CTC Eco Logic EXT Styresystem for Varmepumper Funksjon - Drift og Vedlikehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CTC Eco Logic EXT Styresystem for Varmepumper Funksjon - Drift og Vedlikehold"

Transkript

1 CTC Eco Logic EXT Styresystem for Varmepumper Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/ Sept. - 09

2

3 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

4

5 Innholdsfortegnelse Generell informasjon Innledning...1 Eco Logic konstruksjon...2 Systemløsninger...3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Husets varmekurve...10, 11, 12 Funksjoner instrumentpanel...13, 14, 15 For huseieren Meny forklaringer Fabrikkinnstilte verdier...16 Hovedmeny / Normalmeny...16 Meny innstilling av tid...17 Meny romtemperatur...17 Aktuell driftsinfo...17, 18, 19 Historisk driftsinfo...19 Meny nattsenkning...20 Meny dag for dag...20, 21 Meny blokkinnstillinger...21 System 3 akkumulator / svømmebaseng...35 System 4 u-shuntet med regulering av tilskuddsvarme...36 System 5 u-shuntet med akkumulator...37 System 6 shuntet med akkumulator og undershunt...38 System 7 u-shuntet med varmtvannsproduksjon...39 System 8 u-shuntet med akkumulatortank og varmtvannsproduksjon...40 System 9 shuntet med akkumulatortank og varmtvannsproduksjon...41 System 10 shuntet med akkumulatortank...42 System 11 shuntet med varmtvannsproduksjon og undershunt...43 System 12 shuntet med akkumulatortank, undershunt og varmtvannsproduksjon...44 Feilsøking / enkle foranstaltninger...45 Dårlig gjennomstrømning i radiatorsystemet...45 Meny avansert Meny innstillinger...22, 23, 24 Meny service...25 Meny alarminfo...25 Meny koder fabrikkinnstilling...25 Meny funksjonstest...26 Meny spesial...27 Meny innstilling husparametere...28 Meny kommunikasjon...29 Meny innstilling varmtvann...29 Meny innstilling akkumulatortank...29 Informasjonstekster som vises i displayet...46 Alarmtekster som vises i displayet...47 Litt informasjon om nattsenkningen...48 Drift og vedlikehold System 1 shuntet...30, 31, 32 Sommerdrift...30 Varmebehov høst og vår...30 Varmebehov vinter...31 Kurve shuntetsystem...32 System 2 shuntløst...33,34 Sommerdrift...33 Varmebehov høst og vår...33 Varmebehov vinter...33 Kurve shuntløstsystem...34 Innholdsfortegnelsen forsetter neste side

6 Innholdsfortegnelse forsettelse For installatøren Generelt...49 Transport...49 Standard leveranse...49 Tilkobling Shuntventil og motor, bare for systemene: 1, 6, 9, 11, , 51,52 Montering av shuntens motor...52 Montering av bivalent ( 2 - verdig shunt ) bare for system Montering av shuntens motor...54 Vekselventil med motor, bare for systemene: 1, 7, 8, 9, 11, Elektrisk varmtvannsbereder, bare for system: 1, shuntet...56 Kaskadedrift, med 2 eller 3 varmepumper...57 Prinsippskisse drift med 2 eller 3 varmepumper...58 Prinsippskisse for varmtvannsladning med 2 eller 3 varmepumper...59 Dimensjonering av rør med 2 eller 3 varmepumper.60 Innstillinger for 2 eller 3 varmepumper i ctc EcoAir / EcoPart...61 Elektroinstallasjon Elektroskjema...62 Koblingsplinter...63 Sterkstrøm...64 Shuntmotor, bare systemene: 1, 6, 9, 10, 11, Vekselventil...64 Tilskuddsvarme ( YtreVarmeKilde )...65 Radiatorpumpe, bare systemene: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Shuntmotor Ladepumpe, bare systemene: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, Radiatorpumpe 2, bare system Vakt, ( lavspenningsalternativ )...66 Følere ( svakstrøm ) Romføler...67 Uteføler...68 Turføler...69 Andre følere Turføler 2 ( B1 ) bare systemene 6, 11, Føler akkumulatortank, nedre føler Bu, bare systemene 5, 6, øvre føler Bo, bare systemene: 5, 6, 8, 9, 10, Føler varmtvann B5, bare systemene:7, 8, 9, 11, Andre tilkoblinger Grensebryter for shunt, bare system Nattsenking / rundstyring...70 Blokkering av tilskuddsvarme...70 Feil på følere...71 Første start...72 Før første start...72 Første start...72 Start av kompressor...72 Driftmodus ved oppstart...72 Kontroll av installasjonen...73 Utløst alarm ved oppstart...73 Tekniske data...73 Resistanseverdier, følere...74 Samsvarserklæring...84 Feilsøking EcoAir - EcLogic Feilsøking EcoPart - EcoLogic

7 Den komplette varmepumpestyringen CTC Eco Logic er en komplett styremodul for sammenkobling av CTC s varmepumper med et eksisterende kjeleanlegg. Systemet sørger for at varmepumpen utnyttes optimalt og ved behov vil det koble inn en allerede eksisterende kjele. Eco Logic består av et microprosessor basert styresystem som overvåker varmepumpen, gir alarm når driftsforholdet er feil og sørger for at riktig temperatur shuntes ut til husets radiatorer. Styresystemet tillater individuelle innstillinger og viser i klartekst aktuelle verdier og innstillinger, f.eks. temperaturer, driftstid og feilindikeringer. CTC Eco Logic er bergnet for shuntete kjelesystemer. Dessuten kan den kobles opp i mot en akkumulatortank eller et svømmebasseng. For å oppnå best mulig virkningsgrad på varmepumpen, arbeider CTC Eco Logic etter prinsippet flytende kondensering. Dette innebærer at temperaturen på vannet til radiatoreller gulvvarmekretsen varierer, avhengig av inne- og utetemperatur. 1

8

9 CTC Eco Logic s konstruksjon Bilde nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. D E B A C A. Tilkobling 230V B. Tilkobling svakstrøm C. Avlastningsklemmer for kabler D. Elektronikkort med releer E. Bunnplate 2

10 Systemtyper 1. Shuntet system For innkobling til eksisterende kjele med shunt. Systemet driftes med automatikk og flytende kondensering ( optimal drift ). Styringen starter den eksisterende kjelen bare ved behov. Varmtvannet kommer til å forvarmes av varmepumpen i kjelen og skal ettervarmes i separat varmtvannsbereder. For et normalt forbruk av varmtvann, anbefales det å installere en 120 ltr, varmtvannsbereder. Styringen starter og stopper eksisterende kjele ved at en kontaktor / hjelperele monteres på koblingsplinter A1 - A10 ( Ytre VarmeKilde ). B1 Turføler 1( radiatorer ) B2 Uteføler B13 Romføler D1 Eksisterende kjele D3 Mellomrele/kontaktor B2 M2 Radiatorpumpe VP Varmepumpe VVB Varmtvannsbereder Y1 Shuntventil + motor Y 9 Y3 Eksisterende shuntventil B A Y9 Vekselventil + motor A B B - A - AB = Vekselventilens tilkobling VVB B13 B1 EcoLogic M2 Radiatorsystem C A B Y1 Y3 Kommunikasjon D3 Alternativt ctc Eco Part VP D1 ctc Eco Air! Husk å programmere riktig systemtype under: AVANSERT - INNSTILLINGER og SYSTEMTYPE. 2. U-shuntet system For innkobling til eksisterende kjele som ikke har shuntventil, men som har en automatisk flytende varmeregulering.systemet driftes med automatikk og flytende kondensering. Styringen starter den eksisterende kjelen bare ved behov. Varmepumpen og kjelen arbeider sammen og varmtvann produseres separat. Styringen starter og stopper eksisterende kjele ved at en kontaktor / hjelperele monteres på koblingsplinten A1 - A10( Ytre VarmeKilde ). EcoLogic B1 Turføler 1( radiatorer ) B2 Uteføler B13 Romføler B98 Uteføler, eksisterende kjele B99 Turføler, eksisterende kjele D1 Eksisterende kjele D3 Mellomrele M2 Radiatorpumpe VP Varmepumpe VVB Varmtvannsbereder VVB B1 B13 B2 M2 Elkjele D1 B99 Kommunikasjon Radiatorsystem D3 B98 Alternativt VP ctc Eco Part 3 ctc Eco Air

11 Systemtyper 3. Lading av akkumulator / drift svømmebasseng Denne innstillingen har en enklere styring som også kan gå under betegnelsen fast kondensering. Her produserer varmepumpen bare den ønskede temperaturen og den differansen som den er innstilt på, f.eks. 55 C og differanse 5 C for ladning av akkumulator, respektive 27 C og differanse 2 C for drift av svømmebasseng. Innstillingen inneholder ingen annen form for automatikk, enn at den stenger av CTC Eco Air når utetemperaturen understiger - 15 C( er innstilt på - 10 C ved levering ) Styringen starter og stopper sirkulasjonspumpen ved at en kontaktor / hjelperele monteres på koblingsplinten N A9( Ytre VarmeKilde ). B1 Turføler 1 BS Bassengpumpe M14 Ladepumpe VP Varmepumpe VVX Varmeveksler alt. plassering B1 B1 EcoLogic Ladesystem svømmebasseng = Innebygget i pumpe BS VVX M14 Alternativt VP ctc Eco Part ctc Eco Air B1 Turføler 1 M14 Ladepumpe VP Varmepumpe EcoLogic Ladesystem akkumulator M14 Alternativt B1 Akk. tank ctc Eco Air VP ctc Eco Part = Innebygget i pumpe! Husk å programmere riktig systemtype under: AVANSERT - INNSTILLINGER og SYSTEMTYPE. 4

12 Systemtyper 4. U-shuntet system med regulering av tilskuddsvarme For innkobling varmepumpe til tilskuddsvarme som ikke har egen varmeregulering. Systemet driftes med automatikk og flytende kondensering. Styringen starter den eksisterende kjelen bare ved behov. Varmepumpen og kjelen arbeider sammen og varmtvann produseres separat. EcoLogic B2 B13 B1 Turføler ( radiatorer ) B2 Uteføler VP B13 Romføler D2 Tilskuddsvarme M2 Radiatorpumpe ctc Eco VP Varmepumpe Air M2 Kommunikasjon D2 B1 Radiatorsystem Alternativt ctc EcoPart! Husk å programmere riktig systemtype under: AVANSERT - INNSTILLINGER og SYSTEMTYPE. 5. U-shuntet system med akkumulatortank For innkobling varmepumpe til en akkumulatortank og kilde tilskuddsvarme som ikke har egen varmeregulering. Systemet driftes med automatikk og flytende kondensering. Styringen starter tilskuddsvarmen bare ved behov. Varmepumpen og tilskuddsvarmen arbeider sammen og varmtvann produseres separat. EcoLogic B2 B4o B4u B13 D1 D2 D3 D4 M2 M14 VP Uteføler Akkumulatorføler, øvre Akkumulatorføler, nedre Romføler Spissvarme Tilskuddsvarme Mellomrele/kontaktor Buffertank Radiatorpumpe Ladepumpe Varmepumpe VP B2 ctc EcoPart B13 Kommunikasjon D3 D2 M14 B4u D1 D4 B4o Radiatorsystem M2 Alternativt ctc Eco Air 5

13 Systemtyper 6. Shuntet system med akkumulatortank og undershunt For innkobling av varmepumpe til en akkumulatortank, shunt, undershuntsystem og tilskuddsvarme som ikke har egen varmeregulering. Systemet driftes med automatikk og flytende kondensering. Styringen starter tilskuddsvarmen bare ved behov. Varmepumpen og kjelen arbeider sammen og varmtvann produseres separat. B1 Turføler radiator B1.1 Turføler system 2 B2 Uteføler B4o Akkumulatorføler, øvre B4u Akkumulatorføler, nedre B13 Romføler D1 Spissvarme D2 Tilskuddsvarme D3 Mellomrele/kontaktor D4 Buffertank M2 Pumpe radiator M2.1 Pumpe system 2 M14 Ladepumpe VP Varmepumpe Y1 Shuntventil + motor Y1.1 Shuntventil + motor system 2 B2 Alternativt ctc Eco Air B13 M14 EcoLogic Kommunikasjon D3 D2 B4u D1 D4 Radiatorsystem B1 B4o Gulvvarme B1.1 M2 M2.1 C Y1 Y1.1 A B C A B ctc EcoPart! Husk å programmere riktig systemtype under: AVANSERT - INNSTILLINGER og SYSTEMTYPE. 7. U-shuntet system med varmtvannsproduksjon For innkobling av varmepumpe til varmtvannsbereder og til tilskuddsvarme.vekslingen mellom radiatorvarme og varmtvannsproduksjon forgår automatisk. Systemet driftes med automatikk og flytende kondensering. Styringen starter kjelen bare ved behov. B1 B2 B5 B13 D2 D5 M14 VP Y9 Turføler radiator Uteføler Føler varmtvannsbereder Romføler Spissvarme Dobbeltmantlet bereder Ladepumpe Varmepumpe Vekselventil + motor B - A - AB = Vekselventilens tilkobling VP B2 M14 ctc EcoPart B13 D2 EcoLogic Kommunikasjon B Y9 AB A VV D5 B5 B1 Radiatorsystem KV Alternativt ctc Eco Air 6

14 8. U-shuntet system med akkumulatortank og varmtvannsproduksjon For innkobling av varmepumpe til akkumulatortank, varmtvannsbereder og til tilskuddsvarme.vekslingen mellom radiatorvarme og varmtvannsproduksjon forgår automatisk.systemet driftes med automatikk og flytende kondensering. Styringen starter kjelen bare ved behov. B2 Uteføler B4o Akkumulatorføler, øvre B5 Føler varmtvannsbereder EcoLogic Radiatorsystem B13 Romføler D2 Tilskuddsvarme M2 D4 Buffertank D5 Dobbeltmantlet bereder B2 B13 M2 Pumpe radiator M14 Ladepumpe Kommunikasjon VVB VP Varmepumpe VVB Varmtvannsbereder D2 B Y9 Vekselventil + motor B - A - AB = Vekselventilens tilkobling ctc EcoM14 Air Systemtyper AB A Y9 VV D5 D4 B4o Alternativt KV B5 ctc EcoPart! Husk å programmere riktig systemtype under: AVANSERT - INNSTILLINGER og SYSTEMTYPE. 9. Shuntet system med akkumulatortank og varmtvannsproduksjon For innkobling av varmepumpe til akkumulatortankr, varmtvannsbereder og til tilskuddsvarme.vekslingen mellom radiatorvarme og varmtvannsproduksjon forgår automatisk.systemet driftes med automatikk og flytende kondensering. Styringen starter kjelen bare ved behov. B - A - AB = Vekselventilens tilkobling B1 Turføler ( radiatorer ) B2 Uteføler B4o Tankføler, øvre B5 Føler varmtvannsbereder EcoLogic B13 Romføler D2 Spissvarme B2 B13 D4 Buffertank D5 Dobbeltmantlett varmtvannsbereder Kommunikasjon M2 Pumpe radiator M14 Ladepumpe M14 B AB Y9 VP Varmepumpe A Y1 Shuntventil D2 VV + motor D4 D5 Y9 Vekselventil + motor VP ctc EcoPart B5 B1 B4o Radiatorsystem C M2 B A Y1 KV ctc Eco Air 7

15 10.Shuntet system med akkumulatortank For innkobling mot eksisterende kjele med shunt.systemet driftes med automatikk og flytende kondensering. Styringen starter den eksisterende kjelen bare ved behov.varmepumpe og kjele arbeider sammen og varmtvann produseres separat. B1 Turføler ( radiatorer ) B2 Uteføler B4o Akkumulatorføler, øvre B4u Akkumulatorføler, nedre B13 Romføler D2 Tilskuddsvarme D3 Mellomrele / kontaktor D4 Buffertank M2 Pumpe radiator M14 Ladepumpe VP Varmepumpe Y1 Bivalent ( 2-verdig ) shuntventil + motor VP Alternativt B2 ctc Eco Air Systemtyper B13 M14 EcoLogic Kommunikasjon B4u D2 El.kolbe D4 D3 B1 B4o Y2 Radiatorsystem M2 ctc EcoPart! Husk å programmere riktig systemtype under: AVANSERT - INNSTILLINGER og SYSTEMTYPE. 11.Shuntet system med varmtvannsproduksjon og undershunt For innkobling mot eksisterende kjele med shunt. Systemet driftes med automatikk og flytende kondensering. Styringen starter eksisterende kjele bare ved behov. Veksling mellom varme og varmtvannsproduksjon forgår automatisk. For et normalt varmtvannsbehov, anbefales det en 100 liter varmtvannsbereder, alternativt at kjelen alltid er varm og varmtvannet ettervarmes der. B - A - AB = Vekselventilens tilkobling M14 M2.1 Gulvvarme EcoLogic B1.1 El.kolbe C Y1.1 M14 B1 Turføler ( radiatorer ) D2 B2 B13 B1 A B Y9 B1.1 Turføler system 2 M2 B2 Uteføler C B5 Føler varmtvannsbereder Kommunikasjon D3 B Y1 Radiatorsystem B13 Romføler A D2 Tilskuddsvarme D3 Mellomrele / kontaktor B Y9 D5 Dobbelymantlet bereder AB A M2 Pumpe radiator M2.1 Pumpe system 2 ctc EcoPart M14 Ladepumpe D5 VP Varmepumpe VP M14 Y1 Shuntventil + motor B5 Y1.1 Shuntventil + motor system 2 Y9 Vekselventil Alternativt ctc Eco Air 8

16 12.Shuntet system med akkumulatortank, undershunt og varmtvannsproduksjon For innkobling av varmepumpe til akkumulatortank, varmtvannsbereder og til tilskuddsvarme. Veksling mellom radiatorvarme og varmtvannsproduksjon foregår automatisk. Systemet driftes med automatikk og flytende kondensering. Styringen starter kjelen bare når det er behov. B1 Turføler radiator B1.1 Turføler system 2 B2 Uteføler B4o Akkumulatorføler, øvre B5 Føler varmtvannsbereder B13 Romføler D2 Tilskuddsvarme D4 Buffertank D5 Dobbeltmantlet bereder M2 Pumpe radiator M2.1 Pumpe system 2 M14 Ladepumpe VP Varmepumpe Y1 Shuntventil + motor Y1.1 Shuntventil + motor system 2 Y9 Vekselventil + motor B2 B13 VP ctc Eco Air M14 EcoLogic Kommunikasjon D2 AB B A Systemtyper B - A - AB = Vekselventilens tilkobling Y9 VV D5 El.kolbe B5 D4 Y1 B1 M2 C B A B4o Radiatorsystem B1.1 M2.1 C B A Gulvvarme Y1.1 Alternativt KV ctc EcoPart! Husk å programmere riktig systemtype under: AVANSERT - INNSTILLINGER og SYSTEMTYPE. 9

17 Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av varmepumpens styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet om hvor stort temperaturbehov akkurat den boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er derfor viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så bra drift og økonomi som mulig. En bolig behøver kanskje 30 C på radiatorene når det er 0 C ute, mens en annen bolig behøver kanskje 40 C. Forskjellen mellom ulike boliger beror bl.a. på radiatorenes overflate, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er. Innjustering av varmekurven! Innstilt kurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke shuntens pådrag utover innstilt varmekurve. Med drift uten romføler er det valgt kurve som bestemmer temperaturen ut til radiatorene. Du bestemmer selv varmekurven for din bolig ved å stille inn to verdier i produktets styresystem. Dette gjør du i menyen Avansert / innstillinger / Huskurve helning, respektive Justering. Det å justere inn riktig varmekurve, kan ta ganske lang tid. Det beste er å velge drift uten romføler i den første tiden. Systemet arbeider da bare etter uteføleren. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Nattsenkningsfunksjonen ikke er valgt. Alle termostatventilene på radiatorene må stå fullt åpne Radiatorsystemet fungerer og er riktig innjustert for de forskjellige kursene. Helning repektive Justering Helning 50: Verdien som stilles inn er utgående temperatur til radiatorene ved en utetemperatur på -15 C. En lavere verdi velges med et radiatorsystem med store radiatorflater ( lavtemperatursystem ). Med gulvvarme trenger man lave temperaturer, og verdien skal derfor settes lavt. Har man et høytemperatursystem må verdien økes for at man skal få tilstekkelig høy nok temperatur i huset. Justering 0: Mens helningen forteller om hvor mye temperaturen skal øke frem til radiatorene ved fallende utetemperatur, så innebærer justeringen at temperaturnivået kan høynes eller senkes ved en viss utetemperatur. Et eksempel: Helning 50 innebærer at temperaturen frem til elementene blir 50 C når utetemperaturen er - 15 C ( om justeringen er satt til 0 ). Om justeringen er satt til + 5 C, blir temperaturen istedet 55 C. Ved alle temperaturer ut, økes kurven med 5 C. dvs at kurven paralellforskyves med 5 C. 10

18 Eksempler på varmekurver Nedenfor finner du tre diagrammer, der du kan se hvordan varmekurven forandres ved ulike innstillinger av kurvens helning. Kurvens helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved forskjellige utetemperaturer. Justering Turtemperatur C 80 Helning 50 C Justering 0 C Helning 50 C Justering 5 C Uteturtemperatur C Kurven kan senere paralellforskyves ( justering ) ønsket antall grader for å tilpasses de ulike systemer / hus. Turtemperatur C Helning Uteturtemperatur C Verdien på helningen som innstilles er turtemperaturen, når utetemperaturen er - 15 C Passende verdier Ved selve installasjonen kan man skjelden gjøre eksakte innstillinger av varmekurven direkte. Da kan verdiene som er vist nedenfor være et bra utgangspunkt for en nogenlunde riktig innjustering. Radiatorer med små varmeavgivende flater, krever høyere turtemperatur. Meny: Avansert / Innstillinger / Inst. husparametere Helning Bare gulvvarme Helning 35 Lavtemperatursystem ( velisolert hus ) Helning 40 Normaltemperatursystem ( eldre hus ) Helning 50 Høytemperatursystem ( eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert ) Helning 60 11

19 ! Når grunnverdien er noenlunde riktig innstilt, kan kurven forskyves direkte i normalvisningsmenyen Romtemperatur. Innjustering ( om utetemperaturen er lavere enn 0 grader ): Er det for kaldt inne: Øk verdien på kurvens helning et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien på kurvens helning et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Innjustering ( om utetemperaturen er høyere enn 0 grader ): Er det for kaldt inne: Øk verdien på kurven med justering et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas. Er det for varmt inne: Reduser verdien på kurven med justering et par grader. Vent så et døgn før neste justering foretas.! For lavt innstilte verdier kan medføre at ønsket romtemperatur ikke oppnås. Da får man justere varmekurven etter behov. 12

20

21 Funksjoner instrumentpanel Eco Logic I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer du lett til all informasjon ved å velge blandt et antall ulike menyer. 1 A 4 2 EcoLogic Man Rom C 20,0 ( 21,0 ) Aktuell driftsinfo. Historisk driftsinfo. Nattsenkning Avansert 5 Slik benyttes knappene: A Vindu display 3 1. Menynavn Her vises navnet på den menyen som du for øyeblikket er inne i. Når du ikke er inne i menysystemet, vises produktnavn, ukedag og tid ( normalvisninmg ). 2. Radarkør Markøren flyttes opp eller ned til den raden du vil ha. Du flytter markøren opp eller ned med knapp D Markøren blir svart når en rad velges. Trykk på angreknappen B for å avmarkere markøren. 3. Indikering flere rader Pilen viser at det finnes flere rader nedover som ikke vises i displayet.steg deg nedover for å se på flere rader. Pilen forsvinner når det ikke finnes flere rader. 4. Indikering flere rader Pilen viser at det finnes flere rader oppover som ikke vises i displayet. Steg deg nedover for å se på flere rader. Pilen forsvinner når det ikke finnes flere rader. 13

22

23 5. Informasjonsområde Her vises all informasjon, temperaturer, verdier osv... 1 A 4 2 EcoLogic Man Rom C 20,0 ( 21,0 ) Aktuell driftsinfo. Historisk driftsinfo. Nattsenkning Avansert 5 3 A Vindu display B Knapp steg bakover eller angre : Med denne knappen kan du stege deg bakover i menysystemet til foregående meny: Du kan også angre et valg av en rad. C Kanapp OK Her godkjenner / brekrefter du en verdi eller valg. D Knapp for øke respektive senke Med knappene øker, respektive senker du en verdi. Du flytter også radmarkøren opp eller ned med disse knappene.. E. Knapp resett alarm Med denne knappen resetter du produktet eller en alarm. A B C D E 14

24

25 Nedenfor vises menysystemets oppbygning. På de neste sidene får du en nærmere beskrivelse av hver enkelt undermeny, der du kan lese om innstillingene i detalj. ctc EcoLogic Man 00:00 Rom C 20 ( 20 ) Aktuell driftsinfo Historisk driftsinfo Nattsekning Avansert Drift Stand by Innstillingstid Ukedag Mandag Klokkeslett Spesial Forsinkelse Romtemperatur ( 52 ) Aktuell driftsinfo. Status vv Tilskuddsvarme av Ute C 7 VV. temp C 44 Tur C 32 ( 35 ) Akkumulatortank 30/29(29) VP tur C 20 (24) Rad retur C 27(30) Brine inn / ut 6/3 Hetgass C 88 Kompr av Vifte av Shuntventil Vekselventil rad Radiatorpumpe på Radiatorpumpe 2 på Tur 2 C 20/23 Shuntventil 2 Nattariff ladning av Akkumulatortank 30/29(29) Ladepumpe på Status fordrøyning 180 Programm id Program dato Historisk driftinfo Total driftstid 8768 Høyeste turtemp C 47 Kompressor: Total driftstid h 3250 Driftstid / 24h:min 14:32 Starter / 24h stk. 20 Nattsekning Aktivert nei Type dag for dag Romtemp senkes C - 2 Turtemp senkes C - 5 Dag for dag Avansert Innstillinger Service Man Tirs Ons Tors Fred Lør Søn Grupper Senk Søn 18:00 Heve Fred 16:00 Senk Heve Innstillinger: Språk Norsk Type varmepumpe Lu / VA Varmepumpe sperret Systemtype shuntet Korr.systemdiff C 9 Ladetemp. C 50 Diff.temp C 5 Retur maks. C 48 Romføler nei Vedfyring nei Røkgassføler nei Fjernstyring NS Innstilt husparametere : Min. utetemperatur C - 10 Ferie av Lagre mine innst Hent mine innst Hent fabrikkinnst Service Funksjonstest Alarminfo Fabrikkinnst. kodet Inst. husparameter Maks tur C 55 Min tur C av Husvarme av C 16 Kurve: Helning C 50 Justering C 0 Funksjonstest Kompr av Vifte av Shuntventil Vekselventil rad / vv Tilskuddsvarme av Ladepumpe av Diode rom av Alarm historik Siste alarm: Pressostat høytrykk Tidligere alarmer: Uteføler Turføler Fasefølgefeil Fabrikkinst. kodet Kode VP retur maks. C 48 VP maks. 55 Alarm hetgass C 130 Diff. start / stopp 5 Startforsinkelse 10 Spesial Sommerdrift min. 120 VP drift min. 120 Spiss. min

26

27 Detaljbeskrivelse av menyer Fabrikkinnstilte verdier Produktet leveres med fabrikkinnstilte verdier som tilsvarer et vanlig hus med et vanlig radiatorsystem. Disse verdiene kan man enkelt endre ved behov. En spesiell kontroll av husparametere bør utføres. Følgende grunnverdier er kodet fra fabrikk: N attsenkning Av ( konstant norrmal temperatur ) Varmepumpe Varmepumpe type System type Romføler Sperret LU / VA Shunte t Husparameterer Helning = 50, Justering = 0 Drift Stand by ctc EcoLogic Mandag 00:00 Rom C ( 20,0 ) 21,0 Aktuell driftsinfo. Historisk driftsinfo. Nattseking Avansert Hovedmeny / Normal meny som vises Denne menyen er systemets grunnmeny. Om man ikke trykker på knappene i løpet av 10 minutter, går systemet tilbake til dette menybildet. Fra denne menyen kan man komme frem til de andre menyene. ctc EcoLogic Mandag 00:00 Rom C 20,0 ( 21,0 ) Viser valgt produkt, dag og tid. Dag og tid kan innstilles med å velge denne raden. Viser aktuell romtemperatur. I parantes vises innstilt temperatur. Velg denne raden for endring av romtemperatur. Kan innstilles mellom 0,0...35,0 C. Romtemp NS Aktuell driftsinfo. Historik driftsinfo Om det ikke er installert romføler, tilpasses temperaturen i h.t. utetemperaturen. Velg denne raden for å påvirke temperaturen til radiatorene, se meny romtemperatur på neste side. Om markeringen NS = nattsenkning vises, pågår nattsenkning. Velg denne menyen for å se på alle produktets aktuelle driftsdata, alle aktuelle temperaturer, vilke komponenter som i øyeblikket er aktive osv. Velg denne menyen for å se på driftsdata som er blitt lagret under en lengre tid. Nattsenking Her velger du om du vil aktivere nattsenkningen ( lavere romtemperatur om natten ). To senkninger pr. dag, syv dager i uken kan programmeres. Avansert Denne menyen inneholder to undermenyer: en meny for alle grunninnstillinger som skal utføres og en meny for servicepersonel. Drift Her velger du På om varmesystemet skal produsere varme eller Stand by om varmesystemet skal være avstengt. I Stand by modus aktiveres en frostbeskyttelsesfunksjon når man benytter romføler. 16

28 Innstillingstid Ukedag Man Klokkeslett Meny innstilling av tid ( lengst opp i normalvisnings menyen ) Her innstilles ukedag og tid. Klokken drives med el.nettets frekvens ( 50 Hz ). Ved strømavbrudd, må klokken eventuellt innstilles igjen.. Klokken starter likevell på den tiden den hadde ved strømavbruddet ± 5 minutter. Sommer / vintertid stilles inn manuellt. Ukedag Mandag Still inn aktuell ukedag ( mandag...søndag ). Klokkeslett Still inn aktuell tid ( 00: :59 ) Romtemperatur ( 50 ) Meny romtemperatur ( du når menyen direkte fra hovedmenyen med valgt drift uten romføler. Med romføler visses ikke denne menyen. Om det ikke er installert romføler ( velges i menyinnstillinger ) innstilles romtemperaturen i denne menyen. Husets grunninnstillinger innstilles først i menyen husparametere, gjerne med hjelp fra innstallatøren. I denne menyen finjusteres siden grunninnstillingen. Aktuell driftsinfo. Status vv Tilskuddsvarme av Ute C 7 VV. temp C 44 Tur C 32 ( 35 ) Akkumulatortank 30/29(29) VP tur C 20 (24) Rad retur C 27(30) Brine inn / ut 6/3 Hetgass C 88 Kompr av Vifte av Shuntventil Vekselventil rad Radiatorpumpe på Radiatorpumpe 2 på Tur 2 C 20/23 Shuntventil 2 Nattariff ladning av Akkumulatortank 30/29(29) Ladepumpe på Status fordrøyning 180 Om temperaturen inne oppleves for lav eller for høy, flyttes markøren mot + ( øke ) eller - ( senke ). Flytt markøren bare litt om gangen, avvent så resultatet inne ( 1 dag ) før neste endring foretas. Flere justeringer kan være nødvendig ved ulike utetemperaturer, men etterhvert kommer man frem til en korrekt innstilling som ikke behøver å endres. Under skalaen vises en referanseverdi ( f.eks. 50 ) avhengig av innstilte grunnverdier. Om skalaen ikke strekker til for å få riktig temperatur inne, må grunninnstillingen justeres i menyen Avansert / Innstillinger / Husparametere, hvorved markøren midtstilles igjen. Vær oppmerksom på: at radiatorenes termostater må alltid være helt åpne og fungere riktig ved innjusteringen av av systemet. Meny aktuell driftsinfo ( du når menyen direkte fra hovedmenyen ) Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata i produktet og systemet. Verdiene i parantes er enten ønsket eller automatiske verdier, som produktet arbeider i mot ( f.eks. turtemperaturen ). Programm id Program dato Status vv Viser i vilken status anlegget befinner seg i: VV: Sommerdrift. Varmepumpen arbeider bare med å produsere varmt forbruksvann og ikke noe varme til radiatorene. ( ved shuntløst system stenges varmepumpen helt av, da det finnes en egen varmtvannsbereder. 17

29 VP: Varmepumpedrift. Varmepumpen klarer hele oppvarmingsbehoved og den ytre varmekilden ( spissvarmen ) er sperret. VP + spiss: Varmepumpen klarer ikke alene oppvarmingsbehovet men må arbeide sammen med den ytre varmekilden. Spiss: Bare ytre varmekilde, f.eks. om kompressoren stopper på grunn av en feil eller f.eks. om EcoAir stoppes ved en utetemperatur på - 15 C. Ved: Veddrift. Om varmepumpen er koblet til en vedkjele og at man fyrer med ved, oppfattes dette av styresystemet og varmepumpen stenges automastisk av. Vedfyringen står da alene for oppvarmingen og varmtvannsproduksjonen. ( Denne driftsmodusen forekommer ikke i et shuntløst system ). Tilskuddsvarme av Viser om spissvarme ( tilsatsvarmen, gamle kjelen ) er tillatt eller sperret. Ute C 7 Viser utetemperaturen i Ecologic fra uteføleren. Føleren benyttes til å styre komforten i i huset ( den stenger ikke av EcoAir. Det er det føleren i EcoAir som gjør ). VV temp C 43 Viser temperaturen på varmtvannet når man har valgt et system der føleren for varmtvann ( B5 ) benyttes. Tur C 32 ( 35 ) Viser temperaturen på vannet som går ut til radiatorene, samt i parantes den temperaturen som er ønsket. Akk.tank C 32/30(35) Viser temperaturen på øvre / nedre delen av akkumulatortanken, når man har valgt et system som er uten turføler, men har tankfølere ( Bo / Bu ) VP tur C 20( 55 ) Viser temperaturen på vannet som kommer ut av varmepumpen, samtidig i parantes hva varmepumpens maksimale temperatur er. Rad retur C 27 ( 30 ) Viser temperaturen på radiatorenes returledning og den beregnede turtemperaturen. Det er efter denne verdien som kompressoren arbeider( slår seg av og på ) i driftsmodus VV - og VP - drift. Hetgass 87 Viser aktuell hetgasstemperatur fra kompressoren. Avhengig av driftsforholdene, varierer verdien. Kompr. på Viser kompressorens driftsmodus: På: Kompressor i drift. Av: Kompressoren står for øyeblikket stille. Sperret: Kompressoren er enten sperret i meny Innstillinger eller tillates ikke å gå, på grunn av for lav utetempereratur, samtidig som utetemperaturen vises. Vifte høy Viser viftens driftsmodus ( bare EcoAir )for system med shuntventil: Høy: Høy hastighet ved utetemperaturer under + 10 C. Lav: Lav hastighet ved utetemperaturer over + 10 C, Av: Viften står stille. Shuntventil åpner Viser shuntventilens driftsmodus ( bare systemtype shuntet ): Åpner: Ventilen får signal til for å åpne. Stenger: Ventilen får signal for å stenge. : Ventilen står stille. Vekselventil rad / vv Viser vekselventilens modus: Rad / vv: Modus varmebehov.varme går ut til radiatorene( system 1, shuntet ). Rad: Modus varmebehov. Varme går ut til radiatorene ( syatem 7, 8, 9, 11, 12 ). vv Modus sommer. Ingen varme går ut til radiatorene. Bare varmt forbruksvann. 18

30 Radiatorpumpe på Radiatorpumpe 2 på Tur 2 C 20 ( 35 ) Nattariff av Akk. tank 30 / 29 ( 29 ) Ladepumpe på Forsin status min. 180 Program ID Dato Viser radiatorpumpens driftsmodus Vises ikke i system 1, 2, og 3 der radiatorpumpen er ansluttet til fase, 0 og jord for konstant drift. På: Radiatorpumpen er i drift. Av: Radiatorpumpen står stille. Viser radiator pumpe 2 sin driftsmodus. Dette vises bare med system 6. På: Radiatorpumpe 2 er i drift. Av: Radiatorpumpe 2 står stille. Viser temperaturen på vannet som går ut etter shunt 2. Bare for systemer der turføler 2 ( B1.1 ) er ansluttet. Inne i parentesen vises systemets ønskede temperatur. Viser modus for nattariff lading. På: Lading med nattariff er aktivert. Vises bare for systemer ( 6, 9, 10 og 12 ) der lading er mulig. Av: Lading med nattariff er ikke aktivert. Viser temperaturen i øvre, respektive nedre delen av akkumuleringstanken. I parentes vises tankens innstilte verdi. Viser ladepumpens driftsmodus. Dette vises bare i systemene 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 hvor ladepumpe ( M14 ) finnes. På: Ladepumpe i drift. Av: Ladepumpen står stille. Ved staus: VP og når effekten fra varmepumpen ikke er tilstrekkelig, vises den resterende forsinkelsestiden innen statusen endres til VP + Spiss. Ved status: VP + Spiss, og effekten fra varmepumpen er tilstrekkelig, vises den resterende forsinkelsestiden innen statusen endres til VP. Styreprogrammets identitet. Styreprogrammets versjonsdato. Historisk driftinfo Total driftstid 8768 Høyeste turtemp C 47 Historisk driftsinfo ( du når menyen direkte fra hovedmenyen ) I denne menyen lagres driftsverdiene under lengre tid Kompressor: Total driftstid h 3250 Driftstid / 24h:min 14:32 Starter / 24h stk. 20 Total driftstid 8768 Viser den totale tiden som produktet har vært spenningssatt. Høyeste turtemp 47 C Viser den høyeste turtemperatur som har vært levert til radiatorene. Verdien kan indikere radiatorsystemets / husets temperaturkrav. Jo lavere verdi under vintersesongen, desto bedre tilpassnig for varmepumpedrift. Verdien kan nullstilles ved å trykke på OK knappen i denne menyen. Kompressor: Total driftstid h 3250 Viser totaltid som komprerssoren har vært spenningssatt. Driftstid /24 h:min 14:32 Starter/24 h stk. 20 Viser kompressorens driftstid det seneste døgnet. Ny verdi lagres / vises engang pr. døgn. Viser antall starter som kompressoren har hatt det seneste døgnet. Ny verdi lagres / vises en gang pr. døgn. Ved første start vises verdien først etter 24 timer. 19

31 Nattsekning Aktivert nei Type dag for dag ( alt.gruppe ) Tur senkes C - 5 Dag for dag Meny nattsenkning ( du når menyen direkte fra hovedmenyen ) I denne menyen aktiverer og stiller du inn nattsenkningen. Nattsenkning innebærer at man senker temperaturen innendørs i visse perioder, f.eks. om natten eller når man er på arbeidet. To typer av senkning kan velges: Dag for dag, hvor man kan spesifisere senkningen dag for dag eller Blokk, hvor man hvor man lar senkningen vare i flere dager. Aktivert Her velger man om senkningen skal være aktiv. : Ingen senkning forekommer. : Senkningen utføres i h.t. den type som er valgt. ( dag/dag eller blokk ) Pågående senkning kan avbrytes når som helst ved å velde. Type ( alt. Blokk ) dag for dag I disse menyene foretas programmeringene. Her endres dag for dag til gruppe. Tur senkes C -5 Her velger man hvor mye temperaturen skal reduseres i senkningsperioden. Turtemp senkes C -5: Om ikke romtermostaten ikke er er å valgt med i driften, angis her hvor mye turtemperaturen frem til radiatorene skal minskes under senkningsperioden. En tommelfingerregel sier at 3-4 graders senkning av turtemperaturen, tilsvarer 1 grads senkning av romtemperaturen. Romtemp senkes C -2 Om romføleren er med i driften, angis hvor mye romtemperaturen skal reduseres i senkningsperioden. OBS! Om man vil at romtemperaturen skal reduseres med 3 grader fra det normale, angir man - 2. Om innstilt romtemperatur normalt er f.eks. 20 C, blir den senkete temperaturen 18 grader. Dag for dag Endres det under type: dag for dag til gruppe, endres det her automatisk til gruppe. Nattsekning Meny nattsenkning for systemer med shunt 2 Aktivert nei Type dag for dag ( alt.gruppe ) Tur.senkes C - 2 Dag for dag Tur senkes 2 C - 5 Dag for dag 2 Tur senkes - 5 Her velger du hvor mye temperaturen skal reduseres i senkningsperioden. Tur senkes 2 C - 5: Her angis hvor meget turtemperaturen ut til radiatorsystem 2 skal reduseres i senkningsperioden. Som en tommelfingerregel kan aman angi: 3-4 grader senkning av turtemperaturen, tilsvarer ca. 1 grags senkning av romtemperaturen. Dag for dag 2 Endres det under type: dag for dag til gruppe, endres det her automatisk til gruppe. 20

32 Man Tirs Ons Tors Fred Lør Søn Meny Dag for dag ( Nattsenkning / Dag for dag ) I denne menyen programmeres senkningstidene for alle ukens dager. Programmeringen gjentar seg uke etter uke. Til venstre vises fabrikkverdiene som er programmert. Disse kan endres. Ønskes ytterligere senkningsperioder enkelte dager, kan disse programmeres inn mellom disse. = temperaturen høynes ( til normal temperatur ) ved det klokkeslett som er angitt efter pilen. Man Man = temperaturen senkes det antall grader som er angitt ved det klokke slett som er angitt etfer pilen. Eksempel 1: På mandag morgen kl. 06:00 heves temperaturen til den normale og er normal hele dagen til kl. 22:00, da senkes temperaturen igjen. Eksempel 2: På mandag morgen kl. 06:00 heves temperaturen til den normale, kl. 12:00 senkes temperaturen frem til kl. 16:00. Mellom kl. 16:00 og 22:00 er det normal temperatur som senkes kl. 22:00 Gruppe Senk Søn 18:00 Heve Fred 16:00 Senk Heve Meny Blokk ( Nattsenkning /Blokk ) I denne menyen kan man stille inn senkningen over flere dager i uken, f.eks. om man arbeiderpå et annet sted på hverdagene og er hjemme i helgene. Senk Søndag 18:00 Still inn første dag og tiden når temperaturen skal senkes. Høyne Fredag 16:00 Still inn dag og tid når temperaturen igjen skal være normal. Senk Søndag 18:00 Høyne Onsdag 16:00 Senk Torsdag 21:00 Høyne Fredag 16:00 Om man ønsker to senkningsperioder i uken, skal de programmeres i kronologisk rekkefølge. Avangsert Innstillinger Service Meny Avansert ( du når mennyen direkte fra hovedmenyen ) Denne menyen inneholder to undermenyer. Innstillinger benyttes av installatøren og brukeren og meny Service benyttes ved feilsøking. Innstillinger Velg denne menyen for å utføre dine innstillinger i h.t. egne ønsker. Service Denne menyen benyttes av servicepersonel for feilsøking og diagnose. Menyen inneholder også en kodet del med alarmgrenser. Denne delen benyttes til produsentens innstillinger. 21

33 Innstillinger: Språk Norsk Type varmepumpe Lu / VA Varmepumpe sperret Systemtype shuntet Korr.systemdiff C 9 Tilskuddsvarme Nattsenkning Frostbeskyttelse Ladetemp. C 50 Diff.temp C 5 Retur maks. C 48 Romføler nei Vedfyring nei Røkgassføler nei Fjernstyring NS Innstilling radiatorer Min. utetemperatur C - 10 Ferie av Turtemp senkes - 2 Lagre mine innst Hent mine innst Hent fabrikkinnst Kommunikasjo Innstilling VV Innstilling akk.tank Meny Avansert ( Avansert / Innstillinger ) I meny Innstillinger gjør installatøren og brukeren de innstillingene som er nødvendig. B = Innstilles av brukeren I = Innstilles av installatøren Språk Norsk I / B Innstilling av ønsket språk. Varmepumpetype LU / VA I Valg av type varmepumpe som skal ansluttes EcoLogic. LU / VA: Luft / vann, EcoAir, varmekilde luft, vannbårent varmesystem. VA / VA: Vann / vann, EcoPart, varmekilde væske, vannbårent varmesysterm. Varmepump sperret I Varmepumpens kompressor kan sperres her, f.eks.inntil hele installasjone er klar. Sperret: Leveringsinnstilling. Efter installasjonen endres innstillingen til tillatt. Tillatt: Kompressoren tillates å starte ( normal driftsmodus. ). Systemtype: shuntet I Type av system som varmepumpen skal anluttes til: Shuntet: Den eksisterende kjelen har en shuntventil som fordeler varmen til radiatorene. Ikke shuntet:den eksisterende kjelen har ingen shuntventil, men er f.eks. behovstyrt, slik at radiatorvannet varmes opp til ønsket temperatur. Akk. Anm: Oppvarming av vannet til en fast innstillbar temperatur. Har verken komfortstyring til huset eller innkobling av spissvarme. Et vedsystem med akkumulatorer, der vannet shuntes ut til radiatorene, skal være valgt som shuntet system. Korr systemdiff C 9 I / B Korigering av systemdifferense. ( Har ingen funksjon ved system akkumulator ). Systemet styres ved varmepumpedrift på radiatorenes returtemperatur, og ved øvrig drift på radiatorenes turtemperatur. Temperaturfallet ( differensen mellom tur- og returtemperatur ) avhengig av årstiden, radiatorenes overflate og vannstrømmen i systemet. Fabrikkverdien som er kodet inn, er for et gjennomsnittshus, men verdien trenger å bli endret om huset ditt aviker. Dette utføres best når det litt kaldt i luften, rundt 0 C eller lavere. 22

34 Tilskudd auto Innstilling av hvordan stus: tilskudd skal aktiveres. Auto: ( anbefales ) Veksling fra status VP til tilskudd og tilbake til status VP foregår automatisk.! Tilskudd skal være innstilt på Auto for at tilskuddsvarme automatisk skal kunne antiveres ved behov. Av: På: Veksling fra Status VP til Status tilskudd forekommer ikke. Av-modus kan benyttes leilighetsvis for å endre Status: tilskudd til Status: VP til Status: tilskudd. Veksling fra Status: tilskudd til status veksling fra Status: VP til Status:tilskudd, forekommer ikke. På-modus kan benyttes leilighetsvis for å endre Status: tilskudd til Status: VP til Status: tilskudd. Nød: Veksling fra Status: VP til Status: tilskudd forekommer bare ved alarm og når EcoAir stopper på grunn av utetemperaturen. Nattsenkning C - 5 Innstilling av utetemperaturen når nattsenkningen skal opphøre å endre turtemperaturen. Frostbeskyttelse C 10 Innstilling av romtemperatur når frostbeskyttelsen skal aktiveres.: Frostbeskyttelsesfunksjonen aktiveres når EcoLogic står i drift Stand by og av at romtemperaturen er under innstilt verdi. For at frostbeskyttelsesfunksjonen skal aktiveres, må det være installert romføler. Ladetemp C 50 I ( System Akk ) Ladetemperaturen for akkumulatoren, når kompressoren stopper. Difftemp C 5 I ( system Akk ) Differensen mellom starttemperatur og ladetemperatur. Ved oppvarming av svømmebasseng, kan differensen stilles lavt. Den valgte differensen påvirker antall kompressorstarter. Retur maks. C 48 I ( System Akk ) Maksimal returtemperatur for kompressordrift ved akkumulatorlading. Romføler I Her velges om romføler skal være med i driften. ( Ingen funksjon ved System Akk) : Systemet tilpasser temperaturen på vannet til radiatorene, av hengig av utetemperaturen ( styres i overenstemmelse med systemets varmekurve ). Noen årsaker til at man velger bort uteføleren, kan være at den er vanskelig å plassere, at man har adskilte boenheter, gulvvarme med egen temperaturregulering eller at man midlertidig velger bort føleren når man fyrer i ovnen. Selv om man har valgt bort føleren, er dioden aktiv. : Romføleren er med i driften og tilpasser temperaturen til radiatorene efter romtemperaturen. Romføleren kan likevel ikke øke temperaturen mer enn 7 grader over den innstilte varmekurven. Vedfyring ( Ingen funksjon med system Akk ). I : Det fyres ikke med ved i den eksisterende kjelen. ( Omfatter ikke vedovn eller liknende som ikke er tilknyttet det vannbårene systemet ). : Røkgassføler I Ingen funksjon. Det fyres med ved eller det kommer til å bli fyrt med ved i den eksisterende kjelen. Ved varmepumpedrift uten spissvarme, kommer systemet automatisk til å stenge av varmepumpen når det fyres med ved, og så begynne å regulere shuntventilen. Når fyringen er avsluttet og systtemet kjøles ned, starter varmepumpen automatisk igjen. 23

35 Fjernstyring NS ( Ingen funksjon ved system Akk ). I Systemet kan fjernstyres med to ulike funksjoner. Ved å korslutte 7 og 8 på koblingsplinten trer funksjonen i kraft: NS: NattSenkning. Ved kortslutningen inntrer funksjonen fast nattsenkning. Senkningens størrelse fastsettes i meny Nattsenkning. Når kortslutningen opphører, går systemet tilbake til sin normale driftsmodus. RS: RundStyring: Enkelte el.leverandører vil ha mulighet til å stenge av effektkrevende komponenter ivarmesystemet, f.eks. kompressoren. Korsluttes 7 og 8 på koblingsplinten, sperres disse komponentene. Sirkulasjonspumpe og øvrig styring sperres ikke. Funksjonen krever at el.leverandøren installerer spesialutstyr. Inst husparametere ( Ingen funksjon ved system Akk ) I / B Med dette valget kommer en til en undermeny, der husetstemperaturbehov ( varmekurve ) stilles inn, se meny Husparametere. Min utetemp C - 10 I / B Bare EcoAir. Innstillingen av den utetemperatur, da kompressoren ikke lenger tillates å være i drift. Fabrikkinnstilling ( anbefalt innstilling ) - 10 C. Lavere innstilt temperatur er mulig, men anbefales ikke, fordi slitasje og virkningsgrad påvirkes negativt. Ved temperaturer lavere enn - 10 C ute, reduseres stegvis maksimalt tillatt vanntemperatur. ( Maksimalt 55 C ned til - 10 C. Ved - 15 C maksimalt 48 C. Ferie Av ( Ingen funksjon ved system Akk ). B Om man ønsker konstant nattsenkning, f.eks. ved en feriereise, kan antall dager som ferien varer stilles inn her. Opptil 250 dager kan innstilles. Av: = Ikke aktivert. Av:= Funksjonen ikke aktivert. D 5: Funksjonen aktivert. D = dagn. I dette tilfellet senkes temperaturen i fem døgn. I fem døgn fra det tidspunkt som funksjonen ble aktivert, kommer senkningen å vare. Deretter går styringen tilbake til normaldrift. Turtemperatur senkes C - 2: Still inn hvor mye turtemperaturen ( eller romtemperaturen ) skal minske i det tidsrommet senkningen pågår. Hent mine inst Lagre mine inst Hent fabrikkinst Kommunikasjon Innst vv Innst tank I / B Her kan dine egne innstillingerlagres, Bekreftes med OK knappen. I / B De lagrede innstillingene kan hentes her. Kan være bra å ha om man vil teste nye innstillinger, men angrer seg og vil ha igjen de gamle. I / B Produktet leveres med ferdig innlagt fabrikkinnstillinger. Disse kan hentes opp igjen ved å aktivere denne funksjonen. Bekreft med OK knappen. Språk beholdes likevel. I dette valget vises en undermeny hvor innstillingene utføres for drift av flere varmepumper ( kaskade drift ). I dette valget vises en undermeny hvor innstillingen utføres for varmtvanns lading. Innstillingen gjelder bare for systemer hvor føler B5 benyttes. Innstillingene gjelder bare for systemer som har akkumulatortank og varmen shuntes ut til radiatorene. Systemene 6, 9, 10,

36 Service Funksjonstest Alarminfo Kode fabrikkinnstilling Meny Service ( Avansert / service ) I servicemenyen finnes tre undermenyer. Funksjonstest Alarm info Fabrikkinst kodet Idenne undermenyen kan man funksjonsteste de ulike komponentene i produktet. I denne menyen gis det informasjon om de seneste alarmene. Produktets alarmgrenser er innstilt i denne menyen. Her får man ikke gjort noen endringer, kun se igjennom hvilke verdier som er kodet fra fabrikk. Alarminfo Siste alarm Pressostat høytrykk Tidligere alarmer Uteføler Turføler Fasefølgefeil Alarminfo ( Avansert / service /alarminformasjon ) I denne menyen kan man avlese alarmhistorikken. Seneste alarm Viser den siste utløste alarmen. Tidligere alarm Viser tidligere utløste alarmer. Fabrikkinnst.kodet Kode VP retur maks. C 48 VP maks. C 55 Alarm hetgass C 130 Diff. start / stopp 5 Startforsinkelse 10 Spesial Meny koder fabrikkinnstilling ( Avansert / service / koder fabrikkinnstilling ) Kodet meny. Bare for produsentens innstilling av drift- / alarmgrenser. Denne menyen er kun for gjennomsyn. Kode 000 Kode: Unntak for meny spesial VP retur maks C 48 VP maks C 55 Høyeste returtemperatur som er tillatt fra systemet til kompressoren. Høyeste utgående vanntemperatur som er tillatt fra varmepumpen. Alarm hetgass C 130 Høyeste hetgasstemperatur som er tillatt for kompressoren. Drift start / stopp 5 Differense i minutter mellom start og stopp av kompressoren. Startforsinkelse 10 Minste tillatte tid i minutter som kompressoren må stå stille etter at den har stoppet. Spesial Systemdriftstider som kan innstilles i denne menyen. 25

37 Funksjonstest Kompr Vifte Shuntventil Vekselventil Tilskuddsvarme Ladepumpe Diode rom av av rad / vv av av av Meny Funksjonstest ( Avansert / Service /Funksjonstest ) Denne menyen er beregnet for å teste de ulike komponentenes funksjoner i produktet og skal bare benyttes av servicepersonell. Når menyen aktiveres, stopper alle funksjoner i produktet. Så kan vær enkelt komponent testes separat eller samlet. Alle styrefunksjonene blir satt ut av drift, slik at den eneste beskyttelsen mot feil drifting av kjelen er trykksensorene og kompressorens motorvern. Utføres det ingen knapptrykkinger i løpet av 10 minutter, går produktet automatisk tilbake til sin normale drift. Kompr Av Kompressortest. Ved start av kompressoren starter også viften på høy hastighet ( med væske / vannvarmepumpe starter brinepumpen ). Av: Kompressor avstengt. På: Kompressor og vifte ( brinepumpe ) starter. Vifte Av Test av vifte / brinepumpe. Av: Viften / brinepumpen avstengt. Lav: Viften går med laveste hastighet. Høy: Viften går på høy ( normale ) hastighet. På: Brinepumpen er aktivert. Shuntventil Test av shuntventilen ( shuntet system ). :Hverken stenge- eller åpnesignal ( shunten står stille ). Åpner: Åpnesignal til shunten. Stenger: Stengesignal til shunten. Vekselventil Tilskuddsvarme Ladepumpe Diode rom rad / vv Av Av Av Test av vekselventilen. Rad / vv: Vintermodus. Vekselventilen er i driftsmodus. Radiatorene er med i driften ( posisjon AB / B ). vv: Sommermodus. Vekselventilen er i driftsmodus bare varmtvann. Radiatorene er ikke med i driften. ( posisjon AB / A ). Test av innkobling spissvarme. Av: Spissvarme er sperret ( ikke tillatt ). På: Spissvarme er innkoblet ( tillatt ). Test av ladepumpe ( system Akk ). Av: Ladepumpe avstengt. På: Ladepumpe i drift. Kontroll av alarmdioden på romføleren. Av: Dioden på romføleren ( og alarmdioden på panelet ) er slukket. På: Dioden på romføleren blinker og dioden på panelet tennes. 26

38 Spesial Forsinkelse Sommerdrift min. 120 VP drift min. 120 Tilskudd. min. 180 Meny Funksjonstest ( Avansert / Service /Fabrikkinst kodet / spesial ) Tidsforsinkelser kan ved spesielle behov endres her. Sommerdrift min. 120 Tidsforsinkelse innen styresystemet kobler om til sommerdrift ( bare varmtvann ). Radiatorene kobles bort. Kan stilles inn mellom 60 og 480 minutter, fabrikkinnstilling 120 minutter. Dette på grunn av at utetemperaturen har vært høyere enn valgt sommergrense i denne tiden. VP drift min. 120 Tidsforsinkelse innen styresystemet stiller om fra sommerdrift til radiatordrift. Radiatorene kobles inn i systemet.dette på grunn av at utetemperaturen har vært lavere enn valgt sommergrense i denne tiden og at romføleren kaller på varme. Kan stilles inn mellom 60 og 480 minutter, fabrikkinnstilling 120 minutter. Tilskudd min. 180 Tidsforsinkelse for innkobling av spissvarme ( den eksisterende kjelen).den tid som varmepumpen er i drift, uten at den klarer heve temperaturen på returen til stopptemperatur. Når tiden er utløpt, starter spissvarmen. Kan stilles inn mellom 30 og 480 minutter. Fabrikkinnstilling 180 minutter. 27

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC EcoFlex. Pelletskjelen med integrert brenner. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Pelletskjelen med integrert brenner Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 465 81 273 NRF820 08 33 CTC SMS-Control

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 465 81 273 NRF820 08 33 CTC SMS-Control FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 465 81 273 NRF820 08 33 CTC SMS-Control Varegr. 3016100 Varmepumpe luft-vann tilbehør Med CTC SMS kan du endre innetemperaturen, tilbakestille

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

Roth Basicline digital romtermostat, 230V

Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth Basicline digital romtermostat, 230V Installasjon - hurtig veiledning Living full of energy /9 Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth basicline T termostat er enkeltstående 230V AC 50 Hz termostat/

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Prosjekteringshåndbok

Prosjekteringshåndbok CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.:63 90 40 01 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling SØR-NORGE Kirkevn. 32 4580 Lyngdal Mobil: 994 96 464 Avdeling VEST-NORGE P.B.

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco El El.kjele med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. - 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB NRF CTC EcoLogic PRO/Family CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 465 79 873 NRF 820 08 65 Varegr. 3046300 Romregulering varme Varmesystem kan styre opptil fire varmesystemer* med romfølere; f.eks. to radiatorkretser

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Panasonic overleveringsprotokoll.

Panasonic overleveringsprotokoll. Panasonic overleveringsprotokoll. Forhandler: Telefon: Sluttkunde: Adresse: Postnr. /sted Telefon: Modell: Serienummer: Bestilt: Levert: Innstallatør vvs: Ansvarlig: Innstallatør elektrisk: Ansvarlig:

Detaljer

Trådløs varmestyring BRUKSANVISNING

Trådløs varmestyring BRUKSANVISNING Trådløs varmestyring BRUKSANVISNING Sentralenhet NB! Svarte streker indikerer komforttemperatur. Innstilling gjøres med pluss tast. 1 NB! Sirkelens blanke felt indikerer ECO - temperatur. Innstilling gjøres

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Generell brukerveiledning for startpakkene HC 2, HC 21, HC 22 og HC 23.

Generell brukerveiledning for startpakkene HC 2, HC 21, HC 22 og HC 23. Generell brukerveiledning for startpakkene HC 2, HC 21, HC 22 og HC 23. (Ver. 2) Takk for du valgte å bruke HomeControl strømstyresystem for å spare strøm og øke din elsikkerhet. Vi hører gjerne ris og

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

CTC EcoZenith I550 PRO

CTC EcoZenith I550 PRO For huseieren I550 PRO Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug.2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul GSi 12! Inngrep i produktets

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system D FerroModul system D er velkjent

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

CTC EcoAir V Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoAir V Varmepumpe luft - Vann. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoAir V3 115-120 - 125 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring 16150451-1 2017-02-14 Oversikt sluttkunde Innemodul med varmepumpestyring 1. Signer sjekkliste installasjon. 2. Serienummer bak berøringsskjerm. 3. Luft radiatorsystem og produkter, ca. en måned etter

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Wi-Fi Mer komfort, mer kontroll og mer effektivitet den mest intelligente måten å varme opp hjemmet ditt på. P2 Komfort og kontroll P3 evohome systemet for

Detaljer

CTC Basic display. for Varmepumpene. CTC EcoPart 400 og CTC EcoAir 400. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Basic display. for Varmepumpene. CTC EcoPart 400 og CTC EcoAir 400. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Basic display for Varmepumpene CTC EcoPart 400 og CTC EcoAir 400 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.:

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer