Handlingsprogram for fylkesveginvesteringer, prosjektlister (behov/ ønsker)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for fylkesveginvesteringer, prosjektlister (behov/ ønsker)"

Transkript

1 Prosjektlister A310 Planfase Byggefase Beregn. Restbeh. Anlegg kostnad 2015 Kontrakt/ prosjekt- pr 1.jan. A310 Store fylkesveganlegg/ strekningsvise investeringer 108 3/0,0 3/2,4 2,4 Kråkerøyprosjektet Fredrikstad Forutsettes avsluttet 2013/14 F F F P AF /2,4 5/4,9 2,5 Vamma - Ringnesdalen Askim Uavklart sluttavregnig/ - finansiering F F F P AF 106? 120 4/0,0 6/16,9 27,1 Moss - Elvestad Moss/Våler/Hobøl Standardheving/breddeutvidelse B B B B 120 6/0,0 6/6,2 6,2 Delprosjekt Kobbøl - Skjellfoss Våler/ Hobøl Standardheving/breddeutvidelse P B B B 114/115 2/3,0 3/2,4 34,3 Grålum - Nordby - Askim (Vamma) Sarpsb/Skiptv/Askim Standardheving/breddeutvidelse B B B B 110 5/2,3 5/12,2 9,9 Begby - Solberg Fr.stad/Sarpsborg Standardheving/breddeutvidelse IB (P) B B 120 8/0,0 8/10,0 10,0 Elvestad - Akershus gr. Hobøl Standardheving/breddeutvidelse B B B 21 4/0,0 8/22,9 58,5 Halden - Ørje Halden/Aremark/Marker Standardheving/breddeutvidelse B B B 22 1 Vaterland - Risum Halden Ny forbindelse til fv.21 B B B xx 3 Nordre tverrforbindelse Halden Mellom fv.104/931 v/lundestad og fv 22 nord for Brødløs B B B 124 Avlastningsveg Rakkestad sentrum Rakkestad For tungtrafikk. Kommunen planlegger. B B B Ny forbindelse Folkenborg - Mysen st. Eidsberg Opprinnelig et sidevegstiltak B B B

2 Prosjektlister A320 Kostnader er angitt kun der kvalitetssikret anslag Kontrakt/ prosjekt- Anlegg kostnad A320 Mindre utbedringer Breddeutvidelse/ forsterkning/mindre vegomlegginger 120 6/0,0 6/6,2 6,2 Kobbøl - Skjellfoss Våler/ Hobøl overføres til A310? F B B B 110 5/2,3 5/12,2 9,9 Begby - Solberg Fr.stad/Sarpsborg Planlegging frem til Borge skole koordineres med planl. av gs-veg. overføres til A310? P B B B 209 1/2,1 1/4,9 2,8 Hobøl Pukkverk - Foss x E18 Hobøl IB P B 700 1/0,0 1/0,8 0,8 Fram x E18 - Hærland slakteri Eidsberg Forutsettes utført i 2014 innen eksisterende eiendomsgrenser IB P IB 220 1/0,0 1/4,0 4,0 Kobbøl V - Akershus gr. (Sånerveien) Våler Ønske fra Våler kom. Forbind. mot E6 nord. Bredde/ kurvatur er dårligere i Akershus (2,2 km) B B B 312 Lokal breddeutvidelse Moss B B B Fast dekke på grusveg (legger til grunn at en form for forenklet reg.plan og grunnerverv er nødvendig på alle prosjekter) 601 1/2,1 1/7,0 4,9 Tveter S - Hellevad bru Sarpsborg F B B 231 1/0,0 1/1,8 1,8 Godheim - Vøyen Spydeberg B B B 265 1/0,7 1/4,5 3,8 Engskleiva - Ladim Skiptvet B B B 266 1/0,1 1/3,9 3,8 Haug - Dyrbekk Skiptvet B B B 363 1/2,3 2/1,4 6,4 Agnalt - Slangsvold Sarpsborg/Råde B B B 405 1/0,0 1/2,7 2,7 Prestegårdskrysset - Huseby Fredrikstad B B B 523 1/0,0 1/1,9 1,9 Storhaug x Fv Veberg x Rv 111 Fredrikstad B B B 654 1/2,3 1/5,4 3,1 Førsdal - Haaby x Fv 22 Rakkestad B B B 734 1/0,6 1/3,9 3,3 Hauger x Fv Gurud x Fv 128 Askim B B B 840 1/3,7 1/7,0 3,3 Buer - Stikle - Granerud x Fv 21 Marker B B B 863 1/1,0 2/4,3 8,8 Lillebyåsen -Kallerød - Lilledal Aremark B B B 928 1/0,3 1/4,9 4,6 Østgård - Tolvehaugen Halden B B B Restb eh. pr 1.jan. Bru- og tunnelutbedringer meter Kostnader basert på tall fra brufornyingsprogram justert for full mva og prisvekst Fv557 1/,0,4 73 Spikerbukta Sarpsborg Ferdig i 2014 IB F IB AP 30,0 BP 0 Fv843 50/0,05 19 Ørje Svingbru Marker Ferdig i 2014 F IB AP 7,5 BP 0 Fv 21 8/6,5 20 Grislingås bru Marker Ny bru. Bygges i 2014 F P IB 27,0 BP 0

3 Prosjektlister A320 Fv120 6/12,4 28 Huls bru Hobøl Ny bru, påbegynnes i 2014 IB P IB 14,0 BP 12 Fv204 1/0,6 21 Bliksland bru Hobøl Ny bru, påbegynnes i 2014 IB P IB 11,0 BP 3 Forsterkning/ div.-vedlikehold. Fv108 5/0,7 5/1,1 375 Kjøkøysund Hvaler Påbegynnes i 2014 P IB B IB Fv108 6/2,0 6/2,2 215 Asmalsund Hvaler Forsterkning/ div.-vedlikehold P IB B IB Fv109 3/7,7 3/7,9 162 Alvim Sarpsborg Ny bru, inngår i vegprosjekt P B B Fv118 5/0,5 79 St.mariegate bru Sarpsborg Ny bru P B B Fv311 1/3,5 8 Kambo bru Moss Ny bru B P B Fv601 1/6,9 8 Hellevad bru Sarpsborg Ny overbygning F P IB Fv108 5/8,2 5/8,4 170 Skjelsbusund Hvaler Forsterkning/ div.-vedlikehold IB B IB Fv 21 8/4,3 3 Kutjern Aremark Utskifting til to rør IB B IB Fv 22 1/4,2 37 Kirkebøen Halden Rehabilitering IB B IB Fv108 5/8,2 5/8,4 170 Skjelsbusund Hvaler Forsterkning/ div.-vedlikehold IB B IB Fv112 1/7,9 81 Sollikrysset Sarpsborg Rep.av landkar IB B IB Fv115 1/21,4 7 Løkkeberg Våler Breddeutvidelse, nytt rekkverk IB B IB Fv116 2/4,7 6 Borge Fredrikstad Ny bru på sikt IB B IB Fv118 5/0,1 5/0,4 233 Sarpebruene Sarpsborg Forsterkning/ rehabilitering IB B B Fv120 4/3,8 4/4,0 206 Rødsund Moss/Våler Rehabilitering IB B IB Fv123 3/4,5 146 Kroksund Marker Rehabilitering IB B B Fv124 1/4,7 17 Fossebekksundet Marker Ny bru IB B IB Fv207 1/4,7 24 Brødholt Hobøl Forsterkning IB B IB Fv363 2/0,1 4 Fensbekk Sarpsborg/Råde Forsterkning IB B IB Fv594 2/3,1 71 Grimsøy bru Sarpsborg Forsterkning, restarbeider, Status? Fv602 1/6,7 14 Børtevann Sarpsborg Forsterkning, ny overbygning IB B IB Fv654 1/1,8 13 Gjøby Rakkestad Forsterkning, ny overbygning IB B IB Fv734 1/0,9 3 Revhaug Askim Forsterkning, ny overbygning IB B IB Flere Oppgradering av rekkverk og etablering av membran Flere Forsterkning til Bk10 Fv496/ Fv504 Fv108 7/1,9 7/5,7 Skibstadsand og Korshavn ferjeleier, beredskapsmessig istandsetting Hvaler Inngår i beredskapsopplegget for Hvalertunellen. Bygges i IB B IB 7,0 Hvalertunnelen, overvåkningskameraer og nødstrømsaggregat Hvaler Beredsskapstiltak Generelle tiltak/ sekkeposter Forsterkning/ tyngre forarbeid for dekkelegging Årlig "sekkepost"

4 Ref. Hp sykkel Kostn. Prosjektlister A330 Anlegg Kontrakt/ prosjektkostnad A330 Tiltak for gående og syklende Opprinnelig prosjektliste 104 1/0,5 01/1,0 0,5 Nini Roll Ankers vei - Odde bru Halden Krav fra NVE om sikringstiltak vil medføre økte kostnader og evt. behov for ny reg.plan F F F Usikker 108 7/7,3 7,8 0,5 Hvaler krk. - Skjærhallen Hvaler Bygges i 2014 F P B 7 RP 0 Råkollveien - Undergang H. N. Hauges Utgår. Inngår i planene for /0,1 3/0,9 0,8 vei Fredrikstad 1 feltsvei i eksisterende trase /2,9 1/3,9 1,0 Dyre N. - Ekholtveien Rygge Fortau. Påbegynnes i 2014 F P P 25 RP /2,0 1/0,95 1,05 Buskogen - Alshus Fredrikstad F B B 30 RP 30 22/ 3/0,0 3/0,7 Ved Øberg (Lensmann J Knudsens vei - 1,2 Halden 103 1/0,0 1/0,5 Øbergkrysset - Øberg skole H B B 20 RP /0,0 1/1,7 1,7 Møklegård - Øyenkilen Fredrikstad 7b P B B 34 RP /7,0 2/8,2 1,2 Tveterveienveien - Sandbakken Sarpsborg H B B 22 RP /6,0 7/7,3 1,3 Tangenbekken - Hvaler krk. Hvaler F B B 18 RP /8,1 7/8,3 0,2 Skjærhalden sentrum Hvaler Fortau i hht sentrumsplan, noe usikkert grunnlag (>10 år) F B B 110 5/2,5 5/4,6 2,1 Begby - Borge skole Fredrikstad P B B 119 3/1,15 3/2,8 1,6 Dilling - Vang Rygge Kommunen har regulert F B B 120 4/4,2 5/0,3 0,7 Rødsund bru - Augerød Våler P B B 685 2/0,0 2/1,1 1,1 Trømborg Eidsberg H B B 107 1/0,0 1/0,7 0,7 Torsnesveien Fredrikstad Utsatt pga annen regulering P B B 119 3/8,6 3/9,7 1,1 Larkollen Rygge B B B 120 6/5,6 6/6,0 0,4 Gs-veg/fortau ved Skjellfoss bru Hobøl F B B B 335 1/1,9 1/3,9 2,0 Tollefsrød - Kubberød Rygge B B B 521 1/0,55 1/0,92 0,47 Kilevoldveien - Sundløkka Fredrikstad Utsatt pga annen regulering B B B 536 2/1,5 2/2,17 0,7 Kroken - Bilett Fredrikstad B B B 590 1/5,0 1/6,3 1,3 Berg - Karlsøy Sarpsborg B B B 592 1/1,5 1/2,8 1,3 Fladebyveien - Høysand Sarpsborg En mindre strekning fra Fladebyvn ble bygget i 2012 B B B 685 2/6,7 2/7,0 0,35 Susebakke Eidsberg B B B Restbeh. pr 1.jan Prosjektforslag innkommet i høringsrunde for RTP 21 8/19,7 8/21,3 1,6 Aanonby - Solstrand Marker B B B

5 Prosjektlister A /x,x 12/y,y v/ kommunesenteret Rømskog Forlengelse nord/ syd B B B 22 6/24,2 7/0,0 6,4 Degernes - Rakkestad snt Rakkestad B B B 108 5/8,4? 7/0,1? 4,5 Spjærøy og Asmaløy Hvaler inkl. Asmalsund og Grønnetkilen bruer B B B Sammenhengende gs-veg Hvaler Utnytte strømkabeltrase B B B /0,0 51/0,9 0,9 Torsbekkdalen Sarpsborg B B B 115 2/7,3 2/13,0 5,7 Meieribyen mot Libru Skiptvet B B B 115 1/0,0 1/1,4 1,4 Rødsund - Texnes Våler B B B 120 4/0,1 4/4,5 4,5 Mosseporten - Rødsund Moss/ Våler +0,7 km til Rødsund x fv115 B B B 124 Ringveg gs rundt Rakkestad snt. Rakkestad B B B 128 5/4,5 5/7,6 3,1 Slitu - Sekkelsten Eidsberg/ Askim Rv.-prosjekt, NTP: 2016/17 B B B 282 1/0,0 1/0,5 0,5 Missingmyr - Eplehagen Råde Privat reguleringsplan P B B 311 Sammenhengende gs-veg mot Vestby Moss B B B 354 1/0,0 1/4,4 4,4 Tomb - Karlshus Råde Mulig samarbeid med VA-anlegg og med kommunal forskuttering. Kommunen har regulert. F B B 738 1/0,0 1/1,6 1,6 Sekkelsten - Korsegården Askim Ønsker også vegutbedring B B B Sammenhengende transportnett syklister, samlet plan, Etappevis Rygge/Moss - riksgrensen Ørje IØ regionråd/ flere kom utbygging B B B B Sykkelbyprosjekter NG 110 1/0,0 2/2,5 Kryssutb.eksist.gs-v til Skjærviken Fredrikstad 14 jf.sykkelhovedplan Fr.stad B B B 409 3/5,35 3/5,25 0,1 Repslagerveien - Veumveien 36 Fredrikstad 4.3 Utbedring B B B 432 2/0,1 2/0,2 0,1 Emil Mørchs vei 1 - Høvleriveien Fredrikstad? Sellebak B B B 109 3/7,7 Krysningspunkt innkj. til Amfi Borg Sarpsborg 10.6 B B B 109 3/4,7 Krysningspkt med fv.114 på Greåker Sarpsborg B B B 109 3/4,7 3/4,4 0,3 Grålumvn - u.g. ved 109-senteret Sarpsborg B B B 114 4/0,6 Krysningspkt. over fv.114 Sarpsborg 1.9 B B B 118?? Krysn.pkt.R.A.gt og HN Haugesgt Sarpsborg 1.1 Kommunalt ansvar? B B B 553 1/2,5 1/2,7 0,2 Herresalveien - Maugsten Sarpsborg 2.4 B B B 553 1/0,8 Tilrettelegging i kr.m Peer Gyntsvei Sarpsborg 2.2 B B B 581 1/0,6 2/0,6 0,7 Øyveien - E.Strands vei Sør Sarpsborg 4.3 B B B 581 2/2,1 2/2,0 0,1 Svingen - E.Strands vei Nord Sarpsborg 4.1 B B B 581 2/2,1 2/2,9 0,8 Svingen (Nesveien) - Nordby Gård Sarpsborg 3.9 B B B 581 2/2,9 3/0,6 1,3 Nordby Gård - Nipaveien Sarpsborg 3.10 inkl bru ved Nipa B B B Rv111 1/0,0 Krysningspkt.m.Torsgt.i rkj Dondern Sarpsborg 5.6 B B B xxx Høysand - Kvastebyen Sarpsborg inkl. bru over Skjebergbekken B B B Fotgjengerkrysninger (fra høringsrunde for RTP) 21 Fotgjengerkrysning Aremark snt Aremark V/ Joker-bensinstasjon B? B B? Siktbedring/Krysningsforhold for 115 7/0,9 7/1,4 Gopperudåsen - forbi Trøgstad kornsilo Trøgstad fotgjengere og syklister B? B B? Opphøyd gangfelt gir ikke tilstrekkelig demping av hastighet ,2 Krysningspkt. v/ Nedre Gudimsvei Rakkestad (ikke høyt nok) B? B B? ,0 gs-undergang v/ Os skole Rakkestad B? B B? Generelle tiltak/ sekkeposter Sykkelparkering i byer Strakstiltak etter inspeksjoner

6 Prosjektlister A330 Prosjekter forutsatt finansiert med riksvegmidler (Fv.118 tilhørende E6, Fv.128 tilhørende E18) 128 5/2,7 5/2,9 0,2 ved Brennemoen Eidsberg NTP: 2016 B B B 128 5/4,5 5/7,6 3,1 Slitu - Sekkelsten Eidsberg/ Askim NTP: 2016/17 B B B 119 1/0,7 1/1,1 0,4 Sykkelfelt i Ryggeveien Moss Sykkelbypr., NTP: oppstart 2017 B? B B? 118 4/1,3 3/5,5 3,8 Verneveien - Skadalsveien Sarpsborg Sykkelbypr., NTP: oppstart 2017 P B B 118 5/2,4 5/2,5 0,1 Kulvert u. jb + gs-veg ved Valaskjold Sarpsborg 1.2 Sykkelbypr., NTP: oppstart 2017 B B B Rv111 1/0,0 Krysningspkt.m.Torsgt.i rkj Dondern Sarpsborg 5.6 Sykkelbyprosjekt B B B Fv118/ Rv111 3/4,5 3/5,0 0,5 Holteveien - Dondern, ombygg. til gs-v Sarpsborg 5.5 Sykkelbyprosjekt B B B 118 5/0,8 5/0,1 Krysn.punkter Pellygt-Sarpebrua-Øyvn Sarpsborg 5.2 Sykkelbyprosjekt B? B B? 118 5/2,8 Krysn.pkt.Vestre vei Sarpsborg 1.5 Sykkelbyprosjekt B? B B? 118 5/3,6 Krysn.pkt. Kirkeveien Sarpsborg 1.6 Sykkelbyprosjekt B? B B? 118 5/3,8 5/4,1 0,3 Hunnskinnvn - Tuneveien + krysn.pkt Sarpsborg 1.7 Sykkelbyprosjekt B B B 118 5/4,1 0,6 Gs-veg langs Tuneveien Sarpsborg 1.8 Sykkelbyprosjekt B B B

7 Prosjektlister A340 Anlegg kostnad Kontrakt/ prosjekt- A340 Trafikksikkerhetstiltak Restbeh. pr 1.jan Kryssutbedringer 108 6/2,4 6/2,5 Rød X fv 491 Hvaler Noe restarbeider i 2014 F F F AP 9 K X rv 114 Grålum Sarpsborg Utbedr./ombygging av rundkjøring B? B B? 110 1/4,6 2/0,1 X fv 532 Borge skole/vardevegen Fredrikstad P B B 311 1/0,9 1/1,1 Rundkjøring i x Peer Gynts vei Moss I forb. med forkjørsregulering B? B B? 109 3/6,3 3/6,6 X Ordfører Karlsens veg Sarpsborg Utgår. Inngår i planene for 4- feltsvei T/M-prosjekter /0,65 03/2,9 Storveien, Gressvik Fredrikstad Del som ikke krever regulering IB F F KI 17 K /0,65 03/2,9 Storveien, Gressvik Fredrikstad Del som krever regulering P B B /5,2 09/6,7 Halmstad, Rygge Rygge B B B /3,5 03/4,5 Stasjonsbyen Skjeberg Sarpsborg B B B Miljø- og TS-tiltak i gårdstun/ boligomr /15,0 08/16,0 Vegomlegging gårdstun ved Kirkeby Marker B B B Generelle tiltak/ sekkeposter Strakstiltak og tiltak etter TSinspeksjoner

8 Prosjektlister A350 Kontrakt/ prosjekt- Anlegg kostnad A350 Miljø- og servicetiltak Støy og lufttiltak Håndtering av boliger over 42 dba Ny kartlegging i P IB B Utgår. Inngår i planene for /4,5 3/6,8 Rehabilitering av støyskjermer Sarpsborg feltsvei 128 Støyskjermrehabilitering Askim Restbeh. pr 1.jan Vanntiltak Fangdammer/Sedimentasjonsdam Raste-/ hvile- og kontrollplasser 21 7/ Rasteplass Aremark sentrum Aremark B B B Raste og friluftsparkering Ingen innmeldte behov/ønsker

9 Prosjektlister A360 Anlegg Kontrakt/ prosjektkostnad A360 Kollektivtiltak 118 9/11,7 9/12,1 0,35 Fv.118 Kollektivfelt Ryggeveien Rygge/Moss IB F IB AP 16 K /3,8 3/4,1 0,3 Kollektivfelt Rolvsøysund bru Fredrikstad Kollektivprioritering i 4 lyskryss Sarpsborg Belønningsmidler i /3,7 3/4,4 Haakon 7. gt - kollektivproritering i 4 kryss Lyskryss, uavklart F IB B IB 109 3/7,6 3/8,2 0,6 Alvim - 4 feltsbru+ 2 sidig kollektivfelt Sarpsborg Inngår i bypakkeprosjekt P B B Bymetro Moss Moss B B B Tilskudd Bypakker Avklares når konkrete prosjekt er bestemt Busslommer og leskur, universell utforming Sekkepost Nye prosjekter, ønsker fremkommet i høringsrundene: 124 3/2,6 Busslommer ved Holøsåsen Rakkestad Kollektivterminal Halden stasjon Halden Knutepunktutvikling ved Østre linje IØ regionråd/ flere kom Buss/tog/pendlerparkering Restbeh. pr 1.jan. 2015

Mulighetsrom - støtteordninger

Mulighetsrom - støtteordninger Indre regionråd mars 2016 Mulighetsrom - støtteordninger Trafikksikkerhet- FTU: Tilskuddsordning til sikring av kommunale skoleveger Type tiltak: Etablering av droppsoner for elever som blir kjørt i bil

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Nestleder Wenche Aaser Torp Ann Kristin

Detaljer

Østfold (ekskl. Sarpsborg og Fredrikstad) - Kommunale bygg og institusjoner UTM

Østfold (ekskl. Sarpsborg og Fredrikstad) - Kommunale bygg og institusjoner UTM Nord Adresse Navn Kultur-/ samfunnshus Sykehjem Videregående skole Barne- og ungdomsskole Ungdomsskole Barneskole Kommunehus / rådhus Østfold (ekskl. Sarpsborg og Fredrikstad) - Kommunale bygg og institusjoner

Detaljer

Vegliste 2015. FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Revisjon nr. 2. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste 2015. FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Revisjon nr. 2. Foto: Jarle Wæhler liste 2015 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Revisjon nr. 2 Østfold Gratis Foto: Jarle Wæhler Innhold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE... 2 Østfold fylke... 2 Innledning... 2 r

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Jarle Wæhler liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Østfold Gratis Foto: Jarle Wæhler Telefonnr.: 02030 Telefaks: 69 27 10 02 Dispensasjoner: Kommuner i Østfold Sentralbord remark kommune - 0118 69 19 96 00 www.aremark.kommune.no

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Revisjon 18. desember 2014. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste 2014. FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Revisjon 18. desember 2014. Foto: Jarle Wæhler liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Revisjon 18. desember 2014 Østfold Gratis Foto: Jarle Wæhler Telefonnr.: 02030 Telefaks: 69 27 10 02 Dispensasjoner: Kommuner i Østfold Sentralbord remark kommune -

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) 2010 2011 2012 2013 2010-2013 Mill 2010-kroner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 Prosjekt Kostnad rest pr. Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen

Detaljer

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Kommuneøkonomi Østfold i 2015 Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Konsekvenser Endring fra årets regnskap til to år gamle regnskap for likeverdig behandling Grunnlag for beregning av pensjonskostnader ved tilskudd

Detaljer

Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 20. juni 2016. tlf 177 bussmedpuls.no

Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 20. juni 2016. tlf 177 bussmedpuls.no Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 20. juni 2016 tlf 177 bussmedpuls.no Velkommen på bussen! Puls er navnet på busstilbudet som tar deg til og fra Grålum og Kalnes i

Detaljer

Vegliste 2016 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Østfold www.vegvesen.no/veglister Gratis. Foto: Werner Harstad

Vegliste 2016 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Østfold www.vegvesen.no/veglister Gratis. Foto: Werner Harstad liste 2016 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Østfold www.vegvesen.no/veglister Gratis Foto: Werner Harstad Innhold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE... 2 Østfold fylke... 2 Innledning...

Detaljer

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018 Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Situasjonen inn i 2015 Stor aktivitet - både offentlig og privat Presset byggherrekapasitet Etterslepet reduseres

Detaljer

Østfold - oversikt over idrettsanlegg ("sommer") - (hentet fra idrettsanlegg.no, Kulturdepartementet) Anleggsnavn

Østfold - oversikt over idrettsanlegg (sommer) - (hentet fra idrettsanlegg.no, Kulturdepartementet) Anleggsnavn Østfold - oversikt over idrettsanlegg ("sommer") - (hentet fra idrettsanlegg.no, Kulturdepartementet) Anleggsnavn eier Halden stadion Halden stadion-friidrettsbane Halden stadion - tidtakerbu, sekretariat

Detaljer

Vegliste 2008. Vedlegg til forskrift Østfold Side 1 av 39

Vegliste 2008. Vedlegg til forskrift Østfold Side 1 av 39 Vegliste 2008. Vedlegg til forskrift Østfold Side 1 av 39 Vegnr KOMMUNE: AREMARK FYLKESVEGER: B-861 Nygård x Rv. 21 - Skolleberg Mølle 3,0 A 10 50 * 19,50 * B-861 Skolleberg Mølle - Bøhn 9,5 B 10 50 *

Detaljer

1. FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY

1. FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY 1. FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER I ØSTFOLD FYLKE. Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 16. desember 2005 med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

B for bibliotek (Ref #1318605138521)

B for bibliotek (Ref #1318605138521) B for bibliotek (Ref #1318605138521) Søknadssum: 332500 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold fylkesbibliotek / 974544652 Værste, K. G. Meldahls vei

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

tlf 177 177.no Bussruter og åpningstider Jule og nyttårshelgen 2014 15

tlf 177 177.no Bussruter og åpningstider Jule og nyttårshelgen 2014 15 tlf 177 177.no Bussruter og åpningstider Jule og nyttårshelgen 2014 15 LOKALE BUSS OG BÅTRUTER I ØSTFOLD Lørdagsruter med siste avgang ca kl 14:00 14:30. Flexx kjører onsdagsruter med siste avgang kl 1500.

Detaljer

Dag til dag plan 2015

Dag til dag plan 2015 01.07 Hele Østfold Start på forhåndsstemming 03.08 Trøgstad Østfold rundt på 18 dager 13.00 Bedriftsbesøk HS Elektro m/lunsj Stand på torget i Skjønhaug 16.00 Stand Sandstangen 17.00 Rundtur i bygda med

Detaljer

Vegliste Tømmervogntog Gyldig fra 1. juli 2013

Vegliste Tømmervogntog Gyldig fra 1. juli 2013 Region øs Sraegi-, veg og ransporavdelingen lise Tøvognog Gyldig fra 1. juli 2013 Fylkesveg og kounale veg i Øsfold, Akshus, Oslo, Hedark og Oppland INNHOLD Side Innledning 1 Forskrif Lise Øsfold Lise

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Gjelder fra 5. oktober 2015. Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes.

Gjelder fra 5. oktober 2015. Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 5. oktober 2015 Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Velkommen på bussen! Bruker du bussen så bidrar du til mindre trafikk, renere miljø og bedre helse for deg selv. Bussene

Detaljer

- turen tar ca to minutter hver vei

- turen tar ca to minutter hver vei INFORMASJON BYFERGEN Gamlebyen - Gressvik - Gamlebyen - et minicruise på Glomma Mandag - fredag, avganger hver time: Gamlebyen.................................... kl. 07.00-16.00 Isegran........................................

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner?

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner? Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner? Minstelønn for sykepleiere avtales i de sentrale lønnsforhandlingene. Ved ansettelser, omorganiseringer, når man får nye arbeidsoppgaver eller har tilegnet

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Bussruter og åpningstider

Bussruter og åpningstider Bussruter og åpningstider Mai og juni 2015 www.ostfold-kollektiv.no ruteopplysningen 177 Side 1 av 5 1. og 14. mai: Lokalbusser kjører søndagsruter. LOKALBUSSER: Fredrikstad NETTBUSS 17. mai: med noen

Detaljer

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012 HH utredning og NTP høring Alf S. Johansen 10.02.2012 BAKGRUNN FOR NTP 2014-2023 Nasjonale mål for transportsektoren Perspektivanalyser trender og drivkrefter Konkurranseflater og grunnprognoser for person-

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Olav Agnalt, Ragnhild

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Veitype Fra til Forslag til veinavn 1 Riksvei 111 Bergenhuskrysset-

Veitype Fra til Forslag til veinavn 1 Riksvei 111 Bergenhuskrysset- Veitype Fra til Forslag til veinavn 1 Riksvei 111 Bergenhuskrysset- Sarpsborgveien retning Sarpsborg 2 Riksvei 22 Bergenhuskrysset- Mysenveien retning Mysen 3 Fylkesvei 22, Bergenhuskrysset- Haldenveien

Detaljer

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 08.05.2012 027/12 HNY Kommunestyret 31.05.2012 041/12 HNY Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: FREVAR Tidspunkt: Onsdag 20. november 2013 kl. 10.00-16.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Østfold

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Østfold Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Østfold Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

PROTOKOLL. Regionrådets møte 19.04.2013, Marker kommunehus. Møteprotokoll Indre Østfold Regionråd 19.04.2013 Side 1

PROTOKOLL. Regionrådets møte 19.04.2013, Marker kommunehus. Møteprotokoll Indre Østfold Regionråd 19.04.2013 Side 1 PROTOKOLL Regionrådets møte 19.04.2013, Marker kommunehus Medlemmer av Regionrådet 2011-2015 Aremark kommune Aremark kommune Aremark kommune Askim Kommune Askim Kommune Askim kommune Eidsberg Kommune Eidsberg

Detaljer

Bussruter og åpningstider

Bussruter og åpningstider Bussruter og åpningstider Mai 2016 www.177.no ruteopplysningen 177 l app: ØstfoldReise facebook.com/ostfoldkollektivtrafikk Side 1 av 5 1. og 5. mai: Lokalbussene kjører søndagsruter. LOKALBUSSER: FREDRIKSTAD

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Foto: NRK Handlingsprogram riksveginvesteringer Region nord Økonomiske rammer 2014-2017 (mill.2014-kr) Post Nordland Troms Finnmark

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

Arealstatistikk for Norge 2016 - km² pr. grunnkretser

Arealstatistikk for Norge 2016 - km² pr. grunnkretser 1 Arealstatistikk for Norge 2016 - km² pr. grunnkretser Produsert av Kartverket, Landdivisjonen Arealmåling er basert på den topografiske kartdatabasen 'N50 Kartdata'. og kartdatabasen for administrative

Detaljer

Tekst og layout: Ketil Strebel NRK Østfold 2007. Tips-telefon: 800 41 414 E-post: ostfold@nrk.no

Tekst og layout: Ketil Strebel NRK Østfold 2007. Tips-telefon: 800 41 414 E-post: ostfold@nrk.no Tekst og layout: Ketil Strebel NRK Østfold 2007 Tips-telefon: 800 41 414 E-post: ostfold@nrk.no 3 Forord Fra april 2006 har NRK Østfold presentert stedsnavnsrebuser hver eneste morgensending. Disse små

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 679 3,3-398 -8 Delvis ledige 1 966 1,4 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 377 1,0 230 20 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 343 3,7-123 -2 Delvis ledige 1 520 1,1 34 2 Arbeidssøkere på tiltak 530 0,4 137 35 Kvinner av Helt

Detaljer

Økonomi. Utfordringer. Aktivitetsomfanget. Årsrapport 2014 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid

Økonomi. Utfordringer. Aktivitetsomfanget. Årsrapport 2014 Østfold Idrettskrets Aktiv på Dagtid ÅRSRAPPORT 2014 Forord Økonomi Kommunene, fylkeskommunen, NAV og Norges Idrettsforbund har gjennom sin satsing på Aktiv på Dagtid og tildeling avmidler vært sentrale bidragsytere de seks siste årene. Inntektene

Detaljer

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Velkommen på bussen! Det gjennomføres en del ruteendringer som følge av tilpasning av tilbud og sammenslåing av ruter fra

Detaljer

Regional transportplan -for Østfold mot 2050. Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Regional transportplan -for Østfold mot 2050. Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Regional transportplan -for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Høringsversjon 2016 Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2017-2020 Side 1

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. I medhold av kommunelovens 31 og offentlighetslovens 23 ble møtet lukket under orienteringen om planer for Kaupangkvartalet.

VEDTAKSPROTOKOLL. I medhold av kommunelovens 31 og offentlighetslovens 23 ble møtet lukket under orienteringen om planer for Kaupangkvartalet. EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 15.05.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Eva Solvi, Statens vegvesen

Eva Solvi, Statens vegvesen BYGGEBØRSEN - Investeringer på statlige og fylkeskommunale veger i Sør-Trøndelag, 2016-2017 Eva Solvi, Statens vegvesen Innhold Organisering Miljøpakken Riksvegprosjekt Fylkesvegprosjekt Organisering region

Detaljer

Bransjemøte Lillehammer 10. mars 2016 Store prosjekter i Region øst v/regionvegsjef Per Morten Lund

Bransjemøte Lillehammer 10. mars 2016 Store prosjekter i Region øst v/regionvegsjef Per Morten Lund Bransjemøte Lillehammer 10. mars 2016 Store prosjekter i Region øst v/regionvegsjef Per Morten Lund Program Lillehammer 10. mars 09.00 09.15 Kaffe og registrering 09.15 09.30 Velkommen Per Morten Lund

Detaljer

E6 Ny Svinesundforbindelse

E6 Ny Svinesundforbindelse E6 Ny Svinesundforbindelse Ny Svinesundforbindelse inngikk i arbeidet for å bygge ut E6 til sammenhengende veg med fire kjørefelt mellom Oslo og Gøteborg. Hovedformålet med prosjektet var å bedre trafikksikkerheten

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Rutevis tiltaksrapport

Rutevis tiltaksrapport Rutevis tiltaksrapport Desember 2008 Vedlegg til sykkelhovedplan 1 / 80 2 / 80 Innhold Rute 1 Rolvsøyruta (Rv 109 Fredrikstad sentrum - Rolvsøysund bro)... 7 Rute 1A Røde Mølle - St.croix - Jernbanestasjonen

Detaljer

Prosjekter region nord

Prosjekter region nord Prosjekter region nord Bransjemøte 28.april 2010 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Fordeling mellom vegeierne Riksveger Fylkesveger km 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Nordland Troms Finnmark

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 70499/2014 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Historiske ortofoto Østfold 2016

Historiske ortofoto Østfold 2016 Historiske ortofoto Østfold 2016 1. Forberedelse Valg av flyoppgaver, kostnadsoverslag/-deling, partsavtaler. 2. Skanning/digitalisering av valgte flyoppgaver. 3. Ortofotoproduksjon 1. Forberedelse Vi

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014

MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014 INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS Besøk: Vangsveien 10, Askim - Østfold Næringspark Post: Postboks 1050, 1803 Askim Tlf: 69 81 75 00 post@bedriftsenteret.no MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014 Det innkalles

Detaljer

Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017)

Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017) Byggebørsen 10.Februar 2014 Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017) v. Avdelingsdirektør Eva solvi Noen stikkord Riksveg Handlingsprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Godkjenning av protokoll fra møte 12.03.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Godkjenning av protokoll fra møte 12.03.2013. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kultruhuset Dato: 04.06.2013 Tid: 17:00 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE Godkjenning av protokoll fra møte 12.03.2013. Saksnr. Tittel 12/13 13/773

Detaljer

Lørdag Kampnummer Klokkeslett Bane Klasse Pulje Lag A Lag B Hall

Lørdag Kampnummer Klokkeslett Bane Klasse Pulje Lag A Lag B Hall Lørdag Kampnummer Klokkeslett Bane Klasse Pulje Lag A Lag B Hall 400 08:00 1 J12 P1 Spydeberg 2 Kolbotn 1 Askimhallen 401 08:30 1 J12 P1 Kjelsås 1 Slitu Askimhallen 402 09:00 1 J13 P1 Aur/Høland HK Trøgstad

Detaljer

Bransjemøte 11. februar 2015 Prosjekt og oppgaver i Statens vegvesen Region øst

Bransjemøte 11. februar 2015 Prosjekt og oppgaver i Statens vegvesen Region øst Bransjemøte 11. februar 2015 Prosjekt og oppgaver i Statens vegvesen Region øst Bransjemøte 2015 Region øst Disponible midler 2015 Riksveg Disponible midler 2015 Programområder Programområde Mill. kr Utbedringstiltak

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Gjelder fra 4. januar 2016. Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes.

Gjelder fra 4. januar 2016. Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 4. januar 2016 Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Velkommen på bussen! Puls er navnet på busstilbudet som tar deg til og fra Grålum og Kalnes i Sarpsborg. På bussmedpuls.no

Detaljer

Status Bygging pågår. Åpning 1. mars 2013. Kart og illustrasjon

Status Bygging pågår. Åpning 1. mars 2013. Kart og illustrasjon Sykkelhotellet ved Drammen stasjon For å gjøre det mer attraktivt å sykle blir det etablert et sykkelhotell ved Drammen stasjon. Her kan sykkelen stå trygt innelåst og under tak. Sykkelhotellet vil ha

Detaljer

Regjeringen foreslår å bevilge 134,5 millioner kroner til bygging av Halden fengsel. Det tas sikte på at fengselet skal stå ferdig i løpet av 2009.

Regjeringen foreslår å bevilge 134,5 millioner kroner til bygging av Halden fengsel. Det tas sikte på at fengselet skal stå ferdig i løpet av 2009. Østfold Det er foreslått bevilgninger til utbedring av råteskader og reparasjon av murene ved Fredriksten festning i Halden. Regjeringen foreslår å utvide Ravneberget fengsel med 15 nye plasser. Regjeringen

Detaljer

Miljøpakken. Hva skjer i Trondheim og hvordan har de fått det til? Oppturer og nedturer underveis i arbeidet. Henning Lervåg, Leder Miljøpakken

Miljøpakken. Hva skjer i Trondheim og hvordan har de fått det til? Oppturer og nedturer underveis i arbeidet. Henning Lervåg, Leder Miljøpakken Miljøpakken Hva skjer i Trondheim og hvordan har de fått det til? Oppturer og nedturer underveis i arbeidet. Henning Lervåg, Leder Miljøpakken Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Geodatautvalgsmøte 25.09.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Agenda 1. Referat fra Geodatautvalgsmøtet 06.05.2015 2. Orientering fra geodatautvalgsmedlemmene

Detaljer

SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET

SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET Utvalgte tur- og sykkelstier i Østfold «De Utvalgte» er en samling av spesielt gode turstier i Østfold, tilrettelagt for rekreasjon både til fots og på sykkel.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest Anskaffelser 21-211 Statens vegvesen Region vest Handlingsprogram investering på riksveger Region vest Riksveger i Region vest 21 211 sum Store prosjekter 1418 214 3432 Rassikring 26 88 294 Mindre utbedringer

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Notat. Dato: Til: Fra: Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset. Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN SAK

Notat. Dato: Til: Fra: Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset. Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN SAK Notat Dato: 2017-01-11 Til: Regionalt Planforum Fra: Nye Veier AS Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset og Moelv-krysset Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN Nye Veier

Detaljer

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Østfold klimaråd, 28-02-2013 Per Even Vidnes, Biogass Østfold 2015 Kort om min egen bakgrunn: 1970-1972: Molde kommune Planlegging av VVA-anlegg

Detaljer

Endrete krav til drenering og følger for kulturlandskapet. Arnold Arnoldussen Lillestrøm, 30 11-2012

Endrete krav til drenering og følger for kulturlandskapet. Arnold Arnoldussen Lillestrøm, 30 11-2012 Endrete krav til drenering og følger for kulturlandskapet Arnold Arnoldussen Lillestrøm, 30 11-2012 Sentrale temaer i dag > Norsk landbruk skal tilpasse seg klimaendringene (Landbruksmelding 2011). > Vi

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06885-3 Svar på forespørsel om møtedatoer 2015 Møtedatoer for oppfølgingsmøter med 2015 Sykehuset Østfold Arkivkode: 016 Inngående eksternt produsert, 14/06902-2 Pasienthenvendelse

Detaljer

Prinsipper for god planlegging

Prinsipper for god planlegging Prinsipper for god planlegging Hvordan legge til rette for godt samspill i trafikken Grunnkurs i sykkelplanlegging 6. september 2016 Terje Giæver Utgangspunkt Planlegging omfatter mange profesjoner, men

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS Bosetting av flyktninger Nina Gran, Spesialrådgiver KS Hvor flykter syrerne? Libanon 1 133 834 Tyrkia 1 065 902 Jordan 619 376 Irak 222 468 Egypt 140 130 Sverige 2013+ tom okt 2014: 39 045 + 600 kvoteflyktninger

Detaljer

Turnéplan: Den magiske strengen H16 Kontaktperson DKS: Josè Leguina

Turnéplan: Den magiske strengen H16 Kontaktperson DKS: Josè Leguina Man 10. okt. 2016 kl. 10:00 Løen barnehage (Fredrikstad) Løen barnehage: Dragerveien 6, 1654 SELLEBAKK 69 95 84 90 Elisabeth Torp loenbh@fredrikstad.kommune.no Man 10. okt. 2016 kl. 12:30 Trollstua barnehage

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009

Lokal Energiutredning 2009 Lokal Energiutredning 2009 Aremark, Marker, Rømskog, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Skiptvet, Hobøl,, Fortum AS Arild Olsbu, Nettkonsult AS Gunn Spikkeland Hansen, Nettkonsult AS 1 Agenda Velkommen Bakgrunn

Detaljer

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Båndby Ålesund -med milde vintre og en slak hovedsykkeltrasé Km-radius rund sentrum Det meste av Ålesund

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

Arealstatistikk for Norge 2015 - km² pr. grunnkretser

Arealstatistikk for Norge 2015 - km² pr. grunnkretser 1 Arealstatistikk for Norge 2015 - km² pr. grunnkretser Produsert av Kartverket, Landdivisjonen Arealmåling er basert på den topografiske kartdatabasen 'N50 Kartdata'. og kartdatabasen for administrative

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer