Velkommen til Romsdalskonferansen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Romsdalskonferansen 2014"

Transkript

1 Velkommen til Romsdalskonferansen 2014

2

3

4 Norge om 30 år - hva trenger vi folk til? Ådne Cappelen

5 Norge om 30 år Hva trenger vi folk til? Ådne Cappelen SSB Romsdalskonferansen 25. september

6 30 år er ikke lang tid det skjønner man først når man selv er blitt halvgammel.. La oss starte med å gå 30 år tilbake. Hva har skjedd i arbeidsmarkedet Ville vi ha gjettet på noe av dette skulle skje? 1984 (= ) var starten på yappe-bølgen i Norge. Kredittmarkedet ble deregulert når det gjaldt lånemuligheter, men renten var fortsatt regulert. Skattesystemet ikke tilpasset til dette Oljeprisen halvert vinteren 1985/86. Fall i oljeinvestering og innstramming i budsjetter Det førte galt av sted; «boom og bust». Sju år senere var forretningsbankene konkurs. Norsk økonomi var i dyp krise og ledigheten ble skyhøy 6

7 Noen viktige utviklingstrekk som har påvirket utviklingen Globalisering/internasjonalisering, EØS, WTO Andre verdens fall rundt 1990 (forsvar), Kina (2001) Utvidelsen av EU, EØS avtalen (1994) Teknologisk utvikling drevet av IT-revolusjonen Oljevirksomheten (særnorsk) 2004: Ny utvidelse av EU; Økende migrasjon høy befolkningsvekst i Norge 7

8 Endringer i sysselsetting etter næring i Norge Endring i 1000 personer: Primærnæringer -84 Olje og bergverk +51 Industri -80 Bygg og anlegg +76 Varehandel +61 Bank og forsikring -7 Privat tjenesteyting 480 Off. tjenesteyting 323 Mange trender har fortsatt Trad. Primær, men oppdrett Industri, bygg og anlegg Tjenesteyting (Trysil) Noe er nytt og midlertidig Olje Noen trender har snudd Varehandel Bank og forsikring Forsvar Samlet sysselsetting 820 8

9 Befolkning (16-74 år) etter utdanningsnivå 9

10 Noen viktige utviklingstrekk som påvirker arbeidsmarkedet framover Eldrebølgen store kull fra gir først økte pensjoner og deretter økt behov for pleie og omsorg Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel har nådd toppen, men hvor stor og rask nedgangen blir, er usikkert Vi har sikret bærekraftige statsfinanser en stund framover, men omstilling ut av petroleumsutvinning er uunngåelig Internasjonalisering av produkt- og faktormarkeder tjenesteproduksjon flyttes over landegrensene migrasjon vi trenger folk dersom vi er konkurransedyktige 10

11 Sterk aldring framover særlig fra 2030 (MMMM) 11

12 Petroleumsvirksomhetens etterspørsel er viktig for aktiviteten I norsk økonomi Stor investeringsvekst på tallet, men høy importandel Når er direkte sysselsetting og produktinnsats viktig. Store ringvirkninger av sektoren Det gjør oss sårbare for store og permanente endringer i oljeprisen De store inntektene spares nå. Derfor er statsbudsjettet ikke særlig påvirket av oljeprisen på kort sikt, men pensjonsfondets størrelse påvirkes. Det betyr mye på lang sikt

13 Petroleumsproduksjonen på vei ned

14 Lavere stimulans fra oljesektoren og økte offentlige bidrag fram til 2030, men så Ressursbruken i petro faller når petroleumsreservene gradvis faller Oljeprisen 94 USD per fat fra og med 2015 i faste priser Et stort fall i oljeprisene vil gi en raskere og større endgang Vekst i Statens pensjonsfond (SPU) gir grunnlag for høy vekst i offentlig etterspørsel dersom skattenivået er uendret i årene framover Skattelette nå, vil kreve økte skatter senere (fra ca 2030), eller kutt i ytelser og tjenester

15 Hvor sårbar er norsk økonomi overfor sjokk? I og med innføring av handlingsregel for finanspolitikken, er den løpende budsjettpolitikken mye mindre sårbar for svingninger i oljepris og petroleumsaktivitet (1986 vs 2008) Den langsiktige budsjettsituasjonen knytta til finansiering av en sjenerøs velferdsstat med flere eldre, er bedre enn før Petroleumsvirksomheten har vart lenge. Er nå innvevd i norsk økonomi. Får Norge problemer når aktiviteten på norsk sokkel trappes ned? Svaret avhenger av hvordan nedtrappingen skjer. Gradvis som følge av ressurstømming, eller sjokkartet fordi oljeprisen stuper og blir værende lav lenge? Klimaendringene kan påvirke arbeidsmarkedet framover men foreløpig er det langt fra ord til handling

16 Hva er konsekvensene av en kraftig nedgang i oljeprisen og tilhørende fall i oljeproduksjon? Nedgangen i ressursbruken i oljesektoren har negative ringvirkninger i økonomien Lavere renter, litt strammere finanspolitikk Produksjon og sysselsetting blir lavere arbeidsledighet høyere Det gir lavere lønninger og omstilling mellom næringer: økt K-sektor mindre S-sektor

17 Sysselsettingsendringer mellom næringer Verkstedsindustrien er mest oljeavhengig og må innskrenke på kort sikt På lang sikt vil endringer i konk.evne øke aktiviteten i de fleste K-næringene Skjermede sektorer som varehandel får permanent lavere aktivitet. Det gjelder også off. sektor

18 Sysselsatte med Videregående utdanning: Vekst for alle unntatt øk.adm. og generelle fag 350 Videregående utdanning General programmes Economics and administration Electronics, mechanics work and machinery Buiding and construction Other fields of science, technique and crafts Nursing and caregiving Other fields 18

19 250 Sysselsatte med Høyskoleutdanninger; Vekst for alle unntatt ingeniører Lavere universitetsgrad Humanities and arts (including preliminary examination) Social sciences and law Engineering Nursing and caregiving Other tertiary education Education Economics and administration Other fields of science Other fields of health and social services 19

20 Sysselsatte med universitetsutdanning, Mastergrad Vekst for alle grupper (og sivilingeniører) 60 Høyere universitetsgrad Humanities and arts Education Social sciences Law Economics and administration Graduate engineering Other fields of science Medicine Other tertiary education 20

21 Antall personer som begynner på ingeniørfag og andre realfag, lavere og høyere grad Ingeniørfag, lavere grad Andre realfag, lavere grad Ingeniørfag, høyere grad Andre realfag, høyere grad

22 Antall personer som er i gang med ingeniørfag og andre realfag, lavere og høyere grad Ingeniørfag, lavere grad Andre realfag, lavere grad Ingeniørfag, høyere grad Andre realfag, høyere grad

23 Antall personer som fullfører ingeniørfag og andre realfag, lavere og høyere grad Ingeniørfag, lavere grad Andre realfag, lavere grad Ingeniørfag, høyere grad Andre realfag, høyere grad

24

25 Alt vi har å miste - hva skjer om ingen tar over fagarbeidet? Aslak Sira Myhre

26

27 Fra mulighet til virkelighet - hva er god moral og etikk i talentutvikling? Henrik Syse

28 Fra mulighet til virkelighet Etiske refleksjoner om nyskapning og talentjakt Henrik Syse, forsker og filosof E-post: Romsdalskonferansen Molde, 25. september 2014

29 «Intellectual stupidity» Aristoteles: Intellektuelle og moralske dyder. Kan det intellektuelle dyrkes uavhengig av det moralske? Faren ved den rent teknokratiske forståelse av flinkhet. Vårt samfunn er avhengig av dem som ser det større bildet og som ser hva som tjener menneskene og det felles beste. «Hel ved»

30 Mål, midler og plattform Mål: Dit vi skal nå meningen med det vi gjør. Midler: Det vi skal bruke for å nå dit. Plattform / grunnmur: Det vi bygger på, som basis for både mål og midler. Etikken og verdiene må være tilstede hele veien, men ikke minst i «plattformen».

31 Balansegangen Hvordan kan vi fremme en sterk etisk basis uten å hemme tiltakslyst og fjerne tillit? Bevissthet om de viktigste «dydene» og deres egentlige mening: Måtehold Mot Klokskap Rettferdighet

32 Hva etterspør vi? Hvordan kan vi vise at vi setter pris på etiske kvaliteter? Hvordan kan vi finne et språk for etikken i det daglige? Men er ikke etikken bare subjektiv? Nei, det handler om koordinering, fellesskap og ivaretakelse av menneskelig verdighet.

33

34 Hva kjennetegner de beste - hvordan tenker de? Elisabeth Skarsbø Moen

35 Kva kjenneteiknar dei beste? Romsdalskonferansen Molde 25. september 2014

36 Page 36

37 Page 37 Jeg var 19 og nyansatt lokalavis-redaktør. Vi var strålende fornøyd over å få gjengi hans bok "Heimlandet Barndom" som føljetong i avisen. (Tror også det var uten honorar). Så ringer han meg og og snur hele takknemligheten på hodet - han var strålende fornøyd med at vi ville trykke boken som føljetong. Jeg husker fortsatt hans raushet - ved å snu situasjonen - som noe spesielt. Bente Sollid Storehaug

38 Page 38 Jo Nesbø er ikkje verdens beste forfattar, men han er kanskje den beste roman-dramaturgen som lever no. Bøkene hans inneheld ingen dødpunkt. Handlinga eksploderer. Innleiinga til "Politi" er noko av det mest medrivande eg har lese, men eg er vel litt samd med dei som seier at når du har lese ferdig, tenker du ikkje så mykje meir på det. Det er som ein god fotballkamp. Når dommaren blæs, er det over. Så dukkar kanskje den perfekte scoringa opp igjen på netthinna., men sjela di er ikkje rørt.

39 Budskapsutforming Verdier: Hva føler jeg for det? Sikrer gode offentlige tjenester til de som trenger det Subjektive fordeler Hva betyr det for meg? Gjør det mulig å rekruttere og beholde Funksjonell mening Hva gjør det? Forhandlinger om lønnsøkninger Funksjon Hva er det? Lønnsoppgjøret

40 Page 40

41 Page 41

42 Page 42

43 Page 43

44 Page 44

45 Page 45

46 Karita Bekkemellem: Lederskap mener jeg er å tørre å lede langsiktig, er du ikke enig med meg idag - så må du ha som ambisjon at du skal bli enig med meg om to år! Tror KM var en politiker type som forsto at velgere må vinnes hver eneste dag, og ingen liten møteplass var uviktig. Page 46

47 Page 47

48 Page 48 Jeg husker at hun var den i skolegården som hadde flest klinkekuler, så det betyr nok at hun hadde konkurranseinstinkt og gjerne ville være best. Hun fant ut av hva hun var best til og jobbet hardt på lag med eget talent, Ann-Helen Moen

49 Page 49

50 Page 50 Jeg var 19 og nyansatt lokalavis-redaktør. Vi var strålende fornøyd over å få gjengi hans bok "Heimlandet Barndom" som føljetong i avisen. (Tror også det var uten honorar). Så ringer han meg og og snur hele takknemligheten på hodet - han var strålende fornøyd med at vi ville trykke boken som føljetong. Jeg husker fortsatt hans raushet - ved å snu situasjonen - som noe spesielt. Bente Sollid Storehaug

51 Page 51 Jo Nesbø er ikkje verdens beste forfattar, men han er kanskje den beste roman-dramaturgen som lever no. Bøkene hans inneheld ingen dødpunkt. Handlinga eksploderer. Innleiinga til "Politi" er noko av det mest medrivande eg har lese, men eg er vel litt samd med dei som seier at når du har lese ferdig, tenker du ikkje så mykje meir på det. Det er som ein god fotballkamp. Når dommaren blæs, er det over. Så dukkar kanskje den perfekte scoringa opp igjen på netthinna., men sjela di er ikkje rørt.

52 Page 52

53 Page 53

54 Nei, nøkkelen er det totale engasjementet. Han spelar i band, javel, men det er frtidssyssel no. Han er forfattar når han legg seg og når han står opp, Han gir seg aldri når det gjeld research. Vi veit at det er riktig når han skildrar detaljane. Han blir rik på å skrive, men eg trur ikkje han har har fri frå skrivinga. Han ber det med seg, same kvar han er. Det finst ikkje noko anna som er viktigare. Men han er ikkje monoman. Han gjer det han må gjera og han gjer det heile tida. Derfor er han heime i det han gjer. Han vil ikkje noko anna. Det er livet hans. Og derfor blir han fole flink. Edvard Hoem. Page 54

55

56 Bli en bedre versjon av deg selv Mia Tørnblom

57

58 Vår historie Regionale aktører forteller som sin drivkraft Aas Mekaniske Verksted, Bjørn Magne Aas Anunatak, Heidi Leren Motus Technology, Kjell Hollen

59 AAS MEK. VERKSTED AS Romsdalskonferansen 2014

60 Verftets utvikling gjennom 100 år

61 J. Aas Baadbyggeri Generasjon Johan R. Aas, grunnleggeren av Aas-vervet ( ) Grunnlagt av Johan Rassmus Aas i 1911 under navnet J. Aas Båtbyggeri. I perioden ble det bygget 51 nybygg.

62 11 Mai 1911 blei den første kontrakten signert. 36 fots fiskebåt. Kontrakt sum 1 300kr.

63 Noen eksempler på kontraktstørrelser 1911: Bygg nr. 6, kutter, 36 fot , : Bygg nr. 14, kutter, 38 fot , : Bygg nr. 24, kutter, 41 fot 2 400, : Bygg nr. 30, kutter, 42 fot , : Bygg nr. 37, kutter, 50 fot , : Bygg nr. 40, kutter, 35 fot , : Bygg nr. 42, kutter, 34 fot , : Bygg nr. 45, kutter, 49 fot , : Bygg nr. 49, kutter, 40 fot , : Bygg nr. 52, Slepebåt, 42 fot , : Bygg nr. 53, kutter, 54 fot , : Bygg nr 190, Brønnbåt, 87,65m ,00

64 J. Aas Baadbyggeri 1930

65 J.R. Aas Båtbyggeri Generasjon Hans J. Aas ( ) Brødrene Hans, Karl, Knut, Ragnar, Kristian og Hilmar overtok verftet i I Perioden 1947 til 1972 ble det bygget 46 nybygg, der den største var på 88 fot.

66 Aas Skipsbyggeri A/S Generasjon Johan, Halvard og Olav Aas 1990 utgave I 1972 utløste Hans Aas sine brødre fra verftet. Verftet ble reorganisert som et aksjeselskap. Aksjonærer var Hans og sønnene Johan og Olav. Halvard overtok aksjene til faren i 1980.

67 En epoke er over og en ny begynner.. Den siste trebåten blei levert i Den første stålbåten som vart bygget hos Aas-vervet var Sulaholm Bygg nr 108 i 1978.

68 Shipco Shipping service AS 1974 blei opplag av tankbåter utskilt i eget firma. På det meste var det totalt 17 tankbåter i opplag. Den største var på tonn, 414meter lang, 63meter brei og 36meter dyp.

69 Aas Mek. Verksted AS ble stålhallen forlenget med stålverksted, plasthall for rørverksted, brakkerigg oppsatt og nytt kontor bygget. Kraner ved slipp og kai ble utskiftet til 12 tonns kraner.

70 Aas Mek. Verksted AS /92 ble det bygget ny betong kai og verftet fikk sin første flytedokken. 1993/94 ble det bygget ny rørhall ble det bygget nytt snekkerverksted.

71 Aas Mek. Verksted AS ble det bygget hall over slippen, 1700m 2 og 2 traverskraner, 2x30tonn

72 Aas Mek. Verksted AS ble betongkaia ble utvidet med 20m i lengde og 5m i brede ny å større dokk ny og større kran på betongkaia med kap. 30 tonn nytt rørverksted for stålrør- produksjon Oluf saga blei revet og lagerhall blei montert.

73 Aas Mek. Verksted AS Utfylling av tomteområde i sør med parkering Bygging av brakkerigg Bygging av ny lagerhall.

74 AAS MEK. VERKSTED AS ÅR 2011

75 Aas Mek. Verksted AS Utfylling i nord 2011 Nytt malingslager og egen hall for maling av rør- og komponenter 2011 Utvidelse av betong kaien med 20 m i lengden og 12 m i bredden 2012 Nytt sveise/ verkstedhall 2013 Ny slip med økning av kapasiteten fra til tonn 2014 Ny kantine og utviding av kontoret

76 Aas Mek. Verksted AS 3 & 4. Generasjon Halvard Aas Olav Aas Og slik fremstår det i dag, eller rettere for 2 år siden. Johan Aas Hans Inge Aas Rune Aas Kim Andre Aas Frode J. Aas Bjørn Magne Aas

77 Arbeidsstokken ved Aas Mek. Verksted AS 1920 var arbeidstokken vanligvis rundt 8-10 mann er arbeidsstokken på 50 faste og leiearbeidere

78 AAS MÅSEN Baug merket blei første gang brukt i Den første båten som bar dette merke var snurperen Brusøyskjær. Måsen i baugen har vært uendret, men firma logo er modernisert fra ring til sekskant og tilbake til en mer moderne rundt versjon igjen.

79 Nybyggingsaktiviteten fra Siden 1972 er det blitt levert 89 nybygg fram t.o.m. BN192. Hvorav den største hittil er 87,65m, Ro Fjell Brønnbåt til Rostein AS på Harøya.

80 Tankbåter M/T Fox Luna Bygg nr: 178 Bygge år: 2008 Olje tanker på 79,95m Levert til BRP Shipping M/T Ocean Energy Bygg nr: 167 Bygge år: 2003 Tanker på 53,30m Levert til MT Ocean Breeze Bygg nr: 168 Bygge år: 2004 Produkttanker +LPG på 66,30m Levert til Marine Tankers Services

81 Fiskebåter M/V Stig Willy Bygg nr: 133 Bygge år: 1991 Snurper på 21,10m Levert til Stig Willy A/S M/V Inger Hildur Bygg nr: 152 Bygge år: 1999 Snurper på 54,10m Levert til Inger Hildur A/S, Elnesvågen

82 M/V Kamøyfisk Bygg nr: 156 Bygge år: 2000 Snurper på 27,43m Levert til Kamøyfisk, Honningsvåg Rosvik Bygg nr: 157 Bygge år: 2000 Arktisk tråler på 54,60m Levert til Polar Prawn AS, Harstad.

83 Andre typer fartøy MS Sanco Sky - AAS 2500 TSV Bygg nr: 176 Bygge år: 2007 Chaser - Seismick support vessel 72 m Levert til Sanco Shipping AS, Gursken BF Kragerø Bygg nr: 172 Bygge år: 2005 Ferge på 43,80m Levert til Kragerø Fjordbåtselskap AS M/S Fob Jr. Bygg nr: 171 Bygge år: 2002 Katamaran/ Arbeidsbåt på 14,99m Levert til Fob Shipping AS, Bergen

84 Brønnbåter Namdalingen ble allerede før krigen bygget om til brønnbåt.

85 Skrovabulk Bygg nr: 128 Bygge år: 1988 Brønnbåt på 14,99m og 90 M 3 Levert til Jon Egil Jacobsen, Skrova, Svolvær.

86 M/S Roskjær AAS 145 Bygg nr: 134 Bygge år: 1991 Brønnbåt på 14,99m og 145m3 Levert til Rostein AS, Harøy.

87 M/S Orca Chief AAS 500 Bygg nr: 150 Bygge år: 1998 Brønnbåt på 34,50m på 500m3 Levert til Rostein AS, Harøy.

88 M/S Ronja Commander AAS 902 ST Bygg nr: 165 Bygge år: 2003 Brønnbåt på 54,07m på 902m3 Levert til Sølvtrans AS, Ålesund.

89 Første med diesel elektrisk fremdrift M/S Ronja Superior AAS 1002 STDE Bygg nr: 177 Bygge år: 2007 Brønnbåt på 57,04m på 1000m3 Levert til Sølvtrans AS, Ålesund.

90 M/S Ronja Harvester AAS1803 ST Bygg nr: 180 Bygge år: 2007 Brønnbåt på 68,00m på 1803m3 Levert til Sølvtrans AS, Ålesund.

91 Nytt type forskip M/S Øylaks - AAS 1502 ST Bygg nr: 188 Bygge år: 2012 Brønnbåt på 62,86m og 1500m3 Leveres til Bømlo Brønnbåtservice AS.

92 Verdens største brønnbåt AAS 4502 ST M/S Ro Fjell - AAS 1502 ST Bygg nr: 190 Levering: Mai 2013 Brønnbåt på 86,65m x 17,0 m på 4500m3 Leveres til Rostein AS.

93 Noen av våre største kunder på brønnbåter Det er totalt levert 13 brønnbåter til Bømlo Brønnbåtservice AS Det er totalt levert 11 brønnbåter til Rostein AS Det er totalt levert 11 brønnbåter til Sølvtrans AS I tillegg er det levert 1-5 båter til flere mindre brønnbåtrederi og nye kunder

94 Omsetningsutvikling

95 Entrepreneur of the year 2013

96 Takk for oppmerksomheten

97

98 Motus Technology AS Fole flinke folk Romsdalskonferansen 2014 Kjell Hollen CEO

99 Etablert august 2013 Motus Technology AS Spesialistkompetanse innen offshore- og subseakraner og løfteinnretninger Leverer utstyr og tjenester til olje- og riggselskaper Har gjennom datterselskapet Motus Engineering AS (tidligere Huse Engineering AS) en langsiktig samarbeidsavtale med Rolls-Royce Marine Største eiere er I P Huse AS og MFK Holding AS Kontorer i Moldehallen Ambisjoner om vekst

100 Produkter og tjenester Studier, analyser, oppgraderinger, verifikasjoner og sertifisering av offshore kraner og utstyr for olje-, FPSO- og riggselskaper Utvikle, designe, produsere og levere subsea-, AH- og PSV-kraner i samarbeid med Rolls-Royce Marine

101 Møreaksen.. IPH RRM

102 Historikk Motus Technology AS Juni 2014 Overtar Huse Engineering AS Sept Ansatte Januar 2014 ISO Sertifisert DnV Februar 2014 EOC Sertifisert Q Ideutvikling 1. Mai 2013 Beslutning 1. August Oppstart September 2013 Achilles sertifisert September 2013 Første kontrakt

103 Temaet Britt Flo: «Temaet for konferansen er som dere vet «Fole flinke folk» - med bakteppe; hvilke folk trenger vi fremover, hvorfor er noen flinke til å tiltrekke seg, holde på og utvikle flinke folk? Kampen om de gode hodene er alles kamp, og avgjørende for at vi som region skal utvikle oss videre»

104 Hvem er disse fole flinke folka? Fellesnevner: Alle har spisskompetanse innenfor sitt fagfelt Oddvar Skjegstad Styreleder Max Inge Julbø Fabrikasjon, Logistikk, LEAN Bernt E Sandøy Controls Ole Kristian Varhaugvik Kunderelasjoner, salg Tor Erik Strand Struktur/A1 Åge Carlsen Hydraulikk og Maskineri Kjell Åge Tangen Struktur/Mekanisk Ritha Gaarde Næss HR/HSEQ

105 10 Reasons Your Top Talent Will Leave You You Failed To Unleash Their Passions You Failed To Challenge Their Intellect and Creativity You Failed To Develop Their Skills You Failed To Give Them A Voice You Failed To Care You Failed To Lead You Failed To Recognize Their Contributions You Failed To Increase Their Responsibility You Failed To Keep Your Commitments Mike Myatt, Hacking Leadership

106 Hvilke folk trenger vi fremover? Kunnskap og kompetanse Fagbrev - ph.d Språk & kultur Åpent kritisk kreativt Flinke barn & unge Det vi trenger fremover er en god skole med de beste lærerne! Tid

107

108 Lidenskap, klokskap og galskap eller systematikk og kalkulert risiko? Erik Haugene

109

110 Like barn leker best, men ulike barn finner på de beste lekene Milad Mohammadi

111 Utdeling av Årets I Olav Gjerland, leder av juryen Årets I, styreleder i Molde Næringsforum

112

113 Formålet med prisen er å stimulere til nyskaping og positivisme, samt å belønne initiativ og skaperkraft i Romsdalsregionen Juryen består av styrelederne i Næringsfora i Romsdal

114 Tidligere vinnere: RaumaRock (2006) Kjell Inge Røkke (2007) Fred Kavli (2008) Inge Huse (2009) Arild Hervik (2010) Iver Gjelstenli (2011) Ole Gunnar Solskjær (2012) Kjell Erik Strømskag (2013)

115 Årets vinner er.

116

Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft etter utdanning 2010-2030

Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft etter utdanning 2010-2030 Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft etter utdanning 2010-2030 ved Ådne Cappelen, Hege Gjefsen, Marit Gjelsvik, Inger Holm og Nils Martin Stølen Rapporter 48/2013, Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/forskning/makroookonomi

Detaljer

Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og

Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og Milad Mohammadi. Molde, 25. september 2014 Kolbjørn Heggdal

Detaljer

Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked

Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked 1 Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked Utfordringer for høyere økonomisk administrativ utdanning Ådne Cappelen, Forskningsavdelingen, SSB, FIBE/NHH, 8.1.2015 1 To nylig utgitte rapporter jeg bygger

Detaljer

Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og

Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og Milad Mohammadi. Molde, 25. september 2014 VELKOMMEN

Detaljer

AAS MEK. VERKSTED AS. Halvard Aas

AAS MEK. VERKSTED AS. Halvard Aas AAS MEK. VERKSTED AS Halvard Aas Historikk! Oppstart i 1905! Drives i dag av 3. og 4. generasjon! Fiskefartøy y hovedaktivitet fram til midten av 1990-årene! Bygging av Brønnb nnbåter fra slutten av 1980-tallet,

Detaljer

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Mange studier av «oljen i norsk økonomi» St.meld nr.

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Fremtidens arbeidsmarked

Fremtidens arbeidsmarked 1 Fremtidens arbeidsmarked Ved Roger Bjørnstad, Dennis Fredriksen, Nils Martin Stølen og Inger Texmon Statistisk sentralbyrå Nasjonalt studieveilederseminar 2010 Trondheim, 29. september 2010 1 Framskrivinger

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NTNU, 29. SEPTEMBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NTNU, 29. SEPTEMBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NTNU, 9. SEPTEMBER 15 BNP per innbygger relativt til OECD Indeks. OECD = 1. Løpende priser. Kjøpekraftkorrigert 15 Norge Fastlands-Norge 15 1 1 5 197

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

[SamSpill] Det er viktig for SpareBank 1 SMN at det gror godt rundt oss. Derfor ser vi stor verdi i alt som bidrar til å styrke og skape vekst.

[SamSpill] Det er viktig for SpareBank 1 SMN at det gror godt rundt oss. Derfor ser vi stor verdi i alt som bidrar til å styrke og skape vekst. og samfunnsansvar Med Erik Berg, Arthur Brunvoll, John Peder Egenæs, Einar Gelius, Arvid Gjerde, Marianne Gjerde, Stig O. Jacobsen, Magne Lerø, Janne H. Matlary, Jo Nesbø og Kåre Willoch. Molde, 26. september

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 15 Oljen og norsk økonomi Oljens betydning for norsk økonomi Fallet i oljeprisen Pengepolitikkens rolle i en omstilling

Detaljer

Kvalitet og service siden Båter // Dokking // Reparasjon // Ombygging // Aluminium Glassfiber // Marineprodukter // Olje/gass

Kvalitet og service siden Båter // Dokking // Reparasjon // Ombygging // Aluminium Glassfiber // Marineprodukter // Olje/gass Kvalitet og service siden 1938 Båter // Dokking // Reparasjon // Ombygging // Aluminium Glassfiber // Marineprodukter // Olje/gass Båter I mer enn 20 år har Brødrene Hukkelberg spesialisert seg på design

Detaljer

Norsk økonomi, petroleumsvirksomheten og øvrige konkurranseutsatte næringer Analyse for NOU 2013:13, kap. 5

Norsk økonomi, petroleumsvirksomheten og øvrige konkurranseutsatte næringer Analyse for NOU 2013:13, kap. 5 Norsk økonomi, petroleumsvirksomheten og øvrige konkurranseutsatte næringer Analyse for NOU 2013:13, kap. 5 Lånt fra foredrag av Torbjørn Eika januar 2014 Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009 Nasjonalbudsjettet 1 Ekspedisjonssjef Knut Moum. oktober 9 Bedring i penge- og kredittmarkedene etter et svært turbulent år Risikopåslag på tremåneders pengemarkedsrenter. Prosentpoeng Norge Euroområdet

Detaljer

Lavere oljepris og petroleumsproduksjon

Lavere oljepris og petroleumsproduksjon 1 Lavere oljepris og petroleumsproduksjon Tilpasninger i norsk økonomi Basert på bidrag til NOU 2013:13 (Holden III-utvalget) Cappelen, Eika og Prestmo, Økonomiske analyser 3/2014 og Rapporter 59/2013

Detaljer

Kommunen som samspelar i TAF-opplegget. Jan Petter Eide Rådmann Ørsta kommune

Kommunen som samspelar i TAF-opplegget. Jan Petter Eide Rådmann Ørsta kommune Kommunen som samspelar i TAF-opplegget Jan Petter Eide Rådmann Ørsta kommune Kvifor bør kommunen engasjere seg i vidaregåande utdanning? Det store slaget Kampen om dei nye generasjonane Den kompetente

Detaljer

Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur

Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur Forelesning 15, ECON 1310 9. november 2015 Litt fakta: sysselsetting, verdiskaping (bruttoprodukt), 2014 2 30 25 20 15 10 5 0 Sysselsetting, årsverk Produksjon Bruttoprodukt

Detaljer

Utvalg for å vurdere praktiseringen av handlingsregelen

Utvalg for å vurdere praktiseringen av handlingsregelen 1..15 Norsk mal: Startside Utvalg for å vurdere praktiseringen av handlingsregelen Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL engelsk Eller velg DEPMAL engelsk under oppsett. Utvalgsleder

Detaljer

Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi PETRO I og lønnsdannelse. Utvikling i norsk økonomi framskrives til 2040 ved hjelp av MODAG-modellen

Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi PETRO I og lønnsdannelse. Utvikling i norsk økonomi framskrives til 2040 ved hjelp av MODAG-modellen Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi PETRO I og lønnsdannelse Framtidig Oljevirksomheten nedbygging og av petroleumsvirksomheten norsk økonomi på 2000- og følsomhet tallet for oljeprissjokk

Detaljer

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Ålesund. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kvartal. kvartal -. kv.

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Norsk økonomi i en turbulent tid. Elisabeth Holvik Sjeføkonom

Norsk økonomi i en turbulent tid. Elisabeth Holvik Sjeføkonom Norsk økonomi i en turbulent tid Elisabeth Holvik Sjeføkonom Norsk økonomi rammet av 4 strukturelle endringer Oljealder på hell Eldrebølge Svakere produktivitetsvekst Lavere kredittvekst som følge av allerede

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Hvordan dekkes fremtidens kompetansebehov? Torbjørn Hægeland Statistisk sentralbyrå 27. oktober 2014

Hvordan dekkes fremtidens kompetansebehov? Torbjørn Hægeland Statistisk sentralbyrå 27. oktober 2014 1 Hvordan dekkes fremtidens kompetansebehov? Torbjørn Hægeland Statistisk sentralbyrå 27. oktober 2014 1 Hva skal vi leve av? Spørsmålet «Utdanner vi rett kompetanse for fremtiden?» er nært beslektet med

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper?

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Oslo, Ullevål Thon Hotell 3.november 2015 Leni Klakegg www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etiskkompetanseheving/ Hva er refleksjon Teori og praksis er ikke

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa?

Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa? Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa? Økonomisk integrasjon i arbeidslivet og velferdsstaten Jon Horgen Friberg Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21.

Detaljer

Todelt vekst todelt næringsliv

Todelt vekst todelt næringsliv Todelt vekst todelt næringsliv Aktualitetsuka, Universitetet i Oslo, 18. mars 2014 Hilde C. Bjørnland Perioder med globalisering, prosent 250 200 Population GDP pr capita 150 100 50 0 1870 1950 2000 North

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug

Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug Situasjon (Jordbruks)politisk kollaps i EU Råvarepriskollaps Nasjonalt tre bobler Olje Gjeld husholdninger, kommuner Innvandring Geopolitisk uro

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. november 2012 Norsk og internasjonal økonomi Produksjonen i Norge har vokst

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

HAUGALANDSKONFERANSEN

HAUGALANDSKONFERANSEN HAUGALANDSKONFERANSEN 7. mars 2014 Haugesund Rica Maritim HAUGALANDSKONFERANSEN 1. mars 2013 Haugesund Rica Maritim Timeplan Tid: Foredrag: Foredragsholder: 08.00-09.00 Registrering Del 1 09.00-10.30 Velkommen

Detaljer

Det todelte konjunkturforløpet i Møre og Romsdal. Arild Hervik Kristiansund, 5. juni 2012

Det todelte konjunkturforløpet i Møre og Romsdal. Arild Hervik Kristiansund, 5. juni 2012 Det todelte konjunkturforløpet i Møre og Romsdal Arild Hervik Kristiansund, 5. juni 2012 Om todelt konjunkturforløp Hele den petroleumsrelaterte verdikjeden drives av høye oljepriser / investeringer som

Detaljer

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken YS inntektspolitiske konferanse 27. februar 28 Statssekretær Roger Schjerva, Finansdepartementet Disposisjon: Den økonomiske utviklingen

Detaljer

Effekten av et kraftig fall i oljeinvesteringene. Bjørn Roger Wilhelmsen Nordkinn Asset Management

Effekten av et kraftig fall i oljeinvesteringene. Bjørn Roger Wilhelmsen Nordkinn Asset Management Effekten av et kraftig fall i oljeinvesteringene Bjørn Roger Wilhelmsen Nordkinn Asset Management Blant tidligere studier av oljens betydning for norsk økonomi: Eika, Prestmo & Tveter (SSBs Økonomiske

Detaljer

Sølvtrans. Passion for live fish handling

Sølvtrans. Passion for live fish handling Sølvtrans Passion for live fish handling Agenda Kort om Sølvtrans Lukket transport Fremtidens brønnbåter Kort om Sølvtrans Etablert i 1986 Opererer 21 brønnbåter Bakgrunn 2 nye brønnbåter under konstruksjon

Detaljer

Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene

Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene CME, BI 17. desember 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Norge har tjent gode penger på oljeøkonomien Oljesektoren krever

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Helgeland Plast AS. Hvem er vi og hva gjør vi

Helgeland Plast AS. Hvem er vi og hva gjør vi The global Your partner leader in aquaculture technology Helgeland Plast AS Hvem er vi og hva gjør vi Kort historikk og status Grunnlagt som en ny plast avdeling i Helgeland Betongvarefabrikk i 1969 Ordinær

Detaljer

Oljepenger og konkurransekraft i norsk økonomi. Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge

Oljepenger og konkurransekraft i norsk økonomi. Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge Kveldsseminar i Drammens Børs 21. november 2002 Professor Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI Oljepenger og konkurransekraft i norsk økonomi. Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken

Detaljer

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke KONJUKTURBAROMETERET 2014 Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke 1 Innhold Kort om internasjonale og nasjonale utsikter Prognoser for Nord-Trøndelag Prognoser for Sør-Trøndelag Prognoser

Detaljer

Velkommen til Rolls-Royce Marine AS Engines Bergen

Velkommen til Rolls-Royce Marine AS Engines Bergen Velkommen til Rolls-Royce Marine AS Engines Bergen Magne Jarle Myhr Opplæringskoordinator produksjon Etterutdanningskurs for lærere i ungdomsskolen Agenda Informasjon om Rolls-Royce og bedriften Info om

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER - Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har fulgt

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Fremtidens arbeidsmarked

Fremtidens arbeidsmarked Fremtidens arbeidsmarked Nils Martin Stølen Statistisk sentralbyrå Konferanse om internasjonal rekruttering i et strategisk perspektiv, BI 26. oktober 2015 Omfang og sammensetning av innvandring har stor

Detaljer

Statsbudsjettet Et budsjett for økonomisk vekst, flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn

Statsbudsjettet Et budsjett for økonomisk vekst, flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn Statsbudsjettet 218 Et budsjett for økonomisk vekst, flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn Statssekretær Tore Vamraak (H), Samfunnsøkonomene, 24. oktober 217 Statsbudsjettet 218 God vekst i økonomien

Detaljer

Kulturledelse hva snakker vi om?

Kulturledelse hva snakker vi om? Kulturledelse hva snakker vi om? Anna Elisa Tryti, fylkeskultursjef i Hordaland Hva? Bokbåten Epos Kulturlandskapet Museene Kystkultur Samtidskunst Sogespel Næringsutvikling Attraktive stadar for

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

«Utfordringer og forbedringspotensial for norsk produktivitet» Plan 2014. Produktivitetskommisjonen

«Utfordringer og forbedringspotensial for norsk produktivitet» Plan 2014. Produktivitetskommisjonen «Utfordringer og forbedringspotensial for norsk produktivitet» Plan 2014 s mandat Kartlegge og analysere årsaker til svakere produktivitetsvekst Fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Econ, fredag 18. oktober 2002 Professor Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI. Pengebruk og konkurransekraft

Econ, fredag 18. oktober 2002 Professor Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI. Pengebruk og konkurransekraft Econ, fredag 18. oktober 2002 Professor Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI Pengebruk og konkurransekraft 1. Innledning 2. Hvordan har samspillet mellom de ulike politikkområdene utviklet seg over tid?

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Pengepolitikk og lønnsdannelse Konkurrenter eller partnere i sikring av konkurranseevnen?

Pengepolitikk og lønnsdannelse Konkurrenter eller partnere i sikring av konkurranseevnen? Pengepolitikk og lønnsdannelse Konkurrenter eller partnere i sikring av konkurranseevnen? Å. Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå CME, 7 november 2014 2 Disposisjon - problemstillinger

Detaljer

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea ULSTEIN INTERNATIONAL AS DR. PER OLAF BRETT DEPUTY MANAGING DIRECTOR VERSION 3 4.& 5. NOVEMBER 2014 HVA ER DET VI HØRER OM DAGEN HVA SKAL

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge

Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge Plasseringskonferanse i Nordea, 26. september 2002 Professor Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge 1. Innledning 2. Hvordan har samspillet

Detaljer

Presentasjon av virksomheten 2008

Presentasjon av virksomheten 2008 Presentasjon av virksomheten 2008 Historikk Hellenes AS ble etablert i Førde i 1999 av Agnar Hellenes, som har bred industriell erfaring med bl.a. 15 års fartstid innen landbasert oljeindustri og renseteknologi,

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Aktuelle pengepolitiske spørsmål

Aktuelle pengepolitiske spørsmål Aktuelle pengepolitiske spørsmål Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø. september SG Tromsø.9. Hva er pengepolitikk Pengepolitikken utøves av Norges Bank etter retningslinjer (forskrift) fastsatt av Regjeringen.

Detaljer

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014 1 Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014 1 Utdanning og økonomisk vekst Produktivitetsvekst gjennom teknologiske endringer (hvordan vi gjør ting) viktigste

Detaljer

Forsvarets Lederutviklingsprogram (LUPRO)

Forsvarets Lederutviklingsprogram (LUPRO) Avdelingsbetegnelse Forsvarets personelltjenester for driftsenhet som kan ha to linjer Forsvarets Lederutviklingsprogram (LUPRO) Bjarte M Solberg Major/Cand.Polit Forsvarets personelltjenester Forfatter

Detaljer

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell part of Aker Offshore vindkraft med jacket stålunderstell Et nytt marked for Aker Verdal Teknologisk Møteplass Oslo 14. desember 2010 Åge Tårnes BD Director, Offshore Wind, Aker Verdal 2010 Aker Solutions

Detaljer

Omstilling Allokering av talent

Omstilling Allokering av talent Omstilling Allokering av talent Professor Kjell G. Salvanes Norges Handelshøyskole Bakgrunn Vi er midt inne i en stor omstillingsperiode for industrien og næringslivet generelt i Norge og internasjonalt

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Aldringen vil etter hvert legge et økende press på offentlige finanser

Aldringen vil etter hvert legge et økende press på offentlige finanser .5.17 Perspektivmeldingen 17 Aldringen vil etter hvert legge et økende press på offentlige finanser A. Netto overføringer per person etter alder i 1. 1 kroner B. Antall eldre (7 år og over) i forhold til

Detaljer