SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK"

Transkript

1 SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

2 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet er å lage en samlet plan og et egnet arbeidsverktøy for trenere og lagledere i Tjensvoll FK når det gjelder barne- og ungdomsavdelingen, slik at man kan utvikle klubb og spillere i en positiv retning. Sportsplanen skal være en retningslinje for alle trenere/lagledere i klubben, og skal fungere som et verktøy for å kvalitetssikre vår aktivitet. Sportsplanen er ingen fasit, og vil bli fortløpende vurdert av klubben. Sportsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i andre klubbers sportsplaner. 2. Målsetting 2.1 Rekruttering Tjensvoll FK har som mål, innenfor de rammebetingelser vi rår over, å gi et aktivitetstilbud innen fotball for alle barn/ungdom på Tjensvoll og nærliggende områder fra det året de fyller 6 år. 2.2 Ferdigheter og miljø Vår målsetting for aldersbestemt fotball kan deles i to: Flest mulig lengst mulig (Bredde). Vi ønsker å beholde flest mulig av våre barn og unge lengst mulig innenfor fotballmiljøet. Utgangspunkt for å klare dette er et ønske om å gi alle et godt fritidstilbud i et miljø preget av trygghet, mestring og trivsel. Fotball skal være for alle, ikke bare for de beste. Differensiering (Talent). Vi ønsker å legge forholdene til rette for at unge spillere med spesielle forutsetninger, ferdigheter, innstilling og vilje (talenter) skal kunne utvikle sitt potensial over tid til beste for rekruttering til Tjensvoll FK og/eller norsk fotball forøvrig. Klubben ønsker gjennom sportsplanen å holde en høy kvalitet på spillerutviklingen og dermed øke muligheten for å få frem gode spillere som forblir i klubben lengst mulig. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 2

3 Målsetting Påvirkning, kompetanse, holdning, motivasjon og miljø 2.3 Påvirkning Sportsplanen skal påvirke: Spillere: Basisferdigheter - situasjonsbestemte ferdigheter. Hurtighet/reaksjonsevne/fotballbevegelser. Holdninger i trening og kamp. Samhandlingsevne/fotballforståelse Trenere/lagledere: Gi trenere/lagledere i de enkelte aldersgrupper et hjelpemiddel for fotballopplæringen. Fortelle treneren hva som forventes av treningsinnhold i den aktuelle aldersgruppe. Poengtere/vise at det er mest meningsfylt å arbeide med en plan i stedet for tilfeldig valgte aktiviteter. Øke trenerens kompetansenivå Klubben: Øke muligheten for å gi presis informasjon om det sportslige arbeidet i vår klubb. 2.4 Kompetanse For å nå den sportslige målsettingen er det viktig å ha aktivitetsledere og trenere med den nødvendige kompetanse. Tjensvoll FK har derfor følgende målsetting for aktivitetslederes og treneres kompetanse: Aktivitetsledere for G/J 7-12 skal minimum ha Aktivitetslederkurs. Trenere for G/J skal minimum ha Trener I kompetanse. Se nærmere under punkt 6. Trenerutvikling. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 3

4 2.5 Holdning, motivasjon og miljø Tjensvoll FK skal arbeide for: Gode holdninger. Det er en grunnleggende forutsetning for all læring at deltakernes holdninger er de rette. Det er letter å skape positive holdninger i ung alder enn å endre dårlige etter hvert. Det holdningsskapende arbeidet starter derfor fra spillerens første dag i klubben. Sentralt for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være å utvikle gode sosiale ferdigheter og opptre på en positiv måte overfor andre (ansvar, respekt, disiplin og toleranse). Klubben tror det er et samspill mellom de holdninger og fotballferdigheter spilleren har. Holdningene kan være avgjørende for: hvor god spilleren kan bli hvor godt miljøet i laget kan bli hvor gode lagkameratene kan bli hvor godt laget kan bli Holdninger kan grovt deles i to: Holdninger overfor seg selv Holdninger overfor andre 1. Holdninger overfor seg selv Punktlighet i enhver sammenheng Forberedt til trening og kamp - materielt (sko, tøy osv), fysisk og psykisk Positivt forhold til riktig kosthold Forståelse for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/kamp Unngå røyking, alkohol og andre rusmidler Ansvar for egen utvikling - møte på trening for å trene, ikke for å bli trent Ta skolegangen på alvor Tåle seier og tap 2. Holdninger overfor medspillere Vær positiv/grei/kompis i alle sammenhenger også utenfor fotballen Gi ros/oppmuntring Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil Fair-play Samarbeid Respekt 3. Holdninger overfor motspillere Vis god sportsånd Vis respekt Sportsplan for Tjensvoll FK Side 4

5 4. Holdninger overfor trener/lagleder Lytt! (kanskje noe å lære) Vis respekt Vær kritisk. Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp Vær samarbeidsvillig Vær positiv Ikke snakk bak ryggen ved uenighet Gi beskjed ved forfall til trening og kamp Vær lojal overfor trener/leders beslutninger 5. Holdninger overfor dommer/regelverk Godta dommerens avgjørelser Det er ikke tøft å få kort Aldri negative reaksjoner Vær positiv 6. Holdninger overfor klubben Vær stolt av klubben din Klubbfølelse og samhold Si ja når klubben ber deg om en tjeneste Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen Motivasjon. Hvilke forutsetninger eller momenter skal man legge inn for å påvirke barns og unges lyst til å spille fotball? Det er mye lettere å arbeide med en gruppe som med liv og lyst går inn for trening og aktivitet Ytre motivasjon Innebærer at spilleren spiller fotball for å oppnå en ytre belønning som for eksempel sosial anerkjennelse, suksess, premie og lignende Indre motivasjon Innebærer at spilleren driver med fotball for fotballens egens skyld, for den gleden som følger med fotballspillet og miljøet. Den indre motivasjon har best langtidsvirkning, og stimulering av følelser hos utøverne for fotballspillets egenverdi blir derfor en forutsetning i all spillerutvikling. Noen faktorer som påvirker spesielt den indre motivasjonen. Konkurranse. Er det noe barn og unge liker, så er det ulike former for konkurranse. I fotball vil selve kampen mellom to motstandere være konkurransesituasjonen og være årsaken til iver og engasjement. En ting er kampen mellom lagene, noe annet er kampen mellom én og én spiller, to mot én osv. i selve kampsituasjonen. Det utkjempes ikke så rent få "innbyrdes oppgjør" i løpet av en fotballkamp. Vi tror dette har en meget positiv innvirkning på læringssituasjonen i Sportsplan for Tjensvoll FK Side 5

6 fotball og bør minne oss om at vi lager kamplike situasjoner også på trening som ungene kan stimuleres av. Det å lykkes. Det er mange måter å lykkes på i fotball. Ingenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha lyktes med en finte, en scoring, takling, gjennombruddspasning osv. Dette virker positivt både på motivasjonen og på læringen, og spillerne synes det er moro å trene. Det er viktig å innrette treningene slik at "det å lykkes" oppleves så ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå. Straff og belønning. Sørg for at all feilretting skjer ved positiv omformulering. Ved å påpeke det negative og kun dette, vil læringseffekten av feilrettingen bli minimal på lang sikt. Man ender opp med redde og utrygge fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. Det er viktig at man alltid sørger for å kommentere det positive først. Mange glemmer dette i iveren etter å rette feilen som kanskje egentlig var uvesentlig i forhold til helheten. Det er viktig å huske at det går an å påpeke feil i en positiv tone Miljø. Tjensvoll FK skal gjennom tilrettelagt aktivitet sørge for at trivselselementet står i fokus. Vi skal drive breddeidrett hvor også de mest ivrige skal gis et ekstra tilbud. Hovedfokus er imidlertid å få med flest mulig lengst mulig. For å lykkes må trivsel på og utenfor banen prioriteres. Et godt lag er ikke nødvendigvis er summen av de individuelt beste utøverne. Det gjelder i stor grad å finne utøvere som er i stand til å handle sammen og påvirke hverandre positivt. I arbeidet med barn og unge ser en stadig hvor viktig det er at det skjer samhandling også utenfor fotballbanen. Det å skape en kameratgjeng gir positiv effekt på mange måter. Å utvikle et godt miljø rundt det enkelte lag, er i første rekke avhengig av treneren, laglederen og foreldrekontakten. Rammene for et godt miljø settes av trener/lagleder, som må være åpne og kameratslige i omgangsformen samtidig som man setter klare grenser for hva som er tillatt eller ikke. Erfaringsmessig øker miljøets betydning i takt med at spillerne blir eldre, samtidig som miljøarbeidet blir mer krevende. Å jobbe for bedre holdninger og et godt miljø rundt et lag, må alltid være like viktig som å jobbe med tekniske/taktiske ferdigheter. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 6

7 2.6 Merkeprøver Gjennomføring av merkeprøver gir en pekepinn på hvor stor fokus det er på utvikling av basisferdigheter i de ulike lagene internt. Vi ønsker derfor å legge en av våre målsettinger knyttet til gjennomføring av ferdighetsmerkeprøver. Ferdighetsmerke Andel oppnådd Anbefalt alder Minimerke I Minimerke II Blått Rødt Bronse Sølv Gull 100 % 100 % 80 % 75 % 70 % 60 % 50 % G/J 8-10 G/J G/J G/J G/J G/J G/J Trenerne bør gi innføring i aktuelt ferdighetsmerke tidlig i sesongen. Øvelsene bør inngå som ledd i oppvarmingen eller teknisk trening i den enkelte treningsøkt gjennom sesongen. Trener/lagleder har ansvar for å motivere for deltakelse til merkeprøver. Trener/lagleder har ansvar for å motivere for egentrening. Det bør arrangeres en (eller to) felles aktivitetsdag(er) for alle lag i klubben. Beskrivelse av merkeprøvene finnes i vedlegg eller på NFF s hjemmesider: 3. Organisering av enkeltlagets støtteapparat Støtteapparatet rundt hvert enkelt lag er, når alle forutsetninger er tilstede, som følger: Alle lag organiseres med minst en aktivitetsleder/trener, en oppmann og minst en foreldrekontakt. 3.1 Aktivitetsleder/Trener Aktivitetsleder/trener skal: lage aktivitetsplan for cuper, kamper og trening foran hver sesong. lage treningsplan foran hver sesong og foran hver treningsøkt. lede treningene. føre oversikt over treningsfremmøte. foreta laguttak. velge spilleopplegg/taktikk. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 7

8 3.2 Lagleder Laglederen skal: ha ansvar for at laget har nødvendig draktsett og annet materiell som baller, vester, kjegler, og førstehjelpskrin. sørge for at banen og utstyr er i forskriftsmessig stand (oppmerking, nett, hjørneflagg og garderober, matchball, oppvarmingsballer) ved hjemmekamper. ta imot dommer og motstandere og gi nødvendig informasjon. ha oversikt over aktivitetsavgift og medlemsavgift. ved behov sette opp kjørelister til kamper og trening. kalle inn til foreldremøter. sørge for at laget har et regnskap og budsjett i samsvar med aktivitetsplan. sørge for lagets sosiale aktiviteter. ha kunnskap om foreldrevettreglene, og formidle disse til foreldregruppa. 4. Aktivitetsnivå Aktivitetene i Tjensvoll FK skal bidra til å utvikle barnas sportslige og sosiale ferdigheter. 4.1 Sportslige og sosiale føringer Tjensvoll FK skal legge vekt på utvikling av gode basisferdigheter (tekniske ferdigheter). Dette skal i varetas bl.a. gjennom godt skolerte trenere og fokusering på ferdighetsmerker. Tjensvoll FK skal være en arena for utvikling av gode sosiale ferdigheter. Respekt og positivitet skal være sentrale stikkord. Tjensvoll FK er en breddeklubb, samtidig som vi skal forsøke å utvikle gode fotballspillere. Det gis derfor rammer for hvordan laguttak skal foregå: Alder Føringer 6 10 Alle spiller like mye på alle plasser Alle spiller like mye Alle spiller. Fortsatt er det viktig å prøve alle plasser. Treningsoppmøte og holdninger kan legge føringer for spilletid Alle skal ha et spilletilbud innenfor et differensiert opplegg Barnefotballens breddepreg fører også til store forskjeller både ferdighetsmessig og interessemessig. Dette betyr at kravene til trenerne også blir tilsvarende større, særlig når det gjelder evne til organisering og motivasjon. Trenerne har et ansvar for å tilrettelegge aktiviteten slik at ikke bare de beste opplever mestring og glede av å lykkes, men også slik at de med lavere ferdighetsnivå også stimuleres mest mulig. Dette innebærer at trenerne i valg av øvelser påser at spillere med tilsvarende ferdighetsnivå øver sammen i en del av treningen. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 8

9 Eksempel: Ferdighetsøvelser mellom to eller flere spillere. Føring-finting-dribling gir liten treningseffekt for spilleren med lavt ferdighetsnivå når motstander er spiller med høyt ferdighetsnivå. Eksempel: I spilløvelser i små grupper vil ferdighetslikhet sikre mer ballkontakt for alle enn om gruppene var sammensatt med store ferdighetsforskjeller. Mye ballkontakt er en forutsetning for å øke selvtilliten hos spillerne. I gruppene med høyest ferdighetsnivå kan for eksempel tilslagsbegrensninger innføres, mens de på lavere ferdighetsnivå kan spille fritt. På denne måten tilpasses utfordringene til de individuelle behov og læringseffekten blir størst. Metoden bidrar til at spillere med høyere ferdighetsnivå skjerper seg optimalt hele tiden og de på lavere ferdighetsnivå blir mer involvert og dermed mer aktive i treningen. 4.2 Generelle rammer for aktivitet på ulike aldersnivåer: Tjensvoll FK skal gi et positivt aktivitetstilbud både sosialt og sportslig til alle interesserte barn og unge i bydelen og nærliggende områder. Det skal legges vekt på at lagene sammensettes ut fra sosiale kriterier (venner, skolekamerater m.v.), og utvelging etter sportslige kvaliteter og ambisjoner skal tidligst skje på G/J 15. På de yngre lagene skal alle gis samme muligheter til aktivitet (spilletid i kamper m.v.). Det skal også gis mulighet for og eventuelt stimuleres til allsidighet gjennom deltakelse i andre idrettsgrener. Tjensvoll FK har som målsetting å gi jenter det samme tilbud som gutter, og økning i jentespillere vurderes som positivt. Normalt vil det være aktuelt å skille jente- og guttespillere ved overgang til lillegutter/-jenter. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 9

10 Aktivitetsnivå 4.3 Aldersgruppen 6-7 år Karakteristiske trekk for aldersgruppen For å kunne lage et godt fotballtilbud til barn i denne aldersgruppen, må man vite litt om barnets utvikling og modenhet. Aktivitetene skal tilpasses dette. Fysiologisk sett er det liten forskjell på gutter og jenter. Dette betyr at de skal behandles likt, og det er ikke noe i veien for at jenter og gutter både trener og spiller sammen. De viktigste trekk man må ta hensyn til er: Barnas behov for fysisk utfoldelse og barnas aktivitetsnivå er svært variabelt. De tåler lite isolert fysisk påvirkning og trenger ofte pauser. Det er meget stor variasjon i ferdighetsnivå og fysisk kapasitet. Koordinasjonsevnen er ikke ferdig utviklet. Man bør unngå øvelser som krever store tekniske ferdigheter. Oppfattelsesevnen er begrenset. Barna vil ha vanskelig med å bedømme avstander, reagere på fart og oppfatte flere bevegelser og ferdigheter samtidig Barna mangler forutsetninger for å samarbeide med mange. De fungerer derfor bare i små grupper. Barna er selvopptatte (seg selv og ballen). Barna er utålmodige, mangler evne til å konsentrere seg over tid og er lite mottagelige for verbal instruksjon. Barna er sårbare og utrygge. Barna er stort sett opptatt av konkrete situasjoner. De vil være der hvor ballen er og bryr seg ikke om ting som skjer langt vekk. Forståelsen for muntlig instruksjon er liten, og regler som skal følges må være enkle. Stort sett er barna lette å motivere, men motivasjonen er ofte kortvarig Treningsmodell for 6-7 år Tid: ca. 1 time 1. Oppvarming Enkle øvinger med ball. Varighet: ca. 10 minutter. 2. Enkle tekniske øvelser Trening av spark på ballen, stopping av ballen og føring av ballen. Varighet: ca. 15 minutter. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 10

11 3. Spilløvelser/konkurranser Grupper fra 1 mot 1 til 5 mot 5. Spilløvelsene kan gjerne brytes av med tekniske øvelser. Varighet: ca minutter. 4. Uttøyning/sosialt/info Viktig vane å innarbeide. Lår, legg og lyske tøyes i samlet gruppe. Varighet: ca minutter Treningsaktivitet Barna skal lære: Å løpe etter en ball Å sparke en ball Å føre en ball Å stoppe en ball Å gå på ballføreren Treningsaktiviteten bør legge vekt på følgende: Lek, spill og moro Oppfordre alle til allsidighet Lære å ta i mot beskjeder/instruksjon Korte intervaller på øvelsene Mange ballberøringer Enkle øvelser som ivaretar tekniske detaljer Rotasjon på laget - alle må stå i mål Innføring av enkle regler: Hva skjer ved innkast? Hva skjer ved corner? Hva skjer ved utspill? Hva skjer ved frispark? Hva skjer ved avspark? Treningsmengde 1 gang pr. uke + kamp 1 time pr. treningsøkt Lagorganisering Hovedmålsetting er å få flest mulig lag og færrest mulig innbyttere slik at alle får spille mye fotball. Ved sammensetning av lag bør man bestrebe seg på at barn som til daglig leker sammen og går i samme klasse/skole, får plass på samme lag. Lån av spillere fra andre lag, skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle aktivitetsledere og ikke mellom aktivitetsledere/spiller. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 11

12 Inndeling av lag etter ferdigheter skal IKKE forekomme. Aktivitetsledere/lagledere skal fortrinnsvis rekrutteres blant foreldre og eldre spillere i egen klubb. 5 er eller 7 er fotball Aldersgruppen bør så fort som mulig gå over fra 7-er til 5-er-fotball. Dette bidrar til økt ballkontakt og utvikler fotballferdigheten Kamper 6 år Trening er å foretrekke fremfor å spille kamper Bør ikke meldes på i ordinær serie, men heller satse på deltagelse i flere cuper. 7 år Ordinær serie. Men man bør ikke spille flere kamper enn man har treninger. 4.4 Aldersgruppen 8 10 år Karakteristiske trekk for aldersgruppen For å kunne lage et godt fotballtilbud til barn i denne aldersgruppen, må man vite litt om barnets utvikling og modenhet. Aktivitetene skal tilpasses dette. Fysiologisk sett er det liten forskjell på gutter og jenter. Dette betyr at de skal behandles likt, og det er ikke noe i veien for at jenter og gutter både trener og spiller sammen. De viktigste trekk man må ta hensyn til er: Barna har stort behov for fysisk utfoldelse og er svært aktive (dette kan fremdeles variere). De tåler lite isolert fysisk påvirkning og trenger ofte pauser. Det er stor spredning i ferdighet og fysisk kapasitet. Koordinasjonsevnen er ikke ferdig utviklet. Spesielt de yngste vil ha vansker med å lære teknikk med stor vanskelighetsgrad. Oppfattelsesevnen er begrenset. Barna vil ha vanskelig med å bedømme avstander, reagere på fart og oppfatte flere bevegelser og ferdigheter samtidig Barna mangler forutsetninger for å samarbeide med mange. De fungerer derfor bedre i små grupper. Først og fremst er de opptatt av seg selv og ballen, de bryr deg lite om lagspill. Barna er stort sett opptatt av konkrete situasjoner. De vil være der hvor ballen er og bryr seg ikke om ting som skjer langt vekk. Forståelsen for muntlig instruksjon er Sportsplan for Tjensvoll FK Side 12

13 liten, og regler som skal følges må være enkle. Stort sett er barna lette å motivere, men motivasjonen er ofte kortvarig. De fleste vil også ha problemer med å konsentrere seg om en ting i lang tid Treningsmodell for 8 10 år Tid: ca. 1 time + uttøyning 1. Oppvarming Enkle øvinger med ball. Varighet: ca. 10 minutter. 2. Enkle tekniske øvelser Trening av spark på ballen, stopping av ballen og føring av ballen. Varighet: ca. 15 minutter. 3. Spilløvelser/konkurranser Grupper fra 1 mot 1 til 5 mot 5. Spilløvelsene kan gjerne brytes av med tekniske øvelser. Varighet: ca minutter. 4. Uttøyning/sosialt/info Viktig vane å innarbeide. Lår, legg og lyske tøyes i samlet gruppe. Varighet: ca minutter Treningsaktivitet (innhold i opplæringen) Treningsaktiviteten deles inn i 4 hovedaktiviteter: 1. Individuell ballbehandling 2. Spille sammen med 3. Spille mot 4. Blandingskategori med spill og lek 1. Aktiviteter med hovedvekt på individuell ballbehandling Føre ballen. Best mulig ballkontroll (legge til rette for pasning, skudd). Best mulig tilslag (pasning/skudd). Ivaretas ved grunnleggende ferdighetsøvelser, skudd på mål og spill. 2. Aktiviteter med hovedvekt på å "Spille sammen med" Avlevere ballen til. Motta ballen fra og returnere. Direkte spill. Samarbeid. Ivaretas med grunnleggende ferdighetsøvelser 2, 3 og 4 spillere sammen. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 13

14 3. Aktiviteter med hovedvekt på å "Spille mot" Overliste motstander angrep. Oppholde og hindre motstander forsvar. Ivaretas ved "mot ett mål-" og "mot to mål spill" (bruk store mål). 4. Blandingskategori med spill og lek For å "holde ballen i laget". Individuell ballbehandling. Bestemte teknikker. Ivaretas ved forskjellige ferdighetsøvelser. Variasjoner i vektlegging vil veksle en del med alder og nivå, men "blandingskategori med diverse spill og lekformer" bør som regel oppta ca. 50 % av treningstiden. Vi vil også på det sterkeste understreke betydningen av å drive med mye avslutningstrening og skudd på mål på hver eneste trening! Keeperrollen: Alle skal forsøke seg uten at vi går inn i organisert trening av den enkelte. Momenter man kan fokusere på: Utgangsstilling Grep, lavt og høyt Mottak Distribusjon Fallteknikk Plassering, fotarbeid Enkel dirigering Innføring av enkle regler: Hva skjer ved innkast? Hva skjer ved corner? Hva skjer ved utspill? Hva skjer ved frispark? Hva skjer ved avspark? Treningsmengde 1 gang pr. uke + kamp 1 time pr. treningsøkt Det skal legges opp til at alle i aldersgruppen gjennomgår ferdighetsøvelsene knyttet til Minimerke I. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 14

15 4.4.5 Lagorganisering Alle spillerne spiller like mye på alle plasser Hovedmålsetting er å få flest mulig lag og færrest mulig innbyttere slik at alle får spille mye fotball. Ved sammensetning av lag bør man bestrebe seg på at barn som til daglig leker sammen og går i samme klasse/skole, får plass på samme lag. Lån av spillere fra andre lag, skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle aktivitetsledere og ikke mellom aktivitetsledere/spiller. Inndeling av lag etter ferdigheter skal IKKE forekomme. Aktivitetsledere/lagledere skal fortrinnsvis rekrutteres blant foreldre og eldre spillere i egen klubb Kamper Serie Ordinær serie. Cuper Lagene deltar i lokale turneringer. Det gis støtte til to cuper for hvert lag. I tillegg arrangerer Tjensvoll egen cup hvor egne lag deltar gratis. 4.5 Aldersgruppen år Spillform i kamp er fortsatt 7'er fotball. Allsidighet er fortsatt et viktig prinsipp for idrettsaktiviteten. Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læringen av ulike ferdigheter. Ballen brukes mest mulig i treningsaktiviteten Karakteristiske trekk for åringene Jevn og harmonisk vekst Fysisk høyt aktivitetsnivå Spillerne er meget lærevillige og ærgjerrige Relativt ulik utvikling av jenter og gutter Kreativiteten utvikles Opptatt av regler og rettferdighet Sportsplan for Tjensvoll FK Side 15

16 4.5.2 Holdepunkter for opplæringen Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læring av ulike ferdigheter. Ballen mest mulig i treningsaktiviteten. Teknisk ferdighetstrening må prioriteres, se vedlegg om basisferdigheter. Spillere vil ha større utbytte av å terpe på instruksjonsmomentene. Spill på små områder med få spillere på laget. La kreativiteten hos den enkelte spiller få stor plass. Styr ikke spillet for mye - husk spillerne har også idéer. Man bør jobbe med holdninger til treningsregler, treningsvaner, selvdisiplin, hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring Trening Treningsmengde 1-2 felles treninger pr. uke + eventuelt kamp. Det er viktig å ta hensyn til barn som deltar i andre idretter. Dette slik at krav til treningsoppmøte ikke legger hindringer i veien for barnas behov for allsidig idrettsutfoldelse Organisering av trening Treningens varighet kan nå være 90 minutter. Oppvarming Taktisk/teknisk trening Spill Tøyning/beskjeder/prat Alle er ansvarlig for innsamling av baller, vester og kjegler Treningsaktiviteter (innhold av opplæringen) 1. Tekniske ferdigheter keeper: Begynnende organisert opplæring Oppmuntre spillere som vil prøve seg i mål Begynnende elementær innføring i basisteknikker Utgangsstilling Grep Mottak Distribusjon Sprang- og fallteknikk Enkelt feltarbeid (+ bokse og fiste) Gjennomspill, en mot en Tilbakespill Plassering, bevegelse Dirigering (samhandling/kommunikasjon) Sportsplan for Tjensvoll FK Side 16

17 2. Tekniske ferdigheter utespillere: Basisferdighetene skal videreutvikles gjennom isolert teknisk trening og i spilløvelser. Pasning Innside og utside Kort og lang Pasningshurtighet, (forsøksvis tilslagsbegrensninger) Mottak Møte ballen Betydningen av retningsbestemt mottak (medtak) Skjerme ballen Innside/ytterside/vrist/lår/bryst/hode Føring Innside/ytterside (nær foten i trange rom - lenger fra i større rom) Vending Innside Ytterside Finter Lære 3 finter, f.eks. pasningsfinte, skuddfinte og kroppsfinte. Eventuelt flere for den lærenemme spiller. OBS. Husk betydningen av egentrening og mange gjentakelser. Dribling Spillerne oppfordres til å være kreative med ballen Heading Heading uten opphopp, heade på målet! Skudd Loddrett vristspark. Husk: det er gøy å score mål! En eller annen skuddaktivitet bør forekomme på hver trening! Samhandlingsferdigheter Trene pasningsspill Trene "2 mot 1" situasjoner Gjøre seg spillbar ut av pasningskyggen Spilleprinsipper Angrep Bredde Dybde Bevegelse/friløping Spille ball framover Sportsplan for Tjensvoll FK Side 17

18 Forsvar Presse/takle Dybde Balanse De angrepsmessige prinsipper er de viktigste i denne aldersgruppen. Disse må prioriteres! Press på ballfører og dybde innføres helt elementært for en begynnende forståelse. Det skal legges opp til at alle i aldersgruppen gjennomgår ferdighetsøvelsene knyttet til Minimerke II Lagorganisering Alle spiller like mye Alle skal prøves på ulike plasser Alle er forsvarere/angripere Forsøke å holde posisjoner i størst mulig grad, ikke slavisk Spille seg ut av eget forsvar, helst gjennom midtbanen Videreutvikle forståelsen for 7'er fotball Også på dette alderstrinnet ønsker vi en hovedmålsetting som fører til at flest mulig får spille lengst mulig. Det sosiale samhold er viktig på dette alderstrinnet. Dette må legges til grunn når lag settes sammen. Inndeling av lag etter ferdigheter skal IKKE forekomme. Lån av spillere fra andre lag skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle trenere og ikke mellom trener/spiller. NB! Overgang fra 7 er til 11 er fotball kan være vanskelig. Få 7 er lag har nok spillere til eget 11 er lag. Allerede på miniplan bø man samarbeide slik at både spillere og foreldre blir kjent slik at sammenslåingen som skjer i klassen G/J blir naturlig Kamper Serie Ordinær serie Cup Lagene deltar i lokale/regionale turneringer. Det gis støtte til to cuper for hvert lag. I tillegg arrangerer Tjensvoll egen cup hvor egne lag deltar gratis Hospitering Hospitering bør begynne senest i 12 års klassen. Unngå at overgangen til 11-er fotball blir for stor, samt gi et tilbud til de som måte ha ekstra gode ferdigheter. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 18

19 4.6 Aldersgruppen år Spillform i kamp er 11 er fotball Karakteristiske trekk for aldersgruppen Store forskjeller i fysisk og mental utvikling. Flere har kraftig lengdevekst (koordinering kan være midlertidig begrenset). Finkoordinasjonen er fortsatt i sterk utvikling. Kreativiteten blomstrer. Spillerne er ærgjerrige og lærenemme. Gunstig alder for påvirkning av holdninger. Spillerne er meget bevisste i forhold til rettferdighet. Stor variasjon i prestasjonene og humør Holdepunkter for opplæringen Treningstid med ball er det viktigste i treningene. Allsidighet er fortsatt meget viktig, men i denne aldersgruppen øker antall utøvere som bare spiller fotball. Spillerne er i en alder der det kan stilles større krav så vel fysisk som psykisk. Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet. Mer fokusering på taktisk-/tekniske ferdigheter, det vil si teknikk for å løse en taktisk oppgave (for eksempel drible når du må, spille når du kan). Vektlegge holdningsdelen til trening og kamp nå gjelder det i større grad enn før å prestere. Lære spillerne til å forstå nødvendigheten av mange repetisjoner med kvalitet (repetisjonstrening) og lære spillerne nødvendigheten av konsentrasjon, interesse og entusiasme i treningssituasjonen Trening Treningsmengde og sesong 2 3 ganger felles pr. uke (90 min) + kamp Fortsatt allsidig stimulering Egentreningsøvelser tilbys til de som ønsker dette; se pkt. vedr. talentutvikling. Sesong er hele året, men aktivtetsnivået reduseres noe fra oktober - januar Treningsaktiviteter (innhold i opplæringen) 1. Tekniske ferdigheter keeper: Overgang til spesiell keepertrening, men viktig at keepere også får være med som utespillere. Keepere må læres opp til å drive egen oppvarming, utvikle selvstendighet i treningen. Man bør tilstrebe å få trent inn så mye av målvaktens basisferdigheter som mulig i denne aldersgruppen. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 19

20 Det bør legges opp til at keepere gjennom vinteren får én treningsdag/uke i form av spesiell keepertrening. Keeperne bevisstgjøres gradvis en rolle innen de taktiske rammene (når bokse, når holde, når kaste, når spille langt ut). Utgangsstilling Grep Mottak Distribusjon Sprang- og fallteknikk Enkelt feltarbeid (+bokse og fiste) Gjennomspill, en mot en Tilbakespill Plassering, bevegelse Dirigering (samhandling/kommunikasjon) 2. Tekniske ferdigheter utespillere: Videreutvikle teknikken med innside-/yttersidepasning. Dessuten loddrett vristspark, halvt liggende vristspark. Trene innlegg med skru. Retningsbestemt mottak (medtak). Hurtig 1' berøringen. Vendinger; Beherske Cruyff-vending, fiskekroken og overstegsvending. Nye finter innlæres, "din" spesialfinte. Tidligere innlærte finter perfeksjoneres. Skuddtrening (skal foregå på hver trening!). Loddrett vristspark Hel/halv volley Fotballbevegelser. Her inngår en del trening uten ball. Stikkord er løpsteknikk, akselerasjon (fartsøkning), retardasjon (fartsminking), bråstopp, retningsforandringer, vendinger, maks fart, sidebevegelser, rygging og vertikale bevegelser Samhandling. Videreutvikle taktisk/tekniske ferdigheter Trene bevegelser både med og uten ball Betydningen av at ballfører har flere pasningsalternativ samtidig Gi innhold til "loven om motsatte bevegelser", altså ikke fokusere bare på én spiller sin bevegelse, men på minimum 2 spilleres bevegelse samtidig Utnyttelse av 2:1 situasjoner, for eksempel veggspill og overlapping, dessuten motivere spillere for å utfordre 1:1, spesielt i angrepssonen. Betydningen av overblikk (hovmesterblikket) Spilleprinsipper. Fortsette vektleggingen av de offensive spilleprinsippene, spesielt bredde og dybde samt spill framover på banen. Veggspill og overlapping. Begynnende forståelse av 1., 2. og 3. forsvarerens rolle. Viktig å trene på dette i spillsituasjonen. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 20

21 Spesiell vekt på 1. forsvareren. Viktigheten av å kunne takle/erobre ballen Ivareta balanse i forsvar Lagorganisering Alle spiller. Fortsatt er det viktig å prøve alle plasser, men la den enkelte spiller få lengre tid i hver rolle. Mer systematisk rulleringsordning. Treningsoppmøte og holdninger kan legge føringer for spilletid. Betydningen av å spille seg ut av eget forsvar via midtbanen. Understreke betydningen av bevegelse slik at overtallssituasjoner oppstår over hele banen. Begynnende systematisering av forsvarsarbeidet, spesielt press på ballfører. Alltid understreke at spillernes rolle i lagorganiseringen er et utgangspunkt, dette slik at kreativiteten settes i høysetet. Overgangen til 11 er fotball fører vanligvis til at grupper/lag må slåes sammen. Det sosiale samhold er viktig også på dette alderstrinnet. Dette må legges til grunn når lag settes sammen, selv om en får lag som i utgangspunktet ikke har de samme fotballmessige ferdighetene. 13 år Spillerne organiseres i en felles treningsgruppe, med ett (eller flere) lag. Det foretas ingen inndeling i denne aldersgruppen. år Aldersgruppen kan deles inn i ett satsningslag og ett eller flere utfordrerlag avhengig av antall spillere. Kriterier for vurdering av plass på satsningslaget: Treningsoppmøte på minst 2/3 foregående sesong (minimumskrav). Halvparten av plassene på satsningslaget går til de spillerne med høyeste grad på NFF s ferdighetsmerke tatt høsten før. Den siste halvparten av plassene på satsningslaget går til de spillerne med høyest sportslige kvaliteter etter trenerens vurderinger. Spillerne på utfordrerlaget har gjennom hele sesongen muligheten til å spille seg inn på satsningslaget, og omvendt. Det som avgjør er oppmøte, innsats og sportslige ferdigheter. På dette alderstrinnet ønskes det et nært samarbeid mellom trenere slik at spillere med høyere ferdighetsutvikling kan få prøve seg i høyere årsklasse i trening og kamp. Lån av spillere fra andre lag skal alltid skje etter avtale mellom aktuelle trenere og ikke mellom trener/spiller. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 21

22 4.6.5 Spilleregler For denne aldersgruppen nyttes regelverket fullt ut (unntak ved utspill fra mål). Offside innføres, og dette må det arbeides med (mestring og forståelse) Kamper Serie Deltagelse i ordinær serie. Det er en målsetting å kunne ha sportslig kvalitet til å kunne melde på lag i 1. divisjon. Men det er bedre å være god i 2. divisjon, enn dårlig i 1. divisjon. Cup Deltagelse i lokale/regionale, nasjonale eller internasjonale cuper. Antallet reguleres av økonomiske rammer Talentutvikling De beste og mest motiverte spillerne får tilbud ut over ordinær trening. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 5. Talentutvikling Individuell oppfølgning Økt fokus på individet. Sterkere fokusering på oppfølgning og tilbakemeldinger overfor den enkelte Samtaler fra trener på personlig utvikling 1-2 ganger pr. år 4.7 Aldersgruppen år Sportslige og sosiale målsetninger I motsetning til i de yngre årsklasser tilstrebes det nå at ferdighetsøvelser mellom to eller flere spillere og spilløvelser organiseres etter prinsippet om ferdighetslikhet. Med dette menes at deler av treningen er organisert slik at øvelsene gjennomføres med tilnærmet ferdighetslikhet mellom spillerne. Dette sikrer raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivå som igjen er sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon. På denne måten ønsker vår klubb å bidra til at spillerne i ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig Allsidighet Bruk av ball er overordnet, kan også drive noe fysisk trening uten ball. Motiveres til valg av hovedidrett. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 22

23 4.7.2 Karakteristiske trekk Ekstrem vekstperiode. Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene. Pubertetsproblematikk, sterk sosialt behov, kreativitet i stadig utvikling. Meget varierende opptreden Holdepunkter for opplæringen Treningsøvelser med ball er fortsatt det overordnede mål for treningsaktiviteten, og det stilles større krav til spillerne fra trenere/ledere i klubben. Ta spesielt godt vare på spillere med gode basisferdigheter, men noe sen fysisk utvikling. Vi ønsker å utvikle spillere som tar ansvar, viser initiativ og bestemmer spillet. Spillere som tør influere både i kamp og trening. Vi ønsker å utvikle spillere som har gode ferdigheter og som kan arbeide raskt med ballen i trange situasjoner under press. Spillere som er hurtige med og uten ball. Spillere som har de rette holdninger til så vel trening som kamp. Spillere som tar ansvar for egen utvikling - trene, ikke bli trent. Ofte vil det vise seg at fysisk styrke er teknikken overlegen i de yngre årsklassene. Den som er sterk i duellene, kan sparke langt og løpe fort vinner som regel kampene mot mer tekniske, men fysisk svakere spillere. Dette gir oss klare holdepunkter: Vi må ikke være for opptatt av resultater Vi må gi ferdighetstreningen tid og muligheter - og ha tålmodighet til å la den utvikle seg Vårt arbeid skal være utviklingsorientert Altså både bredde og dessuten fotballopplæring for den ambisiøse spiller Trening Treningsmengde 2-4 fellestreninger/uke. Trenerne skal gi tilbud om differensierte opplegg. Sesong er hele året, men aktivtetsnivået reduseres noe fra oktober - ja Egentrening/eventuelt annen idrett kommer i tillegg og er ønskelig. På dette nivået ønsker vi en systematisk trening hele året, men at aktiviteten er roligere i visse perioder for eksempel etter serieslutt. Spillere som føler seg slitne skal kunne ta pauser fra trening. Dette etter avtale med trener/leder. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 23

24 Generelt Spillerne har samme ansvar for vester/kjegler/baller etc. Fortsatt mye spill i små grupper 3:3, 4:4, men gradvis mer spill i større grupper for eksempel 7:7 og på større baner. Hensikten er å få bedre utnyttelse av rom og banens størrelse som et ledd i den taktisk/tekniske utviklingen. Gradvis innarbeiding av høyere effektivitet og kvalitet på selve treningen. Dette gjelder spesielt ved skifte av øvelse og kravet om hurtig igangsettelse. Tøyninger er viktige og må prioriteres. 1. Teknisk ferdigheter keeper: Utvikle prinsippene fra smågutte/-pike nivå med fortsatt vektlegging av teknikktreningen. Etter hvert større fokusering på de taktisk-/tekniske ferdighetene - deriblant sjefsrollen som dirigent av eget forsvar. 1 keeperøkt/uke med egen keepertrener, spesielt gjennom vintertreningene. Utvikling av grunnteknikker: Feltarbeid (innenfor/utenfor 16 m) Gjennomspill, en mot en Tilbakespill Dødballer, straffespark Plassering, bevegelse Distribusjon, 1. Angriper Dirigering, samhandling Roller, ansvar Kommunikasjon Konsentrasjon, mental trening Analyser 2. Teknisk ferdigheter utespillere: Videreføring av de taktisk/tekniske ferdighetene som tidligere beskrevet slik at disse kan utføres hurtigere, rett teknikk til rett tid og at teknikkvalget skjer i forhold til med og motspilleres bevegelse. Fortsette arbeidet med "Fotballbevegelsene". Betydningen av hele tiden å gå ned på ferdighetsskalaen - fra spill til øvelser. Spillernes sterke sider skal understrekes og videreutvikles. Samhandling: Videreutvikle innholdet fra yngre aldersgruppe 1'ste angriperen (ballføreren) skal ha flest mulig pasningsalternativ foran seg. Nødvendigheten av å kunne spille ballen framover Ballfører skal se tidlig og langt Spillernes taktiske valg må gis mye oppmerksomhet i funksjonelle spilløvelser Sportsplan for Tjensvoll FK Side 24

25 Spilleprinsipper Den offensive delen av spillet er fortsatt viktigst: Prinsippene bredde, dybde, gjennombrudd, bevegelse og spill framover på banen blir fokusert Spesiell fokus på gjennombruddspasningen og avslutningen Overordnet i arbeidet med den offensive del er å skape og utnytte rom. Defensiv ferdighetstrening intensiveres (forsvarsspill: soneforsvar): Større bevisstgjøring på 1., 2. og 3. forsvarers arbeid Større forståelse for samhandlingen i den defensive organiseringen av laget (press, sikring, markering, lagdelsavstand, sideforskyvning) Overordnet i arbeidet med den defensive del er å nekte rom Lagorganisering: Vi ønsker som hovedregel å spille oss ut av eget forsvar gjennom midtbanen. Videre å utvikle spillerne til å se etter tidlige løsninger innen på forhånd gitte rammer Vektlegge keeperens rolle som 1.ste angriper med god distribusjonsteknikk (utkast/utspark) Hele laget skal med i angrep Unngå strekk i laget Viktigheten av å holde laget samlet også i angrep med unntak av kontringsspill som trenes spesielt Større vektlegging av samhandlingen defensivt. Alle er forsvarsspillere når vi mister ballen. (Kollektivt ansvar). Husk hensiktsmessig avstand mellom lagdelene Fokus på å ivareta balanse i laget Spillerne bør få forsøke ulik organisering av laget både offensivt og defensivt som ledd i utviklingen av fotballforståelsen Lagorganisering På dette aldersnivå er det viktig med en totalvurdering av den enkelte spiller. Både holdning og treningsvilje varierer sterkt. Derfor er det også viktig at trening og kamptilbud tar hensyn til den enkelte spillers fotballferdighet og motivasjon. Vi ønsker å gi kamptilbud til alle som regelmessig trener. Spillerne organiseres i ei treningsgruppe, med to (eller flere) lag. Prinsipielt ønsker vi å beholde rene årsklasser for lagene der det er mulig. På dette alderstrinnet ønsker vi å foreta en inndeling etter ferdigheter i seriespill og cup. Denne inndelingen etter ferdigheter må ikke føre til at spillere blir stående uten spilletilbud. For å kunne gi et kvalitativt godt nok spilletilbud til de med best ferdigheter, ønsker vi derfor et samarbeid på tvers av årsklassene hvis det er nødvendig. Spillerne kan flyttes opp og ned fra lagene avhengig av innsats og ferdighetsutvikling, og ut fra gjeldene lover og regler fra NFF. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 25

26 De beste jentespillerne skal kunne hospitere i guttetreningsgruppa. Lån av andre spillere fra andre lag skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle trenere og ikke mellom trener/spiller Kamper Serie Deltagelse i ordinær serie. Det er en målsetting å kunne ha sportslig kvalitet til å kunne melde på lag i 1. divisjon. Men det er bedre å være god i 2. divisjon, enn dårlig i 1. divisjon. Cup Laget deltar i nasjonale cuper innenfor gitte økonomiske rammer. Laget kan reise til cuper i utlandet Talentutvikling De beste og mest motiverte spillerne får tilbud ut over ordinær trening. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 5. Talentutvikling Individuell oppfølgning Kontinuerlig individuell oppfølgning (se etter typene som kan bli A-lags spillere) Spillere må kunne ta negativ kritikk gitt på en konstruktiv måte Større oppfølgning av de aller beste spillerne gjennom talentutvikling (se punkt 5) Men viktig at også de nest beste får en god og stimulerende oppfølgning fordi: De fortsatt kan bli de beste fotballspillerne Deres miljøtilhørighet kan gjøre dem til fremtidige ledere/trenere i klubben Stille større krav til spillerne 5. Talentutvikling Innledning Formålet med talentutvikling er å gi et tilbud til spillere med spesiell fotballferdighet og motivasjon. Talentutviklingen skjer i to former: lubbkvelder: månedlig samling av talentfulle spillere Hospitering: regelmessig ekstratrening for enkeltspillere Sportsplan for Tjensvoll FK Side 26

27 5.2 Klubbkvelder Klubbkveldene er en månedlig samling av spillere (klubbtalenter) i Tjensvoll FK for trening på høyt nivå. Tiltaket er et ledd i motiverings- og utviklingsarbeidet rettet mot enkeltspilleren. Kriterier: Klubbkvelder er for enkeltspillere i aldersgruppen år 13-åringer begynner ikke før på høsten. Spillere som viser ferdigheter ut over gjennomsnittet og som selv ønsker en større sportslig utfordring vil kunne få dette tilbudet. Klubben ønsker med dette å gi spillere et ekstra tilbud, med bakgrunn i at det lokale seriespillet ikke er utfordring god nok. Samtidig ønsker vi å stille klare sportslige krav til de spillerne som får tilbudet. Talentgruppens aktiviteter prioriteres spesielt i perioder uten seriespill, og legges både innen- og utendørs. Teknisk trening vil være det viktigste arbeidsområdet for gruppen, men det meste av fotballopplæring vil bli fokusert. Det legges opp til at alle i talentgruppen også vil bli teoretisk skolert, i samband med klubbens interne kurs for øvrig. Talentgruppen består av 8-10 spillere. Instruktør bør helst være C-trener og/eller ha erfaring som spiller på høyt nivå.. Han nominerer klubbtalenter overfor kretsen. Det kan være aktuelt å drive denne virksomheten i samarbeid med for eksempel naboklubber. Ansvarlig for gjennomføring og innhold: Daglig leder Trenerne i de enkelte aldersgruppene nominerer og koordinerer uttak Formell innkalling foretas av daglig leder Temaliste Temaliste for den teknisk individuelle treningen for kretstalent vil være retningsgivende for arbeidet med klubbtalenter: Hovedtema teknisk trening: Pasninger Korte pasninger (innside utside) Lange pasninger (vrist, cross, oppspill, innlegg) Spesialpasninger (skru, volley, lobb, chip) Veggpasninger og veggspill Mottak, kontroll, skjerming, vending Mottak m/inn og utside av foten Mottak m/lår og bryst Sportsplan for Tjensvoll FK Side 27

28 Mottak m/hodet Vendinger m/ball uten og med motstander, forbi motstander Føring, finte, dribling Pasningsfinter Kroppsfinter Skuddfinter Vendingsfinter Hælfinter og overstegsfinter Sålefinter, tofotsfinter og stoppfinter Avslutning mot mål, skudd Føring, skudd m/forskjellige avstander og vinkler Varianter av innlegg og gjennomspill med direkte skudd Veggspill skudd Kontroll/vending/finting skudd Spesialskudd bl.a. dødball Heading generelt Heading uten opphopp/med opphopp Klareringsheading Oppspill hodepasning Innlegg hodepasning avslutning Individuelle ferdigheter Forsvarsspill Ballerobring Pressteknikk Taklingsteknikk Klareringsteknikk 5.3 Hospitering. Hospitering er et tilbud til enkeltspillere i alderen år med ferdighetsnivå vesentlig ut over sitt alderstrinn. Forutsetninger: Spilleren må følge alle treninger på sitt alderstrinn og hospitering er kun et supplement. Spilleren spiller primært kamper for lag på eget alderstrinn. Hospitering skal være ekstra trening pr. uke: år; maks. 1 trening år; maks. 2 treninger Sportsplan for Tjensvoll FK Side 28

29 Det er normalt egen trener som innstiller til hospitering. Innstillingen vurderes av sportslig leder og trenerkoordinator. Hospitering skal avtales med spillerens foresatte. Før hospitering gjennomføres skal det forankres hos egen trener, egen spillergruppe, ny trener og ny spillergruppe. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 29

30 6. Trenerutvikling Formål. Formålet er å kunne tilby våre spillere en godt skolert trenerstand, og få en planmessig utvikling av trenerne. I dette inngår også rekruttering av trenerressurser i egen klubb. Følgende elementer inngår i aktiviteten: Kompetansekartlegging Legge til rette for opplæring; skoleringsplan Kompetansekrav Stimulere til opplæring 6.2 Kompetansekartlegging og skoleringsplan Kompetansekartlegging gjennomføres for å kunne legge planer for trenerutvikling i klubben i form av en skoleringsplan. Ansvarlig for kartlegging: Daglig leder Ansvarlig for utarbeidelse av skoleringsplan: Daglig leder Skjema for kompetansekartlegging med eksempler: Navn Lag Formell kompetanse Erfaring NN G-94-1 Aktivitetsleder Spillererfaring 1-3 div NN G-89-2 Trener I/ B-kurs Spillererfaring 4 6 NN J-90-2 Trener II/ C-kurs Spillererfaring aldersbestemt NN J-93-1 Ingen Trenererfaring aldersbestemt 6.3 Kompetansekrav Tjensvoll FK skal ha godt skolerte trenere som legger grunnlag for gode tekniske ferdigheter i ung alder. Ideelt sett bør aktivtetslederkurset tas før man begynner trening med miniputtene. 6.4 Stimulere til opplæring Med bakgrunn i skoleringsplan inviteres kandidatene til kursing i regi av Tjensvoll FK. Invitasjonene sendes ut med bakgrunn i Tjensvoll FK s kompetansekrav, og Tjensvoll FK forventer at trenerne prioriterer kursdeltagelse. Daglig leder er ansvarlig for at det legges til rette for de ulike kurs Trenere som ikke finner anledning til å delta på kurs i Tjensvoll FK s regi forventes å delta på anviste kurs i regi av Rogaland Fotballkrets. Sportsplan for Tjensvoll FK Side 30

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1 INNHOLD: 1. FORORD 2. MÅLSETTING 1. FLEST MULIG LENGST MULIG 2. DIFFERENSIERING 3. KRAV TIL KLUBBEN 1. GODE HOLDNINGER 2. MOTIVASJON 3. MILJØ 4. KRAV TIL TRENER/LEDER 1. HOLDNINGER

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

SPORTSPLAN I.L. VALDER FOTBALL

SPORTSPLAN I.L. VALDER FOTBALL SPORTSPLAN I.L. VALDER FOTBALL ALDER 6 16ÅR Sportsplan I.L. Valder, revisjon A, 25.10.2005 Side 1 av 29 INNHOLD: Kap. 1: FORORD Side 3 Kap.2: MÅLSETTING OG PÅVIRKNING Side 4 Kap.3: HOLDNINGER, MOTIVASJON

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

SKOLERINGSPLANER ØHIL FOTBALL 2017

SKOLERINGSPLANER ØHIL FOTBALL 2017 SKOLERINGSPLANER ØHIL FOTBALL 2017 Versjon 05.01.2017 I dette dokumentet ligger Øvrevoll Hosle Ils skoleringsplaner for barne- og ungdomsfotballen. Planen er delt i 4 nivåer; 6-10 år, 11-12 år, 13-14 år

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

Byåsen IL Breddefotball

Byåsen IL Breddefotball Byåsen IL Breddefotball 6.6 Revidert 12.03. - 2004 Innhold NY SPORTSPLAN FOR BYÅSEN BREDDEFOTBALL 2 MÅLSETTING FOR BYÅSEN BREDDEFOTBALL 2 HENSIKT MED SPORTSPLANEN 2 HOLDNING, MOTIVASJON OG MILJØ 3 Det

Detaljer

SPO RTSPLAN FOR. Dikemark IF Fotball

SPO RTSPLAN FOR. Dikemark IF Fotball SPO RTSPLAN FOR Dikemark IF Fotball 2011 1. Innledning Dikemark IF Fotball består av en ungdomsgruppe og en seniorgruppe med totalt ca. 600 medlemmer. Ungdomsgruppa består i dag av medlemmer mellom 7 og

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Sportslig plan for. HSV Fotball

Sportslig plan for. HSV Fotball Sportslig plan for HSV Fotball Innholdsfortegnelse 1.Hvordan lese dette dokument... 3 2.Hensikt og målsetning... 3 2.1For spillerne:... 3 2.2For trenerne/laglederne:... 4 2.3For HSV fotball:... 4 3.Målsettingen

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

SPORTSPLAN. 6.6 sesongen 2013/14

SPORTSPLAN. 6.6 sesongen 2013/14 SPORTSPLAN 6.6 sesongen 2013/14 Innhold NY SPORTSPLAN FOR FK LANDSÅS 2 MÅLSETTING FOR FK LANDSÅS 2 HENSIKT MED SPORTSPLANEN 2 HOLDNING, MOTIVASJON OG MILJØ 3 Det å lykkes 4 Feilretting 4 Miljø 4 BARNEFOTBALL

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

TEKNIKKTRENING ØVELSER

TEKNIKKTRENING ØVELSER Strindheim Fotball Yngres Avdeling TEKNIKKTRENING ØVELSER Aldersgruppen 11-12 år NB! Dokumentet er under arbeid. Juni 2012. UTKAST INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 FORUTSETNINGER FOR TRENINGSARBEIDET...3

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING Versjon: Mai 2007 1 INNHOLD Punkt nr. Tema Side 1 Visjon - Fundament for virksomheten 2 2 Retningslinjer for drift - Suksesskriterier 2 2.1 Klubbnivå 2 2.2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Disse retningslinjene må sees i sammenheng med sportsplan og, skal være styrende for hvordan vi skal drive med fotball i Slemmestad. Det er viktig at trenere,

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg

SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning:... 3 1.1. Klubbhåndbok... 3 1.2. Sportsplan... 3

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige.

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige. TRENINGSPRINSIPPER SIF SPILLERE 6-16 ÅR 1.Målsetting: Få frem spillere som er i stand til å spille ballbesittende kortpasningsfotball. Dette virker som et ambisiøst mål,men med NOK og RIKTIGE touch på

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE...4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Fagplan Keeperutvikling

Fagplan Keeperutvikling Fagplan Keeperutvikling Røa IL Fotball Forord Hensikten med fagplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke sportslige prioriteringer og retningslinjer keeperutvikling i Røa IL Fotball drives etter.

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra Barne- til Ungdomsfotball For barn 7-8 år Innhold: Hva vet vi om 7-8 åringen? Hva skal 7-8 åringen lære seg? Treningsøkten Plan for treningsgruppen 7-8

Detaljer

SPORTSPLAN 2013-2016

SPORTSPLAN 2013-2016 Dokument ansvarlig(e): SPORTSPLAN 2013-2016 Navn Rune Johan Skodje Olsen Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 19.09.2013 Dokument opprettet 2.0 15.01.2015 Runar Aasen Dokument

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball og taktiske ferdigheter. 8 år: Innsidespark Vristspark Innsidemottak Sålemottak Føre ball Snu Tråkke på ball Vende til siden Sålevending Takle på stilleliggende ball (holdt av trener) Bruk volleyball/plastball,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Sports plan Storforshei IF, Fotballgruppa

Sports plan Storforshei IF, Fotballgruppa Sports plan Fotballgruppa SIF 2011 Innholdsliste Sports plan Fotballgruppa SIF 2011...1 Sports plan Storforshei IF, Fotballgruppa...3 1.0 Målsetning...3 1.1 Miljømessig målsetning...3 1.2 Sportslig målsetning...4

Detaljer

Sportsplan for Indre Kåfjord Idrettslag

Sportsplan for Indre Kåfjord Idrettslag Sportsplan for Indre Kåfjord Idrettslag Det forventes at alle trenere og andre i støtteapparatet rundt IKIL sine fotball-lag leser og gjør seg kjent med denne. 1 Hensikt 2 Spillerutvikling 2.1 Rød tråd

Detaljer

Sportsplan. VUKU IL Fotball år

Sportsplan. VUKU IL Fotball år Sportsplan VUKU IL Fotball 2016 6-19 år 1 Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Roller:... 4 3. Verdigrunnlag:... 5 4. Mål og handlingsplaner:... 7 5. Retningslinjer for god aktivitet:... 8 6. Keeperutvikling:...

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 1 20.03.17 Del 1: BARNEFOTBALL Første organiserte tilbud er fotball-lek hvor man kan starte det året man fyller 5 år. Det er et tilbud på barnas premisser hvor fokus ligger på lek og fysisk

Detaljer

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016.

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. Innhold: DEL 1 s 2 Visjon s 2 Verdier s 2 Formål s 2 Hovedmålsettinger s 2 Formål med sportslig plan

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

Sportsplan fotballgruppa

Sportsplan fotballgruppa 2009 Sportsplan fotballgruppa Styret i fotballgruppa Selfors undomslag 14.03.2009 1 Innhold 1.0 Målsetning... 3 1.1 Miljømessig målsetning... 3 1.2 Sportslig målsetning... 3 1.3 Grunnprinsipp for fotball

Detaljer

SPORTSPLAN. Stridsklev Fotball

SPORTSPLAN. Stridsklev Fotball SPORTSPLAN Stridsklev Fotball April 2016 1 Innhold FORORD... 4 ORGANISASJON... 5 Fotballstyret og roller i Stridsklev Fotball... 5 MISJON, VISJON OG VERDIER... 6 Misjon... 6 Spillernes individuelle verdier

Detaljer

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres 1. Innledning 2. Visjon 3. Fair play 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 5. De forskjellige funksjonene sine

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

SPORTSPLAN VEAR IF 2012/13. «Fotball for alle»

SPORTSPLAN VEAR IF 2012/13. «Fotball for alle» SPORTSPLAN VEAR IF 2012/13 «Fotball for alle» Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Verdigrunnlag Vear IF Fotball... 5 Mål for Vear IF Fotball... 6 Sportslig mål... 6 Utviklingsmål spillere... 6 Utviklingsmål

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR/ INNHOLD I TRENINGENE 9-10 ÅR SJEF OVER BALLEN/ LEIK 30 % SPILLE MED/MOT 20 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Innholdsfortegnelse Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 1. Innledning og innhold... 2 1.1. Målsetting med planen... 2 2. Målsettinger, verdier og holdninger

Detaljer

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle!

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! ASK FOTBALL SPORTSPLAN et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy I Ask Fotball! 1 Dette er visjonen vi etterstreber, og den kan brytes ned i følgende målsetninger Rekruttere så mange Askbarn

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Sportslig plan. Versjon 2.0 Sist oppdatert 13.02.2015. Ås IL Fotball

Sportslig plan. Versjon 2.0 Sist oppdatert 13.02.2015. Ås IL Fotball Sportslig plan Versjon 2.0 Sist oppdatert 13.02.2015 Ås IL Fotball INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1.1 MÅL MED SPORTSLIG PLAN... 2 1.2 BEGREPSAVKLARING... 3 2. VISJON, VERDISETT OG MÅLSETTINGER...

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

www.jardar.no/fotball SPORTS PLAN for Jardar Fotball 20 april 2011 (GH)

www.jardar.no/fotball SPORTS PLAN for Jardar Fotball 20 april 2011 (GH) www.jardar.no/fotball SPORTS PLAN for Jardar Fotball 20 april 2011 (GH) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsetting Sportslig målsetting Miljømessig målsetting Grunnprinsipp for Jardarfotball 2. Holdninger Holdning,

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2)

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2) Av og til driver vi med veldig kompliserte øvelser på trening. Treneren oppmuntrer oss til å spørre dersom vi ikke forstår hva vi skal gjøre eller hvordan øvelsen kan gjøre oss bedre i kamp. Det er veldig

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL

Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL Sportslige mål og retningslinjer Innhold: 1. Innledning 2. Sportslig Utvalg 3. Rød tråd 4. Målsetting Barnefotball 5. Målsetting Ungdomsfotball 6. Målsetting Senior

Detaljer

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Dette vedlegget gir utfyllende informasjon til punkter i Sportsplanens kapittel 4. Generelt om Spillerutvikling Sentralt i god Spillerutvikling er

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer