FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W"

Transkript

1 FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W

2 OPPSTART AV GDK 16 / 20W Før vi setter strøm på sentralen er det viktig at alle brytere er satt riktig før vi starter på programmeringen, hvis ikke vil alle data forsvinne ved strømstans / restart. GDK 16 GDK 20W Merknader SW 3 SW 2 Batteri, settes til ON før vi kobler til strøm på sentralen SW 7-1 SW 1-1 Database, settes til ON etter at sentralen er oppe SW 7-2 SW 1-2 Denne skal alltid stå til OFF PROGRAMMERING For å komme inn i programmeringsmodus 1. All programmering utføres fra apparat 100 (Posisjon 1 DKT 1) 2. Løft av håndsett eller trykk på [HØYTALER] 3. Trykk [OVERF/PROG] og tast *# (du vil nå høre en godkjenningstone) 4. Du er nå kommet inn i og kan begynne programmering av sentralen GDK 16 / 20W har 12 hovedmenyer, hver hovedmeny har undermenyer.

3 TEI TYPE HOVEDMENY 4, UNDERMENY 1 Man kan koble til ISDN med nummerserie eller vanlig basis med MSN nummer. Som deafult kommer sentralen klargjort for Basis med MSN nummer, dette betyr at dersom vi skal koble til ISDN med nummerserie må vi inn og programmere dette. ISDN PROGRAMMERING PRESS FLEX KEY (1-14) ISDN PGM TEI TYPE AAA PRESS FLEX KEY (1-3) ISDN PGM TEI TYPE FFF PRESS FLEX KEY (1-3) Trykk fleksibel knapp 4 Trykk fleksibel knapp 1 Trykk fleksibel knapp for å forandre Tei DET ER NÅ VIKTIG Å TA EN RESTART PÅ SENTRALEN. NUMMERPLAN HOVEDMENY 9, UNDERMENY 3 Når man har nummerserie er det viktig å få intern-numrene til å stemme overens med nummerserien til kunden, som default kommer GDK 16 /20W med internnummer FLEKSIBLE NUMBERING PRESS FLEX KEY (1-3) FLEKSIBLE STA NUMBERING FLEX KEY + STA NO FLEKSIBLE STA NUMBERING 01:100 FLEX KEY + STA NO FLEKSIBLE STA NUMBERING 01:500 FLEX KEY + STA NO Trykk fleksibel knapp 9 Trykk fleksibel knapp 3 Trykk fleksibel knapp 1 og tast inn nytt internnummer f.eks 500 Nummerplan posisjoner GDK 16: 100 (DKT1) / 101 (DKT2) / 102 (SLT1) / 103 (SLT2) (Universal slot) / (Universal slot) Nummerplan posisjoner GDK 20: 100 (DKT1) / 101 (DKT2) / 102 (DKT3) / 103 (DKT4) / 104 (SLT1) / 105 (SLT5) (2B kort) / (DECT posisjoner)

4 A-NUMMERVISNING HOVEDMENY 4, UNDERMENY 9 For å få riktig nummervisning når man ringer ut må de 5 første sifrene i nummerserien programmeres inn i sentralen. Når man ringer ut henter sentralen disse sifrene og legger på de intern-nummeret man ringer ifra. ISDN PROGRAM PRESS FLEX KEY (1-14) ISDN PROGRAM, COLP TBL DIAL ENTRY NO (01-10) ISDN PROGRAM, COLP TBL 01:E DIAL NO ISDN PROGRAM, COLP TBL 01:23031E DIAL NO Trykk fleksibel knapp 4 Trykk fleksibel knapp 9 Trykk 01 Legg inn de 5-6 første sifrene i hovednummer 5 siffer (3 internt), 6 siffer (2 internt) BYLINJE TILGANG HOVEDMENY 3, UNDERMENY 3 For å ringe ut kan man taste 0 eller trykke på en bylinje knapp. Default ligger alle bylinjer i gruppe 1, alle apparater har tilgang til denne gruppen. GDK 16 (6 by), GDK 20W (8 by), for å være sikker på at man får bylinje når man taster 0 må de linjene som ikke er tilkoblet sentralen legges i gruppe 4. CO PGM ENTER CO RANGE (1-6) CO PGM ENTER CO RANGE (1-6) CO PGM, 5-6 PRESS FLEX KEY (1-7) CO PGM, 5-6, GROUP ASSIGN GRP1 DIAL GRP NO (1-4) CO PGM, 5-6, GROUP ASSIGN GRP4 DIAL GRP NO (1-4) Trykk fleksibel knapp 3 Tast in bylinje område som du skal legge i gruppe 4 f.eks 5-6 Trykk fleksibel knapp 3 Trykk siffer 4 for gruppe 4

5 DESEC OG HOT LINE FOR FAX HOVEDMENY 2, UNDERMENY 1 OG 7 For fakser og modem er det vanlig å legge inn DSEC (opptatt når faksen er i bruk), og Hot Line (for å slippe å slå 0 for summetone). DESEC STA PGM ENTER STA RANGE STA PGM, PRESS FLEX KEY (1-9) STA PGM, ,ATTRIBUT PRESS FLEX KEY (1-4) STA ATTR, D_SEC NO STA ATTR, D_SEC YES Tast internnummer til faks f.eks Trykk fleksibel knapp 1 Trykk fleksibel knapp 10 Trykk fleksibel knapp 1 for å forandre status på tjenesten Du kan nå trykke repetisjonsknappen 2 ganger for å komme til undermeny 1-9. Repetisjonsknappen brukes for å bla deg bakover i programmeringen. HOT LINE STA PGM, PRESS FLEX KEY (1-9) STA PGM, , WARM LI NO DIAL TYPE (1-4) STA PGM, , WARM LI COGRP DIAL TYPE (1-4) STA PGM, , WARM LI COGRP 1 DIAL TYPE (1-4) Trykk fleksibel knapp 7 Tast siffer 3 Tast siffer 1

6 GRUPPE PROGRAMMERING HOVEDMENY 11, UNDERMENY 1 HUNT GRP PGM PRESS FLRX KEY (1-2) HUNT GRP PGM PRESS FLRX KEY 1-4:GRP NO HUNT GRP 61 PRESS FLEX KEY (1-3) Trykk fleksibel knapp 11 Trykk fleksibel knapp 1 Trykk fleksibel knapp 1-4 for å velge gruppe, man kan lage 4 grupper. Trykk fleksibel knapp 1-3 for å velge type gruppe, medlemmer og tjenester i gruppe MENY SUB MENU KNAPP TERMINAL MENU OMRÅDE STANDARD MERKNADER 11 Gruppe programmering. Knapp 1-4 indikerer hunt gruppe Hunt gruppe. Tast siffer 1-5 for å velge type gruppe. * Medlemmer i gruppa. Tast int.nr fortløpende. Cir/Term/Ucd/VM /Ring/None Intern nummer Ingen gruppe Programmert Ingen medlemmer For å slette gruppe trykk [kort nr. tast] Max 6 apparater. For å slette [kort nr.tast] Fleksibel knapp 1 =H61 3 Tjenester - - Fleksibel knapp 2 =H62 Cirm/ Fleksibel knapp 3 =H63 Term Fleksibel knapp 4 =H64. *Tast siffer 1-5 for å velge type gruppe: 1=Circular gruppe 2=Terminal gruppe 3=UCD gruppe 4=VM gruppe 5=Ring gruppe Kortnr. tast sletter grupper. (None) Se også eget avsnitt om talekort / grupper. UCD 1.No Answer Timer Setter tiden før en samtale hopper videre ved ikke svar. 2.Ring Timer Setter tiden før en samtale som står i kø på gruppen vil motta talebeskjed. 3.Overflow Destination S/H/V/SPD - Samtaler til gruppen kan sende til apparat / gruppe / talebeskjed / kortnr. 4.Overflow Timer Setter tiden før en samtale blir send til overflow destination. 1.First Announcement Timer 2.Second Announcement Timer Setter tiden før en samtale som står i kø på gruppen vil motta første talebeskjed Setter tiden før en samtale som står i kø på gruppen vil motta andre talebeskjed Setter tiden før andre talebeskjed vil repeteres. 3.Announcement Repeat Timer 4.Overflow Destination S/H/V/SPD - Samtaler til gruppen kan sende til apparat / gruppe / talebeskjed / kortnr. 5.Overflow Timer Setter tiden før en samtale blir send til overflow destination. Ring 1.Ring Timer Setter tiden før en samtale som står i kø på gruppen vil motta talebeskjed. 2. Overflow Destination S/H/V/SPD - Samtaler til gruppen kan sende til apparat / gruppe / talebeskjed / kortnr. 3. Overflow Timer Setter tiden før en samtale blir send til overflow destination. For å rute ett direkte nummer mot gruppe må MSN tabellen programmeres.

7 MSN PROGRAMMERING HOVEDMENY 4, UNDERMENY 10 ISDN PROGRAM PRESS FLEX KEY (1-14) ISDN PGM, MSN TABLE DIAL ENTRY NO (01-24) MSN1:C_ D- _0 N- _ 0 T:E MSN TBL 1: DAY STA _ DIAL STA/GRP NO/DVU MSN1:C_ D-*61 0 N T:E MSN TBL 1: TLF NO (20DGT) E MSN1:C_ D-*61 0 N T: Trykk fleksibel knapp 4 Trykk fleksibel knapp 10 Velg MSN tabell 01 Trykk fleksibel knapp 2 for ruting i dag stilling eller fleksibel knapp 4 for ruting i natt stilling Tast gruppe *61-64, internnummer eller # tast for talemelding. Trykk vent/lagre for oppdater. Trykk fleksibel knapp 6 for å legge inn innvalgsnummeret (alle 8 sifrene) Dersom sentralen programmeres med MSN nummer, kan apparatene beholde default internnummer og bruke denne programkoden for å rute MSN numrene til de forskjellige apparatene. Dersom man lager grupper, køsvar for sentralbord må denne programkoden brukes.

8 KNAPPE PROGRAMMERING HOVEDMENY 2, UNDERMENY 6 Som default vil LKD 30 apparatene komme med bylinjer på de 4 første knappene og internnummer fortløpende på de neste knappene. For LKD 8 vil knapp 7 og 8 ligge som KONFERANSE og OPPKALL knapp. Når det gjelder apparat programmering kan man enten programmere ett apparat, da må man taste internnummer 2 ganger (100100), dersom man ønsker å programmere flere apparater taster man laveste internnummer til det høyeste nummer (100109). STA PGM ENTER STA RANGE STA PGM, PRESS FLEX KEY (1-9) STA PGM, , BUTTON PRESS FLEX KEY (1-24) STA PGM, , BUTTON 01:CO1 DIAL TYPE (1-6) Tast internnummer til apparatet du skal programmere f.eks Trykk fleksibel knapp 6 Trykk fleksibel knapp 1-24 Velg så hvilken funksjon dø ønsker å programmere under knapp 1 TYPE 1 EMPTY, FOR Å SLETTE TYPE 2 BYLINJE TYPE 3 IKKE I BRUK TYPE 4 LOOP, SAMLE KNAPP FOR ALLE LINJER TYPE 5 INTERNNUMMER TYPE 6 KORTNUMMER (01-99) STA PGM, , BUTTON 01:STA DIAL STA NO STA PGM, , BUTTON 01:STA 101 DIAL STA NO Type 5 (siffer 5) + internnummer 101

9 GDK 16 /20 Nummerplan Tjenester Koder Kommentarer Intern nummer serie / eller 3 siffer Opphenting av bylinje fra gruppe *81-*84 4 bylinjegrupper Direkte opphenting av bylinje *881-*888 GDK 16 (6 bylinjer), GDK 20 (8 bylinjer) Sette en samtale på vent R-tast + #59 Standard apparat Hente bylinje som er satt på vent *8#1-*8#8 Standard apparat Sentralbord *9 Bylinje tilgang 0 Kø mot standard apparater * Intern calling (alle soner) #0 Kan legges på fleksibel knapp Intern calling (sone 1) #1 Kan legges på fleksibel knapp Intern calling (sone 2) #2 Kan legges på fleksibel knapp Åpning av dør #*1-2 Møt meg/plukk opp felles calling #6 Kan legges på fleksibel knapp Repetisjon av siste slåtte nummer *52 Standard apparat Ikke forstyrr/opptatt *53 Standard apparat Medflytting *54 Standard apparat Programmering av kortnummer *55 Standard apparat Hente fram CLI meldinger *57 LKD 8D Bruk av kortnummer *58 Standard apparat Alarm reset *65 Opphenting av samtaler *66 Natt svar /UNA *69 Direkte opp henting av samtaler *7 Tast i tillegg internnummer Parkeringslokasjon *601-*606 System programmering OVERF/PROG+*# Posisjon 01, apparat 100 Dect programmering OVERF/PROG+## Sentralbord, kun GDK 20W Stille klokka OVERF/PROG+#1 Sentralbord Innlesing av systembeskjed OVERF/PROG+#4 Sentralbord Endre dato format OVERF/PROG+*5 Sentralbord Skifte mellom 12/24 timers format OVERF/PROG+*6 Sentralbord Software versjon OVERF/PROG+40 Alle apparater med display Vekking OVERF/PROG+41 Ikke standard apparater Kansler vekking OVERF/PROG+42 Program. apparatet for HF/TN/PV OVERF/PROG+49 1=HØYTALENDE / 2=TONE / 3=PV Programmere ringe tone OVERF/PROG+50 4 forskjellige ringetoner 1-4 Bytte mellom hodesett og normal OVERF/PROG+57 Må programmeres på fleksibel knapp Bakgrunnsmusikk OVERF/PROG+73 Kan legges på fleksibel knapp Kortnummer knapp OVERF/PROG+90 Programmeres på en knapp (LKD 8D) Konferanse knapp OVERF/PROG+91 Programmeres på en knapp (LKD 8D) Oppkall knapp OVERF/PROG+92 Programmeres på en knapp (LKD 8D) Opptatt knapp OVERF/PROG+93 Programmeres på en knapp (LKD 8D) Mikrofon knapp OVERF/PROG+95 Programmeres på en knapp (LKD 8D) Repetisjons knapp OVERF/PROG+97 Programmeres på en knapp (LKD 8D) Aktivisere tilbakering OVERF/PROG+#56 LKD 8D Aktivisere tilbakering R-tast+#56 Standard apparat Innlesing av personlig voice mail *54+7+# Digital/Standard apparat. Viderekobling til voice mail *54+7 Digital/Standard apparat. Slette personlig voice mail *54+7+* Digital/Standard apparat. Oppheving av viderekobling *54# Digital/Standard apparat.

10 DECT (Dette gjelder kun for GDK 20W Innmelding av Dect håndsett utføres fra sentralbordapparat Sentralbord programmering WTU (DE) SUBSCRIBE PRESS FLEX BUTTON PARK: ENTER DGT & HOLD BTN PARK:?????????????? AC CODE : ENTER DGT & HOLD BTN AC CODE: ENTER DGT & HOLD BTN WTU (DE) SUBSCRIBE PRESS FLEX BUTTON WTU SUBSCRIBE ENABLE ENTER STA NO. STATION: 100 ENTER PHONE TYPE STATION: 100 (LG GAP) PRESS HOLD BUTTON Tast [OVERF/PROG] + ##. Tast fleksibel knapp 6. Nytt parknummer som skal legges inn står på hoved kort. 14 siffer Tast parknummer + [VENT/LAGRE]. Kortet blir nå initialisert. Tast fleksibel knapp 3 for å legge inn AC kode Tast siffer [VENT/LAGRE]. Du har nå innmeldt Dect kortet og kan starte innmelding av håndsett. Du er nå fortsatt i program modus. Tast fleksibel knapp 1. Tast internnummer til Dect håndsett. (F.eks 100). Tast siffer 3 for LG håndsett(345h), Tast siffer 1 for LG håndsett(330/335), tast siffer 2 for andre typer, STATION: 100 SUBSCRIBING... Tast [VENT/LAGRE]. Sentralbordapparatet vil nå begynne å subscribe og du må begynne å programmere på håndsettet. DECT håndsett programmering innmelding av GDC 345H UNREGISTERED Trykk på PWR for å skru på håndsettet. Trykk Meny knapp opp eller ned Tast siffer 5 Tast siffer 1 ENTER PARK Trykk REPETISJONS knappen [ ] SEARCHING ENTER AC Tast inn AC kode (siffer ). BASE (1234) Trykk REPETISJONS knappen [ ] BASE (1234) Tast siffer 1 1 SUBSCRIBING Trykk OK knappen [ ] Innmelding OK APP 1085

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart I dette kapittelet ser vi nærmere på innstillinger som kan utføres av en administrator som en del av administrasjonsarbeidet før undersøkelsesstart. Stille

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

ACN Digitaltelefonitjeneste. Generelt

ACN Digitaltelefonitjeneste. Generelt ACN Digitaltelefonitjeneste Generelt 1. Hva trenger jeg for å dra nytte av ACN Digitaltelefonitjeneste? Kunder trenger høyhastighets Internett-tilkobling med en minimums opplastingshastighet på 128 Kbps

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

User guide Conference phone Konftel 200

User guide Conference phone Konftel 200 User guide Conference phone Konftel 200 Dansk I Suomi Conference phones for every situation I denne pakningen finnes: 1 st Bruksanvisning 1 st Konferansetelefon 1 st Transformator 1 st Strømforsynings-

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Eller så kan du registrere deg her som bruker av Facebook. Etter å ha fyllt ut registreringen, trykk på

Eller så kan du registrere deg her som bruker av Facebook. Etter å ha fyllt ut registreringen, trykk på Hvordan lager du en konto? Her vises hvordan du kommer i gang med Facebook ved å skrive deg inn som bruker. Vi forklarer også hva «verktøylinjen» består av. Gå til Google.no, skriv Facebook i søkefeltet

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation.

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. Når du har logget deg inn på startsiden kan du laste ned oppdateringer,

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel Installasjon, programmering, bruk. Norsk Importør: HONO*elektro-akustikk as Pb. 1020 Hoff 0218 OSLO Tlf: 22 50 87 00 www.phono.no

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett WWW.SKOLEMELK.NO - Bruksanvisning for foresatte Order and pay for the School Milk on the Internet. Read help instructions on www.skolemelk.no Velkommen til skolemelksordningen

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring?

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring? Bli kjent med Tidsbanken som ansatt Klar for en kjapp innføring? Innhold Pålogging... 2 Hjem-menyen... 3 Stempleknappen... 3 Innstempling... 3 Utstempling... 3 Tilbakemelding... 4 Planlagt og stemplet

Detaljer

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø A ➋ ➊ ➌ ➋ ➌ ➋ ➊ ➌ 'LIK!' ITALI OLINE SHADOW INE BOX PATTERN APS BFONT MR VERT OPIES BODE SAVE REALL OPIES PATTER SIZE Ä ➊ BOXES APS STYLE VERT ˆ Ü : ) * ß Œ Ö ( \ / LTH JUST ➊ ➋ B D E = 6 mm = 9/12mm ➎

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Nedlasting av apper på Android

Nedlasting av apper på Android Nedlasting av apper på Android Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer