NOS HOLDING ASA KVARTALSRAPPORT #1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOS HOLDING ASA KVARTALSRAPPORT #1"

Transkript

1 NOS HOLDING ASA KVARTALSRAPPORT #

2 BALANSE REGNSKAP Balanse NOS Konsern Alle tall i NOK Pr. 1. kvt 2000 Pr. 1. kvt 1999 Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld Resultatregnskap NOS Konsern Alle tall i NOK Pr. 1. kvt 2000 Pr. 1. kvt 1999 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansposter netto Resultat før skatt NØKKELTALL NOS Konsern nøkkeltall Jan-mars 2000 Jan-mars 1999 Jan-mars 1998 Jan-des 1999 Ant. aksjer (hele tusen) Resultat e/skatt (mill. kr.) EK (mill. kr.) Resultat i kr. pr. aksje (EPS) 0,54 0,32 0,65 1,64 P/E-ratio* Dividende i kr. pr. aksje 0,9 Avkastning på EK i % 31,71% 22,92% 61,11% 27,73% Antall ansatte ved periodeslutt * på årlig basis 1

3 NOS LANSERER INTERNETT-LØSNING FOR FINANSIELLE PORTALER NOS ASA har inngått et strategisk samarbeid med det svenske Internett-selskapet Cinnober Financial Technology AB om å utvikle og levere Internett-løsninger for aktører i verdipapirmarkeder. Samarbeidet mellom NOS og Cinnober Financial Technology AB skal i første omgang realiseres gjennom den nye Internett-tjenesten for finansielle portaler som NOS vil tilby i det norske markedet fra oktober NOS nye løsning er en ferdig infrastruktur for portaler og vil ha "børskvalitet" ved at løsningen er bygget for høy tilgjengelighet og kan håndtere store volumer. NOS tar også det fulle ansvaret for installasjon og drift av løsningen, og har sammen med IBM designet en teknisk infrastruktur som enkelt kan bygges ut, noe som gir løsningen den ønskede fleksibilitet og driftssikkerhet. NOS vil som tjenesteleverandør levere en nøkkelferdig løsning der det er lagt opp til en integrering med meglernes egne back-office systemer. Banker og meglerhus vil enkelt kunne utvide og skreddersy løsningen etter eget behov samt benytte sin egen design og logo. NOS løsning vil i tillegg til verdipapirhandel muliggjøre mange nye tilleggstjenester. Tjenesten leveres med grensesnitt mot Oslo Børs, OM Stockholmsbørsen og NOS eksisterende clearingssystem. NOS løsning har en lav inngangskostnad fordi kunden som prinsipp betaler for bruken av tjenesten fremfor å investere tungt i egne systemer. Dette innebærer at barrierene for etablering av Internett-løsninger for handel med verdipapirer reduseres og derved får flere aktører mulighet til å etablere seg med slike tjenester. Samarbeidet mellom NOS og Cinnober er bygd opp rundt en samarbeidsavtale der partene søker å utnytte hverandres markedsposisjoner, og der begge selskaper også bidrar med å videreutvikle hverandres teknologier og løsninger. Utover det konkrete Internett-portal prosjektet vil NOS også utnytte Cinnober s generelle kompetanse på utvikling av Internett-applikasjoner. Som et ledd i den kontinuerlige videreutviklingen av NOS applikasjonsportefølje vil også sentrale elementer i Cinnober s teknologi bli benyttet. Dette vil styrke NOS i sin rolle som en effektiv Application Service Provider (ASP) innenfor eksisterende og nye markeder. Cinnober Financial Tecnology AB er en svensk IT-bedrift med fokus på Internett-løsninger for handel og analyser av verdipapirer og andre finansielle produkter. Cinnober har blant annet bygget handelsapplikasjonen for Helsingforsbørsens Internet-portal ehex, og har også gjennomført større oppdrag til American Stock Exchange i New York samt til SEB Merchant Bank. Cinnober har eksistert i tre år og virksomheten er basert i Stockholm. NM I OPSJONER SUKSESS PÅ ALLE MÅTER Hovedsatsningen i det felles markedsføringsprosjektet med Oslo Børs første halvår i år 2000 er konkurransen NM i Opsjoner. Konkurransen foregår på Internett (www.opsjoner.com) og går ut på at man simulerer handel med opsjoner i risikofrie omgivelser. Førstepremien i konkurransen er en Alfa Romeo 156 Selespeed og vinneren er den som har fått startkapitalen på kr til å øke mest innen konkurransens slutt den 19. juni. NM i Opsjoner startet den 21. februar og allerede første uken hadde vi nesten 3000 deltakere i konkurransen. Etter halvannen måned er vi oppe i rundt 5500 deltakere totalt, og lederen har i skrivende stund en porteføljeverdi på over 4 millioner kroner! Dette viser hvilke fantastiske 2

4 avkastningsmuligheter som kan ligge i bruken av opsjoner, og vi vil fokusere på nettopp dette i konkurransens avslutningskampanje. Poenget er nå å rekruttere flest mulig av deltakerne i NM til å gjøre sin første handel i det virkelige markedet. Vi er så langt meget fornøyd med konkurransen. Antall deltakere er godt over det vi hadde forventet, og systemet har fungert tilfredsstillende. Tilbakemeldinger fra deltakerne har også vært svært positive. Nettstedet er under kontinuerlig utvikling en nyhet som blir lansert i mai er nyheter fra Reuters. Utover året vil vi jobbe videre med utvikling av interaktive opplærings- og porteføljestyringsverktøy som vil bli gjort tilgjengelige for kunder på Opplæring er den andre hoveddelen av markedsføringsprosjektet. Vi ser en stadig økende interesse for våre kurs og seminarer, og vi jobber kontinuerlig med å øke kapasiteten og forbedre kurstilbudet på Oslo Børs. I tillegg har vi etablert en god struktur for å tilby skreddersydde kurs og seminarer for meglere og deres sluttkunder rundt om i hele landet. POWER CLEARING SYSTEMS Power Clearing Systems AS (PCS) tilbyr løsninger for clearing av kraftkontrakter internasjonalt. PCS skal være en aktiv deltager i videreutviklingen av det nordiske, de europeiske og internasjonale kraftmarkeder, hvor PCS skal være en foretrukken leverandør av clearingtjenester eller -systemer. PCS står for den operasjonelle driften av clearingtjenester for den nordiske elbørsen, Nord Pool ASA. I første kvartal 2000 ble det clearet 344 TWh på det finansielle markedet hos Nord Pool, hvorav 306 TWh var terminer og 38 TWh var opsjoner. Det er en kraftig økning sammenlignet med 1. kvartal 1999, hvor kun 192 TWh terminer ble clearet (opsjoner ble først tilbudt høsten 1999). Gjeldende fra 1. april 2000 har Nord Pool redusert clearinggebyrene noe som også påvirker PCS inntekter. Det er for tiden vanskelig å anslå i hvilken grad prisreduksjonen vil redusere PCS inntekter, da det er grunn til å forvente økt clearet volum som følge av prisreduksjonen. California Power Exchange (CalPX) er også kunde av PCS med clearing av sine kontrakter i Block Forwardmarkedet. I første kvartal 2000 ble det clearet 9,2 TWh i dette markedet. Markedet åpnet først tidlig høsten 1999, slik at man ikke har sammenlignbare tall fra 1999 men sammenlignet med 3. og 4. kvartal 1999 på henholdsvis 5,1 TWh og 7,2 TWh, er markedet fortsatt i utvikling. PCS ser store muligheter for videreutvikling av PCSprodukter og -tjenester i eksisterende markeder. Det skjer en rivende utvikling av kraftmarkedene internasjonalt særlig i Europa. I Spania og Nederland er det etablert fysiske kraftbørser, og i England skjer det en stor omstrukturering av kraftmarkedet i år. Tyskland, Østerrike og Polen skal åpne både fysisk og finansiell kraftbørs i løpet av året. PCS er til stede der hvor utviklingen skjer, og regner med å få flere kraftbørser på kundelisten i løpet av år Power Clearing Systems (PCS) ble stiftet 26. mars 1999, og eies med 50% av NOS Kraft AS og 50% av OM Technology Energy Systems AS. PCS har en eksklusiv rettighet for anvendelse av eiernes clearingsystemer i kraftmarkedet. 3

5 MARKEDSUTVIKLING Underliggende marked Det underliggende aksjemarkedet har i Q1 00 vært preget av mye turbulens. OBX-indeksen har totalt sett steget marginalt siden årsskiftet med 0,7% til (pr. 31/3), etter å ha variert mellom indeksverdiene 675 og 764 med en historisk volatilitet i perioden på i underkant av 30%. Derivatmarkedet Andelen opsjonskontrakter som omsettes i derivatmarkedet er fremdeles dominerende i forhold til terminkontrakter med en andel på over 80% av totalt antall omsatte kontrakter Q1 00. Omsetningsøkningen vi opplevde i løpet av 1999 viser seg å fortsette inn i år 2000 ved at gjennomsnittlig dagsomsetning har økt fra kontrakter i Q4 99 til kontrakter i Q1 00. I løpet av mars falt omsetningen drastisk til et daglig gjennomsnitt på kontrakter, dels grunnet betydelig omsetning i det ikke-børsnoterte aksjemarkedet samt flere store aksjeemisjoner som trakk likviditet ut av derivatmarkedet generelt, og dels at investorene ble passive i en veldig turbulent periode. Gjennomsnittlig omsatt opsjonspremie er igjen oppe i overkant av kr. 9,00 for Q1 00 etter å ha falt i løpet av 1999 til bunnivået på kr 8,14 i Q4 99. Dette skyldes at det Q1 00 har vært bedre opsjonsomsetning på aksjer med høye nominelle verdier, og at det grunnet urolig marked har vært omsatt høye implisitte volatiliteter i forhold til Q4 99. Totalt sett har vi i løpet av Q1 00 sett en økning i daglig gjennomsnittlig premieomsetning til kr , som er drøyt 22% høyere enn den daglige premieomsetningen for Q4 99. I forhold til samme kvartal 1999 er dette en økning på i overkant av 44%. Omsetning av OBX-futures ser imidlertid ut til å ha stabilisert seg på et gjennomsnittlig nivå rundt kontrakter pr. dag. I Q1 00 ble det i gjennomsnitt omsatt kontrakter daglig, mot tilsvarende for Q1 99. Mye av årsaken til at vi ikke har fått til en tilsvarende volumvekst i futuremarkedet er at omsetningsveksten i opsjonsmarkedet i hovedsak er blitt drevet av småinvestorer. Omsetningen i futuremarkedet har imidlertid i hovedsak vært drevet av større investorer og institusjoner. Produktfordeling Q (antall kontrakter) Produktfordeling 1999 (antall kontrakter) 13% 4% 0% 20% 63% Op. aksjer Op. indx OBX futures Forwards Rentefutures 15% 3% 1% 22% 59% Op. aksjer Op. indx OBX futures Forwards Rentefutures Omsetning derivater Q1 00 Q Norske opsjoner (aksjer + OBX) Antall kontrakter (daglig gj.sn.) Gj.snittlig premie 9,08 9,65 8,61 Åpen bal. (ant.kontr. per slutt) OBX futures OTC Forwards OTC opsjoner Svenske opsjoner (aksjer + OMX) Antall kontrakter (daglig gj.sn.) Åpen bal. (ant.kontr. per slutt) Åpen bal. (ant. kontr. per slutt) Åpen bal. (ant. kontr. per slutt) Antall kontrakter (daglig gj.sn)

6 NOS Holding ASA Telefon (47) Telefax (47) Enterprise number

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Dette er Nord Pool... 4 Nord Pools produkter... 5 Kort historikk... 6 Årets hendelser... 6 Nøkkeltall 1996 2004... 7 Administrerende direktørs artikkel... 8 Internkontroll...

Detaljer

innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6

innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6 NORD POOL ÅRSRAPPORT 2007 innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6 Ledende i Europa Den ledende kraftbørsen...8 Råvaremarkeder

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap Årsrapport 2011 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2014 NØKKELTALL JANUAR MARS 2014

HØYDEPUNKTER Q1/2014 NØKKELTALL JANUAR MARS 2014 HØYDEPUNKTER Q1/2014 JANUAR MARS 2014 Omsetning MNOK 112,4 (113,6). EBITDA MNOK 7,8 (7,4) og EBITDA margin 7,0 % (6,5 %). EBIT MNOK 2,4 (2,2) og EBIT margin 2,2 % (1,9 %). Operasjonell kontantstrøm MNOK

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2008

Delårsrapport 2. kvartal 2008 Delårsrapport 2. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 300,2 (proforma 281,6) Driftsresultat MNOK 167,8 (proforma 153,8)

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer