Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb"

Transkript

1 Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

2 Innhold 1. Innledning Aktivitetsplaner Uniformering Personlige sponsorer: Forsikring av aktive ryttere (lisens) Påmelding og dekning av startkontingent Dekning av reiseutgifter / reisepenger Seniorryttere; rekrutt og elite: Deltagelse på Dugnad / Arrangementer Dekning av kostnader til Mesterskap: Utlåns sykler Alkohol Rittplaner... 7

3 1. Innledning. Retningslinjene for Lillehammer Cykleklubb oppsummerer viktig informasjon til aktive ryttere, foreldre og andre som deltar i klubbens virksomhet. Retningslinjene er og viktige forutsetninger for klubbens drift. Retningslinjene erstatter ikke LCK sine lover. Det forutsettes at alle aktive medlemmer og foresatte setter seg inn i disse retningslinjene. Som aktiv rytter menes ryttere fra 10 år til senior og som deltar på trening og ritt på vegne av LCK. Rytterne skal ha betalt medlem- og treningskontingent og helårslisens for perioden for å kunne sykle ritt på vegne av LCK. Medlemskap for 2013 koster: Enkeltmedlemskap (300.-) Familiemedlemskap (400.-) 2. Aktivitetsplaner Det utarbeides aktivitetsplaner for hver gruppe hvert år. Disse legges på klubbens hjemmeside. 3. Uniformering Klubbtøy kan kjøpes gjennom. Dette er en nettportal som er åpen i visse perioder i året. Det er obligatorisk å benytte klubbens trøye (evt. Jakke/vest) i forbindelse med mesterskap, cuper og øvrige aktive konkurranser. Vi oppfordrer alle til også å benytte klubbdrakta på fellestreninger, fordi vi vet at dette gir en positiv effekt på trafikksikkerheten. Vi oppnår atskillig mer respekt blant bilister når vi er ute og sykler som lag. Ryttere som tas ut til representasjon, godkjente Team eller andre former for konkurranse samarbeid avtaler med styret/ledelsen om draktbruk. Alle medlemmer i Lillehammer Cykleklubb plikter å bruke hjelm når de er ute på treningstur med sykkel. LCK vil med et slikt vedtak gå i spissen for gode holdninger, og samtidig være forbilde for barn og unge når det gjelder sikkerhet innen sykkelsporten. Sykling med klubbdrakt uten bruk av hjelm anses som et brudd på Lillehammer Cykleklubbs retningslinjer. 4. Personlige sponsorer: Jr. og seniorryttere har anledning til personlige sponsoravtaler. Reglene krever at slike avtaler likevel må inngås med klubben. Alle sponsoravtaler må derfor godkjennes av LCK før de inngås. Sponsorer som er i konflikt med klubbens egne sponsorer vil ikke bli godkjent. Klubben står fritt til å avvise, eller godkjenne en personlig sponsor. Ryttere med personlige sponsorer kan ikke benytte drakter fra sine sponsorer nå de konkurrer på vegne av LCK. LCK vil også ha rett til å kontakte sponsorer for å vurdere mulighet til en klubbavtale. Slike henvendelser skal ikke være i konflikt med eller ødeleggende for de private avtalene.

4 5. Forsikring av aktive ryttere (lisens). Lisens er obligatorisk i alle ritt hvor det er tidtaking. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring. Alle ryttere som skal, eller har planer om å delta på ritt, må tegne helårslisens, alternativt engangslisens for hvert ritt. Medlemskap må være betalt før lisens bestilles. Bruk skjema for lisensbestilling på hjemmesiden. Faktura vil sendes direkte til din e-postadresse (viktig at riktig adresse blir lagt inn i den enkeltes profil). De som ikke har e-post må betale inn på LCK sin konto: , etter at beløp er på klubbens konto vil det bli søkt om lisens. Lisens gjelder ut kalenderåret, men forsikringen helt til 28. februar neste år. 6. Påmelding og dekning av startkontingent I Ungdomsklassene (opp til og med Junior) dekker klubben startkontingent for klubbens medlemmer ritt / satsingsritt definert av klubbens ledere (se oversikt/liste over ritt på nett), til ritt som ikke står på terminlista eller er definert som LCK "ritt" kan det søkes om støtte til deltagelse. Hver rytter melder seg på de ritt som er aktuelle å være med på i Minidrett.no krysser ut punktet for at klubben betaler. Det er den enkelte rytters eget ansvar å finne ut når påmeldingsfristen er (se Hvis man ikke starter i konkurranser man er påmeldt i (uten gyldig fravær som sykdom, etter avtale med trener e.l.), belastes man etter endt sesong med startkontingentene for uteblitte ritt i sin helhet. Den enkelte rytter vil få giro i posten. Det er styret i samarbeid med sportslig leder som vurderer hvilke ryttere som skal delta i NC på vegne av klubben. Klubben dekker startkontingent for de ryttere som klubben sender til ritt. Ryttere som ikke er på elitelaget kan avstå fra å delta. Ryttere som ikke blir tatt ut til å kjøre ritt men som velger å kjøre, betaler selv sin startkontingent. Klubben vil prioritere oppfølging av ryttere som er uttatt av klubben og på elitelaget før start, og under ritt. Det oppfordres til å ta med eget støttepersonell. Det er ingen dekning av startkontingent for etteranmeldelse. Turritt dekkes ikke og betales i helhet av den enkelte rytter. Ungdomsritt / junior. Klubben dekker kun laveste startkontingent, ved etteranmelding må mellomlegget dekkes av den enkelte. Det skal velges en rimelig løsning til overnatting, campinghytte eller lignende. Når det gjelder transport skal det også velges en rimelig løsning. Planlegg og bestill tidlig slik at vi slipper dyre alternativer. Klubben dekker inntil kr 300,- pr overnatting Det gis ingen diett i forbindelse med ritt. Det må løses aktiv helårslisens for å få støtte.

5 Veteraner / mosjon Det dekkes startkontingent i ordinære Veterancup, NC maraton og NC rundbane. Ved start i Norsk og Nordisk Mesterskap dekkes kr pr. start. (inkl. startkontingent). Mosjonister må dekke kostnader i forbindelse med turritt inkludert påmelding. Påmeldingskostnader kan dekkes i ettertid etter utført dugnad. Etter søknad kan LCK bidra til å dekke noen kostnader for organiserte egne grupper f.eks ritt som Trondheim / Oslo, LandeveisBirken etc. Det forutsettes at: Rytter må ha betalt medlemsavgift, lisens og ikke skylder klubben penger. Rytter må stille til start i rittet for å kunne få dekket kostnadene. Dog godtas sykdom som gyldig fravær. Reiseoppgjør må leveres senest den 20. i påfølgende måned etter utlegg Rytter må stille i siste versjon av klubbdrakt. På ritt hvor det er overnatting, må det søkes styret og fremlegges budsjett senest 4 uker før avreise. 7. Dekning av reiseutgifter / reisepenger Dekning av reiseutgifter og opphold gjelder ryttere som er tatt ut som representanter for klubben. Hvis klubben organiserer reise og opphold må rytterne følge dette opplegget for å få dekket sine kostnader med mindre annet er avtalt på forhånd. Ved felles kjøring dekkes utgifter til drivstoff etter avtale med klubben. Reise dekkes med 2,00 kr pr. km. Dersom det kjøres med tilhenger dekkes reise med 3,00 kr pr. km. Dokumenterte utgifter til bompenger og ferger dekkes i sin helhet. Det stilles krav om at turen er avtalt med oppmann og at bilen fylles med andre ryttere som ønsker å bli med. Overnatting i forbindelse med ritt dekkes normalt kun i forbindelse med Norges Cup eller nasjonale mesterskap. Overnatting dekkes kun i de tilfeller hvor slike arrangement foregår mer enn 150 km fra Lillehammer. I enkelte tilfeller kan det søkes om overnatting også for ritt som ligger nærmere Lillehammer enn 150 km. Eksempel på slike tilfeller kan være sen målgang på lørdag og tidlig start på søndag. 8. Seniorryttere; rekrutt og elite: Seniorryttere deles i rekrutt og elite. LCK`s elitelag vil normalt bestå av 6-8 ryttere. Sportslig leder beslutter sammensetning av elitelaget basert på retningslinjer og/eller signaler fra styret. Disse kjører som lag. Strategi for det enkelte ritt settes opp av lagleder. Sportslig leder kan tilby rekruttryttere å delta som elite ryttere for ett eller flere ritt pga av forfall av eliteryttere, eller på bakgrunn av sportslige prestasjoner. Regler for Elite (landevei):

6 Ryttere på elitelaget skal inngå skriftlig kontrakt med klubben som regulerer partenes plikter. Alle kjører som et lag, taktikk settes opp av lagleder og alle forholder seg til sin tildelte rolle i laget. Deltar på planleggingsmøte før rittene slik at man blir kjent med egen rolle i rittet. Støttes av LCK sitt serviceapparat (Service bil, langing osv.). Regler for Rekrutt Senior (landevei): Deltar på planleggingsmøte før rittene slik at en er orientert om hva elitelagets planer er. Har en friere rolle under rittet, men oppfordres til å hjelpe elitelaget. Rekruttryttere må ikke ta initiativ i feltet som er ødeleggende for elitelagets taktikk. Hvis elitelaget har avvikende drakter fra klubbens normaldrakter må utøveren kjøpe slik drakt hvis klubben ikke har en lånedrakt. Det er ønskelig at rekruttryttere har med en eller flere personer som støtteapparat. Rekruttryttere har ikke anledning til å ha egen servicebil, men vil få hjelp av elites servicebil hvis det er mulig og forsvarlig i forhold til elitelaget. Klubben lager en terminliste for aktuelle ritt hvor det framgår i hvilken grad klubben dekker startkontingent, reise og opphold. 9. Deltagelse på dugnad / arrangementer. Alle gruppas aktive medlemmer, eventuelt foreldre plikter å stille opp på dugnad for å hjelpe til minimum 2 ganger i løpet av sesongen, med våre egne arrangementer. Gruppas drift baserer seg på denne type inntekter og for å ta del i "godene" må hver enkelt ta sin del av gruppas dugnadsarbeid som for eksempel Birkebeinerrittene, Glava Tour og egne ritt. Utøvere som går på NTG og får stipend fra klubben, skal jobbe 20 timer dugnad for klubben. Stipend vil ikke bli delt ut før dugnad er gjennomført. 10. Dekning av kostnader til mesterskap: Landevei / Terreng: UL / UM / NM Deltageravgift dekkes av klubben for uttatte ryttere. 11. Utlånssykler Ungdomsgruppa i LCK har landeveissykler i div. størrelser som lånes ut til klubbens medlemmer som har lyst til å prøve om landeveissykling er noe de vil være med på uten alt for store investeringer. Syklene lånes ut etter først til mølla-prinsippet. Medlemmer kan ikke regne med å få låne sykkel mer enn 1 sesong

7 12. Alkohol Lillehammer CK skal ha trygge og positive rammer for utøvere, lagledere og foreldre i forbindelse med deltagelse på ritt, samlinger og treninger. Barn og ungdom (under 18 år) skal møte et alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge, og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. 13. Rittplaner Klubben lager egne rittplaner for: Elite Landevei Junior Ungdomsgruppa Rittplanene vil ligge på klubbens hjemmeside.

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere

utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere Kopi utøver/foresatte Kopi NKF adm. Kopi klubb UTØVERKONTRAKT Mellom Norges Kampsportforbund Og (navn med blokkbokstaver) (i det følgende kalt utøver

Detaljer

Økonomiske regler og retningslinjer

Økonomiske regler og retningslinjer Økonomiske regler og retningslinjer i Nydalens Skiklub o-gruppa Sist revidert av Anne Berit Eid Vedtatt mars 2011 Nydalens Skiklub Postboks 32 Grefsen 0509 OSLO Org. nr. 984054815 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL Organisasjonsplanen ble vedtatt av - Årsmøte 15.02.12 sak 05/12 - Årsmøte 13.02.13 sak 05/13 - Behandles ved Årsmøte 24.02.14 sak 05/14 FORMÅL FRIVILLIGHET DEMOKRATI LOJALITET

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 5 6 GSK - ORGANISASJON...

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 Innholdsfortegnelse. 0. Innledning. 1. Historikk. 2. Vår virksomhetside. 3. Vår visjon. 4. Våre kjerneverdier. 5. Målområder.

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Revisjonsdato: 15.01.15 Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 Side 2 av 25 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Grunnopplysninger... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Idrettslagets formål... 4 1.4 Visjon... 4 1.5 Verdigrunnlag... 5 1.6 Virksomhetsideen...

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

SaS lille grønne. Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no. Sandefjord Svømmeklubb (SaS)

SaS lille grønne. Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no. Sandefjord Svømmeklubb (SaS) SaS lille grønne Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no SaS` lille grønne 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Bli kjent med Sandefjord Svømmeklubb side 3 2.0.

Detaljer