MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2."

Transkript

1 MCT-426, MCT-427 Installeringsinstruksjoner Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK MCT-426 (røykvarsler) og MCT-427 (varme- og røykvarsler) er automatiske brannbrannvarslere med et integrert akustisk signal for beskyttelse av åpne områder, designet til å oppdage varme eller røyk (ikke flamme) og utstyrt med en type PowerCode UHF-sender. MCT-426 / MCT-427 gir tidlig varsling om brann som oppstår ved å slå alarm med innebygd sirene, og ved å sende et kodet alarmsignal til en PowerCode-mottaker eller til et kompatibelt trådløst alarm-kontrollpanel. Bruk kun PowerMax+-kontrollpanel for UL-godkjent installering. MCT-427 vil aktivere en brannalarm ved enten røyk eller varme (temperaturstigningsforhold)-forhold. Med to brannsensorer (varme og røyk), kan MCT-427-detektoren forkorte utløsingstiden for brannalarmen. Husk på at effektiv forhåndsvarsling av brannulykker bare er mulig hvis røykvarsleren er plassert, installert og vedlikeholdt som beskrevet her. Ved alarm kan summerlyden stanses i 12 minutter ved å trykke på TEST/DEMP-bryteren. Den nullstiller ikke alarmen men vil midlertidig få summeren til å slutte mens du retter opp forholdet. Etter 12 minutter starter varsleren summerlyden igjen. Merk: TEST/DEMP-bryteren fungerer som TEST-bryter (ved normal drift) eller som DEMP-bryter (ved alarmforhold). Sabotasjebryterens utløser (fig. 3) blir trykket mot braketten når enheten festes på braketten. Fjerning av enheten fra braketten vil føre til at bryterkontaktene åpnes, som lager en sabotasjehendelse, som igjen rapporteres av senderen til kontrollpanelet. SUMMERHULL TEST/DEMP-KNAPP og LED-er Figur 1. Genererell oversikt (MCT-427) 2. SPESIFIKASJONER RØYKVARSLER Alarm-lydnivå: 85 db ved 3 m SENDING OG KODING Driftsfrekvens (MHz): 315, 433,92, 868,95, 869,2125 eller andre frekvenser i henhold til lokale krav. Senderens ID-kode: 24-bits digital ord, mer enn 16 millioner kombinasjoner, pulsbredde-modulering. Meldingslengde ialt: 36 bits Overvåking: Automatisk signalisering i 60-minutters intervaller (315 MHz-versjonen), 15 minutters intervaller (433,92, 868,95, 869,2125 MHz-versjoner) eller i henhold til lokale standarder. Sabotasjealarmer: Sabotasjehendelsen (fjerning av enheten fra braketten) rapporteres én gang. Sabotasje tilbakestilling rapporteres når sabotasjebryteren tilbakestilles. Sendings-indikator: Gul LED lyser under sending (kan kun ses hvis LED-funksjonen er forhåndsdefinert). ALARMRAPPORT: Hvert 20. sekund i de første 3 minutter. Deretter hvert 3. minutt til 30 minutter har gått. Alarm stopper rapportering etter 30 min., eller hvis varsleren går til "alarm gjenopprettet". Etter 30 minutter vil en alarm-bit sendes som en del av overvåkingsmeldingen. ELEKTRISKE DATA Strømkilde: 3 volt CR123A / CR17450 litium. Driftsspenning: Fra 2,7 V til 3 V. Strømbelastning: 18 µa standby, 70 ma maks. ved drift Røyktetthet: Europa: 0,09 0,14 db/m USA: 1,44 %/ft til 2,74 %/ft Dekningsområde: kubikkmeter Batteri-overvåking: Automatisk overføring av batteristatus-data som en del av sendte meldinger. Batteriets levetid: 5 år for CR123A, 8 år for CR Hørsbare og synlige varsler for lavt batterinivå: Innebygd sirene piper hvert 30. sekund samtidig med at den røde LED-en blinker (i inntil 30 dager når batterispenningen synker). Merk: Kast brukte batterier i henhold til produsentens instruksjoner. Hørbare og synlige varsler ved svakere kammerfølsomhet: Innebygd sirene piper hvert 30. sekund midt i røde LED-blinkings intervaller og angir at varsleren må byttes. Sending ved rengjøringsvarsel: Et rengjørings (vedlikehold)signal sendes når varslerens kammer blir tilsmusset, slik at varsleren virker ved høy følsomhet. Merk: Dette gjelder kun overføring til PowerMax+ kontrollpanelet. FYSISKE DATA Driftstemperatur: -10 C til 50 C. Relativ luftfuktighet: 10 % til 85 % Dimensjoner: MCT mm x 58 mm MCT mm x 63 mm Vekt (inkludert batteri): 165 g Samsvar med standard: MCT-426/427 Europa: (868,95, 433,92 og 869,2125 MHz): EN54-7 (unntatt 4.2), EN EN 54-5 klasse A2-S (unntatt 4.4), EN 60950, EN , EN , EN USA: 315 MHz (FCC) CFR47 Del 15 Canada: (315 MHz): RSS210 Designet for å samsvare med: MCT-426/427 USA (315 MHz): UL INSTALLERING 3.1 Demontering BRAKETT VARSLER Ta enheten fra monteringsbraketten som vist i figur 2. 1 Hold braketten med én hånd 2 Vri varsleren mot klokken og trekk den fra braketten Figur 2. Fjerne varsleren fra braketten D

2 3.2 Hørbare og synlige meldinger Den tofargede LED-en og summeren brukes til å signalisere forskjellige alarmer og problemmeldinger som vist i tabell 1 nedenfor: Tabell 1. Hørbare og synlige meldinger Tilstand Synlig melding (LED-er) Lyd- Rød Gul melding: Røykalarm Blinker hvert 500. ms - 3 lange piper hvert 4. sek. Varmealarm (***) Blinker hvert 500. ms - Lang pip hvert 2. sek. Sabotasjealarm (***) - - Lang pip hvert 2. sek. Ventemodus Blinker hvert - - Lavt batterinivå Blinker hvert - Kort pip hvert Røyksensor problem Blinker hvert 60. sek. 3 blinker hvert 60. Kort pip hvert 60. sek. Lav sensitivitetsalarm Varmesensor problem(***) Må rengjøres Blinker hvert (**) Blinker hvert 60. sek. 2 blinker hvert sek. - Kort pip hvert 5 blinker Kort pip hvert hvert sek. sek. - 2 korte piper hvert 30 sek. Test Se avsn. 3.7 * Sabotasjealarmen vil dempes i 3 minutter når strømmen slås på, og går tilbake til normalmodus når sabotasjebryterens tilstand endres. ** Forsinkelse på 15 sek. mellom lydsignalet og LED-en *** kun MCT Batteri-tilkobling og første test OBS: Varslerens batterideksel har en rød knapp som forhindrer at varsleren kan låses på braketten uten batteri. Røykvarsleren leveres med et 3 V CR123A / CR17450-batteri. Batteri-tilkobling for begge typer batterier er illustrert i figur 3a og 3b nedenfor. 3 volts CR123A Batterideksel Åpne batteridekselet og koble batteriet til terminaler (uten insulator). Bekreft riktig polaritet. Figur 3a. Batteri-tilkobling for CR123A Sende-LED AV/PÅ-knapp Sabotasjebryter 3 volts CR17450 Batterideksel Sende-LED AV/PÅ-knapp Sabotasjebryter Åpne batteridekselet og koble batteriet til terminaler (uten insulator). Figur 3b. Batteri-tilkobling for CR17450 Merk: Når batteriet først lager kontakt, kan sirenen høres i ett sekund. Dette angir at batteriet er riktig tilkoblet. Lukk dekselet, trykk på testknappen (se fig. 1) i omtrent 5 sekunder (for nærmere opplysninger, se avsn. 3.6). 3.4 Nullstille sendingsmodulen og melde inn PowerCode ID-en Varsleren har en vegg/bakre sabotasjebryter som varsler nå røykvarsleren fjernes. Sabotasjebryterens utløser går gjennom et hull i bunnen (se figur 3), og presses mot braketten når enheten er koblet til braketten. Fjerning av enheten fra braketten vil føre til at bryterkontaktene åpnes, som lager en sabotasjehendelse, som igjen rapporteres av senderen til kontrollpanelet. Se kontrollpanelets installasjonsinstruksjoner og følg prosedyren angitt der for å melde senderens ID-er i kontrollpanelets minne. Når du skal sette i gang en sending for innmelding kan du trykke på røykvarslerens test-knapp (se fig. 1) til den innebygde sirenen høres, eller du kan trykke på sabotasjebryteren. Merk: Det er mye lettere å utføre denne operasjonen mens du holder MCT-426 / MCT-427 i hånden, i nærheten av kontrollpanelet. 2 D

3 3.5 Montering Klaff (1 av 3) BRAKETT 1 2 Marker og bor 2 hull i monteringsflaten. Fest braketten til monteringsflaten med 2 skruer. Figur 4. Montering VARSLER Still varslerens klaffer på linje med varslersporene og vri varsleren som vist. Trekk varsleren utover for å kontrollere at den er godt festet. Merknader 1. Et batteri må settes i røykvarsleren før den kan monteres på braketten. 2. Uautorisert fjerning av enheten fra braketten vil starte en sabotasjevarsling! 3.6 Test Start test-modus ved å trykke på testknappen. I denne modusen vil varsleren teste røyk-, varme- og batterifunksjoner. Hvis alle funksjoner er gode lyser den røde LED-en i 0,5 s, av i 0,5 s, den gule LED-en lyser i 0,5 s, av 0,5 s etterfulgt av en kraftig alarm med 3-piper mens de røde LED-ene blinker samtidig. Ellers lager røykvarsleren varselssignaler som vist i tabell LED-sendingsprosedyre Den gule LED-en kan settes til PÅ eller AV ved å trykke på sende-led-ens (gul) AV / PÅ-knapp (se figur 3), som vist i tabell 2 nedenfor. Tabell 2. Tolke sendingens PÅ/AV-knapp Sende-LED AV/PÅ-knapp Trykk og slipp, blinker én gang Trykk og slipp, blinker to ganger 4. RØYKVARSLERE - INSTALLERINGSOVERSIKT 4.1 Hvor røykvarsler skal installeres Røykvarslere skal monteres i samsvar med NFPA Standard 74 (National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02169). For fullstendig dekning i boliger bør røykvarslere monteres i alle rom, haller, lager, kjellere og loft i hver familie-boenhet. Minimumdekning er én varsler i hver etasje og en i hvert soveområde og på loftet i hver familie-boenhet. For maksimal beskyttelse bør en røykvarsler være plassert utenfor alle soverom eller på hver etasje av hjemmet ditt. Her er noen nyttige tips til deg: Installer en røykvarsler i gangen utenfor hvert enkelt soverom, som i figur 5. To varslere er nødvendige i hjem med to soverom, som i figur 6. Installer en røykvarsler i hver etasje av et hus eller en leilighet med flere etasjer, som vist i Figur 7. Install minst to røykvarslere i enhver bolig. Installer en røykvarsler i alle soverom. Installer røykvarlsere i begge ender av en soveromsgang hvis gangen er mer enn 12 meter lang. SPISE RØYKVARSLERE FOR MINIMAL RØYKVARSLERE FOR MER Figure 5. Steder for plassering av røykvarslere i et hus med kun et soveområde Installer en røykvarsler i alle rom hvor man sover med døra helt eller delvis lukket, da røyk kan bli blokkert av den lukkede døren, og en gangalarm kan muligens ikke vekke den sovende hvis døren er lukket. DAGLIG LED (gul) status under sending PÅ AV SPISE RØYKVARSLERE FOR MINIMAL RØYKVARSLERE FOR MER Figure 6. Steder for plassering av røykvarslere i et hus med mer enn ett soveområde RØYKVARSLERE FOR MINIMAL RØYKVARSLERE FOR MER KJELLER GARASJE Figure 7. Plassering av røykvarslere i et hus med flere etasjer Installer kjellervarslere nederst i trapperommet i kjelleren. Installer røykvarslere i andre etasjen på toppen av trapperommet fra første til andre etasjen. Sørg for at ingen dør eller andre hindringer blokkerer veien røyken tar til varsleren. Installer flere røykvarslere i stuen, spisestuen, oppholdsrommet, loftet, vaskerommet og bodene. Installer røykvarslere så nær midten av taket som mulig. Hvis dette ikke er praktisk, fest røykvarsleren i taket, minst 10 cm fra en vegg eller et hjørne, som vist i figur 8. Hvis takmontering ikke er mulig og veggmontasje er tillatt etter den lokale og nasjonale standarden, plasser røykvarslere mellom 10 til 15 cm fra taket, se også figur 8. Hvis noen av rommene har skråtak eller spisstak kan du prøve å montere røykvarslere 90 cm målt horisontalt fra høyeste punkt i taket som vist i figur 9. D

4 TAKET MIDT I TAKET ALDRI HER 10 cm BESTE STED AKSEPTABELT STED 10 cm Min. Figur 8. Anbefalte beste og akseptable plasseringer for montering av røykvarslere 15 cm Max. 0,9 m VARSLER HORISONTAL AVSTAND FRA TOPP Figur 9. Anbefalt plassering for å montere røykvarslere i rom med skråeller spisstak I nærheten av lysrør. Elektrisk "støy"fra lysrør kan forårsake falske alarmer. Installer røykvarslere minst 1,5 meter unna slike lysrør. Oppdagelse av røyk avhenger av røyktettheten i et rom. Røyktettheten er større i små rom, for den samme mengden røyk, enn i store rom. I små rom, på mindre enn 25 kubikkmeter, kan en liten mengde røyk aktivere en røykvarsling. Eksempelvis kan røyk fra en sigarett eller damp på badet aktivere en røykvarsling. LUFTUTTAK BAD LUFTINNTAK OVN OBS! (Som krevet av California State Fire Marshall) "Tidlig varsling med et branndeteksjonssystem oppnås best ved å montere branndeteksjonsutstyr i alle rom og områder i husstanden som følger: (1) En røykvarsler i hvert sove-område (i nærheten, men utenfor soverom), og (2) Varme- eller røykvarslere i stuer, spiserom, soverom, kjøkken, korridorer, loftsetasjer, ovnsrom, skap, vaskeog lagerrom, kjellere og garasjer i tilbygg." 4.2 Hvor røykvarslere ikke skal installeres Falsk alarm oppstår når røykvarslere er installert på steder de ikke vil fungere ordentlig. For å unngå falske alarmer, må du ikke installere røykvarslere i følgende situasjoner: Forbrenningspartikler er biprodukter av noe som brenner. Ikke installer røykvarslere i eller nær områder hvor det finnes forbrenningspartikler, for eksempel i et kjøkken med få vinduer eller dårlig ventilasjon, i garasjer hvor det kan være bileksos, i nærheten av ovner, varmtvannsberedere og varmeelementer. Ikke installer røykvarslere mindre enn 6 meter fra steder der forbrenningspartikler normalt finnes, som i et kjøkken. Hvis en avstand på 6 meter ikke er mulig, prøv å installere varsleren så langt vekk fra forbrenningspartikler som mulig, helst på veggen. For å hindre falske alarmer bør slike steder ha god ventilasjon. VIKTIG: Prøv aldri å unngå falske alarmer ved å deaktivere varsleren. Ikke monter røykvarslere nær friskluft-inntak. Strømmen av frisk luft inn og ut kan drive røyken vekk fra røykvarsleren, og dermed redusere effektiviteten. Figur 10 viser riktige og feil steder i forhold til dette problemet. I nærheten av damp fra malingstynnere. I nærheten til bileksosrør. Dette vil ødelegge varsleren. I fuktige eller svært fuktige områder eller i nærheten av baderom med dusj. Fuktig luft kan komme inn i deteksjonskammeret, som så blir til dråper når det kjøles ned, noe som kan forårsake falske alarmer. Installer røykvarslere minst 3 meter unna baderom. I svært kalde eller svært varme omgivelser, herunder uoppvarmede bygninger eller utendørs rom. Hvis temperaturen går over eller under driftsområdet til røykvarsleren, vil den ikke fungere. Sjekk at temperaturområdet til varsleren faller innenfor driftstemperaturen, (se kapittel 2. Spesifikasjoner). I veldig støvete og skitne omgivelser kan skitt og støv bygges opp i varslerens deteksjonskammer, og gjøre den altfor følsom. I tillegg kan støv eller smuss blokkere åpningene til deteksjonskammeret og føre til at varsleren ikke kan oppdage røyk. I nærheten av friskluftventiler eller svært trekkfulle områder som klimaanlegg, ovner eller vifter. Ferskluftinntak og -uttak kan presse røyk bort fra røykvarslere. "Døde" luftområder ofte øverst i et spisstak, eller i hjørnene mellom tak og vegger. Død luft kan hindre røyk fra å nå en varsler. Se figurene 8 og 9 for anbefalte monteringssteder. I områder med mange insekter. Hvis insekter trenger inn i en varslers deteksjonskammer, kan det føre til falsk alarm. Hvor insekter er et problem må du bli kvitt dem før du setter opp en varsler. RIKTIG STED FEIL STED Figur 10. Anbefalte røykvarslerplasseringer for å unngå luftstrømmer med forbrenningspartikler ADVARSEL: Fjern aldri batteriene for å stanse falsk alarm. Åpne et vindu eller vift bort luften rundt varsleren for å kvitte deg med røyken. Alarmen slår seg selv av når røyken er borte. Hvis falske alarmer vedvarer bør du rengjøre varsleren som beskrevet i denne håndboken. ADVARSEL: Ikke stå i nærheten av varsleren når alarmen høres. Alarmen er kraftig for å vekke deg i en nødssituasjon. Å være utsatt for sirenen på nært hold kan føre til hørselsskade. 4.3 Begrensninger for røykvarslere A. Denne røykvarsleren er utviklet for bruk i en enkelt boenhet eller et kontor, noe som betyr at den bør brukes innenfor et enkelt familiehjem eller en leilighet eller et kontor. B. Se NFPA 101, Life Safety Code, NFPA72 for krav til brannvern for røykvarslere i bygninger som ikke er definert som "private husstander". C. Røykvarsleren vil ikke oppdage en brann hvis røyk ikke når sensoren. For at en røykvarsler kan oppdage røyk, må den være installert i umiddelbar nærhet av brannen. I tillegg vil røyk fra brann i skorsteiner, i vegger, på tak, i fjerne deler av bygningen, eller på en annen etasje fra hvor røykvarsler finnes, kanskje ikke nå røykvarsleren raskt nok for beboerne å kunne rømme raskt nok. Av denne grunn må installatøren installere røykvarslere i alle etasjer, i alle sove-områder og i alle soverom i husholdningen. D. Røykvarsler kan kanskje ikke høres. Sirenen i denne røykvarsleren møter eller overgår gjeldende standarder fra Underwriter s Laboratories. Men hvis røykvarsleren ikke er plassert i samme rom som beboeren eller hvis den er blokkert av en lukket dør eller normal støy, kan sirenen kanskje ikke høres. I tillegg vil kanskje de som sover tungt, eller personer som er påvirket av narkotika eller alkohol ikke høre alarmen eller kunne reagere på den. Plasser derfor denne røykvarsleren, som har et lydnivå på 85 db ved 10 meter, i alle etasjer, i alle sove-områder og i alle soverom i husholdningen. E. Denne varsleren vil, hvis den brukes som en frittstående enhet, ikke varsle mennesker som er hørselshemmet. F. Det hender at varslerer ikke alltid varsler deg om branner forårsaket av uforsiktighet eller sikkerhetsfarer som røyking på sengen, voldsomme eksplosjoner, gass som slippes ut, feil oppbevaring av brannfarlige materialer, overbelastede elektriske kretser, barns lek med fyrstikker eller brannstiftelse. G Røykvarslere er ikke idiotsikre. Som alle andre elektroniske enheter, har røykvarslere sine begrensninger. Ingen type røykvarsler kan registrere alle slags branner hver eneste gang. I tillegg kan røyk fra langsomme, ulmende branner stige langsomt og ikke nå røykvarsleren før flammene bryter ut. Denne typen røyk kan kanskje ikke nå røykvarsler i tide slik at beboerne kan rømme uskadd. 4 D

5 H. Røykvarslere er ingen erstatning for livs- eller eiendomsforsikring. Selv om røykvarslere har vært ansvarlig for å redde mange liv, er de ikke garantert eller underforstått å beskytte liv og eiendom i tilfelle brann. I. Disse trådløse systemer er svært pålitelige og er testet til å holde høy standard. På grunn av deres lave overføringsevne og begrensede rekkevidde (kreves av myndighetene), er det noen begrensninger å ta med i betraktning: i) Mottakere kan være blokkert av radiosignaler på eller i nærheten av deres driftsfrekvenser, uavhengig av den valgte koden. ii) En mottaker kan bare svare på ett overført signal om gangen. iii) Trådløst utstyr skal testes regelmessig for å finne ut om det finnes mulige forstyrrelser og for å beskytte mot feil. 5. TA VARE PÅ MCT-426 eller MCT Bytte av batteri MCT-426 og MCT-427 ble designet for å være så vedlikeholdsfritt som mulig. For å holde røykvarsleren i god stand, må du teste den ukentlig, som beskrevet i avsn. 6.1 nedenfor. Gjør det til en regel å erstatte varslerens batteri (litium) hvert 8. år selv om det ikke er noe som tyder på at batteriet er utladet. Du må også erstatte den umiddelbart når du får en melding om lavt batteri via kontrollpanelet. Hvis du ignorerer denne meldingen, vil en hørbar påminnelse i form av en "pip" en-gang-per-minutt høres etter noen dager. Lavt-batteri-"pipen" varer i minst 30 dager før batteriet dør helt ut. MERK: For beste ytelse bør du bare bruke litiumbatterier som byttebatterier (se spesifikasjoner). Zink-karbon-batterier kan ikke brukes. Skift batteri som følger: A. Ta varsleren fra braketten (se figur 2). B. Skift batteriet (se figur 3a og 3b avhengig av batteri som brukes). 5.2 Vedlikehold Det er nødvendig å vedlikeholde varsleren jevnlig for å sikre at den fungerer. Følg disse tipsene for å ta vare på varsleren din: Bruk en støvsuger til å rengjøre lufteventilene innimellom for å holde dem støvfrie. Når du får et "Rengjøringsvarsel", bør varsleren rengjøres. Når du får en feilmelding, bør varsleren tas ned (se tabell 1 for visuelle og hørbare indikasjoner). Utfør en varslerfunksjonstest (se avsn. 3.7) hver uke. Et rengjørings (vedlikehold)-signal overføres når varslerens kammerfølsomhet blir svakere. Merk: Dette gjelder kun sending til PowerMax+ kontrollpanelet. Merk: Hvis falske alarmer forekommer ofte bør du sjekke om varsleren plassering er riktig (se avsn. 4.1 og 4.2). Flytt enheten hvis den ikke er plassert riktig. Rengjør som beskrevet ovenfor. 6. YTTERLIGE RÅD 6.1 Rutinemessig testing Varsleren bør testes ukentlig, og også når du har mistanke om at alarmen ikke virker. Trykk hardt på testknappen med fingeren til hornet høres (det kan ta opptil 20 sekunder, for nærmere opplysninger, se avsn. 3.6). Kontroller også at kontrollpanelet svarer på en overført brannalarm. Hvis varsleren svikter, må den repareres eller erstattes med én gang, for å sikre at det fungerer. Hver 3. måned må røykvarsleren kontrolleres ved hjelp av røykvarsler-testsprayen. ADVARSEL: Bruk aldri åpen flamme av noe slag for å teste varsleren. Flammene kan skade både varsleren og hjemmet ditt. Den innebygde testbryteren tester alle varslerfunksjoner nøyaktig som kreves av Underwriters' Laboratories. Dette er den eneste riktige måten å teste enheten på. MERK: Hvis sirenen lager en høy kontinuerlig lyd, og den røde LED-en blinker når du ikke tester enheten, betyr det at varsleren har oppdaget røyk eller forbrenningspartikler i luften. Kontroller at alarmen er et resultat av en mulig alvorlig situasjon som krever din umiddelbare oppmerksomhet. Alarmen kan være forårsaket av en feilaktig situasjon. Røyk fra matlaging eller en støvete ovn, også kalt "vennlige branner" kan føre til at alarmen går. Hvis dette skjer kan du åpne et vindu eller vifte luften bort for å fjerne røyken eller støvet. Alarmen slås av så snart luften er helt ren. ADVARSEL: Ikke koble batteriet fra varsleren. Det fjerner din beskyttelse mot branner. Hvis det er spørsmål om årsaken til en alarm, må det antas at alarmen skyldes en faktisk brann og bostedet bør evakueres umiddelbart. Hvis sirenen begynner å pipe en gang hvert 30 sek (for nærmere detaljer, se avsn. 6), betyr dette signalet at varslerens batteri er nærmest utladet. Sett inn et nytt batteri umiddelbart. Ha nye batterier for hånden for dette formålet. 6.2 Tips for å forbedre beskyttelse mot brann Sette opp røykvarslere er bare ett skritt i å beskytte familien mot branner. Du må også redusere sjansene for at branner starter i hjemmet ditt. Du må også øke sjansene dine for å komme deg unna trygt dersom det blir brann. Et godt brannsikkerhetsprogram må bruke følgende tips for å forbedre familiens beskyttelse mot branner: A. Installer røykvarslere riktig. Følg alle instruksjonene i denne håndboken nøye. Hold røykvarslere rene og test dem hver uke. B. Husk at varslerer som ikke virker ikke kan varsle deg. Bytt ut røykvarslere umiddelbart hvis de ikke fungerer som de skal. C. Følg brannsikkerhetsreglene og forhindre farlige situasjoner: Benytt riktige røykematerialer. Røyk aldri på sengen. Hold fyrstikker og sigarettlightere borte fra barn. Oppbevar brennbart materiale i riktige beholdere. Ikke bruk dem i nærheten av åpen ild eller gnister. Hold elektriske apparater i god stand. Ikke overbelast elektriske kretser. Hold ovner, peiser, piper, og griller fri for fett. Sørg for at de er riktig installert og bort fra eventuelle lettantennelige stoffer. Hold bærbare varmeapparater og åpen ild, for eksempel, vekk fra brennbart materiale. Ikke la søppel samles opp. Ha ekstra batterier for hånden for batteridrevede røykvarslere. D. Lag en rømningsplan for familien og tren på det med hele familien. Inkluder småbarna også i treningen. Lag en plantegning for hjemmet ditt, og finn to måter å komme deg ut fra alle rom. Det bør være en måte å komme ut av hvert soverom uten å åpne døren. Forklar barna hva røykvarslerens alarmsignal betyr. Forklar dem at de må være forberedt på å forlate hjemmet på egen hånd om nødvendig. Vis dem hvordan de skal se etter om dører er varme før de åpner dem. Vis dem hvordan de bør holde seg nær gulvet og krype om nødvendig. Vis dem hvordan de bruker den alternative utgangen hvis døren er varm og ikke skal åpnes. Bestem en møteplass som ligger på trygg avstand fra huset. Sørg for at alle barna forstår at de må komme seg ut og vente på deg der hvis det er en brann. Hold brannøvelser minst hver 6. måned, og forviss deg om at alle, selv små barn, vet hva de skal gjøre for å komme seg trygt unna. Vit hvor du skal dra for å ringe brannvesenet utenfor hjemmet. Sørg for nødutstyr som brannslukkere og lær familien å bruke dette utstyret riktig. D

6 6.3 Flere tips om hvordan du skal oppføre deg ved en brann i hjemmet Hvis du har laget en rømningsplan og trent på det med familien, økes sjansene til å komme se ut på en trygg måte. Bruk følgende regler med barna dine når du har brannøvelse. Dette vil hjelpe alle å huske reglene i en ekte nødssituasjon. A. Ikke få panikk og forhold deg rolig. Å rømme på en trygg måte avhenger av at du kan tenke klart og huske hva du har trent. B. Kom deg ut av huset så fort som mulig. Følg en planlagt rømningsvei. Ikke stopp opp for å hente noe eller å kle på deg. C. Kjenn på dørene for å se om de er varme. Hvis de ikke er det kan du åpne dem forsiktig. Ikke åpne en dør hvis den er varm. Bruk en alternativ rømningsvei. D. Hold deg nær gulvet. Røyk og varme gasser stiger opp. E. Dekk nese og munn med en våt eller fuktig klut. Ta korte, grunne åndedrag. F. Hold dører og vinduer lukket. Åpen dem bare hvis du må for å rømme. G. Møt opp ved ditt planlagte møtested etter å ha forlatt huset. H. Ring brannvesenet så snart som mulig fra et sted utenfor huset ditt. Oppgi adressen og navnet ditt. I. Gå aldri tilbake i en brennende bygning. Kontakt det lokale brannvesenet. De vil gi deg flere ideer om hvordan du kan gjøre hjemmet ditt sikrerere mot branner og hvordan du kan planlegge din families rømningsveier. 7. SAMSVARSERKLÆRINGER 315 MHz modellen til apparatet følger del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) utstyret må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret må tåle eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. ADVARSEL! Endringer i denne enheten som ikke uttrykkelig er godkjent av den parten som er ansvarlig for samsvaret, kan gjøre brukerens rett til å ta i bruk dette utstyret ugyldig. Den digitale kretsen til dette apparatet er testet og funnet i samsvar med grensene for en Klasse B digital-enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er angitt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i installering for hjemmebruk. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke er installert og brukt i samsvar med produsentens anvisninger, forårsake skadelig interferens i radioog TV-mottak. Det finnes imidlertid ingen garanti for at en bestemt installasjon ikke blir utsatt for interferens. Hvis denne enheten forårsaker slik interferens som kan bekreftes ved å skru enheten av og på, oppfordres brukeren til å fjerne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Juster, eller finn en annen plass for mottakerantennen. Øk avstanden mellom apparatet og mottakeren. Koble apparatet til en stikkontakt på en annen krets enn den som leverer strøm til mottakeren. Spør en forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjelp. Denne enheten samsvarer med de grunnleggende krav og bestemmelser i direktiv 1999/5/EU fra Europaparlamentet og Rådet av 9. mars 1999 på radio-og teleterminalutstyr. Frekvensbevilgninger for trådløse enheter i europeiske (EU) land 433,92 MHz har ingen begrensning i noe EU-medlemsland. 315 MHz er ikke tillatt i noe EU-medlemsland. 868,95 MHz (bredbånd) er tillatt i alle EU-medlemsland. 869,2125 MHz (smalbånd) er ikke begrenset i noe EUmedlemsland. GARANTI Visonic ltd. og/eller deres datterselskap og deres fabrikanter garanterer produktet, heretter referert til som produktet eller produktene, til å være i overensstemmelse med sine egne planer og spesifikasjoner og uten defekter i materiale og utførelse forutsatt normal bruk og service i en periode på 12 måneder fra ervervelsesdato. Fabrikantens forpliktelser er begrenset til å gjelde innenfor garantiperioden, og kan velge å reparere eller å bytte ut produktet eller en hvilken som helst del av det. Fabrikanten er ikke ansvarlig for demontering og/eller reinstallasjons kostnader. For å benytte seg av garantien må produktet returneres til fabrikanten med frakt betalt og forsikret. Denne garantien gjelder ikke i følgende tilfeller: uriktig installasjon, feilaktig bruk, feilaktig installasjon eller idriftsettelse, endringer, misbruk, ulykkestilfelle eller sabotasje, og reparasjon av andre enn fabrikanten. Denne garantien er eneste gjeldene og i stedet for alle eventuelle andre garantier, forpliktelser eller garantiansvar, enten skrevet, muntlig, uttrykt eller underforstått, iberegnet en hvilken som helst garanti fra salg eller for øvrig. Ikke under noen omstendigheter skal fabrikanten bli ansvarlig overfor noen, uansett viktig eller tilfeldig ødeleggelse som fører til brudd på denne garanti eller enhver annen garanti, som tidligere sagt. Denne garantien skal ikke modifiseres, endres eller utvides, og fabrikanten tillater ikke personer å handle på dens vegne i modifiseringen, endringen eller utvidingen av denne garantien. Denne garantien skal bare brukes på produktet. Alle produkter, tilbehør eller tilbehørsdeler fra andre fabrikanter brukt sammen med produktet deriblant batterier, skal dekkes utelukkende av deres egen garanti, dersom noen. Fabrikanten kan ikke bli ansvarliggjort for noen som helst ødeleggelse eller tap, uansett direkte, indirekte, tilfeldig, som følge av eller for øvrig, forårsaket av funksjonsfeil på produkt, som en følge av produkter, tilbehør eller tilbehørsdeler fra andre enheter, inklusive batterier, brukt sammen med produktet. Fabrikanten garanterer ikke at deres produkter ikke kommer til å bli endret eller modifisert, eller at produktene under noen omstendigheter vil forhindre dødsfall, psykiske eller fysiske skader og/eller skade på eiendom, som en følge av innbrudd, ran, brann eller andre faktorer, eller at produktet i alle tilfeller vil sørge for tilstrekkelig varsling eller beskyttelse. Bruker er inneforstått med at riktig installert og vedlikeholdt alarm bare reduserer risikoen for hendelser som innbrudd, ran og brann uten varsling, men fabrikanten forsikrer eller garanterer ikke for at dette ikke vil kunne skjer eller at det ikke vil være noe dødsfall, fysiske eller psykiske skader og/eller skade på eiendom som en følge av en slik hendelse. Fabrikanten skal ikke ha noe ansvar for dødsfall, fysisk eller psykiske skader og/eller skade på eiendom eller andre tap enten direkte, indirekte, tilfeldig, som følge av eller annet, basert på en fremsatt påstand om at produktet ikke fungerte korrekt. Men dersom fabrikanten blir holdt ansvarlig, enten direkte eller indirekte, for tap eller skade som er oppstått under denne begrensede garantien eller forøvrig, uansett grunn eller opphav, skal ikke fabrikantens maksimums ansvar i noen tilfeller overstige innkjøpsprisen på produktet. Produktet skal kun bli reparert med oppståtte skader. Advarsel: Innehaver skal følge installasjonen og arbeidsinstrukser og teste produktet og hele systemet minst en gang i uken. For ulike grunner, inkludert, men ikke begrenset til, endringer i miljømessige forhold, tekniske eller elektroniske forstyrrelser og sabotasjer, vil det kunne skje at produktet ikke oppfører seg som forventet. Bruker er rådet til å ta alle nødvendig forhåndsregler for hennes/hans sikkerhet og beskyttelse av hans/hennes eiendom. W.E.E.E. Produktgjenvinningserklæring For informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte firmaet du kjøpte produktet av. Hvis du skal kaste dette produktet, og ikke leverer det til reparasjon, må du sørge for at det blir levert inn som angitt av leverandøren. Dette produktet skal ikke kastes med vanlig husholdningsavfall. Direktiv 2002/96/EU: Elektrisk og elektronisk utstyrsavfall. VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B TEL-AVIV ISRAEL. TLF: , FAK: VISONIC INC. (U.S.A.): 65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT TEL: , FAKS: VISONIC LTD. (STORBRITANNIA): UNIT 6 MADINGLEY COURT, CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON, MILTON KEYNES MK10 0BZ, STORBRITANNIA. TEL: FAKS: PRODUKTSTØTTE: VISONIC GmbH (T-Ø-Sv): KIRCHFELDSTR. 118, D DÜSSELDORF, TYSKLAND TEL.: , FAKS: VISONIC IBERICA: ISLA DE PALMA, 32 NAVE 7, POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, (MADRID), SPANIA. TEL , FAKS: INTERNETT: VISONIC LTD MCT-426, MCT-427 Norwegian D Rev 0 (06/10) Translated from D Rev 0 TCC 2 BOSEC D

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168 Brukerveiledning Røykvarsler Modellnr. GB-168 Takk for at du har kjøpt denne CO røykvarsleren. Les brukerveiledningen nøye og sørg for at du og alle medlemmene i husholdningen kjenner til bruken av varsleren.

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok 2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok VARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensinger med hensyn til bruk og funksjoner, og informasjon om ansvarsbegrensingene til produsenten.

Detaljer

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1

PowerMaxExpress. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem. Innhold D-302925 1 PowerMaxExpress Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning Innhold 1. INTRODUKSJON... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 Generelle data... 3 2.2 RF-seksjon... 3 2.3 Elektriske Data...

Detaljer

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1

POWERMAX PRO. Installatørveiledning. Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem INNHOLDSLISTE D-300815 1 POWERMAX PRO Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem Installatørveiledning INNHOLDSLISTE 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle data...3 2.2 RF-seksjon...3 2.3 Tekniske data...3

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle Data...3 2.2 RF Seksjon...3 2.3 Tekniske Data...3 2.4 Kommunikasjon...4

Detaljer

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE PowerMaxComplete Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning Installatørveileder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 GENERELLE DATA... 3 2.2 RF-DEL... 4 2.3 ELEKTRISKE

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner?

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Brannvern Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg Forsikring. Illustrasjon/foto: Elisabeth Moseng/Marit Klewe Trykk:

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon...

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon... - 1 - MLO52700 Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 AZ-10K GSM alarmenhet...4 AZ-10D RFID kortleser...5 AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer...5 AZ-10P bevegelsesdetektor...6 Installasjon...7

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer