Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring Innledning Garanti...5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring Innledning Garanti Beskrivelse av maskinen Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med Beskrivelse av maskinen og dens komponenter Bruksområde for maskinen Tekniske data Håndtering og transport Montering av maskinen Mottaks kontroll av maskinen og montering av saghode hendel Fast montering av maskinen Montering av sirkelsagblad Tilkobling av strømforsyning Kjølevæske Oppstart og betjening av maskinen Beskrivelse av betjeningstaster Service verktøysett Drift av maskinen Sikkerhetskontroll Generelle sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsfaktorer Sikkerhets- og merkeskilt på maskinen Vedlikehold av maskinen Generelle sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold Vedlikehold Støymålinger Oppbevaring og resirkulering Oppbevaring Resirkulering Side : 2

3 11. Konstruksjonstegninger og reservedeler Konstruksjonstegninger Reservedelsliste Elektriske skjema Side : 3

4 Samsvarserklæring. Samsvarserklæringen til den konkrete maskinen befinner seg i den internasjonale bruksanvisningen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring. Side : 4

5 1. Innledning. Denne bruksanvisningen er i samsvar med kravene til maskin direktivet 98/37/EEC ( tidligere 89/392/EEC og tilleggs endringer). Sett i lys av dette, er det lagt spesielt vekt på sikkerhets forhold og forebygging av ulykker ved arbeidsområdet ved alle fasene ved maskinens levetid. All informasjon som kan være til spesiell hjelp for maskin operatøren er fremhevet. Bruksanvisningen er en integrert del av maskinen og må være grundig lest og forstått både før, under og etter oppstart av maskinen og ellers ved behov. Instruksjoner gitt i denne bruksanvisningen må alltid følges. Ved at overfor nevnte følges, er det eneste måten at en oppnår de to fundamentale formålene med denne bruksanvisningen : Optimalisert maskin ytelse Forebygge skade på maskinen og hindre skade på maskin operatøren Innholdsfortegnelsen er plassert helt fremst i bruksanvisningen, og er til hjelp når en skal finne frem til spesifikk informasjon. OPPMERKSOM : FØR INSTALLASJON AV MASKINEN, MÅ BRUKSANVISNINGEN VÆRE GRUNDIG LEST OG FORSTÅTT! 2. Garanti. MACC S.r.l. produkter garanteres mot material og fabrikasjons feil i 12 måneder fra leverings dato, eller dersom maskinen blir installert av MACC personell, fra dato for oppstart av maskinen. Kjøperen har bare krav på erstatnings maskindeler som blir ansett som defekte ; transport og emballasje kostnader må dekkes av kjøper. Ved behov for erstatnings deler, må følgende oppgies : 1. Kjøpskontrakts dato og nummer. 2. Maskin modell. 3. Serie nummer 4. Relevante konstruksjons tegnings kode nummer. Krav om kompensasjon med hensyn til kostnader forbundet med at maskinen er ute av drift, dekkes ikke av garantien. Skader / kostnader som oppstår på grunn av at maskinen ikke er håndtert i samsvar med instruksjoner angitt i bruksanvisningen, omfattes ikke av garantien. Bruksanvisningen er en integrert del av maskinen. Garantien bortfaller også dersom det ikke er utført vedlikehold av maskinen i henhold til instruksjoner angitt i bruksanvisningen. Garantien bortfaller dersom det blir utført uautorisert modifikasjon av maskinen. Modifisering eller endring av sikkerhets enheter ved maskinen er strengt forbudt. Side : 5

6 3. Beskrivelse av maskinen. 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med. Maskinen som er produsert av oss, er i samsvar med : 98/37/EEC Maskin direktiv (tidligere 89/392/EEC, med endringene 91/368/EEC, 93/44/EEC og 93/68/EEC direktivene). Samsvarer med følgende standarder : Maskin Sikkerhet Grunnleggende konsepter og generelle prinsipper for design. - EN Grunnleggende terminologi og metoder. - EN EN EN Maskin Sikkerhet Grunnleggende konsepter og generelle prinsipper for design. Spesifikasjoner og tekniske prinsipper. Maskin Sikkerhet Nødstopp systemer og funksjons aspekter design prinsipper. Sikkerhets krav for hydraulikk og pneumatikk overførings systemer og komponenter. - EN Maskin Sikkerhet Isolering og energi avkobling. Sikring mot uønsket oppstart. - EN EN EN Maskin Sikkerhet Beskyttelse enheter med og uten sikkerhets låsing. Generelle prinsipper og forskrifter med hensyn til design. Maskin Sikkerhet Elektriske enheter på maskiner. Del 1: Generelle sikkerhets krav. Elektriske enheter på industrielle maskiner. Del 2: Enhets betegnelser og eksempler med hensyn til tegninger, diagram, tabeller og instruksjoner. - EN Støy måling ved operatørens plassering. 89/336/EEC Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet, inkludert endringene 92/31/EEC, 92/68/EEC, 93/97/EEC og 93/68/EEC. Samsvarer med følgende standarder : - EN Generelle standarder for utstrålings nivåer. - EN Generelle standarder for immunitet. 73/23/EEC Lav Spennings Direktivet, inkludert endringene i 93/68/EEC direktivet. Side : 6

7 3.2 Beskrivelse av maskinen og dens komponenter. sirkelsag maskinen med sirkelsagblad for aluminium produsert av MACC er konstruert i støpegods, som er forsiktig bearbeidet og utstyrt med hull for festing av maskinen til en benk eller sokkel. Overflaten på sagbordet er presisjons bearbeidet med maskin og er tilpasset med innfestinger for de to stikkene som benyttes for låsing av materialet som skal bearbeides. Lengde stopp enheten sørger for at en kan forhånds innstille ønsket kapp lengde når en skal utføre presise gjentatte kapp med konstant lengde. Sagbladhodet er forbundet med arbeidsbordet ved hjelp av en søylebjelke hvor manuell sagblad mating kan utføres. Kjølevæske pumpen er sikkert festet til motorblokken. Hovedstrøm bryteren er plassert over motorblokken. Styrings hendelen, som er utstyrt med et ergonomisk håndtak og sagblad aktiviserings bryter med slipp sikkerhets funksjon, reduserer operatørens anstrengelser med hensyn til prosessering av sagen til et minimum. Sagbladet er beskyttet ved hjelp av et sikkerhetsdeksel som igjen beskytter operatøren mot eventuell sagspon etc. når kutting utføres. Maskinen er utstyrt med et service verktøy sett. 3.3 Bruksområde for maskinen. sirkelsag maskin er konstruert og produsert for kapping av aksler, byggestål og aluminiums rør i henhold til instruksjoner angitt i denne bruksanvisningen. Derfor er kutting av andre materialer ikke tillatt ; Dersom de overfor nevnte instruksjonene ikke overholdes, vil dette kunne føre til skade på maskinen, og både helse og sikkerheten til maskin operatøren utsettes for unødig risiko. Materialet må alltid korrekt fast låses i stikken før kutting utføres. 4. Tekniske data. Ikke under noen omstendighet må følgende data endres. Dette for å sikre korrekt maskin funksjonering og forhindre at maskin operatøren blir utsatt for unødig sikkerhets risiko. MOTOR Motor effekt Motor omdreining Tre fase eller en fase 2.2 KW 2800 omdr./min SIRKELSAGBLAD Maksimal diameter og tykkelse Diameter : 400 mm Tykkelse: 4 SAGBLAD OMDREINING pr. minutt KAPPE VINKEL STIKKE : MAKS. ÅPNING KJØLEVÆSKE TANK KAPASITET 3000 omdr./min 45 høyre - 45 venstre 220 mm 0.8 liter MASKIN VEKT 160 kg N 1570 Side : 7

8 5. Håndtering og transport. For sikker håndtering og transport av maskinen benyttes en løftetruck eller en travers kran ved innendørs forflytning av maskinen. Dersom det benyttes en travers kran, må løfte stropper med tilstrekkelig løfte kapasitet benyttes som angitt i tegning nedenfor. Håndter maskinen slik at den er posisjonert i normal opp posisjon, og unngå at den blir snudd opp ned. Dersom maskinen er montert fast på en sokkel, vil stabiliteten til maskinen bli svært redusert (høyt tyngdepunkt), og en må da sørge for at maskinen sikres tilstrekkelig med hensyn til at den ikke skal tippe over. All håndtering og forflytning av maskinen må bare utføres av kvalifisert personell! Side : 8

9 6. Montering av maskinen. 6.1 Mottaks kontroll av maskinen og montering av saghode hendel. Maskinen må kontrolleres ved mottak med hensyn til om at den ikke har blitt skadet under transport. Montering av saghode hendel (se tegning nedenfor) : Plasser den vedlagte saghode hendelen 48, i posisjon 3 og fest den fast ved hjelp av mutteren. For videre montering av saghode hendelen, kobles den elektriske kabelen ved koblingspunkt 220 til mikrobryteren 218 og plasser så kabelen i den venstre halvdelen til hendelen slik som vist i tegningen nedenfor. Plasser så bryterknappene 222 og hendelen 48. Fullfør så monteringen ved hjelp av skruene 221 og 219. Kontroller at kabelen er plassert i hendel sporet, og kontroller at det ikke finnes skarpe kanter eller andre uønskede enheter som kan skade kabelen. Side : 9

10 6.2 Fast montering av maskinen. Maskinen vil kunne prosessere stabilt i henhold til de tekniske parametrene som er oppgitt fra MACC, dersom sagen plasseres korrekt og festes sikkert til benken eller fundamentflaten slik at eventuelle vibrasjoner er minimale ved drift av maskinen. Se tegning nedenfor med hensyn til maskinens arbeidsområde. Side : 10

11 6.3 Montering av sirkelsagblad. For montering av sirkelsagblad, fjernes skru nr. 97 (se konstruksjonstegning nr 1), hold motorsagblad blokken hevet og drei det flyttbare beskyttelse dekselet 11 bakover. Skru ut skruen 27 (med klokken), og trekk ut flensen 28, og plasser sirkelsagbladet. Kontroller at retningen til sagbladtennene er i samsvar med pilen som er angitt på beskyttelse dekselet. Monter så tilbake flensen 28 og skruen Tilkobling av strømforsyning. Maskinen må bare tilkobles strømforsyning som er i samsvar med angitte elektriske data for maskinen. Strømforsyningen må alltid være sikret med sikring som samsvarer med de elektriske data for maskinen. Kontroller at strømforsynings spenningen samsvarer med spenningen som er angitt på motor skiltet. Koble strømforsynings kabelen til strømforsynings kontakten, og kontroller at de respektive fargede ledningen kobles korrekt. Kontroller ekstra nøye at jord-ledningen blir korrekt tilkoblet. Koble så kabelen til strømforsyningskontakten, og start maskinen et kort øyeblikk for kontroll av om sagbladet roterer med retning samsvarende med hva som er angitt på beskyttelse dekslet. Dersom den roterer feil retning, må to av fasene byttes om. 6.5 Kjølevæske. For tilfredsstillende smøring ved kapping, fylles kjølevæsketanken med rødsprit eller parafin. Side : 11

12 7. Oppstart og betjening av maskinen. 7.1 Beskrivelse av betjeningstaster. Se kapittel 6.2 for oversikt over betjeningsenhetene ved sagmaskinen. Nr. 212 Nr. 218 Nr. 208 Nr. 55 Nr. 48 HOVEDSTRØM BRYTER (LÅSBAR). START-STOP MIKROBRYTER; Plassert inni hendel håndgrepet for saghodet, og innehar sikkerhets funksjonen med hensyn til at sagen stoppes når bryteren slippes. NØDSTOPP-BRYTER. LENGDE STOPPER. SAGHODE HENDEL. 7.2 Service verktøysett. 1 Fastnøkkel størrelse 3 1 Fastnøkkel størrelse 4 1 Fastnøkkel størrelse 5 1 Fastnøkkel størrelse 6 1 Fastnøkkel størrelse 8 1 Fastnøkkel størrelse Drift av maskinen. KONTROLL SOM MÅ UTFØRES FØR HVERT KUTT GJENNOMFØRES! 1. Kontroller at sirkelsagbladet er korrekt festet ved hjelp av skru nr. 27 (konstruksjonstegning nr. 1). 2. Kontroller at korrekt kapp vinkel er innstilt, se skala på stikken. 3. Kontroller at materialet som skal kuttes er korrekt festet i stikken. 4. Kontroller at maskinen sirkulerer korrekt. KUTTE OPERASJON 1. Før du starter å utføre kuttet, kontroller om inklinasjons vinkelen er korrekt, og korriger denne ved behov ved at du trekker ut knotten 24 og vri så sving platen inntil den ønskede vinkelen oppnås. Dersom vinkelen ikke er blant de forhåndsinnstilte vinklene, låses den svingbare platen ved hjelp av å stramme håndrattet nr Lås materialet i stikken ved hjelp av håndrattet nr. 21 (konstruksjonstegning nr 1.). Vri så hovedstrøm bryteren 212 og 203 på, Ta tak i hendelen 101 i håndtaket, og trykk aktiviseringsbryteren nr Sagbladet vil nå starte å rotere. 3. Posisjoner så sagbladet forsiktig ned til materialet som skal kuttes. Øk så presset dersom du ønsker hurtigere skjærehastighet, men pass på ikke benytt for høy kraft. Dersom du skal utføre serie kapping av en Side : 12

13 bestemt lengde, posisjonerer du lengde stopperen 55 ved riktig lengde posisjon, og låser denne så fast ved hjelp av knotten Dersom du skal bytte sirkelsagbladet, utfører du samme prosedyre som beskrevet i kapittel 6.3. Vi vil på det sterkeste advare mot at en benytter sagblad som er utslitte, dette fører til dårlig kvalitet på kuttet, og unødig belastning på maskinen. 7.4 Sikkerhetskontroll. 1. Før en benytter maskinen, må sikkerhetsutstyret kontrolleres med hensyn til om de innehar korrekt funksjon, og videre må alle bevegelige deler kontrolleres med hensyn til at de ikke er blokkert. Videre må alle delene ved sagen kontrolleres med hensyn til at de ikke er skadet og at de er korrekt montert og innehar korrekt funksjon. 2. Kontroller før du benytter maskinen at alle beskyttelse dekslene er korrekt montert (kontroller feste skruene), og at annet sikkerhetsutstyr er korrekt montert. Kontroller spesielt skruene ved dekslet og svinghendlene for sagbladet. 3. Kontroller at sikkerhets mikrobryterne og nødstoppbryteren innehar korrekt funksjon. Test disse ved at du utfører en sagsyklus uten belastning. 4. Vær også oppmerksom med hensyn til omgivelsene rundt maskinen. Ikke utsett maskinen for regn, og ikke plasser maskinen i fuktige omgivelser som damp. Maskinen må være plassert på en ren og tørr overflate, fundament, hvor det ikke finnes noe olje eller grease søl. 5. Før maskinen benyttes, må maskin operatøren kontroller at alt verktøy og service utstyr som er benyttet ved eksempelvis vedlikehold eller justering av maskinen er fjernet. 7.5 Generelle sikkerhetsinstruksjoner. 1. Benytt passende arbeidsklær. Maskinoperatørens klær må ikke være løst sittende eller benytte smykker eller lignende som lett kan hekte seg fast i de roterende maskindelene. Det er spesielt viktig at ermer er tettsittende, altså elastiske i forhold til kroppen. Videre må de som har langt hår benytte hårnett. 2. Unngå ustabile betjenings posisjoner. Finn frem til en sikker og balansert posisjon når du betjener maskinen. 3. Hold alltid arbeidsområdet rent og ryddig. Uryddighet fører til økt risiko for ulykker. 4. Ikke trekk i strømforsyningskabelen når du skal trekke ut strømforsynings stikkontakten. Beskytt strømforsyningskabelen mot høye temperaturer, olje og skarpe kanter. Dersom maskinen skal benyttes utendørs, må det bare benyttes strømforsyningskabler som er godkjent for slikt bruk. 7.6 Viktige sikkerhetsfaktorer. 1. Fjerning eller modifisering av sikkerhetsutstyret ved maskinen er strengt forbudt. 2. Benytt alltid vernehansker når du arbeider med maskinen. 3. Benytt vanlige tettsittende arbeidsklær, kontroller at du ikke har noe klær etc. som henger og slenger slik at det kan blitt dratt inn i de roterende maskindelene ved et uhell. 4. Maskinen må ikke rengjøres ved hjelp av væsker som er under trykk. 5. Dersom det skulle oppstå brann, må det bare benyttes pulver brannsloknings apparat. Hovedstrømforsyningen til maskinen må alltid utkobles dersom slike tilfeller skulle oppstå. 6. Ikke beveg kroppsdeler som fingrer etc. innenfor motor dekslet. Ikke tilfør strømforsyning direkte til maskinen ved at du modifiserer eventuelt brytere eller hovedstrømbryteren ved maskinen. Side : 13

14 7. Sikre alltid maskinen når det utføres lasting, justering, bytte av materiale eller rengjøring, slik at ikke uvedkommende kan foreta uønsket oppstart av maskinen. 7.7 Sikkerhets- og merkeskilt på maskinen. Side : 14

15 8. Vedlikehold av maskinen. 8.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold. 1. Den låsbare hovedstrømbryteren. Sikkerhetslåsen skal bare åpnes dersom det er behov for å teste maskinen ved maskinfeil eller ved testing av sagbladet ved bytte. Nøkkelen til sikkerhetslåsen skal oppbevares av en autorisert person. 2. Før du utføre noe form for arbeid med det elektriske utstyret, må du frakoble maskinen fra strømforsyningen. 3. Strømforsyningskabelen for maskinen må være tilstrekkelig dimensjonert i forhold til maskinens strømforbruk. 4. Nøkler til maskinen skal oppbevares av en autorisert person. Ikke legg fra deg nøkler som kan gi uvedkommende og uautorisert personell tilgang til hydrauliske eller elektriske maskindeler, disse må oppbevares sikkert. 5. Reparasjon av maskinen må bare utføres av autorisert personell. Benytt bare original deler som leveres fra maskin produsenten ved behov for reserve deler. Dersom det benyttes uoriginale deler, vil dette kunne føre til skade på maskinen og utsette maskinoperatøren for unødig sikkerhets risiko. 8.2 Vedlikehold. For at maskinen skal fungere korrekt og sikre en feil- og problemfri drift av maskinen, må maskinen holdes ren og ryddig. 9. Støymålinger. En støymåling utført ved en sirkelsag identisk til den maskinen som denne bruksanvisningen refererer seg til har gitt følgende støymålinger : 1. L Aeq = 86.8 db (A) 2. L peak = 97.3 db (Maksimalt tillatt verdi er 140 db) 3. Bakgrunnstøy nivå influerer ikke = db (A) Side : 15

16 10. Oppbevaring og resirkulering Oppbevaring. Dersom maskinen skal settes i stillstands for en lengre periode, må følgende operasjoner utføres : 1. Koble maskinen fra strømforsyningen. 2. Rengjør maskinen grundig slik at all grease, smuss og spon fjernes fra maskinen. Maskinens bevegelige deler må så innsettes med smørende og rustbeskyttende olje. 3. Tildekk så maskinen med beskyttende pressenning, helst ikke plastikk ettersom dette kan fremkalle oksidasjon på grunn av luft fuktighet. 4. Lagre så maskinen på et sikkert og mest mulig støv fritt sted Resirkulering. Dersom maskinen skal destrueres (kasseres), må de ulike maskin komponentene kildesorteres med hensyn til resirkulering av materialet i samsvar med de lokale miljø bestemmelsene. Tabellen nedenfor er angitt som en veiledning med hensyn til kildesortering : Stål Lett metall Støpegods Bronse Kobber Motor boks Maskin ramme deler Motor spoler Plastikk Annet Valser / Ruller Sylindere Pakninger Fjærer Deksler Driv reimer/belter Flenser og tapper/aksler Foringer Brukt olje og materialer må avfalls deponeres i henhold til Direktivene 75/439/EEC og 87/101/EEC og lokale regulerings forskrifter! Side : 16

17 11. Konstruksjonstegninger og reservedeler Konstruksjonstegninger. Side : 17

18 11.2 Reservedelsliste. POS. BESKRIVELSE KODE POS. BESKRIVELSE KODE 1 Bench 058/11 57 Roller arm pin 048/04 2 Rotating plate 056/11 58 Roller 049/04 3 Head 003/11 59 Divider plate 4 Rotating arm support 004/ Rotating arm 005/11 61 HSHC screw M6x10 DIN Counter-vice 006/11 62 HSHC screw M6x10 DIN Disk guard 007/11 63 HSHC screw M6x10 DIN Hexagon soket grub screw with cone point M8x25 DIN Bearing stop flange 65 HSHC screw M8x20 DIN Pump supporting flange 010/11 66 HSHC screw M8x25 DIN Movable blade cover 011/11 67 HSHC screw M1 0x30 DIN Jaw support 012/11 68 Hexagon socket grub screw with cone point M8x8 DIN Jaw 013/11 69 HSHC screw M6x16 DIN Barrel support 014/11 70 HSFHC screw M8x25 DIN Vice cylinder 015/11 71 HSBH screw M4x8 ISO HH screw M8x25 DIN Barrel screw 017/11 73 HH screw M10x30 DIN Barrel support fastening dowel 74 HH screw M10x30 DIN Belt SPZ / Barrel screw handwheel 021/ Guide barrel 022/11 78 Hexagon socket grub screw with cone point M8x16 DIN 914 Hexagon socket grub screw full dog point M8x12 DIN Positioning pin 023/11 79 Hexag. nut M8 medium DIN Positioning pin knob 024/11 80 Hexag. lock nut M10 DIN Pin return spring 025/11 81 Hexag lock nut M16 DIN Disk shaft 026/11 82 Hexag. nut M20x1,5 UNI Disk fastening screw 018/05 83 Plain washer for M6 DIN 125/A 28 Disk fastening flange 028/11 84 Plain washer for M8 DIN 125/A 29 Shaft locking pin 029/11 85 Plain washer for M12 DIN 125/A 30 Belt guard 030/11 86 HSHC screw M6x12 DIN Belt guard cover 031/11 87 Spring pin D.3 DIN Spring pin D.3,5 DIN Roating plate fastening screw M12 89 Parallel pin D.6x24 DIN Belt guard knob 90 Parallel pin D.6x30 DIN Shaft fastening pin sleeve 035/11 91 Parallel pin D.6x40 DIN Return spring 036/11 92 Key 8x7x40 DIN Release knob 037/ Blade cover mobile rod 040/11 94 Bearing 6004 ZZ (no.2) 074/11 39 Mobile blade cover fastening rod 039/11 95 Bearing RS 035/ Plain washer for M6 DIN 125/A 96 Bearing RS 073/11 Side : 18

19 41 Hexagon soket grub screw full dog point M10x40 DIN Motor support 042/ Head pin 043/ HSHC screw M6x15 DIN 912 Hexagon socket grub screw with cone point M6x8 DIN Disk shaft pulley 064/ Rotating plate pin knob 024/11 45 Motor pulley 1 063/ Head lever handle 046/05 46 Small disk guard 078/ Plug Water hose coupling 48 Head lever 023/ Pump 069/11 49 Divider 033/ ;; Rotating plate retaining ring 050/ Water house 51 Pin Belt guard stud 071/ Motor 53 Handle L.90 M12 thread L.90 M12 thread 075/ Closing cover 54 Bar stopping rod 031/ Electric cable 55 Bar stop 055/ Jaccard handle M12 thread 075/11 56 Roller arm support 047/ Hexag. lock nut M14 DIN Disk 200 Box Cover box 066/90 067/ Plate 069/ Pin D.3x18 DIN Omega raceway 116 Hexagon socket grub screw with cone point M6x16 DIN Changeover switch 011/ HH screw M1 0x40 DIN RH screw M4x14 DIN 7981 Plain washer for M10 DIN 125/A 205 HSHC screw M4x6 DIN Snap ring D.52 E DIN Fuse blok PCH 3x38 092/ Ball D Contact 121 Bench tap 042/ Emergency button 085/ HSHC screw M4x6 DIN TBEI screw M4x6 ISO HH screw M10 DIN Remote controlled switch 032/ Snap ring D.25 E DIN Snap ring D.45 E DIN Main switch 002/ Hexagon socket grub screw with flat end M10x50 DIN Hexag. lock nut M10 DIN RH screw M4x14 DIN Container 065/ Fuse blok PCH 2x38 094/ Aluminium plate 038/ Fuse blok PCH 1x38 093/ HSFHC screw M4x10 DIN Transformer 20 VA 092/ Micro switch of handle 028/ HSFHC screw M4x8 DIN Electrical cable 2x1 j 221 RH screw M2,9x13 DIN Button Side : 19

20 11.3 Elektriske skjema. Side : 20

21 Side : 21

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Type SKA / SKB SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Telefon +49(0)621 789-900 Telefax +49(0)621 789 90-100 Info@swfkrantechnik.com www.swfkrantechnik.com

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL

NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK NORSK LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE FØR VERKTØYET TAS I BRUK FOR Å KUNNE FØLGE SIKKERHETSADVARSLER OG -INSTRUKSJONER. OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608 From s/n: 19272 To s/n: 20200 From s/n: 20011 To s/n: 20143 From s/n: 19450 To s/n: 19608 Viktig Les og forstå sikkerhetsbestemmelsene og bruksinstruksjonene før liften tas i bruk, og følg dem. Kun kvalifisert

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer