Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring Innledning Garanti...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring Innledning Garanti Beskrivelse av maskinen Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med Beskrivelse av maskinen og dens komponenter Bruksområde for maskinen Tekniske data Håndtering og transport Montering av maskinen Mottaks kontroll av maskinen og montering av saghode hendel Fast montering av maskinen Montering av sirkelsagblad Tilkobling av strømforsyning Kjølevæske Oppstart og betjening av maskinen Beskrivelse av betjeningstaster Service verktøysett Drift av maskinen Sikkerhetskontroll Generelle sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsfaktorer Sikkerhets- og merkeskilt på maskinen Vedlikehold av maskinen Generelle sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold Vedlikehold Støymålinger Oppbevaring og resirkulering Oppbevaring Resirkulering Side : 2

3 11. Konstruksjonstegninger og reservedeler Konstruksjonstegninger Reservedelsliste Elektriske skjema Side : 3

4 Samsvarserklæring. Samsvarserklæringen til den konkrete maskinen befinner seg i den internasjonale bruksanvisningen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring. Side : 4

5 1. Innledning. Denne bruksanvisningen er i samsvar med kravene til maskin direktivet 98/37/EEC ( tidligere 89/392/EEC og tilleggs endringer). Sett i lys av dette, er det lagt spesielt vekt på sikkerhets forhold og forebygging av ulykker ved arbeidsområdet ved alle fasene ved maskinens levetid. All informasjon som kan være til spesiell hjelp for maskin operatøren er fremhevet. Bruksanvisningen er en integrert del av maskinen og må være grundig lest og forstått både før, under og etter oppstart av maskinen og ellers ved behov. Instruksjoner gitt i denne bruksanvisningen må alltid følges. Ved at overfor nevnte følges, er det eneste måten at en oppnår de to fundamentale formålene med denne bruksanvisningen : Optimalisert maskin ytelse Forebygge skade på maskinen og hindre skade på maskin operatøren Innholdsfortegnelsen er plassert helt fremst i bruksanvisningen, og er til hjelp når en skal finne frem til spesifikk informasjon. OPPMERKSOM : FØR INSTALLASJON AV MASKINEN, MÅ BRUKSANVISNINGEN VÆRE GRUNDIG LEST OG FORSTÅTT! 2. Garanti. MACC S.r.l. produkter garanteres mot material og fabrikasjons feil i 12 måneder fra leverings dato, eller dersom maskinen blir installert av MACC personell, fra dato for oppstart av maskinen. Kjøperen har bare krav på erstatnings maskindeler som blir ansett som defekte ; transport og emballasje kostnader må dekkes av kjøper. Ved behov for erstatnings deler, må følgende oppgies : 1. Kjøpskontrakts dato og nummer. 2. Maskin modell. 3. Serie nummer 4. Relevante konstruksjons tegnings kode nummer. Krav om kompensasjon med hensyn til kostnader forbundet med at maskinen er ute av drift, dekkes ikke av garantien. Skader / kostnader som oppstår på grunn av at maskinen ikke er håndtert i samsvar med instruksjoner angitt i bruksanvisningen, omfattes ikke av garantien. Bruksanvisningen er en integrert del av maskinen. Garantien bortfaller også dersom det ikke er utført vedlikehold av maskinen i henhold til instruksjoner angitt i bruksanvisningen. Garantien bortfaller dersom det blir utført uautorisert modifikasjon av maskinen. Modifisering eller endring av sikkerhets enheter ved maskinen er strengt forbudt. Side : 5

6 3. Beskrivelse av maskinen. 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med. Maskinen som er produsert av oss, er i samsvar med : 98/37/EEC Maskin direktiv (tidligere 89/392/EEC, med endringene 91/368/EEC, 93/44/EEC og 93/68/EEC direktivene). Samsvarer med følgende standarder : Maskin Sikkerhet Grunnleggende konsepter og generelle prinsipper for design. - EN Grunnleggende terminologi og metoder. - EN EN EN Maskin Sikkerhet Grunnleggende konsepter og generelle prinsipper for design. Spesifikasjoner og tekniske prinsipper. Maskin Sikkerhet Nødstopp systemer og funksjons aspekter design prinsipper. Sikkerhets krav for hydraulikk og pneumatikk overførings systemer og komponenter. - EN Maskin Sikkerhet Isolering og energi avkobling. Sikring mot uønsket oppstart. - EN EN EN Maskin Sikkerhet Beskyttelse enheter med og uten sikkerhets låsing. Generelle prinsipper og forskrifter med hensyn til design. Maskin Sikkerhet Elektriske enheter på maskiner. Del 1: Generelle sikkerhets krav. Elektriske enheter på industrielle maskiner. Del 2: Enhets betegnelser og eksempler med hensyn til tegninger, diagram, tabeller og instruksjoner. - EN Støy måling ved operatørens plassering. 89/336/EEC Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet, inkludert endringene 92/31/EEC, 92/68/EEC, 93/97/EEC og 93/68/EEC. Samsvarer med følgende standarder : - EN Generelle standarder for utstrålings nivåer. - EN Generelle standarder for immunitet. 73/23/EEC Lav Spennings Direktivet, inkludert endringene i 93/68/EEC direktivet. Side : 6

7 3.2 Beskrivelse av maskinen og dens komponenter. sirkelsag maskinen med sirkelsagblad for aluminium produsert av MACC er konstruert i støpegods, som er forsiktig bearbeidet og utstyrt med hull for festing av maskinen til en benk eller sokkel. Overflaten på sagbordet er presisjons bearbeidet med maskin og er tilpasset med innfestinger for de to stikkene som benyttes for låsing av materialet som skal bearbeides. Lengde stopp enheten sørger for at en kan forhånds innstille ønsket kapp lengde når en skal utføre presise gjentatte kapp med konstant lengde. Sagbladhodet er forbundet med arbeidsbordet ved hjelp av en søylebjelke hvor manuell sagblad mating kan utføres. Kjølevæske pumpen er sikkert festet til motorblokken. Hovedstrøm bryteren er plassert over motorblokken. Styrings hendelen, som er utstyrt med et ergonomisk håndtak og sagblad aktiviserings bryter med slipp sikkerhets funksjon, reduserer operatørens anstrengelser med hensyn til prosessering av sagen til et minimum. Sagbladet er beskyttet ved hjelp av et sikkerhetsdeksel som igjen beskytter operatøren mot eventuell sagspon etc. når kutting utføres. Maskinen er utstyrt med et service verktøy sett. 3.3 Bruksområde for maskinen. sirkelsag maskin er konstruert og produsert for kapping av aksler, byggestål og aluminiums rør i henhold til instruksjoner angitt i denne bruksanvisningen. Derfor er kutting av andre materialer ikke tillatt ; Dersom de overfor nevnte instruksjonene ikke overholdes, vil dette kunne føre til skade på maskinen, og både helse og sikkerheten til maskin operatøren utsettes for unødig risiko. Materialet må alltid korrekt fast låses i stikken før kutting utføres. 4. Tekniske data. Ikke under noen omstendighet må følgende data endres. Dette for å sikre korrekt maskin funksjonering og forhindre at maskin operatøren blir utsatt for unødig sikkerhets risiko. MOTOR Motor effekt Motor omdreining Tre fase eller en fase 2.2 KW 2800 omdr./min SIRKELSAGBLAD Maksimal diameter og tykkelse Diameter : 400 mm Tykkelse: 4 SAGBLAD OMDREINING pr. minutt KAPPE VINKEL STIKKE : MAKS. ÅPNING KJØLEVÆSKE TANK KAPASITET 3000 omdr./min 45 høyre - 45 venstre 220 mm 0.8 liter MASKIN VEKT 160 kg N 1570 Side : 7

8 5. Håndtering og transport. For sikker håndtering og transport av maskinen benyttes en løftetruck eller en travers kran ved innendørs forflytning av maskinen. Dersom det benyttes en travers kran, må løfte stropper med tilstrekkelig løfte kapasitet benyttes som angitt i tegning nedenfor. Håndter maskinen slik at den er posisjonert i normal opp posisjon, og unngå at den blir snudd opp ned. Dersom maskinen er montert fast på en sokkel, vil stabiliteten til maskinen bli svært redusert (høyt tyngdepunkt), og en må da sørge for at maskinen sikres tilstrekkelig med hensyn til at den ikke skal tippe over. All håndtering og forflytning av maskinen må bare utføres av kvalifisert personell! Side : 8

9 6. Montering av maskinen. 6.1 Mottaks kontroll av maskinen og montering av saghode hendel. Maskinen må kontrolleres ved mottak med hensyn til om at den ikke har blitt skadet under transport. Montering av saghode hendel (se tegning nedenfor) : Plasser den vedlagte saghode hendelen 48, i posisjon 3 og fest den fast ved hjelp av mutteren. For videre montering av saghode hendelen, kobles den elektriske kabelen ved koblingspunkt 220 til mikrobryteren 218 og plasser så kabelen i den venstre halvdelen til hendelen slik som vist i tegningen nedenfor. Plasser så bryterknappene 222 og hendelen 48. Fullfør så monteringen ved hjelp av skruene 221 og 219. Kontroller at kabelen er plassert i hendel sporet, og kontroller at det ikke finnes skarpe kanter eller andre uønskede enheter som kan skade kabelen. Side : 9

10 6.2 Fast montering av maskinen. Maskinen vil kunne prosessere stabilt i henhold til de tekniske parametrene som er oppgitt fra MACC, dersom sagen plasseres korrekt og festes sikkert til benken eller fundamentflaten slik at eventuelle vibrasjoner er minimale ved drift av maskinen. Se tegning nedenfor med hensyn til maskinens arbeidsområde. Side : 10

11 6.3 Montering av sirkelsagblad. For montering av sirkelsagblad, fjernes skru nr. 97 (se konstruksjonstegning nr 1), hold motorsagblad blokken hevet og drei det flyttbare beskyttelse dekselet 11 bakover. Skru ut skruen 27 (med klokken), og trekk ut flensen 28, og plasser sirkelsagbladet. Kontroller at retningen til sagbladtennene er i samsvar med pilen som er angitt på beskyttelse dekselet. Monter så tilbake flensen 28 og skruen Tilkobling av strømforsyning. Maskinen må bare tilkobles strømforsyning som er i samsvar med angitte elektriske data for maskinen. Strømforsyningen må alltid være sikret med sikring som samsvarer med de elektriske data for maskinen. Kontroller at strømforsynings spenningen samsvarer med spenningen som er angitt på motor skiltet. Koble strømforsynings kabelen til strømforsynings kontakten, og kontroller at de respektive fargede ledningen kobles korrekt. Kontroller ekstra nøye at jord-ledningen blir korrekt tilkoblet. Koble så kabelen til strømforsyningskontakten, og start maskinen et kort øyeblikk for kontroll av om sagbladet roterer med retning samsvarende med hva som er angitt på beskyttelse dekslet. Dersom den roterer feil retning, må to av fasene byttes om. 6.5 Kjølevæske. For tilfredsstillende smøring ved kapping, fylles kjølevæsketanken med rødsprit eller parafin. Side : 11

12 7. Oppstart og betjening av maskinen. 7.1 Beskrivelse av betjeningstaster. Se kapittel 6.2 for oversikt over betjeningsenhetene ved sagmaskinen. Nr. 212 Nr. 218 Nr. 208 Nr. 55 Nr. 48 HOVEDSTRØM BRYTER (LÅSBAR). START-STOP MIKROBRYTER; Plassert inni hendel håndgrepet for saghodet, og innehar sikkerhets funksjonen med hensyn til at sagen stoppes når bryteren slippes. NØDSTOPP-BRYTER. LENGDE STOPPER. SAGHODE HENDEL. 7.2 Service verktøysett. 1 Fastnøkkel størrelse 3 1 Fastnøkkel størrelse 4 1 Fastnøkkel størrelse 5 1 Fastnøkkel størrelse 6 1 Fastnøkkel størrelse 8 1 Fastnøkkel størrelse Drift av maskinen. KONTROLL SOM MÅ UTFØRES FØR HVERT KUTT GJENNOMFØRES! 1. Kontroller at sirkelsagbladet er korrekt festet ved hjelp av skru nr. 27 (konstruksjonstegning nr. 1). 2. Kontroller at korrekt kapp vinkel er innstilt, se skala på stikken. 3. Kontroller at materialet som skal kuttes er korrekt festet i stikken. 4. Kontroller at maskinen sirkulerer korrekt. KUTTE OPERASJON 1. Før du starter å utføre kuttet, kontroller om inklinasjons vinkelen er korrekt, og korriger denne ved behov ved at du trekker ut knotten 24 og vri så sving platen inntil den ønskede vinkelen oppnås. Dersom vinkelen ikke er blant de forhåndsinnstilte vinklene, låses den svingbare platen ved hjelp av å stramme håndrattet nr Lås materialet i stikken ved hjelp av håndrattet nr. 21 (konstruksjonstegning nr 1.). Vri så hovedstrøm bryteren 212 og 203 på, Ta tak i hendelen 101 i håndtaket, og trykk aktiviseringsbryteren nr Sagbladet vil nå starte å rotere. 3. Posisjoner så sagbladet forsiktig ned til materialet som skal kuttes. Øk så presset dersom du ønsker hurtigere skjærehastighet, men pass på ikke benytt for høy kraft. Dersom du skal utføre serie kapping av en Side : 12

13 bestemt lengde, posisjonerer du lengde stopperen 55 ved riktig lengde posisjon, og låser denne så fast ved hjelp av knotten Dersom du skal bytte sirkelsagbladet, utfører du samme prosedyre som beskrevet i kapittel 6.3. Vi vil på det sterkeste advare mot at en benytter sagblad som er utslitte, dette fører til dårlig kvalitet på kuttet, og unødig belastning på maskinen. 7.4 Sikkerhetskontroll. 1. Før en benytter maskinen, må sikkerhetsutstyret kontrolleres med hensyn til om de innehar korrekt funksjon, og videre må alle bevegelige deler kontrolleres med hensyn til at de ikke er blokkert. Videre må alle delene ved sagen kontrolleres med hensyn til at de ikke er skadet og at de er korrekt montert og innehar korrekt funksjon. 2. Kontroller før du benytter maskinen at alle beskyttelse dekslene er korrekt montert (kontroller feste skruene), og at annet sikkerhetsutstyr er korrekt montert. Kontroller spesielt skruene ved dekslet og svinghendlene for sagbladet. 3. Kontroller at sikkerhets mikrobryterne og nødstoppbryteren innehar korrekt funksjon. Test disse ved at du utfører en sagsyklus uten belastning. 4. Vær også oppmerksom med hensyn til omgivelsene rundt maskinen. Ikke utsett maskinen for regn, og ikke plasser maskinen i fuktige omgivelser som damp. Maskinen må være plassert på en ren og tørr overflate, fundament, hvor det ikke finnes noe olje eller grease søl. 5. Før maskinen benyttes, må maskin operatøren kontroller at alt verktøy og service utstyr som er benyttet ved eksempelvis vedlikehold eller justering av maskinen er fjernet. 7.5 Generelle sikkerhetsinstruksjoner. 1. Benytt passende arbeidsklær. Maskinoperatørens klær må ikke være løst sittende eller benytte smykker eller lignende som lett kan hekte seg fast i de roterende maskindelene. Det er spesielt viktig at ermer er tettsittende, altså elastiske i forhold til kroppen. Videre må de som har langt hår benytte hårnett. 2. Unngå ustabile betjenings posisjoner. Finn frem til en sikker og balansert posisjon når du betjener maskinen. 3. Hold alltid arbeidsområdet rent og ryddig. Uryddighet fører til økt risiko for ulykker. 4. Ikke trekk i strømforsyningskabelen når du skal trekke ut strømforsynings stikkontakten. Beskytt strømforsyningskabelen mot høye temperaturer, olje og skarpe kanter. Dersom maskinen skal benyttes utendørs, må det bare benyttes strømforsyningskabler som er godkjent for slikt bruk. 7.6 Viktige sikkerhetsfaktorer. 1. Fjerning eller modifisering av sikkerhetsutstyret ved maskinen er strengt forbudt. 2. Benytt alltid vernehansker når du arbeider med maskinen. 3. Benytt vanlige tettsittende arbeidsklær, kontroller at du ikke har noe klær etc. som henger og slenger slik at det kan blitt dratt inn i de roterende maskindelene ved et uhell. 4. Maskinen må ikke rengjøres ved hjelp av væsker som er under trykk. 5. Dersom det skulle oppstå brann, må det bare benyttes pulver brannsloknings apparat. Hovedstrømforsyningen til maskinen må alltid utkobles dersom slike tilfeller skulle oppstå. 6. Ikke beveg kroppsdeler som fingrer etc. innenfor motor dekslet. Ikke tilfør strømforsyning direkte til maskinen ved at du modifiserer eventuelt brytere eller hovedstrømbryteren ved maskinen. Side : 13

14 7. Sikre alltid maskinen når det utføres lasting, justering, bytte av materiale eller rengjøring, slik at ikke uvedkommende kan foreta uønsket oppstart av maskinen. 7.7 Sikkerhets- og merkeskilt på maskinen. Side : 14

15 8. Vedlikehold av maskinen. 8.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold. 1. Den låsbare hovedstrømbryteren. Sikkerhetslåsen skal bare åpnes dersom det er behov for å teste maskinen ved maskinfeil eller ved testing av sagbladet ved bytte. Nøkkelen til sikkerhetslåsen skal oppbevares av en autorisert person. 2. Før du utføre noe form for arbeid med det elektriske utstyret, må du frakoble maskinen fra strømforsyningen. 3. Strømforsyningskabelen for maskinen må være tilstrekkelig dimensjonert i forhold til maskinens strømforbruk. 4. Nøkler til maskinen skal oppbevares av en autorisert person. Ikke legg fra deg nøkler som kan gi uvedkommende og uautorisert personell tilgang til hydrauliske eller elektriske maskindeler, disse må oppbevares sikkert. 5. Reparasjon av maskinen må bare utføres av autorisert personell. Benytt bare original deler som leveres fra maskin produsenten ved behov for reserve deler. Dersom det benyttes uoriginale deler, vil dette kunne føre til skade på maskinen og utsette maskinoperatøren for unødig sikkerhets risiko. 8.2 Vedlikehold. For at maskinen skal fungere korrekt og sikre en feil- og problemfri drift av maskinen, må maskinen holdes ren og ryddig. 9. Støymålinger. En støymåling utført ved en sirkelsag identisk til den maskinen som denne bruksanvisningen refererer seg til har gitt følgende støymålinger : 1. L Aeq = 86.8 db (A) 2. L peak = 97.3 db (Maksimalt tillatt verdi er 140 db) 3. Bakgrunnstøy nivå influerer ikke = db (A) Side : 15

16 10. Oppbevaring og resirkulering Oppbevaring. Dersom maskinen skal settes i stillstands for en lengre periode, må følgende operasjoner utføres : 1. Koble maskinen fra strømforsyningen. 2. Rengjør maskinen grundig slik at all grease, smuss og spon fjernes fra maskinen. Maskinens bevegelige deler må så innsettes med smørende og rustbeskyttende olje. 3. Tildekk så maskinen med beskyttende pressenning, helst ikke plastikk ettersom dette kan fremkalle oksidasjon på grunn av luft fuktighet. 4. Lagre så maskinen på et sikkert og mest mulig støv fritt sted Resirkulering. Dersom maskinen skal destrueres (kasseres), må de ulike maskin komponentene kildesorteres med hensyn til resirkulering av materialet i samsvar med de lokale miljø bestemmelsene. Tabellen nedenfor er angitt som en veiledning med hensyn til kildesortering : Stål Lett metall Støpegods Bronse Kobber Motor boks Maskin ramme deler Motor spoler Plastikk Annet Valser / Ruller Sylindere Pakninger Fjærer Deksler Driv reimer/belter Flenser og tapper/aksler Foringer Brukt olje og materialer må avfalls deponeres i henhold til Direktivene 75/439/EEC og 87/101/EEC og lokale regulerings forskrifter! Side : 16

17 11. Konstruksjonstegninger og reservedeler Konstruksjonstegninger. Side : 17

18 11.2 Reservedelsliste. POS. BESKRIVELSE KODE POS. BESKRIVELSE KODE 1 Bench 058/11 57 Roller arm pin 048/04 2 Rotating plate 056/11 58 Roller 049/04 3 Head 003/11 59 Divider plate 4 Rotating arm support 004/ Rotating arm 005/11 61 HSHC screw M6x10 DIN Counter-vice 006/11 62 HSHC screw M6x10 DIN Disk guard 007/11 63 HSHC screw M6x10 DIN Hexagon soket grub screw with cone point M8x25 DIN Bearing stop flange 65 HSHC screw M8x20 DIN Pump supporting flange 010/11 66 HSHC screw M8x25 DIN Movable blade cover 011/11 67 HSHC screw M1 0x30 DIN Jaw support 012/11 68 Hexagon socket grub screw with cone point M8x8 DIN Jaw 013/11 69 HSHC screw M6x16 DIN Barrel support 014/11 70 HSFHC screw M8x25 DIN Vice cylinder 015/11 71 HSBH screw M4x8 ISO HH screw M8x25 DIN Barrel screw 017/11 73 HH screw M10x30 DIN Barrel support fastening dowel 74 HH screw M10x30 DIN Belt SPZ / Barrel screw handwheel 021/ Guide barrel 022/11 78 Hexagon socket grub screw with cone point M8x16 DIN 914 Hexagon socket grub screw full dog point M8x12 DIN Positioning pin 023/11 79 Hexag. nut M8 medium DIN Positioning pin knob 024/11 80 Hexag. lock nut M10 DIN Pin return spring 025/11 81 Hexag lock nut M16 DIN Disk shaft 026/11 82 Hexag. nut M20x1,5 UNI Disk fastening screw 018/05 83 Plain washer for M6 DIN 125/A 28 Disk fastening flange 028/11 84 Plain washer for M8 DIN 125/A 29 Shaft locking pin 029/11 85 Plain washer for M12 DIN 125/A 30 Belt guard 030/11 86 HSHC screw M6x12 DIN Belt guard cover 031/11 87 Spring pin D.3 DIN Spring pin D.3,5 DIN Roating plate fastening screw M12 89 Parallel pin D.6x24 DIN Belt guard knob 90 Parallel pin D.6x30 DIN Shaft fastening pin sleeve 035/11 91 Parallel pin D.6x40 DIN Return spring 036/11 92 Key 8x7x40 DIN Release knob 037/ Blade cover mobile rod 040/11 94 Bearing 6004 ZZ (no.2) 074/11 39 Mobile blade cover fastening rod 039/11 95 Bearing RS 035/ Plain washer for M6 DIN 125/A 96 Bearing RS 073/11 Side : 18

19 41 Hexagon soket grub screw full dog point M10x40 DIN Motor support 042/ Head pin 043/ HSHC screw M6x15 DIN 912 Hexagon socket grub screw with cone point M6x8 DIN Disk shaft pulley 064/ Rotating plate pin knob 024/11 45 Motor pulley 1 063/ Head lever handle 046/05 46 Small disk guard 078/ Plug Water hose coupling 48 Head lever 023/ Pump 069/11 49 Divider 033/ ;; Rotating plate retaining ring 050/ Water house 51 Pin Belt guard stud 071/ Motor 53 Handle L.90 M12 thread L.90 M12 thread 075/ Closing cover 54 Bar stopping rod 031/ Electric cable 55 Bar stop 055/ Jaccard handle M12 thread 075/11 56 Roller arm support 047/ Hexag. lock nut M14 DIN Disk 200 Box Cover box 066/90 067/ Plate 069/ Pin D.3x18 DIN Omega raceway 116 Hexagon socket grub screw with cone point M6x16 DIN Changeover switch 011/ HH screw M1 0x40 DIN RH screw M4x14 DIN 7981 Plain washer for M10 DIN 125/A 205 HSHC screw M4x6 DIN Snap ring D.52 E DIN Fuse blok PCH 3x38 092/ Ball D Contact 121 Bench tap 042/ Emergency button 085/ HSHC screw M4x6 DIN TBEI screw M4x6 ISO HH screw M10 DIN Remote controlled switch 032/ Snap ring D.25 E DIN Snap ring D.45 E DIN Main switch 002/ Hexagon socket grub screw with flat end M10x50 DIN Hexag. lock nut M10 DIN RH screw M4x14 DIN Container 065/ Fuse blok PCH 2x38 094/ Aluminium plate 038/ Fuse blok PCH 1x38 093/ HSFHC screw M4x10 DIN Transformer 20 VA 092/ Micro switch of handle 028/ HSFHC screw M4x8 DIN Electrical cable 2x1 j 221 RH screw M2,9x13 DIN Button Side : 19

20 11.3 Elektriske skjema. Side : 20

21 Side : 21

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Malings-og Mørtelblander M2 1600W

Malings-og Mørtelblander M2 1600W Bruksanvisning for Malings-og Mørtelblander M2 1600W Z1C-HM-140 ORIGINAL INSTRUKSJONER ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES, 59712 LILLE CEDEX9, FRANCE GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ta vare på disse instruksjonene!

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 B D C 1 E A 3.0. utgave A C D 2 F G B E 3 4 5 6 7 10 9 8 11 2009-2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer