ÅRSMELDING NORSK FILMFOND 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING NORSK FILMFOND 2002"

Transkript

1 ÅRSMELDING NORSK FILMFOND 2002

2 Innhold INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 DISPOSISJONER... 5 BILLETTSTØTTE TILSKUDD ETTER MARKEDSVURDERING DIREKTE PRODUSENTSTØTTE NASJONAL NORSK FILMKOMMISJON

3 Innledning En oppsummering av filmfondets første hele år 2002 var på mange måter året Norsk filmfond begynte å få fotfeste i det norske filmlandskapet, etter opprettelsen 1. juli var året fondet for første gang tildelte midler fra de nye ordningene med direkte produsentstøtte og tilskudd etter markedsvurdering, det var det første året fondet hadde tre langfilmkonsulenter på plass, det var året det ble besluttet at fondet også skal få midler til fjernsynsproduksjoner og nye medier og det var året det ble gitt produksjonsstøtte til en mengde av titlene som representerer den norske filmboomen på kino i I februar 2002 begynte Karin Julsrud og Erlend Loe i sine jobber som langfilmkonsulenter sammen med, som fikk forlenget sitt åremål ut I tillegg til tre langfilmkonsulenter har fondet to kortfilmkonsulenter; for tiden og Sirin Eide. Sistnevnte tok over etter Eva Dahr, som sluttet som konsulent i september. Nyordningen med tilskudd etter markedsvurdering ivaretas av produksjonssjef Elin Erichsen. Med tilsettingen av Petter Wallace som prosjektkoordinator for den nye støtteordningen for fjernsynsproduksjoner i desember 2002, økte fondets stab fra 17 til 18. Filmfondet har i tillegg et styre bestående av sju medlemmer (og to varamedlemmer) med Kristenn Einarsson som styreleder. I denne åremeldingen finnes fullstendige oversikter over støtte til filmprosjekter fra filmfondet, dvs. prosjektutvikling, produksjons- og lanseringsstøtte, både for korte og lange filmer. Dessuten finnes oversikt over billettstøtteutbetalinger og tildelingene etter første runde med direkte produsentstøtte. Kulturdepartementet la i tildelingsbrevet for 2002 følgende av de fem resultatmålene som er gjeldende for hele filmområdet, til grunn for bevilgningen til filmfondet: Oppnå bred publikumsoppslutning om norske audiovisuelle produksjoner Ivareta idé-, talent- og kompetanseutvikling Sikre barn og unge tilgang til audiovisuelle produksjoner Sikre et profesjonelt og sterkt produksjonsmiljø og kostnadseffektive produksjoner Når man oppsummerer et filmår sett med en statlig filmstøttegivers øyne, er filmåret todelt. Minst. Filmåret kan ses i lys av premierer og det kan ses i lys av tildelinger. Langfilmåret 2002 handler naturligvis om de 15 filmene som hadde kinopremiere i men for filmfondet handler det også mye om langfilmene som fikk støtte i 2002: Filmene som fikk produksjonsstøtte, filmene som var i utvikling og som kanskje enda ikke har gått i produksjon. Filmer som har premiere i 2003 og senere. Det bør i den forbindelse nevnes at filmer med tilskudd fra Norsk filmfond først vil gi relevant utslag på kinobesøket fra Premierene i 2002 var i stor grad filmer støttet av Norsk filminstitutt og Audiovisuelt produksjonsfond. Prosjektutvikling er et prioritert område innen filmfondets virksomhet. Det ble i 2002 gitt utviklingstilskudd til 39 kortfilmprosjekter med totalt kr (i snitt kr ). Tilsvarende fikk 77 langfilmprosjekter totalt kr i utviklingsstøtte (i snitt kr ). I tillegg ble det i 2002 tatt initiativ til en ny, norsk novellefilmordning. Nyordningen, som er et samarbeid mellom NRK Drama, Norsk filmutvikling og filmfondet, vil resultere i åtte filmer på en halv time vist på NRK høsten Tilsvarende ordninger i Danmark og Sverige har vært av stor betydning for utvikling av talenter på regi-, manus- og ikke minst produsentsiden var et godt år for barne- og ungdomsfilm, i hvertfall ut i fra søknadsbunkene hos fondets filmkonsulenter. Det ble i 2002 gitt produksjonstilskudd til 5 kortfilmer og 8 spillefilmer (herav 1 samproduksjon) for barn. Følgende norske langfilmer for barn og unge fikk støtte: Fia og klovnene, Kaptein Sabeltann, Karlsson på taket, Lille Frøken Norge, Olsenbanden Jr. går under vann, Pelle Polititbil og Ulvesommer. Den direkte produsentstøtten, som ble utlyst og tildelt for første gang i 2002, var et virkemiddel for nettopp å sikre et profesjonelt og sterkt produksjonsmiljø, som det står i departementets mål for filmområdet. 3

4 Gjennomsnittlig egenfinansiering av norske spillefilmer har de senere årene ligget i størrelsesorden 25-30%. En bemerkelsesverdig utvikling er at for tildelingene i 2002 var den øket til nærmere 50% var det første året filmfondet deltok på kortfilmfestival i Grimstad (da filmfondet ble opprettet rett etter Kortfilmfestivalen 2001). Under festivalen i juni 2002 flyttet hele fondet sine kontorer til Skomakerhuset, hvor kaffen var varm og bollene ferske. Filmfondet inviterte i tillegg bransjen til et åpent diskusjonsmøte i en festivalens kinosaler. Fondet har også arrangert slike møter under filmfestivalen i Haugesund og på Forfatternes Hus i Oslo, og ønsker å fortsette med denne type diskusjonsmøter i framtiden. Et annet beslektet initiativ i 2002 var invitasjonen til Stinn brakke i fondets lokaler i Filmens Hus den 19. september, hvor bransje og byråkrati kunne treffes i uformelle omgivelser var også året hvor filmdebatten raste på Rush Prints nettsider, og til en viss grad også i dagspressen. Filmfondet synes det er gledelig at engasjementet i bransjen har vist seg så glødende, og ønsker fremtidig debatt rundt filmfaglige spørsmål velkommen. Debatt er sunt for så vel bransje som byråkrati, og filmfondet er avhengig av innspill og korreksjoner fra bransjen for å utføre sitt mandat på en best mulig måte. Mellom den gamle og den nye tid! En oppsummering av det norske kinoåret 2002 sett av langfilmkonsulent. Filmåret 2002 inkluderer den aller største og den aller minste kinofilmen i norsk historie. I hver sin ende av skalaen har både Dina og Kroppen Min flyttet viktige merkesteiner. Den ene med kamera i voldsomme bevegelser langs krappe klipper og voldelige emosjoner og den andre søkende langs utvalgte kroppsdeler og intime betroelser. Den første med overnasjonale kapitalkrefter og feterte stjerner i blitslampelys og den andre med 26 minutter klipp og kalkulator ved en kjøkkenbenk på Nesodden er året med 6 dokumentarfilmer på kino som alle portretterer vårt land i lys og mørke og inn til grunnfjellet, mens sommeren ble preget av en episodisk gjennomgang av nordmannen i valg og på vei ut i den sviktende myra. Vi har sett muntre sangerbrødre i terrorens skygge og en himmelvendt drømmer med omsorg, en kreftsyk storebror med heltestatus og en ensom far med kriminelle ambisjoner, en sangerinne har funnet sin dyrekjøpte likevekt og en energisk nordlandsjente sin stjålne sykkel har ønsket den flerkulturelle virkeligheten velkommen og trålet månelyst etter det falske smilet i øyet, mens en passe tykk mann har svirret animert over takene. Sønnen har avslørt sin far under pudderet og det sorgpinte paret har martret hverandre i restene etter sønnens blod. Det hele startet med et ramsalt streif langs en knudret kyst og ned i bunnen av det svundne som snart er en drøm. Filmåret 2002 har gjort meg rikere på bilder og følelser. 4

5 Disposisjoner Norsk filmfonds tilskuddsmidler ble i 2002 tildelt som følger, i henhold til områder: Kategori Langfilmprosjekter Kr ,- Kr ,- Kortfilmprosjekter Kr ,- Kr ,- Billettstøtte Kr ,- Kr ,- Produsentstøtte Kr ,- Norsk filmkommisjon Kr ,- Langfilm Følgende langfilmprosjekter ble støttet av filmfondet i 2002: Produksjonsstøtte: Prosjekt Produsent Manus Regi Bare på jobb Bázo The Beautiful Country Buddy Fia og klovnene Gunnar goes comfortable Kaptein Sabeltann (tilleggsstøtte) Karlsson på taket (tilleggsstøtte) Dreamfactory v/ Glenn Gardner Filbmagoathi v/ Nils Thomas Utsi Dinamo Story v/ Petter Borgli og Tomas Backström Happy Endings v/ Knut og Gudny Hummelvoll Dinamo Story v/ Borgli og Backström Agitator v/ Elin Sander Seven Seas Productions v/ Aage Aaberge Filmkameratene v/ John M. Jacobsen Knut Halle og Kjell Hammerø Lars Göran Pettersson Sabina Murrey, Larry Gross og Hans Petter Moland Støtte fra fondet Kjell Hammerø Totalkalkyle Konsulent Erlend Loe Lars Göran Pettersson Hans Petter Moland Lars Morten Gudmestad Tyldum Elsa Kvamme Gunnar Hall Arthur Johansen Vibeke Idsøe Elsa Kvamme Gunnar Hall Stig Bergqvist Vibeke Idsøe Karin Julsrud Karin Julsrud Erlend Loe Elin Erichsen* Elin Erichsen* 5

6 Lille Frøken Norge Mors Elling Olsenbanden Jr. går under vann Pelle Politibil Plan B Play Revytradisjoner på Magerøya Salmer fra kjøkkenet (tilleggsstøtte) Smilet i øyet Svidd neger Ulvesommer United Vektløs Villmark Paradox Spillefilmprod. v/ Finn Gjerdrum Maipo Film og TV Prod. v/ Dag Alveberg Nordisk Film v/ Rune H. Trondsen Yellow Cottage AS v/ Aage Aaberge Nordisk Film v/ Rune H. Trondsen Dinamo Story AS v/ Backstrom, Remlov & Andreassen Barentsfilm v/ Jan- Erik Gammleng BulBul Film v/ Bent Hamer Frameline Film v/ Bente Olav Kuzinski Filmfalken v/ Erling Falch Northern Lights v/ Axel Helgeland og Ellen Jacobsen Spillefilmkompaniet 4 1/2 v/ Håkon Øverås og Aagot I. Skjeldal Motlys v/ Sigve Endresen Spleis v/ Jan Aksel Angeltvedt Kjetil Indregard og Hilde Heier Axel Hellstenius Sverre Holm og Arne Lindtner Næss Arthur Johansen Jo Strømgren og Runar Hodne John Sullivan Knut Erik Bent Hamer Bente Olav Kuzinski og Pjotr Kuzinski Stein Elvestad Peder Norlund Magnus Martens Sigve Endresen Pål Øie og Christopher Grøndahl Hilde Heier Eva Isaksen Arne Lindtner Næss Thomas Kaiser Runar Hodne og Jo Strømgren John Sullivan Knut Erik Bent Hamer Pjotr Kuzinski Erik Smith- Meyer Peder Norlund Magnus Martens Sigve Endresen Erlend Loe Tilskudd etter markedsvurdering Tilskudd etter markedsvurdering Karin Julsrud Tilskudd etter markedsvurdering Erlend Loe Tilskudd etter markedsvurdering Erlend Loe Pål Øie Karin Julsrud 6

7 Lanseringsstøtte: Prosjekt Produsent Manus Regi 7. himmel (tidl. Lars Kristians siste sommer) Et portrett av Gud Folk flest bor i Kina (ekstra lanseringsstøtte) Glasskår Jonny Vang (ekstra lanseringsstøtte) Karlsson på taket Kroppen min Svidd neger Tyven, tyven (ekstra lanseringsstøtte) Villmark Exposed Film Prod. v/ Bjørn Eivind Aarskog Motlys v/ Sigve Endresen (coprod.) Motlys v/ Ørjan Karlsen Paradox Spillefilmprod. v/ Finn Gjerdrum Maipo Film & TV Prod. v/ Dag Alveberg Filmkameratene v/ John M. Jacobsen Speranza Film v/ Thomas Robsahm Filmfalken v/ Erling Falch Norsk filmproduksjon v/ Hilde Berg og Bent Rognlien Spleis v/ Jan Aksel Angeltvedt Steffan Strandberg Jon Bang Carlsen Støtte fra fondet div. div Harald Rosenløw Eeg og Lars Berg Stein Ståle Berg Vibeke Idsøe Margreth Olin Stein Elvestad Trygve A. Diesen og Knut Kristiansen Pål Øie med Christopher Grøndahl Lars Berg Jens Lien Vibeke Idsøe Margreth Olin Erik Smith- Meyer Trygve Allister Diesen Totalkalkyle Konsulent Karin Julsrud Elin Erichsen* Elin Erichsen* Elin Erichsen* Erlend Loe Erlend Loe Pål Øie Elin Erichsen* Karin Julsrud Innstilt av produksjonssjef Elin Erichsen, da filmene tidligere har fått produksjonsstøtte av Audiovisuelt produksjonsfond (med Erichsen som direktør). Samproduksjonsstøtte (norsk minoritetsandel): Prosjekt Arven Norsk coprodusent Spillefilmkompaniet 4 1/2 v/ Turid Øversveen Hovedprodusent Zentropa Productions Manus Per Fly, Kim Leona, Mogens Regi Støtte fra fondet Per Fly Totalkalkyle Konsulent 7

8 The Bum's Rush En film - Kjell Grede Kärleken MisaMi One Love Motlys AS v/ Ørjan Karlsen Friland v/ Asle Vatn Motlys v/ Sigve Endresen Paradox Spillefilmprod. v/ Finn Gjerdrum Exposed Film Productions/ Euromax v/ Bjørn Eivind Aarskog Hero Film Production v/ Anne Batz Sandrew Metronome Int. v/ katinka Farago Final Cut Productions v/ Thomas Stenderup Filmhaus Lagnö v/ Peter Holthausen One Love Ltd. v/ Nik Powell Rukow og Dorte Høeg Steward Svaasand Kjell Grede Marina Stöhr Trevor Rhone og Yvonne Deutschman Steward Svaasand Kjell Grede Lars Westman Linus Torell Don Letts og Rick Elgood Karin Julsrud Karin Julsrud Erlend Loe Prosjektutviklingsstøtte: Prosjekt Produsent Manus Regi Alt eller ingenting Alt eller ingenting (fase 2) Anarchy in Norway Cylinder Prod. v/ Bjarne Bjørndalen Cylinder Prod. v/ Bjarne Bjørndalen Maipo Film & TV prod. v/ Dag Alveberg Lars Saabye Christensen Lars Saabye Christensen Ståle Stein Berg Erik Gustavson Erik Gustavson Støtte fra fondet Konsulent Karin Julsrud Karin Julsrud Erlend Loe Arvet (senere Bázo) Telegoathi v/ Nils Thomas Utsi Lars Göran Pettersson Lars Göran Pettersson Bázo (fase 2) Bázo (fase 3) Bea Telegoathi v/ Nils Thomas Utsi Filbmagoathi v/ Nils Thomas Utsi Maipo Film & TV prod. v/ Synnøve Hørsdal Lars Göran Pettersson Lars Göran Pettersson Johan Bogaeus Lars Göran Pettersson Lars Göran Pettersson Petter Næss Karin Julsrud Bea (fase 2) Maipo Film & TV Johan Petter Næss Karin Julsrud 8

9 Bella Donna Bil. Mrk. verneverdig Buddy The Bum's Rush Busker Stories prod. v/ Synnøve Hørsdal Zarepta Film v/ Siv Aksnes og Niels Peter Hærem Aminda Produkjsoner v/ Evald Otterstad Kraftfilm v/ Knut og Gudny Hummelvoll Motlys v/ Ørjan Karlsen (co-prod.) Karivold Film v/ Gunnar Bjerketvedt Bogaeus Siv Aksnes og Niels Peter Hærem Evald Otterstad Lars Gudmestad Steward Svaasand Siv Aksnes og Niels Peter Hærem Evald Otterstad Morten Tyldum Steward Svaasand Erlend Loe Karin Julsrud Knut Klæbo Karin Julsrud Club Darling Øy-Film v/ Øyvind Sandberg Øyvind Sandberg Øyvind Sandberg De blyges hus De tre sauer som dro til byen for å ha det fett Dead Cargo Det som er strengt Det som er strengt Det tredje øyet (senere Play) Det tredje øyet (senere Play) (fase 2) Dogumentar Dømmer om Henna Spillefilmkompaniet 4 1/2 v/ Turid Øversveen Bergen Animasjon v/ Michael Brandt Exposed Film Production v/ Ola K. Hunnes Paradox Spillefilmprod. v/ Finn Gjerdrum Paradox Spillefilmprod. v/ Finn Gjerdrum Dinamo Story v/ Tomas Backström Dinamo Story v/ Tomas Backström Speranza Film v/ Thomas Robsahm Northern Lights v/ Ellen Jacobsen Bror Hagemann Espen Hansen Trygve Allister Diesen Hans Chr. Grønn og Bård Breien Hans Chr. Grønn og Bård Breien John Sullivan John Sullivan Margreth Olin Line Langebek Knudsen Pål Sletaune Trygve Allister Diesen Alexander Mørk Eidem Alexander Mørk Eidem Erlend Loe Karin Julsrud John Sullivan John Sullivan Margreth Olin Katarina Launing Karin Julsrud Karin Julsrud Karin Julsrud Karin Julsrud 9

10 En folkefiende Erik Skjoldbjærg Nikolaj Frobenius Erik Skjoldbjærg En Mohikaner i Mauritz Hansesgate Fia og klovnene Fire stk spillefilmsynopsis Forsøk med kjærlighetens varighet Gunnar goes comfortable Hansen's Disease Hansen's Disease (fase 2) Harald Hårfagre Helga - gi oss de stygge som runker i smug Honningfellen Hulemannen I paradisets første krets Ikke naken, ikke kledt (fase 3) Import & Eksport Iskyss (fase 2) Aprilfilm v/ Espen Thorstenson Dinamo Story v/ Petter Borgli Screenwriters v/ Per Schreiner Norsk filmproduksjon v/ Hilde Berg og Bent Rognlien Agitator v/ Elin Sander Kraftfilm v/ Knut Kraftfilm v/ Knut Filmkameratene v/ John M. Jacobsen Paradox Spillefilmprod. v/ Tone Johnsen Paradox Spillefilmprod. v/ Torleif Hauge F (x) produksjoner v/ Fridtjof Kjæreng Original Film v/ Svein Andersen Painswick Film v/ Catho Bach Christensen Filmhuset v/ Egil Ødegård Barentsfilm v/ Jan- Erik Gammleng Elsa Kvamme Espen Thorstenson Elsa Kvamme div Bibbi Moslet Gunnar Hall Lars Forsberg Lars Forsberg Øyvind Rune Stålen, Andreas Rønning og Mathias Calmeyer Heidi Linde Lars Gudmestad Knut Skoglund Natilde Overrein Rapp Gunnar Hall Erlend Loe Karin Julsrud Anders Skog Anders Skog Ole Martin Hofsmo Erlend Loe Karin Julsrud Karin Julsrud ,- Karin Julsrud Arild Frølich Erlend Loe Fridtjof Kjæreng Knut Skoglund Karin Julsrud Torun Lian Torun Lian Karin Julsrud Khalid Hussain Knut Erik og Alf R. Jacobsen Khalid Hussain Knut Erik Karin Julsrud

11 Java Generation K Kannibalsommer Kautokeinoopprøret 1852 (fase 2) Kok Lille Frøken Norge Lille Frøken Norge Lykkeridderne Mamma er Aboriginal Marketas metode Med åpne øyne Min bror - min fiende Monstertorsdag Pitbull-Terje går amok Playing Shakespear Radiopiratene Revolusjon Motlys v/ Yngve Sæther Aprilfilm v/ Espen Thorstenson Merkur Filmprod. v/ Hans Bastian Borg Borealis Productions v/ Erik Disch Snurr Film v/ Geir Greni Paradox Spillefilmproduksjon v/ Finn Gjerdrum Paradox Spillefilmproduksjon v/ Finn Gjerdrum Fjordholm filmprod. v/ Helga Fjordholm Filmhuset v/ Eivind Seiness Sisyfos v/ Amund Johansen Unni Straume Filmproduksjon A. Røsler Produksjoner MUZ v/ Ingrid Festøy Ottesen Yellow Cottage v/ Aage Aaberge Pravda Producions v/ David Reiss- Andersen Spillefilmkompaniet 4 1/2 v/ Håkon Øverås Pravda Productions v/ Pjotr Sapegin og Kaja Wright Polmar Jonathan Mabey Margrete Kåset Karin Julsrud Anja Breien Anja Breien Karin Julsrud Robert Næss Erlend Loe Nils Gaup med Reidar Jönsson og Nils Isak Eira Nils Gaup Karin Julsrud Geir Greni Geir Greni Erlend Loe Kjetil Indregard og Hilde Heier Kjetil Indregard og Hilde Heier Anne Kjersti Bjørn Anne Berit Vestby Unni Straume Alexander Røsler Gro Elin Hjelle og Arild Østin Ommundsen Endre Lund Eriksen Hilde Heier Hilde Heier Erlend Loe Anne Kjersti Bjørn Anne Berit Vestby Hilde Heier Unni Straume Alexander Røsler Erlend Loe Arild Østin Ommundsen Bjørn Godøy Pjotr Sapegin Gunnar Germundson Bjørn Godøy Peder Norlund Pjotr Sapegin og Kaja Wright Polmar Erlend Loe Erlend Loe Erlend Loe Erlend Loe 11

12 Revytradisjoner på Magerøya The Shadow Menace Siste hvile Sjustjerna - en dokumentar om Alf Prøysen Skuddene på Karl Marthinsen Solan og Ludvig i Italia Stereo Strings Tampa Timeout Trollmannen Ole Bull (fase 2) Ulvesommer Barentsfilm v/ Jan- Erik Gammleng Basic Home Entertaiment v/ Lasse Løvkvam Filmkameratene v/ John M. Jacobsen Fiksjon & Fakta v/ Tore Severin Netland Ny Film v/ Svein Rune Nyland Filmkameratene v/ John M. Jacobsen Kool Porductions v/ Frank Mosvold Northern Lights v/ Axel Helgeland (coprodusent) Videomaker v/ Kjell Eriksen Kaasa Film v/ Eirik Kaasa Eliassen Visions v/ Aslak Aarhus Northern Lights v/ Axel Helgeland og Ellen Jacobsen Knut Erik Andreas Markusson Tore Severin Netland og Trygve Hagen Benedicte Orvung Knut Erik Johannes Runeborg Tore Severin Netland og Trygve Hagen Benedicte Orvung Erlend Loe Erlend Loe Vibeke Idsøe Vibeke Idsøe Arne Villhelm Tellefsen Anders Klarlund Frank Mosvold Erlend Loe Karin Julsrud Anders Klarlund/Naja Karin Julsrud Marie Aidt Sue Smith Erlend Loe Martin Nygaard Hugo Lauritz Jenssen og Aslak Aarhus Peder Norlund Aslak Aarhus Peder Norlund Karin Julsrud Karin Julsrud Karin Julsrud United 4 1/2 v/ Håkon Øverås Magnus Martens Magnus Martens Erlend Loe United (fase 2) Ute av verden Uten tittel (novellefilm) Spillefilmkompaniet 4 1/2 v/ Håkon Øverås Kool Porductions v/ Frank Mosvold Aprilfilm v/ Espen Thoerstenson Magnus Martens Jan P. Solberg Magnus Martens Frank Mosvold Erlend Loe Anja Breien Anja Breien Vandreren Ole Bull (Ole Bull 2005) (fase 2) Nordisk Film & TV v/ Rune H. Trondsen Ketil Bjørnstad Liv Ullmann Victoria Filmkameratene v/ Torstein Torstein

13 Villmark John M. Jacobsen Spleis v/ Jan Aksel Angeltvedt Bieler Østtveit Bieler Østtveit Pål Øie Pål Øie Karin Julsrud Kortfilm Følgende kortfilmprosjekter ble støttet av filmfondet i 2002: Produksjonsstøtte (herunder ferdigsstillings- og lanseringsstøtte): Støtte fra Prosjekt Produsent Regi Kategori Konsulent fondet 7. himmel Afterburn (tilleggsstøtte) Alt i alt Anne Brown (tilleggsstøtte) Arfang og jeg Exposed Film Production v/ Bjørn Eivind Aarskog Patrese Film v/ Richard Patterson Torbjørn Skårild Benedikte Minos Paradox v/ Arne Dahr og Finn Gjerdrum Steffan Strandberg Håkon Larssen Torbjørn Skårild Benedikte Minos Dokumentar Eva Dahr Fiksjon Eva Dahr Eksperiment Dokumentar Arne Dahr Dokumentar Bakom med Phillip Hilde Malme Hilde Malme Dokumentar Bamses nye venn (ferdigstillingsstøtte) Bananen (ferdigstilling) Blåveispiken - fortellinger fra de maktesløse Bussturen (ferdigstilling) Da Thor ble jungelkriger Decadence (Ferdigstillingsstøtte) Animation Film Studio v/ Frithjof Spalder Anna Martine Nilsen Progma v/ Gjert Melling Locomotion v/ Eva Silseth Kern-TV v/ Karin Vestenfor Kilowatt Filmcompany v/ Tor Eigil Scheide Frithjof Spalder Anna Martine Nilsen Hans Erik Voktor Mathias Armand Jordal Animasjon Dokumentar Dokumentar Eva Dahr Eva Dahr Fiksjon Eva Dahr Ketil Kern Dokumentar Gaute Hesthagen Animert dansefilm Eva Dahr Den hemmelige Mediaoperatørene Kenneth Dokumentar

14 klubben Det tause korets sang Disa flytter til Japan Drømmen om Antarktis (ferdigstilling) DUO#1 (ferdigstilling): Forever og Citycity Bangbang En engel En kunstner, en løve og en masai Flip-Over Fellini Days Festspillene - 50 år For alltid fremmed / Eternally Aliens (ferdigstilling) Fotballens mektige demokrat Gjennom mine tykke briller God jul Hatching Ideas (ferdigstilling) v/ Jacob Risdal Otnes Fjordholm Filmproduksjon v/ Helga Fjordholm Benedicte Orvung Film Norsk Antarktis Eksjpedisjon v/ Erik Sønneland Tumblewine Films v/ Gunnar Knutsen HeadSpin Productions v/ Njål Brekke Visions AS v/ Ole Bernt Frøshaug Hilmar Fredriksen Pang! Produksjoner v/ Tor Arne Brekke Spleis v/ Jan Aksel Angeltvedt Nirvana Film AS v/ Øyvind Garau Fenris Film v/ Tore Buvarp Pravda Productions v/ Hege Astrup Kraftwerk Production v/ Knut Robstad Animasjon v/ Bernt K. Robstad Elvebakk Aimèe M. Harnes Benedicte Orvung Rolf Bae, Erik Sønneland og Per Thomas Govertsen Gunnar Knutsen Marit Moum Aune Ole Bernt Frøshaug Hilmar Fredriksen Tor Arne Brekke Hans Otto Nicolaysen Hisham al- Zouki Tore Buvarp og Aslaug Holm Piotr Sapegin Dokumentar Dokumentar Dokumentar Eva Dahr Sirin Eide Eva Dahr Fiksjon Eva Dahr Fiksjon Dokumentar Eksperiment Dokumentar Dokumentar Dokumentar Dokumentar Vinner av kortfilmkonkurransen "Skudd i mørket" Eva Dahr Sirin Eide Animasjon Eva Sørhaug Fiksjon Bernt K. Robstad Animasjon

15 Hell og lykke, herr Gorsky! (ferdigstilling) Historia om Einar Hjem Hotellrommet Houdinis Hund Kroppen min (tilleggsstøtte) Liv og død i en leilighet Loose Ends Love Game (tidl. Game (L)over) Manndomsprøven (ferdigsstilling) Marte og Baldrian Min siste favoritt Noe med film Aakra Film v/ Astrid Aakra Mikrofilm v/ Lise Fearnley MUZ Film v/ Ingrid Festøy Ottesen Filmkameratene v/ John M. Jacobsen Friland Speranza v/ Thomas Robsahm Filmhuset v/ Egil Ødegård Spillefilmkompaniet 4 1/2 v/ Turid Øversveen Klapp Media v/ Håvard Bustnes Macro Group AS v/ Susanne Falkum Løvik Sandnes as v/ Sven Erik Sandnes Paradox v/ Carina Bordewich AFF v/ Frode Myhra Skog Nordisk dans for kamera: Radioballetten Medieoperatørene og Min bestefar la inn v/ Hanne Myren årene da jeg var 15 Norske kvinner i internasjonal film (tilleggsstøtte) Asbjørnsen & Co v/ Øyvind Asbjørnsen Astrid Aakra Animasjon Turid Rogne og Robin Arild Østin Ommundsen Torstein Bieler Østtveit Sara Johnsen Margreth Olin Thorkil Evan Nielsen Stig Svendsen Gaute Hesthagen Charlotte Schram Hoel Hans Jørgen Sandnes Line Lyngstadås, Hanne Wozene Kvam og Ingvill Giske Frode Myhra Skog Dag Johan Haugerud, Kaisa Næss og Per-Ivar Øiyind Asbjørnsen og Niels Dokumentar Sirin Eide Fiksjon Sirin Eide Fiksjon Eva Dahr Fiksjon Dokumentar og Eva Dahr Fiksjon Fiksjon Fiksjon Vinner av kortfilmkonkurransen "Skudd i mørket" Fiksjon Animasjon Eva Dahr Dokumentar Dokumentar Dansefilmer Dokumentar Sirin Eide Eva Dahr 15

16 Portrett Que sera sera Skårungen (kopistøtte) Still (ferdigstillings- og lanseringsstøtte) Stjerneskudd (ferdigstilling)...så hardt så... Tater Tweaks and Geeks Vandring i Jotunheimen (ferdigstilling) Uten tittel Verdensmann i ensom by (Well dressed, Well spoken) Zoomin 02: Caravan Rahman Milani Snurr film v/ Geir Greni Original Film v/ Trond Brede Andersen Cinema film & video v/ Hilde Løchen JL v/ Jens Lien Zennor Film v/ Line Try Yellow Cottege v/ Aage Aaberge Merkur Filmproduksjon v/ Hans Bastian Borg Studio Regin v/ Sverre Pedersen Aprilfilm v/ Espen Thorstenson Medieoperatørene v/ Hanne Myren Zoomin 02 v/ Arild Støfring Petter Solberg Rahman Milani Fiksjon Geir Greni Fiksjon Eva Dahr Per-Ivar Joachim Trier Alexandra Perez- Seoane Dansefilm Eva Dahr Fiksjon Fiksjon Eva Dahr Natalie King Fiksjon Karoline Frogner Robert Næss Runar Jarle Wiik Dokumentar Dokumentar Dokumentar Eva Dahr Anja Breien Fiksjon Tore Vollan og Jon Haukland Dokumentar Eva Dahr Dag Mørk Fiksjon Prosjektutviklingsstøtte: Prosjekt Produsent Regi Kategori Støtte fra fondet Konsulent Amandas Mexico Bjørn Bratten Bjørn Bratten Fiksjon Eva Dahr Bak rus Begravelse og selvmord Belle Gunnes - seriemorderen fra Det åpne teater v/ Sveinung Lutro Alfheim film og fot v/ John Alfheim Subrosa Film v/ Anne Berit Vestby Sveinung Lutro Dokumentar Sirin Eide John Alfheim Fiksjon Anne Berit Vestby Dokumentar

17 Selbu Beste utsyn treng ikkje vera frå høgste fjellå Brevet til himmelen Christian Brox - King of concrete Den gang vann kunne brenne Den siste ridder Død og begravelse Edits glasshus Enveisbilletten Fiskehallen Flammeguden i Timbuktu Garderobe Gustav Vigelanddokumentar Historie 12 (fase 2) Houdinis hund Hvor lykkelig går det an å bli? I mors hus Studio Regin v/ Sverre Pedersen Maipo Film og TV Prod. v/ Synnøve Hørsdal Radikalt Verikalt v/ Jon Tengs Engebretsen Selsaas film v/ Per Ivar Via film v/ Anders Tangen AS Videomaker v/ Kjell Eriksen Sunniva Nervik og Tove Cecilie Sverdrup Fjordholm filmproduksjon v/ Helga Fjordholm Stilett ord og visjon v/ Lina Schøyen Paradox produksjon v/ Finn Gjerdrum Runar Jarle Wiik Dokumentar Pål Øie Fiksjon Ove Raymond Gyldenås Per Ivar og Jon ReidarSelsaas Rodrigo Stoicheff Dokumentar Dokumentar Sirin Eide Eva Dahr og Fiksjon Kari Berge Dokumentar Sirin Eide Sunniva Nervik og Topve Cecilie Sverdrup Inge-Lise Langfeldt Sherpa Film v/ Odd Syse og Odd Syse og Kåre Kåre Hersoug Hersoug Fabel og Fakta film og videoprod. v/ Tor Segelcke og Rita Karlsen Kenneth Langås dbut Productions v/ Chr. Fr. Martin Mediaoperatørene v/ Hanne Myren Mediafeabrikken i Akershus v/ Fiksjon Dokumentar Lina Schøyen Dokumentar Arne Dahr Dokumentar Tor Segelcke og Rita Karlsen Kenneth Langås Dokumentar Dokumentar Sirin Eide Sirin Eide Fiksjon Eva Dahr Sara Johnsen Fiksjon Eva Dahr Line Hatland Dokumentar Katarina Launing Fiksjon Eva Dahr 17

18 Jerusalems barn Kensingtonsteinen Koigi Wa Wamvere Koigi Wa Wamvere (fase 2) Korstog La meg være ung Livsløgner og andre oppfinnelser Loose ends MØDD Park lane Psykopater på jobben Shiny Stars, Rusty Red Sound Terrorkrigen, Hard valuta, Kronene på verket, Fridagen og Begravelsen Three Planets Junction Turboneger Ånund Austenå Nordisk Film & TV v/ Stig Andersen Gaia Studio v Rune Vindenes Karivold Film v/ Gunnar Bjerketvedt Karivold Film v/ Gunnar Bjerketvedt Exponor v/ Dag Hoel Fjordholm Filmproduksjon v/ Helga Fjordholm Motlys v/ Yngve Sæther 4 1/2 v/ Turid Øversveen Norsk filmproduksjon v/ Hilde Berg og Bent Rognlien Mediafabrikken i Akershus v/ Ånund Austenå Video Respecto v/ Kurt Salo Screen Stories v/ Elisabeth Sjaastad Stian Eide Kluge Eivind Volder Rutle og Jørgen Strickert Komet Film v/ Fredrik Pryser Nordisk Film & TV v/ Stig Andersen Gry Winther Dokumentar Dokumentar Morten Conradi Dokumentar Morten Conradi Dokumentar Dokumentar Birgit Semb Christophersen Marianne Kleven Fiksjon Dokumentar Stig Svendsen Fiksjon Einar Egeland Fiksjon Eva Dahr Ånund Austenå Dokumentar Skafti Gudmundson Elisabeth Sjaastad Stian Eide Kluge og Joachik Riisøen Svendsen Eivind Volder Rutle og Jørgen Strickert Dokumentar Dokumentar Sirin Eide Fiksjon Fiksjon Eva Dahr Ola Brattås Animasjon Trond Sættem/Stig Andersen Dokumentar

19 Underground Wiggs William og vennene hans NOR-FIN Production v/ Børje Eriksson Zennor Film v/ Line Try AS Videomaker v/ Kjell Eriksen Børje Eriksson Dokumentar Fiksjon Fiksjon Billettstøtte Billettstøtte ble i 2002 utbetalt til følgende filmer: Tittel: Produksjonsselskap: Beløp: Aberdeen Filmparken Alt om min far Exposed Film Productions Anolitt Friland Da jeg traff Jesus..med sprettert! Nordic Screen Production Det største i verden Norsk Film Familiehemmeligheter Christiania Film Folk flest bor i Kina Motlys Folk og røvere i Kardemomme by Filmparken/Storetind Glasskår Cinematograph Grabben i graven bredvid Yellow Cottage Heftig og begeistret Barentsfilm Himmelfall Motlys Ikingut Filmhuset produksjoner Jeg er Dina Northern Lights Karlsson på taket Filmkameratene Kongen som ville ha mer enn en krone Floating World Film Kroppen min Speranza film Lime Filmparken Mongoland MUZ Musikk for bryllup og begravelser Christiania film Prop og Berta Cinematograph Reisen til julestjernen Filmparken Smilet i øyet Frameline film & TV produksjon Tsatsiki - venner for livet Northern Lights Tyven, tyven Norsk filmproduksjon Vektløs Motlys Øyenstikker Motlys Å seile sin egen sjø Øy-film Sum billettstøtteutbetalinger

20 Norske kinopremierer 2002: Tittel: Premiere: Statlig hovedfinansiør: Å seile sin egen sjø 25. januar 2002 Norsk filminstitutt Glasskår 15. februar 2002 Alt om min far 22. februar 2002 Audiovisuelt produksjonsfond Audiovisuelt produksjonsfond Jeg er Dina 8. mars 2002 Norsk filminstitutt Tyven tyven 22. mars 2002 Audiovisuelt produksjonsfond Heftig og begeistret: På sangens vinger 5. april 2002 Norsk filmfond Folk flest bor i Kina 7. juni 2002 Norsk filminstitutt Vektløs 23. august 2002 Norsk filmfond Musikk for bryllup og begravelser 23. august 2002 Audiovisuelt produksjonsfond Kroppen min 30. august 2002 Norsk filmfond Smilet i øyet Karlsson på taket 6. september 2002 Norsk filmfond 27. september 2002 Audiovisuelt produksjonsfond/ Norsk filmfond Himmelfall 18. oktober 2002 Norsk filminstitutt Velkommen hjem 25. oktober 2002 Pelle Politibil 26. desember 2002 Audiovisuelt produksjonsfond Norsk filmfond Seks av de norske kinofilmene med Norsk filminstitutt og Audiovisuelt produkjsonsfond som statlig hovedfinansiør hadde mottatt lanseringsstøtte fra Norsk filmfond: Å seile sin egen sjø, Glasskår, Alt om min far, Tyven tyven, Folk flest bor i Kina og Musikk for bryllup og begravelser. Samproduksjoner (norsk minoritetsandel) på norske kinoer 2002: Tittel: Premiere: Norsk co-produsent: Norsk støttegiver: Tsatsiki Venner for alltid 26. desember 2001 Northern Lights Audiovisuelt produksjonsfond Grabben i graven bredvid 1. november 2002 Yellow Cottage Norsk filmfond Syndere i sommersol 22. mars 2002 Paradox Produksjoner Norsk filminstitutt Klatretøsen 9. august 2002 Christiania Film Norsk filminstitutt 20

Andre støttespillere: Innovasjon Norge, Norsk filminstitutt, Film&Kino og Visjon Vest Allmennyttige midler fra Sparebanken Vest.

Andre støttespillere: Innovasjon Norge, Norsk filminstitutt, Film&Kino og Visjon Vest Allmennyttige midler fra Sparebanken Vest. ÅRSMELDING 2010 Innhold Forord...2 1. SAMMENDRAG...4 2. OM VESTNORSK FILMSENTER 2010...5 2.1 Visjon og formål...5 2.2 Hovedmålgruppe...5 2.3 Andre mål og oppgaver...5 2.4 Eierskap og finansiering...5 2.5

Detaljer

Innhold. Jernanger. Årsrapport 2008 3-5. Filmprosjekter 6-14. Bransje utvikling 15-17. Regionale filmfestivaler 18. Administrasjon og styre 19

Innhold. Jernanger. Årsrapport 2008 3-5. Filmprosjekter 6-14. Bransje utvikling 15-17. Regionale filmfestivaler 18. Administrasjon og styre 19 Jernanger Innhold 3-5 Filmprosjekter 6-14 Bransje utvikling 15-17 Regionale filmfestivaler 18 Administrasjon og styre 19 Filmkraft Rogalands tildelinger i 2008 20-23 Presseomtaler 24-25 Styrets årsberetning

Detaljer

melding 1 2013 Års- melding

melding 1 2013 Års- melding Årsmelding 1 2013 Årsmelding 2 3 2013 Innholdsfortegnelse 1. Om Viken Filmsenter 4 1.1 Visjon og formål 4 1.2 Målgrupper 4 1.3 Lokaliteter og personalet 4 1.4 Eierskap og finansiering 4 2. Virksomhet 5

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014

ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014 ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014 INNHOLD Årsberetning 2013-2014 s 7 Desisorrapport s 39 Årsregnskap 2013 s 41 NOPAS styre 2013-2014. Bent Åserud, Lars Martin Myhre, Ingrid Kindem, Kari Bremnes, og Jon-Willy

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2 ÅRSMELDING 2014 MIDTNORSK FILMSENTER. Postadresse Midtnorsk Filmsenter AS Pb 964 Sentrum N-7410 Trondheim

Innholdsfortegnelse 2 ÅRSMELDING 2014 MIDTNORSK FILMSENTER. Postadresse Midtnorsk Filmsenter AS Pb 964 Sentrum N-7410 Trondheim Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 MIDTNORSK FILMSENTER Innholdsfortegnelse Innledning 3 Støtte til filmprosjekter 4 Tilskudd første halvår 2014 5 Tilskudd andre halvår 2014 7 Premierer i 2014 14 Festivaler

Detaljer

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Dramatikeres Forbund Norske Dramatikeres Forbund Årsmelding 2006 Innholdsfortegnelse 1.0 Medlemmer s. 3 2.0 Organisasjon f.o.m. årsmøtet 2006 s. 2.1 Styret s. 2.1.1 Administrasjon s. 2.2 Stipendkomiteen s. 2.3 Valgkomiteen

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 8 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 05 Rammebetingelser 05 Forholdet

Detaljer

For en neve dollar mer

For en neve dollar mer For en neve dollar mer En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond Jostein Ryssevik Turid Vaage Ideas2evidence rapport 9/2011 JOSTEIN RYSSEVIK TURID VAAGE For en neve dollar mer En evaluering

Detaljer

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Årsmelding 2013 Kultur- og festivalutvikling KF - 2013 ÅRSMELDING 2013 FOR HAUGESUNDKULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING

Detaljer

En stor takk. frie produsenter, og om hvilken betydning eksterne produksjoner har for TV-kanalene våre.

En stor takk. frie produsenter, og om hvilken betydning eksterne produksjoner har for TV-kanalene våre. Innhold: En stor takk 02 330 Skvadronen 06 Alene på Everest 07 Balkans svarte hemmelighet 07 Anne-Kat ser på TV 08 Berulfsens konspirasjoner 09 Da Castro inntok Hilton 10 De gode kapitalistene 10 Den norske

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Rapport 2003. Den norske Mediefestival 2003

Rapport 2003. Den norske Mediefestival 2003 Rapport 2003 Den norske Mediefestival 2003 SAMARBEIDSPARTNERE: Allkopi - Artic Reklamebyrå - Artnett - Avis i Skolen - B+B Mediakommunikasjon - Bergen Kommune - Bergen Media By - Bergen Næringsråd - Bergen

Detaljer

Cultivas verdier. Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører

Cultivas verdier. Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005 INNHOLD Cultivas verdier Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører Engasjert ved at man deltar aktivt i samfunnsdebatten og fremstår

Detaljer

tingenes tilstand. noe må gjøres!

tingenes tilstand. noe må gjøres! 3/2009 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Yoga Fire spiker n i kista for norsk musikk Kidsa spiller biljard Unik Urra Rock Søk støtte det er penger å

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

- Plutselig fikk vi et filmmiljø

- Plutselig fikk vi et filmmiljø 12/we (a Telemarksforsking Kw. (Jesu i ag/(g-lf - Plutselig fikk vi et filmmiljø Evaluering av Telemark fylkeskommunes prøvetilknytning til Sørnorsk filmsenter Tittel: - Plutselig fikk vi et filmmiljø

Detaljer

Premiere 1. juni. Turné i Troms og Finnmark. Av Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen Fritt etter Johan Falkbergets roman

Premiere 1. juni. Turné i Troms og Finnmark. Av Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen Fritt etter Johan Falkbergets roman ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2010 Turné i Troms og Finnmark Bør Børson jr. Av Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen Fritt etter Johan Falkbergets roman Med: Kristian Fr. Figenschow jr., Silje Olderdal, Ida

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 9 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Vertikal integrasjon 03 Forleggerforeningens servicekontor 04

Detaljer

Lista 2010 Årets TV-programmer fra frie norske produsenter

Lista 2010 Årets TV-programmer fra frie norske produsenter Lista 2010 Årets TV-programmer fra frie norske produsenter Takk for hjelpen! Eksternredaksjonen Innhold:...og takk igjen! 02 Amandusprisen/Tett på Amandus 06 Bankbussen 06 Bestevenner 07 Den store reisen

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. Årsberetning 2014 2015. www.nopa.no

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. Årsberetning 2014 2015. www.nopa.no Norsk forening for komponister og tekstforfattere Årsberetning 2014 2015 www.nopa.no Norsk forening for komponister og tekstforfattere www.nopa.no Norsk forening for komponister og tekstforfattere Årsrapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Årsrapport 2009 KLIKK FOR Å BEGYNNE

Årsrapport 2009 KLIKK FOR Å BEGYNNE Årsrapport 29 KLIKK FOR Å BEGYNNE Innhold 2 Bruk knappene til å navigere i dokumentet, eller klikk på innholdsfortegnelsen. Trykk ESC på tastaturet for å avslutte. Teateråret 29 Styrets beretning Resultatregnskap

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2008

Norsk Forfattersentrum 2008 Arsmelding 2008 Norsk Forfattersentrum 2008 Den ledende aktøren Norsk Forfattersentrum er den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi formidler flere forfattere til flere oppdrag

Detaljer

Faglig politisk beretning

Faglig politisk beretning Faglig politisk beretning 2013 Foto: Terje Hansteen Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 10 Rundskriv 14 Arbeidsmanden

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer