ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1977 1992 (1963 1998)"

Transkript

1 ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE ( ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2015

2 2

3 Innhald INNLEIING...7 SENTRALADMINISTRASJON EIDFJORD VALSTYRE...8 Aab Møtebøker, valstyre...8 Ab Møtebøker, røystestyra EIDFJORD FORMANNSKAP Ab Møtebøker, kommunestyret Ac Møtebøker, formannskapet Ad Møtebøker, administrasjonsutvalet 12 Bb Kopibøker Cb Postjournalar Dba Saksarkiv: saker overført frå Ullensvang herad Dbb Saksarkiv etter NKS-nøkkel Dbc Saksarkiv etter NKS-nøkkel. Saker om Eidfjord og Ullensvang kraftverk Eb Emneordna korrespondanse Za Referansemateriell GENERALPLANNEMNDA Aa Møtebøker Da Saksarkiv UNDERVISNING EIDFJORD SKULESTYRE Ab Møtebøker for skulestyret Ad Møtebøker for Arbeidsutvalet i skulestyret HOVUDUTVAL FOR UNDERVISNING Ae Møtebøker for Hovudutval for undervisning Af Møtebøker for Arbeidsutvalet i Hovudutval for undervisning EIDFJORD SKULEKONTOR Bb Kopibøker

4 Cb Postjournalar Dba Saksarkiv etter NKS-nøkkel BARNEHAGENEMNDA Aa Møtebøker EIDFJORD KULTURSTYRE Aa Møtebøker EIDFJORD KULTURKONTOR Ca Postjournalar Daa Saksarkiv etter NKS-nøkkel Fa Ungdomsarkiv Za Referansemateriell IDRETTS- OG UNGDOMSUTVAL Ab Møtebøker BYGDEBOKNEMND Aa Møtebøker SOSIALE OPPGÅVER EIDFJORD SOSIALSTYRE/SOSIALUTVAL Aa Møtebøker HOVUDUTVAL FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG Ab Møtebøker EIDFJORD SOSIALKONTOR Ba Kopibøker Ca Postjournalar Daa Saksarkiv BARNEVERNSNEMNDA Aa Møtebøker EDRUSKAPSNEMNDA Aa Møtebøker TILTAKSNEMNDA Aa Møtebøker SAMARBEIDSUTVALET FOR VARIGE ARBEIDSPLASSAR I EIDFJORD OG ULVIK Ab Møtebøker

5 TEKNISKE OPPGÅVER TEKNISK UTVAL, TEKNISK HOVUDUTVAL, HOVUDUTVAL FOR UTBYGGING Aa Møtebøker TEKNISK ETAT Ba Kopibøker Ca Postjournalar Daa Saksarkiv Fa Prosjektarkiv emneordna Ga Brannsyn Oa Kartverk og oppmåling Ua Foto EIDFJORD BYGNINGSRÅD Ab Møtebøker BRANNSTYRE Aa Møtebøker NÆRINGS- OG RESSURSFORVALTNING TILLITSMANNEN FOR STATENS LANDBRUKSBANK I EIDFJORD Ab Møtebøker HUSNEMNDA Aa Møtebøker EIDFJORD JORDSTYRE/LANDBRUKSNEMND Aa Møtebøker EIDFJORD LANDBRUKSKONTOR Ba Kopibøker Cb Postjournalar Dba Sarksarkiv Dbb Saksarkiv Eaa Emneordna saksarkiv Ia Tilskot ordna på gards- og bruksnummer Ja Skogsvegar/jorbruksvegar

6 Ka Lanbruksbanksaker ordna på gards- og bruksnummer SKOGRÅD Aa Møtebøker UTMARKSUTVALET Aa Møtebøker VILTNEMNDA Aa Møtebøker Da Saksarkiv INNLANDSFISKENEMNDA Aa Møtebøker TILSYNSUTVALET FOR HARDANGERVIDDA NASJONALPARK I EIDFJORD Aa Møtebøker Da Saksarkiv KRISE- OG REGULERINGSTILTAK SIVILFORSVARSNEMND/TILFLYTTINGSNEMND Fa Beredskapsplan YMSE AKSJONSUTVALET FOR EIDFJORD SOM EIGEN KOMMUNE Aa Møtebøker Da Korrespondanse

7 Innleiing Denne katalogen gjev hovudsakeleg oversikt over arkivet etter Eidfjord kommune i tidsrommet Arkivet inneheld samtidig mykje arkiv frå perioden Eidfjord vart eigen heradskommune i I 1964 vart kommunen slått saman med Ullensvang kommune, men gjekk i 1977 atter over til å verte eigen sjøvstendig kommune. Eidfjord fekk då overført saker som var aktuelle for den nye kommunen slik at dei ikkje måtte sende ein førespurnad til Ullensvang herad kvar gong dei skulle ha ei arkivsak. Storparten av desse sakene er samla i ein eigen serie under formannskapet, men det vil kunne finnast saker i alle arkiva. Arkivet er ordna og registrert av Interkommunalt arkiv i Hordaland. Arbeidet vart starta i 2013 og sluttført i Arkivet er plassert i Eidfjord kommune sitt arkivdepot. 7

8 ARKIVSKAPAR 011 VALSTYRET ARKIVSERIE Aab MØTEBØKER, VALSTYRE Nr. Innhald Tidsrom 0001 Møtebok for Eidfjord valstyre, kommuneval Møtebok for Eidfjord valstyre, stortingsval

9 ARKIVSKAPAR 011 VALSTYRET ARKIVSERIE Ab MØTEBØKER, RØYSTESTYRA Nr. Innhald Tidsrom 0001 Møtebok for Lægreid røystekrins, kommuneval og fylkestingsval Møtebok for Lægreid røystekrins m/simadal, stortingsval Møtebok for Bu røystekrins, kommuneval og stortingsval Møtebok for Bu røystekrins, stortingsval Møtebok for Indre Bu røystekrins, kommuneval og fylkestingsval Møtebok for Simadal røystekrins, stortingsval Møtebok for Syssendalen røystestyre, stortingsval Møtebok for Sæbø røystekrins, kommuneval og fylkestingsval Møtebok for Sæbø røystekrins, stortingsval

10 ARKIVSKAPAR 021 FORMANNSKAPET ARKIVSERIE Ab MØTEBØKER FOR KOMMUNESTYRET Nr. Innhald Tidsrom 0001 Møtebok for Eidfjord kommunestyre Møtebok for Eidfjord kommunestyre Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del III Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del III Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del IV Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del III Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del III Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del III Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del III Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del III Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del I Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del II Møtebok for Eidfjord kommunestyre, del III

11 ARKIVSKAPAR 021 FORMANNSKAPET ARKIVSERIE Ac MØTEBØKER FOR FORMANNSKAPET Nr. Innhald Tidsrom 0001 Møtebok for Eidfjord formannskap Møtebok for Eidfjord formannskap Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del III Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II Møtebok for Eidfjord formannskap, del I Møtebok for Eidfjord formannskap, del II

12 ARKIVSKAPAR 021 FORMANNSKAPET ARKIVSERIE Ad MØTEBØKER FOR ADMINISTRASJONSUTVALET Nr. Innhald Tidsrom 0001 Møtebok for Administrasjonsutvalet Møtebok for Administrasjonsutvalet Møtebok for Administrasjonsutvalet Møtebok for Administrasjonsutvalet Møtebok for Administrasjonsutvalet Møtebok for Administrasjonsutvalet Møtebok for Administrasjonsutvalet Møtebok for Administrasjonsutvalet Møtebok for Administrasjonsutvalet Møtebok for Administrasjonsutvalet

13 ARKIVSKAPAR 021 FORMANNSKAPET ARKIVSERIE Bb KOPIBØKER Nr. Innhald Tidsrom 0001 Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok, del I Kopibok, del II Kopibok Kopibok Kopibok, del I Kopibok, del II Kopibok, del I Kopibok, del II Kopibok, del I Kopibok, del II Kopibok, del I Kopibok, del II Kopibok, del III Kopibok, del I Kopibok, del II Kopibok, del III Kopibok, del I Kopibok, del II Kopibok, del I Kopibok, del II Kopibok, del I Kopibok, del II

14 ARKIVSKAPAR 021 FORMANNSKAPET ARKIVSERIE Cb POSTJOURNALAR Nr. Innhald Tidsrom 0001 Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal Postjournal

15 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD Saksarkiv: saker overført frå Ullensvang herad Desse sakene var opphavleg ein del av Ullensvang sitt arkiv, men vart overført til Eidfjord kommune i samband med at Eidfjord ble fråskilt som eigen kommune. 0 Organisasjon og administrasjon Instruks for vaktmeister i Eidfjordområdet Lønnsauke for gravaren i Eidfjord Vaktmeister Lægreid skule / Eidfjord samfunnshus Søknader på vaktmeisterstillinga Eidfjord samfunnshus Sæbø skule Finans- og eigedomsforvaltning Skatteutjamningsmidlar 1977 søknad om ekstra tilskot Eidfjordverkene Nord skattefordeling Ulvik/Ullensvang Ekspropriasjonsskjønn avheimla vedkomande grunn til trafikkområde og friområde ved haldeplassen i Eidfjord sentrum Lægreid skule - førebuingsnemnd Lægreid skule låsskjema frå Trio fabrikker Lægreid skule vedtak om bygging, finansiering, val av byggenemnd Lægreid skule - tilbodsprotokoll

16 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD Lægreid skule anbod / teikningar Ernst Ekra Lægreid skule anbod /teikningar ingeniør Bjørn Iddeng Lægreid skule teikningar Block Watne Lægreid skule tilbod på bygging av veg til Lægreid skule Lægreid skule tilbod på røyr og sanitæranlegg Lægreid skule lærarbustaden Lægreid skule innreiingsforslag Lægreid skule grøntanlegget kring Lægreid skule Lægreid skule ymse skriv vedkomande førebuinga av Lægreid skule Lægreid skule teikningar over skulebygg i Eidfjord Lægreid skule - ombygging Lægreid skule søknad om deling av den gamle gymnastikksalen Bygging av ny skule i Sæbø krins Sæbø skule anbod / teikningar mappe I Sæbø skule anbod / teikningar mappe II Sæbø skule anbod / teikningar mappe III Sæbø skule anbod / teikningar mappe IV Sæbø skule anbod / teikningar mappe V Sæbø skular - kontraktar

17 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD Sæbø skule kontrakt elektrisk anlegg Sæbø skule kontrakt sanitæranlegg Sæbø skule kontrakt ventilasjonsanlegg Sæbø barneskule Øvre Eidfjord Sæbø skule kostnadssamandrag Hardanger Cementvarefabrikk i Eidfjord. Planar om utviding Ny lærarbustad v/ Sæbø skule Bygging av lærarbustad på Garatun Øvre Eidfjord Garanti for lån kr til P/L Eidfjord samfunnshus/lægreid skule Kyrkje, skule og andre kulturformål Senkeapparat Eidfjord kyrkjegard Eidfjord kyrkjegard Utviding av kyrkjegarden i Eidfjord Søknad om unntaksordna ungdomsskule i Eidfjord Skuleskyss (Ullensvang) Maurseth Sæbø skule Søknad om unormert førstelærarstilling ved Lægreid kombinerte barne- og ungdomsskule Eidfjord folkeboksamling bibliotekrom

18 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD Søknad om leige av lokale til ungdomsgruppa Stjerna i Eidfjord Ljosløype på Garen - heradstilskot Symjebassenget i Eidfjord Avtale mellom Ullensvang herad og P/L Eidfjord samfunnshus Uteanlegget ved Lægreid skule Eidfjord samfunnshus P/L Eidfjord samfunnshus Eidfjord samfunnshus mappe I Eidfjord samfunnshus mappe II Lægreid skule / Eidfjord samfunnshus nytt samfunnshus Eidfjord samfunnshus byggeleiing Oppgjer for grunn til idrottsplass i Eidfjord Sal av tømmer på rot ved Eidfjord idrettsplass Legekontor i Eidfjord samfunnshus kjøp av innbu Eidfjord samfunnshus ferdigattest Eidfjord samfunnshus skifte av golvbelegg i kjellaren Sosiale tiltak Kjøp av tomteland i Eidfjord, hjå Odd Bergslien og Herborg og Endre Skår Oppussing lærarbustad i gamle heradshuset i Eidfjord

19 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD Leige av skulestove ved Lægreid gamle skule Lægreid gamle skule søknad om leige av skulestove Bustad for turnuskandidat Magne Fjetland leige av husvære i 1. høgda i Eidfjord Husværet i gamle Eidfjord skule Vedlikehald av 2 mannsbolig Osen i Eidfjord Eidfjord aldersheim asfalt ved aldersheimen / kjøp og istandsetting av eigedomen gnr. 5 bnr Eidfjord aldersheim diverse nykostnad- og vedlikehaldsarbeid Eidfjord aldersheim søknad om meir løyving til kjøp av vaskemaskin Heimesjukepleie i Eidfjord Barnehagen i Eidfjord Parktanteverksemd i Eidfjord plan til barnehage Helsevern, miljø- og naturvern Legekontor Øvre Eidfjord / kontordagar for distriktslækjaren i Øvre Eidfjord/Eidfjord Tilsetjing av distriktslege i Eidfjord Idrottsanlegg i Eidfjord Sikring mot ulukker ved Vøringsfossen Planlegging av fjellplan og friluftsområde i Sysendalen og på Hardangervidda

20 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD 5 Tekniske oppgåver Ullensvang generalplanframlegg Regulering Eidfjord Lægreid flatane, sandtak m.m Arealutnyttingsplan for Nedre Eidfjord Hyttedisposisjonsplan Maurset Gunnar Maurset Fjellplanen hyttedisposisjonsplan for Feet området m.m Endra reguleringsplan for nedre Eidfjord sentrum delplan Reguleringsplan Eidfjord delplan 1, 2, 3 og Kjærøyna utfylling av tunnelmassar løyve frå grunneigarar Bustadtomter i Eidfjord Disposisjonsplan for hytteområde hjå Sjur Stakseng Gnr. 6 bnr. 75 Påbygg til eksisterande bustad og pensjonat Byggmelding for sjølvteningshytte ved fisketjørn Gjertina Bergslien tilbod om kjøp av byggeland i Eidfjord Halldor Lægreid, Odda klage over vedtak i bygningsrådet Anleggsbustader Eidfjordverkene Tildeling av tomter på Hereidssida Kjerejallen Gnr. 21 bnr. 2 klage på vedtak om å ikkje godkjenna søknad om frådeling av hyttetomt

21 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD Ankesak på Lægreid i Eidfjord Gulating lagmannsrett. Ankesak over jordskifte på Lægreid Heggjagarden i Eidfjord - vøla av sjøhus Leikeplass for born ved Sæbø skule Vassforsyning og kloakkavløp for Lægreid nye skule Anna N. Erdal søkjer om løyve til tilkopling av vassleidning på Lægreid Vatn og kloakk i nedre Eidfjord mappe I Vatn og kloakk i nedre Eidfjord mappe II Vatn og kloakk i nedre Eidfjord mappe III Vatn og avlaup i Eidfjord avtaleskjønn Veg, vatn og kloakk på Hereidsida i Eidfjord Søknad om tilskot til vassforsyningsanlegg frå Lars Liset, Vøringsfoss Vassforsyning og kloakkering Nedre Eidfjord. Mappe I Vassforsyning og kloakkering Nedre Eidfjord. Mappe II Søknadar om løyve til utslepp av avløpsvatn Vatn og avlaup i Eidfjord kart og teikningar

22 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD Søknad om framføring av vatn til Hereid Gunnar Tveit forureining drikkevatn Midlertidig kloakkutslepp frå brakkeleire Hotel Vøringsfoss søknad om tilknyting til kommunalt vass- og kloakkanlegg Kloakkanlegg i Nedre Eidfjord oreigning av grunn Aldersheimen vass- og kloakkleidning Grunnavståingar skøyter Klage på vass- og kloakkavgift - Hereidsida Eidfjord vassverk sikring av hovudvassleidning på nordsida av Eio Vatn og kloakk i Eidfjord sluttoppstilling over medgåtte utgifter Kloakkutslepp frå byggjefelt Garatun og omkring liggjande bustader Oppreinsking av elvefaret i Bjoreia Hereidsvegen skade på grunn av tilstoppa stikkrenne Tilkopling kloakk Eidfjord Statstilskot til vassforsyningsanlegg Klage på vass- og kloakkavgift Gamle Lægreid vassverk Førebygging Tveitabekken (Reipabekken) i Øvre Eidfjord Tilskot til elveforbygging ved Lund bru Forbygging mot Tråabekk i Eidfjord Tilsynsnemnd for forbygging i Simadalselva Forbygging mot Veig ved Garatun (nedanfor vegbrua)

23 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD Eidfjordverkene landskapspleie/naturvern Statskraftverkene bygging om drift av Sima kraftverk Eidfjordverkene ny bru over Eio Fossli Hotel A/S klage på brannsikringspåbod Liseth pensjonat klage på brannsikringspåbod Tinnhølvegen Veg til Stakseng Vegen Isdøla bru - Liseth søknad om tilskot Veg og bru til Fet Søknad om tilskot til utbetring av veg frå Lund bru fram til bruk nr Senking av Sæbøvegen langs privat eigedom Veg til fabrikk og sandtak Brødrene Knut og Odd Hereid A/S Utviding av Hagavegen i Øvre Eidfjord Utviding av vegkrysset mellom Simadalsvegen og Kvernavegen i Eidfjord Eio bru Fylkesvegen Eidfjord - Simadal Steinknusar «Såget» i Eidfjord Veg i Sandbrekka Veg til industriområdet i Eidfjord Hagavegen - Eidfjord Kjøp av veggrunn i Eidfjord av Hardanger branntrygdelag

24 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD Veggrunn av bnr. 5 Lægreid Utviding veg Sæbø skule Innløysing av veggrunn frå B-2 feltet til trafo stasjon gnr. 5. bnr Ny vegtunnel langs Eidfjordvatn Kvednavegen - Eidfjord Klage på framføring av veg langs Eio på Hereidsida Lægreidsvegen vidareføring fram til Texaco-stasjonen Hagavegen og Sæbøvegen i Øvre Eidfjord søknad om nedsetjing av fartsgrense Veg Isdøla - Fossli Snuplass/parkeringsplass på Hjølmaberget Eidfjordanleggene transportoppdrag ved tunneldrift Vedlikehald av vegen til Fossli Hotel Vedlikehald av Lisetvegen Ferister i Simadalsvegen Vedkomande heradet sine vegar i Øvre Eidfjord Grustak i Vassleitet i Eidfjord oppretting av avtale Tilskot til veg fram til Leirvikane i Eidfjord Hereidsvegen Veg til Tveitofoss kraftstasjon

25 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD Sikring av vegkryss skulevegen/riksveg 7 ved HSD bygget Eidfjord Skuleskyss sikring mot ras på vegar i Eidfjord Ferist i Lægreidsvegen Renovasjon bossplass Mylningstveit Øvre Eidfjord Riksvegskjønn erstatning for grunn til Riksveg - udatert Kontor og verkstadbygg - Eidfjordverkene Næringsdrift Maurseth Hotel Fossli Hotel inndraging av hotell- og skjenkeløyve Overtaking av ungdomsherberge i Eidfjord Herbergsløyve for Maursethtunet Skjenking av brennevin Hotel Vøringsfoss Avtale om uttak av grusmasse på eigedomen gnr. 5 bnr Industrireising Eidfjord Bygging av klekkeri for fjellaure på Tveit i Simadal Eidfjord samvirkelag søknad om løyve til oreigning av tomt til utviding av samvirkelaget si forretning Konsesjonssøknadar til hyttetomter Ekspropriasjon i Eidfjord tomteland til bruk for Eidfjord-anlegga

26 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD Ekspropriasjon av tomteland i Eidfjord mappe I Ekspropriasjon av tomteland i Eidfjord mappe II Ekspropriasjon tomteland i Eidfjord gjenpart av ymse dokument Eidfjordverkene skriv og møtereferat Alternative forslag til kraftlinjetrasear Eidfjordverkene - anleggsvegar Statskraftverkene søknad om konsesjon for oreigningsløyve for 66 KV-lina Bu-Simadal Eidfjordverkene nord Sima kraftverk Eidfjordverkene syd Veig kraftverk Eidfjord Nord overskjønn. Mappe I Eidfjord Nord overskjønn. Mappe II Eidfjord Nord overskjønn. Mappe III Reguleringsbestemmelser for statsregulering av Eidfjord Nord Søknader frå NVE om konsesjonar for linjebygging transformatoranlegg i Eidfjordområdet Eidfjordanlegga vedkomande bygging av diverse hjelpeanlegg Eidfjordverkene - Veig Eidfjordverkene syd «Hydrologi. Reguleringens virkning på vannføringsforholdene i Veig og Eio»

27 ARKIVSKAPAR 021 EIDFJORD / ULLENSVANG FORMANNSKAP ARKIVSERIE Dba SAKER OVERFØRT FRÅ ULLENSVANG HERAD 7 Samferdsel Reguleringsføresegner for bruk av motorisert køyretøy i Eidfjord og Ullensvang statsallmenningar Søknad om tilskot til taubane til Åsdalen kafe Televerket søkjer om å få leiga kjellaren i gamle Sæbø skule Rettsvern, sikkerheits- og beredskapstiltak Naturskadefondet Hans O. Medhus

28 ARKIVSKAPAR 021 FORMANNSKAPET ARKIVSERIE Dbb SAKSARKIV ETTER NKS NØKKEL Eidfjord formannskap: saksarkiv Organisasjon og administrasjon Generelt Handlingsplan for likestilling Vedtaksrett i hastesaker, delegasjon av avgjerdsmynde Statistisk kommunehefte for Eidfjord Eidfjord kommune namn og målform Folder for Eidfjord Kommunegrenser Eidfjord formannskap og kommunestyre, reglement Hefte frå Statistisk sentralbyrå, «Grunnkretser og tettsteder», Dokumentasjon 1980, 1232 Eidfjord Kommunevåpen Kommunevåpen forslag Nynorsk teksting av spelefilm, uttale frå kommunen Skilting av heradsgrensene ifrå Ullensvang Folke- og bustadteljing Målbruk i kommunane Landssamanslutninga for nynorskkommunar, medlemskap

29 ARKIVSKAPAR 021 FORMANNSKAPET ARKIVSERIE Dbb SAKSARKIV ETTER NKS NØKKEL Okkupasjonssoga for Haugesund og næraste bygder - målform Bygdebok for Eidfjord Skriv frå Ættehistorisk Institutt om Stiftamtmannens kopibøker Markering av 150 års jubileum av formannskapslovene Kommunejubileum Brosjyre i samband med kommunejubileum Bygdebok og gards- / ættesoge for Eidfjord Kommunejubileum, 100 år saman med Granvin og Ulvik Flaggreglement for Eidfjord kommune

30 ARKIVSKAPAR 021 FORMANNSKAPET ARKIVSERIE Dbb SAKSARKIV ETTER NKS NØKKEL Val Uttale til NOU 1982:6, Om ny vallov Stortingsvalet Hordaland Fylkesvalstyre - Valoppgjeret Stortingsval Stortingsval Kommuneval 1976 (ekstraordinært) Kommune- og fylkestingval Val av ordførar og varaordførar for Kommune- og fylkestingsvalet Val av formannskap, ordførar og varaordførar Konstitusjon av nytt kommunestyre Kommune- og fylkestingsval Konstitusjon av nytt kommunestyre Kommune- og fylkestingsvalet

31 ARKIVSKAPAR 021 FORMANNSKAPET ARKIVSERIE Dbb SAKSARKIV ETTER NKS NØKKEL Styre, råd og utval o.l Oppnemning av utval til vurdering av Nemndstrukturen Organisering av Eidfjord kommune, politisk del Avtale, Eidfjord - Ullensvang om økonomisk oppgjør Fullmakt til sosialstyret til å foreta tilsetjingar innafor visse vedtekne bemanningsplanar Fylkesplanen, utarbeiding av framlegg til uttale Ordføraren, fullmakt til å krevja påtale Fullmakt til Formannskapet til å gjera vedtak i saker i sommarferien Fylkesplan 1981, uttale Delegasjon av avgjerdsmynde til administrasjonsutval og formannskap vedkomande søknad om endra lønsplassering frå uorganiserte Tilskot til folkehjelpsorganisasjonen «Menneskeverd» Søknader om økonomisk støtte frå lag og organisasjonar Aksjon Amnesty Val av nemnder, styre og utval Fritak for val i kommunale nemnder og utval, perioden Administrasjonsutval, oppretting Val av ombodskontakt

32 ARKIVSKAPAR 021 FORMANNSKAPET ARKIVSERIE Dbb SAKSARKIV ETTER NKS NØKKEL Val av nemnder, styre og utval Val av kommunal komité for dei funksjonshemma sitt år Likestillingsutval, oppretting Val av vara medlem til fylkeskrinsen av NKS Val av ny medlem til ymse styre, nemnder og råd Helse og sosialsektoren, alternativ organisering av lovbestemte nemnder, søknad Nekting av attval, nemnder, styre ETC Representasjon av kvinner og menn i utval, styre, råd, nemnder etc Kommunale tillitsverv, fritak Statistisk sentralbyrå, innhenting av oppgåver over kommunale utval Møteplan utval Representasjon av kvinner og menn i kommunale nemnder Val av nemnder, råd og utval Kinsarvik Sparebank, val av medlemer og vara medlemer til forstandarskapet Kommunedeling, administrasjonsnemnd, utskrift av møtebok Indre Hardanger Revisjonsdistrikt, val av representant Likningsnemnd, val av medlemer Eigedomsskatt på verk og bruk, val av takstnemnd Skatteutval, val av medlemer Val av overlikningsnemnd Val av ny medlem til Administrasjonsutvalet

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ( 1838-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Låneopptak m.m. : Side 1 av 15

Låneopptak m.m. : Side 1 av 15 Type saker Lov Avgjerd Subdelegasjon Møtebok Underinstans lageinstans etter Økonomi: Drift innanfor ommunelova Rådmann L F fastsette rammer Investeringar i og vedlikehald av Rådmann Pl./utb.sjef F bygg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Årsmelding 2010. Utsiktsrydding på Våmur

Årsmelding 2010. Utsiktsrydding på Våmur Årsmelding 2010 Utsiktsrydding på Våmur Fyresdal kommune FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Vi kan, vil og får det til. Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod. Handlekraft og kreativitet

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsmelding og rekneskap. Bygdebok band 10 vart lansert. Optimisme i landbruket. Luster kommune 50 år. Breheimsenteret årets bedrift

Årsrapport 2013. Årsmelding og rekneskap. Bygdebok band 10 vart lansert. Optimisme i landbruket. Luster kommune 50 år. Breheimsenteret årets bedrift Årsrapport 2013 Årsmelding og rekneskap Bygdebok band 10 vart lansert Optimisme i landbruket Luster kommune 50 år Breheimsenteret årets bedrift Rådmannen, april 2014 Årshjulet 2013 Luster kommune Teiknforklaring

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer