Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 02.05.13 kl 1900-2200"

Transkript

1 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl Tilstede: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Atle Busch Hege Myhre Bjørn Tore Røstad Ragnhild Flatås Rune Leirset Espen Leirset stilte for Jan Inge Olsen Inge Johnsen Wenche H Johannesen Per Jarle Bolkan Fravær Leder Fotball Leder Tennis Vara 2 Jan Inge Olsen Tom Smebye/Gunnar Helland Martin Imsland Sted Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad Saksliste 1. Informasjon om Idrettsrådet i Levanger v/ leder Per Otto Røiseng Generell info, og hva slags samarbeid Idrettsrådet ønsker og forventer fra idrettslagene i kommunen. Herunder plan for samarbeidsmøte for idrettslagene i Levanger for evaluering og evt endring av dagens samarbeidsavtale. Konklusjon: Saken ble utsatt da Per Otto har gitt melding om fravær. 2. Godkjenning av referatet fra forrige møte Referatet ble godkjent. Side 1 av 7 sider

2 3. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver gjennomgang av status og videre arbeid v/ alle Fotball v/ gruppeleder Jobber for et uteområde i tråd med IL Sverre fotball sine ønsker. Rektor sier at han vil lokale lag og foreninger for å få til et godt uteområde ved skolen. Leirabanens status er usikker i og med skoleutbygginga med vei osv. så det vil ikke bli gjort noe med den. I påvente av Leirabanens skjebne jobbes det med å legge kunstgressbane på Fabritius. Status Høgberget: Venter på at tælen skal gå. Forsinkelser. Men kommunen ville ha flere undersøkelser for de godkjenner. Moan fritidspark har børstet støv av gammel prosjektplan for fotballhall på Moan (v/reidar Bye). Økonomiske rammebetingelser må avklares. Hadde vært en fordel å få hallen ytterst, funksjonalitetsmessig. De minste 4 årsklassene får også treningstid på Moan denne sesongen. Kommentar Atle: Møte i dept. før sommeren om velodromen. Alle i styret må vite hva de skal svare når det blir spørsmål om hva IL Sverre bidrar med. Alle har fått vår forpliktende oversikt over finansieringsbidraget vårt samt at det samme står i vårt strateginotat som også er åpent lagt ut på hjemmesiden vår. Vise til kommunen hvis det kommer spørsmål. Kommentar Wenche: Henge opp informasjon om hva som er planen og hva IL Sverre bidrar med på en vegg på Moan før alle cupene i sommer. Turn v/ gruppeleder I drift i Løa, godt i gang. Åpent hus i Løa, under kulturuka juni. Leieavtale og bruksavtale skal skrives, forslag er kommet og kommentert, men ikke revidert ferdig ennå av kommunen. Kommer i boks snart! Kommer med sportsplan for turn i mai/juni med dialog med trenere og foresatte. Vi skal utdanne hjelpetrenere. Mål å sikre kvalitet på det vi har. Ekstra fokus på dette i år! Frittståendegulvet i Løa er utslitt, jobber for å skaffe penger til et nytt gulv og har ca halve beløpet som trengs. Ønsker å låne rentefritt av Hovedlaget som betales tilbake etter neste års store turnstevne vi skal arrangement i april.. Atle sender en forespørsel til idrettskonsulenten i kommunen om det er ok at kr kan vente med å betales inn til 15. mai Hvis det er ok kan Turn få låne kr av Hovedlaget til kjøp av nytt frittståendegulv i Løa. 15.mai 2014 skal pengene være tilbakebetalt fra Turn til Hovedlaget. Sykkel v/ gruppeleder Er i dialog med kommunen angående Moan: Måtte ta et valg; gå for et erstatningsanlegg eller et anlegg slik som fylkeskommunen og NCF vil. Vi har nå blitt enige om at vi ønsker et anlegg NCF går for, og som kan bli en standard for utendørs velodromer i Norge. Et slikt pilotanlegg vil genererer mye mer midler enn det anlegget vi har planlagt for fram til nå. Banen blir en 200 m bane med svinger som er ca 30 grader bratte. Kommunen og fylket vil bli tatt opp dette med Kulturdepartementet før sommeren. Kan innebære inntil ett års utsettelse, og får konsekvenser også for fotballbanen. Side 2 av 7 sider

3 Tennis v/ gruppeleder Atle informerte om at Tennis omstrukturerer seg etter at Tom Smebye måtte trekke seg fra ledervervet. Gunnar Helland, leder for sportslig utvalg, ivaretar lederfunksjonen for Tennis inntil videre. Nytt klubbhus v/ leder Vedrørende salg av klubbhuset ved Levanger stadion: IL Sverres interesse er først og fremst barnas og lokalsamfunnet. Vi vil ikke ha mest mulig penger, men vil ha et nytt klubbhus på Moan sammen med LFK. Vårt mål er mest mulig idrettsglede og beste muligheter for våre idrettsutøvere, og vi ser det som positivt at vårt gamle klubbhus kan nyttes av allmennheten i framtiden. Kommunen bør åpne for at lag og foreninger kan drive slag fra klubbhuset hvis dette blir en del av den framtidige stadionparken. Kommunen arrangerer åpent møte 7. mai kl 1800 i Festiviteten om videre planer for Levanger stadionområdet. Flest mulig oppfordres til å delta på møtet og påvirke utfallet av det slik at det gagner fremst barna, lokalsamfunnet og IL Sverre! Prosjektgruppa har fått forslag på to-tre kvinner som kan tenke seg å gå inn i gruppa. Inge avklarer snarest om papirer for oppmåling av tomta klubbhuset står på er levert inn for behandling i kommunen. Tilbakemelding til Atle. Prosjektgruppa kan starte forhandlinger om avtale om bygging av klubbhus på Moan med Levanger kommune, Levanger Fritidspark og LFK. Prosjektgruppa kan også forberede salg eller kommunal overtakelse av tomta med vårt gamle klubbhus ved Levanger stadion. Prosjektgruppa må klargjøre behovet for evt midler til prosjektering med styret. Oppfølging etter årsmøtet 27. februar 2013 ved leder Valgkomite og flaggbærere Det er viktig at valgkomiteen oppnevnes før sommeren. Fordeler ansvaret for flaggbæring på gruppene for de kommende årene, og så rullerer det slik videre. IL Sverre-fanen må sjekkes; tilstand og hvor den befinner seg (Elberg eller i klubbhuset ved Levanger stadion). Andre verv Valgkomite (Hovedlagets styre oppnevner en fra hver gruppe valgkomiteen konstituerer seg selv med leder) Tennis Wenche P. Dehli Mangler svar: Espen/Jan Inge følger opp Fotball snarest. Asgeir Persøy (Inge sender Sykkel kontaktinformasjon etter møtet) Turn Mangler svar: Wenche følger opp snarest. Flaggbærere Går på rundgang mellom gruppene. Turn 2012 Sykkel 2013 Fotball 2014 Tennis 2015 Side 3 av 7 sider

4 4. IL Sverres hjemmeside v/ Ragnhild Saksframlegget er vedlagt. Rune hjelper på en utmerket måte. Oppdatering fra Ragnhilds notater i presentasjon. Ragnhild legger ut sak på hjemmesida hvor vi oppfordrer alle IL Sverre medlemmer om å delta i borgertoget 17.mai. Vi belønner barna med gratis is (vaniljestang). Alle gruppene har ansvar for eget stoff. Ragnhild er informasjonsleder, og etterlyser aktiv bruk av hjemmesiden fra gruppene. Det er viktig at gruppene dedikerer en fast person eller flere som kan jobbe aktivt med hjemmesiden og ha jevnlig kontakt med Ragnhild. 5. Status økonomi v/ Bjørn Tore Forslag til ny fordelingsnøkkel var utsendt til møtet: Fordelingsnøkkel etter antall medlemmer per Belønningsordninger: Rune sjekker om vi kan få en ordning med Levanger kino Hege sjekker om vi kan få en ordning med Trønderhallen om leie av svømmehall 1-2 timer/mnd. IL Sverre-bading 1 gang per måned. Målet er få opp IL Sverretilhørigheten. Fordelingsnøkkel i dag %-andel medlemmer Omfordeling nytt forslag Ny fordelingsnøkkel Hovedlaget 13,49 % 4,90 % 5,10 % 10,00 % Fotball 37,83 % 52,80 % 2,85 % 49,95 % Turn 26,83 % 29,70 % 1,60 % 28,10 % Sykkel 10,84 % 6,30 % 0,33 % 5,97 % Tennis 10,84 % 6,10 % 0,32 % 5,78 % Fordelingsnøkkelen tar utgangspkt i registrerte medlemmer på et telletidspkt. Vi har satt Hovedlaggets del til å utg,øre 10 %. Kolonne 4 Omfordeling viser da hva hver gruppe må bidra med ut fra medlemsantallet sitt for at Hovedlaget skal få 10 % - resten beholder gruppene. Vi er per dato kr i pluss per dags dato. Har mottatt kr for Tingstadbakken. Tinglysning gjenstår. Forsikring på byggene og løsøre på Elberg og Levanger stadion er reforhandlet. Sparer kr /år. Nytt: Forsikringen dekker også pålagt underslagsforsikring. Kåre Larsen minnefond. Statutter på dette? Kan dette beløpet bare overføres til Hovedlaget? Sjekke også legathåndboka. Bjørn Tore tar saken opp på Halvårsmøtet i september. Finner vi ikke ut noe mer til da går pengene til Hovedlaget. Revisorordning. NIFs nye lovmal som vi har vedtatt tilsier at vi skal velge en kontrollkomite med to medlemmer som skal sjekke det revisor legger fram, slik at årsmøtet har kontroll. Formidles videre til valgkomiteen. Side 4 av 7 sider

5 IL Sverres konti skal nå over på bedriftsløsning slik at alle uttak må kontrasigneres. Kommet langt med dette arbeidet. Bjørn Tore følger opp dette med gruppenes kasserer. Vil være i funksjon etter Halvårsmøtet i september. Utsendte fordelingsnøkkel gjøres gjeldende med telling ut fra medlemsregisteret hvert år. Grasrotmidlemne fordeles iht den nye fordelingsnøkkelen Midler fra G-sportsavtalen (i overkant av kr er mottatt stor økning fra fjorårets ca kr ) fordeling utsettes til neste møte. Turn trenger forsikring for utstyr i løa. Løsøreforsikring. Wenche og Bjørn Tore følger opp dette. Regnskapet for prosjekt Levanger stadion tas inn i Hovedlaget sitt regnskap, slik at regnskapet kan avsluttes. Årsmøtet vedtok at vi skal gå for kjøp av revisortjenester fra Bjørn Tore henter inn priser til neste møte. Oppfølging fra forrige møte: Gruppeledere tar opp med sine styrer om neste tildeling av grasrotmidler skal gå ufordelt til Hovedlaget. Styret går bort fra dette da gruppene har budsjettert med disse midlene i budsjettene som er vedtatt av årsmøtet. Konsekvensen er at prosjekt Nytt klubbhus må be om midler fra Hovedlaget etter behov. 6. Folder for idrettslaget v/ Wenche Konklusjon: Saken utsatt til neste møte pga tidsnød. 7. Gjennomgang av innkommet post ved leder Gjennomgått og fordelt E-post fra Levanger kommune : Århundrets lengste Borgertog 17. mai? Fredag 17. mai 2013, kl ønsker vi alle lag og foreninger velkommen til å delta i årets Borgertog. Foto fra 17. mai i Levanger Status: Atle har meldt på IL Sverre. 8. Eventuelt Neste møte: 12. juni 2013 kl Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad Forslag til saker i neste møte o Informasjon om Idrettsrådet i Levanger v/ leder Per Otto Røiseng o Forberede halvårsmøtet i sep mulige datoer 5. eller 19. sep o Satsingsområder og viktige driftsoppgaver gjennomgang av status og videre arbeid v/ alle o Etiske retningslinjer for IL Sverres hjemmeside v/ Ragnhild o Status økonomi v/ B T o Folder for idrettslaget v/ Wenche Side 5 av 7 sider

6 o Gjennomgang av post v/ leder Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret for hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder. Levanger Ragnhild Flatås/Atle Busch Referenter Sak 4 IL Sverres hjemmeside v/ Ragnhild Vedlegg Potensiale Tidsperspektiv Tiltak for økt bruk for økt bruk Bruken av nettsida skal tilfredsstille 5 viktige informasjonsbehov /målgrupper -som har sine brukersærtrekk 1. Informasjon til utøvere og foresatte 2. Informasjon til trenere/ansatte/oppmenn 3. Informasjon til styremedlemmer 4. Informasjon til publikum utenfor idettslaget 5. Informasjon til administratorer av siden Krav fra brukergruppene 1. Krever presis og relevant og ikke minst oppdatert informasjon om sin idrett til enhver tid, samt kontaktinformasjon ved spørsmål. 2. Krever at trenere finner informasjonen de trenger/regelverk de skal forholde seg til og andre krav til de møtes med. Må finnes informasjon eller finne ut av hvor en kan finne informasjon. 3. Krever presis og relevant, oppdatert informasjon til enhver tid, 4. Krever pen layout og attraktive saker, på forsiden. Profesjonalitet. 5. Krever brukervennlighet og felles strategi samt enighet om etiske retningslinjer i forhold til publisering av saker/foto m.m. Side 6 av 7 sider

7 Nettsidas potensiale per 2013: 1. Distribusjon av informasjon 2. Arkiv og dokumentasjonsfunksjon 3. Diskusjonsforum - blogg 4. Sverres digitale ansikt utad identitesskapende 5. Oppdatering av medlemsregister 6. Påmelding til stevner, turneringer og liknende 7. Evalueringer 8. Innbetalinger av kontingent? 9. Økonomisk gullgruve: sponsorpakker/reklamepakker 10. Internsider (med logg inn til e-post osv.osv. for styrene) Forslag til umiddelbare tiltak: Gruppene turn - tennis - fotball og sykkel lager Årsplan 2013 eller månedlig liste for forventede nettsidepubliseringer på deres side. Eks hovedstyret: Januar Februar Mars Kontingentinnkreving Årsmøtesak Skjoldkomite Æresmedlemmer Skaper forutsigbarhet i framtida, dokumenterer bruk av side, kan hjelpe oss å øke besøkene på nettsida, ikke personavhengighet ved publisering, er huskeliste for kommende år «Teknisk» forbedringspotensiale: Kom med tilbakemeldinger!!!! Side 7 av 7 sider

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 06.02.14 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 06.02.14 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 06.02.14 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Sekretær Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Tennis Leder Turn Vara 1 Vara 2 Fravær Nestleder Leder Tennis

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Tilstede: Leder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Fravær Nestleder Sekretær Leder Tennis Vara 2 Atle Busch

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL Organisasjonsplanen ble vedtatt av - Årsmøte 15.02.12 sak 05/12 - Årsmøte 13.02.13 sak 05/13 - Behandles ved Årsmøte 24.02.14 sak 05/14 FORMÅL FRIVILLIGHET DEMOKRATI LOJALITET

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte mandag 27.0.08 Saksnummer Sak Ansvarlig 27008-0 Rutiner og mal for styresaksarbeid Sverre 27008-02 Fordeling av kommunale tilskudd Hanne 27008-03 Midler til kunstisutredning Sverre

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset

ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag 5.mai 2015, Rådhuset Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder og referent 3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 4 Årsmelding

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

HOVEDLAGET REFERAT - HOVEDSTYREMØTE

HOVEDLAGET REFERAT - HOVEDSTYREMØTE HOVEDLAGET Stiftet 19.oktober 1970 REFERAT - HOVEDSTYREMØTE Møte gjelder: Styremøte Møtested: Dag/dato: Fra kl.: Til kl.: Sjetne Bydelshus 13.feb. 2014 Kl. 18.00 20.00 Deltakere: Jan Ove Tvervåg, Inge

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG 1 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 20. MARS 2014 MELDINGSÅR 2013 2 SAKSLISTE: 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, Sakslisten forretningsorden

Detaljer