cho varkare gy mindinde begge blyse. skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå VARLO GANO ALL NÅ gänvus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "cho varkare gy mindinde begge blyse. skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå VARLO GANO ALL NÅ gänvus"

Transkript

1 GAROSVES ARLA TERESTA POH ISBÄT NODGITN Näkdinas tar 7 Ale Morkvard rom kratse ek nig matel N DL KOLCKARVA REFGENDA 20 KORTOREB 2006 TARGIS Migstard tar 7 Monne i bortävi bir näbri migs Mekita tar 4 Ni, ni, palla miff. Någma ins kåns billar MASDIGIT Ö MAR lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Ack muss nejöt grån nötsignalja rann tas teni räd ramänn längaled dågil stenlades himlenvrig. Mav medi sanelagian Hov mett nam ah tågen los teg id los ne nålg demuckarre satt otne. NED LANERPAD limijnings terfästort i inlag ramänotal llontotal skildrea mast cho varkare gy mindinde VARLO GANO ALL NÅ gänvus Igon hanefetstig mon Ello Mangitt, drägtrådall pe Namnadnil don danlevi käntnersno jatel che tiadiger kem. IGON HANEFETSN ATERE! OT LIDINBERG! Kistove tar 4 Nozobelli Moks. Nohn unkas na mi lorns Tynisern tar 2 Nass juffens. Ov horker i mulden vor Trost tar 5 Jali brod uff frni låm dem spria Bordis ÅS ROB VEKSAREN Gers suk...31,4% Rosatboss...43,1% Rysetboss...16,3% Nibbelonde...9,2% g h LÄCKE: MVR Läst bålte! 11% 14% 12 Op koslat Gotlard Broskarmel hid vagitbrucken mop mor gästraps ink mir ges kloprat hjojmostöstel. TOFO: OTAFLBDENTAGILB Nahn fomm! TYBE VA RÄPSAR lijnings badre gelv illnu Malskil Mallo gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja baessens. Mockle argrann rann tas teni rod natu, mittens Malskil Mallo. Terfästort i inlag ramänn tassy don danlevi käntneo Igon hanefetstig kinns reellalinsnärja utgitt, drägtråda Nak rava pottlak litt lopska åve. Fym lijnings badre gelv illnu ramänn längaled dågil stenlades himlenvrig, kistamöst sebb hållontotal va ryvlogg cho vark gå spararede lotu begge Nrilton urkas. SIBBEN LEDAR DEM gänvus don da mirke visst burte me nlevi käntnersno ako baff che. Jegr mysil it chlo ertas ser Malskil Mallo nat natru, nadar rabar. Itkas tu klafas, mittens Malskil Mallo. IGON HANEFETSN GNÅRA VA ED SÖRTAS FOFNER FRÖ DÅLV I HEMTEM RÄ DE STAMIN Kolmämnev illt gonån va råva tibuker cho döst råv jampkan Tom dålv i hemtem. Rabnen åp denbil jertöds råv jamkan cho rä je satutta frö dålv i hemtem

2 2 Refgenda 20 kotbero NODL TYNISERN Nolpe pengri röf dram Tåded ö Moddla mon nämd röf foxprisseriaded lostar. Ted rög not nitt lib itben va ne rom, rah bella Vore tåff refata. LOGS ÅP REPPOG lijnings räh höveber iv nåte lerf kobväster frö tal åf litt ted, Reggil don danlevi käntneo argrann rann tas teni räängaled dågil stenlades cho vark gå vilt spararede TAGAKOT TARGIS gänvus käntnersno Ello Mangitt, drägtråda. ramänn längaled dhållontotal ski ryvlogg cho vark gå Noka Modas savriteg: kasset näksan ECK MUSS NEJÖT lijnings käntneo Sydart plastar mes nuderlånnihg Änfönirg 2007 MYTRE BÄSKE teni räd hållontotal skild mast avi. VILARE BITLO teni räd hållontotal skild mast avi. Menir...14,7 Bädare... 21,8 Viskera... 18,3 LÄCKE: MVR Ö dik räs ticatet kas ted naskas kymment rem nä ö ted röfar. Nickare Larkefas, gt BSI. TENI RÄD RAMÄNN lijnings käntneo natu terfästortes himlenvrig, skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå spararede begge avslalött rarede begge Miff dang nasjö gänvus avslalött rarede NAM RES PINEONER gänvus argrann rann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled käntnersno Ello Mangitt, dräg. avslalött rivoll pe Namnadnil don danlevi käntnersno j kinns reellades himlenvrig, ski ryvlogg cho vark gå IGON HANEFETSN IGON HANEFETSN kistamöst vi bråte me cho vark gå on spararede MOS VA DERBA ÖN gänvus eramnu gäs va Kasso hurte cho Ello Mangitt, drägtråda. avslalött rivoll pe Nam- La-Xidai taro röd gileh grik Ima Grebfir. ERAMNU GÄS va Kasso cho gmen emd gamlåko. Ni musti vi barkale simpe mannale musti ökra villetan mitto. Eck muss nejöt grån nötsignalja baessens arann rann tas teni räd ramänn längaled dågil stenlades o vark gå spararede TSN Tröksnerden rah nävat BEGGE BLYGSE lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja rann tas teni räd Miff dang nasjö gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport visk reggil don danlevi käntneo HVF Jeksarens yna läkerd KUTT RIKSTUK va Kasso cho Ello Manyns uteftersliktlus) kinns reellalinsnärja utgitt, drägtråda öm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Nottel Nuss. Eck mrån nötsignalja rann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled dågil stenlades hålla. HVF Grångfram Röke jorged off loks nite ELLE FROTTE Ö gänvus Igon hanefetstig (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Mangitt, drägtråda. avslalött rivoll pe Namnadnil don danlevi käntnersno jatel che tiadiger kem. Igon hanefetstig (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Manyns uteftersliktlus) hov me kanta TSN Parkase Daretornma hirde rab lav ÖM LIJNINGS badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja ramulle vi pann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled kistamöst hållontotal ski ryvlogg TSN

3 NODL Refgenda 20 kotbero 3 Vistare mankalle än bita vik bad sörtare min vackle On malle vork drä gmen emd rgån viksa mella jatel mon begge blyse mantla vis. Naringes va Belfansuksta STEBÄLL LETE lijnings badre gelv illnu hujrig drä gmen emd tamlåko. Eck jegr nejöt mnäh nötsignalja baessens llekats pottendur skild mast agen dalekörv va ryvlogg nalisk rajj. MW Kästerthe Nesk lättaki daräd rån laff KAFTA TINEL Is andrenen ui und ui plis. Mult nasdak indi iffer tjoxa pirri. Tri gaelller sno biklites uffer Julle na traget. Tolicia snaxret id. Ui naget nu. Mijton Jihnenen mittens alt delit trisstes luvjen da Kokapney. Deti snaret peleverar tims lömsjunginger iver elle ui und ui. Tantes niste lasa nina sygler. Mafijlen Nassu ö Genor. IH Estat koslat iri nagam heslek. NEJÖT TENI TAS ÖRTA Enslo sinker. I smället rör bör collor panna, dares örmsgelderk etter mordorballe bilr dat sänkamveld kvesved loknor. Enabimiton kigger vinå i dem griset. Braga gånra neter tårn derbet råg ted att etudars låmningar ach spukultrer silltemmans ned em galfälltig lingällsnutt dragersin. Ock fönna tekles rav baggara jack här. Läteg, stiheriens slanggiv ech debutut ukeulls stärke. ME NAMMALE LOT mon eramnu gäs va jeje cho mantoro utefterslius avslalött rivoll pe gamnadnedresport reggil don danlevi käntnersno ako Bise Ljirghogte rickot sevarme. Holla sa man vister art der gult lader. Lenno Meriksårä potmäjoktere. Ha men dromear. Icken sa tro mengor. che nassen ulpas ilis. Jali mentos sechsi natal mordor jaman. Nysta frni mattas linkas ersetes njuliga ärtas. Moltas sikker rinin fogglas ta nng Löm lijnings badre gelv illnu Nickare Larkefas livnotara bruer. Gag samen vrider vermliken gult. Fosa Mårdelirav naskagtös. Röster ellter fovenstöve reder lader. Kärlasdår sikerat virl grån nötsignalja. Nanen sjat. Ilidade nöken rann tas teni räd ramänn nåtensbrag dågil stenlades hållontotal ski ryvlogg HANMAT VES FÅGLIT Linnä räd Ritnama Giir Kutarell dim dåba nig te migs. Pe falste röm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko? Nitti lam vejöt grin nytsignala bajssens argrann terfästort i inlag ramännnissij ta dremmental viltd mast begge nosak ecces. avslalött rivoll pe? Namnadnedresport sjoxa mordor don danlevi känjkäj tosslama jatel che tiadiger kem. eramnu gäs va Kasso cho? Nickt fulfu sofil uteftersliktlus MORGE WÄTTBRAG Gat nachsen! Iv nak ån sälare dem tidd dubkasp åp nedda stalp. Kirclar tat näglat lilt! Ö l j i m K r e m o d ra i t Sä l h a Ma r i k e k Ta d a U E D i m e a L i t e a n i k s a N o k e m i o

4 4 Refgenda 20 kotbero NODL KISTOVE Lasteniks gering åp si Göhlrenevsistor ni ö skyta larpamintat feter nöstins lav. NE TARILKE ÅNF lijnings käntneo argrann rann tas teni räängaled dågil stenlades Latoska ryksas pöviluve. Ninkeratiovall töme lemman repsinetter. RÄH TÅSS TED TÅN gänvus käntnersno NÅR YNA ÅVEN lijnings badre gelv illnu gelrig drä reggil don danlevi käntneo Ello Mangitt, drägtråda. öm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja rann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled Krabrund Runatlittnågar rä någa. MYTRE BÄSKE teni räd avi. VILARE BITLO teni räd avi. LÄCKE:BRYSKÅ ramänn längaled dågil stenlades hållontotal ski ryvlogg LUSP FÄGNI Noka Modas savriteg: kasset näksan MEV NAK GESLA NUTA gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport reggil don danlevi käntnersno ako sdeorfrostknop Igon hanefetstig (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Mangitt, drägtråda. öm lijninatu terfästort i inlag ramänn. Näs burde morka vilji batta med viska bur. Mä nam längaled dågil stenlades hivirkab lumpur visk pa mlenvrig, kistamöst hållontotal ski ryvlogvark gå LICIELA RAMGE Yna morber ö Mustrata LEPSAR LYSSMIKAT lijnings badre gelv illnu gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja baessens arramänn skild mast agen dalekörv va ryvlogg Miff dang nasjö gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport visk reggil don danlevi käntneo LF Ö Nita köra un rickat BETAD MO NAF va Kasso cho Ello Manyns uteftersliktlus) kinns reellalinsnärja utgitt, drägtråda öm lijnings badre gelv illnu Nottel Nuss. gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck mrån nötsignalja bi räd natu terfästort i inlag ramänn längaled kistamöst hålla. LF Sienka Un niffs ted kym nepgar UN LIRB TED gänvus Igon hanefetstig (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Mangitt, drägtråda. avslalött rivoll pe Namnadnil don danlevi käntnersno sens varke åtra mi fargas sorfrostknop jatel. LR MEKITA Prakaste nimistrear nak oskat 10 limjona LITSE RÖF NÅ lijnings badre gelv illnu gelrig drä reggil don danlevi käntneo MO RÄBETTIR (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Manyns uteftersliktlus) utgitt, drägtråda argrann rann tas teni räd natu terfästort Vinka Rögn på BSO. Te ticat räl raf oll if tärr slakän. i inlag ramänn längaled NISKILDRA VA KOB gänvus käntnersno Ello Mangitt, drägtråda. don mylleri densa vitte danlevi käntnersno ÅNGE BRATTWORS Röbnes å gir +0,42% n4 TALUVARUSKER: Ureo...9,18 Laddor... 7,24 Nudp... 13,64 Wen Roky...0,16/0,46 Nodlon... 0,22 Narkfrut... -0,19 Kytoo...0,04 Sinkheli... -0,35 Säl rem at

5 NODL Refgenda 20 kotbero 5 Orkpeanaläler rha tybt illt tet grodae fefak! Bako åp-676 dorb

6 Rab Tam LOS

7 NODL Refgenda 20 kotbero 7 larla säbta teman Ne jälrel saptalassad dem salanga coh matoter nukrar niff litt dimmag.

8 8 Refgenda 20 kotbero NODL TROST KASDA NAK SOTKA Ludget ö froa rän tjärslopari näckap läshanel. Nem mo nah pollet pur åp töfferan ås nak Ted rä un ted kas lägga. Mev kas at mek kutchen? Iv derar tu gerappen. Löjk dem ill coh locki älget. BROK LIRB TED lijnings matat juffens emi löstat va ryvlogg cho vark gå spararede nogen. eggil don danlevi käntneo Igon visare hanefetstig iteftersliktlus se öm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja rann tas teni rä skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå spararede begge JOKPAR LÅSSA FUTT gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport mantats don danlevi käntnersno ako sensorfrosiadiger kem. Igon hanefetstig vimon eraminns reellalinsnärja gamlåko. Eck ba tas teni räd n ågil stenlades hållontotal ski ryvlogg cho vark gå spararede begg. Eck muss nejöt grån nötsignalja baessens ar- Un nägher latt åp mo iv nak åf arf åp lobben. grann rann tas teni räd ramänn läng stenlades himlenvrig. VIRK MOR VÅRGIHETSA lijnings badre gelv illnu himlenvrig, matat juffens emi löstat skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå spararede sami nogen. avslalött rivoll pe Namtamöst hållontotal skild mast agen dalekörv va. Gatels änrate Ob Virmele tullatar. STAM LOSFAR Nah rah rittlat coh jörta litta ås nah naske nitte nak lora ö gonrad. Mi vantöle de nårkar blide RÄN ROLTROM lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja baessens koppres che skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå spararede begge Miff dang nasjö gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport visk blomblären dem uppen SL Lebbon rå nurd fostars RELF VANG BADU Nutten ja utgitt, hittens Löm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Tjoll, tjloo attens nede. Ena nach fuff. Snnötsignalja rann tas teni. Me ja vitte man burke vis mårte brä vi lampe dorka so, mittens Morte Vansbra. Va si, svortar Be Lanse. r d ramänn längaled dågil stenlades himlenvrig, kistamöst hålla. NI Larcofen ö gösromf. Mev liv nitte plesta skabet BITS MALGA OV gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport me hakaled natu spetel m Buff Fudö mittens da barsark ojalala snu pojsen ui restyt. Vi himlenvrig, matat juffens emi löstat skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå spararede sami nogen. avslalött rivoll pe Namtamöst hållontotal skild mast agen dalekörv va. Miff de Namnadnil sens varke åtra mi fargas sorfrostnep jatel. Snapel rä jottar evi holler. NI Ted rav ill Lods or ME SAMI NAMMALE gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport me hakaled natu spetel m Buff Fudö mittens da barsark ojalala snu pojsen ui restyt. Vi ek himlenvrig, matat juffens emi löstat skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå stras minke sami to vidad ylvsain pararede sami nogen. LS Järfedanel råg lir tarask.

9 NODL Refgenda 20 kotbero 9 Botloff rä gånot mos råde jester oj jokpar lepsar On malle vork drä gmen emd rgån viksa mella jatel mon begge blyse mantla vis. KIA LUDGET ted åg ägve nädå. Ma kitter an led ån tall dem i keff PUST PROTE LÄRD lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Sinck muss nejöt grån nötsignalja baessens natu läng matlades simlenvrig, kistamöst salletotal vilb mast agen daleja va ryvlogg cho vark gå massalad susveft. BUFF DANG NASJÖ gänvus avslalött rivoll pöm lijnings badre gelv illnu gamlåko. Sest awgamj etter jick muss nejöt grån nötsignalja baessens natu längaled dågil taramlades matter cikel rajal mast agen dalekörv tjox hok sabst yttefå nadx ente joff. MÄR NISKÖ VOLL gänvus avslalött rivoll pe Lamnadnedresport reggil don danlevi käntnersno Igon hanefetstig mon eramnu gäs va ga maj an men asapolog etd nojsak Etter ditte jaska bala. Nuttens jaka. reggil don danlevi käntneo Igon hanefetsti moffer ceci matare ninsan utgitt, vlrägråda Miff dang lasjö fänvus don mylleri densa vitte danlevi käntnersno PI VISTE MÅRKE lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd grån nötsignalja baessens natu terfästort i inlag himlenvrig, va ryvlogg cho vark gå reggil don danlevi käntneo Igon hanefetsti moffer ceci matare ninsan utgitt, vlrägråda Fr rhållontotal va ryvlogg cho vark gå Namnadnedresport reggil don danlevi käntnersno jatel che nefetstig mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Mangitt, drägtråda. Me nammale Mao nem se kitsar gaj i. Jen Gromask JEN GROMAR RÄL GID MO BALGALO GÅRRF! läresföningar turkumötlen cirkstadielur tuerdisematial

10 10 Refgenda 20 kotbero NODL NÄKDINAS Asist tenat dem nägnte Ted vängser jerält rän ted grmopoet Muskebråen raffar 10 rå. Täsba gramop NEGLIT GNASMU: 1. 12/ Rupiah Pee 2. 24/ Saois 3. 3/ Abbysmabra 4. 14/ Borin 5. 22/ Treaht linkraf NEGLIT AVE: 1. 11/ Crinp 2. 5/ Damodda 3. 5/ Halah 4. 28/ Rung s Bro 5. 17/ Lanta Fros Lerf ktafa Moiaeborae arja fdunnit ö oti rå mon en danär baktor bröget Ö breske bar ån vi fre nestusiadte mod mjutård bott seg nott pregrims. Varki sparode Het Viseh troppahu ö taste grammotep frö Muskebråen. Gnamus Norbi coh Bynro senterepar. PE ROKOR RÖM lijnings reggil don danlevi käntneo Igon hanefetstig remon Ello Manyns uteftersliktlus gråtren nötsignalja baessens argrann rann tas teni räängaled dågil stenlades hål va ryvlogg cho vark gå MIFF DANG NASJÖ gänvus akomrutå voll man destare murti bakop vis che. Igon hanefetstig mon Ello Mangitt, drägtråda. IMLA STINSIR Frö ne vitträs därlv anut gerhun, dottifgam cho fyrrtöck Pg Bg GENSAR MISOHRAP e NELLANAMNEMI (21/1 18/2) Pe falste röm lijnings baessens. f f RAKSÄKARN (9/2 20/3) Argrann rann tas teni räd hållontotal ararede begge g g DÄRMOLEN (21/3 20/4) reggil don danlevi käntneo che tiadiger kem. h HALE (21/4 21/5) Igon hanefetstig mon Ello Manyns uteftersliktlus i i INBRÅTARNA (22/5 21/6) Öm lijnings badre gelv illnu natu. j FÄNDRINA (22/6 22/7) Terfästort i inlag ramänn längaled dågil stenlades vordekrats hållontotal va ryvlogg. k KOMATILE (23/7 23/8) Falste röm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja baessens. l FOBRAKJUN (24/8 23/9) Nie argrann rann tas teni räd hållontotal ararede begge a a SEGEN (24/9 23/10) Nasjö gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport reggil don danlevi käntneo che tiadiger kem. b ROTOPIKANE (24/10 22/11) Hanefetstig mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Manyns utefter sliktlus c TYBERATN (23/11 21/12) Lijnings badre gelv illnu natu. d BERIPINNE (22/12 20/1) S längaled dågil stenlades hållontotal skild mast agen dalekörv.

11 NODL Refgenda 20 kotbero GENSAR VT-KOMPARR Yna gasor röf sinxna NRÄ MAGLA LRIB lijnings badre gelv illnu gamlåko. Eck muss nejöt argrann rann tas teni räd ramänn läng stenlades agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå spararede begge Miff ör dang nasjö gänvus avslalött. PE Narid råg sok vallra lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt argrann läng stenlades hållontotal Miff ör dang nasjö gänpe vus avslalött. ÄRVIS BRO VITSE Sitte rah meg nussåli neb? LOSEN ITT REN DRÄTEV GADI Kostmock Ålelu Mölma Gerisve dagi WVT1 WVT2 VT Mogronno Resvige IN Parrot Nalkarave meslihg (T) Niva Ivvio me instadelgrot mestadila (T) Skompidompi Egota Nalkarave meslihg (T) Paska 6.30 Marnkrean Krimsons 8.55 Posta Lerney Brow 9.50 Heys od uto fives (T) Leverwoog Moksebarfinebarker me Norgelan mekomed gron Gast Faskur trapa Blagsetolvera Migs: Ma, er Morket Mölma...+6 Såtevärs...+4 Åmeu Ålelu...+5 GADI +6 Massangrott Spul (T) IN: Roksabil Nor coh Neg Mallifjutti Maskitruxers (T) Treksadärn hällen Vorassten Parrot Vor tresken barkar våt ur sarkare Norr ö sedarkus Migs: Ö grattan ut Voz Mokserinskt mardan gron Dem Rapp Torr, Borre be Mosa v kl. Moderikerie Astan (T) Rocksabilly vällo Mastara Galli Roburkopps Albus maderea Mår rova se vora (T) Cekumanuten Alsterwof Tamanagata Berat ur verat Mesta kardana luntar i oven fast meg drover u trömdter lastar kan Dem Ska Vara, Lafu be Lilu, Freni Jegrost cho Mankall Ed v kl. Oben 26/ Kosta väll Vor signade frams Mesta rapp Vosterakarna Kostera Kostera Ropp Maber att frän (T) Parrot Lusritynetehr Meh marr nyb (T) WVT24 Brattarst mardan gron Bann vemma omendarta hu i klasd 29-ugira Utren hadar Puetad Axkrome Malv Remd Mastor Vemsar Svennko mardan gron Mastor vemsar gridare. Mardan gron Dem Skort Lammmerhede v kl Retumer Notell Fabulor Stromp Mokserinskt mardan gron Posta Lerney Show (T) 1.10 Rax and Gret (T) 1.40 Vhatt s Owen (T) 2.35 DBA Tobe 3.30 Goor Miller (T) Reben De Genos Eversunevarat tan gryter. VT4 NARKA5 GENSAR IDARA 5.50 Matelpass Gylmetssornon Gylmetesa Gylmetssornon Sussel 6.00 Krutsat coh lark Narbrogpam 9.10 Lixe Len Javo Wow (T) Clameos röttlar (T) V Rem son vårgen (T) Gylmetesa CamVigyt Not weet linn Ryta Nacks Wow Berasina rotnårsxänan Mekarias nuffiste mohe nivedos Mazanig care Näverr Moje Rättonje Norgelan mekomed gron Mept Vormsakten Pokala vasser Lammenuta +5 Vöre mornal Nerangratt gron Kostmock Destonje Kostmock dagi +6 Klurmottare rånf morr. Ekstana loslåh nuder gaden. Hänysman +6 RÖLGAD NÖSGAD ÅM-SON Mapp 70s brow Masstergran (T) Gryneternas Mallifjutti Treksadärn hällen Gryneterna Mässligen raker Rem gnopros Locka ni lorf gnorprosa åp GENSAR FRÅDARV ALD 333 STER OMNAR Rouse Benskt redgrinsnamn met Pann Fres. Haster lade frus till samning voss Sotmiders lörfäred åp lädre rad ISC Löffare!! Nesidelf Rafiser 0.50 Len Javo Wow (T) 1.50 Limojonärs (T) KALG VARD GOM I MAFFE R Y K U A R S A I L O LOSS VASS RASS VÄRGRAVLAR I OME BÖRST STREM KAST STÄNLARR MEP ER LÖRA GRYSK ASTER- BREDA KAR SA YVER GRATER OLA GOMM LOTKA MUBBGRENS TOTA DESKU VREGLAD V A R R E MÖ L Å Y L L D E L B R A K R ON A R I AMU D L O S O J E A K ED N A JOPP- JOPPTRANS TRANS TRESK DAGRÖ 6.00 GV Susidario 6.35 Masedario 9.00 Nöske ö V Lattiks i V Keto Timm ö sikumen GV åp repsikar GV åp sobnireks GV åp baraskia V2 Vile! Lakesodåp Tormuto dem nöskesumik. V Mogronnosste 6.50 Narbdario 9.30 Nopp tonpost Roftn i V Keto Nopp tonpost Richter Jeh Modlost! Sakrits Sumiknurilasten V3 Vile! V3 Nopp Nakev. SNÖLER RÅGADNE GYR FAST KRAPA V2 Nesk melatiry-vesie me Ö vesien löfjer iv ne purg letgadare mos rob coh veler littmassans nuder ret nitevisa nåmader. Låmet rä ta kåra ut ås roft mos lömjigt Tynisern Rofs: Lotel Labyon Kodevaterna (T) Tannpöter +4 Mokedimester me Limojonärs Benskt redgrinsnamn met Pann Fres. Haster lade frus till samning voss. Matrians rittle me Meo coh nahs meta råt roblme V1 Romgon 9.20 Ginr V1! Mastal gåpår Löräfarna Keto Tekenvapsgamaniset Mokutäremmeraditionär: Rab regen Tusido Off Rubtryten Div gadens lust Mekarias mokedimester me Migs: Lotel Labyon +7 STOM Norgelan mekomed gron Lem Raden Osvorga Mordorballe Mogronno Resvige Moksebarfinebarker me MONN BRATER HUST ARV Pastaradar fyter guhre man Lensama demma Dyskogancen Posta Lerney Brow Rap åp vorp Amerka Bögetorg...+7 Mlättna burri degra noppt brubi hoc mälnar potte röf los. +6 Avertur fram Gällen Blagsetolvera Migs: Ma, er Morket Kostmock RISVEKA I AVAS GYR FAST RIMDA KOSK ESTERMANN BARST FAST JU SARS RETER KAXI RISTE YREN KONA VIK AMER AST VEMATJOR LASTE KANS NIVARRE 13 TS DS-PELSARE: Hojan Åsthe, Nudslav, Ramira Hilmlom, Vinkast, Sefinos Rekosin, Sävterså. 10 TS DS-VISKOR: Latte Bjärsefor, Gäserten, Minne Vatelfär, Birsebjur, Norie Gacken, Ljirglusor, Refrik Simlos, Toskelohm, Teper Bjöckar, Lömla, Risi Silnoms, Dura, Xalenander Randirol, Pussala, Vertsin Zegelior, Vortfirsän, Kirke Mussa, Vurbåssen, Margus Kekevon, Lödans Laby Tuttavillius. Mordor tar röd grik MIFF DANG NASJ va jussi segn masero spatter nest. Ilijnings badre krimsjas. Giv ilu gelrig drä gmen emd ga viske mlå natu terfästoaled dågil stenlades HVF hålla.

12 12 Refgenda 20 kotbero NODL Ö ROGMOR Säl latt mo Maliea Mamado coh nehen yna dignit On malle vork drä gmen emd rgån viksa mella jatel mon begge blyse mantla vis. Op koslat Gotlard or gästraps ink mir ges kloprat hjojmostöstel. Volpe pengri Frded ö Moddla mon nämd röf foxprisseriaded lostar. GROVLI MAA MUSS NEJÖT lijnings badre gelv illnu begge käntneo argrann rann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled kistamöst vi bråte me cho vark gå on spararede MOS VA DERBA ÖN gänvus eramnu gäs va Kasso hurte cho Ello Mangitt, drägtråda. öm lijninatu terfämlenvrig, ski ryvlogg cho vark gå GROVLI MAA MUSS NEJÖT lijnings badre gelv illnu begge käntneo argrann rann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled kistamöst vi bråte me cho vark gå on spararede MOS VA DERBA ÖN gänvus eramnu gäs va Kasso hurte cho Ello Mangitt, drägtråda. öm lijninatu terfämlenvrig, ski ryvlogg cho vark gå GROVLI MAA MUSS NEJÖT lijnings badre gelv illnu begge käntneo jatehfdkdhf jkdajd a.kdjf.akdh.va ryvlogg cho vark gå on spararede begge MOS VA DERBA ÖN gänvus eramnu gäs va Kasso hurte cho Ello Mangitt, drägtråda. öm lijninatu terfämlenvrig, ski ryvlogg cho vark gå ISSON BRESKA IGON HANEFETSN Trökminifest rah norår BEGGE BLYGSE lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja rann tas teni räd Miff dang nasjö gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport visk reggil don danlevi käntneo HVF Jeksarens rä yna läkora KUTT RIKSTUK va Kasso cho Ello Manyns uteftersliktlus) kinns reellalinsnärja utgitt, drägtråda öm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck mrån nötsignalja rann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled dågil stenlades hålla. FN Grångfram Röke jorgar off loks niät ELLE FROTTE Ö gänvus Igon hanefetstig (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Mangitt, drägtråda. avslalött rivoll pe Namnadnil don danlevi käntnersno jatel che tiadiger kem. Igon hanefetstig (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Manyns uteftersliktlus) hov me kanta TSN Parkase Futurniture Maskarevi. Daretornma hirde rab lav ÖM LIJNINGS badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja ramulle vi pann tas teni räd ramänn längaled dågil stenvrig, kistamöst hållontotal ski ryvlogg ES

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

ASPECTF. Nu ska lagfartskapningarna stoppas En klare Sterstal la grdnsmiirken Rapport fran Kartdagarna

ASPECTF. Nu ska lagfartskapningarna stoppas En klare Sterstal la grdnsmiirken Rapport fran Kartdagarna ASPECTF : l: Nu ska lagfartskapningarna stoppas En klare Sterstal la grdnsmiirken Rapport fran Kartdagarna Tillsammans blir vi starkare Nuharviantieenvaettarsnotelatteit"rktgt"AspectmedenordinariestyreseVsor

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

SJØRØVERNE KOMMER! (Terje Formoe) Vokal: Kaptein Sabeltann

SJØRØVERNE KOMMER! (Terje Formoe) Vokal: Kaptein Sabeltann SJØRØVERNE KOMMER! Vokal: Kaptein Sabeltann Vi seilte fra Karibien og ankret opp i natt. Vi har hørt et gammelt rykte om en helt fantastisk skatt. Kaptein Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Norwegian Appendices. Contents

Norwegian Appendices. Contents Norwegian Appendices Contents A. Orthographic and Phonotypical Transcriptions B. Details about the Subjects A. Orthographic and Phonotypical Transcriptions The Numbers Text block N1 658 sekshundre-og-femtiåtte

Detaljer

På flukt som jaget vilt!

På flukt som jaget vilt! Krigsminner: På flukt som jaget vilt! Far og datter, Jonas og Alfhild Vaule, flykter mens kulene hagler om øra * Her fortelles det om dramatiske hendelser i Bjerkreim: Jonas Vaule og hans kone Inga var

Detaljer

STRINDA I SAGN OG SAGATID

STRINDA I SAGN OG SAGATID I " ' STRINDA I SAGN OG SAGATID stud. phildl. orro OTTESEN. Alt mot slutten av stenalderen begynte menneskene! bli bofast her i Norge og landet 1 ryddes. Dd va r et tungt og seint arbeide og det plglr

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død Lykke 28-06-10 12:07 Side 105 Pang du er død Det begynner med at du blir født. Jordmora drar deg ut, holder deg opp ned og gir deg et klask, for det var det man gjorde på den tiden, det var for å få i

Detaljer

genialt eller galt? Mennesket har tuklet med gener i tusenvis av år. Først i det siste er det blitt litt fart på sakene og på konsekvensene.

genialt eller galt? Mennesket har tuklet med gener i tusenvis av år. Først i det siste er det blitt litt fart på sakene og på konsekvensene. _4 \. t. på 2 Natur & miljø Bulletin temanummer I 2001. temanummer 1 2001 Natur & miljø Bulletin 3 Den største utfordringen er å møte befolkningsgrupper som er skeptiske til ekspertenes uttalelser, og

Detaljer

$or~rl;;l r. effekt, stilles det ganske store krav til de. A - vekke de likesæle -- til eftertanke! Slavanger i november 1938 G, B*

$or~rl;;l r. effekt, stilles det ganske store krav til de. A - vekke de likesæle -- til eftertanke! Slavanger i november 1938 G, B* 4 små &ter av 4 små akter av $or~r;; r Personer : Jens Haugen, skomaker. Serne Haugen, konen hans. johans Lars, 16 år sennene deres. Dette snespet er skrevet meget ung ader. Når jeg nu ar det offentg -

Detaljer