Handlingsprogram for fylkesveginvesteringer, prosjektlister (behov/ ønsker)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for fylkesveginvesteringer, prosjektlister (behov/ ønsker)"

Transkript

1 Prosjektlister A310 Planfase Byggefase Beregn. Restbeh. Anlegg kostnad 2015 Kontrakt/ prosjekt- pr 1.jan. A310 Store fylkesveganlegg/ strekningsvise investeringer 108 3/0,0 3/2,4 2,4 Kråkerøyprosjektet Fredrikstad Forutsettes avsluttet 2013/14 F F F P AF /2,4 5/4,9 2,5 Vamma - Ringnesdalen Askim Uavklart sluttavregnig/ - finansiering F F F P AF 106? 120 4/0,0 6/16,9 27,1 Moss - Elvestad Moss/Våler/Hobøl Standardheving/breddeutvidelse B B B B 120 6/0,0 6/6,2 6,2 Delprosjekt Kobbøl - Skjellfoss Våler/ Hobøl Standardheving/breddeutvidelse P B B B 114/115 2/3,0 3/2,4 34,3 Grålum - Nordby - Askim (Vamma) Sarpsb/Skiptv/Askim Standardheving/breddeutvidelse B B B B 110 5/2,3 5/12,2 9,9 Begby - Solberg Fr.stad/Sarpsborg Standardheving/breddeutvidelse IB (P) B B 120 8/0,0 8/10,0 10,0 Elvestad - Akershus gr. Hobøl Standardheving/breddeutvidelse B B B 21 4/0,0 8/22,9 58,5 Halden - Ørje Halden/Aremark/Marker Standardheving/breddeutvidelse B B B 22 1 Vaterland - Risum Halden Ny forbindelse til fv.21 B B B xx 3 Nordre tverrforbindelse Halden Mellom fv.104/931 v/lundestad og fv 22 nord for Brødløs B B B 124 Avlastningsveg Rakkestad sentrum Rakkestad For tungtrafikk. Kommunen planlegger. B B B Ny forbindelse Folkenborg - Mysen st. Eidsberg Opprinnelig et sidevegstiltak B B B

2 Prosjektlister A320 Kostnader er angitt kun der kvalitetssikret anslag Kontrakt/ prosjekt- Anlegg kostnad A320 Mindre utbedringer Breddeutvidelse/ forsterkning/mindre vegomlegginger 120 6/0,0 6/6,2 6,2 Kobbøl - Skjellfoss Våler/ Hobøl overføres til A310? F B B B 110 5/2,3 5/12,2 9,9 Begby - Solberg Fr.stad/Sarpsborg Planlegging frem til Borge skole koordineres med planl. av gs-veg. overføres til A310? P B B B 209 1/2,1 1/4,9 2,8 Hobøl Pukkverk - Foss x E18 Hobøl IB P B 700 1/0,0 1/0,8 0,8 Fram x E18 - Hærland slakteri Eidsberg Forutsettes utført i 2014 innen eksisterende eiendomsgrenser IB P IB 220 1/0,0 1/4,0 4,0 Kobbøl V - Akershus gr. (Sånerveien) Våler Ønske fra Våler kom. Forbind. mot E6 nord. Bredde/ kurvatur er dårligere i Akershus (2,2 km) B B B 312 Lokal breddeutvidelse Moss B B B Fast dekke på grusveg (legger til grunn at en form for forenklet reg.plan og grunnerverv er nødvendig på alle prosjekter) 601 1/2,1 1/7,0 4,9 Tveter S - Hellevad bru Sarpsborg F B B 231 1/0,0 1/1,8 1,8 Godheim - Vøyen Spydeberg B B B 265 1/0,7 1/4,5 3,8 Engskleiva - Ladim Skiptvet B B B 266 1/0,1 1/3,9 3,8 Haug - Dyrbekk Skiptvet B B B 363 1/2,3 2/1,4 6,4 Agnalt - Slangsvold Sarpsborg/Råde B B B 405 1/0,0 1/2,7 2,7 Prestegårdskrysset - Huseby Fredrikstad B B B 523 1/0,0 1/1,9 1,9 Storhaug x Fv Veberg x Rv 111 Fredrikstad B B B 654 1/2,3 1/5,4 3,1 Førsdal - Haaby x Fv 22 Rakkestad B B B 734 1/0,6 1/3,9 3,3 Hauger x Fv Gurud x Fv 128 Askim B B B 840 1/3,7 1/7,0 3,3 Buer - Stikle - Granerud x Fv 21 Marker B B B 863 1/1,0 2/4,3 8,8 Lillebyåsen -Kallerød - Lilledal Aremark B B B 928 1/0,3 1/4,9 4,6 Østgård - Tolvehaugen Halden B B B Restb eh. pr 1.jan. Bru- og tunnelutbedringer meter Kostnader basert på tall fra brufornyingsprogram justert for full mva og prisvekst Fv557 1/,0,4 73 Spikerbukta Sarpsborg Ferdig i 2014 IB F IB AP 30,0 BP 0 Fv843 50/0,05 19 Ørje Svingbru Marker Ferdig i 2014 F IB AP 7,5 BP 0 Fv 21 8/6,5 20 Grislingås bru Marker Ny bru. Bygges i 2014 F P IB 27,0 BP 0

3 Prosjektlister A320 Fv120 6/12,4 28 Huls bru Hobøl Ny bru, påbegynnes i 2014 IB P IB 14,0 BP 12 Fv204 1/0,6 21 Bliksland bru Hobøl Ny bru, påbegynnes i 2014 IB P IB 11,0 BP 3 Forsterkning/ div.-vedlikehold. Fv108 5/0,7 5/1,1 375 Kjøkøysund Hvaler Påbegynnes i 2014 P IB B IB Fv108 6/2,0 6/2,2 215 Asmalsund Hvaler Forsterkning/ div.-vedlikehold P IB B IB Fv109 3/7,7 3/7,9 162 Alvim Sarpsborg Ny bru, inngår i vegprosjekt P B B Fv118 5/0,5 79 St.mariegate bru Sarpsborg Ny bru P B B Fv311 1/3,5 8 Kambo bru Moss Ny bru B P B Fv601 1/6,9 8 Hellevad bru Sarpsborg Ny overbygning F P IB Fv108 5/8,2 5/8,4 170 Skjelsbusund Hvaler Forsterkning/ div.-vedlikehold IB B IB Fv 21 8/4,3 3 Kutjern Aremark Utskifting til to rør IB B IB Fv 22 1/4,2 37 Kirkebøen Halden Rehabilitering IB B IB Fv108 5/8,2 5/8,4 170 Skjelsbusund Hvaler Forsterkning/ div.-vedlikehold IB B IB Fv112 1/7,9 81 Sollikrysset Sarpsborg Rep.av landkar IB B IB Fv115 1/21,4 7 Løkkeberg Våler Breddeutvidelse, nytt rekkverk IB B IB Fv116 2/4,7 6 Borge Fredrikstad Ny bru på sikt IB B IB Fv118 5/0,1 5/0,4 233 Sarpebruene Sarpsborg Forsterkning/ rehabilitering IB B B Fv120 4/3,8 4/4,0 206 Rødsund Moss/Våler Rehabilitering IB B IB Fv123 3/4,5 146 Kroksund Marker Rehabilitering IB B B Fv124 1/4,7 17 Fossebekksundet Marker Ny bru IB B IB Fv207 1/4,7 24 Brødholt Hobøl Forsterkning IB B IB Fv363 2/0,1 4 Fensbekk Sarpsborg/Råde Forsterkning IB B IB Fv594 2/3,1 71 Grimsøy bru Sarpsborg Forsterkning, restarbeider, Status? Fv602 1/6,7 14 Børtevann Sarpsborg Forsterkning, ny overbygning IB B IB Fv654 1/1,8 13 Gjøby Rakkestad Forsterkning, ny overbygning IB B IB Fv734 1/0,9 3 Revhaug Askim Forsterkning, ny overbygning IB B IB Flere Oppgradering av rekkverk og etablering av membran Flere Forsterkning til Bk10 Fv496/ Fv504 Fv108 7/1,9 7/5,7 Skibstadsand og Korshavn ferjeleier, beredskapsmessig istandsetting Hvaler Inngår i beredskapsopplegget for Hvalertunellen. Bygges i IB B IB 7,0 Hvalertunnelen, overvåkningskameraer og nødstrømsaggregat Hvaler Beredsskapstiltak Generelle tiltak/ sekkeposter Forsterkning/ tyngre forarbeid for dekkelegging Årlig "sekkepost"

4 Ref. Hp sykkel Kostn. Prosjektlister A330 Anlegg Kontrakt/ prosjektkostnad A330 Tiltak for gående og syklende Opprinnelig prosjektliste 104 1/0,5 01/1,0 0,5 Nini Roll Ankers vei - Odde bru Halden Krav fra NVE om sikringstiltak vil medføre økte kostnader og evt. behov for ny reg.plan F F F Usikker 108 7/7,3 7,8 0,5 Hvaler krk. - Skjærhallen Hvaler Bygges i 2014 F P B 7 RP 0 Råkollveien - Undergang H. N. Hauges Utgår. Inngår i planene for /0,1 3/0,9 0,8 vei Fredrikstad 1 feltsvei i eksisterende trase /2,9 1/3,9 1,0 Dyre N. - Ekholtveien Rygge Fortau. Påbegynnes i 2014 F P P 25 RP /2,0 1/0,95 1,05 Buskogen - Alshus Fredrikstad F B B 30 RP 30 22/ 3/0,0 3/0,7 Ved Øberg (Lensmann J Knudsens vei - 1,2 Halden 103 1/0,0 1/0,5 Øbergkrysset - Øberg skole H B B 20 RP /0,0 1/1,7 1,7 Møklegård - Øyenkilen Fredrikstad 7b P B B 34 RP /7,0 2/8,2 1,2 Tveterveienveien - Sandbakken Sarpsborg H B B 22 RP /6,0 7/7,3 1,3 Tangenbekken - Hvaler krk. Hvaler F B B 18 RP /8,1 7/8,3 0,2 Skjærhalden sentrum Hvaler Fortau i hht sentrumsplan, noe usikkert grunnlag (>10 år) F B B 110 5/2,5 5/4,6 2,1 Begby - Borge skole Fredrikstad P B B 119 3/1,15 3/2,8 1,6 Dilling - Vang Rygge Kommunen har regulert F B B 120 4/4,2 5/0,3 0,7 Rødsund bru - Augerød Våler P B B 685 2/0,0 2/1,1 1,1 Trømborg Eidsberg H B B 107 1/0,0 1/0,7 0,7 Torsnesveien Fredrikstad Utsatt pga annen regulering P B B 119 3/8,6 3/9,7 1,1 Larkollen Rygge B B B 120 6/5,6 6/6,0 0,4 Gs-veg/fortau ved Skjellfoss bru Hobøl F B B B 335 1/1,9 1/3,9 2,0 Tollefsrød - Kubberød Rygge B B B 521 1/0,55 1/0,92 0,47 Kilevoldveien - Sundløkka Fredrikstad Utsatt pga annen regulering B B B 536 2/1,5 2/2,17 0,7 Kroken - Bilett Fredrikstad B B B 590 1/5,0 1/6,3 1,3 Berg - Karlsøy Sarpsborg B B B 592 1/1,5 1/2,8 1,3 Fladebyveien - Høysand Sarpsborg En mindre strekning fra Fladebyvn ble bygget i 2012 B B B 685 2/6,7 2/7,0 0,35 Susebakke Eidsberg B B B Restbeh. pr 1.jan Prosjektforslag innkommet i høringsrunde for RTP 21 8/19,7 8/21,3 1,6 Aanonby - Solstrand Marker B B B

5 Prosjektlister A /x,x 12/y,y v/ kommunesenteret Rømskog Forlengelse nord/ syd B B B 22 6/24,2 7/0,0 6,4 Degernes - Rakkestad snt Rakkestad B B B 108 5/8,4? 7/0,1? 4,5 Spjærøy og Asmaløy Hvaler inkl. Asmalsund og Grønnetkilen bruer B B B Sammenhengende gs-veg Hvaler Utnytte strømkabeltrase B B B /0,0 51/0,9 0,9 Torsbekkdalen Sarpsborg B B B 115 2/7,3 2/13,0 5,7 Meieribyen mot Libru Skiptvet B B B 115 1/0,0 1/1,4 1,4 Rødsund - Texnes Våler B B B 120 4/0,1 4/4,5 4,5 Mosseporten - Rødsund Moss/ Våler +0,7 km til Rødsund x fv115 B B B 124 Ringveg gs rundt Rakkestad snt. Rakkestad B B B 128 5/4,5 5/7,6 3,1 Slitu - Sekkelsten Eidsberg/ Askim Rv.-prosjekt, NTP: 2016/17 B B B 282 1/0,0 1/0,5 0,5 Missingmyr - Eplehagen Råde Privat reguleringsplan P B B 311 Sammenhengende gs-veg mot Vestby Moss B B B 354 1/0,0 1/4,4 4,4 Tomb - Karlshus Råde Mulig samarbeid med VA-anlegg og med kommunal forskuttering. Kommunen har regulert. F B B 738 1/0,0 1/1,6 1,6 Sekkelsten - Korsegården Askim Ønsker også vegutbedring B B B Sammenhengende transportnett syklister, samlet plan, Etappevis Rygge/Moss - riksgrensen Ørje IØ regionråd/ flere kom utbygging B B B B Sykkelbyprosjekter NG 110 1/0,0 2/2,5 Kryssutb.eksist.gs-v til Skjærviken Fredrikstad 14 jf.sykkelhovedplan Fr.stad B B B 409 3/5,35 3/5,25 0,1 Repslagerveien - Veumveien 36 Fredrikstad 4.3 Utbedring B B B 432 2/0,1 2/0,2 0,1 Emil Mørchs vei 1 - Høvleriveien Fredrikstad? Sellebak B B B 109 3/7,7 Krysningspunkt innkj. til Amfi Borg Sarpsborg 10.6 B B B 109 3/4,7 Krysningspkt med fv.114 på Greåker Sarpsborg B B B 109 3/4,7 3/4,4 0,3 Grålumvn - u.g. ved 109-senteret Sarpsborg B B B 114 4/0,6 Krysningspkt. over fv.114 Sarpsborg 1.9 B B B 118?? Krysn.pkt.R.A.gt og HN Haugesgt Sarpsborg 1.1 Kommunalt ansvar? B B B 553 1/2,5 1/2,7 0,2 Herresalveien - Maugsten Sarpsborg 2.4 B B B 553 1/0,8 Tilrettelegging i kr.m Peer Gyntsvei Sarpsborg 2.2 B B B 581 1/0,6 2/0,6 0,7 Øyveien - E.Strands vei Sør Sarpsborg 4.3 B B B 581 2/2,1 2/2,0 0,1 Svingen - E.Strands vei Nord Sarpsborg 4.1 B B B 581 2/2,1 2/2,9 0,8 Svingen (Nesveien) - Nordby Gård Sarpsborg 3.9 B B B 581 2/2,9 3/0,6 1,3 Nordby Gård - Nipaveien Sarpsborg 3.10 inkl bru ved Nipa B B B Rv111 1/0,0 Krysningspkt.m.Torsgt.i rkj Dondern Sarpsborg 5.6 B B B xxx Høysand - Kvastebyen Sarpsborg inkl. bru over Skjebergbekken B B B Fotgjengerkrysninger (fra høringsrunde for RTP) 21 Fotgjengerkrysning Aremark snt Aremark V/ Joker-bensinstasjon B? B B? Siktbedring/Krysningsforhold for 115 7/0,9 7/1,4 Gopperudåsen - forbi Trøgstad kornsilo Trøgstad fotgjengere og syklister B? B B? Opphøyd gangfelt gir ikke tilstrekkelig demping av hastighet ,2 Krysningspkt. v/ Nedre Gudimsvei Rakkestad (ikke høyt nok) B? B B? ,0 gs-undergang v/ Os skole Rakkestad B? B B? Generelle tiltak/ sekkeposter Sykkelparkering i byer Strakstiltak etter inspeksjoner

6 Prosjektlister A330 Prosjekter forutsatt finansiert med riksvegmidler (Fv.118 tilhørende E6, Fv.128 tilhørende E18) 128 5/2,7 5/2,9 0,2 ved Brennemoen Eidsberg NTP: 2016 B B B 128 5/4,5 5/7,6 3,1 Slitu - Sekkelsten Eidsberg/ Askim NTP: 2016/17 B B B 119 1/0,7 1/1,1 0,4 Sykkelfelt i Ryggeveien Moss Sykkelbypr., NTP: oppstart 2017 B? B B? 118 4/1,3 3/5,5 3,8 Verneveien - Skadalsveien Sarpsborg Sykkelbypr., NTP: oppstart 2017 P B B 118 5/2,4 5/2,5 0,1 Kulvert u. jb + gs-veg ved Valaskjold Sarpsborg 1.2 Sykkelbypr., NTP: oppstart 2017 B B B Rv111 1/0,0 Krysningspkt.m.Torsgt.i rkj Dondern Sarpsborg 5.6 Sykkelbyprosjekt B B B Fv118/ Rv111 3/4,5 3/5,0 0,5 Holteveien - Dondern, ombygg. til gs-v Sarpsborg 5.5 Sykkelbyprosjekt B B B 118 5/0,8 5/0,1 Krysn.punkter Pellygt-Sarpebrua-Øyvn Sarpsborg 5.2 Sykkelbyprosjekt B? B B? 118 5/2,8 Krysn.pkt.Vestre vei Sarpsborg 1.5 Sykkelbyprosjekt B? B B? 118 5/3,6 Krysn.pkt. Kirkeveien Sarpsborg 1.6 Sykkelbyprosjekt B? B B? 118 5/3,8 5/4,1 0,3 Hunnskinnvn - Tuneveien + krysn.pkt Sarpsborg 1.7 Sykkelbyprosjekt B B B 118 5/4,1 0,6 Gs-veg langs Tuneveien Sarpsborg 1.8 Sykkelbyprosjekt B B B

7 Prosjektlister A340 Anlegg kostnad Kontrakt/ prosjekt- A340 Trafikksikkerhetstiltak Restbeh. pr 1.jan Kryssutbedringer 108 6/2,4 6/2,5 Rød X fv 491 Hvaler Noe restarbeider i 2014 F F F AP 9 K X rv 114 Grålum Sarpsborg Utbedr./ombygging av rundkjøring B? B B? 110 1/4,6 2/0,1 X fv 532 Borge skole/vardevegen Fredrikstad P B B 311 1/0,9 1/1,1 Rundkjøring i x Peer Gynts vei Moss I forb. med forkjørsregulering B? B B? 109 3/6,3 3/6,6 X Ordfører Karlsens veg Sarpsborg Utgår. Inngår i planene for 4- feltsvei T/M-prosjekter /0,65 03/2,9 Storveien, Gressvik Fredrikstad Del som ikke krever regulering IB F F KI 17 K /0,65 03/2,9 Storveien, Gressvik Fredrikstad Del som krever regulering P B B /5,2 09/6,7 Halmstad, Rygge Rygge B B B /3,5 03/4,5 Stasjonsbyen Skjeberg Sarpsborg B B B Miljø- og TS-tiltak i gårdstun/ boligomr /15,0 08/16,0 Vegomlegging gårdstun ved Kirkeby Marker B B B Generelle tiltak/ sekkeposter Strakstiltak og tiltak etter TSinspeksjoner

8 Prosjektlister A350 Kontrakt/ prosjekt- Anlegg kostnad A350 Miljø- og servicetiltak Støy og lufttiltak Håndtering av boliger over 42 dba Ny kartlegging i P IB B Utgår. Inngår i planene for /4,5 3/6,8 Rehabilitering av støyskjermer Sarpsborg feltsvei 128 Støyskjermrehabilitering Askim Restbeh. pr 1.jan Vanntiltak Fangdammer/Sedimentasjonsdam Raste-/ hvile- og kontrollplasser 21 7/ Rasteplass Aremark sentrum Aremark B B B Raste og friluftsparkering Ingen innmeldte behov/ønsker

9 Prosjektlister A360 Anlegg Kontrakt/ prosjektkostnad A360 Kollektivtiltak 118 9/11,7 9/12,1 0,35 Fv.118 Kollektivfelt Ryggeveien Rygge/Moss IB F IB AP 16 K /3,8 3/4,1 0,3 Kollektivfelt Rolvsøysund bru Fredrikstad Kollektivprioritering i 4 lyskryss Sarpsborg Belønningsmidler i /3,7 3/4,4 Haakon 7. gt - kollektivproritering i 4 kryss Lyskryss, uavklart F IB B IB 109 3/7,6 3/8,2 0,6 Alvim - 4 feltsbru+ 2 sidig kollektivfelt Sarpsborg Inngår i bypakkeprosjekt P B B Bymetro Moss Moss B B B Tilskudd Bypakker Avklares når konkrete prosjekt er bestemt Busslommer og leskur, universell utforming Sekkepost Nye prosjekter, ønsker fremkommet i høringsrundene: 124 3/2,6 Busslommer ved Holøsåsen Rakkestad Kollektivterminal Halden stasjon Halden Knutepunktutvikling ved Østre linje IØ regionråd/ flere kom Buss/tog/pendlerparkering Restbeh. pr 1.jan. 2015

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Bergensprogrammet 10 år 2002-2011

Bergensprogrammet 10 år 2002-2011 Bergensprogrammet 10 år 2002-2011 10-årsmelding 2002-2011 Innhold Bergensprogrammet 10 år 2002-2011... 3 Bergensprogrammets ni hovedmål... 5 Oppsummering av status for målene etter 10 år... 6 1: Trafikkveksten

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater UTB 2003/06 Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet Fra riksveg til gate Der ikke annet er nevnt er foto tatt av Thor Lie Stort forsidefoto: Rainer Stange.

Detaljer

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger Røyken fjord og miljø Høvikveien 11 3477 Båtstø Båtstø 27.02.2015 Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer firmapost-ost@vegvesen.no Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET RAPPORT FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET Opplysningsrådet for Veitrafikken FORORD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide en rapport som redegjør

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET

SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET Utvalgte tur- og sykkelstier i Østfold «De Utvalgte» er en samling av spesielt gode turstier i Østfold, tilrettelagt for rekreasjon både til fots og på sykkel.

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU Mai 2013 E18-korridoren Lysaker Slependen. Kommunedelplan med KU. Temarapport ikke-prissatte konsekvenser

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer