Ei lang og god historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ei lang og god historie"

Transkript

1 Ei lang og god historie P. L. Gipling P. L. Gipling

2 2 P. L. Gipling

3 Ei lang og god historie P. L. Gipling Av Erling Koldaas DesignTrykk AS 2010 P. L. Gipling

4 Ei lang og god historie Det hele startet med Peter Lornts Gipling og en gårdssag i Fram-Verran for lenge, lenge siden. I 1930 flyttet Peter Lornts til Steinkjer for å selge trelastproduksjonen sin fra et lite skur på Steinkjerkaia. På 30-tallet startet han eget sagbruk og høvleri i byen ett av suksessproduktene var staver til trekasser, som ble brukt i norske fiskerier og eksportert både ut i Europa og til fjernere verdensdeler. Like etter krigen startet en målbevisst satsing på et bredere sortiment, flinke folk ble headhuntet og en ny butikk ble åpnet i Kongens gate på Nordsia. Sagbruk og høvleri ble etter hvert lagt ned, og fra da av ble det satset stort på salg av trelast og byggevarer. Butikklokalene ble fort for små, og på 80-tallet så et stort og moderne byggvarehus dagens lys. Dette ble landets første BYGGMAKKER-forretning og kjedens pilotbutikk. I dag er det 7 Byggmakker-butikker i hele fylket med en omsetning på en halv milliard kroner. Veien fram til i dag har vært både lang og spennende. Bedriften har overlevd både brann og krig, og ikke minst har landet vårt endret seg. Riktige beslutninger til riktige tider er nøkkelen til at en bedrift skal overleve på sikt. A.S. P. L. Gipling har tatt mange gode veivalg. Foto: Eigil Kirknes la et flott grunnlag for videre vekst. Gipling-ånden kjennetegner selskapet. Kundene har alltid vært i fokus, og Gipling er kjent for sin gode service. Spesielt vil vi takke alle gode medarbeidere opp gjennom alle år. Dere er og har vært nøkkelen til selskapets suksess. For oss er det med stolthet og ydmykhet vi er med på å bringe historien videre. Fundamentet ble lagt i generasjonene før oss. De 4 P. L. Gipling

5 Det starta med ei lita sag Det regna i Framverran. Peter Lornts og fire fem av søskenan sto og kika etter jekta som nettopp hadd lagt ut. Det hang tåke over tretoppan og oktober va blaut. Ombord på jekta va Lornts Lornts Gipling. Han skoill vårrå bort i fleir vækka, og levér trelast mang plassa oppover nordlandskysten. Han hadd to jekti, og begge va ut på fraktoppdrag. Ungan skoill vårrå heim og arbe med saga, sånn at det va nåkkå å hent te neste tur. Det va ungan som dreiv saga ungan og mora dæmmers, i sol og regn. Saga, småbruket, og skogen dreiv dæm. Skogen sto tett rundt Gipling-gården og husmannsplassan Myra, Sve og Nordgrana.. Peter Lornts hadd vorri 110 år i år i Som 23-åring for n te Steinkjer innerst i fjor n og byn t på Skogskolen i Eggelia. Et par år seinar for n te Framverran igjen te den gamle saga te farin; saga han hadd voksi opp attme, og som han kjent ut og inn. Ein dag sto n nerri fjæra og såg ut over sjø n. Saga hadd vorti fer lita, og hain fer stor. Han villa fløtt og bynnj et nytt liv. Han såg innover fjor n og der låg den lisse byen Steinkjer, med jekti og sagi, med feskera og bønder. Soldata og fyllika. Dit for n, og starta med trelastsalg på Sneppen. Han for i 1929 heilt alein og han vart læng, Etter to år fløttan fra Sneppen, over te Nordsileiret. Det vart my å gjørra, og han trøngt hjølp, salget av trelast gjekk godt, og ein etter ein kom dæm, søsken, søskenbarn, naboa. Dæm kom fra Myra og Sve fer han Peter Lornts voks i Steinkjer, og pengan fra kundan førd n tebake te Framverran, te Gipling-gården og husmannsplassan. Dæm som kjent n sei n va ein god mainn. Ein raus mainn. Ein snill mainn. P. L. Gipling

6 Han hadd my pæng og hjalp dæm som trøngt hjølp, vart det sagt. Ein dag sto n nemme trelastlageret og saga si og vist det fram. Det va ein sommerdag. Fjor n va still, og sola varma over Innherred. Redaktøren i lokalavisa, Olav Hougen, hadd nettopp skrevvi bysangen te Steinkjer : Langs med elvens munning, ved den fagre fjord, og det var der han sto hain Peter Lornts og pekt på store stabla av trelast og tømmer. Og herre e framtida, sa n Steinkjer e framtida! Men det han egentlig sa, va at han va framtida. Han: P. L. Gipling. Peter Bertram Lorentsøn Gipling. Hu Gudrun som sto og såg den fantastiske trelaststabelen og tømmerloinnan, sa ja. Dæm gifta sæ, han og hu Gudrun Aunan fra Ogndal n. Nån sei det va hun som årna han. Hu vart en kløpper te å driv sag. Og hu drog med sæ slektning etter slektning. Dæm koinn derre med skog ogndalingan. Og når følk som handla trelast te hus og fjøs itj koinn betal, fekk dæm det på krita særlig ogndalingan. Peter Lornts Gipling likt ongdalingan. Han ga krona te kjerka i Ogndalen. Så te Vestvik-kjerka i Framverran. Det vart travle tider, handel og krig. Etterpå vart det handel og fred. På Nordsileiret i Steinkjer vart det produsert feskkassa. Fleire millioner. Hys- og seikassa. Neddi Middelhavet sto Alekos og Jorgos på ei lita kai på ei øy i Hellas og venta på båten. Dæm hadd sitron og frukt, som skoill skipes ut. Og med båten dæm såg etter kom tomkassan fra Gipling i Steinkjer. Det samme skjedd i små havni i Argentina. I Gipling-kassan vart de søramerikanske eplan skipa te Europa, og nån av dæm fann veien te Steinkjer og, og havna på et kjølelager, før dæm vart sælt te jul i butikken i Kongensgata 20 på Nordsia. Butikken hett Odds Frukt & Tobakk. 6 P. L. Gipling

7 Kassan fra P. L. Gipling hadd gjort ein bra tur. Faren min dreiv den fruktbutikken, men sa aldri nåkkå om at det va n Peter Lornts Gipling som egentlig hadd kommi med eplan. Peter Lornts utvida etterkvart. Det vart byggvara: Finér. Asfaltpapp. Treull. Steinull. A-papp, B-Papp, C-papp og D-papp. Og Eternitt. Og det vart meir pæng. Johannes Diesen kom inn i firmaet som økonom seint på 40-tallet. Vi må ha ein stødig ein, sa n P. L. Gipling. Seks år seinar, i 1954, vart Ole Severeide head-hunta for å bygg opp byggvare-salget. Konkurransen va beinhard. Storbyen Steinkjer hadd Følstad Sande Grindberg Samvirkelaget Skogeierlaget Nordbotten. All sælt byggvara. Problemet te han P. L. Gipling va at han ikke hadd nån butikk medt i by n. Saga og lageret låg i Bogaveien. P. L. Gipling

8 No etter krigen va Steinkjer gjenreist etter bombinga, og det skein i butikkvinduan i Kongensgata, fra Vammen te Sannan. På all tomtin hadd det reist sæ forretningsgårda i Kongensgata, med unntak av ein plass: Kongensgata 17 på Nordsia. Der va det et høl ledig mellom bakerbrødrene Wiklund og gården te n Olaf Berg, han Martin Kvennavika. Æ satt i vinduskarmen i andreetasjen i gården på den ainner sia av gata og keik ut, da den første gravemaskina kom og bynt å gråvvå ut tomta. Et lite år seinar sto Gipling-gården oppreist. No hadd dæm et utsalgssted fer ovna, parkett og panel. Æ såg en fra vinduet i gården på ainner sea av gata, han Ole Severeide, men vesst itj kæm han va da. Og skiltet va så rart. Skiltet over vinduet. Det va så mang bokstava foran Gipling-navnet. ASPL. Fir fornavn va uvanlig mang, tenkt æ, og va 10 år. Han P. L. Gipling va så fernøgd med han Severeide og han Diesen at han ga dæm kvarsin halve gris et år, te jul. Det vart et kjempeproblem, ikke for at dæm va vegetarianera, men for at det ikke fantes frysera. Da kjøpt n Peter Lornts fryser te begge to. I etasjen over Gipling-butikken i Kongensgata 17 på Nordsia fløtta familien Diesen inn. I førsteetasjen i Wimpelmannsgata 5 i Påssåbyen fløtta familien Severeide inn. P. L.Gipling budd i andre, og vart en slags bestefar te ongan i huset. Han som starta i Framverran med gårdssaga og hadd åtte søsken fekk ingen onga. Han kom te Steinkjer og vart gründer n. Og den 13. november i 2010 va medarbeidera fra heile fylket samla i Steinkjer for å feir 80-årsdagen te firmaet, som mainn fra Framverran starta. Det starta med ei lita sag. Tekst: Odd B. Grønli 8 P. L. Gipling

9 By bygget på tømmer Sagbruksvirksomhet og utførsel av tømmer har lange røtter i Steinkjer. Tømmer av god kvalitet, særlig til båt- og husbygging, var helt fra vikingtiden en attraktiv handelsvare, og ble skipet ut til blant annet Island, Skottland og England. Rike skogsområder omkranset vannveiene ned til Steinkjer, og tømmerstokkene ble heist om bord i skipene innerst i fjordbassenget. Ved begynnelsen av 1600-tallet vet vi at velstående bønder og kirkens menn bygget flere vannsager rundt Steinkjer, og det betydde at de små husklyngene på begge sider av Steinkjerelvens utløp fikk selskap av stabler med bord og planker. Jekter og andre fartøyer som hentet trelasten, brakte også med seg annen handelsvirksomhet, og flere handelsmenn og håndverkere etablerte seg på strandstedet. Stenvigen Dampsag ble etablert i Steinvika i 1874, og drev sin virksomhet her under forskjellige eiere fram til selskapet ble oppløst i Dette bildet er fra ca. 1910, og selskapet var da overtatt av Meraker Brug. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer. P. L. Gipling

10 En av de store eksportartiklene fra Steinkjer frem til siste krig var såkalt props tømmer som ble brukt til å støtte opp i gruvegangene og som ble sendt med skip til særlig England og land i Sør-Amerika. Dette lagerområdet lå ved Sneppen i området mellom jernbanen og Sørsikaia. Bildet er tatt i Foto: Foreningen Gamle Steinkjer. 10 P. L. Gipling

11 At mye av handelsrettighetene var tillagt kjøpmenn i Trondheim, var med på å begrense Steinkjers utvikling. Det var strenge privilegier knyttet til de fleste former for yrkesutøvelse, og befolkningsveksten var beskjeden så sent som i 1835 var det ikke mer enn 200 fastboende. Men på 1830-tallet skjøt utviklingen fart. Flere driftige menn fikk handelsrettigheter og etablerte seg på nordre side av elven hvor det var god tilgang på tomter for å drive forretningsvirksomhet. Og godt hjulpet av gode tider i landbruket ble ladestedet Steinkjer formelig drevet frem av de omkringliggende bygdene. Jektene er allerede nevnt, og i 1848 innledet jektskipper Andreas Hågensen en ny æra da han dro på handelsekspedisjon fra Steinkjer til Nordland hvor trelast utgjorde det meste av lasten. Etter hvert ble handelen utvidet til å omfatte Troms og Finnmark ja, enkelte skuter tok turen helt til Arkhangelsk. Som en følge av Hell- Sunnanbanen fikk Steinkjer i 1905 nytt havneområde med eget sidespor. Deler av dette arealet ble umiddelbart tatt i bruk som opplastingsområde for trelast, som ble eksportert både med jernbane og skip. Senere ble det også sidespor over Nordsileiret ut til Bogen. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer. P. L. Gipling

12 Indherreds Aktie-Dampskibsselskap hadde en rekke skip som besørget eksport av trelast fra Steinkjer. Blant dem var M.s.Trana (søsterskip til M.s.Vibe ), bygd ved Steinkjer slip og mekaniske verksted under første verdenskrig. Trana var 120 fot lang og 24 fot brei og lastet 300 tonn. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer. En betydelig eksport av grovt trevirke ble etter hvert supplert med lokal foredling av de rike tømmerforekomstene i distriktet. Flere store sagbruk ble etablert her kan nevnes Stenviken Dampsag (1874), Nordsjø Brug (1880), Selvig Dampsag og Høvleri (1896) og Stenkjær Dampsag & Høvleri (1909). Foredlingsvirksomheten ga trevirke til lokal båtbygging og oppbygging av byen, og samtidig en betydelig økning i eksportinntektene. De tre første av de ovennevnte sagbrukene ble nedlagt i perioden Svingende konjunkturer, skiftende eierforhold, slitte anlegg og branner var de viktigste årsakene til at de innstilte driften. Tilgangen på tømmer var imidlertid fortsatt god, og frafallet av flere store aktører ga åpning for nye driftige menn til å etablere seg i sagbruksbransjen. 12 P. L. Gipling

13 Jomfruelig mark: Nordsileiret i 1907, og i retning av jernbanebrua ligger Nøstvolden Dampsag og det gamle skipsbyggeriet som ble drevet av byggmester Nils Ovesen. Disse virksomhetene ble kjøpt opp av Eleseus Ramberg, og var fundamentet til dannelsen av Stenkjær Dampsag og Høvleri i Foto: Foreningen Gamle Steinkjer. P. L. Gipling

14 Steinkjerelva med bruene og Nordsileiret i bakgrunnen omkring Stenkjær Dampsag og Høvleri er gjenoppbygget etter den store brannen i 1914 og var en av byens største arbeidsplasser. Det sies at store deler av livet i småbyen var innrettet etter signalene fra dampkjelen på saga - arbeidstidens start, pauser og arbeidstidens slutt. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer. 14 P. L. Gipling

15 Etablering, krigstid og gjenreisning Om han så at det var en åpning i trelastbransjen etter at mange sentrale aktører var falt fra, vites ikke med sikkerhet. Men faktum er at Peter Bertram Lorentsøn Gipling fra Fram-Verran (nå Mosvik) i 1930 etablerte seg som trelasthandler i Steinkjer. Han var da 30 år gammel (født 29. september 1900), og hadde både utdannelse og bakgrunn for yrket. Han fullførte i 1924 Statens Skogskole i Steinkjer, og arbeidet de påfølgende årene som tømmermåler i hjembygda og var også engasjert i driften av familiens sagbruk på Voldsetøra. Hjemgården Gipling var en middels stor gård. I 1900 hadde gården 107 dekar dyrket jord og 300 dekar skog, og med grense mot Verrasundet ble utkommet en kombinasjon av fiske, jordbruk og jektfart. For det var mange munner som skulle mettes på Gipling. Bare i sitt andre ekteskap med Berntine hadde faren Lornts åtte barn, hvor Peter L. var den syvende i rekken. Dette med handel lå nok også i blodet, for faren som var mye engasjert i jektfart, og hadde egen jekt som gikk regelmessig med trelast både til Møre og Nordland. Peter L. Gipling, som han selv forkortet sitt noe omstendelige navn til, bygget seg opp fra grunnen av. Han startet i et lite skur ved Sørsikaia i Steinkjer, og selv i en økonomisk vanskelig tid gikk det bra for den unge forretningsmannen. Han kjøpte tømmer og trelast i steinkjerdistriktet som ble sendt ut fra kaia med båt, og han besørget også salg av trelast produsert ved familiens sagbruk på Voldsetøra. Disse årene var også viktige for å bygge opp et stort kontaktnett. Den 29. september 1934, noen dager etter hans 34-årsdag, ble firmaet A/S P. L. Gipling stiftet et aksjeselskap med hovedformål å drive omsetning av trelast. Tre av stifterne var til stede: Marius Sundbymo fra Egge, Asbjørn Aunan, Ogndal og Peter L. Gipling, som også møtte med skriftlig fullmakt fra Paul Gipling i Verran. Paul var storebroren. Aksjekapitalen var ikke på mer enn kroner, fordelt på 30 aksjer à 100 kroner. Sundbymo og Aunan tegnet seg for fem aksjer hver, Peter L. Gipling to aksjer, mens Paul Gipling ble majoritetseier med 18 aksjer. Styrets første tillitsvalgte ble Peter L. Gipling og Asbjørn Aunan, med førstnevnte som formann. De påfølgende årene bygger Peter L. Gipling opp en betydelig virksomhet i Steinkjer. Han fikk allerede i 1932 feste en tre mål stor tomt på det daværende Nordsileiret nabo med Stenkjær Dampsag og Høvleri. Gipling trengte først og fremst plass til opplag av tømmer, men allerede samme år oppførte han en bygning for en stavsag året etter kommer den første tømmersagen. Det var ikke bare fast P. L. Gipling

16 Den spede starten: Midt på bildet Steinkjer havn Det var her Peter L. Gipling samme år leide et skur og startet sin virksomhet i byen. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer. 16 P. L. Gipling

17 Steinkjer på midten av 1930-tallet. En by i vekst og med stor optimisme - et godt utgangspunkt for gründere innen handel og industri. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer. P. L. Gipling

18 grunn under føttene de første årene på Nordsileiret. Den første saga ble satt på pæler, og Gipling brukte sagflis som fyllmasse. På denne måten fikk bedriften etter hvert en sagbrukstomt på 38 mål. Tomtearealet blir gradvis utvidet, og med etableringen av aksjeselskapet i 1934 går firmaet over fra å være en enmannsbedrift til en pulserende virksomhet med sagbruk, høvleri og kasseproduksjon ikke minst det siste skal bli en bærebjelke i firmaets aktivitet i flere tiår. I tillegg driver også firmaet Giplingfamiliens gamle sagbruk på Voldsetøra. Vi må også ta med ytterligere ett bevis på at Peter L. Gipling hadde langsiktige planer i Steinkjer. Han gifter seg i Skei kirke 3. januar 1942 med Gudrun Nikoline Aunan ( ). Ekteparet bosetter seg i Tordenskjolds gate (i dag Wimpelmannsgata 5), hvor de etter tyskernes bombing i 1940 bygger en ny og moderne tomannsbolig. De fikk ingen barn. Under krigen innfører okkupasjonsmakten streng regulering av tilgangen på tømmer, og fører nitidig kontroll med omsetningen av trelast. Etter 1942 går nesten all produksjon til utbygging av tyske anlegg, og kontrollører følger nøye med på at de lokale sagbrukene oppfyller alle pålegg. Krigsårene bød således på store utfordringer for trelastnæringen, og for å utnytte anlegg og arbeidskraft tilføyde P. L. Gipling generatorknott til sitt sortiment. Det var en sped start med innkjøp og tørking av virke på slutten av 1940 og i 1941, med henholdsvis 200 og 800 hektoliter som ble kunstig tørket på sagbruksområdet. Produksjonen tok av i 1942 med hektoliter, og de første fire månedene av 1943 nådde produksjonen opp i hektoliter. En annen målestokk er forbruket av papirsekker. I 1942 gikk det ut ca storsekk med knott, mens det forventede forbruket i 1943 var sekker. P. L. Gipling fikk egen strømkvote til knottproduksjonen. Det var særlig tørkingen som foregikk i egne siloer, som var kraftkrevende. I 1943 var forbruket på ca kwt. i måneden. Det ble benyttet olderved i produksjonen, og virket ble dels levert på bruket, dels kjøpt på rot og hogd etter behov. Knottproduksjon i denne skalaen krevde spesialutstyr. Stokkene ble først kappet i ca. 7 centimeters lengde, og deretter ble det benyttet en høgger som klyvde disse skivene i passe biter knott. Peter L. Gipling ble tidlig en nær venn med Hjalmar Aalberg. Han eide Aalberg Mekaniske Verksted i Steinkjer, som hadde spesialisert seg på utstyr til sagbruksindustrien. En spesialitet var maskiner som laget staver til kasseproduksjonen noe vi skal komme tilbake til. Nyenget mekaniske verksted i Levanger leverte mye utstyr for knottproduksjon til virksomheter i Innherred, men det nære samarbeidet mellom Aalberg og Gipling kan også ha resultert i at Aalberg Mekaniske Verksted utviklet og leverte slikt utstyr. Mye av knottproduksjonen ble rekvirert av den tyske okkupasjonsmakten, en del ble levert til norske myndigheter og fordelt ut over i landet, mens noe ble solgt til forsyningsnemnden i Steinkjer. Og vi ser at virksomheten skaffet arbeid til mange. Gamle timelister viser at P. L. Gipling i 1943 hadde 12 fast ansatte og nesten dobbel så mange timelønte i tillegg. Som en kuriositet tar vi med oppgaven over ansatte pr. 5. mai 1943 ved A/S P. L. Giplings sagbruk, høvleri og knottfabrikk: 18 P. L. Gipling

19 P. L. Gipling, disponent A. Tønne, kontorist Inge Johnsen, arbeider Tore Kjørås, arbeider Oskar Lynum, sjåfør Bj. Ramstad, arbeider Olav Røthe, arbeider M. Sundbymo, høvelmester M. Thuun, arbeider Karl Øksnes, arbeider Reidar Øksnes, arbeider John Herstad, arbeider. Oversiktsbilde over Nordsileiret i Rett foran Skogskolen begynner Gipling-bruket å ta form. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer. P. L. Gipling

20 De fast ansatte ved virksomheten hadde en timelønn på kr. 1,42 viser en rapport til Inntrøndelag Prispoliti, mens de timelønte måtte nøye seg med 80 øre. Gudrun og Peter L. Gipling hadde omtanke for sine slektninger, og av ansattelistene ser vi at slektninger fikk arbeid i kortere eller lengre perioder. En av dem som kom inn i bedriften etter krigen var hans to år yngre bror, Andreas Gipling, som arbeidet i firmaet frem til pensjonsalder. En brevveksling mellom firmaet og Trana Teglværk vinteren 1943 forteller at Peter L. Gipling hadde behov for nybygg, trolig relatert til knottproduksjonen. Han ønsket å kjøpe murstein, men fikk tilbakemelding om at all murstein ved teglverket var beslaglagt og all fremtidig produksjon rekvirert. Og, heter det i brevet, nybygg eller utvidelse må være godkjent av Abteilung Technik, Dienstestelle Trondheim. Noe nybygg ble det ikke så lenge krigen varte. ble ødelagt av brann 5. juni At det var relativt kummerlig kommer også klart til uttrykk da Statens Arbeidstilsyn inspiserte bedriften i 1946, noe som resultert i en rekke pålegg. Det blir blant annet stilt krav om nybygg som skal inneholde tidsmessige arbeidslokaler og folkerom samt en rekke pålegg om bedring av sanitære forhold. Peter L. Gipling tar fatt i utfordringene, og i 1948 blir nytt sagbruk og kassefabrikk tatt i bruk på bedriftens område på Nordsileiret. Etter krigen er det også et nytt forretningsområde som skyter fart. Behovet for alle typer bygningsartikler er nærmest umettelig, Men det var ikke bare den tyske okkupasjonsmaktens pålegg og reguleringer som skapte problemer for A/S P. L. Gipling. Vinteren 1943 måtte firmaet søke Forretningsbanken i Steinkjer om en midlertidig økning av kassakredittlånet fra til kroner. Årsak: Tidlig islegging i Verrasundet gjorde at det ikke var mulig å skipe ut fra et stort lager ved sagbruket på Voldsetøra. Fem lange krigsår tærte hardt på selskapets utstyrspark, og situasjonen forverret seg da saga Fra Steinkjer i krigsårene. Personbiler ble ofte utstyrt med generator på egen henger, og drivstoffet - knotten - ble medbragt i sekker på taket. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer. 20 P. L. Gipling

21 både lokalt og nasjonalt. Peter L. Gipling ser denne muligheten, og sikrer seg agenturer på blant annet eternit takplater og sement. Samarbeidet med den lokale Petter Smart, Hjalmar Aalberg fortsetter. Gipling og Aalberg arbeidet mye med å effektivisere kasseproduksjonen, hvor det var store ordrer og gode inntjeningsmuligheter. Aalberg konstruerte blant annet en Dobbeltkanter, som kantet, klyvde og kappet kassebord i en operasjon. Og nettopp kasseproduksjonen ble litt av et eventyr for P. L. Gipling i årene etter krigen. Dette var noe Peter L. Gipling hadde startet med allerede ved etableringen på Nordsileiret, men etterspørselen skjøt virkelig fart etter krigen. Det var alt fra fiskekasser til Nord-Norge og fruktkasser til Sør- Amerika. Og det var store kvanta som ble etterspurt. En av firmaets hovedforbindelse var Arne Eggen i Trondheim. Som et eksempel forventer Eggen i 1947 en samlet bestilling fra landets fiskeeksportører på helkasser. Spørsmålet til P. L. Gipling er klart: Hvor mange 1/1-kasser fra deres firma kan jeg gjøre regning med i tiden oktober 1947 til mars 1948? En Dobbeltkanter signert Hjalmar Aalberg, og som hadde stor betydning for effektivisering av kassebord-produksjonen. Maskinen kantet, klyvde og kappet kassebord i en operasjon. Foto utlånt av Eva Waagen. Kasseproduksjonen var også et fint supplement til den løpende produksjonen av høvlet og uhøvlet trelast, idet tømmerstokken kunne utnyttes nesten til siste trevl. Av eldre korrespondanse fremgår at den relativt beskjedne Steinkjer-bedriften kunne levere både fem og ti tusen kasser i måneden til forskjellige mottagere, og enkeltordre på tomatkasser eller fruktkasser var ikke uvanlige. Peter L. Gipling benytter også oppsvinget etter krigen til å sikre seg full kontroll over firmaet. I 1946 utvides aksjekapitalen fra til kroner, og Gipling tegner seg for samtlige av de nye aksjene. P. L. Gipling

22 Hektiske år etter krigen 1947 er et nytt merkeår for P. L. Gipling. Firmaets virksomhet og omsetning skyter fart, og administrative rutiner og papirarbeid tårner seg opp for Peter L. Gipling. Han ser at bedriften trenger en person som kan ta hånd om økonomi og administrasjon mens han selv kan konsentrere seg om driften av bruket, og det lykkelige valget faller på 25 år gamle Johannes Diesen. Det ble brukt mye penger på nybygg og utstyr på sagbruksområdet på Nordsileiret her høvelbygningen fra P. L. Gipling

23 Johannes Diesen hadde i alle sine år i bedriften ansvaret for økonomi og administrasjon, og hadde aldri noe krav om lukseriøst innredet kontor... P. L. Gipling

24 Diesen var født i Målselv, men vokste opp i Narvik hvor hans far ble telegrafbestyrer i Her opplevde han de harde kampene i 1940, men senere samme år flyttet familien til Oslo hvor han gikk Kristelig gymnasium. Årsskiftet 1944/45 ble han uteksaminert fra Statens Skogskole i Steinkjer i skogskoletiden møtte han også sin Anfrid (Selliås) fra Snåsa, og de to giftet seg i Etter et kort opphold som herredsskogmester i Målselv fullførte han sin utdannelse med merkantile fag ved Handelsgymnaset i Trondheim. Det var dermed en godt skolert ung mann som hadde sin første arbeidsdag i firma P. L. Gipling 20. august Og det manglet ikke på arbeidsoppgaver. - Papirer og bilag lå i hauger på kontoret på Nordsileiret, har han selv fortalt, og det tok lang tid å få orden på regnskapet og innført nye rutiner. Diesen og Gipling fant tonen fra første dag. Gipling overlot gladelig ansvaret for det administrative, og Diesen fikk brukt både sin økonomiske og skogfaglige utdanning. Han hadde blant annet ansvaret for de mange tømmeroppgjørene og for fløting av tømmer, og med drøyt 20 mann i fast arbeid og mange timelønte var det mye arbeid når de ansatte en gang i uken skulle ha sine lønningsposer. - Det var kolossalt travelt, fortalte Diesen, da han 40 år senere så tilbake på sine første år i firmaet. Vi hadde leveranser til de fleste nybygg i Steinkjer, og var hoffleverandør til blant annet Steinkjer Nye Boligbyggelag, hvor vi leverte alt fra spiker til innredninger. Det gikk båtlaster med trelast nordover og til England, kassematerialer i store mengder til mange land og det ankom ladninger med ulike bygningsartikler som knapt rakk å være innom lagerskurene på Nordsileiret. At Gipling hadde stor tro på den unge Diesen, avtegner seg også i selskapets styreprotokoll. I 1949 blir han aksjonær, og i februar 1952 blir han innvalgt i styret sammen med Gipling, løser handelsbrev og blir ansvarlig for å representere firmaet utad. Også privat får de to et nært forhold. På slutten av 1940-tallet overtar ekteparet Gipling hytten Pynten på Stod-siden i sørenden av Snåsavatnet, og i 1953 bygger ekteparet Diesen hytte på naboeiendommen; disse hyttene eies i dag av to av Diesens sønner. Diesen kom inn i firmaet midt under den mest hektiske gjenreisningen både lokalt i Steinkjer og andre steder i landet, ikke minst i Finnmark hvor det var et nærmest umettelig behov for trelast og andre bygningsvarer. Det foreligger mange nærmest desperate brev fra trelastutsalg i Troms og Finnmark, og pris og dimensjoner synes underordnet bare man kan få sendt trelast nordover! 24 P. L. Gipling

25 Hytten Pynten ved Snåsavatnet ble familien Giplings andre hjem, og her er Peter L. Gipling i ferd med vedlikeholdsarbeid. Utlånt av Eva Waagen. P. L. Gipling

26 Peter L. Gipling var en ivrig fisker, og stadig på farten på Snåsavatnet med garn og annen fiskeredskap. Utlånt av Eva Waagen. 26 P. L. Gipling

27 På Oslo-tur i 1950-årene Peter L. Gipling var ingen sinke når det gjaldt å finne på noe gøy sammen med kameratene. Det kunne være en hyttetur eller en utflukt for å prøve fiskestangen, og de var vel verken verre eller bedre enn mannfolk flest. Ved en anledning på 1950-tallet satte Gipling, Odin Elden, Lars Hægstad og Hjalmar Aalberg, med drosjeeier Svend Waagen utkommandert som sjåfør, kursen mot hovedstaden på guttetur. Historien beretter ikke noe om turen sørover, men vel fremme tok karene inn på Hotel Continental bare det beste var godt nok. Verdensvante lot de tjenestevillige pikkoloer ta bagasjen, og unnslo seg ikke da en velvillig dørvakt i stram uniform tilbød fyr på sigarene. Karene var borte i en uke Like før hjemreise måtte det kjøpes inn bygaver til fruene som satt hjemme. Særlig vant med slik handel var kvartetten ikke, men i opplivet stemning ble det foretatt innkjøp av fire like, rosa og gjennomsiktige nylon nattkjoler. - Det blir noe annet enn de triste flanellsnattkjolene, konstaterte fire fornøyde karer! Det ble etter sigende også en belivet hjemtur, og det gikk ikke bedre enn at Gipling fikk på seg Odin Eldens rutete hatt i størrelse 61, mens hans hatt i størrelse 59 og samme utseende havnet på kameratens hode. Fru Gudruns hjemkomsthilsen på trappa etter ni dagers fravær ble dermed: - Nei, no tru æ sanneli at haue ditt ha krømpa på turen! Om fru Gipling og de andre fruene tok sine gjennomsiktige nylon nattkjoler i bruk? Det forblir familiehemmeligheter, men nyheten om de dristige bygavene spredte seg raskt i Steinkjer og ble en snakkis i lang tid. P. L. Gipling

28 Suksess med byggevarer Peter L. Gipling må ha vært en god menneskekjenner, med et godt blikk for å gjøre gode ansettelser. Selv var han mest opptatt av sagbruksvirksomheten, men med sitt forretningsinstinkt så han at det var viktig og riktig også å satse på salg av andre bygningsartikler. Diesen hadde etter noen år full kontroll på det økonomiske og de administrative arbeidsoppgavene, men på Som salgssjef i P. L. Gipling ledet Ole Severeide den målbevisste satsingen på byggevarer. Det ble ofte lange arbeidsdager, hvor timene før og etter åpningstiden i forretningen ble benyttet til kontorarbeid. 28 P. L. Gipling

29 begynnelsen av 1950-tallet ble det klart at firmaet hadde bruk for en person som kunne ta hånd om byggevarene og utvikle denne virksomheten. Gipling hadde utvilsomt hørt gode ord om en ung mann som i 1954 fikk sparken av Steinkjer Samvirkelag etter å ha nektet å organisere seg slik arbeidsgiveren krevde. Han oppsøkte i hvert fall Ole Severeide med en klar beskjed: - Du skal begynne å arbeide hos meg! Og han hadde et skikkelig lokkemiddel i bakhånd. Med jobben fulgte nemlig en moderne leilighet i Giplings hus i Wimpelmannsgata 5 - en fjern drøm for de fleste i Steinkjer, som fortsatt slet med stor boligmangel. Severeide tok jobben, og kastet seg med stor iver over oppgaven. Han hadde en bred og allsidig selgerbakgrunn, en mann som i hele sin lange karriere alltid satte kunden i fokus. Født på Rørvik i 1918, og tok middelskoleeksamen i Deretter var han i lære hos et stort grossistfirma i Bergen fram til 1941 før han vendte hjem til Rørvik, hvor han ledet den lokale forsyningsnemnden frem til 1946 og senere arbeidet i sin onkels jernvareforretning. Sammen med sin Hjørdis kom han i 1951 til Steinkjer og jobb i Samvirkelaget. Ekteparet fikk fire barn, tre sønner og en datter. Fra første dag fungerte samarbeidet med Gipling og Severeide, og det ble satt ambisiøse mål: P. L. Gipling skulle etablere seg som grossist i byggevarer, og for å få til dette krevdes betydelige salgsvolum og etablering av tette bånd til produsenter og de nasjonale aktørene i byggevarebransjen. Det ble mange og lange arbeidsdager for Severeide, men han og firmaet lyktes med sine målsettinger. P. L. Gipling ble grossist for et område som strakte seg fra Skogn i sør til fylkesgrensen i nord, og forsynte lokale samvirkelag og landhandlere med et utall små og store artikler. I tillegg økte direktesalget fra egne lagre på Nordsileiret betydelig. I 1957 kunne firmaet endelig flytte inn i egen forretningsgård i Kongens gate 17 på Nordsia og fikk på en helt annen måte presentert sitt stadig økende vareutvalg. Peter L. Gipling kunne på sin lune måte karakterisere byggevarene som småstund-arbeid, men det hersker liten tvil om at det grunnlaget som fra 1954 ble lagt av Severeide med solid bistand fra hans makker Diesen, senere ble gull verdt for P. L. Gipling. Nøkternhet preget fortsatt firmaet det ble aldri investert før pengene sto på bok, men omsetning og kundemasse økte i raskt tempo. At Peter L. Gipling satte pris på sine unge ledere fremgår også av styreprotokollen. I 1956 ble aksjekapitalen økt fra til kroner, og av de 250 nye aksjene fikk Diesen og Severeide tegne seg for 50 hver. P. L. Gipling

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Erfaringsbasert språkopplæring

Erfaringsbasert språkopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Vedlegg til Erfaringsbasert språkopplæring Egen bok spor 1 Delprosjekt Forarbeid Teksthefte Arbeidsoppgaver Grete Gystad Tordis Vandvik

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Litt om min mamma Elfrida og hennes liv på Nyvoll

Litt om min mamma Elfrida og hennes liv på Nyvoll Litt om min mamma Elfrida og hennes liv på Nyvoll Hun ble gjerne kalt for Frida, og det var vel helst det navnet mange brukte på henne. Hun ble født 5. juni 1915 i Sandbakk, i det som den gang var Nordfold

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

SVINGENS DA FRODE. Arne Svingen. Illustrert av Henry Bronken

SVINGENS DA FRODE. Arne Svingen. Illustrert av Henry Bronken SVINGENS GALE VERDEN Arne Svingen DA FRODE MISTET HODET Illustrert av Henry Bronken EN HODELØS VENN Det var en tirsdag så vanlig som bare tirsdager kan være. Ulrik hadde vært på skolen. Etterpå hadde

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Den magiske fingeren

Den magiske fingeren Roald Dahl Den magiske fingeren Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl På gården ved siden av vår bor Gregg og kona hans. De har to barn, begge gutter. De heter Philip og William. Noen

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.»

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.» Tom-Titt-Tei Det var en gang en kvinne som bakte fem paier. Og da de kom ut av ovnen, var de så overstekt at skorpene var alt for harde å spise. Så hun sa til sin datter: «Datter», sa hun, «legg de derre

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Båtbyggeren fra Bjørsvika.

Båtbyggeren fra Bjørsvika. Båtbyggeren fra Bjørsvika. Magnus Berg Andersen ble født den 09. 08. 1895 i Holmen i Bjørsvika. Magnus var den eldste i søskenrekken av til sammen 4 ekte brødre. I virkeligheten var de 5 gutter idet Petra

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer