Tidsskrift for Den norske lægeforening. The Journal of the Norwegian Medical Association. Årsregister Index

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsskrift for Den norske lægeforening. The Journal of the Norwegian Medical Association. Årsregister Index 2003. www.tidsskriftet."

Transkript

1 Tidsskrift for Den norske lægeforening The Journal of the Norwegian Medical Association Årsregister Index 2003

2 2 Tidsskr Nor Lægeforen, register 2003

3 Tidsskr Nor Lægeforen, register

4 Tidsskrift for Den norske lægeforening Redaktør: Charlotte Haug Redaksjonssjef: Aagot Somdalen Nettsjef: Stine Bjerkestrand Nesje Markedssjef: Maud P. Kaino Medisinske redaktører: Preben Aavitsland Jens Bjørheim Michael Bretthauer Petter Jensen Gjersvik Erlend Hem Jahn M. Nesland Torgeir Bruun Wyller Forfatterregister Siffer foran skråstrek angir nummer, siffer bak angir sidetall Forkortinger Akt aktuelt Anm anmeldelser Brev brev til redaktøren Dr doktoravhandlinger F fremre del Ff fra foreningen Fom for og imot Gjest gjesteskribent Ht helsetjenesten Int intervju Intmed internasjonal medisin Kom kommentar Kro kronikk Led leder Lip legemidler i praksis Mh medisinsk historie Mk medisin og kunst Mn medisinsk nytt Nfn nytt fra nett Ori originalartikler Oss oss imellom Ove oversiktsartikler Po personlige opplevelser R rettelse Red redaktøren Rep reportasjer Ru rett og urett Ss språkspalten Tema temaartikkel Tt tidligere i tidsskriftet Tidsskr Nor Lægeforen, register

5 A Abildgaard, Ulrich Arvelig antitrombinmangel og graviditet hva er effektiv tromboseprofylakse? (Ori) 2/144-6 Abrahamsen, B Hvorfor utdanne to pleiere for å få én? (Anm) 10/1387 Abrahamsen, Tore G. Flere barn bør vaksineres mot pneumokokksykdom (Akt) 9/ Kronisk nøytropeni inndeling og behandling (Ove) 5/624-6 Pasienter med alvorlig kronisk nøytropeni (Ove) 5/621-3 Abruzzese, JL Pancreatic cancer (Anm) 12/1731 Acharya, Ganesh Blødning etter fødsel og rutinemessig profylakse (Brev) 1/81 Adams, SK Intensiv sygepleje (Anm) 7/966 Ahola, T Skap deg en bedre arbeidsplass! (Anm) 13-14/1905 Albretsen, Carl Severin Fondet for danske medisinske studenter (Brev) 15/2102 Hjalmar Johansens selvmord (Tema) 24/ Peter Herman Barclay norsk lege på de vestindiske øyer i 1820-årene (Tema) 24/ Utfordringene for legene ved polarekspedisjoner omkring år 1900 (Tema) 24/ Albretsen, Claus Er ventetiden kortere for dem som får purret på time til nevrolog? (Akt) 1/42-3 Allen, Deborah I. Women in medicine (Anm) 16/ Allen, Jeff W. The Internet for surgeons (Anm) 22/3263 Allen, Sara Maria Er transkutan elektrisk nervestimulering alternativ behandling? (Brev) 12/1737 Alsaker Kjerland, Kirsten Norsk utviklingshjelps historie (Anm) 24/ Alsaker, Elin Bruk av p-piller og risiko for kreft (Ori) 12/ Alvik, Elling Minneord Rolf Hagen (Oss) 2/216 Amland, Petter Frode Plastikkirurger og yrkesetikk (Kom) 21/ Amthor, Karl-Friedrich Glossopharyngeusnevralgi (Ove) 23/ Amundsen, Anita Fastlegeordningens betydning for legevaktsøkningen (Ori) 10/ Amundsen, Hilde Fiskvik Kronisk nøytropeni inndeling og behandling (Ove) 5/624-6 Pasienter med alvorlig kronisk nøytropeni (Ove) 5/621-3 Andenæs, K Sosialrett (Anm) 12/ Andenæs, Kjell Plastikkirurger og yrkesetikk (Kom) 21/ Andersen, John S. Almen medicin (Anm) 16/2320 Andersen, Bjørg Marit Norovirusgastroenteritt ved Ullevål universitetssykehus (Brev) 9/1239 Andersen, Ellen Juul Anders Seim fikk Karl Evangs helseopplysningspris 2003 (Oss) 22/3271 Bedre og mer samordnet hjelp til rusmisbrukere (Ff) 2/227 ehelse gir muligheter (Ff) 12/ Er snus noe griseri? (Brev) 5/684-5 Fra Legenes hus til sykehusforetak i Drammen (Oss) 4/512 Funksjonsvurdering til besvær? (Ff) 20/2928 Gledelig med så stor oppslutning (Ff) 19/2775 Heder til Brundtland på internasjonal tobakkskonferanse (Oss) 17/2485 Helsemyndighetene med storsatsing mot tobakk (Ff) 2/229 Hjerneuken 2003: Bruk hjernen det er sunt! (Ff) 8/1127 Honnør til Legeforeningens pensjonsfond (Ff) 9/1246 Hvor ble det av psykiatrireformen? (Ff) 19/2775 Hvordan vil Legeforeningens organisasjon endre seg? (Ff) 21/3096 Høyaktuelt om kodepraksis (Ff) 11/1577 Konferanse om nasjonale kvalitetsindikatorer (Ff) 15/2112 Kritisk til ny ordning for A-resepter (Ff) 6/849 Kun relevante opplysninger til barneverntjenesten (Ff) 10/1412 Leger og mediene (Ff) 19/2774 Legeforeningen satte dagsorden i Stortingets sosialkomité (Ff) 10/1409 Legeforeningens ærespasient til minne (Ff) 4/532 Legenes nye rolle i rusmiddelomsorgen (Ff) 2/226 LVS må bestå (Ff) 13-14/1926 Medisinsk oppgavefordeling i Helse Sør (Ff) 4/518-9 Miljørettet helsevern i arktiske omgivelser (Ff) 22/3277 Møter politikere for å få bemanningsnorm (Ff) 18/2631 Må gis ro til å løse oppgavene (Ff) 11/1578 NAVO ut av rammeavtaler (Ff) 10/1412 Nye retningslinjer for å dokumentere bruk av tortur (Ff) 22/3277 Ny tobakkskampanje (Ff) 23/3445 På prioriteringslisten i Helse Midt-Norge (Tema) 13-14/1930 Rehabilitering er god samfunnsøkonomi (Ff) 15/2113 Reiseinformasjon til medlemmene (Ff) 4/527 Rustelefon for ungdom og foreldre (Ff) 2/227 Resultater er viktigst (Intmed) 3/354 Samstemt oppslutning om organisasjonsutvalgets hovedpremisser (Ff) 10/1416 Samstemt årsmøte (Ff) 11/1578 Spennende valg i Molde (Ff) 10/1413 Spesialforeningene på offensiven (Ff) 4/ Ungdoms røykeatferd påvirkes av foreldre (Rep) 18/2612 Vil øke bruk av aktiv sykmelding (Ff) 5/705 Ønske om kollegastøtteteam i Akademikerne (Ff) 21/3097 Ønsker dialog med sosialministeren (Ff) 18/2631 Andersen, Jannike Mørch Farmakologisk påvirkning av den inflammatoriske responsen etter skuddskader hos gris (Ori) 8/ Andersen, Per Anders Jahres medisinske priser 2003 (Oss) 18/2624 Minneord Theodor Wilhelm Blackstad (Oss) 12/1741 Andersen, Rune Pulmonal venookklusiv sykdom ved sklerodermi og CREST-syndrom (Akt) 23/ Andersen, Solveig Kirale legemidler (Lip) 15/ Anderson, JG Ethics and information technology (Anm) 10/1390 Andersson, Kjersti Svendsen Akutt nyresvikt ved bruk av ACE-hemmer for hjertesvikt (Akt) 1/30-2 Andreassen, Arne K. Pulmonal arteriell hypertensjon behandlet med prostasyklin eller kalsiumblokade (Akt) 23/ Pulmonal venookklusiv sykdom ved sklerodermi og CREST-syndrom (Akt) 23/ Andreassen, Kjetil Elektiv stentgraftbehandling for abdominalt aortaaneurisme (Akt) 20/ Andreassen, Lasse Hjertekirurgi hos pasienter over 80 år (Akt) 12/ Andreassen, Silje Å trygge en befolkning på bekostning av egen trygghet (Intmed) 13-14/ Angelsen, Anders Postoperativ morbiditet og livskvalitet etter radikal retropubisk prostatektomi (Ori) 12/ Anker, E Lærebok for menn (Anm) 9/1232 Anvik, Tor Undervisning i klinisk kommunikasjon for medisinstudenter i Norge (Tema) 16/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2003

6 Archbold, RA Key questions in surgical critical care (Anm) 13-14/1906 Arctander, Kjartan Transfacial nevrokirurgi ved svulster i skallebasis (Akt) 4/465-7 Arendt-Nielsen, Lars Smerter en lærebok (Anm) 21/3078 Arild, Eli Kan hjertebilyder evalueres med telemedisin? (Ori) 21/ Aronsen, Tommy Journaldokumentasjon for alvorlig syke (Akt) 16/ Ashford, RU Key questions in surgical critical care (Anm) 13-14/1906 Askheim, Ole Petter Fra normalisering til empowerment (Anm) 22/3263 Askim, Merete Veien til riktig diagnose er lang (Brev) 13-14/1911 Asmussen, Inger Dyspné og trakeal stenose (Akt) 6/806-7 Aspøy, Arild Etiske grenser og grenser for naivitet (Brev) 22/3267 Ata, Bilal Torakal aortadisseksjon en viktig differensialdiagnose ved brystsmerter og EKG-forandringer (Akt) 17/ Aubert, Axel Boeck Minneord Tryggve Hauan (Oss) 16/2336 Augensen, Kåre Blødning etter fødsel og rutinemessig profylakse (Brev) 1/81 Augestad, Grete Medikamentell abort de første norske erfaringene (Akt) 17/ Aunan, Eirik Informert samtykke til kirurgi (Kro) 18/ Skriftlig informasjon og samtykke til ortopedisk kirurgi (Ht) 18/ Aune, Steinar Carotiskirurgi for forebygging av hjerneslag (Brev) 9/1239 Stentbehandling i det femoropopliteale segmentet ovenfor kneet (Akt) 17/ Aursnes, Ivar Kolesterolsenkende midler og omega-3-fettsyrer (Brev) 2/212 Autrup, J Miljø- og arbeidsmedicin (Anm) 11/1560 Avlund, Kirsten Klinisk reumatologi (Anm) 17/2478 B Bachmann, Gregor Diagnostikk og kirurgisk behandling av likvoré (Ove) 22/ Bachs, Liliana C. Behandling av opioidavhengige med naltrekson (Ove) 12/ Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist hva vet vi i dag? (Anm) 16/ Backe, Bjørn Fødsel, barsel og ritualer (Led) 24/3510 Har keisersnittsepidemien nådd Norge? (Akt) 11/ Mifepriston ved provosert abort i annet trimester (Ori) 17/ Bahr, Roald Idrettsskader (Anm) 19/2756 Bailey, Dale L. Positron emission tomography (Anm) 23/ Bajic, Radoslav Bruk av MR i diagnostikk av multippel sklerose (Ove) 10/ Bakke, August Minneord Jan Fredrik Halvorsen (Oss) 15/2106 Bakke, Hans Kristian Alternativ behandling blir pasientenes sikkerhet ivaretatt? (Ff) 5/691 Alternativ behandling når man målet om økt sikkerhet for pasientene? (Ff) 21/3095 Fastlegeordningen to år etter (Ff) 12/1745 Finansiering av spesialisthelsetjenesten må understøtte foretaksreformen (Ff) 9/1245 Helsetjeneste for eldre: Kvalitet og bemanning to sider av samme sak (Ff) 18/2629 Inkluderende arbeidsliv legene må ta sin rolle på alvor (Ff) 2/221 Innsatsstyrt finansiering et system som må forvaltes med omhu (Ff) 7/979 Legeforeningen i ny innfatning om to år (Ff) 13-14/1919 Leger, legemiddelindustrien og myndighetene (Ff) 16/2343 Leger og bierverv (Ff) 19/2773 Leve samfunnsmedisineren! (Ff) 17/2487 Mål og mening med egenandeler? (Ff) 15/2111 Ny avtale for praktiserende spesialister (Ff) 20/2927 Nye avtaler for leger i sykehus (Ff) 4/517 Overdragelse av privat legepraksis (Ff) 24/3633 Resept for et sunnere Norge barna først! (Ff) 10/1407 Røykfrie serveringssteder en selvfølgelig rett (Ff) 3/371 Samarbeid om utvikling av informasjonsteknologi i helsevesenet (Ff) 8/1123 Service fra fastlegen (Brev) 5/686 Styrkede pasientrettigheter et riktig forslag med mulige fallgruver (Ff) 6/845 Sykehusreformen fortsatt i støpeskjeen (Ff) 22/3275 Turnustjenesten hva skal innholdet være? (Ff) 11/1575 Turnustjeneste i psykiatri (Brev) 15/2102 Uheldige begrensninger i adgangen til erstatning (Ff) 23/3443 Bakke, Søren Jacob Bruk av MR i diagnostikk av multippel sklerose (Ove) 10/ Ikke-hormonproduserende hypofyseadenomer (Ove) 16/ Bakken, Inger Johanne Færre ekstrauterine svangerskap økt kvinnelig fertilitet gjennom 1990-årene? (Ori) 21/ Insidens og behandling av ekstrauterine svangerskap i Norge (Ori) 21/ (Ori) 22/ Bakken, Kjersti Østrogenbehandling i overgangsalderen holdninger og bruksmønster (Ori) 1/18-21 Bakken, Toril Riktigere medisinlister ved multidosepakking? (Ht) 24/ Bakland, Gunnstein Behandling med etanercept ved kronisk polyartritt (Ori) 18/ Baksaas, Svein Tore Lederkonflikten i Den norske lægeforening (Brev) 5/683 Verdens første hjerteoperasjon (Mh) 2/202-4 Virkelig verdens første hjerteoperasjon? (Brev) 5/683 Bang, Susanne Rørt, rammet og rystet (Anm) 16/2321 Bangstad, Hans-Jacob Barnelegene.no (Anm) 19/2755 Bansevicius, Dalius Cervikogen hodepine (Ove) 19/ Barstad, Marius Plastikkirurger og yrkesetikk (Kom) 21/ Bartnes, Kristian Kirurgisk behandling av angiosarkomer (Akt) 11/ Bartsker, HC En liden bog om allehånde sygdomme (Anm) 12/1730 Baur, L Scientific writing: Easy when you know how (Anm) 10/1389 Bech, Bodil Hammer Kaffe og dødfødsel (Brev) 13-14/1911 Befring, Anne Kjersti Anbudskonkurranse ved offentlige innkjøp og kunngjøring (Ff) 17/2488 Tidsskr Nor Lægeforen, register

7 Barn kan få blod uten foreldres samtykke (Ru) 17/2477 Drift og omsetning av lege-praksis med offentlige avtaler (Ru) 2/205 Epikriser og jus (Ru) 23/3429 Forsvarlig oppbevaring av journaler (Ru) 22/3260 Jus for leger (Anm) 10/ Nye salærsatser (Oss) 4/532 Når skal og når kan legen gi pasientopplysninger til politiet? (Ru) 15/ Omsetning av praksis i fastlegeordningen (Ru) 3/358-9 Overdragelse av legepraksis organisert som selskap (Ru) 4/502 Rammeavtalen forlenget (Oss) 4/532 Retting og sletting i pasientjournaler (Ru) 21/3076 Rettskilder ved juridiske vurderinger (Ru) 20/ Unntak fra legers taushetsplikt (Ru) 13-14/ (Ff) 17/2491 Økning i husleie (Oss) 4/532 Begic, Anadi Keloid og hypertrofisk arrdanning (Ove) 21/ Beiske, Antonie Giæver Nye diagnostiske kriterier ved multippel sklerose (Ove) 10/ Bekkelund, Svein Ivar Er ventetiden kortere for dem som får purret på time til nevrolog? (Akt) 1/42-3 Nevrosarkoidose (Akt) 5/645-7 Bender, Anette K. Iscador alternativ medisin? (Brev) 9/ Bendz, Bjørn Prehospitalt EKG forkorter tiden til utblokking ved akutt hjerteinfarkt i Oslo (Akt) 10/ Benedictow, Ole Jørgen Svartedauen og senere pestepidemier i Norge (Anm) 15/2093 Benestad, Haakon B. Basalforskning unyttig for klinikken? (Mn) 12/1644 Bennett, E.A. Jung og hans tankeverden (Anm) 20/2916 Bentdal, Øystein Fulminant leversvikt ved akutt hepatitt B-infeksjon (Akt) 2/172-4 Bentsen, Håvard Bedrer psykoedukativ familiebehandling forløpet ved schizofreni? (Akt) 18/ Bentzen, Hege Smerter, funksjonsnivå og emosjonelle forhold hos kvinner med osteoporose og vertebrale brudd (Ori) 23/ Benum, Pål Minneord Hans Karsten Dahl (Oss) 9/1242 Berdal, Jan-Erik Langtids suppresjonsbehandling med antibiotika av infisert torakal aortaprotese (Akt) 16/ Berg, Harald Leger vil jobbe lenger (Brev) 11/1567 Berg, Marianne Blair Obduksjoner ved norske sykehus (Brev) 3/364 Bergamaschi, Roberto Har totalintravenøs anestesi fordeler i den postoperative fase fremfor blandingsanestesi? (Akt) 17/ Berge, A Dokumentasjon og informasjonshåndtering (Anm) 10/1387 Berge, KL Maktens tekster (Anm) 10/ Berge, T Lykketyvene hvordan overkomme depresjon (Anm) 11/1561 Berge, Viktor Multe viktig kilde til antioksidanten ellaginsyre (Akt) 13-14/ Bergheim, Terese Stavenjord Bivirkninger suppe på spiker (Brev) 20/ Hvilken informasjon gis om bivirkninger av nye legemidler? (Ori) 17/ Bergsjø, Per Barselomsorg i et tverrkulturelt og historisk perspektiv (Tema) 24/ Dør kvinner av graviditet i dag? (Tema) 24/ Berle, Jan Øystein Behandling av svangerskapsrelatert psykisk sykdom (Ove) 15/ Berner, Aasmund Cytologisk finnålsaspirasjon eller grovnålsbiopsi ved diagnostikk av tumor mammae? (Tema) 12/ Bernhardshaw, Soosaipillai V. Sri Lanka fredsprosessen fortsetter (Brev) 23/3438 Berstad, Audun E. Computertomografi ved lungekreft teknikk og kvalitet (Akt) 23/ Berstad, Paula Fettsyrer og hjerte- og karsykdommer (Dr) 12/ Bertelsen, Torstein I. Regimentschirurgen (Anm) 24/3620 Bertelsen, Bjørn Arkivpatologi nye perspektiver på lagret vevsmateriale (Akt) 1/33-6 Bertelsen, Torstein Minneord Magnus Odland (Oss) 8/1118 Best, T Evidence based sports medicine (Anm) 6/835 Bhopal, R Concepts of epidemiology (Anm) 7/965 Billington, Inger Petö-metoden en tverrfaglig utfordring (Anm) 20/2913 Bindoff, Laurence Arvelige muskelsykdommer (Tema) 18/ Birkeland, Kåre Statiner og diabetes indikasjoner og refusjonsregler (Kom) 11/ Birkeland, Kåre I. Forskjeller mellom perorale antidiabetika (Lip) 6/808-9 Birkeland, Stein-Erik Kan probiotiske melkesyrebakterier fremme helsen? (Kro) 12/ Bjerke, Espen Psykoterapiveiledere i Norge (Akt) 4/470-2 Bjerkedal, Tor Hva koster sykelønnsordningen? (Mh) 5/662-3 Hva koster sykelønnsordningen? (Brev) 10/ Minneord Haakon Natvig (Oss) 20/2922 Bjerkreim, Ingjald Klager ved innsetting av totalprotese for hofteartrose (Akt) 4/468-9 Bjordal, Jan Magnus Smertelindring med fysioterapi (Dr) 12/1700 Bjoru, Helge Tuberkuloseepidemien i Nordkapp kommune (Tema) 6/811-4 Bjorvatn, Bjarne Radesyken en norsk tragedie (Tema) 24/ Bjorvatn, Bjørn Alternativer til sovemidler hos eldre (Led) 8/1048 Bjørge, Line Medikamentell abort de første norske erfaringene (Akt) 17/ Bjørheim, Jens Analyse av DNA-varianter (Dr) 18/2593 Gentamicin i behandling av cystisk fibrose (Mn) 24/3504 Bjørndal, Arild Kolesterolsenkende midler og omega-3-fettsyrer (Brev) 2/212 Svakheter og styrker ved retningslinjer (Brev) 11/ Bjørnerem, Åshild Blødning etter fødsel og rutinemessig profylakse (Brev) 1/81 Bjørnerheim, Reidar Kateterlukking av atrieseptumdefekter (Akt) 15/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2003

8 Bjørnstad, Kari Effekt av trening på smerte ved revmatoid artritt (Ove) 11/ Bjørnstad, Per G. Kateterlukking av atrieseptumdefekter (Akt) 15/ Kateterlukking av persisterande ductus arteriosus (Ori) 23/ Bjøro, Kristian Fulminant leversvikt ved akutt hepatitt B-infeksjon (Akt) 2/172-4 Bjørsvik, Geir Skarp fordømmelse, ikke kjølig fagvurdering! (Brev) 3/365 Bjørtuft, Øystein Lungetransplantasjon etablert behandling, udekket behov (Akt) 22/ Blekastad, Terje Minneord Per Sollie (Oss) 2/216 Bleskestad, Inger Hjørdis Forskjeller mellom perorale antidiabetika (Lip) 6/808-9 Blix, Ellen Blødning etter fødsel og rutinemessig profylakse (Brev) 1/81 Blomberg, W Galskapens hus (Anm) 4/504 Blystad, Hans Immunisering mot tetanus ved sårskader (Lip) 17/ Blåka, G Grunnlagstenkning i et kvinnefag (Anm) 2/208 Blaasvær, Nora Hviskeleken (Gjest) 23/3496 Boberg, Kirsten Muri Fulminant leversvikt ved akutt hepatitt B-infeksjon (Akt) 2/172-4 Bogsrud, Trond Velde Biopsi av vaktpostlymfeknute ved brystkreft (Tema) 12/ Bolann, Bjørn J. Evaluering av nye laboratorieanalyser (Tema) 3/337-9 Bollerslev, Jens Ikke-hormonproduserende hypofyseadenomer (Ove) 16/ Bonde, JP Miljø- og arbeidsmedicin (Anm) 11/1560 Bonesrønning, Jon Helge Behandling med anti-tnf-alfa-antistoff og metotreksat ved alvorlig psoriasis (Akt) 8/ Boon, M The road of excess (Anm) 12/1730 Borchgrevink, Christian F. Sentralstyret, Tidsskriftet og informasjon (Brev) 5/683 Stor tro på fremtiden (F) 16/2225 Borchsenius, Fredrik Vaksinasjon mot vepseallergi (Akt) 8/ Borge, Lisbet Livskvalitet og psykisk helse hos sykepleiere kurs for å forebygge utbrenthet (Akt) 13-14/ Borota, Ljubisa Diagnostikk og kirurgisk behandling av likvoré (Ove) 22/ Borthne, Arne Fiasko for åpenhet i Legeforeningen (Brev) 8/ Borthne, Roald Screening for psykiske plager i skolehelsetjenesten et forsøk verdt? (Akt) 15/ Botnen, Hans Gunnar Minneord Olaf Løvseth (Oss) 9/1242 Bottolvs, Bjørn Is (Anm) 8/1107 Bovim, Gunnar «Bare» hodepine store plager (Led) 19/2695 Et dynamisk medisinsk fakultet i Midt-Norge (Kro) 6/824-5 Bowman, Marjorie A. Women in medicine (Anm) 16/ Boyle, Maureen Emergencies around childbirth (Anm) 18/ Brandal, Anna-Karina Inkompetanse og inkontinens (Po) 17/2465 Brandrup, E En beskidt sko (Anm) 13-14/1907 Bratlid, Dag Har sykehusene for få pasienter? (Kom) 6/837-9 Hvor mange leger trenger vi? (Brev) 15/2104 NAVO-avtalen og rekruttering av leger til universitetsstillinger (Kom) 5/680-1 Sengebehovet i medisinske avdelinger (Brev) 6/839 Ventelistesituasjonen ved et regionsykehus (Ht) 22/ Bratt, Mette Minneord Ernst T. Pedersen (Oss) 21/3092 Brattebø, Guttorm Klinisk undersøkelse av bekkenet hos multitraumatiserte er upålitelig (Akt) 20/ Reduksjon i respiratortid ved systematisk kvalitetsarbeid (Akt) 5/634-7 Selvrapportert ferdighetsnivå i praktiske prosedyrer etter turnustjeneste i distrikt (Tema) 16/ Bratten, Gry Forstemmende om medikamentell terapi (Brev) 9/ Brattetveit, Ørjan Betal for helse eller dø i El Salvador (Intmed) 13-14/ Braut, Geir Sverre Krav til rusmiddelarbeid i helsetenesta (Tema) 1/49-51 Praksisbasert legeutdanning til beste for alle (Led) 16/2239 Brean, Are Nevrosarkoidose (Akt) 5/645-7 Bredland, Tobias Kodeakrobatikk? (Kom) 21/3085 Breen, Anne Berg Warfarinbehandling og blødninger (Ori) 13-14/ Breidablik, Hans-Johan Folkehelseprosjekt i øst med norsk bistand (Intmed) 17/ Folketrygden voksende koloss på leirføtter? (Kom) 19/2759 Breivik, Harald Skarp fordømmelse, ikke kjølig fagvurdering! (Brev) 3/365 Brekke, VE Himmel og helvete (Anm) 1/77 Brekke, Dag Velkommen til landsstyremøte i Molde (Ff) 4/528 Brekke, Inge B. Ekstrakorporeal kirurgi og autotransplantasjon av lever (Akt) 22/ Brekke, Mette Robin Hood nyttig for folkehelsen? (Kro) 13-14/ Bremer, Jon Johan Bremer ein uvanleg forskar i norsk psykiatri (Mh) 7/960-3 Bremnes, Roy M. Forverrer bruk av alternativ medisin leveutsiktene ved kreft? (Akt) 5/ Brenn, Tormod Dødelighet i Norge etter tid på året, ukedag og fødselsdato (Ori) 13-14/ Brenner, Peter Dupuytren s disease. A concept of surgical treatment (Anm) 20/2913 Bretteville, Gorm Plastikkirurger og yrkesetikk (Kom) 21/ Brinch, Lorentz Nasjonalt handlingsprogram for kronisk myelogen leukemi (Ove) 2/157-9 Tidsskr Nor Lægeforen, register

9 Brinchmann, Berit Støre Etikk i nyfødtmedisin (Dr) 10/1366 Brinchmann-Hansen, Åse Fikk gehør om psykiatriturnus (Ff) 8/1128 Selvrapportert ferdighetsnivå i praktiske prosedyrer etter turnustjeneste i distrikt (Tema) 16/ Brodal, Per Anders Jahres medisinske priser 2003 (Oss) 18/2624 Brodtkorb, Eylert Levetiracetam i behandlingen av epilepsi (Tema) 11/ Vektforandringer ved bruk av antiepileptika (Lip) 11/ Brubakk, Oddbjørn Bruk og misbruk av antibakterielle midler ved kronisk bronkitt (Lip) 10/ Brudvik, Christina Skader ved bruk av sparkesykkel (Akt) 22/ Bruland, Øyvind S. Brystkreftpasienters vurdering av ventetid før strålebehandling (Tema) 12/ Brun, Atle Legemidler og porfyri (Lip) 20/ Brunell, Wenche Generalforsamling/kurs (Ff) 10/1411 Brunvand, Leif Barnelegene.no (Anm) 19/2755 Brunvand, Harald Apoptose ved hjerte- og karsykdom (Ove) 7/930-2 Brunvand, Leif Oppfølging av barn med atrioventrikulær septumdefekt (Ori) 15/ Brustugun, Odd Terje Brystkreftpasienters vurdering av ventetid før strålebehandling (Tema) 12/ Bruun, Kettil Den gode fiende (Anm) 15/2095 Bruun, Johan N. Antivirale midler for reduksjon av mor-til-barn-smitte ved HIV-infeksjon (Akt) 15/ HIV-smitte fra mor til barn (Ori) 15/ Bruusgaard, Dag Blir de mest ressurssterke mest sykmeldt? (Brev) 20/2919 Det må bli lettere å klage på leger! (Kom) 3/362 Hvor stort er egentlig sykefraværet? (Led) 5/602 Brække, Kristin Få kvinner bruker folat riktig (Mn) 18/2549 Brøgger, Jan Christian Mortalitet etter sykehusopphold for obstruktiv lungesykdom (Ori) 6/775-8 Brøyn, Terje Kirurgisk behandling av ikke-småcellet lungekreft (Akt) 11/ Bråten, Martinus Minneord Hans Karsten Dahl (Oss) 9/1242 Bråthen, Geir Alkohol og epilepsi (Tema) 11/ Buajordet, Ingebjørg Bivirkningsrapportering og legemiddelovervåking (Lip) 3/331-2 Bucher, Aira Pneumoni ervervet utenfor institusjon håndtering i sykehus (Akt) 6/797-9 Sjeldne infeksjoner gir nye utfordringer (Led) 19/2694 Bulgakov, Mikhail Fatale egg (Anm) 24/3624 Bull, Peter Communication under the microscope (Anm) 15/2096 Burkeland, Olav Førstehjelp ved selvmordsfare en evaluering (Tema) 16/ Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare (Tema) 16/ Busch, Eskild Perkutan embolisering av uterinarteriene ved uterusmyom (Ove) 5/614-6 Busic, Vanja Keloid og hypertrofisk arrdanning (Ove) 21/ Busund, Rolf Elektiv stentgraftbehandling for abdominalt aortaaneurisme (Akt) 20/ Ikke varige kognitive forandringer etter koronarkirurgi? (Mn) 13-14/1811 Bye, Ragnar Metanolanalyser (Brev) 2/213 Bærheim, Anders Studentenes evaluering av utplassering i allmennmedisin på Vestlandet (Tema) 16/ Undervisning i klinisk kommunikasjon for medisinstudenter i Norge (Tema) 16/ Urinveispatogene bakterier ved ukomplisert nedre urinveisinfeksjon hos kvinner (Ori) 15/ Bærøy, Stig-Erlend Intrakoronar ultralydundersøkelse ved aterosklerotisk sykdom og angioplastikk (Ove) 22/ Bø, Gunnar Minneord Asbjørn Martin Tjønum (Oss) 11/1570 Børdahl, Per E. Et tidsskille i norsk fødselshjelp (Tema) 24/ Flere keisersnitt forbedring eller problem? (Led) 11/1498 Børset, Magne En ny spiker i kisten for legeprofesjonens akademiske tilhørighet (Brev) 10/1400 Børte, T «Du ser sliten ut» (Anm) 11/1563 C Cairns, JA Evidence-based cardiology (Anm) 23/3431 Camm, AJ Evidence-based cardiology (Anm) 23/3431 Cantor, Thomas Differential diagnosis of laboratory medicine (Anm) 16/2324 Cappelen, Johan Ikke-hormonproduserende hypofyseadenomer (Ove) 16/ Intrakraniale svulster hos barn (Ove) 4/451-5 Carlsen, Benedicte Fastlegenes erfaringer med fastlegeordningen (Ori) 10/ Carlsen, Erik Kirurgisk behandling av analfissur (Ori) 23/ Sekundær sfinkterplastikk ved anal inkontinens etter fødsel (Akt) 17/ Carlsen, Sven M. Ikke-hormonproduserende hypofyseadenomer (Ove) 16/ Cartfjord, Anne Katarina Et dynamisk medisinsk fakultet i Midt-Norge (Kro) 6/824-5 Caruso, A Color atlas of otoscopy (Anm) 5/678 Caugant, Dominique A. Hva avgjør infeksjoners alvorlighetsgrad? (Mn) 13-14/1813 Celius, Elisabeth Gulowsen Nye diagnostiske kriterier ved multippel sklerose (Ove) 10/ Chambers, Ruth Survival skills for doctors and their families (Anm) 24/3622 Chambers, Steph Survival skills for doctors and their families (Anm) 24/3622 Chang, RJ Polycystic ovary syndrome (Anm) 2/207-8 Charani, Houman Klinisk undersøkelse av bekkenet hos multitraumatiserte er upålitelig (Akt) 20/ Chelsom, Julia Brucellose en sjelden zoonose (Ove) 19/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2003

10 Christensen, Bo Almen medicin (Anm) 16/2320 Christensen, Andreas Enterovirusinfeksjoner diagnostisert i Midt-Norge i perioden (Ori) 22/ Christensen, Pål Hvor mange leger trenger vi? (Brev) 11/1568 Christensen, Tore Buer Tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk akuttavdeling (Ori) 7/921-4 Christiansen, I Rygning og rygestop (Anm) 5/677 Christiansen, Ellen K. Forsvarlig helsehjelp over nettet (Akt) 13-14/ Christie, Nils Den gode fiende (Anm) 15/2095 Christie, Werner Minneord Jørn Ruud (Oss) 6/842 Christophersen, Asbjørg S. Implantasjon av naltreksonkapsler (Ori) 12/ Rusede sjåfører (Akt) 13-14/ Clark, R A long walk home (Anm) 7/965 Clarke, Joe T. R. A clinical guide to inherited metabolic diseases (Anm) 21/ Classen, M Gastroenterological endoscopy (Anm) 7/965-6 Claudi, Tor Statiner og diabetes indikasjoner og refusjonsregler (Kom) 11/ Claussen, Bjørgulf Økende psykisk stress blant unge voksne i Norge (Ori) 15/ Clayton, AH Women s mental health (Anm) 9/1232 Clemm, Christian Bitter pille for hvem? (Brev) 8/1115 Hvordan bør norsk legemiddelpolitikk utformes? (Brev) 8/ Conradi, Kjell Regnemåte til besvær (Ss) 1/75 Cook, Gordon Manson s tropical diseases (Anm) 22/ Cooper, John Graham Døgnrytme til besvær (Akt) 13-14/ Cordt-Hansen, Kristin Påtale etter begjæring fra Helsetilsynet (Ru) 6/834 Cox, Charles Managing obstetric emergencies and trauma (Anm) 22/3262 Crinier, Gerard J. Critical care study guide (Anm) 16/2320 D Dahl, Alv A. Smerter, funksjonsnivå og emosjonelle forhold hos kvinner med osteoporose og vertebrale brudd (Ori) 23/ Dahl, Carl-Ivar Minneord Ragnhild Husby (Oss) 11/1571 Dahl, Hans A. Textbook of work physiology (Anm) 23/3433 Dahl, Jørgen B. Smerter en lærebok (Anm) 21/3078 Dahl, Lauritz Bredrup Kan hjertebilyder evalueres med telemedisin? (Ori) 21/ Nyfødtmedisin på riktig nivå? (Akt) 13-14/ Dahl, Per Erling Elektiv stentgraftbehandling for abdominalt aortaaneurisme (Akt) 20/ Hjertekirurgi hos pasienter over 80 år (Akt) 12/ Dahl, Solveig Behandling av psykisk traumatiserte (Brev) 23/3437 Dahlberg, Tore Bipolar hodeskade med global amnesi (Tema) 24/ Dahle, Gry Kirurgisk behandling av ikke-småcellet lungekreft (Akt) 11/ Dalaker, Knut Kvalitetskontroll av anbefalinger (Kom) 2/211 Dalaker, Morten Behandling med anti-tnf-alfa-antistoff og metotreksat ved alvorlig psoriasis (Akt) 8/ Dalen, Marit Lunde Kateterlukking av persisterande ductus arteriosus (Ori) 23/ Dalgard, Os Lærebok i rettspsykiatri (Anm) 12/1729 Dalgard, Odd Steffen Økende psykisk stress blant unge voksne i Norge (Ori) 15/ D Alonzo, Gilbert E. Critical care study guide (Anm) 16/2320 Dam, M Tæt på epilepsi (Anm) 10/ Damkjær, H Rygning og rygestop (Anm) 5/677 Damsbo, Niels Almen medicin (Anm) 16/2320 Danielsen, Arthur Chirurgus Hendrich Deegen og radesykehuset i Flekkefjord (Tema) 24/ Radesyken en norsk tragedie (Tema) 24/ Danneskiold-Samsøe, Bente Klinisk reumatologi (Anm) 17/2478 Davidson, Richard J. The asymmetrical brain (Anm) 21/3080 Degenhardt, L Addictions (Anm) 1/76 Derenne, J-P Clinical management of chronic obstructive pulmonary disease (Anm) 5/677-8 Devold, Simon Flem Husk at vi alle er barn (Gjest) 18/2680 Dietrichs, Espen Parkinsonisme og bruk av selektive serotoninreopptakshemmere (Lip) 7/947-8 Digranes, Asbjørn Urinveispatogene bakterier ved ukomplisert nedre urinveisinfeksjon hos kvinner (Ori) 15/ Donald, A The hands-on guide for house officers (Anm) 3/361 Donato, G De Color atlas of otoscopy (Anm) 5/678 Draganov, Branimir Akutt nyresvikt ved bruk av ACE-hemmer for hjertesvikt (Akt) 1/30-2 Drevon, Christian A. Fettvevets betydning for utvikling av fedme og diabetes mellitus type 2 (Ove) 3/311-4 Drivenes, Arne Fulminant leversvikt ved akutt hepatitt B-infeksjon (Akt) 2/172-4 Drøsdal, Harald H. Differensiert basistilskudd i fastlegeordningen (Brev) 15/2104 Siklerot ved Sjögrens syndrom (Brev) 1/82-3 Åpent brev til forhandlingsutvalget i Aplf (Brev) 7/972 Dudman, Susanne Gjeruldsen Langtidsoppfølging av stoffmisbrukere (Dr) 13-14/1869 Due, Jan Kirurgisk behandling av angiosarkomer (Akt) 11/ Tidsskr Nor Lægeforen, register

11 Due-Tønnessen, Bernt J. Intrakraniale svulster hos barn (Ove) 4/451-5 Transfacial nevrokirurgi ved svulster i skallebasis (Akt) 4/465-7 Dunaif, A Polycystic ovary syndrome (Anm) 2/207-8 Duvaland, Lars Bruk av takst 8 presisering (Ff) 22/3279 Epikrise fra psykiatrisk avdeling til legevakt (Ru) 7/964 Gave fra pasient til lege (Ru) 10/1385 Lån av lokaler til veiledningsgruppe i allmennmedisin (Ru) 16/2319 Ny rammeavtale for private spesialister (Ff) 21/3098 Nye salærsatser (Oss) 4/532 Rammeavtalen forlenget (Oss) 4/532 Taushetsplikt og utlevering av pasientlister (Ru) 19/2754 Taushetsplikten og overføring av pasientjournal (Ru) 18/2615 Økning i husleie (Oss) 4/532 Dybvik, Kjell Ivar Strålebehandling etter brystbevarende kirurgi (Tema) 12/ Dybwik, Knut Infrarød temporal temperaturmåling (Ori) 21/ Dye, Joakim Vedtak om å unnlate eventuell hjerte-lunge-redning i en norsk kirurgisk avdeling (Akt) 22/ Dyrdal, Audun Diagnostikk av hypertensjon i allmennpraksis er kontorblodtrykk tilstrekkelig? (Ori) 2/ Er kontorblodtrykk tilstrekkelig? (Brev) 11/1566 Individuelle forebyggende tiltak mot hjerte- og karsykdommer en oppgave for fastlegen? (Fom) 10/ Kolesterolsenkende midler og omega-3-fettsyrer (Brev) 2/212 Svakheter og styrker ved retningslinjer (Brev) 11/ Dyregrov, Atle Betydningen av skriftlige rutiner for omsorgen etter krybbedød og barneulykker (Akt) 7/933-5 Dyregrov, Kari Betydningen av skriftlige rutiner for omsorgen etter krybbedød og barneulykker (Akt) 7/933-5 E Eagan, Tomas Mortalitet etter sykehusopphold for obstruktiv lungesykdom (Ori) 6/775-8 Earl-Slater, A The handbook of clinical trials and other research (Anm) 3/360 Ebbestad, Håvard Selby Bitter pille for hvem? (Brev) 8/1115 Hvordan bør norsk legemiddelpolitikk utformes? (Brev) 8/ Ebbing, Marta Forhandlingsresultatet i staten (Ff) 12/1749 Selvrapportert ferdighetsnivå i praktiske prosedyrer etter turnustjeneste i distrikt (Tema) 16/ Eberhard-Gran, Malin Barselomsorg i et tverrkulturelt og historisk perspektiv (Tema) 24/ Depresjon i barselperioden (Dr) 18/2593 Edenberg, Jan Diagnostikk av nyrearteriestenose med ultralyddoppler (Ori) 3/ Edgardh, Karin Vulvovaginal lichen planus diagnos och behandling (Ove) 5/ Edvardsen, Elisabeth Oppfølging av barn med atrioventrikulær septumdefekt (Ori) 15/ Edwin, Emil Sykehuspolitikk på skjevt spor? (Brev) 19/2766 Egeland, Jan Helsearbeideren i humanitetens frontlinje (Gjest) 13-14/1992 Eggen, Anne Elise Østrogenbehandling i overgangsalderen holdninger og bruksmønster (Ori) 1/18-21 Eide, Elisabeth Bruk av sovemidler i syke- og aldershjem i Hordaland og Sogn og Fjordane (Akt) 8/ Eide, Per Kristian Glossopharyngeusnevralgi (Ove) 23/ Eide, Tor J. Gastrointestinal stromal tumor (Ori) 9/ Eidsvåg, Inge Forunderlige øyeblikk (Anm) 24/3623 Eiklid, Kristin Arvelig hjernekarsykdom (Akt) 21/ Eiksund, Ole Arne Etiske grenser og grenser for naivitet (Brev) 22/3267 Ekeberg, Øivind Tvangstiltak i norsk psykiatri (Led) 7/914 Ekeland, Arne Minneord Hans Karsten Dahl (Oss) 9/1242 Eldholm, Rannveig Sakshaug Bivirkninger suppe på spiker (Brev) 20/ Hvilken informasjon gis om bivirkninger av nye legemidler? (Ori) 17/ Ellingsen, Bente Brannsether Forebygging av respiratorisk syncytialvirus-infeksjoner med palivizumab (Akt) 7/941-3 Elliott, E Scientific writing: Easy when you know how (Anm) 10/1389 Elstad, Jon Ivar Livsstil, arbeidsmiljøbelastninger og helseulikheter blant 55-årige menn (Tema) 16/ Elstrøm, Petter Ny forskrift i smittevernet (Brev) 16/ Elvebakken, Kari Tove Byen og helsearbeidet (Anm) 24/3623 Elverland, Hans H. Diagnostikk og kirurgisk behandling av likvoré (Ove) 22/ Tunghørthet bedring på vei (Led) 21/3004 Emblem, Ragnhild Minneord Roald Bjordal (Oss) 16/2337 Enge, Arne Iscador alternativ medisin? (Brev) 9/ Enge, Ivar Diagnostikk av nyrearteriestenose med ultralyddoppler (Ori) 3/ Engebretsen, Lars Bruk av MR-undersøkelse ved kneskader (Akt) 7/944-5 Kneskader ved Legevakten i Oslo (Akt) 3/322-4 Engedal, Knut A. Bruk av kolinesterasehemmere (Ori) 11/ Etter 70 er alt trist og leit (Led) 7/914 Minneord Knut Laake (Oss) 12/1740 Engelsen, Bernt A. Status epilepticus (Tema) 11/ Engelsvold, David Hugo Innleggelser for akutt astma hos barn (Akt) 24/ Engelund, Inger Elise Medfødte misdannelser hos barn født etter assistert befruktning i Norge (Ori) 19/ Engen, Sissel Private sykehus og kosmetisk kirurgi (Brev) 23/3437 Enger, Kirsten Jemtland Effekt av trening på smerte ved revmatoid artritt (Ove) 11/ Engesæter, Lars Birger Det norske leddproteseregisteret 15 nyttige år for pasientene og for helsevesenet (Ht) 10/ Engesæter, Lasse Minneord Hans Karsten Dahl (Oss) 9/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2003

12 Engtrø, Frode Dødelige kullosforgiftninger (Akt) 8/ Eriksen, Ann-Katrin Østrogenbehandling i overgangsalderen holdninger og bruksmønster (Ori) 1/18-21 Eriksen, Line Elektiv stentgraftbehandling for abdominalt aortaaneurisme (Akt) 20/ Eriksen, Stein Anders Selektive COX-2-hemmere holdninger og forskrivningspraksis blant allmennpraktikere (Ori) 10/ Eriksen, Svein Arnt Har fiskefett og vitaminer effekt ved psykoser? (Rep) 5/674 Erikssen, Jan Akutte og kroniske skader etter strømulykker (Tema) 17/ Dødsfall i norske politiarrester (Akt) 8/ Forekomst og forebygging av strømulykker i arbeidslivet (Tema) 17/ Forekomst og forebygging av strømulykker i arbeidslivet (Brev) 22/3267 Eriksson, Ann-Sofie Epileptiske syndromer hos barn (Tema) 10/ Eriksson, Ulf G. En krönika om min prostata (Gjest) 15/2224 Erikstad, Tor Einar Behandling av tuberkulose i tre av Oslos sentrale og østlige bydeler i (Tema) 6/815-7 Eritsland, Jan Torakal aortadisseksjon en viktig differensialdiagnose ved brystsmerter og EKG-forandringer (Akt) 17/ Eskild, Anne Barselomsorg i et tverrkulturelt og historisk perspektiv (Tema) 24/ Eslinger, Paul J. Neuropsychological interventions (Anm) 17/2479 Espehaug, Birgitte Det norske leddproteseregisteret 15 nyttige år for pasientene og for helsevesenet (Ht) 10/ Essex, M Aids in Africa (Anm) 13-14/1903 Evans, DB Pancreatic cancer (Anm) 12/1731 Evans, TN Key questions in surgical critical care (Anm) 13-14/1906 Evensen, Stein A. Minneord Knut Laake (Oss) 12/1740 Evjen, Reidun Dobbelt opp (Anm) 23/3432 F Falch, Jan A. Smerter, funksjonsnivå og emosjonelle forhold hos kvinner med osteoporose og vertebrale brudd (Ori) 23/ Økt kortisolnivå, frostskader og påvirkning av muskler og skjelett under ekstreme polarforhold (Tema) 24/ Falck, Geir Selvrapportert ferdighetsnivå i praktiske prosedyrer etter ny og etter gammel studieordning i Trondheim (Tema) 16/ Selvrapportert ferdighetsnivå i praktiske prosedyrer etter turnustjeneste i distrikt (Tema) 16/ Falck, Marit Rusmisbruk og pårørende (Brev) 4/510 Falkum, Erik Kan utbrenthet forebygges? (Led) 13-14/1819 Fallen, EL Evidence-based cardiology (Anm) 23/3431 Falzeder, Ernst The complete correspondence of Sigmund Freud and Karl Abraham (Anm) 15/2094 Farah, Mohamed G. Tuberkulose utenfor lungene blant somaliske innvandrere i Norge (Tema) 6/ Farbu, Elisabeth Senfølger etter poliomyelitt (Dr) 4/482 Farstad, Inger Nina Cøliaki nye kliniske erkjennelser og diagnostiske hjelpemidler (Tema) 22/ Farup, Per G. Helicobacter pylori-behandling resultater og erfaringer med samarbeid via Internett (Akt) 22/ Fasmer, Ole Bernt Undervisning i klinisk kommunikasjon for medisinstudenter i Norge (Tema) 16/ Fauchald, Per Er dagens praksis ved bruk av levende giver ved nyretransplantasjon akseptabel? (Ove) 8/ Hvordan går det med dem som donerer en nyre til transplantasjon? (Ori) 8/ Fauli, Siri Jubileumskonferanse for NOKLUS (Ff) 5/701 Faye-Lund, Petter Redaktørens forsikringer (Brev) 2/214 Fehrman-Ekholm, Ingela En njurdonator skall behandlas som en kung (Led) 8/1046 Feiring, Eline Cøliaki lang ferd mot sikker diagnose (Rep) 22/3254 Full strid om nødnummer (Nfn) 18/2550 Hjertetransplantasjon 20 år etter (Rep) 20/ Kokk erstatter lege i styre (Nfn) 22/3172 Konsultasjon på pasientens premisser (Nfn) 18/2551 Meningokokksykdom truer tusener i Afrika (Nfn) 20/2843 Omstridt operasjonsmetode mot migrene (Mn) 18/2547 Reklame gir økt etterspørsel og forskrivning (Mn) 19/2687 Vann livsviktig mangelvare (Rep) 23/ Økning i postoperative infeksjoner (Nfn) 22/3173 Østensen fikk Nidarosprisen 2003 (Oss) 23/3440 Åpner styremøtene i helseforetakene (Nfn) 17/2407 Filseth, Ole Magnus Skarp fordømmelse, ikke kjølig fagvurdering! (Brev) 3/365 Finley, Allan G. Acute and procedure pain in infants and children (Anm) 18/2616 Finsen, Vilhjalmur Operativ behandling av Mortons nevrom (Akt) 20/2888 Fischer, Thea K. Diarrédødsfald i Afrika (Dr) 4/482 Fiskerstrand, Torunn Føtalt valproatsyndrom (Brev) 16/2331 Fisknes, Liv Rosmer Piller og Fadervår (Gjest) 20/2988 Fjellanger, Renée Mortalitet etter sykehusopphold for obstruktiv lungesykdom (Ori) 6/775-8 Fjellstad, Kenneth Kunst i den medisinske grunnutdanningen (Mk) 16/ Fjærli, Hans Olav Flere barn bør vaksineres mot pneumokokksykdom (Akt) 9/ Flateland, Ingolf En lønnsparodi? (Brev) 15/2103 Flaten, Olav Positivistisk legemiddelforskning (Kom) 18/2620 Flem-Jacobsen, Anne Gjensidig kollegaveiledning etter endt spesialistutdanning (Kro) 20/ Flottorp, Signe Påvirker takster og refusjonsregler praksis? (Akt) 6/795-6 Tiazider i blodtrykksbehandlingen (Brev) 21/3088 Kvalitetsforbedring i allmennpraksis (Dr) 21/3058 Flægstad, Trond Flere barn bør vaksineres mot pneumokokksykdom (Akt) 9/ Tidsskr Nor Lægeforen, register

13 Flørenes, Tor Kognitiv terapi ved håndsvette og ansiktsrødming (Brev) 8/1113 Torakoskopisk sympatektomi operasjon for håndsvette og ansiktsrødming (Ove) 4/463-4 Flaatten, Hans Reduksjon i respiratortid ved systematisk kvalitetsarbeid (Akt) 5/634-7 Forseth, Ulla Arbeid for livet (Anm) 24/3624 Forsmo, Siri Absolutt usant og relativt sant om risikoreduksjon (Kom) 1/78-9 Opplever legene at partnerne er gode støttespillere i yrkeskarrieren? (Ht) 16/ Uvederheftig kritikk av reklamebrosjyre (Brev) 8/1114 Foss, Torstein Behandling av hypotyreose (Brev) 4/510 Fosse, Anette Legeforeningens veivalg seriøs aktør eller marginalisert fagforening? (Kom) 10/ Fosse, Erik Håndsvette og ansiktsrødming (Led) 4/442 Kateterlukking av atrieseptumdefekter (Akt) 15/ Legekunst og ISO-standard (Kom) 12/1733 Fosseng, Hans Petter Helsenettsteder dårlig disponert for funksjonshemmede (Nfn) 8/1043 Kurspoeng og tellende timer via egen PC (Ff) 18/2633 Ny WHO-leder vil prioritere kampen mot AIDS (Nfn) 12/1646 Reell ventetid på nett (Nfn) 11/1495 Fossum, Eigil Er leger feige? (Brev) 5/684 Torakal aortadisseksjon en viktig differensialdiagnose ved brystsmerter og EKG-forandringer (Akt) 17/ Foucard, Tony Flutikason versus beklometason eller budesonid vid astma (Akt) 19/ Frank, Erica Women in medicine (Anm) 16/ Fredheim, Christina S. Akutt nyresvikt ved bruk av ACE-hemmer for hjertesvikt (Akt) 1/30-2 Fredheim, Jan Magnus Nevrologisk presentasjon av Churg-Strauss syndrom (Akt) 8/ Fredriksen, Audun Gode tiltak gir faglige løft for leger i utkantstrøk (Rep) 21/3070 Fredriksen, Per Morten Hvordan uttrykke aerob kapasitet hos barn og unge? (Akt) 22/ Fretheim, Atle Kolesterolsenkende midler og omega-3-fettsyrer (Brev) 2/212 Medisinsk forskning pengene eller livet? (Intmed) 20/ Påvirker takster og refusjonsregler praksis? (Akt) 6/795-6 Svakheter og styrker ved retningslinjer (Brev) 11/ Tiazider godt førstevalg ved hypertoni (Kom) 9/1236 Tiazider i blodtrykksbehandlingen (Brev) 18/2621 Frich, Jan C. Diagnostiske øvelser om Knut Hamsun (Anm) 18/2618 Kunst i den medisinske grunnutdanningen (Mk) 16/ Medisin som litterær virksomhet (Mk) 17/ Frihagen, Frede Bruk av MR-undersøkelse ved kneskader (Akt) 7/944-5 Kneskader ved Legevakten i Oslo (Akt) 3/322-4 Friis, Pål Sengebehovet i medisinske avdelinger (Brev) 1/81-2 Friis, Svein Terapi ved psykoser (Kom) 10/1393 Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon blir de opphevet dagen etter? (Ori) 7/ Frogopsahl, Grethe Implantasjon av naltreksonkapsler (Ori) 12/ From, Sigurd H. Heder til yngre forskere (Oss) 18/ Frost, Tore Quo vadis ars medicus? (Gjest) 16/2396 Frydenberg, Karin Praksiskonsulenter ved alle norske sykehus! (Kom) 17/2481 Fryjordet, Jorunn Klinisk spesialitet for radiografer og stråleterapeuter (Ff) 16/2344 Frøland, Stig S. 20 år med AIDS i Norge (Led) 22/3178 Fugelli, Per Forebyggende selvransakelse (Mh) 12/ Makt og medisin (Anm) 17/2480 Politikk, personlig ansvar og egen helse (Brev) 16/ visjonen (Anm) 24/3619 Fundingsrud, Hans Petter Nyfødtmedisin på riktig nivå? (Akt) 13-14/ Furman, B Skap deg en bedre arbeidsplass! (Anm) 13-14/1905 Furnes, Ove Det norske leddproteseregisteret 15 nyttige år for pasientene og for helsevesenet (Ht) 10/ Furre, Roy Erling Stillheten etterpå... (Kro) 16/ Furunes, Håvard Heroin et nyttig analgetikum? (Ove) 24/ Fylkesnes, Svein Ivar Meningitt ved reaktivering av varicella zoster-virus (Ori) 20/ Føllesdal, Andreas Bør prioritering av helsetiltak baseres på pliktetikk eller nytteetikk? (Kro) 20/ Fønnebø, Vinjar Bruk av alternativmedisinsk behandling ved norske sykehus (Akt) 5/631-3 Er transkutan elektrisk nervestimulering alternativ behandling? (Brev) 12/1737 Førde, Reidun Intens debatt om eutanasi innen europeisk palliativ medisin (Kro) 19/ Klinisk etikkomité ved sykehus et nyttig forum eller fremmed fugl? (Kro) 18/ Førland, Anne Marit Wang Minneord Trond Frysjøberget (Oss) 11/1570 Førli, Liv Ernæringsstatus og risiko etter transplantasjon (Akt) 2/ Førre, Øystein Kombinasjonsterapi ved revmatoid artritt (Ove) 11/ Førsvoll, Jostein Andersen Minneord Olaf Løvseth (Oss) 9/1242 G Gagner, M Minimally invasive endocrine surgery (Anm) 6/835 Garmark, Veslemøy C. HIV-smitte fra mor til barn (Ori) 15/ Gaukstad, Dorota Minneord Trond Frysjøberget (Oss) 11/1570 Gedde-Dahl, Dagfinn Minneord Ragnhild Husby (Oss) 11/1571 Geiran, Odd Lungetransplantasjon etablert behandling, udekket behov (Akt) 22/ Pulmonal arteriell hypertensjon behandlet med prostasyklin eller kalsiumblokade (Akt) 23/ Gersh, BJ Evidence-based cardiology (Anm) 23/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2003

14 Gilbert, Mads Skarp fordømmelse, ikke kjølig fagvurdering! (Brev) 3/365 Gilhus, Nils Erik Arvelige muskelsykdommer (Tema) 18/ Fordypningsstillinger for å fremme medisinsk forskning (Ht) 23/ Forskning og Legeforeningens spesialforeninger (Ht) 10/ Gilja, Odd Helge Mobilultralyd i en medisinsk avdeling (Akt) 19/ Gillies, Alan Presenting health with Powerpoint (Anm) 20/2915 Giæver, Petter Lungesykdommer (Anm) 19/2756 Gjelstad, Kari Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon blir de opphevet dagen etter? (Ori) 7/ Gjelsvik, Bente Form und Funktion (Anm) 18/2616 Gjengedal, Eva Cystisk fibrose i et pasientperspektiv (Akt) 18/ Gjerberg, Elisabeth Kjønn i langsom bevegelse (Dr) 9/1212 Leger i par (Ht) 16/ Gjerde, Stig Reduksjon i respiratortid ved systematisk kvalitetsarbeid (Akt) 5/634-7 Gjerdet, Nils Roar Kelatordiagnostikk og amalgamfyllinger (Ori) 8/ Gjerstad, Leif Behandling av epilepsi (Tema) 13-14/ Epilepsi og genetikk (Tema) 19/ Fra epilepsi til epilepsier (Led) 10/1314 Fra månesykdommer til molekylær genetikk (Led) 18/2555 Hva er epilepsi? (Tema) 10/ Kvinner og epilepsi (Tema) 12/ Svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi (Tema) 12/ Føtalt valproatsyndrom (Brev) 19/2765 Gjerstad, Leif I. Nevrologi og nevrokirurgi (Anm) 21/ Gjersvik, Petter Jensen ACE-hemmer eller diuretikum ved hypertensjon? (Mn) 6/759 Antistoff kan forutsi forløp ved multippel sklerose (Mn) 17/2405 Astma starter tidlig (Mn) 22/3169 Biopsi av vaktpostlymfeknute nyttig ved brystkreft (Mn) 18/2549 Blærekreft fortsatt vanskelig å behandle (Mn) 19/2688 Defibrillering utenfor sykehus redder flere liv (Mn) 17/2403 Dermatitis herpetiformis (Tema) 22/ Effekt av anti-ige mot peanøttallergi (Mn) 9/1169 EKG både under og etter belastning (Mn) 7/909 Forhøyet CRP-nivå øker risiko for karsykdom (Mn) 1/8 Fritidsaktiviteter kan forebygge demens (Mn) 15/2001 Færre innleggelser og dødsfall etter influensavaksinering (Mn) 11/1493 God diabetesoppfølging nytter (Mn) 5/595 HIV/AIDS en katastrofe for Afrika (Intmed) 1/68 Hormontilskudd etter overgangsalder ikke for alle (Mn) 15/2000 Immunrespons bedrer kreftprognose (Mn) 4/432 Immunterapi mot psoriasis (Led) 8/1049 Kan acetylsalisylsyre forebygge tykktarmskreft? (Mn) 8/1040 Mangelfull vaksinering truer verdens helse (Intmed) 6/831 Navigare necesse est (F) 10/1301 Ny prognosemarkør ved brystsmerter (Mn) 23/3345 Nytt middel mot multippel sklerose? (Mn) 3/296 Ofte nyresvikt etter organtransplantasjon (Mn) 20/2839 Oppløftende resultater ved Parkinsons sykdom (Mn) 24/3505 Overvekt gir økt risiko for å dø av kreft (Mn) 11/1493 Parathormon mot osteoporose hos kvinner (Mn) 21/2997 Rytme- eller frekvenskontroll? (Mn) 2/135 Stenter hindrer koronar restenose (Mn) 12/1643 Gjessing, Einar Plastikkirurger og yrkesetikk (Kom) 21/ Gjestland, Jarand Minneord Per Sollie (Oss) 2/216 Gjølberg, Tor Intervensjonsradiologisk aktivitet ved norske sykehus (Akt) 24/ Glistrup, K Hvad børn ikke ved... har de ondt af (Anm) 11/1561 Godlee, F How to survive peer review (Anm) 1/77 Goffeng, Lars Ole Akutte og kroniske skader etter strømulykker (Tema) 17/ Forekomst og forebygging av strømulykker i arbeidslivet (Tema) 17/ Forekomst og forebygging av strømulykker i arbeidslivet (Brev) 22/3267 Gold, Daniel H. Clinical eye atlas (Anm) 20/ Golding, Michael Kolesterolsenkende midler og omega-3-fettsyrer (Brev) 2/212 Svakheter og styrker ved retningslinjer (Brev) 11/ Gondrosen, Bjørn Sykdomsutbrudd forårsaket av drikkevann i Norge (Tema) 23/ Goodman, KW Ethics and information technology (Anm) 10/1390 Goodrich, James T. Transfacial nevrokirurgi ved svulster i skallebasis (Akt) 4/465-7 Gore, Martin Paklitaxel bør inngå i standardbehandlingen ved ovarialkarsinom (Kom) 21/ Grady, Kate Managing obstetric emergencies and trauma (Anm) 22/3262 Gram, L Tæt på epilepsi (Anm) 10/ Gramstad, Lars Heroin som analgetikum (Led) 24/3511 Gran, Jan Tore Behandling og diagnostikk av polymyalgia rheumatica og arteritis temporalis (Akt) 23/3387 Grangård, Erik Sosioøkonomiske forhold og astma hos 4 5-åringer en kohortstudie i Vestfold (Ori) 9/ Granlund, Tor-Finn Forekomst og forebygging av strømulykker i arbeidslivet (Brev) 22/3267 Granlund, Torunn Omland Hvem oppsøker stiftelsen Alternativ til Abort i Norge? (Akt) 2/165-8 Granås, Anne Gerd Apotekbransjen før og etter ny apoteklov (Kro) 22/ Graugaard, Peter Kjær Læge-patient kommunikation (Dr) 20/2892 Gravseth, Hans Magne Arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten (Tema) 15/ Underrapportering av arbeidsskader til Arbeidstilsynet (Tema) 15/ Greenberg, DS Science, money, and politics (Anm) 3/361 Greve, Gottfried Kateterbasert lukking av åpentstående foramen ovale hos unge slagpasienter (Akt) 6/785-8 Grimsgaard, Sameline Bruk av alternativmedisinsk behandling ved norske sykehus (Akt) 5/631-3 Er transkutan elektrisk nervestimulering alternativ behandling? (Brev) 12/1737 Grimstad, Hilde Undervisning i klinisk kommunikasjon for medisinstudenter i Norge (Tema) 16/ Tidsskr Nor Lægeforen, register

15 Grimstad, Ottar Velkommen til landsstyremøte i Molde (Ff) 4/528 Grinderud, Paal André Adventskalenderen (Gjest) 24/3688 Grong, Ketil Fordypningsstillinger for å fremme medisinsk forskning (Ht) 23/ Grude, Nils Urinveisinfeksjoner (Brev) 23/3438 Grue, Lars Fysisk funksjonshemmede kvinner får også barn (Akt) 13-14/ Grytten, Nils Blankett 2.06 (Ff) 11/1576 Jus for leger (Anm) 10/ Nye og ledige hjemler i fastlegeordningen (Ru) 1/74-5 Nye salærsatser (Oss) 4/532 Rammeavtalen forlenget (Oss) 4/532 Rett til trygderefusjon for medisinstudenter og kandidater (Ff) 11/1576 Økning i husleie (Oss) 4/532 Grøholt, Berit Dysmorfofobi nytt lys på gammel sykdom (Ove) 6/ Suicidal ungdom hva skal klinikere se etter? (Ori) 16/ Grøholt, Else-Karin Helse og velferd hos barn i Norden (Dr) 12/1700 Gudding, Inger Helene Arbeidsplassbeskrivelse ved forenklet funksjonsvurdering (Brev) 11/1567 Gude, Tore Undervisning i klinisk kommunikasjon for medisinstudenter i Norge (Tema) 16/ Gulbrandsen, Pål Ditt problem er mitt problem (Led) 1/15 Gullestad, Lars Bruk av beta-blokkere ved hjertesvikt (Lip) 5/651-2 Gulsvik, Amund Astmamidler til inhalasjon virker de ved kronisk obstruktiv lungesykdom? (Lip) 19/ Mortalitet etter sykehusopphold for obstruktiv lungesykdom (Ori) 6/775-8 Gundersen, Dag Aforrim og aforrytmer (Ss) 10/1386 Gundersen, Torstein Primær angioplastikk eller trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt? (Ove) 2/152-5 Gundersen, Yngvar Farmakologisk påvirkning av den inflammatoriske responsen etter skuddskader hos gris (Ori) 8/ Gustavsen, W. Rein Arvelig hjernekarsykdom (Akt) 21/ Guttormsen, Thorbjørg Førstehjelp ved selvmordsfare en evaluering (Tema) 16/ Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare (Tema) 16/ Gaarder, Christine Traumatisk bukveggsbrokk hos barn (Akt) 6/804-5 H Hafsahl, Geir Intervensjonsradiologisk aktivitet ved norske sykehus (Akt) 24/ Haga, Egil Maintenance treatment of heroin addiction. Evidence at the crossroads (Anm) 24/3621 Haga, Ole Sverre Hverdagspediatri (Anm) 21/3077 Haga, Christian Forgiftninger med benzodiazepinliknende legemidler (Lip) 4/473-4 Haga, Hans-Jacob Kombinasjonsterapi ved revmatoid artritt (Ove) 11/ Pulmonal venookklusiv sykdom ved sklerodermi og CREST-syndrom (Akt) 23/ Hagemo, Petter S. Kateterlukking av atrieseptumdefekter (Akt) 15/ Hagen, Knut Genetiske aspekter ved migrene (Tema) 19/ Head-HUNT jakten på årsaker til hodepine (Akt) 8/ Hagen, Terje P. Den sterke økningen av antall hjerteinfarkter (Brev) 24/3628 Sterk økning i antall hjerteinfarkter etter innføring av nye diagnosekriterier (Akt) 21/ Hagestad, Kristian Menneskerettigheter i et NATO-land (Intmed) 10/ Hagstedt, B Ortopedi i primärvård (Anm) 1/76 Hagtvedt, Trond Røntgen bihuler og lavdose-ct ved akutt sinusitt (Ori) 23/ Hall, W Addictions (Anm) 1/76 Halse, Johan I. Hormonbehandling mot postmenopausal osteoporose gjeldende anbefalinger bør revideres (Kom) 16/ Medikamentell behandling av osteoporose (Lip) 16/ Halvorsen, Bente Isoprostaner nye markører for oksidativt stress (Ove) 3/315-8 Halvorsen, Erling Lokalisering av parathyreoideaadenomer (Akt) 5/ Halvorsen, Finn Johan Dyspné og trakeal stenose (Akt) 6/806-7 Halvorsen, Jan Sunder Hvor skadelig er seksuelt misbruk for et barn? (Kro) 8/ Seksuelt misbruk av barn (Brev) 20/2918 Halvorsen, Marit Jussen er din beste venn! (Gjest) 17/2540 Halvorsen, Ragnhild Kostprovokasjoner ved unormale reaksjoner på mat (Ori) 13-14/ Halvorsen, Sigrun Primær angioplastikk eller trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt? (Ove) 2/152-5 Halvorsen, Tori Flaatten Leger i Norge (F) 1/1 Hammerstrøm, Jens Hvem tar ansvar når fortjenesten er lav? (Led) 22/3177 Nasjonalt handlingsprogram for kronisk myelogen leukemi (Ove) 2/157-9 Hamre, Harald Johan Forverrer bruk av alternativ medisin leveutsiktene ved kreft? (Brev) 9/1237 Hana, Jan Ledelse i primærlege-tjenesten i Nord-Norge kan den bli bedre? (Brev) 15/2104 Hanch-Hansen, T Mellom pasient og samfunn (Anm) 4/503-4 Hanem, Sigrid Sedering av barn med midazolammikstur (Lip) 21/ Hanestad, Berit Rokne Cystisk fibrose i et pasientperspektiv (Akt) 18/ Hanoa, Rolf Carotiskirurgi for forebygging av hjerneslag (Led) 6/767 Klager og kvalitet i nevrokirurgi (Led) 4/443 Organdonasjon i samarbeid med avdødes pårørende (Kom) 8/1110 Hansen, Finn Rønholt Geriatri (Anm) 16/2322 Hansen, Gunnar Intervensjonsbronkoskopi (Ori) 11/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2003

16 Hansen, John-Bjarne Lokal trombolytisk behandling og stent ved stenose i v. cava superior (Akt) 15/ Hansen, Kari Schrøder Klinisk undersøkelse av bekkenet hos multitraumatiserte er upålitelig (Akt) 20/ Hansen, Thor Willy Ruud Medikamentell behandling av nyfødte et sjansespill? (Kro) 19/ Hansen, Tonje Elisabeth Klager til Norsk Pasientskadeerstatning etter nevrokirurgisk behandling (Ori) 4/444-6 Hanssen, Kristian F. Melkesyreacidose som bivirkning av metformin (Lip) 18/ Minneord Knut Laake (Oss) 12/1740 Hanssen, Lars E. Minneord Tryggve Hauan (Oss) 16/2336 Hansteen, Viggo Trombolytisk behandling og/eller angioplastikk? (Led) 10/1317 Haram, Kjell Trombocytopeni i svangerskapet (Ove) 16/ Harbo, Hanne-C. Flinstad Multippel sklerose (Dr) 11/ Multippel sklerose en sykdom med kompleks genetikk (Tema) 19/ Harboe, Erna Smitte med meticillinresistente gule stafylokokker til pleiepersonalet i hjemmesykepleien (Akt) 3/ Harg, Pernille Bivirkningsrapportering og legemiddelovervåking (Lip) 3/331-2 Harsem, Jan Halvor Stillheten etterpå... (Kro) 16/ Hartmann, Anders Er dagens praksis ved bruk av levende giver ved nyretransplantasjon akseptabel? (Ove) 8/ Hartvig, Pål Bevisstløshet i strafferettslig forstand i Norge (Ori) 13-14/ Får psykiatriske pasienter behandling på riktig omsorgsnivå? (Ori) 9/ Hasvold, Per Kan hjertebilyder evalueres med telemedisin? (Ori) 21/ Hasvold, Toralf Kan hjertebilyder evalueres med telemedisin? (Ori) 21/ Hatlevik, Irene Kliniske retningslinjer, kostnader og verdivalg (Kom) 4/506-7 Hatlinghus, Staal Intervensjonsradiologisk aktivitet ved norske sykehus (Akt) 24/ Hauff, Edvard Behandling av psykisk traumatiserte (Brev) 23/3437 Haug, Charlotte Akademisk røyklegging (F) 3/289 Aldri utlært (F) 16/2225 Behandlingseffekt i daglig praksis (F) 11/1485 Bevegelsesfrihet (F) 9/1161 Bitter pille (Red) 5/601 Debatt om general-sekretærsaken på Tidsskriftets nettsider (Nfn) 4/438-9 Den gjenstridige virkeligheten (F) 21/2989 Diagnoserelaterte gråsoner (Red) 9/1173 Etiske grenser og grenser for naivitet (Red) 19/2693 Farlig fristende fortjeneste (Red) 12/1649 Farlig mat (Red) 6/765 Fast lege? (F) 5/589 Fornyet og gjenkjennelig (Red) 1/13 Fritt valg (Red) 2/141 Generalsekretær spennende lederrolle for kunnskapsorganisasjon i vekst (Ff) 5/694 Gladnyhet med bismak (F) 2/129 Ikke vårt problem? (Red) 17/2409 Indikator på kvalitet (F) 18/2541 Informasjon som virkemiddel (Red) 4/441 Juks med diagnoser (F) 6/753 Jul i Tidsskriftet (F) 24/3497 Jus og politikk (F) 17/2398 Kampen for tilværelsen (Red) 13-14/1817 Litt fattigere på kroner men kanskje rikere? (Red) 24/3509 Liv som gave og salgsvare (Red) 20/2845 Livsfarlig omsorgssvikt (F) 19/2681 McDonald s hospital (F) 23/3337 Med liten skrift (Red) 15/2007 Med liten skrift (Brev) 18/2622 Medisinske mirakler (F) 15/1993 Mikroterrorister med egen agenda (Red) 10/1313 Nytt år gammel trussel (F) 1/1 Observer nøye, still diagnose og gjør det du må! (Rep) 12/ Pasientproduksjon (F) 20/2833 Persillekvaster og hellige kuer (F) 4/425 Private flyktninger (Red) 21/3003 Påskefred (F) 8/1033 Samarbeid mellom Tidsskriftet og Paidos (Kro) 13-14/1876 Sommer i Tidsskriftet (F) 13-14/1805 Ubehagelige forskningsresultater (F) 12/1637 Utelatelse av radiologer som medforfattere av artikler (Brev) 10/1399 Valgfrihet har en pris (Red) 11/1497 Vanlig vann, uvanlige egenskaper (Red) 23/3351 Verdien av liv i krig og fred (F) 7/901 Viktige veivalg (F) 10/1301 Virkning og påvirkning (Red) 18/2553 Virtuelle realiteter og reelle endringer (Red) 16/2237 Virus på offensiven (F) 22/3161 Vitenskapelig praksis (Red) 3/301 Æres den som æres bør (Red) 7/913 Haug, Finn-Mogens Minneord Theodor Wilhelm Blackstad (Oss) 12/1741 Hauge, Anton Bromeliadamen (F) 5/589 På den grønne gren? (F) 13-14/1805 To bilder om feighet (Akt) 8/1120 Haugeberg, Glenn Osteoporose ved revmatoid artritt (Dr) 20/2893 Haugen, Fred Fettvevets betydning for utvikling av fedme og diabetes mellitus type 2 (Ove) 3/311-4 Haugen, Olav A. Dødelige kullosforgiftninger (Akt) 8/ Obduksjoner ved norske sykehus (Brev) 3/364 Haugland, Siren Fysisk aktivitet og opplevd helse blant norske åringer (Ori) 6/772-4 Kan helsevesenet bidra? (Led) 15/2010 Haugli, Liv Når livet setter seg i kroppen (Anm) 20/2916 Når livet setter seg i kroppen (Anm) 22/ Haugtomt, Sven Anders Samarbeid over virksomhetsgrenser en forutsetning for god pasientbehandling (Kro) 17/ Haugum, Per Leger vil jobbe lenger (Brev) 11/1567 Haukenes, Gunnar Meningitt ved reaktivering av varicella zoster-virus (Ori) 20/ Hausken, Trygve Mobilultralyd i en medisinsk avdeling (Akt) 19/ Haustein, Knut-Olaf Tobacco or health? (Anm) 16/2323 Haux, Johan Induksjon av kreftcelledød (Dr) 21/3057 Havelin, Leif Ivar Det norske leddproteseregisteret 15 nyttige år for pasientene og for helsevesenet (Ht) 10/ Havemann, Joel A life shaken (Anm) 22/3263 Haye, Rolf Røntgen bihuler og lavdose-ct ved akutt sinusitt (Ori) 23/ Hedegaard, Morten Kaffe og dødfødsel (Brev) 13-14/1911 Hedemark, Arne Minneord Ernst T. Pedersen (Oss) 21/3092 Hedlund, Hans Penisimplantat ved ereksjonssvikt (Akt) 17/ Heen, Olav Skadene ved passiv røyking (Brev) 6/840 Tidsskr Nor Lægeforen, register

17 Hegge, Per Egil La du merke til hvordan hun formulerte seg? (Gjest) 1/128 Heggestad, Torhild Har keisersnittsepidemien nådd Norge? (Akt) 11/ Heiberg, Astrid Nøklebye Minneord Ragnhild Husby (Oss) 11/1571 Heiberg, Eli Barselomsorg i et tverrkulturelt og historisk perspektiv (Tema) 24/ Heier, Hans Erik Albumin, kunstige kolloider eller saltløsninger? (Led) 9/1176 Transfusjon av «gammelt» bankblod tid for nytenkning? (Akt) 3/325-7 Heier, Ingvild Infeksjoner med atypiske mykobakterier hos barn (Akt) 6/800-2 Heikkilä, Reino Strålebehandling etter brystbevarende kirurgi (Tema) 12/ Heimstad, Runa Mifepriston ved provosert abort i annet trimester (Ori) 17/ Heindel, JJ Polycystic ovary syndrome (Anm) 2/207-8 Helland, Harald Medikamentell abort de første norske erfaringene (Akt) 17/ Hellesø, R Dokumentasjon og informasjonshåndtering (Anm) 10/1387 Helman, C Doctors and patients (Anm) 11/ Helseth, Eirik Nevrologi og nevrokirurgi (Anm) 21/ Helseth, Eirik Intrakraniale svulster hos barn (Ove) 4/451-5 Intrakraniale svulster hos voksne (Ove) 4/ Helsing, Per Medfødte føflekker hva bør sies og hva bør gjøres? (Akt) 9/ Hem, Erlend Alkoholscreening i allmennpraksis (Mn) 20/2841 Amerikanske legers holdning til alkohol (Mn) 1/7 Antidepressiver til barn og unge (Mn) 23/3344 Benzodiazepin eller antipsykotikum? (Mn) 21/2996 Bruk av cannabis er første skritt (Mn) 5/597 Brukes kunnskapsbasert medisin i praksis? (Mn) 9/1167 D-dimer nyttig ved trombose (Mn) 23/3344 Effekt av kolinesterasehemmere (Mn) 5/596 Epilepsi forbundet med sosial deprivasjon (Mn) 2/135 Et tidsskille i norsk fødselshjelp (Tema) 24/ Etiske ferdigheter utvikles ikke i medisinstudiet (Mn) 11/1491 Fars alder øker risiko for schizofreni (Mn) 18/2547 Flere allmennpraktikere vil slutte (Mn) 5/596 For mye kaffe øker risikoen for dødfødsel (Mn) 10/1307 Franske leger positive til eutanasi (Mn) 20/2840 Få vil bli gynekologer i Storbritannia (Mn) 7/907 God dødskvalitet når døende slutter å spise? (Mn) 24/3503 Har noen sett en 100 år gammel studieplan? (Kom) 19/2758 Har store pikebarn økt brystkreftrisiko? (Mn) 8/1039 Heller legespråk enn legmannsspråk (Mn) 16/2231 Hvorfor faller ikke selvmordsratene i Norge? (Led) 16/2240 Insidens av hjertesvikt faller blant kvinner (Mn) 3/295 Interessekonflikter gir mindre troverdighet (Mn) 3/297 Koenzym Q 10 ved Parkinsons sykdom (Mn) 1/9 Kvinnelige sykehusleger oftere barnløse (Mn) 19/2687 Lite åpenhet om sponsing (Mn) 9/1167 Liten kunnskap om hjerneslag (Mn) 7/908 Mer industrisponset forskning i USA (Mn) 6/761 Mestringsstil endrer ikke overlevelse ved kreft (Mn) 1/8 Mindre tilfredse leger i USA (Mn) 7/907 Mot stabile eutanasitall i Nederland? (Mn) 16/2233 Nye psykofarmaka bedre enn gamle? (Mn) 13-14/1813 Når et barn dør (Mn) 6/759 Planlagt keisersnitt ved tvillingfødsler (Mn) 2/137 Psykoterapi ved funksjonelle tarmplager (Mn) 21/2996 Screening for chlamydia (Mn) 16/2232 Screening for lungekreft? (Mn) 5/597 Screening i første trimester (Mn) 22/3169 Skjeve resultater med industrisponset forskning (Mn) 17/2403 Statiner uten effekt ved makuladegenerasjon (Mn) 8/1040 Tilbake til Hippokrates? (Tema) 24/ Trisykliske antidepressiver er effektivt i lave doser (Mn) 7/909 Utdanning reduserer dødelighet (Mn) 22/3167 Verdighet blant terminalt syke (Mn) 4/431 Øker forekomsten av autisme? (Mn) 3/295 Økt dødelighet ved cøliaki (Mn) 20/2839 (Mn) 11/1491 Hem, Karl-Gerhard Kostnadene ved sykefravær (Brev) 13-14/ Kostnadene ved sykefravær (Brev) 16/2333 Henning, JM Ein tysk soldats dagbok frå krigen i Nord-Norge (Anm) 11/1562 Henrichsen, Thore Barnelegene.no (Anm) 19/2755 Henriksen, T Solstråling (Anm) 8/1106 Henriksen, Jan Stillheten etterpå... (Kro) 16/ Henriksen, Tine Brink Kaffe og dødfødsel (Brev) 13-14/1911 Henriksen, Tore Kvinner og epilepsi (Tema) 12/ Svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi (Tema) 12/ Føtalt valproatsyndrom (Brev) 19/2765 Hercz, Imre Hoste og infeksjoner (Brev) 15/2102 Hertzberg, Anne Gitte Arbeidsmedisin (F) 15/1993 Den hvite julerosen (F) 24/3497 Det lammende valget (F) 9/1161 Fra det ytre til det indre landskap (F) 18/2541 Han som startet det hele (F) 12/1637 I begynnelsen var ikke ordet (Kro) 1/56-7 Jubileumsbildet (F) 7/901 Omstridt lovforslag (F) 19/2681 Rommet er rammen i våre liv (F) 17/2398 Sudan er et kontinent, ikke et land (Intmed) 16/2315 Temaserien alkohol fortsetter (F) 2/129 Teppet som gjenopprettet håp (Mk) 13-14/1895 To gutter fra Sør-Sudan (F) 11/1485 Under overflaten (F) 6/753 Ver Sacrum (F) 8/1033 Hervig, Tor Trombocytopeni i svangerskapet (Ove) 16/ Hervik, Arild Medisinsk logistikk ved mistanke om brystkreft (Tema) 12/ Hesselberg, Nina Skarp fordømmelse, ikke kjølig fagvurdering! (Brev) 3/365 Hestnes, Arnulf Rapport fra en utenlandspasient (Po) 6/825 Hetland, Gunnar Fastlegeordningen og honorar for eldre pasienter (Brev) 13-14/1912 Hetland, Karl R. Allotransplantasjon av hånd (Akt) 7/946 Hetlevik, Irene Individuell forebygging i allmennpraksis (Fom) 10/ Hexeberg, Stein Chr. Høyesterettsdom om fremtidige utgifter til pleie, omsorg og tilsyn (Brev) 1/84 Hildebrandt, Per Natriuretiske peptider ved hjertesvigt (Led) 15/2009 Hill, Lyndon M. Evidence-based obstetrics (Anm) 22/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2003

18 Hilt, Bjørn Arbeidsrelaterte sykdommer i allmennpraksis (Tema) 15/ Hirth, Asle Intravenøs enzymsubstitusjonsbehandling ved Fabrys sykdom hos barn (Akt) 23/ Kateterbasert lukking av åpentstående foramen ovale hos unge slagpasienter (Akt) 6/785-8 Transkranial dopplersonografi, paradokse embolier og høyre-venstre-shunt (Akt) 6/ Hjelmesæth, Jøran Perkutan koronar intervensjon (Brev) 5/685 Hjemmen, Arne Minneord Knut Nicolai Mamen (Oss) 20/2923 Hjermann, Ingvar Prediksjonsfunksjoner for 21 års utvikling av hjerteinfarkt fra Oslo-undersøkelsen 1972/73 (Ori) 8/ Hjort, Peter F. Politikk, personlig ansvar og egen helse (Brev) 16/ Hjortdahl, Per Forskning og Legeforeningens spesialforeninger (Ht) 10/ Medisinsk årbok 2003 (Anm) 24/ Undervisning i klinisk kommunikasjon for medisinstudenter i Norge (Tema) 16/ Hoddevik, Grethe Hellstrøm Obduksjoner ved norske sykehus (Brev) 3/364 Hodne, Ø Kvinne og mann i norsk folkekultur (Anm) 13-14/1902 Hoff, Jana Midelfart Dyspné og trakeal stenose (Akt) 6/806-7 Klinisk ledelse og akademisk kompetanse (Kom) 20/2917 Hoffart, Asle Kognitiv terapi ved håndsvette og ansiktsrødming (Brev) 8/1113 Hoffart, Randi-Ann Livskvalitet og psykisk helse hos sykepleiere kurs for å forebygge utbrenthet (Akt) 13-14/ Hoffstad, Torbjørn Perkutan koronar intervensjon (Brev) 5/685 Hofmann, Bjørn Det teknologiske sykdomsbegrep (Dr) 4/483 Om nytten av sykdomsbegrepet (Brev) 10/1398 Sykdom som dannelse en studie av Thomas Manns roman Trolldomsfjellet (Tema) 24/ Trenger helsevesenet begrepet sykdom? (Kro) 4/ Hofoss, Dag Hvor mange leger trenger vi? (Kom) 7/968-9 Hvor mange leger trenger vi? (Brev) 11/1568 Pasienterfaringer i norske sykehus endringer over tid? (Ht) 24/ Reduksjon i respiratortid ved systematisk kvalitetsarbeid (Akt) 5/634-7 Hoftvedt, Bjørn O. Menneskerettigheter i et NATO-land (Intmed) 10/ Hofvind, Solveig Innføring og evaluering av screening (Brev) 7/971 Hogarty, GE Personal therapy for schizophrenia and related disorders (Anm) 13-14/1904 Hognestad, Aina Pulmonal arteriell hypertensjon behandlet med prostasyklin eller kalsiumblokade (Akt) 23/ Holberg-Petersen, Mona Smitte med meticillinresistente gule stafylokokker til pleiepersonalet i hjemmesykepleien (Akt) 3/ Holbæk, Gert Almind Medisinsk årbok 2003 (Anm) 24/ Holck, Per Flott bok om pest? (Brev) 18/2622 Holdaas, Hallvard Er dagens praksis ved bruk av levende giver ved nyretransplantasjon akseptabel? (Ove) 8/ Hvordan går det med dem som donerer en nyre til transplantasjon? (Ori) 8/ Hole, Anton Journaldokumentasjon for alvorlig syke (Akt) 16/ Hole, Torstein Diagnostisk atriestimulering via oesophagus (Akt) 18/ Dopplerekkokardiografi ved akutt hjarteinfarkt (Dr) 21/3058 Holen, Are Undervisning i klinisk kommunikasjon for medisinstudenter i Norge (Tema) 16/ Hollung, Kristin Fettvevets betydning for utvikling av fedme og diabetes mellitus type 2 (Ove) 3/311-4 Holm, H Men du själv då? (Anm) 8/ Holm, Hans Asbjørn Helsetjenesteforskning i amerikansk ødemark (Intmed) 3/355-7 Holm, Jan-Øivind Mening (Brev) 16/2332 Holm, Marianne Bruk av kolinesterasehemmere (Ori) 11/ Holmboe, Jørgen Obduksjoner ved norske sykehus (Brev) 3/364 Operasjon på feil side (Ru) 8/ Holme, Ingar Prediksjonsfunksjoner for 21 års utvikling av hjerteinfarkt fra Oslo-undersøkelsen 1972/73 (Ori) 8/ Holmedal, Stein Harald HIV-smitte fra mor til barn (Ori) 15/ Holmen, Lars Olaf Intervensjonsradiologisk aktivitet ved norske sykehus (Akt) 24/ Holmesland, Petter Jeg vil så gjerne tanker om klienter og deres psykiater (Anm) 24/ Holmsen, Holm Har antipsykotika en rolle i membranhypotesen ved schizofreni? (Ove) 18/ Holmstrøm, Henrik Fontan-sirkulasjon disponerer for trombose (Ove) 10/ Kateterlukking av atrieseptumdefekter (Akt) 15/ Holte, Harald Skal alternative utøvere behandle kreft hva mener onkologiske helsearbeidere? (Ht) 21/ Holtedahl, Knut Arne Hvordan skal det gå med kampen mot AIDS? (Intmed) 22/ Pilegrimsferd til Maine-Soroa (Intmed) 24/ Tuberkuloseepidemien i Nordkapp kommune (Tema) 6/811-4 Holtedahl, Robin Yrkesskader vurdert i en fysikalsk-medisinsk praksis (Tema) 17/ Holter, Ellen Fulminant leversvikt ved akutt hepatitt B-infeksjon (Akt) 2/172-4 Holtmon, Lena W. Erytrocyttransfusjoner i en neonatalenhet (Akt) 18/ Holzgreve, W Ultraschall in Gynäkologie und Geburtshilfe (Anm) 13-14/ Homme, Jorunn Cystisk fibrose i et pasientperspektiv (Akt) 18/ Horn, Morten Andreas Oslers sykdom en risikofaktor for hjerneinfarkt (Akt) 17/ Horni, Guro Malignt nevroleptikasyndrom hos pasient behandlet med olanzapin (Ori) 20/ Hortemo, Grete Sofie Operativ behandling av Mortons nevrom (Akt) 20/2888 Tidsskr Nor Lægeforen, register

19 Hotvedt, Ragnar Anskaffelse av reklameartikler (Ff) 24/3638 Houge, Gunnar Diagnostikk av medfødte kryptiske kromosomavvik (Ove) 17/ Intravenøs enzymsubstitusjonsbehandling ved Fabrys sykdom hos barn (Akt) 23/ Føtalt valproatsyndrom (Brev) 16/2331 Hov, Johannes Espolin Johnson Vaksinasjon mot vepseallergi (Akt) 8/ Hovdal, Harald Nye diagnostiske kriterier ved multippel sklerose (Ove) 10/ Hovdenak, Nils Cøliaki er en vanlig sykdom (Led) 22/3176 Hovind, IL Anestesisykepleie (Anm) 13-14/1906 Hovind, Karl H. Ultralyd en historisk anekdote (Brev) 6/839 Hovland, Anders Angioplastikk etter feilslått trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt (Ori) 10/ Koronar angiografi hos pasienter over 80 år (Akt) 12/ Howell, Charlotte Managing obstetric emergencies and trauma (Anm) 22/3262 Hugdahl, Kenneth The asymmetrical brain (Anm) 21/3080 Hugaas, Kjell Arne Oslers sykdom en risikofaktor for hjerneinfarkt (Akt) 17/ Hummelvoll, Jan Kåre Kunnskapsdannelse i praksis (Anm) 15/2096 Hunderi, Odd Helge Metanolforgiftning en oppdatering (Akt) 2/175-6 Hundevadt, Egil Minneord Jan Odegard (Oss) 13-14/1914 Hunskår, Steinar Allmennmedisin (Anm) 24/3618 Husby, Henrik Kvinner og epilepsi (Tema) 12/ Svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi (Tema) 12/ Føtalt valproatsyndrom (Brev) 19/2765 Husby, Jorulf Villet egenskade blant ungdom (Ori) 16/ Husby, Ragnhild Det initiale prodrom ved schizofreni kjernedimensjoner av opplevelse og atferd (Akt) 17/ Får psykiatriske pasienter behandling på riktig omsorgsnivå? (Ori) 9/ Husbyn, Hallstein Bitter pille for hvem? (Brev) 8/1115 Hvordan bør norsk legemiddelpolitikk utformes? (Brev) 8/ Huse, Jørgen Holdning til likeverdig bytte hos apotekkunder (Akt) 6/792-3 Husebye, Eystein S. Døgnrytme til besvær (Akt) 13-14/ Husom, Nina Akupunktur og effekt ved migrene (Mn) 2/136 Alltid kliniske funn ved funksjonelle plager (Rep) 4/496 Alvorlige spiseforstyrrelser magert hjelpetilbud i vekst (Rep) 16/ Ekstraordinært landsstyremøte med sentralstyret på tiltalebenken (Ff) 5/692-3 Fastlegeordningen grei nok for kronikere (Nfn) 10/1311 Fødsel og svangerskap øker risikoen for inkontinens (Mn) 8/1039 God klinisk undersøkelse sparer spesialister (Rep) 4/497 Helseministeren fikk Røykfriprisen (Oss) 15/2107 Jo flere doktorgrader og artikler, desto mer penger til forskning (Rep) 3/352 Kunnskap om sex gir senere seksuell debut (Nfn) 7/911 Lang ball fra løkka til egen roman (Int) 9/ Legeforeningen på sporet av en ny tid? (Ff) 5/695-7 Legeroman om medisinske feil og erotiske bommerter (Anm) 8/1109 Medhold i klage på halverte høringsfrister (Ff) 17/2490 Medisinsk forskning for fremtidens pasienter (Rep) 3/351 Mester og svenn sammen om fagutvikling i sykehus (Ff) 2/225 Ny fagdirektør i Helse Nord (Oss) 1/86 Når pårørende blir syke i møte med psykiatrien (Rep) 8/ Raushet er gull i Villa Sana (Int) 4/492-3 Retrett etter politisk rolleblanding (Nfn) 15/2004 Ringerikes herre (Int) 7/952-3 Saklige råd uten skråsikkerhet om SARS (Intmed) 12/1717 Selvbestemt keisersnitt valg og viten i konflikt (Rep) 11/ Spent studentleder klar for sentralstyret (Int) 16/ St. Olavs Orden til Ole Berg (Oss) 4/512 Stor utskifting i sentralstyret (Ff) 13-14/1925 Tydeligere faglig profil, ellers ved det gamle (Nfn) 12/1647 Hustveit, Olav Kateterlukking av atrieseptumdefekter (Akt) 15/ Hveem, Petter Aralsjøen forsvinner tuberkulosen vinner terreng (Intmed) 15/ Hviding, Krystyna Valg av implantat ved behov for primær total hofteprotese (Kro) 23/ Hysing, Einar S. Skarp fordømmelse, ikke kjølig fagvurdering! (Brev) 3/365 Høglend, Per Seksuelt misbruk av barn (Brev) 20/2918 Seksuelt misbruk av barn (Brev) 24/3627 Høiby, Ernst Arne Er det behov for en barnevaksine til? (Led) 9/1175 (Led) 18/2556 Ph uttales f unntatt i knapphull og kjepphest (Ss) 24/ Høie, Ingrid M. Allmennlege i kulturell smeltedigel (Int) 6/826-7 Allmennleger kan for lite om osteoporose (Rep) 15/2082 Allmennleger modne for fellesskap (Ff) 10/1411 Alternativ behandling inn i varmen via forskning (Rep) 5/673 Anette Fosse er årets løvetann (Oss) 10/1402 Bedre seksualliv etter hysterektomi (Mn) 22/3167 Bygdelege med internasjonal tumleplass (Int) 21/ Eksilet tung tilværelse i trygg havn (Mk) 24/3625 Fengslet av forskning (Int) 11/ Fra mikrobiologi til makrojobb i Helse Nord (Int) 13-14/ Fraråder leger å koble seg til IT-nett (Nfn) 17/2406 Generalistsekretæren (Int) 17/ Helse inn i veggene fakta, fornuft eller følelse? (Rep) 24/ Helstøpt jamenneske med jern i foreningsilden (Int) 1/62-3 Hospitalet sårbar sone (Rep) 9/ Kiropraktorer sykmelder lite (Nfn) 24/3506 Krevende og lang ferd til forhandlingsresultat (Ff) 2/222-3 Med omsorg for unge sinn (Int) 19/ Med vilje til å påvirke (Int) 5/668-9 Mestrer livet på hjul (Int) 24/ MMR-vaksine gir ikke autisme (Mn) 1/9 Pasientens hverdagsproblem fastlegens hodepine? (Rep) 4/494-5 Pasientskadeerstatning i statlig forvaltningsfold (Rep) 4/498 På vakt mot brystkreftspredning (Int) 12/ Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus (Rep) 22/ Skoledag med høy puls motvekt til overvekt (Rep) 15/ Spesialiststrøm fra sykehusene hva så? (Rep) 18/ Stinn av tillit (Int) 3/346-7 Tidsbegrenset uføretrygd fra 2004 (Nfn) 23/3349 TV-team filmer politiutrykning til psykisk syke (Nfn) 15/2005 Unike menn i energisk kroppsutfoldelse (Akt) 11/1573 Utfordret av studenter 50 ganger (Oss) 22/3272 Å dø krever ingen særomsorg (Int) 8/ Høieggen, Aud Akutt nyresvikt ved bruk av ACE-hemmer for hjertesvikt (Akt) 1/30-2 Høifødt, Tordis Sørensen Førstehjelp ved selvmordsfare en evaluering (Tema) 16/ Tidsskr Nor Lægeforen, register 2003

20 Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare (Tema) 16/ Minneord Berit Hjelde (Oss) 17/2484 Høiseth, Arne Feilaktig vitenskap i helsepolitiske analyser (Kom) 8/ Uvederheftig kritikk av reklamebrosjyre (Brev) 8/1114 Høiskar, Erik Årsmelding for turnusrådet 2002 (Ff) 6/846 Høyer, G Lærebok i rettspsykiatri (Anm) 12/1729 Høyhilder, Tord Navneforvirring (Brev) 22/3268 Håberg, Margret Forbruk av psykofarmaka ved psykiatriske sykehus i Norge (Ori) 6/ Håheim, Lise Lund Prediksjonsfunksjoner for 21 års utvikling av hjerteinfarkt fra Oslo-undersøkelsen 1972/73 (Ori) 8/ Haaland, Geir Samtalegrupper for medisinstudenter (Tema) 16/ Haaland, Hilde Hellebust Diagnostisk atriestimulering via oesophagus (Akt) 18/ Haave, Per Ønskes ikke gjengitt i pressen (Tt) 21/ Håvelsrud, Kari Påvirker takster og refusjonsregler praksis? (Akt) 6/795-6 I Ianssen, Torben Maligne hjernesvulster gjentatt reseksjon og adjuvant behandling (Ori) 4/ Ihlen, Halfdan Kateterlukking av atrieseptumdefekter (Akt) 15/ Inabnet, WB Minimally invasive endocrine surgery (Anm) 6/835 Indredavik, Bent Intravenøs trombolytisk behandling av pasienter med akutt hjerneinfarkt (Akt) 5/638-9 Indrekvam, Solfrid Elektrostimulering ved urininkontinens hos kvinner (Dr) 1/55 Ingebrigtsen, Tor Bipolar hodeskade med global amnesi (Tema) 24/ Klager til Norsk Pasientskadeerstatning etter nevrokirurgisk behandling (Ori) 4/444-6 Ingle, JN Endocrine therapy in breast cancer (Anm) 4/503 Endocrine therapy in breast cancer (Anm) 7/966 Ingvaldsen, Baard Albumin, kunstige kolloider eller saltløsninger? (Led) 9/1176 Irgens, Lorentz M. Medfødte misdannelser hos barn født etter assistert befruktning i Norge (Ori) 19/ Isaksen, Tor Olav Kunst i den medisinske grunnutdanningen (Mk) 16/ Isaksen, Vidar Kirurgisk behandling av angiosarkomer (Akt) 11/ Iversen, Ole Erik Medikamentell abort de første norske erfaringene (Akt) 17/ Iversen, Ole Jan Et dynamisk medisinsk fakultet i Midt-Norge (Kro) 6/824-5 Iversen, Per Ole Angiogenese og maligne blodsykdommer (Ove) 22/ Behandling av tuberkulose i tre av Oslos sentrale og østlige bydeler i (Tema) 6/815-7 Gauchers sykdom (Ori) 3/304-7 Vann for livet (Tema) 23/ J Jacobsen, Carl Ditlef Alkohol er et elendig legemiddel (Brev) 5/685 Helseministerens tiltak mot tobakksskadene utløste krig i mediene (Kom) 19/ Pass opp for avisskapte sensasjoner (Brev) 19/2765 Jacobsen, Dag Metanolforgiftning en oppdatering (Akt) 2/175-6 Jacobsen, Geir Analytisk epidemiologi pasient-kontroll- og kohortstudier (Brev) 2/212-3 Feil i medikamentkortene en helserisiko? (Ht) 24/ Jahnsen, Frode L. Pulmonal venookklusiv sykdom ved sklerodermi og CREST-syndrom (Akt) 23/ Jahrmann, Jill Tren (Anm) 20/2915 Jakobsen, Arnt Norsk medisinsk ordbok (Anm) 24/3619 Jakobsen, Erling Kardiovaskulære bivirkninger av cytostatika (Lip) 1/44-5 Jakobsen, Kristin Alise 20 år med Norske leger mot atomvåpen (Ff) 5/700 James, David K. Evidence-based obstetrics (Anm) 22/3262 Jefferson, T How to survive peer review (Anm) 1/77 Jensen, K Bekæmpelse af infektionssygdomme (Anm) 10/1388 Jensen, Troels S. Smerter en lærebok (Anm) 21/3078 Jensen, Ditlev Nye diagnostiske kriterier ved multippel sklerose (Ove) 10/ Jensen, Heidi Ranvik Seksuelt misbruk av barn (Brev) 24/3627 Jensen, Svein Arthur Feil i medikamentkortene en helserisiko? (Ht) 24/ Jensen, Thor Øivind Tverrfaglige ryggpoliklinikker et nytt behandlingstilbud (Ht) 20/ Jensen, Trond Statiner og diabetes indikasjoner og refusjonsregler (Kom) 11/ Jenssen, Guttorm Intervensjonsradiologisk aktivitet ved norske sykehus (Akt) 24/ Jenum, Pål A. Brucellose en sjelden zoonose (Ove) 19/ Hva betyr akkreditering av medisinsk-mikrobiologiske laboratorier for pasientene? (Akt) 21/ Joakimsen, Oddmund Intravenøs trombolytisk behandling av pasienter med akutt hjerneinfarkt (Akt) 5/638-9 Johannesen, Øyvind Ikke-hormonproduserende hypofyseadenomer (Ove) 16/ Johannessen, Einar Minneord Helge Nitteberg (Oss) 19/2770 Johannessen, Hans-Olaf Kirurgisk behandling av analfissur (Ori) 23/ Johannessen, Lise B. Anestesi et fag på søyler (Ff) 4/521 Avventende til refusjon for svangerskapskontroll (Ff) 9/1251 Barnekirurgi en truet spesialitet (Ff) 5/699 Behov for uavhengig legemiddelinformasjon (Ff) 21/3099 Bekymret over uriktig bruk av egenbetaling (Ff) 8/1131 Bekymringsmelding fra Norsk barnelegeforening (Ff) 5/698 Bortfall av legeerklæring (Ff) 7/987 Bransjekrav på legekontor/legevakt (Ff) 9/1250 Dementes rettssikkerhet må sikres (Ff) 2/229 Tidsskr Nor Lægeforen, register

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Ta gjerne kontakt med sykehusets kommunikasjonsavdeling på e-post: dl_redaksjonen@ahus.no eller telefon 902 87 117, kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering?

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? fra et

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge. Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge. Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU Omfang NTNU ST. Olavs Hospital HUNT HIST HINT Levanger og Namsos

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2005 JENTER / Therese Henden 928 30 378 thehende@online.no Henning Olstad Stian Eide Thomas Foosnæs Hallvard Burø Øystein

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02639-22 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Administrasjon - Bemanningsenhet - st. ref. 2694271434 Rådgiver Administrasjon - Bemanningsenhet - st. ref. 2694271434 Dok.

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned:

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned: ADELSKALENDER KVINNER (KT) Nr: Klasse: Navn: Bosted: opp: ned: Sum plassiffer: 1 KT Vanja Bergli Mo i Rana 1 1 2 2 KT Torunn Moe Alta 7 2 9 2 KT Annbjørg Svendal Bergen 3 6 9 4 KT June A. Røsbø Øksfjord

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Anette Hylen Ranhoff Kavlis forskningssenter for aldring og demens, Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Godt liv

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Beitostølen 19.mai 2001

Beitostølen 19.mai 2001 Beitostølen 19.mai 2001 Results for NM menn Age group Mann 18-20 år Ski Shift 1 Bike Ski/bike Shift 2 Run Total Offset 1 44 Kjetil Hagtvedt Dammen Øystre Slidre IL NOR 3 00:36:35 1 00:56:17 1 01:32:52

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Sørlia IL 18-19 Desember 2015

Sørlia IL 18-19 Desember 2015 Sørlia IL 18-19 Desember 2015 Da er vi her igjen, med årets siste dugnadsliste. Vi har også i år fått med oss Trønder-Avisa som hovedsponsor. NTE, Amfi Steinkjer, Malmo Sport, Norsk Transformator og Gule

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 50 50 50 150 151,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 50 149 101,- 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 48 50 148 0,- 3. Asbjørn Harkestad Dale

Detaljer

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 LIK-MILA 2014-15 Mass start - unof f icial timing 2014-2015.xlsx Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 Espen Riktor 10 000 19:01 10 000 19:11 10 000 20:27 10 000 18:11 10

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Mandalsmaraton 15. September 1985. 10 kilometer

Mandalsmaraton 15. September 1985. 10 kilometer Mandalsmaraton 15. September 1985 10 kilometer Menn konkurranse 1 Svein H. Olsen Urædd 33:52 2 Svein Hulten KIF 34:28 3 Tore Tangbøl Kongsvinger 34:35 4 Kjetil Daasvatn MHI 34:55 5 Jan Olaf Ellefsen Mandal

Detaljer

0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR.

0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. 0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 15:50:36 Ant. stemmeberett: 28,364 Valgdeltakelse: 60.95% Rapp.dato: 14/09-11 kl. 13:13:39 Det norske Arbeiderparti

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det.

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. 2013-01-16 OPPROPET MED UNDERSKRIFTER Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. Eskil Pedersen med flere har tatt til orde for at Kvitsund Gymnas bør miste statsstøtte

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt NOCLAS 1 3235918 U1 Ukjent løper NOTEAM 20:53 D14 år og yngre 3km 1 Silje Solhaug Mosaker Kalandseid 13:49 2 Anne Grete Karstad KIL-STIL-J99 14:23 00:34 2 Aarvik Nora Øvergaard Gneist 14:23 00:34 4 Ingvild

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer