis fortrykket ikke er tilstrekkelig, kan det økes ved påfylling gjennom ventilen i ekspansjonskaret. Ekspansjonskarets fortrykk skal være oppført i sjekklisten på side 37. Forandring av fortrykket påvirker karets mulighet til å ta opp vannets ekspansjon. 150 mm 300 mm 300 mm H Håndshunting Når ACVM 270-EM er satt i reservestilling, er ikke varmeautomatikken i drift, slik at håndshunting er nødvendig. 1. Trykk inn og lås knappen på (QN11). 2. Vri shunten til ønsket stilling for hånd. 18

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 1018-1 031656 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Instruksjonsbok 2003. Briljant XL Smaragd XL Ametist XL Safir XL Onyx GXL

Instruksjonsbok 2003. Briljant XL Smaragd XL Ametist XL Safir XL Onyx GXL Instruksjonsbok 2003 NO Briljant XL Smaragd XL Ametist XL Safir XL Onyx GXL GRATULERER MED DIN NYE KABE Først og fremst vil vi få gratulere deg med ditt valg av campingvogn. Et valg du ikke vil angre på,

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer