Datateknologi og metodeundervisning i finans: Bedre analyser eller tortur av data til de tilstår?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Datateknologi og metodeundervisning i finans: Bedre analyser eller tortur av data til de tilstår?"

Transkript

1 Datateknologi og metodeundervisning i finans: Bedre analyser eller tortur av data til de tilstår? Ole Gjølberg FIBE, januar

2 Høyttenkning i (elfenbens)tårnet 3 Bakgrunn for høyttenkningen Undervisning i empirisk finans på NHH og UMB Kommentering og evaluering av MANGE studentarbeider og PhD-arbeider Referee oppdrag Egen innsats for å finne sannheten om finans- og varemarkeder 4 2

3 Ingen kvalitet uten kvantitet "Enhver kvalitet manifisterer seg i en kvantitet, og uten kvantitet kan det ikke være noen kvalitet. Ennå den dag i dag er det mange av våre kamerater som ikke forstår at de må gi akt på tingenes kvantitative aspekt - den grunnleggende statistikk, de viktigste prosenttallene og de kvantitative grensene som bestemmer tingenes kvalitet. De har ingen "tall" i hodet, og følgelig kan di ikke unngå å gjøre feil!" Mao Zedong ( ). Kinesisk filosof, statsmann og partileder (Kinas Kommunistiske Parti, KKP). Sitatet er hentet fra "Arbeidsmetodene i partiutvalgene", 13. mars 1949, Skrifter i utvalg, s Latente og ikke fullt så latente spørsmål i forhold til metodeundervisningen i finans Hva er det vi bør lære studentene? Hva er det egentlig studenten har lært når kurset er over? Hva er det egentlig forfatteren har funnet? (Much ado about nothing?) Dersom forfatteren har funnet noe, har funnet noen verdi? Har forfatteren forstått hva han/hun har gjort? (Alternativt: Er det leseren det er noe galt med?) 3

4 Hva er målet med metodeundervisningen? Hva trenger vi å vite i empiriske finansanalyser? Hva vil det si å vite? Confucius (541 B.C.): To know that we know what we know, and that we do not know what we do not know, that is true knowledge 7 8 Datateknologien: Kvante-finansen er bare et tastetrykk unna! Lett tilgang på STORE datasett + avansert økonometri software => kompliserte analyser kan gjennomføres med den største letthet Trender (fads?) i empirisk finans: (E)GARCH(k,m)-modeller Multivariat VAR-modeller Multivariat ko-integrasjonsanalyser a la Johansen 4

5 Metodeproblemer når modelluniverset går mot uendelig Datateknologien gir mulighet for å spesifisere modellen på et meget stort antall forskjellige måter Datateknologien er et vesentlig bidrag til å realisere Bibelens ord: Let og eder skal finne både reelle og imaginære statistisk signifikante sammenhenger 9 Statistisk metode bachelor økadm gi studentene grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og statistikk spesielt vekt på å vise anvendelse av statistiske metoder innen bedrifts- og samfunnsøkonomi. Ved oppgaveregning...få innsikt og trening i bruk av viktige statistiske metoder. 10 5

6 11 Tema som skal dekkes (NRØA, Bachelor): Beskrivende statistikk Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Beregning av forventning, varians, kovarians Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling, normalfordeling, t-fordeling, m.m Punktestimering og intervallestimering Hypotesetesting, signifikansnivå, testmetode, styrkefunksjon Enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse 12 Eksamensoppgaver i statistisk metode i det norske U&Hsystemet (Bachelor) Alle oppgaver har elementer av hypotesetesting. Dette er både oppgaver knyttet til gjennomsnitt i konkrete fordelinger, men også oppgaver knyttet til ulike problemstillinger innen kombinatorikk med og uten tilbakelegging. Beregning og tolking av konfidensintervall er vanlig i oppgavene. Det er forbausende få oppgaver som er formulert som testing av koeffisienter i en konkret regresjonsmodell. Mange oppgaver er knyttet opp mot statistisk kvalitetskontroll og til enkle markedsundersøkelser 6

7 .og resultatene ble A og B E og F Antall E og F Akkumulert Høgskolen i Agder 20 % 49 % Universitetet for miljø- og biovitenskap 26 % 46 % Høgskolen i Telemark 33 % 39 % Høgskolen i Sør-Trøndelag 34 % 38 % Høgskolen i Harstad (Matematikk og statistikk sammen) 17 % 34 % Høgskolen i Tromsø 50 % 33 % Høgskolen i Molde 26 % 33 % Høgskulen i Sogn og Fjordane 32 % 32 % Høgskolen i Bergen 37 % 32 % Høgskolen i Bodø 36 % 32 % NTNU 28 % 30 % Høgskolen i Buskerud (Begge læresteder) 27 % 28 % Høgskolen Stord/Haugesund, 28 % 27 % Høgskolen i Nord-Trøndelag 36 % 26 % Høgskolen i Hedmark 22 % 22 % Høgskolen i Oslo 39 % 19 % Høgskolen i Vestfold 47 % 15 % Høgskolen i Lillehammer 33 % 14 % Universitetet i Stavanger 46 % 14 % Universitetet i Tromsø 36 % 10 % Norges Handelshøyskole 37 % 9 % Høgskolen i Finnmark 29 % 6 %

8 Hva driver vi med i empirisk finans? Analyser av risiko og risikostyring Analyser av prisdannelsen Analyser av markedseffisiens Prognostisering, spekulasjon Evaluering av porteføljeforvaltning m.m.m. 15 Empirisk finans: De sentrale øvelsene Beskrivende statistikk Grunnleggende hypotesetesting Korrelasjonsanalyser Regresjonsanalyser Testing av estimater i regresjonsanalyser 16 8

9 Pedagogiske oppgaver/utfordringer forståelse for GIGO-prinsippet forståelse for at man må ha kompetanse i det grunnleggende for å kunne utføre det avanserte forståelse for at man bør kunne noe om markedet, det aktuelle aktivum eller finansinstrumentet og markedets funksjonsmåte for å kunne gjennomføre empiriske analyser 17 Oppgaver/utfordringer forts. forståelse for metodenes grunnleggende forutsetninger forståelse for metodenes grunnleggende begrensninger forståelse for og kunnskap om hvordan forutsetninger og begrensninger kan evalueres 18 9

10 19 Digital tortur: Tilfellet Dr. Data Mining Forhørslederen i Torturistan, Dr. Data Mining, ønsket å tvinge fram en tilståelse fra data om at Oslo Børs ikke er effisient og at CAPM ikke er en gyldig modell. For å bevise overfor juryen at Oslo Børs ikke har vært effisient, og følgelig må straffes med lovens strengeste straff, gjennomførte Dr. D. Mining en rekke intense forhør v.hj.a. SPSS der han ved såkalt stepwise regression søkte blant 40 indisier ( forklaringsvariable ) observert på tidspunkt t-1 for å forklare OBX-avkastningen på tidspunkt t Dr. Mining kunne blant disse plukke ut hele fire variable som signifikant understøttet påstanden om at tiltalte var skyldig etter tiltalen Dr. Mining, forts. Dr. Mining konkluderte sin rapport overfor dommeren med at det bare er 5% sannsynlighet for at dette resultatet kunne skyldes tilfeldigheter. Eller som han sa: Det er 95% sikkert at OBX er skyldig i ineffisiens! 20 10

11 Amnesty International og Den Internasjonale Pen-klubbens protest 500 finansprofessorer signerte etter dette et protestbrev som ble sendt til presidenten i Torturistan. I brevet ble det bl.a. hevdet følgende: Når man blant 40 mulige forklaringsvariable plukker ut 4 som er såkalt signifikante bevis på at OBX er skyldig i ineffisiens, så er dette ikke tilstrekkelig bevis. Det sanne signifikansnivået er her IKKE 5%. Det er 50%. Dommen hviler på en metode der man like gjerne kunne ha avgjort skyldspørsmålet ved myntkast! Lovell s tommelfingerregel a* = Signifikansnivå som kommer ut av dataprogrammet C = Antallet forklaringsfaktorer som man har latt programmet velge blant K = Antallet utvalgte faktorer a = Sant signifikansnivå, som da er omtrent som følger: a ~ (C/K)a* Her: a ~ (40/4)0,05 = 0,50 11

12 Warning! "Persons pretending to forecast the future shall be considered disorderly under subdivision 3, section 901 of the criminal code and liable to a fine of $ 250 and/or six months in prison 23 Section 889, New York State Code of Criminal Procedure. 12

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 17.10.06 1 Evaluering 2005: Oppgavetyper og resultater

Detaljer

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06 Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06 1 Evaluering av studentprestasjoner Kvalitetsreformen preger for tiden U&H-sektorens hverdag. 3+2-modellen

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Effekten av shortsalg-forbud

Effekten av shortsalg-forbud NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17/6/2011 Effekten av shortsalg-forbud En empirisk undersøkelse av shortsalg-forbudets påvirkning på det norske markedet i forbindelse med finanskrisen 2008-2009 Vibeke Rita

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Økonomi og administrasjon April 2014 Flokkatferd på Oslo Børs En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i volumer av Jenny Henriette Strøm Berthelsen

Detaljer

Verdsettelse i teori og praksis

Verdsettelse i teori og praksis NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17.06.2011 Verdsettelse i teori og praksis En analyse av to norske bedrifter Carl Eilert Macody Lund og Øyvind Thorup Veileder: Thore Johnsen Masterutredning i Finansiell

Detaljer

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet Hans Petter Hornæs E-post: hansh@hig.no Høgskolen i Gjøvik. Versjon per 4.11 2003 Dette er notater, oppgaver og formelsamling til støtte for

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kompendium V-2014 MAT110. Statistikk 1. Del 1 av 2. Per Kristian Rekdal

Kompendium V-2014 MAT110. Statistikk 1. Del 1 av 2. Per Kristian Rekdal Kompendium V-2014 MAT110 Statistikk 1 Del 1 av 2 Per Kristian Rekdal 2 Figur 1: But under a different accounting convention... 3 4 Forord Dette er del I (av II) av kompendiet i faget MAT110 Statistikk

Detaljer

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurspredikering - med forholdstall fra årsregnskapet Gøril Toresen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse Juni 2012 FORORD Denne oppgaven

Detaljer

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 av Trine Schjefstad Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Siviløkonom (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

Detaljer

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier?

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? Stipendiat Rune Andreassen Når vi snakker om lesestrategier (eller mer presist: leseforståelsesstrategier), tenker vi i denne sammenheng på alle tenke- og

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

En undersøkelse av de ansattes holdninger ifm. implementering av organisatoriske endringer (endringsvilje, oppfattelse av endringsprosessen)

En undersøkelse av de ansattes holdninger ifm. implementering av organisatoriske endringer (endringsvilje, oppfattelse av endringsprosessen) Prosjektoppgave i : Master of Management Program i Endringsledelse Eksamenskode: MAN21191 Innlevert: 14.04.2004 (frist: 07.05.2004) (Utarbeidet av Adelina Edland tildelt karakter: A ) En undersøkelse av

Detaljer

Karakterer, faglige forutsetninger og arbeidsinnsats 1

Karakterer, faglige forutsetninger og arbeidsinnsats 1 ARTIKKEL FINN JØRGENSEN Professor, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland BERNER LARSEN Førsteamanuensis, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland TERJE A. MATHISEN Førsteamanuensis,

Detaljer

SPSS Statistics-kurs 2014

SPSS Statistics-kurs 2014 SPSS Statistics-kurs 2014 Kurskalender 2014-1. halvår Dager Pris Jan Feb Mars April Mai Juni 6.-7. 5.-6. 3.-4. 6.-7. 5.-6. 22.-23. 27.-28. 19.-20. 22.-23. 26.-27. Anvendt statistikk 2 8 300 16.-17. 13.-14.

Detaljer

Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler?

Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler? Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler? TORBERG FALCH torberg.falch@svt.ntnu.no BJARNE STRØM bjarne.strom@svt.ntnu.no QUALITY DIFFERENCES ACROSS UPPER SECONDARY SCHOOLS? A recurring issue in school

Detaljer

Kombinatorikk og sannsynlighetsregning

Kombinatorikk og sannsynlighetsregning Kombinatorikk og sannsynlighetsregning Aasum, Jon-Henning & Maers, Rafael Lukas 1. april 2014 Sammendrag Denne artikkelen forsøker å gi en god forklaring på grunnleggende kombinatorikk og sannsynlighetsregning,

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag Vera Schwach Elin Seim Mæsel Rapport 29/2013 Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer