NR AGENTER I KIRKA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 1 2011 AGENTER I KIRKA!"

Transkript

1 NR AGENTER I KIRKA! (FOTO: BERNHARD HIENERWADEL)

2 Endelig! AV OLAV GUNNAR BALLO Det er med barnlig glede og nysgjerrighet jeg går den nye gangveien inn mot Alta Sentrum. Der, midt i mot meg, er et nytt bygg i ferd med å ta form. Nordlyskatedralen stiger stadig høyere til værs. Jeg har deltatt flere ganger under barnedåp og begravelser i Alta kirke. Det har skjedd mellom fullsatte trebenker, uten noe sted å skifte bleier på spebarna, ikke noe stellerom, ingen toaletter. På vinteren er det kaldt på bakrommet, der foreldrene kler av barna for å ta dem med inn i kirkerommet i dåpskjolene. Da en av mine tidligere klassekamerater døde, var kirkerommet i Alta kirke så fullt at mange ikke fikk plass inne i kirken. De harde kirkebenkene tilfredstiller ikke de kravene vi i dag har til et forsamlingslokale, verken når det gjelder kirkelige handlinger, konserter eller undervisning. Utviklingen i Alta fra siste kirkebygg ble reist i 1964 (Elvebakken kirke) har vært enorm. Nye kinolokaler er kommet til (to ganger!) og ny kultursal er bygd. Vi har fått skoler i Gakori, Komsa, Kaiskuru og Saga. To ganger er det bygd nye 25 meters basseng, og både Korsfjord og Talvik har fått egne badeanlegg. Alta videregående skole er nå en av de største og mest moderne i landet, og Høyskolen rommer et vell av aktiviteter som samler flere tusen til daglige gjøremål. Barnehager eksisterte knapt i Nå er de så tallrike at plassen her ikke tillater noen oversikt. Samtidig har kirkebyggene i det vesentlige bestått slik de var i De har riktig nok blitt vedlikeholdt. Men bortsett fra elektrisk oppvarming og lys er det ikke store forskjellen på Alta kirke slik den framstår i dag og slik den var da den ble bygd for over 150 år siden. Vurdert opp mot andre behov som har blitt ivaretatt i tur og orden i Alta, har det vært noe smålig med den motstanden som har vært mot et nytt kirkebygg. Argumenter om at kirkene står tomme har vært brukt, selv om besøk i julen, ved dåp, konfirmasjon og begravelser gang på gang viser at disse utsagnene ikke er sanne. Også klasserom står tomme i helgene, uten at dette blir et argument mot bygging av nye skoler. 2 Olav Gunnar Ballo (54) er fra Alta hvor han i mange år har jobbet som lege. I 12 år var han Stortingsrepresentant fra Finnmark. Med Nordlyskatedralen får Alta endelig et tidsriktig kirkebygg både for vår tid, og for kirkelige behov langt inn i det nye årtusenet. Det er også et arkitektonisk praktbygg som vil bidra til å gi Alta sentrum et løft, slik St Pauls Cathedral løftet London etter 1666, og Nidarosdomen har blitt Trondheims viktigste kulturbygg. Kanskje er det nettopp dette som provoserer noen, at kirken synliggjøres som en vesentlig del av lokalsamfunnet. Men hvorfor skal dette skyves under teppet? Fortsatt er over tre fjerdedeler av befolkningen medlemmer av statskirken. Bør vi ikke være stolte av vår egen kulturarv, slik vi som tolerante mennesker har krevd fri religionsutøvelse i Sovjet-republikkene, i Kina, eller Nord-Korea? Jeg er stolt over at Alta er en by med plass til mangfold. Jeg er stolt over hver ny barnehage, skole, hvert et kulturbygg, og over statuer og minnesmerker over vår nære historie. Men også Nordlyskatedralen gjør meg stolt. For den viser at Alta evner å ivareta også det åndelige mangfoldet i en tid der behovet for ettertanke kanskje er vel så stort som da de første kirkebyggene ble reist. Jeg ønsker Nordlyskatedralen hjertelig velkommen! Postboks 1172, 9504 Alta Bankgiro Redaksjon: Bernhard Hienerwadel, Randi Mjøen Carlsen, og Solveig Andersen. Kasserer: kirkekontoret Hjemmeside: alta.kirken.no e-post: Trykk: Fagtrykk Idé as - Alta

3 Biskopens påskeandakt AV BISKOP PER OSKAR KJØLAAS Vi skal feire påske. Påsken er ikke en viktig hendelse langt tilbake i tiden. I faste- og påsketiden skjer hele påskedramaet om igjen. Jesus vandrer nå langs våre blå fjorder og vide vidder, og våre menigheter går i hans fotspor. Han bærer sitt kors gjennom vårt bispedømme NÅ. Han bærer det der du er, kjære leser. Vi kan dele med hverandre beretningene om Jesu lidelse, hans kamp mot det onde og hans seier. Men det handler ikke bare om Jesu liv. Det handler like mye om våre liv i dag. Fasten og påsken har fra kirkens første tid vært en undervisningstid. Vi skulle møtes i denne tiden, om så bare to eller tre, for å snakke med hverandre om hva det betyr å følge Jesus i vår tid. Begynn ikke med å klage på kirken, på prestene, på dårlig tid og på TV. Klag på deg selv. Utfordre deg selv. Om den kristne tro bare blir historie, noe som har skjedd, kan vi like godt gjøre våre kirker til museer. Da er vi ferdig med den kristne epoken i Nord-Hålogaland. Da kan vi gi lysestakene på alteret til land og kirker der troens flamme ennå brenner. Våre kirkeklokker kan vi smelte om til minnesmerker over våre mødres og fedres store trøst. Jeg fryser når jeg skriver slik. Den kristne tro er en stafettpinne som bæres videre av troen, håpet og kjærligheten hos levende mennesker i dag. Om en generasjon mister den, eller to, kan den da finnes igjen? Levende tro er alltid nå. Den gjelder meg. Når vi leser om det som hendte med Jesus i Jerusalem i påsken, skjer det om igjen mens vi leser: Den tredje Biskop Per Oskar Kjølaas i årets Iskapell i Sorrisniva. Foto: Bernhard Hienerwadel timen, den niende. Det er nå. Alt er nå. Det fjerne er nærværende i alle som vil følge Jesus inn i Jerusalem i påsketiden og se hva som skjer der. Da skal du tenke: «Dette er nå, dette er til meg!» Den historiske lesningen gir veldig lite. Istedet skal du tenke nåtid. La oss kalle den en guddommelig nåtid. Den skjer i kirken påskenatt når presten synger ved det tente påskelyset: «Dette er den natt da du førte våre fedre, Israels barn, ut av Egypt og lot dem gå tørrskodd gennom Det røde hav. Dette er den natt da Kristus brøt dødens lenker og seirende stod opp fra dødsriket...» Dette skjer NÅ. Det er et evig, guddommelig nå, og da eksisterer ikke ett eller to tusen år. La oss gå inn i Jerusalem sammen med Jesus. La oss følge ham til korset på bergknausen som kalles Hodeskallen Golgata. La oss sammen med hans venner ta Jesu kropp ned fra korset, svøpe ham og bære ham inn i den mørke gravhulen. Og la oss se forvandlingen! Lyset over graven! Da Hodeskallen blir til Paradis. La så denne faste- og påsketiden dufte av et håp så sterkt at det kan bære oss gjennom dagene som kommer! 3

4 Anita Veiseth: Jeg tror på det åndelige, det sosiale og det skapende mennesket. Dette er uttrykk for den høyere bevissthet vi mennesker har til felles. Hvordan vi velger å uttrykke disse egenskapene har alltid variert og vil fortsette å gjøre det. I en tid med kaos og mange forventninger til oss og de fellesskap vi er en del av, er det vanskelig å vite hva en skal prioritere. Vi har sett konturene av dette i finanskrisen i USA, hvor ulike ideologier og historiske forutsetninger gir motstridende tolkninger av hvordan en skal håndtere en vanskelig situasjon. Aldous Huxleys beskriver i sin roman Vidunderlige Nye Verden fra 1937 en verden hvor all menneskelig lidelse er utryddet, men hvor også bl.a familie, kunst og religion er forlatt for å kunne oppnå enighet uten motsetninger. En annen konsekvens var at viktig informasjon gikk tapt i mylderet av kommunikasjon, noe vi kanskje kan kjenne oss igjen i? fellesskap bærer på historier hvor mennesker har blitt påført lidelser de ikke fortjente. I arbeidet som landskapsarkitekt ser jeg likevel daglig at rommene vi omgir oss med er bærere av verdier og gir ulike forutsetninger for menneskelig utfoldelse. Å gi både barn og voksne de riktige impulsene og troen på en felles framtid kan høres ut som tomme ord, men betyr egentlig hardt arbeid for oss alle. Kommer du til å bruke kirka? En kirke er for meg et rom for ettertanke og meditasjon, et symbolsterkt sted som gir et løft utover det trivielle. Jeg er en sterk tilhenger av kulturen som et uttrykk for det skapende mennesket; en konsert, et teaterstykke, en kunstutstilling kan lære oss noe om oss selv og den verden vi lever i men jeg trenger et sted for en lengsel utover det jordiske her og nå. Jeg har forsøkt å se for meg et sentrum uten Nordlyskatedralen; prosjektet møter på stadige problemer av politisk eller økonomisk karakter. Betyr det at det ikke skal være plass til religionen som et uttrykk for det åndelige mennesket i det som skal være kjernen av stedet Alta? Jan H. Pettersen: Alta menighet har gjennom svært mange år arbeidet for å få bygget ei ny hovedkirke. Det har vært drøftet ulike alternativ for plassering. Etter hvert kom saken til Hovedutvalget for kultur, og noe av det første man gjorde, var å fatte vedtak om navnet på kirka Nordlyskatedralen. Ikke alle i det lutheranske miljøet var like begeistret for navnevalget, men jeg er glad for at en i alle fall i markedsføringssammenheng hele tiden har brukt navnet «Nordlyskatedralen». Jeg har ønsket at det skulle være mulig å realisere ei monumental kirke, plassert i Alta sentrum. Nå er vi i full gang med dette. Jeg er stolt over å ha fått være med i en prosess for å realisere prosjektet. Det er viktig for Alta å kunne samle menighetens aktiviteter i ett sentralt plassert kirkebygg. Det er gjort et grundig forarbeid for Vanligvis bruker jeg søndagene ute i naturen, men jeg synger i Alta Motettkor og husker spesielt godt jubileumsgudstjenesten da Alta kirkes første 150 år ble feiret. Det var flott å delta med korsang, og i selskap med kaffe, kaker og taler etterpå. Slik flere sa er det fellesskapet og de rommene vi har inne i oss som teller og egentlig betyr noe. Å skape en inkluderende kirke hvor alle kan føle seg velkommen og ivaretatt, er slik jeg ser det kirkens største utfordring i dag. De fleste 4 Nordlyskatedralen er et gedigent spleiselag Kommunestyrets vedtak om bygging av Nordlyskatedralen innebærer blant annet at Alta kirkelige fellesråd må bidra med 20 millioner kroner. Sålangt er 12 millioner kroner samlet inn. Halvparten av dette er forpliktende tilsagn fra næringslivet om konkrete gjenstander/utstyr. Den andre halvparten er inntekter gjennom mange år fra arrangement, kollekt/offer, enkeltgaver og fastgiverordningen. Fastgiverordning vil si at enkeltpersoner inngår en avtale med Alta kirkelige fellesråd om å bli trukket et fast, valgfritt, månedlig beløp via «Avtalegiro». Per i dag har ca. 110 personer blitt med i fastgiverordningen for Nordlyskatedralen, og i gjennomsnitt gir hver av dem ca. 255 kroner per måned. BANKKONTO TIL NYKIRKA ER:

5 derfor støtter vi Nykirka å legge til rette for alle aktiviteter i menigheten, aktiviteter som favnet både unge og eldre. Det blir en fint kirkerom, kontorer, møterom, opplæringsrom for dåpsopplæring og mulighet for organisasjoners aktiviteter både på dag- og kveldstid. Det blir opp til menigheten å fylle rommene med aktiviteter og vi har alle et ansvar for å bidra. Jeg vil gjerne slutte meg til det biskop Rosemarie Köhn sa en gang: Kirka skal ha lav terskel, brei dør og det skal være høyt under taket det skal være plass til alle! Kommer du til å bruke kirka? Ja, det gjør jeg nok. Samtidig er jeg opptatt av at vi også må sørge for å ta vare på dagens Alta kirke og også ha kirkelige aktiviteter og handlinger der. Til slutt vil jeg gjerne komme med en oppfordring: Alta menighet må også ved ferdigstillelsen av Nordlyskatedralen bidra økonomisk. Min oppfordring til alle er å være med i givertjenesten for å skaffe økonomi til Nykirka. Stort eller lite fast månedlig bidrag er verdifullt. Jeg minner om ordtaket «mange bekker små» Erik Karlstrøm: Jeg støtter bygginga av Nykirka med mine egne penger av enkle årsaker. Krigen ødela den historiske bygningsmassen av tre som danner en myk innramming av sentrum i andre byer på samma størrelse sør for Finnmark. I tiårene etter krigen gjorde betongen sitt inntog. Store deler av Alta er dekket av en bygningsmasse som naturlig nok er minimalisert ut fra den næringsmessige funksjonen den er bygget for. Betongelementer som ble prefabrikert i Alta har kunnet konkurrere på pris i en slik grad at de på byggetidspunktet var den eneste materialløsningen som ga et økonomisk grunnlag for byggestart. Samlet gir denne utviklingen et inntrykk av knapphet i sentrale deler av Alta. Alta trenger et bygg med generøsitet og glede som kan inspirere og løfte blikket mot himmelen. Alta trenger et signaturbygg som kan danne motiv for fremtidige postkort, og gi byen en identitet. Jeg tror at Nykirka kan bli så vellykket at jeg kanskje vil besøke den på tross av min mangel på entusiasme for gudstjenester på søndag formiddag. Dersom dette gjelder for andre enn meg må vel byggets berettigelse kunne sies å være oppfylt. Mål: 20 mill kr mellom mange gode krefter. Bli med, du også! For å bli fast giver: Ta kontakt med Kirkekontoret (tlf ; Du kan også kontakte medlemmer av økonomikomitéen som arbeider med innsamling av penger fra privatpersoner: Geir Landmark (leder), Nils Toft, Bernhard Hienerwadel, Ottar Grimstad og Gunnar Tangvik. For å gi en enkeltgave, kan du helt enkelt bruke Alta menighet sin konto nummer For gaver (enkeltgaver eller via fastgiverordningen) mellom kr 500 og kr per år er det mulig å få skattefradrag. Nærmere informasjon om dette kan fås ved å kontakte Kirkekontoret. Sum hittil: 11,9 mill kr inkl. tilsagn og gaver fra næringslivet Sum hittil: 5,9 mill kr (Gaver, faste givere, Kirketorget og andre arrangement) BANKKONTO TIL NYKIRKA ER:

6 HEMMELIGE AGENTER Ett av de virkelig vanskelige oppdragene agentene måtte utføre, var å tyde inskripsjonen på klokka høyt opp i kirketårnet. To i lag på stigen i mørket, og kun i skinnet av lommelykta, var dette i vanskeligste laget. Disse to toppagentene greide det imidlertid, men røpte selvsagt ikke «koden» for Menighetsbladets undersøkende journalist. «Vi har sett Guds sønns kirkeklokke. Det var dritkuult. Ut over dét har vi ingen kommentar!» Bibler til Kina TEKST OG FOTO: SOLVEIG ANDERSEN På bibeldagen 20. februar var temaet: Bibler til Kina. Et fellesarrangement på Alta Bedehus i Bakkeveien ga informasjon om dette temaet. I Alta er det en dyktig kinesisk sanger, Demi Feng, hun sang på norsk og kinesisk og ga et eksempel på kinesisk sangtradisjon. Høyskolelektor Kristen Albert Ellingsen fortalte om den nye bibeloversettelsen som kommer på norsk 19. oktober i år. Han er med i teamet som skal markedsføre den nye bibeloversettelsen. Prost Øystein Skille talte og Betesdamusikken fra Tverrelvdalen sang og spilte. 6 Demi Feng synger I pottemakerens TEKST OG FOTO: SOLVEIG ANDERSEN Fellesmøtene mellom menighetene i Alta ble arrangert i Alta Frikirke februar. Årets taler var Rita Aasen som er keramiker og taler. Hun har også gitt ut flere bøker med dikt og bilder. Både talene og sangene ga møtene et nært og sterkt vitnesbyrd om Guds kraft midt iblant oss. Deltakerne uttrykte tilfredshet med arrangementet og med anledningen for kristenfolket i Alta til å møtes på tvers av trosretningene.

7 I ELVEBAKKEN KIRKE Det har i flere år florert rykter om at Elvebakken kirke er objekt for spionasje. Gjennom systematisk og nitidig spaning i hele vinter lyktes Menighetsbladet endelig å avsløre flere såkalte tårnagenter i januar. TEKST OG FOTO: BERNHARD HIENERWADEL Tårnagenter er et opplegg utarbeidet av Norsk Søndagsskoleforbund. NRK barne-tv sendte for en tid tilbake en liten serie om det samme. Opplegget er beregnet på 8-åringer, og i Elvebakken kirke fant det sted en helg i januar. Tårnagenter er ett av flere tiltak i menighetens trosopplæring blant barn og ungdom. Antallet interesserte var betydelig større enn det maksimale antallet plasser, og menighetspedagog Berit Michaelsen måtte med tungt hjerte sette strek for påmeldingen da opplegget var fulltegnet. På den andre siden gledet hun seg stort over at riktig mange foresatte meldte seg til tjeneste som «englevakter», det vil si medhjelpere på aktivitetspostene og på kjøkkenet. Verdt å nevne er også at gutter som ofte er underrepresentert i aktiviteter i regi av menigheten, var rimelig godt representert blant tårnagentene! ENGLEVAKTER: (Fra venstre:) Vibeke Nytrøen, Mette Nystad og Heidi Myklebust Soleng hjalp til under tårnagenthelga. Flott at man her blander opplevelse, aktivitet og trosformidling, var alle tre enige om. hender Misjonsaksjonen 2011: Prosjekt Misjonsarbeid i Mali AV SOLVEIG ANDERSEN Den tradisjonelle misjonsaksjonen samlet tilhørere på Alta Bedehus februar. Rita Aasen taler Misjonær Therese Glendrange fortalte og viste bilder fra Mali, både fra misjonsarbeidet og det pulserende samfunnslivet i landet. Misjonsaksjonen innbrakte kr og netto kr Arrangementskomiteen sammen med misjonæren. F.v. misjonær Therese Glendrange, Berta Heitmann, Solveig Andersen, Tone Nordvang Øygard og Elizabeth Roseveare. Foto: Øystein Skille. 7

8 Takk!!! I forbindelse med at jeg 1. mars gikk av som prost, lot jeg noen få vite at det jeg ønsket at eventuelle gaver måtte gå til Lisas barnemisjon på Madagaskar. For ganske små midler (vurdert etter vår målestokk), så klarer noen ildsjeler på Madagaskar å drive et ganske omfattende arbeid med å hjelpe barn og unge til en bedre morgendag, Fra menighetene i prostiet, bispedømmerådet og noen enkeltpersoner har det kommet inn omtrent tretti tusen kroner. Beløpet er litt i overkant av det som årlig er budsjettert i støtte fra norske venner. Til alle som har vært med å gi en gave gjennom en gave i offerskåla, en bevilgning eller en giro til Lisas misjon så sier jeg varmt takk! Det er svært trivelig å få formidle hjelp på denne måten, og som vi så ofte opplever: når vi legger sammen, så kan dråper bli til ei stor elv. Og det er stor kraft i ei elv. Alene ville jeg bare hatt mulighet til å gi en bitte liten del av dette. Men fordi mange venner ga en gave, så ser vi at det monner. Enda en gang: TAKK! Hilsen fra en takknemlig Øystein Skille FRILUFTS- OG SPORTSGUDSTJEN PALMESØNDAG, 17. APRIL, KL PÅ TYRISTUA OVENFOR TALVIK: LANGFREDAG, 22. APRIL, KL PÅ GARGIA FJELLSTUE: Friluftsgudstjeneste med kirkekaffe Dette er blitt et tradisjonsrikt samarbeidsprosjekt mellom Talvik menighet, Distriktspsykiatrisk Senter Vest-Finnmark/Post Jansnes, og Talvik Brass Band. Jansnes inviterer til sin praktfullt beliggende hytte «Tyristua». Ta av fra E6 midt i Talvik rett ved brua og kjør til veien slutter (ved Erdal) og skuterløype nr. 3 (Talvikløypa) starter. Derfra kjører du skuter eller går på ski (det siste tar ca. en halv time). Jansnes organiserer også skuterskyss, og dersom løypa er hard, kan en spasere på føttene til Tyristua. Gudstjenesten foregår utenfor hytta med fantastisk utsikt over bygda, fjellene og fjorden. Talvik Brass Band setter en spiss på opplevelsen ved å spille under gudstjenesten. Kapellan Jan E. Hanssen forretter, og etterpå serveres det kirkekaffe i regi av den enestående dugnadsgjengen fra Jansnes. Sportsgudstjeneste med kirkekaffe Gudstjenesten holdes inne på fjellstua, og det er kapellan Jan E. Hanssen som forretter. Denne gudstjenesten har vært holdt hvert eneste år på langfredag siden 1988 og da oftest av, nettopp, Jan E. Hanssen som må finne seg i rollen som initiativtaker og tradisjonsbærer, når det gjelder gudstjenesten på Gargia! Etterpå er det kirkekaffe i fjellstua. Sportsgudstjeneste vil si at den utmerket lar seg kombinere med en tur på ski, hundespann eller skuter rett etterpå. Det flotte med Gargia er at hvis det er dårlig vær oppe på Bæskades, så er det gjerne lunt og fint nede i skogen i dalen hvor fjellstuas folk tråkker spor slik at det skal være fint å gå på ski, der også. Og hvorfor ikke avslutte turen med middag på fjellstua? 8

9 SEPTEMBER 2011 ØYSTEIN SKILLE Født juni 1946 i Båtsfjord. Oppvokst i Vadsø. Ordinert til prest juni Gift med Rigmor, har 2 sønner og 5 barnebarn. Kom til Alta 1991 som sokneprest og prost. Seniorprest i Alta fra mars Prost utnevnes i statsråd og nå venter vi på ny utnevning. Engasjert i Samisk bibelarbeid de siste 30 år. Aktiv speider fra guttedagene AV OMMUND HEGGHEIM, LEDER I NOMINASJONSKOMITEEN I ALTA Demokratiprosessen i Den norske kirke ruller videre. 11. og 12. september 2011 er det valg på nytt menighetsråd i Alta og Talvik menigheter. Valget avvikles samtidig Som kommunevalget. I menighetsrådene skal vi velge 8 faste medlemmer og 5 vararepresentanter. Valgperioden er 4 år. Årets valg er viktig. Her skal vi kort nevne noen saker som kommer i fokus: - I den kommende valgperiode skal vi ta i bruk ny kirke, Nordlyskatedralen. Det blir viktig å fylle dette praktbygget med et innhold som favner og interesserer våre menighetsmedlemmer og Alta sin befolkning. - Menigheten står ansvarlig for å finansiere nærmere 20 mill i kapital for å reise og drifte dette bygget. Menighetsrådet vil være en viktig aktør for å få koordinert dette og få det på plass. - I denne perioden skal ny gudstjenesteliturgi og ny salmebok på plass. - Vi skal videreføre arbeidet med trosopplæring for aldersgruppen 0 18 år Vi trenger engasjerte menighetsråd som ønsker å lede arbeidet i menighetene. Vi vil presentere kandidatene som står på valglistene i juninummeret av menighetsbladet. ESTER I PÅSKEN PÅSKEAFTEN, 23. APRIL, KL PÅ SARVES, CAMPINGVOGN-OPPSTILLINGSPLASSEN VED NIPI-VANNET: Friluftsgudstjeneste med kirkekaffe for 10. gang! Denne friluftsgudstjenesten er det sokneprest Olav Øygard som holder, midt imellom campingvognene familien hans har hatt vogna si stående på Sarves/Nipi i mange år. I 2002 tok Øygard utfordringen fra sine campingvogn-naboer på strak arm og holdt gudstjeneste på stedet påskeaften, noe det deretter har blitt en fast tradisjon av! Norsk Caravan Club avd. Alta besørger det praktiske, blant annet bygging av prekestol i snø og servering av kirkekaffe etterpå! Selvsagt er denne gudstjenesten, som alle gudstjenester, åpen for absolutt alle. Her er man midt i Altas kanskje aller flotteste turterreng vinterstid, noe som gjør det mulig å kombinere påskens budskap med en flott dag i Guds natur. I 2007 var ikke været i Talvik spesielt fint på Palmesøndag. Korpsmusikken og bevertninga derimot var upåklagelig, som alltid. Foto: Øystein Skille. AV BERNHARD HIENERWADEL SKJÆRTORSDAG, 21. APRIL, KL PÅ KVANNDALSVANNET: Friluftsgudstjeneste I år er det kapellan Jan E. Hanssen som holder påskens desidert barskeste gudstjeneste så å si midt i skuterløypa! Frem med kartet nr III. Kvanndalsvannet ligger vest for Leirbotnvannet. Dit kjører du enten med skuter på skuterløype nr. 17 fra Kviby, eller du går på ski. I sistnevnte tilfelle bør du ta et annet utgangspunkt: Ta av E6 ved Leirbotnvann, kjør noen hundre meter mot Kviby og parkér så på den store parkeringsplassen til venstre, akkurat der veien begynner å gå nedover mot Kviby. Så går du oppover på skrå gjennom skogen (mot nordvest). I starten er det noe bratt og ulendt terreng, men det blir bedre etter hvert. Distansen er 2 2½ km, og du bør beregne tre kvarter. Stedet for gudstjenesten ligger ved nordvestre enden av vannet. NB! Husk mat, drikke og god bekledning!! Med forbehold om vær og føre. 9

10 «SEVEN» PÅ ALTA-VISITT Jentegruppa «Seven» holdt korhelg for og sammen med Nordlys barnegospel (Alta) og Hammerfest barnegospel i Elvebakken kirke i januar. Arrangementet var åpent også for andre barn i Alta. Bildet er tatt under en av øvelsene jentene fra «SEVEN» står rett foran alterringen. Lørdag kveld ble det konsert og søndag deltakelse i gudstjenesten. «SEVEN» er et Rogalandsbasert jentekor som består av faste medlemmer samt aspiranter i alderen Nesten hver helg reiser koret ut og besøker menigheter og organisasjoner, for å holde kurs, konserter, familiegudstjenester eller fester. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 12. april Foto: Bernhard Hienerwadel Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet ved for eksempel å støtte lokale spare-,låne- og mikrokredittgrupper. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Alta menighet arrangerer aksjon tirsdag 12. april og trenger bøssebærere. Ta kontakt med kirkekontoret dersom du vil være med. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Støtt aksjonen direkte ved å Benytte kontonummer Ringe givertelefon (200 kroner) Sende en sms <KN100> til 2090 (100 kroner) 10 Fartsfylt aktivitetsleir i Bodø Ingen planer for sommeren ennå? Her kommer et tips til deg som er glad i å være i aktivitet sammen med jevnaldrede ungdommer. I sommer arrangerer Kristen idrettskontakt (KRIK) leiren Action Nord i Bodø. Det er en aktivitetsleir for ungdommer fra år. En typisk dag på Action Nord innebærer møter med sang og andakt, aktiviteter der du får oppfølging fra dyktige instruktører, frivillige seminarer, turneringer og artige konkurranser og leker. En av fjorårets deltakere var Åsa Pauline Rykkelid fra Engavågen. Jeg ble med på leiren fordi jeg syntes det hørtes ut som en bra leir, og det var det! Det skal mye til for å hindre meg i å dra på Action Nord, sier hun. Påmelding og mer informasjon om leiren finner du på

11 GUDSTJENESTER ALTA SOKN ALTA KIRKE: Søndag 10. april kl : Familiegudstjeneste v/prestevikar Oddhild Klevberg Skjærtorsdag 21. april kl : Nattverdsgudstjeneste v/sokneprest Anne Skoglund Langfredag 22. april kl : Pasjonsgudstjeneste v/seniorprest Øystein Skille Påskeaften 23. april kl : Påskenattsgudstjeneste v/prestevikar Oddhild Klevberg Nattverd Påskedag 24. april kl : Høytidsgudstjeneste v/fung. prost Olav Øygard. Dåp Torsdag 28. april kl : Liturgisk kveldsbønn v/sokneprest Anne Skoglund Søndag 01. mai kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen. Dåp. Nattverd Lørdag 07. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 08. mai kl og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/prestevikar Oddhild Klevberg Lørdag 14. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 15. mai kl og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/prestevikar Oddhild Klevberg Tirsdag 17. mai kl : Familiegudstjeneste v/seniorprest Øystein Skille Torsdag 26. mai kl : Liturgisk kveldsbønn v/kallskapellan Jan Hanssen Søndag 29. mai kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen. Dåp Onsdag 01. juni kl Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/sokneprest Anne Skoglund Kristi Himmelfartsdag 02. juni kl og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/sokneprest Anne Skoglund Pinsedag 12. juni kl : Høytidsgudstjeneste v/fung. prost Olav Øygard. Dåp Søndag 26. juni kl : Høymesse ELVEBAKKEN KIRKE: Søndag 03. april kl : Høymesse v/seniorprest Øystein Skille Søndag 17. april kl : Familiegudstjeneste v/prestevikar Oddhild Klevberg. Dåp Skjærtorsdag 21. april kl : Høymesse v/prostiprest Ole Dahle Nattverd liturgi Påskedag 24. april kl : Høytidsgudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle. Dåp Lørdag 07. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/prostiprest Ole Dahle Søndag 08. mai kl og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/prostiprest Ole Dahle Lørdag 14. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/fung. prost Olav Øygard Søndag 15. mai kl og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/fung. prost Olav Øygard Lørdag 21. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/prostiprest Ole Dahle Søndag 22. mai kl : Høymesse med konfirmasjon v/prostiprest Ole Dahle Søndag 05. juni kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen. Dåp 2. pinsedag 13. juni kl : Høytidsgudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle. Dåp Søndag 19. juni kl : Høymesse v/prostiprest Ole Dahle KÅFJORD KIRKE: 2. påskedag 25. april kl : Høymesse v/prostiprest Ole Dahle Tirsdag 17. mai kl : Familiegudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle 11

12 Søndag 22. mai kl : Høymesse med konfirmasjon v/prestevikar Oddhild Klevberg 2. pinsedag 13. juni kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen RAFSBOTN KAPELL: Skjærtorsdag 21. april kl : Nattverdsgudstjeneste Sarves: Friluftsgudstjeneste v/fung. prost Olav Øygard Langfredag 22. april kl : Gargia Fjellstue: Gudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen TALVIK SOKN: TALVIK KIRKE: Fredag 15. april kl : Skolegudstjeneste Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen Søndag 08. mai kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen Søndag 29. mai kl : Høymesse med konfirmasjon v/fung. prost Olav Øygard KOMAGFJORD KIRKE: Skjærtorsdag 21. april kl : Nattverdsgudstjeneste v/seniorprest Øystein Skille Lørdag 21. mai kl : Samtalegudstjeneste m/konfirmanter v/fung. prost Olav Øygard Søndag 22. mai kl : Høymesse med konfirmasjon v/fung.prost Olav Øygard TVERRELVDALEN BEDEHUS: 2. påskedag 25. april kl : v/sokneprest Anne Skoglund Påskedag 24. april kl : Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Anne Skoglund Tirsdag 17. mai kl : Familiegudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle Søndag 05. juni kl : Høymesse med konfirmasjon v/sokneprest Anne Skoglund LANGFJORD KIRKE: 2. påskedag 25. april kl : v/fung. prost Olav Øygard Søndag 15. mai kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen ROGNSUND KIRKE: Søndag 26. juni kl.11.00: Høymesse Høymesse v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 29.mai kl : Høymesse v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 19. juni kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen ANDRE GUDSTJENESTER I ALTA SOKN Påskeaften 23. april kl : Høymesse v/seniorprest Øystein Skille Pinsedag 12. juni kl : Høymesse v/prostiprest Ole Dahle. Eldres kirkesøndag LEIRBOTN KIRKE: Søndag 03. april kl : 12

13 STOREKORSNES KAPELL Søndag 10. april kl : Høymesse v/fung. prost Olav Øygard Søndag 19. juni kl : Høymesse v/seniorprest Øystein Skille ANDRE GUDSTJENESTER I TALVIK SOKN Palmesøndag 17. april kl : Tyristua: Friluftsgudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen Skjærtorsdag 21. april kl : Kvanndalsvannet Friluftsgudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen. Værforbehold Søndag 02. juni kl.11.00: St. Lerresfjord bedehus: Gudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen DØPTE: Håvar Johansen Bakken (døpt i Kirkenes kirke) Trym Johansen Bakken (døpt i Kirkenes kirke) Sofie Stokvik (døpt i Arnøy kirke) Torjus Kristiansen Romsdal Magnus Medlie Jonas Pryneid Mella Mie Johanna Hågensen Marlene Gamst Lindseth (døpt i Dolstad kirke) Patrik Olsen Henriksen (døpt i Sørvær kirke) Fanni Marlene Rasmussen (døpt i Finland) Julian Bjørnfeld Linus Stenersen Rødberg (døpt i Hammerfest kirke) Nora Isabell Andersen Elida Johanne Wilhelmsen Michael Vicente Simensen Ida Katarina Skarstein Audun Olsen Simen Johannessen Solvold Magnus Johnsen Mathea Helgesen Johanna Emine Johansen Johannes Arnesen Brage Knutsen Kristiansen Rakel Maria Svebak Grimstad Andreas Muotkajärvi Krane Karen Else-Marie Pedersen Hanna Wang Hillestrøm Oliver Hågensen Jørgen Røst Adam Johansen Synnøve Kristine Olsen (døpt i Hop kirke) Milla Lindi-Martinsen Saga Marie Mathisen Jonas Emilie Fredriksen Even Ingebrigtsen Arnt Leo Johanson Igeland Mats Henrik Johanson Igeland Elias Rydningen Ernstsen Thea Isaksen Siri Nilsen Keiseraas Ivar Bjørkli Pettersen Odin Nilsen Emma Caroline Granshagen Sara Alvilde Posti Tårnesvik Simen Moe Arild Sebastian Carlsen Pedersen (døpt i Elverhøy kirke) Sienna Marie Lund Olsen Arthur Pedersen Tobias Thomassen Oskarsson Ada Kjølås-Andersen Sunniva Hoel Andersen Edvinas Cibulskis Kevin Reitan Pedersen Emma Therese Stabrun Camilla Ellila Henriksen Nikolai Johan Olsen-Thomassen VIGDE: Ruth Cecilie Thomassen og Daniel Jakobsen Cathrine Mari Olsen og Tommy Bjørnfeld Ingunn Mella og Geir-Ove Alexandersen Stine Opgård og Fredrik Giselsson Mannsverk Jorunn Anette Sætermo og Ole Stian Sjursen 13

14 VIGDE I ISKAPELLET Linsey Rose Wooding og Allan Henry Read Ann Cathrin Vik og Bjørnar Torjussen Anne Lise Guldberg og Marius Fugelli Ruth Elisabeth Arnesen og Haldor Tømmervik Holien DØDE: Berit Nilsen f Siv Birgitta Eriksen f Elna Gunnbjørg Andersen f Kjell-Ivar Mikalsen f Nelly Nilsen f Elsa Kristiansen f Geir Yngve Larsson f Terje Thomassen f (gravlagt i Beiarn) Kurt Wirkola f Ingebjørg Sætermo f Magnus Marensius Nilsen f Eli Haugvik Hanssen f (gravlagt i Kvinesdal) Berthe Nikoline Mortensen f Oddvar Vilhelm Ongamo f Elise Marie Petrine Benjaminsen f Sverre Heggeli f DØPTE: Gard-Andrè Flatvoll Knutsen Linnea Nango Knutsen Esther Mikalsen f Helga Ragnhild Nilsen f Agnar Kalle Martin Fjellheim f Morten Buum f (gravlagt i Melhus) Nanna Berntine Sigurdsen f Kjell Odin Hammari f Åge Strøm f Anny Rasmussen f DØDE: Sverre Mikal Småvik f Arnfred Kjærstad f Arne-Torbjørg Rønning f Sprell levende kirkedager AV RANDI MJØEN CARLSEN Det har vært arrangert hyggelige sammenkomster for barn og voksne, både i Talvik, Langfjord og Komagfjord i løpet av februar. Dette som en følge av at det er bestemt at det skal være kirkedager fire ganger, både vår og høst, i Talvik sokn. Leirbotn var ikke med denne gang, men blir med til høsten. For 14 barna har det vært et samarbeid mellom kirken og skolen, i skoletida. Det har gått ut på symboljakt i kirken med forskjellige oppgaver som elevene skulle løse eller tegne. De har fått komme opp i tårnet for å se utover bygda, og fått høre kirketjeneren fortelle historie. Det kan jo være både spennende og nifst! Elevene ble honorert med tårnagentbevis og «bøff» etter spennende oppdrag i kirka på symboljakten. Boller og saft fikk ungene etterpå. De voksne har hatt trivelige samvær med mye sang, både salmer og kjente sanger som er tatt frem fra glemselen. Det har vært en andakt, og servering etterpå. Sprell levende storfamiliesamling, det var søndag. Da skjedde det mye, søndagskole først med bibelfortelling og lek. Familiegudstjeneste var det også, og etterpå hyggesamvær og god prat. Foto: Kristin Østby

15 Vi bygger NORDLYS- KATEDRALEN Stål- og ventilasjonsentreprenør Myggveien 6, 9514 Alta. Telefon Jens Jensen AS, tlf / Trekanten 2, Elvebakken, postboks 208, 9507 Alta NORDENS LEDENDE RÅDGIVER INNEN PLAN, DESIGN OG TEKNIKK Avdeling Alta, Kongleveien 45 T , Løkkeveien 4A Postboks 1010, 9503 Alta Telefon Telefax

16 Kirkeverge: Gunnar Tangvik... Seniorprest: Øystein Skille... Sokneprest: Olav Øygard... Sokneprest: Anne Skoglund... Kallskapellan: Jan Hanssen... Prostiprest: Ole Dahle... Prestevikar: Oddhild Klevberg... Kateketvikar: Kristin Østby... Organist: Ingeborg Organist: Kirsti Oudenstad Berg... Klokker/menighetssekr.: Solveig Andersen... Kontorfullmektig: Liv Olsen... Menighetspedagog: Berit Michaelsen... Menighetspedagog: Niels Westphal... Byggforvalter: Per-Erik Kirketjenere: Alta/Elvebakken kirke: Klemet Gaup Kåfjord kirke: Ranveig Pedersen, Kåfjord Rafsbotn kapell: Nils A. Mella, Rafsbotn Langfjord kirke: Gerd Karlstrøm, Langfjordbotn Talvik kirke: Viggo Kjellmann, Talvik Altneset/Rognsund kirke: Petra Steffensen, Hakkstabben Komagfjord kirke: Bernt Erling Thomassen, Komagfjord Leirbotn kirke: Grete Karlsen, Kviby Leder av Alta menighetsråd: Ottar Grimstad, Kongleveien Leder av Talvik menighetsråd: Laila E. Kjellmann, Talvik Leder av fellesrådet: Else Aas Andersen, Korsfjorden Sokneprestkontoret: Løkkev. 2, 9510 Alta, Postboks 1172, 9504 Alta. Telefon Telefax Kontortid: Man. fredag kl Tirsdag fra kl E-post: ALT I TRELAST OG BYGGEVARER Kjosveien 2 (ved Alta bru) 9515 Alta Telefon Telefaks

17 Alta Begravelsesbyrå Etablert 1947 Gravferd slik pårørende ønsker det VERDIGHET OMTANKE Samisktalende Tlf E-post: TLF DØGNVAKT Breidablikk 7, 9511 Alta Aronnesveien 45, 9514 Alta. Tlf Faks Totalentreprenør innen: Trearbeid Betongarbeid Murerarbeid Asbestsanering Betongsaging Betongkaibygging RIB inord as Rådgivende ingeniør i byggeteknikk Sorenskriverveien 11, 9511 ALTA Telefon / Priser og informasjon: Telefon Telefax Strandveien 62. Postboks 113, 9501 ALTA Riktig IT-løsning gir din bedrift konkurransefortrinn. Eltele forenkler hverdagen. Telefon

18 Blomsterleverandør: Altaveien 281, 9515 Alta Telefon Hos oss er gode råd gratis! Din leverandør av bilgummi Nordlys Gløgg deilig hele året. SibirGressløk Olje suveren til salat. Økologisk, selvfølgelig! Markveien Alta. Tlf Vår erfaring din trygghet! > Farlig-/spesialavfall Tlf.: Fax: > Container, slam, gjenvinning og renovasjon Tlf.: Fax: Postboks 2178, 9508 Alta. Spar strøm, miljø og penger! Vi har som mål å hjelpe deg å redusere ditt strømforbruk. Se ishavskraft.no for sparetips. Det kraftselskapet som ønsker mest å selge minst til egne kunder La boligdrømmen oppfylles! Myggveien 16, 9514 Alta. Tlf Faks AMFI Alta, Markedsgata 21 25, 9505 Alta Telefon Fax E-post: 18

19 Telefon Telefax Betongveien 1, 9515 Alta Tlf Faks Lås og beslag Innramming Glass og fasader Solskjerming Tlf Faks Skoleveien 9, 9509 Alta Altaveien Alta. Telefon Nordre Ringv. 29 Pb. 1004, 9503 Alta Tlf Faks STRIKKE- OG HEKLEGARN BRODERIER OG SYTILBEHØR Tlf E-post: 19

20 Se, vi går opp til Jerusalem Se, vi går opp til Jerusalem I hellige fastetider Og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn, I stedet for syndere lider. Se, vi går opp til Jerusalem Til Frelserens kors og pine, Til Lammet som ofres for verdens skyld, For syndene dine og mine. Se, vi går opp til Jerusalem. Hvem deler vår Herres smerte? Hvem våker med Jesus i verdens natt Og bærer hans sorg i sitt hjerte? Se, vi går opp til Jerusalem, Til byen med glans og ære, For Frelseren sa oss at der han er, Skal vi ved hans nåde få være. NORSK SALMEBOK NR. 128 TEKSTEN OVERSATT AV EYVIND SKEIE 1980 IKON LAGET AV KJELLAUG NORDSJÖ

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

NR. 1 2013 rk ø M m a d : A to Fo

NR. 1 2013 rk ø M m a d : A to Fo Foto: Adam Mørk NR. 1 2013 Kjære alle sammen! TEKST: LAILA DAVIDSEN Gratulerer så mye! Etter en lang prosess har vi endelig fått tatt Nordlyskatedralen i bruk, og åpningen den 10. februar var en vakker

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

NR. 4 2011. Julegave fra Alta til La Paz

NR. 4 2011. Julegave fra Alta til La Paz NR. 4 2011 Julegave fra Alta til La Paz FOTO: BERNHARD HIENERWADEL En smak av ADVENT AV ASTRID SVOOR JAKOBSEN Advent deilige advent. Hvert eneste år, ser jeg med glede fram til advent. Som ungene gleder

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Biskop Atle Sommerfeldt: Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Luk 24,1-9 Kristus er oppstanden! Og hele folket sier: Ja, han er sannelig oppstanden! Håpet er menneskeslektens kjennemerke

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

DØR-TIL-DØR-AKSJON TIRSDAG 24. MARS KL. 18

DØR-TIL-DØR-AKSJON TIRSDAG 24. MARS KL. 18 NR. 1 2015 VIKTIG MELDING! KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON «I KRISER ER VANN KRITISK» DØR-TIL-DØR-AKSJON TIRSDAG 24. MARS KL. 18 Ha pengene klar (kun kontanter!), sier konfirmantene (fra venstre) Christina

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

NR. 3 2011. Prost Olav Øygard (tv.) og kirkeverge Gunnar Tangvik minner om Kirkevalget 2011. Foto: Solveig Andersen.

NR. 3 2011. Prost Olav Øygard (tv.) og kirkeverge Gunnar Tangvik minner om Kirkevalget 2011. Foto: Solveig Andersen. NR. 3 2011 Prost Olav Øygard (tv.) og kirkeverge Gunnar Tangvik minner om Kirkevalget 2011. Foto: Solveig Andersen. Stemt eller ustemt AV TORE ERIKSEN Valget nærmer seg, sier vi. Og det stemmer, hvis vi

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Glassmaleri i Leirbotn kirke. Av Veslemøy Stoltenberg.

Glassmaleri i Leirbotn kirke. Av Veslemøy Stoltenberg. NR. 1 2012 Foto: Solveig Andersen Glassmaleri i Leirbotn kirke. Av Veslemøy Stoltenberg. Døden på fiskehjellen AV TORE ERIKSEN Påsken er tiden for god krim. Det er også det denne historien skal handle

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Messehakel, tegnet av Olav Ryan, sydd av Ingrid Birkelund. Foto: Solveig Andersen. NR. 1 2014

Messehakel, tegnet av Olav Ryan, sydd av Ingrid Birkelund. Foto: Solveig Andersen. NR. 1 2014 Messehakel, tegnet av Olav Ryan, sydd av Ingrid Birkelund. Foto: Solveig Andersen. NR. 1 2014 Har sett lyset AV TORE ERIKSEN «I Østen stiger solen opp, den spreder gull på sky, går over hav og bergetopp,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

NR. 4 2013. Foto: Gunn-Karin S. Larsen

NR. 4 2013. Foto: Gunn-Karin S. Larsen NR. 4 2013 Foto: Gunn-Karin S. Larsen 1 Et møte som forandret liv AV MARIANNE HAUGVIK HANSSEN På en gudstjeneste i Uganda i januar 2010 prekte presten om at 2010 skulle bli miraklenes år. Jeg husker at

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN/SOMMEREN 2014

Program for Berg menighet VÅREN/SOMMEREN 2014 Program for Berg menighet VÅREN/SOMMEREN 2014 Juni Januar Man 06/01 19:00: Mannsgruppe Tirs 07/01 18:30: Menighetsråd Tirs 14/01 19:00: Jentekveld med besøk av Elin Ørjasæter (entré kr 100) Ons 15/01 14:30:

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo Årsmelding 2013 Styret Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Heidi Langmoen Holstad, Oslo Thor Even Tomter, Brøttum Olav Thorstad, Brøttum Rolf Messenlien, Lillehammer Reidun

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

NR. 4 2010. Gledelig Jul. Akvarell av Tor Wilthill.

NR. 4 2010. Gledelig Jul. Akvarell av Tor Wilthill. NR. 4 2010 Gledelig Jul Akvarell av Tor Wilthill. «Kommer det ikke en hilsen fra biskopen snart?» Telefonen fra menighetsbladene i bispedømmet begynner å ringe i god tid før jul. Jeg sitter i bilen og

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer