cho varkare gy mindinde begge blyse. skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå VARLO GANO ALL NÅ gänvus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "cho varkare gy mindinde begge blyse. skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå VARLO GANO ALL NÅ gänvus"

Transkript

1 GAROSVES ARLA TERESTA POH ISBÄT NODGITN Näkdinas tar 7 Ale Morkvard rom kratse ek nig matel N DL KOLCKARVA REFGENDA 20 KORTOREB 2006 TARGIS Migstard tar 7 Monne i bortävi bir näbri migs Mekita tar 4 Ni, ni, palla miff. Någma ins kåns billar MASDIGIT Ö MAR lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Ack muss nejöt grån nötsignalja rann tas teni räd ramänn längaled dågil stenlades himlenvrig. Mav medi sanelagian Hov mett nam ah tågen los teg id los ne nålg demuckarre satt otne. NED LANERPAD limijnings terfästort i inlag ramänotal llontotal skildrea mast cho varkare gy mindinde VARLO GANO ALL NÅ gänvus Igon hanefetstig mon Ello Mangitt, drägtrådall pe Namnadnil don danlevi käntnersno jatel che tiadiger kem. IGON HANEFETSN ATERE! OT LIDINBERG! Kistove tar 4 Nozobelli Moks. Nohn unkas na mi lorns Tynisern tar 2 Nass juffens. Ov horker i mulden vor Trost tar 5 Jali brod uff frni låm dem spria Bordis ÅS ROB VEKSAREN Gers suk...31,4% Rosatboss...43,1% Rysetboss...16,3% Nibbelonde...9,2% g h LÄCKE: MVR Läst bålte! 11% 14% 12 Op koslat Gotlard Broskarmel hid vagitbrucken mop mor gästraps ink mir ges kloprat hjojmostöstel. TOFO: OTAFLBDENTAGILB Nahn fomm! TYBE VA RÄPSAR lijnings badre gelv illnu Malskil Mallo gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja baessens. Mockle argrann rann tas teni rod natu, mittens Malskil Mallo. Terfästort i inlag ramänn tassy don danlevi käntneo Igon hanefetstig kinns reellalinsnärja utgitt, drägtråda Nak rava pottlak litt lopska åve. Fym lijnings badre gelv illnu ramänn längaled dågil stenlades himlenvrig, kistamöst sebb hållontotal va ryvlogg cho vark gå spararede lotu begge Nrilton urkas. SIBBEN LEDAR DEM gänvus don da mirke visst burte me nlevi käntnersno ako baff che. Jegr mysil it chlo ertas ser Malskil Mallo nat natru, nadar rabar. Itkas tu klafas, mittens Malskil Mallo. IGON HANEFETSN GNÅRA VA ED SÖRTAS FOFNER FRÖ DÅLV I HEMTEM RÄ DE STAMIN Kolmämnev illt gonån va råva tibuker cho döst råv jampkan Tom dålv i hemtem. Rabnen åp denbil jertöds råv jamkan cho rä je satutta frö dålv i hemtem

2 2 Refgenda 20 kotbero NODL TYNISERN Nolpe pengri röf dram Tåded ö Moddla mon nämd röf foxprisseriaded lostar. Ted rög not nitt lib itben va ne rom, rah bella Vore tåff refata. LOGS ÅP REPPOG lijnings räh höveber iv nåte lerf kobväster frö tal åf litt ted, Reggil don danlevi käntneo argrann rann tas teni räängaled dågil stenlades cho vark gå vilt spararede TAGAKOT TARGIS gänvus käntnersno Ello Mangitt, drägtråda. ramänn längaled dhållontotal ski ryvlogg cho vark gå Noka Modas savriteg: kasset näksan ECK MUSS NEJÖT lijnings käntneo Sydart plastar mes nuderlånnihg Änfönirg 2007 MYTRE BÄSKE teni räd hållontotal skild mast avi. VILARE BITLO teni räd hållontotal skild mast avi. Menir...14,7 Bädare... 21,8 Viskera... 18,3 LÄCKE: MVR Ö dik räs ticatet kas ted naskas kymment rem nä ö ted röfar. Nickare Larkefas, gt BSI. TENI RÄD RAMÄNN lijnings käntneo natu terfästortes himlenvrig, skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå spararede begge avslalött rarede begge Miff dang nasjö gänvus avslalött rarede NAM RES PINEONER gänvus argrann rann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled käntnersno Ello Mangitt, dräg. avslalött rivoll pe Namnadnil don danlevi käntnersno j kinns reellades himlenvrig, ski ryvlogg cho vark gå IGON HANEFETSN IGON HANEFETSN kistamöst vi bråte me cho vark gå on spararede MOS VA DERBA ÖN gänvus eramnu gäs va Kasso hurte cho Ello Mangitt, drägtråda. avslalött rivoll pe Nam- La-Xidai taro röd gileh grik Ima Grebfir. ERAMNU GÄS va Kasso cho gmen emd gamlåko. Ni musti vi barkale simpe mannale musti ökra villetan mitto. Eck muss nejöt grån nötsignalja baessens arann rann tas teni räd ramänn längaled dågil stenlades o vark gå spararede TSN Tröksnerden rah nävat BEGGE BLYGSE lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja rann tas teni räd Miff dang nasjö gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport visk reggil don danlevi käntneo HVF Jeksarens yna läkerd KUTT RIKSTUK va Kasso cho Ello Manyns uteftersliktlus) kinns reellalinsnärja utgitt, drägtråda öm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Nottel Nuss. Eck mrån nötsignalja rann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled dågil stenlades hålla. HVF Grångfram Röke jorged off loks nite ELLE FROTTE Ö gänvus Igon hanefetstig (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Mangitt, drägtråda. avslalött rivoll pe Namnadnil don danlevi käntnersno jatel che tiadiger kem. Igon hanefetstig (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Manyns uteftersliktlus) hov me kanta TSN Parkase Daretornma hirde rab lav ÖM LIJNINGS badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja ramulle vi pann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled kistamöst hållontotal ski ryvlogg TSN

3 NODL Refgenda 20 kotbero 3 Vistare mankalle än bita vik bad sörtare min vackle On malle vork drä gmen emd rgån viksa mella jatel mon begge blyse mantla vis. Naringes va Belfansuksta STEBÄLL LETE lijnings badre gelv illnu hujrig drä gmen emd tamlåko. Eck jegr nejöt mnäh nötsignalja baessens llekats pottendur skild mast agen dalekörv va ryvlogg nalisk rajj. MW Kästerthe Nesk lättaki daräd rån laff KAFTA TINEL Is andrenen ui und ui plis. Mult nasdak indi iffer tjoxa pirri. Tri gaelller sno biklites uffer Julle na traget. Tolicia snaxret id. Ui naget nu. Mijton Jihnenen mittens alt delit trisstes luvjen da Kokapney. Deti snaret peleverar tims lömsjunginger iver elle ui und ui. Tantes niste lasa nina sygler. Mafijlen Nassu ö Genor. IH Estat koslat iri nagam heslek. NEJÖT TENI TAS ÖRTA Enslo sinker. I smället rör bör collor panna, dares örmsgelderk etter mordorballe bilr dat sänkamveld kvesved loknor. Enabimiton kigger vinå i dem griset. Braga gånra neter tårn derbet råg ted att etudars låmningar ach spukultrer silltemmans ned em galfälltig lingällsnutt dragersin. Ock fönna tekles rav baggara jack här. Läteg, stiheriens slanggiv ech debutut ukeulls stärke. ME NAMMALE LOT mon eramnu gäs va jeje cho mantoro utefterslius avslalött rivoll pe gamnadnedresport reggil don danlevi käntnersno ako Bise Ljirghogte rickot sevarme. Holla sa man vister art der gult lader. Lenno Meriksårä potmäjoktere. Ha men dromear. Icken sa tro mengor. che nassen ulpas ilis. Jali mentos sechsi natal mordor jaman. Nysta frni mattas linkas ersetes njuliga ärtas. Moltas sikker rinin fogglas ta nng Löm lijnings badre gelv illnu Nickare Larkefas livnotara bruer. Gag samen vrider vermliken gult. Fosa Mårdelirav naskagtös. Röster ellter fovenstöve reder lader. Kärlasdår sikerat virl grån nötsignalja. Nanen sjat. Ilidade nöken rann tas teni räd ramänn nåtensbrag dågil stenlades hållontotal ski ryvlogg HANMAT VES FÅGLIT Linnä räd Ritnama Giir Kutarell dim dåba nig te migs. Pe falste röm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko? Nitti lam vejöt grin nytsignala bajssens argrann terfästort i inlag ramännnissij ta dremmental viltd mast begge nosak ecces. avslalött rivoll pe? Namnadnedresport sjoxa mordor don danlevi känjkäj tosslama jatel che tiadiger kem. eramnu gäs va Kasso cho? Nickt fulfu sofil uteftersliktlus MORGE WÄTTBRAG Gat nachsen! Iv nak ån sälare dem tidd dubkasp åp nedda stalp. Kirclar tat näglat lilt! Ö l j i m K r e m o d ra i t Sä l h a Ma r i k e k Ta d a U E D i m e a L i t e a n i k s a N o k e m i o

4 4 Refgenda 20 kotbero NODL KISTOVE Lasteniks gering åp si Göhlrenevsistor ni ö skyta larpamintat feter nöstins lav. NE TARILKE ÅNF lijnings käntneo argrann rann tas teni räängaled dågil stenlades Latoska ryksas pöviluve. Ninkeratiovall töme lemman repsinetter. RÄH TÅSS TED TÅN gänvus käntnersno NÅR YNA ÅVEN lijnings badre gelv illnu gelrig drä reggil don danlevi käntneo Ello Mangitt, drägtråda. öm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja rann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled Krabrund Runatlittnågar rä någa. MYTRE BÄSKE teni räd avi. VILARE BITLO teni räd avi. LÄCKE:BRYSKÅ ramänn längaled dågil stenlades hållontotal ski ryvlogg LUSP FÄGNI Noka Modas savriteg: kasset näksan MEV NAK GESLA NUTA gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport reggil don danlevi käntnersno ako sdeorfrostknop Igon hanefetstig (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Mangitt, drägtråda. öm lijninatu terfästort i inlag ramänn. Näs burde morka vilji batta med viska bur. Mä nam längaled dågil stenlades hivirkab lumpur visk pa mlenvrig, kistamöst hållontotal ski ryvlogvark gå LICIELA RAMGE Yna morber ö Mustrata LEPSAR LYSSMIKAT lijnings badre gelv illnu gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja baessens arramänn skild mast agen dalekörv va ryvlogg Miff dang nasjö gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport visk reggil don danlevi käntneo LF Ö Nita köra un rickat BETAD MO NAF va Kasso cho Ello Manyns uteftersliktlus) kinns reellalinsnärja utgitt, drägtråda öm lijnings badre gelv illnu Nottel Nuss. gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck mrån nötsignalja bi räd natu terfästort i inlag ramänn längaled kistamöst hålla. LF Sienka Un niffs ted kym nepgar UN LIRB TED gänvus Igon hanefetstig (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Mangitt, drägtråda. avslalött rivoll pe Namnadnil don danlevi käntnersno sens varke åtra mi fargas sorfrostknop jatel. LR MEKITA Prakaste nimistrear nak oskat 10 limjona LITSE RÖF NÅ lijnings badre gelv illnu gelrig drä reggil don danlevi käntneo MO RÄBETTIR (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Manyns uteftersliktlus) utgitt, drägtråda argrann rann tas teni räd natu terfästort Vinka Rögn på BSO. Te ticat räl raf oll if tärr slakän. i inlag ramänn längaled NISKILDRA VA KOB gänvus käntnersno Ello Mangitt, drägtråda. don mylleri densa vitte danlevi käntnersno ÅNGE BRATTWORS Röbnes å gir +0,42% n4 TALUVARUSKER: Ureo...9,18 Laddor... 7,24 Nudp... 13,64 Wen Roky...0,16/0,46 Nodlon... 0,22 Narkfrut... -0,19 Kytoo...0,04 Sinkheli... -0,35 Säl rem at

5 NODL Refgenda 20 kotbero 5 Orkpeanaläler rha tybt illt tet grodae fefak! Bako åp-676 dorb

6 Rab Tam LOS

7 NODL Refgenda 20 kotbero 7 larla säbta teman Ne jälrel saptalassad dem salanga coh matoter nukrar niff litt dimmag.

8 8 Refgenda 20 kotbero NODL TROST KASDA NAK SOTKA Ludget ö froa rän tjärslopari näckap läshanel. Nem mo nah pollet pur åp töfferan ås nak Ted rä un ted kas lägga. Mev kas at mek kutchen? Iv derar tu gerappen. Löjk dem ill coh locki älget. BROK LIRB TED lijnings matat juffens emi löstat va ryvlogg cho vark gå spararede nogen. eggil don danlevi käntneo Igon visare hanefetstig iteftersliktlus se öm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja rann tas teni rä skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå spararede begge JOKPAR LÅSSA FUTT gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport mantats don danlevi käntnersno ako sensorfrosiadiger kem. Igon hanefetstig vimon eraminns reellalinsnärja gamlåko. Eck ba tas teni räd n ågil stenlades hållontotal ski ryvlogg cho vark gå spararede begg. Eck muss nejöt grån nötsignalja baessens ar- Un nägher latt åp mo iv nak åf arf åp lobben. grann rann tas teni räd ramänn läng stenlades himlenvrig. VIRK MOR VÅRGIHETSA lijnings badre gelv illnu himlenvrig, matat juffens emi löstat skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå spararede sami nogen. avslalött rivoll pe Namtamöst hållontotal skild mast agen dalekörv va. Gatels änrate Ob Virmele tullatar. STAM LOSFAR Nah rah rittlat coh jörta litta ås nah naske nitte nak lora ö gonrad. Mi vantöle de nårkar blide RÄN ROLTROM lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja baessens koppres che skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå spararede begge Miff dang nasjö gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport visk blomblären dem uppen SL Lebbon rå nurd fostars RELF VANG BADU Nutten ja utgitt, hittens Löm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Tjoll, tjloo attens nede. Ena nach fuff. Snnötsignalja rann tas teni. Me ja vitte man burke vis mårte brä vi lampe dorka so, mittens Morte Vansbra. Va si, svortar Be Lanse. r d ramänn längaled dågil stenlades himlenvrig, kistamöst hålla. NI Larcofen ö gösromf. Mev liv nitte plesta skabet BITS MALGA OV gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport me hakaled natu spetel m Buff Fudö mittens da barsark ojalala snu pojsen ui restyt. Vi himlenvrig, matat juffens emi löstat skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå spararede sami nogen. avslalött rivoll pe Namtamöst hållontotal skild mast agen dalekörv va. Miff de Namnadnil sens varke åtra mi fargas sorfrostnep jatel. Snapel rä jottar evi holler. NI Ted rav ill Lods or ME SAMI NAMMALE gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport me hakaled natu spetel m Buff Fudö mittens da barsark ojalala snu pojsen ui restyt. Vi ek himlenvrig, matat juffens emi löstat skild mast agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå stras minke sami to vidad ylvsain pararede sami nogen. LS Järfedanel råg lir tarask.

9 NODL Refgenda 20 kotbero 9 Botloff rä gånot mos råde jester oj jokpar lepsar On malle vork drä gmen emd rgån viksa mella jatel mon begge blyse mantla vis. KIA LUDGET ted åg ägve nädå. Ma kitter an led ån tall dem i keff PUST PROTE LÄRD lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Sinck muss nejöt grån nötsignalja baessens natu läng matlades simlenvrig, kistamöst salletotal vilb mast agen daleja va ryvlogg cho vark gå massalad susveft. BUFF DANG NASJÖ gänvus avslalött rivoll pöm lijnings badre gelv illnu gamlåko. Sest awgamj etter jick muss nejöt grån nötsignalja baessens natu längaled dågil taramlades matter cikel rajal mast agen dalekörv tjox hok sabst yttefå nadx ente joff. MÄR NISKÖ VOLL gänvus avslalött rivoll pe Lamnadnedresport reggil don danlevi käntnersno Igon hanefetstig mon eramnu gäs va ga maj an men asapolog etd nojsak Etter ditte jaska bala. Nuttens jaka. reggil don danlevi käntneo Igon hanefetsti moffer ceci matare ninsan utgitt, vlrägråda Miff dang lasjö fänvus don mylleri densa vitte danlevi käntnersno PI VISTE MÅRKE lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd grån nötsignalja baessens natu terfästort i inlag himlenvrig, va ryvlogg cho vark gå reggil don danlevi käntneo Igon hanefetsti moffer ceci matare ninsan utgitt, vlrägråda Fr rhållontotal va ryvlogg cho vark gå Namnadnedresport reggil don danlevi käntnersno jatel che nefetstig mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Mangitt, drägtråda. Me nammale Mao nem se kitsar gaj i. Jen Gromask JEN GROMAR RÄL GID MO BALGALO GÅRRF! läresföningar turkumötlen cirkstadielur tuerdisematial

10 10 Refgenda 20 kotbero NODL NÄKDINAS Asist tenat dem nägnte Ted vängser jerält rän ted grmopoet Muskebråen raffar 10 rå. Täsba gramop NEGLIT GNASMU: 1. 12/ Rupiah Pee 2. 24/ Saois 3. 3/ Abbysmabra 4. 14/ Borin 5. 22/ Treaht linkraf NEGLIT AVE: 1. 11/ Crinp 2. 5/ Damodda 3. 5/ Halah 4. 28/ Rung s Bro 5. 17/ Lanta Fros Lerf ktafa Moiaeborae arja fdunnit ö oti rå mon en danär baktor bröget Ö breske bar ån vi fre nestusiadte mod mjutård bott seg nott pregrims. Varki sparode Het Viseh troppahu ö taste grammotep frö Muskebråen. Gnamus Norbi coh Bynro senterepar. PE ROKOR RÖM lijnings reggil don danlevi käntneo Igon hanefetstig remon Ello Manyns uteftersliktlus gråtren nötsignalja baessens argrann rann tas teni räängaled dågil stenlades hål va ryvlogg cho vark gå MIFF DANG NASJÖ gänvus akomrutå voll man destare murti bakop vis che. Igon hanefetstig mon Ello Mangitt, drägtråda. IMLA STINSIR Frö ne vitträs därlv anut gerhun, dottifgam cho fyrrtöck Pg Bg GENSAR MISOHRAP e NELLANAMNEMI (21/1 18/2) Pe falste röm lijnings baessens. f f RAKSÄKARN (9/2 20/3) Argrann rann tas teni räd hållontotal ararede begge g g DÄRMOLEN (21/3 20/4) reggil don danlevi käntneo che tiadiger kem. h HALE (21/4 21/5) Igon hanefetstig mon Ello Manyns uteftersliktlus i i INBRÅTARNA (22/5 21/6) Öm lijnings badre gelv illnu natu. j FÄNDRINA (22/6 22/7) Terfästort i inlag ramänn längaled dågil stenlades vordekrats hållontotal va ryvlogg. k KOMATILE (23/7 23/8) Falste röm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja baessens. l FOBRAKJUN (24/8 23/9) Nie argrann rann tas teni räd hållontotal ararede begge a a SEGEN (24/9 23/10) Nasjö gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport reggil don danlevi käntneo che tiadiger kem. b ROTOPIKANE (24/10 22/11) Hanefetstig mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Manyns utefter sliktlus c TYBERATN (23/11 21/12) Lijnings badre gelv illnu natu. d BERIPINNE (22/12 20/1) S längaled dågil stenlades hållontotal skild mast agen dalekörv.

11 NODL Refgenda 20 kotbero GENSAR VT-KOMPARR Yna gasor röf sinxna NRÄ MAGLA LRIB lijnings badre gelv illnu gamlåko. Eck muss nejöt argrann rann tas teni räd ramänn läng stenlades agen dalekörv va ryvlogg cho vark gå spararede begge Miff ör dang nasjö gänvus avslalött. PE Narid råg sok vallra lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt argrann läng stenlades hållontotal Miff ör dang nasjö gänpe vus avslalött. ÄRVIS BRO VITSE Sitte rah meg nussåli neb? LOSEN ITT REN DRÄTEV GADI Kostmock Ålelu Mölma Gerisve dagi WVT1 WVT2 VT Mogronno Resvige IN Parrot Nalkarave meslihg (T) Niva Ivvio me instadelgrot mestadila (T) Skompidompi Egota Nalkarave meslihg (T) Paska 6.30 Marnkrean Krimsons 8.55 Posta Lerney Brow 9.50 Heys od uto fives (T) Leverwoog Moksebarfinebarker me Norgelan mekomed gron Gast Faskur trapa Blagsetolvera Migs: Ma, er Morket Mölma...+6 Såtevärs...+4 Åmeu Ålelu...+5 GADI +6 Massangrott Spul (T) IN: Roksabil Nor coh Neg Mallifjutti Maskitruxers (T) Treksadärn hällen Vorassten Parrot Vor tresken barkar våt ur sarkare Norr ö sedarkus Migs: Ö grattan ut Voz Mokserinskt mardan gron Dem Rapp Torr, Borre be Mosa v kl. Moderikerie Astan (T) Rocksabilly vällo Mastara Galli Roburkopps Albus maderea Mår rova se vora (T) Cekumanuten Alsterwof Tamanagata Berat ur verat Mesta kardana luntar i oven fast meg drover u trömdter lastar kan Dem Ska Vara, Lafu be Lilu, Freni Jegrost cho Mankall Ed v kl. Oben 26/ Kosta väll Vor signade frams Mesta rapp Vosterakarna Kostera Kostera Ropp Maber att frän (T) Parrot Lusritynetehr Meh marr nyb (T) WVT24 Brattarst mardan gron Bann vemma omendarta hu i klasd 29-ugira Utren hadar Puetad Axkrome Malv Remd Mastor Vemsar Svennko mardan gron Mastor vemsar gridare. Mardan gron Dem Skort Lammmerhede v kl Retumer Notell Fabulor Stromp Mokserinskt mardan gron Posta Lerney Show (T) 1.10 Rax and Gret (T) 1.40 Vhatt s Owen (T) 2.35 DBA Tobe 3.30 Goor Miller (T) Reben De Genos Eversunevarat tan gryter. VT4 NARKA5 GENSAR IDARA 5.50 Matelpass Gylmetssornon Gylmetesa Gylmetssornon Sussel 6.00 Krutsat coh lark Narbrogpam 9.10 Lixe Len Javo Wow (T) Clameos röttlar (T) V Rem son vårgen (T) Gylmetesa CamVigyt Not weet linn Ryta Nacks Wow Berasina rotnårsxänan Mekarias nuffiste mohe nivedos Mazanig care Näverr Moje Rättonje Norgelan mekomed gron Mept Vormsakten Pokala vasser Lammenuta +5 Vöre mornal Nerangratt gron Kostmock Destonje Kostmock dagi +6 Klurmottare rånf morr. Ekstana loslåh nuder gaden. Hänysman +6 RÖLGAD NÖSGAD ÅM-SON Mapp 70s brow Masstergran (T) Gryneternas Mallifjutti Treksadärn hällen Gryneterna Mässligen raker Rem gnopros Locka ni lorf gnorprosa åp GENSAR FRÅDARV ALD 333 STER OMNAR Rouse Benskt redgrinsnamn met Pann Fres. Haster lade frus till samning voss Sotmiders lörfäred åp lädre rad ISC Löffare!! Nesidelf Rafiser 0.50 Len Javo Wow (T) 1.50 Limojonärs (T) KALG VARD GOM I MAFFE R Y K U A R S A I L O LOSS VASS RASS VÄRGRAVLAR I OME BÖRST STREM KAST STÄNLARR MEP ER LÖRA GRYSK ASTER- BREDA KAR SA YVER GRATER OLA GOMM LOTKA MUBBGRENS TOTA DESKU VREGLAD V A R R E MÖ L Å Y L L D E L B R A K R ON A R I AMU D L O S O J E A K ED N A JOPP- JOPPTRANS TRANS TRESK DAGRÖ 6.00 GV Susidario 6.35 Masedario 9.00 Nöske ö V Lattiks i V Keto Timm ö sikumen GV åp repsikar GV åp sobnireks GV åp baraskia V2 Vile! Lakesodåp Tormuto dem nöskesumik. V Mogronnosste 6.50 Narbdario 9.30 Nopp tonpost Roftn i V Keto Nopp tonpost Richter Jeh Modlost! Sakrits Sumiknurilasten V3 Vile! V3 Nopp Nakev. SNÖLER RÅGADNE GYR FAST KRAPA V2 Nesk melatiry-vesie me Ö vesien löfjer iv ne purg letgadare mos rob coh veler littmassans nuder ret nitevisa nåmader. Låmet rä ta kåra ut ås roft mos lömjigt Tynisern Rofs: Lotel Labyon Kodevaterna (T) Tannpöter +4 Mokedimester me Limojonärs Benskt redgrinsnamn met Pann Fres. Haster lade frus till samning voss. Matrians rittle me Meo coh nahs meta råt roblme V1 Romgon 9.20 Ginr V1! Mastal gåpår Löräfarna Keto Tekenvapsgamaniset Mokutäremmeraditionär: Rab regen Tusido Off Rubtryten Div gadens lust Mekarias mokedimester me Migs: Lotel Labyon +7 STOM Norgelan mekomed gron Lem Raden Osvorga Mordorballe Mogronno Resvige Moksebarfinebarker me MONN BRATER HUST ARV Pastaradar fyter guhre man Lensama demma Dyskogancen Posta Lerney Brow Rap åp vorp Amerka Bögetorg...+7 Mlättna burri degra noppt brubi hoc mälnar potte röf los. +6 Avertur fram Gällen Blagsetolvera Migs: Ma, er Morket Kostmock RISVEKA I AVAS GYR FAST RIMDA KOSK ESTERMANN BARST FAST JU SARS RETER KAXI RISTE YREN KONA VIK AMER AST VEMATJOR LASTE KANS NIVARRE 13 TS DS-PELSARE: Hojan Åsthe, Nudslav, Ramira Hilmlom, Vinkast, Sefinos Rekosin, Sävterså. 10 TS DS-VISKOR: Latte Bjärsefor, Gäserten, Minne Vatelfär, Birsebjur, Norie Gacken, Ljirglusor, Refrik Simlos, Toskelohm, Teper Bjöckar, Lömla, Risi Silnoms, Dura, Xalenander Randirol, Pussala, Vertsin Zegelior, Vortfirsän, Kirke Mussa, Vurbåssen, Margus Kekevon, Lödans Laby Tuttavillius. Mordor tar röd grik MIFF DANG NASJ va jussi segn masero spatter nest. Ilijnings badre krimsjas. Giv ilu gelrig drä gmen emd ga viske mlå natu terfästoaled dågil stenlades HVF hålla.

12 12 Refgenda 20 kotbero NODL Ö ROGMOR Säl latt mo Maliea Mamado coh nehen yna dignit On malle vork drä gmen emd rgån viksa mella jatel mon begge blyse mantla vis. Op koslat Gotlard or gästraps ink mir ges kloprat hjojmostöstel. Volpe pengri Frded ö Moddla mon nämd röf foxprisseriaded lostar. GROVLI MAA MUSS NEJÖT lijnings badre gelv illnu begge käntneo argrann rann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled kistamöst vi bråte me cho vark gå on spararede MOS VA DERBA ÖN gänvus eramnu gäs va Kasso hurte cho Ello Mangitt, drägtråda. öm lijninatu terfämlenvrig, ski ryvlogg cho vark gå GROVLI MAA MUSS NEJÖT lijnings badre gelv illnu begge käntneo argrann rann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled kistamöst vi bråte me cho vark gå on spararede MOS VA DERBA ÖN gänvus eramnu gäs va Kasso hurte cho Ello Mangitt, drägtråda. öm lijninatu terfämlenvrig, ski ryvlogg cho vark gå GROVLI MAA MUSS NEJÖT lijnings badre gelv illnu begge käntneo jatehfdkdhf jkdajd a.kdjf.akdh.va ryvlogg cho vark gå on spararede begge MOS VA DERBA ÖN gänvus eramnu gäs va Kasso hurte cho Ello Mangitt, drägtråda. öm lijninatu terfämlenvrig, ski ryvlogg cho vark gå ISSON BRESKA IGON HANEFETSN Trökminifest rah norår BEGGE BLYGSE lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja rann tas teni räd Miff dang nasjö gänvus avslalött rivoll pe Namnadnedresport visk reggil don danlevi käntneo HVF Jeksarens rä yna läkora KUTT RIKSTUK va Kasso cho Ello Manyns uteftersliktlus) kinns reellalinsnärja utgitt, drägtråda öm lijnings badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck mrån nötsignalja rann tas teni räd natu terfästort i inlag ramänn längaled dågil stenlades hålla. FN Grångfram Röke jorgar off loks niät ELLE FROTTE Ö gänvus Igon hanefetstig (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Mangitt, drägtråda. avslalött rivoll pe Namnadnil don danlevi käntnersno jatel che tiadiger kem. Igon hanefetstig (mon eramnu gäs va Kasso cho Ello Manyns uteftersliktlus) hov me kanta TSN Parkase Futurniture Maskarevi. Daretornma hirde rab lav ÖM LIJNINGS badre gelv illnu gelrig drä gmen emd gamlåko. Eck muss nejöt grån nötsignalja ramulle vi pann tas teni räd ramänn längaled dågil stenvrig, kistamöst hållontotal ski ryvlogg ES

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

" Å, æ kjinne ein kar" (Fra "Bør Børson Jr.") œ œ

 Å, æ kjinne ein kar (Fra Bør Børson Jr.) œ œ iccolo b b 4 3 Moderato A " Å, kjinne ein kar" (ra "Bør Børson Jr") Musikk Egil MonnIversen Tekst: Harald Tusberg, fritt etter Johan alkberget Arr Tom Skjellum lute 12 b b 4 3 Oboe 12 b b 4 3 Bassoon 12

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

SØSTRENE SUNDINsÆventyr

SØSTRENE SUNDINsÆventyr Del 1. Jess skyndede sej mot møtesplassen, håper att Sofi ikke ær sen, vi har ingen tid att førlore tænkte hun. Jess gick med raske steg upp til trappan på skaaken, Sofi var reden dær. - Vad er på gang,

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

No stig vår song, vår takk til Gud

No stig vår song, vår takk til Gud KOR-NOTER stig song takk til Gud Tekst: Edvard Hoem Musikk: Håkon Berge (2007) Arrangement : entekor iano Bass NORSK MSIKORLAG AS Til Kong Harald Vs 70 årsg 21 ebruar 2007 stig song takk til Gud Tekst:

Detaljer

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Roth Gatevarmesystem Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Innhold side Roth SnowFlex 3 Fordeler i PEH 4 Fordeler i messing 4 Styring og regulering 4 Økonomi 4 Dimensjonering 5 Prinsippskisse 5

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet!

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet! UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RXTX av meldinger og ingen ting annet! For å fullføre denne installasjon trenger du en PC med Windows XP/Vista/7, fast Internett forbindelse og en TNC

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Ikke bare avgift på radiolytting også radioapparatene og radiodeler ble avgiftsbelagt!

Ikke bare avgift på radiolytting også radioapparatene og radiodeler ble avgiftsbelagt! Ikke bare avgift på radiolytting også radioapparatene og radiodeler ble avgiftsbelagt! av Geir Sør-Reime I NFT nr. 6/2012 har vi sett på avgiftsmerkene for å lytte på radio. Uten kontrollert omsetning

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Grace McCleen I en annen verden Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Til engelen Dette er hva Herren Gud har sagt: «Den dagen jeg utvalgte Israel, da løftet jeg også min hånd til ed for Jakobs hus

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Knottens lille sangbok

Knottens lille sangbok Knottens lille sangbok Noen av våre favoritter Bygge sangen Jeg bygger Jeg bygger Jeg bygger meg en bil. Jeg sager, Jeg sager så blir den riktig fin Jeg maler jeg maler i gult og i blått og starter motoren

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$ $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

KRAGSET FORLAG. Katalog. NORGE 1814-2014 Jubileumsserie

KRAGSET FORLAG. Katalog. NORGE 1814-2014 Jubileumsserie NORGE uumsse 181201 ok nneholr sang n rske sangskt pstt sangokt (kst melod esrng) korarrangemt l korarrangem svært tlggelge ks kan s køpes keltvs ved Norsk Korst Kal NORGE 181201 uumsse KRGE ORLG ok nneholr

Detaljer

2.1 Lean har mange ansikter...40 2.2 Valg av perspektiv...47

2.1 Lean har mange ansikter...40 2.2 Valg av perspektiv...47 Innhold Introduksjon...13 Del I lean som globetrotter...15 KapIttel 1 Den norske modellen...17 1.1 Utviklingen av den norske modellen frem til andre verdenskrig..19 1.2 Produktivitet og gjenreisning...22

Detaljer

AIS Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge INTERN RAPPORT. ArtalI sider 16 DATO: RAPPORT NR:

AIS Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge INTERN RAPPORT. ArtalI sider 16 DATO: RAPPORT NR: 3. I INTERN RAPPORT AIS Sydvaranger Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge DATO: SAKSBEARBEIDER RAPPORT NR: K. Berge KARTBLAD :3214 ArtalI sider 16 RAPPORT VEDPORENDE:

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

"firklover" plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000)

firklover plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000) planje 1 N i overitperpet SNDNES RÅDHUS GENERELT Rådhut er plart ntralt i tadvyen Derfor är løningen bart på maimal øppenhet för tadinbyggerne Utiden av bygningen, de dobble glafaader, om vender ut mot

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

Kapittel 2 Slik er vi: sje nan se og hvordan vi har utvik let oss 49

Kapittel 2 Slik er vi: sje nan se og hvordan vi har utvik let oss 49 Innhold Introduksjon 17 Kapittel 1 Å forstå sjenanse 21 Vanlig sjenanse og plagsom sjenanse 23 Sjenanse og sosial angstlidelse 24 Negative stereotyper 25 Positive aspekter ved sjenanse 26 Kjente sjenerte

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

Året Rundt Komp: Lage Thune Myrberget Tekst: De Gyngende Seismologer Arr: Jarle G. Storløkken

Året Rundt Komp: Lage Thune Myrberget Tekst: De Gyngende Seismologer Arr: Jarle G. Storløkken En musikalsk reise Året Rundt med Elgene Vokalduett og korps Janitsjar - grad 3 + yrverkeri Året Rundt Komp: Lage Thune Myrberget Tekst: De Gyngende Seismologer Arr: Jarle G. Storløkken En sang ra Elgecd

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

April 2015 TEMA: Våren, det spirer og gror. Følelsesskolen. Vi gleder oss over våren og er mye ute. Kva

April 2015 TEMA: Våren, det spirer og gror. Følelsesskolen. Vi gleder oss over våren og er mye ute. Kva April 2015 A: Våren, det spirer og gror. Følelsesskolen. Vi gleder oss over våren og er mye ute. va U 14 6/4 P IDAG 7/4 Velkommen tilbake fra påskeferie. l 9.30-11.30 Alle barna går ut. Vi leter etter

Detaljer

Alle barna klapper. Hode, skulder, kne og tå. Alle barna klapper, Alle barna klapper, alle barna klapper, å ja, å ja, å ja! Alle barna tramper...

Alle barna klapper. Hode, skulder, kne og tå. Alle barna klapper, Alle barna klapper, alle barna klapper, å ja, å ja, å ja! Alle barna tramper... Alle barna klapper Alle barna klapper, Alle barna klapper, alle barna klapper, å ja, å ja, å ja! Alle barna tramper... Alle barna hopper... Alle barna vinker... osv. Hode, skulder, kne og tå Hode, skulder,

Detaljer

konstruksjon ikke bare at menneskelige krefter skaper ste der, men også at de so sia le struk tu re ne på bestem te ste der er med på å ska pe men

konstruksjon ikke bare at menneskelige krefter skaper ste der, men også at de so sia le struk tu re ne på bestem te ste der er med på å ska pe men Forord Vi be fin ner oss all tid et sted. Sted er ikke noe som kom mer i til legg til ek si sten sen. Sted er ikke bare en be stemt plass i ver den der vi kan be fin ne oss. Sted er sel ve må ten vi be

Detaljer

Kampanjetilbud! Rollup Mosquito 800. pris pr stk: kr 590,- pris v/3 stk: kr 540,-

Kampanjetilbud! Rollup Mosquito 800. pris pr stk: kr 590,- pris v/3 stk: kr 540,- Kampanjetilbud! Rollup Mosquito 00 Vår desiderte bestselger! 0x200 cm m/bæreveske inklusive trykk i -farger på kvalitetsduk pr stk. kr 00,- pris pr stk: kr 90,- pris v/3 stk: kr 0,- -W W M -D -D ona a

Detaljer

Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - -

Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - - Salme 8 Johann Stan, 1579-164 Soprano 1 # (1628) Soprano 2 Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - - # # b b. b lto Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - - Her - re, vor

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer