Handlingsprogram for fylkesveginvesteringer, prosjektlister (behov/ ønsker)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for fylkesveginvesteringer, prosjektlister (behov/ ønsker)"

Transkript

1 Prosjektlister A310 Planfase Byggefase Beregn. Restbeh. Anlegg kostnad 2015 Kontrakt/ prosjekt- pr 1.jan. A310 Store fylkesveganlegg/ strekningsvise investeringer 108 3/0,0 3/2,4 2,4 Kråkerøyprosjektet Fredrikstad Forutsettes avsluttet 2013/14 F F F P AF /2,4 5/4,9 2,5 Vamma - Ringnesdalen Askim Uavklart sluttavregnig/ - finansiering F F F P AF 106? 120 4/0,0 6/16,9 27,1 Moss - Elvestad Moss/Våler/Hobøl Standardheving/breddeutvidelse B B B B 120 6/0,0 6/6,2 6,2 Delprosjekt Kobbøl - Skjellfoss Våler/ Hobøl Standardheving/breddeutvidelse P B B B 114/115 2/3,0 3/2,4 34,3 Grålum - Nordby - Askim (Vamma) Sarpsb/Skiptv/Askim Standardheving/breddeutvidelse B B B B 110 5/2,3 5/12,2 9,9 Begby - Solberg Fr.stad/Sarpsborg Standardheving/breddeutvidelse IB (P) B B 120 8/0,0 8/10,0 10,0 Elvestad - Akershus gr. Hobøl Standardheving/breddeutvidelse B B B 21 4/0,0 8/22,9 58,5 Halden - Ørje Halden/Aremark/Marker Standardheving/breddeutvidelse B B B 22 1 Vaterland - Risum Halden Ny forbindelse til fv.21 B B B xx 3 Nordre tverrforbindelse Halden Mellom fv.104/931 v/lundestad og fv 22 nord for Brødløs B B B 124 Avlastningsveg Rakkestad sentrum Rakkestad For tungtrafikk. Kommunen planlegger. B B B Ny forbindelse Folkenborg - Mysen st. Eidsberg Opprinnelig et sidevegstiltak B B B

2 Prosjektlister A320 Kostnader er angitt kun der kvalitetssikret anslag Kontrakt/ prosjekt- Anlegg kostnad A320 Mindre utbedringer Breddeutvidelse/ forsterkning/mindre vegomlegginger 120 6/0,0 6/6,2 6,2 Kobbøl - Skjellfoss Våler/ Hobøl overføres til A310? F B B B 110 5/2,3 5/12,2 9,9 Begby - Solberg Fr.stad/Sarpsborg Planlegging frem til Borge skole koordineres med planl. av gs-veg. overføres til A310? P B B B 209 1/2,1 1/4,9 2,8 Hobøl Pukkverk - Foss x E18 Hobøl IB P B 700 1/0,0 1/0,8 0,8 Fram x E18 - Hærland slakteri Eidsberg Forutsettes utført i 2014 innen eksisterende eiendomsgrenser IB P IB 220 1/0,0 1/4,0 4,0 Kobbøl V - Akershus gr. (Sånerveien) Våler Ønske fra Våler kom. Forbind. mot E6 nord. Bredde/ kurvatur er dårligere i Akershus (2,2 km) B B B 312 Lokal breddeutvidelse Moss B B B Fast dekke på grusveg (legger til grunn at en form for forenklet reg.plan og grunnerverv er nødvendig på alle prosjekter) 601 1/2,1 1/7,0 4,9 Tveter S - Hellevad bru Sarpsborg F B B 231 1/0,0 1/1,8 1,8 Godheim - Vøyen Spydeberg B B B 265 1/0,7 1/4,5 3,8 Engskleiva - Ladim Skiptvet B B B 266 1/0,1 1/3,9 3,8 Haug - Dyrbekk Skiptvet B B B 363 1/2,3 2/1,4 6,4 Agnalt - Slangsvold Sarpsborg/Råde B B B 405 1/0,0 1/2,7 2,7 Prestegårdskrysset - Huseby Fredrikstad B B B 523 1/0,0 1/1,9 1,9 Storhaug x Fv Veberg x Rv 111 Fredrikstad B B B 654 1/2,3 1/5,4 3,1 Førsdal - Haaby x Fv 22 Rakkestad B B B 734 1/0,6 1/3,9 3,3 Hauger x Fv Gurud x Fv 128 Askim B B B 840 1/3,7 1/7,0 3,3 Buer - Stikle - Granerud x Fv 21 Marker B B B 863 1/1,0 2/4,3 8,8 Lillebyåsen -Kallerød - Lilledal Aremark B B B 928 1/0,3 1/4,9 4,6 Østgård - Tolvehaugen Halden B B B Restb eh. pr 1.jan. Bru- og tunnelutbedringer meter Kostnader basert på tall fra brufornyingsprogram justert for full mva og prisvekst Fv557 1/,0,4 73 Spikerbukta Sarpsborg Ferdig i 2014 IB F IB AP 30,0 BP 0 Fv843 50/0,05 19 Ørje Svingbru Marker Ferdig i 2014 F IB AP 7,5 BP 0 Fv 21 8/6,5 20 Grislingås bru Marker Ny bru. Bygges i 2014 F P IB 27,0 BP 0

3 Prosjektlister A320 Fv120 6/12,4 28 Huls bru Hobøl Ny bru, påbegynnes i 2014 IB P IB 14,0 BP 12 Fv204 1/0,6 21 Bliksland bru Hobøl Ny bru, påbegynnes i 2014 IB P IB 11,0 BP 3 Forsterkning/ div.-vedlikehold. Fv108 5/0,7 5/1,1 375 Kjøkøysund Hvaler Påbegynnes i 2014 P IB B IB Fv108 6/2,0 6/2,2 215 Asmalsund Hvaler Forsterkning/ div.-vedlikehold P IB B IB Fv109 3/7,7 3/7,9 162 Alvim Sarpsborg Ny bru, inngår i vegprosjekt P B B Fv118 5/0,5 79 St.mariegate bru Sarpsborg Ny bru P B B Fv311 1/3,5 8 Kambo bru Moss Ny bru B P B Fv601 1/6,9 8 Hellevad bru Sarpsborg Ny overbygning F P IB Fv108 5/8,2 5/8,4 170 Skjelsbusund Hvaler Forsterkning/ div.-vedlikehold IB B IB Fv 21 8/4,3 3 Kutjern Aremark Utskifting til to rør IB B IB Fv 22 1/4,2 37 Kirkebøen Halden Rehabilitering IB B IB Fv108 5/8,2 5/8,4 170 Skjelsbusund Hvaler Forsterkning/ div.-vedlikehold IB B IB Fv112 1/7,9 81 Sollikrysset Sarpsborg Rep.av landkar IB B IB Fv115 1/21,4 7 Løkkeberg Våler Breddeutvidelse, nytt rekkverk IB B IB Fv116 2/4,7 6 Borge Fredrikstad Ny bru på sikt IB B IB Fv118 5/0,1 5/0,4 233 Sarpebruene Sarpsborg Forsterkning/ rehabilitering IB B B Fv120 4/3,8 4/4,0 206 Rødsund Moss/Våler Rehabilitering IB B IB Fv123 3/4,5 146 Kroksund Marker Rehabilitering IB B B Fv124 1/4,7 17 Fossebekksundet Marker Ny bru IB B IB Fv207 1/4,7 24 Brødholt Hobøl Forsterkning IB B IB Fv363 2/0,1 4 Fensbekk Sarpsborg/Råde Forsterkning IB B IB Fv594 2/3,1 71 Grimsøy bru Sarpsborg Forsterkning, restarbeider, Status? Fv602 1/6,7 14 Børtevann Sarpsborg Forsterkning, ny overbygning IB B IB Fv654 1/1,8 13 Gjøby Rakkestad Forsterkning, ny overbygning IB B IB Fv734 1/0,9 3 Revhaug Askim Forsterkning, ny overbygning IB B IB Flere Oppgradering av rekkverk og etablering av membran Flere Forsterkning til Bk10 Fv496/ Fv504 Fv108 7/1,9 7/5,7 Skibstadsand og Korshavn ferjeleier, beredskapsmessig istandsetting Hvaler Inngår i beredskapsopplegget for Hvalertunellen. Bygges i IB B IB 7,0 Hvalertunnelen, overvåkningskameraer og nødstrømsaggregat Hvaler Beredsskapstiltak Generelle tiltak/ sekkeposter Forsterkning/ tyngre forarbeid for dekkelegging Årlig "sekkepost"

4 Ref. Hp sykkel Kostn. Prosjektlister A330 Anlegg Kontrakt/ prosjektkostnad A330 Tiltak for gående og syklende Opprinnelig prosjektliste 104 1/0,5 01/1,0 0,5 Nini Roll Ankers vei - Odde bru Halden Krav fra NVE om sikringstiltak vil medføre økte kostnader og evt. behov for ny reg.plan F F F Usikker 108 7/7,3 7,8 0,5 Hvaler krk. - Skjærhallen Hvaler Bygges i 2014 F P B 7 RP 0 Råkollveien - Undergang H. N. Hauges Utgår. Inngår i planene for /0,1 3/0,9 0,8 vei Fredrikstad 1 feltsvei i eksisterende trase /2,9 1/3,9 1,0 Dyre N. - Ekholtveien Rygge Fortau. Påbegynnes i 2014 F P P 25 RP /2,0 1/0,95 1,05 Buskogen - Alshus Fredrikstad F B B 30 RP 30 22/ 3/0,0 3/0,7 Ved Øberg (Lensmann J Knudsens vei - 1,2 Halden 103 1/0,0 1/0,5 Øbergkrysset - Øberg skole H B B 20 RP /0,0 1/1,7 1,7 Møklegård - Øyenkilen Fredrikstad 7b P B B 34 RP /7,0 2/8,2 1,2 Tveterveienveien - Sandbakken Sarpsborg H B B 22 RP /6,0 7/7,3 1,3 Tangenbekken - Hvaler krk. Hvaler F B B 18 RP /8,1 7/8,3 0,2 Skjærhalden sentrum Hvaler Fortau i hht sentrumsplan, noe usikkert grunnlag (>10 år) F B B 110 5/2,5 5/4,6 2,1 Begby - Borge skole Fredrikstad P B B 119 3/1,15 3/2,8 1,6 Dilling - Vang Rygge Kommunen har regulert F B B 120 4/4,2 5/0,3 0,7 Rødsund bru - Augerød Våler P B B 685 2/0,0 2/1,1 1,1 Trømborg Eidsberg H B B 107 1/0,0 1/0,7 0,7 Torsnesveien Fredrikstad Utsatt pga annen regulering P B B 119 3/8,6 3/9,7 1,1 Larkollen Rygge B B B 120 6/5,6 6/6,0 0,4 Gs-veg/fortau ved Skjellfoss bru Hobøl F B B B 335 1/1,9 1/3,9 2,0 Tollefsrød - Kubberød Rygge B B B 521 1/0,55 1/0,92 0,47 Kilevoldveien - Sundløkka Fredrikstad Utsatt pga annen regulering B B B 536 2/1,5 2/2,17 0,7 Kroken - Bilett Fredrikstad B B B 590 1/5,0 1/6,3 1,3 Berg - Karlsøy Sarpsborg B B B 592 1/1,5 1/2,8 1,3 Fladebyveien - Høysand Sarpsborg En mindre strekning fra Fladebyvn ble bygget i 2012 B B B 685 2/6,7 2/7,0 0,35 Susebakke Eidsberg B B B Restbeh. pr 1.jan Prosjektforslag innkommet i høringsrunde for RTP 21 8/19,7 8/21,3 1,6 Aanonby - Solstrand Marker B B B

5 Prosjektlister A /x,x 12/y,y v/ kommunesenteret Rømskog Forlengelse nord/ syd B B B 22 6/24,2 7/0,0 6,4 Degernes - Rakkestad snt Rakkestad B B B 108 5/8,4? 7/0,1? 4,5 Spjærøy og Asmaløy Hvaler inkl. Asmalsund og Grønnetkilen bruer B B B Sammenhengende gs-veg Hvaler Utnytte strømkabeltrase B B B /0,0 51/0,9 0,9 Torsbekkdalen Sarpsborg B B B 115 2/7,3 2/13,0 5,7 Meieribyen mot Libru Skiptvet B B B 115 1/0,0 1/1,4 1,4 Rødsund - Texnes Våler B B B 120 4/0,1 4/4,5 4,5 Mosseporten - Rødsund Moss/ Våler +0,7 km til Rødsund x fv115 B B B 124 Ringveg gs rundt Rakkestad snt. Rakkestad B B B 128 5/4,5 5/7,6 3,1 Slitu - Sekkelsten Eidsberg/ Askim Rv.-prosjekt, NTP: 2016/17 B B B 282 1/0,0 1/0,5 0,5 Missingmyr - Eplehagen Råde Privat reguleringsplan P B B 311 Sammenhengende gs-veg mot Vestby Moss B B B 354 1/0,0 1/4,4 4,4 Tomb - Karlshus Råde Mulig samarbeid med VA-anlegg og med kommunal forskuttering. Kommunen har regulert. F B B 738 1/0,0 1/1,6 1,6 Sekkelsten - Korsegården Askim Ønsker også vegutbedring B B B Sammenhengende transportnett syklister, samlet plan, Etappevis Rygge/Moss - riksgrensen Ørje IØ regionråd/ flere kom utbygging B B B B Sykkelbyprosjekter NG 110 1/0,0 2/2,5 Kryssutb.eksist.gs-v til Skjærviken Fredrikstad 14 jf.sykkelhovedplan Fr.stad B B B 409 3/5,35 3/5,25 0,1 Repslagerveien - Veumveien 36 Fredrikstad 4.3 Utbedring B B B 432 2/0,1 2/0,2 0,1 Emil Mørchs vei 1 - Høvleriveien Fredrikstad? Sellebak B B B 109 3/7,7 Krysningspunkt innkj. til Amfi Borg Sarpsborg 10.6 B B B 109 3/4,7 Krysningspkt med fv.114 på Greåker Sarpsborg B B B 109 3/4,7 3/4,4 0,3 Grålumvn - u.g. ved 109-senteret Sarpsborg B B B 114 4/0,6 Krysningspkt. over fv.114 Sarpsborg 1.9 B B B 118?? Krysn.pkt.R.A.gt og HN Haugesgt Sarpsborg 1.1 Kommunalt ansvar? B B B 553 1/2,5 1/2,7 0,2 Herresalveien - Maugsten Sarpsborg 2.4 B B B 553 1/0,8 Tilrettelegging i kr.m Peer Gyntsvei Sarpsborg 2.2 B B B 581 1/0,6 2/0,6 0,7 Øyveien - E.Strands vei Sør Sarpsborg 4.3 B B B 581 2/2,1 2/2,0 0,1 Svingen - E.Strands vei Nord Sarpsborg 4.1 B B B 581 2/2,1 2/2,9 0,8 Svingen (Nesveien) - Nordby Gård Sarpsborg 3.9 B B B 581 2/2,9 3/0,6 1,3 Nordby Gård - Nipaveien Sarpsborg 3.10 inkl bru ved Nipa B B B Rv111 1/0,0 Krysningspkt.m.Torsgt.i rkj Dondern Sarpsborg 5.6 B B B xxx Høysand - Kvastebyen Sarpsborg inkl. bru over Skjebergbekken B B B Fotgjengerkrysninger (fra høringsrunde for RTP) 21 Fotgjengerkrysning Aremark snt Aremark V/ Joker-bensinstasjon B? B B? Siktbedring/Krysningsforhold for 115 7/0,9 7/1,4 Gopperudåsen - forbi Trøgstad kornsilo Trøgstad fotgjengere og syklister B? B B? Opphøyd gangfelt gir ikke tilstrekkelig demping av hastighet ,2 Krysningspkt. v/ Nedre Gudimsvei Rakkestad (ikke høyt nok) B? B B? ,0 gs-undergang v/ Os skole Rakkestad B? B B? Generelle tiltak/ sekkeposter Sykkelparkering i byer Strakstiltak etter inspeksjoner

6 Prosjektlister A330 Prosjekter forutsatt finansiert med riksvegmidler (Fv.118 tilhørende E6, Fv.128 tilhørende E18) 128 5/2,7 5/2,9 0,2 ved Brennemoen Eidsberg NTP: 2016 B B B 128 5/4,5 5/7,6 3,1 Slitu - Sekkelsten Eidsberg/ Askim NTP: 2016/17 B B B 119 1/0,7 1/1,1 0,4 Sykkelfelt i Ryggeveien Moss Sykkelbypr., NTP: oppstart 2017 B? B B? 118 4/1,3 3/5,5 3,8 Verneveien - Skadalsveien Sarpsborg Sykkelbypr., NTP: oppstart 2017 P B B 118 5/2,4 5/2,5 0,1 Kulvert u. jb + gs-veg ved Valaskjold Sarpsborg 1.2 Sykkelbypr., NTP: oppstart 2017 B B B Rv111 1/0,0 Krysningspkt.m.Torsgt.i rkj Dondern Sarpsborg 5.6 Sykkelbyprosjekt B B B Fv118/ Rv111 3/4,5 3/5,0 0,5 Holteveien - Dondern, ombygg. til gs-v Sarpsborg 5.5 Sykkelbyprosjekt B B B 118 5/0,8 5/0,1 Krysn.punkter Pellygt-Sarpebrua-Øyvn Sarpsborg 5.2 Sykkelbyprosjekt B? B B? 118 5/2,8 Krysn.pkt.Vestre vei Sarpsborg 1.5 Sykkelbyprosjekt B? B B? 118 5/3,6 Krysn.pkt. Kirkeveien Sarpsborg 1.6 Sykkelbyprosjekt B? B B? 118 5/3,8 5/4,1 0,3 Hunnskinnvn - Tuneveien + krysn.pkt Sarpsborg 1.7 Sykkelbyprosjekt B B B 118 5/4,1 0,6 Gs-veg langs Tuneveien Sarpsborg 1.8 Sykkelbyprosjekt B B B

7 Prosjektlister A340 Anlegg kostnad Kontrakt/ prosjekt- A340 Trafikksikkerhetstiltak Restbeh. pr 1.jan Kryssutbedringer 108 6/2,4 6/2,5 Rød X fv 491 Hvaler Noe restarbeider i 2014 F F F AP 9 K X rv 114 Grålum Sarpsborg Utbedr./ombygging av rundkjøring B? B B? 110 1/4,6 2/0,1 X fv 532 Borge skole/vardevegen Fredrikstad P B B 311 1/0,9 1/1,1 Rundkjøring i x Peer Gynts vei Moss I forb. med forkjørsregulering B? B B? 109 3/6,3 3/6,6 X Ordfører Karlsens veg Sarpsborg Utgår. Inngår i planene for 4- feltsvei T/M-prosjekter /0,65 03/2,9 Storveien, Gressvik Fredrikstad Del som ikke krever regulering IB F F KI 17 K /0,65 03/2,9 Storveien, Gressvik Fredrikstad Del som krever regulering P B B /5,2 09/6,7 Halmstad, Rygge Rygge B B B /3,5 03/4,5 Stasjonsbyen Skjeberg Sarpsborg B B B Miljø- og TS-tiltak i gårdstun/ boligomr /15,0 08/16,0 Vegomlegging gårdstun ved Kirkeby Marker B B B Generelle tiltak/ sekkeposter Strakstiltak og tiltak etter TSinspeksjoner

8 Prosjektlister A350 Kontrakt/ prosjekt- Anlegg kostnad A350 Miljø- og servicetiltak Støy og lufttiltak Håndtering av boliger over 42 dba Ny kartlegging i P IB B Utgår. Inngår i planene for /4,5 3/6,8 Rehabilitering av støyskjermer Sarpsborg feltsvei 128 Støyskjermrehabilitering Askim Restbeh. pr 1.jan Vanntiltak Fangdammer/Sedimentasjonsdam Raste-/ hvile- og kontrollplasser 21 7/ Rasteplass Aremark sentrum Aremark B B B Raste og friluftsparkering Ingen innmeldte behov/ønsker

9 Prosjektlister A360 Anlegg Kontrakt/ prosjektkostnad A360 Kollektivtiltak 118 9/11,7 9/12,1 0,35 Fv.118 Kollektivfelt Ryggeveien Rygge/Moss IB F IB AP 16 K /3,8 3/4,1 0,3 Kollektivfelt Rolvsøysund bru Fredrikstad Kollektivprioritering i 4 lyskryss Sarpsborg Belønningsmidler i /3,7 3/4,4 Haakon 7. gt - kollektivproritering i 4 kryss Lyskryss, uavklart F IB B IB 109 3/7,6 3/8,2 0,6 Alvim - 4 feltsbru+ 2 sidig kollektivfelt Sarpsborg Inngår i bypakkeprosjekt P B B Bymetro Moss Moss B B B Tilskudd Bypakker Avklares når konkrete prosjekt er bestemt Busslommer og leskur, universell utforming Sekkepost Nye prosjekter, ønsker fremkommet i høringsrundene: 124 3/2,6 Busslommer ved Holøsåsen Rakkestad Kollektivterminal Halden stasjon Halden Knutepunktutvikling ved Østre linje IØ regionråd/ flere kom Buss/tog/pendlerparkering Restbeh. pr 1.jan. 2015

Mulighetsrom - støtteordninger

Mulighetsrom - støtteordninger Indre regionråd mars 2016 Mulighetsrom - støtteordninger Trafikksikkerhet- FTU: Tilskuddsordning til sikring av kommunale skoleveger Type tiltak: Etablering av droppsoner for elever som blir kjørt i bil

Detaljer

Bransjemøte 8.mars 2016

Bransjemøte 8.mars 2016 Rv. 19 Moss ferjeleie Bransjemøte 8.mars 2016 Rv. 19 Moss ferjeleie Definisjoner Ferjekai omfatter ferjelem, kjørerampe med tilhørende kaianlegg Ferjeleie omfatter en eller flere ferjekaier med tilhørende

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Nestleder Wenche Aaser Torp Ann Kristin

Detaljer

Østfold (ekskl. Sarpsborg og Fredrikstad) - Kommunale bygg og institusjoner UTM

Østfold (ekskl. Sarpsborg og Fredrikstad) - Kommunale bygg og institusjoner UTM Nord Adresse Navn Kultur-/ samfunnshus Sykehjem Videregående skole Barne- og ungdomsskole Ungdomsskole Barneskole Kommunehus / rådhus Østfold (ekskl. Sarpsborg og Fredrikstad) - Kommunale bygg og institusjoner

Detaljer

Vegliste 2015. FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Revisjon nr. 2. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste 2015. FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Revisjon nr. 2. Foto: Jarle Wæhler liste 2015 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Revisjon nr. 2 Østfold Gratis Foto: Jarle Wæhler Innhold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE... 2 Østfold fylke... 2 Innledning... 2 r

Detaljer

Handlingsplan for Østfold

Handlingsplan for Østfold Handlingsplan for Østfold 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak År ØS 0100 ØSTFOLD Møtevirksomhet ØS 0100 GIS-SØR Møte ND Årsmøte ND ant pr år 1 SK 17 18

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Revisjon 18. desember 2014. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste 2014. FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Revisjon 18. desember 2014. Foto: Jarle Wæhler liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Revisjon 18. desember 2014 Østfold Gratis Foto: Jarle Wæhler Telefonnr.: 02030 Telefaks: 69 27 10 02 Dispensasjoner: Kommuner i Østfold Sentralbord remark kommune -

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Forslag til Utbyggingspakke Jæren. Dagens trafikkmengder

Forslag til Utbyggingspakke Jæren. Dagens trafikkmengder Forslag til Utbyggingspakke Jæren Dagens trafikkmengder Forslag til Utbyggingspakke Jæren Vegprosjekt (inneholder også g/s-tiltak) Kollektivprosjekt (inneholder også g/s-tiltak) Gang- og sykkelprosjekt

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker (E6 Helgeland, Bypakke Bodø og Harstadpakken) 0,5 mrd. i samordningsstrekninger

Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker (E6 Helgeland, Bypakke Bodø og Harstadpakken) 0,5 mrd. i samordningsstrekninger Totalt på investeringsmidler nå: Store prosjekt 8,512 Programområdene 1,685 Fornying 0,894 Planlegging/grunnerverv 0,500 Sum i Region nord 11.591 mrd. Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) 2010 2011 2012 2013 2010-2013 Mill 2010-kroner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 Prosjekt Kostnad rest pr. Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Jarle Wæhler liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Østfold Gratis Foto: Jarle Wæhler Telefonnr.: 02030 Telefaks: 69 27 10 02 Dispensasjoner: Kommuner i Østfold Sentralbord remark kommune - 0118 69 19 96 00 www.aremark.kommune.no

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 925 3,4-250 -5 Delvis ledige 1 812 1,3 13 1 Arbeidssøkere på tiltak 1 239 0,9-61 -5 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 053 2,8-111 -3 Delvis ledige 1 771 1,2-52 -3 Arbeidssøkere på tiltak 736 0,5-490 -40 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 173 2,9-466 -10 Delvis ledige 1 798 1,3-63 -3 Arbeidssøkere på tiltak 1 134 0,8 49 5 Kvinner av

Detaljer

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 215 3,7 309 6 Delvis ledige 1 791 1,3 55 3 Arbeidssøkere på tiltak 587 0,4-880

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 165 3,6-205 -4 Delvis ledige 1 679 1,2 63 4 Arbeidssøkere på tiltak 663 0,5 212 47 Kvinner av Helt

Detaljer

Ajourført 23. Juni 2016.

Ajourført 23. Juni 2016. Kommuner Innbyggerhøringer folkemøter og undersøkelser Folkeavstemninger r og retningsvalg Vedtak om ev. sammenslåing Frist 1. Juli 0101 Halden Politikere deltok på folkemøte 27.04 i Aremark. Planlegger

Detaljer

Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 20. juni 2016. tlf 177 bussmedpuls.no

Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 20. juni 2016. tlf 177 bussmedpuls.no Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 20. juni 2016 tlf 177 bussmedpuls.no Velkommen på bussen! Puls er navnet på busstilbudet som tar deg til og fra Grålum og Kalnes i

Detaljer

Vegliste 2008. Vedlegg til forskrift Østfold Side 1 av 39

Vegliste 2008. Vedlegg til forskrift Østfold Side 1 av 39 Vegliste 2008. Vedlegg til forskrift Østfold Side 1 av 39 Vegnr KOMMUNE: AREMARK FYLKESVEGER: B-861 Nygård x Rv. 21 - Skolleberg Mølle 3,0 A 10 50 * 19,50 * B-861 Skolleberg Mølle - Bøhn 9,5 B 10 50 *

Detaljer

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018 Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Situasjonen inn i 2015 Stor aktivitet - både offentlig og privat Presset byggherrekapasitet Etterslepet reduseres

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 3,6-237 -4 Delvis ledige 1 799 1,3 155 9 Arbeidssøkere på tiltak 1 300 0,9 83 7 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 262 3,0-281 -6 Delvis ledige 1 869 1,3-34 -2 Arbeidssøkere på tiltak 1 224 0,9-78 -6 Kvinner av

Detaljer

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Kommuneøkonomi Østfold i 2015 Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Konsekvenser Endring fra årets regnskap til to år gamle regnskap for likeverdig behandling Grunnlag for beregning av pensjonskostnader ved tilskudd

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

1. FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY

1. FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY 1. FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER I ØSTFOLD FYLKE. Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 16. desember 2005 med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 21.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.45 18.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Psykisk helse og rusarbeid i kommunene

Psykisk helse og rusarbeid i kommunene Psykisk helse og rusarbeid i kommunene 215-217 Presentasjon v/eli Ådnøy Data fra IS-24/8, NPR m.v. Sammenstilt for FMØ av Sintef 2 IS 24/8 - Antall årsverk rapportert - 217 Kommune Årsverk til voksne Årsverk

Detaljer

Østfold - oversikt over idrettsanlegg ("sommer") - (hentet fra idrettsanlegg.no, Kulturdepartementet) Anleggsnavn

Østfold - oversikt over idrettsanlegg (sommer) - (hentet fra idrettsanlegg.no, Kulturdepartementet) Anleggsnavn Østfold - oversikt over idrettsanlegg ("sommer") - (hentet fra idrettsanlegg.no, Kulturdepartementet) Anleggsnavn eier Halden stadion Halden stadion-friidrettsbane Halden stadion - tidtakerbu, sekretariat

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 06.04.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

B for bibliotek (Ref #1318605138521)

B for bibliotek (Ref #1318605138521) B for bibliotek (Ref #1318605138521) Søknadssum: 332500 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold fylkesbibliotek / 974544652 Værste, K. G. Meldahls vei

Detaljer

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling MULIGHETSSTUDIE 87 8 Vurdering av traséforslag og anbefaling Under følger en vurdering av foreslåtte traséforslag i foregående kapittel og hvilken trasé som foreslås for Indre og Nedre bane. 8.1 Indre

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

tlf 177 177.no Bussruter og åpningstider Jule og nyttårshelgen 2014 15

tlf 177 177.no Bussruter og åpningstider Jule og nyttårshelgen 2014 15 tlf 177 177.no Bussruter og åpningstider Jule og nyttårshelgen 2014 15 LOKALE BUSS OG BÅTRUTER I ØSTFOLD Lørdagsruter med siste avgang ca kl 14:00 14:30. Flexx kjører onsdagsruter med siste avgang kl 1500.

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner SØKNADSSKJEMA 2016 (Alle punktene skal fylles ut. Ett skjema pr tiltak) Søker Navn: Adresse/ Postnummer Bømlo kommune (i samarbeid med

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg»)

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Fylkesmannen i Østfold Prosjektleder Torleif Gjellebæk 31.02.2015 KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR 31.01.15 (Korrigert 09.02.15, med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Innholdet i denne

Detaljer

Dag til dag plan 2015

Dag til dag plan 2015 01.07 Hele Østfold Start på forhåndsstemming 03.08 Trøgstad Østfold rundt på 18 dager 13.00 Bedriftsbesøk HS Elektro m/lunsj Stand på torget i Skjønhaug 16.00 Stand Sandstangen 17.00 Rundtur i bygda med

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner?

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner? Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner? Minstelønn for sykepleiere avtales i de sentrale lønnsforhandlingene. Ved ansettelser, omorganiseringer, når man får nye arbeidsoppgaver eller har tilegnet

Detaljer

- turen tar ca to minutter hver vei

- turen tar ca to minutter hver vei INFORMASJON BYFERGEN Gamlebyen - Gressvik - Gamlebyen - et minicruise på Glomma Mandag - fredag, avganger hver time: Gamlebyen.................................... kl. 07.00-16.00 Isegran........................................

Detaljer

Bussruter og åpningstider

Bussruter og åpningstider Bussruter og åpningstider Mai og juni 2015 www.ostfold-kollektiv.no ruteopplysningen 177 Side 1 av 5 1. og 14. mai: Lokalbusser kjører søndagsruter. LOKALBUSSER: Fredrikstad NETTBUSS 17. mai: med noen

Detaljer

Gjelder fra 5. oktober 2015. Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes.

Gjelder fra 5. oktober 2015. Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 5. oktober 2015 Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Velkommen på bussen! Bruker du bussen så bidrar du til mindre trafikk, renere miljø og bedre helse for deg selv. Bussene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Olav Agnalt, Ragnhild

Detaljer

Veitype Fra til Forslag til veinavn 1 Riksvei 111 Bergenhuskrysset-

Veitype Fra til Forslag til veinavn 1 Riksvei 111 Bergenhuskrysset- Veitype Fra til Forslag til veinavn 1 Riksvei 111 Bergenhuskrysset- Sarpsborgveien retning Sarpsborg 2 Riksvei 22 Bergenhuskrysset- Mysenveien retning Mysen 3 Fylkesvei 22, Bergenhuskrysset- Haldenveien

Detaljer

Vegliste Tømmervogntog Gyldig fra 1. juli 2013

Vegliste Tømmervogntog Gyldig fra 1. juli 2013 Region øs Sraegi-, veg og ransporavdelingen lise Tøvognog Gyldig fra 1. juli 2013 Fylkesveg og kounale veg i Øsfold, Akshus, Oslo, Hedark og Oppland INNHOLD Side Innledning 1 Forskrif Lise Øsfold Lise

Detaljer

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 08.05.2012 027/12 HNY Kommunestyret 31.05.2012 041/12 HNY Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.:

Detaljer

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012 HH utredning og NTP høring Alf S. Johansen 10.02.2012 BAKGRUNN FOR NTP 2014-2023 Nasjonale mål for transportsektoren Perspektivanalyser trender og drivkrefter Konkurranseflater og grunnprognoser for person-

Detaljer

Byggebørsen Ålesundsregionen Nytt om samferdselsprosjekt på Sunnmøre

Byggebørsen Ålesundsregionen Nytt om samferdselsprosjekt på Sunnmøre 02.11.2017 Nytt om samferdselsprosjekt på Sunnmøre 1. Gitte Beiermann, seksjonssjef Bruvedlikehold og mindre investeringsprosjekter 2. Ole Kristian Birkeland, prosjektleder Tunnel-, ferjekai- og bypakkeprosjekter

Detaljer

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering Statens vegvesen Regionvise møter med kommunene i Hedmark 2014 Agenda Hva skal bygges i regionen i Hp 2014-17 Drift og vedlikehold Videre utvikling av riksvegnettet Klima og krisehåndtering Handlingsprogrammet

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Østfold

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Østfold Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Østfold Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

PROTOKOLL. Regionrådets møte 19.04.2013, Marker kommunehus. Møteprotokoll Indre Østfold Regionråd 19.04.2013 Side 1

PROTOKOLL. Regionrådets møte 19.04.2013, Marker kommunehus. Møteprotokoll Indre Østfold Regionråd 19.04.2013 Side 1 PROTOKOLL Regionrådets møte 19.04.2013, Marker kommunehus Medlemmer av Regionrådet 2011-2015 Aremark kommune Aremark kommune Aremark kommune Askim Kommune Askim Kommune Askim kommune Eidsberg Kommune Eidsberg

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad,

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad, Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold Strømstad, 9.6.2016 Bosatte flyktninger i Østfold pr 8. juni 2016 Anmodning Herav EM Vedtak Herav EM Asyl Utsøkte OFF

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Foto: NRK Handlingsprogram riksveginvesteringer Region nord Økonomiske rammer 2014-2017 (mill.2014-kr) Post Nordland Troms Finnmark

Detaljer

Gjelder fra 21. august Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes.

Gjelder fra 21. august Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 21. august 2017 Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. HVOR GÅR BUSSEN FRA? Sykehuset Østfold Kalnes 2 3 Her finner du informasjon om bussavgangene 1 4 5 Ekspressbuss 1 2

Detaljer

Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua. KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv

Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua. KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv Strekningen Ramberget-Mjøsbrua Det ble utarbeidet et forprosjekt på strekningen

Detaljer

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Kompetansepakken: Oppfølgingen av NOU 2015:2 Arbeid med barnehage-, skolemiljø og mobbing Regjeringens arbeid er bygget opp rundt følgene mål

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.12.2008 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag W. Søby, Ragnhild N. Søby, Harald Aase, Ole Kristian

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Fredrikstad, 13. oktober

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Fredrikstad, 13. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Paul Chaffey Fredrikstad, 13. oktober Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer

Bussruter og åpningstider

Bussruter og åpningstider Bussruter og åpningstider Mai 2016 www.177.no ruteopplysningen 177 l app: ØstfoldReise facebook.com/ostfoldkollektivtrafikk Side 1 av 5 1. og 5. mai: Lokalbussene kjører søndagsruter. LOKALBUSSER: FREDRIKSTAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: FREVAR Tidspunkt: Onsdag 20. november 2013 kl. 10.00-16.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111

InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111 InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111 Orientering for styringsgruppe og referansegruppe i Bypakke Nedre Glomma 26.01.2017 1 Agenda Intro Kort om bakgrunn,

Detaljer

Eva Solvi, Statens vegvesen

Eva Solvi, Statens vegvesen BYGGEBØRSEN - Investeringer på statlige og fylkeskommunale veger i Sør-Trøndelag, 2016-2017 Eva Solvi, Statens vegvesen Innhold Organisering Miljøpakken Riksvegprosjekt Fylkesvegprosjekt Organisering region

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 15/3823 Vår ref.: 2014/4851 310 CHJ Vår dato: 04.01.2017 Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Fylkesmannen

Detaljer

Dag til dag plan 2015

Dag til dag plan 2015 01.07 Hele Østfold Start på forhåndsstemming 03.08 Trøgstad Østfold rundt på 18 dager 13.00 Bedriftsbesøk HS Elektro m/lunsj Stand på torget i Skjønhaug 16.00 Stand Sandstangen 17.00 Rundtur i bygda med

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. I medhold av kommunelovens 31 og offentlighetslovens 23 ble møtet lukket under orienteringen om planer for Kaupangkvartalet.

VEDTAKSPROTOKOLL. I medhold av kommunelovens 31 og offentlighetslovens 23 ble møtet lukket under orienteringen om planer for Kaupangkvartalet. EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 15.05.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

RV19 og Bypakke i Moss. Fra ord til handling

RV19 og Bypakke i Moss. Fra ord til handling RV19 og Bypakke i Moss Fra ord til handling Innspillet fra Østfold fylkeskommune: o RV19 må inn i NTP i tidlig fase uansett ramme. o Stortingets merknad må følges opp. o Mest mulig samtidighet bane og

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Velkommen på bussen! Det gjennomføres en del ruteendringer som følge av tilpasning av tilbud og sammenslåing av ruter fra

Detaljer

Arealstatistikk for Norge 2016 - km² pr. grunnkretser

Arealstatistikk for Norge 2016 - km² pr. grunnkretser 1 Arealstatistikk for Norge 2016 - km² pr. grunnkretser Produsert av Kartverket, Landdivisjonen Arealmåling er basert på den topografiske kartdatabasen 'N50 Kartdata'. og kartdatabasen for administrative

Detaljer

Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 26. juni tlf 177 bussmedpuls.no

Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 26. juni tlf 177 bussmedpuls.no Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 26. juni 2017 tlf 177 HVOR GÅR BUSSEN FRA? Sykehuset Østfold Kalnes 2 3 Her finner du informasjon om bussavgangene 1 4 5 Ekspressbuss

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Prosjekter region nord

Prosjekter region nord Prosjekter region nord Bransjemøte 28.april 2010 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Fordeling mellom vegeierne Riksveger Fylkesveger km 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Nordland Troms Finnmark

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

TS-revisjon Reguleringsplan

TS-revisjon Reguleringsplan Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Februar 2014 TS-revisjon Reguleringsplan Fv.410 Gang- og sykkelveg Møklegård-Øyenkilen DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 410 gang- og sykkelveg Møklegård

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 679 3,3-398 -8 Delvis ledige 1 966 1,4 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 377 1,0 230 20 Kvinner av

Detaljer