ÅRSMELDING NORSK FILMFOND 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING NORSK FILMFOND 2002"

Transkript

1 ÅRSMELDING NORSK FILMFOND 2002

2 Innhold INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 DISPOSISJONER... 5 BILLETTSTØTTE TILSKUDD ETTER MARKEDSVURDERING DIREKTE PRODUSENTSTØTTE NASJONAL NORSK FILMKOMMISJON

3 Innledning En oppsummering av filmfondets første hele år 2002 var på mange måter året Norsk filmfond begynte å få fotfeste i det norske filmlandskapet, etter opprettelsen 1. juli var året fondet for første gang tildelte midler fra de nye ordningene med direkte produsentstøtte og tilskudd etter markedsvurdering, det var det første året fondet hadde tre langfilmkonsulenter på plass, det var året det ble besluttet at fondet også skal få midler til fjernsynsproduksjoner og nye medier og det var året det ble gitt produksjonsstøtte til en mengde av titlene som representerer den norske filmboomen på kino i I februar 2002 begynte Karin Julsrud og Erlend Loe i sine jobber som langfilmkonsulenter sammen med, som fikk forlenget sitt åremål ut I tillegg til tre langfilmkonsulenter har fondet to kortfilmkonsulenter; for tiden og Sirin Eide. Sistnevnte tok over etter Eva Dahr, som sluttet som konsulent i september. Nyordningen med tilskudd etter markedsvurdering ivaretas av produksjonssjef Elin Erichsen. Med tilsettingen av Petter Wallace som prosjektkoordinator for den nye støtteordningen for fjernsynsproduksjoner i desember 2002, økte fondets stab fra 17 til 18. Filmfondet har i tillegg et styre bestående av sju medlemmer (og to varamedlemmer) med Kristenn Einarsson som styreleder. I denne åremeldingen finnes fullstendige oversikter over støtte til filmprosjekter fra filmfondet, dvs. prosjektutvikling, produksjons- og lanseringsstøtte, både for korte og lange filmer. Dessuten finnes oversikt over billettstøtteutbetalinger og tildelingene etter første runde med direkte produsentstøtte. Kulturdepartementet la i tildelingsbrevet for 2002 følgende av de fem resultatmålene som er gjeldende for hele filmområdet, til grunn for bevilgningen til filmfondet: Oppnå bred publikumsoppslutning om norske audiovisuelle produksjoner Ivareta idé-, talent- og kompetanseutvikling Sikre barn og unge tilgang til audiovisuelle produksjoner Sikre et profesjonelt og sterkt produksjonsmiljø og kostnadseffektive produksjoner Når man oppsummerer et filmår sett med en statlig filmstøttegivers øyne, er filmåret todelt. Minst. Filmåret kan ses i lys av premierer og det kan ses i lys av tildelinger. Langfilmåret 2002 handler naturligvis om de 15 filmene som hadde kinopremiere i men for filmfondet handler det også mye om langfilmene som fikk støtte i 2002: Filmene som fikk produksjonsstøtte, filmene som var i utvikling og som kanskje enda ikke har gått i produksjon. Filmer som har premiere i 2003 og senere. Det bør i den forbindelse nevnes at filmer med tilskudd fra Norsk filmfond først vil gi relevant utslag på kinobesøket fra Premierene i 2002 var i stor grad filmer støttet av Norsk filminstitutt og Audiovisuelt produksjonsfond. Prosjektutvikling er et prioritert område innen filmfondets virksomhet. Det ble i 2002 gitt utviklingstilskudd til 39 kortfilmprosjekter med totalt kr (i snitt kr ). Tilsvarende fikk 77 langfilmprosjekter totalt kr i utviklingsstøtte (i snitt kr ). I tillegg ble det i 2002 tatt initiativ til en ny, norsk novellefilmordning. Nyordningen, som er et samarbeid mellom NRK Drama, Norsk filmutvikling og filmfondet, vil resultere i åtte filmer på en halv time vist på NRK høsten Tilsvarende ordninger i Danmark og Sverige har vært av stor betydning for utvikling av talenter på regi-, manus- og ikke minst produsentsiden var et godt år for barne- og ungdomsfilm, i hvertfall ut i fra søknadsbunkene hos fondets filmkonsulenter. Det ble i 2002 gitt produksjonstilskudd til 5 kortfilmer og 8 spillefilmer (herav 1 samproduksjon) for barn. Følgende norske langfilmer for barn og unge fikk støtte: Fia og klovnene, Kaptein Sabeltann, Karlsson på taket, Lille Frøken Norge, Olsenbanden Jr. går under vann, Pelle Polititbil og Ulvesommer. Den direkte produsentstøtten, som ble utlyst og tildelt for første gang i 2002, var et virkemiddel for nettopp å sikre et profesjonelt og sterkt produksjonsmiljø, som det står i departementets mål for filmområdet. 3

4 Gjennomsnittlig egenfinansiering av norske spillefilmer har de senere årene ligget i størrelsesorden 25-30%. En bemerkelsesverdig utvikling er at for tildelingene i 2002 var den øket til nærmere 50% var det første året filmfondet deltok på kortfilmfestival i Grimstad (da filmfondet ble opprettet rett etter Kortfilmfestivalen 2001). Under festivalen i juni 2002 flyttet hele fondet sine kontorer til Skomakerhuset, hvor kaffen var varm og bollene ferske. Filmfondet inviterte i tillegg bransjen til et åpent diskusjonsmøte i en festivalens kinosaler. Fondet har også arrangert slike møter under filmfestivalen i Haugesund og på Forfatternes Hus i Oslo, og ønsker å fortsette med denne type diskusjonsmøter i framtiden. Et annet beslektet initiativ i 2002 var invitasjonen til Stinn brakke i fondets lokaler i Filmens Hus den 19. september, hvor bransje og byråkrati kunne treffes i uformelle omgivelser var også året hvor filmdebatten raste på Rush Prints nettsider, og til en viss grad også i dagspressen. Filmfondet synes det er gledelig at engasjementet i bransjen har vist seg så glødende, og ønsker fremtidig debatt rundt filmfaglige spørsmål velkommen. Debatt er sunt for så vel bransje som byråkrati, og filmfondet er avhengig av innspill og korreksjoner fra bransjen for å utføre sitt mandat på en best mulig måte. Mellom den gamle og den nye tid! En oppsummering av det norske kinoåret 2002 sett av langfilmkonsulent. Filmåret 2002 inkluderer den aller største og den aller minste kinofilmen i norsk historie. I hver sin ende av skalaen har både Dina og Kroppen Min flyttet viktige merkesteiner. Den ene med kamera i voldsomme bevegelser langs krappe klipper og voldelige emosjoner og den andre søkende langs utvalgte kroppsdeler og intime betroelser. Den første med overnasjonale kapitalkrefter og feterte stjerner i blitslampelys og den andre med 26 minutter klipp og kalkulator ved en kjøkkenbenk på Nesodden er året med 6 dokumentarfilmer på kino som alle portretterer vårt land i lys og mørke og inn til grunnfjellet, mens sommeren ble preget av en episodisk gjennomgang av nordmannen i valg og på vei ut i den sviktende myra. Vi har sett muntre sangerbrødre i terrorens skygge og en himmelvendt drømmer med omsorg, en kreftsyk storebror med heltestatus og en ensom far med kriminelle ambisjoner, en sangerinne har funnet sin dyrekjøpte likevekt og en energisk nordlandsjente sin stjålne sykkel har ønsket den flerkulturelle virkeligheten velkommen og trålet månelyst etter det falske smilet i øyet, mens en passe tykk mann har svirret animert over takene. Sønnen har avslørt sin far under pudderet og det sorgpinte paret har martret hverandre i restene etter sønnens blod. Det hele startet med et ramsalt streif langs en knudret kyst og ned i bunnen av det svundne som snart er en drøm. Filmåret 2002 har gjort meg rikere på bilder og følelser. 4

5 Disposisjoner Norsk filmfonds tilskuddsmidler ble i 2002 tildelt som følger, i henhold til områder: Kategori Langfilmprosjekter Kr ,- Kr ,- Kortfilmprosjekter Kr ,- Kr ,- Billettstøtte Kr ,- Kr ,- Produsentstøtte Kr ,- Norsk filmkommisjon Kr ,- Langfilm Følgende langfilmprosjekter ble støttet av filmfondet i 2002: Produksjonsstøtte: Prosjekt Produsent Manus Regi Bare på jobb Bázo The Beautiful Country Buddy Fia og klovnene Gunnar goes comfortable Kaptein Sabeltann (tilleggsstøtte) Karlsson på taket (tilleggsstøtte) Dreamfactory v/ Glenn Gardner Filbmagoathi v/ Nils Thomas Utsi Dinamo Story v/ Petter Borgli og Tomas Backström Happy Endings v/ Knut og Gudny Hummelvoll Dinamo Story v/ Borgli og Backström Agitator v/ Elin Sander Seven Seas Productions v/ Aage Aaberge Filmkameratene v/ John M. Jacobsen Knut Halle og Kjell Hammerø Lars Göran Pettersson Sabina Murrey, Larry Gross og Hans Petter Moland Støtte fra fondet Kjell Hammerø Totalkalkyle Konsulent Erlend Loe Lars Göran Pettersson Hans Petter Moland Lars Morten Gudmestad Tyldum Elsa Kvamme Gunnar Hall Arthur Johansen Vibeke Idsøe Elsa Kvamme Gunnar Hall Stig Bergqvist Vibeke Idsøe Karin Julsrud Karin Julsrud Erlend Loe Elin Erichsen* Elin Erichsen* 5

6 Lille Frøken Norge Mors Elling Olsenbanden Jr. går under vann Pelle Politibil Plan B Play Revytradisjoner på Magerøya Salmer fra kjøkkenet (tilleggsstøtte) Smilet i øyet Svidd neger Ulvesommer United Vektløs Villmark Paradox Spillefilmprod. v/ Finn Gjerdrum Maipo Film og TV Prod. v/ Dag Alveberg Nordisk Film v/ Rune H. Trondsen Yellow Cottage AS v/ Aage Aaberge Nordisk Film v/ Rune H. Trondsen Dinamo Story AS v/ Backstrom, Remlov & Andreassen Barentsfilm v/ Jan- Erik Gammleng BulBul Film v/ Bent Hamer Frameline Film v/ Bente Olav Kuzinski Filmfalken v/ Erling Falch Northern Lights v/ Axel Helgeland og Ellen Jacobsen Spillefilmkompaniet 4 1/2 v/ Håkon Øverås og Aagot I. Skjeldal Motlys v/ Sigve Endresen Spleis v/ Jan Aksel Angeltvedt Kjetil Indregard og Hilde Heier Axel Hellstenius Sverre Holm og Arne Lindtner Næss Arthur Johansen Jo Strømgren og Runar Hodne John Sullivan Knut Erik Bent Hamer Bente Olav Kuzinski og Pjotr Kuzinski Stein Elvestad Peder Norlund Magnus Martens Sigve Endresen Pål Øie og Christopher Grøndahl Hilde Heier Eva Isaksen Arne Lindtner Næss Thomas Kaiser Runar Hodne og Jo Strømgren John Sullivan Knut Erik Bent Hamer Pjotr Kuzinski Erik Smith- Meyer Peder Norlund Magnus Martens Sigve Endresen Erlend Loe Tilskudd etter markedsvurdering Tilskudd etter markedsvurdering Karin Julsrud Tilskudd etter markedsvurdering Erlend Loe Tilskudd etter markedsvurdering Erlend Loe Pål Øie Karin Julsrud 6

7 Lanseringsstøtte: Prosjekt Produsent Manus Regi 7. himmel (tidl. Lars Kristians siste sommer) Et portrett av Gud Folk flest bor i Kina (ekstra lanseringsstøtte) Glasskår Jonny Vang (ekstra lanseringsstøtte) Karlsson på taket Kroppen min Svidd neger Tyven, tyven (ekstra lanseringsstøtte) Villmark Exposed Film Prod. v/ Bjørn Eivind Aarskog Motlys v/ Sigve Endresen (coprod.) Motlys v/ Ørjan Karlsen Paradox Spillefilmprod. v/ Finn Gjerdrum Maipo Film & TV Prod. v/ Dag Alveberg Filmkameratene v/ John M. Jacobsen Speranza Film v/ Thomas Robsahm Filmfalken v/ Erling Falch Norsk filmproduksjon v/ Hilde Berg og Bent Rognlien Spleis v/ Jan Aksel Angeltvedt Steffan Strandberg Jon Bang Carlsen Støtte fra fondet div. div Harald Rosenløw Eeg og Lars Berg Stein Ståle Berg Vibeke Idsøe Margreth Olin Stein Elvestad Trygve A. Diesen og Knut Kristiansen Pål Øie med Christopher Grøndahl Lars Berg Jens Lien Vibeke Idsøe Margreth Olin Erik Smith- Meyer Trygve Allister Diesen Totalkalkyle Konsulent Karin Julsrud Elin Erichsen* Elin Erichsen* Elin Erichsen* Erlend Loe Erlend Loe Pål Øie Elin Erichsen* Karin Julsrud Innstilt av produksjonssjef Elin Erichsen, da filmene tidligere har fått produksjonsstøtte av Audiovisuelt produksjonsfond (med Erichsen som direktør). Samproduksjonsstøtte (norsk minoritetsandel): Prosjekt Arven Norsk coprodusent Spillefilmkompaniet 4 1/2 v/ Turid Øversveen Hovedprodusent Zentropa Productions Manus Per Fly, Kim Leona, Mogens Regi Støtte fra fondet Per Fly Totalkalkyle Konsulent 7

8 The Bum's Rush En film - Kjell Grede Kärleken MisaMi One Love Motlys AS v/ Ørjan Karlsen Friland v/ Asle Vatn Motlys v/ Sigve Endresen Paradox Spillefilmprod. v/ Finn Gjerdrum Exposed Film Productions/ Euromax v/ Bjørn Eivind Aarskog Hero Film Production v/ Anne Batz Sandrew Metronome Int. v/ katinka Farago Final Cut Productions v/ Thomas Stenderup Filmhaus Lagnö v/ Peter Holthausen One Love Ltd. v/ Nik Powell Rukow og Dorte Høeg Steward Svaasand Kjell Grede Marina Stöhr Trevor Rhone og Yvonne Deutschman Steward Svaasand Kjell Grede Lars Westman Linus Torell Don Letts og Rick Elgood Karin Julsrud Karin Julsrud Erlend Loe Prosjektutviklingsstøtte: Prosjekt Produsent Manus Regi Alt eller ingenting Alt eller ingenting (fase 2) Anarchy in Norway Cylinder Prod. v/ Bjarne Bjørndalen Cylinder Prod. v/ Bjarne Bjørndalen Maipo Film & TV prod. v/ Dag Alveberg Lars Saabye Christensen Lars Saabye Christensen Ståle Stein Berg Erik Gustavson Erik Gustavson Støtte fra fondet Konsulent Karin Julsrud Karin Julsrud Erlend Loe Arvet (senere Bázo) Telegoathi v/ Nils Thomas Utsi Lars Göran Pettersson Lars Göran Pettersson Bázo (fase 2) Bázo (fase 3) Bea Telegoathi v/ Nils Thomas Utsi Filbmagoathi v/ Nils Thomas Utsi Maipo Film & TV prod. v/ Synnøve Hørsdal Lars Göran Pettersson Lars Göran Pettersson Johan Bogaeus Lars Göran Pettersson Lars Göran Pettersson Petter Næss Karin Julsrud Bea (fase 2) Maipo Film & TV Johan Petter Næss Karin Julsrud 8

9 Bella Donna Bil. Mrk. verneverdig Buddy The Bum's Rush Busker Stories prod. v/ Synnøve Hørsdal Zarepta Film v/ Siv Aksnes og Niels Peter Hærem Aminda Produkjsoner v/ Evald Otterstad Kraftfilm v/ Knut og Gudny Hummelvoll Motlys v/ Ørjan Karlsen (co-prod.) Karivold Film v/ Gunnar Bjerketvedt Bogaeus Siv Aksnes og Niels Peter Hærem Evald Otterstad Lars Gudmestad Steward Svaasand Siv Aksnes og Niels Peter Hærem Evald Otterstad Morten Tyldum Steward Svaasand Erlend Loe Karin Julsrud Knut Klæbo Karin Julsrud Club Darling Øy-Film v/ Øyvind Sandberg Øyvind Sandberg Øyvind Sandberg De blyges hus De tre sauer som dro til byen for å ha det fett Dead Cargo Det som er strengt Det som er strengt Det tredje øyet (senere Play) Det tredje øyet (senere Play) (fase 2) Dogumentar Dømmer om Henna Spillefilmkompaniet 4 1/2 v/ Turid Øversveen Bergen Animasjon v/ Michael Brandt Exposed Film Production v/ Ola K. Hunnes Paradox Spillefilmprod. v/ Finn Gjerdrum Paradox Spillefilmprod. v/ Finn Gjerdrum Dinamo Story v/ Tomas Backström Dinamo Story v/ Tomas Backström Speranza Film v/ Thomas Robsahm Northern Lights v/ Ellen Jacobsen Bror Hagemann Espen Hansen Trygve Allister Diesen Hans Chr. Grønn og Bård Breien Hans Chr. Grønn og Bård Breien John Sullivan John Sullivan Margreth Olin Line Langebek Knudsen Pål Sletaune Trygve Allister Diesen Alexander Mørk Eidem Alexander Mørk Eidem Erlend Loe Karin Julsrud John Sullivan John Sullivan Margreth Olin Katarina Launing Karin Julsrud Karin Julsrud Karin Julsrud Karin Julsrud 9

10 En folkefiende Erik Skjoldbjærg Nikolaj Frobenius Erik Skjoldbjærg En Mohikaner i Mauritz Hansesgate Fia og klovnene Fire stk spillefilmsynopsis Forsøk med kjærlighetens varighet Gunnar goes comfortable Hansen's Disease Hansen's Disease (fase 2) Harald Hårfagre Helga - gi oss de stygge som runker i smug Honningfellen Hulemannen I paradisets første krets Ikke naken, ikke kledt (fase 3) Import & Eksport Iskyss (fase 2) Aprilfilm v/ Espen Thorstenson Dinamo Story v/ Petter Borgli Screenwriters v/ Per Schreiner Norsk filmproduksjon v/ Hilde Berg og Bent Rognlien Agitator v/ Elin Sander Kraftfilm v/ Knut Kraftfilm v/ Knut Filmkameratene v/ John M. Jacobsen Paradox Spillefilmprod. v/ Tone Johnsen Paradox Spillefilmprod. v/ Torleif Hauge F (x) produksjoner v/ Fridtjof Kjæreng Original Film v/ Svein Andersen Painswick Film v/ Catho Bach Christensen Filmhuset v/ Egil Ødegård Barentsfilm v/ Jan- Erik Gammleng Elsa Kvamme Espen Thorstenson Elsa Kvamme div Bibbi Moslet Gunnar Hall Lars Forsberg Lars Forsberg Øyvind Rune Stålen, Andreas Rønning og Mathias Calmeyer Heidi Linde Lars Gudmestad Knut Skoglund Natilde Overrein Rapp Gunnar Hall Erlend Loe Karin Julsrud Anders Skog Anders Skog Ole Martin Hofsmo Erlend Loe Karin Julsrud Karin Julsrud ,- Karin Julsrud Arild Frølich Erlend Loe Fridtjof Kjæreng Knut Skoglund Karin Julsrud Torun Lian Torun Lian Karin Julsrud Khalid Hussain Knut Erik og Alf R. Jacobsen Khalid Hussain Knut Erik Karin Julsrud

11 Java Generation K Kannibalsommer Kautokeinoopprøret 1852 (fase 2) Kok Lille Frøken Norge Lille Frøken Norge Lykkeridderne Mamma er Aboriginal Marketas metode Med åpne øyne Min bror - min fiende Monstertorsdag Pitbull-Terje går amok Playing Shakespear Radiopiratene Revolusjon Motlys v/ Yngve Sæther Aprilfilm v/ Espen Thorstenson Merkur Filmprod. v/ Hans Bastian Borg Borealis Productions v/ Erik Disch Snurr Film v/ Geir Greni Paradox Spillefilmproduksjon v/ Finn Gjerdrum Paradox Spillefilmproduksjon v/ Finn Gjerdrum Fjordholm filmprod. v/ Helga Fjordholm Filmhuset v/ Eivind Seiness Sisyfos v/ Amund Johansen Unni Straume Filmproduksjon A. Røsler Produksjoner MUZ v/ Ingrid Festøy Ottesen Yellow Cottage v/ Aage Aaberge Pravda Producions v/ David Reiss- Andersen Spillefilmkompaniet 4 1/2 v/ Håkon Øverås Pravda Productions v/ Pjotr Sapegin og Kaja Wright Polmar Jonathan Mabey Margrete Kåset Karin Julsrud Anja Breien Anja Breien Karin Julsrud Robert Næss Erlend Loe Nils Gaup med Reidar Jönsson og Nils Isak Eira Nils Gaup Karin Julsrud Geir Greni Geir Greni Erlend Loe Kjetil Indregard og Hilde Heier Kjetil Indregard og Hilde Heier Anne Kjersti Bjørn Anne Berit Vestby Unni Straume Alexander Røsler Gro Elin Hjelle og Arild Østin Ommundsen Endre Lund Eriksen Hilde Heier Hilde Heier Erlend Loe Anne Kjersti Bjørn Anne Berit Vestby Hilde Heier Unni Straume Alexander Røsler Erlend Loe Arild Østin Ommundsen Bjørn Godøy Pjotr Sapegin Gunnar Germundson Bjørn Godøy Peder Norlund Pjotr Sapegin og Kaja Wright Polmar Erlend Loe Erlend Loe Erlend Loe Erlend Loe 11

12 Revytradisjoner på Magerøya The Shadow Menace Siste hvile Sjustjerna - en dokumentar om Alf Prøysen Skuddene på Karl Marthinsen Solan og Ludvig i Italia Stereo Strings Tampa Timeout Trollmannen Ole Bull (fase 2) Ulvesommer Barentsfilm v/ Jan- Erik Gammleng Basic Home Entertaiment v/ Lasse Løvkvam Filmkameratene v/ John M. Jacobsen Fiksjon & Fakta v/ Tore Severin Netland Ny Film v/ Svein Rune Nyland Filmkameratene v/ John M. Jacobsen Kool Porductions v/ Frank Mosvold Northern Lights v/ Axel Helgeland (coprodusent) Videomaker v/ Kjell Eriksen Kaasa Film v/ Eirik Kaasa Eliassen Visions v/ Aslak Aarhus Northern Lights v/ Axel Helgeland og Ellen Jacobsen Knut Erik Andreas Markusson Tore Severin Netland og Trygve Hagen Benedicte Orvung Knut Erik Johannes Runeborg Tore Severin Netland og Trygve Hagen Benedicte Orvung Erlend Loe Erlend Loe Vibeke Idsøe Vibeke Idsøe Arne Villhelm Tellefsen Anders Klarlund Frank Mosvold Erlend Loe Karin Julsrud Anders Klarlund/Naja Karin Julsrud Marie Aidt Sue Smith Erlend Loe Martin Nygaard Hugo Lauritz Jenssen og Aslak Aarhus Peder Norlund Aslak Aarhus Peder Norlund Karin Julsrud Karin Julsrud Karin Julsrud United 4 1/2 v/ Håkon Øverås Magnus Martens Magnus Martens Erlend Loe United (fase 2) Ute av verden Uten tittel (novellefilm) Spillefilmkompaniet 4 1/2 v/ Håkon Øverås Kool Porductions v/ Frank Mosvold Aprilfilm v/ Espen Thoerstenson Magnus Martens Jan P. Solberg Magnus Martens Frank Mosvold Erlend Loe Anja Breien Anja Breien Vandreren Ole Bull (Ole Bull 2005) (fase 2) Nordisk Film & TV v/ Rune H. Trondsen Ketil Bjørnstad Liv Ullmann Victoria Filmkameratene v/ Torstein Torstein

13 Villmark John M. Jacobsen Spleis v/ Jan Aksel Angeltvedt Bieler Østtveit Bieler Østtveit Pål Øie Pål Øie Karin Julsrud Kortfilm Følgende kortfilmprosjekter ble støttet av filmfondet i 2002: Produksjonsstøtte (herunder ferdigsstillings- og lanseringsstøtte): Støtte fra Prosjekt Produsent Regi Kategori Konsulent fondet 7. himmel Afterburn (tilleggsstøtte) Alt i alt Anne Brown (tilleggsstøtte) Arfang og jeg Exposed Film Production v/ Bjørn Eivind Aarskog Patrese Film v/ Richard Patterson Torbjørn Skårild Benedikte Minos Paradox v/ Arne Dahr og Finn Gjerdrum Steffan Strandberg Håkon Larssen Torbjørn Skårild Benedikte Minos Dokumentar Eva Dahr Fiksjon Eva Dahr Eksperiment Dokumentar Arne Dahr Dokumentar Bakom med Phillip Hilde Malme Hilde Malme Dokumentar Bamses nye venn (ferdigstillingsstøtte) Bananen (ferdigstilling) Blåveispiken - fortellinger fra de maktesløse Bussturen (ferdigstilling) Da Thor ble jungelkriger Decadence (Ferdigstillingsstøtte) Animation Film Studio v/ Frithjof Spalder Anna Martine Nilsen Progma v/ Gjert Melling Locomotion v/ Eva Silseth Kern-TV v/ Karin Vestenfor Kilowatt Filmcompany v/ Tor Eigil Scheide Frithjof Spalder Anna Martine Nilsen Hans Erik Voktor Mathias Armand Jordal Animasjon Dokumentar Dokumentar Eva Dahr Eva Dahr Fiksjon Eva Dahr Ketil Kern Dokumentar Gaute Hesthagen Animert dansefilm Eva Dahr Den hemmelige Mediaoperatørene Kenneth Dokumentar

14 klubben Det tause korets sang Disa flytter til Japan Drømmen om Antarktis (ferdigstilling) DUO#1 (ferdigstilling): Forever og Citycity Bangbang En engel En kunstner, en løve og en masai Flip-Over Fellini Days Festspillene - 50 år For alltid fremmed / Eternally Aliens (ferdigstilling) Fotballens mektige demokrat Gjennom mine tykke briller God jul Hatching Ideas (ferdigstilling) v/ Jacob Risdal Otnes Fjordholm Filmproduksjon v/ Helga Fjordholm Benedicte Orvung Film Norsk Antarktis Eksjpedisjon v/ Erik Sønneland Tumblewine Films v/ Gunnar Knutsen HeadSpin Productions v/ Njål Brekke Visions AS v/ Ole Bernt Frøshaug Hilmar Fredriksen Pang! Produksjoner v/ Tor Arne Brekke Spleis v/ Jan Aksel Angeltvedt Nirvana Film AS v/ Øyvind Garau Fenris Film v/ Tore Buvarp Pravda Productions v/ Hege Astrup Kraftwerk Production v/ Knut Robstad Animasjon v/ Bernt K. Robstad Elvebakk Aimèe M. Harnes Benedicte Orvung Rolf Bae, Erik Sønneland og Per Thomas Govertsen Gunnar Knutsen Marit Moum Aune Ole Bernt Frøshaug Hilmar Fredriksen Tor Arne Brekke Hans Otto Nicolaysen Hisham al- Zouki Tore Buvarp og Aslaug Holm Piotr Sapegin Dokumentar Dokumentar Dokumentar Eva Dahr Sirin Eide Eva Dahr Fiksjon Eva Dahr Fiksjon Dokumentar Eksperiment Dokumentar Dokumentar Dokumentar Dokumentar Vinner av kortfilmkonkurransen "Skudd i mørket" Eva Dahr Sirin Eide Animasjon Eva Sørhaug Fiksjon Bernt K. Robstad Animasjon

15 Hell og lykke, herr Gorsky! (ferdigstilling) Historia om Einar Hjem Hotellrommet Houdinis Hund Kroppen min (tilleggsstøtte) Liv og død i en leilighet Loose Ends Love Game (tidl. Game (L)over) Manndomsprøven (ferdigsstilling) Marte og Baldrian Min siste favoritt Noe med film Aakra Film v/ Astrid Aakra Mikrofilm v/ Lise Fearnley MUZ Film v/ Ingrid Festøy Ottesen Filmkameratene v/ John M. Jacobsen Friland Speranza v/ Thomas Robsahm Filmhuset v/ Egil Ødegård Spillefilmkompaniet 4 1/2 v/ Turid Øversveen Klapp Media v/ Håvard Bustnes Macro Group AS v/ Susanne Falkum Løvik Sandnes as v/ Sven Erik Sandnes Paradox v/ Carina Bordewich AFF v/ Frode Myhra Skog Nordisk dans for kamera: Radioballetten Medieoperatørene og Min bestefar la inn v/ Hanne Myren årene da jeg var 15 Norske kvinner i internasjonal film (tilleggsstøtte) Asbjørnsen & Co v/ Øyvind Asbjørnsen Astrid Aakra Animasjon Turid Rogne og Robin Arild Østin Ommundsen Torstein Bieler Østtveit Sara Johnsen Margreth Olin Thorkil Evan Nielsen Stig Svendsen Gaute Hesthagen Charlotte Schram Hoel Hans Jørgen Sandnes Line Lyngstadås, Hanne Wozene Kvam og Ingvill Giske Frode Myhra Skog Dag Johan Haugerud, Kaisa Næss og Per-Ivar Øiyind Asbjørnsen og Niels Dokumentar Sirin Eide Fiksjon Sirin Eide Fiksjon Eva Dahr Fiksjon Dokumentar og Eva Dahr Fiksjon Fiksjon Fiksjon Vinner av kortfilmkonkurransen "Skudd i mørket" Fiksjon Animasjon Eva Dahr Dokumentar Dokumentar Dansefilmer Dokumentar Sirin Eide Eva Dahr 15

16 Portrett Que sera sera Skårungen (kopistøtte) Still (ferdigstillings- og lanseringsstøtte) Stjerneskudd (ferdigstilling)...så hardt så... Tater Tweaks and Geeks Vandring i Jotunheimen (ferdigstilling) Uten tittel Verdensmann i ensom by (Well dressed, Well spoken) Zoomin 02: Caravan Rahman Milani Snurr film v/ Geir Greni Original Film v/ Trond Brede Andersen Cinema film & video v/ Hilde Løchen JL v/ Jens Lien Zennor Film v/ Line Try Yellow Cottege v/ Aage Aaberge Merkur Filmproduksjon v/ Hans Bastian Borg Studio Regin v/ Sverre Pedersen Aprilfilm v/ Espen Thorstenson Medieoperatørene v/ Hanne Myren Zoomin 02 v/ Arild Støfring Petter Solberg Rahman Milani Fiksjon Geir Greni Fiksjon Eva Dahr Per-Ivar Joachim Trier Alexandra Perez- Seoane Dansefilm Eva Dahr Fiksjon Fiksjon Eva Dahr Natalie King Fiksjon Karoline Frogner Robert Næss Runar Jarle Wiik Dokumentar Dokumentar Dokumentar Eva Dahr Anja Breien Fiksjon Tore Vollan og Jon Haukland Dokumentar Eva Dahr Dag Mørk Fiksjon Prosjektutviklingsstøtte: Prosjekt Produsent Regi Kategori Støtte fra fondet Konsulent Amandas Mexico Bjørn Bratten Bjørn Bratten Fiksjon Eva Dahr Bak rus Begravelse og selvmord Belle Gunnes - seriemorderen fra Det åpne teater v/ Sveinung Lutro Alfheim film og fot v/ John Alfheim Subrosa Film v/ Anne Berit Vestby Sveinung Lutro Dokumentar Sirin Eide John Alfheim Fiksjon Anne Berit Vestby Dokumentar

17 Selbu Beste utsyn treng ikkje vera frå høgste fjellå Brevet til himmelen Christian Brox - King of concrete Den gang vann kunne brenne Den siste ridder Død og begravelse Edits glasshus Enveisbilletten Fiskehallen Flammeguden i Timbuktu Garderobe Gustav Vigelanddokumentar Historie 12 (fase 2) Houdinis hund Hvor lykkelig går det an å bli? I mors hus Studio Regin v/ Sverre Pedersen Maipo Film og TV Prod. v/ Synnøve Hørsdal Radikalt Verikalt v/ Jon Tengs Engebretsen Selsaas film v/ Per Ivar Via film v/ Anders Tangen AS Videomaker v/ Kjell Eriksen Sunniva Nervik og Tove Cecilie Sverdrup Fjordholm filmproduksjon v/ Helga Fjordholm Stilett ord og visjon v/ Lina Schøyen Paradox produksjon v/ Finn Gjerdrum Runar Jarle Wiik Dokumentar Pål Øie Fiksjon Ove Raymond Gyldenås Per Ivar og Jon ReidarSelsaas Rodrigo Stoicheff Dokumentar Dokumentar Sirin Eide Eva Dahr og Fiksjon Kari Berge Dokumentar Sirin Eide Sunniva Nervik og Topve Cecilie Sverdrup Inge-Lise Langfeldt Sherpa Film v/ Odd Syse og Odd Syse og Kåre Kåre Hersoug Hersoug Fabel og Fakta film og videoprod. v/ Tor Segelcke og Rita Karlsen Kenneth Langås dbut Productions v/ Chr. Fr. Martin Mediaoperatørene v/ Hanne Myren Mediafeabrikken i Akershus v/ Fiksjon Dokumentar Lina Schøyen Dokumentar Arne Dahr Dokumentar Tor Segelcke og Rita Karlsen Kenneth Langås Dokumentar Dokumentar Sirin Eide Sirin Eide Fiksjon Eva Dahr Sara Johnsen Fiksjon Eva Dahr Line Hatland Dokumentar Katarina Launing Fiksjon Eva Dahr 17

18 Jerusalems barn Kensingtonsteinen Koigi Wa Wamvere Koigi Wa Wamvere (fase 2) Korstog La meg være ung Livsløgner og andre oppfinnelser Loose ends MØDD Park lane Psykopater på jobben Shiny Stars, Rusty Red Sound Terrorkrigen, Hard valuta, Kronene på verket, Fridagen og Begravelsen Three Planets Junction Turboneger Ånund Austenå Nordisk Film & TV v/ Stig Andersen Gaia Studio v Rune Vindenes Karivold Film v/ Gunnar Bjerketvedt Karivold Film v/ Gunnar Bjerketvedt Exponor v/ Dag Hoel Fjordholm Filmproduksjon v/ Helga Fjordholm Motlys v/ Yngve Sæther 4 1/2 v/ Turid Øversveen Norsk filmproduksjon v/ Hilde Berg og Bent Rognlien Mediafabrikken i Akershus v/ Ånund Austenå Video Respecto v/ Kurt Salo Screen Stories v/ Elisabeth Sjaastad Stian Eide Kluge Eivind Volder Rutle og Jørgen Strickert Komet Film v/ Fredrik Pryser Nordisk Film & TV v/ Stig Andersen Gry Winther Dokumentar Dokumentar Morten Conradi Dokumentar Morten Conradi Dokumentar Dokumentar Birgit Semb Christophersen Marianne Kleven Fiksjon Dokumentar Stig Svendsen Fiksjon Einar Egeland Fiksjon Eva Dahr Ånund Austenå Dokumentar Skafti Gudmundson Elisabeth Sjaastad Stian Eide Kluge og Joachik Riisøen Svendsen Eivind Volder Rutle og Jørgen Strickert Dokumentar Dokumentar Sirin Eide Fiksjon Fiksjon Eva Dahr Ola Brattås Animasjon Trond Sættem/Stig Andersen Dokumentar

19 Underground Wiggs William og vennene hans NOR-FIN Production v/ Børje Eriksson Zennor Film v/ Line Try AS Videomaker v/ Kjell Eriksen Børje Eriksson Dokumentar Fiksjon Fiksjon Billettstøtte Billettstøtte ble i 2002 utbetalt til følgende filmer: Tittel: Produksjonsselskap: Beløp: Aberdeen Filmparken Alt om min far Exposed Film Productions Anolitt Friland Da jeg traff Jesus..med sprettert! Nordic Screen Production Det største i verden Norsk Film Familiehemmeligheter Christiania Film Folk flest bor i Kina Motlys Folk og røvere i Kardemomme by Filmparken/Storetind Glasskår Cinematograph Grabben i graven bredvid Yellow Cottage Heftig og begeistret Barentsfilm Himmelfall Motlys Ikingut Filmhuset produksjoner Jeg er Dina Northern Lights Karlsson på taket Filmkameratene Kongen som ville ha mer enn en krone Floating World Film Kroppen min Speranza film Lime Filmparken Mongoland MUZ Musikk for bryllup og begravelser Christiania film Prop og Berta Cinematograph Reisen til julestjernen Filmparken Smilet i øyet Frameline film & TV produksjon Tsatsiki - venner for livet Northern Lights Tyven, tyven Norsk filmproduksjon Vektløs Motlys Øyenstikker Motlys Å seile sin egen sjø Øy-film Sum billettstøtteutbetalinger

20 Norske kinopremierer 2002: Tittel: Premiere: Statlig hovedfinansiør: Å seile sin egen sjø 25. januar 2002 Norsk filminstitutt Glasskår 15. februar 2002 Alt om min far 22. februar 2002 Audiovisuelt produksjonsfond Audiovisuelt produksjonsfond Jeg er Dina 8. mars 2002 Norsk filminstitutt Tyven tyven 22. mars 2002 Audiovisuelt produksjonsfond Heftig og begeistret: På sangens vinger 5. april 2002 Norsk filmfond Folk flest bor i Kina 7. juni 2002 Norsk filminstitutt Vektløs 23. august 2002 Norsk filmfond Musikk for bryllup og begravelser 23. august 2002 Audiovisuelt produksjonsfond Kroppen min 30. august 2002 Norsk filmfond Smilet i øyet Karlsson på taket 6. september 2002 Norsk filmfond 27. september 2002 Audiovisuelt produksjonsfond/ Norsk filmfond Himmelfall 18. oktober 2002 Norsk filminstitutt Velkommen hjem 25. oktober 2002 Pelle Politibil 26. desember 2002 Audiovisuelt produksjonsfond Norsk filmfond Seks av de norske kinofilmene med Norsk filminstitutt og Audiovisuelt produkjsonsfond som statlig hovedfinansiør hadde mottatt lanseringsstøtte fra Norsk filmfond: Å seile sin egen sjø, Glasskår, Alt om min far, Tyven tyven, Folk flest bor i Kina og Musikk for bryllup og begravelser. Samproduksjoner (norsk minoritetsandel) på norske kinoer 2002: Tittel: Premiere: Norsk co-produsent: Norsk støttegiver: Tsatsiki Venner for alltid 26. desember 2001 Northern Lights Audiovisuelt produksjonsfond Grabben i graven bredvid 1. november 2002 Yellow Cottage Norsk filmfond Syndere i sommersol 22. mars 2002 Paradox Produksjoner Norsk filminstitutt Klatretøsen 9. august 2002 Christiania Film Norsk filminstitutt 20

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

ÅRSMELDING NORSK FILMFOND 2001

ÅRSMELDING NORSK FILMFOND 2001 ÅRSMELDING NORSK FILMFOND 2001 Innhold INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 NORSK FILMFONDS ORGANISERING 2001... 4 LANGFILM... 5 KORTFILM... 9 BILLETTSTØTTE:... 11 PUBLIKUMSOPPSLUTNING... 11 MEDIA DESK NORGE...

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

ÅRSMELDING NORSK FILMFOND 2004

ÅRSMELDING NORSK FILMFOND 2004 ÅRSMELDING NORSK FILMFOND 2004 Innhold INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 FONDSMIDLER... 3 TV DRAMA OG DOKUMENTAR... 8 KORTFILM... 10 INTERAKTIVE PRODUKSJONER... 11 PRODUSENTSTØTTE... 11 NORSK FILMKOMMISJON...

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01

Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01 Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01 Anders Vahlin 9 35 Atle Almeland 9 29 Atle Almeland 9 30 Beathe Segrov 9 28 Birger Rye 9 43 Bjørn Instanes 9 34 Bjørn Knudsen 9 45 Bjørn Knudsen 9 46 Brith Line Øverland 9

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristoffer Aksnes Søgne 41 44 47 86 218 0,- Gave 1. Øyvind Flokenes Farsund 45 45 49 93 232 0,- Gave 1. Emma Gyland Greipstad 48 48 49 91 236 0,- Gave 1. Kamilla R. Homme

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

tirsdag 26. mai 2015 Stian Andersen - Jarle Mikkelsen 62,5 Vivian Vestby Bjørg Sæther 61,6

tirsdag 26. mai 2015 Stian Andersen - Jarle Mikkelsen 62,5 Vivian Vestby Bjørg Sæther 61,6 Prosent tirsdag 05. mai 2015 Alf Andersen - Stian Andersen 61,2 Olav Bergum - Bjørn Austdal 56,4 Olav Olstad Gunnar Nyhus 55,8 Helge Leonhardsen - Johan Berg Leonhardsen 54,5 Jarle Mikkelsen Anita Rønningen

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog Sølv medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog Sølv medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 49 48 49 97 243 Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog 49 49 47 96 241 Sølv medalje 3 Ola Vangen Stranda 46 48 50 95 239 Bronse medalje

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Espen Stubstad Mandal 49 50 50 97 246 6* 2 Andreas Orthe Kvinesdal 49 49 49 97 244 7* 3 Even S Eikås Søgne 48 49 49 97 243 5* 4 Inga Lill Rossevatn Øvre Eiken 49 50 47

Detaljer

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior 1 414 Magnus Simonsen NMK Kvinesdal Opel 2 407 Mads Skjæveland NMK Sandnes og Jæren Opel 3 408 Ørjan Ottesen KNA Aust-Agder Volkswagen 4 401 Hege

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr. 24.5.214-24.5.214 1 24.5.214 15:26 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Wilhelm Sønsterud A 6 Grue-Finnskog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kjell

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

V e d l e g g - I Liste over spillefilmer

V e d l e g g - I Liste over spillefilmer V e d l e g g - I Liste over spillefilmer omfattet av Tilleggsavtalen til Avtale om opptak og bruk av kringkastingsprogram for undervisningsformål. Se også www.norwaco.no/undervisning/spillefilmliste.

Detaljer

Frame by Frame - ny arena for animasjonsfilm

Frame by Frame - ny arena for animasjonsfilm Frame by Frame - ny arena for animasjonsfilm Lørdag 22. april fra kl 12 presenterer Foreningen for Animert Film ny norsk animasjon på Frogner kino i Oslo. Det blir en dag spekket med siste nytt innen norsk

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

EURIMAGES EN NORSK SUKSESSHISTORIE

EURIMAGES EN NORSK SUKSESSHISTORIE EURIMAGES EN NORSK SUKSESSHISTORIE Innlegg på Åpningskonferanse TIFF 2012 Nils Klevjer Aas Europarådets fond for samproduksjon av film Et pan-europeisk fond: 36 medlemsland Utenfor kartrammen: Kypros,

Detaljer

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim Startno Fornavn Etternavn Klasse Klubb navn Løype/distanse 1 Gudmund Andreassen Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Tverlandet IL - Ski 10km klas. 2 Roy Solbakk Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Valnesfjord

Detaljer

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid 3.11. tid 10.11. 20092010.xlsx tid 17.11. tid 24.11. tid 1.12. tid 8.12. tid Christian Groven 10 000 21:25 10 000 21:53 10 000 21:50 10 000 20:42 10 000 21:15 10 000 20:45 Geir I. Markussen 10 000 19:32

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram 200/300m Mesterskap Aftenposten Pl. Navn Skytterlag Kl. Ligg Stå Kne 15-sku 10-skudd 25-sku Omgang 35-skudd 1. Vegard Granlund Nannestad 5 * *99X 48 *X98X 47 X9X89 46 141 989XXXX9X9 94 235 9X*9X*XX9X 97

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

pwc Norsk film i møte med kinopublikum Analyse av kinobesøket på norske filmer 2003-2006

pwc Norsk film i møte med kinopublikum Analyse av kinobesøket på norske filmer 2003-2006 pwc Norsk film i møte med kinopublikum Analyse av kinobesøket på norske filmer 2003-2006 Innledning Det har lenge florert en debatt i media om norsk films appell til kinopublikum. Det er imidlertid gjort

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 43 45 43 93 224 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 48 48 48 95 239 0,- Gave 1. Camilla Grøtte Surnadal 45 47 44 95 231 0,- Gave 1. Torje Gustad

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer