ÅRSMELDING SESONGEN 2006 FOR LILLESTRØM HÅNDBALL KLUBB`90

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING SESONGEN 2006 FOR LILLESTRØM HÅNDBALL KLUBB`90"

Transkript

1 ÅRSMELDING SESONGEN 2006 FOR LILLESTRØM HÅNDBALL KLUBB`90 Styret: Styret som ble valgt på ekstra ordinært årsmøte konstituerte seg på første styremøte. Styret har bestått av følgende personer Leder: Svein O. Solberg Leder Styremedlem Eva Semmerud Nestleder/Dommerkontakt Styremedlem Anne Stubberud Kasserer Styremedlem Ståle Svartrud Utstyr/sponsor Styremedlem Hege Nitteberg Hovedlagleder Varamedlem Rolf Frydenberg Utstyr Varamedlem: Linda Solheim Arr.ment Varemedlem: Kristin Øiberg Lund Ungdomsrep: Line Johnsrud Styret har i rapporteringsperioden avholdt 16 styremøter. Praktisk informasjon om klubben: Vi har 500 medlemmer i klubben, hvor ca 260 er aktive Vi har 2 kontorer i Skedsmohallen. Egen hjemmeside All korrespondanse skal/kan gjøres elektronisk mot Regionen og forbund. Det er blitt utarbeidet en informasjon folder som gir nye og etablerte spillere og foreldrene en oversikt over hva og hvordan vi organiserer klubben. Årsmelding 2006 Side 1

2 ØKONOMI - ADMINISTRATIVT: Administrativt er det etablert en solid plattform i klubben. Det finnes gode styringsparametere og rutiner rundt det arbeidet som gjøres i klubben. Klubbhåndboka er oppjustert etter endringer som er gjort i det siste. Den er en meget god rettesnor for klubbens tillitsvalgte. Målsetting i 2007: o Videreføre de nye 3 års avtaler med sponsorer og leverandører o Søke etter nye inntektskilder Økonomi gruppen: Sponsor avtaler: Ståle Svartrud LHK-shoppen: Hilde Kamphus og Liv Kari Høylund har gjort en veldig god jobb. LHK-Shoppen har en varebeholdning verdi kr ,- Totalt inntekt LHK-Shoppen var i 2006 på kr ,50,- Lodd: Ståle Svartrud og Liv Kari Høilund full kontroll Kakeboks salg Det har vært et godt år med gode inntekter på følgende områder: Spilleautomater har gitt en inntekt på kr ,- Salg av Kakebokser har gitt en inntekt på kr ,- Håndballodd kr ,- Følgende samarbeidsavtaler finnes i klubben: Lillestrøm Banken Går ut 2007/Reforhandles vår 2007 Nokian Dekk - Går ut 2007/ Reforhandles vår 2007 Peppes Pizza - Går ut 2007/ Reforhandles vår 2007 Grim Maskin - Går ut 2007/ Reforhandles vår 2007 Gullsmed A. Sandberg - Går ut 2007/ Reforhandles vår 2007 Comet sport - Går ut 2007/ Reforhandles vår 2007 Notar Eiendom AS - Går ut 2007/ Reforhandles vår 2007 Kjølovaco - Insul - Går ut 2007/ Reforhandles vår 2007 Scandpower AS - Går ut 2007/ Reforhandles vår 2007 Disse avtalene gir klubben en årlig inntekt på kr ,- Klubben har pr kr ,- i egenkapital. Samarbeidet med System Kreditt er videreført. Dette er basert på positive erfaringer og betydelig bedre kontroll av innkomne betalinger. Som treningsavgift, håndballotteriet og egenandel ved cuper. Dette har medført betydelig enklere administrasjon og oppfølging av medlemsmassen. Årsmelding 2006 Side 2

3 SPORTSLIG UTVIKLING I tillegg har klubben utarbeidet en egen sportsplan. Den har som målsetting om å ivareta klubbens videre sportslig satsing. En plan som vil være grunnlaget for hva og hvordan den videre satsingen i klubben skal utvikles. Viktig faktor for å opprettholde målsettingen er at også de med ambisjoner skal få et tilbud i klubben. Vi har hatt 19 lag med i året serie inkl. Loppetassen. Våre første guttelag ble etablert og det er vi stolte av. Alle lagene fra 9 år til og med 11 har hatt tilgang til 2 treninger i uken. Lagene fra 12 år har hatt tilgang til 3 treninger pr. uke De eldste barna i allidrettsgruppen har deltatt i Loppetasssen med mange fine turer og artige opplevelser. Allidretts-gruppen har i år hatt over 40 aktive barn med full aktivitet på Kjellervolla skole. De yngste lagene har hatt en fin sportslig utvikling. Mange fine kamper og deltagelse i flere cuper. Blant annet Baldus, Nordstrand Cup og Julecupen i Rælingen, med flotte resultater i alle cupene. De eldste lagene har virkelig begynt å vise seg på håndballkartet i regionen. Cuper og turneringer med lag fra LHK J12.1 vant B-sluttspillet og J12.2 røyk ut i semifinalen i Nordstrandcup. I julecupen i Rælingen møtte J12.1 vs J12.2 i semifinalen, J12.2 gikk til finalen, men tapte dessverre denne. J13.1 spilte seg frem til kvartfinlen i Norstrand Cup, mens de tapte mot Ski i Umbro Cup (første kamp) Flotte resultater i Temaserien. J14.1 tok en flott 2. plass i Julecupen etter å ha slått ut J14.2 i semifinalen. J15 ble slått ut i ¼ finalen i Baldus Cup. I verdens største hånballturnering Partille ble de knepent slått ut i 1/16 dels finalen. I UmbroCup kom de til 1/8 dels finalen hvor de ble slått ut av Nordstrand. I julecupen i Rælingen fikk de en flott 2. plass. Årsmelding 2006 Side 3

4 Vi er i gang med kompetanse hevning på trener og lagleder siden, Trener1 kurs er gjennomført og 15 stk i klubben har gjennomført hele eller deler av kurset. Trener 2 utdanning er på gang. Klubben har brukt kr ,- på turneringer Kr ,- på å utvikle vårt trenerteam. Ungdomstiltak med kr ,- Sosiale tiltak for å fremme klubbfølelse, håndballens dag, klubbkvelder med kr ,- Følgende har vært engasjert i lagsapparatet inneværende sesong: Dame Trener Jon Dobloug J-12-2 Oppmann Barbro Grønnerud Dame Oppmann Helene Svarttjernet J-12-2 Arr.ansv. Therese Fjeld J-18 Trener Arne Sæther J-11 Trener Svein Risberget J-18 Oppmann J-11 ass. Trener Silje Jonsrud J-18 Arr.ansv. Ingrid Haug J-11 Lagleder Hanne Muri J-15 Trener Ivar Gundersen J-11 Oppmann Kristin Øiberg Lund J-15 ass. Trener J-11 Arr.ansv. Vegar Johnsen J-15 Oppmann Ole Martin Solheim J-10 Trener Linda Bakken J-15 Lagleder Erik Sønstelien J-10 Oppmann J-15 Arr.ansvarlig Linda Ness Solheim J-10 Arr.ansv. J-14-1 Hovedtrener Kjersti Østlund J-9-1 Trener Anne Bjerkelund J-14-1 ass. Trener Torill Pedersen J-9-1 Lagleder Helen Bach J-14-1 Oppmann Trond Selboe J-9-1 Arr.ansv. Cecilie Olstad J-14 REKRUTT Trener Kjersti Østlund J-9-2 Trener Gro Bergan J-14 REKRUTT ass. Trener Terje Skjønhaug J-9-2 Lagleder Sigrunn Lid J-14 REKRUTT Lagleder Erik Wennemo J-9-2 Arr.ansv. Sigrunn Lid J REKRUTT Arr.ansv. Åse Mikalsen J-8-1 Trener Charlotte Delhi Westby J Hovedtrener Lars Johansen J-8-1 Oppmann Lene Rødal Brunner J Oppmann Ingrid Stavdahl Engh J-8-1 Arr.ansvarlig Terje Persson J-13-1 Arr.ansvarlig Brit Rydland J-8-2 Trener Anna Våge J-13-2 ass. Trener Jan Skyrudsmoen J-8-2 Oppmann Gry Johnsrud J-13-2 Lagleder Gry Linnerud J-8-2 Arr.ansvarlig Nina Løvlien J-13-2 Arr.ansv. Henrik Nilsen G-9 Trener Laila Øverstad J-13-3 Trener Lars Johansen G-9 Ass.Trener Lise Rydje J-13-3 ass. Trener Jan Skyrudsmoen G-9 Oppmann Anne Heggen J-13-3 Lagleder Pål Bråthen G-9 Arr.ansv. Kirsti Myrdal J13-3 Arr.ansv. Hilde Kamphus G-10 Trener Petter Nordeng J-12 Hovedtrener Jon Edvardsen G-10 Oppmann Tove Iren Høgseth J-12-1 ass. Trener Kine Foss Arnesen G-10 Arr.ansvarlig J-12-1 Oppmann Barbro Grønnerud G-11 Trener Petter Nylend J-12-1 Lagleder Kari Karterud G-11 Oppmann Jan Erik Pedersen J-12-1 Arr.ansv. Martin Loe G-11 Arr ansvarlig Gøran Karlsrud J-12-2 Trener Jon Edvardsen Allidrett/H-skole Trener Lise Rydje J-12-2 ass. Trener Odd Granerud Allidrett/H-skole Trener Anne Gommerud Årsmelding 2006 Side 4

5 Dommerne: Vi har i år hatt tilfredsstillende dommersituasjon i klubben. Dommerene har vært ledet av Kjersti R. Westby som har gjort en meget god jobb. Samtlige dommer har vært under standard dommerkontrakt. Utfordringene fremover blir å rekruttere nok dommere. Klubben skal fortsette med å kjøre dommerkurs for jenter 15 år og i tillegg motivere til at flere foreldre blir engasjert i denne viktige delen av spillet. Følgende dommere har dømt for LHK : Observatør Ivar Gundersen Steinar Westby Laila Øverstad Maria Therese E. Fjeld Anine Johannesen Kine F. Arnesen Annika Daly Mia Fjeldstad Silje Johnsrud Line Johnsrud Anne-Marte Dahl Karoline Granerud Hanna Dale Tovås Guro Haug Stina Joranger Patricia Hexeberg Kommunikasjon: Vi er opptatt at flest mulig med tilknytning til klubben skal vite meste mulig om hva som foregår. Et ledd i det har vært å lage en infobrosjyre om klubben verdt å vite, hvor innholde av årsmeldingen er vedlagt. Nettsiden er oppdatert med nytt design. Vi har utarbeidet kjøreregler og bestemt at hvert enkelt lag har et klart ansvar for å utvikle siden, som en levende informasjons kanal. Styret og administrasjonen vil bruke siden i dag og i fremtiden som sitt kommunikasjon sted. Regler for bilder på nettet skal sendes ut til foreldrene gjennom laglederfunksjonen hvert år. Årsmelding 2006 Side 5

6 Oppsummering av klubbens utfordringer og viktige arbeidsoppgaver i årene som kommer: Administrativt og økonomisk o Fordele belastningen på flere i klubben o Få utvalgene til bli aktive og delaktige i klubben o Ledelse rundt et fremtidig A-lag o Videreutvikle våre nettsider opp på et enda bedre nivå o Utvikle samarbeidet med andre klubber o Etablere/Søke etter nye inntekskilder. o Fremme klubbfølelsen klubbkvelder- kafe drift sosiale tiltak Sportslig: o Videreutvikle sportsplanen. o Opprettholde allidretts fokus for de yngste. o Høyne kvaliteten på keeperrollen (keepertrener) o Videreutvikle samarbeidet med andre klubber o Spille flere kamper o Se på alternativ trening/treningsteder o Videreutvikle kompetansen på trener og ledersiden. o Utarbeide en plan for et godt fremtidig A-lag. o Kvalifisere oss til Spar-Serien 18 år og delta i Østlandserien. o Gjøre oss attraktive som arbeidssted for trenere med ambisjoner. ( beste kompetansemulighet) o Øke halltiden på bakgrunn av at vi stadig får flere lag. o Starte opp et Unified lag med tanke på Landsturneringen i Årsmelding 2006 Side 6

7 Styret mener å ha opprettholdt en god struktur. Klart å videreutvikle klubben. Det har vært gjort et solid arbeid i LHK-90 de siste årene. Mange nye tilltak er iverksatt. Den fremtidige plattform er styrket og de sportslige forutsetningene har aldri vært bedre. LHK-90 er en veldrevet klubb og styret vil benytte anledningen til takke alle for innsatsen og bidraget til dette i sesongen Lillestrøm 26. februar 2007 Styret i Lillestrøm Håndballklubb -90. Svein O. Solberg (sign) Hege Nitteberg (sign) Eva Semmerud (sign) Leder Hovedlagleder Dommerkontakt/styremedlem Ståle Svartrud (sign) Anne Stubberud (sign) Linda Solheim(sign) Styremedlem Styremedlem Varamedlem Kristin Øiberg Lund Varamedlem Rolf Frydenberg Varamedlem Årsmelding 2006 Side 7

8

9

10

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011.

ÅRSBERETNING FOR 2011. ÅRSBERETNING FOR. 1. Organisasjon. Styret Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Nils Osaland Kathrine Jørgensen Gaute

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer