MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10"

Transkript

1 MOS NO MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ACVM 270-EM, AMS 10

2 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12

3 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon Egenskapene til NIBE SPLIT Funksjonsprinsipp NIBE SPLIT Frontpanel, innemodul Slik benyttes frontpanelet Menytyper Hurtigforflytning Knapplås Komfortinnstilling varme Generelt Driftsstilling Manuell endring av romtemperaturen Grunninnstilling Etterjustering av grunninnstillingen Komfortinnstilling kjøling Generelt Styring av kjøledrift fra uteføleren i driftsstilling AutoK Styring av kjøledrift på grunnlag av romføleren. Komfortinnstilling varmtvann Tilgjengelig volum (ACVM 270-EM med AMS 10-8) Tilgjengelig volum (ACVM 270-EM med AMS 10-12) Prioritering Ekstra varmtvann Vedlikehold Kontroll av sikkerhetsventiler i ACVM 270-EM Trykkmåler i ACVM 270-EM Tømming av varmtvannsberederen Tømming av kar Stell av AMS 10 Sparetips Tiltak ved komfortforstyrrelser Driftsstilling "Bare tilleggsvarme" Reservestilling Alarmindikeringer Hva skjer ved alarm? Anbefalte tiltak Kvittering av alarm Håndshunting Tømming av kar Anbefalt installasjonsrekkefølge Rørinstallasjon Generelt Systemkrav Mål og rørtilkoplinger Pumpekapasitetsdiagram Tilkopling av klimasystem Tilkopling av varmtvannsbereder Tilkopling av ytre varmekilde Breddeavløp vekslerdel Tilkopling av kuldemedierør (ikke vedlagt) Installasjoner El-installasjon Generelt El-komponenter Tilkopling av strømforsyning Automatsikring Temperaturbegrenser Tilkobling mellom ACVM 270-EM og AMS 10 Tilkopling av energimålerenergimåler Innstilling maks.effekt, el-tilskudd Innstilling maks. kjeletemperatur EBV-kort, posisjon og koplingsskjema Tilkopling av uteføler Tilkopling av effektvakt Tilkopling av rundstyring/tariff Tilkopling av eksterne kontakter Alarmutganger Installasjonsspesifikk tilkopling Oppstart og kontroll Forberedelser Igangkjøring Innstilling av volumstrøm, varme Innstilling av volumstrøm, kjøling Igangkjøring av ACVM 270-EM uten AMS 10 Kontroll av ekstern tilleggsvarme intern el-patron blokkert Kontroll av ekstern tilleggsvarme (ikke styrt av ACVM 270-EM) med intern el-patron som reserve Installasjonskontroll Rengjøring av smussfilter Etterjustering Sjekkliste: Kontroll før igangkjøring Øvrig Til installatøren Generelt til installatøren Transport og lagring Medfølgende komponenter Plassering Dimensjonering av ekspansjonskar Styring Display Menytyper Menyhåndtering EnergimålerMåling ACVM 270-EM Menytre Hovedmenyer 1.0 [N] varmtvannstemperatur

4 Innhold 2.0 [N] turledningstemp 3.0 [N] turledningstemp [N] utetemperatur 5.0 [N] varmepumpe 6.0 [N] romtemperatur/inst* 7.0 [N] klokka 8.0 [N] øvrige instillinger 9.0 [S] servicemenyer Plassering av komponenter Innedel Utedel Temperaturføler Følerplassering Data for føler i AMS 10 Data for føler i ACVM 270-EM Alarmliste Kvittering av alarm Alarm med automatisk tilbakestilling Temperaturbegrenseralarm ACVM 270-EM-alarm AMS 10-alarm Varmtvannsalarm Turledningsalarm Uteføleralarm Sirkulasjonspumpealarm Koplingsskjema ACVM 270-EM AMS 10-8 AMS Mål Innedel Utedel Tekniske data Tekniske data Standardtest, EN14511 Standardtest, AMS 10-8 Standardtest, AMS Ekstrautstyr Sikkerhetsforskrifter Advarsel Forsiktighet Spesielt for aggregat beregnet for R410A Stikkord 86 2

5 Til huseieren Generelt Generelt NIBE SPLIT er et system for oppvarming, kjøling og varmtvann for mindre boliger. Systemet består av en utemodul (AMS 10), som ivaretar energien i uteluften og sender den videre til innemodulen (ACVM 270-EM), som sørger for styringen og varmedistribusjonen i huset. For å få best utbytte av systemet NIBE SPLIT bør du lese nøye gjennom den delen av informasjonen som er merket Til huseieren. NIBE SPLIT er et kvalitetssystem med lang levetid og sikker drift. Anleggsdata Anleggsdata samt installasjonssjekklisten på side 37 må fylles ut av installatøren for at garantien skal tre i kraft. Fylles ut av installatøren når anlegget er installert. Serienummer skal alltid oppgis i korrespondanse med NIBE Innedel: Utedel: Installeringsdato: Sjekklisten, side 37, utfylt Installatører: Varme Radiator Gulv Viftekonvektor Kjøling Annet Gulv Viftekonvektor Ikke aktuelt Ytre varmekilde Sol Gass Olje Ved Pellets Strøm Ekstrautstyr KVR 10 RE 10 RG 10 ESV 22 VCC 22 ACK 22 SRB 22 Innstillinger Fyll ut avvik fra grunninnstillinger. Meny Innstilling Meny Innstilling Dato Sign 3

6 Til huseieren Generelt Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover. Det kan også brukes av personer som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet på en sikker måte og forstår risikoen ved uriktig bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Med forbehold om konstruksjonsendringer. NIBE

7 Til huseieren Informasjon om anlegget Informasjon om anlegget Produktinformasjon NIBE SPLIT er et komplett, moderne varmepumpesystem som tilbyr effektive tekniske muligheter for energibesparelse og reduserte karbondioksidutslipp. Med integrert varmtvannsbereder, el-kassett, sirkulasjonspumpe og styresystem i innemodulen oppnås driftssikker og økonomisk klimakontroll. Varmeopptaket skjer fra uteluften gjennom en utemodul (AMS 10) der kuldemediet, som sirkulerer i et sluttet system, overfører varmen fra varmekilden (uteluften) til innemodulen (ACVM 270-EM). Dette medfører at det ikke er behov for verken borehull eller slynger i bakken. Egenskapene til NIBE SPLIT Optimal årsvarmefaktor takket være den inverterstyrte kompressoren. Utedel med kompakte mål. Turtallsstyrt sirkulasjonspumpe. Optimerte driftskostnader. Kompressorens turtall tilpasses etter gjeldende behov. Integrert slyngevarmtvannsbereder i ACVM 270-EM. Innebygd klokke for programmering av ekstra varmtvann og senkning/økning av turledningstemperaturen. Klargjort for styring av to klimasystemer. Innebygd aktiv kjølefunksjon. Mulighet for å kople til ytre varmekilder. Funksjonsprinsipp NIBE SPLIT 1 2 Funksjon 4 NIBE SPLIT er et system som kan produsere varme, varmtvann og kjøling. Prinsippene ved varmeproduksjon kan forenklet forklares på følgende måte: 1. Kuldemediet i AMS 10 tar opp varme fra uteluften og blir deretter komprimert, slik at temperaturen stiger ytterligere. 2. Det varme kuldemediet (nå i gassform) føres inn i ACVM 270-EM. 3. Kuldemediet gir fra seg varmen for videre distribusjon i systemet. 4. Kuldemediet (nå i væskeform) føres tilbake til AMS 10 og prosedyren gjentas. 3 Ved å snu på hele prosessen og la kuldemediet i AMS 10 ta opp varmen fra vannet og slippe den ut i uteluften, kan varmepumpen i stedet produsere kjøling. ACVM 270-EM bestemmer, ved hjelp av innhentede data fra temperaturføler, når AMS 10 skal arbeide eller ikke. Ved ekstra varmebehov kan ACVM 270-EM koble til tilleggsvarme i form av den interne el-patronen, eller eventuelt tilkoblet ekstern tilleggsvarme. 5

8 Til huseieren Frontpanel, innemodul rätt Frontpanel, innemodul per atur Tilskuddssymboler A I II III A B I II Hvis el-tilskudd er tilkoplet "I" El-trinn C "II" El-trinn 2 "IIl" El-trinn 3 Flere el-trinn1.0 kan være tilkoplet samtidig. rätt P Va r m v attentemper atur rätt A B Varmtvannssymbol I II III A B I II I II Varmepumpen varmer opp varmtvann C "A" Midlertidig temperaturøkning pågår. 1.0 "B" Tidsbestemt P temperaturøkning pågår, f.eks. periodisk. A B Kompressorsymboler A B - Behov for varme eller kjøling "A" Varmedrift "B" Kjøledrift 1.0 Driftsstilling P Ved trykking på knappen rätt (det er ikke nødvendig å bekrefte rätt endringen med enterknapp). -Aktuell driftsstilling vises i displayet. -Ytterligere trykking på knappen endrer driftsstilling. Hvis du trykker A B påi II enterknappen, III A B I II I II A B gjenopptas normal visningsmodus. I II III A B I II I II Hvis I II III du vil A ha B informasjon I II om I IIde ulike driftsstillingene, se avsnittene 50.0 C om komfortinnstilling. Va r m v attentemper atur 1.0 P rätt A B I II III I II I II 50.0 C Va r m v attentemper atur 50.0 C 50.0 C Va r m v attentemper atur Va r m v attentemper atur P 1.0 P Ekstra varmtvann (XVV) Det er ikke nødvendig å bekrefte endringen med enterknappen. Meny 1.0 Ved trykking på knappen kommer du direkte til meny 1.0. A I II III A B A Va r m v attentemper atur 1.0 P rätt rätt rätt C I II III A B A I II I II III A B Varmtvannstemperatur A I II III A B Sirkulasjonspumpesymbol I II 50.0 C Sirkulasjonspumpe er i drift. Ved to sirkulasjonspumper (krever ekstrautstyret ESV) indikeres også hvilken av pumpene som er i drift Klimasystemsymbol I II A B A Oppvarming/kjøling I II III A B pågår. I II A I II III A B I II 50.0 C Va r m v attentemper atur 1.0 Beskrivelse av aktuell visningsparameter P C 1.0 P 50.0 C Va Informasjonssymboler r m v attentemper atur Menynummer Va r m v attentemper 1.0 atur P 1.0 P I II C Avrimingssymbol Avriming pågår. Knapplås aktivert Plussknapp - Bla framover i menysystemet. - Øk verdien for valgt parameter Se avsnittet Styring Generelt A B I II III A B I II I II 50.0 C 1.0 P I II III A B I II I II 50.0 C A B Forskyvning varmekurve - Vridning med klokken (+) øker romtemperaturen (hvis ikke romstyring benyttes). Ved rattvridning vises meny 2.0 i displayet, og verdien for beregnet turledningstemperatur endres. 1 0 Strømbryter Normalstilling Samtlige styrefunksjoner er tilkoplet Avslått Reservestilling Bare sirkulasjonspumpe og eltilskudd (el-trinn 2) er i drift. Statuslampe Ved normal drift lyser statuslampen grønt. Ved alarm lyser den rødt. Minusknapp - Bla bakover i menysystemet. - Reduser verdien for valgt parameter Se avsnittet Styring Generelt Enterknapp - Velg lavere meny i menysystemet. - Parameterendring aktiveres - Parameterendring bekreftes Se avsnittet Styring Generelt Klokke Vises ved all aktivert programmering. Se avsnittet Styring Meny 7.0" 6

9 Til huseieren Frontpanel, innemodul Slik benyttes frontpanelet Fra panelet gjøres alle de vanligste innstillingene, og det er også herfra du instruerer styringsdatamaskinen om hvilke ønsker du vil at varmepumpesystemet skal oppfylle, for eksempel angående komfort. For optimal utnyttelse av anlegget må visse grunninnstillinger være utført (se side 9). Installasjonen må for øvrig være utført i henhold til gjeldende anvisninger. Normalt vises meny 1.0 (temperaturen i varmvannsberederen) i displayet. Ved å benytte pluss- og minusknappen samt enterknappen, kan du bla i menysystemet, og i noen menyer kan du også endre innstilt verdi. Menytyper Styringen er inndelt i ulike menytyper, avhengig av hvor "dypt" inn i styringen du har mulighet til å komme. Normal [N]: De innstillingene du som kunde oftest har behov for. Utvidet [U]: Service [S]: Viser detaljerte menyer utenom servicemenyer. Viser alle menyer. A 1.0 Endring av menytype utføres i menyen Hurtigforflytning I II III A B I II For å komme raskt tilbake til hovedmenyen fra en av undermenyene kan du alltid trykke på knappen: Knapplås C I hovedmenyene kan knapplås aktiveres ved at pluss- og minusknappene trykkes ned samtidig. Nøkkelsymbolet blir nå vist i displayet. Deaktivering skjer på samme måte

10 Til huseieren Komfortinnstilling varme Komfortinnstilling varme Generelt Temperaturen inne er avhengig av flere ulike faktorer. For å holde huset varmt i den varmere årstiden er det som regel nok med solvarmen og varmeavgivningen fra mennesker og apparater. Når det blir kaldere ute, er det tid for å starte klimasystemet. Jo kaldere det blir, jo varmere må radiatorene/gulvslyngene osv. være. Styring av varmeproduksjonen Vanligvis varmer varmepumpen vannet (varmebæreren) til den temperaturen som er nødvendig ved en viss utetemperatur. Dette skjer automatisk ved hjelp av innhentede temperaturverdier fra uteføleren og føleren som er plassert på ledningen til klimasystemet (turledningsføler). Tilleggsutstyr, for eksempel en romføler, kan også påvirke temperaturen. Varmepumpen må først få riktig grunninnstilling, se avsnittet "Grunninnstilling". Den temperaturinformasjonen som uteføleren (montert på husets yttervegg) sender til varmepumpens styringsdatamaskin, registrerer tidlig variasjoner i utetemperaturen. Det trenger altså ikke å bli kaldt inne i huset før styringssystemet aktiveres, men så snart gjennomsnittstemperaturen ute synker, øker automatisk temperaturen på vannet til klimasystemet (turledningstemperaturen) inne i huset. Varmepumpens turledningstemperatur (meny 2.0) kommer til å svinge rundt den teoretisk ønskede verdien, som vises i parentes i displayet. Temperatur på klimasystemet Ved hjelp av rattet "Forskyvning varmekurve" på varmepumpens frontpanel, regulerer du selv hvilken temperatur klimasystemet skal ha i forhold til utetemperaturen. Driftsstilling Med knappen "Driftsstilling" defineres ønsket driftsstilling angående tillatelse/blokkering av sirkulasjonspumpe, henholdsvis tilleggsenergi. Det er ikke nødvendig å bekrefte valget med enterknappen. ACVM 270-EM velger automatisk driftsstilling (kan nå også velge kjøling), avhengig av utetemperaturen. Det innebærer at driftsstillingen veksler mellom "Varme" og "Varmtvann". Sirkulasjonspumpen tillates å være i drift når det er behov. 3. "Varme" / "Tilleggsvarme" Bare varme og varmtvann produseres. Sirkulasjonspumpen er i drift hele tiden. Hvis "Tilleggsvarme" vises, tillates tilleggsvarmen å være i drift ved behov. 4. "Kjøling"* / "Superkjøling" Hvis tilleggsvarme er tillatt, vises "Superkjøling". Kompressoren går da bare i kjøledrift. Driften veksler ellers mellom å produsere kjøling eller varmtvann. Sirkulasjonspumpen er i drift hele tiden. Varmtvann produseres bare ved hjelp av el-patronen. 5. "Varmtvann" Bare varmtvann produseres. Bare kompressor i drift. 6. "Bare till.varme" Kompressor blokkeres. Du aktiverer funksjonen ved å trykke inn driftsstillingsknappen i 7 sekunder. 7. Funksjonen deaktiveres ved at knappen "Driftsstilling" trykkes inn en gang til. * For å kunne benytte kjølefunksjonene må systemet være bygd for å tåle lave temperaturer, og "Kjøling" må være aktivert i meny Manuell endring av romtemperaturen Hvis du vil sette innetemperaturen opp eller ned, enten midlertidig eller permanent, vrir du rattet "Forskyvning varmekurve" mot klokken, henholdsvis med klokken. Ett trinn tilsvarer ca. 1 grads endring av romtemperaturen. OBS! En økning av romtemperaturen kan "bremses" av termostatene til radiatorene eller gulvvarmen, og i så fall må disse vris opp. Ved knappetrykking vises aktuell driftsstilling i frontpanelets display, og ved ytterligere trykking endres stillingen. Når du trykker på enterknappen, gjenopptas normal visningsmodus i displayet. Tilleggsvarmen benyttes bare til frostbeskyttelse, hvis den er deaktivert i menysystemet. Dette gjelder for alle driftstilstander. De ulike driftsstillingene er: 1. Auto ACVM 270-EM velger automatisk driftsstilling, avhengig av utetemperaturen. Det innebærer at driftsstillingen veksler mellom "Varme" og "Varmtvann". Aktuell driftsstilling vises i parentes. Sirkulasjonspumpen tillates å være i drift når det er behov. 2. AutoK * 8

11 Til huseieren Komfortinnstilling varme Grunninnstilling For grunninnstilling benyttes meny og rattet Forskyvning, A I II III A B I II varmekurve C Hvis ønsket romtemperatur ikke oppnås, kan etterjustering være nødvendig. Hvis du ikke vet hvilke verdier som 1.0 skal stilles inn, kan utgangsverdiene for varmeautomatikken hentes fra følgende diagrammer. varmekurve Meny varmekurve OBS! Forskyvning varmekurve Vent et døgn mellom innstillingene, slik at temperaturene rekker å stabilisere seg. Innstilling med diagram I diagrammet tas det utgangspunkt i stedets dimensjonerende utetemperatur og klimasystemets dimensjonerte turledningstemperatur. Der disse to verdiene "møtes", kan varmeautomatikkens kurvehelling leses av. Dette stilles inn på meny Kurvehelling. Styresystemets tillatte min.- og maks.-verdier skaper visse begrensninger som ikke framgår av diagrammene. TURLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING 0-10 FORSKYVNING - 5 VARMEKURVE VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING -2(-2) - 5 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING(-2) VÄRMEKURVA (-2) FRAMLEDNINGSTEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA UTETEMPERATUR UTETEMPERATUR UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA TURLEDNINGSTEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING(0) UTETEMPERATUR FORSKYVNING - 5 VARMEKURVE VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING 0(0) UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (0) VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA TURLEDNINGSTEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING(+2) UTETEMPERATUR - 5 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING(+2) UTETEMPERATUR FORSKYVNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA +2(+2) FRAMLEDNINGSTEMPERATUR

12 Til huseieren Komfortinnstilling varme Etterjustering av grunninnstillingen Hvis ønsket romtemperatur ikke oppnås, kan etterjustering være nødvendig. Kaldt vær Hvis romtemperaturen er for lav, økes verdien "varmekurve " i meny ett trinn. Hvis romtemperaturen er for høy, reduseres verdien "varmekurve i meny ett trinn. Varmt vær Hvis romtemperaturen er for lav, vri rattet "Forskyvning, varmekurve" ett trinn med klokken. Hvis romtemperaturen er for høy, vri rattet "Forskyvning, varmekurve" ett trinn mot klokken. 10

13 Til huseieren Komfortinnstilling kjøling Komfortinnstilling kjøling Generelt Forutsetningen for at kjøling skal kunne aktiveres, er at "På" er valgt i meny kjølesystem. OBS! Klimasystemet må tåle kjøledrift. Innstillingen skal gjøres av installatøren ved igangkjøring av systemet. Hvis romføler er tilkoplet, er det den som starter og stopper kjøledrift, avhengig av utetemperaturen. Den laveste beregnede turledningstemperaturen stilles inn i meny Styring av kjøledrift fra uteføleren i driftsstilling AutoK Hvis kjølesystemet er satt til "På" i meny og utetemperaturen er høyere eller lik innstilt starttemperatur for kjøling i meny 8.2.4, settes kjøling i gang. Når utetemperaturen har sunket under innstilt verdi minus innstilt verdi i meny 8.2.5, stanser kjøledriften. Den beregnede turledningstemperaturen fastsettes ut fra valgt kjølekurve i meny og forskyvningen for kjølekurve, meny Styresystemets tillatte min.verdier skaper visse begrensninger som ikke framgår av diagrammet. Beregnet Beräknad turledningstemp. framledningstemp. C FÖRSKJUTNING Forskyvning KYLKURVA (0) kjølekurve (0) 15-5 k= k=2 k=3 Utetemp C Utetemp. Styring av kjøledrift på grunnlag av romføleren. Be räknad framledningstemperatur Hvis RG 10 finnes, er forutsetningen for kjøledrift at romtemperaturen har oversteget innstilt romtemperatur (meny 6.3) med innstilt verdi i meny samt at utetemperaturen er lik 20 eller overstiger innstilt utetemperaturverdi (meny 8.2.4). Når romtemperaturen har sunket under innstilt k = 1 romtemperatur i meny 6.3 med innstilt verdi i meny 8.2.5, eller når utetemperaturen 10 kommer under innstilt verdi i meny k = 2 med innstilt verdi i meny slås kjøling av. 0 k = Utetemperatur 11

14 Til huseieren Komfortinnstilling varmtvann Komfortinnstilling varmtvann Den innebygde varmtvannsberederen er av slyngemodell og varmes opp av det sirkulerende vannet som varmepumpen varmer. Ved "normalt" forbruk er det nok å kjøre varmepumpens kompressor for å holde de forskjellige kranene i huset med varmtvann. Temperaturen på varmtvannet i varmtvannsberederen varierer da mellom innstilte verdier. Under avsnittet 1.0 [N] varmtvannstemperatur på side 49 finnes en komplett beskrivelse av menyinnstillinger for varmtvannstemperatur. Tilgjengelig volum (ACVM 270-EM med AMS 10-8) Tappevarmtvannsvolum ved ulike tappemengder, 40 C (liter) Høyere Fabrikkinnstilling Besparelse Normal 8 l/min 8 l/min 12 l/min 12 l/min 16 l/min 16 l/min Lavere Tilgjengelig volum (ACVM 270-EM med AMS 10-12) Tappevarmtvannsvolum ved ulike tappemengder, 40 C (liter) l/min 8 l/min 12 l/min 16 l/min Ekstra varmtvann I samtlige funksjoner for "Ekstra varmtvann" økes varmtvannstemperaturen midlertidig. Temperaturen økes først til et innstillbart nivå med kompressoren i varmepumpen (meny 1.5), og deretter øker el-tilskuddet til stopptemperaturen er oppnådd (meny 1.4). Midlertidig "Ekstra varmtvann" aktiveres manuelt, mens tidsbestemt aktiveres ved hjelp av definerte innstillinger i styringsdatamaskinen. Når en: A I II III A B I II A vises over -ikonet, er midlertidig ekstra varmtvann aktivt. A I II III A B B vises over -ikonet, er tidsbestemt ekstra varmtvann aktivt. 1.0 OBS! I II C C "Ekstra 1.0 varmtvann" medfører vanligvis at el-tilskuddet aktiveres, og dermed øker strømforbruket "Ekstra varmtvann" kan aktiveres på tre forskjellige måter: 1. Periodisk tidsbestemt ekstra varmtvann Intervall mellom økninger velges i meny 1.7. I meny 1.8 kan du se når neste økning skal skje. Den økte temperaturen opprettholdes i en time ved hjelp av el-tilskuddet. 2. Programmert tidsbestemt ekstra varmtvann I undermenyene til meny defineres start- og stopptid for den ukedagen økningen ønskes for. Den økte temperaturen opprettholdes i valgt periode ved hjelp av el-tilskuddet. 3. Midlertidig ekstra varmtvann Ved knappetrykking vises aktuell stilling for ekstra varmtvann i displayet (A), og med ytterligere trykking veksles det mellom 3 timer og frakoplet posisjon. Den økte temperaturen opprettholdes til periodetiden har gått ut, ved hjelp av el-tilskuddet Fabrikkinnstilling Besparelse Høyere Normal Lavere Prioritering Hvis vannet i berederen må varmes opp, prioriterer varmepumpen dette og går over i varmtvannsstilling med hele varmepumpeeffekten. I denne stillingen skjer det ingen produksjon av varme eller kjøling. Hvilken måte denne prioriteringen skal skje på, kan du til en viss grad påvirke via innstilling på frontpanelet. Se "1.0 [N] varmtvannstemperatur" på side

15 Til huseieren Vedlikehold Vedlikehold ACVM 270-EM og AMS 10 krever minimalt vedlikehold etter igangkjøringen. NIBE SPLIT inneholder mange komponenter og har derfor innebygde overvåkingsfunksjoner som hjelper deg. Hvis det skjer noe unormalt, varsles driftsforstyrrelsen i form av ulike "alarm"-tekster i displayet. Kontroll av sikkerhetsventiler i ACVM 270-EM ACVM 270-EM er av installatøren utstyrt med en sikkerhetsventil for varmtvannsberederen samt en sikkerhetsventil for klimasystemet. Klimasystemets sikkerhetsventil BP5 FL2 Stell av AMS 10 AMS 10 har innebygd styring og overvåkingsutstyr, men det må likevel utføres et visst ytre vedlikehold. Kontroller regelmessig gjennom hele året at inntaksgitteret ikke er blokkert av løv, snø eller andre ting. Videre må man i den kalde delen av året passe på at det ikke bygger seg opp for mye rim eller is under AMS 10. Sterk vind i forbindelse med stort snøfall kan medføre at inntaks- og avtrekksgitteret tetter seg. Pass på at gitteret er fritt for snø. Kontroller også at kondensvannavløpet under AMS 10 ikke er tiltettet. Ved behov kan ytterdekselet rengjøres med en fuktig klut. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved rengjøringen. Unngå å skylle med vann inn i gitteret eller på sidene, slik at det kan trenge vann inn i AMS 10. Unngå at AMS 10 kommer i kontakt med alkaliske rengjøringsmidler.! ADVARSEL! Roterende vifte i AMS 10. Klimasystemets sikkerhetsventil (FL2) skal være helt tett. Kontroller skal skje regelmessig i samsvar med følgende: Åpne ventilen. Kontroller at det strømmer vann inn gjennom ventilen. I motsatt fall må sikkerhetsventilen byttes ut. Lukk ventilen igjen. Klimasystemet kan trenge etterfylling etter kontroll av sikkerhetsventilen, se avsnittet "Påfylling av klimasystem". Kontakt din installatør for etterfylling av klimasystemet. Varmtvannsberederens sikkerhetsventil Varmtvannsberederens sikkerhetsventil slipper noen ganger ut vann etter en varmtvannstapping. Utslippet skyldes at kaldtvannet som tas inn i berederen, ekspanderer ved oppvarming, slik at trykket øker og sikkerhetsventilen åpner. Varmtvannsberederens sikkerhetsventil skal også kontrolleres regelmessig. Sikkerhetsventilens utseende og plassering varierer mellom ulike installasjoner. Følg kaldtvannsledning for å lokalisere sikkerhetsventilen. Kontakt installatøren for informasjon. Trykkmåler i ACVM 270-EM Klimasystemets arbeidsområde er normalt 0,5 1,5 bar ved sluttet system. Kontroller dette på trykkmåleren (BP5). Sparetips Installasjonen av NIBE SPLIT skal gi varme og varmtvann etter dine ønsker. Det kommer den også til å forsøke å oppfylle med alle tilgjengelige "midler", ut fra de styreinnstillingene som gjøres. Innetemperaturen påvirker naturligvis energiforbruket. Du må derfor være nøye med å ikke stille inn høyere temperatur enn du trenger. Andre velkjente faktorer som påvirker energiforbruket, er f.eks. varmtvannsforbruk, hvor godt isolert huset er, samt den komforten du ønsker. Husk også på at: Åpne termostatventilene helt (med unntak av ventilene i rom som av ulike årsaker ønskes kjøligere, f.eks. soverom). Termostatventiler i radiatorer og gulvslynger kan ha negativ innvirkning på energiforbruket. De bremser opp volumstrømmen i klimasystemet, noe varmepumpen kompenserer for med økt temperatur. Den jobber da mer og forbruker dermed også mer elenergi. Tømming av varmtvannsberederen Varmtvannsberederen er av slyngemodell og tømmes gjennom hevertprinsippet. Dette kan skje enten ved hjelp av en avtappingsventil som monteres på innkommende kaldtvannsledning, eller ved hjelp av en slange som monteres til kaldtvannstilkoplingen. Se side 19. Tømming av kar Kontakt installatøren hvis karet i ACVM 270-EM har behov for tømming. 13

16 Til huseieren Tiltak ved komfortforstyrrelser Tiltak ved komfortforstyrrelser Bruk listen nedenfor som en hjelp til selv å finne og rette opp problemer hvis det virker som om noe er feil med varmen eller varmtvannet. Problem Lav temperatur på varmtvannet, eller uteblitt varmtvann. Lav romtemperatur. Høy romtemperatur. Kompressoren starter ikke. Displayet virker ikke. Årsak Utløst gruppe- eller hovedsikring. Varmepumpe og el-kassett varmer ikke. Eventuell jordfeilbryter utløst. Strømbryter (SF1) satt i stillingen 0. Stort varmtvannsbehov. For lav starttemperaturinnstilling for styresystemet. Eventuell jordfeilbryter utløst. Varmepumpe og el-kassett varmer ikke. Feil innstilling av "Kurvehelling", "Forskyvning varmekurve" og/eller "Forskyvning kjølekurve". Utløst gruppe- eller hovedsikring. Varmepumpen i feil driftsstilling "Varmtvann" eller "Kjøling". Effektvakten har begrenset effekten fordi det er for mange strømtrekkende enheter på i huset. Feil innstilling av "Kurvehelling", "Forskyvning varmekurve" og/eller "Forskyvning kjølekurve". Varmepumpen er i feil driftsmodus. Feil innstillinger for kjøling. Minste tid mellom kompressorstarter, eventuelt tid etter spenningsøkning, er ikke nådd. Alarm utløst. Alarmer som ikke kan tilbakestilles. Tiltak Kontroller og bytt ut sikringer med feil. Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Tilbakestill jordfeilbryter. Tilkall el-installatør hvis jordfeilbryteren utløses gjentatte ganger. Sett strømbryteren i stillingen 1. Vent i noen timer og kontroller om varmtvannstemperaturen stiger. Juster starttemperaturinnstillingen i meny 1.2. Tilbakestill jordfeilbryter. Tilkall el-installatør hvis jordfeilbryteren utløses gjentatte ganger. Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Juster innstillingen. Kontroller og bytt ut sikringer med feil. Endre driftsstilling til "Auto" eller "AutoK". Slå av en/noen av de strømtrekkende enhetene. Juster innstillingen. Endre driftsstilling til "AutoK". Juster innstillingene. Kontroller meny 2.2.1, og Vent i 30 minutter og kontroller om kompressoren starter. Se avsnittet Alarm. Aktiver driftsstillingen "Bare tilleggsvarme". Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Kontroller at hovedbryteren til innedelen ikke er frakoplet. Kontroller at strømbryteren (SF1) står i normalstilling (1). 14

17 Til huseieren Tiltak ved komfortforstyrrelser Driftsstilling "Bare tilleggsvarme" Ved driftsforstyrrelser som fører til lav innetemperatur, kan du oftest aktivere stillingen "Bare tilleggsvarme" i ACVM 270-EM, som betyr at oppvarmingen skjer bare ved hjelp av el-patronen. Aktiver stillingen ved å holde driftsstillingsknappen inne i 7 sekunder. Vær oppmerksom på at dette bare er en midlertidig løsning, i og med at oppvarming med el-patron ikke gir noen besparelse. Funksjonen deaktiveres ved at knappen "Driftsstilling" trykkes inn en gang til. Reservestilling Reservestilling aktiveres ved at strømbryteren settes i stilling " ". Den skal benyttes når styresystemet, og dermed driftsstillingen "Bare tilleggsvarme", ikke fungerer som det skal. Reservestilling aktiveres ved at strømbryteren (SF1) settes i stilling " ". I reservestilling gjelder følgende: Frontpanelet er slokt og styringsdatamaskinen i ACVM 270-EM er frakoplet. AMS 10 er slått av og bare sirkulasjonspumpen og elpatronen i ACVM 270-EM er aktive. Ett el-trinn på 4 kw er tilkoplet. El-patronen styres av en separat termostat (BT30). Varmeautomatikken er ikke i drift, slik at håndshunting kreves. Tilkall installatør. 15

18 Til installatøren Alarmindikeringer Alarmindikeringer Det er mange overvåkingsfunksjoner innebygd i NIBE SPLIT. For å gjøre deg oppmerksom på eventuelle forstyrrelser kommer styringsdatamaskinen til å sende alarmsignaler som kan avleses på frontpaneldisplayet. Hva skjer ved alarm? Bakgrunnsbelysningen i displayet begynner å blinke og statuslampen lyser rødt. Kompressoralarm og utefølerfeil endrer driftsstillingen til "Frostbeskyttelse" og senker turledningstemperaturen til laveste tillatte for å gjøre deg oppmerksom på at noe er feil. Alarmtekst i display LP-ALARM HP-ALARM Alarmbeskrivelse Utløst lavtrykkspressostat. Utløst høytrykkspressostat. Ulike typer alarm Alarm med automatisk tilbakestilling (krever ingen kvittering, men forsvinner når årsaken til alarmen er borte). Vedvarende alarm som krever et tiltak av deg eller installatør. En komplett alarmliste finnes på side 61. Anbefalte tiltak 1. I displayet til varmepumpen kan du lese hvilken alarm som har oppstått. 2. Noen alarmer kan du som kunde selv rette opp. Se tabellen nedenfor for informasjon om eventuelle tiltak. Hvis alarmen ikke rettes opp eller ikke er med i tabellen, bør du kontakte installatøren. Kontroll/tiltak før installatør/service tilkalles Kontroller at termostater til radiatorer/gulvvarmesystem ikke er lukket (bare ved kjøledrift). Kontroller at termostater til radiatorer/gulvvarmesystem ikke er lukket. OU-kraftfeil / OU-komm.feil Displayet virker ikke. Utedel spenningsløs / Kommunikasjonen brutt Hvis kjøledrift pågår: Kontroller at luftstrømmen til AMS 10 ikke er hindret. Kontroller at eventuell hovedbryter til utedelen ikke er slått av. Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Kontroller at hovedbryteren til innedelen ikke er frakoplet. Kontroller at strømbryteren (SF1) står i normalstilling (1). Kvittering av alarm Det er ikke farlig å kvittere for en alarm. Hvis årsaken til alarmen vedvarer, kommer alarmen tilbake. Når det oppstår en alarm, kvitterer du for denne ved å slå av og på spenningen til ACVM 270-EM med strømbryteren (SF1). Husk at det ved en spenningsøkning er en forsinkelse på 30 minutter før varmepumpen settes i gang igjen. Alternativt kan du kvittere for alarmen i meny 9.7 (servicemeny). Hvis alarmen ikke kan tilbakestilles med strømbryteren (SF1), kan driftsstillingen "Bare tilleggsvarme" aktiveres for å oppnå normalt temperaturnivå i huset igjen. Den enkleste måten å gjøre dette på, er ved å holde knappen Driftsstilling inne i 7 sekunder. Funksjonen deaktiveres ved at knappen "Driftsstilling" trykkes inn en gang til. OBS! Tilbakevendende alarm tyder på at det er en feil i installasjonen. Kontakt installatøren! 16

19 Til installatøren Generelt til installatøren Generelt til installatøren Transport og lagring Utemodul AMS 10 AMS 10 skal transporteres og oppbevares stående. Hvis varmepumpen skal løftes med løftestropper uten emballasje, skal den beskyttes som vist på illustrasjonen. Høyre side av varmepumpen (sett forfra) er tyngre. Innemodul ACVM 270-EM ACVM 270-EM kan transporteres stående eller liggende på rygg og skal oppbevares stående og tørt. Medfølgende komponenter Energimåler (Plassert i kartong på toppen av emballasjen.) DPH 11* Dette produktet er påkrevet når AMS 10 installeres i kaldt klima der smeltevannet kan fryse til is. (Plassert i kartong på toppen av emballasjen. Skal alltid monteres.) Medfølgende utstyr er plassert bak frontluken i ACVM 270-EM. Uteføler Overkoplinger for 1-fasetilkopling Strømføler, 3-fase Sikkerhetsventil med manometer Rett kobling til sikkerhetsventil Buntbånd 17

20 5 m Til installatøren Generelt til installatøren Plassering Utemodul AMS 10 AMS 10 plasseres ute forankret på et fast underlag, helst betongfundament med bakkestativ nært vegg eller veggfeste. Den skal plasseres slik at underkanten av fordamperen er på nivå med gjennomsnittlig lokal snødybde, men minimum 200 mm. AMS 10 bør ikke stilles opp inntil lydfølsomme vegger, f.eks. mot et soverom. Sørg også for at plasseringen ikke medfører ubehag for naboene. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved installasjonen. Det kan forekomme betydelige mengder kondensvann og smeltevann. Sørg derfor for god drenering der hvor varmepumpen er plassert, samt at det ikke kan renne vann ut på ganger eller andre flater i den perioden hvor det kan danne seg is. Avstanden mellom AMS 10 og husvegg skal være på minst 150 mm. Det skal være en ledig plass over AMS 10 på minst en meter. AMS 10 må ikke plasseres slik at uteluften kan resirkuleres. AMS 10 må heller ikke plasseres på en vindutsatt plass eller der den kan utsettes for sterk, direkte vind. Det medfører lavere effekt og dårligere virkningsgrad samt påvirker avrimingsfunksjonen negativt. Ved montering på vegg, må det sørges for at vibrasjoner ikke overføres inn i huset. Sørg også for at veggen og festet tåler vekten av varmepumpen. Innemodul ACVM 270-EM Det anbefales at ACVM 270-EM installeres i et rom med eksisterende avløp, helst i grovkjøkken eller i kjelerom. Underlaget bør være fast, helst betonggulv eller betongfundament. ACVM 270-EM bør plasseres oppreist med ryggsiden mot yttervegg i et rom som ikke er lydfølsomt, for å eliminere forstyrrelser. Hvis dette ikke er mulig, skal vegg mot soverom eller annet lydfølsomt rom unngås. Enheten rettes opp med de justerbare føttene. Rørtrekking skal utføres uten klemring i innvervegg som sove- eller oppholdsrom. Sørg for at det er ca. 500 mm ledig plass foran samt 220 mm over produktet, dette med tanke på eventuell framtidig service. Dimensjonering av ekspansjonskar Innvendig volum i ACVM 270-EM for beregning av ekspansjonskar er 280 l. Ekspansjonskaret skal ha et volum på minst 5 % av totalvolumet. Eksempeltabell Totalvolum (l) Volum ekspansjonskar (l) Indirekte havvind Svak vind: > 0,5 km Sterk vind: > 3 km Svak vind: > 1 km Sterk vind: > 10 km Direkte havvind Fortrykk og maks. høydeforskjell Trykkekspansjonskarets fortrykk skal dimensjoneres etter den maksimale høyden (H) mellom karet og den høyest plasserte radiatoren, se figuren. Et fortrykk på 0,5 bar (5 mvp) medfører en maksimal tillatt høydeforskjell på 5 m. Hvis fortrykket ikke er tilstrekkelig, kan det økes ved påfylling gjennom ventilen i ekspansjonskaret. Ekspansjonskarets fortrykk skal være oppført i sjekklisten på side 37. Forandring av fortrykket påvirker karets mulighet til å ta opp vannets ekspansjon. 150 mm 300 mm 300 mm H Håndshunting Når ACVM 270-EM er satt i reservestilling, er ikke varmeautomatikken i drift, slik at håndshunting er nødvendig. 1. Trykk inn og lås knappen på (QN11). 2. Vri shunten til ønsket stilling for hånd. 18

Brukermanual. MHI Hydrolution Luft/vann varmepumpe. Air condition Varmepumpe. www.smk.as. Et firma i

Brukermanual. MHI Hydrolution Luft/vann varmepumpe. Air condition Varmepumpe. www.smk.as. Et firma i www.smk.as Et firma i Brukermanual MHI Hydrolution Luft/vann varmepumpe Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331199 NIBE SPLIT ACVM 270 3x230V, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331199 NIBE SPLIT ACVM 270 3x230V, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331199 ACVM 270 3x230V, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331114 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331114 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 LEK MOS NO 1408-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331114 ACVM 270-EM, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K LEK LEK AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331239 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331239 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331239 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 LEK LEK MOS NO 1337-3 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS NO 1041-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon om anlegget

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 NIBE SPLIT AMS 10-12, HBS 12, HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 NIBE SPLIT AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 LEK MOS NO 1149-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul IHB NO 1338-4 431230 APH

Installatørhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul IHB NO 1338-4 431230 APH Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1338-4 431230 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 30. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1336-1 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1336-1 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1336-1 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-3 431106 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installatørhåndbok VPB 200. Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB 200. Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 Kontaktinformasjon 4 2 Leveranse og håndtering 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 05. Ekstrautstyr IHB NO 1245-2 031894 LEK

Installatørhåndbok SMO 05. Ekstrautstyr IHB NO 1245-2 031894 LEK LEK LEK Installatørhåndbok Ekstrautstyr IHB NO - 09 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 9.

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1146-1 431268 LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1146-1 431268 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1146-1 431268 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 36. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1223-2 431268 LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1223-2 431268 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1223-2 431268 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0950-2 031359 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0950-2 031359 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 0950-2 031359 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 42. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPM. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-2 431104 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPM. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-2 431104 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-2 431104 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1506-3 231631 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1506-3 231631 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1506-3 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320

Installatørhåndbok NIBE VVM 320 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-4 231340 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1314-3 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1210-1 031849 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1210-1 031849 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1210-1 031849 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 6 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1423-3 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1423-3 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1423-3 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter 5 Demontering

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1251-2 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1251-2 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1251-2 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0927-1 031359 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0927-1 031359 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 0927-1 031359 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1535-2 331030

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1535-2 331030 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1535-2 331030 Innhold 1 Viktig informasjon Symboler Merking 2 2 2 Varmebærerside Varmtvannsberedere Installeringsalternativ 18 18 19 Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1235-1 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1235-1 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1235-1 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje LK El-kjel -,5 Utførelse LK El-kjel,5 kw er en veggfestet el-kjel, først og fremst tiltenkt varmesystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme. LK El-kjel,5 kw leveres helt komplett. Kun vann og strøm

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.?

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.? TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R0A BRUKER MANUAL Pub.??.????.???.? SAMMENDRAG - Installasjonssted................................... - Elektrisk krav.................................

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1110-2 431060 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1110-2 431060 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1110-2 431060 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 40. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V LEK MOS NO 1435-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331161 3x230 V Innhold Til huseieren Plassering 6 Generelt Systembeskrivelse Virkemåte Komponenter Systemprinsipp 3 3 3 Rørinstallasjon Sirkulasjonspumpe

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer